Page 1

Magasinet

STATSINDKØB Til indkøbere og beslutningstagere i staten, regioner og kommuner

NUMMER 5 / OKTOBER 2015 / ÅRGANG 33

GREVE ER

NYT TROFÆ FOR VISMA

I KAMPEN NY IKA-UDBUDS-

MOD KMD

SKABELON BREDER SIG

LAAAANG

vej endnu for INDEKLIMAET i det offentlige


Opfylder jeres svømmehal de ny bassinkrav

Med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 ” Bekendtgørelse om sv læg m.v. og disses vandkvalitet” gældende fra juli 2012, blev kravene bassiner skærpet selvom bassinet er godkendt efter tidligere lovgivnin

Opfylder jeres svømmehal ny bassinkrav for 2017? Kravenede omfatter alle eksisterende indendørs 25m bassiner, der sene

opfylde samme krav som nye bassiner med hensyn til omsætning og v Med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 ” Bekendtgørelse om svømmebadsanHvis jeres ikkekravene overholder de nye krav til bassiner og tekn læg m.v. og disses vandkvalitet” gældende frasvømmehal juli 2012, blev til eksisterende Opfylder jeres svømmehal de ny bassinkrav for 2017? me for en udskiftning, skal man overveje om bassiner skærpet selvom bassinet er godkendt efter tidligere lovgivning. ikke også klimaskærmen skiftes. I så fald også tænke i helt nye retninger eller en helt ny svømm Med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 ” Bekendtgørelse om svømmebadsanKravene omfatter alle eksisterende indendørs 25m bassiner, der senest i juli 2017 skal læg m.v. og disses vandkvalitet” gældende fra juli 2012, blev kravene til eksisterende Denne svømmehal gennemføres som i Randers og på Frederi opfylde samme krav som mednye hensyn til omsætning og vandkvalitet. bassiner skærpet selvom bassinet erkan godkendt efter tidligere lovgivning. Du kan få det, som du nye bassiner et OPP samarbejde. Dermed laves en løsning med et større udbud af Kravene omfatter alle eksisterende indendørs 25m bassiner, derinvestering senest Hvis jeres svømmehal overholder de nye krav tileller bassiner og teknik - og I står over-i juli 2017 gerne for væsentligt færre penge i kommunal og skal drift end Billetter til Water & Wellness købes somikke almindelig entrébillet, som familiebillet som opfylde samme krav som nye bassiner med hensyn til omsætning og vandkvalitet. medlemskab. Vi hjælper dig med atskal findeman den løsning som passer til digogså og dine behov. for en udskiftning, overveje om ikke klimaskærmen med fordel kan udGribskov Gruppen sine rådgivere på de sk Hvisnye jeres svømmehal ikke overholder de nye krav til bassinererogfuldt teknikopdateret - og I står overskiftes. I så fald også tænke i helt retninger eller enA/S heltmed ny svømmehal. Enkelt billetter: for en udskiftning, skal man overveje om ikke også klimaskærmen med fordel kan udsvømmehaller samt flere mulige OPP modeller. Vi og vores rådgivere - 3 timers entrébillet eller 1 dags entrébillet skiftes.ideer I så faldtil også itilkøbes helt og nye retninger eller en heltiny svømmehal. Denne nye svømmehal som itænke Randers på Frederiksberg form af enbarn OPP i jeres kommune. - Familiebillet (4 personer, 2 voksne og 2 kan børn)gennemføres Tillægsbillet for ekstra kanmodel et OPP samarbejde. Dermed laves med større udbud aktiviteter til bor- i form af Denneen nyeløsning svømmehal kanetgennemføres som iaf Randers og på Frederiksberg Klippekort/Årskort: Få kontakt til énlaves af vores OPP / svømmehals konsulenter på tele et OPP samarbejde. Dermed en med et større udbud af aktiviteter til borgerne for væsentligt færre penge i kommunal investering ogløsning drift end normalt. - 10 klips kort - Årskort giver dig 40 % rabat på entrébillet

gerne for væsentligt færre penge i kommunal investering og drift end normalt.

Gribskov Gruppen A/S med sine rådgivere erA/S fuldt opdateret påerdefuldt skærpede Gribskov Gruppen med sine rådgivere opdateret krav på de til skærpede krav til svømmehaller samt flere mulige OPP modeller. Vi og vores rådgivere bistår gerne med svømmehaller samt flere mulige OPP modeller. Vi og vores rådgivere bistår gerne med ideer til en OPP model i jeres kommune. ideer til en OPP model i jeres kommune.

Åbningstider

RINGVEJEN

Få kontakt til én af vores OPP / svømmehals konsulenter 48 20 15 81 Noglepå af telefon vores samar-

Få kontakt til én af vores OPP / svømmehals konsulenter på telefon 48 20 15 81 bejdspartnere:

Badeland

Mandag - torsdag: kl. 10.00 - 20.00

E45

MARIAGERVEJ

ØSTERVANGSVEJ

HOBROVEJ

Fredag: kl. 10.00 - 19.00 Lørdag - søndag: kl. 08.00 - 19.00 Helligdage: kl. 08.00 - 19.00

Flintholm Svømmehal Frederiksberg UDBYHØJVEJ Feb. 2017

VIBORGVEJ

50 meter bassin Mandag - torsdag: kl. 06.00 - 22.00

Nogle af vores samarbejdspartnere: RANDERS CENTRUM

Fredag: kl. 06.00 - 19.00

Flintholm Svømmehal Frederiksberg Feb. 2017

Lørdag - søndag: kl. 08.00 - 19.00

Nogle af vores samarbejdspartnere:

Helligdage: kl. 08.00 - 19.00

Flintholm Svømmehal Frederiksberg Feb. 2017

Telefon 70260006 info@waterwellness.dk waterandwellness.dk

Randers Svømmehal - 2015

GRENÅVEJ

Vi kan have ændrede åbningstider i forbindelse med ferier og helligdage. Du kan altid finde aktuelle åbningstider på waterandwellness.dk Nogle af de vores samarbejdspartnere: Water & Wellness Randers Viborgvej 80 8920 Randers NV

Randers Svømmehal - 2

ÅRHUSVEJ

Randers Svømmehal - 2015


LEDER

Magasinet

STATSINDKØB

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: John Mäenchen Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk John Mäenchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: Chefkonsulent Carsten Nordholt. . . . . . 27 84 31 20 E-mail: cn@statsindkoeb.dk Ekspedition og sekretariat: Gl. Jernbanevej 48 2500 Valby Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk E-mail: annonce@ann-eksp.dk Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S, Hvidovre Oplag: 7.500 33. årgang

Medlem af:

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Statsindkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes lndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark)

DEN DYBE TALLERKEN BEHØVES IKKE OPFINDES FLERE GANGE:

Gør IKA`s nye ­udbudsskabelon til standard

I

regionerne fandtes førhen et væld af systemer for patientjournaler selv om det sagde sig selv, at samme model for alle regionerne ville spare tid og penge. Efter flere års diskussioner kom det meste på plads sidste år, da landets fem regioner koblede deres egne patientjournaler til den fælles, nationale sundhedsjournal, som hver nat bliver opdateret med data fra hele landet. En lignende situation er kun på vej i kommunerne, når det gælder udbud. IKA nu den ambition, at en ny udbudsskabelon bliver standard. Det siger sig selv, at også det vil spare tid og penge for indkøbere såvel som leverandører. Ikke bare fordi IKA´s frivillige har ønsket, at det hele skal blive mere enkelt og forståeligt. Men også fordi samme system betyder, at man kan kopiere en proces fra sted til sted. Over et år tog det for den frivillige gruppe at skabe den nye udbudsskabelon. Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kommunerne ikke gjorde det til en fælles og betalt opgave? I dag er status quo, at selv om skabelonen har været i funktion siden april, så er udbredelsen stadig forholdsvis begrænset til bl.a. Jysk Fællesindkøbs 9 kommuner, og den er ved at blive tilrettet i det største indkøbsfællesskab KomUdbud, som bruger den som grundlag for deres skabelon. Dermed er skabelonen ikke rundt ved alle kommuner endnu. Det er også frivilligt, om man bruger den eller ej. Man kan sige meget godt om frivillighed, men det ville klæde blandt andre KL at bakke tydeligt op om modellen – og med tiden gøre den til en tvungen standard, når den har fundet sin endelige form. Her lurer den nye udbudslov forude som en joker i det spil. Den ventes vedtaget af Folketinget på den anden side af årsskiftet, og derfor giver det god mening ikke at trække modellen ned over hovedet på nogen endnu, hvis de godt lige vil se tiden an. Men et officielt mål og ambition om en udbredelse som standard er et vigtigt signal. Et andet problem er, at der nu er en type skabelon i Staten via Statens Indkøb og Moderniseringsstyrelsen, flere typer skabeloner i regionerne – og nu IKA´s nye udbudsskabelon – ved siden af alle de andre skabeloner, som ikke er standardiserede endnu. Hvem har ambitionen om at lave standardskabeloner til HELE den offentlige sektor – i det omfang typerne af udbud tillader det? En af bevæggrundene for IKA´s nye udbudsskabelon var, at andre og ældre skabeloner sprang rundt i udbudsprocessen, og det gjorde dem svære at forstå. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, når flere offentlige instanser, som alle sammen skal købe blandt andet standardvarer som kuglepenne, rengøringsmidler, papirvarer med mere – udbyder det forskelligt. Dertil kommer så forskellige procedurer, når det sker via indkøbsfællesskaber, SKI, Statens Indkøb og det nye Regionernes Fælles Indkøb, RFI, i både rammeaftaler og ikke-rammeaftaler. Den dybe tallerken behøves ikke opfindes flere gange. Derfor er der god grund til at tage en god ide videre ud i verden og for alvor tage hul på at gøre IKA`s nye udbudsskabelon til standard.

Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

oktober 2015 / STATSINDKØB / 3


DERBIGUM produktion med grøn energi

Transport

Råmateriale

Transport

Cradle to Cradle livscycklus

Industrielt processanlæg

Distribution

Primær energi Transport

Transport

Pålægning af taget

FØRENDE I BÆREDYGTIGE TAGLØSNINGER Hos DERBIGUM tager vi miljø og bæredygtighed meget seriøst. Derfor er vi også verdens eneste producent af tagpap, som er Cradle to Cradle certificeret og den førende producent af miljøvenlige tagpapløsninger. Vores løsninger skaber fremtiden inden for bæredygtigt byggeri. Som den eneste tagpap-producent arbejder vi fx med et genbrugsprogram, så gammelt pap indgår i produktionen af nyt.

Sidste år alene genbrugte vi over 4.000 tons tagpap og reducerede derfor miljøbelastningen tilsvarende, samtidigt med at vi sparede udgiften til nye råvarer. Vores miljøvenlige og bæredygtige tagløsninger reducerer bygningers energiforbrug, CO2 udledning og vandforbrug. Det er løsninger, som giver sorte tal på bundlinien og i det grønne regnskab – og årsagen til, at førende virksomheder og offentlige institutioner vælger DERBIGUM, når de skal have lagt nyt tag.

Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering – både økonomisk og miljømæssigt.


LÆS I DETTE NUMMER

Laaaang vej endnu for indeklimaet i det offentlige

6

Fire ud af 10 er utilfredse med indeklimaet på deres arbejdspladser, og samtidig er der et milliardefterslæb på renoveringer af bygninger i Staten, regionerne og kommunerne. Gevinsterne ved at gøre noget ved det er bedre energiregnskab samtidig med at renoverede bygninger skaber et godt indeklima, der er godt for alle ansattes effektivitet i offentlige bygninger.

Greve er nyt trofæ for Visma i kampen mod KMD

12

Når it- og konsulentfirmaet Visma fra 1. december skal håndtere 3.700 lønsedler til de ansatte i Greve Kommune efter at have udkonkurreret KMD er der tale om et nyt trofæ efter en lang, bitter kamp mellem de to store firmaer. Allerede i 2010 tabte eksempelvis Hillerød en sag om KMD, hvor ordren skulle have været sendt i udbud, afgjorde Klagenævnet for Udbud. It- og konsulentfirmaet Visma fik også ret i, at Vesthimmerland Kommune ikke fulgte udbudsreglerne, da KMD fik ordren på et nyt lønsystem.

Helt ny IKA-udbudsskabelon breder sig

24

IKA´s skabelongruppe er nu forældre til det nye barn: En helt ny IKA udbudsskabelon breder sig ud, især i kommunerne. Meningen er, at det hele skal blive mere enkelt og forståeligt for både udbydere og leverandører. Denne version 2.0 begyndte med at viske tavlen ren og tænke det hele forfra for at gøre det så enkelt, brugervenligt og effektivt som muligt. Nu må skabelonen gerne blive standard ikke mindst i alle kommunerne og indkøbsfællesskaberne.

oktober 2015 / STATSINDKØB / 5


LAAAANG VEJ ENDNU for indeklimaet i det offentlige Fire ud af 10 er utilfredse med indeklimaet på deres arbejdspladser, og samtidig er der et milliardefterslæb på renoveringer af bygninger i Staten, regionerne og kommunerne. Gevinsterne ved at gøre noget ved det er bedre energiregnskab samtidig med at renoverede bygninger skaber et godt indeklima, der er godt for alle ansattes effektivitet i offentlige bygninger. Men der er laaaang vej endnu. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

D

er er gode grunde til at gøre indeklimaet bedre i offentlige bygninger. Vi bruger 90 procent af vores liv inden døre, herunder på arbejdspladsen, og 40 procent af den energi, der bruges, bliver brugt til at skabe indeklima. 6 / STATSINDKØB / oktober 2015

Men samtidig er fire ud af ti utilfredse med deres indeklima, viser en undersøgelse fra analyseinstituttet Megafon på vegne af Rådet for Sundt Indeklima. I alt er 38 procent af danskerne er utilfredse med indeklimaet på deres arbejdsplads. Når man

sammenholder det med, at der er et gigantisk milliardefterslæb på renoveringer af offentlige bygninger, som også går ud over indeklimaet, bliver det tydeligt, at er er laaang vej endnu for indeklimaet i det offentlige. Tal fra staten, regioner og kom-

muner skønner at beløbet for efterslæbet udgør 40 mia. kr. I en lidt ældre undersøgelse fra FRI’s State of The Nation rapport fra 2012, er det vurderingen, at det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger er op til 5 til 10 gange større, altså i


10 INDEKLIMARÅD + FORKLARINGER • Luft ud flere gange dagligt (5 – 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov. • Indreguler ventilationen og vedligehold ventilations­ systemerne. • Tør ikke dit tøj i boligen. • Luft grundigt ud efter badet. • Hav en jævn og passende temperatur i alle rum. • Få udbedret vandskader omgående. • Anvend få og sundhedsmærkede rengøringsmidler. • Ryg IKKE indendørs. • Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent. • Gør hovedrent en gang om året. • Følg rådene fordi: Et godt indeklima er væsentligt for trivsel, sundhed, produktivitet og indlæring. • Du skal sikre dit indeklima fordi: Partikler fra biludstødning og andre kilder trænger ind og blander sig med partikler fra byggematerialer, boligtekstiler, stearinlys, madlavning og kemiske stoffer, som anvendes til for eksempel rengøring. • Du kan tjene på indeklima fordi: Undersøgelser viser, at der arbejdes 5-10 procent mere effektivt i et godt indeklima med rigtig temperatur og frisk luft. Det gælder også for skoleelever. DTU har påvist indlæringsforbedring på op til 15 procent, når indeklimaet forbedres. Kilde: Rådet for Sundt Indeklima

Den laaaange vej til et bedre indeklima omfatter bl.a. indhentning af et gigantisk milliardefterslæb på renoveringer af offentlige bygninger, som også går ud over indeklimaet.

størrelsesordenen 165-330 mia. kr., idet renoveringsefterslæbet alene er udtryk for manglende vedligehold. Desuden er der i perioden 2008 til 2012 opgjort en stigning på 30 procent i energiog vedligeholdelsesefterslæbet. - Det burde man måske være opmærksom på som politikere i en tid, hvor der snakkes om tiltag, der skal give øget vækst i Danmark. For optimering af indeklimaet kan i den sammenhæng være en lavthængende frugt, påpeger professor ved DTU, Geo Clausen, i en udtalelse fra det forholdsvis nystiftede Rådet for Sundt Indeklima. - Vi har flere forsøg der viser sammenhæng mellem dårligt indeklima og fald i menneskets ydeevne. Afhængigt af forholdene, så koster det mellem fem og ti procent af ydeevnen, hvis indeklimaet ikke er optimalt. Så hvis vi ser konservativt på det og siger fem procent, så er det sta-

digvæk en hel del som virksomhederne går glip af hen over et arbejdsår, siger Geo Clausen. En af de helt store syndere i undersøgelsen er de efterhånden udbredte storkontorer. - Vi har individuelle behov til, hvad der er optimalt for hver enkelt. En vil gerne have det varmt og en anden koldt. Står den midt i mellem er det ikke godt for nogen af dem, og den manglende mulighed for at kunne kontrollere og ændre forholdene selv, er en af de ting respondenterne fremhæver i Megafon-undersøgelsen, siger Geo Clausen.

Kemikalier Indeklima handler ikke blot om frisk luft, men også om kemikalier. I 2012/13 blev myndighederne eksempelvis for alvor opmærksomme på stoffet PCB, som siden viste sig at være blot ét af tusindvis af kemikalier, som påvirker indeklimaet.

Alene i Kolding Kommune måtte man i gang mod PCB i 27 kommunale bygninger, herunder skoler og daginstitutioner, hvor risikoen for PCB er størst. Samme undersøgelser skete i en lang række andre kommuner, ligesom eksempelvis Region Syddanmark måtte undersøge sine bygninger for PCB. Synderen PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) blev brugt i byggematerialer som f.eks. fugemasse, lim i termoruder og maling fra 1950 og frem til 1977, hvor anvendelsen blev forbudt. Men PCB stod stadig i mange offentlige bygninger. Hvis koncentrationen af PCB var for høj, kunne man øge udluftning og rengøring, men det var også nødvendigt at udskifte byggemateriale med PCB. Årsagen var, at hvis man over en længere årrække udsættes for PCB i høje koncentrationer, kan stoffet forstyrre hormon-, immun- og centralnervesystemet.

På Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har man holdt adskillige konferencer om indeklima og kemikaliers indvirkning. Forskningen viser, at mange moderne kemikalier i vores indeklima, gør os alvorligt syge. Alene de to seneste generationer har vi introduceret mere end 100.000 nye kemikalier. Mange har vist sig mere sundhedsskadelige, end man troede. Det gælder kemikalier i bl.a. byggematerialer, møbler og gulvbelægning, men også fra computere, rengøringsmidler og plastemballage. De senere års forskning i indeklima – bl.a. på DTU – har fokuseret på virkningen af de stoffer, og har blandt andet påvist en sammenhæng mellem øgede sygdomme som astma og allergi og phthalater, der bruges i mange plastprodukter. De seneste 20 år er astma fordoblet. Forskerne overvejer også, om stofferne kan være oktober 2015 / STATSINDKØB / 7


årsag til sukkersyge, fedme og måske autisme. Forskningen viser dermed, at indeklima ikke kun handler om energi og udluftning, men også kemikalier. På DTU har forskningen ført til, at man nu som diplomingeniør kan specialisere sig energi og indeklima design under uddannelsen. De studerende skal bl.a. lære at importere 3d modeller af bygninger i simuleringssoftware for at få vigtig viden om konsekvenserne af design i forhold til indeklima og energiforbrug.

Indeklima er god forretning For de offentlige bygninger, som også er arbejdspladser, viser godt indeklima sig at være en god forretning for de offentlige arbejdsgivere. Al forskning viser, at indeklima har stor betydning for arbejdsmiljøet. Godt indeklima giver mere effektive medarbejdere og begrænser sygefraværet. En lang række faktorer spiller ind på indeklimaet, bl.a. temperatur, træk, fugt, støv, fibre og gasser i luften, skimmelsvampe, dagslys og belysning samt akustik og støj. Adskillige rådgivende ingeniører slår sig derfor i disse år op på at kunne forbedre indeklimaet både ved energirenoveringer og nybyggeri. Det er ligefrem målbart. Energimærkning af offentlige bygninger lovpligtige En del rådgivende ingeniører og energikonsulenter som arkitekter og bygningskonstruktører udarbejder nemlig energimærkning, som er ISO-certificerede til offentlige bygninger herunder i kommuner, på skoler og i offentlige institutioner. Energimærkning af offentlige bygninger er endda lovpligtige. Man får ved energimærkning et overblik over bygningens besparelsespotentiale til brug ved fremtidige renoveringer – og en god ide om, hvordan det vil påvirke indeklimaet. 8 / STATSINDKØB / oktober 2015

Alle nye bygninger skal naturligvis også energimærkes. En mærkning er gyldig i 7 - 10 år og fornyelse kræver bistand fra en bygningssagkyndig, som helst skal være klar med de nyeste digitale værktøjer inden for energimærkning.

Kommuner mangler penge til energirenovering Der er i de fleste kommuner kun sat penge af til almindelig vedligehold og ikke til renovering af bygningerne endsige egentlig energirenovering. Det betyder, at værdien af de offentlige bygninger falder dag for dag. Men før det bliver være rentabelt, skal renovering og energirenovering tænkes i sammenhæng. Energibesparelsen betaler simpelthen for renoveringen – eller dele af en, mener eksempelvis Henrik Garver, som er direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Råd for Sundt Indeklima Rådet for Sundt Indeklima advarer også mod kortsigtede energiløsninger. De mener, at der mangler viden og interesse for et sundere indeklima, når der renoveres og bygges nyt i kommunerne. - Selvom det er bevist, at indeklimaet har betydning for vores helbred, er det alligevel ikke i høj kurs, når der ombygges, renoveres eller bygges nyt. Man bruger mange ressourcer på at energisikre, men energirigtigt byggeri er ikke ensbetydende med sundt indeklima, fastslår rådet i en udtalelse, hvor de opfordrer kommunalpolitikere, administrationer, bygherrer samt fagprofessionelle i byggebranchen, til at tænke indeklima ind i energirenoveringsprojekter og nybyggeri. - Det er vigtigt, at man får tænkt samtlige parametre ind, så folk ikke kommer til at bo i en tæt bygning uden tilstrækkelig ventilation. Det handler om både energiforbrug og rengøring men altså i høj grad også om ordentlig ventilation, påpeger Torben Sigsgaard, som er formand for Rådet for Sundt Indeklima. n

REKORD

i patienter sendt på ­privathospitaler Aldrig før har regionerne sendt så mange patienter videre til private som i første halvår af 2015.

M

ed 71.618 patienter henvist fra regionerne til private hospitaler og klinikker slog 1. halvår 2015 alle hidtidige rekorder: Tallet overgår første halvår af 2010, hvor der blev henvist 68.607 patienter til private- altså cirka 3.000 færre. I alle regioner er der sket en stigning i brugen af private. Region Sjælland tegnede sig med små 20.000 patienter i privatregi for den største stigning: 71 procent flere i år i forhold til 1. halvår sidste år. Region Syddanmark er den region, der sender færrest videre, mens Region Hovedstaden visiterer det største antal patienter. - Aktiviteten er stigende, både på de offentlige sygehuse - og hos private, der får flere opgaver fra det offentlige i de her år. Hjælpen fra private er ofte et godt supplement til de offentlige tilbud. Især i en tid, hvor vi har brug for at få flere patienter udredt og behandlet hurtigt, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner. - Når pris og kvalitet er i orden, ser jeg ikke, at der er noget til hinder for, at vi bruger private. Men vi når nok en

særlig høj vækst i år, fordi vi er i gang med at afvikle ventelister, tilføjer Jens Stenbæk. Bl.a. patienter med svær hovedpine og urinvejslidelser sendes videre til udredning hos private. Dansk Neurologisk Selskab anslog i foråret 2015, at regionerne mangler knap 100 speciallæger til blandt andet at udrede og behandle patienter med nervelidelser. Regionerne har gjort en stor indsats for at leve op til retten til hurtigt udredning, men har erkendt, at trods en stor stigning i effektiviteten på de regionale sygehuse, er efterspørgslen af udredninger steget mere. I første halvår af 2015 har regionerne henvist en fjerdedel flere patienter end første halvår af 2014 og 50 procent flere end for to år siden. Det er primært retten til hurtig udredning, der driver regionernes brug af privathospitalerne. Det kan man se, fordi mellem en tredjedel og halvdelen af patienterne får foretaget en scanning på privathospitalerne (MR-scanning, ultralyd eller røntgen). n


Hold din konference blandt dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse Konventum råder over: 4 auditorier 45 mødelokaler 222 værelser Danmarks bedste frokostbuffet Ubegrænset gratis parkering Konventum er en del af Statens og København Kommunes rammeaftale for konferencefaciliteter.

Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • booking@konventum.dk • konventum.dk


Både politikere og embedsmænd træder i spinaten med jævne mellemrum. Mens det er svært at sætte regler for politikere er det nemmere med embedsmænd, som nu får helt nyt kodeks for såkaldt god opførsel ministerbetjeningen af finansminister Claus Hjort Frederiksen.

10.000 EMBEDSMÆND får nyt kodeks i central­administrationen Finansministeriet offentliggør et nyt kodeks, som uddeles til over 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser – herunder indkøbere . Målet er, at de skal kende deres pligter, når de betjener deres minister.

S

å skal embedsmændene bankes på plads, hvis de ikke kender deres pligter i ministerbetjeningen. Et nyt kodeks til dem alle – også indkøberne - skal bidrage til, at alle embedsmænd i centraladministrationen kender de pligter, de skal leve op til, når de betjener deres minister og løser opgaver i ministerierne. Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger i forbindelse med offentliggørelsen af kodekset. - Embedsmændene i centraladministrationen udfører deres 10 / STATSINDKØB / oktober 2015

arbejde på en professionel og dygtig måde. Men der har været en række enkeltsager, som har sat et kritisk lys på embedsværket. Det er svært at se klare fællestræk i sagerne, men de giver anledning til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at alle chefer og medarbejdere har et solidt kendskab til deres pligter.

Syv centrale pligter Kodekset består af syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, som

udfører ministerbetjening i en eller anden form. • Lovlighed • Sandhed • Faglighed • Udvikling og samarbejde • Ansvar og ledelse • Åbenhed om fejl • Partipolitisk neutralitet Pligterne beskrives og uddybes i kodekset, som uddeles til over 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser. Kodekset bygger på de gældende regler. Det giver en ny, mere enkel og klar

fremstilling af centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. Kodekset kommer som led i det arbejde, som ministerierne i det sidste års tid har igangsat for at fastholde god embedsmandsadfærd. Materialet – som har fået navnet ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII” kan findes på hjemmesiden www.modst. dk/kodexvii. n


NYHED!

Ekstra kilometer er ikke gratis – det er spildtid heller ikke Med OK’s nye app bliver det hele lidt nemmere. Det er bare at indtaste kilometerstanden i app’en, når du tanker på en af OK’s 670 tankstationer. Så kan du følge alle tankninger via vores onlinesystem – og i øvrigt klare kilometeropgørelserne nemt og hurtigt. Med OK’s app kan du være sikker på, at det bliver lidt lettere for alle – både kortbrugere og det administrative personale. Ellers tilbyder vi slet ikke løsningen. For eksempel sparer du tid, fordi du kan finde korrekte og overskuelige rapporter og faktureringer i vores onlinesystem. Tryghed hele døgnet Du får selvfølgelig den samme tryghed, som du kender fra OK’s tankkort. Når du henter OK’s app, har flere tusinde i Danmark allerede testet den, så du ved, at det virker. Desuden kan du frit ringe til vores kundeservice 24 timer i døgnet. Også i weekenden.

www.ok.dk/offentlig

Danmarks største benzinkæde Med flest tankstationer i Danmark får du de korteste køreture og undgår ekstra kilometer. Det betyder også, at du kan få mest muligt ud af din arbejdsdag uden spildtid. Når det kommer til tankkort, har færre kilometer og ekstra tid stor betydning, når du laver det endelige regnestykke. Ring og få en god dialog Har du spørgsmål, eller vil du høre om dine muligheder med OK’s app? Så ring til OK’s udbudskonsulenter Charlotte og Louise.

Charlotte Holze Udbudskonsulent 30 70 59 76 chl@ok.dk

Louise Seehausen Udbudskonsulent 89 32 23 81 lss@ok.dk

55706

Nem og enkel km-indtastning direkte i OK’s app


Greve er nyt trofæ

for Visma i kampen mod KMD

N

år it- og konsulentfirmaet Visma fra 1. december skal håndtere 3.700 lønsedler til de ansatte i Greve Kommune efter at have udkonkurreret KMD er der tale om et nyt trofæ efter en lang, bitter kamp mellem de to store firmaer. Kontrakten mellem Greve og Visma er underskrevet for nylig efter byrådets godkendelse af Vismas tilbud, og parterne ser selvfølgelig frem til et godt samarbejde. Allerede i 2010 tabte eksempelvis Hillerød en sag om KMD,

hvor ordren skulle have været sendt i udbud, afgjorde Klagenævnet for Udbud. Hillerød Kommune skulle nemlig have sendt outsourcingen af sin lønog personaleadministration i udbud i stedet for at indgå kontrakt med KMD. Og Visma stod klar. It- og konsulentfirmaet Visma fik også ret i, at Vesthimmerland Kommune ikke fulgte udbudsreglerne, da KMD fik ordren på et nyt lønsystem. Klagerne fra Visma skulle statuere eksempler og tvinge kommunerne til at respektere EUreglerne for udbud.

Greve trofæ Derfor var ordren vundet over KMD et trofæ for Visma Services Danmark A/S, når de over de næste tre år skal sørge for, at Greve Kommunes 3.700 ansatte

Så skulle lønnen være sikret i Greve med ny it-leverandør.

12 / STATSINDKØB / oktober 2015

får løn hver måned. Eller rettere sagt at deres lønsedler bliver behandlet, og at lønnen udbetales korrekt og til tiden. Byrådet har besluttet, at opgaven med at håndtere lønadministrationen efter 10 år overdrages fra KMD BPO til Visma, der er specialiseret i håndtering af løn-, HR- og regnskabsopgaver både for private virksomheder og for den offentlige sektor. - I Greve Kommune lægger vi vægt på at løse vores opgaver på den bedst mulige måde til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Det betyder på den ene side, at vi gør det på den økonomisk set mest rentable måde, samtidig med at kvaliteten på løsningen af opgaverne skal være i top. Med vores

kontrakt med Visma mener vi, at begge kriterier er opfyldt, og vi glæder os til det kommende samarbejde, siger kommunaldirektør Allan Vendelbo, der har skrevet under på kontrakten sammen med Vismas administrerende direktør June Mejlgaard Jensen.

Fremtidssikret løsning - Hos Visma er vi særdeles stolte over at have vundet udbuddet vedrørende Greve Kommune. Vi glæder os til at bruge vores kompetencer og erfaring som leverandør til det offentlige marked til at levere en effektiv og fremtidssikret lønproduktion, fastslår June Mejlgaard Jensen, som sammen med senior manager Dorte Frigast har udgjort forhandlingsteamet i forbindelse med udbuddet i Greve Kommune. - Lønopgaven for Greve Kommune vil blive varetaget af konsulenter, der allerede arbejder på opgaven for den nuværende leverandør og af Vismas egne konsulenter, der har et stort kendskab til lønbehandling på det offentlige område, fortæller Dorte Frigast, der er ansvarlig for tilsvarende opgaver i andre kommuner. Greve Kommunes lønadministration har sammen med selve IT-lønsystemet været outsourcet til KMD siden 2005. I nuværende udbud er lønadministration udskilt fra udbud om lønsystem, og det blev altså Visma, som med flere end 600 medarbejdere i Danmark skal løse opgaven for Greve Kommune fremover. Opgaven for Greve Kommune starter formelt den 1. december 2015 og løber foreløbig i tre år med mulighed for en to-årig forlængelse. n


Din Meet well,

Montra

4

e well and

at Montra

Meeting

Sleep well

Hotel

stjernede Kursus & Konferenceoplevelser og service i særKlasse

MontraD i nMeeting Meet e Sleep sleep Meet well, Dine well and well Well Well Well AT MONTRA HOTELS

AT MONTRA HOTELS

AT MONTRA HOTELS

★★★★

★★★★

★★★★

Montra Meeting er 4-stjernede kurser og konferencer – og hvis du planlægger dine aktiviteter for 2016 nu, får du det hele til 2015-priser. Med Montra Meeting er du sikret møder, kurser og konferencer med unik service i alle faser af arrangementet. Før, under og efter. Eksempelvis hjælp til transport, udprintning af kursusmaterialer, sparring og planlægning af kursusdagen, pauseaktiviteter, specielle retter til udvalgte deltagere, ture i naturen og morgenløberute i forbindelse med overnatning – og sådan kunne vi blive ved.

Montra Meeting

Planlæg

nu!

Planlæg 2016 mødeaktiviteter nu og få det hele til 2015 priser.

Vi vil kort sagt gerne gøre det nemt for dig. Og enkelt. Så kan I bruge energien på at have fokus på indholdet og få maksimalt udbytte af det faglige.

Montra Hotel Hanstholm

Montra Skaga Hotel

Montra Hotel Sabro Kro

Montra Odder Parkhotel

Ved Vesterhavet og Limfjorden. Fiskeriauktion, Nationalpark Thy, Atlanterhavs- og bunkermuseum.

Ved Vesterhavet og Hirtshals by, Nordsøen Oceanarium, Ørnereservatet, Bunkermuseet.

Tæt ved Aarhus by, men alligevel i landlige omgivelser. Den Gamle By, Tivoli Friheden.

I hjertet af Danmark syd for Aarhus. Tæt på strand, skov og Vilhelmsborg.

T: 97 96 10 44

T: 98 94 55 00

T: 86 94 89 22

T: 86 54 47 44

Chr. Hansens Vej 2 · 7730 Hanstholm

Willemoesvej 1 · 9850 Hirtshals

Viborgvej 780 · 8471 Sabro

Torvald Køhlsvej 25 · 8300 Odder

Member of:

montra.dk

Touché Reklamebureau

Vel mødt hos Montra Hotels


uforpligtende snak.

artner 32

Jydske Energipartner

ergipartner.dk ergipartner.dk

Ingen ved alt - vi ved bare mest

Energi er en stor omkostning i en virksomheds regnskab – vi er den oplagte samarbejdspartner til at finde den rigtige energiaftale. Er timingen af dit energikøb virkelig så vigtigt, som de fleste siger?

Svaret er nej! 14 / STATSINDKØB / oktober 2015

Kontakt Kontakt os for en uforpligtende snak. Jydske Energipartner Tlf. +45 70 60 54 32 CVR: 36091010 9530 Støvring info@jydskeenergipartner.dk www.jydskeenergipartner.dk


Nyt og spændende jysk energi alternativ

Jydsk Energipartner stiller kvalificeret spørgsmålstegn ved den evige fokusering på timingen af energiindkøb

J

ydske Energipartner er måske den eneste uvildig rådgiver på energimarkedet. Vi er et uafhængigt rådgiverfirma og ikke en del af en større spiller, men derimod en virksomhed med en viden kun de bedste sidder med. Vi hjælper din virksomhed med at foretage de rigtige valg i forbindelse med jeres energi indkøb. Vores mål er at sikre din virksomhed den bedste energiaftale. Vi tilbyder at gennemgå din virksomheds nuværende energiaftale, vi analyserer din aftale, giver dig viden om energimarkedet og giver dig den viden, du søger for at gennemskue markedet. Vi foretager analyser af energimarkedet og de tendenser, der er på markedet. Vores analyser sætter vi i perspektiv til din virksomheds energiaftale for at finde frem til den bedste løsning for din virksomhed. Derudover tilbyder vi at syn­liggøre og forklare hvordan, energimarkedet hænger sammen, og hvad du skal være opmærksom på, når du indgår aftaler/kontrakter. Vi er dermed din rådgiver gennem hele forløbet. Mange siger at TIMING er altafgørende på et marked, hvor priserne svinger meget og hurtigt, men NEJ, det er ikke rigtigt. TIMINGEN er IKKE vigtig. Det danske afgiftssystem gør tingene lidt mere indviklede og gør i sidste ende, at det ikke er vigtigt, hvornår du indgår din energiaftale. Det er viden

om, hvordan vores afgifter er skruet sammen, der giver bedre aftaler. Dette er blot et af de elementer vi hos Jydske Energipart-PSO-afgiften? Hvordan udregnes ner tager med i vores analyse af hvilken energiaftale, der passer PSO-afgiften fastsættes på baggrund af en række forskellige faktorer. Forsimplet kan det siges, at hvis elprisen er bedst til den enkelte virksomlav, PSO-afgiften og omvendt. Grunden til dette er, at mange producenter af vedvarende energi i Danmark hedsstiger behov. Det kan være svært og reser lovet en fastpris (indtægt) ved salg af deres el. Årsagen hertil er, at det ikke økonomisk kan løbe rundt at sourcekrævende at gennemskue producere vedvarende energi i Danmark. PSO-afgiften bliver derfor ofte højere, jo lavere elprisen er for at dække energimarkedet betalingen til producenter af vedvarende energi i Danmark. PSO-afgiften bestemmes hvert kvartal. Hvis der er I Jydske Energipartner har vi efterslæb fra kvartalet før indregnes et stort indblik i, hvordan ener- underskuddet i det følgende kvartal. Elprisen bestemmer PSO-afgiften, ud fra blandet andet mængden af vind, gimarkedet fungerer og hvilkevandmagasiner i Norden samt spekulation i markedet. Dermed er det en meget forskellige der erat skabe budgetsikkerhed omkring deres energiomkostninger. svær opgaveenergiaftaler, for virksomheder, på markedet. For eksempel kan og hvordan du bedst sikrer din somhed en bedre energiaftale din virksomhed vælge mellem virksomhed. ved hjælp af vores ekspertise fastpris, spotpris, porteføljepris, og knowhow. Din virksomheds Hvorfor stiger PSO-afgiften og har i afdækket denne? No cure – no pay systempris, CFD afdækning og besparelser er vores succes. Dermange andre ugennemskuelige Vi tilbyder en no cure – no pay med skaber vi en win-win situaPolitisk fokuseres der meget på den grønne omstilling. Ønsket er sparer at vedvarendetion energi i Danmark dække en og mærkelige sammensætninordning. Det vil sige, at gennem voresskal samarbejde. større og større del af elforbruget. Derfor bygges der for eksempel flere og flere vindmøller. Jo flere vindmøller, ger af energiaftalen. Der er fordin virksomhed ikke penge på Ved at lade os tage styringen, delebygges og ulemper vedkan alle. Vi kan risikere vores samarbejde, betaler duer, at vedvarende når det kommer finde der jo højere PSO-afgiften at blive. Årsagen hertil energi ertil foratdyrt at den hjælpe din virksomhed med at ikke en krone for vores analyse bedste energiaftale, kan du i din producere til at konkurrere på markedsvilkår med andre energiformer, så producenterne af vedvarende energi har foretage det rigtig valg. Vi står af jeres nuværende energiaftale. virksomhed koncentrere dig om behov for støtte for, at deres forretning kan løbe rundt. Alt dette kan man læse om i de 2020, 2030 og 2050 planer dermed til rådighed med råd og dine kernekompetencer og drifsom diverse om, regeringer har enerlavet, og somWin-win de også er situation meget enige om at føre ud ten i livet. I 2015 tal giver PSO vejledning hvordan af din virksomhed. gimarkedet sammen, Vores mål er at sikre din virkn afgiften statenerenskruet indtægt på kr. 8.000.000.000,00

PSO udvikling 2008-2015 Jydske Energipartner

40 35 30 25 20 15 10 5 0

PSO

Trend

oktober 2015 / STATSINDKØB / 15


Ny grøn indkøbspris 2015 – i ny grøn indkøbsuge Forum for Bæredygtige Indkøb står bag ny Grøn Indkøbspris – i den nye grønne indkøbsuge 45.

Den nye grønne indkøbspris belønner en vinder for at have gjort noget særligt for grønne, offentlige indkøb. Eksempelvis ved at ved at skabe efterspørgsel efter nye grønne produkter eller ydelser.

DIN LEVERANDØR AF KOPI- OG PRINTUDSTYR Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s er eneleverandør på SKI’s fælleskommunale forpligtende rammeaftale 50.10 Kopi og Print.

Vi har sammensat et spændende produktprogram, som er i tråd med kommunernes digitaliseringsstrategi og med fokus på lav Total Cost of Ownership (TCO). I aftalen tilbyder vi også skræddersyede løsninger og services til optimering af kommunernes daglige dokumenthåndtering, som giver merværdi i form af øget produktivitet, reducerede omkostninger og enklere drift. Læs mere på konicaminolta.dk/SKI eller kontakt Bid Manager Leif Wire på telefon 72 21 21 21. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 • 2620 Albertslund • 72 21 21 21 • www.konicaminolta.dk

16 / STATSINDKØB / oktober 2015


I

Grøn Indkøbsuge i uge 45 giver Forum for Bæredygtige Indkøb en Grøn Indkøbspris til en aktør, der har bidraget ekstraordinært til at fremme grønne indkøb, og alle offentlige og private aktører har frem til 15. september kunnet indstille til prisen. Prisen skal gives for at være ved at sætte et markant volumenmæssigt aftryk med en væsentlig miljøeffekt - eller ved at skabe efterspørgsel efter nye grønne produkter eller ydelser. Eksempelvis hvis hjemmeplejen har droppet benzinbilerne? Eller bliver ådalen plejet med højlandskvæg i stedet for kemikalier. Prisen kan også gives for at udvikle nye, innovative løsninger, der understøtter bæredygtige indkøb f.eks. forretningsmodeller, værktøjer, markedsdialog etc. – Vi ved, at der rundt om i landet er gang i en masse spændende initiativer, som kan inspirere andre til at købe grønt. Derfor håber vi, at rigtig mange

vil søge om blive nomineret, så vi kan få skabt endnu mere synlighed om grønne indkøb, siger Rikke Dreyer, der er formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. Prisen uddeles for første gang i uge 45 under Nordisk Grøn Indkøbsuge. Ansøgningerne vurderes af et panel med medlemmer fra Forums styregruppe: Rikke Dreyer, Miljømærkning Danmark (formand), Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv (næstformand), Susanne Nørlund Munk, Kommunernes Landsforening, Tina Sternest, Dansk Industri samt Line Bech, Miljøstyrelsen Panelet udpeger 3 nominerede, som fra 1. oktober er præsenteret på Forums hjemmeside de. Her kan alle medlemmer stemme om, hvem af de nominerede der fortjener at få prisen. Prisen uddeles på årskonferencen, som afholdes i den grønne indkøbsuge i uge 45 af Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb i fælleskab.

Grøn indkøbsuge holdes i hele Norden Den grønne indkøbsuge skal sætte fokus på, hvordan grønne indkøb kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling, og hvordan man griber arbejdet an i praksis. I ugen kan du blive opdateret med den nyeste viden om bæredygtige indkøb. Grøn Indkøbsuge er et fælles nordisk projekt med støtte fra Nordisk Ministerråd. Udover Danmark deltager også Sverige, Island, Finland og Norge. – Skal vi for alvor nedbringe vores fodaftryk, så er det ved at købe produkter, der har en mindre miljøbelastning i hele værdikæden. Der er heldigvis stigende fokus på den kæmpe miljø- og klimabelastning, der gemmer sig i vores indkøb, men der er stadig mange udfordringer for de indkøbere, der i praksis skal efterspørge de bæredygtige løsninger. Grøn Indkøbsuge skal blandt andet skabe opmærksomhed om værktøjer til bæredygtige indkøb og best

pratice cases. Derfor er vi også rigtig glade for at få mulighed for at bruge indkøbsugen til at dele viden og erfaringer med både danske og nordiske kollegaer, siger Rikke Dreyer. Flere organisationer har allerede sagt god for, at de vil lave arrangementer eller bidrage med faglige oplæg. Tanken er, at der skal være arrangementer i hele landet, så Rikke Dreyer opfordrer alle til at bidrage. På Forums hjemmeside og på LinkedIn kan du løbende finde nyt om Indkøbsugen. Har du eller din organisation spørgsmål eller forslag til arrangementer, faglige temaer eller markedsføringsinitiativer, så er du velkommen til at kontakte Rikke Fischer-Bogason i Sekretariat for Grønne Indkøb på rfb@ planmiljoe.dk. Sekretariatet koordinerer ugens aktiviteter og kan bidrage til planlægning og markedsføring af seminarer og events om grønne og bæredygtige indkøb. n

RH Mereo Kompromisløs ergonomi med innovation og design fra alle vinkler RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens arbejdspræstation. Den er nem at tilpasse til alle personer, uanset fysisk fremtoning. Det gør den både til en helt personlig stol og en stol, der passer i kontorlandskabet til alle. RH Mereos dynamiske system 2PP™ sikrer, at alle får en aktiv siddestilling. Det kræver ikke andet end en simpel justering. RH Mereo kombinerer innovation, funktionalitet og effektivt design. Fra inderst til yderst. Nu får du muligheden for at nyde godt af en perfekt siddestilling. Hele dagen, hver eneste dag. www.rhstolen.dk • tlf 99 50 55 00

oktober 2015 / STATSINDKØB / 17


Budgetforlig lader gode, offentlige byggemuligheder på Bornholm gro frem Det offentlige byggeri på Bornholm kommer ikke til at stå stille og Dansk Byggeri er ret godt tilfreds. Især renovering af kommunale bygninger og vejvedligeholdelsen er nu i fokus.

K

ommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har netop indgået et budgetforlig for 2016, og det er bedre for byggeriet end forventet. Der er blevet plads til udvikling på både velfærdsområdet og på anlægsområdet. Og Dansk Byggeri Bornholm er i år rimelig tilfreds med det netop indgåede budgetforlig. Kommunalpolitikerne har været hjulpet af et højere statstilskud end forventet, og derfor er der ikke de samme nedskæringer, som andre år.

- Der er gode anlægsprojekter i budgettet især indenfor renovering af kommunale bygninger og på vejvedligeholdelsen. Det er vi naturligvis glade for. Vi håber, at opgaverne bliver planlagt og udbudt på en måde, så opgaverne spredes ud over året, og så der bliver tid til at regne tilbud, siger Jens Koefoed, formand for Dansk Byggeri Bornholm, og tilføjer: - Vi har indgået en aftale med regionskommunen om, at de fremlægger en plan for, hvornår

og hvordan de enkelte projekter udbydes. Skolerenoveringen får et løft, og havnene tilgodeses, og det imødeses med spænding, hvordan nedrivningspuljen, hvor kommunen bidraget med 40 % oveni det statslige nedrivningstilskud, bliver fordelt. - Når jeg kører rundt på øen, er der mange bygninger, der trænger til at blive revet ned det gælder nok især privat ejendom. Det kræver ekspertviden at sikre, at en nedrivning både

er miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig, og at den sker på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Vi vil gerne i dialog om, hvordan den proces tilrettelægges, så der kommer mest muligt ud af den budgetpost, siger Jens Koefoed. Dansk Byggeri Bornholm håber og tror på, at medlemsvirksomhederne er konkurrencedygtige, så det bliver bornholmsk arbejdskraft på projekterne. n

lippeøen i Østersøen lader nu andet og mere end planter gro frem mellem klipperne: Der er nye gode muligheder for offentligt byggeri i det nye budgetforlig.

18 / STATSINDKØB / oktober 2015


KÄRCHER GØR FORSKELLEN Ingen rengøringsopgaver er for store eller for små Vi hjælper med de mest optimale og økonomiske løsninger. Kontakt os og lad os i fællesskab finde en løsning på lige netop DIN opgave. www.karcher.dk

TEAMBUILDING 4-STJERNET KVALITET TIL 2-STJERNET PRIS

Vores nye 2016 priser

• Dagsmøde kr. 495,• Kursusdøgn i enkeltværelse kr. 1.395,• Søndag og mandag ydes der 10% rabat i hele 2016 • Kunder med loyalitetsaftaler kan opnå optil 10% i årsbonus.

Konference

Kontakt Heidi, Charlotte, Manuela eller Morten på 63401906, hvis i ønsker at booke kursuslokaler på Fænø Park eller indgå loyalitetsaftale med årsbonus. Alle priser er incl. moms

FRA 2016 ER ØKOLOGISK MORGENBUFFET STANDARD

Teambuilding Fænø Park har egen eventafdeling, der kan hjælpe med både planlægning og gennemførelse af teambuilding arrangementer, temafesester m.m. Teambuilding

Ønsker i tilbud på Teambuilding arrangementer kontakt Event koordinator Ole Rasmussenpå 63401906 eller 29623825

Julefrokost

Ønsker i tilbud på Temafest, julefrokost eller enhver anden fest, så kontakt arrangementschef. Mads Pryssing 63401906 eller 61227562

Oddevejen 8, 5500 Middelfart - Fænøpark.dk - Tlf: 6340 1906 - Reception@fnpark.dk oktober 2015 / STATSINDKØB / 19


Med taget som platform for bæredygtige visioner Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Sådan lyder mantraet hos Eurotag Danmark, der som leverandør af verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt for alvor har formået at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret handling.

A

t grønt byggeri ikke kun er til gavn for klimaet og miljøet, er noget, som direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark, der importerer og distribuerer det bæredygtige tagpapprodukt DERBIGUM, sagtens kan skrive under på. For ham er bæredygtighed i form af såkaldt ’cirkulær økonomi’ baseret på Cradle to Cradle-tankegangen, nemlig også en lukrativ forretningsmodel, hvis potentiale endnu kun så småt er ved at blive udfoldet. DERBIGUM, der pryder en række prestigefyldte bygninger såsom FN Byen, Novos Hovedkvarter og Nationalbanken, er Cradle to Cradle-certificeret, hvilket betyder, at materialerne recirkuleres i et kontinuerligt kredsløb, så spild og affald minimeres. På den måde løber materialecyklussen 'fra vugge til

vugge' i stedet for 'fra vugge til grav'.

God økonomi i genanvendelse - I takt med stigende politiske krav til genanvendelighed og miljøvenlig produktion vokser efterspørgslen også efter byggematerialer, der minimerer det miljømæssige fodaftryk og ligeledes giver plus i det grønne regnskab. Samtidig har både bygherrer, projekterende og rådgivere i stigende grad fået øjnene op for, at de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020 næppe kan realiseres uden en anderledes og langsigtet økonomisk tankegang, forklarer Peter Kranz. Eurotag Danmark har løbende videreudviklet sin grønne profil med en række forretningsinitiativer, der alle har til formål at gøre op med faktorer som kort levetid,

høje driftsomkostninger og ikke mindst spild. Senest har leverandøren udviklet et innovativt returneringssystem, som går ud på, at de ca. 30 tagpapentreprenører opsamler det fraskårne tagpapmateriale, der efterfølgende sendes til fabrikken i Belgien, hvor det anvendes i produktionen af ny bæredygtig tagpap. Sammen med projektets rådgivende part COWI har man fået udarbejdet en beregning, der dokumenterer, at der er grøn økonomi i returneringssystemet, og resultatet er systematisk genbrug af tonsvis af tagpap-rester. - Når økonomien bliver cirkulær, stopper værdiskabelsen på produktsiden i princippet aldrig. Gamle og udslidte materialer og spild fra produktionen bliver værdifulde ressourcer, der kan anvendes i ny produktion igen og igen. Der er et stort forretnings-

Eurotags referenceliste tæller en lang række bæredygtige projekter, f.eks. DERBIGUM-tagløsningen på Novo Nordisks Hovedkvarter.

20 / STATSINDKØB / oktober 2015

Fakta om ­Derbigum: Derbigum producerer verdens eneste Cradleto-Cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum modtog i 2008 EU’s mest fremtrædende miljøpris EMAS. Fabrikkens ISO 14001-certificerede produktionsproces modtog udmærkelsen for et fremtrædende bridrag til nedbringelse af energiforbruget og dermed en reduktion af fabrikkens udledning af drivhusgasser med op til 30 pct.

mæssigt potentiale i at producere på denne måde.

Bidrager positivt til det grønne regnskab Blandt de tagdækkere, som er med til at omsætte idéen om bæredygtigt byggeri baseret på cirkulære principper til lokal handling, er KB Tagpapservice ApS. Henrik Bloch Lauritsen, der sammen med sin far Karl Bloch Lauritsen leder firmaet og de ca. 17 ansatte, fortæller: - DERBIGUM er langt foran konkurrenterne, hvad angår bæredygtige løsninger, og som Tæt Tag-entreprenør føler man sig derfor godt rustet til en fremtid, hvor efterspørgslen efter grønne byggematerialer helt sikkert vil stige, forklarer han og fortsætter: - Via genbrugsordningen sparer vi årligt udgifter til bortskaffelse af ca. 5 tons tagpapaffald, eller hvad der svarer til en fuld container. Samtidig bidrager vi positivt til det grønne regnskab med materiale, som genanvendes til nye produkter, uddyber han. n


Bæredygtig fremtid til ­debat på BUILDING GREEN Årets Building Green-messe sætter fokus på de udfordringer, der opstår i overgangen fra vision til virkelighed. Det sker bl.a. i debat­arrange­mentet ”Det grønne monopol”, hvor politikere, bygherrerepræsentanter og andre brancheaktører disku­terer, om grønt stadig er det nye sort. Messen åbnes med oplæg fra Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt (V).

N

år Danmarks største fagmesse for energirigtigt og bæredygtigt byggeri, Building Green, d. 28.-29. oktober slår dørene op i Forum i København, sker det med fokus på løsninger såvel som udfordringer i forhold til byggeriets grønne omstilling.

Er grønt stadig det nye sort? Igen i år forventes et stort antal besøgende fra forvaltningerne i kommuner, regioner og stat, og messen åbnes med oplæg fra Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt (V). Det populære debatarrangement ”Det grønne monopol” er også i år på programmet. Her vil folketingsmedlemmerne Jens Joel (S) og Martin Lidegaard (R) diskutere dilemmaer og udfordringer i det grønne byggeri med områdedirektør Tom Saxlund fra Nykredit, adm. direktør Bent Madsen fra Danmarks Almene Boliger og direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Skærpede energikrav blandt årets hovedemner Blandt de helt varme emner på årets messe vil være det nye

GLÆD DIG! TIL ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHED INDEN FOR ENERGIEFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI

Samlet på ét sted præsenteres løsninger og produkter, der på forskellig vis bidrager til at nedbringe energiforbruget i både nye og eksisterende bygninger. Den spændende udstilling er kombineret med et aktuelt program med 115 talere på konferencescenen og 25 seminarer. Læs mere og tilmeld dig på www.buildinggreen.eu – der er gratis adgang!

OPLEV BL.A. PÅ HOVEDSCENEN: FREMTIDENS BYGGERI

bygningsreglement, BR15. Specialkonsulent Niels Varming fra Energistyrelsen vil fra hovedtalerstolen fortælle om de nye skærpede energikrav. Rådgiverens betydning vokser Ud over de skærpede BR15-krav nævner Niels Varming frivillige internationale certificeringsordninger såsom DGNB, LEED og BREEAM som eksempler på, at byggeriet bliver stadigt mere komplekst. Dermed vokser ikke mindst rådgiverens betydning: - Jo mere kompleksiteten stiger, jo større bliver behovet for rådgiveren som brobygger, navigatør og oversætter mellem de mange interesser og aktører, som er involveret i byggeprocessen. n

Hans Christian Schmidt, Transport- og bygningsminister

HELHEDSTÆNKNING OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Ulrik Winge, By- og Miljødirektør Frederiksberg Kommune

FREMTIDENS BY VINGE – FRA VISION TIL VIRKELIGHED Thomas Sichelkow, projektchef VINGE Projektet Frederikssund Kommune

GRATIS

28. & 29. oktober 2015 FORUM | København

ADGAN G Husk at tilmelde dig

www.buildinggreen.eu oktober 2015 / STATSINDKØB / 21


Der er nok at debattere, når konferencer og interna­tionale events inden for sund­heds- og velfærdsinnovation samles i Odense i en enkelt uge, kaldet WHINN. Det sker under Week of Health and INNovation 2015 fra den 19. -23. oktober.

VERDENSPREMIERE

på uge med sundheds- og velfærdsinnovation med flere konferencer Regionale, kommunale og nationale aktører går sammen om at samle store konferencer og internationale events inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Odense i en enkelt uge, kaldet WHINN.

R

egionale, kommunale og nationale aktører går sammen om at samle store konferencer og internationale events inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Odense i en enkelt uge, kaldet WHINN. Region Syddanmark vil være Danmarks kraftcenter inden for sundheds- og velfærdsinnovation. En styrke, som også det brede udland har fået øje på. I midten af oktober tager kommunale, regionale og nationale aktører skridtet videre i forhold til at cementere regionens position som kraftcenter med en uge i sundheds- og velfærdsteknologiens tegn. Week of Health and INNovation 2015 – eller slet og ret 22 / STATSINDKØB / oktober 2015

WHINN – er navnet på en uge fra 19. -23. oktober, som er paraply for en lang række events, konferencer og matchmaking, der i forvejen er programsat. Fordelen ved WHINN er, at alle arrangementer samles i én uge og giver de mere end 2.000 forventede deltagere mulighed for at få forskellige velfærdsteknologiske oplevelser med hjem i bagagen. Blandt de syv største programsatte konferencer er blandt andet konferencerne, European Telemedicine Conference, som Odense Universitetshospital er vært for, og Hospital + Innovation, som det nationale markedsføringskonsortium Healthcare DENMARK har ansvaret for. Til sammen forventes op

mod 1.000 deltagere til de to konferencer.

Sundhedsminister og EUrepræsentant er med Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er sammen med Péteris Zilgalvis, Head of Unit, Health and Wellbeing i EU-kommissionen, indbudt til at skyde WHINN i gang. - Der er ingen tvivl om, at vi i Region Syddanmark er lykkedes med at etablere en sundheds- og velfærdsteknologisk klynge, som vækker genklang også i udlandet. Vi er blevet et kraftcenter, som udlandet har øje på og lader sig inspirere af. Kernen i den succes handler netop om klyngesamarbejdet. For sammen står vi stærkere, siger formand for In-

novationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S) og fortsætter: - WHINN skulle gerne bidrage til at cementere den position yderligere og dermed tiltrække flere virksomheder til regionen, så vi kan skabe flere arbejdspladser. WHINN er det første initiativ af sin art nogensinde, og lever ugen op til forventningerne, er planen at gentage succesen årligt. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum bidrager med 450.000 kr. til WHINN, mens Odense Kommune har øremærket en mio. kr. til initiativet. Herudover har en lang række samarbejdspartnere bidraget med arbejdstimer. n


Kommunal økonomi på plads Rammerne for den kommunale økonomi i 2016 er på plads

KL

har afsluttet forhandlinger med regeringen, som fastlægger rammerne for den kommunale økonomi i 2016. Der var (selvfølgelig) svære betingelser for forhandlingerne, fordi regeringen på forhånd havde lagt sig fast på, at kommunerne skal aflevere et såkaldt omprioriteringsbidrag på én procent om året fra 2016 til 2019, hvilket svarer til cirka 2,4 milliarder kroner om året. Det har KL allerede forud for forhandlingerne udtrykt stor bekymring over. KL-formand Martin Damm mener dog, at KL efter de seneste døgns intense forhandlinger har fået et tåleligt resultat for kommunernes økonomi i 2016. - Det såkaldte omprioriteringsbidrag er mildest talt ikke vores kop te. Men vi har nu aftalt, at der tilbageføres 1,9 milliarder kroner til kommunerne i 2016, siger Martin Damm. Statslige love og regler skal forenkles Han fremhæver også, at der fortsat skal være en stærk decentral offentlig sektor, og det bærende princip for samarbejdet mellem stat og kommuner

Specielle lejepriser til stat, kommuner og regioner

som hidtil skal være mål- og rammestyring. Og regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller bindinger på kommunernes mulighed for at prioritere mellem de enkelte områder. Samtidig skal regeringen igangsætte en omfattende forenkling af statslige love og regler. - Det er afgørende for os at Lej kort eller lang sikre og styrke det kommunale vare- og lastvogne, råderum. Kommunalpolitikerne skal fortsat have et meog busser. get stærkt mandat til at sikre borgerne den bedst mulige service og prioritere mellem de forskellige serviceområder, alt efter hvad der tjener borgerne i den enkelte kommune bedst, siger Martin Damm. Statsindkøb_SKI_2015_kvartside_3indrykninger.indd 1 KL får med forhandlingsresultatet gennemført et stort ønske om en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i lyset af den kommende sygehusstruktur med færre akutsygehuse. Regeringen og KL er enige om, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal munde ud i en samlet plan for en udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Ring 70 11 33 55 tid personbiler, mandskabsvogne

Se pressemeddelser fra vores kunder på

11/08/15 11.01

statsindkoeb.dk

Dansk producerede plastkort, printer og tilbehør Se hele vores program på: www.rddata.dk

ID Kort

der kor

bej Medar

t

Kortprinter fra Kr. 4965,ex. moms

n e Hanse Mariannsistent

Tilbehør

Serviceas

nby dustri Danby Invedgade 33 . 3333 Da Danby Ho

RD Data A/S . Værkstedsvænget 6 . 5260 Odense S . Tlf.: 66 19 19 75 . www.rddata.dk . info@rddata.dk

oktober 2015 / STATSINDKØB / 23


Helt ny IKA-udbuds­ skabelon breder sig Tavlen blev visket helt ren i IKA´s skabelongruppe, inden de gik i gang. Og nu er barnet født: En helt ny IKA udbudsskabelon breder sig ud, især i kommunerne. Meningen er, at det hele skal blive mere enkelt og forståeligt for både udbydere og leverandører. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

E

nhver version 2.0 begynder med at viske tavlen ren og tænke det hele forfra for at gøre det så enkelt, brugervenligt og effektivt som muligt. Sådan var det også for IKA´s skabelongruppe med 1012 personer, da de gik i gang i februar 2014 for at nå præcis de mål med en udbudsskabelon, som ifølge gruppen meget gerne må blive standard ikke mindst i alle kommunerne og indkøbsfællesskaberne. Over et år senere var gruppen klar med den nye skabelon, som bestyrelsesmedlem i IKA og jurist i Rebild Kommune, Søren Lysholt Hansen, er særdeles glad for. - Andre og ældre skabeloner sprang rundt i udbudsprocessen. Det gjorde dem svære at forstå. Det her handler om den lige vej for at gøre det nemmere og

hurtigere at arbejde med. Vi har opstillet skabelonen, så den følger udbudsprocessen. Det første i en udbudsproces er selvfølgelig først også i skabelonen, – og til slut står der, hvad der skal ske, når udbuddet er afsluttet, fortæller han. - Den nye udbudsskabelon er opbygget fra bunden. IKA har selvfølgelig haft en udbudsskabelon tidligere – og der findes også andre skabeloner. Men nu har vi lavet en helt ny version, som er disponeret på en anden måde end tidligere. Vi har prøvet at lave den set med både med indkøber- og leverandørøjne, siger Søren Lysholt Hansen.

Skal udbredes mere Skabelonben har været i funktion siden april, men den må i følge IKA gerne bredes endnu mere ud. Foreløbig bliver den

Jurist Søren Lysholt Hansen er en af fædrene til IKA`s nye udbudsskabelon, som har den indbyggede ambition at blive standard for kommunerne.

24 / STATSINDKØB / oktober 2015

blandt andet brugt af Jysk Fællesindkøb med 9 kommuner (hvor også Rebild er med), og den er ved at blive tilrettet i det største indkøbsfællesskab KomUdbud, som bruger den som grundlag for deres skabelon. - Dermed er skabelonen ikke rundt ved alle kommuner endnu. Det er også frivilligt, om man bruger den eller ej. Men vores sigte er, at skabelonen bliver en standard på udbudsområdet og den mest anvendte. Det vil også give den fordel, at så vil tilbudsgivere kende formen fra udbud til udbud, siger Søren Lysholt Hansen, der også barsler med en ny tjenesteydelsesskabelon. Men selv når udbudsskabelonen er kommet videre frem i kommunerne, så bliver den ikke statisk. I forvejen er der arbejdet høringssvar ind i skabelonen, og den er nem at ændre undervejs. - Vi ved også allerede, at vi skal ændre den i forbindelse med vedtagelsen af den nye udbudslov på et eller andet tidspunkt efter årsskiftet, konstaterer Søren Lysholt Hansen.

Ændret flere steder I denne udbudsskabelon version 2.0 er det hele målrettet brugerne blandt indkøbere og leverandører. Den lige vej fremmod et velafsluttet udbud har betydet en hel del og ganske omfattende ændringer. Herunder når det gælder tidsfristerne, som nu er med i starten. - Det første, som man gerne vil vide i et udbudsmateriale, er

tilbudsfristen. Men i de gamle skabeloner var tidsplanen for udbuddet i bilag 1. Dvs. man skulle læse hele udbudsmaterialet først - og så finde bilag 1 inden tidsplanen kom. Samtidig stod tidsplanens forskellige tidspunkter spredt i forskellige afsnit - ofte seks steder - med tilbudsfrist, spørgefrist osv., men ingen samlet tidsplan. Nu er der et samlet overblik i den nye udbudsskabelon, som er i afsnit tre på de første sider.

Skabelonen er også blevet nemmere at læse. - Der har før været en tendens til at gøre sproget mere indviklet end nødvendigt. Man har lavet for mange afsnit, og har bygget på og bygget på. Derfor har det nærmest været oprydningsarbejde, som vi har været på, konstaterer Søren Lysholt Hansen. Det store spørgsmål er, hvordan gruppen fik tid, – for det hele var frivilligt arbejde. Men arbejdet blev uddelegeret i forskellige grupper, inden den samlede skabelongruppe blev klar. Og man kunne se helt præcist, hvem som kunne bruge det. Blandt de mere tvivlsomme brugere af skabelonen er de statslige indkøbere, som er bundet op på regler i Moderniseringsstyrelsen. Derfor er det ikke udpræget dem, som kan tage den nye skabelon helt til sig – endnu. Regionerne bruger den højest sandsynligt heller ikke så meget, - for de har deres egne skabeloner. Men til gengæld viser skabelongruppens sammensætning


Grønt er godt for koncentrations‑ evnen... FAKTA: Sådan ser eksempelvis punkt 3 og 4 ud i IKA´s nye indkøbsskabelon – om tidsplan og håndtering af spørgsmål/svar: 3. Tidsplan Offentliggørelse:

[indsæt dato]

Informationsmøde: (slettes, hvis det ikke afholdes)

[indsæt dato]

Spørgefrist:

[indsæt dato]

Svarfrist:

[indsæt dato]

Tilbudsfrist:

[indsæt dato og klokkeslet]

Indlevering af vareprøver: (slettes, hvis det ikke er relevant) Offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

[indsæt dato] Uge [indsæt ugenr.]

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives. Leveringsstart: [indsæt dato]

4. Spørgsmål

4.1. Informationsmøde  (afsnittet  slettes  hvis  der  ikke  afholdes  informationsmøde)  

Der vil blive afholdt informationsmøde på det tidspunkt, der er oplyst i tidsplanen. Mødet afholdes i [indsæt sted]. [Indsæt evt. dagsorden for mødet]. Referat fra informationsmøde, herunder eventuelle spørgsmål der stilles på mødet, vil blive offentliggjort på samme måde som spørgsmål og svar, jf. pkt. 4.2.

Jo mere grønt, jo større udbytte Sinaturkæden er Danmarks grønneste kæde af konferencehoteller. Det får du stort udbytte af, når du holder din konference på et af Sinatur hotellerne med vores unikke beliggenheder. Førende forskere indenfor indlæringspsykologi har påvist, at koncentrationsevnen og evnen til indlæring er langt større, når man opholder sig i grønne omgivelser. Det sænker pulsen og bringer blodtrykket ned på et mere sundt niveau. Naturen er stressfri zone.

4.2. Spørgsmål  og  svar  

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og rettes til [Alternativ 1: pr. e-mail til: [indsæt navn på ordregivers kontaktperson og e-mailadresse]] [Alternativ 2: til [indsæt navn på ordregivers kontaktperson] gennem [indsæt navn på elektronisk udbudssystem]] Spørgsmål skal stilles inden udløb af den i tidsplanen oplyste spørgefrist. Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via [Alternativ 1: ordregivers hjemmeside [indsæt link til hjemmeside]] [Alternativ 2: [Indsæt navn på elektronisk udbudssystem]].

også noget om målgruppen: Kommuner, forsyningsvirksomheder, selvejende institutioner var alle repræsenterede i gruppen.

Mercell på vej som bruger Mercell er en af de kommende brugere af IKA´s udbudsskabelon. Mercell har over 120 ansatte i Danmark, Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen og Finland og er bindeled mellem indkøbere og leverandører via nationale markedsover-

vågninger, udbudsløsninger og indkøbsværktøjer. Og her vil IKA´s nye udbudsskabelon også komme ind i billedet, oplyser Kenneth Jensen, salgs- og personalechef for Mercell. - Vi kommer til at bruge skabelonen, så der også kan autoudfyldes felter. Generelt er IKA´s skabeloner et super værktøj. Og med den nye skabelon har IKA fat i den lange ende, mener Kenneth Jensen. n

Når vi er i naturen, sænker vi paraderne. Vi får et åbent sind. Vores opmærksomhed ænder sig fra at være styret af omgivelserne til at være spontan. Naturen, bølgeskvulpet fra stranden og det strømmende vand i åen er med til at genetablere evnen til indlæring og koncentration, så alle deltagere får større udbytte af mødet eller konferencen.

Vi er sikre på, forskerne har ret. Prøv os og sammenlign os med jeres erfaringer fra andre steder. Christian Alstrup, Alstrup Vision

Værdierne om natur og klima betyder noget, fordi det passer med mine egne værdier.

Se mere på sinatur.dk En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.


IKA TILBYDER ARRANGEMENTER med højaktuelle emner og erfarne indlægsholdere Aktuelt: 9.-10. + 18.-19. november:

Den nye udbudslov Er du parat til den nye udbudslov? Den nye udbudslov forventes at træde i kraft 1. januar 2016 eller 1. februar 2016. To af landets førende udbudseksperter gennemgår udbudsprocessen trin for trin efter de nye udbudsregler og kommer med praktiske råd, så du er klædt på til at gennemføre udbud efter de nye regler. Du får et indgående kendskab til de nye værktøjer og konkrete input til, hvordan du indarbejder de nye regler i din organisation. 2-dages arrangement. Deltagerpris ekskl. moms: 3495,00 (for IKA-medlemmer) / 4.995,00 (øvrige)

IKA College henvender sig til nye medarbejdere i indkøbsafdelingen og er et samlet forløb bestående af tre moduler, der hvert består af to dag med overnatning. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted. Dagene er opbygget ud fra de udfordringer, man som indkøber har i løbet af en udbudsproces. Underviserne er et kompetent team, der alle har indsigt offentligt indkøb, ud over hver deres fagområde. Søren Hvilsted vil være gennemgående underviser sammen med advokat Sune T. Poulsen.

NYHED! Som noget nyt udbyder IKA nu også modul 4, som er en forlængelse af modul 1-3. I forår 2016 henvender modul 4 sig til de deltagere, som har gennemført modul 1-3 i hhv. 2014 og 2015.

• Leverandør - vurdering, styring, modeller • Forhandling og hvilke værktøjer, der kan anvendes • Forhandlingsmodeller og samarbejdsformer • Projektarbejde

Datoer forår 2016: Deltagerpris ekskl. moms: 13.995,00 • • • •

modul 1: 30.-31. marts modul 2: 20.-21. april modul 3: 18.-19. maj modul 4: 7.-8. marts + 9.-10. marts

Deltagerpris ekskl. moms: modul 1-3; 4.995,00 per modul (rabat på 985,00 ved samlet tilmelding), modul 4; 4.995,00

IKA Akademi er en kompetencegivende uddannelse i indkøb. Faget giver 10 ECTS point. Faget gennemføres på endags- og flerdagsmoduler og afsluttes med mundtlig eksamen. Opstart af næste hold til IKA Akademi er den 12. april. 2016. Når du vælger IKA Akademi, får du: • Viden om indkøbets organisatoriske placering • Strategisk, taktisk og operationel ­indkøb • Værktøjer til analyser og modeller • Indblik i kontraktforhold • Viden om styring af kontrakter • CSR - Miljø og kvalitet

4.-5. februar 2016:

IKA Årskonference To dage på Radisson Blu i Aarhus med mange faglige oplæg og mulighed for at netværke. Leverandører og indkøbere mødes på messen for at diskutere de nuværende og fremtidige vilkår for offentligt indkøb. Dage præget af dialog og faglig inspiration. På ika.dk findes standplanen over forhåndsreserverede og eventuelle ledige stande. Tilmeldingen til konferencen åbner den 7. december 2015, og IKA sekretariatet vil løbende sende nyheder ud omkring program mv.

Se alle IKA’s arrangementer i vores aktivitetskalender på www.ika.dk/aktivitetskalender/

26 / STATSINDKØB / oktober 2015


Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI. Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav. KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale) 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr. 1.645,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagmøde fra kr. 575,SELSKABER 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra 875,- pr kuvert JULEBAL JULEBAL med musik og dans kr. 455,alle fredage og lørdage fra 20. November til 12. December 2015 18:00 Velkomst. Kl. 18:30 DET STORE JULEBORD ”SPUNK PARTYBAND” + DJ i pauserne Overnatning i forbindelse med Julearrangement per person i dobbeltværelse Kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet JULEBORD i eget lokale hver dag fra 30 til 400 personer fra 15. november til Nytår kr. 455 pr person MINIFERIETILBUD I FØLGENDE PERIODER JULEFERIE 14. december til 10. januar dog ikke den 24. og 31. december VINTERFERIE 10. til 25. februar 2 x overnatning, 2 x stort morgenbord, 2 x dagens menu 3 retter eller buffet efter køkkenchefens valg kr. 995,- pr. person i dobbeltværelse. Tillæg: Overnatning lørdag nat samt 2. juledag kr. 140,- pr person. Enkeltværelsestillæg 195,- pr nat. Børn: Under 15 år halv pris i egen seng på forældres værelse. Børn: Under 6 år overnatter gratis i forældres seng, vi har børnemenuer

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

GAVER DER GLÆDER - KØB GAVEKORT ONLINE


22 hoteller med specialpriser til stat og kommune

SMP Magasinpost ID-46709

møder, konferencer og overnatninger i hele danmark Gennem mange års samarbejde med Stat og Kommune ved vi, hvad der skal til, for at dit ophold hos os bliver en succes. Uanset om du skal afholde en stor konference, møder eller blot har behov for at overnatte, står vi klar til at hjælpe dig med din planlægning.

kolde og varme retter til frokost. Dejlige supper og en kæmpe salatbar giver ekstra god energi til resten af dagen. De lækre kager til kaffen er svære at stå for, og hele dagen kan I supplere med frisk frugt.

• • • • •

Vi har alt fra økologisk, hjemmebagt rugbrød, lækre oste, friskskåret pålæg til et væld af

Central beliggenhed i centrum af eller tæt på de største byer Moderne møde- og konferencefaciliteter med plads til op til 1100 mødedeltagere Fri WiFi i alle mødelokaler og på alle værelser Mange af vores hoteller har fri parkering Moderne fitnessfaciliteter Svanemærkede hoteller Tilgængelighed for alle – uanset behov

Kontakt Scandic Meeting Team Ring på telefon 33 48 04 04 eller send mødeforespørgsel til meeting.dk@scandichotels.com. Du hører fra os inden for 4 timer alle hverdage.

scandichotels.dk/meeting

e-post: info@statsindkoeb.dk

Energiniveauet er vigtigt for et godt møde. Vi gør meget ud af at give dig og dine gæster god energi i løbet af en lang mødedag. Derfor tilbyder vi sund og varieret mad, oftest serveret som lækre buffeter, så I selv kan vælge, lige hvad I har lyst til.

Ved adresseændring kontakt venligst Magasinet Statsindkøb

Afsender: Magasinet Statsindkøb, Gl. Jernbanevej 48, 2500 Valby

Hos Scandic får I altid

Møder og konferencer

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement