Page 81

___________________________________________________________________________________

Rijeka Janj

Milan Džakić, rođen 11. avgusta 1992. godine u Mrkonjić Gradu. Student treće godine Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Piše ljubavnu i rodoljubnu poeziju. Ove pesme su najava za njegovu prvu zbirku poezije. Pesme posvećuje svojoj devojci.

Okićena poput svite Janj se zove rak ova kroz kanjone kamenite Probija se do Šipova Voda bistra i ledena vešto skače često brza kao zmija uhvaćena od nečeg se stalno trza Kad nadođe voda Janja kida grane ko da kosi otkida ih sve do panja pa ih hladnoj Plivi nosi Ljeti hladna topla zimi ko da Plivu stalno juri kad je zima tad se dimi ka Šipovu uvek žuri Kad Janj stigne u Otoke zabjeli se kao bjele rade

razlije se u potoke mnogobrojne praveći kaskade Kad stigne do Mujđića voda mu se malo smiri nestane mu potočića koritom se tada širi Mlada vidra ribaru prkosi kraj obale u vrbaku mladu hitro skače u zubima ribu nosi još hitrije nestaje u hladu Kad Janjanin u svet ode u mislima Janj mu često tad poželi s Janja vode želi vidjet rodno mesto

Milan Džakić Žal Vitoroga Vitoroga žalila se stara nema s kime da se razgovara nema kosca nestalo kopača nigdje krave ni vola bodača

Nema tora nestalo i pasa zrela žita da se zatalasa nestali su putevi i staze bose noge rosu da pogaze

Koliba se stara urušila a pojila davno presušila nema pijetla da je zorom budi ognjišta su napustili ljudi

Sa kajmakom nestalo i pure za momcima otišle i cure nesta mlada i dječijeg plača hleba crnog pite ispod sača

Stada bijela odavno nestala čobanska pjesma je prestala nedavno su nestali hajduci za stadima otišli i vuci

Nema grla koje podvriskuje i ojače da se s brda čuje osta vetar da se s burom tuče i poneki golub da zaguče

Nema trube od kore ivove svirke frule pravljene od zove nema maše nestalo i sača noža sklopca Milana Kovača

81

Profile for Zvezdani Kolodvor

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Advertisement