Page 1

Študentski klub  Slovenskih  goric   Trg  osvoboditve  9   2230  Lenart   info@sksg.org   www.sksg.org  

 

RAZPIS Pomoč mladim mamicam in očetom Študentski klub Slovenskih goric razpisuje projekt pomoč mladim mamicam ali očetom. Na razpis se lahko prijavijo člani Študentskega kluba Slovenskih goric. 1. SODELOVAJE K sodelovanju na projektu pomoč mladim mamicam ali očetom se lahko prijavijo člani Študentskega kluba Slovenskih goric, ki so imeli status rednega/izrednega/podiplomskega študenta ali dijaka v študijskem/šolskem letu 2015/16 in so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Lenart in se jim je v študijskem/šolskem letu 2015/16 rodil otrok. 2.   KRITERIJI -   status študenta/dijaka za študijsko/šolsko leto 2015/16; -   polnopravno članstvo v Študentskem klubu Slovenskih goric za študijsko/šolsko leto 2015/16; -   stalno prebivališče v Upravni enoti Lenart; -   rojstvo otroka v študijskem/šolskem letu 2015/16; -   pravico lahko uveljavi eden od staršev; -   pravica se lahko uveljavi le za enega otroka; -   v primeru dvojčkov ali trojčkov se osnovni vrednosti bona doda 50 €. 3.   ROK IN NAČIN SODELOVANJA Vloga se vloži na predpisanem obrazcu (v prilogi) in predpisanimi prilogami tako, da se: -   Pošlje po pošti na “Študentski klub Slovenskih goric, Trg osvobodite 9, 2230 Lenart” s pripisom “RAZPIS” -   se odda osebno na sedežu Študentskega kluba Slovenskih goric najkasneje do 30.11.2016 v zaprti kuverti s pripisom RAZPIS.

Študentski klub  Slovenskih  goric,  matična  številka.:  1164546000,  ident.  številka  za  DDV:  86901362      


Dodatne informacije o razpisu so na volju pri svetnici sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS Študentskega kluba Slovenskih goric, Iris Ambrož, na tel. št.: 040 211 350 ali na iris.ambroz@gmail.com 4. NAGRADA Vsak član/ica, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje opredeljene kriterije, od Študentkega kluba Slovenskih goric prejme darilni bon v vrednosti 100,00 €, ki ga lahko vnovči v eni izbrani otroški trgovini. Študentki klub Slovenskih goric bo upravičence do pomoči kontaktiral v roku enega meseca po končanju razpisa. 5.   STRINJANJE S PRAVILI Sodelovanje na razpisu pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenemi pogoji razpisa. Študentski klub Slovenskih goric se v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov zavezuje, da bodo posredovani podatki obdelani in uporabljeni izključno v namene projekta Pomoč mladim mamicam in očetom, brez kakršne koli objave v medijih. V Ljubljani, dne 8. novembra 2016. Iris Ambrož, svetnica Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS Študentskega kluba Slovenskih goric

PRILOGA: - VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Razpis je objavljen na spletni (www.sksg.org) in facebook strani (www.facebook.com/klub.sksg) Študentskega kluba slovenskih goric.

2  

Razpis 2015/16  
Razpis 2015/16  
Advertisement