Page 1

Hinta 26 €

K-MAATALOUS VILJELYOHJELMA

2016

VILJELYOPAS jelma Viljelyoh onta neuv puhelin 0

008 01053ys2klo 8-20 Päivyst 6.7.) (1.5. - 1

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS


UUTUUDET 2016 Trym ................................................................................................... s. 28 ❱❱Satoisin Bragea aikaisemmista ohrista. Happamankestävä.

Fabiola ............................................................................................... s. 29 ❱❱Mallasohraksi ehdotettu 2-tahoinen uutuusohra.

Avetron .............................................................................................. s. 34 ❱❱Aikainen ja ohutkuorinen uutuuskaura etenkin karjatilojen tarpeeseen

Avanti ................................................................................................. s. 35 ❱❱Myöhäinen suurimokaura, Belindaa jopa 10% satoisampi

SU Performer ja SU Cossani ............................................................... s. 49 ❱❱Uudet TurboHybrid 2.0 hybridirukiit laaturukiin tuotantoon

Dankowskie Agat ............................................................................... s. 49 ❱❱Uusi satoisa populaatioruis

Tilan Oma Nurmiseos ........................................................................ s. 68 ❱❱Kysy tilakohtaisesti räätälöityä vaihtoehtoa myyjältäsi!

Alus- ja kerääjäkasvit ........................................................................ s. 73 ❱❱K-maatalouden ohjeet ja suositukset Ympäristökorvauksen toimenpiteen suorittamiseksi

AgLeader täsmäviljelyjärjestelmät .................................................... s. 88 ❱❱Tarkkuutta ja automatiikkaa kaikkiin tilan työvaiheisiin

YaraMila Y20 27-2-3-2........................................................................ s. 93 ❱❱Uusi rikkipitoinen NPK-lannoite kevätviljan lannoitukseen

YaraMila NK3...................................................................................... s. 93 ❱❱Uusi hivenpitoinen NK-lannoite etenkin karjatilojen tarpeisiin

YaraVita Mancozin.............................................................................. s. 96 ❱❱Uusi lehtilannoite viljojen ja nurmien tärkeimpien hiventen saannin turvaamiseksi

ExpressGold...................................................................................... s. 103 ❱❱Uuden sukupolven laajatehoinen SX® valmiste rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilla.

Mobius FX......................................................................................... s. 133 ❱❱Uusi tautiainepaketti viljoille. Kolmen tehoaineen ratkaisu, jossa mukana strobia ja runsaasti vahvoja triatsoleja Tämän esitteen sisältö tarjotaan sellaisenaan. Esitteen tarkkuudesta tai luotettavuudesta ei anneta mitään takuuta eikä nimenomaisesti taata sen sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on itse velvollinen tarkistamaan tuotetiedot valmistajien ohjeista ja maatalouden tukioppaista. Varaamme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman erillistä ilmoitusta.

2

www.k-maatalous.fi


JOHDANTO

Tavoitteena tuottavuusloikka parempaan kannattavuuteen Julkisessa keskustelussa on loppuvuoden aikana alati puhuttu 5% tuottavuusloikasta, kuka tahollaan leikkaamalla ja säästämällä, kuka nykytoimintoja tehostamalla. Samaa tuottavuuden nousua tarvitsemme myös maatalouselinkeinoissa, ja keinot tulevat löytymään varmasti molemmista, niin järkevästä kulurakenteesta kuin loppuun trimmatusta tuotannostakin. Sääolosuhteisiin tai maailmanmarkkinoihin me suomalaiset emme pysty vaikuttamaan, on vain kyettävä sopeuttamaan oma tuotanto kulloinkin ennustettavissa oleviin olosuhteisiin ja markkinatilanteeseen. Tuotannon tehostamisessa laskin ja tuotantosuunnitelma ovat oivia apuvälineitä. Tehtyjä ratkaisuja ja niistä saatuja tuloksia on syytä seurata, tulevaa arvioida ja näiltä pohjin tehdä johtopäätöksiä oman toiminnan ohjaamiseksi. Ainoastaan säästämällä panoksissa emme kykene kannattavuutta parantamaan. Suomalainen tuotanto, työ ja kustannusrakenne ei kestä taloudellista tarkastelua laajaperäisessä viljelyssä. Sen sijaan tuottavuuden parantaminen on hyvin mahdollista, sillä monilla tiloilla saavutetaan jopa puolet maan keskiarvoja parempia satoja niin nurmentuotannossa kuin viljanviljelyssäkin. Voisiko aiempaa useampi tila saavuttaa korkeat sadot tuotantoon panostamalla lajikkeita vaihtamalla tai uusia viljelykasveja kokeilemalla? Tästä viljelyoppaasta löydät testatut ratkaisumme niin lajikkeiden, kasvinsuojelun kuin valmiiden sinulle suunniteltujen viljelyohjelmien osalta. Viljelyohjelma on K-maatalouden tarjoama palvelukokonaisuus suomalaisille viljelijöille – Viljelyopasta olemme julkaisseet vuodesta 2006 lähtien. Tervetuloa suunnittelemaan hankintoja palvelevan ja osaavan henkilökuntamme kanssa!

K-MAATALOUS

3


KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN SISÄLLYSLUETTELO

Viljakauppa ja viljelysopimukset................................................................................................ 8 Viljelytekniikan tehostaminen................................................................................................... 11 Ohran Viljelyohjelma................................................................................................................. 24 Kauran Viljelyohjelma............................................................................................................... 31 Kevätvehnän Viljelyohjelma...................................................................................................... 37 Syysviljojen Viljelyohjelma........................................................................................................ 43 Rypsin ja rapsin Viljelyohjelma................................................................................................. 51 Syysöljykasvien viljelyohjelma................................................................................................. 57 Rehukasvit, riistasiemenet ja herneet...................................................................................... 60 Nurmen viljelyohjelma.............................................................................................................. 62 Nurmen säilöntä....................................................................................................................... 74 Perunan Viljelyohjelma............................................................................................................. 76 Lannoitus ja maanparannus..................................................................................................... 80 Lehtilannoitteet......................................................................................................................... 96 Kasvinsuojelun hyödylliset tiedot..................................................................................... 98, 172 Kasvinsuojelun oheistuotteet........................................................................................... 99, 168 Peittausaineet......................................................................................................................... 100 Rikkakasvien torjunta............................................................................................................. 102 Heinämäisten rikkojen torjunta.............................................................................................. 114 Nurmien rikkasvien torjunta................................................................................................... 118 Juolavehnän torjunta.............................................................................................................. 124 Kasvunsääteet........................................................................................................................ 128 Kasvitautien torjunta.............................................................................................................. 133 Tuholaisten torjunta................................................................................................................ 139 Erikoiskasvien kasvinsuojelu.................................................................................................. 147 Perunan kasvinsuojelu........................................................................................................... 160 Kasvinsuojelun pikataulukot................................................................................................... 172 K-maatalous kaupat............................................................................................................... 196

4

www.k-maatalous.fi


AAKKOSELLINEN SISÄLLYSLUETTELO Aakkosellinen sisällysluettelo ............................. 5-7

Envision ............................................................. 124

Acrobat WG ........................................................ 160

Epok 600 EC ...................................................... 161

Ag Leader täsmäviljelyjärjestelmät ....................... 88

Erikoiskasvien rikkakasviaineiden tehotaulukko...190

Alkusanat .............................................................. 3

Express 50 SX ................................................... 106

All Clear Extra -ruiskunpesu ............................... 169

Express Gold ...................................................... 103

Ally 50 ST .......................................................... 102

Fabiola 2-tahoinen ohra ....................................... 29

Alsikeapila ........................................................... 71

Fenix ................................................................. 152

Alus- ja kerääjäkasvien viljely .............................. 73

Formulaatit .......................................................... 98

Ariane S ............................................................. 104

Fosforilannoitus ................................................... 87

Aumakalvot ......................................................... 75

Galera ................................................................ 153

Aurea Cl rypsi ...................................................... 54

Glyfotaulukko ..................................................... 123

Avanti rehu-ja elintarvikekaura ............................ 35

Gratil ................................................................. 120

Avaunt ............................................................... 142

Hardi merkintävaahto ja K-Agro merkintävaahto..168

Avetron rehu- ja elintarvikekaura ......................... 34

Herneen pikataulukko ........................................ 175

Banjo Forte ........................................................ 165

Härkäpavun pikataulukko .................................. 174

Basagran M75 ................................................... 118

Infinito ............................................................... 167

Basagran SG ...................................................... 119

Ingrid herne ......................................................... 60

Baytan I ............................................................. 100

Italianraiheinä ...................................................... 70

Baytan Universal ................................................ 101

Jaettu typpilannoitus ........................................... 85

Bettina rehu- ja elintarvikekaura .......................... 35

Juventus ............................................................ 138

Biscaya OD 240 ................................................. 139

Kaliumin käyttömääriä ......................................... 92

Bjarne mylly- ja rehuvehnä .................................. 41

Kalkituksen perusteet .......................................... 82

Brage monitahoinen tärkkelys- ja rehuohra .......... 27

Karita herne ......................................................... 60

Broadway .......................................................... 114

Karjanlannan ravinteet ......................................... 84

Butisan S ........................................................... 149

Kasvinsuojeluaineiden tehokas käyttö .................. 17

Butisan Top ........................................................ 150

Kasvinsuojeluaineiden yleistietotaulukko ............ 178

Cantor.................................................................105

Kasvitautien levintä ja torjunta viljoilla .................. 21

Cerone ............................................................... 128

Kasvitautien torjunta viljoilla ................................ 18

Ceylon syysvehnä ................................................ 48

Kasvituhoojien resistenssi .................................... 19

Clamox .............................................................. 151

Kaupat ja Viljelyohjelmakioskit ........................... 196

Clearfield -tuotantomenetelmä ............................. 54

Kauran Viljelyohjelma ........................................... 32

Comet Pro ......................................................... 134

Kauran Viljelyohjelmakoe ..................................... 31

Consento ........................................................... 166

Kauran viralliset lajikekokeet ............................... 36

Cycocel 750 ....................................................... 129

Kestac 50 EC ..................................................... 140

Dankowskie Agat ruis .......................................... 49

Kevätvehnän Viljelyohjelma .................................. 37

Demonstrant mylly- ja rehuvehnä ........................ 40

Kevätvehnän Viljelyohjelmakoe ............................ 39

DK 7130 CL hybridi kevätrapsi ............................. 54

Kevätvehnän viralliset lajikekokeet ...................... 42

DK Imistar CL hybridisyysrapsi ............................. 59

Kiristekalvot ......................................................... 75

Englanninraiheinä ................................................ 70

K-maatalouden koetila ......................................... 11

K-MAATALOUS

5


AAKKOSELLINEN SISÄLLYSLUETTELO

6

K-MCPA ............................................................. 108

Pilot Ultra ........................................................... 159

Krabat mylly- ja rehuvehnä .................................. 41

Porkkanan pikataulukko ..................................... 176

K-TRIO ............................................................... 109

Primus ............................................................... 121

Kuminan pikataulukko ....................................... 174

Prosaro .............................................................. 136

Laadun merkitys lopputuotteen hinnoitteluun ....... 10

Puma Extra ........................................................ 117

Lannoitteiden tuoteluettelo ................................... 94

Puna-apila ja muut nurmipalkokasvit ................... 71

Lannoituksen enimmäismääriä ............................ 91

Puntari mylly- ja rehuvehnä ................................. 40

Largo syysrypsi .................................................... 59

Pyöröpaaliverkot .................................................. 74

Lehtilannoitteiden tuoteluettelo ............................ 96

Racumin Pasta ................................................... 145

Lehtivihreämittauksen muistilista ja tulkinta ......... 16

Ragna monitahoinen tärkkelys- ja rehuohra ......... 27

Leimay .............................................................. 162

Ranman TOP ...................................................... 164

Maanparannuskalkit ja kuonat ............................. 83

Rapsin viljelytekninen koe .................................... 56

Majong hybridirapsi ............................................. 55

Ravinteiden merkitys kasville ............................... 80

Marika rehu- ja elintarvikekaura .......................... 34

Reetta populaatioruis ........................................... 50

Marjojen pikataulukko ....................................... 177

Reglone ............................................................. 154

Mascara syysrapsi ............................................... 59

Rehukasvit ja riistasiemenet ................................ 61

Mavrik 2F .......................................................... 144

Resistenssin ehkäisy ........................................... 20

Mirador .............................................................. 147

Rikkakasvien kuvat ............................................ 186

Mobius FX ......................................................... 133

Ringsaker rehukaura ........................................... 34

Monitor .............................................................. 115

Rokka herne ........................................................ 60

Mustang Forte.....................................................107

Roundup Max .................................................... 126

Nurmen kasvinsuojelu ......................................... 63

Roundup Maxin käyttömäärät eri kasveilla ......... 127

Nurmen kasvuasteet ............................................ 64

Ruiskunpesuohjeet ............................................ 170

Nurmen Viljelyohjelma ......................................... 62

Ruiskutusajankohdat ........................................... 14

Nurmien rikkakasvin tehotaulukko.......................189

Rukiin ja hybridirukiin viljelyohjelma .................... 44

Nurminata ........................................................... 70

Ruokonata ........................................................... 70

Nurmiseokset ja symbolien merkitys .................... 68

Rypsin ja rapsin kasvinsuojelu ............................. 53

Nurmisiemenseokset ........................................... 72

Rypsin ja rapsin kasvuasteet ................................ 51

Nurmisiementen yleistaulukko ............................. 66

Rypsin ja rapsin viljelyohjelma ............................. 52

Ohran Viljelyohjelma ............................................ 24

Rypsin ja rapsin viralliset lajikekokeet .................. 56

Ohran Viljelyohjelmakoe ....................................... 26

Sadon arviointi satokomponentien avulla ............. 12

Ohran viralliset lajikekokeet ................................. 30

Sekator .............................................................. 112

Peittausianieden taulukko ja

Senkor SC600 ................................................... 155

öljykasvien tautitehotaulukko ............................. 184

Siementen kylvömäärätaulukko ........................... 22

Penncozeb ......................................................... 163

Signum .............................................................. 148

Perfekthion ........................................................ 143

Sisällysluettelo aiheittain ....................................... 4

Persianapila ......................................................... 71

Sportak EW ........................................................ 137

Perunan kasvuasteet.............................................76

Starane 180 ....................................................... 113

Perunan Viljelyohjelma ......................................... 78

Starane XL...........................................................122

www.k-maatalous.fi


AAKKOSELLINEN SISÄLLYSLUETTELO Stomp ................................................................ 156

Terpal ................................................................ 130

Stratos Ultra ...................................................... 157

Timotei ................................................................ 69

SU Cossani hybridiruis ......................................... 49

Tiril monitahoinen ohra ........................................ 28

SU Performer hybridiruis ...................................... 49

Titus .................................................................. 158

Suojaimet .......................................................... 171

Tooler ................................................................ 110

Suutinten valintataulukko ................................... 172

Tooler Heavy ...................................................... 111

SW Magnifik mylly- ja rehuvehnä ......................... 48

Torjuntakynnykset .............................................. 182

SW Mitja 2-tahoinen tärkkelys- ja rehuohra ......... 29

Trimaxx .............................................................. 132

SW Petita rypsi .................................................... 55

Trinol jyväsyötit .................................................. 146

Swipe ................................................................ 116

Trym monitahoinen tärkkelys- ja rehuohra ........... 28

Switch ............................................................... 147

Turbo Hybrid 2.0 hybridirukiit ............................... 49

Symbolit .............................................................. 98

Typpilannoitteiden vertailu ................................... 86

Syysohran viljelytekninen koe .............................. 47

Typpillannoitteiden enimmäismääriä .................... 90

Syysrukiin viralliset lajikekokeet .......................... 50

Uutuudet ................................................................ 2

Syysvehnän viljelyohjelma.....................................43

Valkoapila ............................................................ 71

Syysvehnän viralliset lajikekokeet..........................48

Westerwoldinraiheinä .......................................... 70

Syysviljojen kasvinsuojelu......................................46

Vilde monitahoinen tärkkelys- ja rehuohra ........... 28

Syysviljojen viljelyohjelma .................................... 45

Vilgott 2-tahoinen rehuohra ................................. 29

Syysöljykasvien kasvinsuojelu .............................. 58

Viljelyohjelma-kiinnite............................................99

Syysöljykasvien viljelyohjelma .............................. 57

Viljelysopimukset.....................................................8

Säilöntäaineet........................................................74

Viljelyvyöhykekartta ............................................. 23

Tankkiseostaulukko perunat................................192

Viljojen kasvuasteet ............................................. 13

Tankkiseostaulukko Rypsi ja rapsi........................193

Viljojen rikkakasvien tehotaulukko ..................... 188

Tankkiseostaulukko viljat ................................... 194

Yleisimpiä ohran ja vehnän tauteja ..................... 183

Tankkiseosten teko-ohje .................................... 191

Zebra mylly- ja rehuvehnä ................................... 42

Tautiaineiden tehotaulukko ................................ 185

K-MAATALOUS

7


VILJAKAUPPA JA VILJELYSOPIMUKSET Viljamarkkinoiden toimintaympäristö muuttuu vauhdilla Maailmalla ja EU:n alueella tuotettiin suuri viljasato – jo kolmannen kerran peräkkäin. Ominaista satokauden alulle oli viljan futuurikurssien raju nousu Euroopassa heinäkuun helteiden uhatessa viljasadon määrää ja laatua. Satotietojen päivittyessä huoli nähtiin turhaksi ja futuurikurssit laskivat voimakkaasti. Maailman kokonaisviljasato nousee jälleen suureksi ja kahden edellisen viljasadon jälkeen myös maailman viljavarastot nousevat suurimmiksi lähes 30 vuoteen. Nämä lähtökohdat on syytä ottaa taustatekijöinä huomioon, kun ennakoidaan viljamarkkinoiden kehitystä kuluvan satokauden aikana. Suomessa satokausi oli viime vuosiin verrattuna hyvin poikkeuksellinen: märän kevään takia kylvöjä tehtiin huhtikuusta kesäkuuhun ja suuri osa puinneista saatiin tehtyä vasta lokakuussa. Erilaisista kasvuoloista johtuen myös viljan laadut ovat olleet vaihtelevia ja paljon riippuu siitä, kuinka toimiva kunkin pellon vesitalous oli sateisena kasvukautena. Monelta peltolohkolta korjattiin kuitenkin määrällisesti hyviä viljasatoja, mutta keväällä kylvetyt pinta-alat jäivät viime vuosia pienemmiksi ja siksi kokonaisviljasato jäänee noin 3,7 miljoonan tonnin tasolle eli noin 400 000 tonnia viime kautta alemmaksi. Jos viljan keskihinnaksi lasketaan 150 €/tn, tulee tämän viljakasan arvoksi 60 miljoonaa euroa ja tämän verran vähemmän rahaa kiertää maataloudessa kuluvalla satokaudella. Suomessa kauden viljamarkkinoita ja niiden mahdollisuuksia tulkittiin toisin kuin Baltiassa. Useiden arvioiden mukaan Baltian yhteenlasketun viljasadon määrä lähentelee 10 miljoonaa tonnia. Euroopan viljakaupan järjestön Coceralin arvion mukaan Baltian yhteenlaskettu viljantuotanto vuonna 2007 oli 5,24 miljoona tonnia ja 2015 määrä on tähän nähden lähes kaksinkertainen. Samaan aikaan Suomessa viljantuotanto on pysynyt samana, noin 4 miljoonan tonnin tasolla – potentiaalia olisi meilläkin kasvattaa tuotantoa 5 miljoonan tonnin tasolle jo pelkästään parempien keskisatojen ja pellonkäytön tehostamisen kautta. Päästäksemme jälleen uudelle kasvu-uralle koko viljasektorilla kaivataan uusia toimintatapoja. Suuri yksittäinen ero Baltian ja Suomen välillä on ennakkokaupan hyödyntäminen viljakaupassa. Maamme eteläpuolella viljanhintoja kiinnitetään jopa puolelle sadosta ennen sadonkorjuuta ja näin saadaan hyödynnettyä viljamarkkinoiden hintamuutokset. Suomessa viljanhintoja kiinnitetään vain murto-osalle tästä määrästä, jolloin markkinamuutosten hyödyntämiselle jää vähemmän mahdollisuuksia. Suomen viljamarkkina on muuttunut voimakkaasti viimeisten muutaman vuoden aikana. Suurimmat heilahdukset on koettu Varsinais-Suomessa, josta viljaa jalostavaa teollisuutta on hävinnyt satoja tuhansia tonneja. Samaan aikaan viljanjalostusta on rakennettu lisää mm. Etelä-Pohjanmaalle ja Päijät-Hämeeseen. Maan sisäinen viljavirta on muuttanut suuntaansa ja samalla viljaliikenne on kasvanut etenkin Pohjanmaan suuntaan. Varsinais-Suomen viljat löytävätkin käyttöpaikkansa yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolelta Naantalin sataman kautta. Viljan vienti täytyy nähdä vähintään yhtä tärkeänä käyttökohteena kuin kotimainen viljankäyttö. Viljaviennin arvo vuonna 2014 oli yli 160 miljoonaa euroa ja noin 15 % koko elintarvikeviennin arvosta. Kotimarkkina-alueeksi täytyykin nykyisin ymmärtää koko EU ja puheet ylituotannon vienneistä kuuluvat historiankirjojen sivuille. Viennin tehostaminen vaatii kuitenkin tehokkuuden lisäämistä koko viljaketjulta, jotta sadat tuhannet viljatonnit ja tuhannet rekkalastit saadaan laivattua rajallisten varastojen kautta maailmalle. Tämän takia mahdollisimman tasainen viljavirta on kaikkien toimijoiden etu, ja kaikkea viljaa ei voi liikuttaa muutamana syksyn ja kevään viikkoina. Satokaudella 2014/15 Suomesta vietiin viljaa ulos 990 000 tonnia ja tänne tuotiin viljaa vain reilu 50 000 tonnia, josta valtaosa oli ruista. Suomi on siis muuttunut viljan nettotuojasta viljan vientimaaksi. Hyödynnä K-maatalousketjun viljakaupan asiantuntemus ja kattavat vastaanottopaikat sekä kotimaan toimituksiin että vientiin!

8

www.k-maatalous.fi


VILJAKAUPPA JA VILJELYSOPIMUKSET Suomen viljatasearvio 2015/16 Vehnä Ala ha

244 000

Sato kg/ha

Ruis

Kaura

Ohra

Yhteensä

32 000

288 000

480 000

1 044 000

3 640

3 390

3 250

3 060

Kokonaissato, tn

889 000

107 000

935 000

1 470 000

3 400 000

Tilakäyttö, sis. siemen, tn

247 000

7 000

474 000

877 000

1 605 000

Teollinen käyttö, tn

455 000

95 000

285 000

536 000

1 371 000

Vientiarvio/tuontiarvio, tn

300 000

2 000

192 000

86 000

580 000

Lähde: Luke ja VYR 28.8.2015 viljatasearvio 2015/16. Lukuihin on odotettavissa tavanomaista suurempia muutoksia, kun korjatun sadon määrä on selvillä. Odotettavissa on, että etenkin kauran ja ohran tuotantoluvut kasvavat yllä esitetyistä hyvien hehtaarisatojen takia.

Viljojen hintakehitys Suomessa 2005Vehnä Rehuohra Kaura Rypsi ja rapsi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Viljojen hinnat vasemmalla, öljykasvien oikealla. Lähteet: Tike ja Rautakesko. Kuvaajat kuvaavat viljojen perushintoja tilityksillä, eivätkä ota kantaa laatuvaihteluihin vuosittain. Vehnän hinta muodostuu rehu- ja myllyvehnän hintojen keskiarvosta.

K-maatalouden Laatuviljasopimus – Neljä tapaa hallita hintariskiä Laatuviljasopimuksen tarkoituksena on auttaa sadon markkinoinnissa ja lisätä viljaketjun suunnitelmallisuutta. Sopimuksessa sovitaan viljeltävistä viljalajeista ja -lajikkeista sekä pinta-aloista ja sopimusmääristä tonneina. Sopimukseen kirjataan myös suunniteltu käyttötarkoitus, viljelytapa ja mahdollisesti haluttu toimituspaikka sekä -aika. Teollisuuteen tehtäviin kolmikantasopimuksiin saattaa lisäksi sisältyä omia lisäehtoja. Laatuviljasopimusviljan hintoja voi halutessa kiinnittää etukäteen. Kiinnitysmahdollisuudet vaihtelevat viljalajeittain ja toimipaikoittain.

Termiini Kauppasopimus, jossa sovitaan viljalaji, toimituspaikka, määrä, perushinta ja toimitusjakso. Termiinejä voi tehdä jo ennen kylvöä tai milloin tahansa sen jälkeen. Jos termiinin tekee ennen sadonkorjuuta, on sadon määrävaihtelu otettava huomioon. Tällöin suosittelemme kiinnittämään viljoilla enintään 2 tn/hehtaari ja öljykasveilla enintään 1 tn/hehtaari. Termiinisopimuksessa noudatetaan sopimuksentekohetkellä voimassa olevaa laatuhinnoittelua. Mikäli sadon laatu ei täytä minimilaatuvaatimuksia, voidaan erän käyttötarkoitusta muuttaa.

K-MAATALOUS

9


VILJAKAUPPA JA VILJELYSOPIMUKSET Hintaputki Perinteisen termiinisopimuksen rinnalla teemme nyt myös hintaputkisopimuksia, joissa sopimuksen perushintaa korjataan ylös- tai alaspäin, mikäli markkinahinta on muuttunut toimitushetkellä enemmän kuin hintaputken liikkumarajan. Hintaputki on + - 10 €/tn ja vertailuhinta määräytyy ennalta määriteltyjen kotimaisten hintanoteerausten keskiarvona. Muutoin sopimus toimii kuten termiinisopimus. Varastoimissopimus Mikäli tarvitset rahaa, mutta uskot, että markkinahinta olisi kauden aikana nousussa, voit tehdä varastoimissopimuksen. Maksamme tällöin varastoimissopimushintana 70 % sopimuksentekohetken termiinihinnasta. Vilja on toimitettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja lopullinen hinta on toimituspäivän käteiskauppahinta. Hinnasta vähennetään kiinteä korvaus 8 €/tn alv 0. Käteiskauppa Edelleen on mahdollista toimittaa viljaa toimituspäivänä voimassa olevalla hinnalla. Ellei muuta ole ennen toimitusta sovittu, noudatetaan käteiskauppahintaa. Tutustu uusiin viljakauppamme nettisivuihin: http://www.k-maatalous.fi/asiakasohjelmat/viljakauppa/ K-Maatalouden teesit satokaudelle 2016

Hintaputki

Käteiskauppa

-- Tunne tuotantokustannuksesi -- Tutustu hintakiinnitysmahdollisuuksiin ja hyödynnä niitä – hallitse viljan hintariskiä -- Kylvä mitä markkinat kysyvät: hyvälaatuista vehnää, elintarvikekauraa, hyvälaatuista ohraa ja öljykasveja -- Tärkkelysteollisuus on merkittävä ohran käyttäjä, joten ohraa kannattaa viljellä erityisesti Pohjanmaalla -- Varaudu satokauden hintamuutoksiin -- Viljan myynti- ja toimitusaika voivat erota toisistaan – jaksota myynnit ja varmista keskimääräinen hyvä hinta -- Sopimustoiminta nopeuttaa viljamarkkinoiden toimintaa -- Seuraa viljamarkkinatilannetta ja kylvöalaennustetta viljelysuunnitelmaa tehdessä ja suunnittele jo silloin sadon markkinointia Termiini -- Varsinais-Suomessa viljantuotanto painottuu entistä enemmän viennin varaan -- Viljan teollinen käyttö on siirtynyt yhä enemmän Etelä-Pohjanmaalle ja HämeeVarastoimisseen – huomioi nämä muutokset viljelysopimus suunnitelmia tehdessäsi

10

www.k-maatalous.fi


K-MAATALOUDEN KOETILA

Tuotantoon tehokkuutta tutkituilla tuotteilla K-maatalouden koetila Hauholla on pyrkinyt edistämään maataloutta jo vuodesta 1963. Viime vuosikymmeninä on keskitytty siementuotannon ja viljelyn edistämiseen. Koetilan kautta on tullut Kmaatalouden edustukseen yli 130 uutta lajiketta sen historian aikana. Lajikevalinnan ansiosta viljelyvarmuus parantunut, mikä näkyy mm. korrenlujuutena ja taudinkestävyytenä. Uudet lajikkeet ovat myös satoisampia johtuen typenkäytön tehokkuuden parantumisesta, jyväkoon suurenemisesta ja jyvien määrän lisääntymisestä. Lisäksi koetila testaa kaikki K-maatalouden myynnissä olevat kasvinsuojeluaineet kansainvälisen testausstandardin GEP:n (Good Experimental Practice) mukaan. Viljelyohjelmissa yhdistävät uutuuslajikkeet ja kasvinsuojeluaineet, jolloin viljelijänä voit olla varma reseptin toimivuudesta. Tuotteet on testattu puolestasi. Nurmikasvien tutkimuksessa painoarvo on seoskokeissa, puhtaiden lajikkeiden testauksessa, kasvinsuojelussa sekä siementuotannossa. Karjatilaohjelmaan on valittu parhaat lajikkeet ja ne yhdistettynä viljelytoimenpiteisiin voit olla varma, että saat karjallesi tuotettua sen tarvitsemaa rehua tehokkaasti peltopinta-alaan nähden. Vuonna 2015 kansalliseen lajikeluetteloon pääsi K-maatalouden valitsemista lajikkeista: SW Birger –englanninraiheinä ja SW Hebe –valkoapila, Vilgott ja Fabiola -kaksitahoiset ohrat sekä Ceylon – syysvehnä. Näiden uutuuslajikkeiden lisäksi pääset tutustumaan tarkemmin tässä oppaassa myös viime vuonna listattuihin uutuuslajikkeisiin Avanti ja Avetron –kaurat sekä Trym monitahoinen ohra. Uutuuslajikkeiden tarjonta on tällä hetkellä todella monipuolinen ja palvelee niin vilja- kuin karjatilojakin sekä eteläisessä että pohjoisessa Suomessa. K-maatalouden koetila luottaa ruoantuotannon jatkumiseen Suomessa ja haluaa jatkossakin olla tukena tuottavien tuotantopanosten valinnassa. Lajikkeen vaihto parempaan; satoisampaan ja tuotantotarvetta vastaavaan viljelyvarmaan lajikkeeseen on yksinkertaisin panostus tuotannon tehostamiseen. K-maatalouden kiinteämpi yhteistyö traktori- ja konekaupan kanssa tuo uusia mahdollisuuksia myös koetilan tulevaisuuteen. Olemme panostaneet viljalaboratoriomme palveluihin vuoden 2015 aikana. Saat palvelut käyttöösi lähimmän K-maatalouskaupan kautta. Tarjoamme itävyysanalyysejä tuottajan omasta sadosta, rehu- ja leipävilja-analyyseja, käyttölaatuanalyyseja sekä DON-mykotoksiinimääritystä. Tervetuloa seuraamaan kasvukautta 2016 jälleen kanssamme sosiaaliseen mediaan. Muista seurata myös kesäntapahtumien ilmoittelua!

K-MAATALOUS

11


VILJELYOHJELMAN KUMPPANI

Rahat riittämään viljelyssä Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto Kannattava viljely edellyttää viljelyvarmuuden parantamista, satojen nousua, markkinoilla onnistumista sekä tuotantokustannusten hallintaa. Tuotantokustannusten laskennan kautta päästään kiinni tekijöihin, joissa pääomaa on kiinni tehottomasti ja rahaa valuu hukkaan. ProAgrian viljelyn kehittämisryhmien tulosten mukaan parhaan neljänneksen tuloksen taustalla vaikuttavat eniten keskiarvoa parempi sadon määrä ja saatu sadon hinta sekä muita pienemmät kiinteät kustannukset. Konekapasiteetin oikea mitoitus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kannattavaan tulokseen pääsemiseksi.

Sari Peltonen

Satojen pitäisi olla noin 5 000 kiloa hehtaarilta, jotta viljantuotanto tämän hetken hinta- ja kustannussuhteilla saadaan kannattavaksi. Satojen nousuun päästään viljelykiertojen monipuolistamisella, maan ja vesitalouden kunnostamisella sekä valitsemalla uusia lajikkeita viljelyyn. Viljelyn monipuolistamisella, jossa viljelykierrossa on kevätviljojen lisäksi syysmuotoisia kasveja sekä öljy- ja palkokasveja, tasataan myös sato- ja hintariskejä. Hyvälaatuisella sadolla on mahdollisuus saada keskimääräistä parempaa hintaa. Viljelyssä tulisi samalla käytetyllä panosten määrällä tavoitella entistä korkeampaa satoa, jotta nousevat kustannukset eivät syö tulosta. Omien tuotantokustannusten tiedostaminen ja laskenta luovat hyvän pohjan viljelyn erilaisiin päätöksentekotarpeisiin ja tuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Näin varmistetaan rahojen riittävyys muuttuvissa tilanteissa.

Kevätvehnä, tuotot ja kustannukset yhteensä €/ha tukituotot €/ha

satotuotot €/ha

kustannukset €/ha

1800 1600

euroa/ha

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Ennuste

Vuoteen 2007 asti viljelyn tuotot ja kustannukset olivat suhteellisen tasaiset, mutta sen jälkeen ovat markkinahinnat alkaneet vaihdella voimakkaasti, samoin kuin kustannukset. Kustannukset ovat seuranneet viljan hinnan nousua ja jääneet pysyvästi korkeammalle tasolle. Lähde: ProAgria Lohkotietopankki.

12

www.k-maatalous.fi


VILJAN KASVUASTEET JA OIKEA-AIKAISET TOIMENPITEET

Viljojen kasvuasteet

# kasvuasteseuranta

0 Itäminen 00 Kuiva jyvä 01 Jyvä alkaa imeä vettä 05 Sirkkajuuri kasvanut näkyviin alkiosta 09 Orastuminen: Itu­tuppi tunkeutumassa maanpinnalle

1 Oraan kehittyminen 11 1. lehti on täysin avautunut 12 2. lehti on täysin avautunut 13 3. lehti on täysin avautunut

2 Pensominen 20 Ainoastaan pääverso kehittynyt 21 Pensomisen alku: 1. sivuverso kehittynyt 22 2. sivuversoa näkyvissä

3 Korrenkasvu = Pääverson pituuskasvu 31 1. solmu vähintään 1 cm sivuverso solmun yläpuolella 32 2. solmu vähintään 2 cm 1. solmun yläpuolella 37 Lippulehti täysin näkyvissä, mutta yhä kiertynyt 39 Lippulehti täysin avautunut, kieleke näkyvissä

4 Lippulehden tupen paisuminen 41 Varhaisvaihe: lippulehden tuppi turpoaa 43 Keskivaihe: Lippulehden tuppi paisunut 47 Lippulehden tuppi haljennut 49 Tähkän ensimmäiset kaleet/vihneiden kärjet juuri näkyvissä

5 Tähkälle/röyhylle tulo 51 Tähkä/röyhy alkaa työntyä ulos tupesta 53 30% tähkästä/ röyhystä näkyvissä 55 50% tähkästä/ röyhystä näkyvissä 59 Tähkä/röyhy kokonaan ulkona tupesta

6 Kukinta 61 Kukinta alkamassa: ensimmäiset heteet näkyvissä 65 Täyskukinta: 50% heteistä näkyvissä 69 Kukinta päättynyt: tähkylät kukkineet (joitakin kuivuneita heteitä saattaa näkyä)

7 Siementen kehittyminen 71 Vetinen jyvä: ensimmäinet jyvät ovat saavuttaneet puolet lopullisesta koosta 73 Aikainen maitotuleentumisvaihe 75 Maito-­ tuleentumisen keskivaihe: jyvän sisus maitomaista, jyvä saavuttanut lopullisen kokonsa, mutta vielä vihreä 77 Myöhäinen maitotuleentumisvaihe

8 Siementen tuleentuminen 83 Alkava taikinavaihe 85 Pehmeä taikinavaihe: Jyvä halkeaa kynnellä 87 Kova taikinavaihe: (Keltatuleentuminen) Kynnenpainauma kohoaa takaisin 89 Täystuleen­ tuminen: jyvä kova, vaikea katkaista peukalon kynnellä

9 Ylituleentuminen 92 Ylituleentunut: jyvä erittäin kova, ei voi katkaista kynnellä 93 Jyvät alkaneet varista kuivalla säällä 97 Kasvusto kuollut ja ränsistynyt

K-MAATALOUS

13


Vehnä Ohra Kaura Syysviljat

VILJAN KASVUASTEET JA OIKEA-AIKAISET TOIMENPITEET

x x x x

x x x x x x

x x x x x

"satoisuusikkuna"

KASVITAUDIT s. 100, 133-138 Korkean tautipaineen lohkot: suorakylvö, kevytmuokkaus, x x x monokulttuuri Merkittävimmät taudit: verkko-, x x x rengas-, ruskolaikku, DTR, härmä Punahome x x x Talvituhosienet, lumihome TUHOLAISET s. 139-144 Kirvat x x x Vehnä-, tähkä- ja hesseninsääski x Kahukärpänen LISÄLANNOITUS, MAANPARANNUS s. 80-97 Lehtihivenlannoitteet x x x Lisätyppi, sadon määrän lisäys x Lisätyppi, valkuaisen lisäys x Kalkitus x x x RIKKAKASVIEN TORJUNTA s. 102-127 Rikkakasvit x x x Hukkakaura x x Juolavehnä, valikoiva torjunta x Juolavehnä, sänkitorjunta x x x Pelto-ohdake, valvatti x x x Ohdake ja valvatti pesäkekäsittely x x x LAONTORJUNTA s. 128-132 Aikainen x x Myöhäinen x x

0 ITÄMINEN

14

www.k-maatalous.fi

10

12

ORASTUMINEN

20

21

22 PENSOMINEN

25

31

32

KORRENKASVU


"satoisuusikkuna"

VILJAN KASVUASTEET JA OIKEA-AIKAISET TOIMENPITEET

31

32

KORRENKASVU

37

39

45

LIPPULEHTIVAIHE

50-53

58-59

TÄHKÄN ESILLETULO

65

KUKINTA

SÄNKI

K-MAATALOUS

15


SATOKOMPONENTIT

Sadon arviointi satokomponenttien avulla

2,2 935 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 38 3908 4619 5330 6040 6751

*laskennassa on käytetty pää- ja sivuverson keskimääräistä jyvälukua/tähkä

KEVÄTVEHNÄ

Satokomponentteja kannattaa laskea eri puolilta lohkoa, niin hyvistä kuin heikommistakin kohdista. Voit käyttää tämän oppaan lajiketaulukoista löytyviä keskimääräisiä tuhannen jyvän painoja apuna, mutta huomioi että lannoitus, kasvitaudit ja tuholaiset sekä sääolot jyvän täyttymisen aikaan vaikuttavat huomattavan paljon lopputulokseen.

Tähkällisiä versoja/oras Tähkäluku, kpl/m2 Jyväluku/tähkä (pääverso) Jyväluku/tähkä (sivuverso) TJP, g Sato (kg/ha)* Kylvötiheys (kpl/m2) Oraita, m2 Tähkällisiä versoja/oras Tähkäluku, m2 Jyväluku/tähkä TJP, g Sato (kg/ha)

650 552 1 552 15 20 25 30 35 35 2898 3864 4830 5796 6762

KAURA

Kpl/m2 saadaan laskemalla yksilöt 80 cm matkalta yhdeltä kylvöriviltä ja kertomalla luku kymmenellä, kun riviväli on tavanomainen 12,5  cm. Oraat lasketaan 69 cm:n matkalta ja kerrotaan kymmenellä jos vannasväli on 14,5 cm.

OHRA (2T)

Viljan satokomponentteja ovat tähkällisten versojen kpl/m2, jyvien luku tähkässä ja tuhannen jyvän paino. Hehtaarisato = tähkäluku (kpl/m2) X jyväluku tähkässä X tuKylvötiheys (kpl/m2) 500 hannen jyvän paino / 100. 425 Oraita, kpl/m2

Kylvötiheys (kpl/m2) Oraita, m2 Tähkällisiä versoja/oras Tähkäluku, m2 Jyväluku/tähkä TJP, g Sato (kg/ha)

500 425 1 425 30 35 40 45 50 35 4463 5206 5950 6694 7438

Lähteet: Pirjo Peltonen-Sainio, Ari Rajala ja Risto T. Seppälä (2005). Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja Elintarviketalous 67. Ari Rajala (2007). Suullinen tiedonanto.

16

www.k-maatalous.fi


RIKKAKASVIEN TORJUNTA Hyvät lohkomuistiinpanot pellon rikkakasveista auttavat seuraavan kauden kasvinsuojelusuunnitelman laatimisessa.

Oikea valmiste ja annoskoko Kirjaa jo kasvukauden aikana ja syksyllä puidessa muistiinpanoihin ongelmallisimmat ja runsaimmin esiintyvät rikkakasvit lohkoilta. Tarkista keväällä, mitä rikkakasveja lohkolla taimettuu ja valitse torjunta-aine, joka tehoaa erinomaisesti lohkojen yleisimpiin rikkakasveihin. Tarpeen vaatiessa tee tankkiseos ongelmarikkakasveja vastaan (esim. ohdake, valvatti, syysitoinen saunakukka) Heikot kasvuolosuhteet, harkitse suurimman annoskoon käyttämistä: • Valmisteella ei ole erinomaista tehoa lohkolla esiintyviin rikkakasveihin • Rikkakasvit ovat suurikokoisia • Maa on multavaa • Kasvusto on epätasainen ja heikosti kilpaileva • Ruiskutusta on viivästetty, esim. eri aikaan taimettuvien rikkakasvien takia • Huonot kasvuolosuhteet -> kasvu hidasta ja rikoilla paksu vahakerros Hyvät kasvuolosuhteet, jolloin voi harkita annoksen pienentämistä: • Valmiste tehoaa erinomaisesti lohkolla esiintyviin rikkakasvilajeihin • Rikkakasvit ovat pieniä ja tasaisesti taimettuneita • Rikkakasvit kasvavat nopeasti ja niillä on ohut vahakerros -> valmisteet imeytyvät tehokkaasti • Ruiskutusta edeltävinä muutamina päivinä on ollut: lämmintä, kosteaa ja pilvistä

Huonot käsittelyolosuhteet:

Hyvät käsittelyolosuhteet:

☛ Helle ☛ Alhainen lämpötila ☛ Tuulista ☛ Voimakas auringonpaiste ☛ Yöhalloja

☛ Lämpötila 15-25˚C ☛ Ilman suhteellisen kosteus suuri >75% ☛ Esim. aikainen aamu ☛ Tyyntä ☛ Tasainen ja hyvin kilpaileva viljakasvusto

K-MAATALOUS

17


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Kasvitautien torjunta: •

Jaettu tautien torjunta kannattaa tehdä suorakylvetyillä ja kevytmuokatuilla mailla, jos alkukesän sää on ollut sateinen ja taudit ovat lähteneet aikaisin liikkeelle kasvijätteestä. Laikkujen määrä tarkistetaan ennen rikkakasviruiskutusta, ja jos joka toisen kasvin ylimmillä lehdillä on muutamia tautilaikkuja, lisätään rikkakasviruiskutuksen yhteyteen puolikas annos triatsolityyppistä tautiainetta, esim. Juventusta tai Prosaroa.

Varsinainen tautitorjunta tehdään myöhemmin, koska rikkakasviruiskutuksen yhteydessä annettu tautisuoja ei kestä koko kesää ja pahin tautipaine alkaa vasta heinäkuussa. Lippulehti - tai tähkälletulovaiheessa tautisuoja taataan strobiluriinin (Comet Pro) ja triatsolin (Prosaro, Juventus) seoksella. Annoskoko valitaan tautipaineen, sääolojen ja lajikkeen tautialttiuden perusteella.

Punahome: Punahomeet (Fusarium-sienet) muodostavat viljojen tähkissä myrkyllisiä hometoksiineja. Elintarvikkeiden valmistukseen käytettävän viljan hometoksiinipitoisuuksille on asetettu enimmäisrajat, joita seurataan viljanäytteistä. Elintarvikekäyttöön toimitettavassa kaurassa ei saa olla DONia yli 1,75 mg/kg. Muilla elintarvikeviljoilla raja on 1,25 mg/kg. Rehuksi menevälle viljalle on annettu suositusarvoja. Puna­homeiden tuottamat mykotoksiinit alentavat myös siemenen itävyyttä, mikä vaikeuttaa oman siemenen käyttöä. Punahomeen torjunta Punahomeet leviävät maassa kasvijätteissä sekä kylvösiemenestä. Kasvukauden sateinen ja kostea sää suosii punahomeiden runsastumista loppukasvukautta kohden. Hometoksiiniriskin hallinta: 1. Monipuolinen viljelykierto sekä kasvijätteen muokkaus maahan vähentävät maassa olevan punahomeen määrää. Viljelykierrossa tulisi olla viljan tautipaineen vähentäjänä öljy-, palko- tai nurmikasveja. 2. Peitatun tai sertifioidun siemenen käyttö estää siemenen mukana leviävän punahomeen tartunnan. 3. Tautitorjunnalla voidaan vähentää punahomeen määrää, mutta tautitorjunta tulee tehdä myöhäisessä vaiheessa viljojen kukinnan aikaan. Normaalisti tautien torjunta tehdään jo aikaisemmassa vaiheessa. Torjunnassa käytetään suurta annosta Prosaroa tai Juventusta. 4. Viljan kuivaus nopeasti alle 14 % kosteuteen sekä lajittelu vähentävät homeisten jyvien määrää. Sekä puinnissa että esipuhdistuksessa tulee käyttää riittävää ilmamäärää, jotta pikkujyvät saadaan pois sadon joukosta. Testaa rehuksi menevä vilja Oman tilan rehu kannattaa testata hometoksiinien varalta K-maatalouden viljalaboratoriossa. Hometoksiineja sisältävä rehu hidastaa eläinten kasvua ja aiheuttaa häiriöitä tuotoksessa.

18

www.k-maatalous.fi


KASVINSUOJELUAINERESISTENSSI

Kasvintuhoajien kestävyys torjunta-aineita vastaan Mitä tarkoittaa resistenssi? Rikkakasvi, tuhohyönteinen tai taudinaiheuttaja muuttuu kestäväksi jotakin kasvinsuojeluainetta vastaan. Torjunta ei tällöin onnistu, eikä torjunta-aine tuhoa kohdetta. Resistenssi voi syntyä yhtä tehoainetta vastaan tai saman vaikutustavan omaavaa tehoaineryhmää vastaan. Resistenssi voi syntyä erityisesti sellaisia aineita vastaan, joiden vaikutustapa on hyvin suppea ja joita käytetään useasti kasvukauden aikana. Miksi tuntea tehoaineryhmät? Tehoaineet kuuluvat eri kemiallisiin tehoaineryhmiin. Tehoaineryhmän tehoaineet vaikuttavat samalla tavalla torjuttavaan kohteeseen, esimerkiksi estämällä taudinaiheuttajasienen soluseinänmuodostuksen. Resistenssin ehkäisyn kannalta tulee käyttää monipuolisesti eri tehoaineryhmiin kuuluvia torjunta-aineita. Tehoaineryhmät myös vaikuttavat eri tavoin, joten parhaan torjuntatuloksen kannalta on osattava löytää oikea ratkaisu tehoaineryhmistä. Rikkakasvien torjunta-aineet Tehoaineryhmä

Tuotteet

Resistenssiriski

Riskin hallinta

Lipidisynteesin estäjät ACCase ”fopit ja dimit”

Valikoivat juola-ja hukkakaura-aineet: Puma Extra, Axial, Agil, Select, Swipe

Riski kohtalainen, KeskiEuroopasta löydetty resistenttejä kasveja.

Viljelykierto, viljelytekniset menetelmät.

ALS-Inhibiittorit Sulfonyyliureat ja imidatsolinonit

Pienannosaineet: Tooler, Express, Ratio, Ally, Primus, Gratil, Logran

Riski suuri, jos pienannosaineita käytetään yksinään useita vuosia peräkkäin. Suomesta löydetty kestävää vesiheinää.

Pienannosaineita käytetään enintään 3-5 vuotta yksinään, tämän jälkeen mukaan fenoksihappo kuten K-TRIO tai Starane.

Synteettiset hormonivalmisteet ”fenoksihapot”

MCPA, Cantor, Triot, Ariane, Galera, Matrigon, Mustang Forte

Riski pieni, tapauksia tunnetaan joitain.

Fenokseja käytetään seoksina pienannosaineiden kanssa tai yksinään.

Fotosynteesin estäjät

Senkor, Basagranit, Goltix, Reglone

Kohtalaisen suuri.

Suunnittele torjunta etukäteen useaksi vuodeksi, vaihtele tehoaineryhmiä.

Maavaikutteiset tehoaineet

Stomp, Butisan S

Pieni.

Suunnittele torjunta etukäteen useaksi vuodeksi eteenpäin.

Glyfosaatit

Roundup Max, Envision, Ranger

Pieni.Useimmat tapaukViljelykierto, valikoivien set viljelyjärjestelmissä jois- tehoaineiden käyttö, sa glyfosaatti on ainoa rikviljelytekniset menetelmät. kakasvihävite (USA, Brasilia). Virossa tavattu resistenttiä hukkakauraa.

Viljelyohjelman resepti resistenssin hallintaan rikkakasvien torjunnassa: 1. vuosi Tooler 2. vuosi Tooler + Starane 3. vuosi Mustang Forte 4. vuosi Tooler + K-Trio

# kasvinsuojelu

K-MAATALOUS

19


RESISTENSSIN EHKÄISY Kasvitautien torjunta-aineet Tehoaineryhmä

Tuotteet

Resistenssiriski

Strobiluriinit

Comet Pro, Acanto, Amistar, Stratego

Riski suuri, jos käytetään ilman seoskumppania. Keski-Euroopasta löydetty esim. resistenttiä vehnän harmaalaikkua.

DMI-aineet, triatsolit DMI-aineet, imidatsolit

Prosaro, Bumper (Tilt), Juventus, Menara, Bravo Premium Signum, Sportak, Baytanit, Zardex, Fungazil

Riski kohtalaisen pieni.

Ditiokarbamaatit ja muut luokittelemattomat

Dithane, Shirlan, Delan

Pieni

Viljelyohjelman reseptit resistenssin hallintaan tautien torjunnassa: 1. Ehkäistään tautien runsastumista viljelykierrolla, muokkaustoimenpiteillä sekä käyttämällä taudinkestäviä lajikkeita 2. Strobiluriineja (Comet Pro) käytetään aina tankkiseoksessa triatsolin (Prosaro, Juventus) kanssa 3. Erikoiskasvien tautitorjunnassa suunnitellaan torjunta useaksi vuodeksi eteenpäin vaihdellen valmisteita eri tehoaineryhmistä Tuhohyönteisten kuten rapsikuoriaisten torjunta Tehoaineryhmä Tuotteet

Torjuntakohde viljat ja öljykasvit

Resistenssiriski

Organofosfaatit

Perfekthion

Viljojen kirvat, kaali- ja sipulikärpäsen toukat avomaavihanneksilla ja juurikasveilla

Kohtalainen, käytetään ohjeiden mukaan 1-2 kertaa kasvukaudessa.

Pyretroidit

Kestac, Karate, Decis

Öljykasvien kirpat, luteet, rapsikuoriainen, rapsikärsäkäs ja kaalikoi. Viljalla kirvat, kahukärpänen ja tähkä ja vehnäsääski.

Suuri, jos useita ruiskutuksia kasvukaudessa vuodesta toiseen. Suomessa havaittu pyretroideja kestäviä rapsikuoriaisia.

Neonikotinoidit

Biscaya, Mospilan

Öljykasvien rapsikuoriainen ja rapsikärsäkäs

Kohtalainen, käytetään vain ohjeiden mukaan 1-2 kertaa kasvukaudessa.

Indoksakarbi

Avaunt

Öljykasvien rapsikuoriainen ja rapsikärsäkäs. Teho myös kaalikoin toukkiin.

Kohtalainen, käytetään vain ohjeiden mukaan 1-2 kertaa kasvukaudessa.

Viljelyohjelman resepti rapsikuoriaisten torjuntaan: 1. Käytä valmisteita eri tehoaineryhmistä 2. Käytä pyretroidien rinnalla myös Mospilania, Avauntia tai Biscayaa. 3. Tarkista torjunnan tulos. Muista, että toisentyyppisten valmisteiden (Avaunt, Biscaya) jälkeen kuoriaiset eivät kuole välittömästi, vaikka lopettavat kasvin tuhoamisen. 4. Samalla peltoaukealla ja lähialueella torjunta kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta kuoriaiset eivät leviä viereisille lohkoille. Näin vältytään useilta peräkkäisiltä ruiskutuksilta ja minimoidaan resistenssin syntyminen.

20

www.k-maatalous.fi


Lehtilaikku

Tyvilaikku

x

x

Ruskolaikku

x

Avonoki

Keltaviirutauti

x

x

Harmaalaikku

x

Haisunoki

x

Viirutauti

x

Pistelaikku (DTR)

Verkkolaikku

x

x

Tyvi- ja lehtilaikku

Mustatyvitauti

x

x

Ruosteet

Lentonoki

Härmä

Punahome

Rengaslaikku

x

x

x

x

Kaura

x

x

x

x

x

x

x

Ohra

x

Vehnä

x

Tauti

Kasvukausi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lippulehti x

x

Tähkälle tulo x

x

x

x

rusehtava laikku

musta röyhy

tyvilaikku

ruskeat laikut lehdissä tai kaleissa

lehtisuonen suuntainen keltainen viiru

lehdissä ruskeat laikut, joissa mustia pisteitä

voimakas kalanhaju jyvissä

ruskeat laikut lehdissä

lehtisuonen suuntainen yhtenäinen viiru, tuppeen jäävä tähkä

ruskeat verkko- tai pistemäisetlaikut

ruskeat laikut lehdissä ja tyvellä

aluksi vetinen rengas lehdessä, ruskea rengas

musta tyvi ja juuret

mustat tai ruskeat itiöpesäkkeet lehdissä ja korressa

musta tähkä

valkoiset samettiset laikut

itämätön siemen, laikut tyvellä, surkastuneet punaiset jyvät

Oire

Vähäinen x

x

x

x

Kohtalainen x

x

x

Merkittävä x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilma x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Siemen

Leviämistapa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kasvijäte

Satovaikutus

Maa x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torjunta kemiallisesti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tautiruiskutus

Esiintymisajankohta

x

x

juolavehnätorjunta

Kasvi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Peittaus

Kasvitautien levintä ja torjunta viljoista

TAUTIENTORJUNTA

K-MAATALOUS

21


SIEMENTEN KYLVÖMÄÄRÄTAULUKKO Suuntaa-antavat kylvömääräsuositukset Tuhannen siemenen paino (Tsp) g

Öljykasvit

Palkokasvit

Viljakasvit

Kylvömäärä lasketaan siemenkoon, itävyyden, puhtauden ja halutun kylvötiheyden mukaan Syysruis Syysruis hybridi Syysvehnä Syysohra Kevätvehnä Kevätruis Ohra,-2-tahoinen Ohra, monitahoinen Kaura Ruisvehnä Ruokaherne Rehuherne 1)

Kylvömäärä puhtaana kasvustona

Vaihteluväli

Kylvötiheys, kpl/m2

Kylvösyvyys, cm

25-38 30-46 38-45 55-65 31-45 25-33 40-55 34-45 32-48 42-52

400-500 200-250 500 350-400 600-750 500-600 500-600 450-500 450-500 500

3-4 2-3 3-4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-4

180-300 140-250

100-120 100-120

5-8 4-6

Herne voidaan kylvää eri vahvuisina seoksina lujakortisen viljan, lähinnä kauran kanssa Härkäpapu

200-300

70

5-8

Seossuositus: papua 40-45 ja kauraa tai ohraa 180-220 kpl/m2 250-350 200 100-150 100-120 50

2-3 3-4,5 3,5-5 3-4 4-7

Kevätrypsi Kevätrapsi Kevätrapsi hybridi Syysrypsi Syysrapsi hybridi

2(-4) 2(-4) 2(-4) 1-3 1-3

Syysrypsi voidaan kylvää myös hajakylvönä Öljypellava Yksivuotinen raiheinä - diploidi - tetraploidi

4-6

800-1000

2(-4)

1,8-2,2 3,3-3,6

1250 850

2-3 2-3

Raiheinä voidaan kylvää myös herne/kaura-seoksiin Rehuherne 2) Virna

200-250 65-75

100-120 200-250

4-6 3-4

Nurmi- ja palkokasvit rehuksi

Rehuherne ja virna kylvetään yleensä seoksena kauran kanssa

1)

3000 1250 2000 1000

0,4-0,6 1,8-2,2 0,9-1,1 1,7-2,0

Timotei Nurminata Koiranheinä Eng.raiheinä

Timoteivaltaisia nurmiseoksia kylvetään 20-30 kg/ha ja natoja, englanninraiheinää sekä koiranheinää sisältäviä seoksia 25-35 kg/ha Valkoapila Puna-apila -diploidi -tetraploidi Alsikeapila Sinimailanen Persianapila

0,7

700-1000

1

1,6-2,0 2,3-2,6 0,9-1,1 2 0,7

600 500 900 1200 2000-3000

1-2 1-2 1 1-2 1

valkokukkainen; tuleentunut siemensato, 2) kirjavakukkainen; vihantasato

Siemenmäärän laskentakaava, kun erän puhtautta ei tunneta

Siemenmäärä kg/ha =

22

1 2-3 1-2 2-3

www.k-maatalous.fi

Kylvötiheys (kpl/m2) x Tsp g Itävyys %


VILJELYVYÖHYKEKARTTA

Viljelyvyöhykkeet ja tehoisan lämpötilan summa Suomi on jaettu viljelyvyöhykkeisiin I-V sen mukaan, millaiset ovat kunkin alueen kasvuolosuhteet. Lajiketaulukoista löydät viljelyvyöhykesuositukset kullekin lajikkeelle viljeltäväksi. Suositukset eivät kuitenkaan ole ehdottomia, sillä paikallisesti sekä vuodesta riippuen kasvuolot voivat olla hyvinkin erilaisia verrattuna alueeseen keskimäärin. Vehnän ja öljykasvien viljely on pitkälti painottunut eteläisimmille viljelyvyöhykkeille. Kauraa ja ohraa viljellään koko viljelyalueellamme. Syyskylvöiset viljelykasvit, mukaanlukien vehnä ja rypsi, ovat kelpo valinta rehuntuotantoon esimerkiksi Pohjanmaalle. Samalla tasataan työhuippuja kylvö- ja sadonkorjuutöiden jaksottuessa pidemmälle ajanjaksolle. Lajiketta valitessa tulee ottaa huomioon sen soveltuvuus kyseiselle viljelyvyöhykkeelle ja käyttötarkoitukseen. Kasvien tuleentumiseen keskeisimmin vaikuttava tekijä on tehoisa lämpötilan summa. Kasvukauden kehittymistä, lämpötila- ja sadekertymää voit seurata K-maatalouden nettisivuilta. Koetilamme ylläpitää kasvuasteseurantaa, josta näet eri viljelykasvien kehitysvaiheet ja kasveille suoritetut viljely- ja kasvinsuojelutoimenpiteet.

V IV III

II I

K-MAATALOUS

23


OHRAN VILJELYOHJELMA

Ohran viljelyohjelma Ohraa käytetään Suomessa rehu-, tärkkelys- ja mallasteollisuuden tarpeisiin. Ohralle on tasainen ja varma kulutus kotimaisessa teollisuudessa, mutta ohran hinta määräytyy vientimarkkinoilla. Yleisimmät tavoitelaadut Varastointikosteus 13 %. Rehuohra: hlp yli 65 kg. Tärkkelysohra: hlp yli 65 kg, tärkkelys yli 60 %. Mallasohra 2-tahoinen: hlp yli 68 kg, valkuainen 9,5-11,5 %, lajittelu (I+II) yli 90 % ja IV alle 3 %, itävyys yli 95 %. Kylvö Kylvösiemenenä on perusteltua käyttää peitattua sertifioitua siementä. Omaa siementä käytettäessä uusi siemen 1-3 vuoden välein. Viljele kylvösiemeneksi tarkoitettu lohko huolehtien tehokkaasta kasvinsuojelusta ja hukkakaurattomuudesta. Korjaa sato hyvissä oloissa sekä lajittele ja peittaa siemen aina. Monitahoisen ohran tavoitetiheys on 450 - 500 kpl/m2, 2-tahoisen 500 - 550 kpl/m2 ja mallasohran 550 - 600 kpl/m2. Kylvömäärä kg/ha lasketaan kaavasta: tuhannen jyvän paino (g) x tavoitetiheys (kpl/m2) / itävyys (%). Kylvön myöhästyessä lisää siemenmäärää 10 %. Maalajit ja pH Rehu- ja tärkkelysohralle käyvät kaikki maalajit. Mallasohraa ei suositella eloperäisille maille sadon valkuaispitoisuuden liiallisen nousun vuoksi. Ohralohkon pH –suositus on yli 6.2. Monitahoiset ohrat pärjäävät 2-tahoisia paremmin happamalla maalla. Lannoitus Kylvölannoituksessa tulee huomioida, että ohra kärsii helposti ravinnepuutteista. Fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa aina keväällä YaraMila-lannoitteena. Uudet satoisat lajikkeet hyötyvät korkeasta typpilannoituksesta. Lisätypen tarpeesta ja lakoriskistä voi tehdä arvion Viljelyohjelmakioskeilla tehtävällä lehtivihreämittauksella. Lisätyppi kannattaa antaa ohralle ennen tähkimistä, paitsi mallasohralla lisätyppeä voi antaa vain 1-solmuvaiheeseen asti. Sopivia tuotteita ovat YaraBela Sulfan ja YaraBela Suomensalpietari tai nestemäinen Yara Typpiliuos 390. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai viimeistään YaraVita-lehtilannoitteilla kasvukauden aikana. Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää luotettavasti Yara Megalab -kasvianalyysillä. Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, tarkkaile erityisesti mangaanin puutosoireita. Sadonkäsittely Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan ja mallasohran paras puintikosteus on 18 - 20 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato alle 14 %:n kosteuteen. Itävyys säilyy parhaiten 12 - 12,5 % kosteudessa.

24

www.k-maatalous.fi


OHRAN VILJELYOHJELMA Lajikkeet Lajike Monitahoiset Brage Ragna Trym Tiril Vilde 2-tahoiset SW Mitja Fabiola Vilgott

Viljelyvyöhyke

Erikoisominaisuuksia

Rehu

Tärkkelys x x

I-IV I-IV

Valikoiman satoisin monitahoinen Lujakortisin, satoisa ja suurijyväinen ohra

x x

I-IV I-IV

Aikainen, satoisa ja lujakortinen Erittäin lujakortinen ja satoisa

x x

I-III I-II I-III

Aikainen ja erittäin satoisa Mallasohrakandidaatti Aikainen ja erittäin satoisa

x x x

x x x

Kasvinsuojelu Rikkakasvien torjuntaohjelma suunnitellaan lohkon rikkakasvilajiston mukaan. Kasvitautien torjuntaan kannattaa kiinnittää aina huomiota. Kokeet osoittavat, että kylvösiemenen peittaus sekä tauti- ja laontorjunta kuuluvat ohran perusviljelytekniikkaan. Peittauksella torjutaan siemenlevintäisiä kasvitauteja (mm. viirutauti, nokitaudit, verkkolaikku) ja itävyyttä alentavia homeita. Sadon määrän ja laadun varmistamiseksi on tautiruiskutus sekä korrensäädekäsittely yleensä perusteltua. Taulukko on jaettu perustoimenpiteisiin sekä havaintoihin perustuviin lisätoimenpiteisiin. PERUSTOIMENPITEET Siemenen peittaus Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku- korrenkasvun alku) Korrensääde Kasvuaste 32-47 (2-solmuaste - ennen tähkälletuloa)  Tautitorjunta Kasvuaste 32-37 (2-solmuvaihe-lippulehtivaihe)

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2 Baytan Universal 3-(4) l/tn siemeniä Mustang Forte 0,75 l/ha

Vaihtoehto 3   Baytan I-jauhe 1,5-(2) kg/tn siemeniä Express 50 SX 12-20 g/ha + kiinnite

Terpal 0,5-1,5 l/ha

Cerone 0,3-0,7 l/ha

Trimaxx 0,2-0,4 l/ha

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Sportak 0,5 l/ha

Prosaro 0,5-1,0 l/ha

Peitattu sertifioitu siemen Tooler 50 g/ha + kiinnite

HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2  Vaihtoehto 3  TOIMENPITEET  Hivenravinnepuutos Kasvuaste 13-61 YaraVita Mancozin 0,5-1,0l/ha YaraVita Mancozin 1 l/ha YaraVita Solatrel 5l/ha (3-lehtiaste - tähkän esilletulo) + YaraVita Mancozin 0,5-1,0l/ha Kestävän vesiheinän torjunta Kasvuaste Tooler 50 g/ha Tooler 45 g/ha K-TRIO 1,5 -2 l/ha 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku) + Starane 0,5 l/ha + kiinnite + K-TRIO 1,5 l/ha Ohdake- ja valvattiongelma Tooler 50 g/ha Mustang Forte 0,75 l/ha K-TRIO 1,5-2,0 l/ha Kasvuaste 28-31 (Korrenkasvunalku)  + K-MCPA 1,0 l/ha + kiinnite Kirvojentorjunta Kasvuaste 22-30 Perfekthion 0,4-0,8 l/ha  Kestac 0,4 l/ha  Mavrik 2F 0,15-0,25 l/ha (Orastumis-versomisvaihe)  Hukkakauran torjunta Kasvuasteet 25-31 Puma Extra 1,0-1,2 l/ha  Puma Extra 1,0-1,2 l/ha  Swipe 0,7-0,9 l/ha (Pensomisen puoliväli- korrenkasvun alku)  Jaetun tautiainekäsittelyn aikainen osa, Prosaro 0,25-0,5 l/ha Juventus 0,25-0,5 l/ha  Prosaro 0,25-0,5 l/ha 25-32 (Pensomisen puoliväli- korrenkasvun alku)  Punahomeen torjunta Prosaro 0,8-1,0 l/ha Prosaro 0,8-1,0 l/ha Juventus 1,0 l/ha Kasvuaste 61-65 (Kukinnan alku-täyskukinta)  Envision 3,2 l/ha tai Ranger 4 l/ha tai Juolavehnän torjunta Roundup Max 2,0 kg/ha tai Envision 2,4 l/ha Ranger 3 l/ha (Sadonkorjuun jälkeen)  Roundup Max 1,5 kg/ha + kiinnite 0,5 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha 

K-MAATALOUS

25


OHRAN VILJELYOHJELMA

Ohran viljelyohjelmakoe, K-maatalouden koetila 2015

Kevätohran viljelyohjelmakoe, viljelykoeohjelma, 44lajikkeen Kevätohran lajikkeenkeskiarvo keskiarvo

11000 10500 10000 9500 9000 8500

Minimi Minimi

Viljelyohjelma Viljelyohjelma

Ohran viljelyohjelmakokeessa tarkasteltiin neljää lajiketta, SW Mitjaa, Bragea, Ragnaa ja Trymiä. Kaikilla lajikkeilla saatiin noin 6% sadonlisä. • Uudet ohralajikkeet edellyttävät korkeaa lannoitustasoa huippusatoa tavoiteltaessa. Kokeessa käytettiin 120 kg N / ha. Kauran viljelyohjelmakoe, keskiarvot, sadon suhdeluku • pH oli korkea, joten mangaani sitoutuu usein kasville käyttökelvottomaan muotoon. Mangaaninpuutosta esiintyikin mm. syysohralla. Tämä ehkäistiin YaraVita MANCOZIN hivenlehtilannoskäsittelyllä 110 • 105Viljelyohjelman käsittelyt nostivat myös suurien jyvien määrää ja laatu parani tätäkin kautta. Teollisuu100 dessa mallastamo sekä Altia maksavat lisähintaa suuresta jyväkoosta 95 90 85

Kevätohran 2015 Avetronviljelyohjelmakoe minimi Avetron Bettina minimi Viljelyohjelma Sato Viljelyohjelma

Bettina Viljelyohjelma

Minimi Avanti Viljelyohjelma 9525 0

Avanti minimi

Toimenpide Aine Määrä Sertifioitu siemen Demonstrant kevätvehnän viljelyohjelmakoe Peittaus Baytan Universal 3 l/tn Kylvö N120 kg/ha Rikkatorjunta Tooler + Dash -kiinnite 0,050 kg/ha + 1 l/ha 8500 Hivenaineruiskutus YaraVita Mancozin 1 l/ha 8000 Kasvunsääde Terpal 0,7 l/ha 7500 Tautitorjunta Comet Pro + Prosaro EC 250 0,4 l/ha + 0.4 l/ha 7000 6500

26

Minimi

Viljelyohjelman suositus

www.k-maatalous.fi

Syysohran viljelytekninen koe

Viljelyohjelman suositus 9525 538,5 Pvm 15.04.15 05.05.15 10.06.15 10.06.15 23.06.15 23.06.15

Kasvuaste

25 25 39 39


OHRA

BRAGE monitahoinen ohra ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Satoisuudeltaan uudella tasolla oleva monitahoinen ohra Viljellyin ohralajike vuonna 2015 Erittäin korkea hehtolitrapaino Lujakortinen Hyvä taudinkestävyys

Brage on Vildeäkin selvästi satoisampi rehu- ja tärkkelysohra. Bragen valkuaissato on virallisissa kokeissa ollut kaikista korkein. Bragen kasvuaika on Vilden luokkaa. Brage soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille ja viljelyvyöhykkeille I - IV. Brage menestyy myös happamilla mailla. Bragen korsi on lujuudeltaan monitahoisten ohrien parhaimmistoa. Brage on taudinkestävä lajike, etenkin kestävyys rengaslaikkua vastaan on hyvä. Sadon määrän ja laadun varmistamiseksi tautiruiskutus on yleensä hyödyllistä. Terpal-korrensäädekäsittely (0.5 – 1.0 l/ha lippulehdelle) tautiruiskutuksen yhteydessä lisää viljelyvarmuutta erityisesti multavilla mailla. Bragen typpilannoituksen voi mitoittaa satoisimpien lajikkeiden mukaiseksi.

RAGNA rehu- ja tärkkelysohra ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lujakortisin ohra Monitahoisten korkein hehtolitrapaino Todella suuri siemen – tsp 46g! Erittäin satoisa

Ragna on uuden sukupolven monitahoinen rehu- ja tärkkelysohra. Ragna täydentää norjalaisen Graminorin monitahoisten ohralajikkeiden sarjaa. Ragnan hehtolitrapaino ja siemenkoko ovat selvä harppaus eteenpäin monitahoisissa ohrissa. Ne ovat jopa samaa luokkaa kuin monissa kaksitahoisissa ohrissa. Laonkestävyys on kokeissa ollut Vildeäkin parempi ja satotaso on samaa huippuluokkaa kuin Brage-ohrassa. Hyödyntääksesi Ragnan koko satopotentiaalin, noudata Viljelyohjelman kasvitautitorjuntaohjeita. Kysy Ragnan siementä ajoissa, sillä saatavuus kevään 2016 kylvöille on rajattu!

K-MAATALOUS

27


OHRA

TRYM monitahoinen ohra UUTUUS! ❱❱ Aikainen satoisa lajike ❱❱ Hyvä happamilla mailla ❱❱ Iso jyväkoko Trym on norjalaisen Graminorin jalostama monitahoinen ohra. Trym on Bragea ja Vildeä aikai­sempi. Sen satotaso on huippuhyvä kun verrataan lajikkeita joiden kasvuaika on Bragea lyhyempi. Trym on kokeissa menestynyt erityisesti viljelyvyöhykkeillä III ja IV sekä myös happamilla mailla. Trymin siemenkoko on aikaisten lajikkeiden parhaimmistoa ja hehtolitrapaino hyvä.

VILDE monitahoinen ohra ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Huippusatoisa Erittäin lujakortinen ohralajike Menestyy hyvin kaikilla maalajeilla Suuri jyvä

TIRIL monitahoinen rehuohra ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

28

Aikainen Korkea valkuaispitoisuus ja hehtolitrapaino Tasaisen hyvät viljely- ja laatuominaisuudet Aikaisuusluokkansa satoisin happamilla mailla

www.k-maatalous.fi


OHRA

SW MITJA tärkkelys- ja rehuohra ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Erinomainen satoisuus Aikainen kaksitahoinen Suuri ja tasakokoinen jyvä Korkea hehtolitrapaino

SW Mitja nostaa aikaisten kaksitahoisten ohralajikkeiden satotason uusiin lukemiin. Mitja on ”maailman pohjoisin” kaksitahoinen ohra. Se on jalostettu Lännesissä eli Vaasan korkeudella Ruotsissa. Mitja on suurijyväinen ja hehtolitrapainoltaan korkea. Sekä valkuais- että tärkkelyspitoisuus ovat hyviä. Mitjalle on ominaista runsas pensominen. Mitjan korrenlujuus on kaksitahoisten parhaimmistoa. Kookkaan ja painavan tähkän vuoksi suositellaan laontorjuntaa. Mitjan verkkolaikun ja lentonoen kestävyys on hyvä. Korkean satopotentiaalin hyödyntämiseksi lehtilaikkutautien torjuntaa suositellaan.

VILGOTT 2-tahoinen ohra UUTUUS! ❱❱ Erinomainen satoisuus ❱❱ Aikainen kaksitahoinen ohra Ruotsista Lajike soveltuu erinomaisesti rehuohrantuotantoon, ja on aikaisuutensa sekä satoisuutensa takia valikoimaan valittu. Korrenlujuus on virallisten kokeiden perusteella hyvä. Vilgott on SW Mitjan kanssa hyvin samantyyppinen lajike, jossa yhdistyy korkea HLP sekä TSP mutta myös aikainen kasvuaika.

FABIOLA UUTUUS! ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Mallastyypin 2-tahoinen Luja korsi Barken aikaisuusluokassa Hyvä tsp ja hlp

Fabiola on saksalaisen Nordsaatin jalostama mallasohra. Fabiola on Suomessa ehdolla mallasohran teollisuuskokeisiin 2015. Fabiolan kasvuaika on samaa luokkaa kuin Barken ja Harbingerin. Satotasoltaan se on hyvä, samaa luokkaa kuin Streif ja korrenlujuudeltaan lajikkeiston parhaita. Fabiolan siemen on tasakokoinen ja tuhannen siemenen paino on optimaalinen eli runsas 49 g. Hehtolitrapainon on myös lajikkeiston parhaita. Fabiolan valkuaispitoisuus on selkeästi Barkea alhaisempi ja samaa luokkaa kuin Harbingerin ja Propinon. Fabiola on lupaava mallaskandidaatti ja soveltuu hyvin myös tärkkelys- ja rehuohraksi.

K-MAATALOUS

29


OHRA Ohra, 2007-2014, viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot. Lajike AUKUSTI WOLMARI TIRIL JALMARI TRYM VILDE BRAGE RAGNA TORIA SW MITJA VILGOTT SALOME STREIF FABIOLA HARBINGER PROPINO NFC TIPPLE

Lajike AUKUSTI WOLMARI TIRIL JALMARI TRYM VILDE BRAGE RAGNA TORIA SW MITJA VILGOTT SALOME STREIF FABIOLA HARBINGER PROPINO NFC TIPPLE

30

mt mt mt mt mt mt mt mt mt kt kt kt kt kt kt kt kt

Sadon suhdeluku 106 108 99 106 110 100 113 112 117 109 108 115 112 111 104 106 106

Tähkätyyppi

1

2

3

4

mt mt mt mt mt mt mt mt mt kt kt kt kt kt kt kt kt

113 101 100 112 118 100 124 112 118 123 120 133 125 124 117 120 121

109 113 103 111 106 100 118 118 119 110 111 118 116 117 108 108 104

101 103 90 96 105 100 103 108 110 103 96 96 99 88 90 94 97

103 106 100 107 111 100 112 106 119 100 99

Tähkätyyppi

www.k-maatalous.fi

Kasvuaika pv

Lämpösumma

Lako %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk. %

Valk. sato

83,9 84,3 85,4 85,6 86,8 87,3 88,0 90,8 91,3 92,0 92,1 93,3 93,6 94,0 94,4 95,2 96,2

838 847 851 855 867 874 879 914 914 935 933 950 953 976 961 973 981

16 15 17 16 20 7 10 3 15 14 9 15 15 10 9 13 8

82 74 76 76 82 73 80 79 76 74 63 65 70 68 70 75 68

41,5 39,7 38,8 41,3 41,2 39,9 38,6 43,9 45,0 47,4 46,0 48,3 49,0 49,3 46,7 51,7 50,3

64,3 63,2 63,2 63,8 63,6 63,2 65,1 66,0 65,7 68,6 66,4 66,7 67,7 68,0 67,7 66,0 66,9

11,9 11,9 12,6 12,1 11,8 12,3 11,7 11,2 11,2 11,7 11,7 11,0 11,7 11,5 11,5 11,4 10,8

573 588 570 582 589 556 605 572 593 587 574 580 592 576 546 550 520

Sadon suhdeluku, vyöhyke Karkeat kiv. maat 104 107 100 103 107 100 109 109 117 106 102 109 120 110 109 111 102

Sadon suhdeluku, maalaji SaviMultaLiejumaat maat savi 107 108 95 101 112 95 96 106 107 97 114 108 107 100 100 100 114 117 99 113 113 97 116 116 120 113 81 112 84 119 58 114 91 113 83 106 82 108 73 111 99 71


KAURAN VILJELYOHJELMA

Kauran viljelyohjelmakoe Kevätohran viljelyohjelmakoe, 4 lajikkeen keskiarvo

11000 10500 10000 9500 9000 8500

Minimi

Viljelyohjelma

Kauranviljelyohjelmakoe, viljelyohjelmakoe, keskiarvot, Kauran keskiarvot,sadon sadonsuhdeluku suhdeluku 110 105 100 95 90 85

Avetron minimi Avetron

minimi

Avetron minimi Avetron BettinaBettina Viljelyohjelma Viljelyohjelma minimi

Bettina minimi Bettina AvantiAvanti Viljelyohjelma Viljelyohjelma minimi

Avanti Avanti Viljelyohjelma Viljelyohjelma

Kaura viljelyohjelmakokeessa tarkasteltiin usean vuoden keskiarvoja lajikkeilla Avetron, Avanti sekä Bettina. Myös kauralla viljelyohjelmakäsittelyt ovat hyödyttäneet kasvia ja saatu sato on ollut noin 6-7% korkeampi kuin minimiruuduilla. Demonstrant viljelyohjelmakoe • Kaurallakin tarvitaankevätvehnän lannoitusta. Perinteisesti vaatimattomana pidetty kasvi kuitenkin käyttää runsaasti ravinteita etenkin uusien, satoisien lajikkeiden ollessa kyseessä • Kaura on mangaaninpuutteelle herkimpiä viljakasveja. Tämän vuoksi mangaanilannoituk8500 sesta 8000 kannattaa pitää huoli YaraVita Mancozin tai Mantrac hivenlehtilannoitteella 7500 7000 6500

Minimi Viljelyohjelman suhteellinen sato

Avetron minimi 100 Minimi 100

Avetron Bettina Viljelyohjelma minimi 100 Viljelyohjelman suositus 100 105

100

Bettina Viljelyohjelma 100

Avanti minimi 100

Avanti Viljelyohjelma 100

107

100

107

Toimenpide Aine Pvm Syysohran viljelytekninenMäärä koe Sertifioitu siemen Peittaus Lamardor 2 dl/tn 15.04.15 12000 Kylvö N 120 kg/ha 05.05.15 10000 Viljelyohjelman sadonlisä 8000 Rikkatorjunta Express Gold SX + Starane 180 + kiinnite 0,034 kg/ha + 0,4 l/ha +NPK 0,1 l/ha 12.06.15 sadonlisä 6000 Hivenaineruiskutus YaraVita Mancozin 1 l/ha 12.06.15 Sato 4000 2000 Kasvunsääde Trimaxx 0,4 l/ha 12.06.15 0 Lannoitus 140kgPro N Lannoitus 140 kgN250 /NPK) Lannoitus NPK0,3 + tautitorjunta Comet + Prosaro EC l/ha + 0,3 l/ha 26.06.15 Viljelyohjelma

Kasvuaste

25 25 25 39

K-MAATALOUS

31


KAURAN VILJELYOHJELMA

Kauran viljelyohjelma Suomalainen kaura on vahva brändi maailmalla korkean hehtolitrapainonsa ja kirkkaan värinsä takia. Kaura katkaisee hyvin yksipuolisen ohran- ja vehnänviljelyn tautipainetta ja parantaa siten osaltaan muidenkin viljojen sato-odotuksia seuraaville vuosille. Yleisimmät tavoitelaadut Rehukaura: hlp yli 55 kg, vieraita alle 2 %. Elintarvikekaura: hlp yli 58 kg, alle 2 mm jyviä enintään 10 %, vieraita alle 1 %. Elintarvike- ja vientikauran hehtolitrapainon pitää olla korkea ja jyväkoon suuri, myös jyvien vaalea ja kirkas väri on tärkeää. Hometoksiiniarvo DON ei saa elintarvikekauralla ylittää 1750 μ/kg. Rehukauralla suositus raja-arvo on 7500 μ/kg. Kylvö Kylvösiemenenä on perusteltua käyttää peitattua sertifioitua siementä. Omaa siementä käytettäessä uusi siemen 1-3 vuoden välein. Viljele kylvösiemeneksi tarkoitettu lohko huolehtien tehokkaasta kasvinsuojelusta ja hukkakaurattomuudesta. Korjaa sato hyvissä oloissa sekä lajittele ja peittaa siemen aina. Kauran tiheystavoite on 450–500 kpl/m2. Hyvissä orastumisoloissa riittää alhaisempi tiheystavoite. Kylvön myöhästyessä lisää siemenmäärää 10 %. Kylvömäärä kg/ha lasketaan kaavasta: tuhannen jyvän paino (g) x tavoitetiheys (kpl/m2) / itävyys (%). Maalajit ja pH Rehukauralle soveltuvat kaikki maalajit. Suurimo- ja vientikauralaatua saa parhaiten tuotettua kivennäismailla. Lako heikentää sadon laatua ja lisää värivirheitä. Eloperäisillä mailla hehtolitrapaino jää usein alhaiseksi. Eloperäinen maalaji ja yksipuolinen kauran viljely lisää myös mykotoksiiniriskiä erityisesti III vyöhykkeellä ja sen pohjoispuolella. Elintarvikekauraa viljeltäessä esikasviksi suositellaan muuta kasvia kuin kauraa. Maan pH – suositus on kauralle yli 5,8. Lannoitus Kylvölannoituksessa tulee aina antaa fosforia, kaliumia, mangaania ja rikkiä YaraMila-lannoitteena ellei Viljavuustutkimus toisin osoita. Kauralajikkeet tuottavat suuria satoja, kun niiden viljelyyn panostetaan. Uudet satoisat lajikkeet hyötyvät korkeasta typpilannoituksesta. Kauran lannoituksen voi myös jakaa. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai viimeistään lehtilannoituksena kasvukauden aikana YaraVita-lehtilannoitteilla. Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää luotettavasti Yara Megalab -kasvianalyysillä. Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, mangaanilannoitus kannattaa tehdä ja lisäksi tarkkailla mangaanin puutosoireita orastumisen jälkeen pensomisvaiheessa. Kaura on viljoista herkin mangaanin puutteelle. Sadonkäsittely Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan puintikosteus on 1820 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato välittömästi puinnin jälkeen alle 14 %:n kosteuteen mm. mykotoksiini- ja homeriskien pienentämiseksi sekä elintarvike- että rehukauralla. Liiallinen lämmönkäyttö vaurioittaa kauran ydintä.

32

www.k-maatalous.fi


KAURAN VILJELYOHJELMA Lajikkeet Lajike Ringsaker Marika Avetron Avanti Bettina Belinda

Viljelyvyöhyke I-IV I-IV I-IV I-III I-III I-III

Erikoisominaisuuksia

Rehu Elintarvike

Ylivoimaiseti satoisin aikaisuusluokassaan. Satoisa aikainen laatukaura. Suurikokoinen ja laadukas jyvä. Marikaa aikaisempi kaura pohjoisempaankin viljelyyn. Suurijyväinen, lujakortinen ja lajikelistan satoisin UUTUUSkaura. Uutuuskaura myöhäisempien suurimokaurojen joukkoon. Tuttu ja turvallinen, pitkään viljelty erittäin satoisa laatukaura.

x x x x x x

x x x x x x

Kasvinsuojelu Rikkakasvien torjuntaohjelma suunnitellaan lohkon rikkakasvilajiston mukaan. Viljele kauraa vain hukkakaurattomilla lohkoilla. Laontorjunta kuuluu kauran perusviljelytekniikkaan. Suurimokauralla CCC-valmisteiden käyttö on kielletty. Myös tautiaineiden käyttö on suositeltavaa. Kauran lehtilaikkua esiintyy erityisesti kosteina vuosina. Punahomeiden esiintymiseen voi liittyä haitta-aineiden (mykotoksiinien) muodostumista, mikä alentaa kauppakelpoisuutta ja rehulaatua. Hyvä kylvösiemen, peittaus ja laontorjunta vähentävät haitta-aineiden esiintymisriskiä. Lisäksi siementen peittauksella torjutaan siemenlevintäisiä tauteja ja itävyyttä alentavia homeita. Kauran tuholaisista haitallisimpia ovat kirvat, jotka levittävät kääpiökasvuviroosia. Kasvinsuojeluun on esitetty kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdot on jaettu perustoimenpiteisiin ja havaintoihin perustuviin toimenpiteisiin. PERUSTOIMENPITEET Siemenen peittaus Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku) Korrensääde Kasvuaste 25-31 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Tautitorjunta Kasvuaste 32-47 (2-solmuvaihe-lippulehtivaihe) HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET Hivenravinnepuutos Kasvuaste 13-61 (3-lehtiaste-tähkän esilletulo) Kestävän vesiheinän torjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku) Ohdake- ja valvattiongelma Kasvuaste 28-31 (Korrenkasvun alku) Kirvojentorjunta Kasvuaste 22-30 (Orastumis-versomisvaihe) Jaetun tautiainekäsittelyn aikainen osa Kasvuaste 25-32 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Punahomeen torjunta Kasvuaste 61-65 (Kukinnan alku-täyskukinta) Juolavehnän torjunta (Sadonkorjuun jälkeen)

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2 Baytan Universal 3 l/tn siemeniä Mustang Forte 0,75 l/ha Trimaxx 0,2-0,4 l/ha (korrenkasvuvaiheessa)

Vaihtoehto 3  Baytan I-jauhe (1,5)-2 kg/tn siemeniä Express 50 SX 12-20 g/ha + Starane 180 0,4 l/ha + kiinnite Trimaxx 0,2-0,4 l/ha (korrenkasvuvaiheessa)

Comet Pro 0,3 l/ha + Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Prosaro 0,5-1,0 l/ha

Juventus 0,5-1,0 l/ha

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3 

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Solatrel 5 l/ha

YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha + YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha

Tooler 50 g/ha + Starane 0,5 l/ha + kiinnite

Tooler 45 g/ha + K-TRIO 1,5 l/ha Tooler 50 g/ha + K-MCPA 1,0 l/ha + kiinnite

Peitattu sertifioitu siemen Tooler 50 g/ha + kiinnite Cycocel 1,0-1,5 l/ha

Mustang Forte 0,75 l/ha

K-TRIO 1,5 -2 l/ha K-TRIO 1,5-2,0 l/ha

Perfekthion 0,4-0,8 l/ha

Kestac 0,4 l/ha

Mavrik 2F 0,15-0,25 l/ha

Prosaro 0,25-5,0 l/ha

Bumper 25 EC 0,25 l/ha

Prosaro 0,25-5,0 l/ha

Prosaro 0,8-1,0 l/ha

Juventus 1,0 l/ha

Juventus 1,0 l/ha

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,5 kg/ha

Envision 3,2 l/ha tai  Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

K-MAATALOUS

33


KAURA

AVETRON UUTUUS! ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Aikainen satoisa lajike Erinomainen hehtolitrapaino Suuri tasakokoinen jyvä Erittäin ohut kuori

Avetron tuo kaivattua laatua ja satoa aikaisen kauran viljelyyn. Se on kasvuajaltaan hieman Akselia aikaisempi ja satotasoltaan yhtä hyvä. Avetronin erittäin korkean hehtolitrapainon ja suuren tasakokoisen jyvän ansiosta se soveltuu rehukäytön lisäksi hyvin myös elintarvikekäyttöön ja vientiin. Avetronin korsi on pitkä ja luja, mikä lisää lajikkeen viljelyvarmuutta. Se on kokeissa menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla ja erityisesti pohjoisemmilla viljelyvyöhykkeillä. Avetron on jalostettu Norjassa vaativiin oloihin sopivaksi!

RINGSAKER ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Huippusatoisa Pieni kuoripitoisuus – erittäin suuri ydinsato Melko aikainen Valkokuorinen

Ringsaker on erittäin satoisa Norjalaisen Graminorin jalostama kauralajike. Ringsaker on aikaisista alle 97 päivän kauralajikkeista satoisin, Akselia 4 ja Fiiaa jopa 11 prosenttiyksikköä satoisampi. Kasvuajaltaan Ringsaker on vain runsaat pari päivää Akselia ja yhden päivän Fiiaa myöhäisempi. Ringsakerin hehtolitrapaino on korkea ja kuoripitoisuus pieni. Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Ringsaker soveltuu elintarvike-, vienti- ja rehukauraksi. Ringsakerin satotaso on lajikkeen aikaisuuteen nähden korkea. Erityisen satoisa se on karkeilla kivennäismailla. Ringsaker on virallisissa kokeissa menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Sen korrenlujuus on keskimääräinen. Taudinkestävyys on hyvä.

MARIKA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Suuri jyvä ja korkea hehtolitrapaino Satoisa aikainen kaura Valkokuorinen Hyvä lehtilaikunkestävyys

Marika on aikainen ja satoisa laatukaura. Marikan kasvuaika on sama kuin Akselin kauralla. Satotaso on virallisissa kokeissa ollut vain hieman Akselia pienempi, mutta siemenkoko merkittävästi suurempi. Rehukäytön lisäksi Marika soveltuu erinomaisesti elintarvikekauraksi ja vientiin. Marikan jyvä on laadukas ja hehtolitrapaino hyvä. Tuhannen jyvän paino on aikaisista kauroista korkein, myöhäisen Belindan tasoa. Marika on valkokuorinen. Satotaso on erityisen korkea karkeilla kivennäismailla sekä lieju- ja savimailla. Marikan korrenlujuus on hyvä.

34

www.k-maatalous.fi


KAURA

AVANTI UUTUUS! ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Suuri sato Erittäin luja korsi Hyvä hlp ja tsp Belindan aikaisuusluokka

Avanti nostaa kauran satotason uusiin lukemiin! Keskisato virallisissa kokeissa noin 10 % Belindaa korkeampi, mikä on erittäin merkittävä parannus. Belinda on hallinnut myöhäisten kaurojen markkinaa yli kymmenen vuotta, mutta nyt on aika mennä eteenpäin niin kuin Avanti suomennettuna tarkoittaa. Avantin jalostaja on ruotsalainen SW Seed. Avantissa on erittäin luja korsi, sekin Belindaa parempi. Myös hehtolitrapaino ja siemenkoko ovat Belindaa korkeammat. Avantin kuoripitoisuus on melko matala. Avanti soveltuu hyvin niin elintarvikekäyttöön, vientiin kuin rehuksi. Se on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla ja viljelyvyöhykkeillä I-III.

BETTINA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Huippusatoisa Erinomainen korrenlujuus Valkokuorinen Iso siemen ja hyvä hehtolitrapaino

Bettina on Suomen oloihin valittu uutuuskaura SW Seediltä Ruotsista. Bettina on lajikekokeiden perusteella päivän Belindaa aikaisempi. Bettina on satoisuudeltaan parhaasta päästä. Bettina soveltuu viljeltäväksi vyöhykkeillä I - II. Bettinan korrenlujuus, hehtolitrapaino ja sato ovat Belindaa paremmat. Bettina on päässyt Suomen kasvilajikeluetteloon vuonna 2010. Tuota laatukauraa tilakäyttöön, kotimaan teollisuuteen tai vientiin - valitse Bettina.

K-MAATALOUS

35


KAURA Kaura, 2007-2014, viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot. Lajike MEERI RIINA AVETRON MARIKA AKSELI VENLA FIIA PEPPI RINGSAKER STEINAR OBELIX IIRIS BETTINA AVANTI BELINDA

Suhdeluku

Kasvuaika pv

Lämpösumma

Lako%

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk.%

96 98 100 97 100 93 95 91 104 108 108 105 108 118 107

91,9 92,1 94 94,4 94,8 94,8 94,9 95,1 96,8 99,2 101,3 101,6 101,9 102,3 102,3

920 921 939 942 943 946 952 949 964 991 1019 1018 1018 1039 1027

25 16 27 31 20 37 21 29 37 18 25 20 28 20 29

91 87 97 91 91 96 94 88 94 96 91 88 93 89 92

39,5 35,1 36,7 39,1 33,7 35,6 34,1 35,6 34,1 37,3 45,6 41,2 38,1 39,8 38,6

54,3 55,0 55,2 54,7 55,0 54,7 54,1 55,6 54,4 52,6 54,9 54,0 53,1 53,5 53,0

13,4 13,5 13,3 12,9 13,4 14,5 13,8 14,1 12,4 11,9 12,0 12,0 11,5 11,6 11,8

Sadon suhdeluku, vyöhyke Lajike MEERI RIINA AVETRON MARIKA AKSELI VENLA FIIA PEPPI RINGSAKER STEINAR OBELIX IIRIS BETTINA AVANTI BELINDA

36

1

2

3

4

96 99 96 102 100 91 95 98 101 110 106 107 114 120 109

97 97 98 93 100 92 91 91 100 106 106 105 103 115 106

96 97 103 96 100 96 97 92 105 105 111 103 104 116 107

93 101 100 100 100 94 95 87 109

www.k-maatalous.fi

Valk. sato kg/ha 640 652 661 623 667 680 653 642 641 636 639 628 620 667 628

Kuori% 23,6 23,4 22,4 23,9 23,2 23,9 23,6 23,3 23,0 23,0 20,1 23,1 24,4 23,0 24,2

Sadon suhdeluku, maalaji Karkeat SaviMultakiv.-maat maat maat 97 97 98 99 99 100 102 100 101 101 100 94 100 100 100 95 90 93 99 94 93 87 98 90 111 100 102 103 106 108 110 104 109 105 104 105 105 109 104 118 119 117 110 106 106


KEVÄTVEHNÄN VILJELYOHJELMA

Kevätvehnän viljelyohjelma Kevätvehnää käytetään Suomessa mylly- ja rehuteollisuudessa. Sitä viedään myös maasta mylly- ja rehuvehnänä. Myllyvehnässä arvostetaan maailmalla korkeaa valkuaista (yli 13 %) ja sakolukua (yli 275). Yleisimmät tavoitelaadut kotimaassa Myllyvehnä hlp yli 78 kg, valkuainen yli 13 %, sakoluku yli 180. Rehuvehnä: hlp yli 72,0 kg. Kylvö Kylvösiemenenä on perusteltua käyttää peitattua sertifioitua siementä. Omaa siementä käytettäessä uusi siemen 1-3 vuoden välein. Viljele kylvösiemeneksi tarkoitettu lohko huolehtien tehokkaasta kasvinsuojelusta ja hukkakaurattomuudesta. Korjaa sato hyvissä oloissa sekä lajittele ja peittaa siemen aina. Kevätvehnän tiheystavoite on yli 650-750 kpl/m2. Kylvön myöhästyessä lisää siemenmäärää 10 %. Kylvömäärä kg/ha lasketaan kaavasta: tuhannen jyvän paino (g) x tavoitetiheys (kpl/m2) / Itävyys %. Maalajit ja pH Kevätvehnä soveltuu viljeltäväksi kaikilla maalajeilla. Multavat savimaat ovat parhaita. Eloperäisillä mailla tyvitaudit voivat yksipuolisessa vehnänviljelyssä muodostua ongelmaksi. Kevätvehnän pH–suositus on yli 6.2. Lannoitus Kylvölannoituksessa fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa aina YaraMila-lannoitteena. Myllyvehnän lannoitus kannattaa jakaa useampaan osaan, jotta saavutetaan riittävä valkuaispitoisuus. Rehuvehnälle kaikki lannoitteet voidaan antaa kylvön yhteydessä tai mikäli lannoitus jaetaan, lisälannoitus tehdään korrenkasvuvaiheessa. Lisätypen tarpeesta ja lakoriskistä voi tehdä arvion Viljelyohjelmakioskeilla. Myllyvehnää viljeltäessä 2/3 typestä ja rikistä annetaan kylvön yhteydestä. Kasvukauden aikaiseen lisälannoitukseen sopivia tuotteita ovat YaraBela Sulfan N26 S14 ja YaraBela Suomensalpietari tai nestemäinen Yara Typpiliuos 390. Valkuaispitoisuuden nostoon tarkoitettu lisätyppi ja rikki annetaan maitotuleentumisvaiheessa nestemäisenä Yara Typpiliuos 390 + YaraVita Thiotrac -seoksena. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai YaraVita -lehtilannoituksena kasvukauden aikana. Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää Yara Megalab kasvianalyysillä. Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, tarkkaile erityisesti mangaanin puutosoireita. Sadonkäsittely Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan puintikosteus on 18-20 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato alle 14 %:n kosteuteen. Huomioi sakoluvun lasku puinnin viivästyessä.

K-MAATALOUS

37


KEVÄTVEHNÄN VILJELYOHJELMA Lajikkeet Lajikkeista on lisätietoja tämän oppaan lajikeosiossa. Lajike Bjarne Demonstrant Krabat Puntari Zebra

Viljelyvyöhyke Erityistä I-III Aikainen korkeavalkuainen laatuvehnä, markkinoiden lujakortisin I-II Zebraakin satoisampi laatuvehnä erittäin hyvillä viljelyominaisuuksilla I-II(III) Viljelyvarma päätyypin aikainen kevätvehnä I-II Erittäin satoisa, lujakortinen myöhäinen vehnä I-II Satoisa laatuvehnä vahvalla korrella

Leipävehnä Rehuvehnä x x x x x x x

x x x

Kasvinsuojelu Peittauksella vehnässä torjutaan useita siemenlevintäisiä tauteja ja itävyyttä alentavia homeita. Rikkakasvien torjuntaohjelma suunnitellaan lohkon rikkakasvilajiston mukaan. Tautitorjunta kuuluu vehnän viljelyyn. Kasvitautien torjunta parantaa hehtolitrapainoa, sadon hygieenistä laatua ja lisää satoa. Kasvustoruiskutuksilla torjutaan lehtilaikkutauteja, härmää ja ruostetauteja. Laontorjunnaksi lujakortisilla lajikkeilla riittää rikkaruiskutuksen yhteydessä tehty käsittely. Vehnän tuholaisia ovat mm. tähkä- ja vehnäsääski. Tarkkaile sääskien lentoa kasvustossa heti tähkimisen alusta kukintaan asti, kun lämpösummaa on kertynyt 350 astetta. Kasvinsuojeluun on esitetty kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdot on jaettu perustoimenpiteisiin ja havaintoihin perustuviin toimenpiteisiin. PERUSTOIMENPITEET Siemenen peittaus Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku) Korrensääteiden käyttö Kasvuaste 25-31 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Tautitorjunta Kasvuaste 51-59 (Tähkän esilletulo-ennen kukinnan alkua) HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET Hivenravinnepuutos Kasvuaste 13-61 (3-lehtiaste - tähkän esilletulo) Kestävän vesiheinän torjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku) Ohdake- ja valvattiongelma Kasvuaste 28-31 (Korrenkasvunalku) Kirvojentorjunta Kasvuaste 22-30 (Orastumis-versomisvaihe) Hukkakauran torjunta Kasvuasteet 25-31 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Juolavehnän torjunta kasvukaudella 25-32 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Jaetun tautiainekäsittelyn aikainen osa,  Kasvuaste 25-32 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku) Korrensääde Kasvuaste 32-47 (2-solmuaste-ennen tähkälletuloa) Tähkä- ja vehnäsääskien torjunta Kasvuaste 51-59 (Tähkän esilletulovaihe-ennen kukintaa) Punahomeen torjunta Kasvuaste 61 (Kukinnan alussa) Juolavehnän torjunta (Sadonkorjuun jälkeen)

38

www.k-maatalous.fi

Vaihtoehto 1 Peitattu sertifioitu siemen Tooler 50 g/ha + kiinnite

Vaihtoehto 2 Baytan Universal 3 l/tn siemeniä Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Cycocel 0,3-1,0 l/ha 

Cycocel 0,3-1,0 l/ha 

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Juventus 0,5 l/ha

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Vaihtoehto 3 Baytan I-jauhe 1,5-2 kg/tn siemeniä Express SX 15 g/ha + Starane 0,5 l/ha + kiinnite Trimaxx 0,3-0,5 l/ha (korrenkasvun alku-lippulehtivaihe) Prosaro 0,6-1,0 l/ha

Vaihtoehto 1

 Vaihtoehto 2

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Solatrel 5 l/ha

Vaihtoehto 3 YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha + YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha Tooler 45 g/ha + K-TRIO 1,5 l/ha

Tooler 50 g/ha + Starane 0,5 l/ha

K-TRIO 1,5-2 l/ha

Mustang Forte 0,75 l/ha

Tooler 50 g/ha + K-MCPA 1,0 l/ha + kiinnite

K-TRIO 1,5-2,0 l/ha

Perfekthion 0,4-0,8 l/ha

Kestac 0,4 l/ha

Mavrik 2F 0,15-0,25 l/ha

Puma Extra 1,0-1,2 l/ha

Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Monitor 18,75 g/ha + kiinnite

Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Juventus 0,25-0,5 l/ha

Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Terpal 0,3-1,0 l/ha

Terpal 0,3-1,0 l/ha

Cerone 0,3-0,5 l/ha (Lippulehtivaiheessa)

Kestac 0,2 -0,4 l/ha

Kestac 0,2 -0,4 l/ha

Mavrik 2F 0,15-0,25 l/ha

Prosaro 0,8-1,0 l/ha

Prosaro 0,8-1,0 l/ha

Juventus 1,0 l/ha

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,5 kg/ha

Envision 3,2 l/ha tai Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha


Kevätohran viljelyohjelmakoe, 4 lajikkeen keskiarvo

KEVÄTVEHNÄN VILJELYOHJELMA

11000 10500 10000 9500

Vehnän viljelyohjelmakoe 9000 8500

Minimi

Viljelyohjelma

Kauran viljelyohjelmakoe, keskiarvot, sadon suhdeluku 110 105 100 95 90 85

Avetron minimi

Avetron Viljelyohjelma

Bettina minimi

Bettina Viljelyohjelma

Avanti minimi

Avanti Viljelyohjelma

Demonstrant kevätvehnän viljelyohjelmakoe Demonstrant kevätvehnän viljelyohjelmakoe

8500 8000 7500 7000 6500

Minimi Minimi

Viljelyohjelman suositus suositus Viljelyohjelman

Vehnän viljelyohjelmakokeessa tarkasteltiin Demonstrant –päätyypin lajikkeen satoa usean Syysohranonviljelytekninen vuoden keskiarvona. Sadonlisää käsittelyilläkoe saatu huomattavasti, liki 8%. • Laajan tautitorjuntatehon saavuttamiseksi suosittelemme 12000 käyttämään Comet Pron ja Prosaron seosta. aina 10000 Viljelyohjelman sadonlisä 8000 • Sadonlisän ohella tautitorjunta parantaa myös laatua. NPK sadonlisä 6000 Surkastuneiden jyvien määrä pienenee huomattavasti Sato 4000 2000 • Myös 0 sakoluku on ollut Viljelyohjelman suositusten mukaisilla käsittelyillä korkeampi. Lannoitus 140kg N Lannoitus 140 kgN /NPK) Lannoitus NPK + Sadon laatu on noussut rehulaadusta Viljelyohjelma myllylaaduksi, ja saatu lisätulo on merkittävä. Toimenpide Sertifioitu siemen Peittaus Kylvö Rikkatorjunta Hivenaineruiskutus Korrensääde Tautitorjunta Lisälannoitus

Aine

Määrä

Pvm

Lamardor

2dl/tn N 150 kg/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 0,3 l/ha 0,6 l/ha + 0,5 l/ha 30 l/ha

15.04.15 05.05.15 12.06.15 12.06.15 12.06.15 03.07.15 06.07.15

Mustang Forte YaraVita Mancozin Cycocel 750 Comet Pro + Juventus Yara Typpiliuos 390

Kasvuaste

29 29 29 53 59

K-MAATALOUS

39


KEVÄTVEHNÄ

DEMONSTRANT ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Erittäin satoisa Zebran aikaisuus ja laonkestävyys Korkea hehtolitrapaino Hyvä taudinkestävyys

Demonstrantin satoisuus on Zebraa selvästi parempi. Demonstrantin laonkestävyys ja kasvuaika ovat samaa luokkaa kuin Zebrassa. Hehtolitrapaino on Zebraakin parempi. Demonstrant soveltuu tehokkaaseen kevätvehnänviljelyyn I - III vyöhykkeille. Maan pH-suositus on yli 6,2. Demonstrantin tähkä on ilmava, mistä on hyötyä etenkin sateisina syksyinä. Siemenkoko on hieman Zebraa pienempi. Kohtuullisesta siemenkoosta on hyötyä kuivaus- ja siemenkustannusten kannalta. Demonstrantin valkuaispitoisuus on ollut virallisissa kokeissa ja käytännön viljelyssä hieman Zebraa korkeampi. Demonstrant sopii mylly- ja rehuvehnäksi.

PUNTARI ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Kova sato ja vahva korsi Melko myöhäinen leipävehnä Korkea hehtolitrapaino Hyvät leivontaominaisuudet

Puntari on kasvuajaltaan kaksi päivää Zebraa myöhäisempi. Puntari on erittäin satoisa. Puntarin hehtolitrapaino on korkea, jyväkoko suhteellisen pieni. Kohtuullisesta siemenkoosta on hyötyä kuivaus- ja siemenkustannusten kannalta etenkin myöhäisessä lajikkeessa. Puntari on härmänja keltaruosteen kestävä, lehtilaikkutautien kestävyys on suhteellisen hyvä. Puntari soveltuu karkeille kivennäismaille ja savimaille. Puntaria suositellaan I - II vyöhykkeille. Puntari vaatii kasvuaikansa ja satotasonsa mukaisen runsaan typpilannoituksen. Maitotuleentumisvaiheessa annettu lisätyppilannoitus nostaa sadon valkuaista. Puntari soveltuu sekä myllyettä rehuvehnäksi.

40

www.k-maatalous.fi


KEVÄTVEHNÄ

BJARNE ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lujakortinen Huippulaatuinen myllyvehnä Aikainen Korkea valkuaispitoisuus

Bjarne on aikainen ja sadoltaan kilpailukykyinen etenkin pohjoisimmilla vehnänviljelyvyöhykkeillä. Bjarnen hehtolitrapaino on hyvä. Sen valkuaispitoisuus, sakoluku ja leivontalaatu ovat erinomaisia. Bjarne on melko lyhyt, Zebraa lähes 20 cm lyhyempi, ja erittäin lujakortinen. Bjarne menestyy hyvin kaikilla maalajeilla, mutta poutivia lohkoja on syytä välttää. Bjarnen resepti huipputuloksiin on riittävästi vettä ja typpeä. Bjarne on härmänkestävä ja sen lehtilaikkutautien kestävyys on kohtalaisen hyvä.

KRABAT UUTUUS! ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Varmempaa myllylaatua Melko aikainen Erittäin luja korsi Taudinkestävä

Krabat on Norjalainen Graminorin huippulaatuinen myllyvehnä. Se on mielenkiintoinen vaihto­ehto päätyypin vehnien ja aikaisten vehnien välissä kun halutaan tuottaa riittävän iso sato ja silti mylly­kelpoista laatua! Tässä tavoitteessa auttaa myös erittäin luja korsi ja hyvä sakoluku.

K-MAATALOUS

41


KEVÄTVEHNÄ

ZEBRA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Satoisa ja laadukas myllyvehnä Taudinkestävä Hehtolitrapaino ja jyväkoko erinomainen Sakolukuominaisuudet erittäin hyvät

Zebra on osoittanut viljelyvarmuutensa tuottamalla myllykelpoista laatua hyvinkin vaihtelevissa olosuhteissa. Zebran valkuaispitoisuus on satoon suhteutettuna korkea. Zebran hehtolitrapaino ja sakoluku ovat erinomaisia. Zebra on hyvin tähkäidäntää kestävä lajike. Sitä voidaan viljellä kaikilla maalajeilla.

Kevätvehnä, 2006-2013, viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot. Lajike ANNIINA WAPPU WANAMO QUARNA BJARNE KRABAT WELLAMO ZEBRA DEMONSTRANT MARBLE PUNTARI AMARETTO

Lajike

Suhdeluku 93 94 93 98 90 98 102 101 105 102 112 112

Lämpösumma 969 979 986 991 1001 1015 1015 1030 1027 1030 1045 1045

Lako% 5 3 15 9 8 8 13 9 9 8 9 19

Pituus cm 78 75 77 74 67 71 82 83 77 78 76 84

Sadon suhdeluku, vyöhyke Vyöhyke I

Vyöhyke II

Vyöhyke III

85 92 93 99 85 96 104 100 104 103 112 113

90 89 90 97 92 97 97 99 101 98 109 108

99 98 95 93 99 100 107 107 111 102 115 115

ANNIINA WAPPU WANAMO QUARNA BJARNE KRABAT WELLAMO ZEBRA DEMONSTRANT MARBLE PUNTARI AMARETTO

42

Kasvuaika pv 97,1 98,6 99,5 100,3 100,5 101,9 102,1 102,7 102,9 103,3 104,4 104,5

www.k-maatalous.fi

Tjp g 34,3 38,5 34,7 37,9 34,4 33,9 35,4 39,8 37,5 39,5 37,1 39,1

Hlp kg 79,8 77,9 78,2 79,7 78,0 78,4 80,1 79,5 80,3 80,2 80,6 79,5

Valk.% 14,9 14,9 14,1 15,0 14,2 13,3 13,5 12,7 12,9 12,8 11,8 11,9

Sakoluku 1 290 306 351 304 333 324 282 297 300 293 221 266

Sadon suhdeluku, maalaji Karkeat Savimaat Liejusavi kiv. maat 100 92 105 93 97 104 91 97 88 98 101 95 90 91 100 97 95 113 101 107 104 101 99 108 104 107 102 101 102 115 112 105 108 113 104


SYYSVILJOJEN VILJELYOHJELMA

Syysvehnän viljelyohjelma Syysvehnä Syysviljat ovat hyviä kasveja työhuippujen tasaamiseen viljelyssä. Syysvehnää käytetään rehuksi ja myös myllyjen tarpeisiin. Yleisimmät tavoitelaadut: Myllyvehnä hlp yli 78 kg, valkuainen yli 11,5 %, sakoluku yli 180. Rehuvehnä hlp yli 72 kg, perushintainen hlp yli 76 - 78 kg. Kylvö Syysvehnän kylvöaika on syyskuu ja II-vyöhykkeellä syyskuun alkupuolisko. Parhaat sato-odotukset ovat aikaisin kylvetyillä kasvustoilla. Syysvehnän tiheystavoite on 500 kpl/m2. Kylvömäärä vaihtelee 190-260 kg/ha. Maalajit ja pH Syysvehnälle sopivat parhaiten kivennäismaat, erityisesti savimaat. Talvehtiminen heikkenee eloperäisillä mailla. Syysvehnän pH–suositus on yli 6.2. Lannoitus Syyslannoituksessa typpeä, fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa talvehtimisen varmistamiseksi YaraMila -lannoitteena. Myös mangaanin käytöstä lehtilannoitteena syksyllä on saatu hyviä kokemuksia, koska se vahvistaa juuristoa. Lannoitus kasvukaudella Kasvukauden aikana tarvittava fosfori- ja kaliumlannoitus tehdään YaraMila-lannoitteena mahdollisimman varhain keväällä hyvän pensomisen varmistamiseksi. Toiseen ja kolmanteen lannoitukseen sopivat YaraBela Sulfan ja YaraBela Suomensalpietari tai nestemäinen Yara Typpiliuos 390 + YaraVita Thiotrac -seos. Hyvälle kasvustolle annetaan 1/3 lannoituksesta aikaisin keväällä ja loppuosa korrenkasvuvaiheessa ja tähkimisen jälkeen. Heikon kasvuston pensomista pyritään tehostamaan käyttämällä 2/3 lannoituksesta aikaisin keväällä ja loppuosa kasvukaudella. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai YaraVita-lehtilannoituksena kasvukaudella. Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää Yara Megalab -kasvianalyysillä. Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, tarkkaile mangaanin puutosoireita. Sadonkäsittely Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan puintikosteus on 1820 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato alle 14 %:n kosteuteen. Huomioi sakoluvun lasku puinnin viivästyessä ja sateiden sattuessa. Heikko sakoista viljaa ei kannata sekoittaa parempi laatuisen kanssa.

K-MAATALOUS

43


SYYSVILJOJEN VILJELYOHJELMA

Rukiin viljelyohjelma Ruis Syysviljat ovat hyviä kasveja työhuippujen tasaamiseen viljelyssä. Rukiin viljelyä voidaan hyvin lisätä, koska kotimainen kulutus on tuotantoa suurempaa. Ruis on Suomessa pääasiassa mylly­ teollisuuden raaka-aine, pieniä määriä käytetään maltaaksi ja rehuksi. Kevätruis kelpaa raakaaineeksi siinä missä syysruiskin. Yleisimmät tavoitelaadut: Ruis hlp yli 71 kg, sakoluku yli 120, myös matalasakoiselle rukiille on kysyntää. Kylvö Ruis kylvetään elokuun kolmannella neljänneksellä tai syyskuun alussa. Vahva kasvusto syksyllä tarkoittaa vahvaa juuristoa, joka auttaa talvehtimisessa ja parantaa keväällä kasvuun lähtöä. Kylvösiemenenä on perusteltua käyttää peitattua sertifioitua siementä. Ruis on ristipölytteinen, minkä takia kylvösiemen voi sekaantua nopeasti. Hybridiruis kylvetään joka vuosi sertifioidusta siemenestä, koska kylvösiemen on aina risteytyksen jälkeinen ensimmäinen sukupolvi. Syysrukiin tiheystavoite on 400-500 kpl/m2 ja hybridirukiilla noin puolet pienempi. Syysrukiin kylvömäärä on 140-200 kg/ha ja hybridirukiin vastaavasti 70-110 kg/ha. Kylvön myöhästyessä syyskuun alkuun, kylvömäärää on syytä nostaa. Kylvön myöhästyminen pudottaa satotasoa huomattavasti. Maalajit ja pH Rukiin pH–suositus on noin 6, mutta ruis sietää melko hapanta maata. Paras sato edellyttää vähintään tyydyttävää pH:ta. Syysrukiille sopivat parhaiten viettävät kevyet kivennäis- ja savimaat. Talvehtiminen heikkenee eloperäisillä mailla. Ruis ei kestä seisovaa vettä. Lannoitus Syyslannoituksessa typpeä, fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa talvehtimisen varmistamiseksi YaraMila-lannoitteena. Myös mangaanin käytöstä lehtilannoitteena syksyllä on saatu hyviä kokemuksia, koska se vahvistaa juuristoa. Lannoitus kasvukaudella Kasvukauden aikana tarvittava fosfori- ja kaliumlannoitus tehdään YaraMila-lannoitteena mahdollisimman varhain keväällä hyvän pensomisen varmistamiseksi. Mahdolliseen toiseen lannoitukseen sopivat YaraBela Sulfan, YaraBela Suomensalpietari tai nestemäinen Yara Typpiliuos 390. Lisätypen tarpeesta ja lakoriskistä voi tehdä arvion Viljelyohjelmakioskilla. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai YaraVita-lehtilannoituksena kasvukauden aikana. Kasvuston piilevät ravinnepuutteet voi selvittää Yara Yara Megalab -kasvianalyysillä. Analyysin perusteella voi valita lohkolle sopivimman lehtilannoitteen tai niiden yhdistelmän. Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, tarkkaile erityisesti mangaanin puutosoireita. Rukiin hyvän pölyttymisen kannalta on tärkeää, että kupari- ja boorilannoituksesta huolehditaan tarvittaessa YaraVita-lehtilannoitteilla.

44

www.k-maatalous.fi


SYYSVILJOJEN VILJELYOHJELMA Rukiin sadonkäsittely Paras puintiaika on noin viikon sisällä keltatuleentumisesta sakoluvun kannalta. Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan puintikosteus on 18-20 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato alle 14 %:n kosteuteen. Huomioi sakoluvun lasku puinnin viivästyessä. Ruis on herkkä tähkäidännälle ja sakoluvun laskulle, jos alle 27 % kuivunut jyvä alkaa uudelleen kostua. Heikkosakoista viljaa ei kannata sekoittaa parempilaatuisen kanssa. Huomioitavaa hybridirukiin viljelyssä • Pyri mahdollisimman tasaiseen kasvustoon • Siemenen on oltava aina ostosiementä • Kylvä hybridiruis elokuussa, myöhäisessä kylvössä siemenmäärää tulee nostaa • Älä kylvä hybridiruista epätasaisille ja huonosti ojitetuille lohkoille • Huolehdi boorin ja kuparin riittävyydestä maassa, näin parannat pölytystä ja vähennät torajyväriskiä Estä torajyväsaastunnan leviäminen • Huolehdi viljelykierrosta, maassa torajyvä kuolee yleensä vuodessa, pidä 2-3 välivuotta • Muokkaa kasvijätteet huolellisesti, min. 2,5 cm • Pidä heinäkasvit kurissa, jotkin lajit erityisen torajyväherkkiä (ruokohelpi, nurmipuntarpäät) Laji ja lajike Syysvehnä SW Magnifik Ceylon Syysruis SU Cossani SU Performer Dankowskie Agat Reetta

Viljelyvyöhyke

Erikoisominaisuuksia

I-II I-II

Erittäin satoisa ja talvenkestävä. Jopa Magnifikia satoisampi ja talvenkestävämpi.

I-II I-II I-II I-III

Huippusatoisa saksalainen Turbo-hybridi 2.0 UUTUUS Huippusatoisa saksalainen Turbo-hybridi 2.0 UUTUUS Puolalainen satoisa populaatioruis UUTUUS Kotimainen satoisa populaatioruis.

Syysohra Matros on menestynyt hyvin myös 2015: Tilan keskisatona paras tulos oli 8500 kg/ha. Yara Kotkaniemen koeasemalla saavutettiin jopa 10500 kg/ha satotaso!

K-MAATALOUS

45


SYYSVILJOJEN VILJELYOHJELMA Syysvehnän ja rukiin kasvinsuojelu Syksyllä on muistettava siemenen peittaus, lumihomeentorjunta ja tarkkailtava kahukärpäsiä aikaisissa kylvöissä. Talvituhoruiskutus tehdään kasvun pysähdyttyä ennen pysyvän lumen tuloa sulaan kasvustoon. Syksyn lumihometorjunta estää myös ruostetautien talvituhovaikutusta. Laon ja tautien torjunta kuuluvat syysviljojen viljelyyn. Rukiilla korrensääteen käyttö on tärkeää korkeaa satopotentiaalia tavoiteltaessa, mutta korostuu etenkin pitkäkortisia tavanomaisia lajikkeita viljeltäessä sekä kevätrukiin viljelyssä. Kasvukauden aikana tulee tarkkailla ja tarvittaessa torjua lehtilaikku- ja ruostetauteja. Kasvinsuojeluun on esitetty kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdot on jaettu perustoimenpiteisiin ja havaintoihin perustuviin toimenpiteisiin.

PERUSTOIMENPITEET Siemenen peittaus  Lumihomeen torjunta Kasvuasteet 14-29 (Myöhään syksyllä, ennen pysyvän lumen tuloa)  Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 21-29 (Aikaisin keväällä kasvun alettua)  Korrensääde Kasvuaste 25-31 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku)  Kasvitautitorjunta Kasvuaste 32-59 (2-solmuvaihe-ennen kukinnan alkua)  HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET 

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Baytan Universal 3-(4) l/tn siemeniä

Baytan Universal 3-(4) l/tn siemeniä

Sportak EW 1,0 l/ha

Sportak EW 1,0 l/ha

Sportak EW 1,0 l/ha

Broadway 165-220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Tooler Heavy 70 g/ha + kiinnite

Tooler 70 g/ha + kiinnite

Cycocel 1,0-2,0 l/ha

Cycocel 1,0-2,0 l/ha 

Cycocel 1,0-2,0 l/ha 

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Comet Pro 0,3-0,6 l/ha + Juventus 0,5 l/ha

Prosaro 0,8-1,0 l/ha

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Solatrel 5 l/ha

YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha + YaraVita Mancozin 0,5-1,0 l/ha

Kahukärpästen torjunta Kasvuasteet 11-14 (1-4-lehtivaihe)

Kestac 0,6-0,8 l/ha

Kestac 0,6-0,8 l/ha

Decis Mega 0,15-0,2 l/ha  

Syysitoiset saunakukat syksyllä. Kasvuasteet 12-29 (Syksyllä viljan orasasteella)

K-MCPA 1,0-1,3 l/ha

K-MCPA 1,0-1,3 l/ha 

K-MCPA 1,0-1,3 l/ha 

Tooler 70 g/ha + Starane 0,6 l/ha + kiinnite

Tooler 65 g/ha + K-TRIO 1,5-2,0 l/ha

K-TRIO 2-2,5 l/ha

Ohdake- ja valvattiongelma Kasvuaste 28-31 (Korrenkasvunalku)

Mustang Forte 1,0 l/ha

Tooler 70 g + K-MCPA 1,0 l/ha + kiinnite

K-TRIO 2,0-2,5 l/ha

Kirvojentorjunta Kasvuaste 22-30 (Orastumis-versomisvaihe)

Perfekthion 0,4-0,8 l/ha 

Kestac 0,4 l/ha 

Mavrik 2F 0,15-0,25 l/ha

Hukkakauran torjunta Kasvuasteet 25-31 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku)

Puma Extra 1,0-1,2 l/ha

Broadway 165-220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Broadway 220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Juolavehnän torjunta kasvukaudella. Kasvuaste 25-32 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku)

Broadway 165-220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Broadway 165-220g/ha + Dassoil 0,5l/ha

Monitor 18,75 g/ha + kiinnite

Jaetun tautiainekäsittelyn aikainen osa, Kasvuaste 25-32 (Pensomisen puoliväli-korrenkasvun alku)

Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Juventus 0,25-0,5 l/ha

Prosaro 0,25-0,5 l/ha

Korrensääde Kasvuaste 32-47 (2-solmuaste - ennen tähkälletuloa)

Terpal 0,8-1,5 l/ha

Terpal 0,8-1,5 l/ha

Cerone 1,0-1,5 l/ha

Punahomeen torjunta Kasvuaste 61-65 (Kukinnan alku-täyskukinta)

Prosaro 0,8-1,0 l/ha

Juventus 1,0 l/ha

Juventus 1,0 l/ha

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,5 kg/ha

Envision 3,2 l/ha tai Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Hivenravinnepuutos Kasvuaste 13-61 (3-lehtiaste-tähkän esilletulo)

Kestävän vesiheinän torjunta Kasvuaste 22-29 (Pensomisen alku-korrenkasvun alku)

Juolavehnän torjunta (Sadonkorjuun jälkeen)

* käyttömäärä tarkentuu kun tuote saa rekisteröinnin

46

Vaihtoehto 1 Peitattu sertifioitu siemen

www.k-maatalous.fi


85

Avetron minimi

Avetron Viljelyohjelma

Bettina minimi

Bettina Viljelyohjelma

Avanti minimi

Avanti Viljelyohjelma

SYYSVILJOJEN VILJELYOHJELMA

Syysviljojen viljelyohjelmakoe Demonstrant kevätvehnän viljelyohjelmakoe Syysohra hyötyy lumihomeruiskutuksesta merkittävästi. Lumihomeen 8500 ohella tulee torjutuksi myös muut lehtilaikkutaudit, kuten ohran tyvi- ja 8000 lehtilaikku sekä verkkolaikku. 7500 7000 6500

Lumihome torjuttu Sportak + Mirador Minimi Viljelyohjelman suositus

Käsittelemätön

Syysohran viljelytekninen koe Syysohran viljelytekninen koe 12000 10000

Viljelyohjelman sadonlisä

8000

NPK sadonlisä

6000

Sato ■ Viljelyohjelman sadonlisä ■ NPK sadonlisä ■ Sato

4000 2000 0

Lannoitus 140kg N

Lannoitus 140 kg N

Lannoitus 140 kgN /NPK)

Lannoitus 140 kg N/NPK

Lannoitus NPK + Lannoitus NPK + Viljelyohjelma

Viljelyohjelma

• K-maatalouden ja Yaran yhteistyökokeessa syysohra menestyi erinomaisen hyvin • Syysohran ravinteiden otto syksyllä on suurempi kuin rukiilla ja vehnällä, typpeä se otti noin 50 kg/ha. • Pelkkään typpilannoitukseen (minimi) verrattuna NPK-lannoitus antoi jo huomattavan sadonlisän • Käytettäessä Viljelyohjelman suositusten mukaista talvituhosienten torjuntaa saavutettiin ennätyssato, 10517 kg/ha Syysohran viljelytekninen koe 2015 Sato kg/ha minimitoimenpiteillä NPK sadonlisä kg/ha Viljelyohjelman sadonlisä kg/ha

Lannoitus 140 kg N 4591 0 0

Lannoitus 140 kg N/NPK) 4591 1504 0

Toimenpide

Kasvuaste

Lannoitus 140 kg N/ha

Lannoitus 140 kg N/NPK

Syyslannoitus

BBCH0

YaraMila Pellon Y6 200 kg/ha

YaraMila Pellon Y6 200 kg/ha

Talvituhosienten torjunta Hivenlannoitus

BBCH 29

Lannoitus NPK + Viljelyohjelma 4591 1504 4423 Lannoitus NPK + Viljelyohjelman suositus YaraMila Pellon Y6 200 kg/ha Sportak

YaraVita Mantrac Pro YaraMila Pellon Y 1 YaraMila Pellon Y 1 370 kg/ha 370 kg/ha Jaetun lannoituksen YaraBela Suomensalpietari YaraBela Suomensalpietari BBCH 39 2. osa 148 kg/ha 148 kg/ha Ariane S 2,0 l/ha + Primus Ariane S 2,0 l/ha + Primus Ariane S 2,0 l/ha + Primus Rikkatorjunta 50 ml/ha + kiinnite 0,1 l/ha 50 ml/ha + kiinnite 0,1 l/ha 50 ml/ha + kiinnite 0,1 l/ha Mirador 0,3l/ha + Mirador 0,3l/ha + Mirador 0,3l/ha + Taudintorjunta BBCH 39-43 Proline 0,3 l/ha Proline 0,3 l/ha Proline 0,3 l/ha Kevätlannoitus

BBCH 29

BBCH 30

YaraBela Suomensalpietari 519 kg/ha

K-MAATALOUS

47


SYYSVEHNÄ

CEYLON ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Erinomainen talvenkestävyys Lujakortinen Aikainen Suuri sato

Ceylon on syysvehnälajikkeiden uusi mittapaalu. Virallisissa kokeissa vuosina 2012 ja 2014 Ceylon on ollut satoisin syysvehnä ja talvenkestävyydeltään paras. Ceylon on melko lyhyt ja erittäin lujakortinen. Sen sakoluku on erinomainen. Tuhannen siemenen paino on Magnifikia korkeampi. Ceylon on ollut K-maatalouden koetilan kokeissa vuodesta 2010 alkaen ja se on kaikkina vuosina osoittautunut erittäin talvenkestäväksi ja satoisaksi. Vuosien 2010 ja 2011 kokeissa Ceylon oli jopa noin 10 prosenttia SW Magnifikia satoisampi ja kaikkina vuosina parempi talvenkestävyydessä.

SW MAGNIFIK ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Viljellyin syysvehnälajike vuosina 2014 ja 2015 Satoisa Hyvä talvenkestävyys Korkea hehtolitrapaino Lujakortinen

Koetulosten ja käytännön kokemusten mukaan Magnifik on tasapainoinen yhdistelmä satoisuutta, viljelyvarmuutta ja laatua. Magnifik on talvenkestävyydeltään hyvä. Sen hehtolitrapaino on korkea, vaikka jyväkoko on pieni. Satoon suhteutettuna lajikkeen valkuaispitoisuus on hyvä ja sakoluku keskimääräinen. Magnifik kelpaa mylly- ja rehuvehnäksi. Magnifikin korsi on keskipitkä ja korrenlujuus erinomainen. Se on härmän- ja haisunoenkestävä ja lehtilaikkutauteja (ruskolaikku ja DTR) on esiintynyt keskimääräistä vähemmän. Magnifik sopii viljelyvyöhykkeille I - II. Syysvehnän viralliset kokeet 2007-2014, suoravertailuna. Lajike URHO SKAGEN CEYLON ARKTIKA SW MAGNIFIK OLIVIN

48

Sato Sadon kg/ha suhdeluku 5619 6238 6500 5834 6195 6529

www.k-maatalous.fi

100 111 116 104 110 116

Talvituho % 21 20 18 19 23 37

Kasvu- Lämpöaika summa pv 328,1 330,4 330,6 330,7 331,7 331,6

900 928 893 929 929 952

Lako %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk. %

Sakoluku 1

27 25 0 32 0 10

92 75 70 96 81 78

41,1 47,00 41,2 39,6 39,2 39,5

77,7 77,3 79,5 79,6 80,8 79,9

12,7 12,1 11,3 11,8 11,6 12,1

380 361 341 311 293 334


RUIS

TurboHybridi 2.0 - mitä se on? SU Performer ja SU Cossani on saksalaisen Saaten Unionin uuden sukupolven Turbohyridi 2.0 lajikkeita. Turbohybridi 2.0 ohjelman lajikkeissa yhdistyy erittäin korkea satotaso, satovarmuus, stressinsietokyky, kuivuudenkestävyys, taudinkestävyys ja hyvä puitavuus. Myytävässä siemenessä on mukana 10 % populaatiolajiketta, joka varmistaa pölyttymistä ja lisää heteroosivaikutusta eli turbovaikutusta. Turbohybrideille on tyypillistä myös voimakas kasvuunlähtö ja pensominen. Lajikkeet ovat kohtalaisen aikaisia ja talvenkestävyys on vielä edeltäviä lajikkeita parempi. Turbohybridi 2.0 lajikkeilla on erinomaiset satotulokset kaikista Euroopan maista, missä niitä on testattu.

SU PERFORMER hybridiruis SU Performer tuli myyntiin Suomessa syksyllä 2015. Hauholla sitä on testattu menestyksekkäästi monta vuotta. Se selvisi parhaiten talvesta Hauhon kokeissa 2013 kovan lumihomepaineen alla. Performerin saatavuus syksyn 2016 kylvöille on rajallinen joten tilaa ajoissa jo kesällä.

SU COSSANI UUTUUS! SU Cossani oli Hauhon kokeissa 2015 jopa Performeria satoisampi. Cossani siementä syksyn 2016 saadaan Saksata vasta uudesta sadosta.

Ruiskokeet Hauho 2014 (2 kokeen Ruiskokeet Hauho 2014keskiarvo) (2 kokeen keskiarvo) 10000 9000 8000 7000

9132

Sato kg/ha

5886

5000 4000

8703

8084

6000

Caspian

Reetta

SU Allawi

SU Performer

Sato kg/ha

K-MAATALOUS

49


RUIS

Dankowskie Agat UUTUUS! ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Satoisa populaatioruis Hyvä talvenkestävyys Melko lyhyt Isompi siemen

Dankowskie Agat puolalaisen Dankon jalostama uusi populaatiolajike. Agat pääsi Suomen lajikeluetteloon 2015. Virallisissa kokeissa on se on ollut populaatiolajikkeista satoisin – Reettaa 8 % satoisampi. Talvenkestävyys on lähes samaa luokkaa kuin Reetan, mikä on hyvä. Agat tuo markkinoille kaivatun lyhemmän ja satoisemman populaatiorukiin.

REETTA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Satoisa ruis Talvenkestävä Lujakortinen Pienijyväinen

Reetta on kotimainen Borealin jalostama perinteinen populaatiolajike ja ylivoimaisesti Suomen suosituin ruislajike. Reetta on erittäin satoisa ja talvenkestävä. Korrenpituudeltaan Reetta on Elviä lyhyempi ja korrenlujuudeltaan selvästi parempi. Reetalla on hyvä hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus. Reettaa suositellaan koko rukiin viljelyalueelle. Se soveltuu sekä kivennäis- että savimaille.

Sakoluku 1

Lämpösumma

Kasvuaika pv

905

32

134

31,4

74,5

11,3

170

334,4

885

44

151

31,2

72,8

11,7

165

DANKOWSKIE AGAT

6060

473

108

16,5

336,1

910

36

122

34,3

73,2

10,6

188

www.k-maatalous.fi

Valk.- %

335,2

12,8

Hlp kg

13,1

87

Tjp g

100

Pituus cm

0 -707

Lako-%

Suhdeluku

5587 4879

Talvituho

Sato-ero

REETTA RIIHI

Lajike 50

Sato kg/ha

Syysruis, 2007-2014, viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot.


RYPSIN JA RAPSIN KASVUASTEET KASVITAUDIT

Pahkahome, harmaahome, lehtihome, kalkkihome, mustalaikku

Taimipolte

TUHOLAISET

Rapsikuoriainen, kaalikoi Kirpat

HIVENAINEET LISÄTYPPI JA KALKITUS

Hivenravinteiden ja rikin kasvustolannoitus

Rikkakasvien torjunta Peitattu sertifioitu siemen

ENNEN KYLVÖÄ

8

10-19

30-39

51-57

ITÄMINEN

LEHTIEN KEHITTYMINEN

PÄÄVERSON PITUUSKASVU

KUKINNAN MUODOSTUMINEN

61-69

81-89

KUKINTA

LITUJEN TULEENTUMINEN

Rypsin ja rapsin kasvuasteet 0 Itäminen 01 Siemen turpoaa 05 Juuret kasvavat esiin siemenestä

1 Lehtien kehittyminen 10 Sirkkalehdet täysin avautuneet 11 Ensimmäinen kasvulehti täysin avautunut 12 Toinen kasvulehti täysin avautunut

3 Pääverson pituuskasvu 30 Varren pituuskasvu alkaa 31 Ensimmäinen solmuväli näkyvissä 32 Toinen solmuväli näkyvissä 38 Varrenpituus 1/2 lopullisesta pituudesta

5 Kukinnon muodostuminen 50 Kukkanuput muodostuneet, mutta ne ovat vielä nuorimpien lehtien peittämät 53 Kukkanuput kasvaneet nuorien lehtien yläpuolella 59 Ensimmäiset terälehdet näkyvät, mutta kukat ovat vielä kiinni (keltaiset nuput)

6 Kukinta 60 Ensimmäiset kukat avautuneet 65 Täyskukinta: Pääverson ensimmäiseksi kehittyneen kukka tertun kukista on 50 % avautunut, vanhemmat terälehdet putoavat 67 Kukinta päättymässä: Suurin osa terälehdistä tippunut

8 Litujen tuleentuminen 80 Tuleentuminen alkaa 85 50 % tuleentunut, siemenet kovia 89 Täystuleentuminen, lähes kaikki lidut tuleentuneita, siemenet kovia

K-MAATALOUS

51


RYPSIN JA RAPSIN VILJELYOHJELMA

Kevätrypsi ja -rapsi Rypsi ja rapsi ovat hyviä esikasveja viljanviljelyssä. Rapsi on rypsiä n. kaksi viikkoa myöhäisempi. Rypsiä voi viljellä aina III vyöhykkeelle asti. Riski sadon tuleentumattomuudesta lisääntyy III vyöhykkeellä. Rapsi varisee hieman rypsiä helpommin. Tavoitelaatu Öljypitoisuus yli 40 %, lehtivihreä alle 30 mg/kg (ppm), seulonta 3,0 mm ja 1,1 mm seuloilla alle 0,5 %, PRA-arvo 8-40 %. Sadonkäsittely Korjuu tehdään siemenen kosteuden ollessa alle 20 %. Puinnin on oltava hellävaraista, jotta siemenet eivät rikkoudu roskiksi. Kuivaus tehdään alle 9 % kosteuteen. Kylvö Tasainen kosteus varmistetaan tasausäestyksellä ja matalalla muokkauksella. Maan lämpenemistä yli 7 asteen voi odottaa, jos kosteutta on riittävästi. Rapsi kylvetään toukokuun alkupuoliskolla ja rypsi kylvetään lämpimään maahan. Pieni kylvösiemenmäärä edellyttää huolellista rikka- ja tuholaistorjuntaa. Taimettumisen onnistuessa jää enemmän kasvutilaa taimelle, mikä näkyy parempana juuriston kehityksenä, laon kestävyytenä ja kasvuston ilmavuutena. Kylvömäärä kg/ha lasketaan kaavasta tuhannen jyvän paino (g) x tavoitetiheys (kpl/m2) / itävyys %. Tiheystavoite on kevätrypsillä 250-300, kevätrapsilla 100-150 kpl/m2. Maalajit ja pH Rypsille sopivat kaikki maalajit. Maan rakenteen on oltava kunnossa. Rapsia ei suositella multatai turvemaille. Maan pH-suositus on yli 5,5. Kalkitus vähentää möhöjuuririskiä. Rypsi ja rapsi ovat hyviä esikasveja viljoille. Möhöjuuririskin takia niitä suositella viljeltäväksi samalla lohkolla korkeintaan 5 vuoden välein. Lannoitus Uudet satoisat lajikkeet, erityisesti rapsit, hyötyvät korkeista lannoitustasoista. Öljykasvit tarvitsevat tasapainoisen lannoituksen, siksi on tärkeää huolehtia typen lisäksi myös riittävästä fosfori-, kalium- rikki- ja boorilannoituksesta. Jaetussa lannoituksessa öljykasveille annetaan koko fosfori- ja kaliummäärä kylvön yhteydessä sopivalla YaraMila-lannoitteella, niin että samalla tulee noin 2/3 typestä ja rikistä. Loppuosa lannoituksesta on hyvä antaa varrenkasvun alussa esim. YaraBela Sulfanina tai YaraBela Suomensalpietarina. Rikkiä tulisi antaa vuositasolla 20-50 kg maan rikkiluvusta riippuen Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai viimeistään YaraVita-lehtilannoituksena kasvukauden aikana. Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää luotettavasti Yara Megalab -kasvianalyysillä. Jos pH on hyvä tai parempi, voivat keltaiset laikut nuorissa lehdissä merkitä mangaanin puutosta. Boorilannoitus juuri ennen kukintaa parantaa kukintaa ja siitepölyn määrä sekä hedelmöittymistä.

52

www.k-maatalous.fi


RYPSIN JA RAPSIN VILJELYOHJELMA Laji ja lajike

Viljelyvyöhyke

Erikoisominaisuuksia

Kevätrypsi SW Petita

I-III

Erittäin satoisa ja öljypitoinen

I-III

Puhdas kasvusto ja sato Clearfield tuotantomenetelmällä (Aurea CL:n rikkakasvitorjunta vain Clamox -valmisteella)

DK 7130 CL* (hybridi)

I-II

Satoisa ja aikainen Clearfield -menetelmän rapsi

Majong (hybridi)

I-II

Erittäin satoisa hybridi uutuus

Tamarin

I-II

Huippusatoisa populaatiolajike

Aurea CL* Kevätrapsi

* Lue Clearfield -tuotantomenetelmästä seuraavalta sivulta.

Kasvinsuojelu Tuholaisruiskutuksiin on syytä varautua joka vuosi. Kirppojen esiintymistä ja vioituksia on tarkkailtava heti ensimmäisten sirkkalehtien tultua näkyviin. Rapsikuoriaistarkkailu on aloitettava jo ruusukevaiheessa. Kasvitaudeista pahkahome ja laikkutaudit vaivaavat kasvustoja erityisesti kosteina kasvukausina. Möhöjuuri saattaa olla piilevä ongelma, joten noudata viljelykiertoa: öljykasveilla 4-6 vuotta. PERUSTOIMENPITEET

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2  

Vaihtoehto 3  

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Kirppojen torjunta Kasvuaste 10-14 (Taimettumisvaihe)

Kestac 0,2-0,4 l/ha

Kestac 0,2-0,4 l/ha

Decis Mega 0,05-0,1 l/ha

Rapsikuoriaisten, rapsikärsäkkäiden ja kaalikoin torjunta Kasvuaste 20-59 (Nuppu-ruusukevaihe)

Kestac 0,2-0,4 l/ha

Avaunt 0,17 l/ha

Biscaya 0,3 l/ha

Kasvitautien torjunta Kasvuaste 53-69 (Täyden kukinnan aikana)

Prosaro 0,5-1,0 l/ha

Juventus 0,5-1,0 l/ha

Juventus 0,5-1,0 l/ha

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Butisan S 2,0-3,0 l/ha

Butisan S 2,0-3,0 l/ha

Butisan S 2,0-3,0 l/ha

Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 12-14 (2-lehtiaste - 4-lehtiaste) (pl Clearfield -lajike)

HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 0-14 (3 pv. kylvöstä-rikkakasveissa 4 lehteä) Hivenravinnepuutos Kasvuaste 14-61 (4-lehtiaste - kukinnan alku)

YaraVita Brassitrel Pro 3 l/ha

YaraVita Brassitrel Pro 3 l/ha

YaraVita Bortrac 3 l/ha

Juolavehnän torjunta (Juolavehnä 4-6 lehteä, 20-30 cm)

Stratos Ultra 2 l/ha + Dash-kiinnite 0,5 l/ha

Stratos Ultra 2 l/ha + Dash-kiinnite 0,5 l/ha

Targa Super 2,0-3,0 l/ha tai 2,0 l/ha + kiinnite

Hukkakauran ja jääntiviljan torjunta (puolivälissä, viimeistään korrenkasvun alussa)

Stratos Ultra 1,0-1,5 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Targa Super 1,5 l/ha

Stratos Ultra 1,0-1,5 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Ohdake- ja valvattiongelma (Ohdake 20 cm ja valvatti 6-8 kasvulehteä)

Matrigon 140 -165 g/ha

Matrigon 140-165 g/ha

Matrigon 140-165 g/ha

Mataraongelma Kasvuaste 12-20 (2-lehtiaste - ennen kukkavarren pituuskasvun alkua)

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Butisan S 2,0-3,0 l/ha

Devrinol 1,5-2,0 l/ha (Multaus ennen kylvöä)

Korrensääde Kasvuaste 31-47 (pituuskasvun alku - ennen kukintaa)

Juventus 0,25-0,5 l/ha (sivuvaikutuksena)

Juventus 0,25-0,5 l/ha (sivuvaikutuksena)

Juventus 0,25-0,5 l/ha (sivuvaikutuksena)

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,5 kg/ha

Envision 3,2 l/ha tai  Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Juolavehnän torjunta (sadonkorjuun jälkeen)

K-MAATALOUS

53


RYPSIN JA RAPSIN VILJELYOHJELMA

Clearfield-tuotantomenetelmä BASF:in Clearfield-tuotantomenetelmä koostuu viljelyvarmasta Clearfield-lajikkeesta ja laajatehoisesta rikkakasvien torjunta-aineesta, Clamoxista. Menetelmän tavoitteena on tuottaa puhdasta satoa rikattomalla pellolla. Clearfield mahdollistaa myös öljykasvin viljelyn lohkoilla, joilla esiintyy perinteistä öljykasvinviljelyä haittaavia rikkoja. Tuotantomenetelmää on kokeiltu Suomessa vuosia. Clamox-herbisidiä käytetään vain Clearfieldtuotantomenetelmän rypsi- ja rapsilajikkeilla. Muut öljykasvilajit/lajikkeet ja useat rikkakasvit eivät kestä Clamox-käsittelyä. Mahdolliset jääntiyksilöt voidaan poistaa viljoilta seuraavana kasvukautena esim. fenoksihapoilla (MCPA/TRIO). Puhtaan sadon lisäksi menetelmällä on mahdollista vähentää merkittävästi rikkakasvipankkia lohkolta. Siemen, kasvinsuojeluaine ja kiinnite myydään aina yhdessä.

®

AUREA CL

Tuotantomenetelmä Kevätrypsille

❱❱ Aikaisin rypsilajike ❱❱ Puhdas ja kauppakelpoinen sato Clearfield® -tuotantomenetelmällä ❱❱ Hyvä valkuaispitoisuus Aurea CL -lajikkeeseen on perinteisellä jalostusmenetelmällä siirretty imidatsolin kestävyys. Lajike hyväksyttiin lajikeluetteloon 2010. Aurea CL on lajikkeiston aikaisin ja lyhytvartisin lajike. Aurean satopotentiaali on korkea Clearfield tuotantomenetelmällä. Vasemmalla Clamox-käsitellyn Clearfield Aurea CL -kevätrypsin satoa, oikealla käsittelemätön verranne.

DK 7130 CL Clearfield kevätrapsi ❱❱ Takuulla puhdas ja hyvälaatuinen sato ❱❱ Testattu lajiketta DK 7130 CL ❱❱ DK 7130 CL lajikkeiston aikaisimpia lajikkeita

®

Tuotantomenetelmä Kevätrypsille

DK 7130 CL on DeKalbin jalostama kevätrapsilajike. Tämän lisäksi K-maatalouden koetilalla on testattu useita muita Clearfield-menetelmän kevätrapseja. Ominaista Clearfield-viljelymenetelmälle on puhdas ja laadukas sato sekä myös puhtaan kasvuston helppo puinti. Clearfield-menetelmään suosittelemme alempaa kylvötiheyttä, 100 itävää siementä neliölle, jolloin kasviyksilöistä kehittyy vahvoja ja lujavartisia, sekä ne tekevät runsaasti sivuhaaroja.

54

www.k-maatalous.fi

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!


ÖLJYKASVI

SW PETITA kevätrypsi ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Korkein öljypitoisuus Satoisa Luja varsi Öljyntuottajan suosikki

Petita on satoisa kevätrypsi, jonka öljypitoisuus on osoittautunut myös käytännön viljelyssä ylivoimaiseksi. Petita soveltuu viljelyvyöhykkeille I - III. Petita on osittain keltasiemeninen ja siemen on suurikokoinen. Varrenlujuuden ansiosta Petita sopii keskimääräistä paremmin runsasmultaisille maille. Pitkään pystyssä pysyvä kasvusto vastustaa kosteudesta hyötyvää pahkahometta ja muita sadon laatua heikentäviä homeita. Suuresta siemenestä, korkeasta öljypitoisuudesta ja ohuehkosta kuoresta johtuen täysin tuleentunut kasvusto on puitava hellävaraisesti. Teollisuuden vastaanotossa Petitan öljypitoisuuden on havaittu olevan kasvukauden sääoloista riippumatta lähes prosenttiyksikön suurempi kuin muiden rypsilajikkeiden keskimäärin.

MAJONG hybridikevätrapsi ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Hybridi Satoisin kevätrapsi Korkein öljypitoisuus Hyvä laonkestävyys

Majong on ollut virallisten lajikekokeiden satoisin kevätrapsi. Sillä on myös merkittävästi vanhoja lajikkeita parempi öljypitoisuus. Majong on korkean öljypitoisuuden omaava lajike.

K-MAATALOUS

55


ÖLJYKASVI

Rypsi ja rapsi viljelyohjelmakoe

Syysrapsilla voidaan käyttää alhaista kylvömäärää ja harvaa riviväliä. Myös kevätrapsilla riviväliä voidaan leventää esimerkiksi 25 cm:iin perinteisestä 12,5 cm rivivälistä. Kuvassa He-Va SubTiller jankkurilla kylvettyä syysrapsia 50cm rivivälillä. Tilakokeesta puitiin liki 4tn/ha sato.

Kevätrypsi, 2007-2014, Viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot. Lajike

Suhdeluku

SW PETITA AUREA CL HOHTO HENRIKA CORDELIA CORDELIA

100 93 95 100 101 104

Kasvuaika pv 104,2 102,3 103,4 103,7 104,3 102,4

Lako %

Pituus cm

Valk. %

Öljy %

PRA*

36 42 50 43 39 41

101 96 104 102 104 98

22,0 23,2 23,1 23,1 23,1 22,7

42,8 39,4 40,1 42,1 41,6 42,0

35,2 37,4 36,8 34,8 35,3 770

Lehtivihreä ppm 15,5 14,8 14,6 11,2 13,3 10,1

* PRA arvo on laskettu kaavalla 100-Valk. %-Öljy %

Lajike DK 7130 CL TRAPPER SMILLA CAMPINO PROXIMO BELINDA BRANDO TAMARIN MOSAIK MAJONG

Tyyppi

Kevätrapsi, 2007-2014, Viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot.

H H H H H

Suhdeluku 100 100 104 101 103 99 108 102 108 112

Kasvuaika pv 113,0 114,2 114,4 115,1 115,7 115,9 116,2 116,6 116,9 117,1

Lako %

Pituus cm

Valk. %

Öljy %

PRA*

27 22 15 20 19 24 18 15 8 19

98 94 94 95 96 96 103 97 99 101

23,8 23,5 23,5 21,8 22,4 23,8 23,0 23,7 21,8 23,0

42,8 42,1 41,2 42,7 43,4 42,4 42,2 41,5 44,4 43,9

33,4 34,4 35,3 35,5 34,2 33,8 34,8 34,8 33,8 33,1

Tyyppi H = hybridi * PRA arvo on hinnoittelutekijä, joka kuvaa sitä osaa siemenestä, joka ei ole valkuaista eikä öljyä

56

www.k-maatalous.fi

Lehtivihreä ppm 9,7 13,7 18,5 25,1 19,5 31,0 21,0 19,2 46,0 22,6


SYYSÖLJYKASVIEN VILJELYOHJELMA

Syysrypsi ja -rapsi Syysrypsi ja -rapsi ovat viljelykasveina samankaltaisia kuin kevätrypsi ja -rapsi ja niitä koskevat samat rajoitukset mm. viljelykierron suhteen. Esikasviarvo on hyvä, ja se sopiikin hyvin katkaisemaan viljatilan yksipuolista viljelykiertoa. Kokemuksia syysrapsin viljelystä on vielä vähän, mutta tulokset ovat olleet rohkaisevia. Suomen oloissa talvehtiminen muodostaa suurimman riskin, mutta onnistuessa syysrapsin tarjoama satopotentiaali on suuri. Tavoitelaatu ja sadonkäsittely Tavoitelaatu ja sadonkäsittely ovat samat kuin kevätöljykasveilla Kylvö Syysrapsille paras kylvöalusta on kynnetty ja kylvömuokattu maa, jossa rapsi muodostaa vahvan juuren. Lohko kannattaa valita syyskylvöisille kasveille sopivaksi, paras on viettävä, ei hallanarka lohko. Metsän reunustamia lohkoja on hyvä mahdollisuuksien mukaan välttää. Kylvö tulisi tehdä elokuun alkupuolella, viimeistään elokuun puolenvälin aikoihin, jotta rapsi ehtii kasvaa riittävän vahvaksi talvehtimista varten. Tehoisaa lämpösummaa tulisi kertyä ennen kasvukauden päättymistä vähintään 450 astetta, jolloin rapsi ehtisi kasvattaa 8 täysikasvuista kasvulehteä, 8 cm pitkän juuren, jonka juurenniska olisi 8 mm vahva. Syysrypsin tavoitetiheys on 100 kpl/m2. Siemen myydään 10 kg pakkauksissa. Syyshybridirapsin siemen myydään kylvöyksiköissä, joissa on 1,5 milj. itäv. siementä pakkauksessa. Kylvön tavoitetiheys on 60 itävää yksilöä neliöllä, jolloin yksi yksikkö riittää n. 2,5 ha kylvöihin. Kylvökoneesta kannattaa sulkea joka toinen vannas sopivan kylvötiheyden saavuttamiseksi. Kylvös ei saisi muodostua liian tiheäksi, sillä kilpailutilanteessa kasvupiste nousee maasta ja talvituhoriski suurenee. Maalajit ja pH Syysrapsi sopii hyvin eri maalajeille, joskin kivennäismaalajit sopivat savimaita paremmin. Rikkatorjunnan kannalta vähämultainen lohko on runsasmultaista lohkoa parempi. pH:n suhteen ei ole erityisiä vaatimuksia, joskin peruskalkitus ja hivenravinteet on hyvä olla riittävällä tasolla. Lannoitus Syyslannoitus Syyslannoituksessa typpeä, fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa talvehtimisen varmistamiseksi YaraMila-lannoitteena. YaraMila-lannoitevalikoimasta löytyvät sopivat tuotteet, esimerkiksi YaraMila Y 6 tai YaraMila Y 3 Hiven. Syysöljykasvit tarvitsevat typpeä syksyllä, joten sitä kannattaa antaa ympäristökorvauksessa sallittu maksimimäärä. Lannoitus kasvukaudella Kasvukauden aikana tarvittava fosfori- ja kaliumlannoitus tehdään YaraMila-lannoitteena mahdollisimman varhain keväällä nopean kasvuunlähdön varmistamiseksi. Hybridilajikkeet hyötyvät erityisesti korkeista lannoitemääristä. Jaetussa lannoituksessa öljykasveille annetaan 2/3 typestä ja rikistä varhain keväällä ja loppuosa annetaan varrenkasvun alussa. Sopivia tuotteita ovat YaraBela Sulfan ja YaraBela Suomensalpietari. Rikkiä tulisi antaa 20-50 kg maan rikkitason mukaan. Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksena tai YaraVita-lehtilannoituksena kasvukauden aikana. Kasvuston piilevät ravinnepuutteet voi selvittää Yara Megalab -kasvianalyysillä.

K-MAATALOUS

57


SYYSÖLJYKASVIEN VILJELYOHJELMA Jos pH on luokassa hyvä tai sen yli, tarkkaile mangaanin puutosoireita. Boorilannoitus juuri ennen kukintaa parantaa kukintaa, siitepölyn määrä ja satoa. Kasvinsuojelu Syysöljykasvit ovat verrattavissa kevätöljykasveihin kasvinsuojelutoimenpiteiden osalta. Kyntö ja pinnan hienoksi muokkaaminen estää etanatuhojen syntymistä. Syksyllä on syytä ruiskuttaa kasvusto Juventuksella kasvunsäädevaikutuksen takia sekä tyvimädän ehkäisemiseksi. Rikkatorjunta suoritetaan joko keväällä tai syksyllä. Keväällä tarkkaillaan kuoriaistilannetta ja torjutaan tarvittaessa. Pahkahomeen torjunta tehdään täyden kukinnan aikaan. Katso toimenpiteet ja aineet taulukosta. Laji ja lajike Syyrapsi Mascara DK Imistar Cl DK Sensei Syyrypsi Largo

Viljelyvyöhyke

Erikoisominaisuuksia

I-II I-II

Clearfield -tuotantomenetelmän puolikääpiöivä syysrapsi

I-II

Aikainen, lujavartinen syysrypsi

Syysrapsilla on korkea satopotentiaali ja sato voidaan korjata yleensä hyvissä olosuhteissa. PERUSTOIMENPITEET Kuivamädän torjunta syksyllä. Kasvuaste 14-18 (4–8 lehtiasteella, kasvunsäädevaikutus) Rikkakasvitorjunta syksyllä. Kasvuaste 11-12 (Kylvöstä 3 pvä - 1-2 lehtiaste) Clearfield-tuotantomenetelmä Rikkakasvitorjunta keväällä. Kasvuaste 30-50 (Kukkavarren pituuskasvun alusta 2-lehtiaste - ennen nuppujen muodostusta) Rapsikuoriaisten, rapsikärsäkkäiden ja kaalikoin torjunta Kasvuaste 50-59 (Nuppujen muodostus - ennen kukintaa) Pahkahomeen torjunta Kasvuaste 65-69 (Täyden kukinnan aikana) HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET Hivenpuutokset (keväällä 4-9 -lehtiasteelta alkaen) Kirppojen torjunta Kasvuaste 10-14 Juolavehnän torjunta keväällä. (Juolavehnä 4-6 lehteä, 20-30 cm) Hukkakauran ja jääntiviljan torjunta syksyllä. (Hukkakauran tai jääntiviljan pensomisen puolivälissä, viimeistään korrenkasvun alussa) Ohdake ja valvatti Kasvuaste 30-55 Mataraongelma keväällä Kasvuaste 0-14 (rikkakasveissa 4 lehteä) Juolavehnän torjunta syksyllä Sadonkorjuun jälkeen

58

www.k-maatalous.fi

Vaihtoehto 1 Juventus 0,5-1,0 l/ha

Vaihtoehto 2   Juventus 0,3 l/ha + Juventus 0,3 l/ha

Vaihtoehto 3   Juventus 0,5-1,0 l/ha

Butisan Top 1,5-2,0 l/ha

Butisan Top 1,5-2,0 l/ha

Clamox

Clamox

Butisan Top 1,5-2,0 l/ha Clamox

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Mavrik 0,2 l/ha

Avaunt 0,17 l/ha

Biscaya 0,3-0,4 l/ha

Juventus 0,5-1,0 l/ha

Prosaro 0,5-1,0 l/ha

Prosaro 0,5-1,0 l/ha

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

YaraVita Brassitrel PRO 3 l/ha

YarVita Bortrac 3 l/ha

YaraVita Brassitrel PRO 3l/ha

Kestac 0,2-0,4 l/ha Stratos Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Decis Mega 0,05-0,1 l/ha Targa Super 2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Kestac 0,2-0,4 l/ha Stratos Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Stratos Ultra 1,0-1,5 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Targa Super 1,5 l/ha tai 1,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Stratos Ultra 1,0-1,5 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Matrigon 72 SG 165 g/ha Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Matrigon 72 SG 165 g/ha Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha Envision 3,2 l/ha tai Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Matrigon 72 SG 165 g/ha Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Roundup Max 1,5 - 2,0 kg/ha tai


ÖLJYKASVI

DK Imistar CL Clearfield-menetelmän syysrapsi ❱❱ Hybridi ❱❱ Talvenkestävä ❱❱ Puolikääpiö

®

Tuotantomenetelmä Kevätrypsille

DK Imistar CL on puolikääpiöiviä syysrapsi. Lajiketta testataan Suomessa tiloilla sekä K-maatalouden lajikekokeissa. Aiempien kokemusten ja muualta saatujen koetulosten perusteella lajike on talvenkestävä ja satoisa. Clearfield –menetelmällä torjut ongelmarikat ja jääntiviljan yhdellä ruiskutuksella!

MASCARA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Suuri satopotentiaali Hyvä viljelykierrossa Pieni kylvösiemenmäärä Nopea alkukehitys syksyllä

Mascara on ruotsalaisen Lantmännen SW Seedin jalostama hybridi syysrapsilajike. Se on kasvutavaltaan tavanomainen. Mascara on talvenkestävä ja satoisa. Kylvömäärässä olisi hyvä huomioida riittävän harva kylvö, jotta kasvit eivät kilpaile syksyllä valosta.

LARGO syysrypsi ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lujavartinen syysrypsi Markkinoiden ainoa syysrypsi Suuri siemen Hyvä viljelykierrossa

Syysrypsi kylvetään elokuun alussa - puolivälissä. Kylvömääräksi suositellaan 100 kpl/m2. Syysrypsin kasvupiste on matalalla ja siksi ohutkin lumikerros suojaa sitä pakkaselta. Syysrypsi on varmempi talvehtija kuin syysrapsi ja sopii siten paremmin sisämaahan. Kukkii aikaisin keväällä ja on puitavissa ensimmäisenä, minkä vuoksi sopii tasaamaan työhuippuja.

K-MAATALOUS

59


HERNE

INGRID ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Suurin sato Erinomainen laonkestävyys Korkea valkuaissato Keltainen siemen

Ingrid-herne nostaa herneen viljelyn uudelle aikakaudelle Suomessa. Ingrid on virallisten lajikekokeiden satoisin lajike ja mikä parasta siinä yhdistyy suuri sato ja hyvä laonkestävyys. Ingridin laonkestävyys on kokeissa ollut jopa Karitaa ja Rokkaa parempi, vaikka Ingrid on niitä yli 20 senttiä pidempi. Pituuden etuja on hyvä peittävyys, jolloin rikkaongelmat pienenevät ja puinti helpottuu. Herne, 2007-2014, Viralliset kokeet. Estimoidut lajikekeskiarvot. Lajike

Siemenen väri

Sato kg/ha

ROKKA KARITA ROCKET JERMU HULDA INGRID ANTTI NITOUCHE

Vihreä Vihreä Keltainen Keltainen Vihreä Keltainen Vihreä Vihreä

3741 3533 4241 4331 3787 4594 3967 3989

Suhde- Kasvu- Lako- Pituus ero aika pv % cm 207 0 707 798 254 1061 433 455

96,9 97,6 98,2 98,4 98,5 99,7 100,6 101,5

30 30 58 41 34 25 41 41

67 69 82 84 76 97 93 85

Tsp g 293 298 245 242 253 324 261 300

VirValk.- Valk.sato Keitto heetön % kg/ha 60 min. herne % 23,4 754 96,9 86,5 22,8 691 96,5 86,1 21,2 779 91,2 86,5 21,9 813 93,1 84,5 24,2 797 97,1 83,1 23 899 94,5 84,8 22,5 762 97,3 83,4 23,9 822 97,7 78,8

KARITA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lujavartinen ja satoisa herne Eniten viljelty hernelajike Suomessa Soveltuu ruoka- ja rehuherneeksi Aikainen

Karita on vihreäsiemeninen lajike. Se on aikainen ja kukinta-aika on lyhyt. Karita on poikkeuksellisen lujavartinen. Karitan varsi on keskipitkä. Pystyn, ilmavan kasvuston ansiosta herneen tauteja, kuten laikkutautia ja harmaahometta, esiintyy muita lajikkeita niukemmin.

ROKKA ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lujavartinen ja viljelyvarma herne Tasalaatuinen sato Soveltuu ruoka- ja rehuherneeksi Nykylajikkeiston aikaisin

Rokka on lujavartinen ja vihreäsiemeninen herne. Se on nykylajikkeista aikaisin. Kukinta-aika Rokalla on lyhyt. Rokka on poikkeuksellisen lujavartinen ja Karitaakin lyhyempi.

60

www.k-maatalous.fi


REHUKASVIT, RIISTASIEMENET JA HERNEET

Luonnonhoitopelto, rehu- ja riistasiemenet Tuote Hunajakukka  Persianapila  Rehukaali  Rehurapsi  Rehuherne  Rehujuurikas  Naattinauris  Rehuöljyretikka Sopii saneerauskasviksi Valkosinappi Sopii saneerauskasviksi  Rehuvirna  Ruisvirna  Metsästäjän riistapeltoseos hirvieläin Metsästäjän riistapeltoseos lintu

Kylvömäärä kg/ha 10 10-17 3-8 6-8 150-300 4-6 2-5 15

Vihantarehu /rehu

130-190 130-190 3-5 9-12

x x

x x x x x

Riistapelto x x x

Luonnonhoitopelto

x x x x

x x

x x

Rehukaali - Satoa vielä myöhäissyksyllä - Maittava Rehurapsi - Rehurapsi on rapsista kehitetty isokokoinen syysmuoto - Soveltuu koko maahan, etenkin pohjoisessa merkittävä rehukasvi Rehuherne - Rehuherne viljellään tavallisimmin vihantarehuksi - Vihantarehuna se on valkuaispitoista - Voidaan viljellä samoissa oloissa kuin peltohernettä Naattinauris - Riistanruokintaan ja lisärehuksi - Pohjois-Suomessa satoisa rehukasvi  - Menestyy parhaiten kivennäismailla Rehuöljyretikka - Saneerauskasviksi avomaankasveja viljeleville tiloille Valkosinappi - Vaihtoehto rehuöljyretikalle saneerauskasvikäyttöön

Tukiehtojen sallimat saneerauskasvit!

Rehuvirna - Virna on yksivuotinen palkokasvi, josta saadaan valkuaispitoista vihantarehua - Virnaa käytetään myös viherlannoitukseen ja viherkesantoon - Runsas vihermassa tukahduttaa tehokkaasti rikkakasveja Ruisvirna - Rehuvirnaan verrattuna kestää paremmin kuivuutta ja happamuutta Metsästäjän riistapeltoseos hirvieläin - Riistaruokintaan (rehurapsi, rehukaali, naattinauris, rehujuurikas ja persianapila) Metsästäjän riistapeltoseos - Riistaruokintaan (rehukaali, pellava, rehujuurikas, hunajakukka)

K-MAATALOUS

61


NURMEN VILJELY Satotavoite on vähintään 100000 MJ/ha (9000 kg ka/ha). Sadon D-arvotavoite määritellään käyttötarkoituksen mukaan. Yleisesti pyritään hyvin sulavaan rehuun, jolloin D-arvotavoite on säilörehulla 680-700 g/kg ka ja kuivaheinällä 660-670 g/kg ka. Säilörehun tuotannossa nämä tavoitteet saavutetaan parhaiten kolmen korjuun taktiikalla. Nurmen perustaminen Nurmivuotta edeltävänä kesänä tehdään perusparannuksena pellon pinnanmuotoilu ja tarkistetaan salaojituksen toimivuus, torjutaan kestorikkakasvit ja tarvittaessa kalkitaan pelto. Pinnanmuotoilulla ja toimivalla salaojituksella vältetään pellon vettyminen ja siten taataan nurmen tasainen kasvu ja hyvä talvehtiminen. Ylläpitokalkituksen ja hivenlannoituksen tarve selvitetään viljavuusanalyysilla aina nurmen uusimisen yhteydessä. Pellon pH-tavoite on ravinteiden saatavuuden takia vähintään 6, erityisesti apilapitoisilla nurmilla. Nurmi perustetaan useimmiten suojaviljaan, jona käytetään lujakortisia lajikkeita:. Vaasa-kauraa, Tiril tai Vilde-ohraa, Bjarne-kevätvehnää tai Petita-rypsiä. Suojaviljan siemenmäärää on vähennettävä 30 % erityisesti apilanurmia perustettaessa. Suojaviljan voi puida tai korjata kokoviljasäilörehuksi. Puitavan suojaviljan laontorjunta ja puinnin jälkeen olkien korjaaminen estää nurmen tukahtumisen ja aukkopaikkojen syntymisen. Vihantana korjattava suojavilja mahdollistaa myöhäisen kylvön ja keväisen rikkatorjunnan glyfosaatilla. Suojaviljan kasvinsuojelussa on huomioitava suojaviljan olkien ja nurmirehun käyttörajoitukset ja apilanurmilla torjunta-aineen soveltuvuus apiloille. Lannoitus perustamisen yhteydessä Nurmea perustettaessa lannoitus tehdään YaraMila-lannoitteella viljavuustutkimuksen ja lantaanalyysin mukaan. Karjanlantaa kannattaa ensisijaisesti käyttää perustettaville nurmille. Fosforia voi antaa useamman vuoden tarpeen fosforin tasausta hyödyntäen sopivalla YaraMila-lannoitteella. Nurmipalkokasveja sisältävä seosnurmi lannoitetaan perustamisvuonna muiden nurmien tavoin. Typpilannoituksen enimmäismäärät on sidottu perustamisajankohtaan, maan multavuuteen ja suojaviljan käyttöön. Lannoitus satovuosina Typpilannoituksen sallittu enimmäismäärä jaetaan koko kasvukaudelle ja on hyvä muistaa, että riittävä typpilannoitus takaa hyvän sadon ja korkean valkuaispitoisuuden. Lannoitus on syytä aina tehdä ajoissa sekä keväällä että kasvukaudella. Viiden päivän myöhästyminen voi alentaa satoa yli 20 %, kolmatta satoa jopa yli 40 %. Timoteivaltaisilla nurmilla lannoitus painotetaan ensimmäiselle sadolle. Kahdesti niitettäville nurmille typpilannoitus jaetaan suhteessa 55/45, kolmesti niitettäville suhteessa 45/40/15. Neljä kertaa niitettäville ja laidunnurmille sopiva jako on 40/30/20/10. Rehun riittävän seleenitason varmistamiseksi jokaisen lannoituksen tulee sisältää seleeniä. Apilaa sisältävä nurmi lannoitetaan apilapitoisuuden mukaan. Esimerkiksi 50 % apilapitoisuudella typpilannoituksen tarve on 130 kg/ha/vuosi, josta vähintään 70 kg/ha annetaan keväällä. Kun apilapitoisuus on yli 60 % kuiva-aineesta, ei typpilannoitusta tarvita. Jos apilapitoisuus on matala, lannoitus tehdään nurmiheinien mukaan. Liiallinen typpilannoitus hävittää apilan nurmesta. Punaisten fosforiluokkien lohkoilla lannoitus tehdään keväällä fosforipitoisella YaraMila-lannoitteella ja 2. ja 3. sadon lannoitus YaraMila NK -lannoitteella. YaraMila-lannoitteiden rikkimäärä on useimmissa tapauksissa riittävä täyttämään nurmien rikin tarpeen. Kaliumlannoituksessa tulisi ottaa huomioon myös maan reservikaliumin määrä. Sen voi määrittää maanäytteestä esim. Viljavuuspalvelussa. Parhaita hivenlannoitteita nurmelle ovat rikkipitoinen YaraVita Thiotrac 300- ja mangaani-, kupari- ja sinkkipitoinen YaraVita Mancozin-lehtilannoitteet. Ne voidaan yhdistää monien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Sekoitettavuus selviää osoitteesta www.yara.fi/tankmix.

62

www.k-maatalous.fi


NURMEN KASVUASTEET Kolmen sadon lannoitusesimerkki: 1. sato: YaraMila Y 5 (22-5-5) 480-550 kg/ha 2. sato: YaraMila NK 3 (23-0-8) 340-410 kg/ha 3. sato: YaraMila NK 3 (23-0-8) 170 kg/ha Hivenlannoitus: YaraVita Mancozin 1-2 l/ha YaraVita Thiotrac 300 5 l/ha Karjanlannan täydennysesimerkki: 1.sato YaraMila Y 2 (25-2,4-5) 440 kg/ha 2.sato YaraMila NK 3 (23-0-8) + liete 25 m3/ha 250 kg/ha 3.sato YaraMila NK 3 (23-0-8) 130 kg/ha Hivenlannoitus: YaraVita Mancozin 1-2 l/ha YaraVita Thiotrac 300 5-10 l/ha Suuremmilla lietemäärillä (>25 m3/ha/sato) täydennykseen kannattaa valita YaraBela Seleenisalpietari. Sitä käyttämällä saadaan karjan rehuun riittävä määrä välttämätöntä seleeniä, joka on myös 100 %:sti orgaanisessa muodossa. Suosituksena on myös lisätä YaraVita Thiotrac 300:n käyttömäärää lietteen typen hyväksikäytön parantamiseksi. PERUSTOIMENPITEET VAKIINTUNEET NURMET Säilörehu, heinä- ja laidunnurmet (Päärikkalajin voimakkaan kasvun aikana) Apilapitoiset nurmet (Aikaisin keväällä kasvun allettua) NURMET PERUSTAMISVUONNA Nurmet suojaviljaan perustettaessa, ei apilaa (Heinän oras 2-3-lehtiasteella) Apilapitoiset nurmet suojaviljaan perustettaessa (Apilassa 1-3 kasvulehteä) Nurmet perustettaessa ilman suojaviljaa, ei apilaa (Heinän oras 2-3-lehtiasteella) Apilapitoiset nurmet perustaminen ilman suojaviljaa (Apilassa 1-3 kasvulehteä) Yksivuotiset rehunurmet/pikalaitumet (Heinän oras 2-3-lehtiasteella) Sinimailanen perustamisvuonna (viljelykasvissa 1-3 kasvulehteä) HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET Hivenravinnepuutos/kasvun edistäminen/ ruokinnallisen laadun parantaminen pensomisvaiheessa * Voidaan yhdistää kasvinsuojeluun, ks. yara.fi/tankmix Typen hyväksikäytön tehostaminen/ raakavalkuaisen parantaminen Nurmen lopettaminen tai perustamista edeltävän vuoden ongelmarikkakasvien torjunta

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Starane XL 1,5-1,8 l/ha

Gratil 40-60 g/ha + kiinnite**

Primus 0,1-0,15 l/ha** + kiinnite

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

Gratil 20 g/ha***

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

Tooler 50 g/ha + kiinnite Express 50 SX 8-11 g/ha + K-MCPA 0,5 l/ha Gratil 40-60 g/ha + kiinnite

Express 50 SX 8-11 g/ha + K-MCPA 1,0 l/ha + kiinnite Basagran SG  1,1-1,7 l/ha Starane XL 1,5 l/ha

Starane 180 0,7-0,8 l/ha

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

K-MCPA 1,0 l/ha

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

Starane XL 1,5 l/ha

Gratil 40-60 g/ha

Primus 0,1-0,15 l/ha

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha

1. sato

2. sato

3. sato

YaraVita Mancozin 1-2 l/ha

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Thiotrac 300 5-10 l/ha

YaraVita Thiotrac 300 5 l/ha Envision 3,2 l/ha tai  Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

YaraVita Thiotrac 300 3-5 l/ha Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,2 kg/ha

K-TRIO 1,5,-2,0 l/ha K-MCPA 1,0 l/ha

Huomiot nurmien rikkakasvien torjuntaan Varoajat: Primus 7 vrk, Starane XL, Starane 180 ja Tomahawk 10 vrk, Gratil laitumilla ja säilörehunurmilla 7 vrk sekä heinällä 21 vrk.    Käsiteltäessä nurmet Gratil, Primus, Starane XL, Tomahawk tai Basagran SG valmisteilla ne voidaan käyttää rehuksi.     Primus alkaa tehota jo +2°C, Gratil +5°C, Starane 180 ja Basagranit vaativat yli +12°C. * = Keväällä tai 1. tai 2. niiton jälkeen, kun hierakka, leinikit ja muut rikat ovat ruusukeasteella (ensimmäiset kukkanuput näkyvissä) ja voimakkaassa kasvussa.    ** = Aikaisin keväällä kasvun alkaessa.    *** = Apilan määrä vähenee käytön jälkeen, mutta kompensoituu jo seuraavaan niittoon.

K-MAATALOUS

63


64

www.k-maatalous.fi

TOUKOKUU

TÄYDENNYSKYLVÖ SUORAKYLVÖNÄ - timotei 7 kg/ha

MUUT TOIMENPITEET:

RIKKAKASVIEN TORJUNTA - päärikkalajin voimakkaan kasvun aikana - voikukka on tärkeä torjua nurmesta keväällä

KASVINSUOJELU:

KEVÄTLANNOITUS - 100-120 kg typpeä/ha - YaraMila NPKS (NKS) - Hivenlannoitus

LANNOITUS:

HUHTIKUU

(kun ensimmäiset tähkylät näkyvät

1. NIITTO -- korjuuaika 5.-19.6. -- D-arvo 680-700 - Korjuuaste GS 51

2. SADON LANNOITUS - 80 -100 kg typpeä/ha - YaraMila NKS

KESÄKUU

1. ODELMA

HEINÄKUU

2. NIITTO -- Korjuuaika 15.7.-1.8. -- D-arvo 680-700

ELOKUU

3. NIITTO -- korjuuaika 1.9.-30.9. -- D-arvo 680-700

3. SADON LANNOITUS - 30-40 kg typpeä/ha - YaraMila NKS - Hivenlannoitus

2. ODELMA

NURMEN VILJELYOHJELMA, 3 NIITTOA

SYYSKUU

NURMEN VILJELYOHJELMA


TOUKOKUU

TÄYDENNYSKYLVÖ SUORAKYLVÖNÄ - timotei 7 kg/ha

MUUT TOIMENPITEET:

RIKKAKASVIEN TORJUNTA - päärikkalajin voimakkaan kasvun aikana - voikukka on tärkeä torjua nurmesta keväällä

KASVINSUOJELU:

KEVÄTLANNOITUS - n. 55 % kasvukauden koko typpimäärästä - YaraMila NPKS (NKS) -lannos

LANNOITUS:

HUHTIKUU

(kun ensimmäiset tähkylät näkyvät

1. NIITTO - D-arvotavoite 680-700 - Korjuuaika 5.-20.6. - Korjuuaste GS 51

HEINÄKUU

LANNOITUS ODELMALLE - n. 45 % kasvukauden koko typpimäärästä - YaraMila NKS

KESÄKUU

1. ODELMA

2. NIITTO - D-arvotavoite 680-690 - Korjuuaika 20.7.-15.8.

NURMEN VILJELYOHJELMA, 2 NIITTOA

ELOKUU

PUHDISTUSNIITTO - Syys-lokakuu

SYYSKUU

NURMEN VILJELYOHJELMA

K-MAATALOUS

65


NURMEN VILJELYOHJELMA

Nurmikasvien valintataulukko Käyttö­tarkoitus

Laji MONIVUOTISET TIMOTEI

NURMINATA RUOKONATA RAINATA PUNANATA NIITTYNURMIKKA ENGLANNINRAIHEINÄ KOIRANHEINÄ PUNA-APILA

ALSIKEAPILA VALKOAPILA

Lajike Grindstad Jonatan Saga Switch Tryggve Kasper SW Minto Swaj Felina Rubin Balin Svea SW Birger Amba SW Yngve Bjursele Betty SW Ares Frida Sonja SW Hebe Undrom Live

Kylvömäärä kg/ha

Kuivaheinä

Säilörehu

Laidun

18-22 17-20 17-20 17-20 17-20 20-25 20-25 20-25 20-25

x x x x x x x

x x x x x x x x x

27 30 20 12 12 10 12 9 7 7 7 20

x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

SINIMAILANEN x YKSIVUOTISET PERSIANAPILA 17 ITALIANRAIHEINÄ Turgo 30 x WESTERWOLDINRAIHEINÄ Avance 30 x Lähde: MTT Viralliset lajikekokeet, Lantmännen SW Seed, K-maatalaouden koetilan kokeet

66

www.k-maatalous.fi

x x x x

Niittokertoja /kausi

Viljely­ vyöhyke

2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 3-4 2 2 2-3 2 2 3-4 3-4 3-4 2-3

1-3 1-3 1-3 1-4 1-5 1-5 1-2 1-5 1-3 1-3 1-3 1-3

3-4 3-4

1-4 1-5 1-5

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-4 1-5 1-3


NURMEN VILJELYOHJELMA

Kommentit Erinomainen jälkikasvukyky Haasteellisiin talvehtimisolosuhteisiin Varma yleistimotei Erinomainen jälkikasvukyky Satoisa pohjoisen kasvutyypin timotei Satoisa myös vanhoissa nurmissa Laadukas odelmasato Maittava ruokonadaksi Kestää useita niittokertoja Kestää tallausta Kestää tallausta Rehuarvoltaan paras laidun- ja säilörehukasvi Huippusatoisa, talvenkestävä ja rehuarvoltaan korkealaatuinen Nopeakasvuinen Erittäin kestävä diploidi Perinteinen diploidi Huippusatoisa ja kestävä tetraploidi Satoisa diploidi Etelä-Suomeen Apila huonokuntoisemmille lohkoille Rönsyilevä, tallauksen kestävä Satoisampi valkoapila Pienilehtinen, kestävä Nopeakasvuinen ja rehun valkuaispitoisuutta lisäävä typensitojakasvi

Kuivuuden kestävyys

Talvenkestävyys

4 4 4 4 4 6 6 8 7 8 5 6 6 8 7 7 7 7 6 5 5 5 9

8 9 9 7 9 8 7 8 7 8 7 5 7 4 8 8 8 6 6 5 5 6 4

Viherlannoitukseen ja tuorerehuksi Valkuaisrikas sato 6 Kuiva-ainepitoisuus italianraiheinää suurempi 6 Kuivuudenkestävyys, talvenkestävyys, jälkikasvukyky 1= erittäin huono 9= erittäin hyvä Aikaisuus 1= erittäin aikainen 9= erittäin myöhäinen Tähkintä odelmasadossa 1= ei tähkiä 9= runsaasti tähkiä

Aikaisuus

Tähkintä odelmasadossa

Jälkikasvukyky

4 6 6 4 5 4 4 5 5 2 1 6 5 2 8 8 7 8 6 5 5 5 5

3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 5 5 1 3 3 3 4 5 6 6 6 5

4 3 3 5 3 5 6 8 8 5 5 5 8 8 4 4 5 6 6 7 7 6 8

8 9

7 8

K-MAATALOUS

67


NURMEN VILJELYOHJELMA

Niittynurmikka

Italian raiheinä

Valkoapila

Puna-apila

Alsikeapila

Punanata

25 15 -

20 25 25

10 10 -

15

10 -

10 15 -

5 5 -

10 -

25-30 25-30 25-30 30-35 30-35 25-30 25-30 25-30 25-30 30 35

2-3 2-3 2 3-4 2-3 2-3 -

X X X X X X X X

3 2 X 3-4 3 2 3

Laidun

Englannin raiheinä

25 25 20 25 20 15 25 20 35 35

Säilörehu

Ruokonata Swaj

75 15 75 70 -

Kuivaheinä

Nurminata

75 80 55 25 60 60 40 25

Niittokertasuositus

Timotei Grindstad/Switch

Etelän paalinurmiseos Paalinurmiseos Heinänurmiseos Laidunnurmiseos Hevosnurmiseos Timotei-ruokonataseos Säilörehunurmiseos Apilainen nurmiseos Viherlannoitusnurmi Multamaan nurmiseos * Pikanurmiseos *

Nurmisiemenseokset

Kylvömäärä suositus kg/ha

Seossuhteet %

Timotei pohj.

Nurmisiemenseokset ja kylvömääräsuositukset

X X X X X -

Nurmikasvien kylvösyvyys on 0,5-3 cm siemenseoksesta ja maalajista riippuen. Sekoita siemenseos ennen kylvöä, siemenet lajittuvat kuljetuksen aikana. * Uudistettu seos!

Muuttuneet lajike- ja nurmiseoskuvaukset Oppaassa esitetty nurmiseososio on uudistettu. Osassa nurmiseoksia on tapahtunut muutoksia, olemme esimerkiksi lisänneet valkoapilan laidunnurmiseokseen sekä tarkentaneet timoteilajikkeita osassa seoksia. Timoteit on nyt jaettu ryhmiin niille ominaisen kasvutavan mukaan. Nyt oppaasta löydät kaikki keskeisimmät nurmiviljelykasvit. Nurmikasvien ja seosten ominaisuuksia kuvaamaan olemme lisänneet seuraavat symbolit: Katkennut heinänkorsi kuvaa niittokertasuositusta – joko kahteen tai kolmeen niittoon Rehupaali kuvaa siemenseoksen, kasvilajin tai -lajikkeen sadontuottopotentiaalia suhteessa muihin verrattaviin seoksiin ja lajeihin. Symbolit ovat suuntaa-antavia, ja seosvalintaa tehdessä tulee aina huomioida myös alueelliset kasvuolosuhteet sekä tilakohtaisesti asetettavat karkearehun tavoitelaatuvaatimukset. Kysy seosvalintaa miettiessäsi neuvoa alueesi osaavalta K-maatalousmyyjältä.

68

www.k-maatalous.fi


NURMIKASVIT

Timotei Grindstad ja Switch ❱❱ Runsas sadontuotto ❱❱ Voimakas jälkikasvukyky ❱❱ Tehokkaaseen tuotantoon ja kolmeen niittoon Grindstad ja Switch ovat lajikkeistomme eteläisen tyypin timoteit. Niille on ominaista kiivas kasvurytmi ja voimakkaan kasvun takia lajikkeet soveltuvat erityisesti 3-niiton seoksiin. Grindstad ja Switch ovat niittoajaltaan tyypillisesti 2-3 vrk pohjoisen tyypin timoteilajikkeita aikaisempia ja korjuun oikea ajoittaminen varmistaa sadon korkean D-arvon. Lajikkeet tuottavat runsaan ensimmäisen sadon ja hyvän jälkikasvukyvyn ansiosta niiden 2. ja 3. sato nostavat kokonaissadon korkeaksi. Lajikkeet ovat talvehtineet meillä hyvin koko maassa. Timoteit Grindstad ja Switch ovat myynnissä • Etelän paalinurmiseos • Timotei-ruokonataseos • Säilörehunurmiseos • Hevosnurmiseos • Puhdas timotei Switch 20 kg

Timotei Tryggve ja Jonatan ❱❱ Korkealaatuista ja sulavaa rehua kahteen niittoon ❱❱ Hyvä D-arvo maltillisen kasvurytmin johdosta ❱❱ Koko viljelyalueelle aina Lappia myöten Uutuuslajike Tryggve sekä tuttu Jonatan ovat talvenkestoltaan erinomaisia pohjoisen tyypin timoteilajikkeita ja ne soveltuvat koko viljelyalueellemme. Maltillisemman kasvurytmin takia D-arvo säilyy korkeana pitkään, ja sadon tuotto painottuu 1. ja 2. niittoihin. Pohjoisen tyypin timoteit sopivat parhaiten 2-niiton järjestelmiin sekä myös seoksiin puna-apilan kanssa. Timoteit Tryggve ja Jonatan ovat saatavilla • Paalinurmiseos • Apilainen nurmiseos / Viherlannoitusnurmi • Multamaan nurmiseos / Laidunnurmiseos • Hevosnurmiseos / Pikanurmiseos • Puhdas timotei 20 kg

Timotei Pohjoinen Osassa seoksista käytämme pohjoisen tyypin timotein eri lajikkeita. Lajikkeet ovat aina testattuja ja soveltuvat hyvin viljelyoloihin. Näitä ovat Tryggven ja Jonatanin lisäksi mm. timotei Saga. Kysy tarkkaa lajiketietoa myyjältä siemeniä hank­ kiessasi! Timoteilajike saattaa vaihdella seoksissa • Apilainen nurmiseos • Laidunnurmiseos • Viherlannoitusnurmi • Heinänurmiseos

K-MAATALOUS

69


NURMIKASVIT Nurminata Kasper ja SW Minto ❱❱ Lehtevä ja erinomainen jälkikasvukyky ❱❱ Kolmeen niittoon ja laitumeen ❱❱ Seoskumppaniksi timoteille Nadoille ominaista on voimakas jälkikasvukyky ja hyvä sulavuus. K-maatalouden lajikkeet, tuttu Kasper sekä uudempi SW Minto ovat talvenkestäviä ja sopivat hyvin viljelyyn koko nurmenviljelyalueellemme. Nurmisiemenseoksissa käytämme ainoastaan näitä hyväksi todettuja, kestäviä lajikkeita.

Ruokonata Swaj ❱❱ Erittäin satoisa ❱❱ Pehmeälehtinen ruokonata ❱❱ Tehokkaaseen tuotantoon ja kolmeen niittoon Ruokonadoista K-maatalouden lajike Swaj on ollut pehmeä ja hyvin sulava eri lajikkeita vertailtaessa. Syväjuurisena ruokonata tuo seokseen märkyyden ja kuivuudenkestävyyttä ja parantaa sadon määrää vaikeissakin olosuhteissa. Swaj sopii seoksiin erityisesti muiden 3-niiton lajikkeiden, kuten Grindstadja Switch-timoteiden sekä nurminadan kanssa. Ruokonata Swaj on saatavilla • Timotei-ruokonataseos • Säilörehunurmiseos • Puhdas ruokonata Swaj

Englanninraiheinä SW Birger

Sopii myös kerääjäkasviksi.

Monivuotinen englanninraiheinä SW Birger on huippusatoisa ja talvenkestävä uutuus nurmisiemenvalikoimassamme. Virallisten lajikekokeiden pohjalta tetraploidi SW Birger on satoisin englanninraiheinä. Englanninraiheinälle on ominaista korkea D-arvo sekä hyvä jälkikasvukyky niiton jälkeen. Se on kuitenkin herkkä jääpoltteelle ja talvituhosienille, joten viljelyä voidaan suositella lähinnä suotuisemmille, eteläisille kasvupaikoille. SW Birger on saatavilla • Multamaan nurmiseos • Hevosnurmiseos • Pikanurmiseos • Puhdas Englanninraiheinä SW Birger 10 kg

Westerwoldinraiheinä Westerwoldinraiheinä on kasvuoloissamme satoisa yksivuotinen rehukasvi. Sadon kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti korkeampi kuin italianraiheinällä. Sato on normaalioloissa korjattavissa aiemmin kuin italianraiheinän.

Italianraiheinä

Sopii myös kerääjäkasviksi.

Italianraiheinä on yksivuotinen nurmiheinä, jonka sato on valkuaisrikasta, mutta kuiva-ainepitoisuus on matalahko. K-maatalouden myynnissä on satoisia, tetraploideja lajikkeita. Italianraiheinän siemen tuotetaan ulkomailta, esimerkiksi Tanskasta.

70

www.k-maatalous.fi


NURMIKASVIT

Puna-apila SW Yngve ❱❱ Satoisin diploidi puna-apila ❱❱ Koko nurmenviljelyalueelle ❱❱ Varma talvehtija Nurmiseoksessa puna-apila tuottaa rehuun runsaasti valkuaista normaalia vähäisemmällä typpilannoituksella. Kasvurytmi on yhtenevä pohjoisen tyypin timoteiden kanssa, ja apilaseokset soveltuvatkin hyvin kahden niiton järjestelmiin. SW Yngve on saatavilla • Apilainen nurmiseos • Viherlannoitusnurmi • Puhdas puna-apila 10 kg – Myös Luomu!

Alsikeapila Frida Frida on ainoa alsikeapila Suomen lajikeluettelossa. Se viihtyy alsikeapilalle tyypillisesti puna-apilaa vaatimattomammissa kasvuoloissa ja happamammilla mailla. Alsikeapilan talvenkestävyys ei aivan yllä puna-apilan tasolle.

Valkoapila SW Hebe/Sonja

Sopii myös kerääjäkasviksi.

Valkoapila kestää laidunnusta puna-apilaa paremmin. Hyvä sulavuus, korkea valkuaispitoisuus ja maittavuus ovat sille tunnettuja ominaisuuksia. Lajikkeet ovat olleet virallisten lajikekokeiden parhaimmistoa. Valkoapiloita on saatavilla • Laidunnurmiseos 20 kg • Puhdas valkoapila 10 kg

Persianapila Persianapilan talvehtiminen oloissamme on niin heikkoa, että sitä voidaan pitää käytännössä yksivuotisena nurmipalkokasvina. Hyvässä kasvukunnossa olevilla mailla Etelä-Suomessa sillä on hyvä satopotentiaali. Persianapilaa käytetään sen juuristovaikutuksen ja typensidontavaikutuksen takia myös viherlannoitukseen ja viherkesannointiin.

Sinimailanen Live/SW Nexus ❱❱ Korkea satopotentiaali ❱❱ Intensiiviseen nurmirehuntuotantoon Sinimailanen on syväjuurinen kasvi, joka sopii hyvässä kasvukunnossa oleville, vesitaloudeltaan toimiville maille. Sinimailasta voi käyttää puhtaana kasvustona tai seoksena muiden samaan niittorytmiin sopivien kasvien, kuten ruokonadan, puna-apilan, nurminadan ja eteläisen tyypin timotein kanssa. Ensimmäistä kertaa sinimailasta lohkolla viljeltäessä on siemen syytä ympätä typensidontavaikutuksen varmistamiseksi. Sinimailasta on saatavilla puhtaana siemenenä. Typpiympin saat K-maatalouskauppiaaltasi.

K-MAATALOUS

71


NURMISEOKSET

K-maatalouden nurmisiemenseokset Etelän Paalinurmiseos ❱❱ Kolmen niiton rehunkorjuujärjestelmään ja kuivaheinän tuotantoon ❱❱ Timotei Grindstad tai Switch yhdistettynä nurminata SW Mintoon

Säilörehunurmiseos ❱❱ Kolmen niiton rehunkorjuujärjestelmään timotein, nurminadan ja ruokonadan seos ❱❱ Satomäärän lisäämiseksi seoksen timotei on vaihdettu eteläisen tyypin timoteiksi. Riittävän aikainen korjuu kaikissa niitoissa takaa hyvän laadun. ❱❱ Ruokonata Swaj varmistaa satoa ja tuo kuivuuden ja märkyyden kestävyyttä seokseen

Timotei-ruokonataseos ❱❱ Intensiiviseen rehuntuotantoon, vähintään kolmeen niittoon ❱❱ Pehmeä ruokonata Swaj seoksessa eteläisen tyypin timotein Grindstadin tai Switchin kanssa

Multamaan nurmiseos ❱❱ Seos erityisesti eloperäisille maille ❱❱ Pohjoisen tyypin timotein lisäksi runsaasti nurminataa sekä englanninraiheinä SW Birgeriä sisältävä seos ❱❱ Nadan ja raiheinän nopean kasvurytmin takia toinen niitto pitää tehdä riittävän aikaisin.

Pikanurmiseos ❱❱ Nurmisiemenseos nopeaan perustamistarpeeseen, italianraiheinän ansiosta satoa saadaan jo kylvövuonna ❱❱ Seoksen timotei, nurminata ja englanninraiheinä takaavat muina satovuosina runsaan ja laadukkaan sadon

Paalinurmiseos, Heinänurmiseos ❱❱ Timotei-nurminataseos kahden niiton sadonkorjuujärjestelmään ja kuivaheinän tuotantoon ❱❱ Pohjoisen tyypin timotei Jonatan tai Tryggve sekä nurminata Kasper takaavat hyvän sadon ❱❱ Koko nurmenviljelyalueelle

Hevosnurmiseos ❱❱ Nurmiseos etenkin kulutuksenkestävyyttä vaativaan laidunnurmeen ❱❱ Erityisesti hevostiloille – erinomainen seos myös karjatilojen eniten kulutetuille laitumille ❱❱ Sopii laidunkäytön ohella myös niittorehun tai säilörehun tuotantoon ennen laidunnusta

72

www.k-maatalous.fi


NURMIKASVIT Laidunnurmiseos ❱❱ Laidunnurmeksi karjatiloille ❱❱ Niittynurmikka lisää tallauksenkestävyyttä ❱❱ Valkoapila antaa viherlannoitusvaikutusta ja on maittava nurmirehukasvi

Apilainen nurmiseos ja viherlannoitusnurmi ❱❱ Seoksessa apila lisää sadon laatua ja vähentää typpilannoitustarvetta ❱❱ Laadun takaamiseksi korjuu on suoritettava viimeistään apilan kukinnan alkaessa ❱❱ Viherlannoitusnurmi-seoksessa typensitojakasveja on tukiehtojen edellyttämät 20 %

Erikoisrehukasvit Maissi Mas 11.F ❱❱ Aikainen maissilajike, jonka FAO-luku on alle 200 ❱❱ Menestynyt K-maatalouden koetilalla kesällä 2013-2014 ❱❱ Vahva rehuntuottaja

Alus- ja kerääjäkasvit ❱❱ Ympäristökorvauksen lisätoimenpide ❱❱ Voidaan kylvää joko pääkasvin kylvön yhteydessä tai orastumisen jälkeen

Kerääjäkasvina voidaan käyttää joko apilaa tai heinämäistä kasvia. Suosittuja ja hyvin toimivia valintoja ovatkin mm. italianraiheinä, timotei, englanninraiheinä ja valkoapila. Toimenpidettä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mm. lohkolla tehtävät rikkaruiskutukset ja esimerkiksi hukkakauran torjunta. K-maatalouden suositus on kylvää valkoapilaa 2-4 kg/ha mikäli rikkatorjunnan puolesta apila on mahdollista valita. Herkkänä kasvina se asettaa etenkin kylvön yhteydessä kylvettynä rajoituksia käytettäville kasvinsuojeluaineille. Heinäkasveista suosittu valinta on mm. italianraiheinä. Vähemmän aggressiivisia ovat timotei 4-6 kg/ha ja englanninraiheinä 4-6 kg/ha. Olemme myös kokeilleet punanataa, joka hitaan kasvunsa puolesta on osoittautunut erittäin hyväksi vaihtoehdoksi. Myös rikkatorjunnan puitteissa heinämäiset kasvit ovat helpompia ja

käytettävissä on runsaampi valikoima eri valmisteita. Tarkasta aina voimassaolevat säädökset ja kysy neuvoa K-maatalousmyyjältäsi!

K-MAATALOUS

73


NURMEN SÄILÖNTÄ

Rehun säilöntä Rehun D-arvo ja laatu ovat avainasemassa lehmien hyvän maitotuotoksen varmistamisessa. Mitä parempi D-arvo, sitä enemmän lehmät lypsävät ja sitä vähemmän tarvitaan väkirehua. Tavoitteena on sääolojen salliessa yli 68 prosentin D-arvo, jolloin rehu on hyvin sulavaa ja ravintorikasta. Säilöntäainetta pitää annostella riittävästi ja rehu pitää tiivistää sekä painottaa huolellisesti, jotta vältytään rehun pilaantumiselta ja ravintoaineiden hävikiltä. Tuore nurmisäilörehu (kuiva-ainepitoisuus alle 30 %) Esikuivatussa nurmisäilörehussa (kuiva-ainepitoisuus yli 30 %) on jäljellä runsaasti sokeria. Homehtumisvaaraan on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi aumaan tehtäessä pintakerros kannattaa käsitellä aineella (esim. Josilac Combi tai Josiferm), mikä säilöö rehun, jonka kuivaainepitoisuus on > 40%. Kokoviljasäilörehun korjuuvaiheessa tähkä on muuttumassa keltaiseksi ja jyvän voi puristaa sormien välissä taikinaksi. Korjatun rehun kuiva-ainepitoisuus 35-45 %. Murskevilja korjataan keltatuleentumisasteella jyvän kosteuden ollessa 25-40 %. Murskevilja voidaan varastoida siilossa, muoviaumassa tai muovituubissa. Säilöntäaineen valintataulukko Josilacia käytettäessä sekoita jauhe veteen. Suosituskäyttömäärä on vähintään 3 g rehutonnille (Josilac Grass, Combi, Josiferm), Josilac Classicin suosituskäyttömäärä on 6 g rehutonnille. Sekoita jauhe ensin noin puoleen litraan vettä ja

74

Kuiva-aine suositus, %

Esikuivattu (ka >30%) l/tn

Tuore (ka <30%) l/tn

Josilac Classic 150 g

25 - 40

2-4

2-4

Josilac Grass 150 G

25 - 40

2-4

Josilac Combi 150 g

30 - 45

2-4

4-5

Josiferm 150 g

30 - 60

4-5

4-5

Lupro-Cid® NA

30 - 45

4-6

4-6

Mestarin Vahva

20 - 35

5

5

3

3-5

x

AIV 2 Plus

20 - 35

5

5

3

3-5

x

AIV Ässä

25 - 45

5

5

3-6

x

AIV Nova Se

30 - 45

5

Propcorn Plus

15 - 30

Kokojyväsäilöntään, käyttömäärä 6 - 15 l/tn

Propcorn NC

16 - 25

Heinän säilöntään, käyttömäärä 5 - 8 l/tn

www.k-maatalous.fi

Niittoruokinta l/tn

Viljan murskesäilöntä l/tn

Luomu x


NURMEN SÄILÖNTÄ

Pyöröpaaliverkot Käärintäkerrokset Tuote

Vetolujuus

Elastisuus

Säilörehu

Heinä

Olki

2600 N

15 - 20 %

2 - 2,5

2,5 - 3

2,5 - 4

Rondotex Agripress

2600 N

15 - 20 %

2 - 2,5

2,5 - 3

2,5 - 4

IM-Press

2900 N

15 - 20 %

2 - 2,5

2,5 - 3

2,5 - 4

Kiristekalvot Käyttösuositus Tuote

UV-suojaus

Takuu

Kerroksia

RaniWrap

125 Kly

3v

6 kpl

Limitys 50 %

AgriWrap ECO

125 Kly

2 v.

6 kpl

50 %

Aumakalvot Rani Tuote

Tärkeimmät ominaisuudet

Valkoinen/musta

Kolmikerroskalvo

UV-suoja joka kerroksessa

Hyvä sitkeys, puhkaisulujuus ja korkea pakkaskestävyys

lisää liuos vedellä täytettyyn käyttöastiaan. Esim. 4 litraa nestettä rehutonnille annosteltaessa 200 litran käyttöastiaan voi laittaa yhden pussin Josilacia, jolloin rehutonnille tulee 3 g Josilacia. Säilöntätapa

Huomioitavaa

Entsyymi ja kaksi maitohappobakteerikantaa

Maittava, sulava ja edullinen rehu hyvissä korjuuolosuhteissa. Laskee nopeasti pH:n optimitasolle. Syövyttämätön ja turvallinen käyttää.

Kolme maitohappobakteerikantaa.

Edullinen, riittoisa vaihtoehto. Maittavaa rehua hyvissä korjuuolosuhteissa.

2 maitohappobakteerikantaa ja lisäksi L. buchneri maitohappobakteerikanta

Estää rehun lämpenemistä ja parantaa aerobista stabiliteettia. Syövyttämätön ja turvallinen käyttää.

L.buchneri sekä maitohappobakteerikanta.

Estää rehun lämpenemistä ja parantaa rehun aerobista stabiliteettia

Muurahaishappo 39 %, natriumformiaatti 23 %*, propionihappo 18 % *sis. muurahaishappoa, vapaa muurahaishappopitoisuus koko tuotteessa 54 %

Propionihappo estää rehun lämpenemistä sekä hiivojen ja homeiden kasvua. Natriumia eläinten tarpeeseen.

Muurahaishappoa 77,5 %, propionihappoa 3 %

Sopii myös vasikoiden hapanjuottoon sekä sikojen liemiruokintaan pH:n säätelyyn. Varma happo myös vaikeisiin olosuhteisiin.

Muurahaishappoa 76 %, ammoniumformiaattia 5,5 %

Tuoreelle ja lievästi esikuivatulle säilörehulle sekä niittoruokintaan. Soveltuu myös luomutuotantoon ja murskesäilöntään.

Muurahaishappo 59 %, ammoniumformiaatti 4 %, propionihappo 20 %, kaliumsorbaatti 2,5%

Sopii kaikkiin korjuumenetelmiin sekä tuoreelle että esikuivatulle rehulle. Säilöö myös kastuneen rehun. Sopii luomutuotantoon sekä sikojen liemiruokintaan. 3-6 litraa/tn. Jos kuivaa murskeviljaa niin annostelua joudutaan nostamaan 6 litraan.

Muurahaishappo 50 %, ammoniumformiaatti 10 %, natriumformiaatti 11 %, propionihappo 5%, natriumselenaatti 0,001 %

Täydentää eläinten seleeninsaantia. Sopii erityisesti esikuivatun säilörehun säilöntään.

Propionihappo 94 %, ammoniumpropionaatti 5,5 %

Viljan ja heinän säilöntään. Estää homeiden ja hiivojen kasvua. Käsiteltyä viljaa ei tarvitse varastoida ilmatiiviisti.

Propionihappo 72,6 %, ammoniumpropionaatti 21,4 %

Lähes kuivan hevosheinän säilöntään.

K-MAATALOUS

75


PERUNAN KASVUASTEET TAUTIEN TORJUNTA Ruttoruiskutukset Varsiston hävitys LEHTILANNOITTEET Kalium Fosfori Magnesium Lisätyppi RIKKAKASVIEN TORJUNTA Rikkakasvit Juolavehnä, valikoiva torjunta Hukkakauran ja jääntiviljan torjunta Ohdake ja valvatti Juolavehnän torjunta

1

12

15

ITÄMINEN

0 Siemenperunan itäminen 1 Ensimmäiset idut näkyvissä 5 Juurten muodostumisen alku 9 Varsi tunkeutuu maanpinnalle

1 Lehtien kehittyminen 10 Ensimmäiset lehdet alkavat muodostua 12 Pääverson 2. lehti auennut 15 Pääverson 5. lehti auennut 19 Pääversossa 9 tai useampia lehtiä

19 LEHTIEN MUODOSTUMINEN

3 Varsiston kasvu (peittävyys) 31 10 % riviväleistä täyttynyt 33 30 % riviväleistä täyttynyt 35 50 % riviväleistä täyttynyt 39 rivivälit umpeutuneet

51

6

KUKINNON MUODOSTUMINEN

5 Kukinnon muodostuminen 51 Ensimmäiset pääverson kukkanuput näkyvissä 55 Ensimmäiset kukkanuput kasvavat 5 mm mittaisiksi 59 Ensimmäiset terälehdet näkyvissä

Perunan viljelyohjelmakoe • Perunan Viljelyohjelmakokeessa Pohjanmaalla testattiin uusia kasvinsuojeluohjelmia.

76

www.k-maatalous.fi

• Consento –ruttoaine suojasi lehtipoltteelta, jolloin kalliimpia vain lehtipoltteeseen tehoavia aineita ei tarvittu käyttää.


PERUNAN KASVUASTEET

51

60 KUKINNON MUODOSTUMINEN

6 Kukinta 60 Ensimmäiset avoimet kukat 61 Kukinnan alku, 10% kukista avoinna 65 Täyskukinta, 50% kukista avoinna 69 Kukinnan päättyminen

70 KUKINTA

80 MARJOJEN MUODOSTUMINEN

7 Marjojen kehittyminen 70 Ensimmäiset marjat näkyvillä 71 10% marjoista saavutta­nut täyden mittansa 75 50% marjoista saavuttanut täyden mittansa 79 Lähes kaikki marjat saavuttaneet täyden mittansa

• Rutto levisi kuivuuden takia myöhään kasvustoon, mutta lisääntyi elokuulle mentäessä runsaasti. Viljeyohjelman ratkaisut pitivät ruton hyvin kurissa.

90 MARJOJEN KYPSYMINEN

8 Marjojen kypsyminen 81 Marjat yhä vihreitä, siemenet vaaleita 85 Marjat rusehtavia 89 Marjat kurtistuneita, siemenet tummia

• Rikkakasvit torjuttiin Senkor + Spotlight –seoksella.

97 VANHENEMINEN

9 Vanheneminen 91 Lehdet alkavat kellastua 93 Suurin osa lehdistä keltaisia 95 50% lehdistä rusehtavia 97 Lehdet ja varret kuolleita ja kuivia

• Lehtilannoitteena annettiin HiPhos –fosforipitoista lehtilannoitetta 10 l/ha mukulanmuodostuksen alussa.

K-MAATALOUS

77


PERUNAN VILJELYOHJELMA Perunasato käytetään Suomessa pääosin ruoka- ja ruokateollisuusperunana. Lisäksi perunaa viljellään siemenperunaksi ja tärkkelysperunaksi. Viljelytekniikka riippuu sadon käyttötarkoituksesta ja lajikkeesta. Koska lajikkeiden ominaisuudet vaihtelevat, on viljelytoimenpiteet ja lannoitus suunniteltava lohkokohtaisesti. Varhaisperunalajikkeen tärkeitä viljelyominaisuuksia ovat aikaisuus, soveltuvuus kylmiin ja kosteisiin oloihin sekä tasalaatuisuus. Hyvä maku ja rakenne tuovat lisäarvoa. Ruokaperunalajikkeen tärkeimpiä viljelyominaisuuksia ovat taudinkestävyys, satoisuus, käsittelynkestävyys ja varastokestävyys. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat ulkoinen laatu, tasakokoisuus ja tärkkelyspitoisuus. Kylvö Siemenperunana kannattaa käyttää sertifioitua kylvösiementä. Oman siemenperunan käyttö lisää tautipainetta ja siemen on vähintäänkin peitattava. Oman siemenperunan siemen on myös uusittava usein. Maalajit ja pH Perunalle käyvät parhaiten hiekka- ja multamaat, joilta sadonkorjuukin onnistuu parhaiten. Perunamaan pH suositus on 5,8-6,0. Lannoitus Perunan lannoitus tehdään viljavuustukimuksen pohjalta lajikkeen ja sadon käyttötarkoituksen sekä satotavoitteen mukaan sopivalla YaraMila-lannoitteella. Kasvukauden aikaiseen ravinteiden täydennyslannoitukseen löytyy myös kattava valikoima tuotteita Yaran erikoislannoitevalikoimasta. Kevätlannoitus Peruna lannoitetaan istutuksen yhteydessä YaraMila HeVi NPK tai NK -lannoitteella. Jos käytetään jaettua typpilannoitusta, annetaan typestä 2/3 keväällä ja 1/3 kesällä ennen kukintaa. Starttifosforina voi istutusvakoon sijoittaa Yaran Starttiravinnetta 50-150 kg/ha tai vesiliukoista Ferticare 10-52-17 -lannoitetta käyttöohjeen mukaan. Lisälannoitukset Lisätyppilannoitus on tarpeen, jos sadosta on tulossa odotettua suurempi tai kasvussa on typen puutosta. Lisätyppilannoitus tehdään lehtien kasvun aikaan, viimeistään ennen kukinnan alkua (GS 55) esimerkiksi YaraLiva Nitrabor -lannoitteella 100 kg/ha. Lisätyppeä voi vielä kukinnan aikaan antaa lehtilannoituksena Krista K Plus-lannoitteella. Fosforilehtilannoitus lisää perunan tärkkelyspitoisuutta ja jouduttaa tuleentumista. YaraVita Solatrel annettuna mukulanmuodostuksen alussa lisää mukuloiden määrää ja mukulanmuodostuksen aikaan kasvattaa mukulakokoa. Käyttömäärä 10 l/ha vähintään 200 l/ha vettä. Kalium parantaa mukuloiden mekaanisten vioitusten kestävyyttä ja keittolaatua. Yleensä istutuksen yhteydessä annetaan riittävä kaliumlannoitus. Tarvittavan lisälannoituksen voi antaa rakeisena Kaliumsulfaatti -lannoiteena multauksen yhteydessä tai kukinnan alussa (GS 50-65). Lehtilannoituksena annettava Krista K Plus -kaliumnitraatti ruiskutetaan viimeistään kukinnan aikana (GS 59-70). Käyttömäärä 25-35 kg/ha, vettä vähintään 400 l/ha. Magnesiumia voidaan lisälannoittaa YaraVita Magtrac lehtilannoitteella. Käyttömäärä 4l/ha vähintään 200 litraan vettä. Kalsiumin puute heikentää käsittely- ja varastokestävyyttä ja voi aiheuttaa maltovikoja. Kalsiumia voidaan lisätä YaraVita Caltrac 560 -lehtilannoitteella, ja jaetun typpilannoituksen yhteydessä YaraLiva Nitraborilla.

78

www.k-maatalous.fi


PERUNAN VILJELYOHJELMA Kasvinsuojelu Rikkakasviaineet pitää valita lajikkeen ja lohkolla esiintyvien rikkakasvien perusteella ottaen huomioon pohjavesirajoitukset. Perunan merkittävimmän taudin eli perunaruton onnistunut torjunta on kiinni yleensä ruiskutusten riittävän aikaisesta aloittamisesta. Ruton ilmestymistä pitää ruveta seuraamaan kesäkuun loppupuolella. Ensimmäiset ruttoruiskutukset tehdään yleensä heinäkuun alkupuolella selvästi ennen rivivälien sulkeutumista (GS 35). Lajittelu- ja varastojätteiden hävittäminen pitää tehdä huolellisesti ja harkiten, etteivät ne edistä kasvitautien leviämistä seuraavana kasvukautena viljelyksille. PERUSTOIMENPITEET

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto

Perunan peittaus Upotuskäsittely tai Sumutus- tai valutuskäsittely tai peittaus istutuksen yhteydessä

Peitattu sertifioitu siemenperuna

Moncut 40SC 22,5-37,5 ml/tn perunaa 125 ml/tn perunaa

Rizolex 50 SC 300 ml/tn perunaa 200-300 ml/tn perunaa

Rikkakasvitorjunta Kasvuaste 1-12 (Ennen taimettumista / taimettumisen jälkeen)

Senkor SC 0,2-0,25 l/ha + Titus 20-30 g/ha + kiinnite

Senkor SC 0,2-0,25 l/ha + Monitor 25 g/ha + kiinnite

Senkor 0,2-0,25 l/ha + Fenix 1 l/ha

Perunarutto ruiskutus 1, Kasvuaste 35 (Varsiston kasvaessa, suojataan uusi kasvu)

Epok 600 EC 0,4 l/ha (ruiskutusväli 10-14 vrk)

Consento 2,0 l/ha (ruiskutusväli 7-12vrk)

Epok 600 EC 0,4 l/ha (ruiskutusväli 10-14 vrk)

Perunaruttoruiskutus 2, Kasvuaste 55 (Varsiston kasvaessa, suojataan uusi kasvu)

Consento 2,0 l/ha (ruiskutusväli 7-12 vrk)

Consento 2,0 l/ha (ruiskutusväli 7-12 vrk)

Acrobat 2 kg/ha (ruiskutusväli 10-14 vrk)

Perunaruttoruiskutus 3, Kasvuaste 60 (Kukinnan alussa, ylläpidetään suojaa)

Banjo Forte 0,75-1,0 l/ha (ruiskutusväli 7-14 vrk)

Infinito 1,2-1,6 l/ha (ruiskutusväli 7-10 vrk)

Ranman TOP 0,5 l/ha (ruiskutusväli 5-7 vrk)

Perunaruttoruiskutus 4, Kasvuaste 65 (Täyskukinta, ylläpidetään suojaa)

Banjo Forte 0,75-1,0 l/ha (ruiskutusväli 7-14 vrk

Infinito 1,2-1,6 l/ha (ruiskutusväli 7-10 vrk)

Ranman TOP 0,5 l/ha (ruiskutusväli 5-7 vrk)

Perunaruttoruiskutus 5, Kasvuaste 69 (Kukinnan lopussa, ylläpidetään suojaa)

Banjo Forte 0,75-1,0 l/ha (ruiskutusväli 7-14 vrk

Infinito 1,2-1,6 l/ha (ruiskutusväli 7-10 vrk)

Ranman TOP 0,5 l/ha (ruiskutusväli 5-7 vrk)

Varsiston hävitys, Kasvuaste 91-95 (Tuleentuminen, ruttoitiöiden tuhoaminen)

Reglone 3,0-4,0 l/ha tai jaettuna 2 x 2,0 l/ha

Mekaaninen varsiston murskaus + Spotlight 1,0 l/ha (3 vrk kuluttua)

Reglone 2,0 l/ha + Spotlight 1,0 l/ha (3 vrk kuluttua) Vaihtoehto 3

HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT TOIMENPITEET

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Mekaaninen rikkakasvien torjunta

Multaus

Haraus

Lataus

Hivenravinnepuutos Kasvuaste 50-65 (Kasvuston umpeutuminen - kukinta)

YaraVita Mancozin 1 l/ha

YaraVita Solatrel 10 l/ha

YaraVita Bortrac 2 l/ha

Ohdake- ja valvattiongelma (Ruusuke asteella, pysäyttävä teho)

Titus WSB 50 g/ha tai Titus WSB 30 g/ha ja 20 g/ha jaettuna

Titus WSB 50 g/ha tai Titus WSB 30 g/ha ja 20 g/ha jaettuna

Monitor 25 g/ha + kiinnite (Jaettuna käsittelynä)

Juolavehnän torjunta (Juolavehnä 4-6 lehteä, 20-30 cm)

Stratos Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Titus WSB 50 g/ha tai Titus WSB 30 g/ha ja 20 g/ha jaettuna

Monitor 25 g/ha + kiinnite (Jaettuna käsittelynä)

Hukkakaura tai jääntiviljan torjunta (Hukkakauran tai jääntiviljan pensomisen puolivälissa, viimeistään korrenkasvun alussa)

Stratos Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash 0,5 l/ha

Monitor 25 g/ha + kiinnite (Jaettuna käsittelynä)

Targa Super 1,5 l/ha tai Targa Super 1,0 l/ha + kiinnite

Biscaya OD 240 0,3-0,4 l/ha

Biscaya OD 240 0,3-0,4 l/ha

Fibro max 10 l/ha

Kestac 0,4-0,6 l/ha

Kestac 0,4-0,6 l/ha

Decis Mega 0,1 l/ha

Consento 2,0 l/ha (paikallissysteeminen)

Epok 0,4 l/ha (systeeminen)

Ranman TOP 0,5 l/ha

Roundup Max 2,0 kg/ha tai Roundup Max 1,5 kg/ha

Envision 3,2 l/ha tai Envision 2,4 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

Ranger 4 l/ha tai Ranger 3 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha

YaraVita Solatrel 10 l/ha

YaraVita Solatrel 10 l/ha

YaraVita Solatrel 10 l/ha

Kirvojen torjunta (Hyönteisten esiintyessä) Koloradonkuoriaisen torjunta (Ilmoitusvelvollisuus havaittaessa EVIRA:lle) Perunaruttoruiskutuksen täydennyskäsittely (Kovassa ruttopaineessa) Juolavehnän torjunta (Sadonkorjuun jälkeen) Mukulamäärän ja koon kasvattaminen (kasvuaste 15-50)

K-MAATALOUS

79


YARA KASVINRAVITSEMUS - ravinteiden merkitys Vaikutus kasvissa

Puutosoireet

Altistavat olot

• Vaikuttaa eniten sadon määrään ja laatuun • Osana valkuaisaineissa

• Heikentynyt kasvu • Vanhojen lehtien kellastuminen • Matala valkuaispitoisuus

• Kevyet maalajit • Kuivuus, märkyys • Matala tai korkea pH

• Verson ja juurten kasvu • Kukinta ja siementen muodostuminen

• Lehtien punertuminen • Heikentynyt verson ja juurten kasvu • Myöhästynyt kukinta ja tuleentuminen

• Matala tai korkea pH • Matala multavuus • Kylmä kevät

• Nestetasapaino • Kylmänkestävyys • Ravinteiden kulkeutuminen • Korrenkestävyys

• Vanhojen lehtien kärjet tai lehtien reunat kellastuvat • Lakoutuminen, talvituhot

• Matala pH • Kevyet maalajit • Kuivuus, märkyys

• Valkuaisaineiden rakenneosa • Koko kasvin kasvu • Muiden ravinteiden hyväksikäyttö

• Uusien lehtien kellastuminen • Heikentynyt, epätasainen kasvu

• Matala pH • Kevyet maalajit • Matala multavuus

• Soluseinien rakennusaine • Uusi kasvu • Ravinteiden kulkeutuminen

• Oireet ensin nuorissa kasvinosissa • Lehtien kärjet koukistuvat, lehdissä voi olla kellertäviä laikkuja

• Kevyet maalajit

• Kellertävä lehden suuntainen helminauhakirjonta

• Kevyet maalajit • Matala pH • Maan korkea kaliumpitoisuus • Kylmyys ja märkyys

Typpi

Fosfori

Kalium

Rikki

Kalsium

Magnesium • Yhteyttäminen • Hiilihydraattien, valkuaisaineiden ja rasvojen muodostuminen

Yara Megalab tunnistaa ravinnepuutteet Yara Megalab -kasvianalyysin avulla voi tarkentaa lannoituksen satopotentiaalin mukaiseksi ja selvittää kasvuston piilevät ravinnepuutteet. Yara Megalab -kasvianalyysillä voidaan määrittää pää-, sivu- ja hivenravinteiden lisälannoitustarve viljoille, öljykasveille, nurmelle, sokerijuurikkaalle sekä porkkanalle, keräkaalille, sipulille, perunalle ja mansikalle. Kasvianalyysistä on hyötyä, kun halutaan varmistaa hyvän kasvuston ravinteiden riittävyys ja lisälannoitustarve, tai selvittää kasvua haittaava ravinnepuute. Yara Megalab -kasvianalyysipaketteja saa K-maatalouskaupoista. Paketti sisältää näytteenotto-ohjeet, saatteen, näytepussit ja palautuskuoren. Eurofins Viljavuuspalvelu lähettää viikon sisällä näytteen lähettämisestä viljelijälle tarkan tiedon kasvien ravinnetilasta sekä ohjeen, millä tuotteilla ravinnepuutos helpoimmin hoidetaan.

80

www.k-maatalous.fi


YARA KASVINRAVITSEMUS - ravinteiden merkitys Vaikutus kasvissa

Puutosoireet

Altistavat olot

• Verson ja juurten kasvupisteet • Soluseinän rakenneosa • Kukkien kehittyminen • Palkokasvien typensidonta

• Kasvupisteiden tuhoutuminen • Heikentynyt kukinta • Kellertävät, heikosti kehittyneet juuret

• Kevyet maalajit • Korkea pH • Matala multavuus • Kuivuus, märkyys

• Yhteyttäminen • Muiden ravinteiden hyväksikäyttö

• Harmaalaikkutauti kauralla • Pitkittäisiä ruskeita tai harmahtavia laikkuja tai pieniä keltaisia laikkuja

• Korkea pH • Nopea kasvu • Runsaasti humusta sisältävät maat • Kevyet maalajit

• Entsyymiaktivaattori • Palkokasvien typensidonta

• Tähkät ja röyhyt pieniä • Jyviä ei muodostu • Lehtien kärjet kellastuvat ja kiertyvät

• Turvemaat • Karkeat kivennäismaat • Kuivuus

• Entsyymien toiminta • Hormonitoiminnan säätely

• Jyvälukumäärä • Kasvun hidastuminen

• Korkea pH • Multavat maat • Maan korkea fosfori pitoisuus • Kylmyys

• Lehtien vaaleneminen ja reunojen mahdollinen kiertyminen

• Matala pH • Matala maan multavuus

Boori

Mangaani

Kupari

Sinkki

Molybdeeni • Typen hyväksikäyttö • Palkokasvien typensidonta

Ravinnepuutosten tunnistaminen Vakavat ravinnepuutteet aiheuttavat kasvustoon näkyviä oireita. tunnistaminen on helppoa on helppoa, kun lataat puhelimeesi tai tablettitietokoneeseen CheckIT-ohjelman laajan kuvatietokannan alla olevalla QR-koodilla. CheckIT on ladattavissa iPad- tai iPhone-laitteisiin sekä Anroid- ja Windows-puhelimiin. Skannaa QR-koodi lataamista varten

Mangaanin puutos

Typen puutos

K-MAATALOUS

81


MAANPARANNUS

Kalkitse huolella Kalkituksella nostetaan pellon pH-arvoa ja siten parannetaan ravinteiden saatavuutta. Erityisesti kasvien fosforin otto paranee kalkituksen myötä. Ravinteiden parempi saatavuus näkyy laadukkaana ja runsaana satona.Viljelytoimenpiteet ja lannoitus happamoittavat maata, joten kalkkia tulee lisätä peltoon säännöllisesti. Suositeltava ylläpitokalkitusmäärä on keskimäärin 5 tonnia joka viides vuosi, jolloin pH pysyy sopivalla tasolla eikä pH pääse laskemaan liian alas. Sopiva tavoite pH on viljavuusluokka ”hyvä” eli kivennäismailla pH 6,5 ja eloperäisillä mailla yli pH 6. Oheisista taulukoista löytyvät tarkemmat maalaji- ja kasvikohtaiset suositukset. Viljavuusluokat eri maalajeilla Maalaji, multavuus, viljavuusluokka Savimaat • runsasmultainen • vähämultainen Karkeat kiven• runsasmultainen • vähämultainen näismaat Eloperäiset maat • multamaat • turve

Huono

Huonon- Välttävä TyydytHyvä Korkea Arvelut. lainen tävä korkea 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 5,4 5,8 6,3 6,7 7,2 7,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4

Esimerkiksi Suomen peltojen keskimääräinen pH 5.8 on eloperäisillä mailla viljavuusluokassa Hyvä, mutta vähämultaisilla savimailla kaksi viljavuusluokkaa alempana eli Huononlaisen ja Välttävän rajalla.

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) nostamiseen tarvittava kalkkimäärä tonnia/hehtaari Maalaji Multavuus Vähämultainen Multava Runsasmultainen Erittäin runsasmultainen Multamaa, turve, sulfaattimaa

Karkea kiv. maa 2 3 5 6

Savinen kiv. maa 3 4 6 7

Savi 4 5 7 8

Aitosavi 6 7 8 9

10

Kasvikohtaiset pH-tavoitteet eri maalajeilla Viljelykasvi Ruis ja kaura Vehnä Vaateliaat ohrat: Yleensä 2-tahoisia mallasohria, esim. Inari, Barke, Scarlett Happamuutta sietävät ohrat: Yleensä monitahoisia rehu- ja tärkkelysohria, esim. Edel, Gaute ja Saana Kevätrypsi ja -rapsi Herne Sokerijuurikas Apila Nurmiheinät Ruokaperuna Teollisuusperuna

Karkeat kivennäismaat 6,4 6,8

Huom! pH-suositus on ilmoitettu multavuusluokalle multava.

82

www.k-maatalous.fi

6,8

Savimaat

Eloperäiset maalajit

6,7 7,0

6,0 6,4

Tavoite pH:n viljavuusluokka Hyvä Korkea

7,0

6,4

Korkea

6,4

6,7

6,0

Hyvä

6,4 6,8 7,2 6,8 6,4 6,2 6,4

6,7 7,0 7,4 7,0 6,7 6,5 6,7

6,0 6,4 6,7 6,4 6,0 5,7 6,0

Hyvä Korkea Arv. korkea Korkea Hyvä Tyydyttävä Hyvä


MAANPARANNUS

Maanparannuskalkit ja kuonat Toimittaja

Tuote

Nordkalk Nortdkalk

N-P-K %

S

Neutralointikyky Ca %

Nopea neutralointiToimitus kyky (Ca) %

Ca

Mg

Nordkalk Aito Kalsiitti

37

<2

37

22

Kokkola

Nordkalk Aito Magnesium

23

6

33

11

Lappeenranta

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti*

26

<2

26

16

Lappeenranta

Nordkalk

Nordkalk Aito Magnesium

22

5

30

17

Louhi

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti*

35

<2

36

20

Louhi

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti

32

<2

33

32

Parainen

Nordkalk

Nordkalk Aito Rakennekalkki

45

<2

44

40

Parainen

Nordkalk

Nordkalk Aito Dolomiitti

19

11

34

14

Siikainen

Nordkalk

Nordkalk Aito Magnesium

27

3

33

24

Sipoo

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti*

37

<2

37

22

Sipoo

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti

33

<2

34

27

Tytyri, Lohja

Nordkalk

Nordkalk Aito Rakennekalkki

45

<2

44

40

Tytyri, Lohja

Nordkalk

Nordkalk Aito Magnesium

20

7

30

16

Vampula

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitt

29

<2

30

27

Vampula

Nordkalk

Nordkalk Aito Magnesium

23

5

31

20

Vimpeli

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti*

37

<2

37

22

Kalajoki

Nordkalk

Nordkalk Aito Kalsiitti*

37

<2

37

22

Vaasa

SSAB

Beston Ca28 Mg6 (Masuunikuona)

28

6,5

33

10

Raahe

SSAB

Beston Ca32 Mg2 (kuona-kalsiittiseos)

34

2

34

10

Raahe

SSAB

Beston Ca32 Mg3 (Teräskuona)

32

3

35

25

Raahe

SMA Mineral Cresco Special Mg 10

19

10

36

12

Tornio

SMA Mineral Cresco Optimal (ei luomu)

26

6

37

13

Tornio

SMA Mineral Cresco Normal Kalsium

37 < 1,0

38

19

Tornio

SMA Mineral Cresco Special Kalsium

37 < 1,0

38

35

Tornio

SMA Mineral Cresco Normal Mg 8 0-3 mm

19

8

30

7

Pieksämäki

SMA Mineral Cresco Normal Mg 8 0-4 mm

19

8

30

5

Pieksämäki

SMA Mineral Cresco Special Mg 8

19

8

30

11

Pieksämäki

SMA Mineral Cresco Special Mg 8 2H

19

8

30

16

Pieksämäki

Yara

28

3

33

10

13

Siilinjärvi

Happoliuk. P 14%

Siilinjärvi

18

Siilinjärvi

Yara Magnesium­pitoinen Kalkki

Yara maanparannusaineet

Siilinjärvi Muuta

Yara

Yara Biotiitti

0-0-5

7

Yara

Yara Apatiitti

0-1-0

34

Yara

Yara Bio-Apatiitti

0-1-4

11

Yara

Yara Maanparannuskipsi

0-0,2-0

23

8 18

Siilinjärvi

*) Talvikaudella saatavana rajoitetusti. Haitalliset raskasmetallit: Arseeni (As): alle 15 mg/kg. Elohopea (Hg): alle 0,05 mg/kg. Kadmium (Cd): alle 0,3 mg/kg. Kromi (Cr): alle 20 mg/kg. Kupari (Cu): alle 30 mg/kg. Lyijy (Pb): alle 30 mg/kg. Nikkeli (Ni): alle 20 mg/kg. Sinkki (Zn): alle 250 mg/kg. Hienousaste: 100 % < 2 mm, 50 % < 0,15 mm. Paitsi Aito Kalsiitti Sipoo ja Kokkola: 100 % < 3,15 mm ja 50 % < 0,50 mm

K-MAATALOUS

83


KARJANLANNAN KÄYTTÖ

Karjanlannan käyttö uun n reh ista isee koto orgaan % 100 seleeniä

Hyvän sadon saamiseksi karjanlanta ja muut orgaaniset lannoitteet pitää täydentää kivennäislannoitteilla. Nopea ja tasainen kasvuunlähtö edellyttää riittävää liukoisen typen, fosforin ja muiden ravinteiden saantia aikaisin keväällä ja nurmilla myös heti niiton jälkeen.

Täydennyslannoituksella korjataan ravinteiden saanti kasvin tarpeen mukaiseksi, varmistetaan nopea kasvuunlähtö ja aikaansaadaan rehevä kasvusto, joka sitoo tehokkaasti myöhemmin kasvukaudella lannasta vapautuvat ravinteet. Samalla vähenee lannanlevityksen epätasaisuus ja kasvi saa käyttöönsä seleeniä, booria ja rikkiä, joita lannoissa on niukasti. Viljoille käytetään 40-60 kiloa typpeä kylvön yhteydessä esim. YaraBela Suomensalpietarina tai YaraBela Seleenisalpietarina, mikäli kaikki kasvin tarvitsema fosfori ja kalium tulee lannasta, kuten sian- tai kananlantaa käytettäessä. Jos lohkon viljavuus on heikko tai käytössä on naudanlantaa, voi olla tarpeen käyttää moniravinteista YaraMila-lannoitetta. Nurmien lannoituksessa karjanlannan ravinteita tulee aina täydentää YaraMila NK -lannoitteella ja heikoimmissa fosforiluokissa fosforia sisältävällä lannoitteella. YaraBela Seleenisalpietari varmistaa rehun riittävän seleenitason, kun lannoitteen käyttömäärä on 150-300 kg/ha. Tärkeimmät karjanlantaa koskevat muutokset ympäristökorvausjärjestelmässä ovat: 1) karjanlannan liukoinen typpi ja fosfori huomioidaan 100 %:sti, 2) lietteen multaustuki sallii pintafosforin käytön ja 3) karjanlantaa ei saa käyttää lohkoilla, joiden fosforitila on korkea tai arveluttavan korkea. Lantapoikkeusta käytettäessä fosforilannoitus saa sisältää ainoastaan karjanlannan fosforia, mutta esimerkiksi rehunurmilla satotasokorjauksen käyttö korvaa lantapoikkeuksen useissa tilanteissa. Lannan sisältämien ravinteiden taulukkoarvot Lantalaji Naudan kuivikelanta Naudan lietelanta Naudan virtsa Sian kuivikelanta Sian lietelanta Sian virtsa Lampaan ja vuohen kuivikelanta Hevosen kuivikelanta Kanan kuivikelanta Broilerin kuivikelanta Kalkkunan kuivikelanta Ketun kuivikelanta Minkin kuivikelanta

Liukoinen typpi kg/m3 1,1 1,7 1,5 1,2 2,2 1,3 1,0 0,4 4,2 2,7 3,2 1,4 0,9

Kokonaistyppi kg/m3 4,0 2,9 2,5 4,6 3,4 2,0 4,9 2,6 9,4 8,7 8,0 6,5 5,2

Kokonaisfosfori kg/m3 1,0 0,5 0,1 2,8 0,8 0,2 1,3 0,5 5,6 3,6 4,4 12,7 12,1

Ympäristökorvauksen sitoitumisehtojen taulukkoarvot. Kaliumarvot keskiarvoja näytteistä, ei tuen ehto.

84

www.k-maatalous.fi

Kalium kg/m3 3,2 2,9 4,5 2,8 1,9 1,5 6,5 2,0 4,5 4,5 6,9 1,2 1,3


JAETTU LANNOITUS

Lannoitusta voi tarkentaa jakamalla Miksi Jaetun lannoituksen hyödyt viljoilla ja öljykasveilla • Voidaan suunnitella lannoitus tarkasti kasvukauden mukaan • Paras mahdollinen sato ja laatu vuodesta toiseen • Lannoituskustannuksen optimointi erilaisina kasvukausina • Lannoitelajien optimointi tilalla • Tehokas ravinteiden käyttö – ympäristöystävällinen viljelytapa Milloin Lannoituksen jakaminen on kannattavinta, kun käytetty lannoitemäärä on suuri. Alle 80 kilon lannoitemääriä ei yleensä kannata jakaa. Jakamalla voi tarkentaa lannoitusta lohkoilla, joiden sato vaihtelee herkästi vuodesta toiseen. Riittävän valkuaistason saamiseksi satoon, on jaettu lannoitus paras keino nostaa valkuaistasoa, samalla on tärkeää huolehtia riittävän typpi- ja rikkimäärän käytöstä. Miten Kasvit tarvitsevat runsaasti ravinteita heti kasvukauden alussa, jotta ne kehittyvät reheviksi ja pensovat kunnolla. Koetulosten mukaan kylvölannoituksessa kannattaa käyttää kevätviljoille kaikki fosfori ja kalium sekä 2/3 typestä ja rikistä. Jos lohkolla on hivenlannoitustarvetta kylvölannoitteessa annetut hivenet tulevat heti kasvin käyttöön. Kaksilehtivaiheesta lippulehtivaiheeseen annettu lisälannoitus nostaa sadon määrä, mutta ei juuri vaikuta valkuaispitoisuuteen. Tämä on oikea aika lisälannoittaa, kun kasvukausi on hyvä ja saLannoituksen ajoitus vehnänä huippusadolle Kylvölannoitus Kasvuston rakenne

Korrenkasvuvaihe Sadon määrä

Tähkiminen Valkuainen

100 kg typpeä YaraMila

35 kg typpeä YaraBela

30 kg typpeä YaraBela

K-MAATALOUS

85


JAETTU LANNOITUS to-odotukset korkealla. Kasvitautien torjunta on välttämätöntä lisäravinteiden hyödyntämiseksi. Myllyvehnää viljeltäessä, ja yleensä kun halutaan varmistaa riittävä valkuaistaso, lisälannoitus kannattaa jättää kukinnan jälkeiseen aikaan. Yli 20 typpikilon lannoitukset kannattaa tehdä rakeisella lannoitteella. Viimeistään lisälannoitus on tehtävä maitotuleentumisasteella Yara Typpiliuos 390, 30 l/ha + YaraVita Thiotrac, 5 l/ha seoksella. Lisälannoitustarpeen voit testata Viljelyohjelma kioskeilla. Esimerkkejä lannoituksen jakamisesta: Kylvö/ Keväällä

Korrenkasvuvaihe

Tähkävaihe Yara Typpiliuos + YaraVita Thiotrac

Myllyvehnä

YaraMila 100-120 kg N

YaraBela 20-45 kg N

Rehuviljat

YaraMila 80-100 kg N

YaraBela 20-50 kg N

Mallasohra

YaraMila 80-100 kg N

YaraBela 10-30 kg N

Öljykasvit

YaraMila 100-120 kg N

YaraBela 20-40 kg N

Suuri sato tarvitsee paljon ravinteita Myllyvehnällä riittävän lannoitustason varmistaminen on erityisen tärkeää, koska uudet lajikkeet ovat erittäin satoisia ja typestä pitäisi riittää vielä osa valkuaisen nostamiseen kasvukauden loppupuolella. Hyvän sato- ja valkuaistason saamiseksi kevätvehnän lannoitustaso pitää olla vähintään 150 kg typpeä. Myöhäisillä ja satoisilla lajikkeilla typpilannoitus pitää sen lisäksi jakaa, jotta myllylaatu saavutetaan. Kokeessa päästiin myllylaatuiseen satoon keskimäärin 170 typpikilolla ja jaetulla lannoituksella.

Oikeaa täsmäviljelyä Yara N-Sensorilla Yaran täsmäviljelyteknologia mahdollistaa lannoituksen kohdentamisen kasvin tarpeen mukaisesti lohkon sisällä. Oikein kohdennetulla typpilannoituksella saadaan lisää satoa, voidaan nostaa sadon valkuaispitoisuutta ja vähennetään lakoa. Käytettävissä oleva lannoite kohdistetaan siihen osaan lohkoa, jossa siitä on eniten hyötyä. Tarpeenmukainen levitys voi säästää lohkolle levitettyä lannoitteiden kokonaismäärää paremman kohdistamisen ja joissakin pellon kohdissa lannoittamatta jättämisen kautta. Karjanlannan levitys on usein epätasaista, mutta Yara N-Sensorin avulla voi tasoittaa kasvuston ravinnetilaa ja vähentää lakoontumista. Kasvusto kehittyy tasaisesti ja pystystä puitu kasvusto on myös nopeampaa kuivata. Kokeile täsmäviljelyä urakoitsijan avulla. Lisätietoa: www.yara.fi

86

www.k-maatalous.fi


FOSFORI

Fosforin puute on yleistä Suomessa Fosfori on kasvin energian lähde • Nopeuttaa kasvin kehitystä keväällä • Parantaa juurten kehitystä • Tehostaa veden ja muiden ravinteiden ottoa • Parantaa satoa (jyvälukumäärä ja jyväkoko) • Nopeuttaa tuleentumista Vasemmalla 30 kg fosforia, keskellä ei Yara Megalab -kasvianalyysi tulosten mukaan puofosforilannoitusta ja oikealla 15 kg let ohrista kärsi fosforin puutteesta kasvukauden fosforia/ha. alussa ja kevätvehnistä kolmannes. Fosfori on kasvin energian lähde ja siksi sen puute vaikuttaa heti kasvuun ja kehitysrytmiin. Kuvassa näkyy että ilman fosforilannoitusta kasvusto on heikompi ja vihreämpi. Fosforin käyttömäärä on suurella osalla Suomen pelloista liian pieni kasvin tarpeeseen nähden, sato alenee ja pellot köyhtyvät.

Uudet koetulokset osoittavat että fosforilannoitus kannattaa. Oikeaa YaraMila-lannoittetta valittaessa tulee fosforitarve huomioida viljavuuden mukaan. Yhtä tärkeää on myös käyttää satotasokorjauksia hyville satotasoille. Tilan lannoitevalikoimaa voi selkeyttää hyödyntämällä fosforin 5-vuoden tasausmahdollisuutta. YaraMila lannoitevalikoima on suunniteltu erityisesti helpottamaan oikean fosforilannoituksen käyttöä. Tuotteiden fosforimäärät on porrastettu niin että eri viljavuusluokkiin ja eri satotasoille löytyy oikea tuote. Esimerkiksi YaraMila Y 1, 100 kg typpeä/ha käyttömäärällä, tulee fosforia 5 kg/ha. Se on ympäristökorvauksessa sallittu fosforin käyttömäärä viljavuusluokkaan hyvä viljan 4000 kg satotasolla. YaraMila Y 20 sopii vastaavasti silloin, kun fosforia tarvitaan 6-10 kg/ha. YaraMila – suunniteltu fosforitason mukaan Typpitasot 80-160 kg/ha: Fosfori Satotaso

Huono – Huononlainen 26

Välttävä 16

Tyydyttävä 10

Hyvä 5

Korkea 0

4000 kg

YaraMila Y 5

YaraMila Y 3

YaraMila Y 2

YaraMila Y 1

YaraMila NK 3

5000 kg + 3 kg

YaraMila Y 5 YaraMila Y 3

YaraMila Y 5 -

YaraMila Y 2 -

YaraMila Y 20 -

YaraMila NK 3 -

6000 kg + 6 kg

YaraMila Y 5 YaraMila Y 3

YaraMila Y 5 -

YaraMila Y 3 -

YaraMila Y 20 -

YaraMila Y 20 -

K-MAATALOUS

87


TÄSMÄVILJELYJÄRJESTELMÄT

AgLeader on yhdysvaltalainen yritys, joka on perustettu 1992. Yritys on tarkkuusviljelyn maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka kehittää jatkuvasti alan teknologiaa vastaamaan paremmin käytännön viljelyn tarvitsemia ominaisuuksia.

• Tiivis rakenne sisäänrakennetulla valorivistöllä • Värillinen 7” kosketusnäyttö • Yhdistettävissä OnTrac3 ohjausapuun ja ParaDyme tai GeoSteer automaattiseen ohjausjärjestelmään • Yhteensopivuus ISO 11783 Virtual Terminal Standardiin

• VERSA 21,3 cm kosketusnäytöllä hallitaan tavallisimpia kylvöön, levitykseen ja sadonkorjuuseen liittyviä töitä. Erinomainen näyttö jota voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden sovellutuksissa. • Isobus -valmius • ParaDyme® tai GeoSteer® automaattiohjauksen lisäksi voidaan liittää esimerkiksi Hardi –ruiskujen puomin korkeusautomatiikkaan. • Näyttö tukee neljää videokameraa työkoneen työtehon tarkkailemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi

• Markkinoiden kehittynein ja monipuolisin HD-kosketusnäyttö, mitat 12,1” (30,25 cm) • Näyttö tukee neljää videokameraa työkoneen työtehon näyttämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi • Mahdollistaa peltotoimenpiteiden seurannan, kartoituksen ja tiedonkeruun – aina kylvöstä korjuuseen saakka • ISOBUS -valmius • ParaDyme® tai GeoSteer® automaattiohjsuksen lisääksi voidaan liittää Hardi ruiskun puomiston korkeusautomatiikka ja OptRx - kasvustonmittaus

88

www.k-maatalous.fi


TÄSMÄVILJELYJÄRJESTELMÄT OnTrac3 ohjausapu • OnTrac3 ohjausavulla voidaan ohjata traktoria, puimuria tai muuta itsekulkevaa konetta peltokuvioiden mukaisesti kuljettajan toimiessa ohjaamossa tarkkailijana ja kaasupolkimen käyttäjänä. • Nopea ja helppo ”lock-n Roll asennus ilman hydrauliikkaan puuttumista • Helppo siirtää ajoneuvosta toiseen • Ohjattavissa suoraan AgLeadrin näytöstä • Helppo kytkeä pois/päälle. Lisävarusteena saatavana jalkakytkin

AgLeader OptRX kasvuston mittaus • OptRx sensorin avulla voidaan erittäin tarkasti mitata kasvuston elinvoimaisuutta ja typen tarvetta. Lohkokohtaisesti mitataan joko reaaliaikaan typen tarvetta tai luodaan graafinen kartta tarkempaa analysointia varten • OptRx kasvustoanturit mittaavat omalla valollaan kasvuston elinvoimaisuutta ja täten järjestelemää voidaan käyttää vuorokauden kaikkina aikoina. Kaikki säädöt tapahtuvat suoraan näytöstä. Järjestelmää voidaan laajentaa myös automaattiohjaukseen, satokartoitukseen sekä muihin ISOBUS -yhteensopiviin sovelluksiin. • Helppo asentaa ja siirtää työkoneesta toiseen • Mittaa luotettavasti kasvuston eri korkeuksista • Helppo muuttaa eri työkoneiden työleveyksiin

AgLeader AutoSwath™ lohkoautomatiikka • Lohkoautomatiikkaa eri työkoneiden hallintaan sarjaporttiliitännällä • Taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu • Työkoneen ominaisuudet ja tarkkuus kasvavat • Järjestelmä tukee tällä hetken Bogballe Zurf ja Uniq ohjaimia sekä Hardi HC5500 ohjausyksikköä JobCom tietokoneella • Myös vanhemmat ohjaimet päivitettävissä yhteensopiviksi

K-MAATALOUS

89


LANNOITTEET JA LEVITYSMÄÄRÄN VALINTA Typpilannoituksen enimmäismäärät, kg/ha/v maan multavuuden perusteella Kasvi/saavutettu satotaso kg Ohra ja kaura, seosviljat 4000 kg Kevätvehnä 4000 kg Syysruis syksyllä Syysruis, keväällä 3000 kg Kevätruis 3000 kg Pellava, maissi, öljyhamppu, auringonkukka Syysvehnä, ruisvehnä ja spelttivehnä, syksyllä Syysvehnä, ruisvehnä ja spelttivehnä, keväällä 4000 kg Muut viljat ja muut seoskasvustot 4000 kg Syysrypsi ja syysrapsi (heinä-elokuussa) Kevätrypsi, kevätrapsi, syysrypsi, syysrapsi, ja ruistankio, keväällä 1750 kg, muut peltokasvit Hene, härkäpapu, makea lupiini Sokerijuurikas

Vähämultaiset ja multavat maat 100 120 30 100

Runsas­ multaiset maat 90 110 30 90

Erittäin runsas­ multaiset maat 80 100 20 80

90

80

70

50

30

30

30

20

120

110

100

70

90

80

70

50

50

50

50

40

110

100

90

60

45 140

45 140

45 140

30 120

Eloperäiset maat 60 70 20 40

Saavutetun satomäärän perusteella lisättävä typpilannoituksen määrä (kg/ha/v) Satotasokorjaus Lisäys kg Kevätruis Muut viljat Kevätkylvöiset öljykasvit

0 kg

+ 10 kg

+ 20 kg

+ 30 kg

+ 40 kg

+ 50 kg

3000 4000 1750

3500 4500 2000

4000 5000 2250

4500 5500 2500

5000 6000 2750

5500 6500 3000

Saavutetun satomäärän perusteella lisättävä typpilannoituksen määrä (kg/ha/v) Satotasokorjaus Lisäys kg Kevätvehnä Syysvehnä, ruisvehnä, spelttivehnä Syysruis Syysöljykasvit

0 kg

+ 10 kg

+ 20 kg

+ 30 kg

+ 40 kg

+ 45 kg

4000 4000 3000 1750

4500 4500 3500 2000

5000 5000 4000 2250

5500 5500 4500 2500

6000 6000 5000 2750

6250 6250 5250 -

Rikin tarve, kg/ha/v Viljavuusluokka Huono Rikkiluku maassa Viljat Öljykasvit Nurmi

90

www.k-maatalous.fi

-3 30 50 30

Huonon­ lainen -6 20 40 20

Välttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Korkea

-9 10 30 10

-15

-50

-150

20

Arveluttavan korkea > 150


LANNOITTEET JA LEVITYSMÄÄRÄN VALINTA Typpilannoituksen enimmäismäärä nurmille kg/ha/v maan multavuuden perusteella Kasvi/saavutettu satotaso kg Siemennurmet Yksi- ja monivuotiset nurmet, yksi sato Maissisäilörehu, yksi sato Ruokohelpi, satovuosina Vihantavilja, kokovilja (kevätviljat, yksi sato) Vihantavilja, kokovilja: syysvehnä ja ruisvehnä syksyllä Vihantavilja, kokovilja: syysvehnä ja ruisvehnä keväällä Yksi- ja monivuotiset nurmet, vihantavilja, kaksi satoa + laidun Yksi- ja monivuotiset nurmet, vihantavilja, vähintään kolme satoa Nurmen perustaminen, suojakasvin kanssa keväällä Nurmen perustaminen ilman suojakasvia keväällä Nurmen perustaminen ilman suojakasvia, toinen sato Nurmen perustaminen kesällä* Nurmen perustaminen syksyllä

Vähämultaiset ja multavat maat 110

Erittäin Runsas­multaiset runsasmultaiset Eloperäiset maat maat maat 100 90 60

120

110

100

90

140 90 120

130 90 110

120 80 100

100 60 80

30

30

30

30

140

130

120

70

200

190

180

160

240

230

220

190

Korkeintaan kasvilajikohtaisen taulukon typpimäärä suojakasville 80

80

80

70

30

30

30

30

60 30

60 30

60 30

50 30

* Nurmen perustaminen kesällä ruokohelpin, luonnonhoitopeltonurmen, monimuotoisuuspellon, viherlannoitusnurmen ja monivuotisen viherkesannon perustaminen (ei sadonkorjuuta).

Fosforilannoituksen enimmäismäärät nurmilla kg/ha/v maan viljavuusluokan perusteella Kasvi Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, kokoviljasäilörehu, maissi Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, satotaso vähintään 7500 kg ka/ha/v Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, lantapoikkeus Monivuotinen nurmi: laidun Nurmen perustaminen keväällä Nurmen perustaminen kesällä tai syksyllä*

Huono Huononlainen

Välttävä

Tyydyttävä Hyvä Korkea

Arveluttavan korkea

40

32

24

14

5

-

-

46

38

30

20

11

-

-

40

32

30

30

20

-

-

24 52

16 44

8 36

5 26

5 10

-

-

20

16

12

7

-

-

-

* Sekä luonnonhoitopeltonurmen, viherlannoitusnurmen ja monivuotisen viherkesannon perustaminen, nurmi keväällä ennen kesäperustamista.

Fosforilannoituksen enimmäismäärät kg/ha/v maan viljavuusluokan perusteella Kasvi Viljat, öljykasvit, palkokasvit Viljat, öljykasvit, palkokasvit lantapoikkeus Sokerijuurikas

Huono Huononlainen

Välttävä

Tyydyttävä Hyvä Korkea 0

Arveluttavan korkea -

34

26

16

10

5

34

26

16

15

15

-

-

63

63

60

43

26

14

5

Saavutetun satomäärän perusteella lisättävä fosforilannoituksen määrä (kg/ha/v) Kasvi, lisäys kg Ruis, satotaso Vehnä, kaura, ohra, satotaso Öljykasvit, satotaso

0 kg 3000 4000 1750

+ 3 kg 4000 5000 2250

+ 6 kg 5000 6000 2750

K-MAATALOUS

91


LANNOITTEET JA LEVITYSMÄÄRÄN VALINTA Kaliumin tarve, kg/ha/v Viljavuusluokka Huono Huonon­lainen

Välttävä Tyydyttävä Hyvä

Siemenheinä

70

55

40

30

10

Kokovilja säilörehuksi ja nurmen perustaminen suojaviljaan

120

90

70

50

30

Korkea

Monivuotiset nurmet • säilö- ja tuorerehunurmet, 3 satoa* Kevätlevitys

50

40

30

10

2. sadolle

60

60

50

40

20

3. sadolle

60

60

50

40

30

• säilörehunurmet, 2 satoa*

Kevätlevitys

70

50

40

10

2. sadolle

90

80

70

50

Raiheinä, vihantaviljat

Kevätlevitys

50

40

30

20

2. sadolle

70

60

50

30

20

3. sadolle

70

60

50

40

30

Kevätlevitys

70

50

40

10

2. sadolle

90

80

70

50

30

Kevätlevitys

40

30

20

2. sadolle

50

40

40

30

10

3. sadolle

50

50

40

40

30

Kevätlevitys

40

30

20

10

2. sadolle

40

30

30

20

10

3. sadolle

40

40

30

30

20

4. sadolle

30

30

20

20

10

10

145

60

5

85

10

Niittonurmi

30

Laidunnurmi • 3 lannoituskertaa

• 4 lannoituskertaa*

Sokerijuurikas, karkeat kiv. maat ja eloperäiset maat • naatit kynnetty peltoon

220

135

60

• naatit korjattu

380

295

220

Sokerijuurikas, savimaat • naatit kynnetty peltoon

315

160

40

• naatit korjattu

445

300

180

Lisää kaliumlannoitusta 20 kg/ha kolmannen vuoden ja sitä vanhemmille nurmille, ei kuitenkaan laidunnurmille. Jos käytät karjanlantaa nurmen perustamisen yhteydessä, vähennä seuraavan kevään kaliumsuosituksesta 20 kg/ha. Poutakausina on savimailla hyvä välttää voimakasta kaliumlannoitusta. *Jos säilörehun kaliumpitoisuus on yli 25 g K/kg ka, voi seuraavan kevään kaliumlannoitusta vähentää 10–20 kg K/ha.

92

www.k-maatalous.fi


Knowledge grows


LANNOITTEIDEN TUOTELUETTELO Peltolannoitteet Tuotetunnus

Lannoite

N-P-K %

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y20 NK1 NK2 NK3 Y3H Y4H

YaraMila Y 1* YaraMila Y 2* YaraMila Y 3* YaraMila Y 4* YaraMila Y 5* YaraMila Y 6* YaraMila Y 7* YaraMila Y 20* YaraMila NK 1* YaraMila NK 2 YaraMila NK 3* YaraMila Y 3 HIVEN* Yara Y 4 HIVEN*

27-1,3-4 25-2,4-5 23-3-8 20-2-12 22-5-5 17-4,6-10 23-1,1-10 27-2-3 25-0-7 22-0-12 23-0-8 23-3-6 20-2-11

Ca

Ca-vl

Mg

Na

1 1,2

0,5 0,7 1

S

B

3,3 3 3 3 1,2 4 3,5 2,5 4 3 3,4 6 3,4

0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,15 0,02

Cu

Na

S

B

4 4

0,02 0,02

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

0,05

0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015

0,02 0,05 0,02 0,05 0,045

0,1 0,3 0,4

0,05 0,16

0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015

Typpilannoitteet Tuotetunnus

Lannoite

N-P-K %

Ca Ca-vl Mg

SS YBSS CAN27PS YBA NSS YLN

YaraBela Suomensalpietari* YaraBela Seleenisalpietari* Yara CAN27 + Mg YaraBela Axan YaraBela Sulfan N26, S14 YaraLiva Nitrabor (Kalkkisalpietari)

27-0-1 27-0-1 27-0-0 27-0-0 26-0-0 15,4-0-0

1 1 2,4

TL

Yara Typpiliuos 390

N 390 g/l

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Se 0,0015 0,0025

3,7 14 18,5 18,5

0,3

Kloorivapaat lannoitteet Tuotetunnus

Lannoite

N-P-K %

H1 H2 H3 H4 H5 H6 HNK1 HNK2

YaraMila HeVi 1* Yara HeVi 2* YaraMila HeVi 3* Yara HeVi 4* Yara HeVi 5* YaraMila HeVi 6* Yara HeVi NK 1* Yara HeVi NK 2*

8-5-19 11-1,9-23 11-4,6-18 12-4-17 13-2-18 14-3-15 11-0-24 14-0-21

Ca

Ca-vl

Mg

Na

2,5 1 1,6 1,8 2 2,5

S

B

Cu

11,6 12 10 10 10,8 10 12,3 11

0,05 0,017 0,050 0,040 0,015 0,020 0,030

0,05 0,02 0,03 0,035 0,04 0,05

S

B

Cu

Fe

0,08

Mn

Mo

Zn

0,25 0,06 0,25 0,17

0,002 0,001

0,01 0,04 0,027

0,4

Se

0,16

Täydennyslannoitteet Tuotetunnus

Lannoite

N-P-K %

U KSU KAS ST FSL

Urea Kaliumsuola Kaliumsulfaatti Starttiravinne Ferticare Starttiliuos

46-0-0 0-0-50 0-0-41 12-23-0 4-6-4

Ca

Ca-vl

Mg

Na

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

18

Tähdellä (*) merkityt tuotteet ovat saaneet oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten (VAK) alaisille tuotteille on ilmoitettu UN-numero.

94

www.k-maatalous.fi


LANNOITTEIDEN TUOTELUETTELO

Tuotetunnus

Lannoite

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y20 NK1 NK2 NK3 Y3H Y4H

YaraMila Y 1* YaraMila Y 2* YaraMila Y 3* YaraMila Y 4* YaraMila Y 5* YaraMila Y 6* YaraMila Y 7* YaraMila Y 20* YaraMila NK 1* YaraMila NK 2 YaraMila NK 3* YaraMila Y 3 HIVEN* Yara Y 4 HIVEN*

Tuotetunnus

Lannoite

SS YBSS CAN27PS YBA NSS YLN

YaraBela Suomensalpietari* YaraBela Seleenisalpietari* Yara CAN27 + Mg YaraBela Axan YaraBela Sulfan N26, S14 YaraLiva Nitrabor (Kalkkisalpietari)

TL

Yara Typpiliuos 390

Tuotetunnus

Lannoite

H1 H2 H3 H4 H5 H6 HNK1 HNK2

YaraMila HeVi 1* Yara HeVi 2* YaraMila HeVi 3* Yara HeVi 4* Yara HeVi 5* YaraMila HeVi 6* Yara HeVi NK 1* Yara HeVi NK 2*

Tuotetunnus

Lannoite

U KSU KAS ST FSL

Urea Kaliumsuola Kaliumsulfaatti Starttiravinne Ferticare Starttiliuos

Muuta

Toimituspaikat UKI SVI

Irto vain Uki

x x x x x x x x x x x x x

Tilausaikatuote Tilausaikatuote

Tilausaikatuote Tilausaikatuote

Muuta Irto vain Uki

Tilausaikatuote Tilausaikatuote Irto vain Svi Tilausaikatuote

Muuta Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote Tilausaikatuote

Muuta

Tilausaikatuote

x x x x x x x x x x x x x

Toimituspaikat UKI SVI x x x x x x

x x x x

x

Suursäkki kg

40/ 1200

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

40/ 1200 40/1200

40/ 1200

Säkki/ lava kg

Suursäkki kg

40/1200

650 650 650 650 650 600

Pakkaus 200 l/1000 l

Toimituspaikat UKI SVI x x x x x x x x

Säkki/ lava kg

x x x

x x

irto

x x x x Turku

x x x x

Ominaispaino

x

x

n. 1,3

Säkki/ lava kg

Suursäkki kg

40/1200

650 650 650 650 650 650 650 650

40/1200

x x x

Toimituspaikat UKI SVI

irto

Säkki/ lava kg

30/600 1000 l/1190 kg

Suursäkki kg 600 650 650 650

Tarkista typen ja fosforin jakaumat sekä ravinnepitoisuudet painoprosentteina osoitteesta yara.fi YaraVita-tankkiseokset osoitteessa yara.fi/tankmix

K-MAATALOUS

95


LEHTILANNOITTEET

YaraVita® - tehokkaat lehtilannoitteet tankkiseokseen Nestemäiset lehtilannoitteet sopivat hyvin täydentämään kasvien ravinnetarpeita. Helpointa niiden käyttö on yhdessä kasvinsuojeluaineen kanssa tankkiseoksena. YaraVita-sarjassa on kasvikohtaisia tuotteita sekä tuotteita yksittäisen hivenen lisälannoitukseen. YaraVita BRASSITREL PRO (N, Ca, Mg, B, Mn, Mo) Moniravinteinen lehtilannoite etenkin öljy- ja kaalikasvien hivenravinnepuutosten torjuntaan ja kasvun edistämiseen. Käyttömäärä öljykasveille 3 l/ha. YaraVita BORTRAC 150 (B) Boorilannoitukseen kaikille viljelykasveille ja metsään. Käyttömäärä 1-3 l/ha peltokasveille. Metsän boorilannoitukseen 15 l/ha. YaraVita CALTRAC 560 (Ca, B, Zn) Kalsiumlannoitukseen mansikalle, omenalle ja avomaan vihanneksille. Käyttömäärä 3-5 l/ha. YaraVita COPTRAC (Cu) Kaikkien kasvien kuparilannoitukseen ja nurmirehun kuparipitoisuuden nostoon. Käyttömäärä viljoille 0,25-0,5 l/ha, säilörehunurmille 0,5 l/ha ja apilanurmille 0,25 l/ha. YaraVita MAGTRAC (Mg) Magnesiumlannoite kaikkien kasvien magnesiumlannoitukseen ja nurmisadon magnesiumpitoisuuden nostoon. Käyttömäärä 4-5 l/ha. YaraVita MANCOZIN (Mn, CU, Zn) Helppokäyttöinen ja väkevä lehtilannoite kaikille kasveille. Sisältää viljoille ja nurmille tärkeimmät hivenravinteet. Käyttömäärä 1-2 l/ha. YaraVita MANTRAC PRO ( Mn) Markkinoiden väkevin mangaanilannoite. Sopii mangaanin puutoksiin ja kohonneeseen mangaanin tarpeeseen. Käyttömäärä 1-2 l/ha. YaraVita SOLATREL (P, K, Ca, Mg, Mn, Zn) Perunalle, vihanneksille ja viljoille fosforilannoitukseen ja muiden kriittisten ravinteiden täydennykseen. Käyttömäärä viljoille ja öljykasveille 5 l/ha ja nurmille 5-10 l/ha, perunalle 10 l/ha. YaraVita THIOTRAC 300 (N, S) Rikkilannoite kaikille kasveille lehtilannoitukseen. Suositellaan viljoilla ja öljykasveilla seoksena Yara Typpiliuos 390:n kanssa. Käyttömäärä viljoille ja öljykasveille 5 l/ha ja nurmille 5-10 l/ha. YaraVita ZINTRAC 700 (Zn) Kaikkien kasvien sinkkilannoitukseen ja nurmien sinkkipitoisuuden nostoon. Käyttömäärä viljoille ja nurmille 1 l/ha ja öljykasveille 2 l/ha. Muista käytössä: 1. Käytettävä vesimäärä 200 l/ha. 2. Pakkaus on ravistettava hyvin ennen tyhjennystä ja huuhdeltava vedellä. 3. Seokset on testattu yhdellä lehtilannoitteella ja yhdellä kasvinsuojeluaineella ylimmillä käyttömäärillä. 4. Useamman tuotteen sekoittaminen voi johtaa sakkautumiseen tai viljelykasvin vioittumiseen. 5. Katso tarkemmat käyttöohjeet nettisivuiltamme: k-maatalous.fi ja yara.fi

96

www.k-maatalous.fi


LEHTILANNOITTEET

YaraVita-lehtilannoituksella lisää satoa ja laatua Lehtilannoitus on edullinen ja helppo tapa nostaa kasvin satopotentiaalia, lisätä viljelyvarmuutta ja parantaa laatua. Parhaimmillaan lehtilannoitus tuo viljoilla yli 500 kilon sadonlisän, kustannusten ollessa erittäin pienet. Käytännössä lehtilannoitukseen sijoitettu euro tulee usein vähintään kolminkertaisena takaisin. YaraVita tuoteperheeseen kuuluu markkinoiden laajin valikoima erilaisia hivenravinnelannoitteita, sekä kattava paketti kasvikohtaisia erikoistuotteita. Hivenravinteiden puutokset ovat yleisiä hyvin kalkituilla mailla. Pyrittäessä korkeaan satotasoon hivenlannoitus kannattaa tehdä vakuutuksenomaisesti. Hivenlannoitus kannattaa antaa joko kylvölannoitteen happamassa rakeessa tai lehtilannoituksena, jotta kasvi saa sen käyttöönsä vaikka pH olisi korkea. Paras ruiskutustulos saavutetaan, kun kasvien lehtipinta-ala on mahdollisimman suuri. Viljoilla hivenet ruiskutetaan nelilehtivaiheesta eteenpäin. YaraVita-lehtilannoitteet voidaan ruiskuttaa yhdessä rikkakasvien, tuhohyönteisten ja kasvitautien torjunta-aineiden kanssa. Käsittely voidaan uusia 1-3 kertaa kasvukaudessa, kasvien hivenainetarpeen mukaan. YaraVita-lehtilannoitteet Tuote- Liuokset tunnus

N-P-K g/l

Ca

Mg

YVB

YaraVita Brassitrel Pro

69-0-0

89

71

YVBO

YaraVita Bortrac 150

0-0-0

YVC

YaraVita Caltrac 560

0-0-0

YVCU

YaraVita Coptrac

0-0-0

YVMG

YaraVita Magtrac

0-0-0

YVK

YaraVita Mancozin

0-0-0

YVM

YaraVita Mantrac Pro

0-0-0

YVS

YaraVita Solatrel

0-192-62

10

40

10

40

S

B

Cu

60

Mn

Mo

71

4,6

Zn

Muuta

150 400

3

31 500

UN3082

300 110

330

84

UN3082

500

YVS1000 YaraVita Solatrel

0-192-62

YVT

YaraVita Thiotrac 300

200-0-0

YVZ

YaraVita Zintrac

10

5

UN3264

10

5

UN3264

300

0-0-0

700

10 l / 20 l

1,537

10 l / 20 l

1,353

10 l / 20 l

1,724

5 l / 10 l

1,524

10 l / 20 l

1,511

5 l / 10 l

1,750

5 l / 10 l

1,828

10 l / 20 l

1,482

1000 l

1,482

10 l / 20 l

1,317

5 l / 10 l

1,734

HIVENRAVINTEET

5-15 l

101

2,2

2,6

13

0,2

5,1

BF-mangaanikelaatti

400

0,8-1,6 l

5-10 l

BF-mangaanisulfaatti (jauhe)

400

10 kg

30-60 kg

BF-kuparikelaatti

400

0,8-1,6 l

5-10 l

BF-magnesiumvirkiste

Sinkki

200-600

Rikki

4,4

BF-Viljanhiven

Molybdeeni 0,2

Mangaani 6,6

Magnesium

26,4 0,88

2,5

Kupari 6,27

2,2

Kalsium

2,2

92

Boori

23

5-10 l

Kalium

5-10 l

200-400

Fosfori

250-500

K-Viljanhiven

Tuote

Typpi

K-Erikoishiven

Käyttömäärä maahan/ha

Käyttömäärä /ha

PÄÄRAVINTEET

Ominaispaino

Vesimäärä l/ha

LEHTILANNOITTEIDEN RAVINTEET g/l

UN3082

Pakkaus

10,5

61,1 320

150

61,1

400

10-30 l

94

BF-ruiskutusurea (jauhe)

200-400

10-40 kg

466

BF-soluboori

200-400

0,1-0,5 kg /100 l vettä

50

65

20,9

K-MAATALOUS

97


SYMBOLIT JA FORMULAATIT Tähän oppaaseen olemme lisänneet lukemisen nopeuttamiseksi uutena asiana symboleita. Saa käyttää pohjavesialueella. Saa käyttää peräkkäisinä vuosina. Oljet saa käyttää rehuksi. Rajoitusten merkitseminen symboleiden avulla. Ehdolliset rajoitukset merkitty viivalla Ei suositella pohjavesialueelle. Ei suositella käytettäväksi peräkkäisinä vuosina. Olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvualustana kasvihuoneissa tai jotain osaa sadosta käyttää rehuksi. Ehdottomat rajoitukset merkitty rastilla

✗✗✗

Ei saa käyttää pohjavesialueella. Ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina. Olkia ei saa käyttää rehuksi.

Kasvinsuojeluaineiden formulaattien selitteet

98

Lyhenne CS

Olomuoto Kapselilieteväkevöite

DF DS EC

Minirae Kuivapeittausjauhe Emulsioväkevöite

EW

Öljy-vesiemulsio

FG FS

Pienrae Peittaussuspensio

OD SC

Öljydispersio Suspensioväkevöite

SE

Suspoemulsio

SG SL

Vesiliukoinen rae Vesiliukoinen väkevöite

SP SX

Vesiliukoinen jauhe Minipelletti

T (TB) WG WP

Tabletti Veteen hajautuva rae Veteen hajautuva jauhe

www.k-maatalous.fi

Selite Veteen laimennettava valmiste, jonka tehoaine on pienten kapseleiden sisällä. Raevalmiste, joka veteen sekoittuneena säilyy kiinteinä hiukkasina. Siementen ja istutusaineiston peittaamiseen käyttövalmis jauhe. Nestemäinen, tasakoosteinen (homogeeninen) valmiste. Tehoaine muodostaa nesteeseen sekoittuneena hyvin pieniä siihen liukenemattomia pisaroita. Juokseva, heterogeeninen valmiste, jossa orgaanisessa liuottimessa oleva tehoaine on sekoittuneena hienojakoisina pisaroina veteen. Valmiste, jonka raekoko on 300-2500 µm. Siementen tai istutusaineiston peittaamiseen laimentamatta tai laimennettuna käytettävä hienojakoisia hiukkasia sisältävä neste. Tehoaine on hajaantuneena pieninä osasina öljyssä. Juokseva, veteen laimennettava valmiste, jossa tehoainehiukkaset ovat nesteeseen sekoittuneena. Heterogeeninen valmiste, jonka tehoaine on vesiseoksessa joko kiinteinä hiukkasina tai pieninä pisaroina. Raevalmiste, jonka tehoaine liukenee laimennettaessa veteen. Nestemäinen, tasakoosteinen valmiste, joka liukenee laimennettaessa täydellisesti veteen. Jauhemainen valmiste, jonka tehoaine liukenee laimennettaessa veteen. Tasakoosteinen raemainen valmiste, joka liukenee laimennettaessa täydellisesti veteen. Vesiliukoinen tabletti, joka laimenee veteen Raevalmiste, joka veteen sekoittuneena säilyy kiinteinä hiukkasina. Jauhemainen valmiste, joka veteen sekoittuneena säilyy kiinteinä hiukkasina.


KIINNITE

Viljelyohjelma-kiinnite Kiinnite gramma-aineille, lehtilannoitteille ja glyfosaateille ❱❱ Parantaa kasvinsuojeluaineiden tehoa tasaisemman levittymisen ja kiinnittymisen ansiosta ❱❱ Vaahtoaminen hyvin vähäistä ❱❱ Edullinen ja tehokas

Ominaisuudet: Viljelyohjelma-kiinnite on yleiskiinnite, jota käytetään osalla torjunta-aineista ja lehtilannoitteista. Kiinnite parantaa torjunta-aineiden tehoa mahdollistamalla tasaisemman leviämisen ja kiinnittymisen kasvuston pintaan. Vaikutustapa: Parantaa levitystasaisuutta ja kiinnittymistä kasvin pinnalla pienentämällä veden pintajännitystä. Käytössä huomioitavaa: Käytetään torjunta-aineiden etiketeissä mainittuun tarpeeseen. Käytetään parantamaan tehoa erityisesti kuivissa ja kylmissä oloissa. Viljelyohjelma-kiinnitettä voidaan käyttää mm. seuraavien pien­annosaineiden kanssa: Tooler, Sekator, Express, Ratio, Ally 50 ST, Primus, Gratil ja Titus.

Tehoaine: Isodekyylialkoholietoksilaatti. Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l x 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttömäärä Huomio

Gramma-aineet: mm. Tooler, Sekator, Express, Ally 50 ST, Primus, Gratil ja Titus

0,1-0,2 l/ha

Käyttöohjeissa mainituissa tapauksissa

Glyfosaatit

0,5 l/ha

Käyttöohjeissa mainituissa tapauksissa

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

99


PEITTAUSAINEET

Baytan® I-jauhe Kuivapeittauslaitteisiin ohran, vehnän ja kauran siemenlevintäisten tautien torjuntaan ❱❱ Monipuolinen ja laajatehoinen peittausjauhe ❱❱ Varma teho ohran lentonokeen

Ominaisuudet: Baytan I on kahden tehoaineen jauhemainen yleispeittausaine, joka tehoaa ohran, vehnän ja kauran nokitauteihin sekä tavallisimpiin maa- ja siemenlevintäisiin sienitauteihin. Vaikutustapa: Systeeminen teho suojaa kehittyvää orasta siemen- ja tuulilevintäisiltä taudeilta. Parantaa juuriston ja oraan vastustuskykyä hallaa ja kuivuutta vastaan. Käytössä huomioitavaa: Baytan I sopii kaikkiin kuivapeittauslaitteisiin. Ei ruostuta eikä syövytä peittauslaitetta. Saattaa hidastaa viljan orastumista 1-2 vuorokautta.

Tehoaineet: Triadimenoli 150 g/kg Imatsaliili 25 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 kg x 1 kpl 25 kg x 1 kpl

Käytön rajoitukset: Jos Baytan I -jauheen käyttömäärä on suurempi kuin 1,5 kg/tn siemeniä, valmistetta ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra, kaura ja vehnä

Jauhepeittaus

1,5 - 2,0 kg / 1000 kg siementä*

*= Käyttömäärä 200 g/100 kg käytetään yleensä kauralla.

100

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


PEITTAUSAINEET

Baytan® Universal-neste Nestepeittauslaitteisiin kaikille viljoille siemenlevintäisten tautien torjuntaan ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Universaali ratkaisu – yksi peittausaine vehnälle, ohralle ja kauralle Vesipohjainen – ei syövytä, laitteet pestään helposti vedellä Laajatehoinen nestepeittausaine, tehoaa myös lumihomeeseen Estää myös siemenlevintäisen punahomeen leviämistä

Ominaisuudet: Baytan Universal on erittäin laajatehoinen peittausaine vehnän, ohran ja kauran siemen- ja maalevintäisiin tauteihin. Jauhemaiseen Baytan I - valmisteeseen verrattuna Baytan Universaliin on lisätty kolmas tehoaine, fuberidatsoli. Se parantaa tehoa itävyyttä alentaviin homeisiin entisestään, ja tekee valmisteen varsin käyttökelpoiseksi myös lumihomeen torjuntaan. Vaikutustapa: Baytan toimii systeemisesti. Tehoaineet kulkeutuvat nuoriin lehtiin, minkä ansiosta valmiste tarjoaa suojan myös aikaisin leviäviltä tuulilevintäisiltä taudeilta. Baytan parantaa juuriston ja oraan kuivuuden ja hallan kestävyyttä. Käytössä huomioitavaa: Baytan Universal sopii käytettäväksi kaikissa nestepeittauslaitteissa. Valmiste juoksee peittauslaitteessa hyvin. Se on vesipohjainen, joten laitteet voidaan pestä helposti vedellä. Saattaa hidastaa viljan orastumista 1-2 vuorokautta. Valmiste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Tehoaine: Triadimenoli 75 g/l Imatsaliili 10 g/l Fuberidatsoli 9 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl 200 l / 1 kpl

Käytön rajoitukset: Jos Baytan Universalin käyttömäärä on yli 3 l/tn siemeniä, valmistetta ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra, vehnä, kaura ja syysviljat

Nestepeittaus

3,0 l / 1000 kg siementä

Ohra ja syysviljat

Paljon ohran viirutautia tai lumihomeelle altis lohko 4,0 l / 1000 kg siementä

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

101


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Ally® 50 ST Suurien saunakukkien torjuntaan erityisesti suorakylvössä ja kevennetyssä muokkauksessa ❱❱ Erinomainen teho suuriin saunakukkiin ❱❱ Tehoaa kylmässä ❱❱ Tehoaa luohoon

Ominaisuudet: Ally 50 ST on rikkakasvien torjunta-aine syys- ja kevätviljoille sekä öljy- ja kuitupellavalle. Vaikutustapa: Vaikuttaa systeemisesti pääasiassa lehtien kautta, mutta myös maan kautta rikkakasvien kasvupisteisiin, estäen rikkakasvien kasvamisen. Rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ruiskutuksen jälkeen ja lakastumisoireet näkyvät noin 10 vuorokauden kuluttua. Käytössä huomioitavaa: Käsittelyn jälkeen kasvustossa voi näkyä ohimenevää vaalenemista. Märkyydestä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa. Pellavalla voi aiheuttaa ohimenevää värinmuutosta, kasvun heikkenemistä ja lievää kukinnan viivästymistä. Kuitupellavassa pitkän kuidun osuus kokonaiskuidusta voi pienentyä.

Vesimäärä: 200-300 l/ha Varoaika: Sateenkesto: 2 h Tehoaine: Metsulfuroni-metyyli 500 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 tablettia 10 kpl

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää suojaviljalla. Seuraavana vuonna samalla lohkolla saa viljellä viljaa, apilan ja heinän suojaviljaa, pellavaa, rypsiä, rapsia, hernettä ja perunaa.

✗ 102

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syysviljat

Varhain keväällä kasvun alettua, rikkakasvien ollessa pieniä

1,06-1,6 tab/ha + kiinnite

Kevätviljat

Viljan 3-4 lehtiasteella, ennen korrenkasvun alkua

0,8 - 1,06 tab/ha + kiinnite

Öljy- ja kuitupellava

Pellavan ollessa 5-10 cm ja rikkakasvien ollessa pienellä taimella

0,8 - 1,06 tab/ha + kiinnite

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Express® Gold SX® UUTUUS! Laajatehoiseen rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta. ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Kaksi tehoainetta: tribenuroni-metyyli sekä metsulfuroni-metyyli Joustava käsittelyajankohta, hyvät tankkiseosmahdollisuudet Saa käyttää pohjavesialueilla Express – tuoteperheen laajatehoisin valmiste, lisää tehoa mm. syysitoiseen saunakukkaan

Ominaisuudet: Kahden tehoaineensa ansiosta Express Gold SX tarjoaa laajan tehon ongelmallisiinkin rikkakasveihin. Express Gold SX tehoaa erinomaisesti mm. syysitoiseen saunakukkaan, pelto-orvokkiin, pihatähtimöön, pillikkeisiin ja peippeihin sekä jauhosavikkaan. Express Gold SX tehoaa jo alhaisissa lämpötiloissa (alk. +5 °C) ja se voidaan ruiskuttaa joustavasti kaksilehtiasteelta korrenkasvun alkuun (kaura) tai lippulehtivaiheeseen mennessä. Tuotteen SX –formulaatio varmistaa täydellisen liukenevuuden sekä helpottaa ruiskun pesua. Vaikutustapa: Express Gold SX vaikuttaa rikkakasvien lehtien kautta, minkä lisäksi tuotteella on maavaikutusta. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja alkava lakastuminen on havaittavissa n. 1-3 viikkoa käsittelystä rikkakasvien kasvupisteiden kellastumisena.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää suojaviljalla. Vain kevätkäsittelyyn.

Käytössä huomioitavaa: Paras teho saadaan rikkakasvien ollessa 2-4 lehtiasteella ja hyvässä kasvussa. Kiinnitettä käytetään 0,05 l/ 100 l vettä. Express Gold SX käsittelyn jälkeen saa jälkikasvina samana vuonna viljellä vain viljaa. Syysrapsia tai syysrypsiä ei saa lohkolla viljellä aiemmin kuin 6 kk kuluttua käsittelystä. Seuraavana vuonna lohkolla voi viljellä viljaa (myös suojaviljaa), rapsia, rypsiä, perunaa, herneitä, papuja tai pellavaa. Muita kasveja saa käsitellyllä lohkolla viljellä aikaisintaan 18 kk kuluttua käsittelystä.

Tehoaineet: Tribenuroni-metyyli 222 g/kg, Metsulfuroni-metyyli 111 g/kg

Vesimäärä: 100-300 l/ha Sateenkesto: 2 h

Pakkaus / tukkupakkaus: 250 g/ 10 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat pl. kaura

2-lehtiaste – lippulehtiaste

15-27 g/ha + kiinnite

Kaura

2-lehtiaste – korrenkasvun alku

15-27 g/ha + kiinnite

Syysviljat, vain kevätkäsittely

2-lehtiaste – lippulehtiaste

27 g/ha + kiinnite

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

103


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Ariane® S Yleisimpien rikkakasvien torjuntaan viljoilta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä ❱❱ Tehokas erityisesti pelto-ohdakkeen ja peltovalvatin torjunnassa ❱❱ Laajatehoinen mutta hellävarainen Ominaisuudet: Ariane S sisältää kolmea toisiaan täydentävää tehoainetta. Tuttu laajatehoinen valmiste, joka tehoaa kaikkiin yleisimpiin rikkasveihin. Vaikutustapa: Lehtivaikutteinen systeeminen herbisidi. Teho näkyy parin päivän kuluttua ruiskutuksesta ja parin viikon kuluessa rikkakasvit kuihtuvat kokonaan.

Vesimäärä: 150-400 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Ruiskutettaessa lämpötilan on oltava yli +12 °C. Paras teho saavutetaan kun suhteellinen ilmankosteus on korkea ja lämpötila on 15-20°C. Yöpakkaset vähentävät tehoa rikkakasveihin.

Tehoaineet: MCPA 200 g/l, Fluroksipyyri 40 g/l, Klopyralidi 20 g/l

Käytön rajoitukset: Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvualustana kasvihuoneissa.

104

Varoaika: Nurmilla 30 vrk Sateenkesto: 2 h

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat

Viljan 3-4-lehtiasteella, ennen viljojen korrenkasvun alkua

1,75-2,5 l/ha

Apilattomat nurmet perustamisvuonna (pikalaitumet)

Rikkakasvien taimiasteella

1,75 - 2,0 l/ha

Apilattomat nurmet

Rikkakasvien taimiasteella

2,0 - 3,5 l/ha

Ruokohelpi ja muut energiaheinät

Perustamisvuonna kesä-heinäkuussa, rikkakasvien taimiasteella Tarvittaessa kylvöä seuraavana keväänä kasvun alkaessa

1,75-2,0 l/ha

Syysviljat ja timotein siemenviljelykset

Varhain keväällä kasvun alkaessa

2,0-3,0 l/ha

Muiden heinien siemenviljelykset

Varhain keväällä kasvun alkaessa

2,0 -3,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

2,0-3,0 l/ha

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Cantor® Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Monipuolinen ja kattava teho Pitkä käyttöajankohta, 2-lehtivaiheesta 2-solmuasteelle Laaja teho kylmissäkin olosuhteissa, alkaen +5 °C Ei pohjavesirajoitusta

Ominaisuudet: Cantor on laajatehoinen valmiste kevätviljojen rikkakasvien torjuntaan. Se tehoaa erinomaisesti tai hyvin mm. peltomataraan, pihatähtimöön, pillikelajeihin, saunakukkaan, tatarlajeihin ja peltovalvattiin. Cantor sopii sekoitettavaksi tankkiseoksena useimpien rikkakasvi- ja tautiaineiden sekä kasvunsääteiden kanssa. Vaikutustapa: Vaikutus näkyy 1-2 vuorokauden kuluttua. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit kuihtuvat 3-4 viikon kuluessa.

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Leveälehtisten rikkakasvien torjunnan voi aloittaa varhain viljan kaksilehtiasteella käyttömäärällä 0,4 l/ha. Torjuttaessa hitaammin kehittyviä rikkakasveja, aina viljan 2-solmuasteelle saakka, tulee käyttömäärän olla 0,6 l/ha. Talvehtineille rikkakasveille ja valvatille on käytettävä käyttösuosituksen ylintä käyttömäärää. Jos ruiskutettu kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan samalle lohkolle kylvää vain viljaa samana vuonna.

Sateenkesto: 1 h

Varoaika: -

Tehoaineet: Florasulami 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 3 l / 6 kpl 5 l / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Ei saa sekoittaa hukkakuran torjunta-aineiden kanssa.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat

2-lehtiaste – 2-solmuaste, yleensä pensomisvaiheessa

0,4-0,6 l/ha

Apilattomien nurmien suojaviljat

Viljan 3-4-lehtiasteelta korrenkasvun alkuun, nurmiheinien 2-lehtiasteelta lähtien

0,4-0,6 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

105


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Express® 50 SX Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä nurmien suojaviljoista ❱❱ Täydellinen liukenevuus ❱❱ Nopeampi ja varmempi teho ❱❱ Varmuutta ja ajansäästöä ruiskun pesuun

Ominaisuudet: Express 50 SX on laajatehoinen uusimman sukupolven gramma-ainevalmiste. Tehoaineen täydellinen liukenevuus tuo uutta varmuutta ruiskun pesuun. Express 50 SX on myös erittäin joustava tankkiseoskumppani.

106

Vaikutustapa: Express 50 SX vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta. Käsittelyn jälkeen kasvu pysähtyy ja kasvin lakastumisoireet ovat havaittavissa noin viikon kuluessa.

Vesimäärä: 150-200 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Tehoaa jo +5 °C alkaen. Express 50 SX käytetään viljan korrenkasvun alkuun mennessä. Kevätviljat voidaan käsitellä viljan 2-4 lehtiasteelta aina lippulehtiasteelle saakka. Viljoilla käytetään aina Viljelyohjelma-kiinnitettä 0,1 l/ha, paitsi apilapitoisilla suojaviljoilla kiinnitettä ei saa käyttää. Ruisku on pestävä käytön jälkeen. Uusi SX formulaatio tuo varmuutta ruiskun pesuun, koska valmiste liukenee täydellisesti veteen.

Tehoaine: Tribenuroni -metyyli 500 g/kg

Sateenkesto: 1 h Varoaika: Vihantavilja 14 vrk

Pakkaus / tukkupakkaus: 150 g / 10 kpl 500 g / 10 kpl

Käyttökohteet

Käyttömäärä

Kevätviljat

12-20 g/ha + kiinnite

Syysviljat

15-22 g/ha + kiinnite

Apilattomien nurmien suojaviljat

8-11 g/ha + kiinnite

Puna-apilapitoiset nurmien suojaviljat

8-11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Mustang Forte Laajatehoinen valmiste rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoista ❱❱ Laajatehoinen kolmen tehoaineen uutuus ❱❱ Erittäin hyvä teho ohdakkeseen ja valvattin ❱❱ Tehoaa jo +5 ºC alkaen

Ominaisuudet: Mustang Forte on laajatehoinen viljatilan rikkakasvien torjunta-aine syys- ja kevätviljoille. Mustang Forte on kolmen tehoaineen seos, joka antaa laajan tehon leveälehtisiin rikkakasveihin. Mustang Forten teho syväjuuristen rikkakasvien, kuten ohdakkeen ja valvatin, torjuntaan on erinomainen. Vaikutustapa: Valmiste tehoaa leveälehtisiin rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta. Vaikutus näkyy 1–2 vuorokauden kuluttua. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit kuihtuvat 3–4 viikon kuluessa.

herne, härkäpapu, lupiini, palkokasvit, kurkku, pellava, salaatti, mykerökukkaiset kasvit. Lanta, joka sisältää Mustang Fortella käsiteltyjä kasvinosia, tulee muokata maahan 7 kk ennen herkän kasvin viljelyä.

Käytössä huomioitavaa: Parhaat ruiskutusolosuhteet ovat lämpimällä ja kostealla säällä, mutta Mustang Forte tehoaa myös viileissä oloissa +5 °C alkaen. Mustang Fortea ei voi ruiskuttaa tankkiseoksena hukkakaura-aineiden kanssa. Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta, hernettä).

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Käytön rajoitukset: Mustang Fortelle herkkien kasvien viljely on kielletty käsittelystä 14 kk aikana: peruna, sipuli, porkkana, sokerijuurikas sekä muut sarjakukkaiset kasvit. 24 kk viljelykielto koskee:

Pakkaus / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Sateenkesto: 2 h Tehoaine: 2,4-D, 180 g/l, Florasulami 5 g/l , Aminopyralidi 10 g/l

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat, apilattomat suojaviljat

Pensomisen alusta - 2 -solmuasteelle

0,75 l/ha

Syysviljat

Pensomisen alusta - 2 -solmuasteelle

0,75-1,0 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

107


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

K-MCPA® Edullinen ratkaisu yksin käytettynä tai tankkiseoksiin täydentämään gramma-aineiden tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Monta käyttökohdetta Myöhään ruiskutettuna tehoaa myös pelto-ohdakkeeseen ja peltovalvattiin Edullinen Minor use -lupa mm. omenan ja herukoiden suojattuun ruiskutukseen

Ominaisuudet: K-MCPA on perinteinen MCPA-valmiste, joka tehoaa erinomaisesti ristikukkaisiin rikkakasveihin, pillikkeisiin ja savikkaan. K-MCPA:n käyttötarkoitus on rikkakasvien torjunta mm. syys- ja kevätviljoilta, pellava- ja nurmiviljelmiltä sekä nurmien suojaviljoilta. Vaikutustapa: Vaikuttaa systeemisesti pääasiassa lehtien kautta.

säkekäsittelyssä ohdaketta ja valvattia vastaan, jolloin ruiskutus tehdään viimeistään ennen tähkälle tuloa.

Käytössä huomioitavaa: Ei tehoa tai tehoaa huonosti seuraaviin rikkakasvilajeihin: linnunkaali, matarat, orvokit, peipit, pihatähtimöt, saunakukka, suolaheinä, tatarlajit.

Vesimäärä: 200-400 l/ha

Käytön rajoitukset: Käsiteltyjä nurmia ei saa käyttää rehuksi perustamisvuonna. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida, eikä käyttää kasvihuoneessa kasvualustana. Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkamista, paitsi pe-

Sateenkesto: 2-4 h Tehoaineet: MCPA 750 g/l (dimetyyliamiinisuolana) Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

Tarkasta Minor use käyttökohteet osoitteesta: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat, ilman apilaa

Orasaste, kun rikkakasvit ovat pieniä taimia

1,3-2,0 l/ha

Kevätviljat, apilan suojaviljana

Orasaste, kun apilassa on 2-4 kasvulehteä

1,0 l/ha

Syysviljat

Orasaste syksyllä, kun viljassa 2-3 kasvulehteä

1,0-1,3 l/ha

Heinien siemenviljelykset

Varhain keväällä

3,3-4,0 l/ha

Nurmet ilman apilaa

Nurmen perustamisvaiheessa heinien orasasteella

1,3-2,0 l/ha

Apilaa sisältävät nurmet

Nurmen perustamisvaiheessa , kun apilassa on 2-3 kasvulehteä

1,0 l/ha

Nurmikot

Keväällä, alku- tai loppukesällä

3,3-4,0 l/ha

Öljypellava

Pellavan taimien ollessa 5 cm:n pituisia

1,3 l/ha

Pientareet ja tienvarret

Keväällä tai varhaiskesällä

3,3-4,0 l/ha

Viljassa pesäkekäsittelynä Viljan pituuskasvu vaiheessa ennen tähkälletuloa ohdaketta- ja valvattia vastaan

108

www.k-maatalous.fi

0,7-1,3 %

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

K-TRIO® Ratkaisu mataran, ohdakkeen ja valvatin torjuntaan perinteisessä viljelyssä ❱❱ Hellävarainen viljoille ❱❱ Monipuolinen teho kustannustehokkaasti ❱❱ Tehoaa pienannosaineita kestävään pihatähtimöön ja ehkäisee tankkiseoksissa kestävien rikkakasvikantojen muodostumisen Ominaisuudet: K-Trio on kolmen fenoksihappoihin kuuluvan tehoaineen seos. Tehoaa erinomaisesti jauhosavikkaan, pihatähtimöön ja ristikukkaisiin rikkakasveihin. Tehoaa myös mm. mataroihin, linnunkaaliin ja tatariin. Ohdakkeeseen ja valvattiin teho saadaan erityisesti myöhään ruiskutettuna ja suurimmilla käyttömäärillä. Suurimmilla käyttömäärillä saadaan useammaksi vuodeksi hyvä teho myös juurakkoon. Vaikutustapa: Vaikuttaa systeemisesti rikkakasveihin lehtien kautta. Käytössä huomioitavaa: Mikäli pellossa on mm. peippiä, pillikettä, lemmikkiä ja saunakukkaa, saadaan tarpeeksi laaja teho ruiskutettaessa tankkiseoksena Toolervalmisteen kanssa. K-TRIO hyötyy ilman suhteellisesta kosteudesta ruiskutuksen aikana. Vesimäärä: 200-400 l/ha

Käytön rajoitukset: Käsiteltyjä nurmia ei saa käyttää rehuksi perustamisvuonna. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. Tehoaineet: Diklorproppi-P 310 g/l, MCPA 160 g/l, Mekoproppi-P 130g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

Sateenkesto: 2-3 h

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat ja apilattomat suojaviljat

Viljan 3-4-lehtiasteella, kuitenkin viimeistään ennen korrenkasvun alkua

1,5-2,0 l/ha K-Trio, tai seoksissa: 1,0-1,5 l/ha K-trio + Tooler 35-50 g/ha + kiinnite

Syysviljat

Varhain keväällä kasvun alkaessa

2,0-2,5 l/ha K-Trio, tai seoksissa: 1,5-2,0 l/ha K-Trio + Tooler 50-70 g/ha + kiinnite

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

109


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Tooler®

Tooler®

Tehokas pienannosaine kaikille viljoille leveälehtisten rikkojen torjuntaan matarateholla ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Erittäin hellävarainen viljelykasveille Laajatehoinen, hyvä teho saunakukkaan ja mataraan Joustava käsittelyajankohta: 3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheeseen Hyvät tankkiseosmahdollisuudet, myös hukkakaura-aineiden kanssa Pakkaus myös suurille pinta-aloille

Ominaisuudet: Tooler on tehokas pienannosaineaine leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta sekä apilattomien nurmien suojaviljoilta. Laajatehoisena valmisteena Tooler tehoaa erittäin hyvin mm. mataraan, saunakukkaan, savikkaan, pillikkeeseen, peltohatikkaan, pihatähtimöön ja ristikukkaisiin. Tuotteella on tehoa myös mm. nokkoseen ja pujoon. Valmiste tehoaa jo >+5 °C alkaen. Vaikutustapa: Tooler vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja ensimmäiset oireet näkyvät 7-10 vrk:n kuluttua. Lopullinen teho on nähtävissä 4-5:n viikon kuluttua.

Vesimäärä: 150-200 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Kevätviljoilla käsittelyajankohta on 3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheelle saakka, yleensä pensomisen lopulla (50 g/ha). Kevätviljoilla on hyvissä oloissa, aikaisessa vaiheessa mahdollista käyttää myös 35 g/ha. Tällöin Tooleria tulee käyttää tankkiseoksena toisen valmisteen kanssa, esim. K-TRIO 1,5 l/ha. Mikäli pellolla on valvattia tai ohdaketta, torjunta kannattaa myöhästyttää korrenkasvun alkuun saakka ja tehon parantamiseksi lisätä seokseen K-MCPA:ta 1 l/ha. Kiinnite varmistaa tehoa erityisesti epäedullisissa kasvuoloissa. Punnitsemalla saadaan tarkka annos.

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 350 g / 10 kpl 1,4 kg / 4 kpl

Sateenkesto: 1-2 h Tehoaineet: Tritosulfuroni 714 g/kg

✗ 110

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat

3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheeseen, yleensä pensomisvaiheessa

50 g/ha + kiinnite

Suojaviljat ilman apilaa

Heinän oraan 3-lehtiasteelta

50 g/ha + kiinnite

Syysviljat

Keväällä kasvun alettua

70 g/ha + kiinnite

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Tooler® Heavy

Tooler® Heavy

Erittäin tehokas pienannosaineseos kaikille viljoille leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Luotettava ratkaisu suurempiinkin rikkakasveihin Laaja käsittelyikkuna: 3-lehtiaste – lippulehtivaihe Toimii tehokkaasti alhaisissakin lämpötiloissa Hyvät tankkiseosmahdollisuudet

Ominaisuudet: Tooler Heavy on raskaan sarjan rikka-aine viljoille. Kahden tehoaineen yhdistelmä on poikkeuksellisen tehokas pahamaineisiin rikkoihin, kuten mataraan ja saunakukkaan, niiden ollessa isompiakin. Perusrikkakasveihin kuten savikka, vesiheinä, pillike, peippi, tatarlajit, lemmikki, linnunkaali, ruiskaunokki ja ristikukkaiset rikkakasvit valmisteella saa luotettavasti hyvän tehon. Säällä (lämpötila, ilman suhteellinen kosteus) on poikkeuksellisen vähän vaikutusta tuotteen tehoon. Vaikutustapa: Tehoaineet vaikuttavat systeemisesti lehtien kautta. Kasvu pysähtyy heti ja lopullinen teho on nähtävissä 4-5 viikon päästä. Käytössä huomioitavaa: Kevätviljoilla normaaliannos on 50 g/ha, annosta voidaan säätää joustavasti 40-70 g/ha välillä kasvuolosuhteiden mukaan. Syysviljoilla normaali annos on 70 g/ha, käyttömäärähaarukan ollessa 55-70 g/ha. Tuotteen yhteydessä käytetään kiinnitettä ohjeiden mukaisesti. Optimaalisin torjunta-ajankohta on, kun rikat ovat pieniä, yleensä pensomisen puolivälin ja korrenkasvun alun välisenä aikana. Isoimpia käyttömääriä kannattaa käyttää, jos lohkolla on syysitoisia lajeja, kuten suurehkoja talvehtineita saunakukkia.

Käytön rajoitukset: Valmisteella ei ole jälkikasvirajoituksia seuraavalle vuodelle. Vesimäärä: 100-300 l/ha Sateenkestävyys: 1,5 h Tehoaineet: Tritosulfuroni 714 g/kg, Florasulami 54 g/kg Pakkauskoko: 0,5 kg / 10 kpl, 1,05 kg / 10 kpl

*= Kevätviljoille tulossa apilattomien suojaviljojen rekisteröinti kaudelle 2016. Tarkasta ennen käyttöä.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat*

3-lehtiaste – lippulehtiaste

50 g/ha + kiinnite, normaaliannos

Syysviljat

Keväällä kasvun alettua

70 g/ha + kiinnite, normaaliannos

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

111


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Sekator® OD Yleisimpien rikkakasvien, suurien saunakukkien ja mataran torjuntaan erityisesti kevennetyssä muokkauksessa ja suorakylvössä ❱❱ Huippuluokan valmiste rikkakasvien torjuntaan, erinomainen teho mataraan ja saunakukkaan ❱❱ Nestemäinen pienannosaine, jossa uutta ODesi teknologiaa ❱❱ Toimii jo + 5 °C ❱❱ Yhdellä purkilla ruiskutat jopa yli 13 ha! Ominaisuudet: Sekator OD on kahden tehoaineen tuote ohran, vehnän ja rukiin rikkakasvien torjuntaan. Tuotteella on erinomainen teho mm. näihin viljapeltojen yleisiin rikkakasveihin: matara, jauhosavikka, saunakukka, pillikkeet ja pihatähtimö. Sen teho saunakukkaan on vakuuttava jo pienelläkin käyttömäärällä. Teho pelto-ohdakkeeseen ja peltovalvattiin on heikko. Mikäli näitä kasveja esiintyy Sekator OD käsiteltävällä lohkolla suosittelemme lisäämään tankkiseokseen K-MCPA 1 l/ha. Vaikutustapa: Sekator OD molemmat tehoaineet vaikuttavat rikkakasveihin systeemisesti lehtien kautta. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi ja ne kuolevat kokonaan 4-6 viikon kuluessa käsittelystä. Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 2 h Käytössä huomioitavaa: Kasvustoa ei pidä ruiskuttaa mikäli välittömästi ruiskutusta seuraavina öinä on odotettavissa hallaa. Sekator OD:n käyttö ei rajoita seuraavan vuoden normaalien viljelykasvien (viljat, öljykasvit, sokerijuurikas) valintaa. Hukkakauran torjunnassa ruiskuta Puma Extra 4-5 päivää ennen Sekator-ruiskutusta tai 10-12 päivää Sekator-ruiskutuksen jälkeen.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää kauralle, eikä suojaviljoille. Hukkakauraisilla alueilla ruiskuta Puma Extra ja Sekator OD erikseen. Tehoaineet: Jodosulfuroni-metyyli-natrium 25 g/l Amidosulfuroni 100 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 1 l / 12 kpl

✗ 112

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra, kevätvehnä ja kevätruis

2-lehtiaste – korrenkasvun alku

0,075-0,15 l/ha + kiinnite

Syysvehnä ja syysruis

Keväällä aikaisin kasvun alettua – korrenkasvun alku

0,1-0,15 l/ha + kiinnite

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Starane 180 Syys- ja kevätviljojen sekä apilattomien suojaviljojen ja nurmien rikkakasvien torjuntaan. ❱❱ Viljoilla hyvä seoskumppani pienannosaineiden kanssa ❱❱ Erinomainen matarateho ❱❱ Nurmilla erinomainen teho mm. voikukkaan Ominaisuudet: Starane 180 on erinomainen seoskumppani viljoilla pienannosaineiden kanssa. Seoksissa Starane 180 tuo lisätehoa mm. mataran ja pihatähtimön torjuntaan. Katkaisee pienannosaineita kestävien rikkakasvikantojen syntymisen. Starane 180 tehoaa erinomaisesti voikukkaan ja muihin nurmien yleisiin rikkakasveihin. Vaikutustapa: Vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Käytössä huomioitavaa: Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan oraan 2 –lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun mennessä. Nurmet ruiskutetaan keväällä voikukan ollessa voimakkaassa kasvussa. Hevonhierakan torjuntaaika laitumilla on alkukesällä, kun hierakka on täydellä ruusukeasteella. Paras teho saadaan ruiskutettaessa lämpimällä säällä yli +15 °C, alle +12 °C lämpötiloissa ei tule ruiskuttaa.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää apilapitoisella nurmella tai suojaviljoilla. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida tai käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. Vesimäärä: 200-400 l/ha Varoaika: 10 vrk Tehoaine: Fluroksipyyri 180 g/l Pakkauskoko: 5 l / 4 kpl 3 l / 6 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat

Viljan 2-lehtiasteelta pensomisen loppuun mennessä

0,5-0,7 l/ha yksin ruiskutettuna 0,4-0,5 l/ha tankkiseoksena

Syysviljat

Aikaisen keväällä pensomisen loppuun mennessä ennen korrenkasvun alkua

0,6-0,8 l/ha yksin ruiskutettuna 0,4 -0,6 l/ha tankkiseoksena

Säilörehu- ja heinänurmet, nurmikot sekä viljellyt laitumet

Keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa

1,5-2,0 l/ha

Perustettavat apilattomat nurmet Heinän 2 -4 – lehtivaiheessa ilman suojaviljaa

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

0,7-0,8 l/ha yksin ruiskutettaessa 0,6 l/ha tankkiseoksena

K-MAATALOUS

113


HEINÄMÄISTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Broadway®

TM

Ruis- ja vehnäviljelyksille, kun ongelmana ovat juolavehnä, hukkakaura ja muut heinämäiset sekä leveälehtiset rikkakasvit. ❱❱ Yhdellä ruiskutuksella torjutaan sekä leveälehtiset että heinämäiset rikkakasvit ❱❱ Syysviljoille ja kevätvehnälle ❱❱ Helposti annosteltava granulaatti Ominaisuudet: Broadway antaa laajan tehon sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin syysviljoilla ja kevätvehnällä. Broadway tehoaa erinomaisesti tai hyvin mm. seuraaviin rikkakasveihin: juolavehnä, peltomatara, saunakukka, vesiheinä, ristikukkaiset, pelto-orvokki, useimmat tatar-lajit, raiheinät, rikkapuntarpää, peippi, ruiskattara ja luoho. Ohjeen mukaan käytettäessä teho hukkakauraan on syysviljoilla yli 90% ja kevätvehnällä yli 95 %. Lisäksi tuotteella on viljan kortta lyhentävä vaikutus. Vaikutustapa: Broadway on lehtivaikutteinen valmiste. Se tehoaa parhaiten, kun rikat ovat aktiivisessa kasvussa. Tehoaa vain ruiskutushetkellä taimella oleviin hukkakauroihin Käytössä huomioitavaa: Hyvät kosteusolosuhteet ja yli +8 °C lämpötila lisäävät tehoa. Kevyillä maalajeilla ja kuivissa oloissa saattaa ilmetä ohimenevää vaalenemista ruiskutuksen jälken. Tehon varmistamiseksi ruiskutusnesteeseen lisätään Dassoil-kiinnitettä. Vioitusvaaran vuoksi ei saa ruiskuttaa Tiltin, Bumperin, Bolt XL:n tai metsulfuronivalmisteiden tai nestemäisten typpilannoitteiden kanssa. Jos keväällä käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, voidaan samana kesänä viljellä viljaa, maissia tai raiheinää.

Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla. Vesimäärä: 100-200 l/ha Sateenkesto: 1h Tehoaineet: Pyroksulami 68,3 g/kg + Florasulami 22,8 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 1 kg / 10 kpl

✗✗ 114

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätvehnä

Pensomisen alku - korrenkasvun alku, viimeistään 2-solmuasteella

150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Syysviljat

Pensomisen alku - korrenkasvun alku, viimeistään 2-solmuasteella

165-220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


HEINÄMÄISTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Monitor® Juolavehnän ja hukkakauran torjuntaan vehnällä ja perunalla ❱❱ Monitor + Tooler – laaja teho leveälehtisiin ja juolavehnään ❱❱ Varmistaa syksyisen juolavehnän torjunnan onnistumista ❱❱ MTT:n juolavehnän torjuntakokeiden menestyjä Ominaisuudet: Monitorilla torjutaan leveälehtisiä rikkakasveja ja juolavehnää vehnä- ja perunapelloista. Juolavehnä ei pääse imemään ravinteita vehnän käytöstä, koska Monitor kukistaa sen kitukasvuiseksi ja estää juurakon kasvun. Sen ansiosta syksyisellä glyfosaattiruiskutuksella saadaan erittäin hyvä teho. Valmiste on helppokäyttöinen pienannosaine. Vaikutustapa: Tehoaine vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta, mutta myös maavaikutteisesti. Maavaikutus on tehokkain maanpinnan ollessa ruiskutushetkellä kostea. Monitor pysäyttää rikkakasvien kasvun muutaman päivän päästä ruiskutuksesta. Juolavehnää Monitor ei tapa, vaan se jää kitukasvuiseksi viljelykasvin tyvelle. Varsinainen juolavehnän tappava torjunta tapahtuu syksyllä glyfosaattikäsittelyllä. Mikäli kasvuolosuhteet ovat silloin hyvät (juolavehnä on hyvässä kasvussa, olosuhteet ovat kosteat ja lämpimät) on mahdollista vähentää Roundup Max:n tai Roundup Bio:n käyttömäärää 50 % normaalista käyttömäärästä. Käytössä huomioitavaa: Ei saa ruiskuttaa nestemäisten lannoitteiden kanssa. Vesimäärä: 100-200 l/ha Sateenkesto: 2 h

Suositeltu käyttötapa: Jos leveälehtiset rikakkasvit ovat ohittaneet 4-lehtiasteen, teho heikkenee. Vältä ruiskutuksissa vettä, jonka pH on alle 6.Tankkiseoksissa ei saa koskaan käyttää fenoksihappovalmistetta enempää kuin 1 l/ha. Vehnällä: Vehnä voi vaalentua ja lyhentyä muutaman viikon kuluttua käsittelystä. Perunalla: Lehdet saattavat vaalentua 1-2 viikon kuluessa käsittelystä, erityisesti käytettäessä suurinta hyväksyttyä käyttömäärää. Monitor sopii erinomaisesti tankkiseoksiin Senkorin kanssa, tällöin saadaan erittäin kattava teho rikakkasveihin. Käytön rajoitukset: Valmisteella käsitelty lohko pitää kyntää normaalisyvyyteen (20 cm) ennen uuden kasvin kylvöä. Seuraavana vuonna lohkolla ei saa viljellä ohraa, vihanneksia tai sokerijuurikasta. Tehoaine: Sulfosulfuroni 800 g/kg Pakkauskoko: 125 g / 10 kpl

Kasvi

Käyttökohde

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Vehnä

Juolavehnä, luoho ja leveälehtiset rikkakasvit*

Juolavehnän ja luohon olessa 3-4-lehtiasteella, leveälehtisten rikkakasvien ollessa 2-4-lehtiasteella

18,75 g/ha + kiinnite

Hukkakaura*

Jaettu käsittely ensimmäisen kerran hukkakauran 1-3-lehtiasteella ja toinen noin 10 pv kuluttua kun hukkakaura on uudestaan orastunut

12,5 g/ha + 12,5 g/ha + kiinnite

Leveälehtiset rikkakasvit**

1. käsittely rikkakasvien sirkkalehtiasteelta 4-lehtiasteelle, 2. käsittely kun rikkakasvit ovat uudestaan samassa kasvuasteessa.

12,5 g/ha + 12,5 g/ha + kiinnite

Juolavehnä ja luoho

1. käsittely juolavehnän ja luohon olessa 3-4-lehtiasteella, 2. käsittely kun rikkakasvit ovat uudestaan samassa kasvuasteessa

12,5 g/ha + 12,5 g/ha + kiinnite

Peruna

*= Leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa Tooler laajentaa ja parantaa tehoa isoihinkin rikkakasveihin, seoksissa käyttömäärä 35-50 g/ha. **= Monitorin tehoa jauhosavikkaan, pillikkeisiin, saunakukkaan, linnunkaaliin, tatarlajeihin ja peippiin voidaan tehostaa tankkiseoksella Senkorin kanssa. Senkorin käyttömäärä tankkiseoksissa on 0,2-0,25 l/ha.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

115


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Swipe Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan viljoilta ❱❱ Tehokas valmiste hukkakauran hävittämiseen ❱❱ Voidaan sekoittaa useimpien kasvitautien ja tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa, sekä Sonis- ja CCC-kasvunsääteiden kanssa Ominaisuudet: Swipe on tehokas valmiste hukkakauran torjuntaan ohra-, vehnä- ruis- ja ruisvehnäviljelyksillä. Tehoaa myös luohoon, raiheinään ja rikkapuntarpäähän. Vaikutustapa: Swipe vaikuttaa hukkakauraan lehtien ja varren kautta pensomisen lopulta lippulehtiasteelle. Tehoaine kulkeutuu kasvupisteeseen ja rikkakasvin kasvu loppuu. Käytössä huomioitavaa: Hukkakauran torjunnassa viimeisin käsittelyaika on hukkakauran ollessa kasvuasteella BBCH 39 (lippulehtivaihe). Normaalisti myös viljakasvusto on tällöin samassa kasvuvaiheessa. Yhdistettäessä Swipe rikkakasvien torjuntavalmisteiden kanssa tulee aina käyttää vähintään 0,8 l/ha annosta. Viljan tai hukkakauran kasvulle epäedullisissa oloissa, hukkakaurasaastunnan ollessa voimakas tai ruiskutuksen viivästyessä lippulehtivaiheeseen saakka, ei tankkiseoksia rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa suositella. Tiheää viljakasvustoa ruiskutettaessa on varmistettava, että ruiskute saavuttaa kasvuston suojassa olevat pienet hukkakaurayksilöt.

Vesimäärä: 100 – 300 l/ha Sateenkesto: 1 h Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää suojaviljassa, eikä kaurassa. Hormonikäsittelyyn (mm. MCPA, Trio, Ariane S, Cantor) on pidettävä 7-10 vrk väli ennen tai jälkeen Swipe-ruiskutusta. Ravinteiden puutteesta, kuivuudesta, liiallisesta märkyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Tehoaine: Pinoksadeeni 50 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus 5 l / 4 kpl

✗ 116

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra, vehnät, ruis ja ruisvehnä

Pensomisen loppu- lippulehtiaste

0,7-0,9 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Puma® Extra Hukkakauran, luohon ja rehukattaran torjuntaan viljoilta ❱❱ Tehokas ja helppokäyttöinen hukkakauran torjuja ❱❱ Soveltuu tankkiseoksiin useiden mataraan tehoavien valmisteiden kanssa ❱❱ Sopii myös pohjavesialueille Ominaisuudet: Puma Extra on tehokas hukkakauran torjunta-aine ohra-, vehnä,- ruis- ja ruisvehnäviljelyksille. Tehoaa erinomaisesti myös luohoon. Valmiste ei tarvitse erillistä kiinnitettä normaaliolosuhteissa. Vaikutustapa: Puma vaikuttaa lehtien kautta hukkakauraan tuhoten sen kasvupisteen, jolloin kasvu pysähtyy ja hukkakaura kuolee. Käytössä huomioitavaa: Paras ruiskutussää on pilvipouta aamupäivällä tai illalla, lämpötilan ollessa 15-20 °C. Puma Extraan on syytä lisätä kiinnitettä jos olosuhteet ovat hyvin kuivat, viileät tai mikäli Puma Extraa käytetään tankkiseoksessa pienannosaineiden kanssa. Torjuttaessa hukkakauraa, valvattia ja ohdaketta samalta lohkolta, Puma Extra käsittely voidaan tehdä 4-5 päivää ennen leveälehtisten rikkojen torjuntaa. Normaaleissa olosuhteissa kiinnitteen määrä pienannosaineiden kanssa on ½ normaalista, mutta kuivissa ja kylmissä olosuhteissa pienannosaineiden ohjeistuksen mukaan. Ohran lehdet voivat ohimenevästi vioittua ruiskutuksessa. Herkkiä lajikkeita oat Viivi, Saana, Prisma, Mette, Kiita ja Kinnan.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 1 h Käytön rajoitukset: Puma Extraa ei saa sekoittaa YARA-Vita tuotteiden, typpiravinteiden ja fenoksihappovalmisteiden kanssa samaan tankkiin. Ruiskutuksen väli fenoksihapoilla ja Pumalla on 10-12 päivää. Ei voida käyttää suojaviljalle. Tehoaine: Fenoksaproppi-P-etyyli 75 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra ja kevätvehnä

Viljan pensomisen puolivälissä korrenkasvun alussa (viimeistään 1-solmuasteella)

1,0 l/ha 1,2 l/ha

Syysvehnä, ruis ja ruisvehnä Varhain keväällä kasvun alkaessa

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

0,8-1,2 l/ha

K-MAATALOUS

117


NURMIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Basagran® M75

Basagran® M75

Rikkakasvien torjuntaan aikaisessa vaiheessa mm. herneeltä sekä puna-apilan siemenviljelyksiltä ja suojaviljalta ❱❱ Hyvä ja laaja teho ❱❱ Hellävarainen formulaatti ❱❱ Säästää apilaa Ominaisuudet: Basagran M75 on kahden tehoaineen nestemäinen seos. Valmiste on hellävarainen viljelykasville. Vaikutustapa: Lehtivaikutteinen herbisidi. Bentatsoni vaikuttaa kosketusvaikutteisesti rikkakasveihin ja MCPA systeemisesti. Käytössä huomioitavaa: Basagran M75 on suositeltavinta ruiskuttaa rikkakasveihin niiden aikaisessa kehitysvaiheessa, ennen rikkakasvien 2-lehtivaihetta. Runsaan vesimäärän käyttö on hyvin tärkeää lopputuloksen kannalta. Parhaat ruiskutusolosuhteet ovat ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea ja lämpötilan ollessa +15 °C. Valo tehostaa tehoaineen vaikutusta kasvissa, jonka vuoksi aamupäivä on parasta ruiskutusaikaa.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä eikä valko- ja alsikeapilalla. Käsiteltyjä nurmia ei saa korjata rehuksi perustamisvuonna. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. Tehoaineet: Bentatsoni 250 g/l, MCPA 75 g/l (kaliumsuolana) Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 5-6 h

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Suojaviljan kanssa tai ilman perustettavat apilapitoiset nurmet

Apilassa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 kasvulehteä

3,0-4,0 l/ha

Viimeistään kun apila 5-7 cm korkuista

3,0-4,0 l/ha

Puna-apilan siemenviljelykset

118

Herne

Aikaisella taimiasteella, herne 5-8 cm

3,0-3,5 l/ha

Öljypellava

Taimien ollessa 5 cm

3,5-4,0 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


NURMIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Basagran® SG

Basagran® SG

Leveälehtisten ongelmarikkakasvien torjuntaan mm. palkokasveilta ilman sadonkäyttörajoituksia ❱❱ Laajatehoinen, hyvä teho myös peltomataraan ❱❱ Apilapitoinen nurmisato voidaan käyttää rehuksi käsittelyvuonna ❱❱ Sopii mm. härkäpavulle ja sinimailaselle Ominaisuudet: Basagran SG on helppokäyttöinen ruiskuterae, joka sopii monipuolisesti vihannesviljelyyn. Tuote on laajatehoinen ja hellävarainen viljelykasville. Teho on hyvä mm. peltomataraan, saunakukkaan, pihatähtimöön ja ristikukkaisiin rikkakasveihin. Käytössä huomioitavaa: Suositeltavinta ruiskuttaa joko aamulla tai illalla. Paras teho saadaan kostealla ja lämpimällä säällä (väh. +15 °C), kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa, rikkakasvien taimien sirkkalehtiasteelta 2-3 lehtiasteelle saakka. Heinän ja puna-apilan suojaviljoilla voidaan tehoa varmistaa lisäämällä joukkoon K-MCPA:ta 0,5 l/ha sekä herneellä 0,4 l/ha. Yöhallan uhatessa ja sen jälkeen ei saa ruiskuttaa. Viljelykasvin vioitusriski kasvaa hyvin lämpimällä säällä (yli +20 °C). Vesimäärä: 300-400 l/ha

✗ Käyttökohteet Apila- ja sinimailasviljelykset suojaviljan kanssa tai ilman kylvövuonna Apilan siemenviljelykset ja apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet Sinimailasen siemenviljelykset Vilja-herne-seosvilja, herne, myös palkoineen korjattava Härkäpapu Pensaspapu Istukas- ja taimisipuli Avomaankurkku Pellava

Sateenkesto: Vähintään 6 h Käytön rajoitukset: Käyttö on kielletty mäkikuisman sadonkorjuukautena. Ei saa levittää reppuruiskulla. Tehoaine: Bentatsoni 870 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 3 kg / 4 kpl

Käyttöajankohta Apilassa tai sinimailasessa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 kasvulehteä tai, kun heinän oras on 2-3-lehtiasteella

Käyttömäärä

Aikaisin keväällä kasvun alettua

1,1-1,7 kg/ha

Aikaisin keväällä kasvun alettua Vilja on 2-3-lehtivaiheessa, herne 5-8 cm Aikaisella taimiasteella, 2-4 kasvulehteä Pensaspavussa 2 kasvulehteä Sipulin 3-4-lehtivaiheessa, ei sovellu varhaisviljelyyn Taimessa on 1-2 kasvulehteä, tavallisesti 3-4 viikkoa kylvöstä, vasta 5-7 vrk harson poistamisen jälkeen

1,4-1,7 kg/ha 1,1-1,7 kg/ha 1,1-1,7 kg/ha 1,1-1,7 kg/ha 1,1-1,7 kg/ha 1,1 kg/ha

Pellavan taimien ollessa 5-6 cm

Mäkikuisma Kylvö- tai istutuskesänä, sen ollessa vähintään 3 cm * sinimailasviljelykset ilman suojaviljaa kylvövuonna 1,4-1,7 kg/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

1,1-1,7 kg/ha*

1,4-1,7 kg/ha 1,4-1,7 kg/ha + kiinnite 0,2 l/ha 1,1-1,4 kg/ha

K-MAATALOUS

119


NURMIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Gratil® Yleisimpien nurmen rikkakasvien torjuntaan ❱❱ Hyvä teho nurmien pahoihin rikkakasveihin mm. hierakoihin, leinikkeihin, lutukkaan, suolaheinään ja voikukkaan ❱❱ Säästää nurmissa puna- ja valkoapilaa ❱❱ Viljoilla tankkiseoksissa 15-20 g/ha Gratilia, varmistaa mataratehon Ominaisuudet: Gratil on helppokäyttöinen pienannosaine nurmien ja viljojen rikkakasvien torjuntaan. Hellävarainen nurmille, säästää myös puna- ja valkoapilaa. Tehoaa jo +5 °C lämpötilassa. Vaikutustapa: Vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta. Rikkakasvin kasvu pysähtyy 48 tunnin kuluessa ja ne kuolevat 2-3 viikon kuluttua ruiskutuksesta. Käytössä huomioitavaa: Kevään ruiskutus vähentää ensimmäisen korjuun/laiduntamisen rikkakasvien määrää ja antaa puhtaan toisen korjuun tai laiduntamiskerran kasvuston. Paras ja pitkäkestoisin torjuntatulos erityisesti voikukan ja nokkosen osalta saavutetaan ruiskutuksella 1. tai 2. niiton jälkeen. Tällöin torjunnalla on myös jälkivaikutusta seuraavaan vuoteen.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Varoaika: Laitumet ja säilörehunurmet 7 vrk. Kuivaheinä 21 vrk, Vilja 14 vrk. Tehoaine: Amidosulfuroni 750 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 120 g / 20 kpl

✗ Käyttökohteet

Käsittelyaika

Käyttömäärä

Syysviljat

Keväällä kasvun alettua

40-45 g/ha TAI 20 g/ha yhdessä jonkun toisen hyväksytyn valmisteen kanssa (esim. Tooler tai Ally)

Kevätviljat, apilattomien nurmien suojaviljat

Alkaen viljan 3-lehtiasteelta, pensomisen loppuun mennessä, kun heinässä on 2-3 kasvulehteä

15-20 g/ha tankkiseoksena Tooler:n (35-50 g/ha) kanssa

Pellava

Rikkojen ollessa pieniä (kork. 4 kasvulehteä)

30-40 g/ha yksin TAI Gratil 20 g + Ally 50 ST

Vakiintuneet nurmet

Keväällä kasvun alettua tai 1. tai 2. niiton jälkeen, kun hierakka, leinikit jne. ovat voimakkaassa kasvussa

40-60 g/ha*

Ilman suojaviljaa perustettavat Heinän orastumisen jälkeen, kun rikat ovat nurmet, timotein siemenviljelykset pieniä ja heinä on 2-3 lehtivaiheessa

30-40 g/ha

Käytettäessä valmistetta yksin tai tehtäessä seos toisen pienannosvalmisteen kanssa, on seokseen aina lisättävä Viljelyohjelma-kiinnitettä 0,1-0,2 l/ha * Apilapitoisilla nurmilla käyttömäärä 20 g/ha. Apilan määrä pienenee käsittelyn jälkeen, mutta kompensoituu takaisin syksyyn mennessä.

120

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


NURMIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Primus® Nurmen rikkakasvien torjuntaan myös kylmissä olosuhteissa ❱❱ Nurmilla vahvuus peltokanankaali, leinikit, lutukka ja voikukka ❱❱ Tehoaa jo kylmissä olosuhteissa +2 °C ❱❱ Viljoilla tankkiseoksissa etuna hyvä teho mm. mataraan ja saunakukkaan Ominaisuudet: Primus on monipuolinen, nestemäinen pienannosvalmiste leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoilta sekä apilattomilta nurmilta. Valmiste on hellävarainen viljelyskasveille, joten se sopii hyvin erilaisiin tankkiseoksiin. Vaikutustapa: Tehoaine vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta rikkakasveihin, pysäyttämällä kasvin aminohapposynteesin. Käytössä huomioitavaa: Primus tehoaa hyvin mm. seuraaviin rikkakasveihin: pihatähtimö, saunakukka, matara, tatarlajit, ruiskaunokki, lemmikki, linnunkaali, ristikukkaiset rikkakasvit, pillike ja lutukka. Teho pelto-orvokkiin, peippiin, jauhosavikkaan, tädykkeeseen ja pelto-ohdakkeeseen on hieman heikompi.

Vesimäärä: 80-200 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Varoaika: Niitto- ja laidunnurmilla 7 vrk Tehoaine: Florasulami 50 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 0,5 l / 20 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä l/ha

Syysviljat

Viljan 3-4-lehtivaiheessa, viimeistään ennen korrenkasvun alkua

0,06-0,1 l/ha + kiinnite

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat

Viljan 3-4-lehtivaiheessa, viimeistään ennen korrenkasvun alkua

0,05-0,1 l/ha + kiinnite

Heinien siemenviljelykset

Aikaisin keväällä kasvun alettua

0,1-0,15 l/ha

Apilattomat nurmet perustamisvuonna

Nurmen 2-lehtiasteelta lähtien

0,1-0,15 l/ha + kiinnite

Apilattomat säilörehunurmet- ja laidunnurmet, laitumet

Keväällä kasvun alettua, tarvittaessa kesällä 0,1-0,15 l/ha + kiinnite

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

121


NURMIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Starane XL Nurmien ja viljojen rikkakasvien torjuntaan ❱❱ Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan laidun- ja säilörehunurmille ❱❱ Uusi 20 l pakkauskoko ❱❱ Soveltuu käytettäväksi jo +5 °C lämpötiloissa Ominaisuudet: Starane XL torjuu yleisimmät leveälehtiset rikkakasvit mm. voikukan, hevonhierakan ja nokkosen apilattomilta laidun- ja säilörehunurmilta sekä suojaviljoilta. Sopii myös kevät- ja syysviljojen rikkakasvien torjuntaan tankkiseoksissa pienannosaineiden kanssa. Vaikutustapa: Vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta.

Vesimäärä: 100 -300 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Nurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Voikukka, hevonhierakka ja peltokanankaali ruiskutetaan ennen kukintavarren pituuskasvun alkua. Viljat käsitellään 2-lehtiasteelta pensomisen loppuun mennessä.

Tehoaine: Florasulami 2,5 g/l Fluroksipyyri 100 g/l

Varoaika: 10 vrk

Pakkauskoko: 5 l ja 20 l

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää apilapitoisella nurmella tai suojaviljalla. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida tai käyttää kasvihuoneissa kasvualustana

122

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitumet

Keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa

1,5-1,8 l/ha

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat

Viljan 2-lehtiasteelta pensomisen loppuun mennessä

0,8-1,0 l/ha

Syysviljat

Keväällä pensomisen loppuun mennessä ennen korrenkasvun alkua

1,0-1,2 l/ha

Heinien siemenviljelykset

Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2 -4 – lehtivaiheessa pienintä annosta käyttäen

1,5-1,8 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


JUOLAVEHNÄN TORJUNTA

Glyfosaatin käyttömäärät ongelmarikkakasveille Rikkakasvi

Englannin raiheinä

Standardi 360 g/l

Envision 450 g/l

Roundup Max 680 g/kg

Rikkakasvi

Standardi 360 g/l

Envision 450 g/l

Roundup Max 680 g/kg

3-4

2,4-3,2

1,5-2

Peltokorte**

10

8

5

Haapa

4-6

3,2-4,8

2-3

Pelto-ohdake

6-8

4,8-6,4

3-4

Hierakka

4-6

3,2-4,8

2-3

Peltopähkämö

6-8

4,8-6,4

3-4

Isorölli

4

3,2

2

Pelto-valvatti

6-8

4,8-6,4

3-4

Italian raiheinä

2

1,6

1

Pihlaja

4-6

3,2-4,8

2-3

Juolavehnä

3-4

2,4-3,2

1,5-2

Järviruoko

6-8

4,8-6,4

3-4

Pujo

6-8

4,8-6,4

3-4

Punanata

4-6

3,2-4,8

2-3

Ketohanhikki

6-8

4,8-6,4

3-4

Raita

4-6

3,2-4,8

2-3

Kiertotatar

6-8

4,8-6,4

3-4

Rantaminttu

6-8

4,8-6,4

3-4

Rikkanenätti

8*

6,4

4

Rönsyrölli

4

3,2

2

Koiranheinä Koivu

4

3,2

2

4-6

3,2-4,8

2-3

Leinikit

6-8

4,8-6,4

3-4

Saarni

4-6

3,2-4,8

2-3

Leppä

4-6

3,2-4,8

2-3

Sananjalka

4-6

3,2-4,8

2-3

Leskenlehti

6-8

4,8-6,4

3-4

Sarat

6-8

4,8-6,4

3-4

Leveäosmankäämi

6-8

4,8-6,4

3-4

Saunakukka

3-5

2,4-4

1,5-2,5

Siankärsämö

6-7

4,8-5,6

3-3,5

8

6,4

4

Maitohorsma

4-6

3,2-4,8

2-3

Mansikka

7-8

5,6-6,4

3,5-4

6

4,8

3

Tammi

4-6

3,2-4,8

2-3

6-8

4,8-6,4

3-4

Timotei

4

3,2

2

Myrkkykeiso Nokkonen Nurmilauha

4-6

3,2-4,8

2-3

Nurminata

3-4

2,4-3,2

1,5-2

Takiainen

Tyrni Ukonputki

4

3,2

2

6-8

4,8-6,4

3-4

Nurmipuntarpää

4-6

3,2-4,8

2-3

Vadelma

6

4,8

3

Oratuomi

4-6

3,2-4,8

2-3

Voikukka

8

6,4

4

Pajut

6-8

4,8-6,4

3-4

Vuohenputki

8

6,4

4

*käsittely tulee toistaa useana vuotena perättäin **juurakkoteho vaihtelee vuosittain merkittävästi Tehon kannalta paras käsittelyajankohta: - heinämäiset kasvit niiden tullessa tähkälle/röyhylle - puut ja pensaat niiden ollessa täydessä lehdessä - leskenlehti, pähkämö, minttu, nokkonen elokuussa

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

123


JUOLAVEHNÄN TORJUNTA

Envision® Väkevä biotyypin glyfosaatti vaativiin olosuhteisiin ❱❱ Envision-teknologialla valmistettu korkean (450 g/l) tehoainepitoisuuden bioglyfosaatti ❱❱ Lisäaineistus estää vaahtoamisen ❱❱ Saa käyttää pohjavesialueilla viljelyillä alueilla Ominaisuudet: Envision on nestemäinen, perinteisiä tuotteita huomattavasti väkevämpi glyfosaatti, joka ainutlaatuisen valmistustekniikkansa ansiosta sisältää tehokkaan kostutusaineen. Ruiskutusnesteen pintajännitystä alentava kostuttaja varmistaa ruiskutteen tasaisen leviämisen, mikä mahdollistaa torjunnan myös haastavissa olosuhteissa. Envision on väkevyytensä takia helppo käsitellä ja varastoida. Se on turvallisessa bioformulaatissa eikä sillä ole pohjavesirajoitusta viljellyillä alueilla. Vaikutustapa: Envisionin sisältämä glyfosaatti leviää systeemisesti kasvin vihreiden, maanpäällisten osien pinnalta kasvin juurakkoon. Käytössä huomioitavaa: Monivuotiset leveälehtiset rikat (esim. leskenlehti, peltovalvatti, pelto-ohdake, peltopähkämö) torjutaan viimeistään niiden kukinnan aikana. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan muokata rikkakasvien värin muututtua punavioletiksi tai keltaiseksi. Envisionilla ei ole rajoitusta käsittelyn jälkeen viljeltävien kasvien suhteen. Kevätkäytössä ruiskutuksen ja muokkauksen väli on oltava vähintään 7 vrk, paitsi jos pellolla on pääasiassa yksivuotisia rikkakasveja. Tällöin muokkauksen voi tehdä 2 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Kevätkäsittelyn teho juolavehnään ei ole yhtä hyvä kuin syyskäsittelyn. Halla ei heikennä Envisionin tehoa, mikäli ruiskutetaan sulaan kasvustoon.

Käytön rajoitukset: Käsiteltyjä olkia ei saa käyttää rehuksi. Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä. Marjastus ja sienestys on kielletty lehvästöruiskutusalueella käsittelystä vuoden loppuun. Sateenkesto: Juolavehnä 2 tuntia, muut 1-4 tuntia Tehoaine: Glyfosaatti 450 g/l Pakkauskoko/ tukkupakkaus 10 l / 2 kpl 15 l / 1 kpl 200 l / 1 kpl 640 l / 1 kpl

✗ 124

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


JUOLAVEHNÄN TORJUNTA

Envision® käyttömäärät Käyttökohde

Torjuntakohde

Olosuhteet

Käyttömäärä

Vesi l/ha

Viljelyohjelmakiinnite

Viljapellot ja viljelysmaat sadonkorjuun jälkeen

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit

Normaalit Hyvät

3,2 l/ha 2,4 l/ha 4,8-6,4 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha

0,5 l/ha

Ruiskutus puinnin yhteydessä

Juolavehnä

2,4 l/ha

100-200 l/ha

Kynnettävät nurmet

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit

Normaalit Hyvät

3,2 l/ha 2,4 l/ha 4,8-6,4 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha

Muokkaamaton kesanto, viljelemättömät alueet

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit Hukkakaura

Normaalit Hyvät

3,2 l/ha 2,4 l/ha 4,8-6,4 l/ha 1,6-2,4 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha

Hedelmätarhat sadonkorjuun jälkeen

Juolavehnä Rikkayrtit

3,2 l/ha 4,8-6,4 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha

Sivelykäsittely viljelysmaat, rivivälit, viljelemättömät alueet, metsänviljely

25-40 % vesiliuos

Vesakontorjunta lehvästöruiskutuksena

1,6-2,4 l/ha

Vesakontorjunta kantokäsittelynä

8-12 % vesiliuos

Vesakontorjunta taskuttamalla

25-40 % vesiliuos

Ruiskutus ennen puintia

Juolavehnä Juolavehnä

Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen

Juolavehnä Rikkayrtit

Normaalit Hyvät

0,5 l/ha

0,5 l/ha 0,5 l/ha

100-200 l/ha

2,4 l/ha 1,6 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha

0,5 l/ha 0,5 l/ha

2,4 l/ha 1,2 l/ha

100-200 l/ha 100-200 l/ha

0,5 l/ha 0,5 l/ha

Envisionin viskositeetti on huomattavasti perinteisiä glyfosaatteja alhaisempi. Ominaisuuksiensa ansiosta Envision ei vaahtoa eikä sotke. Kuvissa vasemmalla perinteinen glyfo­saattivalmiste, oikealla Envision.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

125


JUOLAVEHNÄN TORJUNTA

Roundup® Max Markkinoiden vahvin glyfosaatti ❱❱ Markkinoiden väkevin glyfosaatti, lähes 90 % väkevämpää kuin perinteiset nestemäiset ❱❱ Helppo varastoida ja käsitellä, vie vähän tilaa ❱❱ Pakkanen ei haittaa varastointia ❱❱ Ei tarvitse kiinnitettä ❱❱ Transorb –teknologia varmistaa nopean imeytymisen myös kevätkäytössä ja epäedullisissa olosuhteissa Ominaisuudet: Roundup Max on raemuodossa oleva tehokas glyfosaatti, joka toimii hyvin epäedullisissakin olosuhteissa. Tuotteen valmistuksessa on käytetty Transorb-teknologiaa, joka varmistaa tehoaineen nopean kulkeutumisen juuristoon saakka, missä tehoa todella tarvitaan. Pussillinen riittää 5-6,6 hehtaarille. Roundup Maxilla ei ole viljellyillä alueilla pohjavesirajoitusta. Käytössä huomioitavaa: Paras teho saadaan ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 70 %. Torjuttaessa juolavehnää siinä on oltava ruiskutushetkellä vähintään 3-4 vihreää lehteä. Juolavehnä on yleensä tässä vaiheessa vähintään 10-15 cm korkeaa. Roundup Maxin teho juolavehnässä alkaa näkyä 1014 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Monivuotiset rikkayrtit on torjuttava juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura on torjuttava viimeistään sen tullessa röyhylle. Maan voi muokata, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi. Kun ruiskutus on tehty hyvissä olosuhteissa, minimiaika käsittelyn ja muokkauksen välillä on kevät- ja kesäkäytössä yksivuotisten rikkojen torjunnassa 2 vrk, monivuotisten rikkojen torjunnassa 5 vrk ja suorakylvössä 1 vrk. Syksyllä minimiaika on Etelä-Suomessa 1 vko, muualla maassa 2 vkoa. Mikäli kevätkäsitelty lohko muokataan, ruiskutuksen ja muokkauksen väli pitää olla vähintään 7 vrk. Jos lohkon rikkakasvit ovat pääasiassa yksivuotisia, muokkaus voidaan tehdä 2 vrk:n kuluttua. Keväällä teho juolavehnään ei ole yhtä hyvä kuin syksyllä. Halla ei heikennä tehoa, jos ruiskutetaan sulaan kasvustoon. Voimakas kuivuus ennen

126

www.k-maatalous.fi

ruiskutusta tai sade heti ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää tehoa. Käytön rajoitukset: Käsiteltyjä olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi. Sateenkesto: Hyvissä oloissa hukkakauran- ja yksivuotisten heinämäisten rikkakasvien torjunnassa 1 h, juolavehnällä 2 h ja rikkayrttien torjunnassa 4 h. Varoaika: Ennen puintia tapahtuvassa juolavehnän torjunnassa varoaika 10 vrk. Sallittu vain rehuohralla, rehukauralla, rypsillä ja rapsilla. Ruiskutushetkellä on viljanjyvien kosteus oltava alle 30 %. Tehoaineet: Glyfosaatti 680 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 kg / 1 kpl

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


JUOLAVEHNÄN TORJUNTA

Roundup Maxin käyttömäärät Käyttökohde

Torjuntakohde

Viljapellot ja viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai –istutusta

Juolavehnä Rikkayrtit Huonosti talvehtinut syysvilja

Viljapellot ja viljelysmaat sadonkorjuun jälkeen

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit

Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen

Juolavehnä Rikkayrtit

Ruiskutus ennen puintia

Juolavehnä Juolavehnä

Ruiskutus puinnin yhteydessä

Juolavehnä

Kynnettävät nurmet

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit

Muokkaamaton kesanto, viljelemättömät alueet

Juolavehnä Juolavehnä Rikkayrtit Hukkakaura

Puutarhakasvien rivivälit Hedelmätarhat sadonkorjuun jälkeen

Olosuhteet

Käyttömäärä

Vesi l/ha

1,5 kg/ha 0,75 kg/ha 0,75 kg/ha

100-200 100-200 100-200

2,0 kg/ha 1,5 kg/ha 2-4 kg/ha

100-200 100-200 100-200

1,5 kg/ha 0,75 kg/ha

100-200 100-200

1,5 kg/ha 1,0 kg/ha

100-200 100-200

1,5 kg/ha

100-200

Normaalit Hyvät

2,0 kg/ha 1,2 kg/ha 3-4 kg/ha

100-200 100-200 100-200

Normaalit Hyvät

2,0 kg/ha 1,5 kg/ha 3,0-4,0 kg/ha 1,0-1,5 kg/ha

100-200 100-200 100-200 100-200

Juolavehnä Rikkayrtit

1,5 kg/ha 0,75 kg/ha

100-200 100-200

Juolavehnä Rikkayrtit

1,5-2,0 kg/ha 3,0-4,0 kg/ha

100-200 100-200

0,75 kg/ha

100-200

Normaalit Hyvät

Normaalit Hyvät

Mäkikuismaviljelykset Rikkayrttejä ovat esim. leskenlehti, peltovalvatti, pelto-ohdake, peltopähkämö

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

127


KASVUNSÄÄTEET

Cerone® Kasvunsääde myöhäiseen käsittelyyn ❱❱ Monipuolinen ja tehokas kasvunsääde ❱❱ Ei rajoita olkien käyttöä

Ominaisuudet: Cerone on tehokas kasvunsääde ohra-, vehnä- ja ruisviljelmille. Soveltuu myös apilapitoisille suojaviljoille. Vaikutustapa: Etefoni imeytyy lehtien ja korren kautta. Korsi lyhenee ja tulee paksummaksi.

Vesimäärä: 200-300 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Paras laonestovaikutus saadaan kun ruiskutetaan viljan lipulehtiasteella. Parhaat olosuhteet ovat aamulla tai aamupäivällä kirkkaalla säällä lämpötilan ollessa +12-15 °C ja ilmankosteuden ollessa 80-90 %. Jos Ceronea käytetään tankkiseoksessa kasvitautiaineen kanssa, vähennetään Ceronen käyttömäärää 1,0 dl/ha. Ohralla suurin käyttömäärä tankkiseoksissa on 0,5 l/ha. Älä ruiskuta poudanaroilla mailla kasvavaa, kuivuudesta, taudeista tai muusta stressitekijöistä kärsivää kasvustoa.

Varoaika: 35 vrk

Sateenkesto: 4 h

Tehoaine: Etefoni 480 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Aikaisintaan 10 vrk rikkakasviruiskutuksista.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ohra

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa*

0,5-0,7 l/ha heikkokortiset lajikkeet 0,3-0,5 l/ha vahvakortiset lajikkeet

Syysvehnä

Lippulehtiasteella, kuitenkin ennen tähkälletuloa*

1,0 l/ha

Kevätvehnä

Lippulehtiasteella, kuitenkin ennen tähkälletuloa*

0,3-0,5 l/ha

Ruis

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa*

1,5 l/ha

*= paras laonestovaikutus saavutetaan yleensä ruiskutettaessa lippulehtivaiheessa.

128

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVUNSÄÄTEET

Cycocel® 750

Cycocel® 750

Edullinen kasvunsääde vehnälle, kauralle ja rukiille aikaisessa vaiheessa ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Lyhentää ja vahvistaa alimpia solmuvälejä Parantaa pensomista aikaisessa käytössä Tehostaa juuriston kehitystä Edullinen kasvunsääde

Ominaisuudet: Cycocel 750 on edullinen korrensääde vehnälle, kauralle, rukiille ja koristekasveille. Lyhentää ja vahvistaa alimpia solmuvälejä sekä tehostaa juuriston kehitystä.

Odotetaan rekisteröintiä timotein siemenviljelyksille. Tarkasta virallinen hyväksyntä ennen käyttöä.

Vaikutustapa: Cycocel 750 vaikuttaa kasviin lehtien kautta. Tehoaine vaikuttaa kasvin gibberelliinisynteesiin.

teurastusta. Vaarallista muille viljelykasveille. Kaikki ostajat eivät hyväksy klormekvattikloridin käyttöä suurimokauralla.

Käytössä huomioitavaa: Käyttömäärä tarkennetaan lannoituksen ja lajikkeen mukaan. Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvien torjunta-aineen kanssa pensomisen lopulla tai viljan 1-solmuasteella. Aikainen käsittely lisää versontaa. Optimiruiskutusolosuhteet ovat +15-20 °C ilman suhteellisen kosteuden ollessa suuri. Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3-0,5 l/ha mikäli valmistetta ei ruiskututa seoksena jonkun muun aineen kanssa. Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa kasvustoa ei saa ruiskuttaa.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 3-4 h Tehoaine: Klormekvattikloridi 750 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

Käytön rajoitukset: Olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syysvehnä

Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)

1,0-2,0 l/ha

Kevätvehnä

Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)

0,3-1,0 l/ha

Ruis

Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)

1,5-2,0 l/ha

Kaura

Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)

1,0-1,5 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

129


KASVUNSÄÄTEET

Terpal®

Terpal®

Hellävarainen kasvunsääde joustavalla käsittelyajankohdalla ❱❱ Lyhentää ja vahvistaa ylimpiä solmuvälejä ❱❱ 2-tehoaineen vaikutustavan ansiosta erittäin hellävarainen viljelykasville ❱❱ Ei rajoita olkien käyttöä Ominaisuudet: Terpalilla on joustava käsittelyajankohta. Terpal on rekisteröity ohralle, vehnälle, rukiille ja ruisvehnälle. Tehoaineet vahvistavat kortta ja lyhentävät käsittelyn jälkeen kasvavia solmuvälejä. Vahvistamalla tähkän alla olevaa kortta Terpal pienentää tähkien tippumisen riskiä kasvukauden lopulla. Vaikutustapa: Tehoaineet imeytyvät lehtien ja korren kautta kasviin. Mepikvattikloridi ja etefoni vaikuttavat kasvissa synteeseihin ja kasvin luontaisten kasvuhormonien määrään, jolloin kasvista tulee lyhyempi ja tukevampi. Käytössä huomioitavaa: Annosmäärä tarkennetaan lajikkeen ja lannoituksen mukaan. Terpalin vaikutus tehostuu ruiskutettaessa yhdessä tautiaineiden kanssa. Paras laonestovaikutus saadaan ruiskutettaessa lippulehtivaiheessa.

Vesimäärä: 100-400 l/ha Sateenkesto: 4-5 h Tehoaineet: Mepikvattikloridi 305 g/l, Etefoni 155 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Älä ruiskuta stressaantunutta kasvustoa. Terpal on hapan kasvunsääde, tankkiseoksissa sen jälkeen lisätään ainoastaan kiinnite, mikäli muut seoskumppanit sitä vaativat. Valmistetta saa käyttää aikaisintaan 7 vrk kuluttua fenoksihappo- tai hukkakauraruiskutuksesta. Käytön rajoitukset: Käytettävä ennen tähkän esille tuloa. Ei ole rekisteröity kauralle.

130

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVUNSÄÄTEET

Terpal® Ohralajikkeilla Terpalin käyttömäärät lakoutumisriskiin perustuen 0,5-0,7 l/ha

0,7-1,0 l/ha

1,0-1,5 l/ha

Amber

Barke

Artturi

Annabell

Braemar

Arve

Fairytale

Brage

Edwin

Justina

Edel

Erkki

Maaren

Einar

Gaute

Marthe

Elmeri

Jyvä

Minttu

Kustaa

Kunnari

NFC Tipple

Mentor

Loviisa

Prestige

Mette

Pilvi

Saana

Olavi

Polartop

Tocada

Scarlett

Rolfi

Viivi

Tiril

Voitto

Xanadu

Vilde

Terpal kasvunsääteen käyttömäärät käyttökohteittain Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syysvehnä

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa

0,8-1,5 l/ha

Kevätvehnä

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa

0,3-1,0 l/ha

Ruis

Lippulehtivaihe - ennen tähkälletuloa

1,0-2,0 l/ha

Ruisvehnä

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa

1,0-2,0 l/ha

Kevätohra

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa

0,5-1,5 l/ha

Syysohra

2-solmuaste - ennen tähkälletuloa

1,0-1,5 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

131


KASVUNSÄÄTEET

Trimaxx® Kasvunsääde kaikille viljoille ❱❱ Tuttu tehoaine trineksapakki-etyyli ❱❱ Lyhentää ja vahvistaa kortta ❱❱ Varmistaa tasaisemman viljan tuleentumisen Ominaisuudet: Trimaxx, vaikuttavana aineenaan trineksapakki-etyyli, on hyväksytty kasvunsäätöön syysvehnällä, syysrukiilla, ruisvehnällä, syysohralla, kevätohralla, kauralla, kevätvehnällä ja siementuotantoon tarkoitetuilla heinäkasveilla. Trimaxx estää lakoutumista ja edistää kasvuston tasaista tuleentumista. Trimaxxin käyttö ei rajoita olkien käyttöä.

132

Vaikutustapa: Ainutlaatuisen formulaattinsa ansiosta Trimaxx imeytyy nopeasti kasviin lehtien ja korren kautta. Tuloksena on lyhyempi ja vahvempi korsi, jolloin lakoutumisvaara vähenee. Samalla Trimaxx tasoittaa tuleentumista.

ollessa +10-24°C. Vältä käsittelyä hallan jälkeen tai sitä ennen. Käsittelyä ei tulisi tehdä lämpötilan ylittäessä 24°C. Tankkiseoksissa triatsolin kanssa annosmäärää voidaan vähentää noin 20%. Kasvuston mukaista minimiannosta ei kuitenkaan tule alittaa.

Käytössä huomioitava: Kun kasvusto käsitellään aikaisin korrenkasvun aikana (kasvuaste 31-33), lakoutumisvaara vähenee korren paksuuskasvun myötä ja korsi jäykistyy. Tähkien katkeamisvaaran vähentämiseksi esim. ohralla, on kasvusto käsiteltävä myöhemmin korrenkasvun aikana. Trimaxx käytetään kasvuston ollessa hyvässä kasvukunnossa. Stressaantuneiden kasvustojen käsittely voi joissakin tapauksissa aiheuttaa sadon alennusta. Parhaat ruiskutusolosuhteet ovat aamulla ja aamupäivällä, lämpötilan

Vesimäärä: 150-200 l/ha. Sateenkesto: 2 h Tehoaineet: Trineksapakki-etyyli 175 g/l Pakkaus / tukkupakkaus: 3 l / 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syysvehnä

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,3-0,5 l/ha

Syysruis

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,3-0,4 l/ha

Ruisvehnä

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,3-0,5 l/ha

Syysohra

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,2-0,5 l/ha

Kevätohra

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,2-0,4 l/ha

Kevätvehnä

Korrenkasvun alku-lippulehtivaihe

0,3-0,5 l/ha

Kaura

Korrenkasvun alku-korrenkasvun loppu

0,2-0,4 l/ha

Heinäkasvien siemenviljelykset

Korrenkasvun alku 1-2 solmuaste

0,5-1,0 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Mobius FX UUTUUS! Uusi tautiainepaketti viljoille ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Kolmen tehoaineen ratkaisu, jossa mukana strobia ja runsaasti vahvoja triatsoleja Erityisen hyvä teho ohran rengaslaikkuun, vehnän pistelaikkuun sekä ruosteisiin Menestynyt tautiainekokeissa useana vuonna Protiokonatsoli antaa strobin kanssa pitkän tautisuojan ja tebukonatsoli vaikuttaa nopeasti pysäyttäen taudin etenemisen

Ominaisuudet: Mobius FX on valmis pakettiratkaisu viljojen tautien torjuntaan. Pakkauksessa kaksi 5 L kanisteria sekä oma ohjeistus yhteiskäytölle. Tehoaineet: Trifloksistrobiini 150 g/l, Protiokonatsoli 175g/l Tebukonatsoli 160 g/l, Protiokonatsoli 80 g/l Käyttökohteet Ohra Vehnä

Käyttöajankohta Lippulehtivaihe Tähkälletulovaihe

Käyttömäärä 0,3 l/ha + 0,3 l/ha 0,35-0,4 l/ha + 0,35-0,4 l/ha

Ruis Kaura

Lippulehtivaihe – tähkälletulovaihe Lippulehtivaihe

0,35-0,4 l/ha + 0,35-0,4 l/ha 0,3 l/ha + 0,3 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

133


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Comet® Pro

Comet® Pro

Pitkäkestoista tehoa viljojen tautien torjuntaan ilman käytön rajoituksia ❱❱ Laajatehoinen erittäin pitkän suoja-ajan valmiste ❱❱ Edistyksellinen formulaatti, tehostaa myös seoskumppanin vaikutusta ❱❱ Saa käyttää pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina Ominaisuudet: Comet Pro on yksi maailman tehokkaimmista kasvitautien torjunta-aineista. Se tehoaa erittäin hyvin kaikkiin merkittäviin kasvitauteihin. Comet Pro on markkinoiden ainoa tautiaine, jolla todettu kasvin kasvua ja sadonmuodostusta edistävä vaikutus. Valmisteen edistyksellisen formulaatin ansiosta se kiinnittyy, leviää ja imeytyy kasvustoon entistä nopeammin. Tankkiseoksiin optimoitu formulaatti tehostaa myös seoskumppaneiden imeytymistä. Uuden formulaatin ansiosta Comet Pro on entistä riippumattomampi sääolosuhteista ja ruiskutustekniikasta. Valmistetta voi käyttää myös sokerijuurikkaan kasvitautien torjuntaan. Vaikutustapa: Comet Pro:n tehoaine pyraklostrobiini liikkuu kasvissa paikallissysteemisesti suojaten koko lehden. Se puhdistaa alkavan tautisaastunnan sekä estää pitkään uusien tautien puhkeamisen. Comet Pro myös tehostaa kasvin typenottoa ja yhteyttämistä sekä pienentää kasvuoloista johtuvaa stressiä. Käytössä huomioitavaa: Comet Pro on strobiluriinivalmiste ja se tulee käyttää aina tankkiseoksessa toisentyyppisen valmisteen kanssa, esimerkiksi Juventuksen, Sportakin tai Prosaron. Paras torjunta-ajankohta vehnällä on yleensä tähkän esilletulovaihe ja ohralla lippulehtivaihe.

134

Käytön rajoitukset: Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 0,5 h Tehoaine: Pyraklostrobiini 200 g/l Pakkauskoko/ tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syys- ja kevätvehnä

Pensomisen lopulta-tähkälletulovaiheeseen, suositus tähkälletulovaihe

0,3-0,6 l/ha

Ohra

Korrenkasvun alusta tähkälletulovaiheeseen, tavallisesti lippulehtivaiheessa

0,3-0,6 l/ha

Kaura

Korrenkasvun aikana, viimeistään röyhylle tullessa

0,3-0,6 l/ha

Ruis ja ruisvehnä

Tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana

0,3-0,6 l/ha

Sokerijuurikas

Kertakäsittelynä, yleensä elokuun ensimmäisellä puoliskolla jaettu käsittely, 2. ruiskutus 2-3 viikon kuluttua ensimmäisestä

0,6-1,2 l/ha 0,3-0,6 l/ha + 0,3-0,6 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Korkeampi hehtolitrapaino ➦ Enemmän energiapitoisempaa rehua Suurempi tuhannen jyvän paino

➦ Lajitteluaste paranee Enemmän satoa

➦ Pitkä tautisuoja mahdollistaa,

että jyvät saavat täyttyä rauhassa

Comet Pro + Juventus antoi vakuuttavan tautisuojan ohralle 2015 ! 8500

8162

Sato kg/ha

8000

7500

7000

6806

6500

6000

Käsittelemätön

CometPro 0,5 l/ha+Juventus 0,4 l/ha

Lähde: Västankvarn 2015, Tipple ohra

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

135


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Prosaro® EC 250 Kaikille viljoille ja öljykasveille kasvitautien torjuntaan ilman käytön rajoituksia ❱❱ Huipputuote viljojen tautien torjuntaan ❱❱ Pitkäkestoista tehoa yksin käytettynä ja tankkiseoksissa ❱❱ Hyvä pahkahomeen torjuja ❱❱ Saa käyttää pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina Ominaisuudet: Prosaro on monipuolinen kasvitautien torjunta-aine ohralla, kevät- ja syysvehnällä, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä sekä öljykasveilla. Valmiste on triatsolityyppinen soveltuen käytettäväksi joko yksinään tai strobiluriinien kanssa. Prosaro koostuu kahdesta tehoaineesta, Prolinen tutusta ja tehokkaasta protiokonatsolista sekä tebukonatsolista. Valmiste tehoaa hyvin ohran verkkoja rengaslaikkuun, vehnän ruskolaikkuun ja pistelaikkuun (DTR), syysvehnän harmaalaikkuun, härmiin ja ruosteisiin. Prosaro antaa myös suojaa punahometta vastaan viljoilla ja tehoaa hyvin pahkahomeeseen öljykasveilla. Vaikutustapa: Tebukonatsoli pysäyttää tehokkaasti taudin etenemisen ja sen ansiosta valmisteella on myös erinomainen teho ruosteisiin. Protiokonatsoli on systeeminen tehoaine, joka suojaa koko lehteä pitkään. Molemmilla tehoaineilla on suojaavaa, pysäyttävää ja puhdistavaa vaikutusta. Käytössä huomioitavaa: Paras ruiskutussää on +15-18 °C, ilman suhteellinen kosteus 70 % ja kasvusto hyvässä kunnossa. Ohra on yleensä kannattavinta ruiskuttaa lippulehtiasteella. Vehnällä ruiskutus tähkän ollessa näkyvissä on yleensä antanut parhaat tulokset ruskolaikkua ja ruostetta vastaan. Käyttöä kuivuuden vallitessa, kirkkaassa auringon paisteessa tai yli +25 °C lämpötilassa tulee välttää.

136

Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Varoaika: Viljoilla 35 vrk ja öljykasveilla 65 vrk Tehoaineet: Protiokonatsoli 125 g/l, Tebukonatsoli 125 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätviljat

Pensomisen lopusta – tähkälletulovaiheeseen, viimeistään kukinnan alun aikana

0,25-1,0 l/ha

Syysviljat

Korrenkasvun alusta – tähkälletulovaiheeseen, viimeistään kukinnan alun aikana

0,25-1,0 l/ha

Punahomeen torjuntaan

Kukinnan alussa

0,5-1,0 l/ha

Rypsin ja rapsin pahkahomeen torjuntaan

Nuppuaste – viimeistään kukinnan loppuvaiheessa

0,5-1,0 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Sportak® EW

Sportak® EW

Edullinen ratkaisu laikkutautien sekä lumihomeen torjuntaan ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Hyvä teho ohran ja vehnän laikkutauteihin Tärkeä seoskumppani resistenttien tautien syntymisen estämiseksi Lumihomeen torjuntaan syysviljoilta Kustannustehokas

Ominaisuudet: Sportak EW on monipuolinen triatsolivalmiste, joka soveltuu hyvin yksin käytettäväksi tai seoskumppaniksi Comet-valmisteille tai muille strobiluriineille. Sportak EW:n vahvuuksia ovat ohran ja vehnän laikkutautien torjunta, syysviljojen lumihomeentorjunta. Vaikutustapa: Tehoaine prokloratsi on paikallissysteeminen, koska se sitoutuu tiukemmin lehden pintakerrokseen kuin monet triatsoli-ryhmän muut tehoaineet.

Vesimäärä: 200-400 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Lumihomeen torjunta tehdään syksyllä kasvun pysähdyttyä ennen pysyvän lumen tuloa.

Tehoaine: Prokloratsi 450 g/l

Käytön rajoitukset: Käsitellyn viljan olkia ei saa käyttää rehuksi. Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla lohkolla.

Sateenkesto: 2 h Varoaika: 35 vrk

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syys- ja kevätvehnä

Pensomisen lopulta - tähkälletuloon, suositus tähkälletulovaiheessa Pensomisen lopulta - tähkälletuloon, suositus lippulehtivaiheessa

0,5-1,0 l/ha kerta-annoksena tai jaettuna 0,5-1,0 l/ha + 0,5-1,0 l/ha.

Tyvilaikku syys- ja kevätviljat

Pensomisen loppulta - 1-2-solmuvaiheeseen

1,0 l/ha

Lumihome syysviljoilla

Kuiva, lumeton kasvusto ja lämpötila yli 0 °C, 1,0 l/ha kasvun pysähdyttyä

Ohra

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

137


KASVITAUTIEN TORJUNTA

Juventus® 90

Juventus® 90

Monipuolinen tautiaine tankkiseoksiin tai yksin käytettäväksi viljoille ja öljykasveille ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Monipuolinen ja tehokas viljojen tautiaine Tehoaa myös punahomeeseen Torjuu rypsin ja rapsin pahkahomeen Rypsillä ja rapsilla sivuvaikutuksena kasvunsäädeominaisuus keväällä ja syksyllä

Ominaisuudet: Juventus on teholtaan monipuolinen kasvitautien torjunta-aine viljoille ja öljykasveille. Viljoilla kasvitautien torjunnassa Juventusta voidaan käyttää yksin, mutta se soveltuu myös erinomaisesti tankkiseoksiin strobiluriini-tyyppisten tautiaineiden kanssa. Triatsoli-tyyppisenä tautiaineena se estää tehokkaasti resistenttien tautikantojen syntymistä strobiluriineille tankkiseoksissa käytettynä. Juventus tehoaa viljoilla myös punahomeeseen. Öljykasveilla Juventus on tehokas tautiaine. Vaikutustapa: Tehoaine metkonatsoli liikkuu kasvissa systeemisesti eli se pystyy liikkumaan kasvinosien välillä. Se suojaa myös uudet kasvinosat, jotka kehittyvät ruiskutusajankohdan jälkeen. Käytössä huomioitavaa: Ruiskutetaan joko ennaltaehkäisevästi tai viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä. Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla lohkolla.

Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 1 h Varoajat: Öljykasvit 56 vrk Viljat 35 vrk Tehoaineet: Metkonatsoli 90 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

138

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Vehnä, ohra ja kaura

Pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen

0,5-1,0 l/ha

Ruis ja ruisvehnä

Pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen

0,5-1,0 l/ha

Punahomeen torjunta

Viljan kukinnan aikana

1,0 l/ha

Rypsi ja rapsi

1. Pahkahomeen torjunta täyden kukinnan aikana. 2. Kuivamädän torjunta 4-8-lehtiasteella sekä pääverson pituuskasvun aikana

0,5-1,0 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Biscaya® OD 240 Öljykasvien ja perunan tuholaisten pitkävaikutteiseen torjuntaan ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Pitkä vaikutusaika, voimakas kosketus- ja syömävaikutus Suojaa uutta kasvua Pysäyttää heti tuholaisten ruokailun, kuolema seuraa muutamassa päivässä Ehkäisee pyretroideille vastustuskykyisten rapsikuoriaisten kehittymistä

Ominaisuudet: Biscaya OD on tehokas valmiste rapsikuoriaisen, rapsikärsäkkään ja perunan kirvojen torjuntaan. Tehoaine, tiaklopridi poikkeaa vaikutustavaltaan yleisesti käytetyistä pyretroideista. Tuholaisvioitukset päättyvät nopeasti ruiskutushetkestä ja ruiskutustulosta parantaa tuotteen OD -formulaatti, joka sisältää itsessään kostutusaineen. Koska Biscaya leviää kasvissa systeemisesti, se suojaa tehokkaasti myös uutta kasvua. Normaalisti rypsillä ja rapsilla suoja kestää noin viikon, perunalla noin 10 päivää. Jos kasvien kasvu on hidasta, teho säilyy pidempäänkin. Vaikutustapa: Biscaya leviää kasvissa systeemisesti ja tehoaa tuhohyönteisiin kosketus- ja syömävaikutteisesti. Tuote ei tapa tuholaisia heti, mutta pysäyttää ruokailun lähes välittömästi. Näennäisesti toimintakykyiseltäkin vaikuttavat hyönteiset kuolevat muutaman päivän kuluessa käsittelystä. Käytössä huomioitavaa: Rypsillä ja rapsilla oikea torjunta-ajankohta on nuppuvaiheesta kukinnan alkuun. Perunalla torjunta aloitetaan kirvojen saapuessa kasvustoon. Jos havaitset lohkollasi poikkeuksellisen paljon rapsikuoriaisia (kymmeniä kuoriaisia per kasvi), ruiskuta Biscayaa 0,4 l/ha annoksella. Teho kestää tällöin n. 4 päivää. Ravista torjunta-ainepurkkia voimakkaasti ennen käyttöä, jotta aine sekoittuu. Ruiskuta tankkiliuos heti ja käytä sekoitusta, jos joudut pysäyttämään ruiskutustyön tilapäisesti. Ei hajoa auringonvalossa. Kanisteria puhdistet-

taessa anna tarvittaessa lämpimän veden seisoa yön yli kanisterissa. Käytön rajoitukset: Maksimi käyttömäärä/käsittely on 0,4 l/ha. Suurin sallittu käyttömäärä kasvukaudessa öljykasveilla on 0,4 l/ha ja perunalla 1,2 l/ha. Valmistetta saa käyttää perunalla kolme kertaa sekä rypsillä ja rapsilla enintään kerran kasvukauden aikana. Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 1-2 tuntia Varoajat: Peruna 14 vrk, rypsi ja rapsi 30 vrk Tehoaine: Tiaklopridi 240 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 3 l / 4 kpl

✗ Käyttökohde

Tuhoeläin

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Peruna

Kirvat

Kirvojen saapuessa kasvustoon

0,3-0,4 l/ha

Rypsi ja rapsi

Rapsikuoriainen ja -kärsäkäs

Aikainen nuppuvaihe - kukinnan alku

0,3-0,4 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

139


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Kestac® 50 EC

Kestac® 50 EC

Laajat käyttökohteet ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Nopeatehoinen kosketus- ja syömävaikutteisesti Nopea sateenkesto Kustannustehokas Hyvä karkotusvaikutus

Ominaisuudet: Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali ja sipulikoin, hernekääriäisen, kemppien, kaali -,sipuli- ja juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten torjuntaan syys -ja kevätvehnältä, rukiilta ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät -ja syysrypsiltä, kevät -ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri -ja rehujuurikkaalta, perunalta, kerä -, kukka -ja parsakaalilta, keltasipulilta (=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta, tomaatilta, kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla. Vaikutustapa: Vaikuttaa tehokkaasti kosketusvaikutteisesti suoraan tuholaiseen sekä syömävaikutuksen kautta tuholaisen syödessä torjunta-aineella käsiteltyä kasvia.

Vesimäärä: 200-400 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Käyttöohjeissa tarkat ohjeet torjuntakynnyksen tunnistamiseksi. Vuorottele käyttöä muiden eri tehoaineryhmiin kuuluvien valmisteiden kanssa resistenttisien kantojen syntymisen ehkäisemiseksi.

Tehoaine: Alfa-sypermetriini 50 g/l

Sateenkesto: Heti kuivuttuaan Varoaika: 7 vrk

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Tuote on mehiläisille ja kimalaisille haitallinen.

140

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Kestac® 50 EC Käyttö

Tuhoeläin

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ristikukkaiset öljykasvit

Kirpat, luteet Rapsikuoriainen Rapsikärsäkäs Kaalikoi

Taimettumisvaihe Ruusuke-nuppuvaihe Myöhäinen nuppuvaihe Ruusuke-nuppuvaihe

0,2-0,4 l/ha 0,2-0,4 l/ha 0,2-0,4 l/ha 0,2-0,4 l/ha

Viljat

Kirvat1 tähkä- ja vehnäsääski kahukärpänen

Kirvojen tullessa kasveihin Tähkälletulovaiheessa Viljan 1-4-lehtiasteella

0,4 l/ha 0,2-0,4 l/ha 0,6-0,8 l/ha

Herne

Hernekärsäkäs hernekääriäinen, -ripsiäinen, -kirva

Taimiaste Kukinnan aikaan

0,4-0,6 l/ha** 0,4-0,6 l/ha

Peruna

Kirvat, koloradonkuoriainen***

Tuholaisten esiintyessä ***

0,4-0,6 l/ha

Pikkutaimet, kukkakaalilla rapsikuoriainen ennen sadonkorjuuta Lentävät aikuiset, toukat ennen kerimisvaihetta Kärpäsen muninnan runsastumisen alussa Toukkien esiintymisvaiheessa

0,2-0,4 l/ha

Kerä-, kukka- ja Kirpat, rapsikuoriainen, lude parsakaali Kaalikoi Kaalikärpänen Kaali, lanttu- ja naurisperhonen

0,4-0,6 l/ha 0,4-0,6 l/ha 0,4-0,6 l/ha

Keltasipuli ja purjo

Sipulikärpänen ja -koi

Kärpästen lentoaika, muninnan alku, purjo- koiden esiintyessä

0,4-0,6 l/ha

Sokeri- ja rehujuurikas

Kirpat Lude Juurikaskärpänen

Taimivaiheessa Taimivaiheessa Touko-kesäkuu, tarkkailun perusteella

0,3-0,5 l/ha 0,2-0,4 l/ha 0,2-0,4 l/ha

Mansikka

Vattukärsäkäs, luteet

Ennen kukintaa

0,4-0,6 l/ha

Kurkku, tomaatti, salaatti ja koristekasvit kasvihuoneessa

Ansarijauhiainen, ripsiäiset, kirvat

Tuholaisten esiintyessä

0,012 % (12 ml/100 l vettä)

Koristekasvit avomaalla

Kirpat, kirvat, kuoriaiset  

Tuholaisten esiintyessä  

0,10 % (10 ml/10 l vettä)

*= Liimapyydyksistä löytyneiden kemppien/kärpästen perusteella. **= Vesimäärä 100-200 l/ha. ***= Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi. 1 torjunta vain, jos viruslevinnän vaara on ilmeinen

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

141


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Avaunt® 150 EC Rapsikuoriaisten torjuntaan rypsiltä ja rapsilta ❱❱ Kokonaan uuden tehoaineryhmän valmiste ❱❱ Tehoaa pyretroideja kestäviin tuhohyönteisiin ❱❱ Pitkä vaikutusaika Ominaisuudet: Avaunt on uudentyyppinen torjunta-aine rapsikuoriaisen torjuntaan rypsillä ja rapsilla. Se tehoaa myös kaalikoin toukkiin. Avauntin tehoaine, indoksakarbi tehoaa erinomaisesti pyretroidiresistentteihin rapsikuoriaisiin ja myös ehkäisee kestävien kantojen muodostumista. Valmiste on syömä- ja kosketusvaikutteinen ja sen teho on pitkä, kasvin kasvuvauhdista riippuen 7-14 vuorokautta.

142

Vaikutustapa: Avauntin tehoaine indoksakarbi lamaannuttaa tuhohyönteisten hermoston estämällä hermosignaalien välityksen. Lamaantuminen näkyy välittömänä syömisen loppumisella, liikkumisen heikkenemisenä ja myöhemmin lopullisena kuolemana.

Käytön rajoitukset: Voidaan käyttää vain kerran kasvukaudessa. Ei saa käyttää kukkivaan kasvustoon.

Käytössä huomioitavaa: Käyttöajankohta on rypsillä ja rapsilla aikaisesta nuppuvaiheesta myöhäiseen nuppuvaiheeseen, kun kasvustossa ei vielä ole keltaista väriä. Valmistetta saadaan käyttää vain kerran kasvukauden aikana. Mahdollinen uusintakäsittely tehdään johonkin toiseen tehoaineryhmään kuuluvalla valmisteella.

Tehoaine: Indoksakarbi 150 g/l

Vesimäärä: 100 – 200 l/ha Sateenkesto: 1 h

Varoaika: 56 vrk Pakkaus / tukkupakkaus: 1 l / 10 kpl

Käyttökohde

Tuhoeläin

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Rypsi ja rapsi

Rapsikuoriainen

viimeistään kasvuasteella BBCH 57, myöhäinen nuppuvaihe

170 ml/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Perfekthion 400

Perfekthion 400

Viljankirvojen sekä erikoiskasvien tuholaisten torjuntaan ❱❱ Systeeminen teho, liikkuu myös kasvin sisäosiin ❱❱ Edullinen ja tehokas tuholaisaine Ominaisuudet: Perfekthion on monipuolinen dimetoaatti-valmiste. Nopea tyrmäysteho tuholaisiin, kasvien vioittaminen loppuu heti. Tuotteella on pitkä vaikutusaika. Vaikutustapa: Valmisteella on myös karkoitusvaikutus. Käytössä huomioitavaa: Optimaaliset ruiskutusolosuhteet ovat ilman kosteuden ollessa suuri ja lämpötilan ollessa +16-22 °C. Viljalla käyttö on sallittu, mikäli kasvustossa ei ole luontaisia vihollisia. Valmisteella on mehiläisrajoitus. Käytön rajoitukset: Herukka- ja karviaispensaita ei saa käsitellä myöhemmin kuin viikon kuluttua kukinnan päättymisestä. Omenalla sallitaan vain yksi kukinnan jälkeinen käsittely. Porkkanalla ja kaalilla sallitaan vain yksi käsittely kasvukaudessa. Lantulla tarvittaessa kaksi käsittelyä kasvukaudessa.

Vesimäärä: 200 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Varoaika: 28 vrk Tehoaine: Dimetoaatti 400 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗ Kasvi

Tuhoeläin

Käyttöajankohta

Käyttömäärä tai -väkevyys

Viljat

Kirvat

Orastumis- ja versontavaihe

0,4-0,8 l/ha

Sokerijuurikas

Juurikaskärpänen

Lehdissä näkyy toukkien käytäviä

0,4-0,8 l/ha

Porkkana

Porkkanakärpäsen toukka

Pääosa toukista kuoriutunut

0,05 % liuos

Sipuli

Sipuli- ja kuutäpläkärpäsen toukka

Upotuskäsittely ennen istutusta

0,1 % liuos

Avomaavihannekset ja Kaalikärpäsen toukat -juurikasvit Sipuli- ja kaalikärpäsen toukat

Toukkien ilmestyttyä kasvien juurelle Istukkaiden 15 min upotus Laimennos kasteluaineena

0,05 % liuos

Omena

Luteet, kempit, kirvat, kärsäkkäät

Ennen kukinnan alkua tai viimeistään vii- 0,1-0,05 % liuos kon kuluessa kukinnan päättymisestä 0,25-0,5 l/ha

Herukat ja karviaiset

Kirvat, ojukepistiäiset, versosääski

Ennen kukinnan alkua tai viimeistään vii- 0,05-0,1 % liuos kon kuluessa kukinnan päättymisestä 0,25-0,75 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

0,1 % laimennus 0,05 %

K-MAATALOUS

143


TUHOLAISTEN TORJUNTA

Mavrik® 2 F Monipuolinen pyretroidivalmiste öljykasvien, viljojen ja useimpien erikoiskasvien tuhohyönteisten torjuntaan ❱❱ Tehoaa toistaiseksi muille pyretroideille resistentteihin rapsikuoriaisiin ❱❱ Sopii hellävaraisena IPM-ohjelmiin => säästää osan hyötyeliöistä ❱❱ Nopea tyrmäysteho Ominaisuudet: Mavrik 2 F säästää hyötyeliöitä mm. mehiläisiä, leppäpirkon toukkia ja maakiitäjiä. Valmistetta voi ruiskuttaa vielä kukinnan alussa öljykasveille. Vaikutustapa: Tehoaine on kosketusvaikutteinen, jolla on myös karkotusvaikutusta. Käytössä huomioitavaa: Katso myyntipäällystekstistä tarkemmat käyttömäärät ja ajankohdat. Käytön rajoitukset: Valmiste tulee käyttää öljykasveilla ennen täyskukintaa. Kerä-, ruusu- ja kiinankaalilla valmistetta saa käyttää kerran, muilla vihanneksilla korkeintaan kaksi kertaa vuodessa.

Vesimäärä: 200-400 l/ha, omenatarhoissa 1500 l/ha Sateenkesto: Heti kuivuttuaan Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l Pakkaus / tukkupakkaus: 1 l / 12 kpl

Käyttökohde* Tuhoeläin

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Varoaika

Öljykasvit

Rapsikuoriainen Kärsäkäs Kaalikoi

Ruusukevaihe - kukinnan alkuvaihe Myöhäinen nuppuv. - kukinnan alkuv. Aikuisia tai toukkia havaittaessa

0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha

14 vrk

Viljat

Kirvat, Vehnä- ja tähkäsääski

Kirvojen tullessa kasveihin Sääsket tähkälletulovaiheessa

0,15-0,25 l/ha 14 vrk 0,15-0,25 l/ha

* Katso kaikki käyttökohteet myyntipäällystekstistä tai www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri. Valmiste on rekisteröity mm. seuraaville muillekin kasveille: herne, kaalit, lanttu, nauris, porkkana, sipuli, mansikka, vadelma, herukka, karviainen, kasvihuonekurkku, tomaatti, koristekasveille avomaalla ja kasvihuoneessa, omena, päärynä, kumina, joulukuusiviljelmät ja peruna.

144

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


JYRSIJÖIDEN TORJUNTA

Racumin® Pasta G Tehokas tahnasyötti rottien ja hiirien torjuntaan ❱❱ Huokutteleva ja erittäin maittava syötti ❱❱ Helppo annostella, pakattu valmiisiin annospusseihin ❱❱ Tehokas ja riittoisa – pakkaus sisältää 25 syöttiä Ominaisuudet: Racumin Pasta G on tehokas valmiste rottien ja hiirien torjuntaan. Sen tahnasyötti on erittäin maittavaa jyrsijöille ja se on pakattu annospusseihin, joka tekee annostelusta helppoa ja säilyttää tuotteen ominaisuudet niin kosteissa kuin kuivissakin olosuhteissa. Racumin Pasta sisältää Bitrex-karvasainetta, joka tekee sen pahanmakuiseksi muille kuin kohde-eläimille. Vaikutustapa: Racumin Pasta G sisältää kumatetralyyliä, joka on veren hyytymistä estävä ensimmäisen polven antikoagulantti. Vaikuttaa 3-6 päivän kuluttua syönnistä.

Olomuoto: Tahnasyötti

Käytössä huomioitavaa: Käytä lukittavia, vahvasta materiaalista valmistettuja syöttilaatikoita. Sijoita syöttilaatikot seinien viereen jyrsijöiden kulkureiteille. Älä avaa syöttipussia. Käsittely kestää 2 – 4 viikkoa populaation määrästä riippuen.

Vasta-aine: K1-vitamiini

Tehoaine: Kumatetralyyli 0,375 g/kg

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 2,5 kg / 6 x 2,5 kg

Muista Roquard-syöttilaatikot hiirille ja rotille

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

145


JYRSIJÖIDEN TORJUNTA

Trinol jyväsyötit UUTUUS! Jyväsyötit jyrsijöiden torjuntaan ❱❱ Viljan ja tehoaineen yhdistelmä ❱❱ Maistuu hyvin jyrsijöille ❱❱ Pakattu käteviin 50 g annospusseihin ❱❱ Maatiloille suunnitellut suuret pakkauskoot Ominaisuudet: Trinol jyväsyötti soveltuu kotihiirien ja rottien torjuntaan sekä sisä- ja ulkotiloissa. Viljan ja tehoaineen yhdistelmä houkuttelee tehokkaasti jyrsijää syömään. Kaikki syötit on pakattu valmiisiin 50  g annospusseihin, helppo annostella. Tuote sisältää karvasainetta (Denatoniumbentsoaatti), joka estää lemmikkejä ja lapsia syömästä valmistetta. Monipuoliset pakkauskoot, isot pakkaukset suunniteltu maatilojen käyttöön.

Tehoaine: Bromadioloni 0,05 g/kg (0,005 %) Pakkauskoko: 2 kg pahvilaatikko 4 kg ämpäri 2 x 50 g valmiit, uudelleenkäytettävät syöttilaatikot 0,25 kg täyttöpakkaus

Vaikutustapa: Valmiste tehoaa jo yhdellä syöntikerralla – jyrsijä kuolee 3-5 päivää syönnin jälkeen. Käytössä huomioitavaa: Sijoita syötit jyrsijöiden kulkureiteille, kuten seinän vierustoille. Käytä lukittavia syöttilaatikoita, jotka estävät tuotteen kulkeutumisen ja pitävät valmisteen poissa lasten ja muiden eläinten saatavilta. Tarkista syötit säännöllisesti. Käytön rajoitukset: Jyrsijämyrkkyjen jatkuva käyttö on kielletty.

146

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN TAUTIEN TORJUNTA

Switch® 62,5 WG Monipuoliseen kasvitautien torjuntaan erikoiskasveilla ❱❱ Kaksi tehoainetta; puhdistaa jo alkaneen harmaahomesaastunnan ja antaa suojan uutta tautia vastaan ❱❱ Mansikan lisäksi uudet käyttökohteet mm. vadelma, mustaherukka, lehtisalaatti, salaatti Ominaisuudet: Switch on nyt rekisteröity useiden tautien torjuntaan kaikilla rekisteröidyillä kasveilla: omena, metsäomena, päärynä, kvitteni, luumu, kirsikka ja viiniköynnös, herukat ja karviainen, mansikka, vadelma ja karhunvatukka avomaalla ja kasvihuoneessa, parsa, tuoreena tai tuleentuneena korjattavat palkokasvit ilman palkoja, tuoreena palkoineen korjattavat palkokasvit avomaalla ja kasvihuoneessa, paprika, munakoiso, tomaatti, kurkku, kesäkurpitsa, salaatti, lehtisalaatti, endiivi ja yrtit kasvihuoneessa sekä koristekasvit avomaalla ja kasvihuoneessa. Sateenkesto: 4 h

Tehoaineet: Syprodiniili 375 g/kg, Fludioksoniili 250 g/kg

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 1 kg / 10 kpl

Viljelykasvi Mansikka avomaalla

Käyttöajankohta Kukinnan alusta kukinnan loppuun.

Mustaherukka, vadelma ja karhunvatukka Tuleentuneena korjattavat palkokasvit, esim. pavut ja härkäpapu Tuoreena ilman palkoja korjattavat palkokasvit

Kukinnan alusta sadonkorjuuseen (BBCH 61-89) Kukinnan alusta palkojen kehittymiseen (BBCH 61-74) Nuppuvaiheesta palkojen kehittymiseen (BBCH 51-79)

Käyttömäärä 0,8-1,0 kg/ha. Vesimäärä 500-2000 l/ha. Max 1 käsittely/kasvukausi 1,0 kg/ha. Vesimäärä 500-2000 l/ha. Käsittely uusitaan tarvittaessa 10 vrk:n kuluttua. 1,0 kg/ha. Vesimäärä 400-800 l/ha. Käsittely uusitaan tarvittaessa, 10 vrk:n väli. Max. 2 käsittelyä/kasvukausi. 1,0 kg/ha. Vesimäärä 200-600 l/ha. Korkeintaan 2 käsittelyä/kasvukausi, 10 vrk:n välein.

Varoaika 3 vrk 7 vrk 14 vrk

14 vrk

Mirador Erikoiskasvien tautientorjuntaohjelmiin Tehoaine: Atsoksistrobiini 250 g/l Viljelykasvi Sipuli (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais-ja ruohosipuli), purjo Porkkana, persilja, juuripersilja, palsternakka ja tilli, kaalikasvit, lanttu ja nauris, salaatti, sokeri-, punajuurikas, mansikka Tuleentuneena korjattavat herne ja papu Ilman palkoja tai niiden kanssa korjattava tuoreherne sekä palkojen kanssa korjattava papu

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl Käyttöajankohta 4-6 –lehtiasteelta lähtien

Käyttömäärä 0,8 - 1,0 l/ha 0,8 - 1,0 l/ha

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan

0,5-1,0 l/ha 0,8-1,0 l/

K-MAATALOUS

147


ERIKOISKASVIEN TAUTIEN TORJUNTA

Signum®

Signum®

Tehokkaaseen kasvitautien torjuntaan ja varastokestävyyden parantamiseen useimmille hedelmille, marjoille ja vihanneksille ❱❱ Mansikalla erinomainen teho harmaahomeeseen, torjuu myös härmää ❱❱ Erittäin tehokas ja laajatehoinen ratkaisu useimmille vihanneksille, marjoille ja hedelmille ❱❱ Parantaa poiminta, -kuljetus, - ja varastointikestävyyttä ❱❱ Yli kuusikymmentä eri käyttökohdetta! Ominaisuudet: Signum on laajatehoinen valmiste erikoiskasvien tautitorjuntaan. Kahden eri tavalla vaikuttavien tehoaineiden avulla Signum antaa suojaavan ja puhdistavan tehon tauteja vastaan. Signum luo vankan perustan ruiskutusohjelmille ja on hyvä ratkaisu resistenssinhallintaan. Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla. Saa käyttää kasvukaudella omenalla ja päärynällä enintään kolme kertaa, muilla kasveilla kaksi kertaa. Sateenkesto: 1 h

Tehoaineet: Boskalidi 267 g/kg Pyraklostrobiini 67 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 2,5 kg / 4 kpl

✗ Tarkasta Off-label käyttökohteet osoitteesta: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri Viljelykasvi

Käyttöajankohta

Käyttömäärä Vesimäärä

Varoaika

Mansikka

1. ruiskutus kukinnan alkuvaiheessa, käsittely toistetaan 10-14 vrk kuluttua

1,8 kg/ha

400-2000 l/ha

3 vrk

Sipuli, purjo

Ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, käsittely toistetaan 10-14 vrk kuluttua

1,0 kg/ha

300-500 l/ha

14 vrk

Porkkana

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, 2. ruiskutus 10-14 vrk kuluttua

0,75 kg/ha

200-400 l/ha

14 vrk

Kaali

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, 2. ruiskutus 3-4 viikon kuluttua

1,0 kg/ha

200-1000 l/ha

14 vrk

Herne

Kukinnan alkaessa tai ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, 2. ruiskutus palkojen muodostuessa

1,0 kg/ha

200-400 l/ha

14 vrk

Omena, päärynä

Hedelmärupi: Ennalta ehkäisevät käsittelyt lehtien puhkeamisesta kukinnan loppuun. Etenemisen pysäyttävä ruiskutus max. 48-72 h tartunnan havaitsemisesta.

0,8 kg/ha

600-1000 l/ha

10 vrk

Härmä: ensimmäisten taudinoireiden ilmaannuttua

0,8 kg/ha

600-1000 l/ha

10 vrk

Kukinnan alkuvaiheessa. Käsittely toistetaan 5 - 10 vuorokauden kuluttua.

0,75 – 1 kg

60-1000 l/ha

3 vrk

Kirsikka, luumu

148

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Butisan® S

Butisan® S

Lantun, kaalin ja öljykasvien rikkakasvien torjuntaan maa- ja lehtivaikutteisesti ❱❱ Monipuoliset käyttökohteet ❱❱ Erinomainen teho keväällä itävään saunakukkaan, peippiin, linnunkaaliin ja pihatähtimöön ❱❱ Laaja käyttöajankohta, 3 päivää kylvön jälkeen – rikkakasvien aikainen 2-lehtivaihe Ominaisuudet: Tehoaa hyvin mm. keväällä itäneisiin saunakukkiin, pihasaunioon, pihatähtimöön sekä heinämäisistä rikkakasveista luohoon, rikkapuntarpäähän ja kylänurmikkaan. Vaikutustapa: Vaikuttaa pääasiallisesti maan kautta, mutta tehoaa myös lehtien kautta rikkakasvien ollessa pieniä. Muodostaa maan pintaan kerroksen, johon kasvaessaan rikkakasvit kuolevat. Runsasmultaisilla mailla maavaikutus on heikompi. Tällöin valmiste kannattaa ruiskuttaa myöhemmin, jo itäneille rikkakasveille.

hemmin täydentää Basagran SG:llä. Ruiskutusta tulee välttää, jos rypsin tullessa juuri pintaan on pakkasöitä tai aurinko paistaa kirkkaasti märille lehdille.

Käytössä huomioitavaa: Valmiste toimii parhaiten kosteassa ja hienojakoisessa pellon muokkauskerroksessa, juuri itäviin rikkakasveihin. Jos olosuhteet eivät ole kylvön jälkeen optimaaliset, ruiskutusta voidaan hieman siirtää. Viimeinen vaihe hyvän tehon saamiseksi on rikkojen 2-4-lehtiaste. Tämän jälkeen tuotteen teho heikkenee nopeasti ja selvästi. Myöhäisessä vaiheessa on käytettävä suurempaa annosta. Pensas- ja härkäpapuviljelyksillä tehoa voi myö-

Varoaika: Kukka- ja keräkaaliviljelyksillä 48 vrk, lantulla sekä härkäpapu- ja pensaspapuviljelyksillä 65 vrk.

✗✗

Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla.

Tehoaine: Metatsaklori 500 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Tarkasta Off-label käyttökohteet osoitteesta: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri Käyttökohteet Kevätöljykasvit kivennäismailla

Kevätöljykasvit, runsaasti humusta sisältävät maat Kukka- ja keräkaaliviljelykset

Käyttöajankohta Noin 3 päivää kylvön jälkeen, kun viljelykasvit eivät vielä ole taimettuneet + tarpeen mukaan, viimeistään 4-lehtiasteella Rikkakasveissa on korkeintaan 4 lehteä Rikkakasvien 2-4 lehtiasteella

Ennen rikkakasvien taimettumista, 8-10 vrk:ta istutuksesta, kun kaalintaimet ovat juurtuneet. Pottitaimet 1-2 vrk:ta istutuksesta Lanttuviljelykset Heti lantun kylvön jälkeen. Myöhäisempi ruiskutus voi vioittaa lanttua Pensaspapu- ja härkäpapuviljelykset Ennen pavun taimettumista

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Käyttömäärä 2,0 l/ha 1,0 l/ha 2,5-3,0 l/ha 3,0 l/ha 1,5-2,0 l/ha 1,5 l/ha 1,5-2,5 l/ha

K-MAATALOUS

149


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Butisan® TOP

Butisan® TOP

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätöljykasveilta ❱❱ Erinomainen teho mm. peltomataraan, pihatähtimöön, keväällä itävään saunakukkaan, peippiin ja linnunkaaliin ❱❱ Rypsille ja rapsille rikkakasvien torjuntaan, ei tarvitse mullata, säästää konekapasiteettia ❱❱ Laaja käyttöajankohta, 3 päivää kylvön jälkeen – rikkakasvien aikainen 2-lehtivaihe Ominaisuudet: Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta. Tehoaa sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin. Leveälehtisistä rikkakasveista tehoaa erittäin hyvin mm. keväällä itäviin saunakukkiin, pihasaunioon, pihatähtimöön ja mataraan. Heinämäisistä rikkakasveista hyvä teho mm. luohoon, rikkapuntarpäähän ja kylänurmikkaan. Vaikutustapa: Vaikuttaa pääasiallisesti systeemisesti maan kautta, mutta tehoaa myös lehtien kautta rikkakasvien ollessa pieniä. Muodostaa maanpintaan kerroksen johon kasvaessaan rikkakasvit kuolevat. Runsasmultaisilla mailla maavaikutus on heikompi, tällöin valmiste kannattaa ruiskuttaa vasta myöhemmin, jo itäneille rikkakasveille. Käytössä huomioitavaa: Paras teho maan ollessa kostea. Maan tasainen mururakenne edesauttaa maavaikutuksen tehoa. Tehoaa parhaiten rikkakasvin varhaisessa kehitysvaiheessa max. 1-2 kasvulehteä, mikäli ruiskutus tehdään myöhemmin teho heikkenee nopeasti. Matalin annos keveillä ja/ tai vähämultaisilla mailla, korkein annos raskaammilla ja/tai multavilla mailla. Maan korkea humuspitoisuus heikentää maavaikutusta. Teho maavaikutteisesti on heikko kuivissa olosuhteissa, lehdille ruiskutettuna torjuttava viimeistään 2-lehtiasteella.

Käytön rajoitukset: Käyttö on sallittu vain joka kolmas vuosi samalla kasvulohkolla. Vesimäärä: 300-400 l/ha Sateenkesto: Täysi lehtivaikutus 6 h Tehoaineet: Metatsaklori 375 g/l Kvinmerakki 125 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗✗

150

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Rypsi ja rapsi, myös syysmuodot

Viljelykasvin kylvöstä taimettumiseen Viljelykasvin taimettuminen - sirkkalehtivaihe Viljelykasvin 1-2-lehtivaihe Multamailla, vain viljelykasvin 1-2-lehtivaihe

1,5-2,0 l/ha 1,5-2,0 l/ha 2,0 l/ha 2,0 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Clamox

Clamox

Clamox on Clearfield® -tuotantomenetelmän rikkakasvien torjunta-aine Aurea CL rypsi ja CL kevät-ja syysrapsilajikkeille ❱❱ Laajatehoisin rikkakasveihin - myös juolavehnään, hukkakauraan, ohdakkeeseen ja valvattiin ❱❱ Torjunta tehdään joustavasti taimettumisen jälkeen ❱❱ Valmiste alkaa tehota jo +5 ºC Ominaisuudet: Clamox on poikkeuksellisen laajatehoinen rikkakasvien torjunta-aine, joka korvaa jopa kasvukauden aikaisen erillisen hukkakauran ja juolavehnän torjuntaruiskutuksen. Tehokkaan valmisteen ansiosta lajikkeen satopotentiaali voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Clamoxin 10 l:n pakkaus riittää 5-6,7 ha:lle. Vaikutustapa: Clamox on kahden tehoaineen valmiste, joka tehoaa rikkakasveihin maan ja lehtien kautta. Ruiskutuksen teho alkaa näkyä hyvissä olosuhteissa parissa päivässä. Rikat kuolevat n. kahdessa viikossa.

keilla. Aurea CL- sekä CL-rapsilajikkeiden sadonkorjuun jälkeen peltoon voidaan kylvää syksyllä muokkauksen jälkeen syysvehnää ja syysruista. Seuraavana keväänä ei saa viljellä perunaa, sokerijuurikasta, kuminaa tai kevätöljykasveja.

Käytössä huomioitavaa: Jos kasvusto rikotaan keväällä ruiskutuksen jälkeen voidaan uusintakylvää vain CL-rypsitai rapsilajikkeita. Mahdollinen jääntirypsi tai -rapsi torjutaan seuraavana vuonna MCPA tai K-TRIO valmisteilla tai näiden ja pienannosaineiden seoksilla. Hukkakaura, juolavehnä, ohdake ja valvatti torjutaan suositellun käyttöajankohdan myöhäisimmässä vaiheessa. Käyttömäärä tällöin on 2 l/ha + Dash-kiinnite. Vältä ruiskutusta ennen ja jälkeen hallan.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 1 h Tehoaine: Imatsamoksi 17,5 g/l ja Metatsakloori 375 g/l Pakkauskoko/ tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

Käytön rajoituksia: Clamoxia käytetään ainoastaan Aurea CL-rypsilajikkeella sekä CL kevät-ja syysrapsilajik-

✗✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

CL rypsi ja CL kevät-ja syysrapsilajikkeilla

2-8 lehtiaste

1,5-2,0 l/ha + Dash kiinnite 1,0 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

151


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Fenix® Siemenrikkakasvien torjuntaan mm. perunalta, porkkanalta, herneeltä, kuminalta sekä monilta muilta puutarhakasveilta ❱❱ Tehoaa useimpiin siemenrikkakasveihin ❱❱ Monipuolinen perusvalmiste ❱❱ Pitkään säilyvä teho ja joustava käyttöajankohta Ominaisuudet: Fenix on laajatehoinen valmiste leveälehtisten siemenrikkakasvien torjuntaan. Paras käyttöaika on ennen viljelykasvin taimelle tuloa rikkakasvien ollessa pienellä taimella. Jos pellolla esiintyy runsaasti pillikkeitä, saunioita, tatarlajeja tai pelto-orvokkia, on Fenixin tehoa täydennettävä käyttämällä torjuntaohjelmassa muita ko. viljelykasville hyväksyttyjä valmisteita kuten Basagran SG, Goltix tai Senkor. Fenix sopii käytettäväksi myös tankkiseoksiin. Vaikutustapa: Tuote vaikuttaa lehtien kautta, mutta se on myös maavaikutteinen.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina.

Käytössä huomioitavaa: Karkeilla kivennäismailla käytetään ohjeenmukaisia pienempiä annoksia, savisilla ja multavilla mailla suurempia annoksia. Paras teho saadaan hyvin muokatussa maassa.

Vesimäärä: 150-300 l/ha

✗ Käyttökohteet Porkkana*

Istukassipuli**

Kumina*** kylvövuonna

Peruna Herne

Härkäpapu:

Tehoaine: Aklonifeeni 600 g/l Pakkaus/ tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttöajankohta Kertakäsittely: Kun ensimmäiset rikkakasvit taimettuvat, viimeistään 2 päivää ennen viljelykasvin taimettumista Jaettu käsittely: 1. käsittely ennen porkkanan taimettumista 2. käsittely kasvuasteella BBCH 10 (8-10 päivää 1. käsittelystä) 3. käsittely kasvuasteella BBCH 10-12 (8-10 päivää 2. käsittelystä) Kertakäsittely: Ennen istutusta/istutuksen yhteydessä Jaettu käsittely: 1. käsittely ennen sipulin taimettumista 2. käsittely kasvuasteella BBCH 12 (8-10 päivää 1. käsittelystä) 3. käsittely kasvuasteella BBCH 12-14 (8-10 päivää 2. käsittelystä) Kertakäsittely: Ennen viljelykasvin taimettumista Jaettu käsittely: Ennen viljelykasvin taimettumista ja kuminan 1-2 –kasvulehtiasteella Juuri ennen perunan taimettumista Peltoherne: Juuri ennen herneen taimettumista tai herneen ollessa kasvuasteella BBCH 11-30 Tarhaherne: Juuri ennen herneen taimettumista Juuri ennen härkäpavun taimettumista

Käyttömäärä 2,0 l/ha 1,0 l/ha 0,5-0,75 l/ha 0,5-0,75 l/ha 1,5-2,0 l/ha 1,0 l/ha 0,5-0,75 l/ha 0,5-0,75 l/ha 1,5-2,0 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5-3,5 l/ha 0,65-1 l/ha Maks. 2 l/ha 2,5-3,5 l/ha

* = Varhaisporkkanaa ei saa käsitellä taimettumisen jälkeen. ** = Sipulin istukkaiden tulee olla istutettu kokonaan maanpinnan alle. *** = Kuminaa saa käsitellä vain kylvövuonna. Katso etiketistä tillin, persiljan, palsternakan, auringonkukan ja korianterin käyttöohjeet.

152

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Galera® Rypsin ja rapsin rikkakasvien torjuntaan ❱❱ Varmatehoinen kasvustoon ruiskutettava rikkakasviaine rypsille ja rapsille ❱❱ Tehoaa mm. savikkaan, mataraan, ohdakkeeseen ja valvattiin Ominaisuudet: Galeraa käytetään leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysöljykasveilla. Teho on erinomainen tai hyvä mm. saunakukkaan, pihasaunioon, kiertotatareen, ruiskaunokkiin, valvattiin, ohdakkeeseen, savikkaan ja mataraan. Vaikutustapa: Galera vaikuttaa rikkakasveihin systeemisesti lehtien kautta. Teho rikkoihin näkyy jo parin päivän kuluttua ruiskutuksesta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy ja ne kuolevat 3-4 viikon kuluessa. Käytössä huomioitavaa: Tehon varmistamiseksi ruiskutusnesteeseen lisätään Dassoil-kiinnitettä. Paras teho saadaan ruiskuttamalla aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa suuri ja lämpötilan ollessa yli +12 °C. Ruiskutusta ei suositella, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä tai erittäin korkeista päivälämpötiloista tai yöhallasta. Ruiskuta rypsi ja rapsi oikealla kasvuasteella. Älä sekoita Galera-valmistetta minkään muun valmisteen kanssa. Seuraavat viljelykasvit ovat herkkiä Galera valmisteelle: herne, papu, lupiini ja muut palkokasvit, peruna, tomaatti, apila, porkkana ja muut sarjakukkaiskasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset. Näiden läheisyydessä varottava tuulikulkeumaa. Seuraavana vuonna ei voi viljeillä arkoja kasveja Galeralla käsitellyllä alueella. Valmisteella käsiteltyä kasvimateriaalia

ei pidä käyttää kasvihuoneessa tai kompostissa. Jos Galera-kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan lohkolle kylvää viljaa, öljykasveja, heinää tai maissia. Saa käyttää vain joka kolmas vuosi samalla lohkolla. Käytön rajoitukset: Valmistetta saa käyttää samalla kasvulohkolla vain joka kolmas vuosi. Vesimäärä: 100-300 l/ha Sateenkesto: 6 h Tehoaineet: Klopyralidi 267 g/l + Piklorami 67 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗✗✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Kevätrapsi ja -rypsi

Kaksilehtiaste - neljälehtiaste (BBCH 12-14)

0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Syysrapsi

Keväällä kukkavarren kasvun alku - ensimmäisten nuppujen muodostuminen (BBCH 30-50)

0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

153


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Reglone® Rikkakasvien torjuntaan ja varsiston hävittämiseen ❱❱ Nopeavaikutteinen varsistohävite ❱❱ Tuhoaa samalla kasvustossa olevan perunaruton ❱❱ Myös rikkakasvien torjuntaan varhaisessa vaiheessa Ominaisuudet: Rikkakasvien torjuntaan käyttöohjeessa tarkemmin mainituilla kasveilla juurikasvi- ja vihannesmailla, perunalla, mauste- ja marjakasveilla, hedelmätarhoissa, taimistojen ja metsätaimitarhojen kylvö- ja istutuspenkeissä, mansikan rönsyjen hävittämiseen riviväleistä sekä varsiston hävittämiseen perunalla, herneellä, härkäpavulla, öljypellavalla, kitupellavalla, rypsillä ja rapsilla sekä kylvösiemeneksi viljeltävällä apilalla, kuitupellavalla ja lupiinilla. Vaikutustapa: Reglonen tehoaine dikvatti reagoi auringonvalon kanssa ja polttaa kasvin solukon. Reaktio tapahtuu melko nopeasti aineen imeydyttyä kasviin ja polttaa ainoastaan ne kasvin osat joihin Reglone osuu. Mikäli valon intensiteetti on matala, voi tehoaine hieman kulkeutua kasvissa. Imeytyy kasviin vain sen vihreiden osien kautta. Käytössä huomioitavaa: Rikkakasvien torjunnassa paras tulos saadaan pilvisenä päivänä tai illalla ruiskutettaessa. Perunan varsiston hävittämisen paras ajankohta on keskipäivällä, mieluiten auringon paisteessa.

✗ Käyttökohteet* Perunan varsistonhävitys: Matalat ja harvat lajikkeet Korkeat ja rehevät lajikkeet sekä lakoutuneet kasvustot Korkeat ja pystyt kasvustot

Käytön rajoitukset: Valmistetta voi käyttää joka toinen vuosi tai kaksi tai kolme vuotta peräkkäin, jos kyseisellä lohkolla pidetään vastaavan pituinen tauko seuraavina vuosina. Puna-apilan siemenviljelys on sallittua käsitellä ainoastaan viimeisenä satovuotena. Valmistetta saa käyttää samalla kasvulohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, minkä jälkeen on pidettävä vähintään samanpituinen tauko samaa tehoainetta sisältävien valmisteiden käytössä. Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: Normaalisti 5-10 min Tehoaineet: Dikvatti 200 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl , 10 l / 2 kpl

Käyttöajankohta

Käyttömäärä**

10-14 vrk ennen perunan nostoa

3,0-4,0 l/ha

10-14 vrk ennen perunan nostoa, jaettu käsittely 3 vrk:n välein Murskaus korkeaan (30-40 cm) sänkeen n. 10 vrk ennen nostoa ja ruiskutus 1 vrk myöhemmin Perunan rikkakasvien torjunta Viimesitään kun 10 % perunasta tullut pintaan Juurikasvi- ja vihannesmaat, kylvöpen- Kylvön jälkeen 2-3 vrk ennen viljelykasvin kit ja sokerijuurikkaan uusintakylvöt taimelletuloa Mansikan rivivälit, rönsyjen torjunta Toukokuussa ennen kukintaa ja sadonkorjuun jälkeen Apila ja kuitupellavan ja lupiinin siemen- 4-7 vrk ennen leikkuupuintia viljelykset, varsiston hävittäminen Rypsin, rapsin ja camelinan 7-14 vrk ennen korjuuta, siementen ollessa varsistojen hävittäminen puintikypsiä. * = Katso muut käyttökohteet etiketistä. ** = Kiinnitteeksi suosittelemme Viljelyohjelma-kiinnitettä.

154

www.k-maatalous.fi

2 x 2,0 l/ha 1,5-2,0 l/ha 1-2,5 l/ha + kiinnite 1,0-2,0 l/ha + kiinnite 1dl/100 l vettä 3,0-4,0 l/ha (ruiskutettava ala) + kiinnite 1dl/100 l vettä 2,0-3,0 l/ha + kiinnite 1 dl/100 l vettä 2,0-3,0 l/ha + kiinnite 3 dl/100 l vettä

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Senkor SC 600 Perusratkaisu perunan ja porkkanan rikkakasvien torjuntaan ❱❱ Uusi nestemäinen formulaatti – helppo käytettävyydeltään ja sekoitettavuudeltaan ❱❱ Hyvät koetulokset - Varma ja laaja-alainen teho ❱❱ Senkorin ja Monitorin seoksella laaja-alainen teho perunan rikkakasvien torjunnassa Ominaisuudet: Senkor SC 600 on rekisteröity rikkakasvien torjuntaan peruna- ja porkkanaviljelyksiltä. Senkor tehoaa useimpiin leveälehtisiin (esim. savikka) ja myös heinämäisiin (esim. kylänurmikka) rikkoihin. Senkorin ja Monitorin seoksella on erinomainen teho mm. juolavehnään, savikkaan, saunakukkaan ja mataraan. Vaikutustapa: Valmiste vaikuttaa hieta- ja savimailla lehti- ja maavaikutteisesti ja eloperäisillä mailla pääosin lehtivaikutteisesti. Käytössä huomioitavaa: Paras ruiskutustulos saadaan lämpimällä säällä maan ollessa kostea. Kuivalla säällä valmiste tehoaa parhaiten aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Kaikki perunalajikkeet (erityisesti Fambo) eivät kestä Senkoria, joten herkillä lajikkeilla torjunta on tehtävä ennen taimettumista. Teho tatarlajeihin ja peippiin on tyydyttävä ja mataraan riittämätön. Ohdakkeeseen, valvattiin ja pähkämöön saadaan tehoa korkeammilla käyttömäärillä.

Vesimäärä: 150-300 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Käytön rajoitukset: Samana vuonna käsitellyllä lohkolla ei saa viljellä muita viljelykasveja, eikä ristikukkaiskasveja vielä seuraavanakaan vuonna (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi ja camelina). Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. Tehoaine: Metributsiini 600 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 1 l / 12 kpl

✗✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Peruna, VM hietamaat

Ennen taimettumista

0,35-0,58 l/ha

Peruna, VM hietamaat

Nuorella taimiasteella

0,25-0,35 l/ha

Peruna, muut maalajit

Ennen taimettumista

0,4-0,58 l/ha

Peruna, muut maalajit

Nuorella taimiasteella

0,35-0,45 l/ha

Peruna, jaettu käyttö

Ennen taimettumista + perunan nuorella taimiasteella

0,25-0,35 l/ha + 0,23 l/ha

Porkkana

3 päivää ennen taimettumista ja/tai porkkanassa on vähintään 2 kasvulehteä

0,1-0,17 l/ha***

*** = Porkkanalla kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 0,17 l/ha. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä on ruiskutusta kohti on 0,1 l/ha.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

155


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Stomp®

Stomp®

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan porkkanalle sekä kylvö- ja taimisipulille ❱❱ Monipuolinen erikoiskasvien rikkakasviaine ❱❱ Hellävarainen viljelykasville ❱❱ Runsaasti uusia Minor use-käyttökohteita Ominaisuudet: Stomp on monipuolinen erikoiskasvien rikkakasviaine. Kahden vaikutustavan ansiosta Stomp EC:llä on joustava käyttöaika ja se sopii myös hyvin tankkiseoksiin. Uusi laajentunut Minor usehyväksyntä kattaa: herne, kumina, härkä- ja pensaspapu, sokeri-ja rehumaissi, tilli, parsa, palsternakka, korianteri, mukula- ja varsiselleri, purjo-, valko-, istukas-ja salaattisipulin sekä piparjuuri viljelykset. Vaikutustapa: Stomp EC vaikuttaa rikkakasveihin sekä maan että lehtien kautta. Rikkakasvitorjunnassa maavaikutus on tehokkaampi. Valmiste muodostaa maanpintaan ohuen kerroksen, jossa itävät rikkakasvit kuolevat. Lehtivaikutteisena estää myös solujen jakautumista kasvupisteissä. Käytössä huomioitavaa: Rikkakasvien pitää olla pieniä, korkeintaan 1-4-lehtiasteella taimettumisen jälkeen tehtävän ruiskutuksen aikana. Maavaikutus heikkenee kuivissa olosuhteissa ja humuspitoisuuden lisääntyessä. Multamailla suositellaan pelkästään taimettumisen jälkeistä käsittelyä. Erinomainen teho: peippi, peltohatikka, peltolemmikki, pelto-orvokki, peltotädyke, peltoukonnauris ja pihatähtimö. Hyvä teho: jauhosavikka, peltoemäkki, pihatatar, pillike ja peltotaskuruoho. Tyydyttävä teho: kiertotatar, lin-

nunkaali, peltomatara, peltovalvatti ja ukontatar. Ei tehoa heinäkasveihin. Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla. Valmistetta saa käyttää kerran kasvukaudessa. Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: Täysi lehtivaikutus 2-4 h Tehoaine: Pendimetaliini 400 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Porkkana

Ennen porkkanan taimettumista. Kylvösyvyys vähintään 2 cm

2,0-5,0 l/ha

Kylvösipuli

Heti kylvön jälkeen - viikko ennen taimettumista. Kylvösyvyys vähintään 2 cm

2,0-5,0 l/ha

Taimisipuli

Heti istutuksen jälkeen

2,0-5,0 l/ha*

*= Rikkakasvitehon täydentämiseksi voidaan tehdä tankkiseos Stomp 2 l/ha ja Basagran SG tai Totril

156

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Stratos® Ultra

Stratos® Ultra

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan useilta leveälehtisiltä viljelykasveilta ❱❱ Alennettu käyttömäärä yksivuotiseen torjuntaan ❱❱ Nopea teho ❱❱ Myös metsäkäyttöön Ominaisuudet: Stratos Ultra torjuu tehokkaasti ja nopeasti heinämäiset rikkakasvit peruna-, herne-, rypsi-, rapsi-, sokerijuurikas- ja mansikkaviljelyksiltä sekä havu- ja lehtipuiden viljelyaloilta ja taimitarhoilta. Alennettuja käyttömääriä ruiskutettaessa tankkiin lisätään tehon varmistamiseksi Dash-kiinnitettä. Vaikutustapa: Stratos Ultra imeytyy kasviin sen maanpäällisten osien kautta kulkeutuen systeemisesti sen muihin osiin. Ruiskutuksen jälkeen rikkojen kasvu pysähtyy heti. Selvät tehon merkit ilmenevät vajaassa viikossa.

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä. Mansikkaa ei saa korjata sadoksi käsittelyvuonna. Rypsi ja rapsi on ruiskutettava viimeistään ruusukeasteella ennen kukkavarren pituuskasvua.

Käytössä huomioitavaa: Juolavehnän paras ruskutusajankohta on, kun siinä on 4-6 lehteä. Hukkakauralla vastaavasti pensomisen lopussa ja viimeistään korrenkasvun alussa. Alennettuja määriä käyttettäessä on syytä valita ruiskutushetkeksi aamu, jolloin ilma on kostea (>70%) ja lämmin sekä kasvusto hyväkuntoinen. Älä ruiskuta hallayön jälkeen. Stratos Ultra ja muiden rikkakasvivalmisteiden käytön välin on oltava vähintään 7 vrk.

Vesimäärä: 150-200 l/ha

✗ Pitkäaikaista tehoa varten: Torjuttava kohde: Käyttökohteet: Juolavehnä Sokerijuurikas Peruna, rypsi, rapsi, herne Mansikka Metsätaimitarhat, metsänviljelyalat Yksivuotista tehoa varten: Juolavehnä peruna, rypsi, rapsi, herne Hukkakaura ja Sokerijuurikas, peruna, rypsi, rapsi, muut heinät herne, mansikka

Varoaika: Sokerijuurikas 65 vrk Peruna, herne 55 vrk Sateenkesto: 1-2 h Tehoaine: Sykloksidiimi 100 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttöajankohta: Jaettuna käsittelynä: 1. ruiskutus juolavehnän ollessa 3-5 -lehtiasteella 2. ruiskutus (tarvittaessa) ennen kasvuston umpeutumista Juolavehnä 4-6 -lehtiasteella, 20-30 cm korkeaa. Ruiskuta ennen kuin viljelykasvi peittää juolavehnän Uudet istutukset ruiskutetaan juolavehnän 4-6 -lehtiasteella. Satoa tuottava mansikka käsitellään heti sadonkorjuun jälkeen.

Juolavehnä 4-6 -lehtiasteella, 20-30 cm korkeaa. Ruiskuta ennen kuin viljelykasvi peittää juolavehnän Hukkakauran oraiden pensomisen lopussa tai viimeistään korrenkasvun alussa

Käyttömäärä: 2 x 2,0-3,0 l/ha 4,0-6,0 l/ha tai 2-3 l/ha + Dash 0,5 l/ha 4,0-6,0 l/ha 4,0-6,0 l/ha 1,5-2,0 l/ha + DASH 0,5 l/ha 1,0-1,5 l/ha * + DASH 0,5 l/ha

* Korkein annostus syysvehnälle ja rukiille

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

157


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Titus® Rikkakasvien torjuntaan perunalla ja rehumaissilla. ❱❱ Laaja teho matarasta juolavehnään ❱❱ Tehoaa myös peltovalvattiin ❱❱ Voi käyttää varhaisperunalle Ominaisuudet: Titus tehoaa hyvin useimpiin rikkakasveihin, mm. mataraan, linnunkaaliin, ohdakkeeseen, hatikkaan, lemmikkiin, linnunkaaliin, pillikkeeseen ja juolavehnään. Teho tatarlajeihin, orvokkiin ja kuivina vuosina savikkaan tai isoon savikkaan on huono. Sopii ruiskutusohjelmiin. Vaikutustapa: Titus on lehtivaikutteinen pienannosaine, joka imeytyy lehtien kautta rikkakasvien kasvupisteisiin. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, paras teho saadaan ilmankosteuden ollessa suuri ja rikkakasvien lehtien vahakerros ohut. Käytössä huomioitavaa perunalla: Peruna ruiskutetaan rikkakasvien ollessa sirkkalehti-2-lehtivaiheessa riippumatta perunan kehitysvaiheesta. Tarvittaessa rikkakasvien taimettumisen jatkuessa valmistetta voidaan ruiskuttaa uudelleen 7-10 vrk myöhemmin. Mikäli savikka on ehtinyt kehittyä 2-lehtiastetta pidemmälle, voidaan rikkakasvit torjua myös tankkiseoksella Titus 20-30 g/ha + Senkor 150-200 g/ha. Senkor -valmiste saattaa seoksessa heikentää Titus valmisteen tehoa mataraan. Juolavehnää käsitellään juolavehnän 2-4-lehtivaiheessa. Käyttö rehumaissilla: Rehumaissi ruiskutetaan 2-6-lehtiasteella sen ollessa hyvässä kasvussa. Ruiskutus voidaan tehdä myös jaettuna käsittelynä 7-10 päivän välein tankkiseoksessa Harmony® 50 SX® valmisteen kanssa.

✗ Käyttökohteet Peruna

Rehumaissi*

Käytössä huomioitavaa: Valmiste tehoaa hitaasti varsinkin viileissä olosuhteissa. Eräät perunalajikkeet voivat vaalentua ohimenevästi varsinkin kaksoisruiskutuksen jälkeen, erityisesti kuivissa, kuumissa oloissa. Myös kestävät maissilajikkeet saattavat ohimenevästi vaalentua, katso tarkemmin käyttöohjeesta. Käytön rajoitukset: Titus valmistetta ei saa käyttää mikrotaimista, minimukuloista tai kloonilisätystä materiaalista perustetuilla siemenperunaviljelyksillä, eikä kasvihuoneissa ja harson alla viljeltävällä perunalla. Varhaisperunan jälkeen tai jos lohko joudutaan rikkomaan saa Titus valmisteella käsitellyllä lohkolla samana vuonna viljellä ainoastaan perunaa, maissia tai kyntämisen jälkeen syysvehnää tai syysruista. Seuraavana vuonna voi käsitellyllä lohkolla viljellä vain perunaa, viljaa tai maissia. Titus valmistetta saa ruiskuttaa korkeintaan 50 g/ha kasvukauden aikana. Vesimäärä: 200-300 l/ha sekä kiinnitettä. Sateenkesto: 2 h Tehoaine: Rimsulfuroni 250 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 100 g / 10 kpl

Käyttöajankohta Rikkakasvien sirkkalehti-2-lehtivaiheessa. Käsittely voidaan uusia tarpeen mukaan 7-10 vrk kuluttua. Juolavehnä torjutaan juolavehnän 2-4 lehtiasteella

Käyttömäärä 20-30 g/ha + kiinnitettä 0,2 l / 200 l vettä Huom. enintään 50 g/ha per kasvukausi

Rikkakasvit mieluiten alle 4-lehtisiä kertakäsittelynä. Tai jaettu käsittely 7-10 päivän välein. Juolavehnä käsitellään 4-lehtiasteella.

30-50 g/ha + kiinnite 0,2 l / 200 l vettä Kokonaiskäyttömäärää 50 g/ha ei pidä ylittää kasvukauden aikana. Käyttömäärä on 50 g/ha + kiinnite 0,2 dl / 200 l vettä

50 g/ha + kiinnite 0,2 l / 200 l vettä

* suositellaan laajatehoista tankkiseosta Harmony® 50 SX® valmisteen kanssa

158

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

Pilot Ultra Juolavehnän, hukkakauran ja muiden yksivuotisten heinien torjuntaan erikoiskasveilta. ❱❱ Nopea teho ❱❱ Sopii hyvin tankkiseoksiin ❱❱ Hellävarainen viljelykasveille ❱❱ Hyvä kestovaikutus Ominaisuudet: Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksilta: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka. Vaikutustapa: Pilot Ultra vaikuttaa rikkakasveihin vain lehtien kautta, josta se kulkeutuu edelleen juuristoon. Juolavehnän kasvu pysähtyy ruiskutushetkeen ja viikonkuluttua alkaa juolavehnän lehdissä näkyä värimuutoksia. Käytössä huomioitavaa: Kertakäsittelynä viljelykset ruiskutetaan juolavehnän ollessa 4-6 -lehtiasteella. Hukkakauran torjunnassa valmiste ruiskutetaan hukkakauran oraiden pensomisen lopussa tai viimeistään niiden korrenkasvun alussa. Kuminalla paras juolavehnän torjuntatulos saadaan viljelmän perustamisvuonna, koska myöhemmin rehevästi kasvava kumina estää ruiskutteen pääsyn juo-

lavehnän lehdille. Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään lämpimällä ja kostealla säällä, kun ilman suhteellinen kosteus on yli 70 %. Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä. Kuminaa saa käsitellä vain kylvövuonna. Mansikkaa saa käsitellä vain sadonkorjuun jälkeen. Pitkän varoajan vuoksi valmiste ei sovi aikaisille rypsi ja rapsilajikkeille. Käsitellyn punanadan olkea ei saa käyttää rehuna. Vesimäärä: 200-300 l/ha Sateenkesto: 1 h Tehoaine: Kvitsalofoppi-P-etyyli 50 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Hukkakaura ja muut yksivuotiset heinät

Hukkakauran oraiden pensomisen lopussa tai viimeistään niiden

1,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha tai 1,5 l/ha

Herne, härkäpapu, rapsi, rypsi, peruna

Juolavehnän 4-6 -lehtiasteella

2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Apilan ja punanadan siemenviljelykset

Juolavehnän 4-6 -lehtiasteella

2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, lanttu, mansikka, palsternakka, pellava, kumina

Juolavehnän 4-6 -lehtiasteella

2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Sokerijuurikas

1) juolavehnä 3-5 –lehtiasteella Uusintakäsittely n. 3 viikon kuluttua, ennen kasvuston sulkeutumista, mikäli uusia versoja tulee pintaan tai

2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha 2,0 l/ha

2) Torjunnan kannalta suotuisat olot, kun juolavehnä 3-4 -lehtiasteella Uusintakäsittely n. 3 viikon kuluttua, ennen kasvuston sulkeutumista

1,5 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

Juolavehnän torjunta:

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

1,5 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

K-MAATALOUS

159


PERUNAN KASVINSUOJELU

Acrobat® WG

Acrobat® WG

Perunaruton torjuntaohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin ❱❱ Kahden tehoaineen tehokas seos ❱❱ Tehoaa sivuvaikutuksena myös lehtipoltteeseen (alternaria) ❱❱ Kustannustehokas Ominaisuudet: Acrobat WG on kehitetty perunaruton sekä sipulin naattihomeen torjuntaan. Tehoaineista toinen kulkeutuu lehden sisällä, kulkeutumisen ansiosta sitä suositellaan erityisesti ensimmäisiin ruiskutuksiin. Acrobat WG on tehonnut hyvin PETLA:n kokeissa, erityisesti samassa ohjelmassa Shirlanin kanssa. Ehkäisee tehokkaasti resistenttien ruttokantojen syntymistä. Vaikutustapa: Dimetomorfi vaikuttaa kulkeutumalla lehden sisällä. Mankotsebin vaikutustapa on kosketusvaikutteinen, tuhoten lehdenpinnalla olevat ruttoitiöt.

Vesimäärä: 300-400 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Tärkeintä on ruiskuttaa kasvusto ennen ruton iskeytymistä. Aikaisella ruiskutuksella varmistetaan myös alimpien lehtien suojaus. Sipulilla kiinnite -ja kostutusaineen käyttö varmistaa tehoa. Hillo- ja nippusipulina käytettävää sipulia ei saa käsitellä.

Tehoaineet: Dimetomorfi 90 g/kg, Mankotsebi 600 g/kg

Sateenkesto: 4-6 h Varoaika: 21 vrk

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 kg / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Sipulia saa käsitellä enintään kaksi ja perunaa enintään kolme kertaa saman kasvukauden aikana.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunarutto

1. ruiskutus kukkanuppujen tultua näkyviin tai ruttovaroituksen mukaan. Seuraavat ruiskutukset tarpeen mukaan 10-14 vrk:n välein.

2,0 kg/ha

Perunaruton leviämisriskin ollessa kohtuullinen, ruiskutusväli 7 vrk.

1,0 kg/ha

1. ruiskutus kun naatit ovat 10-20 cm:n pituiset tai ensimmäiset tautioireet ovat näkyvissä. Sateisissa oloissa käsittely voidaan uusia 8-10 päivän kuluttua.

2,0 kg/ha

Sipulin naattihome

160

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


PERUNAN KASVINSUOJELU

Epok® 600 EC Systeeminen valmiste perunaruton torjuntaohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin ❱❱ Systeeminen vaikutustapa suojaa tehokkaasti uuden kasvun ❱❱ Puhdistaa jo syntyneen saastunnan ❱❱ Estää maasaastunnan leviämisen Ominaisuudet: Epok on kahden tehoaineen tehokas ruttoaine. Systeemisen metalaksyylin ansiosta antaa erinomaisen suojan perunaruton maasaastuntaa vastaan. Fluatsinami suojaa tehokkaasti jo kehittyneet kasvinosat ja tehoaa myös varsikuolioon. Vaikutustapa: Kosketusvaikutteinen fluatsinami suojaa tehokkaasti jo kehittyneet kasvinosat ja tehoaa myös varsikuolioon. Metalaksyyli on systeeminen tehoaine eli se liikkuu kasvissa.

Vesimäärä: 200-400 l/ha

Käytössä huomioitavaa: Valmistetta suositellaan lohkoille, joilla epäillään maasaastunnan mahdollisuutta. Epokia tulee käyttää ruiskutusohjelmien alussa joko ensimmäisessä tai toisessa ruiskutuksessa.

Tehoaine: Metalaksyyli-M 193,6 g/l ja fluatsinami 400 g/l

Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää ns. High Grade –tuotantoalueella (Liminka, Temmes, Tyrnävä) eikä siemenperunaviljelyksillä. Valmistetta saa käyttää joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla enintään kaksi kertaa kasvukauden aikana.

Sateenkesto: 1 h Varoaika: 7 vrk

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

✗✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunarutto

Ruttovaroituksen mukaan 10-14 vrk:n välein

0,4 l/ha

ISK Biosciences Europe S.A Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

161


PERUNAN KASVINSUOJELU

Leimay® Perunaruton torjuntaohjelman keski-ja loppuvaiheeseen. ❱❱ Tehoaa lehti- ja mukularuttoon ❱❱ Hyvä sateenkesto ❱❱ Uusi tehokas tehoaine Ominaisuudet: Uutuus valmiste jolla on hyvä teho lehti- ja mukularuttoon. Tehoaine imeytyy perunan vahakerrokseen ja on siten erittäin sateenkestävä. Lehden pinnalla oleva vesi aktivoi tehoainetta vahakerroksesta. Vaikutustapa: Leimay on kosketusvaikutteinen valmiste. Käytössä huomioitavaa: Valmistetta käytetään vain ennakoivaan torjuntaan. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ruttoennusteen mukaan, kun riski taudin leviämiselle on korkea, kuitenkin yleensä ennen kasvuston sulkeutumista. Ruiskutusväli on perunan kehitysasteen ja ruttopaineen mukaan 5-10 vuorokautta.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 1-2 h Varoaika: 7 vrk Tehoaine: Amisulbromi 200 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Kestävien kantojen välttämiseksi valmistetta saa käyttää enintään kolmessa peräkkäisessä käsittelyssä, minkä jälkeen on käytettävä valmistetta jolla on muu vaikutustapa.

✗ 162

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunarutto

Ennakoivasti ennen ruttolaikkujen näkymistä 5-10 vrk välein

0,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


PERUNAN KASVINSUOJELU

Penncozeb Tuttu mankotsebivalmiste ❱❱ Hyvät käyttökokemukset ❱❱ Hyvin veteen sekoittuva ❱❱ Edullinen Ominaisuudet: Penncozeb on kosketusvaikutteinen valmiste kasvitautien torjuntaan. Penncozeb on perunaruton torjunnan lisäksi hyvä vaihtoehto herukoiden ja karviaisten laikkutautien torjuntaan. Valmiste on lähes pölyämätön ruiskuterae. Vaikutustapa: Mankotsebi vaikuttaa kosketusvaikutteisesti kasvuston pinnalla, tuhoten mm. perunan lehdellä olevat ruttoitiöt. Käytössä huomioitavaa: Valmisteella on suojaava vaikutus, joten torjunta on tehtävä ennen tautisaastuntaa. Käytetään rutontorjuntaohjelmien suojaavassa osassa. Suurinta annosta käytetään isossa kasvustossa ruttopaineen ollessa suuri.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 4-6 h Varoaika: 21 vrk Tehoaine: Mankotsebi 750 g/kg Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 kg / 1 kpl

Käytön rajoitukset: Herukka- ja karviaispensaita ei saa käsitellä kukinnan alkamisen ja sadonkorjuun välisenä aikana. Koristekasveilla valmistetta ei saa käyttää kasvihuoneissa. Valmistetta saa käyttää marjapensailla korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Perunalla perunarutto

1. ruiskutus kukkanuppujen tultua näkyviin tai ruttovaroituksen mukaan. 2,0-3,0 kg/ha Uusintaruiskutukset tarpeen mukaan 5-10 pv:n välein.

Herukoilla ja karviaisella

1. ruiskutus ennen kukintaa. Uusintakäsittelyt tarvittaessa 1-2 vk:n välein.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Käyttömäärä

0,2 % eli 200 g/100 l vettä

K-MAATALOUS

163


PERUNAN KASVINSUOJELU

Ranman Top Perunaruton torjuntaohjelman loppuvaiheeseen kovassa tautipaineessa ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Tehokas valmiste mukularuttoa vastaan Erinomainen teho lehtiruttoon Hyvä sateenkesto Minor use lupa avomaankurkun lehtihomeen torjuntaan

Ominaisuudet: Ranmanilla on erinomainen teho sekä lehti- että mukularuttoon. Valmisteen mukana oleva aktivaattori varmistaa hyvän levitystasaisuuden koko perunanvarsistoon. Aineen sateenkesto on erinomainen. Tällä on suuri merkitys jos sadetetaan tai sataa pian ruiskutuksen jälkeen. Vaikutustapa: Ranman on kosketusvaikutteinen valmiste. Käytössä huomioitavaa: Ranmania tulee aina käyttää osana rutontorjuntaohjelmaa, johon sisältyy myös sisävaikutteisia aineita kuten Consento tai Epok. Mukularuttoon saadaan hyvä teho kun ruiskutukset päätetään Ranmanilla. Ruiskutusväli on 5-7 vrk. Käytön rajoitukset: Ranmania saa käyttää enintään 6 kertaa kesässä. Käyttö sallittu enintään kolmessa perättäisessä ruiskutuksessa, jonka jälkeen on käytettävä muuta ainetta, jolla on toinen vaikutustapa.

Sateenkesto: 1 h Varoaika: Perunalla 7 vrk, avomaankurkulla 3 vrk Vesimäärä: 200-400 l/ha Tehoaine: Syatsofamidi 160 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Tarkasta minor use käyttökohteet osoitteesta: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

164

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Peruna

Ennakoivasti ennen ruttolaikkujen näkymistä 5-10 vrk välein

0,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


PERUNAN KASVINSUOJELU

Banjo® Forte Uusi monipuolinen valmiste perunaruton torjuntaan ❱❱ Suojaa erinomaisesti lehtiä ja mukuloita ❱❱ Antaa vahvan sivuvaikutuksen varsikuolioon ❱❱ Nopea sateenkestävyys Ominaisuudet: Banjo Forte on tehokas perunaruton torjunta-aine. Tuote sisältää kaksi tehoainetta, joista dimetomorfi vaikuttaa paikallissysteemisesti ja fluatsinami kosketusvaikutteisesti. Vaikutustapa: Dimetomorfi ennaltaehkäisee perunaruttoa pysäyttämällä munasienten itämisen. Fluatsinami estää sientä tunkeutumasta käsitellyn lehden läpi. Näillä kahdella tehoaineella yhdessä saavutetaan erittäin hyvä teho perunaruttoa vastaan. Kun Banjo Fortea käytetään osana torjuntaohjelmaa, se torjuu perunaruton ja mukularuton erittäin tehokkaasti. Käytössä huomioitava: Jotta Banjo Forten kahden erilaisen tehoaineen ominaisuuksia voidaan täysimääräisesti hyödyntää, on tuotetta käytettävä kukinnan alussa, kun uusia mukuloita muodostuu ja kasvissa jatkuu yhä voimakas nestevirtaus, joka edistää dimetomorfin leviämistä perunan taimessa. Tämä tarkoittaa, että Banjo Fortea tulee käyttää torjuntaohjelman keskiosasta ohjelman loppuun. Banjo Forte tehoaa parhaiten ennakoivasti käytettynä, eli ennen perunaruton havaitsemista kasvustossa. Banjo Fortea ei voi sekoittaa mineraaliperustaisen virusöljyn tai kiinnikkeen kanssa.

Käytön rajoituksia: Banjo Fortea saa käyttää enintään 4 kertaa/vuosi. Käyttöväli on vähintään 7 vuorokautta. Vesimäärä: 150-300 l/ha. Sateenkesto: 1 h Varoaika: 7 päivää ennen sadonkorjuuta Tehoaineet: Dimetomorfi 200 g/l ja Fluatsinami 200 g/l Pakkaus / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttötarkoitus

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunaruton torjunta

BBCH 40-89

0,75 - 1,0 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

165


PERUNAN KASVINSUOJELU

Consento® Perunaruton torjuntaohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin kovassa ruttopaineessa ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Menestystuote on nyt Consento Teho lehtiruttoon on erinomainen Puhdistaa jo syntyneen saastunnan ja suojaa uutta kasvustoa Valmiste tehoaa myös lehtipoltteeseen sekä varsi- että mukularuttoon Nopea sateenkesto ja lyhyt varoaika

Ominaisuudet: Kahden tehoaineen valmiste tehokkaaseen perunaruton torjuntaan. Valmiste on erittäin monipuolinen torjuen sekä varsi- että mukularuttoa. Hyvin juokseva neste helpottaa käsittelyä. Valmiste on sateenkestävä 1 tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Vaikutustapa: Tehoaine fenamidoni suojaa välittömästi kasvuston ja antaa suojaa myös uudelle kasvulle tehoten jo alkaneeseen tautiin. Propamokarbihydrokloridin systeemisyys suojaa uutta kasvua kulkeutuen kasvin sisällä myös uuteen kasvavaan lehvästöön ja estää ruton pääsyn lehden solukkoon. Käytössä huomioitavaa: Consento sopii parhaiten ruiskutusohjelmien alkuun. Kovan ruttopaineen vallitessa se on erityisen hyvä. Torjuntaohjelmassa Consentoa saa käyttää enintään kolme kertaa peräkkäin ja korkeintaan puolet ruiskutuksista saa olla Consento-ruiskutuksia. Consentolla saa tehdä enintään neljä ruiskutusta kasvukaudessa. Ruiskutusväli 7-12 vrk.

Vesimäärä: 200-400 l/ha Sateenkesto: 1 h Varoaika: 10 vrk Tehoaineet: Fenamidoni 75 g/l Propamokarbi-hydrokloridi 375 g/l Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käytön rajoitukset: Valmistetta saa käyttää kahtena peräkkäisenä vuotena, minkä jälkeen on pidettävä kahden vuoden tauko. Vaihtoehtoisesti valmistetta voi käyttää joka toinen vuosi.

166

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunarutto

Varhaisessa kasvuvaiheessa, ensimmäisten tautioireiden näkyessä kasvustossa Kun ruton leviämisriski on pieni tai kohtalainen

2,0 l/ha 1,5 l/ha

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


PERUNAN KASVINSUOJELU

Infinito Perunaruton torjuntaohjelman keskivaiheeseen ❱❱ Uutuustuote, jolla on erinomainen teho lehti- ja mukularuttoon sekä hyvä teho varsiruttoon ❱❱ Suoja-aika ruttoa vastaan on erityisen pitkä ❱❱ Tehoaa perunaruttoon sen kehityksen kaikissa vaiheissa ❱❱ Helppo käyttää – hyvät sekoitusominaisuudet, ei vaahtoa Ominaisuudet: Infinito on uusi kahden tehoaineen valmiste, joka tehoaa erinomaisesti lehti- ja mukularuttoon ja hyvin varsiruttoa vastaan. Kotimaisten kokeiden mukaan suoja-aika ruttoa vastaan on hyvin pitkä, joten esim. hankalissa sääoloissa valmiste tuo joustavuutta ruiskutuksiin. Infinito antaa suojaa myös kovassa ruttopaineessa. Infiniton toimintapa eroaa kaikista markkinoilla olevista valmisteista, joten valmiste sopii myös vastustuskykyisten ruttosienikantojen hallintaan. Vaikutustapa: Infiniton tehoaineista fluopikolidi on täysin uusi, joka estää ruton leviämistä paikallissysteemisesti lehden ylä- ja alapinnoilla. Toinen tehoaine on propamokarbi-hydrokloridi, joka toimii systeemisesti. Kahden tehoaineen ansiosta Infinito tehoaa ruttoon kaikissa ruttosienen kehitysvaiheissa. Infinito vaikuttaa voimakkaasti ennaltaehkäisevästi ennen kuin sieni tunkeutuu lehteen. Valmiste estää tehokkaasti itiöiden muodostumista, joka on eduksi estettäessä ruton leviämistä mukuloihin. Tämän lisäksi valmisteella on uutta kasvua suojaavaa ja parantavaa vaikutusta.

14 vrk, jos esim. sääolojen takia lyhyempi ruiskutusväli ei ole mahdollista..

Käytössä huomioitavaa: Infinito sopii ruiskutusohjelmiin vaiheessa, kun peruna on hyvässä kasvussa. Parhaiten valmisteen ominaisuudet hyödynnetään ohjelmien keskivaiheessa. Torjuntaohjelmassa Infinitoa saa käyttää max. 1,6 l/ha/ruiskutus kolme kertaa kasvukauden aikana. Suositeltu ruiskutusväli on 7-10 vuorokautta. Valmisteen pitkän tehoajan takia ruiskutusväli voi olla jopa 12-

Tehoaineet: Fluopikolidi 62,5 g/l Propamokarbihydrokloridi 625 g/l

Käytön rajoitukset: Infinitolla on pohjavesirajoitus. Infinitoa saa käyttää enintään kolme kertaa kasvukauden aikana. Valmisteen max. kokonaiskäyttömäärä on 4,8 l/ha kasvukauden aikana. Vesimäärä: 150-400 l/ha Sateenkesto: 1-2 tuntia Varoaika: 7 vrk

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl

✗ Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Perunarutto

Kun lehdet sulkevat istutusrivit ja siitä eteenpäin.

1,2-1,6 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

167


MERKINTÄVAAHDOT

Hardi® merkintävaahtotiiviste ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Voimakkaasti vaahtoava Erittäin pitkäkestoiset vaahtopallot Pienet käyttömäärät Laadukas

Käyttötarkoitus: Käytetään mm. kasvinsuojeluruiskujen ja pintalevittimien vaahtomerkitsimissä ajolinjojen merkintään. Huomio: Ei saa jäätyä. Pakkauskoko / tukkupakkaus: 1 l / 12 kpl Tuote

Käyttömäärä

Vesimäärä

Hardi-merkintävaahto

0,5 dl

10 l

K-Agro merkintävaahto ❱❱ Kestävät vaahtopallot ❱❱ Isossa pakkauskoossa uusi koostumus ❱❱ Edullinen ja tehokas Käyttötarkoitus: Käytetään mm. kasvinsuojeluruiskujen ja pinta-levittimien vaahtomerkitsimissä ajolinjojen merkintään. Huomio: Ei saa jäätyä. Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 3 kpl

Tuote

Käyttömäärä

Vesimäärä

K-Agro-merkintävaahto

1,5-2,5 dl*

10 l

*= käyttömäärä riippuu veden kovuudesta.

168

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RUISKUN PESU

All Clear Extra -ruiskunpesu ❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Irrottaa tehokkaasti kiinnijääneet tehoaineet ja tekee ne tehottomiksi Gramma-aineiden ja nestemäisten torjunta-aineiden pesuun Soveltuu hyvin ruiskun ulkopuoliseen pesuun Edullinen ja tehokas

Ominaisuudet: All Clear Extra Pesuaine on aine kasvinsuojeluruiskujen pesuun. Puolueettomissa testeissä on All Clear Extra pesuaine antanut parhaan pesutuloksen. Valmiste toimii kolmella tavalla: valmisteen pintajännitystä alentavat aineet tekevät mahdolliseksi pesunesteen pääsyn ruiskun kaikkiin osiin, myös rakopaikkoihin. Monoetanoliamini puolestaan kohottaa pesunesteen pH-arvoa ja liuottaa ruiskun seinämiin tarttuneet öljy- ym kalvot. Liuotinaineet irrottavat ruiskun seinämistä tehoaineet ja kapseloivat ne siten, että ne eivät uudestaan kiinnity ruiskun seinämiin. All Clear Extra pesuainetta suositellaan erityisesti grammaaineiden (Ally 50 ST, Ally Class, Express SX, Gratil, Logran, Ratio SX, Ratio Combo, Safari, Sekator OD, Tooler, Tooler Heavy, Premium Classic SX ja Titus WSB) käytön jälkeen, jos ruiskutetaan em. aineille herkkiä kasveja.

Tehoaineet: Monoetanoliamini 6 %, liuottimia, kiinnitteitä. Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Suositeltu käyttötapa: Käytetty pesuliuos voidaan ruiskuttaa kesannolle, muulle viljelemättömälle alueelle tai biopetiin.

Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Ruiskun sisäpuolinen pesu

Ruiskutuksen loputtua, erityisesti siirryttäessä seuraavalle kasville

0,5 l pesuainetta / 100 l vettä

Ruiskun ulkopuolinen pesu

Ruiskutusjaksojen päätteeksi (rikkakasvit, tautiaineet, glyfosaatit jne.), erityisesti syksyllä kasvukauden lopputtua.

2-5 % liuos eli 2-5 l/100 l vettä

Suuttimet ja suodattimet

Ruiskutus jaksojen päätteeksi (rikkakasvit, tautiaineet, glyfosaatit jne.), erityisesti syksyllä kasvukauden loputtua.

50 ml pesuainetta / 10 l vettä

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

169


RUISKUN PESU

Ruiskun pesuohjeet

# työkoneet

Ruiskua pestäessä pätee perussääntö: mitä nopeammin käytön jälkeen peset, sitä helpommalla pääset. Ruiskutuksen jälkeen ruiskun eri osiin voi jäädä jopa 10 litraa ruiskutusnestettä. Säiliön seinämien huokosiin ja muihin osiin kuivahtanut torjunta-aine voi seuraavissa ruiskutuksissa liueta muiden kasvinsuojeluaineiden liuottimien ansiosta ja voi olla seuraavalle kasville vioittavaa tai jopa tappavaa.

Peruspesu Peruspesu riittää silloin, kun ruiskuteliuosta ei ole ehtinyt kuivua ruiskuun. 1. Tyhjennä säiliö pellolla täysin tyhjäksi 2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet pellolla 3. Käytä pesuliuoksessa oikeaa pesuainetta ja riittävää väkevyyttä 4. Kierrätä pesuliuosta pumpulla ja ruiskuta liuosta suuttimien läpi 5. Harjaa säiliö pesuliuoksella yläosaa myöten. Käytä pesuliuosta myös painepesurissa. Muista puhdistaa täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta, puomisto sekä mahdollinen täyttösäiliö 6. Ruiskuta pesuliuosta puomiston läpi 5-10 minuutin ajan 7. Pese suuttimet ja suodattimet omassa pesuliuoksessaan 8. Huuhtele säiliö kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja ruiskuta puomiston läpi

Syväpesu Syväpesu on tarpeen jos ruiskuteliuosta on päässyt kuivumaan ruiskun säiliön seinämiin tai muihin osiin. Syväpesussa suoritetaan ensin peruspesun vaiheet 1-6. Tämän jälkeen pesuliuoksen annetaan seisoa ruiskussa vuorokauden ajan. Seuraavaksi suoritetaan vaiheet 7 ja 8 kuten peruspesussa.

170

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


SUOJAIMET Muista huolehtia kasvinsuojeluaineita käsitellessäsi omasta suojautumisestasi. Käytä aina myyntipäällyksessä mainittuja suojaimia. Käytä aina seuraavia suojaimia käsitellessäsi kasvinsuojeluaineita, ruiskua täyttäessä, ruiskutettaessa ja puhdistettaessa ruiskua:

❱❱ ❱❱ ❱❱ ❱❱

Kumikäsineet Kumisaappaat Päähine Suojapuku (haalari)

Jos tuotteen etiketissä edellytetään, on myös käytettävä:

❱❱ Silmä- tai kasvosuojainta ❱❱ Hengityssuojainta (A/P2) Suosittelemme edellämainittujen käyttöä joka tapauksessa suojautuaksesi mahdollisilta roiskeilta, kaasuilta ja hiukkasilta. Nitriilikäsine Famotril 730 Vihreä nitriilikuminen suojakäsine liuottimien ja ohenteiden käsittelyyn. Kulutustakestävä käsine antaa hyvän suojan kemikaaleja vastaan. Koot 8, 9 ja 10. Kumisaappaat Kontio Kestävä suomalainen laatusaapas. Koot 36 - 46.

Haalari Mutex Cat. 3 537 657533

Puolinaamari + ABEK1P3 suodattimet. Miellyttävä puolinaamari bajonettikiinnitteisillä suodattimilla. Sopii esim. kasvinsuojeluaineiden käsittelyyn.

3M 4279 Pro Paint Huoltovapaa puolinaamari vaativaan käyttöön

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Päälakisuoja ja visiiri 3M Peltor H8 + WP96

K-MAATALOUS

171


SUUTINTEN VALINTATAULUKKO

HARDI ISO LD-110 LowDrift-suuttimet (1,5-5 bar)

HARDI ISO F-110 vakioviuhkasuuttimet (1,5-5 bar) Bar

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

ISO koko/väri l/min

Bar

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

ISO koko/väri l/min

0075-V-pun.

0,21

0,24

0,27

0,30

0,35

0,39

01-Oranssi

0,28

0,33

0,37

0,40

0,46

0,52

01-Oranssi

0,28

0,33

0,37

0,40

0,46

0,52

015-Vihreä

0,42

0,49

0,55

0,60

0,68

0,77

015-Vihreä

0,42

0,49

0,55

0,60

0,69

0,77

02-Keltainen

0,57

0,65

0,73

0,80

0,92

1,03

02-Keltainen

0,57

0,65

0,73

0,80

0,92

1,03

025-Lila

0,71

0,82

0,91

1,00

1,15

1,29

025-Lila

0,71

0,82

0,91

1,00

1,15

1,29

03-Sininen

0,85

0,98

1,10

1,20

1,39

1,55

03-Sininen

0,85

0,98

1,10

1,20

1,39

1,55

04-Punainen

1,13

1,31

1,46

1,60

1,85

2,07

04-Punainen

1,13

1,31

1,46

1,60

1,85

2,07

05-Ruskea

1,41

1,63

1,83

2,00

2,31

2,58

05-Ruskea

1,41

1,63

1,83

2,00

2,31

2,58

06-Harmaa

1,70

1,96

2,19

2,40

2,77

3,10

08-Valkoinen

2,26

2,61

2,92

3,20

3,70

4,13

10-V-sininen

2,83

3,27

3,65

4,00

4,62

5,16

Bar

HARDI ISO MINIDRIFT ilma-avusteiset suuttimet (1,5-5 bar) Bar

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

HARDI ISO INJET ilma-avusteiset suuttimet (3-8 bar) 3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

ISO koko/väri l/min 5,0

ISO koko/väri l/min

01-Oranssi

0,40

0,46

0,52

0,57

0,61

0,65

015-Vihreä

0,60

0,69

0,77

0,85

0,92

0,98

02-Keltainen

0,80

0,92

1,03

1,13

1,22

1,31

015-Vihreä

0,42

0,49

0,55

0,60

0,69

0,77

025-Lila

1,00

1,15

1,29

1,41

1,53

1,63

02-Keltainen

0,57

0,65

0,73

0,80

0,92

1,03

03-Sininen

1,20

1,39

1,55

1,70

1,83

1,96

025-Lila

0,71

0,82

0,91

1,00

1,15

1,29

04-Punainen

1,60

1,85

2,07

2,26

2,44

2,61

03-Sininen

0,85

0,98

1,10

1,20

1,39

1,55

05-Ruskea

2,00

2,31

2,58

2,83

3,06

3,27

04-Punainen

1,13

1,31

1,46

1,60

1,85

2,07

06-Harmaa

2,40

2,77

3,10

3,39

3,67

3,92

05-Ruskea

1,41

1,63

1,83

2,00

2,31

2,58

08-Valkoinen

3,20

3,70

4,13

4,53

4,89

5,23

Pisaran koko Hieno

Karkea

Keskitaso

Hyvin karkea

Tuulikulkeuman välttämiseksi ja tasaisen ruiskutustuloksen säilyttämiseksi suositeltu ruiskutuspaine Hardi-suuttimilla on 1,5-2,5 bar (INJET: 3-5 bar)

172

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


SUUTINTEN VALINTATAULUKKO

Suutinten valinta Hyväksytyt tuulikulkeumaa alentavat Hardi-suuttimet ja ruiskut 50% tuulikulkeumavähennys

Ruisku ja suutin

Väri

Suutin

Väri

Paine

Commander Plus Twin Force

S injet 020

Keltainen

3-3,5 bar

Hardi ISO F 110-02

Keltainen

S injet 025

Violetti

3-5 bar

Hardi ISO F 110-03

Sininen

S injet 040

Punainen

3-5 bar

Commander Twin Force

LowDrift 050-110

Ruskea

1,5-2 bar

Hardi ISO F 110-02

Keltainen

MiniDrift 025-110

Violetti

1,5-2 bar

Hardi ISO F 110-03

Sininen

MiniDrift 030-110

Sininen

1,5-2 bar

Alpha

MiniDrift 040-110

Punainen

1-4 bar

Hardi ISO F 110-02

Keltainen

MiniDrift 050-110

Ruskea

1-6 bar

Hardi ISO F 110-03

Sininen

MD Duo 030-110

Sininen

1-4 bar

MD Duo 040-110

Punainen

1-4 bar

MD Duo 050-110

Ruskea

1-3 bar

Ehdot 50%:lle

1,5-2,5 bar. Ilmannopeuden säätö asennossa keskinopea. Kasvusto vähintään 30 cm:n korkuista.

75% tuulikulkeumavähennys Suutin

Väri

Paine

S injet 030

Sininen

3 bar

S injet 040

Punainen

3 bar

S injet 050

Ruskea

2-8 bar

MiniDrift 030-110

Sininen

1 bar

MiniDrift 040-110

Punainen

1-1,5 bar

MiniDrift 050-110

Ruskea

1-1,5 bar

MD Duo 030-110

Sininen

1-2 bar

MD Duo 040-110

Punainen

1-1,5 bar

MD Duo 050-110

Ruskea

1-1,5 bar

Ruisku ja suutin

Väri

Ehdot 75%:lle

Commander Plus Twin Force 90% tuulikulkeumavähennys

Hardi ISO F 110-04

Punainen

Suutin

Väri

Paine

Hardi ISO F 110-05

Ruskea

S injet 050

Ruskea

2 bar

Commander Twin Force

MiniDrift 040-110

Punainen

1 bar

Hardi ISO F 110-04

Punainen

MiniDrift 050-110

Ruskea

1 bar

Hardi ISO F 110-05

Ruskea

MD Duo 030-110

Sininen

1-1,5 bar

Alpha

MD Duo 040-110

Punainen

1 bar

Hardi ISO F 110-04

Punainen

MD Duo 050-110

Ruskea

1 bar

Hardi ISO F 110-05

Ruskea

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Suurin sallittu paine 3 bar. Suurin mahdollinen ilmannopeus. Kasvusto vähintään 50 cm:n korkuista.

K-MAATALOUS

173


KASVINSUOJELUN PIKATAULUKKO KUMINA, HÄRKÄPAPU KUMINA Ongelma Ajankohta Siemenrikkakasvit Ennen kuminan taimettumista kylvövuonna

Kuminan 1-2 lehtiasteella

Valmiste Fenix/Goltix/Lentagran* Fenix/Goltix Fenix Roundup Max Senkor SC* Stomp Fenix/Goltix/Lentagran* Fenix/Goltix Fenix Fenix/Goltix

Loppukesällä, mikäli syysitoisia rikkakasveja taimettunut runsaasti Siemenrikkakasvit Ennen kukkavarren kehittymistä Goltix satovuonna Ohdake, valvatti, Kylvövuonna, kun kuminassa Matrigon 72 SG* saunakukka väh. 7 kasvulehteä tai sadonkorjuun jälkeen Juolavehnä Juolavehnän 4-6 lehtiasteella Targa Super, Pilot Ultra** Kuminakoi Ennen pääkasvuston kukintaa Mavrik 2F Bioruiskute S (luomu) Kasvuston Viimeisen sadonkorjuun jälkeen Express SX/RoundUp Max lopettaminen Express SX/Envision

Käyttömäärä 0,3-0,5 l/0,7-1,0 kg/0,3-0,5 kg/ha 0,7-1,0 l/0,75-1,5 kg 1,5 l/ha 1-2 kg/ha 0,25-0,3 l/ha 2 l/ha 0,3-0,5/0,7-1,0/0,3-0,5 kg/ha 0,5-0,7 l/0,75-1,5 kg 1,5 l/ha 0,5-0,7 l/0,75-1,5 kg

Sivu 152 152 152 126 153 156 152 152 152 152

0,75 - 1,5 kg/ha 110 – 140 g/ha

2 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,6 l/ha 12 g/1,7-2,0 kg/ha 12 g/3,2 l/ha

144 126 124

* = tiedot perustuvat Minor use rekisteröintiin. ** = vain kylvövuonna

HÄRKÄPAPU Ongelma Rikkakasvit härkäpavulla

Hukkakaura ja muut yksivuotiset heinät Juolavehnän torjunta

Hivenravinnepuutos Suklaalaikku ja Ascochyta-sieni Suklaalaikku, pahkahome, laikkutaudit Laikkutaudit, ruoste Kärsäkäkkäät, kirvat, hernekääriäinen Varsiston hävitys

174

www.k-maatalous.fi

Ajankohta Ennen taimettumista

Valmiste Butisan S Fenix Stomp Basagran SG Targa Super, Pilot Ultra

2-4 kasvulehteä Heinien pienellä taimella Hukkakauran oraiden pensomisen lopussa, viimeistään korrenkasvun alussa Juolavehnän 4-6 –lehtiasteella Targa Super, Pilot Ultra

Käyttömäärä 1,5-2,5 l/ha 2,5-3,5 l/ha 2,0 - 5,0 l/ha 1,1-1,7 kg/ha 1,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha tai 1,5 l/ha

Sivu 149 152 156 119 159

2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

159

tai 2,5-3,0 l/ha 4-6 lehtiasteelta alkaen YaraVita Solatrel 5,0 l/ha Kukinnan alusta palkojen kehittymiseen Signum 0,5-1 kg/ha (Minor use) Kukinnan aikana Switch 1 kg/ha

96 148 147

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan taimiasteelta kukinnan aikaan

Mirador

0,5-1,0 l/ha

147

Kestac

0,4-0,6 l/ha

140

7-14 vrk ennen puintia

Reglone

2-3 l/ha+kiinnite

154

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVINSUOJELUN PIKATAULUKKO HERNE HERNE Ongelma Rikkakasvit herneellä

Juolavehnä

Ajankohta

Valmiste

Ennen taimettumista peltoherneellä, tulentuneena korjattava Ennen taimettumista tarhaherneellä, tuleentumattomana korjattava Ennen taimettumista palkoineen korjattava Kasvulehtien kehittyessä peltoherneellä * Herne 5-8 cm Juolavehnä 4-6-lehtiasteella Yksivuotinen teho juolavehnään Juolavehnän 4-6 -lehtiasteella

Hukkakaura ja muut Hukkakauran oraiden yksivuotiset heinät pensomisen lopussa tai viimeistään niiden korrenkasvun alussa Hivenravinnepuutos Lehtilaukkutaudit ja harmaahome

4-6 lehtiasteelta alkaen Kukinnan alusta palkojen kehittymiseen

Harmaahome, laikkutaudit, pahkahome: Tulentuneena korjat- Kukinnan aikana tavalla herneellä Täyskukinnan aikaan Tuoreena ilman Kukinnan aikana palkoja Täyskukinnan aikaan Tuoreena palkoineen Kukinnan aikana

Hernekääriäinen

Täyskukinnan aikaan Kukinnan aikaan

Varsiston hävitys

7-14 vrk ennen puintia

Fenix

Käyttömäärä yksin 2,5-3,5 l/ha

Käyttömäärä Sivu tankkiseoksessa 1,5-2,0 l/ha 152

Fenix*

max. 2,0 l/ha

0,6-1,0 l/ha***

Stomp

2,0 - 5,0 l/ha

156

Fenix

0,65-1,0 l/ha

152

Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha Basagran M75** 3-3,5 l/ha Stratos Ultra 4-6-l/ha 1-1,5 l/ha + Dash 0,5 l/ha Targa Super, 2,0 l/ha Pilot Ultra** + kiinnite 0,2 l/ha tai 2,5-3,0 l/ha Targa Super, 1,0 l/ha Pilot Ultra** + kiinnite 0,2 l/ha tai 1,5 l/ha Stratos Ultra 1,0-1,5 l/ha + 0,5 l/ha Dash YaraVita Solatrel 5 l/ha Signum 1 kg/ha

Switch Mirador Switch Mirador Switch Mirador Kestac Decis Mega Reglone

1 kg/ha + vettä 400-800 l/ha 0,5-1,0 l/ha 1 kg/ha + vettä 200-600 kg/ha 0,8-1,0 l/ha 1 kg/ha + vettä 400-800 l/ha 0,8-1,0 l/ha 0,4-0,6 l/ha 0,15-0,2 l/ha 2-3 l/ha + kiinnite

0,5-0,6 kg/ha***

119 118 157

159

159

157 96 148

147 147 147 147 147 147 140 154

Huom! Tuotteiden Fenix ja Senkor rekisteröinti muuttunut, minkä vuoksi markkinoilla voi olla eri ohjein varustettuja pakkauksia. Tarkista käyttöohjeet pakkauksen etiketistä ennen käyttöä. * = Fenixin käyttö tarhaherneellä sallittu VAIN ennen taimettumista. Tuotteen Fenix varoaika herneellä on 70 vrk. Fenixiä käytetään karkeilla kivennäismailla pienimpiä ohjeenmukaisia annoksia, savisilla tai multavilla mailla suurimpia annoksia. ** = ei palkoineen korjattavalle herneelle *** = tankkiseosmäärät kahden ja kolmen aineen seoksissa: 1) Fenix 0,8 - 1,0 l/ha + Basagran SG 0,55 kg/ha 2) Fenix 0,5 - 0,6 l/ha + Basagran SG 0,5 kg/ha + Stomp 2,0 l/ha

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

175


KASVINSUOJELUN PIKATAULUKKO PORKKANALLE PORKKANA Ongelma Leveälehtiset rikat

Ajankohta

Valmiste

1. Ennen porkkanan taimettumista

Hukkakaura

Stomp Reglone Senkor SC * Fenix+Senkor SC Varastoporkkanalle Fenix Varhaisporkkanalle Fenix**+ Senkor SC 2. porkkanassa 2-3 kasvulehteä Senkor SC * Hukkakauran versomisen lopulla Targa Super, Pilot Ultra

Juolavehnä

Juolavehnä 4-6-lehtiasteella

Käyttömäärä 2-5 l/ha 1,5 -2,0 l/ha 0,1-0,17 l/ha 1-1,5 l/ha + 1,0 l/ha 2,0 l/ha 0,5-0,75 l + 1,0 l/ha 0,1-0,17 l/ha 1,5 l/ha

Varo- Sivu aika 156 154 155 152 152 152 155 56 159

Targa Super, Pilot Ultra 2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha

159

Porkkanapolte, pork- 2-3 krt 10-14 vrk välein kanan mustamätä heinä-elokuussa

Rovral 75 WG

1 kg/ha

35

Porkkanapolte, pahkahome

Taudinoireiden ilmaantuessa, toinen ruiskutus 14 vrk kuluttua

Signum

0,75 kg/ha

14

148

Alternaria-sienet ja härmä

Taudinoireiden ilmantuessa

Mirador

0,8-1,0 l/ha

10

147

Porkkanakärpäsen toukat

Pääosa toukista kuoriutunut

Perfekthion

0,05% liuos

28

143

Porkkanakärpänen

5 porkkanakärpästä liima-ansassa/viikko

Mavrik Decis Mega

0,25 l/ha 0,1-0,2 l/ha

14 7

144

Porkkanakemppi

1 porkkanakemppi liima-ansassa/viikko

Mavrik Decis Mega

0,20 l/ha 0,1-0,2 l/ha

14 7

144

Huom! Tuotteiden Fenix ja Senkor rekisteröinnit muuttuneet, minkä vuoksi markkinoilla voi olla eri ohjein varustettuja pakkauksia. Tarkista käyttöohjeet pakkauksen etiketistä ennen käyttöä. * = Senkor SC voidaan käyttää ennen porkkanan taimettumista TAI kun porkkanassa on vähintään kaksi kasvulehteä. Voidaan käyttää tankkiseoksena Fenixin kanssa. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä ruiskutusta kohti on 0,1 l/ha. ** = Varhaisporkkanaa ei saa käsitellä taimettumisen jälkeen Fenixillä.

ustan, porkkanan mnta: Porkkanapolttee een torju om ah hk pa ja mädän gnum-käsittely Ensimmäinen Si a ja maan ollessa ss ue ut pe einä rivien um . Pidä naatit terv vielä näkyvissä lä toinen Signumvie lä äl m en, teke ehtoisen tuotte käsittely vaihtoWG käytön jälkeen. 75 al vr Ro esim.

Rovral® 75 WG SATO

Käsittelyväli 10-14 päivää

176

www.k-maatalous.fi

Viimeistään 14 vrk ennen sadonkorjuuta

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVINSUOJELUN PIKATAULUKKO MANSIKKA, HERUKAT, KARVIAINEN MANSIKKA Ongelma Rikkakasvit Rönsyjen hävitys Juolavehnä Ohdake, valvatti, saunakukka Rivivälien rikkakasvit Tyvimätä ja punamätä

Härmä Harmaahome

Vattukärsäkäs, luteet Vattukärksäkäs, ripsiäiset, luteet, kaskaat ja kirvat Vattukärsäkäs, ripsiäiset, luteet, kaskaat ja kirvat Vihannes-ja mansikkapunkin torjunta Mansikkapunkin torjunta Vihannespunkin torjunta Mansikkapunkin torjunta

Ajankohta Taimien juurruttua/rikat taimella Taimien juurruttua Ennen rikkojen taimettumista Viimeisen sadonkorjuun jälkeen Sadonkorjuun jälkeen Sadonkorjuun jälkeen, ennen 15.8. Rikat taimella - 4-8 lehtiaste - Taimien upotuskäsittely - Taimien juurruttua /keväällä kasvun alettua - Uusintaruiskutus 20-30 vrk myöhemmin - Sadonkorjuun jälkeen elo-syyskuulla Oireiden ilmaannuttua 2. ruiskutus 10-14 vrk kuluttua Kukinnan alku - loppuvaihe

Ennen kukintaa Ennen kukintaa kukinnan aikana Nuppuvaiheessa Ennen kukintaa tai sadonkorjuun jälkeen Ennen kukintaa sadonkorjuun jälkeen ”saastunnan alkuvaiheessa” Ennen kukintaa tai sadonkorjuun jälkeen

HERUKKA, KARVIAINEN JA VADELMA Ongelma Ajankohta Siemenrikkasvit Varhain keväällä ja/tai myöhään syksyllä Vattukuoriainen, Ennen kukintaa -kärsäkäs, -kärpänen Herukan koit, sääsket Ennen kukintaa ja karviaiskoisa Kirvat, ojukepistiäiset, Ennen kukintaa tai viim. viikko versosääski kukinnan päättymisestä Vihannespunkki Sadonkorjuun jälkeen Harmaahome, herukat Kukinnan alusta raakileiden muodostumisen alkuun Laikkutaudit herukalla Ennen kukinnan alkua tai sadonkorjuun jälkeen, enintään 2 krt Harmaahome, varistetauti Kukinnan aikana, enintään 2 krt ja ruoste herukoilla Harmaahome ja Kukinnan aikana 2 krt versotauti vadelmalla Harmaahome vadelmalla Kukinnan aikana, enintään 3 krt Harmaahome, versotauti Kukinnan aikana, enintään 2 krt ja ruoste vadelmalla Karviaishärmä Kukinnan aikana, enintään 2 krt

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Valmiste Betanal SE Goltix 70WG Gallery Reglone Stratos Ultra Matrigon 72SG Roundup Max Aliette 80WG

Käyttömäärä 3 l, 2-2,5l seoksissa 1,0 - 1,75 kg/ha 0,5-1 l/ha 3-4 l/ha 4-6 l/ha 165 g/ha 0,75-1,5 kg/ha 0,2-0,3% 4,0 kg/rivi-ha

Varoaika

Sivu

154 157 126 Ei satovuonna

14 14

4,0 kg/rivi-ha 4,0 kg/rivi-ha Candit

0,2 kg/ha

21

Signum Scala Teldor Rovral 75 WG Switch Mirador Frupica Kestac 50 EC Calypso SC 480

1,8 kg/ha 1,5-2,5 l/ha 1,5 kg/ha 1 kg/ha 0,8-1,0 kg/ha 0,8-1,0 l/ha 0,7-0,9 l/ha 0,4-0,6 l/ha 0, 25 l/ha

3 10 3 10 3 3 5 7 3

Mavrik

0,3 -0,4 l/ha

14

Envidor Silwet Gold Floramite Silwet Gold Floramite Silwet Gold Agrimec

0,4 l/ha 0,025-0,05% 0,4-0,6 l/ha 0,025-0,05% 0,4-0,6 l/ha 0,025-0,05% 1,0 -1,2 l/ha

7

147 147 140 144

1 1 3

Valmiste Gallery

Käyttömäärä 0,5-1 l/ha

Varoaika

Decis Mega

0,2-0,25 l/ha

7

Decis Mega

0,15-0,25 l/ha

7

Perfekthion

0,05-0,1% liuos

28

143

Nissorun Switch

0,05-0,15% liuos 1 kg/ha

14 7

147

Penncozeb DG 0,2% tai 2 kg/ha Signum (minor use) Teldor

163

1,5 kg/ha

3

1,5 kg/ha

7

Rovral 75 WG 1 kg/ha Signum 0,75-1,5 kg/ha (minor use) Candit 0,2 kg/ha

Sivu

21 3

148

148

* Viim. viikko kukinnan päättymisestä

K-MAATALOUS

177


KASVINSUOJELUN YLEISTAULUKKO

Säilytyslämpötila min. °C

Mehiläisvaroitus

Olkienkäyttörajoitus

Pohjavesirajoitus

Perättäiskäyttökielto

Sateenkesto h

Rajoitukset

Vesimäärä/ha

90% vähennys

75% vähennys

Tuote

50% vähennys

Viuhkasuutin

Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet

RIKKAKASVIAINEET Agil Ally 50 ST Ally Class 50 WG Ariane S Axial 50 EC Basagran M75 Basagran SG Broadway Butisan S Butisan Top Cantor Devrinol 450SC Envision Express 50 SX Fenix Focus Ultra Fusilade Max Galera Gratil Isomexx K-MCPA K-TRIO Lentagran WP Logran 20WG Matrigon Monfast Monitor Mustang Forte Oxitril Pistol Primus Puma Extra Ratio Reglone Roundup Bio Roundup Gold Roundup Max Sekator OD Senkor Spotlight Plus Starane XL Stomp

178

www.k-maatalous.fi

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m Ei sallittu 10 m 3m 3m 3m 3m Ei sallittu 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 15 m 10 m 3m 3m 3m 3m Ei sallittu Ei sallittu 3m 3m 3m Ei sallittu 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m Ei sallittu

15 m 10 m

Ei sallittu

10 m 5m

Ei sallittu 10 m

15 m

Ei sallittu

10 m 3m

15 m

5m 3m

20 m 5m

10 m

Ei sallittu

3m 3m

5m

3m 3m

10 m 3m

3m

10 m

150-200 1h 200-300 2h 200-300 2h 150-400 2h 100-300 1h 200-400 5-6 h 300-400 Min.6 h 100-200 1h 300-400 6h 200-400 6h 100-300 1h 200-400 100-200 2-4 h 150-200 1h 150-300 150-200 1h 150-300 1h 100-300 6h 200-400 1-2 h 200-300 2h 200-400 2-4 h 200-400 2-3 h 200-400 1-2 h 200-300 100-300 6h 100-200 100-200 2h 100-300 2h 150-300 1h 200-500 4-6 h 80-200 1h 200-400 1h 200-300 2h 200-400 5-10 min 100-200 2-4 h 100-200 2-4 h 100-200 1-4 h 200 2h 150-300 1-2 h 300-400 2h 100-300 1h 200-400 2-4 h

-5°C Kestää pakkasta Kestää pakkasta +0°C +0°C +0°C Kestää pakkasta +0°C +0°C +0°C +0°C +0°C -15°C Kestää pakkasta +0°C +0°C +0°C +0°C Kestää pakkasta Kestää pakkasta +0°C +0°C +5°C +0°C +0°C Kestää pakkasta Kestää pakkasta +0°C +0°C

x x 17

x x 3 x

x x x x x x x 9

2

x

1

1

x x x x x x x x

2 2

x x x

x 10

x 9 9 9 x x x

x x x

26 x

+0°C +0°C Kestää pakkasta +0°C -15°C -15°C Kestää pakkasta +0°C Kestää pakkasta Ei tietoa -5°C +0°C

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVINSUOJELUN YLEISTAULUKKO

KASVUNSÄÄTEET Cerone Cycocel 750 Moddus M Terpal

3m 3m 3m 3m

200-300 200-400 200-300 100-400

4h 3-4 h 1-4 h 4-5 h

-

-

-

-

PEITTAUSAINEET Baytan I-jauhe Baytan Universal Celest Formula M Lamardor 400 FS Moncut Rizolex

TAUTIENTORJUNTA Acanto Acanto Prima Acrobat WG Amistar, Mirador (pl. taimitarhat)

Amistar Top (pl. Minor Use) Basso (pl . taimitarhat) Bravo Premium Candit (mansikalle) Comet Pro Consento Curzate Delan WG Delaro SC 325 Dithane Penncozeb DG, Tridex 75 DG

Vesistöetäisyysrajoitukset eivät koske peittausaineita, vaan ainoastaan ruiskutettavia valmisteita

x 17 x x x

5 6

15 15

10 m 15 m 10 m

5m 10 m 5m

3m 3m 3m

100-300 100-300 300-400

1-2 h 2h 4-6 h

10 m

5m

3m

3m

200-500

1-2 h

10 m

3m

3m

3m

400-2000

1h

x

10 m 20 m 3m Ei sallittu 15 m Ei sallittu Ei sallittu 20 m Ei sallittu

5m 10 m 3m 20 m 10 m 15 m 50 m 15 m 20 m

3m 5m 3m 10 m 5m 10 m 40 m 10 m 10 m

3m 3m 3m 5m 3m 3m 30 m 3m 3m

150-300 100-300 400-2000 150-300 200-400 200-400 150-300 200-400

1-2 h 1h 1h 0,5 h 1h

3 x 4

1h 1-2 h 2-4 h

Ei sallittu

Ei sallittu

20 m

10 m

200-400

2-4 h

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

+0°C Kestää pakkasta -5°C Kestää pakkasta Kestää pakkasta +0°C

+0°C +0°C +0°C +0°C

Kestää pakkasta +0°C -5°C +0°C +0°C +0°C

1

15 m Ei sallittu 20 m

Säilytyslämpötila min. °C

1h 2h 1h 1-2 h 1,5 h 2-4 h

Mehiläisvaroitus

200-300 200-300 200-400 150-200 100-300 100-200

Olkienkäyttörajoitus

3m 3m 3m 3m 3m 3m

Tuote

Pohjavesirajoitus

Targa Super 5SC Titus WSB Tomahawk, Starana 180 Tooler Tooler Heavy Touchdown Premium

Perättäiskäyttökielto

Sateenkesto h

Rajoitukset

Vesimäärä/ha

90% vähennys

75% vähennys

50% vähennys

Viuhkasuutin

Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet

+0°C +0°C Suositus +10°C

1

+0°C +0°C x x

8

x

+0°C +0°C +0°C +0°C +0°C Max +25°C +0°C -10 - +40 Max +25°C Max +25°C

K-MAATALOUS

179


KASVINSUOJELUN YLEISTAULUKKO

200-400 200-400 150-300 150-300 150-300 200-400 300-400 150-300

Rovral 75 WG (mansikka ja ristikukkaiset)

3m

3m

3m

3m

300-2000

Scala (mansikka)

3m

3m

3m

3m

200-2000

Shirlan Signum (mansikka,

10 m Ei sallittu

5m 15 m

3m 10 m

3m 3m

200-400 200-2000

20 m Ei sallittu

10 m 15 m

3m 10 m

3m 3m

200-400 200-400

1h 1 1h x 1h x 1-2 h 1-2 h 1h 1-2 h 0,5 h Heti kuivuttuaan Heti kuivut11 tuaan 0,5-1,0 h 14 1h 18,20

x

Säilytyslämpötila min. C

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m

Mehiläisvaroitus

3m 3m 3m 3m 3 3m 5m 3m

Olkienkäyttörajoitus

3m 3m 3m 3m 3m 3m 10 m 3m

Pohjavesirajoitus

Vesimäärä/ha

10 m 3m 3m 10 m 5m 3m 20 m 3m

Tuote

Perättäiskäyttökielto

90% vähennys

Epok 600 EC Juventus Menara Proline Prosaro Ranman Twinpack Ridomil Gold Revus

Sateenkesto h

75% vähennys

Rajoitukset

50% vähennys

Viuhkasuutin

Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet

+0°C +0°C +0°C -10°C +0°C +0°C +0°C +0°C

x

+0°C x

+0°C

19

+0°C +0°C

kaali, porkkana ym.)

Sportak EW Stereo 312.5 EC Switch 62,5 WG

+0°C +0°C

x

-10°C

5m

3m

3m

300-2000

4h

11,14

3m 3m 15 m

3m 3m 10 m

3m 3m 3m

300-2000 200-400 200-300

2h 1h 1h

11

Ei sallittu

15 m

5m

10002000

1h

26

Heti kuivuttuaan 1-2 h

16

Avaunt

3m

3m

3m

3m

100-200

Biscaya OD 240 Calypso SC 480 (mansikalle) Decis Mega EW 50 (pl. avomaankasvit) Envidor (mansikalle) Floramite (mansikalle) Karate 2.5WG (pl avomaankasvit) Karate Zeon (pl avomaankasvit)

10 m

5m

3m

3m

100-300

Mavrik 2F (peltoviljelykasveille) Mospilan (rypsi ja rapsi) Perfekthion, Danadim progress (viljat, juurikas) Sumi Alpha 5 FW

x

3m 3m Ei sallittu

TUHOLAISTEN TORJUNTA Agrimec, Ei sallittu Vertimec 018 EC

Kestac 50 EC (pl koristekasvit)

x 21

10 m

(mansikka, salaatit)

Teldor (mansikalle) Tilt EC, Bumper Zenit 575 EC

2h 4h

x

+0°C +0°C

x x

18

x x

+0°C +0°C +0°C

10 m

5m

3m

3m

600-1500

2h

Ei sallittu

Ei sallittu

20 m

10 m

100-400

1h

x

+0°C

5m 3m

3m 3m

3m 3m

3m 3m

500-1000 400-2000

1h 1h

x

+0°C +0°C

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

10 m

200-400

0,5 h

x

+0°C

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

10 m

200-400

1-2 h

x

+0°C

15 m

200-400

Heti kuivuttuaan

x

+0°C

x

-10°C

x

+0°C

x

+0°C

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

15 m

5m

200-400

2h

3m

3m

3m

3m

200

2h

3m

3m

3m

3m

200

1-2 h

Ei sallittu

Ei sallittu

Ei sallittu

15 m

200-400

1h

x

+0°C

18

+0°C x x

HIVENLEHTILANNOITTEET YaraVita -valmisteet

180

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVINSUOJELUN YLEISTAULUKKO Tuotteiden ympäristörajoitukset ovat saattaneet muuttua taulukon tekoajankohdan jälkeen, tarkista voimassa olevat rajoitukset osoitteesta www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri Huomautuksien tarkemmat selitystekstit: 1) = Valmisteen tehoaineella on perättäiskäytön rajoitus. Tarkista tarkka ohjeistus käytöstä tuotteen myyntipäällyksestä. 2) = Käsiteltyjä nurmia ei saa käyttää rehuksi perustamisvuonna. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvualustana kasvihuoneissa. 3) = Saa käyttää samalla peltolohkolla vain joka kolmas vuosi. 4) = Mansikkalla- ja herukkaviljelmällä enintään kaksi kertaa sekä omenalla ja päärynällä kolme kertaa kasvukauden aikana. 5) = Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta. 6) = Ei suositella käytettäväksi pohjavesialueilla. 7) = Aklonifeeniä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää kuin joka toinen vuosi samalla peltolohkolla. Voidaan kuitenkin käyttää metsätaimitarhoilla tarvittaessa kahtena peräkkäisenä vuonna, minkä jälkeen alueella ei saa käyttää samaa tehoainetta sisältävää valmistetta kahteen vuoteen. 8) = Fenamidonia sisältäviä valmisteita saa käyttää korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena samalla kasvulohkolla, minkä jälkeen on pidettävä vähintään kahden vuoden tauko tai vaihtoehtoisesti joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla. 9) = Viljelemättömillä alueilla, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), valmistetta tulee käyttää vain pesäkekäsittelynä. Valmisteita saa käytää myös kesantopelloilla, jotka sijaitsevat pohjavesialueille. 10) = Käyttö sallittu samalla peltolohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, jonka jälkeen pidettävä vähintään saman pituinen tauko. 11) = Saa käyttää mansikka viljelmillä enintään 2 kertaa kasvukaudessa. 12) = Kasvukauden aikana valmistetta saa käyttää enintään kuusi kertaa ja fluatsinamin kokonaiskäyttömäärä saa olla korkeintaan 1100 g/ha. 13) = Valmistetta ja muita syprodiniiliä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla. 14) = Mansikka viljelmillä saa käyttää samalla kasvulohkolla enintään kolmena peräkkäisenä vuotena, minkä jälkeen valmisteen käytössä on pidettävä vähintään vastaavan pituinen tauko. 15) = Triadimenolia sisältävillä valmisteilla peitattua siementä ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla, jos käyttömäärä Baytan I –peittausjauheella suurempi kuin 150 g/100 kg siementä tai Baytan Universal –valmisteella on suurempi kuin 300 ml/100 kg siementä 16) = Saa käyttää rypsillä ja rapsilla enintään kerran ja perunalla enintään kolme kertaa kasvukauden aikana. 17) = Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. 18) = Saa käyttää rypsillä ja rapsilla enintään kerran kasvukaudessa.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

181


TORJUNTAKYNNYKSET Tuholaisten torjuntakynnyksiä Tuhoeläin

Ajankohta

Torjuntakynnys

Kirpat

Öljykasvit sirkkataimella

1 kirppa/sirkkataimi

Rapsikuoriainen

Aikainen nuppuvaihe

0,5-1 kuoriaista/kasvi

Nuppuasteella

2-3 kuoriaista/kasvi

Rapsikärsäkäs

Tulevat yleensä torjutuksi kuoriaisten yhteydessä, mikäli kuoriaisia ei ole torjuttu

1 kärsäkäs/4 kasvia

Kaalikoi

Tulevat yleensä torjutuksi kuoriaisten yhteydessä, mikäli kuoriaisia ei ole torjuttu

4-6 toukkaa/kasvi

Kirvat

Orastuminen-versonta

Kirvoja joka 5. kasvissa

Korrenkasvu

5 kirvaa/korsi

Vilja tähkällä

10 kirvaa/korsi

Syysvehnä tähkällä

20 kirvaa/korsi

Tähkäsääski

Lämpösumma >350, tyyntä ja sateetonta, >14°C, ilta 20-24°C. Ennen kukintaa.

1 sääski/6-7 tähkää kasvustoa liikuteltaessa yli 10 lähtee lentoon

Vehnäsääski

Kuten tähkäsääski

1 sääski/1-3 tähkää

Viljakukko

Korrenkasvu-lippulehti

Ennen lippulehdelle tuloa 0,5-1 toukkaa/kasvi

Kahukärpänen

Syysviljan oraat 1-4 lehteä

Liima-ansassa 5 kpl/vrk

Ohrakirppa

Orasvaiheessa ohra ja kaura

Jos yli puolet lehtialasta syöty

Orasvaiheessa vehnä

Jos kolmannes lehtialasta syöty

Hernekääriäinen

Kukinnan aikaan

Ennustepalvelu ja feromonipyydykset

Kuminakoi

Lämpösumma >130

Kun toukat kuoriutuvat ja uusintakäsittely 4-7 vrk

5 syöntijälkeä/sirkkataimi

Lippulehtivaiheessa 1-2 toukkaa/kasvi

Kasvitautien torjuntakynnyksiä Kasvitautien torjuntakynnys ylittyy useimpien tautien osalta, kun joka 3. kasvin kolmanneksi ylimmän lehden alasta 5 % on taudin oireita/ laikkuja. Ruostetautien torjunta on yleensä aiheellista heti kun itiöpesäkkeitä on havaittavissa kasvustossa.

1

5

10

1

5 10%

Tautisaastunnan asteen arviointi

182

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


VILJOJEN KASVITAUTIEN KUVIA Yleisimpiä vehnän tauteja Ruskolaikku / Stagonospora nodorum

Pistelaikku (DTR) / Drechslera tritici-repentis

Harmaalaikku /Septoria tritici

Keltaruoste / Puccinia striiformis

Yleisimpiä ohran tauteja Härmä / Blumeria graminis

Verkkolaikku / Drechslera teres

Rengaslaikku / Rhynchosporium secalis

Ohran tyvi- ja lehtilaikku / Bipolaris sorokiniana

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

183


KASVITAUTIAINEIDEN TEHOTAULUKKO

x x

x

x

x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x x x x x x

Itävyyttä alentavat homeet, punahome

x x

Vehnän ruskolaikku

x x

Ohran tyvi- ja lehtilaikku

Ohran verkkolaikku

x x

Kauran lehtilaikku

x

Lumihome

x

Kauran avonoki

x

Ohran viirutauti

x x

Ohran lentonoki

Viljat, joille käyttö sallittu Ohra, vehnä, kaura Ohra, vehnä, kaura, ruis Ohra, kaura Vehnä, ruis, ohra, kaura Ohra, kaura Ohra, kaura Teollinen peittaus: vehnä, kaura

Vehnän lentonoki

VALMISTE Baytan I Baytan Universal Cedomon Celest formula M Fungazil Zardex Lamardor

Vehnän haisunoki

Peittausaineiden tehotaulukko

x x x

x x x

x x x x x x

x

x

x

Öljykasvien tautiaineiden tehotaulukko Juventus

KASVITAUTI

Prosaro Annos: 1 l/ha

Pahkahome

Sclerotinia sclerotinium

3,0

3,5

Harmaahome

Botrytis

2,0

1,5

Mustalaikku

Alternaria brassicae

2,0

2,0

Kuivamätä

Phoma lingam

2,5

3,0

Cylindrosporioosi

Cylindrosporium

2,5

3,0

Lehtihome

Peronospora parasitica

-

-

4 = Erinomainen, 3 = Hyvä, 2 = Tyydyttävä, 1 = Välttävä, - = Ei tehoa

184

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


KASVITAUTIAINEIDEN TEHOTAULUKKO Viljojen ja öljykasvien kasvitautiaineet Muut markkinoilla olevat valmisteet eivät rajoita mainittujen K-maatalouden vilja- ja öljykasvien tautiaineiden käyttöä • Voit käyttää Comet Pro:ta, Prosaroa ja Bumperia seuraavana vuonna kaikkien markkinoilla olevien valmisteiden käytön jälkeen • Vain Sportakia ja Juventusta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina itsensä jälkeen • Comet Pro:lla, Prosarolla, Juventuksella, Sportakilla, Prolinellä ja Bumperilla ei ole pohjavesirajoitusta

Viljojen ja öljykasvien aineet 2014 Käytetty valmiste Strobiluriinit

Triatsolit

Comet Pro Comet Comet Pro Prosaro Juventus Sportak Proline Tilt

Prosaro

x x x x x x x

Juventus

Sportak

Proline

Bumper

x x x x x x x

x x x x x x x

2015 saa käyttää x x x x x x *² x x *³ x x x x

x x x x x x x

Perättäiskäyttörajoituksen aiheuttava tehoaine: *² metkonatsoli *³ prokloratsi = saa käyttää pohjavesialueilla

= ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina

= Sportak ja Basso-valmisteita ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina

= valmisteella on pohjavesirajoitus

Tilt Bumper

Menara

Zenit

Sportak

Juventus

Proline

Prosaro

Delaro

Stratego

Amistar Mirador

Acanto

Acanto Prima

Comet Pro

Verkkolaikku Rengaslaikku Ohran ruoste Ohran härmä Ohran tyvi- ja lehtilaikku Punahome

Basso

OHRA

Stereo

Kasvitautientorjunta-aineiden tehotaulukko

3 3,5 2,5 3

3 3 2 2,5

3 2,5 3 3

3,5 2,5 4 3

3,5 3 3 3,5

3 3 1 2

3 3,5 3 3

3,5 4 3 3 3 x

3,5 4 4 3 3 x

4 3,5 3 3,5

3,5 3,5 3 3,5

4 2 3,5 1,5

4 3,5 3,5 2,5

4 3,5 4 2,5

4 3,5 4 2

x

SYYS- ja KEVÄTVEHNÄ Harmaalaikku Ruskolaikku Pistelaikku (DTR) Keltaruoste Ruskearuoste Härmä Tyvilaikku Punahome

3 3 3 3 3 3 3

3 2,5 2,5 2 2,5 2 2,5

3 3 3 2,5 2,5 3 1

3 3 3 4 4 3 1

2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 1

3 3 2,5 1 1 1,5 2,5

3,5 3,5 2,5 3 3 2,5 1 x

4 3,5 3 2,5 2,5 3 3 x

4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 x

4 3,5 3,5 3 3 3 2,5

3 3 3 3 3 3 1

3,5 3 3,5 3,5 3,5 1 1

3,5 3 3 3 3,5 2 1

3 3 3,5 3 3 2.5 1

3,5 4 4 3,5 4 2 1

3 3 3

2,5 2 2,5

3 2,5 3,5

3 2,5 4

2 3 2

1,5 2 1

3 3 3 x

3,5 3 3 x

3 3,5 4 x

3 3 3

3,5 3 3,5

4 1,5 3

4 2,5 3

3 2,5 3

4 3 4

KAURA Kauran lehtilaikku Härmä Ruoste Punahome Tehojen selitykset:

4 = Erinomainen

3 = Hyvä

2 = Tyydyttävä

1 = Välttävä

Ei tietoa

X = Valmisteella tehoa punahomeeseen jos käytetty ohjeiden mukaan.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

185


RIKKAKASVIEN KUVIA

186

Jauhosavikka / Chenopodium album

Pelto-orvokki / Viola arvensis

Peltomatara / Galium spurium

Vesiheinä / pihatähtimö / Stellaria media

Pillike / Galeopsis spp.

Punapeippi / Lamium purpureum

Saunakukka / Tripleurospermum inodorum

Voikukka / Taraxacum offinale

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


RIKKAKASVIEN KUVIA

Peltoemäkki / Fumaria officinalis

Peltotaskuruoho / Thlaspi arvense

Ukontatar / Polygonum lapathifolium

Kiertotatar / Fallopia convolvulus

Peltohatikka / Spergula arvensis

Juolavehnä / Elymus repens

Pelto-ohdake / Cirsium arvense

Peltovalvatti / Sonchus arvensis

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

187


Emäkki Hevonhierakka Jauhosavikka Kiertotatar Leinikit Lemmikki Linnunkaali Pujo Punapeippi Peltohatikka Peltomatara Peltokorte Pelto-orvokki Pelto-ohdake Pelto-valvatti Peltotaskuruoho Pihatatar Pihatähtimö Pillikkeet Ristikukkaiset Saunakukka, kevätitoinen Saunakukka, syysitoinen Ukontatar Voikukka Ruiskaunokki Kylänurmikka Polvipuntarpää Hukkakaura Juolavehnä Luoho

Express

Express Gold

K-MCPA

Cantor

K-TRIO

Mustang Forte

Sekator

Tooler Heavy

Tooler

188

www.k-maatalous.fi

2

Ratio Combo

1 3 1 4 1 5 4 5 1 3 4 5 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1

Ratio

5 5 4 5 5 2 1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Ally 50 ST 3 5 3 4 4 4 5 2 5 5 3 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 3

3 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 3

Ally Class

4 3 5 4 3 4 3 2 4 5 2 2 4 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 1 1 1 1 1

5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 1

Ariane S

4 3 5 5 3 4 4 2 4 5 5 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 1 1 1 1

2 4 3 5 5 4 5 2 3 2 5 2 2 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1

Primus

4 3 5 4 3 5 3 2 5 5 2 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1

3 5 2 5 3 4 5 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 5 5 2 3 3 5 4 3

Starane 180, Tomahawk

4 2 5 4

4 2 5 3 3 5 4 4 3 5 5 1 2 2 4 4 3 5 4 5 5 5 5 3 1 1

4 3 5 3 3 4 4 2 2 5 5 1 1 2 2 4 5 2 4 5 4 4 5 3 1 1

Gratil

2 5 5 2 3 2 1

Basagran M 75

3 5 5 5 5 4 5 2 3 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1

4 2 4 3 3 4 4 4 3 5 5 1 1 1 4 4 1 5 3 5 5 5 4 2

Basagran SG

4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 1 1 1 1 1

3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 5 2 2 2 3 5 3 5 4 5 5 4 4 2 3 2 1 5 4 5

Monitor

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1

2 4 5 5 3 5 4 4 4 2 5 2 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5

Broadway

4 3 5 4 3 4 4 2 5 5 5 2 3 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Puma Extra

4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5

Swipe

4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 2 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 1 2 1 1 1

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Tehojen selitykset: Erinomainen > 90% Hyvä 70-90% Tyydyttävä 50-70% Heikko < 50% Ei tehoa Ei tietoa Tehot hyvissä torjuntaoloissa.

5 4 3 2 1

VILJOJEN RIKKAKASVIEN TEHOTAULUKKO


NURMIEN RIKKAKASVIEN TEHOTAULUKKO RIKKAKASVIAINEIDEN TEHOTAULUKKO NURMELLE

Gratil

Primus

Starane XL

Starane 180, Tomahawk

Apilaton suojavilja

Apilapitoinen suojavilja

Tooler

Express 50 SX

Apila

3

4

5

5

4

1*

Hierakat

5

3

4

5

3

3

Koiranputki

3

2

3

3

2

4

Leinikit

5

5

4

3

5

3

Lutukka

4

5

5

3

4

4

Nokkonen

4

4

4

5

4

4

Piharatamo

3

2

4

5

4

4

Saunakukka

4

5

5

3

4

4

Siankärsämö

3

4

4

3

2

3

Suolaheinät

4

3

4

5

3

3

Voikukka

4

4

5

5

5

5

Peltokanankaali

3

5

5

2

4

4 Tehojen selitykset:

5

Erinomainen

> 90%

4

Hyvä

70-90%

3

Tyydyttävä

50-70%

2

Heikko

< 50%

1

Ei tehoa Ei tietoa

Tehot hyvissä torjuntaoloissa. * Ilman kiinnitettä nurmen käyttömäärällä.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

189


Emäkki Hevonhierakka Jauhosavikka Kiertotatar Leinikit Lemmikki Linnunkaali Peipit Peltohatikka Peltomatara Pelto-orvokki Pelto-ohdake Peltovalvatti Pihatatar Pihatähtimö Pillikkeet Ristikukkaiset Saunakukka Ukontatar Voikukka Kylänurmikka Hukkakaura Juolavehnä Luoho

Devrinol

Butisan S

Galera

Clamox

190

www.k-maatalous.fi 5

5 5 1 4 4

Matrigon

3 3 3 5 5 3

Stomp EC

4 4

Fenix 3 1 4 3 4 5 4 4 4 2 3 2 2 4 5 5 4 3 4 2 4 2 1 5

Goltix, Metafol

5 4 5 3 3 3 5 5 4 4 3 2 2 2 3 2 5 2 3 2 4 1 1 4

5 2 5 4 2 5 5 5 5 2 3 3 3 2 5 5 5 5 4 2 5 1 1 1

Senkor SC

4 2 4 3 3 5 3 5 5 3 5 1 4 4 5 4 4 1 3 1 1 2 2 3 1

4 2 5 4 2 4 5 4 5 3 4 2 2 4 5 5 5 3 4 2 2 1

Reglone

3 1 2 5 1 2 5 2 1 1 2 5 5 3 2 2 1 5 3 5 1 1 1 1

4 2 5 3 3 5 4 3 5 5 2 2 4 3 5 4 5 5 5 3 1 1 1 1

Basagran M 75

2

4 2 4 3 3 4 4 3 5 5 1 1 4 1 5 3 5 5 4 2 1 1 1 1

Basagran SG

2 2 3 3 3 4 5 5 5 4 1 1 5 2 5 4 1 5 4 1 5 4 2 5 3 5 4 5 5 4 2 2 5 4 5

4 3 2 2 5 4 2

3 3

3

Monitor

1 1 4 4 3 2 4 3 1 4 2 5 5 3 1 1 1 5 3 4 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5

Stratos Ultra

3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4

Tehojen selitykset: Erinomainen > 90% Hyvä 70-90% Tyydyttävä 50-70% Heikko < 50% Ei tehoa Ei tietoa Tehot hyvissä torjuntaoloissa.

5 4 3 2 1

ERIKOISKASVIEN RIKKAKASVIEN TEHOTAULUKKO

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


TANKKISEOSTEN TEKO-OHJE Tankkiseoksen sekoitusjärjestys Tankkiseoksia tehtäessä lähtökohtana täytyy olla varma tieto kasvinsuojeluaineiden soveltuvuudesta tankkiseoksiin. Tankkiseos tehdään seuraavalla tavalla: 1. Täytä ruisku puoliksi vedellä 2. Käynnistä säiliön sekoitus 3. Lisää liukopussit, gramma-aineet tai raemaiset valmisteet 4. Lisää nestemäiset tauti- ja tuholaisaineet 5. Lisää nestemäiset rikkakasviaineet ja kasvunsääteet (klormekvattikloridi) 6. Lisää lehtilannoitteet 7. Lisää happamat kasvunsääteet (esim. Terpal ja Cerone) 8. Kiinnitteet Sakkautumisriskiä seoksissa lisäävät: 1. Suuret ravinneliuosmäärät (5 kg/100 l), erityisesti urea 2. Humuspitoinen tai liian kylmä vesi (kaivovesi) 3. Sekoitus pois päältä

huolellinen Muista ruiskun jälkeen ön pesu aina käyt

Riskiseokset Tee esikoe puhtaaseen litran lasiastiaan. Täytä astia vedellä ja lisää kasvinsuojeluaineet yksi kerrallaan suositellussa järjestyksessä. Esikokeessa voidaan käyttää kutakin valmistetta joko yhtä suuri määrä (esim. 20 g tai ml/1 litra vettä) tai tehdä seoksen samassa suhteessa kuin mitä aiottu annos hehtaarille on. Sekoita liuosta jokaisen valmisteen lisäyksen jälkeen muutaman sekunnin ajan. Kun seos on valmis, sekoita vielä 15-30 sekunnin ajan. Anna astian tämän jälkeen seistä noin 15 minuuttia, minkä jälkeen voit tutkia kokeen onnistumista. Jos öljy tai geeli ei ole erottunut seoksesta, tai seos ei ole sakkautunut, seos on onnistunut. Jos hienojakoista saostumaa esiintyy, mutta se saadaan häviämään vähäisellä sekoittamisella, on tämä myös hyväksyttävää, edellyttäen, että ruiskuttaessa sekoittajaa pidetään päällä koko ajan. Jos seos epäonnistuu, muuta annostusjärjestystä tai jätä jokin aineista pois. On mahdollista että seos onnistuu jos seokseen tuleva ruiskutusjauhe, suspensiokonsentraatti (SC) ja emulsiokonsentraatti (EC) sekoitetaan kukin yksinään veteen esiseokseksi ja nämä seokset lisätään varsinaiseen seokseen.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUS

191


192

Fenix Senkor Titus Boxer Monitor Agil Stratos Ultra, Focus Ultra Targa Super Reglone Spotlight Plus Dithane Sereno Ranman, Leimay Shirlan, Revus Acrobat WG Consento, Tyfon Epok Ridomil Gold Curzate M Biscaya Teppeki Fibro Kiinnitteet Urea, Typpiliuos N30 YaraVita Solatrel YaraVita Magtrac Banjo Forte

Ei saa sekoittaa. Ei tietoa.

2 3

Fenix 4 Seos tarpeeton, eri ruiskutusaika. 1 Senkor Annos ja olosuhteet vaikuttavat lehtilannoitteiden 4 1 Titus 1 sekoitettavuuteen ja vioitusriskiin. 1 1 1 Boxer 1 = Tankkiseos ruttoaineen kanssa voi lisätä Tituksen 2 1 2 3 Monitor aiheuttamaa perunan vaalenemista. 2 = Dithanen käyttöväkevyys alle 0,75kg/100l vettä. 4 1 2 4 2 Agil Taulukon ohjeet ovat suuntaa antavia ja perustuvat kokemuksiin 4 4 4 3 2 4 Stratos Ultra, Focus Ultra aineiden käytöstä. Koska kuitenkin käytettävä vesimäärä, veden 4 1 1 4 2 4 4 Targa Super laatu, säätekijät, viljeltävä lajike yms. tekijät vaikuttavat seoksen 2 4 2 1 2 4 4 4 Reglone toimivuuteen, on vastuu käytetyistä seoksista käyttäjällä. 1 1 4 1 2 4 4 4 1 Spotlight Plus Lähde: BASF, Bayer, Syngenta, Berner ja Yara Suomi. (Tarkasta YaraVita -tuotteiden sekoitustestissä käytetyt ainemäärät 4 4 1 3 1 1 1 1 3 3 Dithane www.Tankmix.com palvelusta ennen tuotteen käyttöä). 4 1 4 3 4 3 3 3 3 1 1 Sereno 4 4 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 Ranman, Leimay 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 4 4 Shirlan, Revus 4 4 1 3 1 1 1 1 3 4 1 4 4 4 Acrobat WG 4 4 1 4 1 1 1 1 3 4 4 4 1 4 4 Consento, Tyfon 4 4 1 4 3 1 3 1 3 4 1 4 1 4 4 4 Epok 4 4 1 4 3 1 3 1 3 4 1 4 1 4 4 4 4 Ridomil Gold 4 4 1 3 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 Curzate M 4 4 1 4 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 Biscaya 4 4 1 4 3 3 3 1 4 4 1 3 1 1 3 3 1 1 1 4 Teppeki 4 1 2 4 2 2 3 2 3 3 3 1 2 4 1 2 2 2 1 1 1 Fibro 4 1 1 4 1 2 1 1 2 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 Kiinnitteet 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 Urea, Typpiliuos N30 3 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 YaraVita Solatrel 1 1 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 YaraVita Magtrac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 Banjo Forte

Saa sekoittaa.

1

TANKKISEOSTAULUKKO PERUNAT

www.k-maatalous.fi

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri


1(3) 1

3

1

1

1

3

Juventus 90

Proline, Prosaro

Agil

Stratos Ultra, Focus Ultra

Targa Super, Pilot Ultra

Aramo

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

5

1

1

1

1

Nestemäiset typpilannokset

YaraVita Solatrel

YaraVita Mancozin

1

5

Avaunt

1

5

1

Matrigon YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Thiotrac 300 Mospilan

Clamox

1

2

Galera

1

1

1

1

1

5

2

3

1

3

Butisan S

Devrinol

1

1

1

1

3

1

5

2

1

5

5

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1 1 Proline, Prosaro

2

5

3

1

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

1

5

4

1

1

1

1

2

2

3

3

3

1

1

1

5

4

-

3

3

1

2

2

3

3

3

3

3

1

1

-

-

-

1

1

1

2

3

4

3

1

1

1

4

1

-

1

1

1

2

3

1

3

1

5

-

-

-

1

1

1

2

3

4

1

5

3

1

-

1

3

3

2

3

1

1

3

5

3

3

3

2

2

1

5

-

-

3

3

3

2

Ei tietoa.

Sekoitus on tarpeeton.

Saa sekoittaa, mutta vioitusriski kasvaa.

Voi sekoittaa, mutta käsittelyajat eivät sovi yhteen.

Ei saa sekoittaa.

Saa sekoittaa.

2

1

= Aramo vain rapsille. = Vioitusriski kasvaa Agilin kanssa. 3 = Kukinnan alkuun saakka.

-

5

4

3

2

1

1

5

2

2

2

1

5

2

-

1

2

5

-

1

-

-

5

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

2 YaraVita Mancozin

5 YaraVita Solatrel

Nestemäiset typpilannokset

Clamox

5 Avaunt

1 Matrigon YaraVita Brassitrel Pro, 2 1 YaraVita Thiotrac 300 2 1 1 Mospilan

2 Galera

3 Devrinol

1 Butisan S

3 Aramo

3 Targa Super, Pilot Ultra

5 Stratos Ultra, Focus Ultra

3 4(2) 1 Agil

1

1 Juventus 90

1 Rovral 75 WG

1 Mavrik, Sumi Alpha

Rovral 75 WG

3

5

1

Mavrik, Sumi Alpha

5 Kestac, Decis

Biscaya

Kestac, Decis

RYPSIN JA RAPSIN TANKKISEOSTAULUKOT

K-MAATALOUS

193


TANKKISEOSTAULUKKO VILJAT JA NURMET Tooler Heavy = Biathlon

194

Tooler

1

Ally

1

Tooler 1

Ally

Ally Class

2

2

1-

Sekator OD

1

1

1

2

Express Gold SX

-

-

1

1-

1

Express, Ratio

1

1

1

1-

1

1

Ratio Combo

1

1

1

1-

5

-

1

Ariane S

1

1

2

2

1+

2

1+ 1+ Ariane S

1

1

Ally Class Sekator OD Express Gold SX Express, Ratio Ratio Combo

Mustang Forte, Cantor

1

1

1

2

1

1

5

K-MCPA, K-TRIO

1

1

1+

2

1+ 1+ 1+ 1+

1

1

Logran

1

1

1+

1-

1+

-

1+

1

1

5

1+ Logran

Gratil

1

1

-

-

1

1

1

1

2

1

1+ 1+ Gratil

Starane XL, Tomahawk, Starane 180

1

1

1

2

1

1

1

1+

1

1

1

Primus

1

1

1

5

1

1

1

1

1+

1

1+ 1+

1

1

Puma Extra

2

1

2

2

2

2

1+ 1+

2

2

2

2

1+

1

2

Axial, Swipe

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

Monitor

1

1

2

1-

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Broadway

5

5

2

2

5

2

5

5

3

5

1

5

5

5

5

Attribut Super

1

1

2

2

1+

2

1

1

1+

1

1

1

1

1+

1

Kestac, Decis, Fastac

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1+

1

1

1+

Mavrik, Sumi Alpha

1

1

1

1-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Karate

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Roxion, Perfekthion

1

1

4

2

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cycocel 750, CCC ja 5C

1

1

1

1(3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terpal

1

1

3

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

2

3

Cerone

1

1

3

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

2

3

Moddus, Sonis, Trimaxx

1

1

4

2

1

3

1

1

4

2

1

1

1

1

1

Comet Pro, Prosaro, Juventus, Sportak, Proline, Zenit, Stratego, Acanto, Amistar, Menara, Bravo Premium, Mobius FX

1

1

1+

2

1

1+

1

1+

1

1

1

1+ 1+

1

1+

Tilt, Bumper

1

1

1+

2

1

1+

1

1+

1

1

1

1+ 1+

1

1+

Basso, Stereo

1

1

1

2

1

1

1

1+

1

1

1

1

1

1

1

Acanto Prima

1

1

1

2

1+

1

1

1

1

1

1

1+ 1+

1

1+

YaraVita Mancozin

1

1

1

2

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

YaraVita Brassitrel Pro

2

2

1

2

1

-

1

-

1

1

1(6

1

1

1

1

YaraVita Thiotrac 300

1

1

1

2

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Mantrac Pro

1

1

1

2

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Solatrel

1

1

1

2

1

1

1

-

2

2

2

1

1

1

1

Urea(1 ja 4 , Typpiliuos(1 ja 4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

4

2

1

1

www.k-maatalous.fi

1

Mustang Forte, Cantor K-MCPA, K-Trio

1

1

Starane XL, Tomahawk, Starane 180

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Primus


TANKKISEOSTAULUKKO VILJAT JA NURMET 1

Saa sekoittaa.

1+

Saa sekoittaa, mutta kiinnitteen lisäystä suositellaan, jos nestemäisen seospartnerin määrä on alle 0,4 l/ 200 l vettä/ ha.

1-

Kiinnitettä ei saa lisätä.

2

Ei saa sekoittaa.

3

Voi sekoittaa, mutta käsittelyajat eivät sovi yhteen.

4

Saa sekoittaa, mutta vioitusriski kasvaa kevätviljoilla.

5

Sekoitus tarpeeton.

-

Ei tietoa.

Annos ja olosuhteet vaikuttavat lehtilannoitteiden vioitusriskiin. Vain kelaattien kanssa. Klormekvattikloridi valmisteiden käyttömäärä korkeintaan 1l/ha tankkiseoksissa. (4 Tankkiseoksissa Max 10 kg N/ha. (5 Tankkiseoksissa Monitorin teho heinämäisiin rikkakasveihin saattaa heikentyä. (6 Saa sekoittaa, mutta sakkaantumisriski saattaa lisääntyä. (1 (2 (3

Puma Extra 5

Axial, Swipe

2

2

2

4

Monitor 4

2

2

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mavrik, Sumi Alpha

1

1

1

1

1

1

Karate

1

1

1

1

-

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

1

3

4

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comet Pro, Prosaro, Juventus, Sportak, Proline, Zenit, Stratego, Acanto, Amistar, Menara, Bravo Premium, Mobius FX

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Tilt, Bumper

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

YaraVita Mancozin

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Brassitrel Pro

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Thiotrac 300

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Mantrac Pro

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

YaraVita Solatrel

2

2

2

1

4

1

2

4

1

2

2

2

2

2

2

Urea(1 ja 4 , Typpiliuos(1 ja 4

Broadway Attribut Super Kestac, Decis, Fastac

Roxion, Perfekthion

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Cycocel 750, CCC ja 5C Terpal Cerone Moddus, Sonis, Trimaxx

Basso, Stereo Acanto Prima

K-MAATALOUS

195


K-MAATALOUS PALVELEE K-maatalous Alavus* Eura Forssa* Haapajärvi Huittinen* Häijää Hämeenlinna* Iisalmi Ilmajoki* Jalasjärvi Joensuu Juuka Juva Jyväskylä Kaavi Kalajoki* Kankaanpää Kannus Karjaa Kauhajoki* Kauhava Keitele Kemijärvi Keuruu Kitee Kiuruvesi* Kokkola Konnevesi* Kouvola* Kuopio/Toivala* Kuusamo Lahti Lappeenranta* Lappfjärd Lapua Leppävirta Lieksa Lohja Lohtaja Loimaa* Mäntsälä*

Lähiosoite Talankuja 3 Filppulantie 14 Lepistönkatu 1 Vitikantie 4 Kauppiaskatu 1 Tupurlantie 7 D Luukkaankatu 4 Kivirannantie 10 Aamukuja 11 Keskustie 31 Kaltimontie 4 Kirkkotie 8 Juvantie 18 Kankitie 4 Kaavintie 5 Merenojantie 4 Rautatienkatu 2 Asematie 28 Ratakatu 26 Savikyläntie 15 Kehätie 41 Asematie 1 Varastotie 6-8 Teollisuustie 3 Puhoksentie 3 Topintie 1 Kosilankatu 3 Vainiontie 2 Kaitilankatu 20 Tietäjäntie 1 Luomantie 4 Heloittajankatu 6 Mäntysuonkatu 3 Hallvägen 1 Myllykyläntie 35 Teollisuustie 16 Energiatie 1 Tynninkuja 5 Lohtajantie 240 Aleksis Kivenkatu 9 Maisalantie 17

Puhelin 020 779 0260 02-838 70200 03-424 2200 08-764 808 02-560 6100 03-518 7081 03-622 660 050-579 2243 06-424 2600 06-456 5200 050-311 2020 050-311 2020 020 787 0500 014-362 0799 010 532 9570 044-799 7390 02-572 900 06-873 770 019-279 31 020 756 2420 06-4347500 040-300 0849 010 286 6770 020 789 3600 040-833 0661 050-579 2226 06-831 0666 020 769 1870 05-535 6000 050-361 1663 020 740 1040 03-875 810 05-544 2600 040-711 2060 06-433 0400 017-559 4500 040-7101101 019-362 61 044-747 5240 02-762 5100 019-689 3800

K-maatalous Nilsiä* Nivala* Nurmes Nurmijärvi* Orimattila* Oulainen* Oulu* Peräseinäjoki Pieksämäki Pielavesi Pori* Porvoo* Pudasjärvi Rantsila Reisjärvi Riihimäki* Rovaniemi Saarijärvi* Salo* Savonlinna* Seinäjoki* Sodankylä Somero* Suonenjoki Tampere* Toholampi Tornio Turku*

Vaala Varkaus Veteli Vieremä Viitasaari Virolahti Virrat* Vörå Ylivieska* Suomussalmi Övermalax

Lähiosoite Nilsiäntie 69 Hanketie 4 Porokyläntie 13 Ojakkalantie 2 Vesitornintie 1 Nurmelankatu 4 Tikkasentie 4 Keskustie 16 Selkiöntie 2 Puustellintie 26 Pohjoisväylä 3 Mestarintie 8 Petäjäkankaantie 1 Paavolantie 21 Levonperäntie 65 Teollisuuskatu 6 Paljetie 4 Myllymäentie 2 Meriniitynkatu 11 Pajatie 28 Hautomonkatu 2 Sumatie 2 Turuntie 1 Lintikonkatu 15 Pyrynkatu 5 Kannustie 7 Kisällinkatu 6 Vanha Tampereentie 184 Vaalantie 4 Käsityökatu 22 Äijäpatintie 2 Vieremäntie 6 Kauppakaari 3 Virojoentie 17 B Meijeritie 16 Larvvägen 53 Ruutihaantie 5 Risteentie 1 Malaxvägen 525

Puhelin 010 538 5200 08-445 8500 050-3112020 09-855 3670 03-872 530 044-7997280 0108350280 06-4203400 050-3112020 040-3000830 02-6314500 019-529 0100 020 752 8260 010 8350 210 08-776 782 019-760 260 050-597 5877 014-411 4500 02-777 51 015-555 0131 044-740 5000 010 346 6260 02-779 300 050-579 0213 03-357 1800 06-881 7700 050-389 0821 020 799 9700

010 422 2420 017-559 7500 044-7475288 050-579 0204 040-300 0850 010 320 5300 020 779 0280 06-384 3400 044-799 7370 010 440 9100 020 769 1209

Viljelyohjelmakioskit ja mittauspisteet löydät * -merkityistä liikkeistä.

196

www.k-maatalous.fi www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Profile for Lantmännen Agro

Viljelyopas 2016  

K-maatalous Viljelyopas 2016. www.k-maatalous.fi

Viljelyopas 2016  

K-maatalous Viljelyopas 2016. www.k-maatalous.fi

Advertisement