__MAIN_TEXT__

Page 1


Pääkirjoitus ESKOT monessa mukana v. 2017 Kevätauringonpaisteessa edellisvuotta muistellessa ei voi muuta kuin todeta, että kylläpä mahtuikin vuoteen monenlaista mukavaa säpinää ja uusia avauksia ESKOT ry:ssä! Tässä lehdessä kukin yhdistyksen Klubitalo on kuvannut v. 2017 toimintaansa sanoin ja kuvin omalla aukeamallaan. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta voi lukea lisää lehden loppupuolelta. Omaan työhöni eniten vaikuttivat kaksi uutta asiaa: yhdistys haki STEAlta ensimmäistä kertaa Yleisavustusta vuodelle 2017 ja se meille iloksemme myönnettiin ja avasimme Nurmijärvelle uuden Klubitalon elokuussa 2017. Yleisavustuksella pystyimme palkkaamaan yhden uuden työntekijän, kehitysjohtajan. Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtajan palkka- ja muut kulut sekä kaikkien yhdistyksen Klubitalojen henkilöstö-, talous- ja tietojen hallinnointikulut ja hallituksen kulut voitiin kattaa tällä avustuksella. Moniosaaja Sami Ylitalo aloitti kehitysjohtajana työnsä maaliskuussa. Samin myötä moni ns. takavasemmalla odottanut asia, on lähtenyt hoitumaan. Yhdistyksen linja on aina ollut se, että hallintoa ei kasvateta tarpeettomasti. Mutta koska olemme laajentuneet vuosien varrella keskisuureksi järjestötoimijaksi, on luonnollista, että esim. työnantajana toimimisen velvoitteisiin on tullut lisää hallinnollista työtä. Myös yhteiskuntaamme mylläävä digiloikka on asettanut toimintamme toteutukseen uusia haasteita. Meidän on huolehdittava siitä, että Klubitalojen työt tehdään ajanmukaisia työtapoja noudattaen, jotta jäsenistömme saa parasta mahdollista valmentautumista opintoihin ja työelämään. Tässä esim. sähköisten työskentelyalustojen käyttöönotto on ollut keskeisenä tavoitteena ja niihin onkin siirrytty melkoisella ”loikalla”.

2 Klubilehti

Olen itse reilusti keski-ikäinen ja tottunut työskentelemään enemmän paperit kädessä ja silmien alla. Sähköisten työalustojen opettelu on tuottanut hieman ”harmaita hiuksia” itselle. Siksi olen ollutkin äärettömän iloinen siitä, miten mutkattomasti ja sujuvasti uusien työtapojen opettelu ja oppiminen on Klubitalojen yhteisöissä tapahtunut. Lämmin kiitos kaikille jäsenille ja työntekijöille ennakkoluulottomuudestanne ja halustanne oppia uutta! Klubitalojemme jäsenistön sekä muiden työelämään haluavien osatyökykyisten ihmisten tueksi yhdistyksemme sai päätökseen vuoden 2017 lopulla oman yrityksen, EskoTyön, selvityshankkeen. Lopputulemaksi selvitystyössä todettiin, että yrityksen perustaminen on realistista, mutta yhdistykseltämme puuttuu käynnistykseen vaadittava aloituspääoma. Tähän etsimme kiihkeästi ratkaisua alkavana vuotena, jotta saamme siirtymätöiden jatkoksi oman yritystoiminnan käyntiin. Kaikki ulkopuolinen apu otetaan kiitollisuudella vastaan ja allekirjoittaneeseen voi olla yhteydessä. Yhteiskunnassamme on paljon puhetta osatyökykyisten ihmisten työllistymisen edellytysten parantamisesta. Meillä on tähän yksi vastaus, kunhan vain saamme EskoTyön käyntiin. Kiitän lopuksi jokaista Klubitalojemme jäsentä, työntekijää, hallituksen jäsent ä ja yhteistyökumppaniamme kuluneesta vuodesta 2017: yhdessä olemme niin paljon enemmän! Antoisia lukuhetkiä historian ensimmäisen yhteisen lehtemme parissa sekä menestyksekästä vuotta 2018 jokaiselle! Kaiju Yrttiaho toiminnanjohtaja, ESKOT ry


Sisältö Pääkirjoitus 2 Sisällys 3 Villit vuotemme Eskoissa 4 Terveisiä Itä-Helsingin Klubitalolta 6 Tikkurilan toiminnantäyteinen vuosi 8 Helsingin Klubitalo 20-vuotta!

10

Nurmijärven Klubitalo - Tasa-arvoinen yhteisö kaikille

12

Helsingin Klubitalo toimii kansainvälisenä koulutuskeskuksena

14

ESKOT ry

16

Tulos ja tase 18

Päätoimittaja: Sami Ylitalo, sami.ylitalo@eskot.org Toimitus, taitto & grafiikka: ESKOt ry:n lehtityöryhmä. Julkaisija: Etelä-Suomen Klubitalot - ESKOT ry. 22. vuosikerta. 3-5 numeroa vuodessa. Verkkojulkaisu. ISSN-L 1799-9626.

© 2018 Etelä-Suomen Klubitalot - ESKOT ry. Klubilehdet löytää myös verkosta: www.helsinginklubitalo.org/lehti www.issuu.com

Klubilehti 3


Villit vuotem Imatran Klubitalo perustettiin vuonna 1999 Imatran kaupungin ja Imatran mielenterveys ry:n toimesta. Vuosien mittaan rakensimme taloa vahvojen taustatoimijoiden tukemana ja vakiinnutimme asemamme Imatralla, tehden itsestämme tunnetun niin Suomessa kuin maailmallakin. Mikään ei ole kuitenkaan ikuista, maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Taivaanrantaamme ilmestyi epävarmuuden pilviä kesällä 2015; Imatran kaupunki kävi tuolloin neuvotteluja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa Imatran sosiaali- ja terveyspuolen tehtävien siirtämisestä Eksoten toiminnan alle. Kehitteillä olleiden organisaatiomuutosten myötä Klubitalomme rahoitus ja sen myötä toimintojen jatkuminen oli vähintäänkin vaakalaudalla. Pohdimme päätämme puhki miten edetä, miten varmistamme tulevaisuutemme? Toisinaan ratkaisut tipahtavat eteen yllättävistä suunnista, niin kävi nyt saadessamme villin ehdotuksen liittyä Eskot ry:een. Alkuun ajatus tuntui hieman hurjalta ja herätti mielissämme paljon kysymyksiä; miten voisimme liittyä yhdistykseen joka käytännössä toimii valtaosin pääkaupunkiseudulla, miten silloinen taustayhdistyksemme Imatran mielenterveys ry muutokseen suhtautuisi, miten rahoittaja-tahot (Raha-automaattiyhdistys RAY ja Imatran kaupunki) asian näkisivät, minkälaiseen ”byrokraattiseen kurimukseen” taustayhdistyksen vaihdoksen myötä joutuisimme? Avonaisia kysymyksiä ja epävarmuutta oli paljon, mutta päätimme tarttua härkää sarvista. Olihan tahtotila voimakas; halusimme varmistaa Klubitalomme tulevaisuuden. Eskot ry on alusta lähtien suhtautunut hyvin myötämielisesti liittymiseemme, ja saimmekin heiltä tuiki tarpeellista apua Kaiju Yrttiahon ja Esko Hännisen muodossa. Kun liittymisprosessi virallisesti käynnistettiin, oli eri neuvottelupöytiä runsaasti ja loppuvuosi 2015 kuluikin pitkälti neuvotteluiden parissa. Osapuolina olivat milloin Eskot ry:n hallitus, milloin Imatran mielenterveys 4 Klubilehti

ry:n hallitus, milloin Imatran kaupunki, milloin Eksote; neuvottelupöydän kokoonpanoja oli monenlaisia. Ja kaiken aikaa oli myös muistettava pitää Raha-automaattiyhdistys kartalla asioiden etenemisen suhteen. Edessä oli mittava palapeli, jossa piti selvittää muun muassa onko Imatran Klubitalon liittyminen edes mahdollista. Liittymisen ohessa piti myös varmistaa vuoden 2016 rahoittajataho RAY:n ohelle. Paloja oli monenkokoisia ja – muotoisia. Neuvottelut etenivät pari askelta eteen, sitten puoli askelta taakse. Kaiken aikaa onneksemme meillä oli jo mainitusti apuna Kaiju ja Esko; ilman heidän raudanlujaa ammattitaitoaan olisimme olleet vähintäänkin pulassa. Mutta palanen kerrallaan, neuvottelu kerrallaan, palapeli rakentui. Ja vuonna 2016 liityimme Eskot ry:een, melkoisen neuvotteluruljanssin päätteeksi. Suuri kiitos siitä Kaijulle, Eskolle sekä johtajallemme Sannalle. Nyt olemme kolmatta vuotta Eskoissa. Mitä nämä vuodet ovat meille tuoneet? Ainakin varmuutta; osana isompaa yhdistystä olo ei ole aivan niin turvaton näinä aikoina kun maakunta- ja sote-uudistus hakee edelleen voimakkaasti muotoaan. Pienenä toimijana olisimme pahemmin tuulen viemiä sote-aallokossa. Olemme saaneet toimintaamme uutta ryhtiä, ja myös oppineet uutta muilta Eskojen taloilta, siinä samalla kun olemme itse voineet jakaa omia hyviä käytäntöjämme vastavuoroisesti muille. Liittyminen Eskot ry:een on ollut luonteva osa Klubitalomme kehitystä; ensimmäisten toimintavuosiemme aikana kasvatimme vahvat juuremme Imatralle. Nyt, osana Eskoja, olemme samalla osa suurempaa ja voimakkaasti kehittyvää Klubitalo-yhteisöä. Osana Eskoja pysymme ajan tasalla, pystyen yhdessä vastaamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristömme haasteisiin.


mme Eskoissa Pieni pintaraapaisu vuoteen 2017

Klubilehti 5


Itä-Helsingi

Terveisiä ItäHelsingin Klubitalolta! Itä-Helsingin Klubitalon jäsenet työskentelevät Klubitalolla yksilöinä ja osana yhteisöä omasta halustaan. Keskeisiä toimintaa ohjaavia arvojamme ovat jokaisen jäsenen yksilöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden kunnioittaminen. Jokaisella meistä on oikeus tehdä yhteisössä haluamaamme työtä omien voimavarojemme, kykyjemme ja toiveittemme mukaisesti. Klubitalon jäsen voi itse valita, kuinka tiiviisti Klubitalo hän6 Klubilehti

tä missäkin elämäntilanteessa palvelee. Työtovereita pyritään kannustamaan ja auttamaan niin, ettei kukaan jää yksin tehtävissä tai muuten talolla ollessaan. Työtä tehdään Klubitalomallin mukaisesti toimisto- ja ravintolayksiköissä päivittäin klo 8-16. Lisäksi viikoittain kokoontuu useita jäsenien ylläpitämiä ryhmiä eri teemojen ja asioiden ympärillä. Talolla on mm. englannin kielen ryhmä, aktiivinen kävely- ja liikuntaryhmä sekä nuorille ja yli 50-vuotiaille suunnatut omat ryhmänsä. Uutuutena olemme päässeet kokeilemaan akryylimaalausta jäsenemme opastamana.

Vapaa-aika kuten ruokailuhetket, kahvitauot ja itse vapaa-ajan tapahtumat ovat tärkeä osa monen klubitalolaisen sosiaalista ja psyykkistä elämää. Jäsenet itse ylläpitävät noin kerran kuukaudessa järjestettäviä lauantaikahviloita. Vapaa-ajan illoissa yhdessä mietitään tekeminen, ja vietetään yhteistä aikaa jotain virkistävää ja muuta kuin perinteisiä työtehtäviä tehden. Välillä suunnataan pois talolta; käydään esim. retkillä luonnossa tai museoissa. Jäsenien muistaminen syntymäpäivinä onnittelukortilla on osa perinteitämme.

Osa klubitalon jäsenistä käy viikowittain opiskelemassa, töissä Klubitalon tukemissa työpaikoissa tai muualla työelämässä. Klubitalon tärkeä tehtävä on kannustaa halukkaita jäseniä työelämään. Työelämätaitoja kartutetaan


in Klubitalo

ja kartoitetaan mm. talon yksiköiden töitä tekemällä sekä jäsenen omia valmiuksia, taitoja ja aiempia kokemuksia hyödyntäen. Päivittäisten työtehtävien ohella Klubitalollamme on meneillään erilaisia projekteja. Nämä voivat liittyä ajankohtaiseen vuodenaikaan, yhteiskunnassa esillä olevaan teemaan tms. Kuluneen vuoden aikana Itä-Helsingin Klubitalolla on mm. mietitty työrauhan merkitystä, työhyvinvointia eri näkökulmista sekä luotu ns. Vuosikello vuoden eri tapahtumia havainnollistamaan ja niistä muistuttamaan.

Itä-Helsingin Klubitalolla on kuluneen vuoden aikana käynyt työskentelemässä useita Klubitaloilta erilaisia työtehtäviä hakeneita työntekijöitä. Talomme on myös eri alojen opiskeli-

joille mukavankokoinen yhteisö eripituisiin harjoitteluihin. Opiskelijat ja työnhakijat ovat jokainen tuoneet mukanaan virkistävän tuulahduksen sekä mahdollisuuden esitellä omaa osaamistamme. Samalla olemme voineet oppia arvioimaan, minkälaisia valmiuksia eri työtehtävissä vaaditaan.

Meille Itä-Helsingin talolla erilaiset juhlat ovat aina yhteinen ilon aihe. Meitä on mahtava määrä tyyppejä, joilta suunnittelu, valmistelut ja toteutus syntyvät aina sujuvasti yhteisvoimin!

FAKTAA • perustettu Kontulaan

2009

• toimii nykyisin Myllypurossa • jäseniä n.250 • avoinna ma-pe 8-16 • tukea opintoihin ja työllistymiseen • vietämme yhdessä myös juhlapyhiä

e l i m S Klubilehti 7


Tikkurilan toiminnantäyteinen vuosi Alkuvuoden ja kevään aikana Tikkurilan Klubitalolla koettiin sekä pieniä että suuria muutoksia. Omille teilleen lähteneiden työvalmentajien klubitaloyhteisöön jättämä aukko oli paikattava, ja tilalle löytyikin hyviä työntekijöitä. Keväällä Anja aloitti työvalmentajan pestinsä keittiöyksikössä, ja Marika puolestaan toimistossa. Kesäkuussa saimme vielä Oonan toimistoon joukon jatkoksi. Helmikuussa pidetty talon kehittämispäivä antoi suuntaviivoja alkaneeseen vuoteen. Muiden ideoiden ohessa keksimme Tavoitetorin, jossa jäsenet voivat yhdessä pohtia tavoitteitaan ja sitä, miten niitä kohti voisi edetä. Tavoitetoria on pidetty vuoroviikoin samalla aktivoituneen työvalmennusryhmän kanssa. Samaan aikaan aloitettiin myös TOP-tapaamiset, eli työssä ja opiskelemassa olevien tapaamiset kerran kuussa. Jo perinteeksi muodostunut No Limits Klubi jatkoi toimintaansa keskiviikoisin. Mukana oli jälleen mielenkiintoisia vieraita kertomassa mm. SUPER-tutkimuksesta ja oman talouden hallinnasta. Kevätkaudella taloa pidettiin myös lauantaisin auki jäsenvetoisesti, ja aina oli väkeä mukana. Ohjelmassa oli lautapelejä, elokuvien katselua ja yhdellä kerralla supersuositut vohvelikestit, joita on muisteltu pitkään jälkeenpäin. Myös kesä oli monella tapaa hyvin aktiivista aikaa. Tuttuun tapaan kesäaika oli täynnä retkiä, joiden aikataulu suunniteltiin valmiiksi heti alkukesästä. Talolta osallistuttiin aktiivisesti myös jalkapallotreeneihin läpi koko kesän. Liikkumaan on päässyt myös Klubitalon sisällä. Kesällä aloimme pitää taukojumppaa päivittäin, ja innostuksen kasvaessa ostimme jopa harjanvarsia jumppakepeiksi tehostamaan liikkeiden vaikutusta.

8 Klubilehti

Kesäisessä auringonvalossa alettiin myös kiinnittää huomiota talon sisustuk-

seen. Erityisesti erään Keskihuoneeksi nimitetyn huoneen tylsä ja virallinen ilme aiheutti harmitusta. Pikavauhtia kokosimme sisustustiimin, jonka voimin heisimme huonekalut ulos, hankimme ison kulmasohvan, TV:n ja pienen pöydän. Perähuone muutettiin ompelimoksi, jossa synty mm. verhoja ja tyynynpäällisiä. Viime silauksena järjestettiin nimikilpailu, jonka tuloksena huone sai nimekseen Mukavuusalue. Kesän kohokohta oli Tikkurilan Klubitalon ensimmäisen siirtymätyön alkaminen Tikkurilan seurakunnassa. Samoihin aikoihin alkoi myös tuettu työ Viertokodilla. Töitä jäsenille oli etsitty pitkään ja sisukkaasti, ja riemu oli suuri näiden töiden viimein alkaessa. 4. syyskuuta oli jälleen aihetta juhlaan talomme täyttäessä kolme vuotta. Juhlatilaisuus oli pienimuotoinen, mutta talon tapaan hyvin lämminhenkinen. Ohjelmassa oli lauluesitys, klubitaloaiheinen tietovisa sekä kakkukahvit. Syksyllä päätimme osallistua kansainväliseen Ravintolapäivään. Tapahtuman ajaksi Klubitalon keittiö muuttui Ravintola Pastahousuksi, jossa loihdittiin suussa sulavaa ruokaa paikalla olleiden jäsenten lisäksi myös talon ulkopuolisille ruokailijoille. Loppusyksyn ja alkutalven aikana huomasimme, että jäsenmäärä oli nousemassa huomattavaa tahtia. Tutustujia tuli joka viikko entiseen tapaan, ja yhä suurempi osa heistä kiinnostui tulemaan mukaan talon toimintaan. Tämä kehitys näkyi erityisesti keittiössä, mutta myös toimistossa on ollut vilkkaampaa. Vuoden aikana talolla on vieraillut myös klubilaisten lemmikkejä. Kissa, kani ja kolme koiraa ovat olleet odotettuja vieraita ja piristäneet talon arkea. Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 oli Tikkurilan Klubitalolla hyvin aktiivista aikaa. Saimme paljon aikaan, ja tällaisen vuoden jälkeen voimme todellakin hyvillä mielin jatkaa eteenpäin.


Klubitalon esittelytehtävissä

Jätskillä Linnanmäellä

Tiksin vuosi 2017 kuvina

No Limits Klubissa leivottiin korvapuusteja

Taukojumppaa!

Mansikkarohmuja

Töitä on mukavampi tehdä kauniilla kynsillä

Näin Tikkurilan Klubitalolla yleensä pukeudutaan (ainakin Halloweenina)

Kesäinen retki Korkeasaareen

Juhannuksen viettoa mukavuusalueella

Siirtymätyöpaikka Tikkurilan seurakunnassa Karvaisia kavereita mukana työpainotteisessa päivässä

Klubilehti 9


Helsingin

S I E V TER Helsingin Klubitalo Avattu 10.2.1997 Toimii myös kansainvälisenä koulutuskeskuksena Jäseniä yhteensä: 1114 Opiskelevat jäsenet: 42 Siirtymätyösuhteet: 22 Tuetusti/itsenäisesti töissä: 49

KÖ I S K IÄ Y

Ravintola

hALLINTO

Arkisen aherruksen, lounaiden valmistamisen ja kahvilanpidon lisäksi ravintola huolehtii erilaisten juhlatilaisuuksien tarjoilujen järjestämisestä.

Hallintoyksikön vuosi oli työntäyteinen, sillä se oli Helsingin Klubitalon 20-vuotisjuhlavuosi. Viestintätyöryhmä julkaisi muhkean 20-vuotisjuhlalehden. Lisäksi yksikössä tehtiin paljon työtä talon oman juhlan, Juhlaseminaarin ja Kirkkokonsertin toteuttamiseksi.

Ravintolayksikkö valmisti Helsingin Klubitalon 20-vuotisjuhlalounaaksi madekeittoa ja pannacottaa. Klubitalolla oli tanssit, joita tahdittivat Kaartin soittokunnan varusmiehet. Ravintola valmisti täytekakun ja jäsenet tanssivat innokkaasti. Kahden viikon klubitalokoulutukseen Lontoon Mosaic Klubitalolla osallistui yksiköstämme kolme ihmistä. Koulutuksessa oli mukana myös henkilöitä Skönedahlin, Oslo Östin ja New Yorkin klubitaloilta. Kouluttajat olivat Mosaic Clubhousesta.

Myös EskoTyö-joukkorahoituskampanja toi yksikköömme paljon uutta ja mielenkiintoista työtä, mm. haastatteluja, videointia ja editointia. Julkisuuden henkilöiden tapaaminen oli monelle meistä mieleenpainuva kokemus. Vuoden 2017 aikana hallintoyksikön jäsenmäärä kasvoi 16 jäsenellä. Yksikössä työskenteli kolme työvalmentajaa, sekä työkokeilija usean viikon ajan.

Klubitalon syyskuista juhlaseminaaria vietettiin Kinaporin palvelukeskuksessa. Tilaisuus oli juhlava. Ravintolayksikkö valmisti osan kahvitilaisuuden erikoisruokavalioista. Jäsenemme Lasse Männynsalo lausui tilaisuudessa runon. Seurasaaressa järjestettiin pikkujoulut, johon yksikkömme jäsenet osallistuivat runsaslukuisesti. Yksi hotelli- ja ravintola-alan kokin osatutkinto opinnollistettiin ravintolassamme. Tässä apuna oli Keskuspuiston ravitsemusalan lehtori. Eräs jäsen suoritti osatutkinnon.

10 Klubilehti

Vuoden 2018 alusta lähtien Hallintoyksikön nimi on ollut

MEDIA & MASSI


Klubitalo

! Ä T KÖIS 20-v vuotisjuhlakonsertissa oli hauskaa

toy Työ- ja opintoyksikön viime vuoden kolme suurinta kokonaisuutta olivat opintomessut, tuetut työt ja niihin valmistautuminen sekä työtapojen muuttuminen digitaalisemmiksi. Itä-Helsingin klubitalon kanssa yhteistyössä järjestetyillä opintomessuilla oli esittelyssä 18 eri koulutusalaa, muiden muassa erityisoppilaitoksia, aikuislukioita, avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintoja. Opintomessuilla kävi 100 osallistujaa. Tuetun työllistymisen vauhdittamiseksi työ- ja opintoyksikkö organisoi EskoTyön pilotin, jossa keskityttiin lisäämään omatoimisuutta ja työvalmiuksia. Pilottiin osallistui kuusi jäsentä, joista viisi työllistyi pilotin jälkeen. Metropolian opiskelijat toteuttivat yksikössä noin neljä kuukautta kestäneen digitsemppi-projektin. Projektin aikana ehdittiin käsitellä someasioita, älypuhelimia, tietokoneita ja sähköistä asiointia. Alkuvuodesta TOY siirtyi puhelinvarauksen lisäksi sähköiseen tutustumisaikojen ajanvaraukseen. Alkuvuodesta 2018 yksikössä suunniteltiin digitsempille jatkoa hyödyntämällä oman talon osaamista. Tämä jatko projektille tunnetaan nimellä digiauttajat.

Hanna ja lontoolainen kakku

Klubilehti 11


Nurmijärven Klubitalo - Tasa-arvoinen yh “Ensimmäisen kerran sisään tullessa olo on kuin vieraalla. Ei tunne entuudestaan ketään ja sisään astelee vähän varovaisesti. Sisällä toivotetaan kuitenkin ystävällisesti tervetulleeksi, aivan kuin täällä olisi käynyt ennenkin. Pöydän ääressä istuu ihmisiä juuri syömässä. Sekä työntekijät että talon jäsenet syövät lounasta, joka on ensin yhdessä valmistettu. Lounas maksaa kolme euroa ja kahvikin vain neljäkymmentä senttiä. Olemme Klaukkalan suht tuoreessa Klubitalossa. Tämä on paikka, jonne kuka tahansa Nurmijärven kunnan asukas voi tulla oleskelemaan ja tapaamaan ihmisiä. Riippumatta iästäsi, taustastasi tai elämäntilanteestasi. Täällä olet ensikäynnistäsi saakka tasa-arvoinen kaikkien muiden jäsenten ja työntekijöiden kanssa. Talo on joka arkipäivä auki klo 8.0016.00 ja tuona aikana paikalla on aina vähintään yksi työntekijä, muiden kävijöiden lisäksi. Tuona aikana taloon voi myös soittaa ja joku talossa vastaa puheluun. Taloon voi tulla ja sieltä lähteä täysin oman aikataulun, tarpeen sekä jaksamisen mukaan. Taloa pyörittävät työntekijät yhdessä jäsenten ja kävijöiden kanssa. Askareisiin osallistuu jokainen aina silloisen vointinsa mukaisesti, mitään velvollisuuksia ei ole. Jos päivä tai jaksaminen ei ole paras mahdollinen, on ihan hyvä ottaa vain rennosti ja kenties vain keskittyä omaan rauhaan, tai rupatella muiden klubitalolaisten kanssa. Klubitalo pyrkii aktiivisesti järjestämään erilaisia tapahtumia ja myös osallistumaan sellaisiin. Tulevia tapahtumia ovat mm. karting-autoilu sekä vierailu Helsingin Klubitalo Kurviin. Jokainen saa vapaasti ehdottaa erilaisia aktiviteetteja, jotka kahden viikon välein järjestettävässä talokokouksessa käydään läpi muiden ajankohtaisten asioiden kanssa. 12 Klubilehti

Täällä autetaan myös tulevaisuudensuunnitelmissa. Klubitalo tarjoaa apua niin työllistymissuunnitelmissa kuin opiskelemaan hakeutumisessakin. Eskot ry:llä on myös suunnitteilla Eskotyö-niminen työnvälitysyritys, joka toteutuessaan tarjoaisi klubitalojen jäsenille mahdollisuuden tehdä keikkatöitä. Monet kamppailevat yksin erilaisten ongelmien kanssa. Yksinäisyys ja syrjäytyminen eivät katso ikää. Klubitaloja ja tämän kaltaisia paikkoja tarvitaan! Ne tarjoavat matalan kynnyksen oleskelupaikan ja sosiaalisen yhteisön kaikille sitä tarvitseville ja auttavat vaikeissakin elämäntilanteissa.” Klubitalon kävijä, 26v


hteisö kaikille NURMIJÄRVEN KLUBITALO - Avattu 1.8.2017 - Avoin kaikille työikäisille Nurmijärven kuntalaisille - Kävijöitä 38, keski-ikä 37, naisia ja miehiä suunnilleen yhtä paljon (huhtikuu 2018) - Kävijät ovat osallistuneet ja kehittäneet aktiivisesti toimintaa monipuolisella osaamisellaan ja kokemuksellaan - Vuoden 2018 alusta käynnistyneeseen opintovalmennukseen on osallistunut 11 henkilöä (maaliskuu 2018) - Ensimmäisen vuoden aikana tulee olemaan ainakin seitsemän eri alojen työharjoittelijaa mukana oppimassa ja kehittämässä toimintaa - Toimintaa on tehty kuntalaisille ja yhteistyötahoille tunnetuksi eri tavoin kuten ottamalla suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja jalkautumalla kuntalaisten pariin esim. kirjastoihin ja uimahalliin. Lisäksi näkyvyyttä on saatu seminaareissa, yhteistyötapahtumissa, paikallislehden artikkeleissa sekä sosiaalisessa mediassa. - Tiiviin yhteistyön kehittäminen Uudenmaan TE-palveluiden kanssa on käynnistynyt vuoden alusta klubitalotoiminnan esittelyllä TE-palveluiden infotilaisuuksissa - Henkilökuntaan

kuuluu talon johtaja, kolme työvalmentajaa ja opintovalmentaja

Klubilehti 13


Koulutu Helsingin Klubitalo on toiminut kansainvälisenä koulutuskeskuksena vuodesta 2005. Tällä hetkellä niitä on maailmalla 12, joista Euroopassa kolme. Perinteisesti koulutuskeskuksemme on järjestänyt kolmen viikon suomenkielisen klubitalomalliin perehdyttävän koulutuksen kerran vuodessa. Parin viime vuoden aikana koulutuksissa on painotettu talojen tukemista akkreditoitumiseen. Toivomus tähän on tullut kansainväliseltä katto-organisaatioltamme, Clubhouse Internationalilta. Akkreditoituminen on ehtona myös koulutuskeskuksena toimimiselle; Helsingin Klubitalo akkreditoitiin loppukesällä 2017. Kolmen viikon koulutus toteutettiin maaliskuussa ja siihen osallistuivat kollegat Tampereelta ja Lappeenrannasta. Osallistuvat talot lähtivät koulutuksesta mukanaan toimintasuunnitelmat taloilleen. Niitä osallistujat olivat valmistelleet jo ennen koulutusta, ja kolmen viikon aikana ne saivat lopullisen muotonsa. Taloille tehtiin loppuvuodesta seurantakäynnit, joissa toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioitiin. Helsingin Klubitalolta kahden viikon koulutuksessa Lontoon Mosaic Clubhousessa Hanna, Markku, Tarja ja Marjukka heinäkuussa

14 Klubilehti

Jo pidemmän aikaa on käyty keskustelua siirtymisestä kahden viikon koulutukseen kolmen sijasta, ja vuonna 2017 ensimmäistä sellaista ryhdyttiin suunnittelemaan. Yhteistyössä New Yorkin Fountain Housen kanssa päätettiin järjestää kahden viikon kansainvälinen koulutus Helsingissä. Koulutuksen oli määrä olla myös sisällöltään ja rakenteeltaan uudistettu, eli Fountain Housen kehittämän Foundations 2 -mallin mukainen. Tallinnasta Haaberstin Klubitalo oli jo talvella 2017 tiedustellut mahdollisuutta englanninkieliseen koulutukseen Helsingissä. Myöhemmin myös Moskovan Russia House ilmoittautui koulutukseen. Jo kesästä lähtien pidimme suunnittelupalavereita videoneuvotteluna Fountain Housen koulutustiimin kanssa. Aikaerosta johtuen palaverit jouduttiin pitämään työpainotteisen päivän ulkopuolella, mikä kulttuurierojen ohella ajoittain hankaloitti yhteistyötä. Kokemus oli kuitenkin opettavainen ja antoisa. Lisäksi yksi klubitalolainen kävi loppuvuodesta tutustumassa New Yorkin Fountain Housessa uudenlaiseen koulutusmalliin. Yhteydenpidon helpottamiseksi Fountain House tarjosi Helsingin Klubitalolle Webex-videoneuvottelujärjestelmän ilmaiseksi kokeiltavaksi vuoden ajan.


uskeskus

Upea kansainvälinen koulutustiimi

Klubilehti 15


ESKO ESKOT ry Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry (aikaisemmin Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry ja Helsingin Klubitalot ry) perustettiin vuonna 2001 mielenterveyskuntoutusta tarjoavan Helsingin Klubitalon taustaorganisaatioksi (rekisteröinti yhdistysrekisteriin 23.10.2001, Y-tunnus 17394173). Toiminnan laajentumisen myötä yhdistys vaihtoi nimensä Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:ksi ja muutti sääntöjä (rekisteröity 7.3.2014). Vuonna 2017 yhdistyksen nimi lyhennettiin muotoon Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja sääntöihin tehtiin pieniä muutoksia (rekisteröity 29.6.2017). Yhdistyksellä on kaksi Klubitaloa Helsingissä sekä Vantaalla, Imatralla ja Nurmijärvellä yksi kullakin paikkakunnalla. Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n (jäljempänä ESKOT ry) tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House -klubitalotoimintaa. ESKOT ry piti vuosikokouksen 20.3.2017. Puheenjohtajaksi valittiin laatu- ja kehitysjohtaja Jari Koskisuu, varapuheenjohtajaksi johtaja Eeva-Marja Loukola ja sihteeriksi lehtori Ulla Vehkaperä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin diakonissa Anja Ollila, asuntotyön diakoni Jari Hirvonen ja verkostokehittäjä Eija Suominen sekä varajäseneksi sosiaali- ja mielenterveyspolitiikan asiantuntija Esko

16 Klubilehti

Hänninen. Yhdistyksen palkattujen työntekijöiden valitsema edustaja hallituksessa oli Minna Paloneva ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Maria Anttila (Anttilan työsuhde päättyi huhtikuussa 2017, jonka jälkeen henkilöstöllä ei ollut hallituksessa varajäsentä). Yhdistyksen Klubitalojen kuntoutujajäseniksi hallitukseen valittiin Sanna Lindholm (henkilökohtainen varajäsen Hannu Kivinen) ja Aki Laitinen. ESKOT ry:n hallitus piti vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kokousta. ESKOT ry:n hallinnollisessa välimaastossa on toiminut useita työryhmiä, joissa on ollut yhdistyksen kaikilta Klubitaloilta sovitut jäsen-työntekijäedustajat. Työryhmiä ovat olleet: johtoryhmä, työsuojelutiimi, graafisen suunnittelun työryhmä, työllistymisfoorumi ja opintotiimi. Näiden työryhmien kokouksissa on hyödynnetty Skype-yhteyttä. Lisäksi kunkin Klubitalon omat työryhmät ja tiimit sekä työyksiköt ja talokokous ovat toimineet tärkeinä hallinnollisina toimieliminä. ESKOT ry:lle on laadittu strategia vuosille 2016-20. Strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa 2016 ja sen jalkauttaminen käynnistyi tämän jälkeen. Strategia on sovittu päivitettäväksi alkuvuodesta 2018. Yhdistyksen toiminnanjohtajana jatkoi Kaiju Yrttiaho. Yhdistys anoi ja sille myönnettiin v. 2017 uutena STEAn avustusmuotona yleisavustus (Ay) yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustuksella katettiin toiminnanjohtajan sekä maaliskuussa työnsä aloittaneen kehitysjohtaja Sami Ylitalon palkka- ja muut kulut sekä kaikkien Klubitalojen hallinnolliset kulut ja hallituksen kulut. Vuoden 2017 toiminnan painopisteenä oli sekä Klubitalojen arjen työssä että hallinnossa käytettävien sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja tulevien järjestelmähankintojen valmistelu. Alkuvuodesta kaikki Klubitalot siirtyivät käyttämään työajan suunnittelussa ja seurannassa Työvuorovelho -vuorosuun-

nitteluohjelmaa ja jo aiemmin käyttöön otetun Sympa HR-ohjelman käyttöä laajennettiin. Yhdistyksen kaikki Klubitalot käyttävät jäsenten rekisteröinnissä sekä toimintaan osallistumisien seurannassa Salesforce -järjestelmää, johon kaikki suomalaiset Klubitalot siirtyivät Suomen Klubitalot ry:n Arto-hankkeen kehittämistyön tuloksena. Salesforcen käytön kehitystyötä jatkettiin edelleen vuonna 2017. Loppuvuodesta käynnistettiin taloushallinnon sähköistämisen kilpailutus, minkä tavoitteena oli toteuttaa hankinta ja järjestelmän käyttöönotto heti vuoden 2018 alusta. Toukokuussa 2017 jätettiin STEAlle hallinnon yleisavustuksen korotushakemus yhdistyksen tietohallinnon yhdenmukaistamiseksi. Hakemuksen tueksi kartoitettiin alustavasti eri järjestelmiä sekä valmisteltiin hankinnan kilpailuttamista, mikä rahoituksen varmistuttua toteutetaan alkuvuonna 2018. Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on siirtyä lukuisien erilaisten pilvipalvelujen käytöstä yhteen koordinoituun järjestelmään sekä selkeyttää tietohallinnon käytäntöjä ja vastuita. ESKOT ry:n Klubitalojen toiminnan arvioinnin toteutuksen tueksi on laadittu arviointisuunnitelma, jota päivitettiin esimiesten kehittämispäivänä v. 2017 lopussa. Arviointisuunnitelman pohjalta Klubitalot toteuttivat omaan toimintaansa liittyvää säännöllistä arviointia ja laativat niiden pohjalta mm. raportteja rahoittajille sekä CI:lle kansainväliseen laadunvarmistukseen eli akkreditointiin liittyen. Loppuvuonna selvitettiin myös mahdollisuutta ottaa vuoden 2018 aikana käyttöön yhdistyksen koko toiminnan kattava laatu- ja johtamisjärjestelmä (CAF/EFQM), minkä avulla toimintaa voidaan tulevaisuudessa arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnan kaikki osa-alueet huomioiden. Yhdistyksen henkilöstön lukumäärä oli tilikauden alussa 27 ja sen päättyessä 31 työntekijää. Yhtä palkkatuen avulla työllistettyä osa-aikaista työntekijää lukuun ottamatta kaikki yhdistyksen palkatut työntekijät olivat kokoaikaisia. Osa-aikainen työsuhde päättyi helmikuussa 2017. Henkilötyövuosia vuoden


OT ry toja vuonna 2017 olivat yhteensä 2 042 553,85 € (vuonna 2016 ne olivat 1 767 617,39 €), joista henkilöstökuluja oli yhteensä 1 337 464,90 € (vuonna 2016 ne olivat 1 184 503,60 €).

tettua työnsä maaliskuun lopulla 2017 käynnistettiin yt-toimikunnan kokoaminen sekä yhdistyksen työsuhteisiin liittyvät käytännöt yhteen kokoavan henkilöstöohjelman laatiminen. ESKOT ry on Hyvinvointialan liiton jäsen ja noudattaa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

aikana kertyi yhteensä 31. Yhdistyksen työntekijöille järjestettiin yhteinen työhyvinvointipäivä kesäkuussa ja toinen päivä järjestettiin talokohtaisesti loppuvuodesta. Kaikkien talojen työntekijät osallistuivat kunkin Klubitalon palkatulle henkilöstölle kohdennettuihin kuukausittaisiin ryhmätyönohjauksiin. Toiminnanjohtaja sai kuukausittain omaan työhönsä ohjausta mentoriltaan. Kehitysjohtajan aloi-

ESKOT ry:n toimintaan liittyvät kulut ilman käyttöomaisuuden pois-

ESKOT ry, jäsenistö vuonna 2017

Kuntoutujajäsenet yhteensä

Jäsenet / Helsingin Klubitalo Jäsenet / Itä-Helsingin Klubitalo Jäsenet / Tikkurilan Klubitalo Jäsenet / Imatran Klubitalo Jäsenet / Nurmijärven Klubitalo

Vuoden aikana käyneet eri jäsenet

Uusia jäseniä

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ARVOT Toimimme ihmisarvoa ja –oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen.

VISIO Olemme arvostettuja yhteisöllisyyden rakentajia sekä ennakkoluulottomia mielekkään arjen, opintomahdo llisuuksien ja työelämäosallisuuden kehittäjiä. Klubilehti 17


Tulos ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

TULOSLASKELMA

Avustettava toiminta

1.1.2017 - 31.12.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

851 400,00 994 513,00 -156 465,91 9 000,00 155 189,29 1 853 636,38

747 400,44 834 844,78 25 241,73 9 000,00 149 556,79 1 766 043,74

TUOTOT

Kuntaosuudet STEA avustukset STEA:n avustustuottojen siirrot Koulutustuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä

KULUT

Palkat Eläkekulut Muut henkilöstökulut Poistot Muut kulut

-1 108 083,22 -200 411,69 -28 969,99 -8 647,34 -696 441,61

-965 166,89 -179 972,18 -39 364,63 -1 573,65 -581 540,04

Tuotto-/Kulujäämä

-188 917,47

-1 573,65

VARAINHANKINTA

Lahjoitukset

3 125,37

-

SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA

Korkotuotot Korkokulut Tuotot yhteensä

- -67,13 -67,13

11,28 -122,93 -111,65

Tuotto-/Kulujäämä

-185 859,23

-1 685,30

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset

177 145,00

-

Tuotto-/Kulujäämä

-8 714,23

-1 685,30

Tilikauden tulos

-8 714,23

-1 685,30

Tilikauden jäämä

-8 714,23

-1 685,30

18 Klubilehti


tase TASE 31.12.2017

VASTAAVAA Tilikausi 2017

Tilikausi 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 628,41 26 440,71 - 29 127,08 29 127,08

3 581,88 1 139,01 18 585,12 23 306,01 23 306,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

633,18 633,18

791,66 791,66

1 828,45 9 540,17 13 825,96 25 194,58 511 009,65 536 837,41

1 734,30 9 340,17 58 615,01 69 689,48 270 260,99 340 742,13

VASTAAVAA

565 964,49

364 048,14

38 454,94 -8 714,23 29 740,71

40 140,24 1 685,30 38 454,94

29 740,71

38 454,94

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä

38 739,74 20 681,41 476 802,63 536 223,78

22 059,44 17 685,60 285 848,16 325 593,20

VIERAS PÄÄOMA

536 223,78

325 593,20

VASTATTAVAA

565 964,49

364 048,14

VASTATTAVAA Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Yhteensä OMA PÄÄOMA

Klubilehti 19


Profile for Klubilehti

Eskot Klubilehti 1/2018  

Eskot ry:n Klubilehti 1/2018

Eskot Klubilehti 1/2018  

Eskot ry:n Klubilehti 1/2018

Advertisement