Page 12

Greve er nyt trofæ

for Visma i kampen mod KMD

N

år it- og konsulentfirmaet Visma fra 1. december skal håndtere 3.700 lønsedler til de ansatte i Greve Kommune efter at have udkonkurreret KMD er der tale om et nyt trofæ efter en lang, bitter kamp mellem de to store firmaer. Kontrakten mellem Greve og Visma er underskrevet for nylig efter byrådets godkendelse af Vismas tilbud, og parterne ser selvfølgelig frem til et godt samarbejde. Allerede i 2010 tabte eksempelvis Hillerød en sag om KMD,

hvor ordren skulle have været sendt i udbud, afgjorde Klagenævnet for Udbud. Hillerød Kommune skulle nemlig have sendt outsourcingen af sin lønog personaleadministration i udbud i stedet for at indgå kontrakt med KMD. Og Visma stod klar. It- og konsulentfirmaet Visma fik også ret i, at Vesthimmerland Kommune ikke fulgte udbudsreglerne, da KMD fik ordren på et nyt lønsystem. Klagerne fra Visma skulle statuere eksempler og tvinge kommunerne til at respektere EUreglerne for udbud.

Greve trofæ Derfor var ordren vundet over KMD et trofæ for Visma Services Danmark A/S, når de over de næste tre år skal sørge for, at Greve Kommunes 3.700 ansatte

Så skulle lønnen være sikret i Greve med ny it-leverandør.

12 / STATSINDKØB / oktober 2015

får løn hver måned. Eller rettere sagt at deres lønsedler bliver behandlet, og at lønnen udbetales korrekt og til tiden. Byrådet har besluttet, at opgaven med at håndtere lønadministrationen efter 10 år overdrages fra KMD BPO til Visma, der er specialiseret i håndtering af løn-, HR- og regnskabsopgaver både for private virksomheder og for den offentlige sektor. - I Greve Kommune lægger vi vægt på at løse vores opgaver på den bedst mulige måde til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Det betyder på den ene side, at vi gør det på den økonomisk set mest rentable måde, samtidig med at kvaliteten på løsningen af opgaverne skal være i top. Med vores

kontrakt med Visma mener vi, at begge kriterier er opfyldt, og vi glæder os til det kommende samarbejde, siger kommunaldirektør Allan Vendelbo, der har skrevet under på kontrakten sammen med Vismas administrerende direktør June Mejlgaard Jensen.

Fremtidssikret løsning - Hos Visma er vi særdeles stolte over at have vundet udbuddet vedrørende Greve Kommune. Vi glæder os til at bruge vores kompetencer og erfaring som leverandør til det offentlige marked til at levere en effektiv og fremtidssikret lønproduktion, fastslår June Mejlgaard Jensen, som sammen med senior manager Dorte Frigast har udgjort forhandlingsteamet i forbindelse med udbuddet i Greve Kommune. - Lønopgaven for Greve Kommune vil blive varetaget af konsulenter, der allerede arbejder på opgaven for den nuværende leverandør og af Vismas egne konsulenter, der har et stort kendskab til lønbehandling på det offentlige område, fortæller Dorte Frigast, der er ansvarlig for tilsvarende opgaver i andre kommuner. Greve Kommunes lønadministration har sammen med selve IT-lønsystemet været outsourcet til KMD siden 2005. I nuværende udbud er lønadministration udskilt fra udbud om lønsystem, og det blev altså Visma, som med flere end 600 medarbejdere i Danmark skal løse opgaven for Greve Kommune fremover. Opgaven for Greve Kommune starter formelt den 1. december 2015 og løber foreløbig i tre år med mulighed for en to-årig forlængelse. n

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement