Page 1

NR. 4

31. årgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB www.odensesejlklub.dk

Formanden har ordet Standerhejsning Flot gave til O.S. Privatlivspolitik OS mangler instruktører Fra Stige Ø til Loch Ness, kap. 4

April 2018


Formanden har ordet Af Lars Johansen

Ifølge datoen er det nu forår, hvilket ikke har fremgået af vejret i marts måned. Der er dog en del både, som har trodset kulden, og er blevet sat i vandet. Vi må håbe, at vejret nu bedrer sig, så vi kan komme ordentligt i gang med bådene. Grundvandsproblemerne i køkkenets kælder ser nu ud til at være løst ved hjælp af isætning af en grundvandspumpe. Bestyrelsen har besluttet, at der på hver af broerne skal vælges en broformand, som fremover sammen med sejlerne på broerne skal stå for lettere vedligeholdelse af broen, så som rengøring af broen om foråret, og at holde øje med skader m.m. og så meddele sådanne til havnefogeden, som vil sørge for, at større reparationer udbedres. Vi ser nu alle frem til den nye sæsonstart, så derfor vil jeg ikke undlade at opfordre alle til at møde frem til standerhejsningen og den efterfølgende fest i klubhuset lørdag den 5. maj 2018. Mød talrigt frem, så vi kan få en social og hyggelig start på den nye sejler sæson. Med venlig sejlerhilsen Lars Johansen

KLUBNYT: Vi vil rigtigt gerne modtage dine sejlbilleder, idéer til hjemmesiden, klubbladet, og facebook-gruppen. Har du en god idé eller forslag, du synes vi skal høre om, så send os en mail – alle bidrag er velkomne:

klubnyt@odensesejlklub.dk

Deadline for indlæg til maj bladet er 1. maj.

2


STANDERHEJSNING Lørdag den 5. maj kl. 16.00 Vi mødes på pladsen ved flaghøjen, hvor ceremonien med tale, hejsning af stander og flag finder sted. Efterfølgende skydes kanonen af og årets jubilarer modtager deres jubilæumsnåle. Herefter vil klubben være vært ved en forfriskning i klubhuset, hvor jubilarerne får et par ord med på vejen. VEL MØDT! Bestyrelsen

STANDERHEJSNING AFTENFEST Vi mødes igen kl. 19.00 i klubhuset, hvor vi vil nyde vores medbragte mad i hinandens selskab. Øl, vand og vin kan som altid købes til fornuftige priser. Efter maden er der mulighed for at købe kaffe og få sig en svingom. Sange og sjove historier må meget gerne medbringes og fremføres. Med venlig hilsen Festudvalget

ÅRETS JUBILARER Ved standerhejsningen den 5. maj vil klubben markere, at følgende medlemmer har jubilæum i år: Medlem i 65 år: Finn Høffner Medlem i 50 år: Per Christensen Medlem i 40 år: Morten Christensen og Bent Okholm Hansen Medlem i 25 år: Andreas Kuchler, Vibeke Nønnecke, Frede Christiansen Jonathan Paul Cook, Helle Vinther, Tove Hansen, Inge Marie Bloch, Ulla Nina Osbirk og Birgit Mogensen 3


FLOT GAVE FRA NORDEA FONDEN Henover efteråret og vinteren har bestyrelsen og sejlerskolen drøftet den positive udvikling, sejlerskolen har haft siden starten for godt 10 år siden og vi har talt om, hvordan vi kunne sikre, at Odense Sejlklubs værdi i de 2 Nordiske Folkebåde kunne fastholdes. Bådene dannede, i mange år, baggrund for mange unge sejleres uddannelse i Juniorafdelingen. De blev flittigt brugt til træning, kapsejlads, bl.a. Fyn Rundt, og ferieture. Efter nogle rolige år opstod sejlerskolen, som efter et par år med 2 sejladser om ugen, udvidede til 3 aftener og siden sidste sæson til 4 aftener om ugen, samt weekend sejlads med tidligere sejlerskole elever. Denne positive udvikling stiller store krav til bådene og grejet og selvom sejlerskolens bådsmand, John Villemoes, selv tidligere sejlerskoleelev, gør alt hvad han kan, så slides bådene. For at bruge et kendt citat, der kræves rettidig omhu, hvis bådene fortsat skal være i sikker sejlmæssig stand. Bestyrelsen og sejlerskolen blev derfor enige om, at bede klubbens fundraiser, Jesper Ginnerup, selv tidligere elev i sejlerskolen, om at søge ekstern økonomisk støtte. Det første resultat kom den 7. marts 2018, hvor NORDEA FONDEN bevilligede kr. 25.000,- til hjælp til køb af en nyere brugt Folkebåd. Vi søger yderligere økonomi, men vil hermed gerne takke NORDEA FONDEN for deres hurtige, og generøse svar. Vi håber, at en repræsentant for NORDEA FONDEN vil komme til vores standerhejsning den 5. maj 2018, så vi kan takke ved en ”officiel” lejlighed og vise vores klub og sejlerskole frem. Deres støtte er med til at sikre, at vi fortsat kan uddanne nye sejlere, og kommende bådejere, i Odense Sejlklub. Med sejlerhilsen, og TAK. Odense Sejlklubs sejlerskole.

4


Hvem har plads til Laura? Odense Sejlklub har modtaget denne henvendelse fra Schweiziske Laura: Hi dear Odense Sailing Club, my name is Laura and I am an exchange student from Switzerland who would love to join a sailing team during my stay here in Odense. I do have a sailing and motor boat license, but I’d like to get more experience in sailing especially in the open sea instead of on a lake. So I am looking for a team I could join, do you think you could help me with some information? Best regards, Laura Vernazza Oversat: Kære Odense Sejlklub Mit navn er Laura og jeg er udvekslingsstudent fra Schweiz, som meget gerne vil være med på et sejlhold under mit ophold i Odense. Jeg har tilladelse til både sejlbåd og motorbåd, men jeg vil gerne have mere erfaring med især at sejle på åbent hav, i stedet for på en sø. Så jeg leder efter et hold jeg kan være med på, tror du det er muligt at hjælpe mig med nogle oplysninger? Venlig hilsen Laura Vernazza Mail: lauramvernazza@gmail.com

Hvor længe er det siden, du har kontrolleret dine oppustelige redningsveste?

Entreprenøren “Vesta Fjord” var lørdag aften den 24.2.2018 i Korshavn for at slå 3 nye pæle til erstatning for dem, der var brækket hhv. bøjet. Indsendt af Henning K. Sørensen

Husk at få det gjort inden din første sejlads i år! Vesten kan selvfølgelig sendes til professionel service, men man bør kende og forstå sin redningsvest og dens opbygning, så det er en god idé selv at lave den årlige kontrol. Der skal også opfordres til, at du kontrollerer din co2 patron, udløsermekanisme og lungernes tæthed. Redningsvestens lunge skal kunne holde tryk i mindst 16 timer, ellers er det falsk tryghed. Er du i tvivl om proceduren, så spørg en klubkammerat på din bro. Ulrik Freisleben

5


Privatlivspolitik Det blev nævnt på generalforsamlingen, at en ny databeskyttelsesforordning træder i kraft til maj. Den lovgivning vil Odense Sejlklubs bestyrelse leve op til. Derfor har vi nu lavet en Privatlivspolitik efter vejledning fra DIF og DGI. Du kan finde privatlivspolitikken på www.odensesejlklub.dk. Vi vil i bestyrelsen løbende følge op på vores interne procedurer, så vi efterlever lovgivningen. Hvis du skulle få nogen spørgsmål i den anledning, er du velkommen til at spørge undertegnede. Tom V.Kaspersen Kasserer og dataansvarlig kasserer@odensesejlklub.dk

Hjælpsomhed på bådklargøringspladsen 2.pinsedag var vi mange der knoklede med at gøre både klar. Der blev skuret og skrubbet, renset træværk, olieret, vokset, bundmalet osv. Snakken gik fra båd til båd, om produkter, tips og gode råd, der blev lånt maskiner og gavmildt delt produkter. Toppen var dog da Anders, ”Hippo”, lige inden han kørte i Biltema, tog en runde til de nærmeste og forhørte sig om nogen manglede noget derfra, for så kunne han da bare tage det med. Sikke dog en betænksomhed, tak for det, Anders! Bente Høngsmark 6


Navigationsundervisning og eksamen Under kyndig ledelse af Hans Bach og Jørgen Fischer, har 14 deltagere gennemført vinterens navigationsundervisning. Der er blevet undervist 19 mandage siden den 2. oktober 2017, og afsluttet med eksamen den 5. marts 2018. Alle bestod, og der var stor ros til elever og ledere, fra censor Peer Schrøder. STORT TILLYKKE! 12 af deltagerne er elever i Sejlerskolen, og de har sejlet i sæson 2017. De 10 af eleverne stævner sidst i april ud til deres 2. sæson, som slutter den 15. september, med den praktiske prøve, og dermed det endelige Duelighedsbevis. Eric Putnam bestod den praktiske prøve i efteråret 2017, og går derfor ind i ”Efterskolen”. Andreas Grønkjær skal til udlandet, for at studere, vi ønsker god tur, og glæder os til at se ham igen i 2019. 2 af deltagerne, Amalie Mørch og Daniel Nielsen, er motorbådsejere, og medlemmer i Odense Motorbådsklub, de vil afprøve deres nye færdigheder ved en sejlads tværs over Stillehavet, i en sejlbåd, turen skal foregå i slutningen af 2018. Vi ønsker dem en god vind, og ser frem til, at de kommer hjem med lyst til at skifte motorbåden ud med en sejlbåd, i Odense Sejlklub. De 10 elever, og ”Efterskole medlemmerne” (tidligere sejlerskole elever, med Duelighedsbevis), skal nu i gang med forårsklargøringen, sammen med John Villemoes og Hans Bach, og bådene gøres klar til sejlads og undervisning i uge 18. God vind! John Christensen

Informationsmøde for nye sejlerskole elever Mandag den 19. marts 2018 mødte 14 nye, forventningsfulde elever op til det første informationsmøde forud for sæson 2018. Elever og instruktører blev præsenteret for hinanden og eleverne fik tildelt deres sejlaften. Det er sædvanligvis lidt af et puslespil, men ved fælles hjælp og stor fleksibilitet, lykkedes det at få både nye og igangværende elever fordelt. I alt 24 elever er nu klar til den nye sæson. Informationsmødet blev også benyttet til at orientere om Odense Sejlklub og traditionerne for at færdes til søs. Ved et møde den 16. april vil der yderligere blive suppleret med information om sikkerhed til søs og påklædning, samt maritime udtryk. Sejladserne starter i uge 18 fra havnen på Stige Ø og med sejlads på Kanalen. Såfremt vejret tillader det, vil bådene blive sejlet til Korshavn mandag den 7. maj. Broen i Korshavn vil så være base frem til uge 26, hvor der returneres til Stige Ø, så bådene kan blive rengjorte og klar til efterårs-sæsonen, som igen foregår fra Korshavn fra uge 32. Vi ønsker alle en god sæson. Med sejlerhilsen Sejlerskole instruktørerne 7


Tilbud om en spændende sejlsæson Sejlerskolen har stor søgning og vind i sejlene og det er godt for vores gamle klub. Der sejles, som bekendt, i klubbens 2 Nordiske Folkebåde, som sommeren igennem har base ved klubbens bro i Korshavn. Vi er 8 instruktører, som skiftes til at sejle og undervise i ugens 4 første dage fra slutningen af april til medio september med pause i skolernes sommerferie. En sejlaften starter typisk i Odense ved 17-tiden og slutter samme sted ved 22- tiden. Sejladserne foregår i farvandet ud for Korshavn fra kl. ca.18 til 21. Hvis vi skal fortsætte med at tiltrække nye sejlere, skal vi bruge nye instruktører. Så hvis der blandt OS medlemmerne går nogen rundt, som dels har lyst til gode sejloplevelser og også har lyst til at hjælpe OS til fortsat fremgang, så kontakt John Christensen på mail: jovi@c.dk eller mobil: 29269926. Hvis I ikke kan afse tid til en fast aften en hel sæson, så kan I give en hånd med som afløser. Kom ud af busken og ud på vandet! Med sejlerhilsen Instruktørteamet, som søger nye kollegaer!

Gammelt billede fundet i gemmerne i klubhuset. Ingen ved helt hvem og hvornår det er fra, men morsomt syntes vi det var, hvor alle står og arbejder med enden i vejret. Indsendt af Hans Bach

9


Fra Stige Ø til Loch Ness En rejseberetning af Knud Kirketorp og Poul Erik Hjordt Hansen KAPITEL-4

Mandag den 7. juli 2003, Aberdeen-Cromaty Firth Kl.06 forlader vi Aberdeen. Vejret er flot. Solen er lige brudt igennem, men vinden glimrer ved sit fravær. Et par sekundmeter fra SV og vi skal styre 30 grader, så vi brænder olie. Kl. 9.15 da vi er ude for at spise får vi besøg af en flok legesyge delfiner. Hvor er det bare hver gang en vidunderlig oplevelse at se disse elegante dyr springe for boven. Kl.10.20 er vi ud for Peterhead og har nu fået medstrøm. En times tid senere da vi er ud for Rattry head kulminerer den med over tre knob. En stor 60cm garnblåse, som vi sejlede tæt forbi, var trukket under vandet. Losslemouth, der havde været en mulig reservehavn passeres ved 20-tiden. De sidste par timer har vi haft noget vind (SV) og har rullet genuaen ud. Men først nu kan vi endelig slukke motoren og få hvilet ørerne. Ved 21-tiden får vi os en forskrækkelse, da der pludselig lyder en lang hvislelyd. Hvad var det? Vi farer rundt og tjekker alt, hvad tjekkes kan, men kan ingen fejl finde. Vi fik forklaringen da det blev så koldt, at vi skulle i vores jakker. De lå under spray hooden og under dem lå skippers redningsvest – OPPUSTET! Det var den, der havde hvæset. Ved 23-tiden driver der nogle heftige regnbyger over Morray Firth. De rejser en irriterende krapsø, der sjasker over fordækket og ind imellem sender et sprøjt i cockpittet, så det var rart at komme ind på Cromaty Firth, hvor ankeret kl. 01 går efter 125 nm. Desværre blev natten ikke helt rolig, for da strømmen vendte ved fire tiden, vende den Golonga så hun fik rumpen mod vind og sø og så gav hun sig til at plaske meget højlydt. Tirsdag den 8. juli 2003 Cromaty Firth-Inverness Vi er ret tidligt oppe, da det ikke er til at sove for larm fra plaskeriet og kl. 8.15 er vi afsted. Vinden er i vest 3-6 m/s, så det bliver stor + motor i starten, hvor vi tilmed ryger ind i et par regnbyger, så temperaturen føles kun lidt over frysepunktet. Kort før Cannery point ligger en megastor yacht fra ’Scottish Ocean Training Center’ og laver mand over bord med et hold elever. Det ser ud som om de har meget at lære endnu. Det har vi også, for vi ryger ud i kraftig modstrøm. Det havde vores beregninger ganske vist forberedt os på, bare ikke at den var så hård. Det ser ud til, at vi må vente en halvanden times tid på at runde Cannery Point. Vi vil ligge til ved en bøje, der ligger der for det samme, men opdager så, at der er kraftigt idvand langs kysten, og nu bliver vi hurtigt ført rundt om det skarpe hjørne. Solen er kommet frem og det er begyndt at blive varmt, så det bliver en herlig tur ind over fjorden. Kl. 12.45 er vi ud for Clachnahary Sea Lock og som forventet må vi vente, da slusen kun lukkes op højvande +/- 4 timer. Vi lader Golonga drive mens vi sætter bord op og spiser frokost, men allerede inden vi er helt færdige, bliver vi prajet fra slusen, at de er klar. Vi betaler 165£ for et 2 ugers permis og slusningen går kvikt. I slusen lige efter svingbroen, er der en meget snakkesalig slusevagt, der åbenbart kan se på os, at vi snart trænger til en øl, så han fortæller, at man på pubben lige bag hans sluse, serverer Scotlands bedste øl. Kl. 15 er vi fortøjet i Seaport Marina, Mulrtown, Inverness. Hurtig oprydning, for vi skal ind til byen og hente pigerne, der kommer med toget kl. 17.48. Vi når det kun lige med nød og næppe, for selvfølgelig tossede vi rundt og gik forkert, men det var dejligt at se dem og høre, at de havde haft en fin tur med udstrakt service af naboens søster og mand i Aberdeen. Da vi har fået pigerne installeret og forklaret vores problemer og bådens små skavanker, må de lige ud på travetur. En herlig spadseretur langs kanalen ned til Clachnaharry Inn, hvor vi vil spise til aften. Pragtfuld rib-steak med en pint af den herlige lokale øl ’Village Beer’. Den var lige så god som slusevagten havde lovet, men var også tre år i træk kåret som Scotlands bedste øl.


Tirsdag den 9. juli 2003 Seaport Marina, Inverness Efter morgenbad og morgenmad op til Caley Marina, der ligger ovenfor sluserne. Poul Erik skal have ny patron til sin redningsvest og vi skal have dem til at se på køleskabet. De kan intet stille op med de defekte print, men sender os til Tunchancs, et elektronikfirma yderst i industrikvarteret nede bag Seaport. Det var en længere travetur i bagende sol. Teknikeren i firmaet lovede at se på det, men ville intet love os. Vi kunne komme efter kl. 16, så ville de have besked. Det er en herlig dag med strålende sol og en let vind, så vi har alt ude til tørring. Der er så meget tørring i luften, at vi med små mellemrum tramper hynderne igennem for at få vandet til ydersiden, så det kan fordampe. Kisser har været i bund i deres skabe og har fundet ud af, at vi havde været lidt hurtige, da vi sagde, at der ikke var sket noget i de bagerste skabe. Der havde været vand. Tøjet er tilmed blevet en del misfarvet af beklædningen, som også havde givet afsmitning på mine T-shirts. Der er ingen vej udenom. Hun må op til vaskemaskinen i servicebygningen og give næsten det hele en tur i baljen. Nu har vi piger ombord, så vi må ned i Coop og købe nye forsyninger. Det er en fin-fin forretning, hvor vi kan købe alt det, vi mangler. Efter en dejlig frokost, går pigerne og jeg ind for at se på byen. Poul Erik er gået i gang med at pudse de rustfrie beslag, der er lidt anløbne efter turen i rigtigt saltvand, så han vil ikke med. Efter at have dasket rundt i centrum endte vi i det kæmpestore indkøbscenter ’East side’. Nu var vi også så trætte, at vi nødvendigvis måtte have en cappuccino at gå hjem på. Elektronikfirmaet havde desværre ikke kunnet trylle på vores køleelement. Aftensmaden stod på lammekoteletter med salat og rødvin. Skipper er stadig uvenner med rødvinsemballagen… Torsdag den 10. juli 2003, Seaport-Dochgarroch Efter morgenmad går vi lige en tur i Coop. Vi har ingen anelse om indkøbsmuligheder i aften, men så vidt jeg huskede, var de ikke eksisterende, så trods manglende køleskab, køber vi til to gange aftensmad inden vi kalder slusevgten ved Muirtown Flight. Problemet er ikke de tre sluser, men den meget stærkt befærdede vejbro lige før slusetrappen. Her er myldretid næsten hele dagen, så det kniber med tidspunkter, hvor de vil lukke op. Alle har været i sluser før, så der er ingen nervøsitet om bord og har man prøvet svenske sluser, er det ren lise at møde de totalt afstressede skotske slusefolk. I går, da vi var hos Caley Marine havde Poul Erik købt en ny patron til sin eksploderede redningsvest. Han havde desværre glemt også at købe en smelteudløser knap, så da han skruede den nye co2 i, gik den omgående. Derfor måtte vi, da vi havde passeret sluserne, lige sejle ind og hente nye igen. Skipper handlen tog kun fem minutter og inden vi forlod Seaport marine, havde vi fyldt tankene med vand og diesel, så vi var klar til at stå distancen. Jeg huskede den første strækning som ufattelig smuk. Smuk er den stadig, endog meget smuk. Men vi er godt en måned senere på året end sidst, jeg var her sammen med Niels og det betyder, at forårets blomsterpragt allerede er falmet en del. Allerede efter knap en halv times sejlads, får vi vores første stop ved svingbroen i Tomnahurich, da brovagten holder frokost. Jeg var henne at tale med ham og fik at vide, at den stakkels mand havde glemt sin madpakke og derfor sad og tyggede i en pose snacks af en slags. Skal vi vente, så lad os udnytte tiden, så vi spiser også frokost i den herlige skotske solskinssommer. Brovagten er først færdig og giver os et praj, men vi vil nu have vores mad i fred og ro. Der er nu også en anden god grund til at tage den med ro. Det er begyndt at blæse meget kraftigt, 10-12 m/s, og så er det ikke Loch Ness vejr. Her på kanalen mærker vi det bare næsten ikke, da de store træer langs bredderne giver læ. Fortsættes i næste nummer af Klubnyt


Månedens presseklip Indsendt af Karsten Prinds

Fredericia sejlklub i krise Medlemmer flygter fra sejlklubben på den anden side af Lillebælt. På et år er medlemstallet gået fra 400 til 110, og klubben kæmper nu for livet. Det kom frem på klubbens generalforsamling i denne uge, skriver Fredericia Dagblad: https://frdb.dk/fredericia/Fredericia-Sejlklub-i-oekonomisk-krisemedlemstallet-er-styrtdykket/artikel/173858 Kerteminde giver den fuld gas til Havnens Dag 100 havnebyer landet over vil den 9. juni fejre Havnens Dag. I Kerteminde bliver arrangementet det største nogensinde. Aktiviteterne vil sprede sig fra kysten og ind i Kertinge Nor, og en turbåd vil fragte gæsterne mellem alle aktiviteterne. https://www.e-pages.dk/kertemindeugeavis/418/2 Udekøkken, strand og kæmpe slæbested: Detaljerne om den nye marina i Middelfart Detaljerne er faldet på plads om den nye marina i Middelfart. Slæbestedet bliver dobbelt så stort som det nuværende, stranden bliver større, og sejlerne får udekøkkener. Se flere detaljer og grafikker hos i Fyens Stiftstidendes artikel: https://www.fyens.dk/middelfart/Detaljerne-paa-plads-Ny-marina-faarudekoekken-ny-servicekaj-formidlingshus-og-kaempebadestrand/artikel/3236188 Sydbank kaster penge i Kolding Sejlklub Sydbanks fonde støtter Kolding Sejlklubs indkøb af ny følgebåd med 25.000. Samtidig arrangerede banken og klubben i fællesskab en aften med vinsmagning og foredrag. 100 deltog. https://www.jv.dk/kolding/Kolding-sejlere-fik-en-uventet-godaften/artikel/2588391 Mærsk-fond støtter sydfynsk sejlklub med fire millioner Svendborg Amatør Sejlklub skal have nyt klubhus til fem millioner. Fire af millionerne kommer fra A.P. Møller Fonden. Det nye klubhus med moderne faciliteter skulle gerne kunne tiltrække unge medlemmer, håber formanden. Artiklen kræver abonnement: https://www.fyens.dk/svendborg/Stor-donation-Maersk-millioner-realiserersejlklubs-droem-om-nyt-klubhus/artikel/3231342

12


MEDLEMSNYT Velkommen Nye medlemmer

Velkommen Nyt medlem

Fartøjsejere Jørgen Hansen Jannik Thomsen Lars Bo Hemmingsen Jens Christian Muff Pedersen Sejlerskolen Mette Hoffmann Nørgaard 2. april Bendt Nielsen

70 år

25. april Leif Petersen

75 år

Tusind tak for den meget smukke blomsterbuket til min 75 års fødselsdag. Med venlig hilsen Rita Sølvhjelm Thetis Mange tak for den smukke buket, jeg modtog på min fødselsdag, det glædede mig meget. Med venlig hilsen Hanne Scavenius Tak for den flotte buket jeg modtog på min fødselsdag. Venlig hilsen Bendt Belinda Trods selvvalgt manglende annoncering af en rund fødselsdag, blev det alligevel opdaget og jeg modtog en flot buket, hvilket jeg selvfølgelig er meget glad for. Tak til de, der sørgede for hilsenen og tak til alle andre medlemmer. Med venlig hilsen Annalise Jørgensen, sekretær

….DET SKER I ODENSE SEJLKLUB SÆT DISSE DATOER I DIN KALENDER:

Søsætning, find din dato i skemaet i sidste Klubnyt 5. maj Standerhejsning 15. juni Odense Sejlklubs fødselsdag m. eskadresejlads i Odense Havn 23. juni Sankt Hans aften i Korshavn

Har du set vores nye hjemmeside på www.odensesejlklub.dk? 13


Har du set vores nye hjemmeside på www.odensesejlklub.dk?

Vi har stor respekt for det store arbejde Ove Thode har lagt i klubbens hjemmeside. Men udviklingen er løbet fra det CMS system, som Ove havde lavet hjemmesiden på. Derfor er Anja Malton og undertegnede gået i gang med opbygning af en ny hjemmeside, som kan overholde den nye lovgivning. Den nye hjemmeside vil ligesom den gamle være en form for leksikon for klubbens medlemmer, samtidig med at den gerne skal være en appetitvækker for kommende medlemmer og gæstesejlere. Den vil i første omgang indeholde det samme som den gamle. Bare præsenteret lidt anderledes. Man siger, at billeder siger mere end ord. Derfor har vi lyst til, at den nye side skal komme til at vise rigtig mange sejlbilleder. Hvis du har billeder at bidrage med, er vi meget modtagelige. Vi er nu nået så langt, at den gamle hjemmeside er lukket ned og den nye bliver vist på www.odensesejlklub.dk. Hjemmesiden er ikke færdig. Men egentlig forventer vi aldrig, den bliver færdig. For den skal helst blive ved med at vokse og udvikle sig, så den er interessant at se på - også om 1 år. Du kan nu se det foreløbige resultat og følge med i hjemmesidens udvikling fremover. Tom V. Kaspersen Kasserer Ps: har du ønsker, inputs eller forslag til noget du gerne vil kunne finde information om på hjemmesiden, så send en mail til Tom Kaspersen eller Anja Malton.

14


Klubbens organisation Formand / Kasserer for den selvejende institution Lystbådehavnen Stige Ø/Leder af C-hold Lars Johansen, Valnøddevej 24, 5270 Odense N, tlf.2346 5355 e-mail: formand@odensesejlklub.dk Næstformand / Klubhusforvaltning Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf. 2963 0918 e-mail: naestformand@odensesejlklub.dk Kasserer Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ, tlf.2374 9941, e-mail: kasserer@odensesejlklub.dk Sekretær Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3553 e-mail: sekretaer@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Havn og plads Havnefoged for O.S. Bjarne Karsten Rasch, Lunden 11, 5320 Agedrup, tlf. 6160 9750 / mobil: 2967 6442 e-mail: havneudvalg@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Korshavnbroen Henning Sørensen, Dragebakken 32, 5250 Odense SV, tlf.2320 0495 e-mail: korshavn@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / koordinator for ungdomsafdelingen Jonas Hansen, Hjallesegade 58, 5260 Odense S, tlf. 2258 8385 e-mail: ungdom@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / koordinator for klubudvikling René Fucke, Violvænget 5A, 5856 Ryslinge, tlf. 2360 8586 e-mail: rene@odensesejlklub.dk Bestyrelsesmedlem / Mentor kontakt Bente Høngsmark, Barmosevej 28, 5220 Odense SØ, tlf. 2423 0859 e-mail: b.hoengsmark@gmail.com Sejlerskoleleder John Christensen, Hesteskoen 28, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3214, Mobil: 2926 9926 e-mail: sejlerskole@odensesejlklub.dk Klubhusvært Lis Hansen, Hammeren 87, 5320 Agedrup, tlf. 2259 5683 e-mail: klubhusvaert@odensesejlklub.dk Fundraiser Jesper Ginnerup, mobil: 2513 5607, e-mail: ginnerup.jesper@gmail.com

15


Klargøring påsken 2018. Indsendt af Leif Nanok

Klubhus: Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C Klubbens postadresse: Valnøddevej 24, 5270 Odense N Klubbens bankkonto: Regnr. 1551 kontonr. 3577068607 Klubbens e-mail: formand@odensesejlklub.dk Klubbens hjemmeside: www.odensesejlklub.dk Klubbens facebook: www.facebook.com/odensesejlklub Klubbens medlemsbrev: klubnyt@odensesejlklub.dk

Klubnyt-redaktion:

Anja Malton Tønnesvej 33, 5270 Odense N, mob: 20 24 39 81 e-mail: klubnyt@odensesejlklub.dk

16

Klubnyt April 2018  
Klubnyt April 2018  
Advertisement