Page 6

Felmérés az időskorúak gyógyszerszedési szokásairól nevezett Morisky-kérdőív segítségével vizsgálták. A betegek 16,3 százaléka mondta, hogy gyakran felejtette el bevenni gyógyszereit, ezek aránya a 85 év fölöttiek körében 20,0%. A 65 év fölöttiek 14,0 százaléka hanyagságból nem szedi be gyógyszereit és az életkor emelkedésével ezek aránya is magasabb. Minden tizedik beteg (9,4%) vallotta be, hogy állapotának javulása mértékében felhagy a gyógyszerszedéssel, 7,9% pedig akkor teszi ezt, ha rosszabbul érzi magát. A gyógyszerszedés „megtagadásának” ez a formája az életkorral növekszik. A gyógyszerszedéssel összefüggő szubjektív viselkedés nem függ attól, hogy az orvos hányféle gyógyszert ír fel.

A WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK) aktuális felmérése keretében a kötelező betegbiztosítás ezer hatvanöt év fölötti tagját kérdezték gyógyszerszedési szokásairól. 86,7 százalékuk válaszolta, hogy jelenleg beszedi az orvosa által felírt gyógyszereket. A megkérdezettek többsége nem különösebben kritikus a gyógyszerkockázatok és a mellékhatások tekintetében. Ugyancsak kevéssé kihangsúlyozott a gyógyszerszedéssel kapcsolatos időskori kockázatok tudatosítása. A megkérdezettek 71,2 százaléka megbízik orvosában. Többségük azonban nem emlékszik olyasmire, hogy valamely gyógyszer felírása vagy kiadása alkalmával tanácsadásban részesült volna orvosa vagy patikusa részéről. Még azoknak a betegeknek a többsége is, akik bizonyítottan az életkorukra tekintettel nem alkalmas gyógyszert kapnak (Priscus-gyógyszer), úgy érzik, hogy nem kaptak információt.

A gyógyszerszedés adherencia-indexe – életkor és nem szerint Korcsoportok (években) 65-74

75-84

85+

Nem Férfiak

Nők

0,4 0,4 Morbiditás és gyógyszerfo- nincs adherencia gyasztás gyenge adherencia 1,9 1,1 3,3 1,5 2,0 A megkérdezettek átlagéletkora közepes adherencia 10,3 7,7 6,6 9,9 8,2 75 év volt, akiknek 12,7 százaléka 25,0 25,7 30,8 28,6 24,4 úgy válaszolt, hogy tartósan fogyaté- magas adherencia kos vagy ápolásra szoruló. Az utóbbi nagyon magas adherencia 62,8 65,1 59,3 59,7 65,3 három hónap során 78,8 százalékuk orvosi kezelésben részesült. A résztvevőket megAdatok százalékban: n = 871 kérdezték, hogy öt megbetegedéssel összefüggésben (magas vérnyomás, szívbetegségek, diabétesz, A kockázatok tudatosítása rák és asztma) egy vagy több gyógyszert szednek. A megkérdezettek többsége kevésbé kritikusan A megkérdezettek háromnegyede (75,2%) legalább nyilatkozott a gyógyszerfogyasztásról és a lehetséegy megbetegedést, több mint a fele (62,1%) legges mellékhatásokról. alább két megbetegedést nevezett meg. Az öt vagy A több különböző gyógyszer szedésére vonatannál több gyógyszert szedők aránya a szúrópróba kozó harmadik és a negyedik kérdésnél a válaszerint 27,4%. szok egyérteműbbek. A válaszolók több mint Azon megkérdezettek aránya, akiknek öt vagy egyharmada (38,3%) egyetértett azzal az állítástöbb különböző gyógyszert írtak fel, beleértve a sal, hogy több különböző gyógyszer szedése esePriscus-készítményeket: 274 volt. Azt kérdezték tén gyakrabban következnek be mellékhatások. tőlük, hogy „Beszedi-e Ön az orvosa által felírt A polimedikáció mennyiségi dimenziója sokkal gyógyszereket?” kritikusabb, mint a minőségi: a megkérdezettekAz igenlő válaszok aránya százalékban: nek több mint a fele (57,1%) értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy több Arány (5-10) felírt doboz gyógyszerrel Arány Priscusgyógyszer szedése növeli a nem kívánt készítményekkel 5 6 7 8 9 ≥ 10 mellékhatások kockázatát. ÖsszességéFérfiak 9,9 5,7 3,4 3,7 1,5 2,7 5,4 ben a kockázatok tudatosítására vonatNők 8,7 5,5 4,5 2,5 3,1 3,1 10,4 kozó kérdésekre adott válaszokból az a Összesen: 9,2 5,6 4,1 3,0 2,6 3,0 8,4 következtetés szűrhető le, hogy a kölcsönhatásokkal és a beszedett gyógyA gyógyszerszedéshez való viszonyulás szermennyiséggel járó veszélyek tudatosítása Az adherenciát – a gyógyszerbeszedés és az sokkal kihangsúlyozottabb, mint az előrehaladott orvos ajánlásai közötti egyezés mértékét – az úgyéletkorral járó kockázatoké.

PHARMORIENT 238

6

XXI. évfolyam, 2012. augusztus

Pharmorient 238 - XXI. évf., 2012 augusztus  
Pharmorient 238 - XXI. évf., 2012 augusztus  
Advertisement