Page 1

Side 1 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

Model: bizhub 363

1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning

2.2

EU-direktiver

Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver.

67/548/EEC

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - R&TTE / radioudstyr & telekommunikations terminal udstyrs direktivet - EuP-direktivet / Eco-Design - Batteri direktivet - Direktivet ang. Mærkning af batterier - Direktivet ang. Pakningsmateriale - Direktivet ang. Klassificering, pakning og mærkning af væsker

2006/95/EC 2004/108/EEC 1999/5/EC 2005/32/EC 2006/66/EC 93/86/EC 94/62/EC

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark JPTUV 031274

TÜV Rheinland Japan

EN 60950-1, EN 60825

2.4

GOST certificering

DIN GOST certifikat

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-mærke, CJ 501 788 64

TÜV Rheinland Japan

EN 55022, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

Certifikat RAL-UZ 122, NR. 20494

RAL

RAL-UZ 122, Juni 2006

2.8

Dokumentægthed:

Der er ansøgt om PTS-certifikat No. (Er ansøgt)

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

DTS certifikat til FAX:

Ikke relevant

Der Telefax Standard

3

General information

3.1

Kopi hastighed 36 kopier pr. minut

S/H

3.2

Vægt

Ca. 78 kg

Hoved maskine uden udstyr

3.3

Størrelse

623 B x 799 D x 826 H mm

Hoved maskine uden udstyr

DTS VDMA 24985-1, -2


Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

Model: bizhub 363

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

37 dB(A) 64,5 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

40 dB(A) 67,5 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

22,8 dB(A) 51,3 dB(A)

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m


Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

Model: bizhub 363

Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing Standby

1720 W 230 V 668 W 230 V 117 W 19 W 7,3 W <0,03 W

U/energibesparelse m/energibesparelse Automatisk sluk plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Energy Star TEC

Varmeproduktion

Printing

2405 kJ/h

Standby

421 kJ/h

3,028

Energi

72 kJ/h spare

4.3

Gasproduktion:

Måleresultat Koncentration Grænse-værdi af

Substans

MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Ikke målbart 0,86 mg/h

Ikke målbart 0.043 mg/m3

Standby Printing

0.014 mg/h 0.230 mg/h

3

0.007 mg/m 0,01 mg/m3

Standby Printing

<0.002 mg/h

0.001 mg/m³

<0,005 mg/h

0.003 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0.372 mg/h 2,358 mg/h

0.019 mg/m3 0,118 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

Styrene Benzene

4.4

Støv:

4.5

Testforhold:

5

Forbrugsstoffer

5.1

5.2

Standby Printing

Ikke målbart 1,65 mg/h

0.2 mg/m³ 85 mg/m³

0.038 mg/m³ 1.2 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 0,083 mg/m3

6 mg/m³

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 122. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

Toner:

Toner sort til bizhub 432,363

Bestanddele: Polyester resin, carbon black, polyolefin wax, titanium compound. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskyds-klassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

Toneropsamler:

Bruges ikke i bizhub 363


Side 4 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

Model: bizhub 363

5.3

Kopitromle

Kopitromler til bizhub 423,363,283,223

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Ozonefiltre

Skal udskiftes efter 150.000 print/kopier

2 Tonerfilter 1 Støvfilter Skal udskiftes efter 4,8 mil. print/kopier

5.5

Batterier

1 ( Litium )

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

5.7

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.8

Dokumentation:

Manualer er lavet pĂĽ genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

Det anbefales at opbevare det indpakket


Side 5 af 5

Produkt- og miljødatablad Model: bizhub 363

Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

bizhub_363_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/BlackWhite/bizhub_363/bizhub_363_dansk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you