__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 1 / FEBRUAR 2018 / ÅRGANG 36

REGERINGEN ER BAGUD MED

6 POINT I

UDLICITERING

PRIVATSKOLER KAN LAVE FLERE

SKI-INDKØB

USIKKERT VENTETIDSKAOS

I SNART ET HALVT ÅR PÅ KONFERENCEAFTALE SKADER

LEVERANDØRER

IKAs UDBUDSPRIS GIK TIL …


Magasinet

STATSINDKØB &

LEDER

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: info@statsindkoeb.dk . . . . . . . . . 43 43 31 21 Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 36. årgang

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­ købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Uværdigt konferencekaos:

Leverandører skal behandles ordentligt

E

r vi købt eller solgt? Spørgsmålet har været reelt for en lang række leverandører til den statslige konferenceaftale, som ventede svar efter en stribe forsinkelser på foreløbig over tre måneder fra Statens Indkøb/Moderniseringsstyrelsen, der er ansvarlig for aftalen. Leverandørernes utålelige situation står hen i det uvisse - og uvisheden vil snarere vare minimum et halvt år. Selvfølgelig kan der gå bureaukrati i en statsaftale. Selvfølgelig er der mennesker bag og ikke kun maskiner. Der er mange elementer som pris, faciliteter, beliggenhed – og ikke mindst antallet af tilbudsgivere, der i dette tilfælde var 187 konferencesteder, som havde selvtillid nok til at byde på aftalen her fra 2018. Og det var mere end styrelsen havde regnet med, skrev den. Men som det fremgår her i magasinet, så duer den undskyldning ikke, selv om den blev fremsendt på et af de orienteringsbreve, som leverandørerne modtog om nye forsinkelser. De to foregående aftaler i 2009 og 2013 havde nemlig begge flere tilbudsgivere. Der kan altså ikke være tale om grimme overraskelser, som kunne retfærdiggøre, at konferencestederne tabte store penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering. Der er en form for Kafkask forløb i sådan historie: Ingen af konferencestederne har gjort noget galt – og alligevel straffes ikke alene de, men også de statslige kunder, som under ventetiden over et par uger til den nye aftale trådte i kraft efter nytår ”ikke kunne foretage nye indkøb af konferencefaciliteter på en fællesstatslig aftale, idet den tidligere fællesstatslige aftale udløb den 31. december 2017,” som Moderniseringsstyrelsen selv skrev. I sådan et forløb er er frustrationer, som ikke er godt for samarbejdet. Som en direktør for et konferencecenter siger i dette blad: ”Man kunne få fornemmelsen af, at Moderniseringsstyrelsen ikke så dilemmaet fra vores side.” Sådan virker magtfuldkommenhed i en styrelse - som ingen af de berørte leverandører tør kritisere helt officielt. Leverandørerne føler sig klemt: De tror ikke på, at der også er forståelse for, at en forretning også skal fungere. Det er også svært at få øje på empatien i de svar på fem skarpe spørgsmål, som efter en gennemtygning over flere skriveborde i Moderniseringsstyrelsen er havnet her i dette blad: Skal man tage essensen af svarene på spørgsmål om forsinkelser handler de om, at ”Det er ikke Moderniseringsstyrelsens skyld, de har intet gjort galt – og alle leverandører er orienteret alt det, som de har krav på.” Siden viser ombytning af delområder, at inkompetencen hersker. Konference-leverandører skal behandles ordentligt, men det er de efter dette blads opfattelse ikke blevet. Forløbet giver også anledning til at fundere over, om tiden er løbet fra Konferenceaftalen i sin nuværende form. Kunderne i Staten er tvunget til at bruge dem – det er kommuner og regioner ikke. Og det går udmærket der - og giver en glimrende fleksibilitet via alle mulige andre aftaler hos blandt andre indkøbsfællesskaber. Det gælder i øvrigt også hotelaftalen. Er det umuligt for Staten, at lade egne kunder bruge andre aftaler også? Næppe. Det kan i hvert fald hindre det bureaukrati, som vi har set skade konferenceleverandørerne i foreløbig over måneder – og med risiko for over et halvt år. Det lugter af nyt udbud – med mindre konferenceaftalen helt afskaffes. Do that!


Kom godt i gang på 89 32 23 99

Få nye tankkort på under 1 min. Nu kan du få mobil-tankkort hos OK. Glem fysiske tankkort og spar en uges forsendelse. OK’s nye mobil-tankkort får du i en sikker sms eller e-mail – på under ét minut. Hvilket cirka svarer til den tid, det tager at læse annoncen her. I en travl hverdag er det mere end OK.

58010

Værsgo’ at tanke.

ok.dk/offentlig


LÆS I DETTE NUMMER

Usikkert ventetidskaos i snart et halvt år på konferenceaftale skader leverandører

6

Forsinkelser på godt tre måneder – og snart et halvt år - på ikrafttræden af den statslige konferenceaftale efterlader frustrerede leverandører, som taber store penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering. Magasinet Stat & Kommune Indkøb afdækker her forløbet, konsekvenser – og lader Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen svare på spørgsmål. Hovedårsag til forsinkelsen er - ifølge Moderniseringsstyrelsen – ”det store antal af modtagne tilbud”. Det handler om 187 bud i alt. Læs side fra side 6

Privatskoler kan lave flere SKI-indkøb Mange privatskoler kender ikke indkøbsmuligheder gennem SKI: Det skal der laves om på, mener SKI. I 2017 var der indrapporteret en SKI-omsætning fra ca. 100 privatskoler ud af 170 organiserede skoler – og SKI-omsætningen er typisk mindre end hos offentlige skoler. Danmarks Private Skoler har ellers fælles abonnement på SKI-aftaler og dermed kan medlemsskolerne også bruge det. Abonnementet betales af endda af foreningen.

12

Læs side 12

Regeringen 6 point bagud i udlicitering Da regeringen kort før nytår proklamerede mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver med en bebudet plan i år klingede det hult hos flere aktører. Det er sjette gang måltal for udlicitering udskydes, viser en gennemgang fra ­Magasinet Stat & Kommune Indkøb. DI siger, at nu haster det! Kort før jul den 15. December 2017 erkendte regeringen selv, at ”udviklingen i konkurrence­ udsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå”

14

Læs side 14

Kendte maskinmærker vil med under Broen Pon Equipment med Caterpillar og Sylvester A/S med Volvos kompaktprogram er blandt de seneste nye udstillere på Maskiner Under Broen og der er nu ca. 50 udstillere med tilsammen 7.500 kvadratmeter standareal ved Maskiner under Broen. Det tegner rigtig godt for årets udstilling. Ved den første version af messen i 2016 var standsalget på tilsvarende tidspunkt endnu ikke begyndt.

32 4 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

Læs side 32


Pris til politiet for smidig brug af tolke IKA - foreningen af offentlige indkøbere og IKAs Dialoggruppe tildelte Rigspolitiet årets Dialogpris for en digital løsning, som gør det hurtigt og nemt for betjentene at bestille tolke.

E

n ny måde at bestille tolke har gjort hverdagen lettere for Rigspolitiets medarbejdere og samarbejdspartnere. Den digitale løsning PolService, som afløser en betydelig ”mølle” af procedurer på papir, sikrer samtidig, at tolken får den korrekte afregning. Rigspolitiets engagement og dialog i udviklingen af den nye digitale løsning har nu udløst Dialogprisen 2018 fra IKA – foreningen af offentlige indkøbere. Politiets bestilling af tolkeydelser er traditionelt sket i et manuelt forløb med kvitteringer på papir.

Tolken har selv skullet beregne pris og kørsel samt skanne bilag og sende en elektronisk faktura. Med PolService kan den enkelte betjent hurtigt finde den nærmeste tolk, der kan løse opgaven. Samtidig får tolken automatisk beregnet honoraret ud fra gældende timesatser. IKAs Dialogpris tildeles hvert år en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. ”Vi er ekstra glade for prisen, fordi den kan være med til at gøre Pol-

Service synlig internt i vores eget system,” siger projektleder Naja Brøchner, Rigspolitiet. ”Politiet er nu engang en meget stor organisation, og der vil altid være nogle, som er svære at overbevise om at prøve noget nyt.” Sektionsleder Casper Hilligsøe Heinig, Rigspolitiet, supplerer: ”PolService har sparet betydelige ressourcer. Dels på grund af selve digitaliseringen, som betyder et mindre timeforbrug for vores medarbejdere, og dels fordi der nu kun bliver faktureret det, som tolkene har krav på.” Dialogprisen uddeles årligt i

Årets dialogpris blev overrakt af sidste års vinder branchedirektør hos DI Service Jakob Scharff (til venstre) til projektleder Naja Brøchner og sektionsleder Casper Hilligsøe Heinig begge fra Rigspolitiet

forbindelse med årskonferencen for IKA – foreningen af offentlige indkøbere. Foreningens ca. 550 offentlige og ca. 200 private medlemmer har mulighed for at indstille kandidater til prisen. IKAs Dialoggruppe udvælger vinderen blandt de nominerede.

BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel med 223 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

·

Vi har rammeaftale

Se mere på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2018 LEGO Gruppen.

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 5


Usikkert ventetidskaos i snart et halvt år på konferenceaftale skader leverandører Forsinkelser og endnu uafklaret ventetidskaos på nu over tre måneder – og snart et halvt år - af den statslige Konferenceaftale efterlader frustrerede leverandører. Breve viser forsinkelser i vente på over et halvt år – bl.a. fordi der fejlagtigt blev byttet om på to områder. Imens taber leverandørerne store penge på manglende muligheder for planlægning og budgettering. Magasinet her afdækker forløbet og konsekvenserne – og lader Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen svare på 5 skarpe spørgsmål. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

I

udbudsmaterialet til den nye konferenceaftale under Statens Indkøb var alt ”timet og tilrettelagt” som var det planen i en gammel Olsen Banden-film. Men som i de gamle film var planen nærmest programmeret til at gå galt: Mange leverandører af konferenceydelser til statslige kunder har nemlig i godt tre måneder ikke vidst om de var købt eller solgt. De har ikke kunnet budgettere eller planlægge fordi Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen har været forsinket med offentliggøre resultatet af udbuddet. Hovedårsagen er - ifølge Moderniseringsstyrelsen meddelelser til leverandørerne – ”det store antal af modtagne tilbud”. Det handler om 187 bud i alt. Magasinet Stat & Kommune Indkøb har undersøgt om det virkelig kan overraske, at så mange konferencecentre var klar. Det er næppe muligt sammenholdt med forrige tilbudsrunder: I 2013 meldte brancheorganisationen HORESTA eksempel-

vis, at 78 hoteller og konferencecentre blev udvalgt, men nok så interessant fik Moderniseringsstyrelsen hele otte flere tilbud om det i 2013 sammenlignet med seneste omgang i 2017 – nemlig i alt 195 tilbud fra konferencesteder i 2013. Det var endda færre end ved udbuddet tilbage i 2009, hvor 216 konferencecentre tilbød dem selv.

Tilbage til nutiden Hvad skete der i en nye historie? Jo, for fem måneder siden - 21. August i 2017 - skulle det hele have været klappet og klart til at gennemgå tilbud i Statens Indkøb. Her var sidste frist for indgivelse af tilbud ifølge udbudsmaterialet, som også lovede vinderne ”forventet tildeling af rammeaftalen” i oktober 2017. • Den 18. august meddeles det fra Moderniseringsstyrelsen, at fristen for modtagelse af udbud udsættes til den 28. august 2017 kl. 13.00. • 17. oktober meddeler Moder-

6 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

niseringsstyrelsen at tildelingerne er udskudt til december. Dog med en forventet aftalestart per 1. januar 2018. • Men igen lige før jul 18. december 2017 meddelte Moderniseringsstyrelsen, at de nu havde modtaget 187 tilbud på indkøb via Konferenceaftalen. Moderniseringsstyrelsen meddelte utålmodige leverandører, at de i stedet først forventede rammeaftaler primo januar 2018 med ventet aftalestart efter stand still udløb. • Lige efter nytår den 5. januar i år var den gal igen: Her forventede Moderniseringsstyrelsen i en ny meddelelse først at kunne tildele rammeaftaler medio januar 2018 – selv om rammeaftalen skulle have været trådt i kraft 1. januar 2018. ”Desværre må Moderniseringsstyrelsen udsætte ikrafttrædelsestidspunktet, da tilbudsevalueringen tager væsentlig længere tid grundet det store antal af modtagne tilbud,” lød forkla-

ringen. Oven i udskydelsen skal desuden lægges en stand still (en 10 dages periode, hvor både tildelte og ikke tildelte leverandører, kan klage. Først når stand still er udløbet og aftalerne er underskrevet, kan de gå i gang. • Sidste meddelelse kom til at holde stik med medio januar: Tildeling eller afslag på rammeaftalen blev sendt ud til budsgivere 16. januar. Stand still perioden udløb 27. januar. Indtil da måtte ingen leverandører udtale sig om de kom med. Tidligst 28. januar fik dem, der blev udvalgt, kontrakten til underskrift. • Men da stand still udløb 26. januar var der allerede kommet indsigelser, som varslede at der kom der til at gå et par uger yderligere, fordi der først skulle tage stilling til klagerne. Det viste sig at være et forvarsel til de næste dages kaos: • Allerede 31. januar var den helt gal, da Moderniseringsstyrelsen i en rundskrivelse


Det har kostet penge, ærgrelser og frustration blandt konference-leverandører, at de har ventet i månedsvis på svar om de var med – eller ude – af den statslige konferenceaftale.

til alle tilbudsgivere beklagede nye fejl ved at bytte om på to områder. Styrelsen besluttede at tilbagekalde delaftale 4 (Region Sjælland) og delaftale 5 (Region Hovedstaden): “Det er desværre konstateret, at der ved tilbudsevalueringen er blevet evalueret to tilbud under delaftale 4 (Region Sjælland), der rettelig burde have været evaluereret under delaftale 5 (Region Hovedstaden).” Konklusion: Moderniseringsstyrelsen genoptog tilbudsevalueringen – og tilbuddets vedståelsesfrist blev udskudt yderligere tre måneder for de to områder frem til 28. maj. 2018. For de to områder alene er der altså tale om en forsinkelse på samlet op mod et halvt år. • 2. februar i år kom et dødsstød som foreløbig klimaks på en lang, bedrøvelig sag om konferenceaftalen: Indgåelse af Konferenceaftalen blev simpelthen udskudt på ubestemt tid i forlængelse af

den fejlagtige ombytning af delaftale 4 og 5. I en skrivelse hedder det bl.a.: ”Moderniseringsstyrelsen har besluttet at tilbagekalde tildelingsbeslutningen på delaftale 4 (Region Sjælland) og delaftale 5 (Region Hovedstaden), idet der er begået fejl ved den oprindelige vurdering af tilbuddene. Moderniseringsstyrelsen genoptager tilbudsevalueringen jf. udbudslovens § 170. Der vil snarest blive truffet en ny tildelingsbeslutning. Tilbudsgivere på delaftale 4 og delaftale 5 har modtaget en særskilt nyhed herom. Endvidere har Moderniseringsstyrelsen modtaget en klage vedrørende tildelingsbeslutning på Konferenceaftalen, delaftale 5. Moderniseringsstyrelsen afventer den videre proces i klagen. På baggrund af ovenstående genoptagelse af tilbudsevaluering og klagesag underskriver Moderniseringsstyrelsen foreløbigt ingen af de fem delaftaler.

Moderniseringsstyrelsen vil løbende udsende nyheder, når der sker nyt i sagen.

Vakuum skabte store problemer Hvordan kunne det gå så galt? Allerede i en status fra 5. januar - midt under ventetiden - erkendte Moderniseringsstyrelsen, at kunderne i Staten ”i mellemtiden ikke kan foretage nye indkøb af konferencefaciliteter på en fællesstatslig aftale, idet den tidligere fællesstatslige aftale udløb den 31. december 2017.” Det vakuum betød, at leverandører men også statslige kunder, som skulle have gavn af aftalen, kom i klemme fordi de heller ikke kunne planlægge konferencer for foråret 2018 endnu. De kunne ikke bestille med sikkerhed før de vidste om et konferencecenter kom med på rammeaftalen. I yderste konsekvens måtte de selv sætte større konferencer i udbud, hvis ordren kom over tærskelværdierne. Eller de måtte vente til

Statens Indkøb blev klar. Det vakuum er nu på ubestemt tid for 2. februar erkendte Moderniseringsstyrelsen indirekte det totale kaos: ”Der kan ikke foretages bestillinger på den nye rammeaftale, indtil kontrakterne underskrives og rammeaftalen er trådt kraft. I perioden indtil ikrafttrædelsen må kunderne derfor fortsat forvalte deres indkøb decentralt i overensstemmelse med kaskademodellen, jf. indkøbscirkulæret.” På et stort kursuscenter, som i årevis har været på rammeaftalen, siger direktøren (som af hensyn til fortsat samarbejde med Moderniseringsstyrelsen ønsker at være anonym), at forsinkelserne skaber store problemer og dilemmaer for virksomheden og kunderne. - Staten er en stor kunde hos os. Vi har været med siden 2009, men de manglende svar fra Moderniseringsstyrelsen gjorde, at jeg ikke vidste, hvad jeg havde at rette mig efter. Hos os, hvor regnskabsåret følger

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 7


året, har det været svært at lave budget for 2018, da vi havde forventet at få en tilbagemelding som beskrevet i aftalen i oktober 2017 fastslår direktøren. - Der er enkelte statsinstitutioner, som har booket for 2018 – selv om den gamle aftale udløb ved nytår. De regnede med, at det gik i orden. Men også nogle lod være at booke. De vidste, at hvis Staten ikke fik vores konferencecenter på listen, så måtte de ikke booke her. Det skabte et dilemma for dem og os, når rammeaftalen blev ved med at blive udskudt. Man kunne få fornemmelsen af, at Moderniseringsstyrelsen ikke så dilemmaet fra vores side, siger direktøren, som er på det rene med, at konferencecentret intet kan gøre ved det. - Vi kunne ikke bede Moderniseringsstyrelsen skynde sig. De måtte have deres grunde til at udskyde flere gange. Vi blev nødsaget til at vente - og kom vi ikke med på aftalen, måtte vi tage den derfra, konstaterer direktøren.

HORESTA vil have Moderniseringsstyrelsen til at skynde sig femover Konferencecentret tog ikke kontakt med HORESTA for at få løst problemerne. - Moderniseringsstyrelsen står for rammeaftalen og fastsætter frister. Derfor er HOByens mest centrale konference- og mødested RESTA ikke kontaktet, slutter direktøren 3 minutter fra Banegården Magasinet Stat & Kommune Tel. 8613Plads 8844 fra | booking@aarhussalen.dk www.aarhussalen.dk | statsaftale Indkøb har spurgt HORESTA´s 3 - 400 Personer med| og uden forPlejning erhvervsjuridiske chef, Kaare Tel. 8613 8844 | booking@aarhussalen.dk | www.aarhussalen.dk | statsaftale Friis Petersen, om HORESTA er kontaktet af andre konferenPLADS FRA 3-350 PERSONER cecentre, men han har ikke hørt MED OG UDEN FORPLEJNING om problemer fra medlemmer. - Men jeg så Moderniseringsstyrelsens besked om nye Byens mest centrale konference- og mødested forsinkelser. Der kan være flere 3 minutter fra Banegården grunde til, at vores medlemmer ikke reagerer over for os. En kan Plads fra 3 - 400 Personer med og uden forPlejning være, at de ikke er opmærkTel. 8613 2166 8844 7559 | booking@aarhussalen.dk | www.aarhussalen.dk | statsaftale somme på, at den gamle aftale udløb 31. december 2017. Jeg vil opfordre Moderniserings-

AARHUSSALEN

Byens mest centrale konference- og mødested AARHUSSALEN 3 minutter fra Banegården Plads fra 3 - 400 Personer med og uden forPlejning

AARHUSSALEN

8 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

styrelsen til at afgøre, hvem der bliver leverandører, så hurtigt som muligt, fastslår Kaare Friis Petersen.

Frustration og pragmatisme Spørger man andre konferencesteder er frustrationen til at tage at føle på – selv om der også er pragmatisme. Odense Congress Centers direktør, Ole Bang, siger det er kompliceret med forsinkelserne. - Men vi spekulerer ikke så meget over det nu, for så hellere vente til det hele blev klar - og vi får gjort det rigtigt fra starten. Vi følger selvfølgelig den nye ordre. Andre Konferencecentre, som Magasinet har talt med, ønsker ikke at blive citeret om deres problemer med planlægning under forsinkelserne på konferenceaftalen. Et konferencecenter droppede tilbudsgivning, fordi centrets chef fik den opfattelse, at der ikke kom konferencesteder under rammeaftalen til Sydsjælland. Sagen viser, hvor kompliceret konferenceaftalen også kan være: På et spørgsmål til Moderniseringsstyrelsen om konferencesteder på Sydsjælland, udenfor Næstved, svarer Moderniseringsstyrelsen bl.a., at fem delaftaler følger regionale grænser, så hver delaftale dækker én af de fem regioner i Danmark. Heraf er et minimum antal konferencesteder inden for geografiske knudepunkter. Eksempelvis på delaftale 4 for Region Sjælland er de geografiske knudepunkter Midtsjælland og Næstved. Hertil dækker rammeaftalen ikke konferencer, der afholdes på ikke-brofaste øer. Møn er eksempelvis en brofast ø og er derfor omfattet af udbuddet. Diskussionen om rammeaftaler, kompleksitet, forsinkelser og udbudsproces er næppe slut endnu – for næste gang står hotelaftalen for skud.


Bymose Hegn værtsskab i særklasse

• Fokus på din sikkerhed • Gratis parkering • Førsteklasses køkken • Optimale rammer for teambuilding • Leg- og læringsværktøjer til rådighed • Bymosegård – en oase helt for jer selv • Er en del af Rammeaftalerne • Og den smukkeste natur lige uden for døren Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Tel +45 48 79 84 00 Fax +45 48 79 80 74 bymose@bymosehegn.dk www.bymosehegn.dk


› Moderniseringsstyrelsen ser ikke de store problemer i forsinkelsen af Konferenceaftalen, som ellers har lukket døren i for flere leverandørers muligheder for planlægning. Svarene kom før en mere realistisk udskydelse nu skal regnes i halve år.

Moderniseringsstyrelsen svarer - 5 skarpe spørgsmål om forsinkelser af konferenceaftalen Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

Magasinet Stat & Kommune Indkøb har bedt Moderniseringsstyrelsen svare på fem skarpe spørgsmål om gener ved forsinkelsen af Konferenceaftalen over tre måneder. Vi har også spurgt, hvem som svarer – men svarene har været over flere skriveborde. Anders Brandtoft, presseansvarlig hos Moderniseringsstyrelsen, har bedt magasinet blot skrive ”Moderniseringsstyrelsen oplyser.” I seneste brev om forsinkelse skriver I, at ”Desværre måtte Moderniseringsstyrelsen udsætte ikrafttrædelsestidspunktet, da tilbudsevalueringen tager væsentlig længere tid grundet ”det store antal af modtagne tilbud”«. Hvorfor er det en overraskelse, at 187 har budt ind? ( i 2013 var der 195 tilbud, i 2009 var det 216).

- Set i lyset af aftalens størrelse og antallet af pladser på aftalen, svarer antallet af tilbud overordnet til, hvad Moderniseringsstyrelsen ville kunne forvente, oplyser Moderniseringsstyrelsen. Er der kommet nye systemer - eller andet - som forsinker processen? - Moderniseringsstyrelsen har igennem hele udbudsprocessen forventet en omfangsrig arbejdsopgave i at tilbudsevaluere. Bl.a. derfor er der i den vejledende tidsplan for udbuddet, som fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 9, sat godt to måneder af til tilbudsevaluering. Hvorfor er det ikke meldt til leverandørerne? - I arbejdet med at tilbudsevaluere har Moderniseringsstyrelsen løbende holdt tilbudsgiverne

10 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

orienteret om fremdriften, jvf. meddelelserne via udbudssystemet Ethics af 17. oktober 2017, 18. december 2017 og 5. januar 2018, samt nyheder på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Moderniseringsstyrelsen har ligeledes løbende orienteret statslige kunder om fremdriften på møder og i nyhedsmails. Hvad gør Moderniseringsstyrelsen for at sikre det ikke sker igen - og kan leverandørerne være sikre på, at der ikke kommer forsinkelser næste gang for konferenceaftalen (eller hotelaftalen)? - Moderniseringsstyrelsen foretog den 16. januar 2018 tildeling på udbuddet, hvilket er meddelt tilbudsgiverne. Hvad gør I med statslige kunder, som af logistiske årsager ikke kunne vente og har booket på

et konferencested, som var med på gamle aftale, der udløb ved nytåret, men som ikke er på den nye? (Der var vakuum til den nye aftale trådte i kraft, red.). - Af udbudsmaterialet fremgår det tydeligt, at tidsplanen er vejledende, og at datoen for tildeling og kontraktindgåelse er forventede. Det har således igennem hele forløbet været klart for tilbudsgiverne, hvad de kunne forvente, herunder er tilbudsgiverne løbende blevet orienteret om fremdriften. Frem til aftalens indgåelse gælder almindelige udbudsretlige regler og tærskelværdier for de statslige kunders indkøb af konferenceophold. Ved redaktionens slutning 12. februar 2018 var der endnu ingen afklaring.


MOntra MeetIng

kurser & koNfereNcer med sublim service i absolut særklasse

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

t HOS M

aLe

· BO O

K

·

a

ft

raMMe aftale

a HOteLS

r raM

M

e

Member of:

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk

Ha

Læs mere og book på montrahotels.dk

O

tr

Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet.

yg

n

tr

VI

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil.


”Der er helt sikkert et større potentiale for privatskolers indkøb via SKI,”siger SKI´s kundepartner, Jens Hedegaard Madsen.

Privatskoler kan lave flere SKI-indkøb Mange privatskoler kender ikke indkøbsmulighederne gennem SKI: Det skal der laves om på, mener SKI. I 2017 er rapporteret en SKI-omsætning fra ca. 100 privatskoler ud af 170 – og SKIomsætningen er typisk mindre end hos offentlige skoler. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

Interview. For en offentlig skole eller gymnasium siger det sig selv: Det er til højrebenet at købe møbler, it, gardiner – og alt det andet – via de offentlige indkøbsaftaler og SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Anderledes har det vist sig for private skoler og gymnasier, hvor forældre – sammen med det offentlige – bidrager med penge til den skole, som lige præcis de vil have. Det er – kun – en halvoffentlig virksomhed, hvor bundlinjen skal passe mellem offentlige som private indtægter - og udgifter. Og kan man så købe ind via SKI? Ja, men mange privatskoler ved faktisk ikke, at de kan trække på SKI-aftaler enten via medlemsskab af SKI eller eksempelvis Danmarks Private Skoler, som er organisationen for private grundskoler, gymnasier, HF og studen-

terkurser. Godt 170 privatskoler er med der. Hertil kommer uafhængige skoler eller kurser. Men kun godt 100 privatskoler har SKI-indkøb, viser svar til Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Danmarks Private Skoler har ellers fælles SKI-abonnement og abonnementet betales af endda af foreningen.

SKI vil gerne have flere privatskole-kunder Vi har stillet spørgsmål til SKI´s kundepartner, Jens Hedegaard Madsen, for at finde ud af op og ned i relationen mellem privatskoler og SKI. En del privatfolkeskoler som privatgymnasier ved ikke, at de kan trække på SKI´s aftaler. Har I overblik over, hvor mange skoler som eksempelvis i 2017 gjorde brug af SKI-indkøb? - Nogle privatskoler har eget medlemskab, men som ud-

12 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

gangspunkt har alle privatskoler mulighed for SKI-indkøb via deres skoleforening, som f.eks. Danmarks Private Skoler – Grundskoler og Gymnasier, Foreningen af Folkehøjskoler osv. Vi har i 2017 en omsætning fra ca. 100 privatskoler. Vi må ikke oplyse omsætningstal, men kan dog sige, at den gennemsnitlige omsætning viser, at der er et større potentiale for privatskolers indkøb via SKI. Når selv større organisationer sparer ved at købe ind via SKI, vil det også give besparelser for mindre institutioner såsom privatskoler, når de får gavn af den større volumen. Mindre organisationer får bedre priser og vilkår, når de går sammen med resten af den offentlige sektor. Dertil får skolerne løftet deres udbudspligt ved gældende tærskelværdier. Eksempelvis bruger mange andre skoler flittigt – og sparer

mange penge på – vores frivillige møbelaftale 03.13, hvor bl.a. en delaftale er målrettet undervisningsmøbler. Andre aftaler, som uddannelsesinstitutionerne sparer penge på, er eksempelvis 02.02 computere, 02.08 tele data, 02.07 kommunikationsudstyr og -løsninger, 02.12 kopi og print samt 50.70 AV udstyr, fortæller Jens Hedegaard Madsen.

SKI vil gerne fortælle mere Muligheden for SKI-indkøb står på hjemmesiden hos Danske Privatskolers Forening. Vil I øge oplysningen til privatskoler om mulighederne? - Det glæder os, at Danske Privatskolers Forening er med til at brede ud, at man kan købe ind via SKI. Vi samarbejder med forskellige typer af skoler, også privatskoler. De kan deltage i vores gratis arrangementer, som kan ses på vores hjemmeside: www. ski.dk/arrangementer. Dertil udsender vi nyhedsbreve om aftaler og viden om offentlig indkøb. De er velkomne til at tilmelde sig på www.ski.dk/nyhedsbrev eller ringe til vores kundeservice. SKI deltager også gerne til skoleforeningernes sammenkomster, hvor vi kan fortælle, hvordan SKI kan effektivisere indkøb. Privatskoler er kun halvoffentlige. Kan det have bremset indkøb hos SKI? - Vi er løbende i dialog med halvoffentlige organisationer, så umiddelbart er det ikke grunden. Køber privatskoler mindre ind via SKI end rent offentlige kommuneskoler og gymnasier? - Ja, privatskoler køber mindre ind hos SKI end offentlige skoler. Sikkert fordi kommuneskolers indkøb sker via de aftaler, som kommunen forpligter sig til, mens gymnasierne køber ind via andre centralt koordinerede aftaler, slutter Jens Hedegaard Madsen.


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


Regeringen vil i 2018 komme med et udspil om udlicitering, lover erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Regeringen 6 point bagud i udlicitering Da regeringen kort før nytår proklamerede mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i år klingede det hult hos flere aktører. Det er sjette gang måltal for udlicitering udskydes, viser en gennemgang fra magasinet her. Nu haster det, siger DI. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

R

egeringen har haft flere planer for øget udsætning af offentlige opgaver i konkurrence. Men blandt leverandører og brancheorganisationer er frygten nu, at det er tom snak. En nytårs-udmelding fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er slet ikke ny, viser

en gennemgang fra Magasinet Stat & Kommune Indkøb. 15. December 2017 skrev regeringen nemlig, at ”den vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver” og at ”udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå” – med

14 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

henvisning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse. Regeringen ”forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal,” lød det, men et tilbageblik viser, at det i virkeligheden er sjette udsættelse på blot to år: • I december 2015 lovede fhv.

erhvervsminister, Troels Lund Poulsen, at han kom med måltal for udlicitering i januar 2016. • Men i januar 2016 kom en ny udskydelse til foråret 2016. • Ved foråret i april bebudede han måltal efter sommerferien i 2016.


Er du blevet forkølet? Så ta’ en serviet.

Få fokus på hygiejnen – der hvor folk har deres daglige gang I åbne kontorer deler mange mennesker de samme faciliteter, og det kan være en udfordring at opretholde god hygiejne. Men hvis hygiejneløsningerne er synlige og nemme at komme til, vil folk også benytte dem. Tork Gulvstander stiller de nødvendige hygiejneprodukter til rådighed, der hvor der er brug for dem, og har et slankt design, som passer perfekt og diskret ind i et moderne kontorlandskab. Fik du ikke set os på IKA messen? Så gå ind på tork.dk og se mere.


• I august 2016 sagde Troels Lund Poulsen så, at regeringens 2025-plan gav regeringens ambitioner for måltal på udlicitering. • I september 2016 var 2025-planen klar (også for 2017): NU skulle måltallene indgå i modernisering af den offentlige sektor. • Men i 2017 skete der intet udover i meddelelsen 15. december, som varsler nyheder i 2018 (intet tidspunkt angivet). Her vil komme et udspil, der ifølge nuværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen,” skal sikre endnu mere konkurrence om offentlige opgaver.” - Det giver god mening at se om nogen kan levere bedre løsninger end kommuner, regioner og staten har i dag. Derfor vil regeringen i 2018 komme med et udspil, lover Brian Mikkelsen. Regeringen vurderer, at potentialet er stort blandt opgaver, der

kan konkurrenceudsættes: Kun omkring 26 % markedstestes via udbud. I 2016 konkurrenceudsatte det offentlige opgaver for 103 milliarder, mens det var muligt at konkurrenceudsætte opgaver for 400 milliarder kroner. Gribskov Kommune konkurrenceudsatte over halvdelen af deres opgaver i 2016, mens 10 kommuner kun har en konkurrenceudsættelsesgrad på cirka 20 %.

DI: Det haster! Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, siger til Magasinet Stat & Kommune Indkøb, at det haster med planer og måltal. - Allerede i 2015 var der stort behov for at få genstartet en positiv udvikling i det offentligprivate samarbejde. Den var reelt gået i stå. Det er desværre ikke blevet bedre siden. Det haster! Der er brug for, at vi kommer videre fra skåltalerne og sikrer, at opgaverne løses bedst

Konferencer, kunst og kultur

på Rammeaftalen

Konventum er Nordsjællands største konferencecenter og tilbyder unikke rammer: • 4 auditorier • 57 mødelokaler • 259 værelser • 300.000 kvm park, skov og strand • Uanede muligheder for teambuilding • Danmarks største private kunstsamling Helsingør • konventum.dk • Tlf 49 28 09 00 16 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

Efter seks udskydelser af udspil om udlicitering mener DI, at nu haster det. Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, siger ”der er brug for, at vi kommer videre fra skåltalerne”

muligt og til den rigtige pris. Mange virksomheder står klar med erfaringer og kompetencer bidrag til at effektivisere den offentlige drift. Efter udskydelserne - tror I så nu på, at der sker noget i 2018? - Det langtrukne forløb betyder desværre, at flere kommuner og regioner afventer regeringen udspil i stedet for at gå i gang med at høste potentialer. Med de mange udskydelser kan man jo let miste troen på, at der nogensinde sker noget. Mange virksomheder er også ved at miste tålmodigheden. Omvendt så er det noget, som ministre gentagende gange har lovet. Da der kun er halvandet år tilbage af valgperioden, må det snart komme, hvis de skal holde deres løfter. Så ja, DI har ikke fantasi til at forestille sig, at regeringen ikke vil indfri ambitionerne. Hvad opfordrer I regering samt stat/kommuner/regioner til? - Der skal sættes en retning og et ambitionsniveau. DI har

mål om, at 45 % af udbudsegnede opgaver skal i konkurrence i 2025. Og at offentligprivat samarbejde bruges som strategisk redskab i modernisering af det offentlige. Regeringen kan starte med at sikre, at Staten lever op til egen udbudspolitik – og gribe bolden fra KL, som foreslår netværk mellem kommuner og private for at sikre mere innovation og effektivisering. DI har budt kommuner og regioner op til drøftelser om, hvordan vi med offentligprivat samarbejde kan få mere konkurrence, bedre service og velfærd. For os er der ikke tale om ideologi, men om at vi skal bruge de bedste redskaber til innovation og udvikling i opgaverne. Det er svært at forstå, at selvudviklede kommunale løsninger, som egne vikarkorps, vagtfunktioner og rengøringsteams skulle være mere effektive end professionelle servicevirksomheder, slutter Jacob Scharff.


KO N F E R E N C E I H U S E T AL SPECI R PRInStliEge sektor.

offe til den g få Ring o tilbud. t et god

DET VIGTIGSTE ER …

Lige som andre konferencecentre. Bare lidt hyggeligere Omgivet af den fynske natur, et stenkast fra Lillebælt, med hjortevildt i baghaven og kun 10 minutters kørsel fra E20 ligger vores skønne konferencecenter. Vi har selvfølgelig alt det, et moderne konferencecenter skal have – og så lige lidt mere. Det er i hvert fald det, vores gæster fortæller os.

At teknikken fungerer. At maden er god. En god beliggenhed og smuk natur. Personlig service. Ja, buddene er mange. Og derfor bruger vi hvert år en masse ressource på at opdatere os og tilbyde lige præcis dét, som vores gæster efterspørger. På vores blog kan du fx læse om de største tendenser inden for konferencemad i 2018 og om den nye mødetendens bleisure. huset-middelfart.dk/blog

Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart T: +45 70 12 36 00 · www.huset-middelfart.dk

BYG G E U D ST I L L I N G

·

KO N F E R E N C EC E N T E R

·

R E S TA U R A N T

·

H OT E L


Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, skriver om unfair konkurrence fra Region Midtjylland – og efterlyser handling bag regeringens udspil om Fair Konkurrence – også kaldet kampen mod ”opgavetyveriet” fra det offentlige på det privates bekostning.

DI holder skarpt øje med fortsat opgavetyveri. Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, siger: ”Vi har endnu til gode at få de mange initiativer gennemført. Og imens fortsætter urimelighederne.”

DI overvåger unfair og ulige konkurrence som får lov at fortsætte mens klager bare syltes

E

r det rimeligt, at private virksomheder bliver udsat for unfair konkurrence fra det offentlige og udkonkurreret for deres egne skattekroner? Og at en klage over det oven i købet strander i systemet i flere år? Nej. Mener vi i DI Rådgiverne, og nu er vi ved at have fået nok. DI Rådgiverne klagede for over to år siden over en konsulentenhed drevet af Region Midtjylland. De 100 ansatte konsulenter her tilbyder blandt andet evalueringer, analyser og spørgeskemaundersøgelser på social og arbejdsmarkedsområdet. En opgave, som private virksomheder lige så godt kan løse.

… imens fortsætter urimelighederne Og det er ikke fordi, der ikke er

politisk fokus på de konkurrenceforvridende offentlige aktører. Sidste år fremlagde Konkurrencerådet en række anbefalinger til, hvordan man kan komme den unfair konkurrence til livs. Og i september kom regeringen med udspillet ”Fair og lige konkurrence” med politiske initiativer til at afskaffe den ulige konkurrence fra kommuner, regioner og staten, herunder en ny klagemyndighed, som ville have kunnet tage hånd om vores klage. Men vi har endnu til gode at få de mange initiativer gennemført. Og imens fortsætter urimelighederne. DI Rådgiverne klagede i oktober 2015 til Statsforvaltningen for at få dem til at undersøge lovligheden af Region Midtjyllands afdeling ”CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling” netop for at

18 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

fremme fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder. I de to år og to måneder, vi har ventet på en behandling af vores klage, har CFK ændret navn til DEFACTUM, og Statsforvaltningens sagsbehandling er flyttet til Ankestyrelsen. Men lige meget har det hjulpet. Ingen har tilsyneladende haft tid til reelt at vurdere, hvorvidt DEFACTUM rent faktisk må løse opgaver på private markeder i konkurrence med private virksomheder. Eller om deres priser rent faktisk lægges fast på fair og lige vilkår. Efter vores overbevisning er det umuligt at slå fast, fordi enhedens økonomi er så integreret i Region Midtjyllands øvrige regnskaber, at ingen – heller ikke en revisor – kan gennemgå prisfastsættel-

sen og sikre sig, at alle lønninger og øvrige omkostninger til en bestemt opgave er medregnet i DEFACTUM´s priser. Det er ikke fair. DI Rådgiverne mener ikke DEFACTUM har lovhjemmel til at drive erhvervsvirksomhed, og at regionens enhed truer lige konkurrence. Så hvorfor vente længere?

Opfordring til politikerne Hermed en stor opfordring til politikerne. Følg op på Konkurrencerådets anbefalinger og de mange gode initiativer, der findes i ”Fair og lige konkurrence” NU!


TAL SAMMEN og få bedre udbud Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Sådan lyder et af rådene i Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Dialog – før og under udbudsprocessen”, der udkom for nyligt.

H

vornår fører dialogen til en konkurrencefordel for én virksomhed, og hvilken type dialog er tilladt under udbudsprocessen? I den nye vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er der konkret vejledning til de situationer, hvor der kan opstå tvivl – fx også i forhold til, hvilke ændringer man må foretage i et offentliggjort udbudsmateriale, og

hvordan eventuelle fejl eller mangler i et modtaget tilbud kan håndteres. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at fremme dialogen mellem ordregivere og virksomheder før og under udbudsprocessen. Markedsdialogen er et vigtigt redskab til at skabe en effektiv konkurrence om de offentlige opgaver. Med udbudsloven er der skabt vide og klare rammer for dialog mel-

lem ordregivere og leverandører. Det gælder især, før udbuddet offentliggøres. Vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen indeholder en detaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver udnytter mulighederne for at indhente informationer fra virksomheder før et udbud, samt hvilke muligheder og rammer der er for dialog under selve udbudsprocessen.

Beregn seks-dages fristen for supplerende oplysninger efter fristforordningen Det følger af udbudslovens § 134, at en ordregiver skal meddele supplerende oplysninger senest seks dage før udløbet af ansøgnings- eller tilbudsfristen. Beregningen af seks-dages-fristen har i praksis givet anledning til usikkerhed om hvilken beregningsmetode, der skal anvendes. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor forelagt spørgsmålet for EU-Kommissionen. EU-Kommissionen har nu meddelt, at beregningen af seksdages fristen skal ske efter fristforordningens regler for beregning af frister i dage. Dermed sikres det, at tilbudsgiverne får seks hele dage til at forholde sig til oplysningerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver i vejledningen et eksempel på, hvordan fristen skal fastsættes, da der er tale om en ny beregningsmetode i forhold til det, der fremgår af udbudslovens lovbemærkninger.

Møder Møder & & konferencer konferencer

: Kontakt 55 5 2 6 5 5 7 • • • • • • •

77 VÆRELSER - 4 STJERNET HOTEL 11 MØDELOKALER / 150 PERSONER I STØRSTE LOKALE VELRENOMMERET KØKKEN CENTRALT PLACERET I DANMARK GRATIS PARKERING RELAX AREA – STOR POOL OG SAUNA VI HAR RAMMEAFTALEN PÅ KONFERENCER, MØDER OG OPHOLD NYHEDER - TILBUD - ARRANGEMENTER KRYB·I·LY KRO | Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia | 75 56 25 55 | krybily@krybily.dk | www.krybily.dk

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 19


Kommunernes budgetter holder – Staten giver 4 mia. Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2018 viser, at kommunerne lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor får kommunerne nu udbetalt de 4 mia. kr. af bloktilskuddet, som har været betinget af, at aftalen overholdes.

I

juni sidste år indgik regeringen og KL aftale om de økonomiske rammer for kommunerne i 2018. De endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter for 2018 samlet set ligger inden for det aftalte niveau. Kommunerne budgetterer således med at bruge 246,1 mia. kr. på service, som for eksempel går til dagpleje og ældrepleje, og 17 mia. kr. på anlægsinvesteringer, som for eksempel kan gå til at bygge nye plejecentre og folkeskoler. 4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlægsinvesteringer og service

holder sig inden for aftalen. Med aftaleoverholdelsen kan kommunerne derfor se frem til at få udbetalt de 4 mia. kr. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: - Det er godt at se, at kommunerne samlet set overholder vores aftale. Det er helt nødvendigt for at sikre en sund dansk økonomi. I tider, hvor store kommunale kassebeholdninger kan øge presset for et større forbrug, er det glædeligt at se, at det er lykkedes at sikre ansvarlige budgetter. Det havde dog pyntet, hvis kommunerne også havde nedsat skatten som aftalt.

PRØV NOGET NYT OG INSPIRERENDE

Få sparring på

4 STJERNEDE KONFERENCEFACILITETER

8959 5959

Et inspirerende hideaway med Kattegat & Grenaa Plantage som nabo

» » » » » »

9 mødelokaler & 25 grupperum 160 hyggelige værelser Restaurant m. grøn & sund menu Rummelig foyer m. lounge & fri snackbar Fri parkering Grenaa - kun 20 min. fra Aarhus Lufthavn

Finansminister Kristian Jensen siger: - Jeg er tilfreds med, at kommunernes budgetter samlet set ligger inden for rammen af vores aftale. Jeg regner på den

baggrund med, at kommunerne også i løbet af året vil udvise ansvarlighed og ikke ender med at bruge flere penge på fx anlægsinvesteringer, end vi har aftalt.

Ny rapport om livs­ cyklus ved indkøb

KONFERENCER RESTAURANT OVERNATNING TEAM-AKTIVITETER

Kystvej 26, Grenaa | Tlf. 8959 5959 | www.kysthotellet.dk

20 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

- Det er godt at se, at kommunerne samlet set overholder vores aftale, siger Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Livscyklusberegninger (LCC) går skridtet videre end totalomkostningsberegninger (TCO) og prissætter de faktiske omkostninger for både miljø, klima og pengepung, når der købes ind. Reglerne om brug af LCC-beregninger i EU udbud er beskrevet i udbudsdirektivet og udbudsloven, og der er udviklet enkelte LCC-værktøjer, der formentlig kun er få, der har prøvet at anvende i praksis. Derfor har ICLEI udarbejdet en rapport, der fortæller hvad LCC er - og giver overblik i nogle af de praktiske erfaringer, der er gjort med at brug LCC-beregninger i udbud. Endelig giver rapporten overblik over, hvad der findes af LCCværktøjer og præsenterer state of the art case-eksempler, skriver Forum for Bæredygtige Indkøb.


.

Busıness med lavendelduft

Mød os på Møde- og Eventmessen – vi ses på Stand 310

PRIKKEN OVER I’ET De bedste ideer kommer ikke altid mellem kl. 8 og 16, men ofte når hjernen holder fri. Løs slipseknuden eller smid de høje hæle, hop i en lækker badekåbe og styr direkte mod vores splinternye Fit & Relax-område.

Beliggenhed midt i landet. Tæt på motorvej og banegård

Hos Nyborg Strand gør vi møder og konferencer til en vaskeægte oplevelse for dine deltagere.

150 dedikerede medarbejdere

BOOK I DAG

426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser

Dagmøde 2018

kr. 615,-

Konferencedøgn i stort enkeltværelse

kr. 1.937,-

Naturskønne omgivelser nær skov og strand Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

36 møderum og et stort auditorium med plads til 200

NYHED Fit and Relax byder på 500 m 2 forkælelsesområde med fitness, spa og wellness

Hele ks Da nmar ed mødest

Nyborg Strand er aktiv partner i

Priser er inkl. moms. Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

65 31 31 31

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

nyborgstrand.dk


Aalborgs skolemøbler giver udbudspris Vinderen af Danmarks Bedste Udbud 2017 er Aalborg Kommune, der lægger vægt på cirkulær økonomi i indretningen af kommunens folkeskoler.

S

kolemøbler lever et hårdt liv, men med den rette indsats er det muligt at forlænge møblernes levetid betydeligt, så man sparer på råvarer, energiforbrug og skatte­ penge. Det var grundtanken, da Aalborg Kommune udbød indretningen og vedligeholdelsen af kommunens læringsmiljøer. Udbuddet var nytænkende på en række måder, og derfor kvitterer IKA – foreningen af offentlige indkøbere ved at tildele Aalborg Kommune prisen Danmarks Bedste Udbud 2017. Formålet med prisuddelingen er at belønne den ekstraordinære Aalborg Kommune vandt Danmarks Bedste Udbud 2017. Fra venstre skoleleder Lene Hansen, civilinindsats. Vinderen skal være et geniør Birgitte Schleemann, udbudskonsulent Britt Lotzfeldt, rådmand Lasse Olsen. udbud, der skaber rum for høj kvalitet samtidig med, at der lande, der netop har indgået et det nye koncept i aktion. På voogså andre. Så vi må hellere se at holdes hus med de offentlige res egen skole skal vi for eksemsamarbejde om cirkulær økokomme i gang!” midler. Desuden skal udbudnomi i offentlige udbud. Vi ser pel renovere vores sløjdlokale. det være nytænkende.I Aalborg Deltagerne i det brede samet kæmpe potentiale i at udnytte Jeg er overbevist om, at vi kan få arbejde omkring udbuddet Kommunes tilfælde bestod nytænkningen først og fremmest i, var Aalborg Kommunes afdegamle produkter som en resen god løsning ved at bruge en at ideerne om cirkulær økonomi source. Det er der sund fornuft del af de gamle møbler. Samtidig ling for Grøn Omstilling, AK i, og det kan helt sikkert gøres var indarbejdet i udbudsmateviser vi børnene, at vi mener vo- Indkøb, Tolstrup & Hvilsted, rialet. Samtidig lagde udbudpå andre former for kommunale res ord om at passe på natur og skoleledere fra Aalborg Komdet vægt på at inddrage elever miljø. I det hele taget har vi gjort mune, Rejseholdet for Grønne indkøb ud over skolerne. Indkøb, Netværk for Bæredygtig og lærere samt leverandører og meget for at inddrage børnene. ”Udbuddet omfatter læringsmiljøerne på samtlige kommuErhvervsudvikling i Norddanandre interessenter. Rådmand Enhver, der har prøvet at indnens 52 folkeskoler. Skoleleder rette et teenageværelse, ved, hvor mark samt Aalborg Universitet. Lasse Olsen, der modtog prisen Stat og Kommune Lenejanuar Hansen, 2017 Herningvej Skole, vigtigt det er, at de unge føler Prisen Danmarks Bedste Udbud på vegne af Aalborg Kommune, har deltaget i projektgruppen: ejerskab!” uddeles årligt i forbindelse med havde en nyhed med i sin takketale: ”Vi er ti partnere fra seks ”Vi glæder os meget til at se Udbudskonsulent Britt Lotzårskonferencen for IKA – forfeldt, Aalborg Kommune, uneningen af offentlige indkøbere. Foreningens ca. 550 offentlige og Totalleverandør til den offentlige sektor derstregede, at dialogen med leverandørerne har været helt ca. 200 private medlemmer har afgørende: mulighed for at indstille udbud, ”Vi har haft stor glæde af at der har været afholdt i det forgangne år, til prisen. Blandt de se, hvordan de fremstiller møblerne. På den måde kan vi samnominerede forslag finder IKAs men finde løsninger, hvor man bestyrelse vinderen. Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger arbejder med at reparere og For yderligere oplysninger om Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice sætte i stand i stedet for at smide Danmarks Bedste Udbud konKaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr takt sekretariatsleder Charlotte ud. Vi har i øvrigt også skubbet Sander, IKA, tlf. 61 60 60 69, dem videre. Som en producent mail charlotte@ika.dk sagde til mig: Når I kan finde på Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk det her i Aalborg, er der sikkert 22 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018


VÆR SIKKER PÅ DANMARKS BEDSTE MØDEKONCEPT HVER GANG

BRYD STANDARDEN FOR DIT NÆSTE MØDE Skal dit næste møde eller din næste konference være noget helt særligt? Når du afholder dit arrangement hos os, garanterer vi dig tryghed for, at der er taget hånd om alle aspekter. En kompromisløs appetit på udfordringer og kvalitet gør, at vi nu tre år i træk har vundet prisen for Danmarks bedste mødekoncept. Sæt scenen med personlig og professionel sparring Vi du gerne gentænke mødeformen eller strukturen på dit møde? Vores uddannede MeetingDesignere er til for dig og har stor erfaring i at optimere og udnytte det fulde potentiale af dit møde eller din konference – så du kan tage dit arrangement til næste niveau. Reservation: comwell.dk/tryghed eller tel 7873 3516 For yderligere information eller rundvisning: Anita Köppen / 4541 0033 / koppen@comwell.dk


EU vil styrke offentlige investeringer EU-Kommissionen sætter fokus på offentlige udbud og vil have effekten af offentlige investeringer styrkes. Udbudspakken skal styrke det indre marked og gøre offentlige myndigheders udbudspraksis mere professionel. KL, Kommunernes Landsforening støtter, at offentlige udbud indgår som vigtige parametre i offentlige investeringer og som vigtige bidragsydere til vækst og beskæftigelse i kommunerne. Udbud er dog ofte alt for bureaukratiske og administrative tunge, hvorfor KL ønsker en højere tærskelværdi for udbud. Det økonomiske udvalg i Regionsudvalget har 23. januar drøftet EU’s pakke om offentlige udbud. Kommissionen er ikke i gang med at revidere de nuværende udbudsdirektiver. Udbudspakken handler om at sætte fokus på,

hvorledes man kan anvende de gældende regler på mere effektiv vis. Ifølge EU-Kommissionen giver offentlige udbud ikke det boost til økonomien, som der ellers er potentiale for. Det skyldes, at udbudsreglerne ikke udnyttes fuldt ud, hvorfor offentlige investeringer nogle gange falder kort. EU-Kommissionens hensigt med pakken om offentlige udbud er at sætte fokus på, at flere medlemsstater halter bagefter i implementeringen af udbudsreglerne. De eksisterende udbudsregler blev vedtaget i 2014 og indeholdte en række ændringer i forhold til den

daværende praksis. - Offentlige udbud er en afgørende del af kommunernes arbejde med at sikre et højt serviceniveau og velfungerende infrastruktur, uden at der bruges flere skattekroner end højst nødvendigt, siger Marc Perera Christensen, KL’s medlem Regionsudvalget. EU-Kommissionen estimerer, at der årligt anvendes omkring to billioner EUR, hvilket svarer til 14 procent af EU’s BNP i offentlige udbud. Effektiviseringer i udbud kan således bidrage til væsentlige besparelser eller flere

investeringer for EU’s borgere. - EU burde anvende anledningen til at kigge på, om reglerne er for byrdefulde for kommunerne. Reglerne kan begrænse effektiviteten af offentlige investeringer. Men det er dog positivt, at EU sætter fokus på en bedre gennemførelse af de eksisterende regler, siger Marc Perera Christensen. Regionsudvalget fortsætter sin behandling af EU’s udbudspakke og KL vil fortsat følge sagen aktivt og arbejde for, at kommunale holdninger bliver inddraget i behandlingen.

SKAL VI LEGE !! Konferencer og møder - Hotel Propellen i Billund Konkurrencedygtige priser for statsindkøb

DAGSKURSUS inkl. 1 vand til frokost

kr. 419,-

HELDAGSKURSUS kr. 682,inkl. 1 vand til frokost og 1 øl/vand til middagen

KURSUSOVERNATNING kr. 810,Enkeltværelse

e dit mødrne r å f r e H ge nder vin u t f lu ilding,

Teambu jove pauser små s vents og

· · · · · · · · · · · ·

4 stjernet konferencefaciliteter 13 mødelokaler/grupperum Konferencekapacitet op til 200 deltagere 94 værelser Restaurant · Lobby bar Mulighed for teambuilding og event Wi-Fi AV-udstyr Gratis parkering Fitnessrum, swimmingpool, boblebade, sauna Busforbindelse fra Vejle (ca. 25 km) Beliggende 2.900 meter fra Billund Airport og ca. 25 km fra E45.

e

Nordmarksvej 3 · 7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 · www.propellen.dk · mail@propellen.dk

24 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018


Vores udsigt giver plads til ro og fordybelse

13 moderne konference- og mødelokaler

med AV-udstyr i topklasse og kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

58 værelser

heraf 24 Seaside værelser med egen altan eller terrasse

Hjemmelavet mad

med fokus på økologi og lokale råvarer

Optimale rammer

for udfordrende teambuilding øvelser

Fitnessrum

med professionelt udstyr

Kun 1 times kørsel fra København Gratis parkering Klinten er i 2018 for 13. gang blevet stemt i top 5 blandt danske konferencecentre og er dermed igen nomineret til titlen Årets Konference Center. S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


Ny digital strategi sikrer sammenhæng i sundhedsvæsenet – og flere indkøb af ny teknologi Genoptræning efter en skade eller en operation kræver både indsatser fra sygehuset, den praktiserende læge og kommunen. Det hele skal koordineres mere digitalt – og det betyder flere, digitale indkøb af ny teknologi.

S

undheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet har netop lanceret en strategi for digital sundhed. Vandrejournalen til gravide skal være digital, kontakt til egen læge skal kunne foregå via en APP, og tidlig opsporing af sygdom hos ældre skal understøttes digitalt. Sådan lyder tre af 27 indsatser i en ny strategi for digital sundhed, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet står bag. Strategien blev støttet med

Finansloven for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti prioriterede 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte bedre og mere sikker brug af data i sundhedsvæsenet.

Danskerne ønsker sammenhæng Med flere historier om eksempelvis sundhedsplatformen i baghovedet er det måske ikke overraskende, at 66 procent af danskerne ifølge Trygfonden og Mandag Morgen ønsker, at fremtidens sundhedsvæsen skal være mere sammenhængende.

En central forudsætning er, at det danske sundhedsvæsen samarbejder digitalt og på nye måder, hvilket også var én af de centrale konklusioner fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Strategien understøtter arbejdet med de ”Nationale mål for sundhedsvæsenet”, som regeringen, Danske Regioner og KL fremlagde i 2016.

Oplysninger deles allerede Der sendes allerede i dag flere millioner digitale beskeder rundt

i sundhedsvæsenet hver måned, men behovet for at dele oplysninger digitalt og et samlet patientoverblik stiger i takt med, at sygehusene både bliver mere avancerede, og at de praktiserende læger får flere opgaver. For eksempel kræver en genoptræning efter en skade eller en operation både indsatser fra sygehuset, den praktiserende læge og kommunen. Her er det strategiens mål, at samarbejdet i højere grad skal ske digitalt, samtidig med at patienterne selv kan få et bedre overblik over deres forløb.

Vi e r

på ra

Derude hvor vand og land går i ét, langt væk fra både papirbunker og lysstofrør, finder I Borre Knob På Borre Knob konferencecenter finder I de helt ideelle rammer til jeres salgs- og strategimøder, kurser, konferencer og events. Vores imødekommende og erfarne personale, vil gøre alt for at sikre jer en god oplevelse, og vores lækre lokaler ligger lige ud til halvøens enestående natur. Det er ren win-win, og vi er næsten sikre på, I har lyst til at komme igen. Ring på telefon 75 68 30 99 og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres arrangement.

Søborgvej 20, 7130 Juelsminde T: 75 68 30 99 W: borreknob.dk

26 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

NYH

mm e

ED

af t al

e


FAKTA OG OVERBLIK OM 5 INDSATSOMRÅDER (MED 27 INDSATSER)

En ny strategi skal gøre sundheden endnu mere digital. I alt handler det om 27 indsatser, som vil påvirke indkøb på området. Digital rapportering er kommet for at blive – og blive styrket ved yderligere indkøb.

• Borgeren som aktiv partner: Borgere skal inddrages via alt fra APP´s til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser. • Viden til tiden: Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser. • Forebyggelse: Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser. • Tillid og sikkerhed: Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser. • Fremdrift og fælles byggeblokke: Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser. • Den nye digitale strategi følger af økonomiaftalen for 2018 om en fælles strategi for ­digital sundhed 2018-2022.

- mere end bare mødelokaler +45 62 61 10 10 • info@hotelfaaborgfjord.dk • www. hotelfaaborgfjord.dk • www.facebook.com/HotelFaaborgFjord

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 27


KL lancerer nyt initiativ ”Kommunernes teknologispring” Det handler om velfærdsudvikling gennem ny teknologi. Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes forventninger og behov. Samtidig står den offentlige sektor over for et krav om bedre velfærd for færre penge. Det kan skabe ændringer i indkøbsmønstret.

D

en teknologiske udvikling rummer både udfordringer og et enormt potentiale, når kommunerne skal udvikle opgaveløsningen på velfærdsområderne. KL, Kommunernes Landsforening, lancerer derfor nu et nyt initiativ ”Kommunernes teknologispring – velfærdsudvikling gennem ny teknologi”. Der er behov for mere viden om både potentiale og udfordringer. Derudover er der behov for en debat om, hvordan man kan og vil bruge ny teknologi i at udvikle velfærden, mener KL.

Skal skabe viden og debat KL’s initiativ skal supplere og understøtte den udvikling og afprøvning af nye teknologier, der allerede sker i kommunerne. Det skal ske ved at skabe ny viden og grundlag for politikudvikling samt kommunal debat på området. Konkret har KL i samarbejde med konsulentfirmaet Dare Disrupt fået udarbejdet en kortlægning og udviklet et dialogværktøj, som beskriver potentialerne ved nye teknologier. Mulighederne beskrives område for område. Derudover inviterer KL i foråret kommuner og centrale

samarbejdspartnere til at være med i en række pilotprojekter, hvor ny teknologi skal afprøves i praksis. Tanken med dialogværktøjet er at beskrive potentialer og perspektiver i ny teknologi. Der tages i denne del af arbejdet ikke stilling til de mange dilemmaer, som en fremtid med ny teknologi på kommunernes kerneområder også bringer frem. Selvom der uden tvivl er perspektiver og muligheder, som kræver stor omtanke, så kan nye teknologier som fx kunstig intelligens, robotter, sensorer og virtual reality blive vigtige brikker, når kommunerne skal løse fremtidens velfærdsopgaver og -udfordringer.

Hvad kan den nye teknologi? Kunstig intelligens kan fx bruges til at matche udbud og efterspørgsel efter kompetencer i et digitalt jobcenter eller til at lave mere individuelt tilpassede

28 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

indsatser på fx børne-, socialog sundhedsområdet. Samtidig giver de nye teknologier mulighed for anvende softwarerobotter til effektivisering af standardprocesser i forbindelse med sagsbehandling. Det kan frigive tid til andre borgerrettede opgaver. Der er brug for mere viden om teknologierne. Dog er det vigtigt, at det ikke er teknologierne i sig selv, som løber med opmærksomheden. KL ønsker med initiativet at skabe viden, der kan understøtte en debat om, hvordan teknologi kan bidrage til velfærdsudviklingen. Hvordan kan ny teknologi hjælpe med

KL vil med nyt initiativ have kommunerne til at være på forkant med den nye teknologi, som skal købes ind.

fx at øge den sociale mobilitet, levere velfærdsservice til et stigende antal ældre borgere, skabe grundlag for vækst i hele landet og levere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og håndtere klimaudfordringer. Initiativet kan følges på www.kl.dk/teknologispring . Her kan du læse om kommunale perspektiver.


Debatindlæg

Lad 2018 være et år med øget brug af private rådgivere Af politisk konsulent i Dansk Erhverv Daniel Møller Jensen

2017 er nu fortid, og vi kan med forventninger og forhåbninger se frem til 2018. Et år, hvor byrådssalene og regionshusene rundt om i landet har fået nye (og genvalgte) medlemmer. Et år, hvor regeringen for alvor har proklameret, at der skal sættes turbo på moderniseringen af den offentlige sektor og på konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver. På mange måder et spændende år i vente. Det er også et år, hvor vi forhåbentligt kan stoppe den meget fordomsfulde kritik af det offentliges brug af private rådgivere. Faktisk tillader jeg mig helt stilfærdigt at tro på, at 2018 kan blive året, hvor fordommene om private rådgivere bliver liggende i skrivebordsskuffen og året, hvor vi i højere grad ser, at det offentlige benytter sig af private rådgivere. Forleden slog Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen nemlig fast, at der er et stort, uudnyttet potentiale ved, at flere private aktører løser offentlige opgaver. Private aktører inddrages

simpelthen ikke i det omfang, der er potentiale til. Det er problematisk af flere grunde. Men først og fremmest – og måske vigtigst – er det problematisk, fordi vi har taget hul på 2018, hvor kommuner, regioner og staten skal moderniseres og tilpasses 2018, 2020, 2030 – ja tilpasses fremtiden. Derfor nytter det heller ikke noget, at debatten fyldes med påstande om, at det er spild af skattekroner, når det offentlige køber private rådgivere. For det er ganske enkelt påstande, som er fyldt med fordomme uden hold i virkeligheden. Private rådgivere er ikke nogen, der skruppelløst fakturerer millioner af skattekroner for letkøbte, men flotte grafer, smarte PowerPoint-præsentationer eller tykke rapporter, som fortæller alt det, de offentlige ansatte allerede kender og ved i forvejen. Nej, dygtige rådgivere er specialister på helt centrale områder. Områder som ledelse, design, IT og kommunikation,

der alle er yderst vigtige for også den offentlige sektor. Men som den offentlige sektor ikke altid selv har kompetencerne og ressourcerne til at løfte. Det er her, at private rådgivere kommer med et ”udefra-ind”-perspektiv på den pågældende opgave. Ser tingene på en ny måde, griber problemstillingen anderledes an og stiller de modige – og helt afgørende – spørgsmål. Rådgivere er den offentlige sektors genvej til en mere inno-

Spændende kursussted i Sønderjylland

vation offentlig sektor, hvor vi gør tingene klogere og smartere. Dygtige rådgivere, som er i stand til at hæve sig over politiske kastevinde og skiftende markedsvilkår. Det er til gavn for dig, mig og os alle sammen. Så kære kritiker: Lad 2018 være året, hvor fordommene om private rådgivere bliver i skrivebordsskuffen. Og lad det være året, hvor både kommuner, regioner og staten i højere grad benytter private rådgivere.

Dit arrangement er i trygge hænder!

Kursus og Eventcenter med mange faciliteter

Faciliteter og instruktører til teambuilding

Mødelokaler med plads til 10 - 800 personer

Overnatning i moderne feriehuse

Alt i AV-udstyr

Bowling samt svømmehal med alle faciliteter

Storslået natur lige ved Vadehavet

Lækker mad med fokus på lokale råvarer

Storegade 46 | 6780 Skærbæk | tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

NYT

- vi er nu med i Statsaftalen

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 29


KL: Frit valg til genoptræning kan gøre mere skade end gavn Regeringens forslag om frit valg til genoptræning risikerer at resultere i dårligere genoptræning og endnu mere bureaukrati. Men det vil sænke offentlige indkøb til genoptræning. - Det lader til, at regeringen rider en ideologisk kæphest med skyklapper. Trods gode intentioner, så vil det alt andet end lige være de private aktørers ærinde, man løber med det her forslag – ikke patienternes. - Sådan siger formand for Kommunernes Landsforening's Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov om regeringens nye lovforslag, som skal give udskrevne patienter ret til genoptræning inden for syv kalenderdage. Den udvidede ret til genoptræning er aftalt på finansloven for 2018 og skal indgå i økonomiforhandlingerne for 2019 mellem regeringen og kommunerne. Lovforslaget er nu i høring.

Risiko for dårligere kvalitet Kommunerne overtog genoptræningsområdet i 2007 og har siden løbende oprustet markant på området. Kommunerne har samtidig opbygget en stor ekspertise på genoptræningsområdet, som betyder, at borgerne i dag er sikre på, at deres genoptræningsforløb varetages af personale med stor erfaring. Det risikerer man nu at sætte over styr, mener Thomas Adelskov. 30 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

- Der er stor risiko for, at det her vil betyde en dårlige kvalitet i genoptræningen for borgerne. De private aktører ser slet ikke det samme antal borgere, så de får ikke opbygget de nødvendige kompetencer, som skal til, når man skal behandle patienter med komplekse genoptræningsbehov, siger ­Thomas Adelskov.

Mere administrativt bøvl Lovforslaget kommer selvom der i 2016 var en gennemsnitlig ventetid på 12 dage – inklusiv de borgere, som af den ene eller anden grund ikke kan igangsætte genoptræningen til tiden. Selvom der er kommunale forskelle, så kalder Thomas Adelskov det hovedrystende, at regeringen nu vil kræve, at borgere skal i gang med genoptræning efter blot syv dage. - Ud over et ringere genoptræningsforløb for patienterne, så afleverer regeringen endnu en gang en stor regning til kommunerne. Når man gør sundhed til forretning, så risikerer man også unødvendig og dyr overbehandling. Samtidig skal kommu-

nerne jo også administrere ordningen, hvilket, trods store skåltaler om det modsatte, endnu en gang betyder mere administrativt bøvl.

Genoptræning kræver offentlige indkøb, men frit valg til genoptræning vil skære i dem. KL synes ikke regeringens forslag om frit valg til genoptræning er en god ide.


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Udstillingen Maskiner under Broen i fuld gang

Grønt netværk får EU-millioner til bæredygtige byer

Vandt Den Danske lyspris 2017

Sund fornuft! Kvalitet til helt overkommelige priser...

Flere modeller

Traktorer Græsklippere Gravemaskiner Læssemaskiner Fejemaskiner Saltspredere El-biler

Kampagnepriser

Maskiner til den professionelle bruger

fra

Kastrup Tlf.: 32 50 29 02

kr. 179.500,-

Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11

Find nærmeste forhandler på

Ring nu for demo

på 32 50 29

02

Alle priser er excl. moms

Kompakttraktorer 23-44 HK februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 31


Der er godt gang i standsalget til Maskiner under Broen. To af de største mærker har nu meldt sig.

Kendte maskinmærker vil med under Broen Pon Equipment med Caterpillar og Sylvester A/S med Volvos kompaktprogram er blandt de seneste nye udstillere på Maskiner Under Broen, som afholdes den 22.-23. august 2018 på det grønne areal på Fyns-siden af den nye Lillebæltsbro, og der er gratis adgang.

D

er er nu ca. 50 udstillere med tilsammen 7.500 kvadratmeter standareal ved Maskiner under Broen. Det tegner rigtig godt for årets udstilling. Ved den første version af messen i 2016 var standsalget på tilsvarende tidspunkt endnu ikke begyndt. I år er der allerede holdt flere messeudvalgsmøder, og en række praktiske forhold er lagt fast, ligesom der er indgået aftaler med de vigtigste nøglepersoner, planlægning af markedsføringen er langt fremme og salget af stande skrider altså godt frem. Samtlige medlemmer af Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg er med på messen, og der er yderligere solgt stande til en række leverandører af maskiner, redskaber, tilbehør og udstyr samt særlige golfleverandører, der er

med som følge af samarbejdet med Danish Greenkeeper Association. Som noget nyt er der i år et udlejningsfirma og et fagblad blandt udstillerne, og så to af verdens førende udbydere af entreprenørmaskiner, Caterpillar og Volvo. - Vi anser det som lidt af et gennembrud for messen, at der i år kommer yderligere bredde blandt udstillerne, men alligevel er der et stærkt fokus på kompakte maskiner, redskaber og udstyr, siger formanden for messe udvalget direktør Niels Kirkegaard, der også er formand for Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg, som står bag messen.

Messen er slået fast - Det er også er rigtigt godt signal om, at vi allerede har fået messen slået fast i bran-

32 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

chen, når to anerkendte mærker som Caterpillar og Volvo fra Maskinleverandørernes Entreprenørsektion melder sig, og selv om det er sektionen for Park, Vej & Anlæg, der står bag messen, er Entreprenørsektionens medlemmer naturligvis velkomne med den kompakte del af deres maskiner, siger Niels Kirkegaard. Og det er netop for at øge fokus på de kompakte maskiner, at Pon Equipment deltager med Caterpillar. - Caterpillar er nok mest kendt for store maskiner, men vi har små maskiner af flere typer både til at grave og læsse, og der er Maskiner under Broen det helt rigtige sted at komme i kontakt med relevante kunder, siger produktchef Poul Erik Mortensen, Pon Equipment.

- Vores maskiner er lidt som en schweizerkniv. Der er mange redskaber til dem, så de kan løse et hav af opgaver og kan køre uden at trykke og ødelægge underlaget, for eksempel når anlægsgartnere er i gang med at arbejde, siger Poul Erik Mortensen. Udstillingsleder Erik Nissen står for standsalget og han ser frem til at få solgt de sidste stande. - Vi får nok ikke udsolgt i den forstand, at vi siger nej til nogen, for der er rig mulighed for at udvide standarealet, men vi har foreløbig sat samme område af som sidste år, og det skal vi nok få solgt, så messen i hvert fald får lige så stort messeareal og dermed lige så god økonomi, siger Erik Nissen.


Vigtigt med effektivt klagesystem over udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny analyse kortlagt klagerne over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire procent af de offentlige udbud.

D

irektør i Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald: ”Et effektivt klagesystem er vigtigt for at kunne skabe en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver til gavn for borgere og virksomheder. Virksomheder skal have tillid til, at udbudsreglerne overholdes, og de offentlige indkøbere skal kunne udbyde opgaver uden at frygte en klagestorm.” ”Med en klageprocent på cirka 4 ser det ud til, at vi i Danmark ikke har et specielt højt klageniveau, også når vi sammenligner med udlandet.” Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Danske klagesager om udbud”. Andelen af indkomne klagesager og kendelser i Danmark befinder sig på nogenlunde samme niveau som i Norge, Tyskland og Nederlandene. I

”Med en klageprocent på cirka 4 ser det ud til, at vi i Danmark ikke har et specielt højt klageniveau, også når vi sammenligner med udlandet,” siger direktør i Konkurrence- og Forbruger­styrelsen Jakob Hald.

Sverige og Finland er klageomfanget derimod noget større, end det er i Danmark.

Uklart udbudsmateriale Gennemgangen af de materielle kendelser viser, at knap en femtedel af sagerne har fået medhold, mens lidt over 25 procent har fået delvist medhold. Der klages oftest over vurderingen af tilbuddene, men klager får kun medhold eller delvis medhold ved cirka 17 procent af den type påstande. Klagerne får oftest medhold eller delvist medhold i påstande om uklart udbudsmateriale. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse omfatter alle offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud i perioden 1. juni 2013 til og med 30. juni 2016.

FAKTA OM KLAGER OVER OFFENTLIGE UDBUD I ­DANMARK • Danske ordregivere gennemfører årligt 2.000-3.000 såkaldte EU-udbud. • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt alle offentliggjorte delkendelser, materielle kendelser og ­erstatningskendelser fra Klagenævnet fra Udbud i p ­ erioden 1. juni 2013 til 30. juni 2016. • Antallet af indkomne klagesager udgør 4,3 procent af udbuddene i perioden. • Der er afsagt 165 materielle kendelser. Det svarer til 2 ­­ procent af de udbudte opgaver i perioden. • Knap 20 procent af klagerne har fået medhold. • Lidt over 25 procent af klagerne har fået delvist medhold. • De fleste påstande omhandler oftest ordregivers vurdering af tilbud. Der gives medhold eller delvis medhold ved 17,6 procent af disse påstande. • Klageren får medhold eller delvis medhold ved 31 procent af påstandene om ”uklart udbudsmateriale”, hvilket er den højeste medholdsprocent. • Klagenævnet har pålagt de indklagede sagsomkostninger på i alt 1,6 millioner kroner, som skal betales til klager. Klagerne er samlet blevet pålagt sagsomkostninger af samme størrelse.

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 33


34 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

Foto ENA

De grønne områder giver den omkringliggende by utallige fordele. Det skal nystiftet netværk i Danmark nu indsamle videnskabeligt bevis for og formidle det, så selv beslutningstagerne forstår det.


GRØNT NETVÆRK får EU-millioner til bære­dygtige byer

Naturen er en essentiel del af fremtidens by. Det er bare ikke gået op for alle endnu. Men træer og grønne områder i byen giver sundere borgere, mere værdifulde ejendomme, mere biodiversitet, mere beskyttelse til klimaudfordringen og en bedre social sammenhængskraft.

D

erfor har ENA - den europæiske paraplyorganisation for planteskoler – netop fået bevilliget en stor portion EU-midler til kampagnen ”Green Cities for a Sustainable Europe” med et samlet budget på over 15 millioner kroner fordelt på syv lande: Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Bulgarien, Storbritannien samt Danmark (se pressemeddelelsen fra ENA her). I Danmark tilfalder 800.000 kroner om året i tre år et netværk af toneangivende offentlige og private aktører, når det gælder natur og grønne områder i byerne: Danske Planteskoler, Danske Landskabsarkitekter, Landskabsrådet, Danske Anlægsgartnere og Park- og Naturforvalterne. Pengene skal primært gå til at indsamle eksisterende, videnskabelige rapporter om de mange fordele, som grønne områder tilfører den omkringliggende by og dens borgere. Pointerne skal herefter formidles på en forståelig måde til politikere og beslutningstagere. Og de penge skal nok få ben at gå på, fortæller formand for Danske Planteskoler, Henning Roed, der sammen med det faglige netværk ser frem til at slå de grønne områders mange potentialer fast med syvtommersøm.

Danske planteskoler Henning Roed, formand for Danske Planteskoler: ”Blandt fagfolk er det jo en gammel nyhed, at nærheden til parker og grønne områder betyder enormt meget for sundheden blandt byens borgere. Folk er mere tilbøjelige til at komme ud og røre sig og møde hinanden. Samtidig står vi overfor en udfordring med både faldende biodiversitet og ikke mindst voldsommere nedbør, som netop grønne områder er den mest effektive og billige metode til at bekæmpe. Og så gør det jo ikke noget, at ejendomme stiger i værdi, jo nærmere de ligger på et grønt område. Det er alle disse helt nøgterne kendsgerninger, som vi skal have banket ind i hovedet på landets beslutningstagere.” Park- og naturforvalterne Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune, formand for Park- og Naturforvalterne: ”I kommunerne står vi overfor en brændende platform med øgede udgifter til sundhed, miljø og ikke mindst en natur, der er i tilbagegang. Det grønne får altid hugget en hæl og klippet en tå, men nu er der ikke råd til at gå på kompromis

længere. Derfor er timingen hel perfekt, at vi med fornyet kraft og ikke mindst med samlet røst får tydeliggjort hvad vores grønne fag sammen kan gøre for at give værdi og effekt til et moderne liv med et højt indhold af livskvalitet.”

Danske landskabsarkitekter Susanne Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter: ”Landskabsarkitekterne i vores forening, ikke mindst de rådgivende på tegnestuer og de kommunalt ansatte, oplever i stigende grad konsekvenserne ved for lidt fokus på, hvad de grønne miljøer betyder for os. Samtidig ligger de inde med viden om, hvor lidt der skal til, for at det bliver meget bedre. Den høje og tætte byudvikling med små og dyre boliger, stiller endnu større krav til, at kvalitative udemiljøer kan kompensere for det klemte liv i boligerne. Men det er som om, det ikke rigtig er gået op for alle endnu: Når der er øget pres på byen, er der øget pres på vi, der lever i byen. Det er en usund og ubæredygtig udvikling, vi grønne foreninger sammen må vende.” Danske anlægsgartnere Michael Petersen, direktør i Danske Anlægsgartnere:

”At vi er lykkedes med at samle så mange af de toneangivende grønne organisationer i Danmark, og at vi samtidig er blevet en del af et større europæisk samarbejde med anerkendelse og støtte fra EU, er efter min mening en af de mest markante resultater det grønne Danmark har opnået i mange år. Ved at samle den viden og erfaring de involverede organisationer har i et fælles projekt, får vi et videnscenter, hvor alle aspekter i skabelsen af flere og bedre grønne byrum er samlet.”

Landskabsrådet Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard, næstformand i Landskabsrådet ”Det her er begyndelsen på noget stort. Allerede ved vores første møde i det nye netværk var det tydeligt at mærke, at der både var energi, slagkraft og nogle meget kompetente mennesker samlet omkring bordet. Der er ingen tvivl om, at vi får mere pondus på denne måde, og forhåbentlig kan vi være med til at flytte både overbevisninger og helt konkrete forhindringer, der gør, at det grønne tit bliver udvandet, når et projekt skal søsættes.”

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 35


KORT NYT

Asfaltfirmaet Lemminkäinen har siden midten af 1990´erne været i Danmark og er nu fusioneret med YIT.

YIT og Lemminkäinen fusionerer To finske entreprenørvirksomheder, YIT og Lemminkäinen, som hver især har eksisteret i mere end hundrede år, fusionerede den 1. februar 2018 og driver nu virksomheden under navnet YIT. Samlet set er YIT den

største finske entreprenørvirksomhed og en betydelig spiller på det nordeuropæiske marked. Virksomheden udvikler og bygger lejligheder samt erhvervsejendomme. YIT er også specialister inden for krævende anlæg af in-

frastruktur og vejbelægning. Navnene på Lemminkäinens datterselskaber ændres også og Lemminkäinen A/S bliver til YIT Danmark A/S. Virksomhedernes CVR-nr. forbliver uændrede og YIT Danmark A/S fortsætter u ­ ændret

Tilbyder miljømærke­tjek af udbudsplaner Miljømærkning Danmark tilbyder nu at give udbudsplaner et miljømærketjek og dermed en vurdering af, i hvilke af de kommende udbud der med fordel kan bruge miljømærkerne til at sikre produkter, der lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. - Miljømærketjekket giver et overblik og en førstehåndsvurdering af, om det vil være relevant at bruge Svanemærket eller EU-Blomsten til at fastsætte miljøkrav i de enkelte udbud – og hvordan kravene i givet fald kan eller bør indgå. Miljømærker kan

nemlig indgå i et udbud både som mindstekrav, pointkrav eller kontraktvilkår – og valget bør bl.a. afhænge af mulighederne i markedet, forklarer Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark. Hvis udbuddet får en høj score, kan det være relevant at stille mindstekrav om Svanen eller EU-Blomsten. Hvis et udbud derimod får en lav score, kan et krav om miljømærker risikere at indsnævre konkurrencen og dermed valgmulighederne for meget. Så kan man i stedet vælge at bruge miljømærkerne

36 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

som et under- eller delkriterie til tildelingskriteriet, hvor det vil vægte positivt, hvis der tilbydes miljømærkede produkter.

Miljømærketjekket giver et overblik og en første­ håndsvurdering af, om det vil være relevant at bruge Svanemærket eller EU-Blomsten

som totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning herunder specialbelægninger til broer og P-dæk, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber samt levering og opsætning af skilte.

Åbner pulje for støtte til brintbiler Vejdirektoratet har åbnet for ansøgninger til en pulje, der skal støtte udbredelsen af brintbiler og andre brændselscellekøretøjer herhjemme. Puljen er på ti millioner kroner, og den kan søges af både privat virksomheder og offentlige myndigheder. ”Pengene i puljen skal bruges til projekter, der skal forbedre vilkårene for brintbiler eller andre brændselscelle­ køretøjer,” og ansøgnings­ fristen er 28. februar 2018.


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er særligt glad for penge til genetablering af Ekkodalens moser på Bornholm

45 MIO. KRONER

puster liv i syv nye natur- og kystprojekter En enig kreds af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er klar til at kickstarte en række natur- og kystprojekter rundt omkring i landet.

B

orgerne på Anholt og i Løkken, Lønstrup og Nørlev kan se frem til mere kystbeskyttelse, mens bornholmerne får mere natur til gavn for fugle og planter. Samtidig oprettes der en pulje, som giver kommuner og private digelag mulighed for at få tilskud til digeprojekter, mens kommuner også kan få tilskud til at fjerne herreløse skibsvrag nær kysten. Konkret er der fordelt 45 mio. kroner fra Vækstplan DK til syv projekter og puljer. De uforbrugte midler kommer fra Skatteministeriet.

- Med de 45 mio. kroner sætter vi ekstra skub i en række vigtige indsatser, som kan gøre livet lettere for borgere og for kommuner. Midlerne falder på et tørt sted, hvor vi kan gøre rigtig meget godt for mange borgere. Jeg er særligt glad for, at vi afsætter penge til at genetablere Ekkodalens moser på Bornholm. Det har været et konkret mål for regeringen. Genetableringen kan give bedre levevilkår for vilde dyr og planter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

FAKTA: Oversigt over initiativer til kystbeskyttelse- og naturindsatser: • Kystbeskyttelse på Anholt: Der afsættes 3,2 mio. kroner til at realisere et konkret kystbeskyttelsesprojekt. • Nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse: 2 mio. kroner til et nyt forsøg med drænrør på en forsøgsstrækning. • Rådgivning om klimaskadelige F-gasser: Pulje på 1,6 mio. kroner til styrket rådgivning om fluorerede drivhusgasser. • Pulje til aktuelle digeprojekter: 9 mio. kroner til en pulje, som kommuner eller etablerede digelag kan søge til forstærkning eller nybygning af diger, der er klar til etablering. • Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev: For at understøtte Hjørring Kommunes kystbeskyttelsesindsats afsattes der 10 mio. kroner til sandfodring af kyststrækningen. • Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag: Målrettet pulje på 2,8 mio. kroner til kommuner til at fjerne kystnære og herreløse skibsvrag. • Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen: 16,4 mio. kroner til genetablering af Bornholms største moseområde. Miljø- og Fødevareministeriet vil inden for egen ramme finde den resterende finansiering af den samlede udgift til Ekkodalen som anslås til at udgøre i alt 18,8 mio. kroner.

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 37


Udbud af Vejdirektoratets ­Vintertjenester fra 2018 - 2022 Vejdirektoratet har nu startet sit store udbud af Vintertjenester, der skal sikre, at de 3.800 km statsveje også fremover bliver ryddet for sne og saltet om vinteren til de skarpeste priser på markedet – til glæde for alle dem, der hver dag benytter statens veje, stier, fortove og rastepladser. "Der er rigtig mange trafikanter, der bruger de store veje og rastepladser - også om vinteren. Med dette udbud vil vi sikre, at veje og rastepladser bliver holdt farbare i de kolde måneder til de bedste priser på markedet," siger entreprisekoordinator Simon Nødgaard Hansen fra Vejdirektoratet. Udbuddet har en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og be-

FAKTA OM VINTER­ TJENESTE­ UDBUDDET: Forventet kontraktopstart juli 2018 og kontraktudløb juni 2022.

Der udbydes følgende leverancer: 3.800 km statsveje skal holdes fri for sne og saltes og er nu i udbud

står af 147 delaftaler, f.eks.: • Vintertjeneste på kørebaner • Vintertjeneste på sidearealer • Vintertjeneste på stier og fortove m.v., Udbuddet strækker sig fra efteråret 2018 og 4 år frem og

udbudsmaterialet kan findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under "aktuelle udbud". Udbuddet har tilbudsfrist i marts 2018 og vinderne af kontrakterne forventes annonceret i starten af juni 2018.

• Vintertjeneste på køre­ baner – ca. 3.800 km vej fordelt på 79 del­aftaler. • Vintertjeneste på sidearealer – 165 rasteplads­er fordelt på 3 del­aftaler. • Vintertjeneste på stier og fortove m.v. – ca. 3,2 mio. m² stier og fortove fordelt på 65 delaftaler.

Ny minigraver forklædt som voksen Komatsus serie af minigravere fra 3,3 til 5,2 tons gør noget ved sagen. De har forklædt sig som voksne. Alle fire minigravere er lanceret i en ny -5 modelserie med manerer ”som de store og er med udstyr, som normalt kendes fra store gravemaskiner. Alle fire maskiner har fået både større kabine og større dør og fremover har en Komatsu-minigraver også både autogas og autostop som standard”, fortæller produktchef Kasper Vissing hos Scantruck, som er dansk importør og forhandler af Komatsu. Han kan glæde sig over, at de første eksemplarer af PC55MR-5 allerede er leveret til kunder i Danmark. De første PC55MR-5 er kommet til Danmark og sat i sving hos kunder.

Ny monitor ”I det hele taget signalerer de fire maskiner, at de gerne vil være større. Blandt andet er de, lige som ”rigtige” gravemaskiner, udstyret med ny monitor, som blandt andet rummer fejlko-

der, samt valg af seks arbejdsmodes. Det vil sige, at der er seks forskellige programmer at vælge imellem for maskinføreren. Det skal man normalt

38 / Stat & Kommune INDKØB / februar 2018

sidde i større maskiner for at finde”, siger Kasper Vissing. ”En anden vigtig forbedring er optimering af hydraulikken, som jo er hjertet i enhver gravema-

skine. Her drager Komatsu fordel af de gode erfaringer fra de store gravemaskiner, og det kommer nu minigraverne til gode”, forklarer produktchefen.


Vadehavscentret vandt for nyligt Den Danske Lyspris 2017

Vandt Den Danske Lyspris 2017 Dagslyset og kunstlyset formidler meget poetisk historien om vadehavets lys og fugle ved hjælp af en lyssætning i sarte hvide toner akkompagneret af pastelfarver. Lysdesignet er komponeret med stor forståelse for arkitekturen, materialerne og de stemninger, der ønskes udtrykt. Det er både smukt og fremragende gennemført

F

or nyligt modtog Vadehavscentret i Vester Vedsted Den Danske Lyspris 2017. Der har denne gang været et umådeligt tæt opløb til prisen. Der var indstillet 17 projekter, hvoraf fem blev nomineret. ”Lyset formidler vadehavets lys og naturoplevelser særligt med fugle så overbevisende godt, at man har lyst til at komme igen. Belysningen er følsom, poetisk og stemningsskabende uden at tage magten fra selve udstillingen. Nogle steder skaber belysningen spændende kontraster, mens den andre steder skaber ro og opmuntrer til fordybelse. Lyset anvendes til at rette opmærksomheden

mod vigtige genstande og til at forstærke oplevelserne i udstillingen. I rummene flyder film, rum, genstande og belysning sammen til en smuk totaloplevelse,” udtaler juryformand Anne Bay, Dansk Center for Lys. Vadehavscentret i Ribe åbnede igen i februar 2017 efter en omfattende om- og tilbygning. Vadehavet er sammen med det hollandske og tyske vadehav blevet klassificeret som verdensarv under Unesco. Lysdesignet spiller en helt særlig rolle i formidlingen på Vadehavscentret, og store dele af belysningen er specialdesignet direkte til udstillingen. Belysningen er skabt i et nært samarbejde mellem JAC

studios, Fortheloveoflight, No parking Productions, Jason Bruges Studio og Dorte Mandrups Tegnestue.

Vi kommer igen Vadehavscentrets direktør Klaus Melbye er også glad for prisen: ”Vi oplever at vores gæster nyder stemningerne i vores fantastiske hus. Gæsterne bruger de mange forskellige rum og nicher og bliver længe i udstillingsrummene. De lægger sig under de mange små LEDskærme og nyder “fuglenes bevægelser” i rummets skiftende lys. De ligger under havørnen og tæller fjer og familierne

sidder sammen med andre familier i Himmelrummet ved aktivitetsbordene og kommunikerer med hinanden om trækfugle og natur. Stemningen af høj æstetik, dejligt lys, afdæmpede farver, smukt design og høj faglighed – vi kommer igen siger vore gæster. Her er det skønt at gå på arbejde.” Lysprisen blev givet til teamet bag projektet og blev modtaget af blandt andre leder af Vadehavscentret Klaus Melbye, udstillingsarkitekt Johan Carlsson, JAC studios, lysdesigner Nikolaj Birkelund, Fortheloveoflight og arkitekt m.a.a. Dorte Mandrup, Dorte Mandrups Tegnestue.

februar 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 39


KOM GODT GENNEM MILJØZONERNE NYHED

SMP Magasinpost ID-46709

Én Redskabsbærer til alle opgaver

Komfortabel og rummelig kabine.

Snavsbeholder inkl. rentvandsbeholder og beholder til genbrugsvand.

Patenteret hurtigskiftesystem. Frontophæng med A-ramme. Multikoblingssystem (valgfrit).

Hydrostatisk træk på alle hjul, inkl. antispin.

www.karcher.dk

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

KÄRCHERS NYHED MIC 42 Kärchers redskabsbærere udfører særlige opgaver til enhver tid. På store arealer og udfordrende steder såsom veje, stier, parkeringspladser, græsarealer og idrætsfaciliteter - men også hvor pladsen er trang, gør de sig fremragende. MIC 42 klarer alle opgaver i indre byers miljøzoner med den kompakte dieselmotor som indeholder dieselpartikelfilter. MIC 42 holder sig langt under værdierne i “EU-STAGE-V” standarder for udstødningsmission.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

Individuel styring og løft af børsterne.

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb nr1 2018  

Statsindkøb nr1 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded