__MAIN_TEXT__

Page 1

Klubilehti

3/2017 21. vuosikerta - Helsingin Klubitalo

Onnellista uutta vuotta 2018!


Pääkirjoitus Marjukka Friman-Reinikka Helsingin Klubitalon johtaja

Tunsin kerran erään – nyt jo edesmenneen – kuusikymppisen miehen, jota kutsun tässä Pekaksi. Hän sairastui alle parikymppisenä rajuun psykoosisairauteen, joka vaikutti hänen elämänsä kulkuun ja valintoihinsa. Hän pelkäsi ihmisiä eikä uskaltanut lähteä ulos huoneestaan, lapsuudenkotinsa yläkerrasta. Harhat ja pelot täyttivät elämän ja hänestä tuli niin sanottu peräkammarin poika. Pekalla oli kuitenkin lukupäätä. Hän luki huoneessaan laaja-alaisesti tietokirjallisuutta, ja erityisesti historia oli hänelle mieluisaa. Kun Pekan vanhemmat kuolivat, hän jäi yksin. Sisarukset pelkäsivät veljeänsä koska raju sairaus toi Pekan käytökseen ja puheisiin outoja, pelottavia sävyjä. Ystävyyssuhteita ei ollut. Oli seitsemänkymmentäluku ja Pekalla alkoi sairaalakierre. Kierteessä kului noin kolmekymmentä vuotta. Ei ammattiin opiskelua, ei perheen perustamista, ei työuraa, ei harrastuksia eikä ystäviä. Enimmäkseen poukkoilua oman sairauden vankina kodin ja sairaalan välillä. Kaksituhattaluvun alkuvuosina – kun Pekan psykoosisairaus oli jo hieman hellittänyt otettaan ja toimiva lääkitys oli löytynyt - hän näki ilmoituksen kotikaupunkinsa lehdessä että kaupunkiin perustetaan Klubitalo. Hän lähti tutustumaan toimintaan hoitajansa kanssa. Lyhyen tutustumisajan päätteeksi Pekasta tuli Klubitalon jäsen. Hän huomasi että muiden samaa kokeneiden ihmisten välille syntyy selittämätön yhteys kun vaikeita kokemuksia jaetaan sanallisesti. Huomaa ettei ole yksin sairauden ja ikävien muistojen kanssa, ja että tästä vertaistuesta saa vielä voimaakin itselle. Pekka löysi Klubitalosta henkisen perheensä. Hän osallistui toimintaan päivittäin aamukahdeksasta ilta neljään yli kymmenen vuoden ajan. Hän ei ollut sairaalahoidossa kertaakaan enää elämänsä aikana. Hänestä paljastui valtavan sivistynyt ja huumorintajuinen Klubitalon kunniajäsen, joka voimakkaasti vaali yhteisöllisyyttä ja kantoi vastuuta talon toimintaa ylläpitävistä tehtävistä. Lisäksi hän erityisesti kiinnitti huomiota nuoriin jäseniin, jotta he pääsisivät elämässään eteenpäin sairaudesta huolimatta. Klubitalossa jäsenet opettelevat talon työtehtävien kautta erilaisia tietoja ja taitoja, joita voivat hyödyntää opiskelussa ja työelämässä. Tällaisia tehtäviä löytyy Klubitalon keittiöstä, kahvilasta, toimistosta, tilahuollosta ja erilaisista projekteista. Tietotekniikkaan liittyvät taidot ovat nykyisin edellytys niin opiskelussa kuin työllistymisessä, ja sitä Pekkakin alkoi har-

2 Klubilehti

joittelemaan. Hänestä tuli tilastonikkari, joka vastasi mm Klubitalon excel-taulukoista. Jos Klubitalo olisi perustettu Pekan kotipaikkakunnalle aikaisemmin, hän olisi mahdollisesti ehtinyt opiskelemaan Klubitalon opintovalmennuksen tukemana itselleen ammatin. Hän kyllä kokeili siipiään Klubitalon siirtymätyöohjelman avulla työelämässä, puolen vuoden ajan, mutta koki että työllistymisjuna oli hänen kohdallaan mennyt jo ohi. Hän totesikin usein, että voi kun tämmöinen Klubitalo olisi ollut olemassa silloin kun olin nuori, kenties olisin työuran ehtinyt tekemään ja muutenkin olisin selviytynyt paremmin. Pekan kohdalla elämä muuttui kun hänestä tuli Klubitalon jäsen. Klubitalo malli on ehtinyt vaikuttaa ja muuttaa satojen tuhansien ihmisten elämää maailmassa, sillä ensimmäinen Klubitalo perustettiin Yhdysvalloissa noin 70 vuotta sitten. Maailmassa on tällä hetkellä yli 300 ja Suomessa 25 Klubitaloa. Talot toimivat samanlaisten periaatteiden mukaisesti. Toiminta on jäsenilleen maksutonta, osallistuminen täysin vapaaehtoista eikä lähetettä tarvita mukaan pääsemiseksi. Rahoitus toimintaamme tulee Helsingin kaupungilta ja Sosiaali- ja terveysministeriön alaiselta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta Stealta. Helsingin Klubitalo täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Olemme Suomen suurin ja toimimme myös kansainvälisenä Klubitalojen koulutuskeskuksena. Talossa on kirjoilla yli tuhat jäsentä, ja heillä on hyvin erilaisia mielenterveyden haasteita. Päivittäin toimintaan osallistuu keskimäärin 70 kuntoutujajäsentä ja palkattua henkilökuntaa on 10. Talo sijaitsee Sörnäisten Kurvissa. Olemme järjestäneet tänä vuonna talon syntymäpäiväjuhlat, Avoimet ovet -tilaisuuden, juhlaseminaarin ja kirkkokonsertin. Olemme hakeneet julkisuutta toiminnallemme ja olemme esiintyneet useissa tiedotusvälineissä. Suuri kiitos juhlavuotemme kummille Stadin Slangi ry:lle, joka on auttanut meitä kaikissa tilaisuuksissamme – esimerkiksi järjestämällä meille esiintyjiä – ja myös monessa muussa asiassa. Toivottavasti hyvä yhteistyömme jatkuu! Kiitos kaikille jotka osallistutte Helsingin Klubitalon toimintaan. Täällä todellakin elämä voi muuttua!


Miten jäseneksi? Varaa tutustumisaika verkosta osoitteesta www. helsinginklubitalo.org/toimintaan-mukaan tai puhelimitse numerosta 09 7288 5512. Tervetuloa tutustumaan! Tämän jälkeen osallistu klubitalon yksiköiden infoihin: TI KE TO

8.30 Työ- ja opintoyksikkö 8.30 Hallinto 8.30 Ravintola

Kun infoähky on sopiva, varaa jäsenyyskeskusteluaika yksiköstä, joka vaikuttaa kiinnostavimmalta. Uudet jäsenet todetaan talokokouksessa aina parillisten viikkojen tiistaisin klo 14.00.

Sisällys 3/2017 2 PÄÄKIRJOITUS 3 SISÄLLYSLUETTELO

Vt. päätoimittaja: Miia Oijennus,

4 20-VUOTISJUHLAT

miia.oijennus@helsinginklubitalo.org.

6 SUURISSA SAAPPAISSA

Toimitus, taitto & grafiikka:

8 HYVÄN RUOAN YSTÄVILLE: RAVINTOLA TÄHTIANIS

Helsingin Klubitalon lehtityöryhmä.

10 KIRKKOKONSERTTI

Julkaisija: Etelä-Suomen Klubitalot - ESKOT ry.

11 KOULUTUSKESKUKSEN NÄKYMIÄ VUODELLE 2018

21. vuosikerta. 3-5 numeroa vuodessa.

12 ESKOTYÖ

Verkkojulkaisu. ISSN-L 1799-9626.

14 PIKKUJOULUT

Copyright 2017

15 SUOMI 100 VUOTTA

Etelä-Suomen Klubitalot - ESKOT ry.

16 AIKAISEMMAT HELSINGIN KLUBITALON JOHTAJAT

Klubilehdet löytää myös verkosta:

18 KYSYMYKSIÄ TYÖVALMENTAJILLE

www.helsinginklubitalo.org/lehti

19 KOLE SANDERS

www.issuu.com

20 TAKASIVU Klubilehti 3


20-vuoti

Mervi Juuri piti jä

Lopuksi heittäydytti

Juontaja sininen...

4 Klubilehti


tisjuhlat

äsenen juhlapuheen.

ttiin tanssin pyĂśrteisiin.

...ja juontaja valkoinen.

Klubilehti 5


Suurissa s Pauli Löija

Osallistuin lokakuussa Genevessä pidettyyn Maailman Terveysjärjestön (WHO) mielenterveysalan maailmanlaajuiseen konferenssiin, jonka keskeisenä teemana oli mielenterveysongelmaisten hyvinvointi. Edustin konferenssissa Clubhouse Europea yhdessä verkoston puheenjohtajan, hollantilaisen Wander Reitsman kanssa. Muina klubitalomaailman edustajina olivat Clubhouse Internationalin johtaja Joel Corcoran, Clubhouse Internationalin hallituksen jäsen Beatrice Bergamasco Italiasta, sekä Elizabeth Lion ja Jeff Aron New Yorkin Fountain Housesta. Osallistujista noin 20 edusti omia maitaan ja loput 180 erilaisia mielenterveysalan järjestöjä eri puolilta maailmaa. Yksi hälyttävimmistä konferenssissa esiintulleista asioista oli tieto mielenterveyspotilaiden alhaisesta elinajanodotteesta. Se on maailmanlaajuisesti noin 15– 20 vuotta lyhempi kuin väestöllä keskimäärin. Tähän vaikuttavia syitä on monia, mutta yksi huomattavimmista on mielenterveysongelmaisten usein muuta väestöä huonommat elintavat.

6 Klubilehti

Pääsimme pitämään yksityiskokouksen yhdessä WHO:n mielenterveydestä vastaavan johtajan Sekhar Saxenan kanssa. Hän toisti meille viestin, jonka olimme jo havainneet konferenssin kuluessa keskustellessamme eri järjestöjen edustajien kanssa kahvitauoilla: Klubitaloja ja klubitalomallia ei tunneta maailmalla juuri lainkaan! Jotta tilanne saataisiin muutetuksi, täytyy Klubitalojen ja niitä edustavien organisaatioiden työskennellä nykyistä huomattavasti aktiivisemmin mielenterveystyötä tekevien organisaatioiden kanssa. Kokemus osallistumisesta tällaiseen konferenssiin oli huikea! Tunsin olevani monin tavoin etuoikeutettu. Mainitsinkin tästä kahvitaukokeskustelussa Sekhar Saxenalle ja mainitsin olevani myös kokemusasiantuntija mielenterveysasioissa. Tämän kuultuaan hän totesi minun olevan erittäin tärkeä osallistuja konferenssissa. Olivathan kaikki muut osallistujat käsitykseni mukaan eri järjestöjen ammattilaisia, joilta puuttui omakohtainen kokemus mielenterveysongelmiin sairastumisesta. Tosin noin kolmanneksella osallistujista oli lähipiirissään joku mielenterveysongelmainen. Kokemusasiantuntijoiden läsnäolo on kuitenkin erityisen tärkeää tällaisissa konferensseissa.

Turvatoimenpiteisiin kuului osallistujapassi, joka toimi samalla myös avaimena konferenssialueelle.


saappaissa

Tunsin olevani todella suurissa saappaissa osallistuessani konferenssiin.

Wander Reitsma ja allekirjoittanut Clubhouse Europesta WHO:n päämajan ovella.

Kahvitauoilla pyrittiin verkostoitumaan ja jakamaan tietoa klubitalomallista mahdollisimman monille.

Klubilehti 7


Hyvän ruoan ystäville Keittiötiimi

Ravintolayksikön työnjaot ovat kello 8.30 ja 13.

Ravintolayksikkömme on koko talon sydän. Aamusta alkaen se kokoaa eri yksiköiden väen yhteen hyvän seuran ja kahvioantimien äärelle. Yhteisen Talossa tapahtuu –palaverin ja yksikön työnjaon jälkeen keittiö täyttyy innokkaasta hyörinästä. Joka päivä Ravintolayksikkö valmistaa kahviotuotteiden ohella 40 – 50 herkullista lounasta erikoisruokavalioineen. Ravintolan toiminnassa on jäävuoren huippuna klo 12 tarjottava lounas ja kahvioon valmistettavat tuotteet. Tarjoilutilaukset hoituvat myös Ravintolan osaavien käsien kautta. Päivittäin tehdään tarvittavat valmistelut kauppareissut mukaan lukien, pyöritetään puhtaiksi sekä tiskit että pyykit. Ravintolan toimitilahuolto ja omavalvonta kuuluu olennaisena osana päivän kulkuun. Viikottain hoidetaan tukun tilaamiset ja purkamiset osana arkea. Ravintolan väki osallistuu myös palavereihin ja työryhmiin ja pitää kehittämispäiviä ja tutustuu alan messuihin uusia trendejä ja terveitä ravintovaihtoehtoja talollemme soveltaen. Tervetuloa uteliaasti mukaan Ravintolayksikön toimintaan torstaisin alkaen klo 8.30 Ravintolainfojen ja kahviokoulutuksen kautta!

8 Klubilehti

Tiskit ja astiahuolto kuuluvat Ravintolan päivittäisiin rutiineihin.


e: Ravintola T채htianis Lounasta valmistetaan tiimin채 aamup채ivisin.

Kahvilavuoro naurattaa.

Lounas on tarjolla kello 12 - 12.20.

Loistavan hinta-laatusuhteen Ravintola T채htianiksessa tavataan!

Klubilehti 9


Kirkkokonsertti

Joululauluja slangiksi tarjosi Stadin Slangin kuoro

Kallion kantaattikuoron triossa oli mukana jäsenemme Pauli

10 Klubilehti

Solistina toimi sopraano Anu Hostikka


Koulutuskeskuksen näkymiä vuodelle 2018 Fountain House -yhteistyö Koulutuskeskuksen Uusi Vuosi on hyvässä vauhdissa marraskuun kääntyessä lopuilleen. Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen koulutus käynnistyy jo helmikuussa, viikolla 8. Foundations II -nimellä kulkeva koulutus kestää kaksi viikkoa ja se toteutetaan yhteistyössä Fountain Housen kanssa. Koulutuksen toteuttamiseen tähtäävä yhteys New Yorkiin käynnistyi jo viime keväänä ja on syksyn aikana tiivistynyt entisestään. Yhtenä osoituksena tästä työstä on neukkarissamme upeat yhteydenpidossa käyttämämme CiscoWebex ”raudat”. Niitä on jo käytetty ja todettu niiden edut. Ensimmäisen käyttövuoden aikana Fountain House maksaa laitteiston kustannukset. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus luopua niistä, mikäli katsomme laitteiston kustannusten olevan suuremmat kuin niistä aiheutuvat hyödyt. Tähän saakka koulutuksiin osallistujat ovat kahta poikkeusta lukuun ottamatta tulleet suomalaisista Klubitaloista. Nyt kollegat tulevat Tallinasta, Haabersti Klubimajasta ja Moskovasta, Russian Housesta. Tämä merkitsee tuntuvaa muutosta siihen, mihin olemme aikaisemmin tottuneet, koska koulutus tapahtuu englannin kielellä. Toinen tärkeä ero aikaisempiin koulutuksiin verrattuna on se, että kouluttajatiimi,

Noelle & Judy

Noelle Hanrahan ja Judy Meibach, tulee Fountain Housesta, New Yorkista. Tämän lisäksi koulutuksen aikana käytössämme on Cisco Webex –yhteys New Yorkiin, joka tekee mahdolliseksi suoran yhteyden Fountain Houseen koulutuksen aikana.

Mikko Huttunen

Tulevassa koulutuksessa korostuu voimakkaasti standardikeskustelujen ja yksikkötyön välinen yhteys. Koska osallistujat ovat koulutuksensa aikana mukana meidän talomme yksiköissä, halusimme tutustua etukäteen, millaisia vaatimuksia tämä asettaa meille. Tästä syystä Auli on tutustunut asiaan käytännössä marraskuun lopussa toteutetussa Foundation I -koulutuksessa Fountain Housessa. Syksyn koulutus muuttuu Oman koulutuksemme suomalaisille Klubitaloille tulemme toteuttamaan syksyllä. Suurin muutos aikaisempiin koulutuksiin verrattuna koskee koulutuksen pituutta. Kolmen viikon asemesta, tulemme siirtymään kahden viikon koulutukseen. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että koulutuksen ytimen muodostavat aikaisempaa selkeämmin keskittyminen standardeihin pohjautuviin keskusteluihin ja yksikkötyöhön. Lisäksi pyrimme terävöittämään koulutustiimien konsultointiprosessia siten, että heidän laatimansa kehittämissuunnitelma tukisi selkeästi akkreditointia.

Fountain Housen pääsisäänkäynti

Klubilehti 11


Eskotyö vahvistamaan jäsenten ja muiden o Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on kuluneen vuoden selvittänyt työpalveluyrityksen – EskoTyön – perustamisedellytyksiä. Uudenmaan TE-toimiston määrärahan turvin olemme perehtyneet työpalvelun markkinoihin, tehneet liiketoimintasuunnitelman ja laatineet kustannus- ja kannattavuuslaskelmia. Olemme suunnitelleet sitä, miten oman yrityksen työt voidaan organisoida ja liittää mahdollisimman sujuvasti Klubitalojen arkeen. Olemme esitelleet hanketta mahdollisille yhteistyökumppaneille ja etsineet ratkaisuja aloittavan yrityksen rahoitukseksi. Vaikka selvitystyöhön myönnetty määräraha päättyy vuodenvaihteessa, työt EskoTyön perustamiseksi jatkuvat edelleen. EskoTyölle on selkeä yhteiskunnallinen tarve Hankkeemme herättää laajaa kiinnostusta. Asiantuntijat ja mahdolliset yhteistyökumppanit ovat kehuneet ideaamme erinomaiseksi ja hyvin tarpeelliseksi. Työpalveluyritykselle on yhteiskunnallinen tarve, koska mielenterveyden haasteista toipuvien ja muiden osatyökykyisten on vaikeaa löytää sopivia töitä. Klubitalojen siirtymätyöohjelma toimii hyvin, mutta sen rinnalle tarvitaan joustavampaa ja monimuotoisempaa työllistymisen tukea. Eskot ry:n Klubitaloilla on paljon työhaluisia jäseniä, ja monen vuoden kokemuksella tiedämme, että työn tekeminen kuntouttaa. Luottamus ja vastuullisuus EskoTyön lähtökohtina Yhteistyökumppaneiden mielenkiinto perustuu Klubitalojen pitkäjänteiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Tunnemme EskoTyön tulevat työntekijät hyvin ja osaamme tukea heitä yksilöllisesti ja asianmukaisesti. Aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan luo vahvan pohjan jäsenten ja avaintyöntekijöiden vastavuoroisuudelle. Klubitaloilla voi harjoitella erilaisia ammatillisia taitoja ja kehittää itseään omaan tahtiin. Yhteisössä saa arvokasta palautet-

12 Klubilehti

ta omasta oppimisestaan. Opintovalmentajan tuella monet jäsenet ovat käynnistäneet ja täydentäneet omia opintojaan. Siirtymätöiden ja tuettujen työpaikkojen kautta monet ovat saaneet arvokasta työkokemusta, jota voi täydentää erilaisissa Klubitaloilla toteutettavissa hankkeissa. Esimerkiksi Helsingin Klubitalolla on lokakuussa käynnistetty erillinen valmentautumisryhmä, jossa EskoTöihin haluavat jäsenet voivat harjoitella itsenäistä työskentelyä erikseen sovituissa työtehtävissä. Kaikki tämä osaaminen luo uskottavuutta EskoTyön toimintavarmuuteen. Toinen etenkin yrityksiä kiinnostava asia on lupauksemme toimia vastuullisena työnantajana, joka huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista yhteistyökumppaneiden puolesta. Lupaamme toimia inhimillisenä työnantajana, joka järjestää ja organisoi työt tekijöilleen sopiviksi ja rakentaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Teemme selkeät sopimukset ja laskutamme asiakkaita vain tehdystä työstä. Työntekijöiden kanssa teemme reilut työsopimukset ja maksamme palkat lain ja työehtosopimusten mukaan. Yrityksen perustamisen haasteita Selvityshankkeen aikana olemme kohdanneet myös haasteita: miten aloittavan yrityksen rahoitus järjestetään, kun ESKOT ry:lle Klubitalotoimintaan myönnettyä julkista avustusta ei tähän tarkoitukseen voi käyttää? Miten ensimmäisten kuukausien palkat ja laskut saadaan maksettua, jos palvelujen myynnistä ei vielä kerry riittävästi tuloja? Miten saamme riittävästi yhteistyökumppaneita mukaan alkuvaiheessa? Miten onnistumme hinnoittelemaan EskoTyön palvelut kilpailukykyisesti ja kannattavasti? Aloittavan yrityksen rahoituksen järjestäminen Rahoitukseen liittyviä haasteita olemme yrittäneet ratkaista joukkorahoituskampanjalla, jonka käynnistimme maailman mielenterveyspäivänä 10.10. 2017 (ks.


osatyökykyisten työllistymistä vuonna 2018 Kiitollisin mielin,

www.facebook.com/EskoTyo). Tavoitteemme oli kerätä yritykselle käyttöpääomaa ensimmäisiä toimintakuukausia varten. Kampanja on tuottanut valtavasti positiivista palautetta ja tietoisuus EskoTyöstä on levinnyt. Saimme mukaan useita julkisuuden henkilöitä, asiantuntijoita ja poliitikkoja. Hankettamme on esitelty lehtijutuissa ja some-kanavissa. Kampanjavideoiden tekemiseen, tiedotteiden julkaisemiseen ja jakamiseen on osallistunut laaja joukko Klubitalojen jäseniä ja henkilökuntaa myös omalla ajallaan. Olemme tavoittaneet yli 12 000 kontaktia kampanjamme aikana. Tätä juttua kirjoitettaessa emme ole vielä onnistuneet keräämään tavoiteltua määrää euroja ja työ rahoitukseen liittyvien haasteiden parissa jatkuu edelleen. Luotettavat yhteistyökumppanit EskoTyön toiminnan perustana Tarvitsemme myös riittävän määrän sitoutuneita kumppaneita, jotka ovat valmiita ostamaan EskoTyön palveluja. Liiketoimintasuunnitelmamme mukaan toiminnan pyörittäminen edellyttää aluksi yhden koordinaattorin työpanosta. Hänen palkkansa ansaitaan kannattavalla liiketoiminnalla, joka tarkoittaa laskutettavaa osa-aikatyötä noin 20 työntekijälle. Työpaikkojen määrään vaikuttaa työtuntien määrä ja hinta, jonka yhteistyökumppanit ovat valmiita maksamaan. Molempiin liittyy vielä omat haasteensa, joiden parissa selvitystyö jatkuu. Kuluvan vuoden aikana olemme käynnistäneet uusia työpaikkoja Klubitalojen tuetun työn mallin mukaisesti. Olemme sopineet, että ne voidaan muuttaa EskoTöiksi heti yrityksen perustamisen jälkeen. Osa nykyisistä yhteistyökumppaneistamme on luvannut uusia EskoTöitä, ja keskusteluja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa käydään koko ajan. Kohti vuotta 2018

Hans Mäntylä, hankevastaava

levaan vuoteen. Olemme nyt huomattavan paljon viisaampia kuin hankkeen alussa ja työtä EskoTyön perustamiseksi jatketaan määrätietoisesti. Rahoituksen osalta kartoitamme yhteistyötahoja, jotka voisivat tukea hankettamme myös suuremmilla summilla. Yksityishenkilöiden osalta tämä tarkoittaa lahjoituksia ja/tai testamenttivaroja. Yritysten osalta etsimme suurempia kumppaneita, jotka olisivat valmiita jakamaan yhteiskuntavastuuta kanssamme. EskoTyö on herättänyt paljon kiinnostusta myös muiden osatyökykyisten asioita edistävien toimijoiden parissa. Tämä luo erinomaiset edellytykset käynnistää neuvottelut muutaman järjestötoimijan kanssa yhteisen palveluyrityksen perustamiseksi. Leveämmillä hartioilla vastuun kannattelu on varmempaa. Itselleni jo vuonna 2016 alkanut selvitystyö on ollut hyvin kiinnostavaa ja opettavaista. Olen tutustunut moniin tosi mukaviin, sydämellisiin ja avuliaisiin ihmisiin kaikilla Eskot ry:n Klubitaloilla. Yhteistyöneuvottelut Klubitalojen verkostoissa ovat olleet rakentavia ja hienon hankkeen puolesta on ollut hyvä aurata latua. Maali häämöttää vuoden 2018 puolella ja jatkossa EskoTyötä koskeviin kysymyksiin vastaavat toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho (040-7252028; kaiju.yrttiaho@eskot.org) ja kehityspäällikkö Sami Ylitalo (040-1407892; sami.ylitalo@eskot.org).

Tätä kirjoitettaessa kuluva vuosi lähestyy loppuaan, mutta katse on jo suunnattu tu-

Klubilehti 13


Pikkujoulut Missä viivyt Väinö maailman ääriä vaellat turhaa tietoa tähtitarhoista kokoat lupasit tulla ajallasi laulamaan lapsillesi toista tietoa ikuista ajatonta viisautta kun on lapsesi laulut unohtaneet kanteleesi kadottaneet laula taas laulut lapsillesi soita sävelet sopuisat kaikkien kansojen iloksi yhteiseksi onneksi Lasse M Yhtä juhlaa… Pikkujoulut 1.12. starttasivat talolla aamupalan ja joululaulujen tahdissa. Jouluaterialle siirryttiin Seurasaaren jouluisiin maisemiin.

14 Klubilehti


Suomi 100 vuotta

Suomi 100 Itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin juhlallisissa ja liikuttuneissa tunnelmissa.

Adventin aikaan -17 Karjalan kunnailla Tuntemattoman miehen veren lunnailla maksettu on Suomen kansan Vapauden hinta Rintamalla myöskin lotta teki elämästään täyttä totta Kuolemassa Uuteen Aamuun Nousemassa Saapunut on vihdoin ilta - palannut menneisyyteen silta Veteraanien joukko on jo harva ei elä kekuudessamme edes Tarva! Liisa R.

Klubilehti 15


Aikaisemmat Helsing Mitä tervehdyttäviä vaikutuksia Klubitalolla on mielestäsi mielenterveyskuntoutujille?

Haastattelimme keväällä sähköpostitse Helsingin klubitalon entisiä johtajia. Tässä poimintoja haastatteluista.

Missä Klubitalo sijaitsi tai sijaitsee, ja kuinka se muuttui tai kehittyi sinun aikanasi? Ansa Holm käynnisti Helsingin klubitalotoiminnan ja aloitti Klubitalon johtajana Hietaniemenkadulla sijaitsevassa, ensimmäisessä Klubitalossa v.1997. Toiminta oli aluksi vaatimatonta, mutta sen käynnistäminen osoittautui varsin pian tarpeelliseksi. Työpainoitteisen päivän tehtäväkenttä laajeni, yksiköt eriytettiin omiin tehtäväalueisiin, lehteä julkaistiin, ja Klubitalo toimintaa esiteltiin mm. poliittisille päättäjille jopa presidenttiä ja pääministeriä myöten. Henkilökuntaa palkattiin lisää ja siirtymätyöohjelmia käynnistettiin. Klubitalo muutti Hämeentielle, (Arabian kaupunginosaan), jonka klubitalolaiset itse remontoivat. Sturenkadun ja Teollisuuskadun kulmasta Klubitalo muutti nykyisiin tiloihin Hämeentielle. Pasi Paksuniemen aikana Klubitalo sijaitsi Hämeentiellä (Arabia), Teollisuuskadulla ja Hämeentiellä. Hänen aikanaan mm. siirtymätyöohjelma kehittyi voimakkaasti, jäsen- ja henkilöstömäärät sekä tilat kasvoivat. Talosta tuli koulutuskeskus ja toinen klubitalo perustettiin Itä-Helsinkiin. Kaiju Yrttiahon aikana tilat olivat nykyisissä Hämeentien tiloissa. Sisällöllinen kehitystyö toteutettiin opintovalmennuksen käynnistämisellä sekä työllistymistä edistävillä hankkeilla. Toimintaa kehitettiin niin, että ”ovet avataan” yhteistyölle eri toimijoiden kanssa, esim. yhteistyö Kujato-verkostossa, Sininauhaliiton kanssa toteutettu maatila-avusteinen toiminta Majvikissa sekä kalastus-ja ratsastusreissut. Kaiju edesauttoi myös työpainoitteisen päivän työtehtävien sähköistämistä, jotta klubitalolaiset pysyvät nykyisessä ja tulevaisuuden digitalisoitumisessa mukana. 16 Klubilehti

”Ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin ja olla osa yhteisöä; aivan kaikki ovat tärkeitä ja kaivattuja, ja kaikilla on oma roolinsa yhteisössä. Klubitalo tarjoaa mahdollisuuden olla tärkeänä osana Klubitalon yhteisöä, kunkin itse haluamallaan panoksella”, kirjoittaa Ansa Holm. Pasi Pitkäniemen mielestä ”kaava on selkeä ja vahva; turvallinen ja hyväksyvä yhteisö yhdistettynä mielekkääseen tekemiseen omien voimavarojen mukaan. Tästä syntyy osallisuutta, voimaantumista ja kuntoutumista”. Kaiju Yrttiaho mainitsee ensimmäiseksi ihmissuhteet, Klubitalolla on mahdollisuus solmia uusia ihmissuhteita, saada ystäviä sekä jakaa kokemuksia. Toiseksi hän toteaa, että jokaisella on halu kokea olevansa tarpeellinen. Kaikkien ”käsipareja” tarvitaan Klubitalolla. Jokaiselle jäsenelle Kaiju halusi viestittää: ”olet tarpeellinen ja tärkeä. Kolmantena tulevat uusien asioiden oppiminen, opittujen taitojen ylläpitäminen ja toiselle opettamisen tervehdyttävät vaikutukset.” Mainitse muutama vahvuutesi Klubitalon johtajana. Vahvuuksistansa Ansa toteaa, että silloiset jäsenet pystyisivät vastaamaan kysymykseen paremmin. ”Ehkä halu tehdä työtä tasa-arvoisesti ja sinnikkyys”, hän miettii. Pasin vahvuuksia ovat rauhallisuus, vuorovaikutteisuus sekä huumorintaju. ”Niillä pääsi jo melko pitkälle”, hän muistelee. Kaiju oli puolestaan utelias, kiinnostunut ihmisistä ja innostui uusista asioista. Hän toivoi innostavansa myös muita menemään kohti uutta ja itseä kehittävää. Rahoitusasioissa hän oli konkari avustushakemusten tekemisessä, ja avustuksia on onneksi tullutkin, esim Ray:lta Ely:ltä, TE-toimistolta ja kaupungilta.


gin klubitalon johtajat Mistä sait voimia tehdä työtäsi Klubitalon hyväksi?

Mitä terveisiä tai minkä viestin haluaisit lähettää klubilaisille?

Ansa sai voimia tehdä työtään Klubitalon hyväksi sen jäseniltä. Pasi sai voimia siitä, kun näki ja koki päivittäin huikeaa yhteistoimintaa ja onnistumisia. Kaiju saa voimia mm. klubitalomallin toimivuudesta niin, että se saa hänet tekemään työtään Klubitalon ja sen ihmisten hyväksi. Kaijun oli helppo seistä Klubitalon edustamien asioiden takana, ja hänen omat elämän arvonsa pääsivät toteutumaan hänen työssään. ”ihmisethän talon tekevät, eli viime kädessä palataan aina kohtaamiseen ja kanssakäymiseen erilaisten ihmisten kanssa. Siinä on työn yksi viehätys.” Kaiju jatkaa, että ”on etuoikeus tehdä sellaista työtä, jossa on päivittäin ihmisenä olemisen kysymysten äärellä”.

Ansa: ”Paljon rakkaita terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille. Tuo kymmenen vuotta oli hienoa aikaa ja saimme paljon aikaan yhdessä, kovalla työllä, hyvällä yhteistyöllä ja välittämisellä. Sitä aikaa en unohda koskaan.” Pasi: ”Uskokaa itseenne ja toisiinne! Ja tietysti oikein mukavaa ja leppoisaa alkavaa kesää kaikille klubilaisille.” Kaiju: ”Olkaa aktiivisia ja osallistukaa eri Klubitalon toimintoihin ja esim. eri työryhmiin, kertokaa mielipiteenne ja tehkää talosta sellainen, jossa on hyvä olla ja toimia.”

Onko sinulla jokin erityinen, mieleenpainuva muisto työuraltasi? Ansalla ei tule olemaan tylsää hetkeä mahdollisina eläkepäivinään, niin paljon on hienoja muistoja noista kymmenestä vuodesta. Pasi mainitsee Presidentti Halosen vierailun Klubitalolla. Siihen liittyen muistuu hetki, kun hän istui presidentin virka-auton takapenkillä ja neuvoi adjutanteille reittiä parkkihalliin. Kaijun muistoissa päällimmäisinä olivat yhdessä koetut tilanteet ja yhdessä nauraminen. Kuinka näet klubitalojen tulevaisuuden? Ansa näkee klubitaloille hyvän tulevaisuuden. ”Klubitaloliike on ollut edelläkävijä monissa asioissa ja monilla olisi opiksi otettavaa klubitalojen työskentelystä.” Pasi näkee klubitalojen tulevaisuuden vakaana. ”Konsepti on toimiva ja klubitalot ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa osana MT-kuntoutuksen palvelukenttää.” Kaiju näkee, että tarvetta klubitaloille on tulevaisuudessakin. ”Se, miten ja mitä Klubitalolla teemme, tulee jatkuvasti päivittää kulloiseenkin aikaan ja niihin tarpeisiin, mitä ihmiset yhteiskunnassa toimiakseen tarvitsevat. Kun tämä pysyy mielessä, meillä on edessä vähintään yhtä huikea tulevaisuus kuin mitä tähän astinenkin kehitys on ollut.”

Työryhmä Minna Ja Mixu

Mistä saat virtaa elämääsi? Ansa saa voimia siitä, että tekee tärkeää työtä, jolla on merkitystä ja jolla voi auttaa muita ihmisiä. Pasi saa voimia perheestä, soittamisesta, urheilusta ja mökillä nikkaroinnista. Kaijulle voimia antavat läheiset, ulkoilu, leffat, teatteri ja mökkityöt keväästä syksyyn. Haaveiletko jostakin? Ansa haaveilee hyvästä arjesta kaikille ihmisille. Se sisältää turvallisuuden, kodin, toimeentulon, ystäviä, yhteisön – kaiken tarpeellisen. Pasi mainitsee yhden haaveen, jonka on päättänyt toteuttaa lähivuosina: hän aikoo mennä katsomaan vanhan lapsuudenystävän kanssa Liverpoolin peliä Anfieldin legendaarisella stadionilla. ”You´ll newer walk alone”, hän kiteyttää. Kaiju pitää olla aina jotain mielessä, toteutuivatpa haaveet tai eivät. Keväällä hän haaveili tulevasta kesästä ja mökillä touhuilusta – josko vaikka kuistin remontin saisi tänä keväänä päätökseen. Noin vuosi on vierähtänyt. Toivotaan, että voimat haaveiden toteutumiseen edistyvät.

Klubilehti 17


Kysymyksiä uusille työntekijöille Elina ja Tuija

1. Mistä kuulit meistä? Klubitalomalli on minulle jo vanha tuttu. Aloitin klubitalotyöskentelyni Tampereen Näsinkulman Klubitalolla sijaisena muistaakseni vuonna 2008. Pari vuotta sen jälkeen aloitin Näsinkulmassa vakituisena. Helsinkiin saavuin 2016 Suomen Klubitalot ry:n projektihommiin vähäksi aikaa ja päätin silloin, että muutan Helsinkiin. Sainkin sitten Eskot ry:stä Tikkurilasta sijaisuuden ja kun toimi avautui Helsingin Klubitalolle hain, ja minut valittiin :) 2. Miten keksit hakea meille töihin? Hups, taisin vastata tähän jo edellisessä kysymyksessä :) 3. Mitä teet työksesi? Olen Helsingin Klubitalon apulaisjohtaja. Teen työkseni kaikkea mahdollista ja välillä mahdotontakin. Klubitalon henkilökuntajäsenien roolihan on yleisluonteinen ja erittäin laaja! Mukavaa ja vaihtelevaa. Klubitalotyössä oppii paljon uusia asioita, koska milloinkaan ei voi tietää, mitä me seuraavaksi keksimme. 4. Mikä on mottosi? Apua, ei minulla ole sellasita! Eräässä leikkelepakkauksessa jonka huomasin kerran kaupassa oli sanottu hauskasti ja se ehkä osittain kuvastaa myös luonnettani. Teksti meni jokseenkin näin: jos tehdään, niin tehdään sitten kunnolla tai ei ollenkaan. Tosin tätä ajatusmallia ei ihan kaikessa ja aina pysty toteuttamaan, mutta kuitenkin. Kaikkee sitä jääkin kauppareissulta mieleen.

1. Mistä kuulit meistä? Näin netissä työpaikkailmoituksen, mutta Klubitalotoiminnasta olen kuullut moneen otteeseen työurani varrella. 2. Miten keksit hakea meille töihin? Minusta tuntui, että Klubitalo olisi varmasti todella sopiva paikka juuri minun ammatillisen osaamiseni hyödyntämiselle ja näin minusta tuntuu edelleen. 3. Mitä teet työksesi? Työskentelen ESKOT ry:n kehitysjohtajana. 4. Mikä on mottosi? Mitään varsinaista mottoa en ole itselleni koskaan valinnut, mutta sanotaan nyt vaikka että ”ilman muutosta ei tapahdu kehitystä”. 5. Mitä harrastat? Kitaransoittoa, kestävyysliikuntaa, tieteiskirjallisuutta ja laiskottelua. 6. Miten olet viihtynyt Klubitalossa? Todella hyvin! Klubitalotoiminta on otteeltaan ja filosofialtaan juuri sellaista toimintaa, mikä minua innostaa ja mitä haluan olla mukana kehittämässä. Sami

5. Mitä harrastat? Kuorolaulua sekä liikuntaa monessa muodossa ja fiiliksen mukaan. Viime kuukausina jooga, pyöräily ja juoksu ovat tuntuneet hyvältä. Harrastukseksi voisi melkein lukea myös remontoinnin ja sisustuksen. 6. Miten olet viihtynyt Klubitalossa? Mainiosti olen viihtynyt! Täällä on huippua porukkaa ja tunneilmapiiri on mukava. Miia

Miia Oijennus 18 Klubilehti

Sami Ylitalo


Kole Sanders Kole Sanders

1) My recruiter told me that Klubitalo would be interested in my skills. When she told me about it I was pretty excited. 2) I thought it would be an opportunity to exercise my Finnish skills, make friends and build more multimedia experience in Finland. 3) I am a multimedia and marketing person, so I do a little bit of everything, from branding, design, website management and online strategy for fundraising. 4) I enjoy fun conversations with friends over coffee, walking, listening to music, working on business ideas, reading and spending quality time with my kids. 5) If you're bored you're boring.

6) I love working at Klubitalo because it is a place where I know I will be judged for my actions rather than for superficial reasons. Everyone is humble and friendly. Klubitalo is a place where everyone is working together without letting their egos get in the way of the unity and progress of the organization. I really appreciate the positive, non-competitive, harmonious, not-for-profit atmosphere. Working here has been one of the most pleasant, heart warming, unusually friendly experiences, which is a breath of fresh air particularly in a introverted country where people tend to want to keep their space.

Klubilehti 19


VARAINKERUU

Hämeentie 54 00500 HELSINKI hallinto@helsinginklubitalo.org ravintola@helsinginklubitalo.org toy@helsinginklubitalo.org trainingcenter@helsinginklubitalo.org helsinginklubitalo.org Vaihde 09 728 8550 Helsingin Klubitalo

Koska pinnat kuluvat ja toiminta kehittyy, myös tiloja on ajoittain uudistettava. Haemme vuonna 2017 avustusta tilojen remontointiin STEAlta (RAY). Omavastuuosuus remontista on 30% eli n. 100000€. Jos haluat osallistua remonttikassan kerryttämiseen, niin ota yhteyttä. Marjukka Friman-Reinikka 040 777 7605

@helsinginklubitalo

marjukka.friman@helsinginklubitalo.org Kiitos!

Profile for Klubilehti

Klubilehti 03/2017  

Helsingin Klubitalon lehti numero 3/2017

Klubilehti 03/2017  

Helsingin Klubitalon lehti numero 3/2017

Advertisement