Page 1

NR. 9

30. årgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB www.odensesejlklub.dk

Formanden har ordet Korshavnbroen lukket ned DS BØJER Sociale arrangementer

NOVEMBER 2017


Formanden har ordet Af Lars Johansen

Havnen er nu tom, og alle både er kommet godt på land med det nye ophalersystem, som efterhånden er blevet accepteret af dem, som kører med det. Der har været en del rettelser under vejs. Vejret i 2017 har ikke været det man kalder sommerligt, men jeg håber alligevel, at medlemmerne har fået noget godt ud af det og deres både. Klubbens vinterarrangementer startede med afriggerfesten den 4. november. Senere er der bankospil, fællesspisninger, nytårskur, suppespisning og gåture m.m., se herom i bladet. Slut op om arrangementerne, både gamle og nye medlemmer, det højner det sociale samvær, som er et af klubbens fundamenter. Broen i Korshavn er også lagt i vinterdvale, efter en sæson med et rimeligt besøg af fremmede sejlere. Da dette er det sidste blad i år, vil jeg benytte lejligheden til at sige medlemmerne tak for sæsonen 2017, samt ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig sejlerhilsen Lars Johansen

KLUBNYT: Holder juleferie frem til januar, men vender stærkt tilbage i 2018. Vi vil rigtigt gerne have dit bidrag, se dine billeder eller i øvrigt modtage input og tanker til klubbladet. Så har du en god idé eller forslag til nyhedsbrevet så send en mail – alle indlæg er velkomne:

klubnyt@odensesejlklub.dk Deadline for indlæg til januar-bladet er 1. januar.

2


Korshavnbroen lukket ned for vinteren Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Så derfor drog Alice, Lillian og Dorthe den 24. oktober til Korshavn, for med hjælp fra deres respektive mænd Lars, Leif og Henning, at foretage de nødvendige tiltag med bl.a. frostsikring af vand, beskyttelse af el-standere, nedtagning af betalingsautomat, anbringelse af borde/bænke bag "tremmer", så de ikke kan drive bort ved ekstremt højvande. Der blev også tid til kaffepause med brunsviger og andet tilbehør, som det kan ses på billederne, taget af Leif. Stor tak for hjælpen. Korshavnbro-udvalget v/ Henning "Amfitrite"

Vind juleanden eller andre fine præmier ONSDAG, DEN 15. NOVEMBER KL. 19.30 I KLUBHUSET Kom til en spændende BANKO-aften. Kaffe og kage kan købes i pausen. Banko-udvalget Gert, Hans og Rita

3


DS BØJER Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser i de danske farvande. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket "DS" (Dansk Sejlunion) For benyttelse af bøjerne gælder nedenstående regler: Når man benytter Dansk Sejlunions bøjer skal man fortsat flage DS- eller DT-stander, da det udelukkende er de to forbunds medlemmer, der har ret til at benytte DS-bøjerne. Danske Tursejleres bøjer kan også benyttes af andre fartøjer. For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler: Bøjer mærket DS - benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion eller Danske Tursejlere. Hækflag og DT- eller DS-stander skal føres. Bøjer mærket DT - kan benyttes af alle fartøjer. Følgende regler skal overholdes ved brug af DS- og DT-bøjer: Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt. Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende. Benyttes samme bøje af flere både, er det først ankomne båd som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden af-fendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler". Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, kan man henvende sig skriftligt til Dansk Sejlunion.

FÆLLESSPISNING Julebordet er klar i klubhuset

Lørdag, den 2. december kl. 12.30 Tag dit julehumør og en madpakke med og få nogle hyggelige timer sammen med andre medlemmer. ----Vi ses ---4


MEDLEMSNYT

Runde fødselsdage 19. november Merete Fischer 75 år 23. november Lasse Skovgaard 60 år

Nye medlemmer

Fartøjsejer Frederik Jørgensen Familie Lars Thorkilsen

Hjertelig tak for den store deltagelse og de mange flotte blomster i forbindelse med Oves sygdom og bisættelse. Kærlig hilsen Hanne, Torben, Mette og Lise (Solito) Tusind, tusind tak for de flotte blomster jeg modtog fra Odense Sejlklub på min 70 års fødselsdag den 29. oktober 2017 - og lagde I lige mærke til vejret, dejlig dag! Med sejlerhilsen Torben Buris Larsen FANT

… DET SKER … SÆT DISSE DATOER I DIN KALENDER

10. november - Fredagsfrokost 15. november - Bankospil 2. december - Julebord/fællesspisning 6. januar - Nytårskur 3. februar 2018 – Suppespisning 3. marts 2018 – Fællesspisning forår Der annonceres med disse arrangementer i de næste numre af Klubnyt.

5


NYTÅRSKUR

Lørdag – den 6. januar 2018 Vi samles ved klubhuset kl. 11.00 og går en tur ud på øen. Den medbragte frokost spises i klubhuset ca. kl. 12.30. Har du ikke lyst til gåturen, er du velkommen til spisningen. **** Håber vi ses til nogle hyggelige timer ****

Odense Sejlklub har en facebookgruppe, hvor diskussion og meningstilkendegivelser foregår uafhængigt af klubbens bestyrelse. Har du en god historie, billeder, sejltips, forslag eller ting du ønsker at dele, så er alle bidrag velkomne i Facebook-gruppen.

FREDAGSFROKOST Hvis du har tid og lyst, så kom ud i klubhuset med din madpakke fredag den 10. november Vi mødes kl. 11.00 og går en tur ud på øen. Hvis du har lyst til bare at komme og spise sammen med os, – så mød os i Klubhuset og spis med kl. 12.30. Du behøver ikke at melde dig til – bare kom!

6


OPSLAGSTAVLEN Sikre el-installationer? Dansk Sejlunion sælger lige nu bogen ’Elinstallationer i fritidsbåde’ nedsat til 80kr. Trænger din båd til et tjek, mens den står på land? – købes i sejlershoppen.

Hvis du i løbet af efteråret og vinteren kommer til at længes efter båden, havet, og de smukke solnedgange, så tag på en 3 år lang jordomsejling med familien Beha. De 4 sæsoner af ’Kurs mod fjerne kyster’ kan købes for 149,- i Bilka.

Volvo Ocean Race har sin egen YouTube-kanal med daglige højdepunkter, masser af skumsprøjt og vild action. I alt skal syv både tilbagelægge 85.000 kilometer, jorden rundt på trekvart år. www.youtube.com/user/volvooceanracevideos

De har også en APP med scoreboard, videoer, ruten og holdene. App’en er gratis.

Den danske vindmølleproducent Vestas er igen med i Volvo Ocean Race. Denne gang sammen med amerikanske 11th Hour Racing Team, der sætter fokus på havmiljøet – båden sejler under amerikansk flag.

At på www.stenaline.dk/sikker-sejlads Kan man læse alt om sikker sejlads? De har masser af råd, omfattende grafik og tips til sikkerhedsudstyr, så du kan sejle sikkert på havet.

7


UDMELDELSE AF OS Lov § 6: Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. april eller 1. oktober. Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest 1. marts eller 1. september, og medlemmets kontingentforhold skal være bragt á jour.


Klubbens organisation Formand / Kasserer for den selvejende institution Lystbådehavnen Stige Ø/Leder af C-hold Lars Johansen, Valnøddevej 24, 5270 Odense N, tlf.2346 5355 e-mail: formand@odensesejlklub.dk Næstformand / Klubhusforvaltning Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf. 2963 0918 e-mail: naestformand@odensesejlklub.dk Kasserer Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ tlf.2374 9941, e-mail: kasserer@odensesejlklub.dk Sekretær Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3553 e-mail: sekretaer@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Havn og plads Havnefoged for O.S. Bjarne Karsten Rasch, Lunden 11, 5320 Agedrup tlf. 6160 9750 / mobil: 2967 6442 e-mail: havneudvalg@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Korshavnbroen Henning Sørensen, Dragebakken 32, 5250 Odense SV, tlf.2320 0495 e-mail: korshavn@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / koordinator for ungdomsafdelingen Jonas Hansen, Hjallesegade 58, 5260 Odense S, tlf. 2258 8385 e-mail: ungdom@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / koordinator for nye medlemmer René Fucke, Violvænget 5A, 5856 Ryslinge, tlf. 2360 8586 e-mail: rene@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Mentor kontakt Bente Høngsmark, Barmosevej 28, 5220 Odense SØ, tlf. 2423 0859 e-mail: b.hoengsmark@gmail.com Sejlerskoleleder John Christensen, Hesteskoen 28, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3214, Mobil: 2926 9926 e-mail: sejlerskole@odensesejlklub.dk Klubhusvært Lis Hansen, Hammeren 87, 5320 Agedrup, tlf. 2259 5683 e-mail: klubhusvaert@odensesejlklub.dk Fundraiser Jesper Ginnerup, mobil: 2513 5607, e-mail: ginnerup.jesper@gmail.com

9


Klubhus: Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C Klubbens postadresse: Valnøddevej 24, 5270 Odense N Klubbens bankkonto: Regnr. 1551 kontonr. 3577068607 Klubbens e-mail: formand@odensesejlklub.dk Klubbens hjemmeside: www.odensesejlklub.dk Klubbens facebook: www.facebook.com/odensesejlklub Klubbens ISSUU: issuu.com/klubnyt

Klubnyt-redaktion:

Anja Malton Tønnesvej 33, 5270 Odense N, mob: 20 24 39 81 e-mail: klubnyt@odensesejlklub.dk

10

Klubnyt november 2017  
Klubnyt november 2017  
Advertisement