Výroční zpráva Klubu K2 2014

Page 1

Výroční zpráva 2014


Obsah Úvod............................................................................... 3 Rok 2014......................................................................... 7 Rodinné centrum Klubu K2............................................ 13 Školka K2 . ................................................................... 17 Vzdělávací institut Klubu K2.. ........................................ 21 Služby pro firmy............................................................ 25 Poradenství.................................................................... 27 Finanční zpráva za rok 2014........................................... 35


Vážení příznivci Klubu K2, rok 2014 byl náročný. Prověřil naši akceschopnost a profesionalitu. V rámci projektu Profesionalizace Klubu K2 všichni zaměstnanci, lektoři a dobrovolníci procházeli systematickým školením, účastnili se řady zajímavých kurzů a seminářů. Někteří z nás absolvovali dokonce rekvalifikační kurzy a zvýšili jsme si tak kvalifikaci pro naše pozice. To vše za běžného provozu, kdy bylo prioritou udržet rozsah i kvalitu nabízených služeb. Díky tomuto projektu jsme zase o krok před konkurencí, máme kvalitní vyškolené zaměstnance, kteří mají chuť pracovat a především hledat cestu dalšího rozvoje. Vzhledem k naší úspěšnosti na poli grantových podpor – loni jsme jich čerpali celkem sedm, přišla řada i na administrativu těchto projektů a na kontroly našeho hospodaření. Během jednoho roku jsme absolvovali audit hospodaření, kontrolu projektu MPSV, dvě kontroly projektů OPPA, kontrolu na Pražské správě sociálního zabezpečení. Tyto kontroly byly čistě administrativní, bylo třeba doložit všechny operace v rámci podpor, detailně byly zkoumány podpořené osoby či výstupy z projektů, byly zkontrolovány odvody za naše zaměstnance a správnost vyplácení mezd. Naše důkladná práce v administrativě a hospodaření i zde prokázala svoji kvalitu, všechny kontroly dopadly na výbornou. Sami jsme se rozhodli podstoupit dobrovolný audit sledující kvalitu našich rekvalifikačních kurzů. Zde poprvé z úst kontrolorů zazněly otázky na sledování kvality, spokojenost účastníků, péči o absolventa, komunikaci s lektorem, šlo zde o vlastní proces nejen o administrativní podklady. Je nám ctí, že jsme byli zařazeni do příkladů dobré praxe a získali Certifikát kvality udělený Fondem dalšího vzdělávání MPSV. I tento rok jsme se věnovali oblasti péče o děti, zúročili jsme naše dlouholeté zkušenosti, formulovali ve spolupráci s dalšími poskytovateli kvalitu této péče a vydali příručku Standardy kvality péče, která je první svého druhu v rámci oblasti péče o děti mimo zařízení MŠMT. Tým našich učitelek a pečovatelek vytvořil výchovně vzdělávací plány našeho dětského klubu a školky. I tak se odlišujeme, 3


víme, kam chceme děti vést, a hledáme vhodné metody. To vše s láskou a porozuměním. Vzhledem k nejasné budoucnosti grantových podpor jsme začali vyhledávat individuální dárce i firemní partnery. Začali jsme cíleně komunikovat, že jsme organizací, která pracuje neziskově, a že je čest nás podpořit. Doufáme, že budeme zajímavým partnerem. Děkuji všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolnicím, dárcům a partnerům za podporu v náročném roce 2014

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2

4


Naše vize

Klub K2 usiluje o zlepšení postavení rodičů s malými dětmi v soukromém i ve veřejném životě.

Poslání

Přispíváme k naplnění potřeb rodin s malými dětmi.

Naše historie

Klub K2 v datech 2005 založení obecně prospěšné společnosti Klub K2 2005 otevření klubu rodičů a dětí v MŠ Hřibská, Praha 10 2006 získání ocenění Společnost přátelská rodině 2008 vstup do České ženské lobby 2009 přestěhování klubu rodičů a dětí do Ostružinové 9, Praha 10 2009 udělení statusu „uznané organizace v rodinných aktivitách“ MPSV 2010 otevření Školky K2 s lesním programem 2010 vstup do Asociace lesních mateřských škol 2010 získání akreditace ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách – péče o děti 0 – 6 let v denním režimu 2011 spoluzakladatel Unie center pro rodinu a komunitu 2012 otevření první části naučné stezky Zahrada ve městě 2013 otevření nové Školky K2 v Olešské ulici udělení autorizace pro Kvalifikační zkoušky chův dle systému NSK vytvoření Standardů kvality péče o děti do 3 let

Naše předchozí projekty

Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené Podpořeno Evropským sociálním fondem v letech 2006–2008. Klub a kavárna pro rodiče s dětmi Podpořeno MPSV pro rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. Podpořeno MHMP v roce 2008 a 2009 a MČ Praha 10 pro roky 2007 až 2010. Já a moje rodina Podpořeno MPSV v letech 2008 a 2009. Kam s dětmi v Praze 10 – zpravodaj Klubko Podpořeno MČ Praha 10 pro rok 2010 a 2011. 5


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Komunitní práce s rodinou Podpořeno MPSV a MČ Praha 10, 2012, 2013, 2014 Zahrada ve městě Výhra v soutěži Zásobník projektů – město na míru MČ Praha 10, 2012, 2013, 2014 Alternativní formy péče o děti do 3 let Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2010–2012 Znovu do práce s podporou Klubu K2 Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013–2014 Profesionalizace Klubu K2 Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013–2014

6


ZAHRADA VE MĚSTĚ – naučná stezka neje Pod jménem kosatec si většina z nás představí fialovomodré palice zahradních kosatců. Barev však může být celá řada, proto je jejich latinský název iris spojen se jménem řecké bohyně duhy. Český název kosatec je odvozen od štíhlých ostrých listů připomínajících tvarem kosu. Na zahrádkách obdivujeme nejrůznější kultivary, nejčastěji jde o kosatec bradatý či německý. U zahradníků jsou oblíbené především pro nenáročné pěstování a širokou škálu barev. Málokdo ale ví, že kosatec můžeme najít i ve volné přírodě – v České republice roste volně sedm druhů kosatců. Dříve jich bývalo osm, ale kosatec žlutofialový (Iris spuria) je dnes již vyhynulý. Nejběžnějším druhem je u nás kosatec žlutý, který dorůstá výšky až jednoho metru. Daří se mu na březích rybníků a řek

nebo na jiných vlhkých stanovištích. Jeho plodem je trojhranná tobolka, v níž se ukrývají velká, tmavá, plochá semena. Ta se do okolí šíří vodou, ale roznáší je i ptactvo. Kosatec žlutý najdeme skoro po celé Evropě, v Přední Asii i severní Africe. Byl zavlečen do některých oblastí Severní i Jižní Ameriky. V podmáčené půdě udržuje rostlinu silný plazivý oddenek. Oddenky se dříve používaly v lidovém léčitelství k zastavování krvácení. Dodnes jsou oddenky kosatce, známé jako „fialkový kořen”, zdrojem vonné silice oleum iridis, která se využívá při výrobě parfémů a také ke zlepšení vůně léčiv. Pro velký obsah tříslovin se kosatce v minulosti využívaly k vydělávání kůží. Obsažené třísloviny a silice jsou slabě jedovaté.

KOSATCOVÁ Zdravím vás, přátelé, mé jméno je kosatec žlutý. Různobarevné pyšné hlavy mých bratrů zdobí každé jaro záhony zahrad, já však skromně čním nad vodní hladinou.

Rok 2014

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

Kosatec má ostré, špičaté listy. Podle nich dostal své jméno. Víš, co je kosa a na co se používá? Najdi ji na obrázku mezi nástroji. Jak se jmenují ostatní nástroje a k čemu slouží?

!

Co se nám povedlo v roce 2014 Kosatce Jaroslav Vrchlický

Projekty roku 2014

Ve vlhké nivě přesladce se usmívaly kosatce, jak by v ně ryzí zlato ze slunce bylo sváto.

Znovu do práce s podporu Klubu K2 V projektu jsme podpořili rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha -Adaptabilita a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. ? Z prostředků OPPA 5 jsme realizovali tyto aktivity, ve kterých jsme podpořili celkem 261 osob: yy Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti (28 osob) yy Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory (12 osob) yy Kurz podnikání v sociálních službách (12 osob) yy Kurz sociálních dovedností (20 osob) yy Pracovně právní poradenství (112 osob) yy Podporovaná místa ve Školce K2 (59 osob) yy Sdílená kancelář (18 osob)

Roj žlutých motýlů jak v spěch by v letu utkvěl na stvolech, se velké chvěly květy, nad vodou rozesety.

V jakých měsících kosatec kvete?

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Latinské jméno kosatce – iris bylo vytvořeno podle slova duha, protože kosatce mohou mít hodně různých barev. Vidíš na naší tabuli někde duhu? A kdy ji můžeš vidět v přírodě? Které barvy na duhu patří a které ne? Zkus je vyjmenovat a ukázat i ve správném pořadí.

Také na lidském těle má jedna část jméno podle duhy – duhovka. Může mít u různých lidí různou barvu – modrou, zelenou, hnědou. Kde ji můžeš najít? Jakou barvu duhovky máš ty a jakou třeba tvoji rodiče nebo sourozenci?

Autor projektu: Klub K2, o.p.s. Texty: Leona Hornová Ústřední ilustrace: Lucie Martišková Doplňkové ilustrace: Eliška Surmová (19 let), Veronika Linhartová (14 let) Autoři fotografií: Leona Hornová, Eva Černá

To zlato plné odstínů se uklánělo v hlubinu, kde se zrcadlem vodním tůň tmavá spala pod ním. ...

XII

Pokus: Výroba domácí duhy 1. 2. 3. 4. 5.

Misku naplň do poloviny vodou. Zrcátko položíme do misky, tak aby bylo z části ponořené. Posviť baterkou na tu část zrcadla, která je ponořená pod vodou. Nad baterkou přidrž bílý papír. Pozoruj, co se na bílém papíře objeví.

Grafické zpracování: Eva Černá Realizace: Krásný & Kout – www.infopanely.com Více informací na: www.klubk2.cz Tento projekt byl podpořen městskou částí Praha 10 v rámci soutěže Zásobník projektů – město na míru v roce 2014.

V rámci projektu jsme též vytvořili metodiky kurzů a metodiku sdílené kanceláře. Především si však považujme zpracování Školního vzdělávacího programu a Standardů kvality péče, které nám pomohly vytvořit předpoklady pro kvalitní práci s dětmi.

Profesionalizace Klubu K2 Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu PrahaAdaptabilita a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. Umožnil nám zlepšovat naše služby, dále se vzdělávat, pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Bylo podpořeno celkem 7


54 osob. Za nejzásadnější uskutečněné akce považujeme:

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Společné aktivity: Celý tým Klubu K2 absolvoval teambuilding, školení komunikace, strategické porady atd. Realizační tým pak finanční řízení, trénink komunikace, hodnocení výkonu atd. Byli proškoleni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci – trénink komunikace, semináře komunikace, supervize, tvoření. Společná aktivita byla nabídnuta i dobrovolníkům. Aktivity individuálního profesního rozvoje: Realizační tým absolvoval koučink, ředitelka a manažerka školky pak dlouhodobé kurzy manažerských dovedností. 3 členové týmu prošli výcvikem mediace. Byl vyškolen logopedický asistent. Odborná poradkyně prošla systematickým školením v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Učitelky absolvovaly kurzy pro implementaci vhodných metod pro práci s cílovou skupinou. Výstupem z celého projektu je Rozvojový vzdělávací plán, v rámci něhož se budeme dále profesně vzdělávat v souladu s cíli organizace. Za výsledky dobrého nastavení celého projektu považujeme především to, že je organizace schopna samofinancování, máme jasnou strukturu řízení, jsou nastaveny základní řídící procesy a tým je stabilizován. Jsme odbornou veřejností i klienty považováni za profesionály a lídry v práci s cílovou skupinou v lokalitě. Naše inovace jsou zaváděny do organizací v celé ČR. Komunitní práce s rodinou V roce 2014 jsme realizovali projekt Komunitní práce s rodinou, podpořený MPSV a MČ Praha 10, který naplňoval priority MČ Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb a vycházel z nového pojetí Preventivních aktivit na podporu práce s rodinou tak, jak je prosazuje MPSV. V rámci projektu řešíme prevenci sociálně patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách malých dětí. Provádíme diagnostiku problémů v rodinách, navrhujeme společně s klienty řešení. Provázíme rodiny problémovou situací.

Za hlavní přínos projektu považujeme: ● Udržení místa a prostředí – komunitní centrum, kam rodiny s důvěrou chodí a v bezpečném prostředí se svěřují se svými problémy yy Začlenění našich služeb do ko8


yy yy yy yy

Rok 2014

yy

munitního plánování sociálních služeb Prahy 10 Velký zájem o individuální psychologickou poradnu Rozšíření naší nabídky o službu logopedického asistenta Naplněnou kapacitu poradny pracovně právní Zájem o semináře a workshopy Pokračování podpory pro mladistvé s vícečetným postižením

Aktivity, které jsme klientům nabídli a poskytli: Poradenství yy Základní poradenství – poskytnutí krizové intervence a poskytnutí základního poradenství a distribuce do ostatních organizací a institucí. Podpořeno 100 osob. yy Právní poradna – podpořeno 30 klientů. yy Sociální poradenství – podpořeno 23 klientů. yy Psychologické poradenství – podpořeno 21 klientů. yy Logopedická prevence – podpořeno 42 klientů. yy Semináře a vzdělávací kurzy pro rodiče – podpořeno 202 osob. yy Kurz sociálních dovedností pro dospívající s jinakostmi – podpořeno 11 osob. Video Trénink Interakcí Novinkou, kterou jsme nabídli v roce 2014, je práce s rodinami pomocí techniky Video Trénink Interakcí. Metoda je založena na natáčení videozáznamu převážně v přirozeném prostředí klienta a jeho následném odborném rozboru. Jejím hlavním přínosem je pomoci se zvědoměním rodičovských kompetencí, uvědomění si silných a fungujících stránek rodiče. Práce pomocí videa pomáhá „číst“ dítě a jeho specifika, pomáhá porozumět chování dítěte v kontextu rodiny a třeba i školky. Použití metody VTI příznivě podporuje komunikaci v rodině. (podpořeno 5 rodin) Zásobník projektů – město na míru Také v roce 2014 jsme dvakrát uspěli v soutěži Městské části Praha 10 Zásobník projektů – město na míru s těmito projekty:

Zahrada ve městě – naučná stezka – třetí část Pokračovali jsme v započaté realizaci naučné stezky Zahrada ve městě 9


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

inspirované rostlinami, které daly ulicím Zahradního Města jméno. V roce 2014 přibyly tabule do ulic Kosatcová, Sněženková, Hvozdíková, Kapraďová. Také tentokrát jsou texty na tabulích určeny nejen dospělým, ale především dětem. Ty tady najdou hezké obrázky i zajímavé úkoly. Slavnostní otevření druhé části naučné stezky doprovodil 18. října bohatý program. Divadelní představení, recyklační výtvarná dílna na květinové téma, kreativní stánek Lucie Martiškové, poznávání všemi smysly atd. Řadu aktivit zajistili spolu s občerstvením naši dobrovolníci. Během dopoledne byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Kdo žije v kapradí. Komunitní akci Slavnostní otevření naučné stezky podpořil také Magistrát hl. města Prahy v rámci projektu Komunitní akce pro rodinu na Praze 10.

Neviditelní sousedé II. Děti ze Školky K2 i žáci ZŠ Olešská pátrali již podruhé po svých neviditelných hmyzích sousedech v okolí budovy základní školy. Fotografovali, malovali, povídali si. Velkoformátové fotografie rozšířily naši originální plotovou galerii před Školkou K2 v Olešské ulici. Kolemjdoucí tak mohou obdivovat hmyzí rozmanitost i se něco málo dozvědět. Součástí slavnostní vernisáže byla odborná přednáška a malé divadelní představení. Komunitní akce pro rodinu na Praze 10 V rámci projektu Magistrátu hlavního města Praha jsme uskutečnili 4 komunitní akce určené občanům Prahy 10, nabízející jim smysluplné trávení volného času. Na akcích také informujeme občany o našich dalších službách směřujících k podpoře rodin s malými dětmi. Do komunitních akcí se zapojilo cca 255 klientů. Zrealizované akce: Den pro rodinu 80 klientů, Zahradní slavnost – 35 klientů, Stavba hmyzího hotelu – 40 klientů, Zahrada ve městě – 100 klientů.

10


Leden yy Zakončili jsme první běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory yy Zahájili jsme sedmý běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti Březen yy Zúčastnili jsme se akce Společně ukliďme Prahu 10 Duben yy Proběhla třetí zkouška NSK Chůva pro děti do nastoupení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky yy Uspořádali jsme Čarodějnice s opravdovým ohněm yy Na akci NGO Market jsme zajistili dětský koutek a prezentovali jsme tak svou činnost Květen yy Uspořádali jsme Den pro rodinu v areálu Gutovka yy Stali jsme se členy Asociace rané péče a výchovy yy Prezentovali jsme se na Veletrhu sociálních služeb Prahy 10 yy Zahájili jsme druhý běh Kurzu podnikání v sociálních službách yy Zakončili jsme sedmý běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti Červen yy Znovu jsme zvítězili v Zásobníku projektů MČ Praha 10 a získali prostředky na třetí část naučné stezky Zahrada ve městě yy Zakončili jsme druhý Kurz podnikání v sociálních službách yy Zahradní slavností jsme ukončili školní rok ve Školce K2 Olešská Červenec – srpen yy Ve Školce K2 probíhal letní provoz yy Rodinné centrum Ostružinová prošlo revitalizací Září yy Otevřeli jsme hmyzí hotel na zahradě Školky K2 yy Celý tým odpočíval i plánoval na relaxačním pobytu v Poděbradech Říjen yy Otevřeli jsme třetí část naučné stezky Zahrada ve městě yy Dobrovolníci ze společnosti Zentiva uskutečnili dobrovolnickou brigádu na zahradě Školky K2 11

Rok 2014

Jak jsme prožili rok 2014


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Listopad yy Proběhla vernisáž druhé části naší plotové galerie Neviditelní sousedé II. yy Proběhla čtvrtá zkouška NSK Chůva pro děti do zahájení školní docházky Prosinec yy Vydali jsme odbornou příručku Standardy kvality péče o děti do 3 let v zařízeních yy Naše dobrovolnice Petra Svobodová byla vyhlášena Dobrovolnicí roku MČ Praha 10


Ostružinová 9, Praha 10

Marie Petrů Manažerka Rodinného centra

„NAŠLA JSEM MÍSTO, KAM DĚTI CHODÍ RÁDY A JÁ JE RÁDA DO KLUBU K2 POSÍLÁM. JE TO PĚKNÉ A INSPIRATIVNÍ PROSTŘEDÍ, KDE SE DĚTEM MAXIMÁLNĚ VĚNUJÍ, A JÁ NEMÁM STRACH, ŽE O NĚ NENÍ DOBŘE POSTARÁNO. DÁLE JSEM VELICE RÁDA ZA OCHOTU, LIDSKÝ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP VŠECH LEKTOREK. KAŽDÉ DÍTĚ JE BRÁNO TAKOVÉ, JAKÉ JE, I DÍTĚ ZNEVÝHODNĚNÉ JE PLNOHODNOTNÝM PARŤÁKEM. DALŠÍ PLUS JE PESTRÝ A STÁLE NOVÝ PROGRAM, ALE ZÁROVEŇ I DOSTATEK ČASU NA HRANÍ.“  E. Š.

Rodinné centrum je srdcem Klubu K2. Tady všechno začalo a sem také chodí rodiče s těmi nejmenšími. Můžete sem přijít už s miminkem, třeba na oblíbená cvičení, starší děti samy chodí do Dětského klubu. Jednou týdně pořádáme otevřenou hernu, ve které si děti pohrají i za nepříznivého počasí. Volná herna je určená všem, třeba i náhodným kolemjdoucím. Rodičům nabízíme řadu přednášek na zajímavá témata týkající se především rodičovství a výchovy dětí. Navíc jsme schopni podpořit rodiny i v krizových situacích, zprostředkovat jim konzultace s odborníky za zvýhodněných podmínek. Naší výhodou je, že jsme součástí Klubu K2, který si klade za cíl přinášet rodinám komplexní podporu a provázet rodiny od narození dítěte do nástupu školní docházky. Služeb rodinného centra využilo v roce 2014 – 446 klientů Do Dětského klubu docházelo 48 dětí Kurzy pro miminka navštěvovalo 88 rodičů s dětmi Do herny přišlo 34 rodičů s dětmi. Ostružinová 9, Praha 10, tel.: 723 824 703, info@klubk2.cz

13

Rodinné centrum

Rodinné centrum Klubu K2


Kurzy pro rodiče s dětmi v Rodinném centru K2

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Ve společných pravidelných aktivitách upevňují rodiče svůj vztah s dětmi, více se poznávají, sbližují. Rodiče zde nacházejí inspiraci i pro domácí prostředí, vznikají nová přátelství. Největší zájem je o cvičení s miminky a o cvičení pro děti od 1 roku do 3 let. Cvičení je zaměřené na podporu psychomotorického vývoje a poskytuje rodičům i řadu námětů na činnosti v domácím prostředí. Miminka I – ležím Lektorka: Bc. Taťána Vopálenská Kurz pro maminky s miminky od 1 do cca 7 měsíců. Rodiče se naučí spoustu říkanek, škádlivek a pohybových her. Vyzkouší si aktivity, které mohou s dětmi dělat doma. Ty se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se pracuje na zpevnění svalstva a podpoře lezení či sedu. Kurz posiluje pouto mezi rodičem a dítětem. Miminka II – lezu Lektorka: Bc. Taťána Vopálenská Cvičení rodičů s dětmi pro rozvoj psychiky i motoriky dítěte. Cílem cvičení je vytváření prostoru pro zdravý emocionální, fyzický, psychický i psychosociální vývoj dítěte a pozitivně působí na vztahy mezi rodiči a dětmi. Aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se dopracují až k prvním krůčkům. Maminky mají možnost sdílení své nové životní role s dalšími rodiči, posilují svoje sebevědomí a rodičovské kompetence. Miminka III – chodím Lektorka: Bc. Taťána Vopálenská Kurz pro rodiče s dětmi, které začínají s prvními samostatnými krůčky. Prostřednictvím hudby, říkanek, rytmických a pohybových cvičení se děti seznamují se svým tělem, rozvíjejí hudební a smyslové cítění, učí se socializaci v kolektivu a komunikačním dovednostem. Rodiče posilují své rodičovské kompetence.

Dětský klub aneb zkusíme to bez maminek Lektorky: Kateřina Uličná, Michaela Megová Dopolední program pro děti, které si mohou poprvé v životě vyzkoušet, jaké to je v kolektivu vrstevníků


Dětský klub byl vždy otevřen tři dopoledne v týdnu. Letos jsme prodloužili úterní a páteční provoz až do 15 hod. Dětský klub navštěvují děti od 2 let a stráví zde spolu se dvěma kvalifikovanými lektorkami příjemné dopoledne. Společně cvičí, hrají si, zpívají, tancují, tvoří. U dětí je velmi oblíbené i naše loutkové divadlo a malování. Oproti jiným službám podobného typu nabízíme opravdu kvalitní program a nejen hlídání dětí. Rodiče tak mají jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno.

Přednášky pro veřejnost Pro všechny zájemce nabízíme zajímavé přednášky na téma výchovy a nejnovějších výchovných směrů, zdraví, ale i z oblasti práva či psychologie. Vyhledáváme aktuální témata, oslovujeme přední odborníky. (s možností hlídání dětí)

Přednášky a akce pro veřejnost v Rodinném centru K2 Leden Zdravá výživa dětí – Martina Kučerová, Dis Úspěšný životopis a pohovor – sladění rodinného života – JUDr. Jana Seemanová Novinky v Občanském zákoníku – JUDr. Jana Seemanová Únor Montessori – Ing. Jana Břicháčková Březen Dědictví – nový občanský zákoník – JUDr. Jana Seemanová Jak správně pečovat o dětské zoubky – Tereza Sisáková, Dis. Duben Cannisterapie – Petra Drvotová Květen Prevence dětských úrazů – diplomovaný záchranář Marek Hylebrant Září První pomoc – diplomovaný záchranář Marek Hylebrant Ostružinová 9, Praha 10, tel.: 723 824 703, info@klubk2.cz

15

Rodinné centrum

bez rodičů. Je to dobrá příležitost pro rodiče, kteří si třeba potřebují něco zařídit, a pro děti je to vlastně malá příprava na vstup do školky.


Říjen Správný psychomotorický vývoj – Mgr. Soňa Pohanková Listopad Zpět do práce – JUDr. Jana Seemanová

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Komunitní akce Únor Masopust v K2 Březen Burza dětského jarního a letního oblečení a hraček Jarní úklid na Zahradním Městě Duben Velikonoční dílna Pálení čarodejnic Květen Den pro rodinu na Gutovce Říjen Zahrada ve městě III Listopad Adventní věnce Prosinec Mikuláš


Školka K2

Školka K2

Olešská 18/2222, Praha 10

Julie Blábolová Manažerka Školky K2 „JELIKOŽ JSEM MĚLA ZAMĚSTNÁNÍ, O KTERÉ JSEM NECHTĚLA PŘIJÍT, VRÁTILA JSEM SE PO OSMI MĚSÍCÍCH MATEŘSKÉ DOVOLENÉ NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK DO ZAMĚSTNÁNÍ. NEBYLO TO LEHKÉ, SYNA JSEM DALA DO JESLÍ. ALE MĚLA JSEM POCIT, ŽE TO NENÍ ONO. VNÍMALA JSEM, ŽE ZDE DĚTI PŘEDEVŠÍM HLÍDAJÍ, ALE NIJAK ZVLÁŠŤ NEROZVÍJEJÍ. PROTO JSEM SE ROZHODLA DÁT HO JINAM A VZPOMNĚLA SI NA KLUB K2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚ PŘESVĚDČIL, ŽE JE TO DOBRÉ MÍSTO. SYN SE BRZO ADAPTOVAL A DO ŠKOLKY SE TĚŠÍ. UČITELKY JSOU VSTŘÍCNÉ, JAK K DĚTEM, TAK I K RODIČŮM A MAJÍ PRO DĚTI PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM, KTERÝ JE ROZVÍJÍ. JSEM RÁDA, ŽE I V MÉ NEPŘÍTOMNOSTI JE O SYNA DOBŘE POSTARÁNO. POMOCÍ ŠKOLKY K2 SE MI POVEDLO SKLOUBIT RODINNÝ I PRACOVNÍ ŽIVOT TAK, ABY BYLA CELÁ NAŠE RODINA KLIDNÁ A SPOKOJENÁ.“  K. H. Naše Školka K2 nabízí program pro všechny děti od 2 let. Má kapacitu 45 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd, a věnuje se jim 5 učitelek. K dispozici máme velkou zahradu ke každodennímu pobytu venku. Najdete u nás vstřícné a přátelské prostředí respektující individualitu dítěte. Olešská 18/2222, Praha 10, tel.: 721 088 186, skolka@klubk2.cz

17


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Náš výchovně-vzdělávací program „Rosteme s přírodou – hledáme své místo ve světě“ učí děti lásce k přírodě, k respektu ke svému okolí, vede je k poznávání běhu lidského života. Inspiruje děti k poznávání a učení, k tvořivému přístupu a k osobnostnímu rozvoji. Pravidelnou součástí každodenního programu jsou aktivity podporující zdravý tělesný vývoj – Vítkův chodník (cvičení pro podporu zdravé klenby dětských nohou), jóga a pobyt na zahradě. Každý měsíc je pro děti připraven tematický dopolední program: divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie, ekologické výukové programy o zvířátkách a životě v přírodě. Školka K2 nabídla v roce 2014 místa pro: 44 dětí leden – červen 35 dětí letní školka, červenec – srpen 56 dětí září – prosinec

Tým Mgr. Iveta Burdová Bc. Petra Velcová Kateřina Veselá Lenka Ludlová DiS. Lenka Linhartová Zuzana Nováková Mgr. Leona Hornová


Leden Ptáčci ve městě – program Lesů hl. města Prahy Únor Masopust Povídání se zvířátky – program Lesů hl. města Prahy Březen Jarní úklid – brigáda na zahradě Dentální hygiena Duben Velikonoční dílna – nejprve pro děti, pak pro rodiče Psi pro život – canisterapie Čarodějnice a táborák Květen Rozkvetlá louka – co se děje na louce Pohádková vzducholoď – divadlo Kukadlo Červen Včelí království – program Lesů hl. města Prahy Zahradní slavnost pro všechny přátele Školky K2 Výlet do Toulcova dvora Červenec – srpen Letní prázdninová Školka K2, tematicky zaměřené bloky: Dinosauři, Cirkus, Pojďte s námi do pohádky Září Jde vaše dítě poprvé do školky? – PhDr. Simona Hoskovcová, Mgr. Regína Dlouhá Říjen Stavba a otevření hmyzího hotelu Podiatrie – přednáška Bc. Michaely Hypšové pro rodiče Pohádková vzducholoď – divadlo Kukadlo Listopad Přednáška o zvířatech žijících v našem okolí – Ing. Jiří Patoka, Dis. Otevření II. části plotové galerie Neviditelní sousedé Když les usíná – program Lesů hl. města Prahy Keramická dílna – tematicky zaměřená práce v keramické dílně ZŠ Olešská Olešská 18/2222, Praha 10, tel.: 721 088 186, skolka@klubk2.cz

19

Školka K2

Doprovodné akce Školky K2


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Prosinec Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce – Divadlo Kukadlo Zpívání u betlému – společné setkání s rodiči


Vzdělávací institut Klubu K2

PhDr. Ivana Helebrantová „ANI JSEM NETUŠILA, JAK MOC MI REKVALIFIKAČNÍ KURZ PÉČE O DĚTI ZMĚNÍ ŽIVOT. OBJEVOVALA JSEM POSTUPNĚ NOVÉ MOŽNOSTI VÝCHOVY A CELKOVÉHO PŘÍSTUPU K DĚTEM. MOJE NADŠENÍ NEZNALO MEZÍ A JÁ SE SNAŽILA TEORETICKY ZÍSKANÉ INFORMACE HNED PŘEVÁDĚT DO PRAXE DOMA. MOJE DĚTI PAK TUTO EUFORII ZASE VRACELY DO PATŘIČNÝCH MEZÍ. DNES MOHU ŘÍCI, ŽE NAŠI RODINU TENTO KURZ VELICE OBOHATIL. NAVÍC JSEM SI ZAČALA BÝT JISTÁ, ŽE S DĚTMI CHCI ZŮSTAT I PRACOVNĚ. OSUD TOMU CHTĚL A JÁ SE MOHLA UCHÁZET O MÍSTO LEKTORKY DĚTSKÉHO KLUBU A DÍKY REKVALIFIKACI TU DNES PRACUJI. MŮJ ŽIVOT SE TAK UBÍRÁ SMĚREM, KTERÝ JSEM SI MOC PŘÁLA. DÍKY KLUBU K2 JSEM NAŠLA PROFESI, KTERÁ MI DÁVÁ SMYSL, MOHU SE DÁL VZDĚLÁVAT, A TO VŠE S PRIMA LIDMI KOLEM.“  K. U. Jako zkušený a dlouholetý poskytovatel služeb péče o děti nabízíme také vzdělávání pro ty, kteří o děti chtějí pečovat profesionálně.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti Pro všechny, kteří chtějí profesionálně pečovat o děti a dozvědět se také něco více z tohoto oboru, pořádáme 153 hodinový kurz. Zájemci získají základy z psychologie a pedagogiky. Dozví se o psychomotorickém rekvalifikace@klubk2.cz, asociacepecovatelek@klubk2.cz

21

Vzdělávací institut

Koordinátorka vzdělávacích aktivit Klubu K2


vývoji dítěte, správné výživě, prevenci onemocnění. Naučí se poskytovat první pomoc, ale také využívat vzdělávací a aktivizační techniky. Nechybí ani sociálně-právní minimum, zákonné normy ČR v péči o děti a další. Absolvování kurzu umožňuje uplatnit se jako chůva či pečovatelka o děti od narození do 6 let.

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Kvalifikační zkouška chův dle Národní soustavy kvalifikací Druhou cestou, jak se stát profesionální chůvou či pečovatelkou, je složení jednorázové kvalifikační zkoušky Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ke zkoušce se uchazeči připravují sami, na základě podkladů a doporučení, které jim poskytneme. Pak už jen stačí přijít a složit zkoušku. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, spadá do Národního systému kvalifikací. Klub K2 byl první organizací v České republice, která autorizaci k provádění zkoušek získala.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory Kurz určený také pečovatelkám, tentokrát však se zaměřením na péči o seniory. Na koncepci kurzu jsme spolupracovali s největším poskytovatelem sociálních služeb v Praze 10 – Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci. Možnosti uplatnění absolventů vyplývají z názvu – individuální pečovatelky v domácnostech seniorů a terénní pracovníci.

Kurz pro podnikání v sociálních službách Těm, kteří by se chtěli v podnikání osamostatnit, nabízíme tento kurz. Jeho absolventi mohou podnikat jako chůvy či pečovatelky o seniory, mohou si založit dětský klub nebo mateřské centrum apod. Výstupem kurzu je zpracování vlastního podnikatelského záměru.

Pro absolventy kurzů – Asociace pečovatelek Nejen našim absolventům nabízíme členství v Asociaci pečovatelek, která nabízí příležitost k výměně profesních zkušeností, vzdělávací aktivity apod. všem, kteří se v nejrůznějších formách věnují péči o děti do 3let. Asociace poskytuje také právní podporu, informuje o potřebných administrativních podmínkách i o změnách v legislativě. Činnost asociace koordinuje L. Militká, asociace@klubk2.cz. 22

rekvalifikace@klubk2.cz, asociacepecovatelek@klubk2.cz


Kurzy absolvovalo v roce 2014 celkem 36 uchazečů. Zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky složilo v roce 2014 celkem 8 žen. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti – 16 absolventů Podnikání v sociálních službách – 6 absolventů Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory – 6 absolventů Leden Výchova prožitkem – Mgr. Radka Rubešová Smyslová aktivizace – Mgr. Helena Michálková, Ph.D. Březen Kvalita a efektivita řízení – Mgr. Zuzana Bečvářová Supervize – Mgr. Radomila Lorencová Duben Profesní kompetence pečovatelek o děti – Mgr. Regína Dlouhá Pastel a jeho krása – Markéta Kotková Červen Jóga – Hanka Luhanová Září Pohybové hry pro děti – Marta Zlámaná Adaptace dětí – PhDr. Simona Hoskovcová Listopad Vztek dítěte a náš přístup k němu – Lucie Horychová Zákon o dětské skupině – Mgr. Regína Dlouhá Současné trendy a požadavky na pracovním trhu – Ing. Gabriela Puflerová, MBA a Mgr. Monika Hercegová Prosinec Dynamika skupiny – Lucie Horychová Požadavky na kvalifikaci pečujících osob dle Zákona o dětské skupině – Mgr. Regína Dlouhá rekvalifikace@klubk2.cz, asociacepecovatelek@klubk2.cz

23

Vzdělávací institut

Jednodenní semináře a workshopy


Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014


Služby pro firmy

Mgr. Regína Dlouhá Nabídka služeb pro firmy vychází z naší dlouhodobé vize, zapadá do našeho poslání. Snažíme se podporovat rodiče v jejich profesní dráze, přispívat k naplnění jejich potřeb, a tím i ke zlepšení postavení rodičů s malými dětmi ve veřejném životě. Známe realitu a víme, že rodiče s dětmi jsou významnou skupinou pracovníků ve všech firmách. Pokud firma vyjde těmto lidem vstříc, najde v nich spolehlivé a schopné zaměstnance. Máme zkušenosti s péčí o děti, sami provozujeme školku a školíme kvalifikované pečovatelky. Proto můžeme nabízet např. hlídání dětí při firemních akcích, ale i konzultace ke zřízení a provozu firemních školek a dětských skupin. Naší předností je flexibilta, profesionalita našich pečovatelek, které jsou námi proškoleny, samozřejmostí je pojištění. V letošním roce jsme sestavili příručku Standardy kvality péče, která zjednodušuje orientaci pro zájemce o zřízení vlastního zařízení péče. Firmám nabízíme místa pro děti jejich zaměstnanců v našich zařízeních, jsme připraveni založit firemní školku. Konzultace ke zřízení a provozu firemní školky jsme již poskytli několika společnostem (např. Okresní soud Praha – východ, Rudolfinum, Dětská skupina Motýl při Akademii věd). Olešská 18, Praha 10, tel.: 728 564 683, regina@klubk2.cz

25

Služby pro firmy

Ředitelka Klubu K2


Několik let pomáháme České spořitelně s realizací jejich programu Čáp. V rámci programu se maminky na mateřské a rodičovské dovolené pravidelně školí a my jim hlídáme děti v prostorách České spořitelny. Hlídáme cca 35 dětí od narození do 7 let, zatím nejmladšímu dítěti nebyl ani měsíc. V letošním roce jsme navázali obdobnou spolupráci i se Sociologickým ústavem AV ČR. Jsme partnerem pro jejich konference a semináře, které během roku pořádají. Hlídáme jak v prostorách blízkých přednášce či semináři, tak nabízíme hlídání v našich provozovnách.

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

S obdobnými zakázkami se na nás obrací i další firmy a společnosti. Jsme spolehlivým a zkušeným partnerem.

26

Olešská 18, Praha 10, tel.: 728 564 683, regina@klubk2.cz


Poradenství

Marie Petrů Klíčová sociální pracovnice, provozní manažerka Rodinného centra info@klubk2.cz tel.: 723 824 703 Náš cíl – poskytovat komplexní služby pro rodinu, by nebylo možné realizovat bez nabídky kvalifikovaného odborného poradenství. Vycházíme při tom z potřeb, které rodiny mají. Při setkávání s klienty se často objevovaly problémy, které bylo nutné řešit s odborníkem. To nás přivedlo k myšlence zajistit i takové služby. Obrátit se na nás mohou rodiče, kteří řeší jak běžné rodinné problémy, tak těžké životní situace. Nabízíme jim poradenství sociální, psychologické, psychomotorické a právní. Zajišťují ho naši stálí spolupracovníci – odborníci s potřebnou kvalifikací, psycholog, právník atd.

Poradenské služby, Marie Petrů, info@klubk2.cz

27

Poradenství

Díky grantovým podporám můžeme nabízet poradenství zdarma, nebo za velmi vstřícné ceny.


Právní poradna

JUDr. Jana Seemanová

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

pravniporadna@klubk2.cz „RÁDA BYCH PODĚKOVALA ZA POMOC JUDR. SEEMANOVÉ. ŘEŠILA JSEM KLASICKOU SITUACI – NESCHOPNOST ZAMĚSTNAVATELE VYJÍT MI VSTŘÍC SE ZKRÁCENÝM ÚVAZKEM, COŽ VYÚSTILO DO VÝPOVĚDI PRO NADBYTEČNOST. DÍKY POSKYTNUTÉ KONZULTACI, JSEM ZÍSKALA SEBEJISTOTU VE VYJEDNÁVÁNÍ A VYJEDNALA SI TAK LEPŠÍ ODSTUPNÉ. PRÁCI MI TO SAMOZŘEJMĚ NEZACHRÁNILO, ALE PODPORA ZE STRANY PANÍ PRÁVNIČKY BYLA NAPROSTO SKVĚLÁ. JE TO ČLOVĚK NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ – MÁ ZNALOSTI Z PRÁVNÍHO HLEDISKA A PŘI TOM JE NEUVĚŘITELNĚ LIDSKÁ.”  K. M. Právní poradna patří mezi nejvíce využívané poradny z naší nabídky. Vzhledem k našemu zaměření pomáháme obvykle řešit právní problémy rodičům vracejícím se do zaměstnání po mateřské dovolené. Potřebují si ujasnit práva a povinnosti zaměstnanců, upřesňujeme náležitosti pracovních smluv či dohod o pracovní činnosti. Často se dotazy týkají nároku na kratší pracovní dobu. Někteří klienti zvažují vlastní podnikání. Ti se pak musí seznámit s povinnostmi OSVČ – odvody na pojistné na zdravotní a sociální pojištění, daně atd. Druhou velkou skupinu tvoří ti, kteří jsou nuceni řešit ukončení pracovního poměru. Objevují se otázky nároku na odstupné a jeho výši, na podporu v nezaměstnanosti, i na to jakým způsobem může úřad práce pomoci při zprostředkování zaměstnání. Často řešíme také problémy z okruhu rodinného práva. Obvykle otázky týkající se péče o děti po rozvodu, např. společná či střídavá péče, či svěření dítěte do péče jednoho rodiče. Právní poradnu využilo v roce 2014 123 klientů. Poskytli jsme 356 konzultací. 28

Právní poradna, JUDr. Jana Seemanová, pravniporadna@klubk2.cz


Psychologická poradna

Mgr. Radomila Lorencová info@klubk2.cz tel.: 723 824 703 V rámci psychologické poradny nabízíme pomoc všem rodičům, kteří řeší výchovné či rodinné problémy. Rodiče mají přirozenou potřebu své problémy sdílet s někým, kdo má zkušenost a kdo jim pomůže se v situaci zorientovat. Asi nejčastěji společně řešíme problematické chování dítěte při vstupu do mateřské školy. Nejen s ním bývají spojeny nepředvídatelné projevy vůči ostatním dětem, které mohou mít řadu příčin. Častým tématem bývají problémy v kontaktu, v komunikaci, potíže s pravidly a řádem. Neméně frekventované téma bývá i vztekání, vzdor a další silné emoční projevy dětí. Nabízíme také řešení problémů s adaptací. Děti, a leckdy ještě více rodiče, mají potíže s odpoutáním se od sebe navzájem. Nezřídka zjistíme, že mají za sebou velmi špatnou zkušenost s pobytem v nějakém zařízení, nemocnici apod. Ukazuje se, že roli zde hrají i hospitalizace dětí, různé zdravotní zákroky, obzvláště pak za nepřítomnosti rodičů. Děti dnes absolvují stále více zdravotních zákroků, které jsou samy o sobě stresující, kterými nejsou provázeny spolu s rodiči formou emoční podpory. Dnes procházíme traumaty jaksi „technicky” nikoli emočně. To může zanechávat hluboké stopy v dítěti i v jeho rodiči. Taková stopa se může „oživit” či prohloubit právě v tak náročném období jako je první vstup dítěte do kolektivu vrstevníků.

Psychologická poradna, Mgr. Radomila Lorencová, info@klubk2.cz

29

Poradenství

Psychologickou poradnu navštívilo 21 klientů, někteří využívají službu dlouhodobě.


Poradenství psychomotorické

Mgr. Soňa Pohanková

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

sona@klubk2.cz tel.: 721 088 186 Psychomotorická poradna je určena všem rodičům malých dětí. Rodiče mají často pochybnosti o tom, zda se jejich dítě správně vyvíjí. Nechtějí třeba hned navštěvovat lékaře, ale chtějí se ujistit, zda vše probíhá tak, jak má. My jim pomůžeme rozpoznat úroveň fyziologického vývoje dítěte a pochopit, co jsou ještě přirozené drobné odchylky či individuální zvláštnosti a co je už třeba nějak cíleně řešit. Poradíme jim, jakým způsobem dítě správně rozvíjet a stimulovat, jak s ním cvičit a pracovat i doma. Ideální okamžik pro řešení problémů s fyziologickým vývojem nastává zhruba od třech měsíců věku dítěte. A nejúčinnější je práce a cvičení s dítětem do jednoho roku. Samozřejmě to neznamená, že se starším dítětem pracovat nejde, jen cesta není tak jednoduchá.

30

Poradenství psychomotorické, Mgr. Soňa Pohanková, sona@klubk2.cz


Poradenství personalistické

Mgr. Marina Vaňková info@klubk2.cz tel.: 723 824 703 Nastoupit do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené je nesnadné, často rodiče svého zaměstnavatele teprve hledají. Ty se v rámci personalistického poradenství snažíme dovést k tomu, aby byli při hledání úspěšní. Řešíme opravdu praktické otázky – jak napsat životopis a motivační dopis, jak zvládnout přijímací pohovor.

Poradenství personalistické, Mgr. Marina Vaňková, info@klubk2.cz

31

Poradenství

Nabízíme ale podporu i těm, kteří řeší problémy po nástupu do práce. Navíc můžeme poskytnout také koučink, tzn. společně s klienty hledáme individuálních řešení různých pracovních problémů a společně se snažíme o rozvoj v pracovní oblasti.


Poradenství sociální

Marie Petrů

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

info@klubk2.cz tel.: 723 824 703 Během práce v rodinném centru se dostáváme do přímého a mnohdy velmi blízkého kontaktu s rodinami. Stále častěji jsme si uvědomovali, že někteří naši klienti jsou v tíživé situaci a potřebují pomocnou ruku. Někdy stačí druhého vyslechnout, popovídat si s ním. Zjištění, že v tom nejste sám, bývá úlevné. Většinou klientům pomáháme řešit výchovné problémy či problémy v rodinném životě. Obracejí se na nás i klienti, kteří mají potíže s hledáním zaměstnání. Poskytujeme jakousi první pomoc v řešení problémů. Samozřejmě, můžeme vyslechnout, podpořit, poradit, pomoci se zorientovat, ale jsou situace, na které jsme krátcí. Proto máme v Klubu K2 poraden několik a můžeme klienta odkázat na jinou poradenskou oblast. Výhodou je, že se vše stále odehrává v bezpečném a známém prostředí. Samozřejmě někdy klienty posíláme i do jiných organizací, např. do Speciálněpedagogického centra, Pedagogicko-psychologické poradny, doporučujeme i Asociaci mediátorů či logopedické ambulance.

32

Poradenství sociální, Marie Petrů, info@klubk2.cz


Organizační struktura Správní rada: Mgr. Karin Marques, Bc. Jana Blechová, Mgr. Linda Sokačová Dozorčí rada: Mgr. Marina Vaňková, JUDr. Jana Seemanová, Ing. Eva Müllerová Realizační tým: Ředitelka: Mgr. Regína Dlouhá Finanční manažerka: Ing. Darina Chodorová Manažerka Rodinného centra Ostružinová: Marie Petrů Manažerka Školky K2: Mgr. Soňa Pohanková, Julie Blábolová Koordinátorka vzdělávacích aktivit: PhDr. Ivana Helebrantová Tým: Mgr. Iveta Burdová Mgr. Leona Hornová Eva Kolářová Lenka Linhartová Mgr. Radomila Lorencová DiS. Lenka Ludlová Michaela Megová Libuše Militká Zuzana Nováková Martina Ševčíková Bára Šimánková Bc. Petra Velcová Bc. Taťána Vopálenská Dobrovolnice: Ing. Jana Břicháčková Ing. Eva Černá Ing. Dana Kopecká Petra Svobodová Marta Šafářová Naše dlouholetá spolupracovnice Petra Svobodová byla Městskou částí Praha 10 oceněna jako dobrovolnice roku 2014. Petra s námi spolupracuje už pět let, nejprve měla na starosti dopolední herny, dnes pomáhá hlavně s komunitními akcemi. Ocenění si zasloužila - Gratulujeme! 33


Děkujeme všem dobrovolnicím a dalším spolupracovníkům, bez nichž bychom nezvládli rok 2014 tak hladce. Za spolupráci děkujeme: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o. Infocentrum pro seniory POINT 50+, o. p. s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Fórum 50+, o. p. s. Česká spořitelna, a. s. Katedra psychologie FF UK Praha Společnost Zentiva – společnost skupiny Sanofi Asociace rané péče a výchovy Zdravotnická zařízení Praha 4 Sociologický ústav AV ČR

Aktivity projektu Komunitní práce s rodinou jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekty Znovu do práce s podporou Klubu K2 a Profesionalizace Klubu K2 jsou podpořeny v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita a jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem.


Finanční zpráva za rok 2014 1. Roční účetní závěrka ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) Klub K2, o.p.s. IČO: 27388221

A

a Dlouhodobý majetek Součet ř. 29 až 39

b 1 40

Stav k prvnímu dni účetního období 1 0 0

B

Krátkodobý majetek celkem

41

2 688

2 355

Součet ř. 42 až 50 Odběratelé II. Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy Jiné pohledávky Součet ř. 52 až 69 minus 70 III. Pokladna Krátkodobý finanční Bankovní účty majetek Součet ř. 72 až 79 IV. Náklady příštích období Jiná aktiva Příjmy příštích období celkem Součet ř. 81 až 83

51 52 55 68 71

0 0 48 0 48

0 8 83 1 92

AKTIVA

AKTIVA CELKEM

A 1. Jmění

3. Krátkodobé závazky

5. Jiná pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období 2 0 0

72

49

55

74

2 558

2 184

80 81

2 607 23

2 239 14

82

10

10

84

33

24

85

2 688

2 355 Stav k poslednímu dni účetního období 4 831 3

PASIVA

Číslo řádku

a Vlastní zdroje Vlastní jmění

b 86 87

Stav k prvnímu dni účetního období 3 810 0

Fondy

88

584

584

Součet ř. 87 až 89

90

584

587 18

Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek Výsledek hospodaření ve hospodaření schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Součet ř. 91 až 93 B

Číslo řádku

91

X

92

226

X

93

0

226

94

226

244

Cizí zdroje

95

1 878

1 524

Součet ř. 97 až 103 Dodavatelé Zaměstnanci Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění Ostatní přímé daně Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků Jiné závazky Dohadné účty pasivní Součet ř. 105 až 127 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Součet ř. 129 až 131

104 105 109

0 38 207

0 25 0

111

90

0

113

24

0

116

0

1 170

117

0

5

121 126 128 129 130 132

4 20 383 16 1 479 1 495

2 84 1 286 67 171 238

PASIVA CELKEM

133

2 688

2 355

35


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2014 (v celých tis. Kč)

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Označení

A

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy celkem

Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku

5

6

8

5 849

0

5 849

575

575

501

Spotřeba materiálu

1

561

561

502

Spotřeba energie

2

14

14

504

Prodané zboží

4

0

0

1 403

1 403 28

II.

Služby celkem

511

Opravy a udržování

5

28

513

Náklady na reprezentaci

7

1

0

518

Ostatní služby

8

1 374

1 374

III.

Osobní náklady celkem

3 815

3 815

521

Mzdové náklady

9

2 966

2 966

524

Zákonné sociální pojištění

10

837

837

527

Zákonné sociální náklady

12

12

12

IV.

Daně a poplatky celkem

0

0

538

Ostatní daně a poplatky

V.

Ostatní náklady celkem

549

Jiné ostatní náklady

VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.

Daň z příjmů celkem

VI.

B

VÝNOSY

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

16 24

0

0

56

56

56

56

0

0

0

0

0

0

5 911

0

5 911

2 076

2 076

602

Tržby z prodeje služeb

2

2 076

2 076

604

Tržby za prodané zboží

3

0

0

0

0

III.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

II.

649

Jiné ostatní výnosy

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

654

Tržby z prodeje materiálu

VI.

Přijaté příspěvky celkem

684

Přijaté příspěvky (dary)

VII.

Provozní dotace celkem

691

Provozní dotace

C 591

D

36

Název ukazatele

18

21 27 29

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

0

0

11

11

11

11

3

3

3

3

258

258

258

258

3 563

3 563

3 563

62 65

3 563

0

62

0

18

44

18

44


Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 (v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) 1. Název a sídlo účetní jednotky: Klub K2, o.p.s. K rybníčkům 15 Praha 10, 100 00 2. Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost 3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Druh obecně prospěšných služeb: yy vzdělávání dětí i dospělých, zejména rodičů, žen a další veřejnosti zaměřené na celoživotní vzdělávání, rekvalifikaci, osobní rozvoj a zvyšování úrovně společenského vědomí o rovnosti žen a mužů yy péče o děti v denním režimu do tří let, mimoškolní výchova dětí především od tří do šesti let, krátkodobé hlídání dětí do 10 let, provoz předškolního zařízení yy pořádání kurzů, školení, seminářů a konferencí v oblasti pedagogické, psychologické, zdravotní a otázek vyrovnání příležitostí mužů a žen yy vydávání informačních a osvětových materiálů k problematice rovnosti žen a mužů (rodinné soužití, zaměstnávání, politická angažovanost) yy výzkumná činnost - provádění výzkumů v oblasti výchovy a vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a sociálních služeb yy poradenství v oblasti těhotenství a mateřství, výchovy a vzdělávání dětí, slaďování rodinného a pracovního života, otázek diskriminace na pracovním trhu yy půjčování literatury se zaměřením na tituly pedagogické, zdravotnické, psychologické a řešící problematiku vyrovnání příležitostí mužů a žen yy bezplatné právní poradenství yy zřizování a provoz firemních školek a jiných obdobných zařízení yy poskytování sociálně právní ochrany dětí a vybrané sociální služby Doplňková činnost: yy reklamní činnost yy velkoobchod a maloobchod 37


4. Ostatní činnosti účetní jednotky: specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 5. S tatutární orgány a změny provedené v účetním období: Členové správní rady: Mgr. Karin Marques, Mgr. Jana Blechová, Mgr. Linda Sokačová Členové dozorčí rady: Ing. Eva Müllerová, JUDr. Jana Seemanová, Mgr. Marina Vaňková 6. Informace o zakladatelích: Mgr. Karin Marques, Mgr. Soňa Pohanková

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2014. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2014. 8. Použité účetní metody: yy Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého neinvestičního a investičního majetku V roce 2014 nebylo použito. yy Odpisování majetku V roce 2014 nebylo použito. yy Postup tvorby a použití rezerv Nepoužívá se yy Vzájemné zúčtování V roce 2014 nebylo použito. yy Metoda kursových rozdílů V roce 2014 nebylo použito. 9. Způsob zpracování účetních záznamů Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software: Ekonomický systém Info Office MMI 10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §31 a §32 ZoÚ v archivu účetní jednotky. 11. Účasti v obchodních společnostech Naše společnost nemá žádnou účast v obchodních společnostech, kde účetní jednotka drží podíl prostřednictvím třetí osoby, která jedná jejím jménem a na její účet.

38


12. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností Zakázky

Náklady (v Kč)

Výnosy (v Kč)

dotace OPPA5: Projekt „Znovu do práce s podporou Klubu K2“

1 885 821,85

1 885 821,85

dotace OPPA6: Projekt „Profesionalizace Klubu K2“

1 077 157,24

1 077 157,24

828 997,49

828 997,49

dotace MPSV

554 403,00

554 403,00

spoluúčast Klub K2

192 094,49

192 094,49

82 500,00

82 500,00

Projekt „Zahrada ve městě III.“ , MČ Praha 10

93 000,00

93 000,00

Projekt „Neviditelní sousedé II.“ , MČ Praha 10

48 000,00

48 000,00

Projekt „Komunitní akce pro rodinu na Praze 10“, MHMP

67 077,50

67 077,50

dotace MHMP

45 400,00

45 400,00

spoluúčast Klub K2

21 677,50

21 677,50

1 848 401,36

1 910 098,76

Projekt „Komunitní práce s rodinou“

fin. podpora MČ Praha 10

Vlastní činnost Klubu K2, o.p.s. Zisk před zdaněním celkem v Kč:

61 697,40

13. Informace o zaměstnancích Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých kategorií – 30 Osobní náklady celkem  3 814.828Kč v tom – mzdové náklady  2 966.527Kč – zákonné sociální pojištění  836.763Kč 14. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 15. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 39


16. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty Způsob oceňování neměl vliv na výpočet hospodářského výsledku.

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

17. Daňové úlevy na dani z příjmů Rok

Daňová úleva

Využití

2006

1.537*0,24

k hlavní činnosti

2007

26.351 Kč*0,24

k hlavní činnosti

2008

14.115 Kč*0,21

vypořádáno 2011

2009

92.976 Kč*0,20

vypořádáno 2012

2010

298.391 Kč*0,19

vypořádáno 2013

2011

109.559 Kč*0,19

vypořádáno 2014

2012

222.458 Kč*0,19

2013

300.000 Kč*0,19

18. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období Beze změn 19. Přehled přijatých darů Městská část Praha 10 (projekt Zahrada ve městě)

93 000,00

Městská část Praha 10 (projekt Komunitní práce s rodinou-spoluúčast)

82 500,00

Městská část Praha 10 (projekt Neviditelní sousedé)

48 000,00

Bezpečnost práce s.r.o.

14 400,00

Pešková Eva

10 000,00

AZET - PRO s.r.o.

5 000,00

Michaela Říhová

2 500,00

Ševčíková Martina

2 000,00

Jana Ketnerová

2 000,00

Erika Štěpánková

1 000,00

Adela Zavadilova

300,00

20. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku 2013 byl po schválení účetní závěrky dne 23.6.2014 převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 21. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy nemá náplň 40


22. Okamžik sestavení účetní závěrky: V Praze dne 25.6.15 23. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Bylo zaplaceno před uplynutím zdaňovacího období. Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka náplň. Sestavil: za Obchodní kancelář, s.r.o L. Škopková a za Klub K2, o.p.s. Ing. D. Chodorová (podpisový záznam statut. orgánu) (viz § 18 odst. 2 ZoÚ)

2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů

1 885 821,85 Kč 1 077 157,24 Kč 554 403,00 Kč 223 500,00 Kč 45 400,00 Kč 1 835 417,49 Kč

Podíl zdrojů v% 31,91% 18,23% 9,38% 3,78% 0,77% 31,06%

za volnočas. aktivity, psycholog.poradenství, přednášky a akce pro rodinu

126 504,49 Kč

2,14%

za stravné Školka K2

243 118,00 Kč

4,11%

1 328 785,00 Kč

22,48%

137 010,00 Kč 37 200,00 Kč 250 003,51 Kč 1 050,00 Kč 199,75 Kč

2,32% 0,63% 4,23% 0,02% 0,003%

Název zdroje dotace OPPA 5 dotace OPPA 6 dotace MPSV MČ Praha 10 Magistrát hl. města Prahy příjmy od uživatelů služeb:

za výchovně-vzdělávací aktivity Dětského klubu/ Školky K2, doprovodné aktivity za vzdělávání-zkoušky NSK, asociace, odborné semináře dary jiné výnosy prodej časopisu, odb. literatury a publikací, dvd přijaté úroky Celkem

Částka v Kč

5 910 152,84 Kč 100,00%

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) členěných dle zdrojů:

41


3. Úplný objem nákladů v členění na náklady podle projektů a na činnost (správu) organizace KLUB K2, o.p.s. (rok 2014)

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu-provozní: Kancel., úklidové a hyg. prostředky materiál na komun.akce (Zahrada ve městě, Nevid.sousedé, Adventní věnce…), volnoč.aktivity a ceny do soutěží odb.literatura, knihy vybavení a spotř.materiál - Školka K2 spotřebn.materiál Spotřeba materiálu-výpočetní technika (tiskárna) Spotřeba materiálu-zařízení a vybavení dřevěné informační panely vybavení Školky K2 (židle, koberce, křeslo, skříň...) dataprojektor Spotřeba materiálu-potraviny v rámci akcí: občerstvení v rámci Školky K2, akcí, vzdělávání Spotřeba energie Spotřeba energie Opravy a udržování oprava plotu k projektu Nevid.sousedé Náklady na reprezentaci náklady na reprezentaci v rámci kurzů, komunitních akcí Ostatní služby Ostatní služby - nájem kanceláře,prostor-aktivity

5 848 455,44 560 716,26 224 621,36 69 679,30 0,00

MPSV Komun.prác. s rodinou

MPSV spoluúčast

828 997,49 21 519,40 21 519,40 21 519,40

554 403,00 6 825,00 6 825,00 6 825,00

KLUB K2 spoluúčast 192 094,49 4 194,40 4 194,40 4 194,40

Praha 10 spoluúčast 82 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00

27 258,50 23 558,67 86 791,00 17 333,89 7 247,90 92 603,00 72 000,00 10 704,00 9 899,00 236 244,00 236 244,00 14 313,00 14 313,00 27 993,00 27 993,00 846,00

Praha Zahra ve mě III.

93 000 73 000 1 000

1 000

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000 72 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 373 639,10

134 630,26

98 542,00

36 088,26

0,00

3 200

87 028,00

15 036,00

8 960,00

6 076,00

0,00

846,00

144 230,40

36 828,00

24 552,00

12 276,00

Ostatní služby - tel, fax, poštovné: telefon O2, Vodafone, internet poštovné

36 353,65

10 623,26

5 000,00

5 623,26

33 527,65 2 826,00

10 623,26

5 000,00

5 623,26

0,00

Ostatní služby - smlouvy:

84 000,00

24 000,00

22 000,00

2 000,00

0,00

účetní služby

84 000,00

24 000,00

22 000,00

2 000,00

0,00

202 173,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0

202 173,05 819 854,00

48 143,00

38 030,00

10 113,00

0,00

3 200

42 600,00

42 600,00

35 400,00

7 200,00

0,00

4 630,00 550 942,00 5 010,00 6 700,00 11 800,00 7 640,00 85 575,80 3 000,00

4 630,00

2 630,00

2 000,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

713,00

0,00

713,00

0,00

Ostatní služby - el, voda, topení

Ostatní služby – konfer., kurzy: vzdělávání zaměstnanců Ostatní služby - jiné: psycholog.poradenství a soc. dovednosti a videotrénink komunikace přednášky,semináře lektorské služby, kurzy zapůjčení techn.vybavení v rámci komun.akcí hudba v rámci komun.akcí divadlo program v rámci Školky K2 publicita, propagace, grafické práce, tisk workshop - Neviditelní sousedé ostatní služby (kopírování, kredity psycholog. testů, zkoušení dle NSK, překlad standardů…)

42

1 156,00

0,00 0,00

0

0

3 200


9 0 0 0

0

Praha 10 spoluúčast 82 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00

0,00

Praha 10 Zahrada ve městě III.

Praha 10 Neviditelní sousedé II.

MHMP Komun.akce pro rodinu na Praze 10

MHMP spoluúčast

93 000,00 73 000,00 1 000,00

48 000,00 1 021,00 1 021,00

67 077,50 24 381,50 23 348,50

45 400,00 17 000,00 17 000,00

21 677,50 7 381,50 6 348,50

1 000,00

1 021,00

23 348,50

17 000,00

6 348,50

72 000,00 72 000,00

0,00

1 885 821,85 39 019,79 34 123,79 7 571,41

1 077 157,24 64 904,02 54 122,02 20 113,02

0,00

0,00

27 993,00 27 993,00

KLUB K2

1 848 401,36 336 870,55 89 486,65 20 475,47

1 889,00 4 967,00 21 585,38

15 756,00 18 253,00

4 896,00

9 899,00

2 835,67 46 952,62 17 333,89 7 247,90 5 808,00 5 808,00

1 033,00 1 033,00 0,00

0,00 0,00

1 033,00 1 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 328,00 234 328,00 14 313,00 14 313,00 0,00

0,00

0,00

846,00

219 486,10

698 150,29

272 690,45

846,00 0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

OPPA 6 za rok 2014

9 899,00 883,00 883,00

6

6

0,00

OPPA 5 za rok 2014

4 896,00

0

0

0,00 0,00

KLUB K2 spoluúčast

0,00

3 200,00

0,00

16 986,00

0,00

28 496,00

0,00

20 900,00

7 596,00

27 980,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3 200,00

3 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14 265,77

1 500,24

9 964,38

14 265,77

1 500,24

7 138,38 2 826,00

36 000,00

24 000,00

0,00

36 000,00

24 000,00

0,00

202 173,05

0,00

141 240,33

202 173,05 470 477,00

111 311,67

76 498,33

450 477,00

23 966,67

16 986,00

28 496,00

20 900,00

7 596,00

4 000,00 6 700,00 6 200,00

810,00

3 500,00

4 810,00 6 700,00 6 200,00 6 373,00

4 000,00

2 373,00

58 939,00

103,00

0,00

103,00

1 053,00

10 486,00 3 000,00

44 012,00 107 402,40

2 100,00 7 640,00 5 864,80

43


3. Úplný objem nákladů v členění na náklady podle projektů a na činnost (správu) organizace KLUB K2, o.p.s. (rok 2014) ostatní služby (BOZP, sekání trávníku, oprava plotu, prádelna, výpis z rejstříku, IT služby…) pronájem prostoru pro semináře audit Mzdové náklady celkem Mzdy bez odvodů Mzdové náklady DPP Mzdové náklady HPP, DPČ Soc. a zdrav. pojištění za organizaci zákonné soc. pojištění Penále a úroky z prodlení Jiné náklady:

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

Jiné náklady-pojištění, pojistka Kooperativa, členský příspěvek, Asociace lesních MŠ... Jiné náklady - bank. poplatky Jiné náklady - nedaňové PŘÍJMY Tržby z prodeje služeb tržby za poradenství, soc. dovednosti, videotrénink komuninkace tržby za přednášky a semináře, za vzdělávání stravné Školka K2

MPSV spoluúčast

672 847,83 526 245,16 98 560,00 427 685,16 145 417,24 1 185,43

449 036,00 338 198,74 17 150,00 321 048,74 110 276,00 561,26

151 811,83 116 046,42 9 410,00 106 636,42 35 141,24 624,17

72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00

16 800 16 800 16 800 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

828 997,49 176 044,49

554 403,00

192 094,49 176 044,49

82 500,00

93 000

0,00 0,00

0

82 500,00

93 000

KLUB K2 spoluúčast

45 200,00 20 086,00 3 814 828,00 2 966 527,00 495 684,00 2 470 843,00 836 763,00 11 538,00 120,00 56 000,08 18 954,58 14 270,50 22 775,00 5 910 152,84 2 075 762,00 1 800,00

6 800,00 27 500,00

tržby za doprovodné a výchovně-vzdělávací aktivity (Dětský klub, Školka K2) tržby za komun. akce, volnoč. aktivity vlastní zdroje Jiné ostatní výnosy Prodej materiálu prodej natočených dvd-soc.dovedností, kalendářů Provozní dotace:

1 226 565,00

98 220,00

71 430,00 244 344,51 10 559,00 2 650,00 2 650,00 3 786 282,09

25 770,00 17 754,49 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00

provozní dotace OPPA provozní dotace MPSV provozní dotace MHMP MČ Praha 10 (veřejná fin. podpora) MČ Praha 10 (finanční příspěvek) dary úroky

2 962 979,09

0,00 1 050,00 1 050,00 636 903,00

554 403,00

554 403,00 45 400,00 82 500,00 141 000,00 34 700,00 199,75

554 403,00

554 403,00

61 697,40

0,00

Projekty: MPSV: "Komunitní práce s rodinou", spoluúčast Klub K2, MČ Praha 10 Praha 10: "Zahrada ve městě III." Praha 10: "Neviditelní sousedé II." MHMP: "Komunitní akce pro rodinu na Praze 10" OPPA 5: "Znovu do práce s podporou Klubu K2 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014"

0,00 0,00

82 500,00

82 500,00

93 000 15 000,00

15 000,00

0,00

Klub K2: Vlastní činnost (správa) organizace

0,00

0,00

0

OPPA 6: "Profesionalizace Klubu K2 1. 7. 2013 Klub K2: Vlastní činnost (sprá

Projekty: MPSV: „Komunitní práce s rodinou“, spoluúčast Klub K2, MČ Praha 10 Praha 10: „Zahrada ve městě III.“ Praha 10: „Neviditelní sousedé II.“ MHMP: „Komunitní akce pro rodinu na Praze 10“ OPPA 5: „Znovu do práce s podporou Klubu K2 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014“ OPPA 6: „Profesionalizace Klubu K2 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014“

44

Praha 10 spoluúčast

35 514,20

112 460,00 243 118,00

Hospodářský výsledek před zdaněním

Praha 1 Zahrad ve měs III.

MPSV Komun.prác. s rodinou


Praha 10 spoluúčast

Praha 10 Zahrada ve městě III.

Praha 10 Neviditelní sousedé II.

MHMP Komun.akce pro rodinu na Praze 10

MHMP spoluúčast

4 310,00

0,00

KLUB K2 spoluúčast

4 310,00

OPPA 5 za rok 2014

4 750,00

OPPA 6 za rok 2014

KLUB K2

4 000,00

22 454,20

16 000,00

3 2 0 2 4 7

72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00

16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00

7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00

6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00

1 625 337,46 1 238 852,86 110 582,92 1 128 269,94 380 289,03 6 195,57

310 814,43 261 778,05 117 557,00 144 221,05 49 036,38

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 978,50

3 288,50

29 200,00 20 086,00 1 172 828,28 906 650,93 135 984,08 770 666,85 262 020,35 4 157,00 120,00 50 733,08

9 9

82 500,00

93 000,00

48 000,00

67 077,50 7 277,50

45 400,00 0,00

21 677,50 7 277,50

1 121,00

17 833,58

1 978,50

2 167,50

1 885 821,85

1 077 157,24

10 124,50 22 775,00 1 910 098,76 1 892 440,01

0

1 800,00

0

112 460,00 243 118,00

0

0 9 0 0 0 0

0,00

4 000,00

0,00 0,00 0,00

3 277,50 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45 400,00

0,00

1 885 821,85

1 077 157,24

1 885 821,85

1 077 157,24

0,00 0,00

0,00

0,00

3 277,50 0,00 0,00

82 500,00

93 000,00

48 000,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

14 400,00

0,00

14 400,00

0,00

0,00

0,00

1 222 565,00 71 430,00 241 067,01 10 559,00 1 600,00 1 600,00 0,00

82 500,00 93 000,00

48 000,00

0

0

4 000,00

0,00

0,00

0,00

5 300,00 199,75 0,00

0,00

61 697,40

zace Klubu K2 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014" K2: Vlastní činnost (správa) organizace

45


4. Závazky organizace k 31. 12. 2014 Organizace Klub K2, o.p.s. nemá majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb.

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014

celkem v Kč

z toho:

částka v Kč

dotace MHMP - OPPA5,OPPA6 (vratka dotace)

1 169 638,12

výnosy příštích období (Dětský klub a Školka K2 školné a stravné) dohadné účty pasivní (za audit 2014, Pražská energetika, zálohy služby Školka k2 1 524 482,81 výdaje příštích období (Vodafone. Telefónica O2, vyúčtování služeb Školka K2, přeplatek-stravné, školné) dodavatelé dotace Magistrát hl. města Praha (vratka nevyčerpané dotace) jiné závazky (vklad zakladatele, BENEFITY a.s.)

46

171 360,00 84 357,00 67 473,53 24 880,00 4 600,00 2 174,16


47


48

Klub K2, o. p. s. | Výroční zpráva 2014


VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU K2 ZA ROK 2014 Úplné znění výroční zprávy je uloženo ve sbírce listin. Na jednotlivých kapitolách se podílely: Regína Dlouhá, Leona Hornová, Julie Blábolová, Marie Petrů, Ivana Helebrantová, Soňa Pohanková, Jana Seemanová, Radomila Lorencová, Marina Vaňková Korektura: Leona Hornová Grafická úprava a sazba: Eva Kolářová Fotografie: archiv Klubu K2 Datum uzávěrky: 26. 6. 2015 Náklad: 50 ks