Page 2

Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

3.5 Forlængelse Fabrikanten af produktets tilbyder på levetid: frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti:

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Afhængig af serviceaftalens vilkår

Asbest Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

47 dB(A) 68 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

50 dB(A) 71 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

35 dB(A) 54 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m

bizhub_C652_dansk_23022010  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C652/bizhub_C652_dansk_23022010.pdf

bizhub_C652_dansk_23022010  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C652/bizhub_C652_dansk_23022010.pdf