Page 1

EXPOPHARM Eredetileg a szervezők 515 kiállítót Európa legnagyobb és legjelentővártak, a tervezett 31 ezer négyzetmésebb gyógyszerészeti szakvására az ter területre. A várakozás szerint 26 EXPOPHARM. A rendezvény több, ezer szakember jelenlétére számítottak mint ötven éves hagyományokkal rena rendezvény négy napján. A hazai és delkezik. Idén ismételten München külföldi szakemberek a korábbi évek látta vendégül a világ különböző pontjáról érkező szakembereket. München EXPOPHARM 2012 tapasztalatai alapján általában két napot töltenek a kiállításon és esetenpolgármestere a rendezvény kapcsán október 10–13 ként egy napot a kiállításhoz kapcsolóbeszámolt arról, hogy városában 400München dó koferenciákon. A külföldről bejenál több patika szolgálja ki a patikánlentkezett kiállítók idén 94-en 28 országból érkezkénti átlag 3350 lakost. München egy egészségtek. Zömében az EU tagállamokból, de érkeztek ügyi és gyógyszerészeti kompetencia centruma Ázsiából és a tengeren túlról is. A pontos statisztiNémetországnak, ezért méltó egy ilyen rendezvény kai adatot a hagyományoknak megfelelően a későbbiek során teszik közzé. Az EXPOPHARM gazdag kínálatát nyújtja az új ötleteknek, benyomásoknak, ingereknek, és kapcsolatoknak. A vásár jól szolgálja a tudás-transzfert. Nem túlzás azt állítani, hogy előre jelzi, merre tart Európa gyógyszerpiaca. Megtudható, hogy mi várható az elkövetkező néhány évben, lesz-e, várható-e fejlesztés és, ha igen milyen irányba. Fő területek, ahol tájékozódni lehet: Gyógyszerek Szolgáltatások Laboratórium, gyakorlat Kötöző anyagok és gyógyászati segédeszközök Testápolás, kozmetikumok Táplálkozás, higiénia Gyógyszertári berendezések Software / hardware Széleskörű ingyenes szemináriumi programok A kiállítás méretére jellemző, hogy a megajánlott sorstand 145 m2 területű, a sarokstand 155 m2 és a három oldalról nyitott fejstand 160 m2 területet foglalhat el. Természetesen a jelentős kiállítók ennél nagyobb szigeteken építik fel standjukat. Nem ritkák a 4–500 m2 nagyságú megjelenések sem.

házigazdájaként fellépni. Hagyomány, hogy ezen a rendezvényen a hazai kínálatot nyújtók mellett bemutatkoznak távolabbi országok olyan vállalkozásai is, amelyeknek piac lehet a német gyógyszerforgalmazás. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy magyar vállalkozások már évek óta nem jelennek meg Németországban, szemben a lengyel, a román, a cseh, a szlovén és például a szlovák vállalkozásokkal, hogy csak a környező országokat említsük. Hihetetlen, hogy nincsenek olyan magyar vállalkozások, amelyeknek termékei, szolgáltatásai versenyképesek lennének a legnagyobb európai piacon. A nemzetközi érdeklődés nagy. A kiállítók közel ötöde külföldről érkezik.

XXI. évfolyam, 2012. október

1

PHARMORIENT 240


lalkozások termékei, szolgáltatásai. Hagyományosan erős a német piacon a homeopátiás gyógyszerek kínálata. Jelentős volt ebben az évben a bőrgyógyászattal kapcsolatos készítmények kínálata. Általánosságban is megfogalmazható, hogy jelentős az érdeklődés a kozmetika és a gyógyászat határterületei iránt. Valószínűleg a patikai kereslet is alátámasztja azt, hogy évről évre több a „szépségipar” határterületén nyújtott szolgáltatás bemutatása. A túlsúly elleni küzdelem minden területen érzékelhető. Ennek tudható be, hogy számos diétával, fogyókúrával kapcsolatos készítmény, szolgáltatás jelent meg a kiállításon.

Tartalmi szempontból érdemes megjegyezni, hogy az előző évhez hasonlóan nem várható továbbra sem a patikák fejlesztése. Ezt jelzi a patikai bútorokat, berendezéseket gyártó kiállítók távolmaradása. Az idén megjelent egyetlen bútoros cég nem jelent áttörést. Korábban minimum 5-6 jelentős vállalkozás mutatta be elképzeléseit, terveit, megvalósított jelentősebb beruházásait. Kevesen kínáltak biztonsági berendezéseket, ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. A korábbi évekhez képest kevesebb volt a patikában működtetett szolgáltatásokkal kapcslatos eszköz. A vényköteles gyógyszerek gyártói ebben az évben is távol maradtak. Számukra érthetően nem jelent piaci kapcsolatot a patika. Ők abban érdekeltek, hogy az orvosok ismerjék és ismerjék el készítményeiket. Ez az alapfeltétele annak, hogy azokat felírják. A korábbi gyakorlattal ellentétesen még a rendezvény egyik legnagyobb szponzorának számító Bajor nagyvállalt a Bayer is távol maradt. Megfigyelhető volt, hogy az OTC készítmények gyártói is a patikák és a gyógyszerészek helyett szívesen fordulnak közvetlenül a vásárlók, a nagyközönség felé. Őket kívánják információval ellátni és ezen keresztül készítményeik vásárlására ösztönözni. Ennek formájaként a könyvek, kiadványok támogatását, megjelentetésének ösztönzését választják. Fantasztikus gazdagságban voltak jelen a könyvek, kiadványok, sőt az egészen kicsi gyermekeknek szóló, információt hordozó játékok, képeskönyvek is.

A kommunikáció egy sajátos formája a patika belső berendezése, dekorálása. Több olyan eszközt kínáltak a gyártók, amely vonzza a szemet, sőt a gyermekeket. A mozgó, beszélő Mikulások, kisebb – nagyobb mozgó, hangot kiadó állatok mágnesként vonzzák a gyermekeket. Nagy és színes a csomagolóanyagok választéka. Nem titkoltan az ajándékok beszerzésének forrása is lehet a patika. Az egészség érték, ezt kívánják ezekkel az ajándékokkal kifejezni.

Minden évben jelentős erőket vonultatott fel az IT terület. Idén úgy tűnik, hogy a várható fejlesztések üteme lassul. Nem várhatók jelentős átalakulások a jelentési kötelezettségek terén sem. Ezt jelzi, hogy az informatikai szolgáltatások a korábbi évekhez képest kissé visszafogottabban jelentek meg. Igaz előfordulhat az is, hogy ez a nehezedő gazdasági környezetnek tudható be. Tendencia szerűen indokolt ezt nézni, ezért a jövő év jelentős lehet e megállapítás szempontjából is. A korábbi évekhez hasonlóan jelentős számban jelentek meg a kiegészítő terápiákat biztosító válPHARMORIENT 240

Az Expopharm minden médiában megjelenik. A hagyományos információ hordozók mellett megtalálható a különböző honlapokon, mobil interneten és a szociális network hálózatokon. Aki többet szeretne tudni a kiállításról, használhatja a „tradici2

XXI. évfolyam, 2012. október


onális” honlapot: www.expopharm.de. Facebook tagoknak lehetőségük van a kiállítás Facebook oldaláról új információkat szerezni, vagy találkozókat szervezni a kiállítás idejére a kollégákkal. A következő évi kiállítás meglátogatására legjobban előkészülni a szakemberek szerint az Expopharm iPhone alkalmazással lehet. Az egyik lényeges média megjelenést az Expopharm Média Díj jelenti. Ebben az évben nyolcadik alkalommal ítélték oda az Expopharm Média Díj elismerést. Németországban naponta 4 millió ember fordul meg a gyógyszertárakban és kap tanácsot, segítséget független szakembertől a gyógyszerésztől. Nagy fontosságot tulajdonítanak a kommunikációnak állami és gyógyszerészszakmai szempontból is. A hagyományoknak megfelelően az előző évben megjelent cikkek, elemzések, rádió és TV riportok kerülhettek a zsűri elé. Négy kategóriában hirdettek győztest, akik 5-5 ezer euró pénzdíjat is kaptak. A négy kategória: – Gyógyszertár és Politika – Gyógyszertár és ésszerű gazdálkodás – Gyógyszertár és Fogyasztó – Gyógyszerészet és Kutatás

választja. Évente egyszer a teljes ágazati spektrum találkozik itt, a világ minden részéről. A International Meeting Point kifejezetten a nemzetközi látogatók érdekeit szolgálja, miattuk alakították ki. Nem csak ingyenes Internet elérést, hanem találkozó és konferencia termeket is biztosít, ahol lehetőség nyílik az új üzleti kapcsolatokról beszélgetni. Ennek eredménye, hogy a kiállítás 4 napja alatt az Expopharm sok cég számára úgy működik, mint „egy iroda, jó rálátással a jövőre”. Az új német Gyógyszerészeti Piac Szerkezet Átalakító törvény alapján nyilvánvaló: a német gyógyszertári piacot nagymértékben meghatározzák a törvényi szabályozás változásai. Ez minden országban így van. Nagyon igaz ez 2012-re, a nagykereskedelemre vonatkozó szabályozásra, és a Gyógyszertár Üzemeltetési Szabályzat kiegészítéseire. Hogyan tekint az egészségügyi politika a legutolsó törvénykezési szakasz előkészítő munkálataira? És legfőképpen: az új törvény tesz-e újabb terheket a gyógyszertárakra? Milyen szerepet játszik a patika az egészség megőrzésében? Milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy a patika betölthesse azokat a funkciókat, amiket szánnak neki? Feszítő kérdések ezek. Érdekes megbeszélések, hasznos viták zajlanak a konferenciákon. Az Expopharm látogatók tisztában vannak a legutolsó politikai eseményekkel is – a hagyományosan a kiállítással egy időben megrendezett Német Gyógyszerész Napok nagyon népszerű, ahol nem csak gyógyszerészek, de kormányzati politikusok és parlamenti képviselők is jelen vannak. Aki szeretné tudni, hogy mi várható a német piacon, és ennek hatásaként később más európai piacokon az első kézből kaphat információkat minden évben az Expopharm kiállításon és kapcsolódó rendezvényein. Így volt ez ebben az évben is. Egyértelműen űllítható, hogy az Expopharm vezető eseménnyé nőtte ki magát a gyógyszerágazatban. Olyan információs platform, amely megkönnyíti az eligazodást, középpontba állítja a szakmát foglalkoztató legfontosabb kérdéseket és tapasztalatcserére ad lehetőséget a szakembereknek érkezzenek a világ bármely pontjáról. Fekete Tibor

Az Expopharrm az a hely, ahol a döntéshozók találkoznak. A német közforgalmú gyógyszertárak száma meghaladja a 21 ezret. Körülbelül a német gyógyszertár tulajdonosok fele látogat el a kiállításra, ahol új ismereteket szerezhetnek a legutolsó fejlesztésekről. Ez a legjobb hely direkt információkat, szűretlen visszajelzéseket kapni arról, hogy melyik új termékek vagy szolgáltatások számíthatnak sikerre a piacon. Az egyre inkább nemzetközi légkörű kiállítás egyaránt előnyöket biztosít a látogatóknak, és a kiállítóknak is. A német gyógyszerészek megismernek külföldi termékeket is, és a külföldi kiállítók megtapasztalják, mi lehet sikeres Németországban. Mindannyian barométerként használják az Expopharm-ot, hogy bemérjék, mik a legutolsó technológiák, termékek, ötletek a piacon. Mindenki, aki szeretné megtartani meglévő üzleti kapcsolatait, vagy újakat kíván építeni, a legjobb helyre megy, ha az Expopharm kiállítást XXI. évfolyam, 2012. október

3

PHARMORIENT 240


A magyar gyógyszeripar túlélte a történelem viharait amikor Európából rendre gyárbezárásokról érkeznek hírek. Ez a beruházás egyszerre szolgálja a beruházók profitszempontjait, valamint dolgozói és az egész magyar nemzetgazdaság érdekét. Jeremy Levin, a Teva globális vezérigazgatója köszöntőjében a cég betegek iránti elkötelezettségéről beszélt. A Teva ugyanis kötött egy szerződést a betegekkel, ennek pedig az az alapja, hogy minden egyes gyógyszerünk a legmagasabb minőségi követelményeknek felel meg. Kijelentette: „szilárdan hiszünk a magyar emberekben és a magyar gazdaságban”. Kaszás Mihály, a Teva Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a sterilcentrumot a legmodernebb technológiával szerelték fel. A 22 milliárd forintos beruházással egy 15 ezer négyzetméter alapterületű gyáregység épült fel, és 263 új munkahely jött létre. Hozzátette, hogy „a velünk dolgozó beszállítóknak is biztos hátteret tudunk nyújtani”. Gödöllő polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a Teva új üzemének köszönhetően hatalmas beruházással gazdagodik a város. Az egész fejlesztést a profizmus jellemezte, emelte ki Gémesi György. Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete az Izrael és Magyarország közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. „Büszke vagyok rá, hogy több mint tízezer magyar állampolgár dolgozik a Tevával vagy a Tevának”, mondta. A most átadott gödöllői egységben olyan stratégiai fontosságú onkológiai készítmények gyártása is elindul, amelyek korábban Európa-szerte hiánycikknek számítottak. Jelenleg Magyarország rendkívül nyomott jövedelmezőséget biztosít a gyógyszeripar számára. A Széll Kálmán Terv 1.0ás változata a gyógyszerkassza 2011. évi költségvetési előirányzatához, egyenlegéhez képest 2012re 83 milliárd, 2013-ra további 37 milliárd forintos elvonást irányzott elő. A Széll Kálmán Terv 2.0 változata további 40 milliárdos megszorítást tartalmaz. forrás: MTI

A magyar gyógyszeripar túlélte a történelem viharait, és ma is Magyarország egyik legsikeresebb védjegye a világban, a kormány pedig mindent meg fog tenni azért, hogy az ország gyógyszergyártása továbbra a világ élvonalába tartozzon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök október elején Gödöllőn, a Teva Magyarország új központjának átadásán. Az üzemben steril készítményeket – így többek között infúziókat és injekciókat – állítanak majd elő. „A magyar gazdaság is küzd néhány betegséggel, de minden ilyen beruházás, így a Teva újabb üzeme is gyógyírként járul hozzá egy jobban működő magyar gazdasághoz” – fogalmazott a kormányfő, rámutatva, hogy bár a Teva külföldi tulajdonosok kezében van, mégis „része maradt a magyar életnek”. A kabinet kész a további együttműködésre a Tevával, legyen szó fejlesztésekről, beruházásokról. Hozzátette, a Teva a magyar embereknek is stratégiai partnere, mert ma minden hetedik magyar beteg Teva-gyógyszernek köszönheti gyógyulását. A gyógyszergyár példája azért is fontos, mert a jövő iparpolitikájának egy jelentős körülményére hívja fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy „nekünk kevés nyersanyagból kell sikeres iparágakat teremtenünk”, ehhez pedig jól képzett szakemberekre, jól szervezett üzemekre van szükség, mint amilyen a Teva is. „Mi, magyarok szövetségesünknek tekintünk minden olyan embert,

aki a beruházásaival, a barátságával lehetőséget ad a magyaroknak arra, hogy bebizonyítsák, többre képesek annál, mint amit ma gondolnak magukról” – mondta Orbán Viktor, aki szerint a Teva vezetője ilyen ember. Szavait azzal zárta, különösen figyelemre méltó egy olyan időszakban gyárat alapítani, PHARMORIENT 240

4

XXI. évfolyam, 2012. október


Orbánnak három érve volt az Egis mellett tésen. Tervezik a profil bővítését onkológiai készítményekkel. Az Egis az elmúlt húsz évben mintegy 130 milliárdot fordított beruházásra; ebből több mint 50 milliárdot a válság kitörése óta, hogy ezzel is segítse az országot. A vállalat évről évre növekvő összeget, árbevételének 9 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre, ami a 2010-11-es üzleti évben 11,6 milliárd forintot tett ki. A többi közt ezt is értékelve Orbán Viktor miniszterelnök három dologgal indokolta, miért is fogadta el és vett részt örömmel az új létesítmények átadásán. Az egyik, a gyógyszeripar súlya a nemzetgazdaságon belül, a másik a francia tulajdonos személye, a harmadik pedig a kormányzat és az Egis vezetői közötti korrekt partnerség, amelynek keretében a cég szakmai hozzáértésről téve tanúbizonyságot, fontos javaslatokat tetttesz a kormány számára. Orbán Viktor elismerését fejezte ki amiatt, hogy az Egis az összes közép-európai iparvállalat közül a negyedik legnagyobb összeget költi K+F-re. Ma a hírek inkább gyárak bezárásáról, munkahelyek megszűnéséről szólnak – közölte a kormányfő arra is emlékeztetve, hogy Magyarország munkaalapú társadalmat akar létrehozni. Ezért alkották meg Európában elsőként a munkahelyvédelmi programot, amely már a parlament előtt van, s amelyet a

Az Egis fontos javaslatokat tett-tesz a kormány számára, ismerte el Orbán Viktor, amikor szeptember végén részt vett a cég új beruházásának átadásán. Biztos hátországra és kiszámíthatóságra, valamint a kutatás-fejlesztés támogatására van szükség ahhoz, hogy a hazai gyógyszeriparnak továbbra is meghatározó szerepe legyen a nemzetgazdaságban, és az értékteremtés teljes láncolatával lehessen jelen a piacon. Hogy ezt érti a magyar kormány, arra Orbán Viktor jelenléte a garancia – jelentette ki a többi közt Hodász István, az Egis Gyógyszergyár vezérigazgatója, amikor a Bökényföldi úti gyártóhelyen a miniszterelnökkel közösen átadta a cég két új kutatás-fejlesztési beruházását. A 3500 m2 alapterületű Gyógyszertechnológiai Fejlesztő és Kísérleti Üzem, valamint az 5500 m2 alapterületű Analitikai Fejlesztési Laborépület összesen hét milliárd forintból készült el, amelyhez a kormányzat 226 millió forint támogatást nyújtott. A beruházások több mint félszáz magasan képzett embernek, összesen 135 személynek biztosítanak világszínvonalú munkakörülményeket, annak reményében, hogy segítségükkel olyan gyógyszerek gyártása válik majd lehetővé, amelyek iránt külföldön is érdeklődnek. Azt, hogy egy új termék a gyártósorra kerülhessen, komoly kutatói-fejlesztői munkának kell megelőznie. Ma kevés olyan iparág van, amely az értéktermelés teljes láncolatát képes felmutatni. A magyar gyógyszeripar azonban ilyen, így a hazai K+F ráfordítások mintegy 48 százaléka a gyógyszeriparból származik – emlékeztetett az Egis vezérigazgatója arra is utalva, hogy a cég termékei 78 százalékát exportálja, ám az exportból származó nyereség döntő többségét újra Magyarországon fekteti be. Az Egis alapvetően generikus gyógyszergyártó, mégis fontos számára a kutatás, fejlesztés. Termékpalettájában szereplő originális készítmények a forgalomnak csak kb. 3 százalékát teszi ki. Tevékenysége során, a fejlesztéseivel mindenekelőtt a szív és érrendszerre, a központi idegrendszerre, a légző rendszerre ható készítményekre koncentrál. Szakemberei folyamatosan dolgoznak a profilbővíXXI. évfolyam, 2012. október

miniszterelnök reményei szerint még idén el is fogad a T. Ház. Orbán Viktor, méltatva az Egis folyamatos sikersorozatát, közölte: a kormány örömmel áll minden olyan kezdeményezés mellé, amely értéket és munkahelyeket teremt, annak érdekében, hogy 5-5,5 millió munkavállalóra alapozva Magyarország a közép-európai térség meghatározó országa lehessen. MedicalOnline 5

PHARMORIENT 240


Az orvostechnika szerepe a betegellátásban megalakult az egészségügyi munkacsoport. A gazdasági kapcsolatok ezen a területen is dinamikusan fejlődnek. Klaus Riedel Németország Magyarországi Nagykövetségének követe megemlékezett a német – magyar baráti együttműködésről szóló szerződés megkötésének 20 éves évfordulójáról. A Berlinben megtartott megemlékezésen felelevenítették azt, hogy a magyar-osztrák határ megnyitásával 1989ben Magyarország az NDK polgárai számára történelmi hozzájárulást tett a német és az európai megosztottság legyőzéséhez. Ez az esemény, valamint az évszázados történelmi összetartozás képezi az alapját az 1992-ben megkötött, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló szerződésnek, amelyet egész évben ünnepelünk. A jubileumi évben sikeres kétoldalú és többoldalú együttműködésre tekinthetünk vissza. Utalt az egyetemi hallgatók cseréjére, a magyarországi idegen nyelvű képzés népszerűségére Németországban is. Fontos a jó technikai feltételek biztosítása, amit az együttműködés jól szolgálhat. Kiemelkedő a kereskedelmi partnerség a járműgyártás területén. Mindkét fél törekszik a partnerkapcsolatok bővítésére és ennek kiemelkedően jó terepe az orvostechnika. Megjegyezte, hogy Erlagenben az orvostechnikai gyáráról híres városban született. Az orvostechnika és a gyógyszeripar a német kivitel jelentős részét adja. Példaként megemlítette, hogy évente 350 millió euró értékben érkezik orvostechnikai eszköz Magyarországra. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár előadását az egészségpolitikai környezet bemutatásával kezdte. A két ország helyzetének különbözőségére azzal utalt, hogy a németek 2010-ben 2 milliárd euró korrekciót tervezetek az egészségügy területén. Ez az összeg azonos azzal, amit Magyarország egy év alatt a teljes fekvőbeteg ellátásra költ. Nálunk minden változtatásnak a Semmelweis terv az alapja. Alapvető feltétel az ágazati béke, a pozitív szemlélet az átalakításhoz. A fenntartható fejlődés irányába kell az ellátásokat vinni. Kezelni kell a népegészségügyi kríziseket. Ilyen például az, hogy a lányok, asszonyok elenyésző arányban vesznek részt a szűréseken, a férfiak pedig még jóval ez alatt. A prevenció technológiájának fejlesztésére, innovációra van szükség. A nálunk folyó átalakítást jellemzi, hogy 200 ellátás átment a fekvőbeteg ellátásból a szakellátásba és ma már az egynapos ellátás keretében kezelik. A magyar valóságot többek között az is jellemzi, hogy az egészségügy vezetése átlagosan 20

Az orvostechnika és az orvosi technológia szerepét elemezte a Figyelő konferenciája a magyar és a német betegellátásban. Nógrádi Tóth Erzsébet a konferencia szakmai előkészítő bizottságának elnöke megnyitójában a német – magyar kapcsolatokról beszélt. Közismert, hogy a magyar gazdaság legnagyobb kereskedelmi partnere Németország. A két ország kapcsolatában az is meghatározó összefüggés, hogy az „EU-számlák” legnagyobb részét Németország állja. A német kapcsolatok nélkül ellehetetlenülne Magyarország gazdasága a jelenlegi nehéz világgazdasági környezetben, Németország a számunkra fontos orosz és kínai gazdaságnak is stratégiai partnere, azaz ezen régiókkal történő kapcsolatok elmélyítésében is jelentős segítséget nyújthat Magyarországnak. A német gazdaság gyorsabban nő mint a magyar, és bár Németország valamelyest veszített az elmúlt években a magyar gazdaságban elfoglalt súlyából, de továbbra is a magyar export és import 25 százalékát teszi ki. A német-magyar külkereskedelem forintban nézve folyamatos növekedést mutat. Ez alól csupán a 2009-es év volt kivétel, amikor a gazdasági válság hatására visszaesett a külkereskedelmi forgalom növekedése. Ilyen gazdasági potenciál mellett nem meglepő, hogy a magyar és a német gazdaság teljesítménye között jelentős kapcsolat mutatható ki. Az erőteljes német túlsúly mind a kivitelben, mind a behozatalunkban meghatározó. Kivitelünkben a második helyen Németország mögött – a 2010-es adatok szerint – közvetlenül Olaszország áll, de részesedése még a 6 százalékot sem éri el. Ugyan ez a német központúság jellemző az importunkra is, ahol Oroszország a második partnerünk, mintegy 8 százalékos részaránnyal. A külföldi működő tőke befektetések területén is Németország a legnagyobb potenciállal bíró partnerünk. 2008-2009-ben 62–68 milliárd euró között ingadozott a magyar gazdaságba irányuló – lényegében befektetési céllal megjelenő – tőke. Ennek mintegy 22 százaléka Németországból érkezett, és várhatóan az elkövetkező években sem változik ez a tendencia. Nógrádi Tóth Erzsébet fontosnak tartotta kiemelni, hogy az EU-ban az egészségügyi kiadások átlagosan a GDP 6,3 százalékát teszik ki. A 22 500 orvostechnikai vállalkozás 95 milliárd euró éves forgalmat bonyolít. Balogh Ilona a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatójának helyettese köszöntőjében arról tájékoztatott, hogy a kamara kiemelt figyelmet fordít az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekre, kapcsolatokra. 2012 elején PHARMORIENT 240

6

XXI. évfolyam, 2012. október


tése. Ennek csak a megfizethetőség állít korlátot. Két út lehetséges. A piaci hozzáférés biztosítása és a másik a kötelező biztosítási körbe bevonás. A piacra került technika ugyanis nem törvényszerűen kerül a biztosítotti körben felhasználásra. A felhasználás szabályait – mit lehet használni, milyen feltételekkel – és a felhasználható csomagot egy bizottság feladata meghatározni. Ebben helyet kapnak orvosok, a finanszírozó, a betegszervezetek és független szakemberek is. A bizottságtól tanácsot is lehet kérni. Ez nagy segítség a gyártók részére. Tisztázhatók, hogy mi kell ahhoz, hogy elfogadott, támogatott legyen a megkérdezett termék, technológia, vagy szolgáltatás. Összességében azt lehet kijelenteni, hogy Németországban nem a minisztérium dönt, hanem az ellátáshoz sokkal közelebb álló szakemberek. A minisztérium feladat, hogy sas szemeivel figyeljen. Általánosítható tapasztalat, hogy nem egy kórházban gondolkodnak, hanem az egészben. Ez 100 éves hagyomány és gyakorlat Németországban. Az előadásokat követően a két államtitkár négyszemközti megbeszélésre vonult vissza. Ezt követően a német államtitkár visszatért a konferencia helyszínére és válaszolt a feltett kérdésekre. Ennek kapcsán elmondta, hogy baráti hangulatú megbeszélést folytattak, ahol szóba került a szakember hiány pótlása, egy tervezett közös rendezvény és az, hogy folytatni kell a párbeszédet. Arra kérdésre, hogy miként hangolják össze a nagypolitikát és a szakmapolitikát először humoros választ adott. Lényegesnek nevezte ugyanis a nagypolitika távoltartását a szakpolitikától. Ez azonban a világon természetesen sehol sem sikerül – jegyezte meg. A náluk lévő munkamegosztás szerint a Parlament Egészségügyi Bizottsága foglakozik a politikai kérdésekkel, a minisztérium pedig a szakmapolitikával. Értelemszerűen a politika adja meg a kereteket, amit a szakmapolitika tölt ki tartalommal. Lényeges, hogy pontos eljárási rend legyen és szabályozottak legyenek a folyamatok, a kapcsolatok. Nagyrészt jogszabályok rögzítik Németországban a teendőket. Ez biztosítja azt is, hogy a vállalatok üzleti érdeke képviselve legyen például az államtitkár felé is. Ez nyilvános, jól átlátható és még az újságokban is megjelenik. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a két német állam egyesítésekor két társadalombiztosítási rendszert kellett egyesíteni. Megítélése szerint háromféle ellátási rendszer működik a világon az állami, a társadalombiztosítási és az önkormányzati. Ő személy szerint az önkormányzati rendszer híve, de más megoldások is képesek jól működni. Minden országnak magának kell a döntést meghoznia. A lényeges, hogy a felelősség is oda legyen telepítve.

hónaponként változott az elmúlt 20 évben. Ilyen rövid idő alatt egyetlen innovációt sem lehet befejezni. A félbemaradt kezdeményezések pedig nem igazán visznek előre. Ha leltárt csinálunk az eddig elért eredményekből azt lehet megállapítani, hogy rendbetettük az eljárásrendet – említette az államtitkár. Rendezésre kerültek a betegutak a régiókban. Előtérbe került az e-health. Összekapcsolásra kerület korábban csak önállóan működő adatbázisok. Legjelentősebb az OEP és az ÁNTSZ adatbázisainak összekapcsolása. Elkészült az eszközkataszter. Ez alapján a tervezhetőség jelentősen javult. Egyértelmű például, hogy nincs szükség 230 laborra, így laborszerződésre. Hatékonyabb lehet a pénz elköltése. Csökkennek az ellátási egyenlőtlenségek. Ahol lehet célzott beszerzésekkel csökkenthetők a ráfordítások. A korábbi hibák miatt monopolhelyzetek alakultak ki, amelyet le kell bontani. Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a hatékony technológiáknak kell teret engedni, miközben válságot kell kezelni. Thomas Ilka a német egészségügyi minisztérium államtitkára előadását azzal kezdte, hogy a német helyzet sem jobb az egészségügyben. Ő személy szerint egy éve van funkcióban. Amikor kezdett azzal fogadták munkatársai, hogy itt három évente kell évszázados reformokat csinálni. Ez semmivel sem könnyebb helyzet, mint a magyar. Személyes érdeklődését a magyar helyzet felöl az is motiválja, hogy felesége magyar, pilisvörösvári lány. Tapasztalata szerint Európában nagyon sok a közös, hasonló gond, probléma. Jobban össze kellene fogni, a szakma-politikákat jobban össze kellene hangolni. Az orvostechnika fontos példa a lehetőségekre. Talán már egy kicsit az állatorvosi ló szerepét is betöltheti. Németországban az orvostechnika törekszik az élvonalbeli megoldásokra. 11 ezer vállalkozásnál 175 ezer ember dolgozik ezen a területen. Sok a külföldi beszállító és kacsolódó vállalkozás. Csak a kiskereskedelemben az eszközök értékesítésén 29 ezer ember dolgozik. Az egészségügyi ágazat bővül, bővül ezzel a piac. A tervek szerint 20 milliárd euró nagyságura. Az érintett minisztériumok (az Egészségügyi, a Gazdasági és a Kutatási) a továbbfejlesztésen dolgoznak. Szoros az együttműködés az önkormányzati szervezetekkel. Vizsgálják azokat a kérdéseket, ami a feladatokat meghatározza. Például kell-e jogszabály a változáshoz, változtatáshoz vagy indokolt-e más tevékenység. Az orvostechnika két hatása az, hogy egyrészt javítja a betegellátást, másrészt elősegíti a megelőzést, hogy ne legyenek betegek. Rendkívül fontos a költségek mértékének jövőbeni megőrzése. Cél az innováció mielőbbi, leggyorsabb gyakorlatba ülteXXI. évfolyam, 2012. október

7

PHARMORIENT 240


Hosszú a folyamat, nincs konzultációs lehetőség. Nincs hozzáférés az OEP adatbázisokhoz, vagy ha van, akkor az korlátos. Nehezíti a gyártók helyzetét, hogy, ha egy magyar elutasítás megszületik az bekerül más külföldi adatbázisokba is és nehezíti, vagy egyenesen lehetetlenné teszi azokban az országokban is az értékesítést. A fejlődés lehetőségét az biztosítaná, ha a kódkarbantartás hatékonyabb lenne, a beruházásokhoz rendelkezésre állnának források és megoldódnának a strukturális és financiális problémák. Jól mutatja a tartalékokat, hogy korszerű technika alkalmazása esetén az amputáció 70 százaléka elkerülhető lenne. Ez nem csak magát a beavatkozás költségeinek elmaradását jelenti, hanem az azt követő és abból fakadó költségeket. Problémaként jelezte, hogy a közbeszerzéseknél nem a szakmai kontroll a meghatározó. Összességében az alulfinanszírozottság és az egyéb körülmények nem kedveznek az innovatív technikának. Az egészségpiac fejlesztése nem öncél, hanem alap a megfelelő színvonalú és gazdaságos ellátáshoz. El kell fogadtatni a co-payment intézményét és el kell terjeszteni. Ezzel a meglévő fizetőképesség kihasználható. A co-paymentnek a szolidaritás alapú ellátásra kell épülnie. Jens-Christoph Georgl a Biograph mMR termékmenedzsere az orvostechnikai képalkotás új megoldásáról beszélt. Kifejtette, hogy a Siemensnek fontos az MR. Világméretekben is növekvő részesedése van az MR és a PET készülékeknél. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szinkronizált MR és PET készülék egy rendszerbe integrálva sokkal több információt ad. Az MR anatómiai információkat ad, a PET anyagcseréről és metabilzmusról ad információkat. Gajdácsi József az OEP főigazgatóhelyettese a modern orvostechnológia finanszírozásáról az egészségbiztosító szemszögéből beszélt. Kifejtette, hogy alapfilozófia az esélyegyenlőség biztosítása – a lehetőségek keretén belül – bárhol is él az ember. Alapvető fontosságú a szolidaritáson alapuló ellátás. A döntések meghozatalánál a bizonyított egészségnyereséget állítják szembe a költségekkel. Külön protokoll van a nagy értékű eszközök finanszírozásához. Négyféle finanszírozási technikát használnak. A GySE közzétett finanszírozás, a HBCS, a Tételes finanszírozás és az egyedi méltányossági finanszírozás. A befogadást jogszabály nevezetesen 180/2010 (V. 13.) kormányrendelet és 28/2010 (V. 12.) EüM rendelet szabályozza. A jogszabály rögzíti a szempontrendszert. A befogadás alsó határa 60 pont. Jelenleg 3 eszköz van elfogadás közeli állapotban. Az OEP az értékelő eljárás után javaslatot tesz az egészségügyi területet felügyelő miniszternek. Ebben javaslatot tesz a finan-

A válság elhárításában nagy terheket vállal Németország. Nagy kérdés, hogy ennek lesz-e hatása az egészségügyre. Az államtitkár a kérdés kapcsán arról beszélt, hogy ilyen körülmények között sokkal több kommunikáció kell. Széles körben kell magyarázni, hogy az egészségügy jelentős érték, nélkülözhetetlen. Nem szenvedheti meg a válságot. Nem szabad olyan közhangulatot gerjeszteni, amely az egészségügy szereplőit, intézményeit és az egészségügy beszállítóit élősködő, profitéhes szervezeteknek, a bajok forrásának, okozóinak tűnteti fel. Merkely Béla professzor a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója az orvostechnikai eszközözök fejlesztésével a kardiológiai ellátás rendelkezésére álló új lehetőségekről tartott előadást. A beültetett készülékekről szólva kiemelte, hogy hónapokkal korábban lehet így jelzéseket, adatokat kapni a beteg állapotának változásáról, ami alkalmat ad arra, hogy időben beavatkozzanak. Így költséghatékonyabb megoldásokat lehet alkalmazni. Ezzel akár 50–60 százalékos költségmegtakarítás is lehetséges, igaz ezek a módszerek befektetéseket is igényelnek. Elmondta, hogy a nagy veszélyeztetettségű betegeknél használják a legkorszerűbb egységeket. Kitért a korszerű diagnosztikai berendezések használatára, azok korlátaira. Megemlítette, hogy az MRI kompatíbilis eszközök száma ma még kevés. Sok esetben ezért nem lehet MRI megoldásokat alkalmazni. Példaként említette az implantátumokat, mint kizáró körülményt. Szól a befogadási problémákról. Egyes szakértői vélemények szerint olcsónak, olcsóbbnak minősített alkalmazásokkal azért nem lehet célt elérni, mert azok az adott esetben nem alkalmazhatók. Ezt rendszerint a befogadó finanszírozó nem veszi figyelembe. Jakus Lászó az Orvostechnikai Szövetség alelnöke az innovatív technológiák lehetőségeit és korlátait elemezte a kórházi beszállítók szemszögéből. Beszámolt arról, hogy az orvostechnikai ágazat 300 vállalkozása 10 ezer főt foglalkoztat és 120 milliárd forint piacnagyságot képvisel. Véleményük szerint a hazai egészségügy szakmai színvonala nem rossz. Arról persze lehet beszélni, hogy mihez képest? Lényeges kérdés, hogy merre tart a fejlődés. Az innováció célja nem lehet más, mint összességében olcsóbb ellátás jobb színvonalon. Szoros szakmai kapcsolatra van szükség a gyártók, fejlesztők és a felhasználók között. Az eszközöket meg kell ismertetni, el kell fogadtatni. A befogadás is lassú, átlagosan 110 nap szükséges ehhez. A folyamatot akadályfutáshoz lehet hasonlítani. De ez speciális pálya, mert menet közben is nő az akadályok magassága és a száma, minősége is. PHARMORIENT 240

8

XXI. évfolyam, 2012. október


olyan, objektív mutatószámokat vizsgálni, melyek minden országban azonos módon értelmezhetők. Erre ad jó lehetőséget az OECD által összegyűjtött adatok köre. Az a tény, hogy a volt szocialista országok, az egyéb európai országokkal összehasonlítva, viszonylag szerényebb összeget fordítanak a nemzeti jövedelemből az egészségügyre, nem okoz nagy meglepetést senkinek. Sajnálatos viszont, hogy itt is a legkevesebbet költők között van Magyarország, csak Lengyelország és Észtország fordít arányaiban még nálunk is kevesebbet az egészségügyre. Ha az egy főre eső bruttó költségeket nézzük még rosszabb a helyzet. A majdnem közvetlenül előttünk levő Szlovákiában is kis híján 40 százalékkal költenek többet az egészségügyre, mint hazánkban, nem is említve például Ausztriát, ahol a teljes költés majdnem a háromszorosa a magyarországinak. A képet sajnos tovább rontja, ha megnézzük, hogy a teljes egészségügyi kiadásból mennyivel részesedik az állam, illetve mennyit fizet a lakosság saját zsebből. Az egy főre jutó állami ráfordítások 2009-ben Csehországban 70 százalékkal haladták meg a magyarországi adatokat, míg az osztrák állam abszolút értékben több mint háromszorosát költötte az egészségügy területén egy-egy polgárára. A magyar ellátórendszer egyik súlyos problémája a rokkantak számának óriási részaránya. Feltehető a kérdés: mi lehet az oka annak, hogy a XXI. század első évtizedének közepén a magyar lakosság több mint 10 százaléka rokkant volt? A háttérben több esetben valószínűleg szociális okok is meghúzódhattak, de sajnos erős a gyanú, hogy nagyon sokszor a rokkantosítás indokolt volt! Ha ehhez hozzátesszük, hogy 2009-ben rokkantnyugdíjakra több mint 600 milliárd Forintot költött Magyarország, látható a probléma súlya! Emellett az Egészségbiztosítási Alapból folyósított táppénzkiadások megközelítőleg 108 milliárd forintra rúgtak 2009-ben. Magyarországon több mint 800 ezer ember használt gyógyászati segédeszközöket, így ha közülük akár minden ötödik visszanyeri a munkavégző képességét, akkor az – csak a rokkantnyugdíjakkal számolva – akár 100–120 milliárd Ft megtakarítást is eredményezne az állam számára éves szinten. (A 2012. évi terv szerint az OEP 43 milliárd Forintot fordíthat segédeszköz támogatásra!) A gyógyászati segédeszközök által lehetővé tett, más alrendszerekben és kasszákban jelentkező megtakarítások jelentősége azonban többnyire rejtve marad az egészségpolitika előtt, így még ma is a további kiadás csökkentés réme fenyegeti ezt az ágazatot, holott az erre fordított költség elenyésző az elérhető megtakarításokhoz és egészség nyereséghez képest! Azaz ha már megelőzni nem is sike-

szírozás technikájára, a díjtételekre, az alkalmazó intézmények körére és bemutatja az esetleges megtakarítás mértékét. Megjegyezte, hogy jelentős költség-kihatásbeli különbségek vannak a restriktív, a liberális és az optimális finanszírozás között. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna professzor előadásában kiemelte a rehabilitáció jelentőségét a munkahely teremtésben. Cél a munkába visszaállás finanszírozása. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább az önálló életvitel lehetőségének a megteremtése a cél, vagy ha ez sem lehetséges, akkor az elviselhető életet kell megteremteni. Lényeges a kapcsolatok kiépítése, fejlesztése a civil szervezetekkel. Ezek nélkülözhetetlenek a fejlesztésben, kutatásban. Tóth Csaba a Kenézy Gyula kórház végtagsebészeti osztályának vezető főorvosa a korszerű kötszerek alkalmazásának előnyeit mutatta be. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kötszerekre fordítható összegek 10 százalékkal csökkentek az elmúlt években. 2012. január 1-től bevezették az ellenjegyzés gyakorlatát. Önmagában is szakszerűtlen és érthetetlen, hogy két hónappal korábban meg kell mondani, hogy majd milyen lesz a seb. A végén ráadásul a döntést olyan szakember hozza, akinek talán még soha sem látott sebet, más szóval elemi ismerete sincs a sebekről és a korszerű kötszerekről. Elfelejtik, hogy 150 ezer lábszárfekély fordul elő Magyarországon. A jelenlegi rendelkezések alkalmatlanok a korszerű gyógyításra és nem biztosítják a gyógyulás esélyét sem. A jelenlegi rendszernek nincs egyetlen előnye sem, hátránya viszont több is van. Megoldás lehetne sebkezelő centrumok létrehozása, ahol felkészült szakemberek dönthetnének. Fel kell vetni a felelősség kérdését. 1999 óta változatlan a kötszer előírás. Számos lehetséges innováció van, amit nem finanszíroz az OEP. Ráadásul a finanszírozási gyakorlat is eltér a szakmai protokolloktól. Az előadó felhívta a figyelmet a WUWHS sebváladék konszenzus dokumentumra. Fontos az interdiszciplináris ellátás. Az okokat kell kezelni és nem csak a tüneteket. Hornyák László az Orvostechnikai Szövetség elnöke előadásában európai kitekintést adott. Megemlítette, hogy meglepő módon a közös kihívás ellenére, talán az egészségügyön belül tapasztalható a legnagyobb sokszínűség Európában, látszólag minden ország a maga útját járva próbálja megtalálni a számára üdvözítőnek vélt megoldást. Ha az egyes országok polgárait kérdezzük, valószínűleg mindenhol megfogalmaznának erős kritikákat a saját rendszerükkel szemben, miközben a „szomszéd kertje mindig zöldebb” elv alapján más országok rendszereit túlzottan optimistán ítélnék meg. Ezért a különböző rendszereknek, illetve azok hatékonyságának az összehasonlításakor célszerű XXI. évfolyam, 2012. október

9

PHARMORIENT 240


iránti igény. Ezt azonban gátolja a világos iránymutatás hiánya, a fenntartási források szűkössége, az adatbázisok lokalitása és elérhetetlensége, az adatgyűjtési rendszerek és azok működése, nem utolsó sorban pedig a bizalom hiánya. Bizalom hiány az orvos – beteg, a jogalkotó – kormányzat – finanszírozó viszonyában és a technológia beszállítói iránt. Oberfrank Ferenc az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének ügyvezető igazgatója az orvostechnika és az orvostechnológia jelentőségét elemezte az innovációs stratégia számára. Kiindulásként rögzítette, hogy jelentős források voltak korábban, de ezek nem hasznosultak megfelelően. Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy a könnyen jött pénzt rosszul használták fel. Most válság van, szükséges a kitörési pont ismerete. Ma már vannak komoly törekvések, de elfogyott az EU-s forrás. Kitörési pontként jelölte meg az orvosbiológia területét. Ezen a területen robbanásszerű változásra lehet számítani. 4000 betegség mulekuláris alapjait tárták fel. Évente 17 –34 molekula terápiás alkalmazását engedélyezik. Az út vége ilyen ütemben 400 év. Ez tarthatatlan. Változtatni kell. Olyan módszerek, eljárások kerülnek előtérbe, amelyek ezt az utat képesek rövidíteni. Megfigyelhető, hogy a hasznosulás a terápia felöl a diagnosztika felé tolódik el. A befektetések a diagnosztikában hasznosulnak jobban. Javaslatai a jövőre vonatkozóan: párbeszédre van szükség a szereplők között, csökkenteni kell a korrupciót, kiemelt fontosságú a biztonság a minőség, megfelelő indikátorrendszert kell kiépíteni és működtetni, valamit az államnak a szabályozó szerepre kell szűkülnie és koncentrálnia. Hodossy Lajos Tamás az Orvostechnikai Szövetség elnökségi tagja az új diagnosztikai és információtechnológiai rendszerek nyújtotta lehetőségeit mutatta be. Ismertette a legfontosabb trendeket. Kiemelt figyelmet fordított az egészségügy elvárásaira a diagnosztikával szemben. Rudolf Sartison a Roesys GmbH értékesítési vezetője utolsó előadóként a digitális közvetlen radiológia bevezetésének gazdaságossági szempontjait mutatta be. Kiemelte, hogy a diagnózis megkönnyíti a gyorsan használható digitális röntgen. Könnyen szállítható, nem kell előhívás, stb. A szervizköltségek is jelentősen csökkenthetők a távvezérléssel, táv-szervizeléssel. A konferenciát Dózsa Csaba a Magyar Egészség-gazdasági Társaság elnöke zárta azzal, hogy igen tanulságos konferencia volt. Mindenki leszűrhette, hogy a fiskálisság ront a hatékonyságon és fontos a stratégiai gondolkodás. Fekete Tibor

rült a betegséget, sérülést, megfelelő eszköz alkalmazásával jelentős számú beteget lehetne visszaterelni a járulékfizetők csoportjába! Az orvostechnikai eszközellátás főbb jellegzetességei Magyarországon: – Többségükben külföldi berendezés, eszköz, anyag és alkatrész áll rendelkezésre. – A magyar gyártású termékek is korszerűek, sok a nagyszerű fejlesztés (77 Elektronika Kft., Medicor Elektronika Zrt.). – Összességében a fejlett európai országok standard eszközei jellemzőek az új beszerzéseknél és az ellátásban. Ugyanakkor az innovatív eszközökre, technológiákra kevés a forrás. A részben ciklikusan szükséges cserék késnek. A szükséges műtéti, stb. eszközök, az úgynevezett fogyó anyagok ellátására sem elegendőek a források, ezért az adósságcsapda újratermelődik. Az állami egészségügyi intézmények adósságállománya 2012 júliusában meghaladta a 23,6 milliárd forintot és az utolsó három hónapban is majd 3 milliárd forinttal nőtt. Az orvostechnikai cégeket általában a hosszú távú üzleti kalkuláció és felelős piaci magatartás jellemzi. Ez megnyilvánul a lejárt tartozások kezelésében (adósság tűrés!), a konszignációs raktárak működtetésében. Az adóságok egyharmada az orvostechnikai cégekkel szembeni, miközben a beszállítók között az arányunk csak 15%! Végezetül feltette a kérdést: mi a hatékonyság? A válasz természetesen nálunk nem az, hogy a jobb, eredményesebb kimenet, hanem a beleférés egy szűk kasszába. Rácz Jenő a Magyar Kórházszövetség elnöke az integrált diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai rendszerek alkalmazásainak helyzetét mutatta be a kórházi gyógyító munkában. Felhívta a figyelmet arra, hogy az információ olyan mint az olaj: ha felhasználják hasznos, ha nem vigyáznak rá robban. Okkal kezdhette előadását azzal, hogy a fejlettség igen széles skálája figyelhető meg. Jó példa erre, hogy a jelenleg használt rendszerek a rovásírástól a kézíráson és gépíráson keresztül a számítástechnikai eszközökig terjed. Igazolásként a kórházi lázlapokat hozta fel, ahol a nővér naponta a függőleges vonallal (a rovásírás szerint Sz betű) jelzi, hogy a beteg anyagcseréje aznap működött. Az ehealth fejlesztések főbb irányait a Semmelweis terv, a Digitális Megújulás és az Ágazati Informatikai Tanács dokumentumai tartalmazzák. Nem nulláról indulunk. Voltak már előzmények, jelentős projektek. Az integrált rendszerek elterjedését sok minden indokolja: demográfia, drága eszközök, technológiák, költségérzékenység, korlátos erőforrások, minőségi ellátás PHARMORIENT 240

10

XXI. évfolyam, 2012. október


Új utak a daganatok gyógyszeres kutatásában gyógyszerek (például sztatinok, coxibok, atenolol vagy a metformin) befolyásolhatják a daganat kezelésének kimenetelét. Napjainkban erre vonatkozólag fontos eredmények és kudarcok láttak napvilágot. A robotok és a molekuláris könyvtárak segítségével világszerte áttekinthetetlenül sok újonnan szintetizált vegyület áll rendelkezésünkre. Azt is tudjuk, hogy egy kísérleti anyag gyógyszerré fejlesztése sok milliárd dolláros befektetést és legalább 6–8 évet igényel. Érthető tehát a kérdés: melyik vegyület alkalmas fejlesztésre? A válasz főleg a következő témák kutatásával közelíthető meg: • A preklinikai vizsgálatokba nemcsak transzgenikus állatok sejtvonalait, hanem in vitro emberi daganatok sejtjeit is be kell vinni („0. fázis”). • Ha szignifikáns daganatgátló hatás észlelhető toxicitás nélkül, úgy előnyben kell részesíteni az adott vegyületet humán vizsgálatokban is. • Ha már akár az I–II. fázisban is terápiás eredmény mutatkozik, gyorsítani kell az engedélyezést és szélesíteni kell a vizsgált daganatok spektrumát, beleértve a ritkán előforduló daganatos betegségeket. Külön figyelmet fordítanak az ismert célzott gyógyszerekkel szemben kialakult rezisztencia megszüntetésére (pl. a CD 47 kutatása). Egyre több olyan vegyületet próbálnak ki, amely vagy lehetővé teszi egy már hatástalanná vált célzott gyógyszer újbóli adását, vagy egyidejűleg alkalmazva hatékonnyá tesz valamely hatástalan vegyületet. A célzott gyógyszer nanorészecskék útján történő szervezetbe vitele a legizgalmasabb kutatási perspektívák közé tartozik. Várható, hogy ez a kezelési módszer jelentősen csökkenteni fogja a toxicitást. Fontos megemlíteni, hogy az immunterápia összekapcsolását a célzott terápiával már évek óta vizsgálják. Világszerte számos kutatócsoportnak vannak biztató eredményei, különösen a prosztatarák és a melanóma esetében. Ugyancsak jelentős a kutatók érdeklődése a „chemo brain”, vagyis a beteg – terápia következtében létrejött – kognitív funkcióromlása és annak megakadályozása iránt. A pszichológiai kutatás tehát új fejezetet nyitott a tumorkezelés témájának tekintetében. A „shared consent”, vagyis az orvos és a páciens együttműködése, bizonyára hozzájárulhat a daganatos folyamat pozitív kimeneteléhez. Prof. dr. Eckhardt Sándor forrás: Medical Tribune

Az utóbbi évtizedekben a sejtműködésre vonatkozó ismereteink rohamosan bővültek. Többet tudunk a DNS-ről, az RNS-ről, a proteinekről, a jelátviteli folyamatokról vagy a sejt genetikus profiljáról. Érthető tehát, hogy a rák kezelése is irányt váltott: azokat a sejtműködési zavarokat „vette célba”, amelyek daganat keletkezéséhez vezethetnek. E törekvések viselik a „célzott terápia” nevet. Ez az irányzat – a hagyományos kemoterápiával szemben – azt „célozza”, hogy minél kevésbé akadályozza a normális sejtek működését, de ugyanakkor minél inkább gátolja a daganatsejtekét. Ezzel egyidejűleg feltételezi, hogy a daganatsejteknek csak azon genetikus eltéréseit blokkolja, amelyek a normális sejtekben nem vagy csak kis mértékben fordulnak elő. Így a célzott kezelés mellékhatásspektruma is más lesz, és a betegek számára is elviselhetőbbé válik. Ez persze nem mindig lehetséges: számolni kell azzal, hogy új típusú, sőt esetleg nem várt toxicitás is jelentkezhet. A célzott terápia megindította a versenyfutást a malignitás progressziója és a hatékony gyógyszerek között. Se szeri, se száma azon vegyületeknek, amelyeket többnyire multinacionális gyógyszergyárak állítanak elő, s amelyeket sikeres preklinikai tesztek után humán vizsgálatoknak vetnek alá. Mivel jelenleg egyre kevésbé lehet áttekinteni a célzott daganatgátló gyógyszerek kutatásának eredményeit és kudarcait, inkább felsoroljuk azokat a kutatási témákat, amelyek kidolgozása sikerrel kecsegtet s a transzlációs kutatás célba vett. Célzott terápiás gyógyszerek további fejlesztése A kutatási témákat két csoportra lehet osztani: a meglévő gyógyszerek minél racionálisabb alkalmazására és az új vegyületek minél gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb vizsgálatára. A meglévő gyógyszerek racionális alkalmazása során az alábbi kérdésekkel foglalkoznak: • Kombinálhatók-e egyidejűleg a célzott gyógyszerek, s ha igen, milyen dózisban? Javul-e a daganatgátló hatás intenzitása? Összeadódnak-e a mellékhatások vagy kioltják egymást? • Az egymás utáni alkalmazásnak van-e előnye? Ha van, milyen sorrendben kell adagolni az egyes gyógyszereket? • Ugyanezek a kérdések felvetődnek akkor is, ha hagyományos kemoterápiás kezelést kombinálunk célzott terápiás gyógyszerrel. • Ezen kívül alapvetően fontos annak ismerete is, hogy a beteg milyen párhuzamos nem-onkológiai kezelésben részesül. Közismert, hogy egyes XXI. évfolyam, 2012. október

11

PHARMORIENT 240


Milyen eredményt hozott az árrés korrekciója? A kamara kiegészítő megjegyzései a táblázat adataihoz: • A standard számlázási és fizetési feltételek vagy az alsóbb forgalmi kategóriákban élnek (kis forgalmú gyógyszertárak), vagy a második-harmadik beszállítói körre vonatkoznak, ugyanis 3-5 millió forint havi vállalás fölött többnyire már egyedi szerződések köttetnek. • A jelenlegi standard ajánlatoknál szembetűnő, hogy a Hungaropharma és a Phoenix havi 3 millió forintos vállalt forgalom alatt 10–15 napnál magasabb fizetési határidőt nem kíván adni, míg a Teva ajánlatában ezen forgalmi kategóriában továbbra is szerepel a 30–60 napos fizetési határidő is. • A teljesített forgalomhoz tartozó léptékek a Hungaropharma és a Phoenix vonatkozásában nagyon nagyok, ugyanakkor a hozzájuk tartozó engedmény százalékok alig nőnek 0,1-0,1% mértékkel. Ebben a tekintetben is más a Teva ajánlata, aki már 600 ezer forint felett százalékos engedménnyel díjazza a partnereit és ezen százalékokat 300 ezer forintonként kis mértékben bár, de folyamatosan emeli. • A standard feltételek felső forgalmi határa és az ahhoz kapcsolódó százalékos engedmények mértéke az előző leírásokat követve ugyancsak jelentősen eltér. • A napi kiszállítások száma és az egyszeri kiszállítások mennyiségének korlátozása: A nagykereskedők a telephelyeik közelében napi kétszeri, esetleg többszöri kiszállítást is vállaltak. Az utóbbi időben – érthető okok miatt – ezeket korlátozták,

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 5/2007 (I. 24.) EüM. rendelet 2012. augusztus 1-jei módosítását követően a gyógyszer-nagykereskedelmi szektor három főszereplője Hungaropharma Zrt., Phoenix Pharma Zrt., Teva Magyarország Zrt.) sorra felmondták az addigi kedvezmény-rendszerüket és új standard és egyedi kedvezményrendszert ajánlottak a gyógyszertáraknak. Az elmúlt hónapok alatt kialakult új nagykereskedelmi feltétel- és kedvezményrendszert hasonlította össze a régivel a Magyar Gyógyszerészi Kamara a honlapján. Az új feltételeket ajánló nagykereskedők első lendületből az átcsoportosítás összegét teljes egészében az engedmények csökkentésével kívánták ellentételezni, majd látva a gyógyszertárak reakcióit, kissé változtattak ajánlataikon. Mindezek mérlegelése után a gyógyszertárak átgondolhatják a saját rendelésállományuk megosztását az adott területen szóba jöhető nagykereskedők között. Az eredmény patikánként más-más, összességében azonban a kamara értékelése szerint pozitív a gyógyszertárakra nézve. A kamara először a gyógyszer-nagykereskedők standard feltételeit hasonlította össze, elemezve a gyógyszertárak választásait befolyásoló szempontokat. Standard kedvezmény rendszer A három piacvezető nagykereskedő által kiajánlott standard kedvezményrendszer adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

PHARMORIENT 240

12

XXI. évfolyam, 2012. október


• A gyógyszertárak főbeszállítói váltása során tetten érhető, hogy a nagykereskedők tartózkodnak az ismeretlen partnerektől, nem akarják a forgalmukat kockázatos ügyfelekkel növelni, a korábbiaknál nagyobb biztosítékokat kérnek a gyógyszertáraktól. • A Teva már 5–10 millió forint között is relatíve magasabb engedménnyel köt egyedi szerződést, amit a Hungaropharma és a Phoenix esetében csak 10–20 millió forint felett lehet elérni. A különbség azonos fizetési határidő mellet 0,8–1,2% is lehet. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egyedi engedmények mértéke 20 millió forint felett összevont szerződések esetében sem változik jelentősen. • Egyes forgalmakhoz patikai források alapján a következő konkrét utólagos engedmények kapcsolhatók:

illetve megszüntették. A standard feltételeket vállaló gyógyszertárak mindegyik nagykereskedőnél korlátba ütközhetnek a 30–50 ezer forint alatti egyszeri kiszállításoknál, amelyre vagy szállítási költséget kell fizetni, vagy a rendelést kiegészíteni a szükséges mértékig. • A korábbi évek tapasztalatai alapján a lejárt és határidőn belüli tartozások mértékének korlátozásával jelenleg minden nagykereskedő él. Van nagykereskedő, ahol ez a korlát automatikusan működik és a legkisebb, véletlenszerű esetben is letiltja a kiszállítást, és van ahol a gyógyszertár felé, egy telephelyi jelzés finomítja a rendszert. • Korábban a két piacvezető nagykereskedőt (Hungaropharma, Phoenix) tekinthettük csak teljes körűnek. Jelenleg a Tevától is rendelhető a magisztrális alapanyagok nagy része, valamint homeopátiás készítmények is. • Jelentős szempont továbbá a rendelésfelvétel üzemideje, elérhetősége, az egyedi rendelési igények kezelése, valamint a gyógyszer érkezésének pontos ideje. Este a modemes rendeléseket többnyire 18-20 óráig lehet leadni, ami másnap 7-11 óra között kerül kiszállításra. Az aznapi délutáni kiszállításhoz a rendelések leadási határideje 11.00-12.30 óra között mozog. • A fizetési határidő és a százalékos engedmény arányának elemzéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy a fizetési határidő növelésével az engedmények jobban csökkennek, tehát meglévő fedezet esetén célszerűbb rövidebb fizetési határidőt választani (a döntést megelőzően azonban az adott gyógyszertár egyedi szerződései feltételeinek ismeretében a konkrét gyógyszertárra a számítást ajánlatos elvégezni). • A standard feltételek áttekintéséből kitűnik, hogy a két piacvezető nagykereskedő főbeszállítói, egyedi szerződések megkötésére törekszik, ezen belül is minél rövidebb fizetési határidőre.

fizetési határidő

utólagos engedmény

3-4

10

0,0-1,5%

9-10

10

1,0-2,4%

14-15

10

1,5-2,4%

14-15

30

0,5-1,5%

19-20

10

2,0-2,5%

19-20

20

1,7-2,0%

19-20

30

1,4-1,8%

19-20

60

0,5-0,6%

Mivel egyes nagykereskedők gyógyszertárakkal kötött szerződéseiben (illetőleg az ÁSZF-ben) rögzítették, hogy a szerződések tartalma titkos, ezért sem a konkrét nagykereskedőket, sem a konkrét gyógyszertárakat nem nevesítjük. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem reprezentatív felmérésből származnak. Ezért bizonyára létezhetnek a sávokon kívül is adatok. Továbbá – ahogy fentebb már jeleztük – a két fő változón (a vállalás nagyságán és a fizetési határidőn) kívüli szempontok is befolyásolják a szerződési kondíciókat, azonban a különbségek főleg az alsó forgalmi kategóriákban jelentősnek mondhatók. • Információnk van arról, hogy a Gyógyszernagykereskedők Országos Szövetsége vezetőivel folytatott augusztus 23-i megbeszélést követően egyes nagykereskedők üzletkötői az adott gyógyszertár helyzetének rugalmasabb figyelembe vételére kaptak felhatalmazást, különösen a fizetési határidők és a forgalmi vállalások vonatkozásában.

Egyedi kedvezmény rendszer • Az egyedi feltételek kondíciói a rendelési volumenen és a fizetési határidőn túl több szempont alapján módosulhatnak, így ezek alapján is lehet néhány tized százalékos különbség egy-egy gyógyszertár között. • A nagykereskedők korábban készséggel kötöttek a gyógyszertárak egyes csoportjával közös vállalással szerződéseket. Ebben az esetben alacsonyabb egyedi megrendelés mellett a csoport magasabb százalékos engedményben részesült. Jelenleg ilyen típusú új szerződést többnyire csak azonos adószám mellett kötnek, és a meglévő közös vállalásokat is igyekeznek szétszedni. XXI. évfolyam, 2012. október

millió forint/hó

Patikai rendelésállomány megosztása Az alábbiakban egy 15 milliós beszerzési forgalmat három nagykereskedő között megosztó konkrét gyógyszertár rendelés-megosztásának két változatát mutatjuk be. A két változat között közel 13

PHARMORIENT 240


növelő hatását hajlamosak vagyunk alulbecsülni, ugyanakkor pontosan megnézhetjük a számítógépes rendszerünkben. A fenti forgalmú patikához kb. 100 ezer forint havi árrés-tömeg emelkedés tartozik, amit hozzáadva a jelenlegi engedményhez megkapjuk azt a számot, amit a korábbi engedmények összegével kell összehasonlítanunk. Az eredmény patikánként más-más, összességében azonban pozitív a gyógyszertárakra nézve. forrás: Magyar Gyógyszerészi Kamara

100 ezer forint utólagos engedmény (0,5-0,7%) különbség is lehet havonta. A fentiek figyelembe vétele és mérlegelése után a gyógyszertárak átgondolhatják a saját rendelésállományuk megosztását az adott területen szóba jöhető nagykereskedők között. Végezetül felmerül a kérdés, hogy az adott patikára nézve milyen eredményt hozott az árrés korrekció és a nagykereskedelmi szállítási és fizetési feltételek módosítása. A korrekció árrés-tömeg

Végveszélyben a patikák tartják a gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulások mértékét. A kiskereskedelmi árrések átrendezése véleményük szerint nem hozta a várt eredményt. Az egyszázalékos árrésnövelés nem tudta ellensúlyozni a forgalomcsökkenésből adódó veszteségeket. A gyógyszerészi gondozási programok fejlesztése a tervezettnek megfelelő, szélesebb körű megvalósítását viszont a források jelentős és folyamatos szűkülése akadályozza. A gyógyszerek ártámogatásánál tavaly bevezetett preferált referencia-ársávval, a vaklicittel összefüggésben a kongresszus résztvevői ismételten felhívták az Országos Egészségbiztosítási Pénztár figyelmét arra, hogy a negyedéves bevezetések előkészítését nem tartják megfelelőnek. Emiatt a gyógyszertárak „jelentős és fölösleges” készletérték-veszteségei még mindig százezres nagyságrendűek. A jelenlegi gazdasági környezetben ekkora indokolatlan veszteség sem a kormány, sem az ágazat számára, leginkább a gyógyszertárak számára, nem megengedhető – idézi a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének közleményét az MTI.

A jövőre tervezett 70–80 milliárd forintos „megtakarítás” miatt az összes magyar magángyógyszertár megszűnhet a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége szerint. „A magyar gyógyszertárak zöme a lét és nemlét határán mozog” – tudatta a magángyógyszerészek szövetsége az éves kongresszusukról készült záródokumentumban, hozzátéve: a rendkívül kedvezőtlen tényezők együttes hatását csak a tőkeerős külföldi patikaláncok képesek kivédeni. A szervezet felkérte a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét, hogy a gyógyszerellátás szakmai és gazdasági környezetét befolyásoló információit ossza meg a szakmai nyilvánossággal, továbbá hogy a köztestületi álláspont kialakítása előtt fektessen nagyobb hangsúlyt az egyeztetésre a szakmai szervezetekkel. A magángyógyszerészek arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyógyszertár-működtetés forrásai folyamatosan szűkülnek, és ez már a gyógyszerbiztonságot veszélyezteti. Azt írták: a gyógyszerpiac valamennyi szereplője arról számolt be, hogy kedvezőtlen a gazdasági helyzete. Egyes gyógyszergyártók aránytalanul súlyosnak PHARMORIENT 240

14

XXI. évfolyam, 2012. október


Cukorbetegek ezrei veszíthetik el gyógyszerüket vagy maradnak az analóg készítményen, ám már nem 300 forintos dobozdíjért, hanem a gyógyszer árának felét kifizetve. Ez utóbbi pedig havi szinten 16–17 ezer forintos kiadást jelent. S a rendszer működik, igaz, némi korrekcióval. Eredetileg ugyanis 7 százalék lett volna a célérték, ezt azonban a szakma és a MACOSZ közös fellépésével sikerült 8-ra feltornászni. A régi érték fenntartása ugyanis azzal járt volna Kincses János szerint, hogy a cukorbetegek döntő része elveszti gyógyszere kiemelt támogatását. Arra a kérdésre, hogy analóg inzulin hiányában mit jelentene a betegek átállítása egy másik készítményre, az elnök elmondta: döntő többségüknél ezt kizárólag kórházi körülmények között lehetne megtenni. Ami a jelenleg zajló kormány-gyártók közötti párbeszédet illeti, ez akörül forog, hogy vajon alkalmazható-e az úgynevezett spanyol modellből adódó befizetési kötelezettség az analóg inzulinokra vagy sem. Augusztus elsejétől azokat az originális készítményeket, amelyek több mint hat éve részesülnek társadalombiztosítási támogatásban, s nincs generikus változatuk 10 százalékos többletadó terheli. Tekintettel a már érvényben lévő 20 százalékos befizetési kötelezettségre ez a gyakorlatban összesen 30 százalékos árengedménynek (rabat) felel meg. Az analóg inzulin gyártók úgy vélik termékük egyedi készítménynek számít, nem originális, hiszen képlete az interneten is fenn van, és sajátosságából adódóan soha sem helyettesíthető generikus változattal. Mindent összevetve indokolatlannak tartják a 10 százalékos többlet befizetését, amely a három nagy nemzetközi gyártó esetében több mint egy milliárd forintos újabb kiadást jelentene. A nálunk alkalmazott ár Európában a legalacsonyabb, s volt cég, amelyik közölte: a nemzetközi árreferencia hálózat működésének köszönhetően már nem csak Európában, hanem Ázsiában is figyelik a magyar árakat, s amennyiben ennek következtében számára elviselhetetlen veszteséget szenvedne el más piacokon, kivonják készítményüket a tb támogatotti körből. Arra is figyelmeztettek, hogy a hasonló árpolitikát folytató Lengyelországban folyamatos az inzulinhiány. Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal, hosszabb távú döntéseket nem az itthoni képviseletek, hanem az anyacég központjában hozzák majd meg. Horváth Judit

Az inzulingyártók tárgyalásban állnak a kormánnyal annak érdekében, hogy az augusztus elsejétől bevezetett spanyol modell befizetési kötelezettsége ne vonatkozzon rájuk. Ellenkező esetben anyacégeik akár úgy is dönthetnek, hogy kivonják készítményeiket a támogatási körből. Ez viszont igencsak érzékenyen érintené a több tízezer inzulinra szoruló beteget. Azt, hogy pontosan mennyien vannak, nem lehet tudni, nyilatkozta a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke. Betegregiszter ugyanis nincs, a jelenleg közkézen forgó adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származnak, bár az OEP – tette hozzá Kincses János – nem szívesen publikálja ezeket. Akadályozza a tisztánlátást az is, hogy meglehetősen bonyolult betegségről van szó, amelynek több válfaja létezik, s a gyógyszerelés sem egységes. Az úgynevezett 1-es típusú diabeteszesek – akik nagyjából 30–40 ezren vannak – például 300 forintos dobozdíj ellenében kapják meg életmentő inzulinjukat, akárcsak a közel 3 ezer főt számláló inzulinpumpás csoport, ahova a terhesek, a gyerekek illetve azok tartoznak, akiknek szinte lehetetlen pontosan beállítani a vércukorszintjét. A cukorbetegek döntő többsége az úgynevezett 2-es típusú diabéteszben szenved, s közülük is sokan szorulnak inzulinra. Van, akinek naponta négyszer van szüksége rá – sorolja a MACOSZ elnöke –, más csak úgynevezett bázis inzulint ad be magának éjszakára, s vannak akik nappal is kénytelenek adagolni maguknak a tabletta mellé. E sokszínűség – pontos regiszter híján, amelynek fontosságát nem győzték hangsúlyozni a Nemzetközi Diabétesz Szövetség európai régiójának nem régen befejeződött éves közgyűlésén Portugáliában – miatt is nehéz naprakészen, pontosan megmondani, menynyien szorulnak analóg (vagyis különböző egyéb szolgáltatásokkal, adatközléssel a betegek életét megkönnyítő patronos) inzulinra. A diabéteszesek világa a most zajló tárgyalások nélkül is meglehetősen kaotikus. Idén július elsejétől lépett életbe például az a rendelkezés, amely értelmében azok a betegek, akiknek a kiemelkedő kedvezménnyel juttatott drága gyógyszer ellenére sem sikerül adott időszak – kétszer három hónap – átlagában 8 alá szorítania vércukor százalékukat, vagy visszatérnek a korábbi, kevésbé korszerű adagolást és beadási módot jelentő NPH inzulinra, XXI. évfolyam, 2012. október

15

PHARMORIENT 240


A patikákban is megjelenhet a polcpénz például a nagyobb, gazdaságosabb kiszereléseket keresik. A patikai tranzakciók 40 százalékában egyébként kizárólag OTC készítményt vásárolnak. A 2009 szeptemberétől 2012 augusztusáig tartó időszakot kiemelve vizsgálták a készletszinteket. A patikai termékek közül az étrendkiegészítők stabilan tartották magukat, míg a vaklicit eredményeként jelentősen csökkent a vényköteles termékek, s kisebb mértékben az OTC készítmények patikai készlete. Korábban kereskedelmi szempontból meghatározó volt, hogy a cégek úgynevezett készletnyomás lehetőségével promotáljanak egy-egy márkát, s különböző akciókkal érjenek el nagyobb értékesítést. A gazdasági válság és a patikák nehéz helyzete miatt ez a stratégia ma már nem fenntartható, s folyamatos figyelmet kíván, hogy miként pörög ki egy-egy termék a gyógyszertárakból. Háromszáz hazai gyógyszertárban készített interjú során arra kerestek választ, hogy az OTC termékek illetve az étrendkiegészítők esetében milyen tényezők játszanak szerepet egy-egy cég iránti patikusi lojalitás kialakulásában. Ebből a szempontból – kevésbé meglepő módon – legfontosabb a kereskedelmi kapcsolat, vagyis a határidők és a kedvezmények mértéke. A változásokat egyébként az is jól dokumentálja, hogy a korábban márkahű vásárlók egyre inkább ár-érzékennyé válnak, s egyes termékcsoportok esetében – mint például a vitaminok és a kozmetikumok – az ár, mint fontos tényező jelent meg a patikákban. Mindent összevetve azonban egyaránt lelassult a vényköteles és a vény nélküli készítmények forgalma. A legtöbb patikában két-három fajta tradicionális promóciós anyagot engednek kihelyezni. Az eladást illetően sokat jelent a láthatóság, s míg korábban abc sorrendben, vagy terápiás területek alapján helyezték ki a készítményeket, most már a polctervezés is terjed. Kerekasztal beszélgetést is szerveztek Horváth Péter (Sopron), Bartus György (Kiskunlacháza), Harmatta Levente (Pécs), Zolnai Krisztina (Szeged), Kamondi Bálint (Alma gyógyszertárak) részvételével. A beszélgetés során kiderült például, hogy a korábbi éles elutasításhoz képest oldódóban a szabadpolc patikai alkalmazásával szembeni ellenérzés, mondván: ahhoz, hogy a patika a fenntartásához szükséges jövedelmet megtermelje, igazi merkantil eszközöket is alkalmaznia kell. Ennek keretében többen az úgynevezett polcpénzt sem tartották elutasítandónak. Jelenleg alig 50 gyógyszertárban van szabad polcos rendszer, s a mozgás egyelőre kétirányú: van ahol épp áttérnek rá, s van ahol visszatérnek a kizáróla-

A korábban márkahű vásárlók egyre inkább árérzékennyé válnak. A vényköteles és a vény nélküli készítmények forgalma egyaránt lelassult az elmúlt években, annak ellenére, hogy akad gyógyszertár, ahova hetente 30–40 patikalátogató is bejelentkezik a gyártók képviseletében. A lakosság gyógyszerre fordított kiadásai a várható élettartamhoz képest meglehetősen magasak Magyarországon. Emögött akár az is állhat fejtette ki a gyógyszeripari marketingeseknek szervezett konferencián az IMS Health munkatársa, hogy bár a betegek kiváltják, ám mégsem szedik végig a terápiájukhoz rendelt készítményeket. Vizsgálatuk szerint hasonló képet mutatnak a közép-kelet-európai országok. A nyugat-európai államokban többet költenek, ahhoz nban nagyobb születéskor várható élettartam is kapcsolódik. A hazai patikák forgalmának 80 százalékát 550 – vényköteles illetve recept nélkül is megvásárolható – termék teszi ki. Az IMS regisztrációja szerint a gyógyszertárakban összesen 2800 terméket forgalmaznak. Az adatok tehát azt bizonyítják, hogy magasan koncentrált a hazai piac, ami lehetőséget adhat egyrészt a gyártóknak arra, hogy sikeresebb jelenlétet produkáljanak a gyógyszertárakban, a patikáknak pedig arra, hogy némileg diverzifikálják a kínálatukat. Kiderült továbbá, hogy Magyarországon a régiós átlagtól némileg alacsonyabb, 4 százalékos a gyógyszertárak jövedelmezősége. Bár Lettországban, Litvániában a gazdasági válság, Svédországban pedig a patikák állami tulajdonlása miatt még ennél is alacsonyabb. 2011 elejétől egyre gyakoribb a helyettesítés a receptek kiváltásakor a gyógyszertárakban, derült ki a cég erre irányuló vizsgálatából. Bár az ár nagyban befolyásolja az esetleges helyettesítést, a „jó ár” nem feltétlenül elégséges ok ahhoz, hogy egy másik terméket ajánljanak a patikusok. A különbségekről szólt az IMS OTC üzletágának vezetője, akinek előadásából kiderült: a patikák 58 százaléka hozza a forgalom 80 százalékát, ami egyben azt is jelenti, hogy a teljes forgalom maradék 20 százalékát 1000 közforgalmú patika bonyolítja le. Naponta 160 ezer látogató fordul meg a gyógyszertárakban, egy patikában átlagosan 64 betérő beteggel lehet számolni. A kutatások szerint az elmúlt egy évben a legalacsonyabb, 1000 forintig terjedő értékkategóriából az 1000-2000 forintos sávba kúszott fel egy-egy átlagos vásárlás összege. Ez részben annak tudható be, hogy drágább készítményeket, illetve több terméket vásárolnak egyszerre, az OTC készítmények esetében PHARMORIENT 240

16

XXI. évfolyam, 2012. október


– vagyis a patikalátogatók alkalmazását – kellene erőltetniük. Előfordul az is, hogy egyetlen cégtől 3-4 ember jelentkezik be, mivel a készítményeket terápiás csoport szerint felosztják közöttük. Jobb lenne, ha egy cégtől, egy patikába egy látogató járna. Az Alma patikahálózatban, illetve Pécsett a látogatókat csak a központokban fogadják. A patikalátogatók által közvetített szakmai információk jók, ám azt visszautasítják, amikor az orvos ellenőrzése a cél. Szeged a saját gyakorlatát gondolja továbbadhatónak, a Tisza parti városban ugyanis hetente szakmai referálókat tartanak, ahol a cégek képviselői adnak szakmai tájékoztatást a készítményekről. Igaz, ehhez a patikában a feltételek is adottak, hiszen rendelkeznek egy előadóteremmel. Ami a promóciós anyagok kihelyezését illeti, van ahol kizárólag azok az anyagok kerülhetnek ki, amelyekkel kapcsolatban megállapodás született a vállalat és a patika között. Kiderült, szórólapok helyett inkább az ötletes megoldásokat kedvelik, például az egyik cég kihelyezhető gyermekrajztábláját – Pécsen a rajzokból kis kiállítást is szerveztek –, illetve azokat az apróbb, szellemes tárgyakat, amelyeknek valamilyen módon forgalomnövelő hatásuk is van. Horváth Judit

gos tárához. A hozzászólásokból az derült ki, hogy a patikus szemléletétől, illetve a gyógyszertár fizikai adottságától függ a jelentős helyigényű polcrendszer alkalmazása. Az sem mellékes, hogy kiépítése többletkiadással jár, hiszen lopásgátló csipogókat kell felszerelni, biztonsági őrt alkalmazni a tolvajok ellen. Arra a kérdésre, hogy hány patikalátogató keresi fel a gyógyszertárat, meglepő válaszok érkeztek. A szegedi Kígyó patikában például heti két napot jelöltek ki fogadásukra. A bejelentkezett 30–40 látogatót fél órás intervallumokban fogadják, s mint megjegyezték: óriási felkészültségbeli különbségeket tapasztalnak körükben. A hozzászóló nem értette, hogy a tudás hiányának felismeréséhez a patikusnak miért elegendő egyetlen találkozás, miközben a munkáltató cégeknek ehhez fél-egy évre van szükségük. Sopronban viszont ma már kizárólag azoknak a vállalatoknak a munkatársait fogadják, ahonnan a készlet jelentős részét beszerzik. Azt is megjegyezték, nem biztos, hogy a gyártóknak ezt az ismertető-promóciós módszert

Új szabályok a gyógyszereknél A Servier cég által előállított és sok EU államban engedélyezett Mediator gyógyszer 2011-ben becslések szerint több száz ember halálához vezetett, akik a szert szedték. Szakértők már 1998-ban óvtak a gyógyszer veszélyeitől. A Servier 2003-ban nem igényelt új engedélyezést a spanyol és az olasz piacon, állítólag gazdasági okokból. Mivel akkor még törvényi hézag volt, az esetet nem vizsgálták tovább. „Az új törvényalkotással a betegek lényegesen védettebbek lesznek” – mondta Peter Liese orvos EU képviselő. A Mediatort diabétesz kezelésére engedélyezték, de étvágycsökkentőként is felírták. Ez 30 évig volt a piacon és eladása engedélyezett volt Franciaországban, Portugáliában, Olaszországban és még további három EU országban, de Németországban nem.

Szigorúbb előírások várhatók a gyógyszeripar területén. Tervek szerint, ha egy EU ország a jövőben visszahív egy gyógyszert, ennek a hírnek futótűzként kell terjednie. Ezt határozta el az Európai Parlament. Ezen kívül a betegeknek profitálniuk kell a csomagolás mellé elhelyezett az új betegtájékoztatókból. A francia Mediator diabétesz botránya után az EU-ban a gyógyszereket a jövőben aktívabban ellenőrzik. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az EU törvények megfelelő megváltoztatását. A gyógyszerek ellenőrzéséről a jövőben minden más EU tagországot informálni kell, ha egy ország a gyógyszert visszavonja a piacról. Így a terméket EU-szerte vissza lehet vonni a piacról. A cégnek, amely egy gyógyszert visszavon a piacról, ennek okait meg kell neveznie. Az új szabályozásnak 2013-ban kell hatályba lépnie. XXI. évfolyam, 2012. október

17

PHARMORIENT 240


Nullreagálókban is hatékony új direkt hatású antivirális készítmény betegek esetében a 12. héten mért pozitív HCVRNS meghatározási eredmény vagy a kezelés során vírusáttörés (virologic breakthrough) jelentette, továbbá a kezelés befejezését követően ismételten kimutatható vírus (relapszerek). A 2012-es EASL konferencián publikált előzetes analízis a BOC+PR kezelés hatékonyságát és biztonságosságát kívánja elemezni azon pácienseknél, akiket korábban sikertelenül kezeltek PR-terápiával. Ismert, hogy a nullreszpondereknél PR alapú újrakezelés mellett 4 százalék az SVR esélye (Poynard és munkatársai, Peginterferon alfa-2b and Ribavirin: Effective in patients with hapatitis C who failed interferon alfa/Ribavirin therapy. Gastroenterology 2009;136:1618-1628). A Provide study elsődleges célja, hogy meghatározza hármas kombinációs kezelés esetén az SVR-t korábban sikertelenül PR-vel kezelt nullreszponderek esetén. A betegek napi 3x800 mg BOC-ot kaptak étellel, illetve heti egyszer adott 1,5 mcg/kg peginterferonalfa-2b injekciót és testsúly alapján számított ribavirint (R, 600–1400 mg/nap) legalább 44 hétig. Ha több mint két hét telt el a korábbi vizsgálat befejezése óta, akkor alkalmaztak egy 4 hetes PR-terápiát (lead-in) a BOC adása előtt. A protokollspecifikuselemzés azon betegeket tartalmazza, akik legalább egy BOC dózist megkaptak. A stop szabály értelmében – ha a kezelés 12. hetében detektálható volt HCV-RNS –, akkor a kezelést felfüggesztették. 164 beteg került kezelésre (BOC+PR), ebből 94 beteg befejezte a kezelést, 17 kezelés alatt áll, míg 53 megszakította a terápiát (ebből csak 11-en mellékhatás miatt), továbbá 9-en a kezelést befejező követési időszakban vannak. Így összesen 138 beteg adatai kerültek elemzésre (47 nullresponder, 78 parciális reszponder, 9 relapszer és 4 egyéb beteg). A vizsgálatba bevont részvevők jellemzői az 1. táblázatban láthatók. 138 betegből 81 ért el SVR-t (59%), melynek részleteit a korábbi terápiára adott válasz szerinti bontásában, illetve a hármas kezelés mellett jelentkező relapszusarányt a 2. táblázat mutatja be. A vizsgálat részletes elemzése alapján elmondható, hogy az alapadatok tekintetében néhány faktor az SVR prediktorának tekinthető: pl. a korábbi kezelésre mutatott válasz (nem nullreszponder), a férfi nem, a legalább 200.000-es vagy e feletti thrombocyta-szám és az alacsony vírusszint ( < 800 000 IU/ml). (Nullreszponder: a kezelés 12. hetében < 2 log csökkenés észlelhető a vírusszámban; Parciális reszponder: > 2 log csökkenés észlelhető a 12.

Korábban kezelésre nem reagáló hepatitisz C fertőzötteknél tízszeres az esély a gyógyulásra boceprevirrel kiegészített hármas kombinációs kezeléssel. A szakma berkein belül kétségeket okozott a tény, hogy boceprevirrel egészen tavaly novemberig nem álltak rendelkezésre publikált adatok a korábban standard kezelésre nullreagáló betegek körében. Vajon milyen hatékonyságot mutat a kezelésre eddig legrosszabbul reagáló betegek körében az új direkt hatású antivirális készítmény? Idén áprilisban egy újabb interim analízist mutattak be az Európai Májkutatási Társaság (EASL) 47. Kongresszusán 2012. április 19-én, mely szerint a standard terápiához képest jelentősen megemelkedik a gyógyulás esélye, amennyiben boceprevirrel egészítik ki a standard terápiát. A PROVIDE study interim analízise Tartós virológiai válasz korábban peginterferon + ribavirin-nel sikertelenül kezelt krónikus hepatitis C-s betegeknél, akiket boceprevirrel kiegészítve újrakezeltek A krónikus hepatitis C kezelésére egy évvel ezelőtt az Európai Unióban is törzskönyvezésre került a boceprevir. Alkalmazási előírása szerint a boceprevir az 1-es genotípusú hepatitis C vírus által okozott krónikus fertőzés kezelésére javallt peginterferon-alfával és ribavirinnel kombinálva, olyan felnőtt betegeknél, akiknek kompenzált májbetegségük van, és akik korábban még nem részesültek kezelésben, vagy akiknél a korábbi terápia sikertelen volt. Az alkalmazási előírásba az ismételt kezelésre vonatkozó adatok a RESPOND-2 vizsgálat alapján kerültek be. Ebben a vizsgálatban kizárási kritérium volt, ha a beteg a korábbi kezelése során nem reagálónak bizonyult (12. héten < 2 log csökkenés a HCV-RNS kiindulási szinthez képest). Mivel a nullreagáló betegek gyógyulási arányára nem állt rendelkezésre adat, felmerült az igény a boceprevir alapú hármas kombinációs kezeléssel elérhető gyógyulási esélyek meghatározására. Erre a kérdésre ad választ a PROVIDE vizsgálat. A vizsgálatba olyan 2-es vagy 3-as fázisú boceprevir (BOC) vizsgálatokban kontroll karokon kezelésben részesült betegek kerültek, akik az előző kezelésük során legalább 12 hétig kaptak peginterferon+ribavirin (PR) kezelést és nem értek el tartós virológiai választ (SVR). A tartós virológiai válasz sikertelenségét a korábban első kezelésben részesültek esetén a 24. héten mért pozitivitás, míg a megelőző kezelést ismételt kezelésként kapó PHARMORIENT 240

18

XXI. évfolyam, 2012. október


1. táblázat: A vizsgálatban résztvevő betegek adatai a kezelés megkezdésekor Korábban null reszponder

Korábban parciális reszponder

Korábban relapszer

Férfi (%)

33 (63)

60 (71)

17 (65)

Kaukázusi (%)

36 (69)

74 (87)

26 (100)

Kor (év, átlag)

51,3

52,6

53,9

BMI (kg/m2, átlag)

26,8

28,7

27,4

> 800.000 IU/ml

46 (88)

68 (80)

16 (82)

HCV subtípus - 1/a

34 (65)

47 (55)

18 (69)

- 1/b

18 (35)

36 (42)

8 (31)

F0-2

46 (88)

63 (74)

22 (85)

F3-4

5 (10)

19 (22)

2 (8)

Hiányzik

1 (2)

3 (4)

2 (8)

Vírus-szám (%)

Metavir score (%)

2. táblázat: Tartós virológiai válasz elérésének és a relapszus kialakulásnak az aránya a korábbi PR-terápiára adott válasz függvényében Terápiás válasz

Korábban null reszponder

Korábban parciális reszponder

Korábban relapszer

SVR (%)

19/47 (40)

53/78 (68)

5/9 (56)

Relapszus (%)

3/22 (14)

9/62 (15)

1/6 (17)

3. táblázat: Az SVR elérésének összefüggése a 4. heti (lead-in) vírusszám változással és a korábbi kezelésre adott válasszal (NA: nincs adat) Terápiás válasz a 4. héten

Korábban null reszponder

Korábban parciális reszponder

< 1 log csökkenés (%)

13/36 (36)

14/22 (64)

NA

>/= 1 log csökkenés (%)

6/11 (55)

36/50 (72)

5/9 (56)

Konklúzióként elmondható, hogy a korábbi kezelésre nullreszponderek 40 százalékos SVRarányt értek el BOC+PR kezeléssel, de a kezelés hatékonynak bizonyult a parciális reszponderek és relapszerek csoportjában is. A mellékhatás-profil hasonlónak adódott a korábban közölt adatokkal.

hetében, de a kezelés végén HCV-RNS detektálható; Relapszer: nem detektálható HCV-RNS a kezelés végén, de a követési időszak végén igen) Az SVR esélye 47 százalék volt azon betegnél, akik vírusszáma kevesebb, mint 1 log-ot csökkent a 4 hetes PR lead-in periódust követően (gyenge interferon-érzékenység). A részletes adatokat a 3. táblázat mutatja be. Korábbi nem reagálók 78 százalékában kevesebb, mint 1 log csökkenés volt észlelhető a lead-in periódus alatt, míg a részlegesen reagálók 68 százalékában és a relapszerek 100 százalékában legalább 1 log-ot elérő vagy azt meghaladó vírusszám-csökkenés volt észlelhető. Az összesen kezelt 168 beteg közül 17 betegnél (10%) lépett fel komoly mellékhatás (SAE) a kezelés során, de haláleset nem történt. 20 százaléknál nagyobb gyakorisággal az alábbi mellékhatások (AE) jelentkeztek: 48 százalékban anaemia (65–80 g/l közötti haemoglobin érték 3 százalékban, míg 65 g/l alatti nem fordult elő), 47 százalékban fáradtság, 34 százalékban ízérzés-zavar, 30 százalékban hányinger, 27 százalékban fejfájás, míg 23 százalékban alvászavar, 22-22 százalékban neutropénia és hasmenés, 21 százalékban influenza-szerű tünetek. XXI. évfolyam, 2012. október

Korábban relapszer

Hazai kommentár A hepatitis C-vírus (HCV) fertőzöttek száma a világon igen jelentős (170–180 millió), de országunkba is mintegy 70 000 főre tehető. A betegek 60–80 százalékában krónikus májgyulladás (CHC) alakul ki, amely jelentős szerepet játszik a májzsugor, továbbá a májrák kialakulásában, sőt esetenként daganat vagy májelégtelenség kialakulása vezet el az infekció felismeréséhez. Sajnálatos módon (még) nem áll rendelkezésünkre védőoltás, így nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés, továbbá a szűrővizsgálatok fontosságát. A fertőzés jelentőségét aláhúzza, hogy július 28-át a hepatitises betegek napjának nyilvánították a világon, ami a HIV, a tuberkulózis és a malária mellett felhívja a figyelmet a betegségre, hogy hatékony globális küzdelem indulhasson megelőzése és felszámolása érdekében. 19

PHARMORIENT 240


BOC-kezelés lead-in periódusa fontos előrejelző és gazdasági előnyökkel járhat. Ismételten kezelt betegek 12 hetes TLV+48 hetes PR-kezelésével a Realize vizsgálatban relapszerek esetén 83 százalékban, parciális reagálók esetén 59 százalékban, míg nullreszponderek esetén 29 százalékban sikerült SVR-t elérni. A Respond-2 studyban – PR (48. hét) +BOC (4-től a 48. hétig) – összesen 66 százalékos volt a tartós virológiai válasz (relapszerek esetén 75%, míg parciális reszpondernél 52%), de nullreszponderek nem szerepeltek a vizsgálatban. A PROVIDE vizsgálat analízise választ adott ezen nehezen kezelhető betegcsoport gyógyhajlamára. 40 százalékosnak mutatkozott a korábban nem reagálók sikeres kezelési aránya, továbbá a vizsgálat felhívta a figyelmet a lead-in periódus jelentőségére (interferon-érzékenység!), illetve a mellékhatások tekintetében megerősítette a korábbi irodalmi adatokat. Hazánkban a hármas kombinációs kezelés még nem támogatott, bár annak alkalmazásával jelentős javulás lenne várható a CHC gyógyításában. dr. Szinku Zsolt Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

Korábban a hagyományos interferon-kezelés mellett észlelt szerény gyógyulási eredmények mellett, a pegylált interferon+ribavirin (PR) kombinációs kezelés 40–50 százalékos vírusmentességet eredményezett, de a számos nem gyógyult beteg kezelése továbbra is nagy problémát jelent. Ismételt kettős kezeléssel is szerény eredmények érhetők el (parciális és nullreszponderek esetén 7–15 százalékos). A sikeres kezelés érdekében további gyógyszerekkel egészítették ki a korábbi standard kezelést (SOC), elsősorban ún. közvetlenül ható antivirális szerekkel (direct acting antiviral agents, DAA), mint boceprevir (BOC) vagy telaprevir (TLV) alkalmazásával. Számos országban – Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Svájc – alapvetően az előrehaladott fibrosis jelenléte ± magas kiindulási vírusszám esetén elsődleges terápiás választásnak tekintik az ún. hármas kombinációs kezelést. A SPRINT-2 tanulmányban PR mellett 44 hétig alkalmazott BOC-kezeléssel korábban még kezelésben nem részesült betegek esetén 68 százalékban, míg az Advance vizsgálatban az első 12 hétben alkalmazott TLV kezeléssel kiegészített SOC mellett 75 százalékban sikerült tartós vírusmentességet (SVR) elérni. Mindkét gyógyszerrel a kontrollcsoporthoz képest megközelítőleg duplájára emelkedett az SVR. Irodalmi adatok alapján, ha PR-kezelés mellett a 4. héten vírus már nem mutatható ki, akkor kettős kezeléssel 80 százaléknál nagyobb eséllyel SVR érhető el, amely alapján a

Forrás: J.P. Bronowicki „Sustained virologic response (SVR) in prior peginterferon/ribavirin (PR) treatment failures after retreatment with boceprevir (BOC)+PR: The Provide study interim results” című előadása, amely Barcelonában az Európai Májkutatási Társaság (EASL) 47. Kongresszusán került bemutatásra 2012. április 19-én.

A gyógyszerészek is kötelesek jelenteni ben szükséges közreműködni a segítség igénybevételében.” Egy gyermek jólétét nem mindig egyszerű megítélni. Ebben a gyógyítóknak szükségük és igényük van egy szakember tanácsadására. Lehetséges az Ifjúsági Hivatal bekapcsolása, beleértve a megfelelő adatok átadását. Ha a megtett lépések eredménytelennek tűnnek, és a Hivatal szükségesnek tartja, hogy a gyermek vagy egy fiatal jólétének veszélyeztetését elhárítsa további tevékenység is elképzelhető. A családügyi miniszter az új törvényt a gyermekvédelem helyes irányának látja Németországban. „A gyermekvédelmi törvénnyel megteremtettük annak a feltételeit, hogy minden résztvevő szorosan együttműködjön, hogy a gyermekeket védjük az elhanyagolás és a visszaélés ellen. Ezzel megakadályozzuk, hogy egy gyermeknek a jövőben azért kelljen szenvednie, mert döntő információkat nem továbbítottak.” DAZ aktuell, 2012.

A Bundestag jelentős többséggel elfogadta a szövetségi gyermekvédelmi törvényt. A törvény célja, hogy javítsa a gyermekek és fiatalok védelmét bántalmazás és elhanyagolás ellen és növelje azok lehetőségeit, akik a gyermekek jólétéért lépnek fel. Így például e területekre kötelező standardokat állapít meg és kizárja a büntetett előéletűeket azokból a főfoglalkozású tevékenységekből, amelyek az ifjúság nevelését, gondozását, segélyezését szolgálja. Ezenkívül erősíti a releváns szereplők együttműködését. Az orvosokon, pszichológusokon, szociális munkásokon és tanítókon kívül a törvény szerint más gyógyító foglalkozásúaknak is segíteniük kell. A gyógyszerészeket is felhívják az együttműködésre. A gyógyítóknak a törvény konkrét előírásokat ad. „Ha szakmai tevékenységük gyakorlása során ismertté válik egy gyermek vagy egy fiatal jólétének veszélyeztetése, úgy kötelesek azt a gondozásra kötelezettel közölni és amennyiPHARMORIENT 240

20

XXI. évfolyam, 2012. október


Csökkenő tbc incidencia megfelelő ellenálló képességű szervezet ugyanis nem könnyen lesz tébécés. Egészen más a helyzet, ha valakinek az immunrendszere valamilyen ok miatt legyengült: ha idős emberről van szó, vagy immunbetegségben szenved, például AIDS-es. A két kór egyébként olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy az AIDS-ben szenvedők jelentős része végül tbc-ben hal meg, miután a szervezete az antibiotikumos kezelés ellenére sem képes a legcsekélyebb mértékben sem „együttműködni” a fertőzés elhárításában. Az egészséges ellenálló képességgel rendelkező szervezet, ha a tbc baktériumával találkozik, a fehérvérsejtek egyik típusával a makrofágokkal veszi körül a veszélyes betolakodót és így elszigeteli. Ennek a „befalazásnak” egy másik formája, amikor a baktérium körül kemény tök alakul ki. Ilyenkor a baktériumok életben maradnak ugyan, de nem betegítenek meg. Az antibiotikumok feltalálása előtt az egyik tbc elleni gyógymód az volt, hogy sok kalciumot vittek be a beteg szervezetébe, ezzel segítették a tüdőben található tébécés hólyagok elmeszesítését. Bár a tbc nagyon veszélyes kór, tulajdonképpen mégsem olyan könnyű elkapni, mint más fertőző betegségeket. Egy egészséges ellenálló képességű ember csak nagyon kis eséllyel betegszik meg attól, ha egy aktív tébécés ráköhög, vagy a közvetlen közelében tüsszent és emiatt bekerül a szervezetébe a fertőzést okozó baktérium. A tényleges fertőzéshez többnyire ismételt találkozásra van szükség a kórokozóval, aminek akkor van nagyobb esélye, ha ugyanabban a zárt, rosszul szellőzött légtérben, tartósan együtt vagyunk egy beteggel. Ha mégis megfertőződünk, ez még nem jelenti azt feltétlenül, hogy a betegség is kifejlődik a szervezetünkben, hiszen az egészséges immunrendszer a korábbiakban már említett antitestekből álló védőfallal veszi körbe a baktériumot. Csakhogy ez ettől nem pusztul el, és amint az ellenállóképesség bármilyen okból csökken, kiszabadulhat „rabságából”. Ezért tanácsos olyan esetekben, amikor valaki tartósan ki van téve a tbc-vel való fertőződés veszélyének, vagy gyanús panaszai vannak, megvizsgálni, nem bujkál-e a szervezetében tbc baktérium. Ennek egyik ismert módja a bőrteszt, amely 72 órán belül jelzi, ha az illető fertőzött. Ez még nem jelenti azt, hogy aktív, azaz fertőző tébécés betegségről van szó. A mellkas-röntgen, továbbá a különféle laboratóriumi vizsgálatok megerősítik vagy megcáfolják a feltételezést. Ha szükséges, elrendelik a gyógyszeres kezelést, ami általában 6-12 hónapig tart és a baktériumok töké-

A WHO 1982-ben nyilvánította március 24-ét a TBC világnapjává. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente nyolc millióan betegszenek meg tbc-ben világszerte, és a mai napig ez a legtöbb, évente kétmillió halálos áldozatot követelő, fertőző kór. Az új fertőzések és a halálesetek túlnyomó többsége a szegény országokban történik, és nyilván ezzel is magyarázható, hogy a világ közvéleménye csak lassan fogadta el a járványügyi szakemberek által régóta ismételt rossz hírt: a korábban legyőzöttnek hitt tuberkulózis újra támad. Egy megnyertnek kihirdetett csata dicsőségét elvitatni sosem esik jól a győzőnek, márpedig valami ilyesmi történik napjainkban a tbc-vel kapcsolatban. Az antibiotikumok elterjedésével és a fejlődő országoknak nyújtott egészségügyi segélyekkel a 60-70-es években látványosan visszaszorult a tbc szerte a világon. A tömeges oltás világszerte útját állta a kórokozó terjedésének, és a 80as évek közepéig maradéktalanul optimistán tekintettek a szakértők a jövőbe. A tbc azok közé a fertőző betegségek közé sorolták, amelyekkel egyszer és mindenkorra végzett a tudomány és a haladás. Ekkor azonban több kedvezőtlen körülmény együttes hatására negatív fordulat következett be. Világszerte emelkedni kezdett az új fertőzöttek száma, és ami még ijesztőbb, mind gyakrabban tapasztalták az orvosok, hogy a korábban hatásos antibiotikumok nem pusztítják el a kórokozókat. A WHO szerint három tényező játszik szerepet a tbc újraéledésében. Világszerte milliók bolyonganak politikai, etnikai vagy gazdasági menekültként, leromlott fizikai állapotban, mindenfajta egészségügyi ellátás nélkül. Az otthonukat elhagyni kényszerülők gyerekei általában nem kapják meg a védőoltásokat, rossz táplálkozás és a stressz csökkenti az általános ellenálló képességet. A menekültek egy része szétszóródik a világban, és akik tébécések, új hazájukba is magukkal viszik betegségüket és fertőző képességüket. A kór újraéledésének másik oka, hogy Mycobacterium tubercolosis, a kórokozó az elmúlt évtizedek során hozzászokott és alkalmazkodott az antibiotikumokhoz, ezért egyre újabb gyógyszerekre van szükség az eredményes gyógyításhoz. Ezek a szerek azonban sok országban nem állnak rendelkezésre. A gyakran félbeszakított vagy nem megfelelő dózisú szerekkel végzett kezelés ugyancsak a tbc-baktériumok túlélő képességének kedvez. Az elmúlt 20 évben még egy tényező, a HIV-vírus felbukkanása, és az általa kiváltott AIDS betegség elterjedése is hozzájárult a tbc „másodvirágzásához”. Az egészséges, XXI. évfolyam, 2012. október

21

PHARMORIENT 240


ezeknek az éveknek az volt, hogy Pesthidegkúton megnyílt egy teljes osztály a hajléktalan tébécések gyógyulásig tartó kezelésére. Azokat a járóbetegként ellátott betegeket, akik nem kellőképpen együttműködőek, a tüdőgondozók napi bejárással kezelik vagyis a szükséges gyógyszereket naponta a tüdőgondozóban kell bevenniük. Mindezeknek tulajdonítható, hogy az évente regisztrált tébécés estek száma csökken. A gyógykezelés elmaradása szinte minden esetben az alkoholizmusnak tulajdonítható – a gyógyszerezés és a kórházi kezelés egyébként minden magyar állampolgár számára ingyenes, így anyagi okokból senkinek sem kell és nem szabad lemondani róla. A magyarországi tüdőgyógyászati hálózat minden szempontból megfelelő és elegendő a tébécé leküzdéséhez. Mind a tárgyi felszereltség, mind a személyi feltételek adottak ehhez. A különböző országokból érkező bevándorlók a közhiedelemmel ellentétben nem emelik jelentősen az új betegek számát: tavaly mindössze 24 bevándorló szerepelt a frissen regisztráltak között. Tévesen terjedt el az a feltételezés is, hogy manapság a tébécé általában rezisztens volna a rendelkezésre álló gyógyszerekkel szemben. Nem így van: a gyógyszerekkel szemben ellenálló esetek arányszáma nem változott, ma is 17 százalék körül van. Ebből a szempontból is rendkívül fontos, hogy a betegek folyamatosan és kellő ideig szedjék a gyógyszereket. Úgy tűnik tehát, hogy a magyarországi tapasztalatok nem támasztják alá a WHO adatait, vagyis nálunk a fertőzések számának átmeneti növekedését nem a rezisztenssé váló baktériumok számlájára kell írnunk. Ezt támasztja alá az is, hogy az emelkedést sikerült hamar megállítani. A tébécé megelőzésének leghatékonyabb módja a tüdőszűrés. Mindig is kötelező volt, ma is az, de érdemesebb a betegség elkerülésének lehetőségeként felfogni. Az adatok szerint a lakosság fele jár el évente rendszeresen szűrésre. Ennek fontosságát jól jelzi, hogy a tébécések között a panaszmentes szűréssel kiemelt betegek aránya 38 százalék, míg a többi 62 százalék már sokkal súlyosabb állapotban, panaszokkal kerül orvoshoz (hőemelkedés, köhögés, mellkasi fájdalom) és ez a fertőző képesség nagyobb veszélyét hordozza. Az ország leginkább fertőzött területe Szabolcs-Szatmár megye és a főváros. A keleti országrészek magasabb fertőzöttségét valószínűleg a rosszabb szociális helyzet, a nem megfelelő lakáskörülmények, a rosszabb táplálkozási és higiénés viszonyok magyarázzák. A WHO 2011 évi jelentése szerint a tbc esetek száma világszerte először csökkenő. 2010-ben világszerte 8,8 millió új megbetegedés volt és a

letes kiirtását eredményezi. Általában többféle gyógyszert kap a beteg egyidejűleg, ezeket szükség esetén váltogatják. A tbc kezelésében ma is az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a betegek egy része idő előtt félbeszakítja vagy önkényesen mérsékli a gyógyszerszedést. Ez sajnos a betegség súlyosbodásához, esetleg végzetessé válásához vezet, ráadásul az illető folyamatosan fertőzi a környezetét. Tébécés fertőzésre is lehet gyanakodni a következő tünetek megléte esetén: – tartós köhécselés, amely esetleg elszíneződött vagy véres köpettel jár – tartós hőemelkedés – indokolatlan levertség, fáradtság – súly- és étvágyvesztés – éjszakai izzadás – fájdalmas légzés vagy köhögés – izom-, valamint gerincfájdalom Az említett tünetek csak az aktív tbc-re vonatkoznak, maga a fertőzés a betegség kialakulása nélkül is jelen lehet. Mint azt korábban már említettük, ha ilyen gyanú áll fenn, tanácsos orvoshoz fordulni, aki elvégzi a szokásos szűrővizsgálatot. Hazánkban az utóbbi években folyamatosan csökken az újonnan regisztrált tébécés fertőzöttek száma. Az eredmény elsősorban a következetes felderítő munkának és a kibővült ellátó hálózatnak köszönhető. 1992-től 1995-ig emelkedett a számuk. A legtöbbet, 4300 főt 1995-ben regisztrálták, azóta folyamatosan egyre kevesebb az új megbetegedés, 2002-ben 3000 főnél találtak tébécés fertőzést. Ez a csökkenés több tényezőnek köszönhető. Mivel a hajléktalanok között tudvalevőleg rendkívül magas a betegség előfordulása (körülbelül húszszorosa az otthonnal rendelkezőkének), ezért az ő szűrésük döntő fontosságú a tébécé leküzdésében. Az utóbbi években egyre szigorúbban követelik meg a különböző szociális intézményekben a negatív tüdőszűrő lelet bemutatását, ami hozzájárult a fertőzés csökkentéséhez Másik fontos tényező, hogy a kór ne váljék krónikussá, vagyis a beteg a gyógyszeres kezelés mellett egy év alatt meggyógyuljon. Néhány évvel ezelőtt az Országos Korányi Intézetben, ahova a legtöbb budapesti kerület tartozik (s tudvalévő, hogy a fővárosban kiemelkedően magas a tébécések száma, tavaly 680 új beteget regisztráltak), több új osztályt nyitottak speciálisan a fertőző betegek gyógykezelésére. Mivel ez hosszú lefolyású betegség, egy-egy súlyos tüdőtébécés beteget hónapokig kell gyógyszeres kezelésben részesíteni ahhoz, hogy baktériumürítésük megszűnjön. Ezt a periódust, a többiek megfertőződésének elkerülésére célszerű kórházban tölteni. Másik újdonsága PHARMORIENT 240

22

XXI. évfolyam, 2012. október


gésben mindenekelőtt Kína különleges helyzetét kell kiemelni, ahol 1990 és 2010 között a halálozások száma 220 ezerről kb. 50 ezerre csökkent. Ott a prevalencia időközben megfeleződött. Kb. 20 éve Brazíliában is kevesebb tbc eset van. A megbetegedési számok csökkenése Kenyában és Tanzániában nyilvánvalóan összefüggésben van ezekben az országokban a HIV infekciók csökkenésével. Az új diagnosztikai módszerek hozzájárulhatnak a tbc infekciók időbeni és biztosabb felismeréséhez. Több a halálozás a HI vírusokkal fertőzés révén. A WHO a HI vírusokkal való társfertőzés okozta halálozást 2010-ben 350 ezerben számszerűsíti. A multirezisztens tbc különösen a szegényebb országokban veszélyes (MDR-TB). A WHO 650 ezer MDR tbc megbetegedésből indul ki, az évi halálozások számát 150 ezerre becsüli. Az intenzív keresés új antibiotikusan ható anyagok iránt már mutatja az első eredményeket. Ebben az összefüggésben az Organisation TB Alliance koordinálja az együttműködést a kutató vállalatok, alapítványok, az állami és nem állami kutatócsoportok között és támogatási eszközöket bocsát rendelkezésre a további fejlesztésekhez. DAZ, 2012.

halálozások száma is 1,1 millió emberrel kevesebb volt, mint az előző évben. Mindenesetre a HI vírussal való társfertőzés okozta 350 ezer halálozás figyelembe vétele nélkül. A WHO eddig a tbc megbetegedések további globális emelkedéséből indult ki. A világszerte elterjedt bakteriális fertőző betegséget, a tbc-t, mykobaktériumok különböző fajai okozzák, amelyek embereknél túlnyomóan a tüdőben, de más szervekben is vannak. A tbc, mint eddig is, vezeti a halálos fertőzőbetegségek statisztikáját világszerte. A leggyakoribb kórokozó a mycobacterium tubercolosis. A WHO-nak egy 2009-ben kiadott becslése szerint annak idején 1,8 millió ember halt meg tbc megbetegedésben. A csökkenő tendencia Németországban is megfigyelhető. 2005 óta csökken a tbc új megbetegedések száma. 2011-ben a Robert Koch közegészségügyi intézetnek (RKI) 4 248 tbc esetet jelentettek, 2010ben ez még 4 360 volt. Ez év első 6 hetében 408 új megbetegedés történt. Az új megbetegedések csökkenésének okaként a WHO a fejlődést jelölte meg a különböző területeken. Néhány országban, amelyek a 22 legnagyobb tbc terhelésűekhez tartoznak, csodálatos haladás figyelhető meg. Ebben az összefüg-

Kemény kritika Németországnak az akarathiányból, hogy kreatív megoldásokat vegyenek figyelembe.” Az EFPIA tagvállalatai megállapították, hogy a gyógyszerértékeléseknél az összehasonlítások választása gyakran különbözik azokétól, amelyeket az EMA európai engedélyezési hatóság tanácskozás után választott a klinikai vizsgálatok számára. Ténylegesen az összehasonlításokat arra használják, hogy az újszerű gyógyszerek ármegállapítását Németországban a generikumok árai felé szorítsák. Ezzel aláássák az ösztönzőket az orvosi felfedezésekre. Az ár-összehasonlításokat a szabadalomvédett készítményekével kell megtenni. A német haszonértékelés merev struktúrája és az árképzés a vállalatokat arra kényszeríti, hogy több új gyógyszert Németországban többé ne bocsássanak rendelkezésre. „Ez kedvezőtlen a német betegekre és magára Németországra is, ha a vállalatok tartózkodnak, és nem akarnak új beruházásokat” – mondta az ügyvezető. Különösen nehezen érthető az a döntés, hogy Görögországot felvegyék a referencia országok közé. Közvetve az ügyvezető felrótta Németországnak, hogy ezen az úton akar profitálni Görögország súlyos gazdaságiés pénzügyi válságából. Ärzte Zeitung, 2012.

A diplomácia ideje elmúlt. A haszonértékelés ügyében a nemzetközi előállítók most világosan beszélnek. Az európai gyógyszeripart az EFPIA szakmai érdekképviseleti szervezet fogja össze. Az európai gyógyszergyártók szakmai szervezete szokatlanul kemény szavakkal bírálta a német keretfeltételeket, amelyeket a nemzetközi kutató vállalatok részére biztosít. „Az utóbbi években Németországban egy sor olyan intézkedést vezettek be, amelyeknek büntető jellege van az iparág számára” – nyilatkozta az EFPIA ügyvezetője egy berlini konferencián. Példaként említette a 16 százalékos törvényi rabattot, a referencia-árrendszert, amely az árakat Németországban olyan országokéval kapcsolja össze, mint Görögország és az olyan gyógyszerértékelést, amely a gyógyszerek árait a generikumokéval köti össze. Az ügyvezető figyelmeztetett: „ennek az lesz a követlezménye, hogy a német lakosságnak nem lesz hozzáférése az innovatív terápiákhoz”. Németország hagyományosan vezető volt a gyógyszer-innovációk gyors bevezetésében. „Ez a rang most komolyan veszélyeztetett. Az első tapasztalatok az AMNOG törvénnyel csalódást okoztak. A probléma részben a hiányos törvényből adódik, a rugalmatlan interpretációból és XXI. évfolyam, 2012. október

23

PHARMORIENT 240


2050-ig 115 millió demenciás beteg lesz másként kezelik vagy elutasítják őket. A demenciás betegek és gondozóik azt állítják, hogy többé nem tudnak szorosabb kapcsolatokat kiépíteni. Fontos, hogy a demenciás betegeket ameddig csak lehet, bevonják az őket érintő döntésekbe, hogy megtartsák méltóságukat és lehetővé tegyenek egy önrendelkezésű életet. Ez az Orvosi Kamara ügye is. A fekvőbeteg intézményeken kívül fejleszteni kell az ambuláns ápolást, a fél-fekvőbeteg ellátást és a gondozott lakócsoportokat lakóhely-közelében kell kiépíteni. Fontos a „Demenciás emberek szövetsége”, amelyben az Orvosi Kamara is részt vesz. A Szövetség célja a segélyezés továbbfejlesztése és az érintettek támogatása, hogy így a társadalmi kirekesztés ellen felléphessenek. A gyógyszeres terápián kívül kiemelt jelentősége van a betegek és családjuk részére nyújtott tanácsadásának és életvezetésnek. A felkészült szakemberek kritizálják, hogy a demenciás betegek és hozzátartozóik gyakran társadalmi elszigeteltségbe kerülnek. Fel kell vállalni azokat a kihívásokat, amelyek egy hosszú élet társadalma előtt állnak. Ehhez tartozik az is, hogy a legmagasabb elismerést kapják azok, akik az öregek és demensek ápolását végzik. Több mint minden második német fél egy demenciától. 55,1% fél egy ilyen megbetegedéstől és a gondolkodóképesség ezzel együtt járó elvesztésétől, amint az egy felmérésből kiderült. Az Orvosi Kamara adatai szerint ma Németországban 1,2 millió ember szorul segítségre demencia miatt. A növekvő várható élettartam miatt kb. minden negyedik németnél élete folyamán ay demencia tünetei ki fognak fejlődni. aerzteblatt, de, 2012.

Jelenleg világszerte 36 millió ember szenved demenciában. 2030-ban számuk 66 millió és 2050-ben kereken 115 millió lesz. Ezt jelzi az Alzheimer’s Disease International az Alzheimer Világnapon megjelent 2012. évi jelentésében. Eszerint a demenciás betegek ellátása 2010-ben világszerte 604 milliárd dollárba került. Valószínű, hogy a betegség költségei a következő években a megbetegedési számokkal emelkednek. A jelentés előszavában kiemelik a szerzők, hogy a jelenlegi egészségügyi- és pénzügyi rendszereink egy ilyen epidémiára nincsenek felkészülve. Ebben az évben a szervezet a demenciával együtt járó stigmára, azaz a testi megjelenési formákra és az ezek legyűrésére szolgáló koncepciókra koncentrál. A betegség megítéléséhez és a teendők megértéséhez hozzájárulnak az előítéletek és az információhiány. Például sok ember úgy véli, hogy a demenciás betegeknek már nincs lehetőségük arra, hogy örüljenek vagy hogy pozitív módon vegyenek részt az életben. A Világ-Alzheimer-jelentés fontosabb megállapításai A legfontosabb intézkedések a demenciás betegek helytelen megítélése ellen a nevelés, az információ és a tudatképzés. A demenciás betegek 24 százaléka titkolja, hogy demenciában szenved, a gondozók 11 százaléka titkolja, hogy ilyen betegekkel van dolga, hátrányoktól félnek a munkahelyen vagy a gyermekeik az iskolában. A betegek 40 százaléka azt mondja, hogy nem vesz részt a mindennapi életben és 60 százalékuk, hogy a barátok és családtagok elfordulnak tőlük. A demenciás betegek gondozóinak 24 százaléka saját országában negatív előítéleteket érez gondozási feladataikkal szemben és 28 százalékuk, hogy

Elgurult a gyógyszerünk orvosságok között vannak daganatos, immunhiányos és szív-érrendszeri betegek gyógyszerei is. „Látni kell, hogy, ha egy bizonyos elvonási szint fölött a Magyarországhoz lojális vállalatvezetők sem tudják már a hátukat saját cégük vezetése felé tartani” – idézte a Világgazdaság Suhajda Attilát, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatóját. forrás: Világgazdaság

Tömegével vonják ki a gyógyszereket a magyar piacról, mivel a túlságosan alacsony áron nem éri meg a forgalmazásuk. A 3896 finanszírozott termékből idén 148-at vontak ki. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott tájékoztatás szerint a legtöbb tb-támogatott készítmény az idegrendszerre ható, a fertőzés elleni orvosságok, valamint a tápcsatorna gyógyszerei közül szűnt meg. De a támogatásból kivont PHARMORIENT 240

24

XXI. évfolyam, 2012. október


AMIT A VÁLLALKOZÓNAK TUDNI KELL Hivatalos iratok kézbesítésének szabályai I. rész tó intézet, illetve a felsoroltakkal jogszabály alapján egy tekintet alá eső szervezet vezetője vagy meghatalmazottja). Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak kell kézbesíttetni.

Hivatalos iratnak tekintjük a közigazgatás és az igazságszolgáltatás – bíróság – szervei által feladott postai küldeményeket, amelyek fontos jellemzője, hogy feladásukhoz vagy a kézbesítésükhöz jogszabály jogkövetkezményt, joghatást fűz. Az irtok kézbesítésének megtörténte, annak pontos ideje azért is jelentős, mert az a továbbiakban, az eljárásban határidő számítás alapjául szolgálnak. Tekintettel a súlyos jogkövetkezményekre (így például eljárás megszüntetése, elővezetés elrendelése) fontos, hogy a kézbesítési szabályokat ismerjük és betartsuk. Az iratot kibocsátó szerv eljárásában a kézbesítési szabályok megsértése kárfelelősséget vonhat maga után, így a kellő körültekintés mindkét fél (hatóság-ügyfél) oldalán követelmény.

• Sikertelen kézbesítés és kézbesítési vélelem A hivatalos irat kézbesítésének rendje szerint a posta a tértívevénnyel feladott hivatalos irat kézbesítését személyes kézbesítéssel kísérli meg. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, azaz a címzett, vagy az átvételre jogosult más személy részére a küldeményt a postás nem tudja átadni, értesítést hagy hátra, amely figyelmeztetést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a postai szolgáltató a sikertelen kézbesítést követő ötödik munkanapon a kézbesítést újból megkísérli. A hivatalos irat az értesítésben jelzett postahivatalban a második kézbesítésig, a személyazonosság igazolása mellett felvehető. Amennyiben a második kézbesítés is sikertelen a postai szolgáltató újabb figyelmeztetést hagy, amennyiben tájékoztatja a címzettet arról, hogy öt munkanapon belül a hivatalos irat a postahivatalban felvehető. Az újabb öt nap eredménytelen elteltét követően a postai szolgáltató a hivatalos iratot „nem kereste” jelzéssel visszaküldi a feladónak. Ebben az esetben a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Fontos szabály, hogy ha a kézbesítés azért eredménytelen, mert a címzett kifejezetten megtagadja a küldemény átvételét, akkor a postai úton megküldött bírósági iratokat már a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

Bírósági iratok kézbesítése Az iratok kézbesítésének szabályait a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 97.–102. paragrafusai tartalmazzák. A bírósági iratokat rendszerint postai szolgáltató útján kell kézbesíteni. A hivatalos iratot ajánlott küldeményként, illetőleg, ha az irat átvétele valamilyen határidő számítása szempontjából jelentős, akkor tértivevénnyel kell feladni. A tértivevény olyan postai különszolgáltatás, melynek keretében a postás útján a küldemény kézbesítését az átvevővel az erre szolgáló okiraton elismertetik, és ezt az okiratot (a tértivevényt) a feladónak visszaküldik. A kézbesítés csak akkor szabályszerű és csak akkor fűződik hozzá jogkövetkezmény, ha az megfelel a kézbesítésre vonatkozó jogszabályoknak, azaz a kézbesítésnek megfelelő személynek, megfelelő időben, megfelelő tartalommal kell megtörténnie. A hivatalos irat átvételére az alábbi személyek jogosultak: – a címzett (ideértve a törvényes képviselőt, például cégek vezető tisztségviselőjét), – a címzett (meghatározott alakiságok mellett, kifejezetten küldemények átvételére feljogosított meghatalmazottja, – az úgynevezett helyettes átvevő (a címzettnek a címhelyen tartózkodó 14. életévét betöltött közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve a címzett bérbeadója vagy szállásadója, ha az természetes személy), – úgynevezett közvetett kézbesítő (fegyveres szerv, büntetés-végrehajtási és javítóintézet, egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújXXI. évfolyam, 2012. október

• A kézbesítési vélelem megdöntése Lehetőség van a kézbesítési vélelem megdöntésére, amikor is a kérelmező terjeszthet elő kérelmet annál a bíróságnál, amelynek eljárása alatt a kézbesítés történt. A kérelmet a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani, de a kézbesítési vélelem beállta napjától számított hat hónap elteltével már nincs rá lehetőség. A hat hónapos határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet. • Hirdetményi kézbesítés A perrendtartásban meghatározott esetekben a kézbesítés hirdetmény útján történik. 25

PHARMORIENT 240


tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónap eltelt. Nem természetes személy, címzett csak akkor terjeszthet elő kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha a kézbesítés nem szabályszerűen történt. Természetes személy a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmét akkor is előterjesztheti, ha önhibáján kívüli okból nem vehette át a hivatalos iratot. A megdöntésre irányuló kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik.

A hirdetményi kézbesítés feltételei az alábbiak: – ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy – olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt vagy ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályban ütközik, illetőleg ha a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, valamint az ismeretlen örökösök részére. A hirdetményi úton kézbesítendő iratot tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára, valamint a címzett – illetve ismeretlen örökösök esetében az örökhagyó – utolsó ismert lakhelye szerinti polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, valamint közzé kell tenni a bíróság honlapján és az erre a célra fenntartott központi honlapon. Az iratot – ha a bíróság másként nem rendelkezik, – a bíróság hirdetőtábláján történt kifüggesztéstől számított tizenötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni. A fenti szabályok főszabályul szolgálnak más szakterületeken alkalmazandó kézbesítési szabályokhoz.

Adóhatósági iratok kézbesítése Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124. paragrafusa szól egyes kézbesítési szabályokról, mely szerint az adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a postai kézbesítés második megkísérlését követő öt munkanapon belül a címzett azt nem vette át, és a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően az iratot visszaküldte az adóhatóságnak. Az adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról adóhatósági döntés kézbesítése esetén sem értesíti az adózót. Az adóhatósági iratot a kézbesítés megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy a küldemény – a megfelelő levélszekrény hiánya miatt – a címzett számára kézbesíthetetlen. Amennyiben a magánszemély adózó vagy más adózó képviselője ismeretlen helyen tartózkodik, az adóhatóság az iratot a gyámhatóság által kirendelt ügygondnok részére kézbesíti. Ha a törvény egyidejűleg több adózó fizetési kötelezettségét írja elő, az adóhatóság az adó-megállapításról szóló határozatot a közös képviselőnek, ennek hiányában valamennyi adózónak különkülön kézbesíti. Adóügyben a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be.

Közigazgatási iratok kézbesítése Kézbesítési szabályokat találunk a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78.–80. paragrafusai között is. A közigazgatósági hatóság a döntését (határozat, végzés) hivatalos iratként kézbesíti. Telefax útján nem közölhető a határozat és az önállóan fellebbezhető végzés, kivéve, ha a döntés közlésére jogosult személy vagy szerv ezt előzetesen kérte vagy ehhez hozzájárult. Az ügyfelet kérelmére a hatóság – az iratok megküldéséről, közzétételéről való gondoskodással egyidejűleg – elektronikus levélben tájékoztatja. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A hatósági döntés kézbesítése esetén a kézbesítési vélelem beálltát megalapozó hivatalos irat megküldésével tíz napon belül értesíti az ügyfelet. A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történő PHARMORIENT 240

Hivatalos iratok elektronikus kézbesítése és az elektronikus tértivevény A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény szabályait kell alkalmazni akkor, ha törvény kötelezővé, illetve ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet lehetővé teszi a hivatalos iratok – különösen 26

XXI. évfolyam, 2012. október


az őt megkereső személy számára a központi elektronikus szolgáltató rendszerben kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság részére és mikor történt továbbítás központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül. A megkeresésért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. Az elektronikus úton benyújtott hivatalos irat a természetes személy utaló magatartása arra vonatkozóan, hogy abban az eljárásban vállalja az elektronikus kézbesítést, továbbá beadványait kizárólag elektronikus úton nyújtja be. Az elektronikus kézbesítés vállalására vonatkozó bejelentést a természetes személy az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró hivatalos szervnél úgy, hogy hivatalos iratát elektronikusan kézbesítteti a hivatalos szerv részére. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató a kézbesíttetni kívánt formanyomtatványon informatikai (formai megfelelőségi) ellenőrzést végez. Ha a formanyomtatvány megfelel az informatikai követelményeknek, akkor azt befogadja rendszerébe, és a formanyomtatványon elhelyezi időbélyegzőjét. Ha a formanyomtatvány nem felel meg az informatikai követelményeknek, erről a feladót közvetlenül, a benyújtási folyamat részeként tájékoztatja. Az eljáró szerv az elektronikusan kézbesíteni rendelt hivatalos iratát a címzett részére a hivatali kapun keresztül kézbesítteti. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató a hivatalos iratot a címzett ideiglenes tárhelyén helyezi el harminc napra. A címzett a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratot – ügyfélkapuján belépve – veheti át. A címzett az átvétel előtt megismerheti legalább a feladó nevét, a hivatalos irat tárhelyére történt érkezésének időpontját, valamint a kézbesíteni rendelt hivatalos irat jellegétől függően, illetve ha az rendelkezésre áll – annak ügyszámát (egyéb azonosítószámát) (tájékoztató adatok), de magát a hivatalos iratot nem. Az átvételhez a címzettnek a hivatalos iratra mutató internetes hivatkozást kell megnyitnia. Ekkor az elektronikus tértivevény automatikusan létrejön és azt az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató a feladó tárhelyére visszaküldi, valamint maga a hivatalos irat a címzett számára letölthetővé válik (szabályszerű kézbesítés). Czirjákné dr. Kispál Mónika, Adó-Tipp

a polgári, a büntető, a közigazgatási és más hatósági eljárásokban történő – elektronikus kézbesítését. Hivatalos iratnak kell tekinteni azt az elektronikus okiratot és egyéb elektronikus adatállományt is, amelyet meghatározott eljárásában a bíróság, ügyészség, közigazgatási szerv, illetve más hatóság (hivatalos szerv) az ügyfél (fél) részére elektronikusan, joghatás kiváltására alkalmas módon kézbesítettet, továbbá amelyet a hivatalos szervek eljárásuk során egymásnak küldenek meg, valamint amelyet az ügyfél kézbesíttet a hivatalos szerv részére. Elektronikus tértivevény az az elektronikus okirat, amely alapján a hivatalos iratot feladó hivatalos szerv hitelt érdemlő módon megbizonyosodhat arról, hogy az átvételre jogosult személy az elektronikusan kézbesített küldeményt átvette, és ez mely időpontban történt meg. Az elektronikus tértivevény közokirat. A hivatalos iratok elektronikus kézbesítését az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató végzi. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató a feladó által kézbesíteni rendelt hivatalos iratokat a címzett részére kézbesíti, valamint a kézbesítés megtörténtét, illetve az elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos egyéb körülményeket hitelt érdemlő módon – az elektronikus tértivevénnyel visszaigazolással, illetve szükség esetén a rá vonatkozó külön jogszabályok szerinti naplózással – a feladó, illetve a címzett számára igazolja. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató e feladatának ellátása érdekében – külön jogszabályban foglaltak szerint – elektronikus kézbesítési tárhelyet tart fenn, amelyhez a kézbesítési folyamatban részt vevő feladó és címzett számára biztosítja a hozzáférést, továbbá ellátja az elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos további feladatokat. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató biztosítja, hogy a rendszerén keresztül küldött üzenetek a feladótól a címzettig titkosított és biztonságos elektronikus csatornán jussanak el, szavatolja a továbbított iratok sértetlenségét, és azt, hogy a megfelelően titkosított küldeményt csak a címzett (illetve a helyettes átvevő) ismerheti meg. A Szolgáltató a törvényben meghatározott feladatait ingyenesen – illeték-, díjfizetés és költségtérítés nélkül – végzi. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus úton köteles tájékoztatást adni

Megjelent a Patika Kódex 6. módosítása Megrendelhető: KM-PharmaMedia Kft. Telefon: (36-1) 222-2217 e-mail: kiadovezeto@km-pharmamedia.hu XXI. évfolyam, 2012. október

27

PHARMORIENT 240


Tartalom Expopharm ..................................................................................................................1 A magyar gyógyszeripar túlélte a történelem viharait................................................4 Orbánnak három érve volt az Egis mellett .................................................................5 Az orvostechnika szerepe a betegellátásban...............................................................6 Új utak a daganatok gyógyszeres kutatásában..........................................................11 Milyen eredményt hozott az árrés korrekciója? .......................................................12 Cukorbetegek ezrei veszíthetik el gyógyszerüket.....................................................15 A patikákban is megjelenhet a polcpénz...................................................................16 Nullreagálókban is hatékony új direkt hatású antivirális készítmény ......................18 Csökkenő tbc incidencia ...........................................................................................21 2050-ig 115 millió demenciás beteg lesz ................................................................24 AMIT A VÁLLALKOZÓNAK TUDNI KELL Hivatalos iratok kézbesítésének szabályai I. rész.....................................................25 **************************************************

Előzetes a PHARMORIENT 2012. 241. szám tartalmából: – Nemzeti Táplálkozási Akcióterv – Új antivirális készítmény – Gondoskodó szociális állam – A gyártók mentik meg a gyógyszerkasszát – Nemzetközi tapasztalatok – Amit a vállalkozónak tudni kell ************************************************** Gyógyszerészeti tájékoztató folyóirat Szerkeszti: a szerkesztő bizottság A szerkesztésért felel: Fekete Tibor A kéziratok és mellékletek őrzését vagy visszaküldését nem vállaljuk. Kiadja: KF & T Vállalkozási Iroda és Kereskedőház Kft., 1144 Budapest, Gvadányi u. 87. Telefon: 383-8039, 383-8011, Fax: 383-8177 • E-mail: fekecs@mail.datanet.hu Felelős kiadó: a KF & T KFT. ügyvezetője Lapalapító kiadó: dr. Kecskés Imre HU ISSN 1216-6456 Előfizethető a kiadó címén. Előfizetési díj: egész évre 6952 + áfa (5%), összesen 7300 Ft. Nyomdai munkák: F-G-M Béda Books Kft. PHARMORIENT 240

28

XXI. évfolyam, 2012. október

Pharmorient 240 - XXI. évf., 2012 október  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you