Page 48

___________________________________________________________________________________

Tanac-mat, fuškac

DANIJEL ŽUPANČIĆ Beleška o piscu Danijel Župančić rođen je 13. listopada 1978. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. 2000 prekida studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od tada piše poeziju, slika u programu Photoshop, prevodi hrvatske pjesnike na engleski.

I danas sam posjetio nebo Ali nijedan stih nije me dočekao Zlatni je tepih sunce Sunašce prostrlo po moru Nehotice sam muhu Nevinu muhu Zatočio U frižideru Popio sam jednu Tabu-let: Stranac i lapsus Ca(la)mus Moralni vamp-elativ: Pazlučiti Zlo od Manjeg zla Japanka u svahili-hvalosvili Svojih gaćica Simboliva-grančica Grana se moja sekvoja meGalospjev U njenoj vešmagini Veo-magiji

Konveresije II Pjesma po cesti papira, dva katrena Natrijvolim te kao sol, kruh i more: duša NOFRETETE iliti nježno je FORTUNA došla Tvoje ime, tržnica tercinama, krema Zašto ama baš nitko ama baš nikad ne vrednuje dio opusa Vesne Krmpotić inspiriran indijskom duhovnošću sa stanovišta indijske prenaseljenosti? Zašto duhovna poezija nikad... Naša će djeca, Nerina, biti sretna I mi ćemo biti sretni Zeleno Vjetar nosi mirise Šumske

Do sada objavio iduće knjige: Manična mučnina (2004), U kaljuži makljaža (2006), Haljiljana (2007) za koju je do b io n a g r a du Ru ži c a Orešković, i Let iznad kukavičjeg gnijezda (2013).

Kvinttesencija Nerini Ne sjećam se Sanjao sam U tamnom moru Vidokruna Mjesečina puna Vidro

Tvoje lice Ti u Berlinu A ja u Zagrebu Ti u haljini Moje pjesme Tamnog mora Čipke Tvoji prsti Kvestintencija svile Ples

48

Profile for Zvezdani Kolodvor

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani Kolodvor  

Časopis za umetnost i kulturu Zvezdani kolodvor br. 2 Tema broja: Umetnost kao Modus Vivendi

Advertisement