Page 54

___________________________________________________________________________________

BILJANA DIMČIĆ Rođena je u Vranju, 25. novmbra 1980. godine. Gimnaziju društveno-jezičkog smera završila je u Vranju, a Fakultet političkih nauka u Beogradu 2005. godine. U toku studija radila je kao specijalizovani novinar u otvorenoj redakciji Prvog programa Radio Beograda i diplomirala kod doktora nauka Radeta Veljanovskog, bivšeg glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda na temu Informativna funkcija 1. programa Radio Beograda. Nakon diplomiranja stekla je zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Posle diplomiranja zapošljava se kao stručni saradnik u Ministarstvu Vlade Republike Srbije kao komunikacioni menadžer za odnose sa javnošću, tačnije u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike onda nastavlja svoj posao na beogradskom Fakultetu informacionih tehnologija, univerziteta Metropolitan i u grčkoj kompaniji Terna. Autorka je knjige intervjua sa poznatim ličnostima iz sveta politike, muzike, novinarstva, umetnosti - Razgovori.

Kratke priče

Biljana Dimčić

NOVO SAZNANJE

U NALETU

U razotkrivanju sebe nadomak litice, budi spreman da se suočiš s verovatnošću kako možeš da padneš i nestaneš. Toliko mnogo je bilo dato za visine… kada se stvara i traje u Sopstvu. Trgni se, govori unutarnji glas, onda se pojavi kao iskon Danilo Kiš, zatim zaleluja kroz vreme Miroslav Krleža i nastane sam po sebi tajac. Veza koja opčinjava je nadražaj jer je nemoguće uključiti racio za dokazivanje naučnog aksioma već je samo moguće slušati reči i čitati. Slušati i čitati, dodala bih i davati. Juče negde oko sedam sati uveče (ovo je već dobro pošto se vraćam) nasuprot izrecivom ograničenog vremenom i od tačke A do tačke B, nastade nešto novo. Nešto lepo novo.

Moji najbliži bi me verovatno svrstali u red nezgodnih osoba koje ne svojataju ono što je njihovo već bezobzirno ćute u kovitlacu dnevnih događaja i irelevantnosti. Toliko muke ni oko čega. Zadala bih nekoliko domaćih zadataka koji se rešavaju ćutke bez da se o njima priča, raspreda kao na nekoj sahrani ili pomenu za dušu stradalnog čovaka koji je napustio ovdašnji svet. Međutim, kad god sam opisivala neki moj lik uvek mi je falilo prostora da njime nadahnem kazivanje o njemu samom. Zato što bi se odnekud u razmatranjima pojavio egzistencijalizam i nezaobilazni Sartr. Koji likovi? Likovi ne postoje. Nasuprot tom osećanju za likove nema ni radnje. Sve je zajedno. Samo svoje u svojoj priči. Tako dođe, tako i prođe. 54

Profile for Zvezdani Kolodvor

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Advertisement