Page 1

mesečnik

november 2013

www.studentski-klub.si

Študentski klub Domžale, Ljubljanska 70, p. p. 102, 1230 Domžale, tel. 01/721 97 10, GSM: 041/757 727, info@studentski-klub.si


KostanjVinoGlasba

29. november 2013


KAZALO

UVODNIK Pravilen odnos do hrane je odlična popotnica skozi življenje 16. oktobra obeležujemo Svetovni dan hrane, ki to leto poteka pod sloganom »Združeni proti lakoti«. Tako Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), kot Študentski klub Domžale sta del akcije, če ne drugače, pa z izvedbo in našo podporo akciji Jem zdravo. Študiram s polno paro!, ki želi vse študente in druge mlade opozoriti na pravilen odnos do hrane, pomen lokalne pridelave in jih pozvati k smotrnemu ravnanju z živili. V sklopu projekta Jem zdravo. Študiram s polno paro! spodbujamo mlade, da si sami pripravljajo zdrave obroke, saj se tudi na ta način posameznik uči ravnanja in pravilnega odnosa do hrane – ko se nauči kuhati primerne količine in obenem spozna, kako lahko porabi ostanek hrane za pripravo drugega obroka ali druge jedi, namesto da še uporabno hrano zavrže. Smotrno ravnanje z živili ima učinek tako na prihranek pri stroških za živila kot tudi na večje zavedanje, da hrana ni nekaj samoumevnega, ampak da je v njeno pripravo treba vložiti precej truda in energije. Še posebej tisti, ki imajo možnost domače pridelave zelenjave in mesa, to znajo ceniti. Omenjeni projekt pa mladim tudi polaga na srce, da že pri nakupu živil dobro premislijo, katera živila res potrebujejo in ali jih bodo do izteka roka uporabe tudi porabili, da aktivno sodelujejo pri družinskem načrtovanju obrokov in porazporejanju financ za ta namen. Na spletni strani www.jemzdravo.si lahko mladi objavljajo svoje recepte, ki jih ŠOS pospremi z nagradnimi igrami, v katerih med vsemi, ki prispevajo svoj recept, izžrebajo nekoga, ki prejme praktični mali gospodinjski aparat. Nova nagradna igra se je začela 17. oktobra in bo trajala do konca novembra 2013. Deli z nami recepte tudi ti! In dober tek ti želi vsa ekipa ŠKD-ja  Se vidimo! Ana Strnad in vsa odštekana ekipa ŠKD-ja  info@studentski-klub.si

ŠKD-jev DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA od 8.00 do 20.00 ure OB SOBOTAH od 10.00 do 16.00 ure OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH Zaprto

KostanjVinoGlasba

2

ŠKD

4

Filmski večeri Škd in Naša hiša Če slučajno ne veš...  Študentsko delo  Zdravstveno zavarovanje  Študentje invalidi  Zdravo prehranjevanje  Kaj izgubljamo?  Smotrnost pri ravnanju s hrano

IZOBRAŽEVANJE

12

Potopisno predavanje Skuhaj si marmelado Naredi si eko milo

IZLETI

14

Vandranje po vinorodnem Bizeljskem Izlet v Celovec Novo leto: Salzburg

ŠPORT

16

Kolesarski izleti Vzpon na Slavnik Tekaški pozdrav na Krasu Cooperjev tekaški preizkus Badminton turnir Ledeniška enodnevna smuka Podaljšan vikend na ledeniku Molltaler Nogometni dnevi Teniški dnevi

ZABAVA

20

Bowling Klub 300 Škd-jevo drsanje Polet s športnim letalom nad Slovenijo Kopanje ali savnanje v Čateški rivieri

Novo med POPUSTI

22

RAZVEDRILO

24

POPUSTI

26

ŠKD-jevo morčkanje

27

Mesečnik uredila: Petra Rus MESEČNIK - NOVEMBER 2013

3


ŠKD Študentski klub Domžale in NAŠA HIŠA

Bivalna enota v Grobljah - Naša hiša je namenjena tridesetim uporabnikom, katerim nudi nastanitev, institucionalno varstvo, v dopoldanskem času pa so skupaj z drugimi vključeni v dopoldanske aktivnosti ostalih dveh enot, ki sta v Mengšu in v Mostah pri Komendi. Vanj so vključeni odrasli, od 21 let dalje, kateri imajo zmerno, težko ali težjo motnjo v duševnem razvoju. V Naši hiši bivajo v popoldanskem in večernem času. Dnevno skupaj v hiši preživijo 16 ur. Nekateri čez vikend odidejo k svojcem in prijateljem domov, za marsikoga pa je to njihov dom, saj so brez družine. Pomembno je druženje, saj jim bogati njihovo vsakdanje življenje. Dijake in študente, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripravljeni svoj čas nameniti prostovoljnemu delu vabimo, da se nam lahko skozi celo šolsko leto pridružijo k ustvarjalnim delavnicam in druženju z uporabniki Naše Hiše. Nato bomo v prostorih Študentskega kluba Domžale obesili izdelke in pripravili razstavico. Z delavnicami pričnemo v mesecu novembru. Za sodelovanje in za podrobnejše informacije se oglasi na Študentskem klubu Domžale. Dobra dela potrebujejo vas. Kateremu boste pustili svoje srce, se odločite sami. MESEČNIK - NOVEMBER 2013

5


ČE SLUČAJNO NE VEŠ...

ŠTUDENTSKO DELO Avtor: Janja Hren Študentsko delo je občasno ali začasno in ga lahko opravljaš preko pooblaščene organizacije (študentskega servisa) na podlagi napotnice te organizacije. Študentsko delo v slovenskem sistemu predstavlja socialni korektiv za socialno ogrožene študente, hkrati pa tudi mehanizem za pridobivanje delovnih izkušenj. Študentsko delo lahko opravlja oseba:  s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let,  s statusom študenta v Republiki Sloveniji,  s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let,  osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,  študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjav opravljajo študijske obveznosti v RS,  izredni študenti, ki niso zaposleni. POZOR Študenti, ki diplomirate sredi leta, z dnem diplomiranja izgubite status in od takrat naprej ne smete več opravljati študentskega dela. Z delom preko študentskega servisa lahko nadaljujete, ko ponovno pridobite študentski status (na primer naslednje leto oktobra, ko ste ponovno vpisani na študijski program 1. oziroma 2. stopnje ali če ste mlajši od 26 let in ste vpisani v izobraževanje odraslih). Študentsko delo po 26. letu: Osebe s statusom študenta (rednega ali izrednega) lahko tudi po 26. letu opravljate študentsko delo, če seveda izpolnjujete tudi druge, prej naštete pogoje (niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb oziroma niste zaposleni). Kljub temu v nekaterih primerih pride do sprememb pri dohodnini in davčni olaljšavi (glej poglavje o dohodnini in davčni olajšavi). Osebe s statusom udeleženca izobraževanja odraslih po 26. letu ne morete več opravljati študentskega dela. 6

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI

Kako začeti s študentskim delom? Pred začetkom študentskega dela se moraš včlaniti v pooblaščeno organizacijo za posredovanje dela dijakom in študentom. Za včlanitev boš potreboval osebni dokument, številko osebnega računa, davčno številko in dokazilo o statusu. (Seznam študentskih servisov je dostopen na (http://www.prosnja.info/studentski_servisi.html) Napotnica študentskega servisa je pravna podlaga za delo dijaka ali študenta v podjetju. Napotnico je potrebno dvigniti pred pričetkom dela in jo posredovati delodajalcu, drugače govorimo o delu na črno. Ko je delo opravljeno, podjetje agenciji za posredovanje dela vrne dva izvoda napotnice in se s tem strinja s plačilom zneska študentu, ki je naveden na napotnici in je skupaj z računom tudi izterljiv. Poznamo dve vrsti napotnic:  navadna se izda, ko delo opravljaš krajši čas oziroma za enkratno izplačilo,  stalna se izda v primeru, ko v določenem podjetju delaš daljše obdobje. POZOR V primeru, da prejmeš na napotnico enotno nakazilo, ki bo višje od 400€ (oziroma 88,88€ za tiste, ki presegate dane časovne omejitve - glej poglavje o posebni osebni olajšavi) se ti bo sproti od zneska nakazila odvedla akontacija dohodnine v višini 25% nakazila. Kaj storiti, če podjetje ne plača? Priporočamo, da vedno poskrbiš, da ti delodajalec ob zaključku dela izpolni četrti izvod napotnice, kamor vnese datum začetka in zaključka dela ter doda svoj podpis in žig. Ta izvod ti bo služil za osebno evidenco pa tudi kot dokazilo v primeru neplačila. Če želiš prejeti plačilo, mora podjetje nujno vrniti napotnico na študentski servis najkasneje v roku osmih dni po opravljenem delu. Če želiš preveriti, ali je podjetje neplačnik, pa pokukaj na stran www.neplacniki.info.


ČE SLUČAJNO NE VEŠ...

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Avtor: Janja Hren NA SPLOŠNO O ZAVAROVANJU V Sloveniji poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja, ki se med seboj dopolnjujeta, in sicer:  Obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsak državljan RS in krije večji del stroškov zdravljenja, preostali del krije dopolnilno zavarovanje. Če si posameznik dopolnilnega zavarovanja ne uredi, preostali delež zdravstvene storitve, ki ga obvezno zavarovanje ne krije, plača sam. V primeru, da posameznik nima urejenega obveznega zavarovanja, je 100% samoplačnik za zdravstvene storitve, pri čemer so stroški lahko zelo visoki.  Dopolnilno zavarovanje: ker so doplačila zdravstvenih storitev visoka, je najbolje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in si s tem zagotoviti kritje celotnih stroškov zd+ravljenja. POZOR Če si posameznik uredi samo dopolnilno zavarovanje, obveznega pa ne, je 100% samoplačnik, saj obvezno zavarovanje predstavlja osnovo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje! KAKO SI UREDITI OBVEZNO IN DOPOLNILNO ZAVAROVANJE? Kako si urediti zdravstveno zavarovanje če si dijak ali študent, mlajši od 26 let? Dijaki in študenti, ki imajo status, so zdravstveno zavarovani kot družinski člani (torej zavarovani so preko svojih staršev), vse do 26. leta starosti. Tudi, če ima študent status po 26. letu, ne more biti več zavarovan preko staršev. Kot družinski člani so lahko zavarovani tudi izredni študenti, če so mlajši od 26 let, če niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Zavarovanje se uredi tako da potrdilo o šolanju predložijo delodajalcu enega izmed staršev.

Kako si urediti zavarovanje, če izgubiš status ali dopolniš 26 let? Ko izgubiš status ali dopolniš 26. let, si moraš sam urediti zdravstveno zavarovanje. V roku 8 dni, ko postaneš zavezanec za doplačila, si moraš urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in po želji dopolnilno zdravstveno zavarovanje na izbrani zavarovalnici (Vzajemna, Triglav in pa Adriatic Slovenica). Večinska praksa zavarovalnic, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene s prvim v naslednjem mesecu. To pomeni, da če npr. s 1. oktobrom zgubiš status in želiš biti zavarovan takoj, si moraš zavarovanje urediti do konca septembra. Prav tako če dopolniš 26 let npr. v sredini oktobra, je priporočljivo da si zavarovanje urediš do konca septembra. Brezplačno: Od 1. januarja 2012 si je možno zdravstveno zavarovanje (tako obvezno kot tudi dopolnilno) urediti brezplačno in sicer na tvojem matičnem Centru za socialno delo, z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev. Do kritja obveznega zavarovanja ter do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev si upravičen, če izpolnjuješ pogoje, ki so potrebni za pridobitev denarne socialne pomoči, ne glede na to ali jo prejemaš ali ne. Samoplačniško: V primeru, da do kritja zavarovanja nisi upravičen, si obvezno zavarovanje samoplačniško urediš na Zavodu za zdravstveno zavarovanje – najkasneje 8 dni po tem, ko postaneš zavezanec za doplačila; dopolnilno zavarovanje pa na eni izmed zavarovalnic, ki se s tem ukvarjajo. Pri tem moraš biti posebno pozoren na roke, ki jih imajo zavarovalnice. Npr. če s 1. oktobrom zgubiš status in želiš biti zavarovan takoj, si moraš zavarovanje urediti do konca septembra. Prav tako če dopolniš 26 let npr. v sredini oktobra, je priporočljivo da si zavarovanje urediš do konca septembra. Paziti je potrebno tudi, da si dopolnilnega zavarovanja ne urediš več kot en mesec po tem, ko si urediš obvezno zavarovanje, saj obstaja možnost da padeš v trimesečno čakalno dobo. To pomeni, da tri mesece sicer zavarovanje plačuješ, nisi pa upravičen do kritja stroškov zdravstvenih storitev. MESEČNIK - NOVEMBER 2013

7


ČE SLUČAJNO NE VEŠ... ŠTUDENTJE INVALIDI Avtor: Jasmina Kokol Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Po tem zakonu so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. Splošnih določil, kdo je študent s posebnimi potrebami, niopredeljenih niti v Zakonu o visokem šolstvu niti v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju. Posledično ni enotnih pravil za reguliranje pravice študentov s posebnimi potrebami s področja štipendiranja, izobraževalnega procesa ipd. in so tako pogoji za uveljavljanje pravic urejeni posebej na posameznih področjih. Pri nekaterih pravicah se za študente s posebnimi potrebami smatrajo, poleg invalidov, tudi tisti, ki dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja (šport, umetnost), študentje starši in študentje s šibkim socialno ekonomskim statusom. Zaradi tega je težje definirati, do kakšnih prilagoditev so upravičene določene skupine študentov znotraj te kategorije. 211. člen Statuta Univerze v Mariboru opredeljuje, kdo so študentje invalidi. Kot študent invalid se šteje študent, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečuje z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njegovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. 8

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI

POMEMBNO Če je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično statusa študenta s posebnimi potrebami oz. statusa študenta invalida. Ta status je potrebno po vpisu na fakulteto ponovno pridobiti in nato zanj vsako leto ponovno zaprositi. V 238. členu Statuta Univerze v Ljubljani je zapisano, da »Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije. Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami.« Vse informacije o postopku, morebitnih rokih oddaje prošnje za dodelitev statusa in potrebnih dokazilih pridobite v referatu svoje fakultete. PRAVICE ŠTUDENTOV INVALIDOV Študent invalid lahko pridobi določene pravice do prilagoditev študija oziroma študijskih obveznosti. Univerza v Ljubljani sicer še nima enotnega pravilnika, ki bi veljal za celotno univerzo, kljub temu pa imajo nekatere fakultete svoje pravilnike, ki to področje urejajo. O pravicah, ki vam jih status prinese, se morajo študentje invalidi pozanimati na svoji fakulteti. Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem urejata prilagoditve za študente invalide oz. študente s posebnimi potrebami, poleg statuta tudi s posebnima pravilnikoma. Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru je dostopen na http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12813, Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze na Primorskem pa na http://www.fvz.upr.si/cmsfiles/f_429.pdf.


ČE SLUČAJNO NE VEŠ... PRAVICE ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI SO NASLEDNJE: Podaljšanje statusa študenta, izjemni vpis v višji letnik Zakon o visokem šolstvu določa, da se lahko študentu iz upravičenih razlogov (kamor spada tudi invalidnost) status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. V 238. členu Statuta Univerze v Ljubljani je zapisano: »Študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in status študenta s posebnimi potrebami oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja, bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta.« S 153. členom določa tudi: »Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.« Opravljanje izpitov v izrednih rokih V Statutu Univerze v Ljubljani je določeno, da se lahko študentje s posebnimi potrebami z izpraševalcem dogovorijo o opravljanju izpitov v izrednih izpitih rokih.

invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80 % invalid, težak bolnik). Če študent živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah, se mu lahko dodeli subvencija za bivanje tudi v primeru, če je njegovo stalno prebivališče od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km. Študent invalid ima možnost uveljavitve pravice do bivanja spremljevalca v študentskem domu. Prošnji za sprejem v študentski dom mora v tem primeru priložiti pisno dokazilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalec mora izpolnjevati sploše pogoje za pridobitev subvencije, ni pa potrebno, da doseže zadostno število točk za sprejem v študentski dom. Spremljevalec plačuje posteljo v študentskem domu v enakem znesku kot vsi ostali študenti. V kolikor nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) po roku za oddajo vloge za subvencionirano bivanje lahko študent odda prošnjo za izjemno dodelitev subvencije kadarkoli med študijskim letom preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Študentska prehrana Upravičenci s posebnimi potrebami imajo zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti pravico do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Zaradi ugotavljanja upravičenosti do dodatnih subvencij za prehrano in za potrebe vodenja evidenc mora študent s posebnimi potrebami izvajalcu ob oddaji prijave v novem študijskem letu predložiti tudi potrdilo o težki oziroma težji funkcionalni prizadetosti. Subvencionirano bivanje V postopku pridobitve subvencioniranega bivanja se lahko študentu invalidu po individualni obravnavi prišteje 100 točk, v kolikor predloži potrebna dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, MESEČNIK - NOVEMBER 2013

9


ČE SLUČAJNO NE VEŠ...

KAJ IZGUBLJAMO? Avtor: Adisa Dizdarević

Mladi so dandanes tisti, ki se jih počasi odriva na »rob« družbenega dogajanja. Mogoče je to ostra trditev, pa vseeno. Mladi so se znašli v položaju, ko je prehod iz mladostnika v zrelo odraslo osebo precej težak. Razlogi za to tičijo marsikje. Mlad človek se v današnjem času izredno težko zaposli. V primeru, da le pridobi zaposlitev, ne pomeni ravno, da je ta stabilna in da temu mlademu posamezniku nudi tudi neko varnost in zaledje. Mladi so večinoma zaposleni preko pogodb za določen čas, kar jim preprečuje, da bi se osebnostno razvijali, saj vse potenciale večinoma usmerjajo v svoj ekonomski položaj, ki je nepredvidljiv. Da bo vsem jasno o katerih mladih govorimo, so po slovenski statistični definiciji mladi prebivalci Slovenije med 15. in 29. letom starosti. Podatki kažejo, da je v Sloveniji pred iztekom leta 2012 živelo 359.349 mladih. Če se ozremo v leto 1990, ugotovimo, da je takrat v Sloveniji živelo 450.982 mladih. To kažejo podatki Statističnega urada RS in po predvidevanju strokovnjakov, naj bi bila slika do leta 2020 bistveno bolj porazna, saj naj bi se število mladih, glede na leto 2010, znižalo za približno petino. Mladi so odšli v tujino. Trenutno odhajajo. In še bodo odhajali. Temu trendu se sledi že nekaj časa. Državna statistika kaže, da Slovenija že pet let beleži t.i. negativni selitveni prirast, kar pomeni, da je odhodov več kot vrnitev nazaj v državo. Glede na to, da so selitve po Evropski uniji, kar se tiče prostega pretoka delovne sile, dokaj enostavne, si upam predvidevati, da so neuradni podatki še višji. Bi moralo državo skrbeti, da se bo temu trendu množično sledilo še vnaprej? Se bodo s tem trendom potrdila zgornja predvidevanja strokovnjakov? Vsekakor so to odprta vprašanja. Razlogov za odhajanje mladih je definitivno več. Eden bistevnih pa se po mojem mnenju nanaša na to, da so v Sloveniji priložnosti za mlade skromne in da je izzivov premalo. 10

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI

Ravno zaradi tega mladi posamezniki težko unovčijo in uresničijo svoje ambicije, kar pa jih žene k temu, da se zaradi boljše kakovosti življenja, boljših delovnih pogojev ter bolj obetavne kariere preselijo v tujino. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je prijavljenih približno 20 odstotkov mladih, ki so poklicno oz. strokovno izobraženi na ekonomskem področju, področju organizacije in administracije. Po drugi strani je za celotno populacijo brezposelnih, za omenjene profile, razpisanih manj kot 7 odstotkov prostih delovnih mest. Zakaj v Sloveniji izobražujemo kadre, katerim ne moremo zagotoviti delovnega mesta? Zakaj v Sloveniji razpisujemo mesta za mlade raziskovalce in doktorske študije, če pa so možnosti za uspešno kariero v znanosti in visokem šolstvu izredno slabe, ali pa jih ni. Podatki kažejo, da je se je v letih 2005 do 2010 približno 3000 mladih odločilo sodelovati v Erasmus mednarodni izmenjavi. Med njimi se je približno slabo četrtina vrnila nazaj v Slovenijo, ostali pa so našli boljše priložnosti preko meja. Tisti, ki v Sloveniji že dobijo priložnost opravljati delo, bodisi za določen ali nedoločen čas, pa imajo v povprečju precej nizke dohodke, za kar pa jim tujina obljublja bistveno več. Če pogledamo mlade raziskovalce, so ti plačani enako, ne glede na njihov uspeh. Kljub temu številni mladi raziskovalci navajajo, da zaslužek ne igra tako bistvene vloge pri odhodu v tujino, temveč sama ureditev sistema priložnosti in izzivov. Država se niti malo ne potrudi, da bi motivirala mlade k temu, da bi se ti vrnili nazaj. Da mladi odhajajo na študij in se strokovno izpopoljujejo v tujini, samo po sebi sploh ni slabo, saj je zelo pomembno, da so mladi mobilni. Mladi se v tujini naučijo pozitivnih in uporabnih delovnih navad, naučijo se trdega dela, vrednot, kot sta etika in poštenost, ki so ključ do uspeha. Poleg vsega pa si pridobijo tudi poznanstva, ki lahko pozneje močno pripomorejo k uspešnemu sodelovanju s partnerji iz tujine. Problem je, da vedno več mladih ostaja v tujini, sama tujina pa ima od njih v prvi vrsti veliko koristi.


ČE SLUČAJNO NE VEŠ...

ŠOS mlade opozarja na smotrnost pri ravnanju s hrano Vir: Študentska organizacija Slovenije

Ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, se letošnjemu pozivu Združeni proti lakoti pridružuje tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Vse študente in druge mlade želi opozoriti na pravilen odnos do hrane, pomen lokalne pridelave in jih pozvati k smotrnemu ravnanju z živili. Od starejših je pogosto slišati, da mladi ne znamo ravnati s hrano, ker nikoli nismo občutili lakote. To drži, a na žalost se slika v zadnjih letih obrača in marsikdo je že okusil tudi to plat medalje. Tudi mnogi mladi. ŠOS zato v sklopu projekta Jem zdravo. Študiram s polno paro! spodbuja mlade, da sami pripravljajo zdrave obroke. Tudi na ta način se posameznik uči ravnanja in pravilnega odnosa do hrane s tem, da kuha primerne količine in spozna, kako lahko porabi ostanek hrane za pripravo drugega obroka ali druge jedi, namesto da še uporabno hrano zavrže. Smotrno ravnanje z živili ima učinek tako na prihranek pri stroških za živila kot tudi na večje zavedanje, da hrana ni nekaj samoumevnega, ampak da je v njeno pripravo treba vložiti precej truda in energije. Še posebej tisti, ki imajo možnost domače pridelave zelenjave in mesa, to znajo ceniti. ŠOS mladim tudi svetuje, da že pri nakupu živil dobro premislijo, katera živila res potrebujejo in ali jih bodo do izteka roka uporabe tudi porabili. K objavi svojih receptov na spletni strani www.jemzdravo.si ŠOS mlade spodbuja tudi z nagradnimi igrami, v kateri med vsemi, ki prispevajo svoj recept, izžrebamo nekoga, ki bo prejel praktični mali gospodinjski aparat. Nova nagradna igra se začne v četrtek, 17. oktobra, in traja do konca novembra 2013.

RECEPT POLNJENE BUČKE

Vir: jemzdravo.si

Avtor: Aljaž Kategorija: Vegetarijanske jedi Količina: za 2 osebi Čas priprave: 50 minut Strošek obroka: 5 EUR SESTAVINE - 2 večji bučki - žlica parmezana - žlica nasekljanega peteršilja - ščepec bazilike - mala čebula - 3 stroki česna - sol - žlica kisle smetane - 1 narezan paradižnik - sir POSTOPEK Bučke prerežemo na pol in jih izdolbemo. Malce posolimo in potresemo s suhim česnom. Maso drobno nasekljamo. Zrežemo manjšo čebulo in jo s sesekljanim česnom prepražimo na olivnem olju. Dodamo sesekljan paradižnik in še malo prepražimo. Dodamo zrezano maso, začimbe in ohladimo. Ohlajeni masi dodamo parmezan in kislo smetano. Nadevamo bučke in damo na pomaščen pekač. Pečemo približno 25 minut pri 180 stopinjah, potresemo z naribanim sirom in pečemo še približno 5 minut, da se sir zapeče. MESEČNIK - NOVEMBER 2013

11


IZOBRAŽEVANJE POTOPISNO PREDAVANJE

RAJHASTAN Indija

KDAJ: sreda, 13. november 2013, ob 18.00 KJE: v prostorih ŠKD-ja CENA: ZASTONJ, kot vedno 

Na enomesečnem potovanju po Indiji, ki je v vseh svojih barvah, vibracijah in geografski raznolikosti neprecenljiva izkušnja, mi je severozahodni del, ki deli mejo s Pakistanom, izrisal najmočnejše spomine. Rajhastan je dežela z bogato zgodovino, kjer se prepletata kulturi hinduizma in islama, kazajoč se v arhitekturi palač in načinu življenja. Dišave Indijskih začimb, ženske oblečene v raznobarvne sarije s tradicionalnim nakitom, borba za prostor na glavni cesti s kamelami in sveto kravo, okusne jedi in mitologija na vsakem koraku. Otroci z razmršenimi lasmi in razigranimi pogledi, ljudje ki materialno premorejo malenkost, žarijo pa bolj kot marsikateri Evropejec. To in še več, je Rajhastan! Vabljeni na masala čaj! Predava: Anja Trampuš

12

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI


IZOBRAŽEVANJE IZOBRAŽEVNAJE SKUHAJ SI MARMELADO KDAJ: torek, 12. november 2013, ob 17.00 ZAKAJ: Si razmišljal/-a kako babici vedno uspe narediti tako dobro marmelado? Jo doma naredite veliko, vendar pa je hitro tudi zmanjka? Pridi na delavnico in se še sam/-a preizkusi in si skuhaj svojo marmelado! Tokrat je doma ne bo zmanjkalo, saj boš lahko tudi ti pokazal/-a svoj kuharski talent! KJE: v prostorih ŠKD-ja. CENA: za člane 2,5 EUR, ostali 5 EUR PRIJAVE: do sobote, 9. novembra 2013 na ŠKD-ju!

Naredi si EKO MILO KDAJ: torek, 26. november 2013, ob 17.00 ZAKAJ: Vedno bolj so cenjeni izdelki, ki so narejeni naravno. Tokrat, samo za vas, ponavljamo delavnico, na kateri se bomo naučili narediti eko milo. Pridi in se tudi ti nauči novih tehnik, povečaj svojo zbirko eko izdelkov in se zabavaj z nami! KJE: v prostorih ŠKD-ja. CENA: za člane 2,5 EUR, ostali 5 EUR PRIJAVE: do sobote, 23. novembra 2013 na ŠKD-ju!

MESEČNIK - NOVEMBER 2013

13


IZLETI VANDRANJE PO VINORODNEM BIZELJSKEM KDAJ: nedelja, 10. november 2013 KJE: Kot se za martinovo nedeljo nas bo pot zanesla v vinorodno subpanonsko pokrajino, ki je stisnjena pod južne obronke predalpskega grebena Otlice med reko Savo in Sotlo. V kolikor se še nisi potikal tam okoli in še nisi videl ”umetnin v slovitih” repnicah, Svetih Gor, še nikoli nisi slišal za grad Pišece in Bizeljsko in ne poznaš usode nekoč najdebelejšega Slovenskega hrasta v Gregovcih – Nujčevega hrasta, potem je to dan ko lahko vse to in še marsikaj spoznaš. Odločitev je tvoja. Ostaneš nevednež ali pa greš z nami. CENA: za člane 15 EUR, ostali 25 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, vstopnine, ogled Najgerjeve repnice s pokušino vin in martinovo večerjo s pijačo. PRIJAVE: do srede, 6. novembra 2013 na ŠKD-ju!

IZLET V CELOVEC KDAJ: sobota, 30. november 2013 KJE: Da spoznamo vzdušje v največjem Koroškem mestu in se naužijemo prečudovitega razgleda s prenovljenega stolpa na Jedrovci (Pyramidenkogla), ki kraljuje nad Vrbskim jezerom. CENA: za člane 10 EUR, ostali 20 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, vstopnino na razgledni stolp Jedrovca in kuhano vino. PRIJAVE: do srede, 20. novembra 2013 na ŠKD-ju!

14

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI


IZLETI

NOVO LETO 2014

VANDRANJE PO MOZARTOVEM MESTU

30. december 2013 - 1. januar 2014 KJE: Salzburg na Solnegraškem, ki s svojo pestro ponudbo privablja turiste s celega sveta. CENA: ob prijavi do 25. novembra 2013: za člane 75 EUR, ostali 130 EUR Po tem datumu bo cena 25% višja. Vključuje: organizacijo, prevoz s cestninami, dve nočitvi s polpenzionom v hostlu Eduard Heinrichhaus (http://heinrichhaus.hostel-salzburg.at/de/start/index.asp), 48 urno turistično kartico mesta Salzburg, ki nudi brezplačen javni prevoz, vstopnine v mestne znamenitosti, ki si jih bodo udeleženci lahko izbirali po lastni izbiri (http://www.salzburg.info/de/sehenswertes/salzburg_card).

MESEČNIK - NOVEMBER 2013

15


ŠPORT KOLESARSKI IZLETI torek, 5. november 2013 KJE: Goričko CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, energetsko ploščico in energetski napitek. PRIJAVE: do sobote, 2. novembra 2013 na ŠKD-ju!

četrtek, 14. november 2013 KJE: Kobansko CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, energetsko ploščico in energetski napitek. PRIJAVE: do torka, 12. novembra 2013 na ŠKD-ju!

torek, 19. november 2013

torek, 26. november 2013

KJE: Istra (Hrvaška)

KJE: Istra (Hrvaška)

CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, energetsko ploščico in energetski napitek.

CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, energetsko ploščico in energetski napitek.

PRIJAVE: do sobote, 16. novembra 2013 na ŠKD-ju!

PRIJAVE: do sobote, 23. novembra 2013 na ŠKD-ju!

VZPON NA SLAVNIK KDAJ: nedelja, 17. november 2013 KJE: Razgledni vrh, ki navduši s pogledi vse od Alp do Jadrana. Celoten pohod bo zelo primeren tudi za ”nordijske hodce”. CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje prevoz in organizacijo, izposojo palic za nordijsko hojo, energetsko ploščico in napitek. PRIJAVE: do srede, 13. novembra 2013 na ŠKD-ju! 16

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI


ŠPORT TEKAŠKI POZDRAV V JESENI NA KRASU KDAJ: sobota, 9. november 2013 KJE: 10 kilometrov netekmovalnega teka po Krasu med Sežano – Lipico in Orlekom (organizator Zavod Štip je za letos pripravil novo atraktivno traso). CENA: za člane 10 EUR, ostali 20 EUR Vključuje štartnino, prevoz, Joto in darilo organizatorja. Klub pa časti pijačo. PRIJAVE: do srede, 6. novembra 2013 na ŠKD-ju!

Več informacij na www.kraskimaraton.com/tek2013/.

COOPERJEV TEKAŠKI PREIZKUS KDAJ: četrtek, 28. november 2013 KJE: Atletski stadion Domžale - organizator testiranj Atletski klub Domžale Cooperjev test je sestavljen iz meritev (teža, pritisk, višina, delež maščobe ...) pred tekom, teka na 1600 metrov za ženske oz. 2400 metrov za moške ter svetovanja in razlage dosežka s strani tekaškega strokovnjaka. Po testu dobi vsak udeleženec pijačo. CENA: za člane BREZPLAČNO, ostali 3 EUR PRIJAVE: do torka, 26. novembra 2013 na ŠKD-ju!

BADMINTON TURNIR KDAJ: sobota, 9. november 2013, od 18.00 do 20.00 KJE: v BIT centru na Litijski 57, v Ljubljani CENA: za člane 7 EUR, ostali 15 EUR Vključuje udeležbo na turnirju, čevapćiči s pijačo v Sarajevski čevabdžinici Deset u pol v Štepanjskem naselju in praktične nagrade. PRIJAVE: do srede, 6. novembra 2013 na ŠKD-ju! Število mest je omejeno! MESEČNIK - NOVEMBER 2013

17


ŠPORT LEDENIŠKA ENODNEVNA SMUKA KDAJ:  sreda, 6. november 2013  torek, 12. november 2013  sobota, 16. november 2013 (+ Intersportov test smuči)  petek, 29. november 2013 KJE: ledenik Molltaler CENA: za člane 37 EUR, ostali 55 EUR Vključuje prevoz s cestninami in celodnevno smučarsko vozovnico. . PRIJAVE: najkasneje 2 dni pred smučanjem na ŠKD-ju!

18

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI

Podaljšan vikend na LEDENIKU MOLLTALER KDAJ: od petka, 22. novembra do nedelje, 24. novembra 2013 (trije smučarski dnevi) KJE: ledenik Molltaler, namestitev z zajtrkom v Hostlu Borders palace v Mallnitzu. CENA: za člane 155 EUR, ostali 220 EUR Vključuje 3 dnevno smučarsko vozovnico, prevoz s cestninami in tunelninami, namestitev v hostlu z zajtrkom. . PRIJAVE: do ponedeljka, 18. novembra 2013 na ŠKD-ju!


ŠPORT ŠKD-jevi NOGOMETNI DNEVI Kljub temu, da je zimsko vreme pred vrati, boste tudi v mesecu novembru lahko odigrali še zadnje nogometne tekme v družbi ŠKD-ja. Tako kot do sedaj, se bo igralo na umetni travi, na malem igrišču na odboj pri Domžalskem bazenu. Pridi in odigraj tekmo skupaj s ŠKD-jem. Začeli bomo ob 16:00 in končali ob 18:00. Ne pozabi na plastenko vode, ki ti bo med odmorom prišla še kako prav. Se vidimo.

KDAJ:  nedelja, 3. november 2013, ob 16.00  nedelja, 17. november 2013, ob 16.00 KJE: Malo nogometno igrišče pri domžalskem bazenu CENA: za člane 1 EUR, ostali 2 EUR. Vključuje dve uri igranja na malem nogometnem igrišču. PRIJAVE: najkasneje 2 dni pred izbranim terminom na ŠKD-ju!

ŠKD-jevi TENIŠKI DNEVI Ker se bliža zimsko vreme, bo ŠKD poskrbel, da tudi v teh mesecih ne boste le poležavali pred TV zasloni. Sedaj boste lahko člani ŠKD-ja igrali tenis v Akademiji Breskvar v Ljubljani. Igralo se bo v sodobni dvorani s tepih podlago, v dopoldanskih urah. KDAJ:  sobota, 9. november 2013, od 10.00 do 11.30  sobota, 16. november 2013, od 10.00 do 11.30 KJE: Akademija Breskvar, Tesovnikova ul. 74/c, Ljubljana CENA: za člane 13 EUR *Vključuje najem igrišča v dvorani za uro in pol. **Igrišče lahko rezervira le član ŠKD-ja. PRIJAVE: najkasneje 2 dni pred izbranim terminom na ŠKD-ju! MESEČNIK - NOVEMBER 2013

19


ZABAVA BOWLING KLUB 300

KDAJ: sobota, 23. november 2013, ob 20.00 KJE: Klub 300, Dravlje CENA: za člane 5 EUR, ostali 10 EUR Vključuje eno uro bowlinga, izposojo čevljev in eno pijačo.

PREVOZ: V primeru, da nimaš prevoza, se dobimo ob 19.15 pred ŠKD-jem! PRIJAVE: do četrtka, 21. novembra 2013 na ŠKD-ju!

ŠKD-jevo DRSANJE Bliža se zimsko vreme, ledene ploskve so pripravljene in tudi letos boš lahko skupaj z nami zadrsal po ledu, izvajal vragolije na drsalkah in se preizkusil v piruetah. Pridruži se nam v četrtek, 21.11.2013, ko se bomo odpravili v Park Tivoli in sicer od 19:30 do 21h ure. Če nimaš prevoza, se dobimo pred ŠKD-jem ob 19h. Število mest je omejeno. Se vidimo! Izposoja drsalk je možna na samem drsališču in sicer 4 EUR za plastične in 1 EUR za usnjene drsalke. KDAJ: četrtek, 21. november 2013, ob 19.30 KJE: Park Tivoli, Ljubljana CENA: za člane 1 EUR, ostali 3 EUR Vključuje vstopnino na drsališče in topli napitek. PRIJAVE: do torka, 19. novembra 2013 na ŠKD-ju!

20

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI


ZABAVA POLET s športnim letalom Piper Warrior 2 NAD SLOVENIJO KDAJ: četrtek, 7. november 2013 KJE: nad Triglavom oziroma po želji potnikov (omejitev je 1 ura) CENA: za člane 50 EUR, ostali 80 EUR Vključuje polet z letališkimi pristojbinami in pijačo. (letalo mora biti polno zasedeno: 3 potniki) PRIJAVE: do torka, 5. novembra 2013 na ŠKD-ju!

KOPANJE ALI SAVNANJE V ČATEŠKI ZIMSKI RIVIERI KDAJ: nedelja, 24. november 2013

PRIJAVE: do četrtka, 21. novembra 2013 na ŠKD-ju!

CENA: Kopanje: za člane 10 EUR, ostali 22 EUR Savna: za člane 12 EUR, ostali 24 EUR Vključuje prevoz in karto za kopanje ali savnanje v Termalni rivieri Term Čatež.

ZAKAJ:  TOP SAVNA PARK v Sloveniji! Na 1.500 m² najdemo 8 savn, bazene, prostore za počitek itd.

ODHOD/PRIHOD: odhod izpred ŠKD-ja ob 8.30, predviden prihod ob 17.00! OPREMA: kopalke in brisača 

 TOP ZIMSKA TERMALNA RIVIERA! Z več kot 2.300 kvadratnimi metri termalnih vodnih površin je to največji pokriti kompleks bazenov v Sloveniji.

INFO: - www.terme-catez.si/si/catez/riviera/zimska/ - www.terme-catez.si/si/catez/savne/

MESEČNIK - NOVEMBER 2013

21


POPUSTI Info na tel.: 01/721 97 10, gsm: 041/757 727 ali www.studentski-klub.si

ŠPORT BODIFIT OTELO

Info: www.otelo.si ali 01 729 27 27 FITNES mesečna karta do 17. ure - 45€ SKUPINSKE VADBE celodnevna mesečna karta - 49€

*Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš ugodnost.*

Fitnes center FIT FIT

Domžale FITNES mesečna karta do 12. ure - 30€ mesečna karta do 16. ure - 34€ FITNES / SKUPINSKE VADBE mesečna celodnevna karta - 42€ *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš ugodnost.*

LOŽAR

Aerobika, Fitnes, Savna 10 % popusta za člane www.fitnes-lozar.si

IZOBRAŽEVANJE Jezikovna šola DUDE

www.dude.si 20% popusta na jezikovne tečaje

(popust velja ob udeležbi 6 ali več tečajnikov)

15% popusta na jezikovne tečaje

(popust velja ob udeležbi 5 ali manj tečajnikov)

15% popusta na ceno tečaja konverzacije *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš popust.*

ZAVOD NEFIKS

Sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja Nefiks knjižica za člane ŠKD: 5€ Knjižico lahko kupiš v ŠKD pisarni. Info: www.nefiks.si

INŠTRUKCIJE

Člani: 5,00 €/šolsko uro Nečlani: 10,00 €/šolsko uro. Info: 041 757 727 ali 01 721 97 10

26

WWW.STUDENTSKI-KLUB.SI

BIT CENTER, Ljubljana

Badminton in Squash Blok kuponov za 3 obiske 21,00 € Veljavnost kuponov: september 2014 *Kupone kupiš v ŠKD-ju!* Rezervacije za vsako uro posebej na tel.: 01 54 800 55. www.fitnescenterbit.com

Društvo naprednih obrambno - borilnih metod

Trening borilnih veščin Vsak torek od 19.00 do 21.30 v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka (Lj) Cena za ŠKD člane: 30€ / mesec Info: www.dnobm.com 040 764 452 , 041 950 964

Studio DANSA

Začetni tečaj SWINGA Začetek 7.10.2013 ob 20.00 v prostorih Doma kulture Kamnik. 2-mesečni tečaj za ŠKD člane: 50€/osebo Več info na www.studiodansa.com

KULTURA

Kulturni dom FRANCE BERNIK

Gledališke predstave 1. razred: parter - 10,80€ 2. razred: balkon - 6€ Mestni kino Domžale - karta samo 1€ www.kd-domzale.si *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš ugodnost.*

ZABAVA Fitnes center FIT FIT

Domžale 10% popust na biljard ali bowling *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš popust.*

SUN CITY, Domžale 20 % popusta za sončenje v

vrhunskih solarijih Ergoline. Ponudba ne velja za nakup krem. Info: www.suncity.si

Športno in kulturno društvo

CAPOEIRA SLOVENIJA

Vadba CAPOEIRA vsako sredo, 19.15 - 20.45 v PE Osnovna šola Rodica, Šolska ulica 1, Domžale: * karta za 8 obiskov 40,00 € * karta za 4 obiske 24,00 €

www.capoeira-palmares.org *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš ugodnost.*

SAVATE KLUB DOMŽALE

Klub francoskega boksa Popust za ŠKD člane. Več info na www.savate-domzale.si Treningi potekajo na OŠ Venclja Perka. *Pridi v ŠKD po kuponček, s katerim lahko koristiš ugodnost.*

FLEXSHOP (Domžale)

Trgovina s športno prehrano 5 % popust ob predložitvi ŠKD izkaznice. Info: www.flexshop.si, 040 381 715

OSTALE UGODNOSTI ČRNO-BELO FOTOKOPIRANJE - člani A4 enostransko - 0,03 €/kopijo A4 dvostransko - 0,05 €/kopijo A3 enostransko - 0,06 €/kopijo A4 plastificiranje - 0,50 €/list

IZPOSOJA VODIČEV LONELY PLANET

Kavcija za izposojo je 15,00 €. Seznam knjig si lahko ogledaš na naši spletni strani.

IZPOSOJA DVD FILMOV

Seznam DVD filmov si lahko ogledaš na naši spletni strani.


ŠKD-jevo MORČKANJ E V Študentskem klubu Domžale se nekoliko prenovljena ekipa trudi svojim članom zagotoviti, kar se da veliko različnih aktivnosti skozi vse leto. Tako so člani ŠKD-ja za vas skrbeli tudi v poletnih mesecih. Ko omenimo besedo poletje, po navadi najprej pomislimo na morje. In prav na morje so ŠKD-jevci skupaj s svojimi člani hodili skozi preteklo poletje. V mesecih julij in avgust je namreč ŠKD za vas organiziral enodnevne izlete na slovensko obalo, kjer zabave in smeha ni manjkalo. Le kaj je lepšega kot oditi z družbo na »poceni morčkanje«, se hladiti v morju in bližnjem baru, kartati na plaži, zabavati v prijetni družbi, poležavati na plaži in se nastavljati sončnim žarkom, zvečer pa, ko se dnevni vrvež pomiri, poslušati zvok morja, ki sili na obalo. Ja tudi romantične duše so prišle na svoj račun, tistim ostalim pa gotovo ni nič manjkalo, kar dokazujejo tako izjave udeležencev, ki smo jih zbrali za vas, kot tudi fotografije, ki dopolnjujejo prispevek. Udeleženec Tadej, ki se je ŠKD-jevega morčkanja udeležil prvič, je povedal: »Prvič sem odšel na morje s ŠKDjem in ni mi žal, saj je izlet res poceni, v idealnem obdobju, saj so poletne počitnice, poleg tega pa je družba super. Komaj čakam, da to ponovimo«. Ja , gotovo je prijetno poceni oditi na obalo, se osvežiti z hladno pijačo, poleg tega pa se imeti »fino«. Tako se je namreč imela udeleženka Maša, ki je dejala: »Meni se zdi super ideja, da so organizirali in izpeljali tovrstne izlete, poleti paše iti na morje in zakaj ne bi šli skupaj, ob tem pa se mel res fino«. No, kot kaže je bilo ŠKD-jevo morčkanje med člani in udeleženci dobro sprejeto. Za vse tiste, ki ste letos ŠKDjeva morčkanja izpustili, spregledali ali pa se jih preprosto niste mogli udeležiti, pa je dobra novica ta, da ŠKD obljublja, da bo ŠKD-jevo morčkanje na njihovem koledarčku spet prihodnje poletje. Avtor prispevka: D.P.


Mesečnik november 2013  

Elektronska oblika mesečnika študentskega kluba Domžale