Page 1

Side 1 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

EN 45014

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning

2.2

EU-direktiver

2006/95/EU 2004/108/EU 1999/5/EC

Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver.

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 501 448 04 NEMKO-Mark P 09210501

TÜV Rheinland NEMKO

2.4

GOST certifikat

DIN GOST-certifikat B 33748

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

EMC-mærke Z2 090151064082

TÜV Rheinland Japan

EN 55022, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

I henhold til RAL UZ122 Nr. 19450

RAL

RAL-UZ 122

2.8

Dokumentægthed:

PTS-certifikat No. 2957-2009-28.9

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.10

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001

3

EN 60950-1, EN 60825

General information

3.1 Kopi hastighed

65 kopier pr. minut s/h 50 kopier pr. minut i farver

3.2 Vægt

Ca. 217 kg

Hoved maskine uden udstyr

3.3 Størrelse

1272 B x 850 D x 1323 H mm

Hoved maskine uden udstyr

3.4 Miljøpolitik

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige


Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

3.5 Forlængelse Fabrikanten af produktets tilbyder på levetid: frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti:

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Afhængig af serviceaftalens vilkår

Asbest Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

47 dB(A) 68 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

50 dB(A) 71 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

35 dB(A) 54 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m


Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

1.720 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1.280 W 230 V

Standby

200 W U/energibesparelse 47 W m/energibesparelse 12 W auto sluk 0,3 W plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug

Energy Star TEC

7.15 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star (Grænseværdi < 24 kWh)

Varmeproduktion

Printing Standby

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

4,608 kJ/h 720 kJ/h Energi spare 1 169 kj/h Energi spare 2

Lysstofrør Måleresultat Koncentration

Grænse-værdi af MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 0.720 mg/h

Ikke målbart 0.036 mg/m3

0.2 mg/m³

Standby Printing

0.012 mg/h 0.337 mg/h

0.001 mg/m³ 0.017 mg/m³

85 mg/m³

Benzene

Standby Printing

0.010 mg/h 0.036 mg/h

0.001 mg/m³ 0.002 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0.794 mg/h 4.111 mg/h

0.040 mg/m3 0.206 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

Styrene

4.5

4.6

Støv:

Testforhold:

Ikke målbart 1.08 mg/h

0.038 mg/m³ 1.2 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 1.064 mg/m3

6 mg/m³

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner sort til bizhub C652 sort, cyan, magenta og gul

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2

Toneropsamler

1 stk.

Skal udskiftes efter 48.000 print/kopier

5.3

Kopitromle

Kopitromler til bizhub C652 sort, cyan, magenta og gul

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.


Side 4 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

Model: bizhub C652

5.4

Filtre

2 Toner filtre 1 Ozonefilter

Skal udskiftes efter 150.000 / 300.000 print/kopier Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 stk. CR17335SE-FT1 lithium batterier

Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 91/157/EC (farlige substanser) og 93/86/EC (mærkning), 98/101/EC( tillæg til 91/157/EU) Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man fjerner og kommer af med batterierne på forsvarligvis. Følg altid fabrikantens forskrivelser.

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7

Paknings materiale til toner: Papir Plastik PSHI Plastik LDPE

formål 562 22 434

Papir Plastik PSHI Plastik LDPE

Paknings materiale til gul toner

460 22 434

Papir Plastik PSHI Plastik LDPE

Paknings materiale til cyan toner

460 22 434

Paknings materiale til magenta toner

460 22 434

Papir Plastik PSHI Plastik LDPE 5.8

vægt (g)

Paknings materiale til sort toner

Paknings materiale til maskinen: Træ Papir PS PP PE LD-PE PP Metal Andet

formål Sliske Karton Stød pude Stød pude Stød pude Pose Bånd Bånd

vægt (g) 22640 21854 2460 28 82 402 0 700 205

Indpaknings materialerne er mærket i henhold til ISO 11469 De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.9

Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.10

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.11

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122. Polymeriserede toner reducere miljø påvirkningen ( CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner ) med ca. 40% sammenlignet med normal toner.


Side 5 af 5

Produkt- og miljødatablad Model: bizhub C652

Dato: 21.04.2009 Revisionsdato:23.02.10 ALH

bizhub_C652_dansk_23022010  
bizhub_C652_dansk_23022010  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C652/bizhub_C652_dansk_23022010.pdf