Page 82

___________________________________________________________________________________

Miro Matijaš

Primitivizam u Duši Drvo misli, počiva na korijenu emocija. Ako je korijen laž, svaka misao na svakoj grani biti će laž. Ako je nacionalizam deblo, svaka grana je bez lista. Od pamtivjeka sve primitivne duše su nacionalisti, koji dušu svoju mržnjom hrane. Zašto su nacionalisti primitivni i najprimitivniji ljudi? Različitost misli, je različitost prihvaćanja. Druge misli, drugi Bog, koji voli sve. Moja duša i naš Bog voli samo iste, primitivne. Moje emocije su na svakoj grani, jer isto primitivno deblo imaju. Primitivno od nacionalizma, ustajalo i nepokretno. Drvo je to kameno bez života, kao i emocije, mržnjom prema drugom ispunjene i prepune. Kad čovjek ne bi deblom Lucifera slijedio, imao bi korijen istine. Kad laž za istinu prihvatiš, jer se zbog mržnje nemaš snage mijenjati. Mijenjati se, znači istinu i ljubav prihvatiti. Ne, ne, nemoj me mjenjati, jer za ljubav mjesta nemam. Svako područje života i umjetnosti na laži počiva, jer mu je korijen lažan. Iz tog korijena laži svoje ideje nesvjesno sisa. Nesvjesno u djelima, svjesno postaje. Svjesno je mržnja nacionalistička, koju siromašne riječi opisati ne mogu. Riječi primitivizam, i uzrok svih zala opisati ne mogu. Ove riječi, na korijenu istine u svaki list ideju istine šalje. Ove riječi, samo o ljepoti pričati znaju, što u svakom listu počivaju. Autor: mr.sc. Miro Matijaš, prof. Zagreb, 29.3.2015. ( na Cvjetnicu)

82

Profile for Zvezdani Kolodvor

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Advertisement