eKlubilehti 1

Page 1

e-Klubilehti 1/2020 Helsingin Klubitalo

Kuva: Minna P


Helsingin e-Klubitalo on täällä!

TEAMS-kokoukset

Helsingin e-Klubitalo käynnistyi täydellä tohinalla 17.3.2020 Helsingin Klubitalon fyysisten ovien sulkeutuessa korona-pandemian vuoksi. Ennen kyseistä maaliskuista tiistaita oli kuitenkin jo osattu uumoilla, että mahdollisesti jossain vaiheessa Helsingin talonkin ovet pitäisi sulkea tämän viheliäisen sairauden leviämisen hidastamiseksi sekä jäsentemme terveyden suojaamiseksi. Virtuaalitalon toiminnan runko oli jo kehitelty. Ennakoinnin ansiosta meille jäi kolme päivää aikaa tarjota erilaisten tietokoneohjelmien ja puhelinsovellusten latausapua ajanvarauksella ja henkilökohtaisesti talollamme. Monet jäsenemme hyödynsivätkin mahdollisuuden loistavasti ja jäsentemme aktiivisuuden takia pääsimme rivakasti käynnistämään virtuaalitoimintamme. Helsingin e-Klubitalo muodostuu pääasiallisesti viidestä eri osa-alueesta: jäsenillemme tarkoitetusta chatista, päivittäisistä Teams-kokouksista, FB-Live -lähetyksistä, suljetusta FB-yhteisöstä ja yksiköiden järjestämästä ryhmätoiminnasta. Talokokoukset järjestetään lähestulkoon kuin aiemminkin: samaan aikaan, samalla ajatuksella tasavertaisesti asioita esiin nostavana päättävänä elimenä, mutta eri välineillä. E-Klubitalon lisäksi olemme aktiivisesti yhteyksissä puhelimitse myös niihin jäseniin, joille virtuaalimaailma ei tunnu mielekkäältä tavalta olla yhteyksissä. E-Klubitalon aikataulut pyritään pitämään samoina, jotta jäsenten olisi helppo löytää eri toimintomme ja rakenne voisi tukea jäsentemme päivärytmiä. Seuraavan viikon viikko-ohjelma julkaistaan edellisen viikon perjantaina ja ohjelman julkaisun yhteydessä muistutetaan aina jäsenten tuottamalla sisällöllä olevan etuajo-oikeus: jos jäsenet haluavat tuottaa sisältöä e-Klubitalolle, aiemmin suunnitellut sisällöt siirtyvät tuonnemmaksi.

Chat (FB messenger) Chat toimii ma - pe klo 8 - 16 sekä iltaisin ja viikonloppuisin jäsenvetoisesti. Henkilökunta on chatissa paikalla arkisin Klubitalon aukioloaikoina ja tällöin myös vastuussa chatin moderoinnista ja keskustelun seuraamisesta ja ylläpidosta. Moderaattorin rooli on herättää keskustelua ja muistuttaa keskustelijoita kanavan kepeydestä, jos keskustelut alkavat liukua raskaaseen suuntaan. Moderaattorin tehtävänä on myös vetäytyä keskusteluista aina kun mahdollista ja näin kannustaa yhteisöllisyyteen ja jäsenten väliseen keskusteluun. Chat on siis kanava kuulumisten vaihtoon ja kevyiden aiheiden käsittelyyn. Keskusteluissa pätevät samat säännöt kuin talollakin. On kerrottu, että chatin keskustelujen asiallisuuteen puuttuminen on sekä jäsenten että henkilökunnan vastuulla: jos jäsen ei itse henkilökohtaisesti halua tilanteeseen puuttua, hänen velvollisuutenaan on ilmoittaa tilanteesta henkilökunnalle joka hoitaa asiaa eteenpäin, jotta chattimme pysyy turvallisena ja mukavana keskusteluympäristönä kaikille. Kanavista chat on tavoittanut eniten jäseniä. Chattia tullaan jatkamaan osana työpainotteista päivää ja chatin moderointi siirtyy jäsenille työtehtäväksi yksikössä talon ovien auetessa.

Mediayksikön kokous Teamsissa Teams-kokoukset järjestetään ma-pe klo 11-12 ja ne ovat suunnattu ainoastaan jäsenille. Jäsenet ovat kertoneet olevan tärkeää, ettei viikon rakenne muutu: tuttu päiväohjelman aikataulutus tukee omaan arkirytmiin. Teamsien teemat nousevat jäseniltä: niin FB-livejen kuin myös Teamsien aihetoiveet kasataan ideapankkiin, josta käydään valitsemassa oma, tuotettava sisältö. Valmentajat tuottavat sisältöjä tietenkin myös omien kiinnostuksen kohteittensa mukaan. Teams soveltuu hyvin yhteiseen keskusteluun, kuulumisten vaihtoon ja asiapitoisten kokousten järjestämiseen. Lisäksi esimerkiksi sosionomiopiskelijat kahdesta ammattikorkeakoulusta ovat vetäneet keskusteluja eri teemoista esimerkiksi e-Klubitalon kehittämiseen liittyen Teamskokouksessa. Joka perjantai Teamsissa suunnitellaan tulevaa viikonloppua ja mietitään jokin tehtävä viikonlopuksi. Maanantain Teamseissa puretaan tehtävä ja keskustellaan, kuinka viikonloppu sujui. Tehtävät on koettu tärkeiksi. Jos tehtävä on unohtunut antaa, jäsenet ovat kyselleet sitä jälkikäteen. Jäsenet ovat myös toivoneet erikseen sisällä ja ulkona toteutettavia viikonlopputehtäviä, joista voisi valita mieluisimman tai tehdä molemmat. Viikonloput saattavat olla joillekin yksinäisiä ja tylsiä, joihin viikonlopputehtävät tuovat piristystä. Teams- keskustelut ovat oikein hyviä, mutta niihin osallistuu huomattavasti pienempi porukka (5-10 jäsentä), joka kokee erityisesti vuorovaikutuksellisen keskustelun ja “kasvojen näkemisen” tärkeäksi. Tästä syystä Teams ei voi olla ainoa kanava e-Klubitalon toteuttamiseen.

Jatkuu ->


FB-Live

E-Klubitalon ryhmätoiminta

Joka arkipäivä klo 14-15 välillä toteutetaan FB-live Helsingin Klubitalon julkisesta FB-Profiilista (Helsingin Klubitalo Sörnäinen). Jäseniä rohkaistaan tuottamaan sisältöä ja rohkeutta on jo löytynytkin. Live lähetetään Helsingin Klubitalon julkisesta profiilista, jotta myös yhteistyökumppaneilla ja mahdollisilla tulevilla jäsenillä on mahdollisuus tutustua toimintaan. Liveissä luetaan jäsenten laittamia viestejä ja kommentteja ja reagoidaan niihin. Teemat ovat viihteellisiä: mämmi-live, kirjavinkkaus, tietovisa, levyraati, tunnista linnunlaulu, simanteko -live... Aiheiden määrä on rajaton. Erityisen suosittuja ovat olleet Luonto-livet, joissa kuvataan luonnossa liikkumista ja tehdään havaintoja. Äskettäin käynnistyneen jumppa-liven on toivottu jatkuvan säännöllisesti. Livet on koettu todella tärkeiksi ja niitä seuraakin päivittäin 12-18 jäsentä muiden seuraajien lisäksi.

Helsingin Klubitalon eri yksiköiden alla järjestetään ryhmiä erilaisten teemojen ympärille, joihin kaikilla talon jäsenillä on mahdollisuus osallistua: Nuorten Aikuisten ryhmä, lokakuussa tapahtuvaan akkreditointiprosessiin liittyvä ryhmä, koulutuskeskusasioita käsittelevä ryhmä, Helpot arkiruuat-ryhmä, asiakasjärjestelmä SalesForce-ryhmä. Tarjontaa, osallistumismahdollisuuksia ja foorumeita erilaisten mielenkiintoisten teemojen ympäriltä löytyy. E-Klubitalolla toimiva aktiivinen ja alati kehittyvä opiskelijaryhmä on virtuaaliaikana suorastaan lähtenyt lentoon: vertaisryhmät kokoontuvat verkossa kolme kertaa viikossa - tapaamiskertoja järjestettiin lisää ryhmäläisten toiveesta. Myös nuorten aikuisten ryhmä on lähtenyt kehittämään omaa toimintaansa ja parannuksia ryhmän yhteydenpidon helpottamiseksi onkin luvassa – kiitos aktiivisten ryhmäläisten. Vaikka olemme perustaneet oman ryhmän myös pohtimaan korona-rajoitusten portaittaista purkamista oman talomme osalta, on varmaa, että Helsingin e-Klubitalo on tullut jäädäkseen. Virtuaaliklubitalomme ei tule koskaan korvaamaan fyysistä taloamme tai kullan arvoisia kohtaamisia kasvotusten. Kuitenkin toimintamme siirryttyä verkkoon olemme tavoittaneet rutkasti jäseniä, jotka eivät fyysisellä talolla ole hetkeen käyneet. Paljon on tullut kyselyjä siitä, loppuuko e-Klubitoiminta kun talomme ovet aukeavat. Kysymykseen on helppo vastata: EI LOPU. Fyysinen Klubitalo ja virtuaaliklubitalomme täydentävät toinen toisiaan. Varsinkin kesän ajan pääpainopiste toiminnassamme tulee olemaan e-Klubitalolla ja fyysisiä tapaamisia Klubitalolla järjestetään Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti hallitutusti ja lisätään asteittain. Toivomme näillä keinoilla välttävämme sen, ettei tarvetta talon fyysisten ovien sulkemiselle tule lisääntyvien tartuntojen myötä uudelleen.

Helsingin Klubitalon yhteisö (suljettu ryhmä FB:ssa) Facebookissa toimiva “Helsingin Klubitalon yhteisö” -ryhmä on kohdennettu ainoastaan talon omille jäsenille. Tässä ryhmässä jäsenet voivat jakaa henkilökohtaisempia asioita, esim. hyväksi havaittuja kuntoutumis- ja hyvinvointivinkkejä, sekä esimerkiksi linkittää juttuja, joista saa tukea arkeen. Kyseisessä ryhmässä lähetetään FB-liven kautta myös joka tiistainen talokokous (TEAMSin ja FB-liven yhdistelmä). Ryhmän seinälle avataan heti edellisen talokokouksen jälkeen asialista, johon kaikki saavat lisätä haluamiaan asioita yhteiseen keskusteluun ja päätöksen tekoon. FB-live ei välttämättä ole vuorovaikutuksellisin väline, mutta toisaalta takaa hiljaisemmillekin osallistujille yhtäläisen mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Lisäksi hyvänä on koettu se, että tallenne talokokouksesta jää ryhmän seinälle: jäsenet, jotka eivät päässeet livenä paikalle voivat katsoa talokokouksen myöhemmin.

Iso ja nöyrä Kiitos jokaiselle jäsenellemme. Te olette jaksaneet pysyä mukana ja aktiivisina meidän oman talomme kehittämisessä ja uusien toimintatapojen löytämisessä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Jokainen visiitti e-Klubitalon toiminnoissa on meille merkityksellinen, olemme yhdessä pystyneet luomaan uuden tavan toimia yhteisönä vanhojen tapojen rinnalle. Maailma toimii enemmän “sekä - että” kuin “joko - tai” mentaliteetilla, ja me satavarmalla tulemme löytämään balanssin fyysisen talomme ja e-Klubitalomme välillä. Yhdessä. - Reetta

Talokokousta muokattiin keskustelevammaksi lisäämällä mahdollisuus osallistua siihen myös TEAMSin välityksellä. Näin jäsenet pääsevät keskustelemaan aiheista ketterämmin. Lisäksi kokeillaan osallistumismahdollisuutta myös puhelimitse sellaisille jäsenille, joille TEAMS tai Facebook eivät ole käytettävissä: Valmentajalla ja jäsenellä on puhelinlinja auki kaiuttimessa ja tätä kautta jäsenellä on mahdollisuus osallistua talokokoukseen.

Vappunaamiaiset Teamsissa 30.4.2020


Opiskelijaryhmät e-Klubitalossa voivat hyvin

Heti maaliskuusta lähtien aloimme kokoontua torstaisin vertaistukiryhmän merkeissä. Aluksi varattu aika, tunti, ei tuntunut riittävän, joten jatkoimme aikaa puolella tunnilla. Näin ollen vertaistukiryhmä kokoontuu ns. tavallisesta arjesta poiketen joka viikko, ei joka toinen viikko. Muutaman viikon kuluessa opiskelijat toivoivat, että kokoontuisimme myös GSD:n (Get Stuff Done) merkeissä. Sovimme nämä tapaamiset keskiviikolle ja perjantaille. GSD:ssä käytämme Pomodorotekniikkaa, josta Hanna kirjoittikin viime Klubilehdessä. Opiskellaan itsenäisesti 25 minuuttia ja sen jälkeen puramme tehtävät. Opiskelijat saavat tukea toisistaan ja kimmoketta opiskella, kun on sovittu yhteinen aika. Ryhmä on todella aktiivinen, tukea ja apua kaivataan näin korona-aikana paljon. Etäopiskelu vaatii itsenäistä työotetta ja työkuria. Tätä on pohdittu paljon vertaistukiryhmässä ja apua on toisilta paljon saatu. - Helka

”Aivan ihanaa tavata joka viikko monta kertaa toisia opiskelijoita. Tuntuu, etten ole tässä etäopiskeluahjossa yksin.” - Opiskelija

Kuva: SasaNyt tarvitaan piristystä!

Ootteko huomanneet että jädekausi on alkanut?! Siksi tässä tuleekin JÄTSKIHAASTE: Ota kuva jäätelöstäsi auringossa ja tägää #klubitalojenjätskihaaste ja #Helsinginklubitalo tai oma Klubitalosi/järjestösi ja saadaan mahtava määrä aurinkoisia jäätelökuvia kasaan! Ketkä mukana?! Haastetaan mukaan toinen toisiamme ja saadaan herkulliset tunnelmat kiertämään!

Otteita Helsingin Klubitalon Facebook-liveistä! Meidät löydät Helsingin Klubitalo Sörnäinen -Facebook-profiilista. FB-livet joka arkipäivä klo 14-15, tervetuloa mukaan!


Jäsenten runoja, mietteitä & kuvia

Luottamus

Maailma on muuttunut, uusi maailma on edessä vanhan kaipaus on hyödytöntä vanhaan ei ole paluuta, uusi todellisuus on edessä Arto H

Se on kuin peruskallio, suojaavan hylkivä viitta. Pitäen toiveet ja odotukset

Jos se u tiuka rustelun al st alkaa i kädestä ussa pitää k rakoi lla. iinni, suh de vo i Liisa R

Koti on ihmisen paikka ja vaikka siellä olisi sekaista voi järjestyksen aina tekaista. Koti on kolo, jossa kuuluu olla turvallinen, hyvä olo. Työt jaetaan jos on sulla kaveri, sopua aina haetaan- ei uhkaa sillöin haveri Kotona tapahtuu, ei siellä tarvitse hapantuu Kotikokin toimimaan saa aurinkokin Liisa R

lähellä lämpimässä, tyrmäten pettämiset ja pettymykset. Luottamisen lähde pulppuava

Elämä on mysteeri ja vastaukset on yllättäviä Arto H

olevaisesta itsestään

Jalkarätti blues Jättimäinen jättiläisen jalkarätti maata kohti leijailee, tuuli sitä hieman heijailee. Märkä lumihiutale pian olemattomaksi sulaa- räteistä on kohta pulaa Liisa R

olevaisen aisteistaan. Tyrehtyen odotuksista vääristä. Luotettava valehtelija kunnes valehtele ei. Luottamattomuus kuljettaa kuin kuohuva virta. Törmästä kiinni saisi apua huutamaan jos peruskallio esillä oisi. Luottamuksen osoitus on kuin kukkakedot tuulessa lempeässä; Ilmiintyen paikasta yhdestä monen moneen tuulahduksen lempeällä syleilyllä Tekstit: Sasa Kuva: Pixabay

Mitä on luottamus? www.mieli.fi: Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista, joka kehittyy jo vauva-iällä. Lapselle on tärkeätä tuntea, että häntä ei jätetä ja hänen tarpeisiinsa ja tunteisiinsa ja tarpeisiinsa vastataan. Perusluottamuksen olemassaolo antaa vapauden tutkia maailmaa. Helsingin Sanomat, päätoimittaja Mikael Pentikäinen: “Luottamus on ihmeellinen voima. Se on ehtymätön luonnonvara, joka luo hyvää elämää. Se on pulppuava ja itsestään uusiutuva lähde. Se lisääntyy jakamalla, kun luottamusta kokenut ja siitä voimaantunut levittää sitä eteenpäin luottamalla itse. Kun luotat, sinuun luotetaan” Wikipedia: Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa. Perinteisesti ajateltuna luottamus on vain asenne, joka perustuu tunteisiin ja odotuksiin.

Piirroksen väritys Kati S

Kuva: Lasse M


Etä-Ravintolayksiköstä kajahtaa Arkiruokaryhmä on käynnistynyt!

Jäsenten toiveitten pohjalta eKlubitalolla on startannut uusi työryhmä eli Arkiruokaryhmä. Se kokoontuu Teamsissa eHelsingin Klubitalon Ravintolayksikön kanavalla torstaisin klo 13. Palavereissa jutustellaan tietysti ruuasta ja erityisen helposti sekä edullisesti toteutettavista resepteistä. Reseptit laaditaan aina kahdelle hengelle. Mukaan voi tulla jakamaan ideoita, ja yhdessä voidaan sopia, kuka haluaa ottaa seuraavan viikon ruuasta kopin. Eli kirjoittaa reseptin, laatia ostoslistan hinta-arvioineen, valmistaa ruuan ja ottaa kuvan valmiista ruuasta sekä myös raaka-aineista, jos kuvausintoa piisaa enemmänkin. Arkiruuan ideana on kepeä toteutus sekä valmistamisen että kustannusten osalta. Resepti julkaistaan Facebookissa, Klubitalon yhteisön sivulla postauksena ja tiedostona. Kuvat reseptistä ja valmiista annoksesta voi julkaista myös Instasta. Ryhmän tarkoituksena on inspiroida kaikkia vähänkin ruuanlaitosta kiinnostuneita tarttumaan kauhaan ja valmistamaan hyvää syötävää pienin ponnistuksin. Toiveena on, että reseptin suunnittelussa huomioidaan, että ruuassa on mukana myös proteiinin lähde. Palavereissa vaihdetaan myös maustamiseen ja ruuanvalmistamiseen liittyviä vinkkejä. Arkiruokaryhmä toimii samalla vapaaehtoisuusperiaatteella kuin muukin klubitalotoiminta. Jos ryhmästä ei löydy joka viikolla kokkausmoodia ja valmista julkaistavaa tuotosta, niin huilitaan ja kerätään kokkausintoa seuraavaan viikkoon.

BROILERIN KOIVET JUURESPEDILLÄ ½ lanttu 4 porkkanaa ½ bataatti 5 sipulia 3 perunaa 2 rkl ruokaöljyä broilerin koipia (nosta ne huoneen lämpöön lämpenemään) Mausteet: 3 rkl rosmariini, suolaa ½ rkl, 2 rkl paprikajauhetta, 1tl mustapippurirouhe Varaa kaikki aineet, sekä syvä uunipelti. Voitele uunipelti öljyllä esim. talouspaperin palalla. Laita uuni 225 C Kuori ja pilko juurekset Voit pilkottuasi laittaa juurekset suoraan vuokaan/pellille Leikkaa lanttu siivuiksi, sitten 4-5 tangoksi, sitten tangot kuutioiksi. Bataatti: siivu, tanko, isohko kuutio (hajoaa helposti) Sipuli: puoliksi, puolikkaat 4-6 osaan, riippuen koosta Peruna: puolikas, 2-3 lohkoa Paprika: isohkoiksi kuutioiksi Kaada mausteet ja öljy juuresten päälle Sekoita kauhalla tai käsin (käytä käsineitä jos sinulla on, pese kädet, ota pois korut) Laita broilerin koivet juuresten päälle Paista 225 asteessa uunissa, aluksi ylempänä (nahasta tulee rapea) ja laske myöhemmin se alatasolle. Tykö: salaattia, raastetta, mustaherukka tai muuta hilloa tai hyytelöä

Arkiruokakokeilut voi aloittaa esim. salaateista ja pirtelöstä voi tehdä myös ruokaisan version, joten toimintaan voi osallistua hyvin keveillä varusteilla. Jos omatekoinen kotiruoka maistuu, tule ehdottomasti tutustumaan Arkiruokaryhmän toimintaan!

Nam!


Katin koronapäiväkirja

V

irtuaalivappu. Koskaan ennen en ole ollut näin monella keikalla vappuna. Saara Aallolla oli hieno facebook live -konsertti omasta olohuoneestaan asujen vaihtoineen ja monikamerakuvauksineen. Helsingin kaupunki järjesti ihmeellisen JVGn virtuaalikeikan, mihin saattoi luoda oman avatarhahmonsa yleisöön.Kuuntelin myös kahden eri a cappella yhtyeen konsertin Savoy teatterista.

Kuvat ja teksti: Kati S

Yhden illan ja osan yöstä sain kulumaan siihen, kun värittelin ohuilla tusseilla aikuisten värityskirjaa.

Ote koronapäiväkirjastani 30.4.2020: Lähdin vielä kuuden aikoihin reiluksi tunniksi Pornaistenniemelle, Vanhankaupunginlahdelle. Aluksi oli tosi yksinäinen ja surullinen olo. Vappuaatto, pitkospuut ja minä. Mutta piilokojun rauhassa veden äärellä aika unohtui. Oli vain vesi, tuuli, kaislat ja kylpevät telkät. Luontopolulla oli aivan uskomattoman kirkkaan vihreää ja vehreää. Ihanaa taas. Olla ja uppoutua luonnon sisään, kuunnella ja kuvata. Aina kannattaa lähteä.

Sporat palas! Ratikat 1 ja 8 alkoivat taas kulkea oikeita reittejään täsmälleen sinä päivänä kuin oli luvattu, uskomatonta! Töölöön päin menevä pysäkki siirtyi Helsinginkadun puolelle.


Missä kuolema elämän kohtaa siellä ykseys meidän valon tielle johtaa älä mennä pelkää syntyy ymmärryksen silta enää et kysy matkan tarkoitusta loistaa kaiken läpäisevä valo vastakohdat lakkaa ei varjoa ei arvoitusta vain joka sanan aidon tunteen täyttymystä joka uskoo luottaa tähän saa nähdä sen toteutuvan

Runon kaava mieli aava sanat lauseet uuden muodon saavat runon kaava kiukut tunteet esiin saavat virtaa hehkuu kuuma laava runon kaava mielenhaava lausein sanoin tunteen ilon pintaan saavat runon kaavat sanat maniaa lauseet magiaa siitä riimit tunteet saavat muodot laajat runon kaava mieli avoin kaikin tavuin riimitykset sanoin lausein laajat muodot saavat Lyyrikot rikkovat usein normaalisuuden ja luovat näistä palasista toisia todellisuuksia Missä elon kuolon raja missä tämän tiedon maja siellä yhtyy ääretön ja aika tunne muuden muodon valaa siellä taideteos uusi auki portti rajattomuuden

Mikä on hauenvaltakunta? Runolija näki siitä unta. kosteasta kodostansa; leukaluusta ja siitä puusta, josta hauki lauloi rajut säkeet. julistaen luomakunnan yhteyttä karkottaen ahneuden äkeet. Puu onttoutta kumisi, kun hauki monipolvisia riimejänsä luomakunnalle julisti. kaikuna kalliot kuorohon yhtyi, myös purot kirkkaaseen solinaan ryhtyi. pilvet tanssi taivahalle, varjot poistui suomailta korviansa heristeli luonnonväki; kuka kumma laulamassa virttä viisasta virittämässä kaikkien luotujen eduksi maanemon voimaa eheyttämässä? Viisaasti lauloi hauki säkeet karkottaen kaikki luomakunnan ahneuden äkeet

Niin monta mieltä minä myrkytin kun omaa totuutta toisille tyrkytin ensin tähän unelmaani ihastui sitten keskeneräisyyteeni vihastuin kun näin kuvitelmani toisen puolen särkyivät haaveeni harhakuvat tunsin toisen totuuden uhat kuka voisi itseltään viimeisn ihokkaan antaa ja vajavaisena maailman taakkoja kantaa

Kuvat ja runot: Lasse M


Hae kannatusjäseneksi Tue ESKOT ry:n toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi! Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö. ESKOT ry:n hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Liittymällä kannatusjäseneksi tuet mielenterveyskuntoutujia tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevia ja edistät heidän asemaansa, oikeuksiaan, osallisuuttaan ja toimintamahdollisuuksiaan sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Voit hakea myös pyytämällä erillisen hakukaavakkeen sähköpostitse osoitteesta paivi.Kapri@eskot.org. Lisää tietoa: http://eskot.org/tietoa-meista/hae-kannatusjaseneksi/

Kuva: Kati S