Page 23

Kommunal økonomi på plads Rammerne for den kommunale økonomi i 2016 er på plads

KL

har afsluttet forhandlinger med regeringen, som fastlægger rammerne for den kommunale økonomi i 2016. Der var (selvfølgelig) svære betingelser for forhandlingerne, fordi regeringen på forhånd havde lagt sig fast på, at kommunerne skal aflevere et såkaldt omprioriteringsbidrag på én procent om året fra 2016 til 2019, hvilket svarer til cirka 2,4 milliarder kroner om året. Det har KL allerede forud for forhandlingerne udtrykt stor bekymring over. KL-formand Martin Damm mener dog, at KL efter de seneste døgns intense forhandlinger har fået et tåleligt resultat for kommunernes økonomi i 2016. - Det såkaldte omprioriteringsbidrag er mildest talt ikke vores kop te. Men vi har nu aftalt, at der tilbageføres 1,9 milliarder kroner til kommunerne i 2016, siger Martin Damm. Statslige love og regler skal forenkles Han fremhæver også, at der fortsat skal være en stærk decentral offentlig sektor, og det bærende princip for samarbejdet mellem stat og kommuner

Specielle lejepriser til stat, kommuner og regioner

som hidtil skal være mål- og rammestyring. Og regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller bindinger på kommunernes mulighed for at prioritere mellem de enkelte områder. Samtidig skal regeringen igangsætte en omfattende forenkling af statslige love og regler. - Det er afgørende for os at Lej kort eller lang sikre og styrke det kommunale vare- og lastvogne, råderum. Kommunalpolitikerne skal fortsat have et meog busser. get stærkt mandat til at sikre borgerne den bedst mulige service og prioritere mellem de forskellige serviceområder, alt efter hvad der tjener borgerne i den enkelte kommune bedst, siger Martin Damm. Statsindkøb_SKI_2015_kvartside_3indrykninger.indd 1 KL får med forhandlingsresultatet gennemført et stort ønske om en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i lyset af den kommende sygehusstruktur med færre akutsygehuse. Regeringen og KL er enige om, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal munde ud i en samlet plan for en udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Ring 70 11 33 55 tid personbiler, mandskabsvogne

Se pressemeddelser fra vores kunder på

11/08/15 11.01

statsindkoeb.dk

Dansk producerede plastkort, printer og tilbehør Se hele vores program på: www.rddata.dk

ID Kort

der kor

bej Medar

t

Kortprinter fra Kr. 4965,ex. moms

n e Hanse Mariannsistent

Tilbehør

Serviceas

nby dustri Danby Invedgade 33 . 3333 Da Danby Ho

RD Data A/S . Værkstedsvænget 6 . 5260 Odense S . Tlf.: 66 19 19 75 . www.rddata.dk . info@rddata.dk

oktober 2015 / STATSINDKØB / 23

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement