Page 1

Side 1 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 01.09.09 Revisionsdato: 14.09.09 ALH

Model: bizhub C360 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

EN 45014

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver.

1272/2008

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - R&TTE / radioudstyr & telekommunikations terminal udstyrs direktivet - Batteri direktivet - Direktivet ang. Mærkning af batterier - Direktivet ang. Pakningsmateriale - Direktivet ang. Klassificering, pakning og mærkning af væsker

2006/95/EC 2004/108/EEC 1999/5/EC 2006/66/EC 93/68/EC 94/62/EC

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark TUV S1 50159001 Nemko P 092111053

TÜV Rheinland Nemko

2.4

GOST certificering

DIN GOST certifikat

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-mærke, CJ 50159537

TÜV Rheinland Japan

EN 55011, EN 55022, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

Der ansøges om Certifikat RAL-UZ 122

RAL

RAL-UZ 122

2.8

Dokumentægthed:

Der ansøges om PTS-certifikat

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

Arkivering

Der bliver ansøgt om ISO 11798

SP Technical Research Institute Svergie

2.10

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.11

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001

3

EN 60950-1, EN 60825

General information

3.1 Kopi hastighed

36 kopier pr. minut 36 kopier pr. minut

S/H Farve

3.2 Vægt

Ca. 98 kg

Hoved maskine uden udstyr

3.3 Størrelse

643 B x 848 D x 770 H mm

Hoved maskine uden udstyr

3.4 Miljøpolitik

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige


Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 01.09.09 Revisionsdato: 14.09.09 ALH

Model: bizhub C360

3.5 Forlængelse af produktets levetid:

Fabrikanten tilbyder på frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder <0,1% af:

Asbest Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

37 dB(A) 64 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

40 dB(A) 66.1 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

20 dB(A) 50 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m


Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 01.09.09 Revisionsdato: 14.09.09 ALH

Model: bizhub C360 Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1,400 W 230 V 790 W 230 V

Standby

139 W 69 W 10.4 W 0,03 W

U/energibesparelse m/energibesparelse Automatisk sluk plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug 4.098 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Energy Star TEC

Varmeproduktion

Printing Standby

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

2,844 kJ/h 500 kJ/h Energi spare 1 248 kj/h Energi spare 2

Lysstofrør Måleresultat Koncentration

Grænse-værdi af MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 1.150 mg/h

Ikke målbart 0.058 mg/m3

Standby Printing

0.033 mg/h 0.377 mg/h

0.019 mg/m³

Standby Printing

0.001 mg/h

0.000 mg/m³

0,000 mg/h

0.000 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0.161 mg/h 4.732 mg/h

0.008 mg/m3 0.237 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

Styrene Benzene

4.5

Støv:

4.6

Testforhold:

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toneropsamler:

2.27 mg/h

0.002 mg/m³ 85 mg/m³

0.038 mg/m³ 1.2 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 0,114 mg/m3

6 mg/m³

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 122. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

Toner til bizhub C360

Bestanddele: Polyester resin, carbon black, polyolefin wax, titanium compound. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

Sort, cyan, magenta, gul

5.2

Ikke målbart

0.2 mg/m³

1 boks

Skal udskiftes efter max. 45.000 print


Side 4 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 01.09.09 Revisionsdato: 14.09.09 ALH

Model: bizhub C360

5.3

Kopitromle

Kopitromler S/C/M/G til bizhub C280

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Ozonefiltre

Skal udskiftes efter 260.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 CR17335SE-FT1 ( Litium )

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

5.7

Paknings materiale til toner: Materiale Papir Plastik PSHI Plastik LDPE Papir Plastik PSHI Plastik LDPE Papir Plastik PSHI Plastik LDPE Papir Plastik PSHI Plastik LDPE

5.8

Paknings materiale til maskinen: Materiale Træ Papir PS PP PE Andet LD-PE Stål

Det anbefales at opbevare det indpakket

formål Paknings materiale til sort toner (1x)

vægt (g)

Paknings materiale til gul toner (1x)

Paknings materiale til magenta toner (1x)

Paknings materiale til cyan toner (1x)

formål Sliske Karton Stød pude Stød pude Stød pude

vægt (g)

Pose

De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.9

Adskillelse/Genbrug:

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.10

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.11

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 122. Polymerized toner reducerer miljø belastningen (CO2, NOx og SOx udledningen under produktionen af toner) med ca. 40% i forhold til normal toner.


Side 5 af 5

Produkt- og miljødatablad Model: bizhub C360

Dato: 01.09.09 Revisionsdato: 14.09.09 ALH

bizhub_C360_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Colour/bizhub_C360/bizhub_C360_dansk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you