Page 1

Side 1 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 05.02.09 Revisionsdato: 17.02.09 ALH

Model: bizhub 222 1

Firma Producent/Leverandør: Adresse:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany

Telefon.:+49/511/7404-0 Telefax:+49/511/741050

Udgiver:

Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept. Mr. Wolfram Buchroth

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

2

Tests/Godkendelse

2.1

EU Overensstemmelseserklæring:

2.2

EU-direktiver

EN 45014

Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN 45014 for dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning Dette produkt er i overensstemmelse med de angivne EU-direktiver.

2006/95/EC (første markering 2008) 2004/108/EEC 1999/5/EC 2006/66/EC 93/86/EC 94/62/EC 67/548/EEC

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed - EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet - R&TTE / radioudstyr & telekommunikations terminal udstyrs direktivet - Batteri direktivet - Direktivet ang. Mærkning af batterier - Direktivet ang. Pakningsmateriale - Direktivet ang. Klassificering, pakning og mærkning af væsker

2.3

Sikkerhedstests

GS-Mark TUV S1 50061087

TÜV Rheinland Nemko

2.4

GOST certificering

DIN GOST certifikat B 33131

DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg

2.5

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EMC-mærke, Z2 08 09 51064079

TÜV Rheinland Japan

EN 55022, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

2.6

Energy Star

EU Energy Star Program Compliance

EU commission

Dette produkt er listet i EU energy Star databaserne

2.7

Tysk - energi mærke „Blue Angel Mark“

Certifikat RAL-UZ 122, (Er ansøgt)

RAL

RAL-UZ 122, Juni 2006

2.8

Dokumentægthed:

Der er ansøgt om PTS-certifikat No. (Er ansøgt)

Papirteknisk stiftelse (PTS)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany (DONot), § 29

2.9

DTS certifikat til FAX:

Ikke relevant

Der Telefax Standard

2.10

Kvalitetsstyring:

ISO 9001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001

2.11

Miljøstyring:

ISO 14001 certificering

Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 14001

3

EN 60950-1, EN 60825

DTS VDMA 24985-1, -2

General information

3.1 Kopi hastighed

22 kopier pr. minut

S/H

3.2 Vægt

Ca. 72,5 kg

Hoved maskine uden udstyr

3.3 Størrelse

794 B x 762 D x 935 H mm

Hoved maskine uden udstyr

3.4 Miljøpolitik

Dette produkt følger flg. frivillige miljø programmer:

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er miljøvenlige


Side 2 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 05.02.09 Revisionsdato: 17.02.09 ALH

Model: bizhub 222

3.5 Forlængelse af produktets levetid:

Fabrikanten tilbyder på frivillig basis:

Reservedels tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne Service tilgængelighed: 7 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår) Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

3.6 Materialer:

Den nævnte maskine indeholder ikke:

Asbest Kadmium Kviksølv Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen. Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer over 50 % PCB og PCT Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige baggrunds niveau. Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4

Afgivelse

4.1

Støj afgivelse:

Måleresultat Lydniveau, Lwa*

Standby Under produktion

uspecificeret 63 dB(A)

Lydniveau, Lwad**

Standby Under produktion

uspecificeret 66 dB(A)

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+

Standby Under produktion

uspecificeret uspecificeret

* ** +

Målt i henhold til EN 27779 (s/h) Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=0,25m


Side 3 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 05.02.09 Revisionsdato: 17.02.09 ALH

Model: bizhub 222 Måleværdier 4.2

Energi:

Max strømforbrug #

Max.

Gennemsnitligt strømforbrug °

Printing

1,500 W 230 V 560 W 230 V

Standby

111 W 41 W 4,8 W <1 W

U/energibesparelse m/energibesparelse Automatisk sluk plug-in tilstand

# Spidsbelastningsværdi ° Kalkulationsbasis for strømforbrug 2,209 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Energy Star TEC

Varmeproduktion

Printing Standby

4.3

Lys:

Lyskilde

4.4

Gasproduktion:

Substans

2.016 kJ/h 400 kJ/h Energi spare 1

Lysstofrør Måleresultat Koncentration

Grænse-værdi af MAC

Mg/h Mg/m³ Mg/m³

Ozon

Standby Printing

Ikke målbart 1.34 mg/h

Ikke målbart 0.067 mg/m3

Standby Printing

0.003 mg/h 0.015 mg/h

0.0008 mg/m³

Benzene

Standby Printing

<0.000 mg/h

0.000 mg/m³

<0,000 mg/h

0.000 mg/m³

TVOC

Standby Printing

0.042 mg/h 5,131 mg/h

0.0021 mg/m3 0.2566 mg/m3

Nitrogene dioxide Carbon monoxide

Printing Printing

Fint støv

Standby Printing

Styrene

4.5

Støv:

4.6

Testforhold:

5

Forbrugsstoffer

5.1

5.2

Ikke målbart 0.59 mg/h

0.2 mg/m³

0.0001 mg/m³ 85 mg/m³

0.038 mg/m³ 1.2 mg/m³

9 mg/m³ 33 mg/m³

Ikke målbart 0,026 mg/m3

6 mg/m³

Basisdel u/tilbehør

Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 122. Emmisionsrate i mg/h rum størrelse 40m3, luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb, regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.

Toner:

Toner sort til bizhub 222,282,362

Bestanddele: Polyester resin, carbon black, polyolefin wax, titanium compound. Flammepunkt over 350 °C Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 ( Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

Toneropsamler:

Bruge ikke i bizhub 222


Side 4 af 5

Produkt- og miljødatablad

Dato: 05.02.09 Revisionsdato: 17.02.09 ALH

Model: bizhub 222

5.3

Kopitromle

Kopitromler til bizhub 222,282,362

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4

Filtre

1 Ozonefiltre

Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

2 Tonerfilter

Skal udskiftes efter 260.000/65.000 print/kopier

1 Støvfilter Skal udskiftes efter 150.000 print/kopier

5.5

Batterier

1 CR2450 ( Litium )

5.6

Genbrugspapir

Brugbart i henhold til EN12281:2002

5.7

Paknings materiale til toner: Materiale Papir Plastik PSHI

formål Paknings materiale til sort toner (1x)

vægt (g) 70 111

Paknings materiale til maskinen: Materiale Træ Papir PP PP PE PS LD-PE Stål

formål Sliske Karton Bånd Stød pude Stød pude Stød pude Pose

vægt (g) 6630 5014 0 28 27 620 281

5.8

Det anbefales at opbevare det indpakket

De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald. 5.9

Adskillelse/Genbrug:

Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 122 Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.10

Retur information:

Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt til de lokale kontorer for yderligere information.

5.11

Dokumentation:

Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format.. Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.12

Andre miljø forehold:

Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122 juni 2006 Toner beholderen er fremstillet ved brug af mere end 25% genbrugsmaterialer. Polymerized toner reducerer miljø belastningen (CO2, NOx og SOx udledningen under produktionen af toner) med ca. 40% i forhold til normal toner.


Side 5 af 5

Produkt- og miljødatablad Model: bizhub 222

Dato: 05.02.09 Revisionsdato: 17.02.09 ALH

bizhub_222_dansk  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Products/Office/MFP/BlackWhite/bizhub_222/bizhub_222_dansk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you