Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 18.01.12 Revisionsdato: 31.01.12 MKA

Model: bizhub C754 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

EN 45014

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktive

67/548/EEC

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - ErP-direktivet / Eco-Design - ErP-direktivet / Eco-Design - Batteri direktivet - Direktivet ang. Mærkning af batterier - Direktivet ang. Pakningsmateriale - Direktivet ang. Klassificering, pakning og mærkning af væsker

2006/95/EC 2004/108/EEC 2009/125/EC 2006/66/EC 93/86/EC 94/62/EC

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S 502 189 45

TÜV Rheinland

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat B37724

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke CJ 5021 9137

TÜV Rheinland

EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU kommisionen

Dette produkt er listet i EU Energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

I henhold til RAL UZ122, vil blive ansøgt

RAL

RAL-UZ 122

2.8

Dokumentægthed:

PTS-certifikat vil blive ansøgt

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

Arkivering

ISO 11798 vil blive ansøgt

SP Technical Research Institute (Sverige)

2.10

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.11

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001

3

General information

3.1 Kopi hastighed

75 kopier/min. i sort/hvid 60 kopier/min. i farver

3.2 Vægt

Ca. 190 kg

Hovedmaskine uden udstyr

3.3 Størrelse

650 B x 799 D x 1155 H mm

Hovedmaskine uden udstyr

EN 60950-1, EN 60825


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 18.01.12 Revisionsdato: 31.01.12 MKA

Model: bizhub C754 3.5 Forlængelse Dette produkt af følger flg. produktets frivillige levetid: miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige

3.6 Materialer: 3.5 Forlængelse Fabrikanten af tilbyder på produktets frivillig basis: levetid:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

3.6 Materialer:

Asbest

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

46,5 dB(A) 69,2 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

49,5 dB(A) 72,2 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

30,4 dB(A) 52,3 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til RAL-UZ122 Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=1,00m


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 18.01.12 Revisionsdato: 31.01.12 MKA

Model: bizhub C754 Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

2.000 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.189 W 230 V

Standby

198 W U/energibesparelse 65 W m/energibesparelse 3,9 W auto sluk 0,027 W plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

5.659 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion

Printing Standby

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

3.920 kJ/h 713 kJ/h Energi spare 1 234 kj/h Energi spare 2

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 1,31 mg/h

Ikke målbart 0,066 mg/m3

Styrene

Standby Printing

0,02 mg/h 0,547 mg/h

0,001 mg/m³ 0,027 mg/m³

Benzene

Standby Printing

0,00 mg/h 0,005 mg/h

0,000 mg/m³ 0,001 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0,03 mg/h 7,405 mg/h

0,002 mg/m3 0,370 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

0,038 mg/m³ 1,2 mg/m³ Ikke målbart 1,19 mg/h

85 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 0,060 mg/m3

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort, cyan, magenta, gul til bizhub C654, bizhub C 754 og bizhub PRO C754

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 48.000 print/kopier

5.3

Kopitromler

CMYK kopitromler til bizhub C654, bizhub Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da C754 og bizhub PRO C754 materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Tonerfilter

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 18.01.12 Revisionsdato: 31.01.12 MKA

Model: bizhub C754 1 Ozonfilter

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 stk. CR-2477/VCK

Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 91/157/EC (farlige substanser) og 93/86/EC (mærkning), 98/101/EC (tillæg til 91/157/EU) Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og kommer af med batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens forskrivelser.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Emballage Træ Papir PS PP PE LD-PE PP Metal

vægt (kg) 14 13,9 1,8 < 0,1 0,1 0,5 < 0,1 0,7

Indpakningsmaterialerne er mærket i henhold til ISO 11469 De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.9

Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.10

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.11

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122. Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.

bizhub_C754_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C754/bizhub_C754_dansk.pdf

bizhub_C754_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C754/bizhub_C754_dansk.pdf