Page 1

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.04.10 Revisionsdato: 05.08.10 MKA

Model: bizhub C35P 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Tyskland

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

EN 45014

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver.

2006/95/EC 2004/108/EEC 1999/5/EC 2009/125/EC 2006/66/EC 93/68/EC 94/62/EC 67/548/EC

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - R&TTE / radioudstyr & telekommunikations terminal udstyrs direktivet - ErP direktiv / Eco-Design - Batteri direktivet - Direktivet ang. Mærkning af batterier - Direktivet ang. Pakningsmateriale - Direktivet ang. Klassificering, pakning og mærkning af væsker

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark S1 501 67 597 NEMKO P 92 116 16

TÜV Rheinland NEMKO

2.4

GOST certificering

DIN GOST certifikat B 35586

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-mærke, CJ 501 67 174

TÜV Rheinland Japan

EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blaue Engel“

Der ansøges om Certifikat RAL-UZ 122

RAL

RAL-UZ 122

2.8

Dokumentægthed:

Der ansøges om PTS-certifikat

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

DTS certifikat for fax

Ingen fax

Der Telefax Standard

DTS VDMA 24985-1, -2

2.10

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.11

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001

3

EN 60950-1, EN 60825

General information

3.1 Print hastighed

30 print pr. minut 30 print pr. minut

Sort/hvid Farve

3.2 Vægt

Ca. 28 kg

Hoved maskine

3.3 Størrelse

530 B x 508 D x 550 H mm

Hoved maskine

3.4 Miljøpolitik

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blaue Engel Program for produkter som er miljøvenlige


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.04.10 Revisionsdato: 05.08.10 MKA

Model: bizhub C35P

3.5 Forlængelse af produktets levetid:

Fabrikanten tilbyder på frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Asbest Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

48,0 dB(A) 63,8 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

51,0 dB(A) 66,8 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

34,3 dB(A) 53,8 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.04.10 Revisionsdato: 05.08.10 MKA

Model: bizhub C35P Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

990 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

526 W 230 V

Standby

73 W 12,5 W <0,03 W 0W

U/energibesparelse m/energibesparelse plug-in tilstand Afbrudt

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug 5,061 kWh/uge typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Energy Star TEC

Varmeproduktion

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

Printing

1.894 kJ/h

Standby

263 kJ/h

Lysstofrør Måleresultat Koncentration Mg/h Mg/m³

Grænse-værdi af MAC Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 0,700 mg/h

Ikke målbart 0,040 mg/m3

Styrene

Standby Printing

0,008 mg/h 1,193 mg/h

0,060 mg/m³

Standby Printing

0,000 mg/h

0,000 mg/m³

0,018 mg/h

0,010 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0,000 mg/h 2,294 mg/h

0,000 mg/m3 0,120 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Benzene

0,000 mg/m³

0,038 mg/m³ 1.2 mg/m³ Ikke målbart 2,92 mg/h

86 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

4.5

Støv:

Fint støv

Standby Printing

Ikke målbart 0,146 mg/m3

4.6

Testforhold:

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 122. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

5

Forbrugsstoffer

5.1

Toner:

Toner til C35, C35P og magicolor 4750

Bestanddele: Styren akrylharpiks, kulstof, voks, amorf silica, titaniumoxid, organisk pigment. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad

Dato: 28.04.10 Revisionsdato: 05.08.10 MKA

Model: bizhub C35P 5.2

Kopitromle

Kopitromler til C35, C35P og 4750

5.3

Batterier

1 CR2032 ( Litium )

5.4

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

Det anbefales at opbevare det indpakket

De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20. december 1994 om indpakning og indpaknings affald. Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 122 af juni 2006. Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugsservice i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 122. Polymeriseret toner reducerer miljø belastningen (CO2, NOx og SOx udledningen under produktionen af toner) med ca. 40 % i forhold til normal toner.

bizhub_C35P_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/Print_Systems/bizhub_C35P/bizhub_C35P_dansk.pdf