Page 65

___________________________________________________________________________________

Učinio sam ono što sam osjećao. Time si pokazao koliku dušu imaš. Putovađeš dalje svijetom, put će se dalje sam rađati pred tobom i potrudićeš se da se niko više nikada ne osjeti kao što si se ti osjećao, dok si odlazio iz svog mjesta. Tad odjednom stvori se ogromna količina novca, stojim i gledam, ne vjerujem očima. Oduvijek sam znao da ovaj prosjak i nije baš u najboljem redu. To će biti dovoljno za početak. Idi, putuj svijetom i čini dobra djela. Sad ja vjerujem u tebe. Ko si ti da vjeruješ u mene i da činiš sve ovo? Ja sam onaj koga si ti čuvao i kome si vjerovao, i ko je bio uz tebe. Začuđen njegovim riječima, htjedoh da ga pitam nešto, kad on udari štapom tri puta u zemlju i tad zablijesnu ogromna svjetlost, kao da je preda mnom sinula zvijezda. Odjednom, njegova prosjačka odjeća i štap, bili su na zemlji, a on je lebdio u vazduhu. Pogledah malo bolje… trljam oči i ne vjerujem, mlatim ovom teškom glavom. Bio je to, ni više ni manje, no glavom i bradom, Sveti Sava! Nisam znao šta bih rekao, jezik mi je utrnuo, krv se sledila. Moj pratilac je sve vrijeme bio uz mene! Zato me je taj pogled dotakao! Ipak nikada nisam bio sam! Pitao sam ga: Šta ja imam od svega ovog? Postao si čovjek. Tad se on vinu u nebeske visine i nestade onog blještavila koje me je zaslijepilo. Ostao je samo njegov prosjački štap, novac i ona prosjačka haljina u koju je bio umotan i na kojoj je stajala jedna ceduljica. Na ceduljici je pisalo samo: Čuvam te.

65

Profile for Zvezdani Kolodvor

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Advertisement