Klub Dziennikarzy Studenckich

Klub Dziennikarzy Studenckich

Rzeszów, Poland

Klub Dziennikarzy Studenckich tworzą głównie studenci filologii polskiej UR. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie warsztatu pracy dziennikarza poprzez praktyczną aktywność.

www.facebook.com/pages/Nowy-Akapit/1437130079926767?ref=ts&fref=ts