Page 10

Både politikere og embedsmænd træder i spinaten med jævne mellemrum. Mens det er svært at sætte regler for politikere er det nemmere med embedsmænd, som nu får helt nyt kodeks for såkaldt god opførsel ministerbetjeningen af finansminister Claus Hjort Frederiksen.

10.000 EMBEDSMÆND får nyt kodeks i central­administrationen Finansministeriet offentliggør et nyt kodeks, som uddeles til over 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser – herunder indkøbere . Målet er, at de skal kende deres pligter, når de betjener deres minister.

S

å skal embedsmændene bankes på plads, hvis de ikke kender deres pligter i ministerbetjeningen. Et nyt kodeks til dem alle – også indkøberne - skal bidrage til, at alle embedsmænd i centraladministrationen kender de pligter, de skal leve op til, når de betjener deres minister og løser opgaver i ministerierne. Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger i forbindelse med offentliggørelsen af kodekset. - Embedsmændene i centraladministrationen udfører deres 10 / STATSINDKØB / oktober 2015

arbejde på en professionel og dygtig måde. Men der har været en række enkeltsager, som har sat et kritisk lys på embedsværket. Det er svært at se klare fællestræk i sagerne, men de giver anledning til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at alle chefer og medarbejdere har et solidt kendskab til deres pligter.

Syv centrale pligter Kodekset består af syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, som

udfører ministerbetjening i en eller anden form. • Lovlighed • Sandhed • Faglighed • Udvikling og samarbejde • Ansvar og ledelse • Åbenhed om fejl • Partipolitisk neutralitet Pligterne beskrives og uddybes i kodekset, som uddeles til over 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser. Kodekset bygger på de gældende regler. Det giver en ny, mere enkel og klar

fremstilling af centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. Kodekset kommer som led i det arbejde, som ministerierne i det sidste års tid har igangsat for at fastholde god embedsmandsadfærd. Materialet – som har fået navnet ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII” kan findes på hjemmesiden www.modst. dk/kodexvii. n

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 5-2015  

Statsindkøb 5-2015  

Advertisement