Page 1

Face

Learning Case book

19 klanten aan het woord Editie 2012


Face

Learning Case book

19 klanten aan het woord Editie 2012


Learning Cases, Learning Faces

Nog niet zo lang geleden had je leren en je had werken. De tijd die je besteedde aan leren was netjes afgescheiden van de tijd die je besteedde aan je werk. Nu is leren een geïntegreerd onderdeel van je werk. Leren doe je al lang niet meer alleen in een leslokaal. We leren voortdurend en overal. Net zoals we ook voortdurend nadenken, praten en ervaringen uitwisselen over ons werk, met collega’s en managers in huis, maar ook met experten en vakgenoten buitenshuis. Leren is pure noodzaak, om als professional én als organisatie competitief te blijven. In dit boekje vindt u 19 verhalen over leren. Elk verhaal begint ergens op een werkplek. Daar ontstaat de gedrevenheid om te verbeteren en te groeien. Het is die gedrevenheid die ons als opleidingspartner inspireert. Samen met onze klanten gaan we voor elke leervraag op zoek naar passende oplossingen, bekwame trainers, doeltreffende leervormen.

voorwoord

Deze 19 verhalen geven u een idee hoe Kluwer Opleidingen zijn doel waarmaakt om partner en adviseur te zijn van bedrijven met de ambitie om lerende organisaties te worden. Staat u voor gelijkaardige uitdagingen? Ligt u wakker van andere leervragen? Laat het me weten. U kent Kluwer van onze opleidingen. Mijn medewerkers en ik laten ons ook graag kennen voor onze ideeën.

Johan De Meyer Directeur Kluwer Opleidingen


www.kluweropleidingen.be


inhoudstafel

Belfius Bank en Verzekeringen BNP Paribas Fortis

Inspirerende sessie voor trainers ASTD wrap up en social learning Leerdoelen en -resultaten van het nieuwkomerstraject

8 10

Boehringer Ingelheim Brussels Airlines Delaware Consulting Equity Trust Luxemburg Fluxys Kluwer Matexi Group MLOZ Schneider Electric Securex Siemens Stedelijk Onderwijs Antwerpen Telenet Test-Aankoop Tractebel Engineering Tupperware Vrije Universiteit Brussel

Changemanagement en leerstrategie Training voor beginnende managers Coaching- en leadershiptraining Specialisatieopleiding voor experten Communicatie en feedback geven Stress Reductie Programma Strategische brainstorm en projectmatig werken Masterclass Het Nieuwe Werken Personal leadership voor Young Potentials Schrijftraject voor juristen Impact verhogen als projectmanager Van opleidingsvraag tot ontwikkelingstraject Opleiden van Generatie Y Changemanagement: ontwikkeling van managers Vernieuwende leerinjecties voor peoplemanagers Leiderschapstraining op twee niveaus Changemanagement: ontwikkeling van het projectteam

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44


Belfius Bank en Verzekeringen

Inspirerende sessie voor trainers - ASTD wrap up en social learning

ASTD-congres gemist? Geen probleem: Kluwer was er.

De uitdaging

Hoe blijf je vernieuwend, creatief en inspirerend? Een voortdurende uitdaging voor wie bezig is met opleiding en ontwikkeling. Het jaarlijks congres van ASTD (American Society for Training and Development) biedt een frisse kijk op nieuwe leertrends. Maar wat als je er niet bij kon zijn? Voor Petra de Cort, verantwoordelijk voor Learning & Development bij Belfius Bank en Verzekeringen, is dat geen probleem. ''Kluwer was er. Vandaar mijn vraag aan hen: 'Kunnen jullie in een korte sessie de meest inspirerende ideeën van dat congres toelichten aan onze eigen trainersafdeling?' Aandacht voor sociale media en sociaal leren stond hierbij voorop."

De aanpak

"Kluwer heeft veel zorg besteed aan het doorgronden van onze behoeften," vertelt Petra de Cort. "De onderwerpen zijn in samenspraak vastgelegd. Het eerste uur werden de meest inspirerende ideeën van het ASTD-congres voorgesteld. In het volgende uur kwamen sociale media en sociaal leren aan bod. Daarbij is uitgebreid aandacht besteed aan Twitter als één van de nieuwe manieren van leren. De sessie was heel dynamisch: met een filmpje, open vragen, groepsopdrachten. Allesbehalve éénrichtingsverkeer. En dat werd door de deelnemers, vijftig kritische professionals, erg gewaardeerd."

Het resultaat

Petra de Cort

Verantwoordelijke Learning & Development Belfius Bank en Verzekeringen 8

"Van hoge kwaliteit, professioneel en zeer leerrijk", omschrijft Petra de Cort de sessie. "Onze trainers waren vooral positief over de kracht waarmee de lesgeefster sprak. Haar expertise was overtuigend. De compacte vorm is een pluspunt. Opleidingen worden vaak als eerste geschrapt in drukke agenda's. Mensen komen makkelijker naar kortere sessies, zeker als ze to the point zijn. Voor ons bedrijf was dit zeker een meerwaarde. Belfius Bank en Verzekeringen wil een lerende organisatie zijn. Dan moet je dat leren zo aantrekkelijk mogelijk maken en je laten inspireren door onderlegde professionals. Dat is wat Kluwer doet. Ze geven je stof tot nadenken."


BNP Paribas Fortis

Leerdoelen en -resultaten van het nieuwkomerstraject

We beschikken nu over een gestructureerd schema van leerdoelstellingen, actief, specifiek en meetbaar geformuleerd.

De uitdaging

BNP Paribas Fortis ontwikkelde een opleidingstraject voor de nieuwkomers van het kantoren­ netwerk. In 16 modules krijgen de jonge talenten een mix van productkennis, sales- en servicevaardigheden voorgeschoteld, zodat ze snel en voorbereid aan het werk kunnen. Zaak is dan ook de doelstellingen van deze opleiding zo scherp mogelijk te stellen.

De aanpak

BNP Paribas Fortis heeft heel wat knowhow over leren in huis, maar koos bewust voor versterking met externe didactische expertise. Kluwers leerexpert begeleidde het proces. De aanpak gebeurde bottom-up. Voor elke module werd een werkgroep samengesteld. Die bestond uit de animator van de module, de stakeholders uit de bedrijfsafdelingen, het training & develop­ mentteam van BNP Paribas Fortis en Kluwers learning consultant. In brainstormsessies namen ze de leerobjectieven van het volledige traject en van de afzonderlijke modules onder de loep. Wat moeten de deelnemers juist kennen? Wat moeten ze kunnen? En over welke attitude moeten ze beschikken?

Het resultaat Johan De Meerleer

Head of Retail & Private Banking Faculty BNP Paribas Fortis 10

“Zonder de didactische expertise van Kluwer waren we maar voor 70 % in onze opzet geslaagd,” vertelt Johan De Meerleer, Head of Retail & Private Banking Faculty. “De kritische kijk van Kluwer Opleidingen heeft ons geholpen om clichés te doorbreken en de objectieven zo meetbaar mogelijk te stellen. Nu heeft BNP Paribas Fortis duidelijk in kaart wat het nieuwkomers­traject de deelnemers bijbrengt en waarop we het opleidingsresultaat kunnen meten.”


Boehringer Ingelheim

Changemanagement en leerstrategie

Kluwer en Boehringer Ingelheim vinden elkaar in hun visie op leren als een strategisch onderdeel van groei.

De uitdaging

Boehringer Ingelheim centraliseert in zijn Belgische vestiging het talent management voor de Benelux. De opdracht van dit center en van zijn Hr-talentmanager: het veranderingsproces en de vernieuwingen binnen Boehringer Ingelheim vertalen in het leerbeleid. Om deze opdracht mee te helpen realiseren zocht het farmabedrijf een opleidingspartner die zich onderscheidt door een brede en diepgaande dienstverlening.

De aanpak

In eerste instantie richtte Boehringer Ingelheim zich tot Kluwer met een specifieke vraag: een training in commercieel onderhandelen. Na een grondige analyse van de aanwezige competenties en de veranderingen in de business, tekende zich duidelijk de nood af aan een nieuwe commerciële vaardigheid. Kluwer overlegde met de salesdirecteur, de interne trainers en de talentmanager en slaagde er zo in een resultaatgerichte maatwerktraining te leveren. Het succes van deze training vormde de aanleiding en de eerste stap in een bredere en diepgaande samenwerking. Voor elke nieuwe training over bijvoorbeeld presenteren, interculturele samenwerking en selling skills zette Kluwer samenwerkingsverbanden op binnen Boehringer Ingelheim. Ondertussen deed Boehringer Ingelheim ook een beroep op Kluwer voor training en advies rond veranderingsprocessen en het faciliteren daarvan.

Het resultaat Dominique Vosse

Hr-talentmanager Boehringer Ingelheim 12

“Een echt partnerschap tot grote tevredenheid van opdrachtgever en deelnemers”, zo omschrijft Hr-talentmanager Dominique Vosse de samenwerking met Kluwer. “Zij erkennen onze noden en weten tot welke gesprekspartners zij zich moeten wenden om maatwerk te kunnen leveren. Bovendien denken ze mee rond leren in het algemeen en bieden met consultancy rond learning en change een echte meerwaarde.”


Brussels Airlines

Training voor beginnende managers

Onze nieuwe managers zijn nu bewuster bezig met leidinggeven en hoe een boodschap brengen. Dat is het begin van goede communicatie. De uitdaging

Training en opleiding kosten geld. Geld dat er nooit te veel is en daarom zo efficiënt mogelijk moet worden besteed. Diane Cauwenberghs, Talentmanager Brussels Airlines: "Voor onze beginnende managers zochten we een leertraject dat hun leiderschapsstijl zou verruimen. Daarnaast moest het hun zelfvertrouwen versterken, proactief optreden stimuleren en de samenwerking tussen de departementen bevorderen. We wilden een zo groot mogelijke leerimpact en een goede balans tussen investering en resultaat. Voor het bedrijf en voor de deelnemers. Met die vraag zijn we naar Kluwer gestapt."

De aanpak

"In overleg met Kluwer kozen we voor een leertraject: zes workshops van een halve dag en coaching tussendoor. In de workshops werd actief gewerkt rond leiderschapsstijl, werkorganisatie, omgaan met weerstand, ... Na een korte theoretische introductie volgden telkens opdrachten die aanzetten tot zelfreflectie en oefeningen. De coaching gebeurde door de verantwoordelijken van de deelnemers, die hierin werden begeleid door Kluwer. Om het geïntegreerd leren te versterken kwamen de deelnemers na het traject nog twee keer samen met de trainer om ervaringen uit te wisselen."

Het resultaat

Diane Cauwenberghs Talentmanager Brussels Airlines

14

"Kluwer gaf waardevol advies en heeft zich in heel dit traject erg flexibel opgesteld. De trainer heeft de opleiding in het Engels gegeven én in halve dagen gegoten. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud heeft Kluwer zich afgestemd op ons doelpubliek. Dat verhoogde de leerimpact en stimuleerde kruisbestuiving tussen de departementen. De deelnemers waren heel positief over de combinatie van theorie en coaching. Ze zijn nu bewuster bezig met leidinggeven. Ze denken na over hoe ze een boodschap brengen en over het effect daarvan. Dat is het begin van goede communicatie. Voor het bedrijf betekent deze training zeker een meerwaarde. Mensen die zich goed begeleid voelen, engageren zich voor hun werk. Dat komt de efficiëntie en productiviteit ten goede."


Delaware Consulting

Coaching- en leadershiptraining

Deze programma’s bewijzen ten overvloede hoe essentieel goede zelfkennis is voor het verbeteren van interpersoonlijke contacten.

De uitdaging

Bij Delaware Consulting staat zowel het belang van de klant als dat van de medewerkers centraal. Entrepreneurship, care, respect, team spirit en commitment zijn er kernwaarden. Die waarden verkondigen is één zaak. Maar hoe breng je ze echt tot leven in een groeiende organisatie van ondertussen 450 medewerkers?

De aanpak

Deze vraag is een kolfje naar de hand van Linkpower. Trainer-Coach-Consultant Mirya Pollmann verwerkte deze waarden in haar trainingen rond coachend leiderschap. Centraal staat hoe je deze waarden uitdrukt in concreet gedrag. Thema’s als zelfinzicht, begrip voor de ander, openheid en respect vormen de rode draad. Vanuit deze invalshoek scherpen de deelnemers hun vaardigheden aan als coach, leider en ondernemer. De trainingen zijn afgestemd op de diverse functiegroepen van Delaware Consulting. De senior consultants kunnen terecht in het 'Coach-the-coach'-traject. In het 'Leadership'-programma versterken de managers hun leidinggevende kwaliteiten. En voor de topmanagers is er de 'Advanced leadership'-training.

Het resultaat Jan Delaere

Partner Delaware Consulting 16

“Onze consultants en managers maken het verschil dankzij hun coachende aanpak. Zij creëren een sfeer van toewijding en aandacht voor de klanten, hun projecten en voor elkaar”, weet Partner Jan Delaere. Dit trainingstraject ondersteunde Delaware Consulting in zijn ambitie om niet alleen een uitmuntend dienstverlener van IT-oplossingen te zijn, maar ook een aantrekkelijke werkgever.


Equity Trust Luxemburg

Specialisatieopleiding voor experten

Dankzij een beter inzicht in de Luxemburgse wetten en regelgeving, weten onze Trust Officers nu dat de vraag van een klant vaak complexer is dan op het eerste gezicht lijkt.

De uitdaging

Het Luxemburgse Equity Trust vervult de rol van directeur/manager van vennootschappen, verzorgt hun administratie en boekhouding en verleent hen domicilie. Het kantoor is multicultureel samengesteld met ruim 160 medewerkers van meer dan 30 nationaliteiten. Zij moeten hun expertise als jurist of accountant op peil brengen met kennis van de specifieke Luxemburgse regelgeving op vlak van fiscaliteit, boekhouding en civiel recht.

De aanpak

Kluwer werkte een opleiding op maat uit in drie modules: belastingtechnische aspecten, burgerlijk- en vennootschapsrecht en accountancy. Docenten met veel ervaring inzake trustdiensten in Luxemburg werkten in nauw overleg met het management van Equity Trust de inhoud van de modules uit. Om de participatie van de deelnemers te verzekeren, pasten ze de focus van elke module aan aan het specifieke profiel en ervaringsniveau van de groep. Bovendien bouwden ze van meet af aan evaluatiemomenten in die peilen naar het kennen en kunnen van de leerstof. Dat gebeurt aan de hand van een complexe case die de deelnemers in kleine groepen, uitwerken en bespreken. De docent fungeert hierbij als coach. Deze aanpak maakt de opleiding meteen praktijkgericht en interactief.

Het resultaat Marco Weijermans

Deputy Managing Director Equity Trust Luxemburg 18

“Uit de enthousiaste reacties van onze medewerkers blijkt duidelijk dat de opleiding zijn doel heeft bereikt”, stelt Marco Weijermans, Deputy Managing Director. “Dankzij een beter inzicht in de Luxemburgse praktijk, realiseren ze zich dat een vraag van de klant vaak veel ingewikkelder is dan eerst gedacht. Ze kunnen daar nu ook veel alerter op reageren.”


Fluxys

Communicatie en feedback geven

Communicatie is een belangrijke sleutel tot een effectieve samenwerking.

De uitdaging

De werknemers van gasvervoerder Fluxys werken in een technische omgeving waarin bedrijfswaarden als samenwerking en veiligheid van het grootste belang zijn. Omdat communicatie daar een belangrijke rol in speelt, maar niet vanzelfsprekend is in een technische organisatie, wou Fluxys haar werknemers bewust maken van het belang van feedback geven en krijgen.

De aanpak

Fluxys koos samen met Kluwer voor een niet-klassieke aanpak. “Het was een echte doeopleiding. Driehonderd kaderleden ingedeeld in werkgroepen van acht, gingen gedurende één dag interactief aan de slag met communicatie. En gaven de hele dag feedback aan elkaar op basis van cases die ze zelf hadden meegemaakt. We hebben elkaar laten ervaren en voelen wat echt wel en niet werkt in communicatie en feedback”, herinnert Katleen Lambregs, Training & Development Officer, zich.

Het resultaat Katleen Lambregs

Training & Development Officer Fluxys 20

De feedback-opleiding leidde tot zoveel spontane en positieve reacties dat er besloten werd een vervolgopleiding op te starten die zich focuste op individuele vragen van medewerkers. “Dat waren zowel communicatievragen als vragen over delegeren en leidinggeven”, zegt Katleen Lambregs. Er werd ook beslist om de feedbackopleiding aan nog een honderdtal medewerkers aan te bieden.


Kluwer

Stress Reductie Programma

Stress zal er altijd zijn, maar deze aanpak voorkomt dat mijn medewerkers in het rood gaan.

De uitdaging

Grote werkdruk en onverbiddelijke deadlines zorgen vaak voor heel veel stress. Stress die zich niet zomaar terzijde laat schuiven. De controllers van de financiële afdeling van Kluwer weten er alles van. De maanden waarin budgetten worden opgemaakt en het businessplan wordt opgesteld, zijn erg belastend voor hen. Meer dan eens gaan ze dan in het rood. De stress is niet te bannen, maar kan ik mijn medewerkers helpen om er beter mee om te gaan? Met deze vraag belandde Paul De Ridder, verantwoordelijke voor de financiële afdelingen van Kluwer, bij Linkpower.

De aanpak

Na bespreking van de noden van zijn team met Vera Vanderlocht van Linkpower kwam er een voorstel uit de bus op maat van drukbezette mensen in een door cijfers gedomineerde financiële wereld: het Stress Reductie Programma. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode reduceert stress door het beïnvloeden van het hartritme. Dit gebeurt via eenvoudige ademhalingstechnieken die iedereen in alle omstandigheden kan toepassen. Het resultaat kan je aflezen op een eenvoudig meetapparaatje. In kleine groepjes leren de deelnemers eerst stress herkennen. Daarna wordt de techniek van het meten van hartritmevariantie uitgelegd en oefenen de cursisten ademhalingstechnieken om hun hartslag onder controle te houden.

Het resultaat

Paul De Ridder

Director BU Companies Wolters Kluwer Belgium 22

“Een aanrader voor iedereen die met stress te maken heeft”, blikt Paul De Ridder terug op de opleiding. "Op één dag leer je heel praktische, onmiddellijk bruikbare en meetbare technieken om stress onder controle te krijgen. Mijn medewerkers zijn er zich nu sneller van bewust wanneer de druk te groot wordt en kunnen onmiddellijk reageren. Dat is zeker een persoonlijk voordeel, maar ook het bedrijf heeft hier baat bij. Het Stress Reductie Programma leidt niet alleen tot minder uitval door de negatieve impact van stress, maar ook tot meer zelfvertrouwen en een grotere arbeidstevredenheid bij de werknemers. Dankzij de training zie ik ook als leidinggevende sneller wanneer mijn mensen in het rood dreigen te gaan en kan ik hen helpen om dat te vermijden.”


Matexi Group

Strategische brainstorm en projectmatig werken

Deze brainstorm heeft niet alleen nieuwe ideeën opgeleverd, maar ook de communicatie bevorderd en een massale betrokkenheid gecreëerd.

De uitdaging

Top-down: dat is de weg die belangrijke beslissingen in bedrijven doorgaans volgen. Bij Matexi Group kozen ze bewust voor de omgekeerde weg. "Bij het lanceren van nieuwe projecten voor 2012 wilden wij alle groepen medewerkers inspraak geven", licht Daniel Stepman toe. "In een grote brainstorm, met vertegenwoordiging van al onze bedrijfsdomeinen en kantoren, wilden we samen op zoek gaan naar ideeën om de werking van ons bedrijf te verbeteren." Het opzet was duidelijk. De uitvoering ervan vroeg om ondersteuning. Met die vraag klopte Matexi aan bij Kluwer Opleidingen.

De aanpak

"Kluwer heeft snel en efficiënt op onze vraag gereageerd", vertelt Daniel Stepman. "Te beginnen met een opleiding voor onze eigen HR-medewerkers zodat wij als bedrijf zelf mee de brainstorm konden begeleiden." "De brainstorm zelf was een tweedaagse waarbij de creativiteit in kleine groepen kon opborrelen", legt Fabienne Verhoest uit. "Het resultaat: dertien voorstellen om de werking van het bedrijf te verbeteren, de 'XIII werken van Matexi'." Iedereen die mee zijn schouders wilde zetten onder de realisatie van deze voorstellen, was welkom. "Hieruit ontstond een tweede vraag aan Kluwer: een praktische opleiding projectmanagement voor al deze mensen. Doel: een gestructureerd verloop van de uitwerking van de projecten. Het antwoord op onze vraag was een toegankelijke en bruikbare training op maat van ons bedrijf."

Het resultaat Fabienne Verhoest

Coördinator Opleiding en Vorming Matexi Group

Daniel Stepman

Directeur Personeel en Organisatie Matexi Group 24

"De brainstorm heeft niet alleen nieuwe ideeën opgeleverd, maar ook de uitwisseling en communicatie doorheen het bedrijf bevorderd. Dit is de eerste keer dat er zo'n massale betrokkenheid gecreëerd is. Absoluut een meerwaarde! We waarderen heel erg dat we als klant betrokken werden en zelf een rol konden opnemen in de uitvoering van de brainstorm. Dat drukte de kosten én zorgde voor extra overdracht van knowhow. Ook de flexibele opstelling van Kluwer vinden wij heel positief. Zij hebben onze zorg om een aantrekkelijke en toegankelijke opleiding te bieden goed begrepen en zijn erin geslaagd het project in te passen in het DNA van ons bedrijf."


Mutualités Libres Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) Masterclass Het Nieuwe Werken

De utopie van Het Nieuwe Werken is realiseerbaar. Hoe je het aanpakt leerde ik in de Kluwer Masterclass.

De uitdaging

Verhuizen of renoveren? Heel wat bedrijven met steeds meer werknemers en een verouderde infrastructuur worden geconfronteerd met deze keuze. Ook de MLOZ. Veerle Verspille, Change & Program Manager: "Deze stay-or-go-analyse bracht ons bij de vraag naar de optimale benutting van onze vierkante meters. Hoe creëer je een flexibele infrastructuur die elke toekomstige reorganisatie kan dragen en waarin werknemers hun job optimaal kunnen uitvoeren?"

De aanpak

Nadenken over gebouwen betekent ook nadenken over je toekomst als bedrijf. "Een zoektocht die ons bij Het Nieuwe Werken bracht. Nadat één van onze directeurs deelnam aan het Kluwercongres over dit thema en meteen gebeten was door het idee, heb ik mij als verandermanager ingeschreven voor de Kluwer Masterclass Over Het Nieuwe Werken."

Het resultaat

Veerle Verspille

Change & Program Manager MLOZ 26

"Mijn doel: inzicht krijgen in hoe je een dergelijk veranderingsproject aanpakt. De Masterclass van Kluwer leerde me hoe je je visie definieert, conceptualiseert en uiteindelijk implementeert. De ervaring van andere bedrijven gaf inzicht in succesfactoren en valkuilen. De vijf bedrijfsbezoeken tijdens het programma maakten duidelijk dat de utopie van Het Nieuwe Werken realiseerbaar is. Je kunt echt evolueren van een klassieke manier van werken met veel controle naar een meer mensgerichte aanpak die ook resultaatsgedreven is." "Dankzij de Masterclass heb ik nu een goede theoretische basis en praktijkkennis. En is mijn netwerk uitgebreid. Als bedrijf staan we aan het begin van een proces. We concentreren ons eerst op het uitwerken van een visie. Later zullen we de werknemers hierin betrekken: cocreatie is belangrijk, leerde de Masterclass. Met Het Nieuwe Werken willen we evolueren naar een bedrijfscultuur met aandacht voor mens én resultaat. Onze medewerkers en hun ondernemerschap zullen hierin centraal staan. We willen letterlijk en figuurlijk muren afbreken: dichter bij onze interne klanten staan en onze expertise toegankelijker maken voor externe partners."


Schneider Electric

Personal leadership voor Young Potentials

Hard met zacht combineren, daar gaat het om in dit Young Potential-traject.

De uitdaging

Beschikken onze Young Potentials over voldoende leiderschapspotentieel om hun toekomstige rol binnen onze organisatie met verve te vervullen? Die vraag lag aan de basis van het dynamische Young Potential-traject dat Kluwer uitdokterde voor Schneider Electric. Doel van het traject: de YP inzicht geven in hun competenties op het vlak van persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is je helder en scherp bewust worden van de koers die je wil varen voor je eigen leven en deze koers volgen. En in staat zijn dit alles tot uitdrukking te brengen in samenwerking met anderen. “Het traject past perfect in de nieuwe visie van Schneider op talent. Het bedrijf wil een kweekvijver creëren waarin mensen van in het begin begeleid worden om goede managers en goede leiders te worden. Dat dit voor ons bedrijf een innovatie was en dat alles zich afspeelde in een technische omgeving, maakte de uitdaging nog groter”, aldus Pascale Hermans, Training & Development Manager bij Schneider Electric.

De aanpak

Theo Hamaekers, Freelance Trainer bij Kluwer Opleidingen over het opzet: “Het hele traject vertrekt vanuit de identiteit en de mindset van de Young Potentials. Hard met zacht combineren, daar gaat het om. Technische profielen in contact brengen met hun 'softe' competenties. Het traject moest voor de deelnemers een 'tocht naar zichzelf' zijn, met ruimte voor vragen als 'Wie ben ik?', 'Waar sta ik?', 'Hoe sta ik in het leven?', 'Wat zijn mijn overtuigingen?', ... We wilden de deelnemers vooral iets laten beleven. Het thema communicatie hebben we bijvoorbeeld aangepakt via improvisatietheater en equicoaching gaf hen meer inzicht in hun gedrag als leider. Dat vereiste vertrouwen van Schneider, en dat hebben we gekregen.”

Het resultaat Pascale Hermans

Training & Development Manager Schneider Electric 28

“De Young Potentials vonden het een geweldige ervaring. Ook al zorgde onze aanpak voor confronterende momenten, ze waren erg snel mee met het opzet. Wat heel positief is, is dat ze drie dagen lang concreet hebben kunnen werken rond het thema personal leadership. Ze hebben elkaar tijdens die korte periode ook echt 'ontdekt', wat het samenwerken daarna alleen maar intenser maakt”, aldus Pascale Hermans.


Securex

Schrijftraject voor juristen

Onze oorspronkelijke vraag voor een schrijftraining, heeft Kluwer omgevormd naar een geconcentreerd traject van consulting, training en coaching.

De uitdaging

Securex is de jongste jaren geëvolueerd naar een uiterst klantgerichte organisatie. Klanten kunnen bijvoorbeeld 24 op 24 uur betrouwbare juridische informatie raadplegen op de website. De juristen van Securex die deze informatie aanleveren, hadden nood aan een heel nieuwe schrijfstijl. Hun teksten moeten coherent zijn, gemakkelijk leesbaar online én geschreven in een taal die ook voor niet-juristen te begrijpen is. Vraag aan Kluwer: kunt u een dergelijke schrijftraining organiseren?

De aanpak

Dat kon Kluwer zeker. Maar er kon nog veel meer. Kluwer stelde voor om eerst een charter op te stellen met specifieke schrijfrichtlijnen en afspraken, gebaseerd op eigen teksten van Securex. Rond dit charter werd een training op maat ontwikkeld. In de trainingen zelf werken deelnemers uitsluitend met eigen teksten. Zo ervaren ze onmiddellijk het effect van de nieuwe richtlijnen op hun schrijfwerk. Het leerproces beperkt zich niet tot trainen alleen. Ook na de training kunnen deelnemers hun artikels sturen naar de schrijftrainers-coaches van Kluwer. Dankzij de gerichte feedback kunnen zij hun persoonlijke verbeterpunten verder aanpakken en bijsturen. Een maandelijks redactiecomité van Securex bewaakt nu verder de nieuwe schrijfstijl. In het redactiecomité zorgt een consultant-trainer van Kluwer voor een neutrale expertenvisie.

Het resultaat

Marc Custers

Group Communication Manager Securex 30

“De beste training sinds jaren, heb ik één van onze juristen horen zeggen,” vertelt Group Communication Manager Marc Custers. “De training sluit perfect aan op de concrete werkomgeving van onze juristen. Ze zijn dan ook heel sterk gemotiveerd om die nieuwe schrijfstijl toe te passen.” Ook Kluwers input rond het charter en de bijdrage in het redactiecomité kan Marc Custers sterk waarderen. “Kluwer denkt met ons mee in functie van het resultaat: klantgerichte, webvriendelijke en coherente teksten.”


Siemens

Impact verhogen als projectmanager

Toen de projectmanagers zagen dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten, beseften ze dat ze van elkaars ervaring en technieken konden leren.

De uitdaging

De projectmanagers van de Exportdivisie van Siemens werken wereldwijd op complexe projecten die een grote technische bagage vragen. “Maar technische kennis alleen volstaat niet”, weet Lieven Huygens. De managers werken in een matrixstructuur, zonder directe hiërar­ chische bevoegdheden. Tegelijk moeten ze veel contacten onderhouden met de financiers, contractors en het hoofdkwartier. Hun impact berust op hun overtuigingskracht, hun geloofwaardigheid en hun communicatievaardigheden. Om hen daarin te ondersteunen klopte Siemens bij Kluwer Opleidingen aan.

De aanpak

Lieven Huygens: “We definieerden eerst de concrete betekenis van projectmanagement bij de Exportdivisie. Op basis daarvan werden een aantal cases uitgewerkt waarrond we later interactief konden werken.” De opleiding bestond uit twee vormingsdagen en één terugkomdag. Lieven Huygens: “Door projectmanagers en managers één keer allemaal samen te brengen wilden we de team­cohesie verstevigen en de uitwisseling van informatie bevorderen. Toen de deelnemers zagen dat collega’s evengoed met een aantal issues worstelden, beseften ze dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten en dus ook van elkaars ervaring en technieken konden leren.”

Het resultaat Lieven Huygens

Corporate Talent Manager Siemens 32

“De projectmanagers hebben de opleiding heel enthousiast gevolgd”, weet Lieven Huygens. “Ze beseffen dat je van een klant of medewerker ook zaken gedaan kunt krijgen zonder de goede relatie te hypothekeren. Nu is het aan hen en aan de projectcoaches om de opgestoken kennis toe te passen op het terrein.”


Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Van opleidingsvraag tot ontwikkelingstraject

Kluwer was de perfecte leerpartner voor dit traject. Ze hebben niet zomaar een opleiding gegeven, maar ons geadviseerd en begeleid in een ontwikkelingsproces. De uitdaging

Vaak formuleren medewerkers een concrete opleidingsvraag terwijl de oplossing voor hun probleem een ruimere ontwikkelingsaanpak vraagt. Sascha Luyckx, Kennis- en Talentmanager van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen: "Vanuit ons financieel team kwam de vraag naar een opleiding communicatievaardigheden. Nadat ik samen met hen hun behoeften had uitgespit, begreep ik dat zo een opleiding niet de juiste oplossing was voor hun probleem. Het was belangrijk dat ze zelf hun vraag anders zouden formuleren. Hiervoor had ik de hulp nodig van een externe partner, iemand die onze brede visie rond ontwikkeling deelt: Kluwer."

De aanpak

"De eerste stap in deze begeleiding was een intervisie. Door het team zichzelf kritisch te laten bevragen, verhelderden ze hun situatie. Heel helpend was de sessie waarin de groep aan de hand van een kritisch incident uit de eigen werkervaring op zoek ging naar het moment dat bepaalt waarom iets een succes wordt of niet. Zo konden ze zelf hun leervraag herdefiniëren en kwamen ze op competenties waarrond ze wilden werken. De workshops verliepen heel participatief en ervaringsgericht. Tussen de sessies kreeg het team creatieve speldenpriks om het leerproces gaande te houden. En altijd was er plaats voor plezier, wat erg belangrijk is."

Het resultaat

Sascha Luyckx

Kennis- en Talentmanager Stedelijk Onderwijs Antwerpen 34

"Een succes!", noemt Sascha Luyckx de samenwerking. "Het team voelt zich nu beter gewapend om zijn werk te doen. Ze hebben een breder draagvlak kunnen creëren voor de financiële procedures. Onze klanten, de mensen die in de scholen bezig zijn met financiën, zijn heel tevreden over de manier waarop het team hen nu begeleidt. Ook de groepssfeer is sterk verbeterd. Miek Wouters, Learning Consultant bij Kluwer, was de perfecte leerpartner voor dit traject. Als externe kracht vormde zij ook een gezagsargument, waardoor ze meer kon bereiken dan ik. Een groot pluspunt. Kluwer heeft niet zomaar een opleiding gegeven, maar ons schitterend geadviseerd en begeleid in een ontwikkelingsproces."


Telenet

Opleiden van Generatie Y

Onze medewerkers voelen zich persoonlijk geholpen en er schiet meer tijd over voor andere zaken.

De uitdaging

Bij Telenet behoort 44 % van de werknemers tot Generatie Y: assertieve jongeren die houden van maatwerk, zowel privé als professioneel. Jongeren met een enorme honger naar kennis ook. Ze zijn leergierig, maar nemen geen genoegen met het standaardaanbod.

De aanpak

Kluwer biedt opleidingen op maat aan. Persoonlijke begeleiding staat daarbij centraal. Bij Telenet introduceerde Kluwer onder andere het BE Efficient Program, een manier van coachen die focust op de individuele noden van de werknemer. Dat gaat zover dat elke deelnemer de onverdeelde aandacht krijgt van een persoonlijke coach. Die neemt fysiek mee plaats aan het bureau van de werknemer, waarna hij de manier van werken observeert, analyseert en corrigeert.

Het resultaat Tinne De Backer

HR Training & Talent Development Coördinator Telenet 36

Tinne De Backer, HR Training & Talent Development Coördinator: “Vragen die beantwoord worden zijn onder andere: hoe verwerk ik mijn mailverkeer zonder dat er tijd verloren gaat, hoe plan ik best mijn werk, hoe organiseer ik me zo efficiënt mogelijk? We merken dat medewerkers die aanpak enorm appreciëren. Ze voelen zich niet alleen persoonlijk geholpen, er schiet ook meer tijd over voor andere zaken.”


Test-Aankoop

Changemanagement: ontwikkeling van managers

Veranderingsprocessen vragen tijd. Werken op lange termijn is dan een noodzaak.

De uitdaging

De beschikbaarheid van steeds meer en snellere communicatiemiddelen mag in veel opzichten een zegen zijn, het confronteert het bedrijfsleven evenzeer met flinke uitdagingen. Dat ondervinden ook Test-Aankoop en haar internationale partnerorganisaties. "De introductie van nieuwe media creĂŤert voor ons nieuwe concurrentie. Informatie is nu overal ter wereld snel beschikbaar, wat maakt dat wij sneller moeten werken", stelt Manuel Siciarek van Test-Aankoop. "Dat betekent ook: Ă nders werken." Een nieuwe manier van werken vraagt een nieuwe manier van denken. Een mentaliteitswijziging die vaak niet zonder slag of stoot verloopt. "De eerste weerstand in een veranderingsproces komt vaak van managers. Pas als zij zich open stellen voor verandering kunnen zij hun medewerkers motiveren om te veranderen. Die begeleiding voor onze managers vonden we bij Kluwer Opleidingen."

De aanpak

Hoe reageren mensen op verandering? Wat motiveert hen om te veranderen? En hoe ga je om met weerstand? Om op deze vragen een antwoord te bieden, werkte Kluwer Opleidingen in overleg met Test-Aankoop een tweedaags vormingstraject Changemanagement uit met opvolging. Manuel Siciarek: "De basisopleiding reikte theoretische modellen aan die veranderingsprocessen analyseren. In praktische oefeningen werden die theoretische inzichten toegepast op concrete werksituaties. Wie wilde, kon daarna terecht in een intervisiegroep. Onder begeleiding bespraken de managers daar hun concrete vragen en gaven elkaar feedback."

Het resultaat

Manuel Siciarek

Learning & Development Manager Test-Aankoop 38

"Deze follow-up in de vorm van intervisiegroepen was nieuw", vertelt Manuel Siciarek. "En een positieve ervaring. Bewustwording en veranderingsprocessen vragen tijd, dan is werken op lange termijn een noodzaak. De mooie mix van theorie en praktijk, de bekwaamheid van de facilitators en hun praktijkervaring werden erg gewaardeerd. 'De beste opleiding tot nu toe', vinden onze managers! Deze opleiding maakte het niet alleen mogelijk een nieuwe manier van werken te introduceren, ze heeft onze managers ook beter uitgerust om met veranderingen om te gaan. Zij kunnen hun teams anders aansturen en het menselijke aspect van dit veranderingsproces beter begeleiden. Waar ze voorheen soms een rem waren, werken ze nu stimulerend."


Tractebel Engineering

Vernieuwende leerinjecties voor peoplemanagers

Tijdens een shock conference van een uur komt iemand iets heel confronterend vertellen.

De uitdaging

Hoe maak je van ingenieurs zulke peoplemanagers dat de performance en het welbevinden van hun medewerkers positief gestimuleerd worden? Dat was de uitdaging waar Kluwer voor stond bij Tractebel Engineering. “Niet eenvoudig, aangezien ingenieurs van nature eerder rationele dan emotionele profielen zijn”, aldus Hein Dirix, Executive Vice President HR bij Tractebel Engineering. Tractebel Engineering had daarbij twee wensen. Eén: een focus op drie doelstellingen: people leadership (mensen helpen ontwikkelen en beter presteren), group leadership (het groepsgevoel bevorderen) en business leadership (innovatie, initiatief, klantgerichtheid, ...). Twee: een opleidings- en ontwikkelingsaanpak die afweek van het klassieke.

De aanpak

Fréderic Gourmet

HR Competence Development Manager Tractebel Engineering

Hein Dirix

Executive Vice President HR Tractebel Engineering 40

“Kluwer ontwikkelde voor ons een goede pedagogische mix van korte intensieve leermomenten die zeer actiegericht zijn”, getuigt Fréderic Gourmet, HR Competence Development Manager. “Leerinitiatieven rond de rol van de manager of klantentevredenheid worden vernieuwend aangepakt via bijvoorbeeld shock conferences: tijdens een middagsessie van een uur komt iemand iets heel confronterend vertellen. Daarna volgen e-learningmodules en short training tracks. De klemtoon ligt altijd op korte maar efficiënte leerinjecties.”

Het resultaat

“Het programma loopt enkele maanden. Om te zeggen dat de Tractebel-managers nu al betere peoplemanagers zijn, is het nog te vroeg”, vindt Hein Dirix. Wat wel opvalt, is de positieve feedback. “Vroeger werd er amper over opleidingen gesproken. Nu leeft het onder het personeel. Dit programma is alleszins afgestemd op de noden van het huis. Uiteindelijk moet zich dat ook in de cijfers tonen.”


Tupperware

Leiderschapstraining op twee niveaus

Opleiding om aan het nieuwe verwachtingspatroon van een supervisor te voldoen: luisteren, duidelijkheid creëren en samenwerken.

De uitdaging

Om attent in te spelen op de vele veranderingen in de markt waarin Tupperware zich bevindt, is een goede communicatie tussen het terrein en de leidinggevenden ‘key’. Van de hedendaagse supervisor wordt verwacht dat hij niet alleen zegt wat er moet gebeuren, maar ook luistert naar wat er leeft bij de mensen.

De aanpak

Kluwer adviseerde een leiderschapstraining op 2 niveaus: één voor de supervisors en één voor hun oversten, de ‘toekomstige leiders’. Deze training bestond uit negen modules met voldoende praktijkoefeningen, verspreid over een tiental opleidingsdagen. Per module kwamen eerst de oversten van de supervisors aan de beurt, een paar weken later pas de supervisors. “We vinden het een positief signaal dat als een supervisor een vraag heeft over een module uit de opleiding die hij net heeft gevolgd, hij daarmee terecht kan bij zijn leidinggevende”, vertelt Bert Sercu, HR Business Partner.

Het resultaat

Bert Sercu

HR Business Partner Tupperware 42

“Voor de supervisors was het tien jaar geleden dat ze nog zo’n opleiding kregen”, zegt Bert Sercu. “Voor hen was dit meer dan welkom, dat merkte ik ook aan de vragen waarmee ze worstelden, zoals het omgaan met nieuwe collega’s.” De module communicatie bleek extra nuttig. “Het gebeurde te vaak dat de vloer niet wist wat de top precies bedoelde. We hebben de communicatielijnen verkort en iedereen de opdracht gegeven om effectief te spreken over wat er moet gebeuren om tot een resultaat te komen.”


Vrije Universiteit Brussel

Changemanagement: ontwikkeling van het projectteam

De succesfactoren van dit veranderingsproces? Een dominante interne coalitie, stevig projectmanagement en een team waar ik helemaal op vertrouw.

De uitdaging

VUB staat met het Campus Lifecycle Project voor een cruciaal veranderingsproces: een nieuwe IT-tool gebruiksklaar maken voor meer dan 11.000 studenten, professoren en medewerkers. Het projectteam onder leiding van Projectmanager Chris Beirens zorgde voor een proces- en organisatieanalyse. Zij tekenden het plan uit met een gefaseerde projectaanpak op basis van de Prince2-methode. De rector en de Raad van Bestuur gaven hun steun. Chris Beirens en zijn team lopen enthousiast voorop… maar hoe krijgen ze iedereen mee?

De aanpak

Chris Beirens

Program Manager Vrije Universiteit Brussel

Katelijne Rotsaert

Consultant/Trainer/Coach Linkpower 44

Cruciaal voor de interne ‘buy-in’ bleek de selectie van dominante change agents uit alle geledingen van de organisatie. Vervolgens gingen ze aan het werk in het eigen projectteam. Wat maakte hen sterk? Wat vormde een bedreiging? Met dat nieuwe inzicht voor ogen trainden de leden van het team hun communicatievaardigheden. Ze leerden overtuigen met respect voor de belangen en waarden van de andere betrokkenen. Ze leerden hoe ze de aandacht en de interactie in vergaderingen konden verhogen terwijl ze hun doelstellingen goed voor ogen hielden. En ze versterkten de samenwerking door openheid en onderlinge feedback. Een zorgzaam volgehouden communicatieplan tenslotte gaf het team geloofwaardigheid en steun vanuit de hele organisatie.

Het resultaat

“Het is en blijft een fragiel proces om een organisatie mee te krijgen in een belangrijke verandering. Katelijne Rotsaert, Consultant en Trainer van Linkpower, speelde voor ons een belangrijke rol als adviseur, katalysator en trainer. Als team zijn we nu beter gewapend om die goesting in verandering te creëren en vast te houden.”


Ontwikkel uw medewerkers, versterk uw business Vertel ons over uw leeruitdagingen. De Learning Consultants van Kluwer zijn bedreven in het definiĂŤren van leerbehoeften en hebben ervaring in uw sector. Ze denken met u mee en zoeken samen met u naar de optimale leeroplossing, die past bij uw organisatie en uw bedrijfswaarden. Geef een seintje en we regelen graag een ontmoeting.

Miek Wouters Koen Dierckx Jaan Couvreur Isabel De Clercq Isabelle Van Extergem Barbara Verschueren Caroline Savoye Nathalie Verbinnen Liesbeth Geys

Kluwer Opleidingen Motstraat 30 2800 Mechelen Tel.: +32 15 45 34 30 info@kluweropleidingen.be www.kluweropleidingen.be 46


Over Kluwer Opleidingen Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals, al 25 jaar lang. Zo ontplooien medewerkers zichzelf en versterken ze de organisatie waar ze werken. Onze ambitie is het ondernemingen te helpen evolueren naar lerende organisaties. Elk jaar leidt Kluwer Opleidingen meer dan 25.000 deelnemers op uit 5.000 organisaties. We bieden opleiding, training, coaching, leeradvies en leerondersteuning. Voor individuen én voor teams. In open kalendertraining én op maat van uw organisatie. De expertise van onze trainers en consultants zorgt voor een sterke leerervaring en een gegarandeerd resultaat. Kluwer Opleidingen werd voor de tweede keer op rij verkozen tot ‘Best Learning & Development Company’ (Hr Excellence Award 2011-2012).  www.kluweropleidingen.be

Over Linkpower Linkpower helpt bedrijven bij het ontwikkelen van duurzaam leiderschap. Met een team van gedreven trainers en coaches die werken met een én-én-focus. Zachte waarden én harde resultaten. Inzicht én daadkracht. Ontwikkeling van individu én ontwikkeling van bedrijf. Met deze aanpak brengen we mens én bedrijf in beweging en zorgen we voor blijvende impact. Linkpower maakt sinds 2007 deel uit van Kluwer Opleidingen.  www.linkpower.be

Over Kluwer Kluwer Opleidingen is onderdeel van informatie- en technologiebedrijf Kluwer België, marktleider in oplossingsgerichte software, e-tools, opleidingen, boeken en magazines voor professionals in verschillende vakgebieden (financieel, fiscaal, juridisch, overheid en management). Kluwer maakt deel uit van Wolters Kluwer en heeft wereldwijd opleidingsactiviteiten in meer dan 26 landen.  www.kluwer.be  www.wolterskluwer.com 48


Kluwer Opleidingen Ragheno Business Park Motstraat 30 BE-2800 Mechelen Tel.: +32 15 45 34 30 Fax: + 32 15 42 28 31 info@kluweropleidingen.be www.kluweropleidingen.be


Fotografie Jorn Fransen www.jfphotography.be

Ontwerp & realisatie visual identity www.visualidentity.be 50


52

Casebook 2012  

Kluwer Opleidingen casebook

Advertisement