Page 3

Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

1.720 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.280 W 230 V

Standby

200 W U/energibesparelse 47 W m/energibesparelse 12 W auto sluk 0,3 W plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

7.15 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star (Grænseværdi < 24 kWh)

Varmeproduktion

Printing Standby

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

4,608 kJ/h 720 kJ/h Energi spare 1 169 kj/h Energi spare 2

Lysstofrør Måleresultat Koncentration

Grænse-værdi af MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 0.720 mg/h

Ikke målbart 0.036 mg/m3

0.2 mg/m³

Standby Printing

0.012 mg/h 0.337 mg/h

0.001 mg/m³ 0.017 mg/m³

85 mg/m³

Benzene

Standby Printing

0.010 mg/h 0.036 mg/h

0.001 mg/m³ 0.002 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0.794 mg/h 4.111 mg/h

0.040 mg/m3 0.206 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

Styrene

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Ikke målbart 1.08 mg/h

0.038 mg/m³ 1.2 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 1.064 mg/m3

6 mg/m³

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort til bizhub C652 sort, cyan, magenta og gul

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 48.000 print/kopier

5.3

Kopitromle

Kopitromler til bizhub C652 sort, cyan, magenta og gul

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

bizhub_C652_dansk_23022010  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C652/bizhub_C652_dansk_23022010.pdf

bizhub_C652_dansk_23022010  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C652/bizhub_C652_dansk_23022010.pdf