Statsindkøb 5 2019

Page 1

STATSINDKØB &

Magasinet

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 5 / OKTOBER 2019 / ÅRGANG 37

LYS ER DET NYE SORT I OFFENTLIGE

KLIMAINDKØB

TOTALØKONOMI I SUNDHED BULDRER IND

– DET BETALER SIG

70 KOMMUNER GÅR SAMMEN OM GENBRUGSHJÆLPEMIDLER


Magasinet

STATSINDKØB &

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Navn- og adresseændring: Send en mail til saki@saki.dk Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: saki@saki.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: dan@saki.dk Annoncer: E-mail: saki@saki.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 www.statsindkoeb.dk Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 37. årgang Samarbejdspartnere

ISSN 2596-6065 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

LEDER

Smarte sundhedsindkøb er gode for den innovative sandkasse - og dansk sundhedseksport

B

rede forlig i forrige regeringsperiode sikrede lifescience strategier, som dybest set handler om, at Danmark vil være endnu større og endnu bedre på området. Vi har i dette nummer af Magasinet Stat & Kommune Indkøb fremhævet, at det i høj grad kan ske gennem regionernes og kommunernes indkøbsafdelinger for sundhedsudstyr og sundhedsydelser. Sagen er skrevet enkelt, at jo bedre løsninger, som det danske sundhedsvæsen bestiller, des større er mulighederne for leverandørerne til at skabe innovation og dermed vækst ikke mindst via eksporten. Den gode nyhed er, at indkøb med omtanke og godt købmandsskab nu bliver systematiseret ved at se på langsigtet værdiskabelse og totalomkostninger. Det ny partnerskab ”FOVIS” er sat både i verden og i spidsen for det ny tankesæt ved indkøb af sundhedsydelser. Det handler bl.a. om, at årlige besparelser ikke alene skal se på pris, men også på de langsigtede effekter. Eller skrevet med ord helt nede på jorden: Kan det betale sig på sigt at købe et dyrere produkt, hvis det nu holder bedre, giver større effekt og sparer eksempelvis indlæggelsesdage? (Heri slet ikke nævnt de menneskelige aspekter for patienterne). De tanker har sjældent været mere aktuelle end nu. Vi ved, at der er stigende udgifter til ny medicin, medicoteknik m.m. – samtidig med, at den største gruppe af kunderne i butikken blandt især de ældre bliver stadigt flere – ligesom antallet af kronikere øges. En del af løsningerne i den onde cirkel skal nu brydes i indkøbsafdelingerne, mener det nye partnerskab FOVIS (Forum for Værdibaserede Indkøb på Sundhedsområdet.) I bl.a. SKI-udbud af it-udstyr er tanken allerede kendt og indarbejdet som TCO, der står for ”Total Cost of Ownership” eller blot totalomkostninger. TCO handler om at regne de samlede omkostninger ud ved at købe, eje, drifte samt bortskaffe et produkt. Totaløkonomien tænkes ind i offentlige it-udbud, så der bliver sammenhæng mellem pris, drift og vedligeholdelse. Problemet for sundhedsområdet er de mere komplicerede produkter. Det er svært at regne effekterne ud, påpeger en forsker her i bladet. Men det er ikke det samme som, at det ikke skal forsøges. Retningen er nemlig helt rigtig. Vi omtaler her i bladet fire lovende eksempler på det inden for hjerteklapper, iltapparater, sårpleje, genprofilering/telemedicin. Og flere cases er på vej. Udfordringerne er dog mange. Herunder den faglige tyngde i indkøbsafdelingerne. Det er ikke det rene legetøj, som købes ind, men højteknologiske, specialiserede produkter. Udviklingen kræver endnu stærkere koordination mellem sundheds- og indkøbsfaglige personer. Kassen skal trods alt stemme til sidst. I en kronik i Børsen i marts advarer en række overlæger mod, at ”indkøbscentralisering kan blive et meget dyrt bekendtskab for både patienter og øvrige skatteydere, når der er tale om strategiske indkøb.” Det er rigtigt set. I de første fire cases med den ny type sundhedsudbud har der også været åben dialog - samt involvering af leverandørerne i industrien. Det er godt fortsat at holde fanen højt på dialog-området. Når man ikke bestiller metervarer, men kræver innovation, nytænkning og udvikling for at sikre bedre økonomi og effekt i sundsvæsenet, så er ”plejer” død. Til gengæld kan Danmark profitere af, at netop vækstpotentialet i lifescience-strategierne folder sig ud i fuldt flor. Det vil især ske i de tilfælde, hvor udbud bliver tænkt på tværs af regionernes og kommunernes sundheds- og indkøbsforvaltninger. Et velfungerende hjemmemarked – som en innovativ sandkasse - er afgørende for danske life science-virksomheders muligheder ude i verden.


Fremtiden skal være grøn. Eller i hvert fald grønnere. Hos OK kan du få alt fra elladestandere og varmepumper til biodiesel og digitale løsninger, som sikrer dig en bæredygtig bundlinje. Det synes vi er mere end OK. Tag fat i os på 89 32 23 99.

ok.dk/offentlig

59879

Få en bæredygtig fremtid med en bæredygtig bundlinje

Sænk dit CO2-aftryk på 89 32 23 99


LÆS I DETTE NUMMER

6

Lys er det nye sort i offentlige klimaindkøb Universitetshospitalet i Odense sendte i år 2,4 hektar solceller i udbud i håb om at minimere lysudgiften. FN Byen har fået pris for indkøb af bl.a. bæredygtig belysning, og nu har stadigt flere kommuner fået øje på LED og intelligent belysning som oplagt bud på at komme ind i den accelererede klimakamp. TEKNIQ mener lysindkøb er en af de helt gode forretninger blandt energirenoveringer – og anlægsloftet bør ikke bremse det: Tilbagebetalingstiden er ret kort med stort kick-back på investeringen.

Læs side 6

10

Totaløkonomi i sundhed buldrer ind – det betaler sig Økonomien er presset i sundhedsvæsenet, men det er en nyhed, at indkøb med omtanke og godt købmandsskab nu bliver systematiseret ved at se på langsigtet værdiskabelse og totalomkostninger. Det ny partnerskab ”FOVIS” er sat i spidsen for det ny tankesæt ved indkøb af sundhedsydelser. Og bl.a. Medicoindustrien vil nu undgå besparelser uden at der tænkes på langsigtede effekter.

Læs side 10

16

70 kommuner går sammen om genbrugshjælpemidler 70 ud af 98 kommuner har valgt at tilslutte sig SKI´s fællesoffentlige udbud af genbrugshjælpemidler, og potentielle leverandører har budt ind på den kommende indkøbsaftale, men i slutningen af året vil SKI sammen med kommunerne starte anden bølge af udbuddet af genbrugshjælpemidler op. Danish. Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, har tidligere vist stor bekymring overfor aftalen, som nu får lov at virke.

Læs side 16

30

Have & Landskab løftede sig til nye højder 10.658 videbegærlige fagfolk lagde i løbet af tre augustdage vejen forbi de rekordstore udstillingsarealer, hvor de ifølge Have & Landskabs bestyrelsesformand, adjungeret professor Palle Kristoffersen, fik en veltilrettelagt faglig oplevelse med en dybde og bredde som aldrig før.

Læs side 30

4 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


Odense Universitetshospital også kaldet OUH får snart en 2,4 hektar stor solcellepark og svarer til ca. 30 parcelhusgrunde.

LYS ER DET NYE SORT

i offentlige klimaindkøb

Universitetshospitalet i Odense sendte i år 2,4 hektar solceller i udbud i håb om at minimere lysudgiften. FN Byen har fået pris for indkøb af bl.a. bæredygtig belysning, og nu har stadigt flere kommuner fået øje på LED og intelligent belysning som oplagt bud på at komme ind i den accelererede klimakamp, som regeringen og Dansk Industri har indvarslet. TEKNIQ mener lysindkøb er en af de helt gode forretninger blandt energirenoveringer – og anlægsloftet bør ikke bremse det. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

FN

Byen i Nordhavn er en af Skandinaviens mest bæredygtige bygninger, men den er

ved at få konkurrence fra adskillige kommunale bygninger og regionale hospitaler. Ikke mindst når det kommer til belysning.

6 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

FN Byen har modtaget en Platinum LEED certificering og EUKommissionens Green Building Award for bygningerne, der er

designet til at bruge mindst 55 procent mindre energi end lignende kontorbygninger. Men mindre kan gøre det.


Ikke mindst i kommunerne er lys blevet det nye ”sort” i offentlige klimaindkøb. De er ekstra aktuelle efter Dansk Industri og regeringen har sat nye mål med CO2-reduktion fra 65-70 %. For borgerne er nye, offentlige lys-indkøb og politikker blevet meget synlige. Masser af kommuner skruer ned for energiforbrug og C02 alene med LED-pærer i gadebelysningen, så gløde- eller halogenpærer på gader og veje snart er fortid. Udviklingen følges tæt i TEKNIQ, som er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen. TEKNIQ´s underdirektør, Simon O. Rasmussen, mener lys-markedets fremgang i det offentlige kan hænge sammen med, at udskiftning af traditionelle lyskilder

Lys er en af de billigere renoveringer. Nogle gange kan man nøjes med at udskifte en pære, siger TEKNIQ´s underdirektør, Simon O. Rasmussen.

med LED giver en god, stærk energibesparelse – og dermed en god forretning. Tilbagebetalingstiden er ret kort med stort kick-back på investeringen. - Det er både en god forretning og en af de billigere renoveringer. Nogle gange kan man nøjes med at udskifte en pære, siger Simon O. Rasmussen til Magasinet Stat & Kommune Indkøb.

Mange eksempler I eksempelvis Esbjerg og Sønderborg har kommunerne skiftet næsten alle gamle lyspærer ud med LED, mens Vejen og Varde er færdige med deres projekter og har 100 procent lavenergi-lamper. Det har i Vejen sparet cirka 1.500.000 kilowatt-timer per år. Det svarer til cirka 1.000 tons

CO2. Før da havde kommunen et strømforbrug på 2.750.000 kilowatt-timer. Også Viborg har haft lommeregneren fremme: Kommunen har regnet sig frem til, at kommunen vil spare 1,3 ton CO2 per år bare ved at få intelligent gadebelysning til 137 lamper. Københavns Kommune er skråsikker på besparelserne: I maj kunne de opgøre, at de sparer 3,4 millioner med ny LEDbelysning. Med i regnestykket hører, at et EU-program støtter danske kommuner i omstillingen til LED-belysning. Mange af besparelserne kan også handle om almindelig omtanke. Det skal eksempelvis være slut med klasseværelser og kontorlandskaber med lyset tændt efter lukketid. Her kommer bl.a. intelligent belysning ind i billedet med timere og bevægelsesfølsom tænd-og-sluk funktion. I alt har København udskiftet til LEDbelysning i offentlige bygninger med et samlet areal på 97.000 kvadratmeter.

God forretning med lys breder sig med EU-støtte Ifølge Thomas Maare fra Københavns Ejendomme & Indkøb, der står for udskiftningen, giver LED-belysning både bedre lys og store besparelser. - Ved at installere intelligent LED-lys, der slukker, når der ikke er nogen i lokalerne og dæmper belysningen ved meget dagslys, bliver det en god forretning, meddeler han. København bruger nyt lys i den plan, der skal gøre kommunen CO2-neutral i 2025. Rundt i landet har belysningsansvarlige repræsentanter fra mere end to tredjedele af landets kommuner nu deltaget i kurser og undervisning udbudt af EUinitiativet PremiumLight-pro.

Med nye vejledninger, undervisning og god praksis forsøger EU-programmet også at afværge dårlige LED-produkter. - Markedet rummer desværre mange billige produkter af ringe kvalitet. Det har givet mange en dårlig oplevelse med LED. Det er ærgerligt, da LED ellers kan give højere lyskvalitet og ny spændende belysning, der kan skabe et bedre arbejdsmiljø. Skiftet til LED vil ske under alle omstændigheder, men det vil gå hurtigere, hvis kunder og indkøbere får gode oplevelser med kvalitetsprodukter, forklarer Casper Kofod, leder af PremiumLight-pro i Danmark. På det større EU-plan ventes det, at initiativet kan spare 200 millioner kroner årligt. LED-pærer bruger nemlig firefem gange mindre strøm end eksempelvis halogener – og halogenpærens levetid er cirka to år, mens LED holder 10-15 år. Udskifter man blot fem halogenspots på 35 watt med fem LED, sparer man ifølge Energistyrelsen cirka 300 kroner om året på elregningen.

Lystiden afgørende faktor Vejen Kommune har eksperimenteret med, hvornår der egentlig er brug for lys. Resultatet blev i år, at Vejen får to timer mindre med lys i nyt forsøg. Tidsmæssigt betød det i januar, at lamperne slukkede 07.40 om morgenen og tændte igen 17.13. Det reguleres med årstiden. Besparelsen svarer i strøm til 85 tons CO2 – og 300.000 kroner årligt. I Haderslev er gadelygterne også intelligente nu. Målet er at spare 70 procent strøm ved at erstatte gamle lamper med LED og placere intelligente gadelamper i mindre byer. Ingeniør i kommunens teknik- og miljøafdeling, Camilla Rørby von Holstein, beretter, at uden aktivitet på vejen går lamperne i dvale, så de kun bruger omkring fem kilowatt.

oktober 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 7


Hvor skal strømmen komme fra? Trods turbulens i tilskudsordninger og afregningsregler for solceller er det tydeligt, at kommuner og regioner nu også giver solenergien nye chancer, når selve strømmen til lys m.m. skal være grøn. Listen af udbud på offentlige indkøb af solceller er alenlang. Blandt andre har Region Syddanmark nu godkendt at opføre et stort solcelleanlæg ved det nye universitetshospital i Odense. Arealet for solcelle-panelerne vil være 2,4 hektar – svarende til 30 parcelhusgrunde. Solcellerne skal først levere strøm til byggeriet af det nye sygehus og siden til sygehusets drift. Solcelle-panelerne vil producere 4.500 MWh om året. Det svarer til energiforbruget i knap 900 danske husholdninger. Projektorganisationen har vurderet, om den vedvarende energi, der kræves i et bygningsklasse 2020-projekt, skulle være vindmøller eller solceller. Og solceller er bedste og mest fleksible løsning. Region Syddanmark får 144 mio. kr. fra

staten for at opføre Nyt OUH (Odense Universitetshospital) i bygningsklasse 2020. Det nye anlæg vil levere den første solcellestrøm ultimo 2019.

Nyt lys over Greater Copenhagen Lys´ store rolle i klimaplanerne påvirker også Greater Copenhagen-samarbejdet på tværs af Øresund. Her skal et nyt lysprojekt accelerere LED-investeringer fordi kun en femtedel af den offentlige belysning i Greater Copenhagen er energieffektiv i dag. - Der er politisk fokus på energibesparende foranstaltninger i vores kommuner, samtidig med usikkerhed om teknikken og udviklingen i fremtiden. Med projektet Lighting Metropolis – Green Economy får deltagende kommuner nu kompetenceudvikling, udveksling af viden og testmiljø, forklarer Mads Bo Bojesen, Centerchef, Ballerup Kommune, som er ledende partner i projektet med 14 kommuner, en region, tre

universiteter og to organisationer. Det startede 1. februar i 2019 og varer to et halvt år endnu. De deltagende kommuner og Region Skåne ventes at investere 128 mio. kr. i LEDprojekter.

TEKNIQ: Anlægsloftet kan bremse TEKNIQ holder øje med det stigende lysmarked – og anlægsloftet. Kommunernes anlægsloft hæves i 2020 med syv procent fra 17,8 mia. kr. til 19,1 mia. kr. Penge, som især bruges på at bygge og renovere bl.a. skoler og daginstitutioner. Det glæder TEKNIQ. Underdirektør Simon O. Rasmussen håber, at pengene sætter skub i energieffektiviseringen. - Skal det lykkes er godt 1 mia. kr. ekstra kun en beskeden håndsrækning og langtfra nok til at løfte efterslæbet i energieffektiviseringen af kommunale bygninger, mener han. - Hvis vi skal leve op til regeringens ambitiøse mål om at sænke CO2-udledningen med 70 procent i 2030 skal stat og

kommuner gå forrest og vise vejen, fastslår Simon O. Rasmussen. Specielt når det gælder investeringer i lys er Simon O. Rasmussen kritisk. - Hvis en kommune skal udskifte lysanlæg mange steder, så er det en anlægsomkostning her og nu. Besparelsen kommer først over en årrække. Der kan anlægsloftet påvirke investeringer i lys. Det er ærgerligt og fjollet, at anlægsloftet skal stå i vejen for sund fornuft, siger Simon O. Rasmussen, som efterlyser mere fleksibilitet. Eksempelvis fjernelse af anlægsloftet for den type lysinvesteringer – eller nye lånerammer. - Anlægsloftet må ikke bremse gode, grønne investeringer. Jeg opfordrer til, at se på totalomkostninger. Man ser ofte for enøjet på anlægsomkostningen. Det er godt for kommunerne og os andre, hvis man ser på investeringen i et længere perspektiv. Det kan blive for dyrt at overholde anlægsloftet, siger Simon O. Rasmussen.

Husk nuancerne i udbudsdebatten

L

ydia Frydendal Callesen er ny formand for den offentlige gruppe i 3F og giver i et tiltrædelsesinterview til A4 sit bud på, hvad hun vil gøre for sine medlemmer. På agendaen står, at ”udliciteringsboblen skal punkteres”. I interviewet kalder Lydia Frydendal Callesen det for en vildfarelse, når mange tror, at alt privat er godt. Sekretariatsleder Malene Jæpelt hos Danske Service er helt enig: Det er ikke en kvalitet i sig selv, at en rengøringsassistent er privatansat. Men det bør omvendt heller ikke være et mål i sig selv, at opgaverne altid løses af mennesker med kommunens logo på lønsedlen. Kommunerne har i dag mu-

lighed for at udbyde en lang række opgaver som eks. rengøring, snerydning, renovation m.v. Kan man ikke få det, som man vil have set i forhold til pris, kvalitet m.v., så kan kommunen vælge selv at løse opgaven. Men fra Danske Services side mener vi, at man som minimum bør spørge markedet, hvilken service det kan levere.

Mere værdi for pengene Det er ikke rigtigt, at private aktører på et offentligt marked er lig med ringere service og dårlige arbejdsvilkår. Der findes heldigvis mange rengøringsassistenter der er glade for deres arbejde og private arbejdsplads, og mange steder oplever borgerne

8 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

Malene Jæpelt, sekretariatsleder for Danske Service (små og mellemstore danske servicevirksomheder) og chefkonsulent i Dansk Erhverv.

stor tilfredshed med den service, der leveres af private, samtidigt med at kommunerne oplever, at samarbejdet med private giver mere værdi for pengene. Derudover skal man huske at vores medlemmer, små eller mellemstore servicevirksomheder, også påtager sig et samfundsansvar ved f.eks. at bidrage til integra-

tionen og bidrager til et mere rummeligt arbejdsmarked. Hvis man stirrer sig blind på modstanden mod private i det offentlige, risikerer man at ramme de forkerte– nemlig de virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser, så der fortsat er råd til en offentlig sektor med højt serviceniveau.


Hotel og konferencecenter

Hotel og konferencecenter

Konference med charme i

af Nordsjælland

naturligvis Konference med charme i

af Nordsjælland

naturligvis Vi har Statsaftale

w w w. b y m o s e h e g n . d k

www.bymosehegn.dk w w w. b y m o s e h e g n . d k

Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter er en del af Pindstrup Fonden, hvis formål er at medvirke til integration af handicappede og ikke handicappede børn og unge i samfundet. Et kærligt socialt ansvar, vi deler med alle vores gæster, da alt overskud går ubeskåret til fondens formål.


Indkøb inden for sundhedsområdet skal foregå langt mere totaløkonomisk og værdiskabende, mener det nye partnerskab FOVIS. Fire eksempler viser vejen frem, men måling af effekt er også en udfordring, mener forskeren Ole Helby Petersen.

10 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019


TOTALØKONOMI i sundhed buldrer ind – det betaler sig

Økonomien er presset i sundhedsvæsenet. Det er næppe en nyhed, men derimod er det en nyhed, at indkøb med omtanke og godt købmandsskab nu bliver systematiseret ved at se på langsigtet værdiskabelse og totalomkostninger. Det ny partnerskab ”FOVIS” er sat i spidsen for det ny tankesæt ved indkøb af sundhedsydelser. Og bl.a. Medicoindustrien vil nu undgå besparelser uden at tænke på langsigtede effekter ved indkøb af produkter. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

I

kke én regering har de seneste år eksisteret uden brynene er rynket så snart talen falder på økonomi i sundhedsvæsenet: Stigende udgifter til ny medicin, medicoteknik m.m. stiger – samtidig med, at den største gruppe af kunderne i butikken blandt ældre bliver stadigt flere – ligesom antallet af kronikere øges. En del af løsningerne i den onde cirkel skal nu brydes i indkøbsafdelingerne, mener et nyt partnerskab med navnet FOVIS - Forum for Værdibaserede Indkøb på Sundhedsområdet. Det gælder specielt indkøb af medicoteknisk udstyr, hvor det gode købmandskab handler om at se på langsigtede værdier for et produkt. I bl.a. SKI-udbud af it-udstyr er tanken allerede kendt og indarbejdet som TCO, der står for ”Total Cost of Ownership” eller blot totalomkostninger. TCO handler om at regne de samlede omkostninger ud ved at købe, eje, drifte samt bortskaffe et produkt. Totaløkonomien tænkes ind i offentlige udbud, og der bliver sammenhæng mellem

pris, drift og vedligeholdelse. SKI har nu endda TCO-beregnere til it-udbud. Så langt er det mere komplicerede sundhedsområde ikke kommet, men nye cases fra regionerne viser en kursændring mod flere værdiskabende indkøb. Det har flere erhvervsorganisationer længe efterspurgt.

FOVIS baner vejen i fire eksempler Netop for at skubbe på den udvikling på sundhedsområdet har Danske Regioner, de enkelte regioner, Medicoindustrien, Dansk Industri og Dansk Erhverv skabt partnerskabet ”FOVIS”. Deres mål er, at regioner og virksomheder får flere erfaringer med værdibaserede indkøb. Det skal ske gennem pilotprojekter, der ruster til at udvikle, levere og sælge innovative sundhedsløsninger. De første fire eksempler i nyskabelsen ser nu sådan ud: ∙ TAVI-hjerteklapper: Systemet er dyrere lige nu, men ikke på lang sigt. De testes i Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland. Udskiftning af forkal-

kede - hjerteklapper har hidtil krævet kirurgiske indgreb samt indlæggelse i 7-8 dage. Nu kan det ske via et rør gennem en pulsåre i lysken, hvorefter hjerteklappen kan udskiftes. TAVI-indgrebet (”Transcatheter Aortic Valve Implantation”) sker billedunderstøttet. TAVI-hjerteklapper koster typisk det dobbelte af traditionelle hjerteklapper, men metoden er mere skånsom og en patient kan ofte kan udskrives 1-2 dage efter indgrebet. TAVI-hjerteklapper reducerer også behov for antibiotika og genoptræning. Altså en investering med langsigtet afkast for patient og samfund. Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland har i år haft fælles udbud af TAVI-hjerteklapper. Udbuddet er det første i det produktområde med en totaløkonomisk betragtning. Tildeling er netop sket. - Erfaringerne vil vi dele med andre regioner hen ad vejen, oplyser Birgitte Nellemann, kon-

torchef hos Region Midtjylland til Magasinet Stat & Kommune Indkøb. - Generelt følger vi op på, om andre har gode ting at lære fra. Vi har jo en landsdækkende database og vurderer også, om vi også skal se på andre områder indenfor tankegangen med totalomkostninger, siger Birgitte Nellemann. ∙ Hjemme-iltapparater, der giver mere komfort og mindre forbrug, testes nu i Region Syddanmark. KOL-patienter og andre patienter med behov for ilt-assistance har i Syddanmark siden slutningen af 2018 haft adgang til nye iltapparater i eget hjem. Regionens omkostninger til leje, servicering og drift af de iltapparater er i dag 4 mio. kr. under niveau for tidligere år. De nye iltapparater er mindre, nemmere, knapt så støjende og har lavere energiforbrug ved lave ilt-flow. Det reducerer udgifterne, når dele af patienternes elregning refunderes og skaber værdi for patienterne. ∙ Sårpleje har fået et fælles sor-

oktober 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 11


timent i Nordjylland: Når sårpatienter overgår fra hospital til behandling i hjemmeplejen/på plejehjem, er der fordele for hospitaler og kommuner, når de bruger samme sårplejeprodukter. Fælles sortiment giver ensartet behandling og patienter og personale skal kende færre produkter. Det reducerer fejl. Hidtil har regioner og kommuner ofte haft forskelligt på løsninger. Det er nu ved at ændre sig. Region Nordjylland og kommunerne kom i år med et fælles udbud for sortiment. Det er gennemført i dialog med industrien og klinisk fagpersonale. Kontraktstart ventes i december 2019. ∙ Genprofilering, tele-hjemmediagnostik og tele-patientrapportering testes nu i Region Hovedstaden. Særligt patienter med nyrekræft (kaldet non-clearcellecarcinomer) har begrænset effekt af standardbehandling. Region Hovedstaden undersøger i et forskningsprojekt – ledet og delfinansieret af indkøbsafdelingen – om behandlingens kvalitet samt patientens livskvalitet kan bedres ved at omlægge mere til individuelt rettet behandling med genprofilering. Der forventes mindre unødig, virkningsløs behandling. Genprofilering kan give patienterne størst mulig behandlingseffekt og færrest bivirkninger, så genprofilering giver mere sundhed for pengene ved at øge sandsynligheden for korrekt medicin første gang. Desuden testes tele-medicinsk hjemmediagnostik samt elektronisk patientrapportering, og der kommer en analyse for at vurdere besparelserne.

Flere cases på vej: - Vi vil opfordre til, at de fire cases bliver en inspiration, så man kan tænke sådan i alle regioner, siger Mogens Sehested Kristensen, formand for FOVIS – og

økonomidirektør i Region Syddanmark. - Vi vil samle op og sætte gang i en hel masse andre temaer, når anledningen er der, fastslår Mogens Sehested Kristensen overfor Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Lige nu er der dog ikke konkrete, nye projekter ud over de fire cases. - Men vi vil ikke bare sidde og vente på, at de fire cases er kørt til ende og evalueret. Vi er sikre på, at de cases er gode ideer, som kan inspirere flere områder til at samarbejde på samme måde. Det behøver ikke kun tænkes i stor skala. Det må også godt skabe værdi for indkøb i små og mellemstore virksomheder - og øvrige virksomheder, der kan omstille sig efter, hvad der skaber værdi. Mogens Sehested Kristensen påpeger, at hidtil har besparelser haft bundlinje-betragtninger som det vigtige. - Det vil vi gøre lidt op med. Der er mange andre værdier end præcis pris gange mængde. Det bør ikke blive sværere, end når man allerede tænker på totalomkostninger ved it-indkøb. Det største problem for os har været et centralt pres for, at det eneste, man skulle tænke på ved indkøb, var at samle volumen og få priserne ned, mener Mogens Sehested Kristensen.

Effekt skaber udfordringer Det er dog ikke helt enkelt at måle effekten af den nye type indkøb med fokus på totalomkostninger indenfor sundhedsområdet. - Mit generelle indtryk fra offentlige kontrakter er ikke, at man har meget klare mål for totalomkostninger gennem et produkts levetid. Det kan være vanskeligt at skabe de mål. De påvirkes af drift, levetid men også af besparelser i andre dele af organisationen. Der vil være mange estimater, som kan gøre beregningerne usikre, siger Ole Helby Petersen, som er Profes-

12 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

sor Mso og leder af Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS) på Roskilde Universitet. Selv når udbuddet har virket nogle år vil det være svært at måle på effekten, mener han. - Hvis man får ny teknologi eller nye arbejdsgange på en sygehusafdeling, så kan det have marginal effekt på, hvad sygeplejersker og læger gør, og det kan desuden være svært at måle, om en sygeplejerske sparer 10 sekunder ved en ny arbejdsgang. Når vi indfører totalomkostninger ved et produkt, stiller det kolossalt store krav til vores evne til at måle tingene, fastslår Ole Helby Petersen overfor Magasinet Stat & Kommune Indkøb. - Til gengæld er det - i hvert fald i teorien - den rigtige vej at gå. Også selv om vi har store udfordringer ved at måle pålidelig effekt. Måske har man på sundhedsområdet, hvor der er stor tradition for evidens, været tøvende, fordi man netop kan se udfordringerne ved at måle totalomkostninger på en eksakt måde, mener Ole Helby Petersen.

Medicoindustrien begejstret Medicoindustrien er dog meget begejstret for de nye tiltag mod totalomkostninger, for godt 5 % af det samlede driftsbudget til sundhed går til indkøb af medicinsk udstyr. Selv om besparelser på indkøb af medicinsk udstyr ikke alene kan ændre sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordring, så kan indkøb af det rette medicinske udstyr til gengæld skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer, som vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet end blot indkøbet selv, mener Medicoindustrien. Den beklager dog, at virksomhederne ofte har svært ved at afsætte værdiskabende produkter og services. Det skyldes

bl.a., at driften og indkøbet af udstyr oftest betragtes som forskellige opgaver. Budgetteknisk og organisatorisk er de adskilt. Yderligere er en lang række sundhedsopgaver delt mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunerne. Det gør det vanskeligt at høste gevinster fra virksomhedernes produkter og kompetencer i hele patientens forløb fra diagnostik til behandling – og efterfølgende opfølgning og genoptræning. Forudsætningen for at høste de økonomiske gevinster og forbedringer i patientbehandlingen er, at indkøb af medicinsk udstyr netop sker med fokus på produktets samlede værdiskabelse i behandlingen. Det er ikke længere optimalt for hverken behandlingens kvalitet eller effektivitet alene at vurdere produkter på deres indkøbspris. I øjeblikket er det vanskeligt at købe innovative produkter, som giver besparelser i driften, synes Medicoindustrien. Det skyldes krav i økonomiaftalerne om, at der skal spares 300 mio. kr. om året. Derfor er det svært at købe nye produkter ind, som er lidt dyrere, men som til gengæld øger produktiviteten pga. færre genindlæggelser, reduktion af infektioner osv. Indkøbsbesparelsen på de 300 mio. kr. om året er en del af økonomiaftalen for 2017 om, at regionerne skulle spare 1,5 mia. kr. fra 2015-2020 på indkøb, svarende til 300 mio. kr. om året. Medicoindustrien anbefaler derfor netop værdibetragtninger, så det er klart i udbudsmaterialet, at langsigtet værdiskabelse fra produkterne vægtes. Ligeledes anbefaler Medicoindustrien ifølge ”Medicoindustrien, policy-katalog 2019” (s. 13), at der ikke stilles krav om, at sundhedsvæsenets skal spare specifikt på indkøb, da det netop bremser totaløkonomiske indkøb af medicinsk udstyr.


Hvis du tror, at vi blot er en annonceportal, tager du fejl Få kontakt med kandidaterne Dine spændende stillinger kan let drukne i dagens aktive arbejdsmarked. Med Kandidatboost sikrer du, at relevante kandidater får besked om dit ledige job. Intet er mere effektivt end at være direkte opsøgende. Det får kandidaten til at føle sig udvalgt, og du får flest kandidater pr. krone.

Det får du med Kandidatboost:

Vores konsulent ringer til dig for at få uddybet ønsker og krav til kandidaten.

Konsulenten searcher blandt alle CV’er i vores database – også de anonyme – og sammensætter en liste over potentielle kandidater.

Konsulenten ringer til de bedste kandidater og opfordrer dem til at søge din ledige stilling.

Hør mere om Kandidatboost, CV-match, de 135.000 CV’er på jobindex.dk eller vores rekrutteringsløsninger. Ring til ...

Tina – 3832 3449

Henrik – 3832 3352

Margit – 3832 3387

Thomas – 3832 3454

René – 3832 3392


Bl.a. Vestas helt store vindmøller kan nu få nye muligheder i danske kommuner. Her er det møllerne i Rødby Fjord.

Kommuner kan få indkøbt højere og mere effektive vindmøller på land Alle landets kommuner har efterhånden klimaplaner, men nu kan kommunerne også planlægge deres klimaindkøb med mere tidssvarende vindmøller. Erhvervsministeren har med et bredt flertal i Folketinget netop ændret reglerne. Til gengæld reduceres antallet af landmøller til halvdelen - og alle skal høres før de højere møller kommer.

M

ed en ændring af bekendtgørelse om planlægning for vindmøller åbner erhvervsministeren nu mulighed for, at landets kommuner kan planlægge for mere tidssvarende vindmøller. Med ændringen af bekendtgørelsen følges op på energiaftalen fra 29. juni 2018, og den eksisterende højdebegrænsning ophæves, så kommunerne i fremtiden kan planlægge for vindmøller, der er højere end 150 meter. - Regeringen har hævet ambi-

tionerne for klimaet til et hidtil uset niveau og påtaget sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Det betyder også, at vi må sikre de mest optimale rammer for at udbygge med vedvarende vindenergi. På sigt bliver der færre, men større og mere effektive vindmøller, siger erhvervsminister Simon Kollerup. Han understreger også, at: - Selvom vi nu åbner mulighed for større vindmøller på land, er det vigtigt for mig at understrege, at kommunerne fortsat skal tage hensyn til både

14 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

naboer, landskab og natur. Ligesom de lokale beboere altid skal høres, inden konkrete planer bliver vedtaget. Vi ændrer heller ikke på hverken afstandskravet til naboer, støjkravene eller naturbeskyttelseslovens regler.

Men landmøller reduceres også Baggrunden for ændringen er energiaftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

Her er det aftalt, at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller. Af aftalen fremgår også, antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt over aftaleperioden og årene efter, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller mere end halveres. Det indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.


MONTRA MEETING

KURSER & KONFERENCER med sublim service i absolut særklasse

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil. Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet. Læs mere og book på montrahotels.dk

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

RAMME AFTALE Konferencer, møder og hotelophold

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk


Ny aftale og nye udbud om genbrugshjælpemidler: ”Kommunerne har tradition for at gå sammen om at købe genbrugshjælpemidler, og med denne aftale løfter vi fællesindkøbet til et nyt niveau,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI. Danish.Care har i tidligere høringssvar vist bekymring over aftalen.

70 kommuner

går sammen om genbrugshjælpemidler 70 ud af 98 kommuner har valgt at tilslutte sig SKI´s fællesoffentlige udbud af genbrugs­ hjælpemidler, og potentielle leverandører har budt ind på den kommende indkøbsaftale, men i slutningen af året vil SKI sammen med kommunerne starte anden bølge af udbuddet af genbrugshjælpemidler op. Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, har tidligere vist stor bekymring får aftalen, som nu får lov at virke.

SKI

er efter en længere proces med høringer nu klar med udbud af genbrugshjælpemidler. Efter brugerinddragelse, pro-

jekt- og arbejdsgruppemøder med bl.a. kommunale ergoterapeuter, visitatorer og udbudskonsulenter, markedsdialog, samt høring i kommunerne og de kommunale ældre- og

16 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

handicapråd er SKI´s udbudsmateriale på 50.98 Genbrugshjælpemidler​nu offentliggjort. Og leverandører har frem til 16. Oktober kunnet byde ind på hjælpemidler, der er skarpe på

både pris og kvalitet. Bag udbuddet står 70 kommuner (ud af 98) og en statslig organisation, der har valgt at tilslutte sig aftalen. - Kommunerne har tradition


Er du blevet forkølet? Så ta’ en serviet.

Få fokus på hygiejnen – der hvor folk har deres daglige gang I åbne kontorer deler mange mennesker de samme faciliteter, og det kan være en udfordring at opretholde god hygiejne. Men hvis hygiejneløsningerne er synlige og nemme at komme til, vil folk også benytte dem. Tork Gulvstander stiller de nødvendige hygiejneprodukter til rådighed, der hvor der er brug for dem, og har et slankt design, som passer perfekt og diskret ind i et moderne kontorlandskab. Besøg tork.dk/gulvstander og se mere.


for at gå sammen om at købe genbrugshjælpemidler, og med denne aftale løfter vi fællesindkøbet til et nyt niveau. Vi har brugt kommunernes erfaringer til at lave aftalen, og dermed står vi på et særdeles stærkt grundlag, siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI. Når potentielle leverandører har afgivet deres tilbud, vil de blive evalueret ud fra både pris og kvalitet. Her vil SKI sammen med kommunale fagpersoner og borgere, der anvender hjælpemidlerne i det daglige, også gennemføre en omfattende kvalitetstest af produkterne på den kommende aftale.

Plads til flere leverandører 50.98 Genbrugshjælpemid-

ler består af 16 delaftaler, som omfatter rollatorer, elscootere, senge, madrasser og toilet/bad. Hver af de 16 delaftaler er udbudt som en flerleverandøraftale. Det betyder, at der inden for hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter. Det har givet mulighed for, at også små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, har kunnet byde ind på den relevante delaftale. Alle kommuner har haft mulighed for at tilslutte sig aftalen. Aftalen forventes at træde i kraft marts 2020, men i slutningen af året vil SKI sammen med kommunerne starte anden bølge af udbuddet af genbrugshjælpemidler op. Det vil blandt andet omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vendemidler.

Tidligere kritik i høringssvar SKI-udbuddet af genbrugshjælpemidler er ikke mødt uden sværdslag og bekymring fra Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologis – og deres netværksgruppe for udbud og

salg til det offentlige. I 2018 sendte de et høringssvar med bl.a. generelle bemærkninger, som SKI her i bladet har sagt de har lyttet til. Blandt bemærkningerne var: ∙ Branchen ser med bekymring på, at genbrugshjælpemidler omfattes af fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. ∙ Branchen mener ikke, at genbrugshjælpemidler er egnet til fælles aftaler, da området er helt unikt og kendetegnet ved udbredt brug af individuelle løsninger til individuelle borgeres behov. ∙ Branchen er bekymrede for om brugerne og de fagprofessionelle terapeuter i kommunerne vil kunne få samme adgang til brede udvalg af individuelle hjælpemidler som i dag. ∙ Branchen er bekymrede for om de faglige hensyn og den meget specialiserede faglige viden, som kommunerne i dag har på området videreføres i de områder, som SKI har udvalgt til fælleskommune indkøb. ∙ Branchen stiller sig tvivlende overfor de potentielle

økonomiske gevinster for kommunerne. ∙ Branchen er bekymrede for de langsigtede konsekvenser for branchens muligheder for i fremtiden at kunne tilbyde nye innovative- og nicheprodukter hvis indkøb koncentreres på̊ færre leverandører – og dermed for markedets fremtidige dynamik og konkurrencevilkår. ∙ Området for genbrugshjælpemidler er kendetegnet ved et offentligt indkøbsmonopol hvor leverandørerne kun har det offentlige som kunde, og mange virksomheder risikerer dermed at måtte lukke, hvis ikke de får muligheder for at sælge til kommunerne gennem SKI. Når udbuddene er afgjort i løbet af i år vil man fremover se, hvem som fik ret.

Kursus eller konference? Heidi og alle os andre tager godt imod jer... 3 gode grunde til at vælge os: #1 Prisen på et dagsmøde incl. frokostbuffet er kun kr. 395,- pr. person #2 ’Nej’ eksisterer ikke hos os. Her hedder det ’ja’ eller ’det får vi til at ske’ #3 Vi er rigtig gode til teambuildingskurser og tilbyder et bredt udvalg. Heidi er en ægte konference-, møde- og kursusblæksprutte. Ring til hende på 73 33 12 13 eller skriv på heidi@scsk.dk

Vi er med i Statsaftalen

skærbækcentret | Storegade 46 | 6780 Skærbæk | tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk 18 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019


Tag ansvar for dit helbred - også når du er på arbejde

PRØV GRATIS I 14 DAGE

Med en RollerMouse fra Contour, får du større overskud til arbejdsopgaverne og kunderne. En centreret mus som RollerMouse Red Wireless fra Contour gør arbejdet foran computeren mindre krævende, og du vil opleve mere energi* til alt det andet vigtige. www.contourdesign.dk

*) Ifølge en undersøgelse blandt 4000 respondenter i Norden, lavet af analyseinstituttet Userneeds på vegne af Contour Design, oplevede 90% af de adspurgte et øget fysisk velbefindende ved brug af et centreret pegeredskab.

Følg os på


3 gode grunde

til at du skal rive en dag ud af kalenderen

Du har travlt, og det er svært at tage en hel dag ud af kalenderen for at deltage i Årsdage for offentligt indkøb 2020. Her får du tre gode grunde til, at du alligevel skal deltage. ​Tre af de medarbejdere i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, SKI, der har arbejdet med programmet for årsdagene 2020, løfter her sløret for, hvad de hver især synes, du skal glæde dig til på årsdagene. Årsdagene finder sted mandag den 20. januar 2020 i København og onsdag den 22. januar 2020 i Aarhus.

Få nye redskaber med hjem Kundepartner Jens Hedegaard Madsen har en klar prioritet i forhold til årsdagene: ”Vi ved, at rigtig mange deltagere vægter højt, at de kan få konkrete værktøjer og tips med hjem fra årsdagene,” siger Jens Hedegaard Madsen og uddyber: ”Derfor har vi lagt mange kræfter i at finde oplægsholdere, der netop kan give deltagerne dette. Én af dem er professor på Aalborg Universitet Morten Munksgaard Møller, der har lovet at give deltagerne både konkrete redskaber og gode tips til at arbejde med category management på flere niveauer.

Stat og Kommune januar 2017

Totalleverandør til den offentlige sektor

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

20 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

Bæredygtige indkøb på dagsordenen Bæredygtighed, CSR og FN’s verdensmål er rykket langt op på dagsordenen i mange indkøbsafdelinger. Derfor glæder kundechef Mickey Abben Johansen sig også over, at Connie Hedegaard er en af hovedtalerne på årsdagene: ”Med sin erfaring inden for bæredygtighed fra både ind- og udland vil Connie Hedegaard tegne det store billede for os”. Og Mickey Abben Johansen fortsætter: ”Vi skal også se på det helt nære i forhold til bæredygtighed. Både SKI’s egne CSR-eksperter og Chef for jura og CSR i Københavns Kommune, David Salomonsen, vil på årsdagene give deres bud på, hvordan deltagerne kan føre den bæredygtige dagsorden ud i livet” Inspiration til både medarbejdere og ledere Mette Løvenbalk Thygesen, chefkonsulent i SKI, fortæller, at arbejdsgruppen har fokuseret på, at der, blandt de værktøjer deltagerne kan tage med hjem fra årsdagene, skal være noget for både medarbejdere og ledere: ”Det giver stor værdi for mange indkøbsafdelinger at få en fælles dag ”ude af huset” med ny viden, inspiration og oplevelser. Men det skal være fagligt funderet, så man som afdeling også får tilført noget nyt. Det har vi derfor arbejdet aktivt for at gøre plads til på årsdagene”. Endnu mere at glæde sig til… Og der er meget mere, du kan glæde dig til på årsdagene. Det kan du læse mere om, når vi i løbet af de næste uger offentliggør det samlede program for årsdagene på ski.dk. Men vi kan afsløre, at en minister kigger forbi.


NYE LOVKRAV PÅ KEMIOMRÅDET Vidste du, at virksomheder, der bruger kemiprodukter, bl.a. har pligt til at udarbejde kemisk APV og i nogle tilfælde skriftlig instruktion? For at hjælpe dig godt i gang, har vi videreudviklet vores kemikaliestyringssystem, Würth Kemiarkiv, så det understøtter de nye lovpligtige opgaver.

Med Würth Kemiarkiv får du bl.a.: • Mulighed for at udarbejde kemisk APV og skriftlig instruktion • Adgang til sikkerhedsdatablade og teknisk information • Mulighed for at udskrive en oversigt over virksomhedens produkter, der viser, hvilke værnemidler, medarbejderne skal anvende, når de bruger de forskellige produkter.

BRUG FOR MERE INFORMATION? è Læs mere om de nye regler på: wuerth.dk/lovkrav è Opret dig som bruger af Würth Kemiarkiv på: kemi.wuerth.dk è Få en folder, der fortæller om de nye muligheder i Würth Kemiarkiv hos din sælger.


KORT NYT

Konferencested Svanemærket

Direktør Peter Feddersen fra Schæffergården får her overrakt certifikatet på Svanemærket af Ingrid Elmedal t.v. og Malene Nielsen begge fra Miljømærkning Danmark.

Hotel og konferencecenteret Schæffergården i Gentofte er blevet certificeret med Svanemærket og det er et markant skridt på vej mod en bæredygtig hverdag og er dermed i front for at mindske den samlede miljøbelastning i alle virksomhedens led – fra linnedvask, rengøringsmidler og tryksager til vand og varmeforbrug. Direktør Peter Feddersen uddyber: ”At blive certificeret med Svanemærket er en helt naturlig udvikling for os. Man kan kalde det en kulmination af lang tids fokus på miljø og bæredygtighed. Schæffergården har blandt andet haft ”Den grønne nøgle” i en år-

række, men vi føler alligevel, at der er noget ekstraordinært over at kunne fremvise Svanemærket. Vi har en køkkenhave på 1400 m2, så det giver god mening at have en skarp holdning til affaldshåndtering, vandforbrug, hvilke kemikalier vi bruger, MSC-mærket fisk, ingen genmodificerede fødevarer osv. Vi mærker samtidig, at vores gæster efterspørger viden om, hvordan vi håndterer miljøspørgsmålene hos os”. Hos Miljømærkning Danmark oplever man også, at flere og flere indkøbere fra både private og offentlige virksomheder efterspørger miljømærkerne.

Konference om offentlig-privat samspil Kommunernes Landsforening, KL og Dansk Industri, DI inviterer til konference om offentlig-privat samarbejde Hvordan kan vi med et styrket offentlig-privat samarbejde imødekomme fremtidens velfærdsudfordringer med innovative og langsigtede løsninger? Fremtidens udfordringer kræver nytænkning, innovation og samarbejde. Markante stigninger i antallet af børn og ældre presser kommunens udgifter, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Samtidig stiger borgernes velstandsniveau, og det skaber højere forventninger til kvaliteten af den leverede service. Kombinationen udgør et krydspres mellem færre midler og større forventninger, som kommuner og virksomheder har et ansvar for at finde langsigtede svar på. KL og DI inviterer kommuner og virksomheder til at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer. Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden kan

levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne? Og hvordan finder vi effektive løsninger, hvor vi tager ansvar i tråd med FN's verdensmål? Og ikke mindst – hvordan bygger vi videre på erfaringerne med udbud og konkurrenceudsættelse, så vi kan styrke samarbejdet?

Break-out sessioner På konferencen vil der også være break-out sessioner, hvor man vil blive præsenteret for en række af de nyeste og mest inspirerende offentlig-private samarbejder, der kan lette udgiftspresset og samtidig understøtter en bæredygtig udvikling. Af praktiske årsager bedes man derfor uforpligtende i forbindelse med tilmelding angive, hvilke delemner man ønsker at følge på dagen. Heldagskonferencen med en deltagerpris på kr. 950 pr. person bliver afholdt den 29. november 2019 i DGI Huset i Vejle og tilmeldingsfrist er 22. november 2019. Tilmelding kan ske på kl.dk/ arrangementer.

Forlængelse af rammeaftaler

Har sat indkøbsmotoren i bakgear

Moderniseringsstyrelsen har i Statens Indkøbsprogram valgt at forlænge følgende rammeaftaler, så de er gældende til og med den 31. december 2020: Konferenceaftalen, Aftalen om sikkerhedssoftware til mobile enheder, Møbelaftalen og Medieovervågningsaftalen Moderniseringsstyrelsen har, for at sikre en glidende overgang til statens facility management-løsning under Bygningsstyrelsen, valgt ikke at forlænge og i stedet genudbyde de aftaler, der fremover dækkes helt eller delvist af løsningen, herunder AIA/ADK-aftalen, Kontrolcen-

Konkurrenceudsættelsen af kommunale og regionale opgaver er sat i bakgear. Det viser nye tal fra Social- og Indenrigsministeriet. De seneste tal for konkurrenceudsættelse af opgaver i det offentlige er for nyligt offentliggjort. Desværre går det den forkerte vej. Færre opgaver blev således markedsprøvet i 2018 end tidligere år. I 2018 konkurrenceudsatte kommuner 26,9 pct. af de konkurrenceegnede opgaver. Det er en tilbagegang på 0,2 pct.point. ”Når man hjemme i privaten skal foretage større investeringer, så er det helt na-

tralaftalen og Flytteaftalen. I den forbindelse forventes størstedelen af de nye aftaler på facility management-området at være klar til brug i direkte forlængelse af de nuværende aftalers udløb. Statens nuværende forbrugsartikelaftale er ikke blevet forlænget, da denne aftale medio 2020 overgår til SKI rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler. Moderniseringsstyrelsen har endvidere valgt ikke at forlænge Netværkskomponentaftalen, da SKI’s aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger bliver forpligtende i stedet.

22 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

turligt at indhente tilbud fra flere leverandører. Det er simpel sund fornuft, at man som forbruger gerne vil have mest for pengene. Samme sunde fornuft burde råde, når man i det offentlige køber ind på vegne af borgerne”, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv og fortsætter: ”Desværre viser tallene noget andet. Det er skuffende, særligt set i lyset af at kommuner i deres økonomiaftaler med den tidligere regering blev enige om, at en større del af opgaverne skulle markedsprøves.”


SUND & SKOV – MØDES MED GLÆDE GLÆDE · OMTANKE VITALITET · NÆRVÆR Vi leverer skønne afslappende omgivelser med mulighed for et hav af forskellige aktiviteter til dit arrangement. Mountainbiking i skoven, matchrace på havet eller måske en kreativ walk’n’talk på vores naturskønne mødestier. Ild i pejsen. Dejlig sund mad og direkte ved sund og skov. For mere information kontakt os på telefon 6340 1906 eller mail reception@sundogskov.dk VI ER EN DEL AF STATENS KONFERENCE AFTALE. DAGSMØDE SAMLET PRIS FRA

11/2 DØGNS KONFERENCE SAMLET PRIS FRA

PR. PERSON

PR. PERSON

495,-

1.890,-

ODDEVEJEN 8 · 5500 MIDDELFART · T: +45 6340 1906 · WWW.SUNDOGSKOV.DK


Viden er noget, vi deler – IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog

Arrangementer

Dato

Målgruppe

Priser ekskl. moms (medlem/ikke-medlem)

IKA LYN: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG FALDGRUBER VED FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLIGHEDSLOVEN Vi sætter fokus på forvaltningsloven og offentlighedsloven i Arrangementer Dato praksis for en offentlig forvaltning og i forhold til udbud.

20. november

Ordregivere

499,- / 1.499,-

INDKØBSFÆLLESSKABERNES DAG IKA Webinar IKA inviterer alle offentligeudbudsretlige indkøbsfællesskaber i Danmark 26. til juni Viden om konkrete, og højaktuelle, udfordringer

28. november

Kommende IKA aktiviteter

Offentlige

28.-29. august

Ordregivere

Venteliste

IKA UDBUDSJURA 2019 3. december Ordregivere IKA Proceslederuddannelse, modul–1HOLD VEST (AARHUS) 04.-05. september Ordregivere IKA inviterer til Udbudsjura 2019 med Professor og ph.d. Michael Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere Steinicke for dig, som er specialist i udbudsjura IKA Proceslederuddannelse, modul 2 IKA UDBUDSJURA 2019 – HOLD ØST (KØGE) Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

Ordregivere Ordregivere 08.-09 oktober 5. december IKA inviterer til Udbudsjura 2019 med Professor og ph.d. Michael IKA Proceslederuddannelse, 3 Steinicke for dig, sommodul er specialist i udbudsjura 06.-07. november Ordregivere Kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

499,-

Ordregivere og leverandører 450,indkøbsfællesskaber

netværksmøde under temaet: Samarbejde om fællesudbud i

IKA Indkøbsjura 2019 eget indkøbsfællesskab. Sæt kryds i kalenderen!

Priser ekskl. moms (medlem/ikke-medlem)

Målgruppe

299,- (kun for

11.995,medlemmer) 11.995,299,- (kun for

medlemmer)

11.995,-

IKA ÅRSKONFERENCE 2020 IKA byder velkommen til to dage, hvor vi skaber rum for netværk og bygger bro mellem offentlige indkøbere og leverandører

26.-27. februar

Ordregivere og tilbudsgivere

Info følger

IKA COLLEGE FORÅR 2020, MODUL 1, 2 og 3 IKA College er en grundcertificering i offentligt indkøb, som giver dig indsigt i udbudsprocessen fra start til slut.

04-05. marts 23-24. marts 28-29. april

Ordregivere

4.995,- pr. modul (modul 1-3 samlet pris: 14000,-)

CONTRACT MANAGEMENT IKAs uddannelse som udbygger dine kompetencer indenfor contract management. Få udvidet værktøjskassen og bliv endnu bedre rustet til at sikre optimalt udbytte og nyttemaksimering af kontrakten.

22-23. april

Contract managers, udbudsspecialister, jurister, indkøbere.

4.995,- (kun for medlemmer)

Tilmelding via www.ika.dk

Tilmelding via www.ika.dk

BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel med 223 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

·

Vi har rammeaftale

Åbner 1. april 2019 3 etager 142 værelser

Se mere på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2019 LEGO Gruppen.

24 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Have & Landskab 2019 blev en succes

Torvet i Ringsted vinder årets Brolæggerpris

Specialpris

Maskiner til den professionelle bruger

Sjælland Lars Pedersen 40 10 66 60

Specialpris

kr. 28.000,-

Jacob Aakjær 23 25 02 02 Jylland / Fyn Ingolf Schauer 20 74 68 11

kr. 205.000,-

pr. stk. excl. moms

14 stk.

NYE JST 2 mtr. V-plove model MS-V-200

= Kat. 2 ophæng - kraftige plove - vægt 460 kg.

Klar til omgående levering i 2019 vintersæson!

pr. stk. excl. moms

2 stk.

NYE NIDO STRATOS befugtningssaltspredere

6 og 7 m3 – Model B (60) 70-30 VESN - 660 - med 2500 ltr. fronttank til væske samt drift fra køretøjshydraulik. Klar til omgående levering i 2019 vintersæson!

oktober 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 25


Regnvand bliver en BÆREDYGTIG RESSOURCE på Frederiksberg Frederiksberg Kommune er med blandt eliten, når det handler om innovative og bære­ dygtige løsninger til byrummet og kommunens seneste skud på stammen er magasiner, som skal indfange og udlede de stigende mængder regnvand. De vigtige dråber bliver brugt til byens tørstige træer, som skal skabe grønne områder og øget biodiversitet. Samtidig belaster det ikke kloaknettet. En win-win-situation af dimensioner. massive regnmængder på så effektiv vis som muligt. Derfor har kommunen tænkt ud af boksen i et nyt projekt, hvor opgaven har lydt på at skabe så gode betingelser som muligt for allétræer på Dronning Olgas Vej. Kommunen har derfor allieret sig med forskellige samarbejdspartnere med ekspertise inden for regnvandshåndtering. Én af dem står bag udviklingen og designet af såkaldte K-MAGs: præfabrikerede kapillærmagasiner, som opsamler regnvand fra de omkringliggende overflader og flytter vandet op i et jordlag, så det kan understøtte plantevæksten.

Træplantning ovenpå det nedgravede kapillærmagasin.

D

en globale opvarmning fører nemlig til stadigt stigende nedbørsmængder i Danmark – både med hensyn til mængden og intensiteten af nedbøren. Det betyder også, at de kraftigste nedbørshændelser forventes at blive endnu kraftigere i løbet af dette århundrede. Det viser DMI-rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark, der blandt andet slår fast, at den årlige nedbør på landsplan er steget med omkring 100 mm de seneste 150 år. For Frederiksberg Kommune er det vigtigt at imødekomme de

Regnvandet bliver et bæredygtigt aktiv Dennis Bruhn fra DGE Miljøog Ingeniørfirma er projektansvarlig, og han fortæller om idéen bag projektet og brugen af kapillærmagasinerne: - Projektet går ud på at tænke byens træer ind i fremtidens regnmængder – som desværre bliver større og større. Derfor har vi fokuseret på at gøre regnvandet til et aktiv: I stedet for at belaste kloaknettet bliver vandet nu ”fanget” og ledt op i et overliggende vækstlag, hvor det skaber bedre vækstbetingelser

26 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

Det præfabrikerede kapillærmagasin sættes i plantehullet.

for træerne, siger han og tilføjer: - Regnvandet kommer altså til at indgå i et naturligt kredsløb, hvor det bruges til vanding af træer. Træer, som optager CO2 og bidrager til et sundere klima. På den måde baner projektet vej for en bæredygtig regnvandshåndtering.

Samme princip som de velkendte kapillærkasser Ifølge Søren Storm, der er projektchef hos Byggros med speciale inden for klima- og skybrudssikring, er Byggros’ KMAG-løsning den eneste af sin slags på markedet. Og firmaet har udviklet løsningen med afsæt i princippet bag kapillærkasser, som man kender fra almindelige drivhuse: - De fleste kender en kapillærkasse, som man kan købe til sit drivhus for at dyrke tomater eller agurker. De fungerer ved, at man har et vandreservoir, hvorfra vandet kan trække op i planteposen, så grøntsagerne kan få glæde af

vandet. Vi har taget grundprincipperne og lavet en professionel udgave, som består af en kapillærkasse, der bliver præbygget efter projektspecifikationer, fortæller Søren Storm og tilføjer: - K-MAG-løsningen gør det altså muligt at opstuve vand nede i magasinet – for eksempel opsamlet regnvand fra de omkringliggende overflader. Så i stedet for at slippe vandet kontrolleret, gør vi det til et aktiv. Vi kan flytte vandet fra magasinet op i det omkringliggende jordlag og dermed bruge vandet til at understøtte plantevækst. I det her tilfælde ved at skabe ideelle vækstbetingelser for allétræerne på Dronning Olgas Vej på Frederiksberg. Han fremhæver afslutningsvist, at kapillærkasserne kræver udgravning af et mindre areal end ved almindelige plantehuller. Dermed forventes der også lavere omkostninger til det daglige vedligehold og vandingen af træerne.


ALSIDIG, KOMPAKT OG KOMFORTABEL NYHED: MF 3700 AL SERIEN

PRÆCIS OG UBESVÆRET KONTROL OVER FRONTLÆSSER OG REDSKABER STØRRE EFFEKTIVITET OG LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

Standarddæk: 16.9 R30 dæk – kan leveres med brede græsdæk Modeller på 75, 85 og 95 HK Leveres med 4-cyl. motor Transmission 24F/12R PowerShuttle Hydraulikflow: 95 liter/minut Den nye MF 3700 AL serie passer perfekt til den grønne sektor. MF 3700 AL modeller leveres med plant gulv i kabinen eller en lavprofil version med en tunnel i gulvet, så den kommer under 2,40 m i højde. Større alsidighed og bedre komfort får man ikke i en kompakt, lille og let traktor.

MF 3700 AL I 75-95 HK

KRAFTFULD. DRIFTSIKKER. ALSIDIG W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . D K Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kontakt din lokale MF forhandler for yderlige informationer. er et globalt varemærke under AGCO Corporation.

MARKEDETS BEDSTE FINANSIERING


Lukker det sidste hul i ­fejemaskine porteføljen Følg nemt og bekvemt den øvrige bytrafik, med høj transporthastighed, rigelig kapacitet med en stor affaldsbeholder og arbejd i en komfort kabine: Dette er alt sammen muligt med den nye MC 250 kompakte fejemaskine fra Kärcher.

I

en af de vigtigste klasser for kommunale køretøjer, udarbejdede Kärcher, alle væsentlige kundekrav og indarbejdede dem i den nye model. En fremragende rengøringsydelse, miljøvenlige motorer samt lave partikelemissioner er naturligvis opfyldt. Designet af den nye fejemaskine passer godt til det moderne bybillede. Med den nye kompakte fejemaskine lukkes det sidste hul i porteføljen og tilbyder nu maskiner i alle klasser fra 0,5 til 6 kubikmeter. Fejemaskiner er efterspurgte både i byens centrum men også i udkanten af byerne, hvilket betyder, at der undertiden skal dækkes lange afstande mellem opgaverne. Hyppig kørsel til materialegården eller affaldsstationer medfører derfor tomgangstid og er ineffektivt.

nen fremragende resultater. Via CAD-simulering blev luftstrømmen optimeret, hvilket yderligere øger fejemaskinens effektivitet sammenlignet med øvrige modeller i markedet. F.eks. udgør fine støvpartikler eller sandkorn ikke mere et problem end som grov snavs. Børstesystemet tillader individuel børstestyring og kan bruges fleksibelt med to eller tre børster samt en ukrudtsbørste. Et vandgenvindingssystem og en separat tank til det beskidte vand er også integreret. For tidsbesparende vedligeholdelse i hverdagen er alle servicekomponenter let tilgængelige via serviceklapper, og motoren er også direkte tilgængelig takket være den svingbare vandtank.

Lav emission Fejemaskinen tilbyder løsningen, fordi den kombinerer en transporthastighed på 60 km/t og en affaldsbeholder med en volumen på 2,2 m3. Da støvpartikler er et stort problem i byer, lægges også stor vægt på at holde emissionerne så lave som muligt. I målinger af partikler opfylder maskinen kravene fra nyeste EUnited norm 2.5 PM. Motorerne er i kategori EURO 6 eller STAGE V der overholder de gældende miljøstandarder.

Komfort Med hensyn til komfort tilbydes brugeren alt, hvad der i øjeblikket forventes og mere

Tidsbesparende Og når det kommer til rengøringsydelse, leverer fejemaski28 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

til: I den rummelige komfortkabine drager føreren og passageren fordel af det integrerede varme- og klimaanlæg, samt et meget lavt lydniveau. LED-belysning, USB-oplad­ ningsfacilitet såvel som et rummeligt opbevaringsrum sikrer også et behageligt arbejdsmiljø såvel som det afprøvede betjeningskoncept

via centralt display og ergonomisk betjeningspanel. Det hydro-pneumatiske affjedrede ophæng på bakakslen samt uafhængig hydro-pneumatisk affjedring af begge forhjulsophæng er ekstremt behageligt og yder føreren den maksimale køreoplevelse, komfort såvel som sikkerhed.

Takket være det fleksible børstesystem, MC 250 kan udstyres med 2 eller 3 børster i forhold til løsning af alle opgaver!


Torvet i Ringsted vandt årets Brolæggerpris og de 25.000 kroner der følger med prisen.

Vandt Brolæggerprisen Bassiner og kanaler, der skal sikre mod oversvømmelse, kan bygges både flot og funktionelt. Det er torvet i Ringsted et rigtig godt eksempel på, og i starten af denne måned blev det nye torv hædret med årets Brolæggerpris fra Brolæggerlauget i Dansk Byggeri.

P

å torvet i Ringsted er der bygget bassiner og kanaler i granit, der skal forhindre oversvømmede kloakker og kældre, når store regnskyl rammer byen. Torvet er samtidig indrettet på en måde, så det til daglig kan bruges som samlingspunkt for borgerne. Der er blandt andet lavet indbyggede bænke rundt om bassinerne og plantet nye træer. Som bygherre på det nye torv er det Ringsted Kommune, der vinder prisen. - Det nye torv illustrerer, hvordan man kan udføre brolægningsarbejde af rigtig høj kvalitet, der samtidig er nytænkende og inspirerende. Det er et spændende projekt, hvor

der både er indtænkt klimasikring, æstetik og sociale aktiviteter. Et meget flot og vellykket arbejde, siger sek­tionskonsulent for Brolæggerlauget i Dansk Byggeri Mikael Mortensen.

Tæt opløb En stor del af tovet er belagt med genbrugte granitfliser. Og der er tænkt over detaljerne på det nye torv. - Fx er torvets køreareal belagt med granitbrosten i samme farve som de fliser, der er lagt på opholdsarealerne. På den måde bliver der skabt en flot sammenhæng på torvet, siger Mikael Mortensen. Det klimasikrede torv er tegnet af Gehl Architects, mens

Om Brolæggerprisen Brolæggerprisen uddeltes for 34. gang. Brolæggerlauget i Dansk Byggeri uddeler prisen til en bygherre, rådgiver eller arkitekt, der med et eller flere projekter har vist nytænkning og iderigdom i forbindelse med belægningsarbejdet. Komiteen lægger vægt på kreativitet, valg af materiale og den håndværksmæssige kvalitet, og derudover skal bygherren have udført et kvalificeret tilsyn. Med prisen følger 25.000 kroner.

Rambøll har stået for projekteringen. Belægningerne og vejene omkring torvet er udført af firmaerne Zacho-Lind og Arkil. Der var to andre projekter med i et tæt opløb om prisen, nemlig pladsen ved Køben-

havns Lufthavn, hvor der er lagt store specialfremstillede portugisiske granitsten og gågaden i Esbjerg i brændt granit, som skal lede tankerne hen på Vadehavet.

oktober 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 29


Palle Kristoffersen til venstre - bestyrelsesformand for Have & Landskab - sammen med Benny Svenningsen fra Svenningsens Maskin­ forretning, der vandt bronze ved Maskinleverandørernes Innovationspris for BOBCAT

Have & Landskab løftede sig til nye højder 10.658 videbegærlige fagfolk lagde i løbet af tre augustdage vejen forbi de rekordstore udstillingsarealer, hvor de ifølge Have & Landskabs bestyrelsesformand, adjungeret professor Palle Kristoffersen, fik en veltilrettelagt faglig oplevelse med en dybde og bredde som aldrig før.

A

realerne har ikke været flottere, servicen har aldrig været bedre, og madkonceptet virkede, så folk rent faktisk kunne få mad ude på arealerne, når de var sultne, og hurtigt fortsætte deres tur. Desuden er Parken blevet tæt på perfekt med sin udvidelse af både stisystem og standfacaderne, og vi lukker fredag i fuld sol med gæster helt indtil slutfløjtet, så alt i alt må jeg bare konkludere, at det har været den bedste Have & Landskab nogensinde,” fortæller Palle Kristoffersen. ”

Fagligt Forum i topform Også Fagligt Forum har med 826 besøgende trukket fulde huse,

og det var tydeligt, at konceptet havde skiftet gear i år, mener Palle Kristoffersen. “Det er en voldsom stor andel af gæsterne, som har valgt at bruge udstillingen som gratis efteruddannelse. Men vi har jo også sprængt rammerne for Fagligt Forum, når internationale kapaciteter som Nigel Dunnett og Rip Tompkins står klar til at afholde flere grundige workshops for de danske fagfolk. Og jeg ser gerne, at vi fortsætter med at udvikle konceptet med disse interaktive workshops. Når vi har 3.000-4.000 gæster om dagen kan udstillerne godt tåle, at der hele tiden er 40-50 stykker, som er inde og blive opdateret rent fagligt.”

30 / Stat & Kommune INDKØB / oktober 2019

Landskabsarkitekterne HL19’s høje ambitionsniveau gav sig bl.a. udslag i, at landskabsarkitekterne for alvor var godt repræsenteret i år, forklarer bestyrelsesformanden. ”Jeg ser folk fra de mest velrenommerede tegnestuer hernede, og rent personligt har jeg mødt mange, som jeg kender fra tidligere i mine roller på universitetet. Nu tømmer de tegnestuerne og tager kollegaerne med, så vi er lykkedes med at overbevise landskabsarkitekterne om, at det er her, de kan få hele den faglige opdatering, de har brug for.” Ser man på de overordnede tendenser, har det igen været klima, miljø og håndtering af

regnvand, forklarer Palle Kristoffersen. ”Det kunne man eksempelvis se på de fleste af udstillernes stande og meget direkte, da tre eldrevne maskiner vandt Maskinleverandørernes Innovationspris, men også når det gælder HL19s nye koncept ”Fremtidens byrum”, som satte fokus på mulighederne for at genanvende de rest- og spildprodukter, som opstår, når der skal laves produkter til vore byrum.” Nu ser Palle Kristoffersen frem med HL21, hvor han dog har svært ved at sætte fingeren på områder, der tydeligvis kræver forbedring.


KORT NYT

Skal understøtte ­ambitiøse klimamål

Bæredygtig årskonference 5. november

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har gennemført en gennemgribende organisationsforandring for at sikre, at embedsværkets fokus på regeringens ambitiøse klimamål er klart – og driver den nødvendige handling og forandring. Medarbejderne på Holmens Kanal 20 får en ny organisation, hvor regeringens ambitiøse klimamål er arbejdet ind i ministeriets strukturer – og DNA. Alle vil i den ny fleksible organisation arbejde direkte op mod regeringens mål om klimaneutralitet. De klas-

Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) holder årskonference den 5. november på Aarhus Rådhus under overskriften ”Verdensmålene sætter kursen for bæredygtige indkøb.” Du møder blandt andet kommunen, plastproducenten, hospitalet og den private koncern, der alle arbejder målrettet med verdensmålene. Du får inspiration og gode råd, som er lige til at bruge i udbud og indkøb.

siske søjler og kontorer er skiftet ud med centre og faglige teams. - Danmark skal igen tage et globalt grønt lederskab. Og det sker kun, hvis vi tænker klima ind i alt, hvad vi gør - og favne nye ideer og teknologier. Mit ministeriums nye måde at arbejde på skaber klar retning for medarbejderne – og sætter klimamålene først, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Vindere skal redde 750 tons tekstilaffald Region Hovedstaden og Københavns Kommune på jagt efter ideer til, hvordan de kan øge genbrug og genanvendelse og forlænge levetiden for deres tekstiler. Indkøbt arbejdstøj, kitler og T-shirts er nogle af de tekstiler, som både Region Hovedstaden og Københavns Kommune indkøber store mængder af årligt. I dag ryger 750 tons af disse tekstiler til forbrænding, men tekstiler kan have en værdi – også selvom de er slidte, har pletter eller lugter. Derfor har der fra 2. september til 18. oktober

2019 været mulighed for at sende gode ideer ind til at løse problemet. De udvalgte finalister får mulighed for at pitche deres ide for centrale beslutningstagere og eksperter, og måske gøre deres gode ideer til cirkulær forretning. Deltagere i Den cirkulære såkaldte tekstil-challenge er desuden med i konkurrencen om 2 x 25.000 kroner. Vinderne, som skal redde 750 tons tekstilaffald, offentliggøres 28. oktober 2019.

Du får også konkrete eksempler på, hvordan miljøkrav ved indkøb kan bidrage til at opfylde regeringens ambitiøse klimamål. Endelig uddeles prisen Verdens Bedste Indkøber. Se hele programmet og tilmeld dig på ansvarligeindkob.dk.

Så er vinteren startet Natten til søndag kl. 02.27 den 6. oktober startede vinteren officielt i Danmark. Her blev Vejdirektoratets saltbiler sendt på vejene for første gang denne vinter for at salte Svingbroen ved Næstved. Dermed kom vinteren først til Sjælland i denne omgang, hvilket er en ændring i forhold til sidste år, hvor det var Vendsyssel, Vesthimmerland og Himmerland, der fik den første dosis salt. Saltbilerne blev i øvrigt også sendt tidligere i aktion end sidste år, hvor de først blev kaldt i tjeneste den 26. oktober.

På en normal vinter har Vejdirektoratet udkald til saltning gennemsnitligt 107 gange, og der bliver brugt 58.700 tons salt. Udkald til saltning betyder det antal udkald, der har været på Vejdirektoratets ruter landet over. Et udkald svarer til, at der har været kaldt ud på samtlige ruter én gang. Vinteren i Vejdirektoratet varer fra oktober til maj, hvor Vintercentralen overvåger vejenes temperaturer hele døgnet. Vejdirektoratet har cirka 250 saltspredere og cirka 600 sneplove, som kan gå i aktion.

oktober 2019 / Stat & Kommune INDKØB / 31


MIC 35

SMP Magasinpost ID-46709

RUSTBESKYTTELSE

C4

KORROSIONSKLASSE

MEGET ROBUST

HØJ HASTIGHED

25 km/t. ERGONOMISK & STOR KABINE

NYTTELAST

1100

KG

Find nærmeste forhandler på www.karcher.dk, eller ring og hør nærmere på 70 20 66 67.

Joystick Markant forbedret betjening og komfort med joystick.

Multikobling A-ramme med hurtigskifte, takket være multikoblingsblok, der skifter op til seks lynkoblinger på én gang!

LED-arbejdslys Arbejd nemt og sikkert ved hjælp af de nye LED-arbejdslygter.

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

MIC 35 er en nyudviklet maskine på en helt ny platform med nye og fremtidssikrede motoralternativer. Det bedste fra de tidligere modeller er blevet videreført og suppleret med ny teknologi. MIC 35 er en multimaskine til helårsbrug med enkel udskiftning af redskaber. Den kan udstyres med multikobling, der med et håndtag af- og påmonterer op til seks lynkoblinger på én gang. Maskinen fås med to forskellige motorer, hvoraf den ene er STAGE V-klassificeret. Maskinen er den eneste i sin klasse, som har en bruttovægt på 2.500 kg.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

REDSKABSBÆREREN TIL ALLE ÅRSTIDER