Page 3

LEDER

Magasinet

STATSINDKØB

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: John Mäenchen Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk John Mäenchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: Chefkonsulent Carsten Nordholt. . . . . . 27 84 31 20 E-mail: cn@statsindkoeb.dk Ekspedition og sekretariat: Gl. Jernbanevej 48 2500 Valby Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk E-mail: annonce@ann-eksp.dk Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S, Hvidovre Oplag: 7.500 33. årgang

Medlem af:

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Statsindkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes lndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark)

DEN DYBE TALLERKEN BEHØVES IKKE OPFINDES FLERE GANGE:

Gør IKA`s nye ­udbudsskabelon til standard

I

regionerne fandtes førhen et væld af systemer for patientjournaler selv om det sagde sig selv, at samme model for alle regionerne ville spare tid og penge. Efter flere års diskussioner kom det meste på plads sidste år, da landets fem regioner koblede deres egne patientjournaler til den fælles, nationale sundhedsjournal, som hver nat bliver opdateret med data fra hele landet. En lignende situation er kun på vej i kommunerne, når det gælder udbud. IKA nu den ambition, at en ny udbudsskabelon bliver standard. Det siger sig selv, at også det vil spare tid og penge for indkøbere såvel som leverandører. Ikke bare fordi IKA´s frivillige har ønsket, at det hele skal blive mere enkelt og forståeligt. Men også fordi samme system betyder, at man kan kopiere en proces fra sted til sted. Over et år tog det for den frivillige gruppe at skabe den nye udbudsskabelon. Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kommunerne ikke gjorde det til en fælles og betalt opgave? I dag er status quo, at selv om skabelonen har været i funktion siden april, så er udbredelsen stadig forholdsvis begrænset til bl.a. Jysk Fællesindkøbs 9 kommuner, og den er ved at blive tilrettet i det største indkøbsfællesskab KomUdbud, som bruger den som grundlag for deres skabelon. Dermed er skabelonen ikke rundt ved alle kommuner endnu. Det er også frivilligt, om man bruger den eller ej. Man kan sige meget godt om frivillighed, men det ville klæde blandt andre KL at bakke tydeligt op om modellen – og med tiden gøre den til en tvungen standard, når den har fundet sin endelige form. Her lurer den nye udbudslov forude som en joker i det spil. Den ventes vedtaget af Folketinget på den anden side af årsskiftet, og derfor giver det god mening ikke at trække modellen ned over hovedet på nogen endnu, hvis de godt lige vil se tiden an. Men et officielt mål og ambition om en udbredelse som standard er et vigtigt signal. Et andet problem er, at der nu er en type skabelon i Staten via Statens Indkøb og Moderniseringsstyrelsen, flere typer skabeloner i regionerne – og nu IKA´s nye udbudsskabelon – ved siden af alle de andre skabeloner, som ikke er standardiserede endnu. Hvem har ambitionen om at lave standardskabeloner til HELE den offentlige sektor – i det omfang typerne af udbud tillader det? En af bevæggrundene for IKA´s nye udbudsskabelon var, at andre og ældre skabeloner sprang rundt i udbudsprocessen, og det gjorde dem svære at forstå. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, når flere offentlige instanser, som alle sammen skal købe blandt andet standardvarer som kuglepenne, rengøringsmidler, papirvarer med mere – udbyder det forskelligt. Dertil kommer så forskellige procedurer, når det sker via indkøbsfællesskaber, SKI, Statens Indkøb og det nye Regionernes Fælles Indkøb, RFI, i både rammeaftaler og ikke-rammeaftaler. Den dybe tallerken behøves ikke opfindes flere gange. Derfor er der god grund til at tage en god ide videre ud i verden og for alvor tage hul på at gøre IKA`s nye udbudsskabelon til standard.

Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

oktober 2015 / STATSINDKØB / 3

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement