Page 20

Med taget som platform for bæredygtige visioner Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Sådan lyder mantraet hos Eurotag Danmark, der som leverandør af verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt for alvor har formået at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret handling.

A

t grønt byggeri ikke kun er til gavn for klimaet og miljøet, er noget, som direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark, der importerer og distribuerer det bæredygtige tagpapprodukt DERBIGUM, sagtens kan skrive under på. For ham er bæredygtighed i form af såkaldt ’cirkulær økonomi’ baseret på Cradle to Cradle-tankegangen, nemlig også en lukrativ forretningsmodel, hvis potentiale endnu kun så småt er ved at blive udfoldet. DERBIGUM, der pryder en række prestigefyldte bygninger såsom FN Byen, Novos Hovedkvarter og Nationalbanken, er Cradle to Cradle-certificeret, hvilket betyder, at materialerne recirkuleres i et kontinuerligt kredsløb, så spild og affald minimeres. På den måde løber materialecyklussen 'fra vugge til

vugge' i stedet for 'fra vugge til grav'.

God økonomi i genanvendelse - I takt med stigende politiske krav til genanvendelighed og miljøvenlig produktion vokser efterspørgslen også efter byggematerialer, der minimerer det miljømæssige fodaftryk og ligeledes giver plus i det grønne regnskab. Samtidig har både bygherrer, projekterende og rådgivere i stigende grad fået øjnene op for, at de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020 næppe kan realiseres uden en anderledes og langsigtet økonomisk tankegang, forklarer Peter Kranz. Eurotag Danmark har løbende videreudviklet sin grønne profil med en række forretningsinitiativer, der alle har til formål at gøre op med faktorer som kort levetid,

høje driftsomkostninger og ikke mindst spild. Senest har leverandøren udviklet et innovativt returneringssystem, som går ud på, at de ca. 30 tagpapentreprenører opsamler det fraskårne tagpapmateriale, der efterfølgende sendes til fabrikken i Belgien, hvor det anvendes i produktionen af ny bæredygtig tagpap. Sammen med projektets rådgivende part COWI har man fået udarbejdet en beregning, der dokumenterer, at der er grøn økonomi i returneringssystemet, og resultatet er systematisk genbrug af tonsvis af tagpap-rester. - Når økonomien bliver cirkulær, stopper værdiskabelsen på produktsiden i princippet aldrig. Gamle og udslidte materialer og spild fra produktionen bliver værdifulde ressourcer, der kan anvendes i ny produktion igen og igen. Der er et stort forretnings-

Eurotags referenceliste tæller en lang række bæredygtige projekter, f.eks. DERBIGUM-tagløsningen på Novo Nordisks Hovedkvarter.

20 / STATSINDKØB / oktober 2015

Fakta om ­Derbigum: Derbigum producerer verdens eneste Cradleto-Cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum modtog i 2008 EU’s mest fremtrædende miljøpris EMAS. Fabrikkens ISO 14001-certificerede produktionsproces modtog udmærkelsen for et fremtrædende bridrag til nedbringelse af energiforbruget og dermed en reduktion af fabrikkens udledning af drivhusgasser med op til 30 pct.

mæssigt potentiale i at producere på denne måde.

Bidrager positivt til det grønne regnskab Blandt de tagdækkere, som er med til at omsætte idéen om bæredygtigt byggeri baseret på cirkulære principper til lokal handling, er KB Tagpapservice ApS. Henrik Bloch Lauritsen, der sammen med sin far Karl Bloch Lauritsen leder firmaet og de ca. 17 ansatte, fortæller: - DERBIGUM er langt foran konkurrenterne, hvad angår bæredygtige løsninger, og som Tæt Tag-entreprenør føler man sig derfor godt rustet til en fremtid, hvor efterspørgslen efter grønne byggematerialer helt sikkert vil stige, forklarer han og fortsætter: - Via genbrugsordningen sparer vi årligt udgifter til bortskaffelse af ca. 5 tons tagpapaffald, eller hvad der svarer til en fuld container. Samtidig bidrager vi positivt til det grønne regnskab med materiale, som genanvendes til nye produkter, uddyber han. n

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement