__MAIN_TEXT__

Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 4 / AUGUST 2017 / ÅRGANG 35

OPP-PROJEKT I ROSKILDE TIL FØRSTE NYE HØJSKOLE SIDEN 1969

NY STRØM FLEKSIBILITET

EFTERLYSES

PÅ KOMMUNERS OG REGIONERS INDKØB

AF ELBILER

TIL STATENS INDKØBS NYE HOTEL- OG KONFERENCEAFTALER

UDSTILLINGEN HAVE & LANDSKAB ÅBNER SNART


Magasinet

STATSINDKØB &

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: info@statsindkoeb.dk . . . . . . . . . 43 43 31 21 Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 35. årgang

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­ købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

LEDER

Jamen, så giv da lidt fleksibilitet i Statens hotel- og konferenceaftaler

M

an ser for sig alle statsansatte gå taktfast i samme retning, når de skal indlogere sig på allerede fastsatte hoteller eller mødes i de samme og allerede fastsatte konferencecentre. Statsaftalerne for hotelovernatning og konferenceudbud har ofte været til debat – også her i magasinet. Men der tegner sig et nybrud, hvor fleksibilitet efterlyses blandt leverandørerne i den ganske rigide udbudsform, som gør alle ens, og hvor leverandørernes tid går alt for meget med mere eller mindre uforståelige skemaer og krav. Også ansatte i afdelinger i eksempelvis Statens styrelser, som skal leve med de forpligtende aftaler, har ganske anonymt overfor magasinet her efterlyst større råderum. Ikke prismæssigt, for det er rimeligt nok, men til selv at disponere noget mere. Det er muligt fleksibiliteten ikke kommer lige med det samme, viser svar fra Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen, som offentliggøres her i bladet. Men som de revolutionære sagde i gamle dage: Man skal ikke være bange for at løbe panden mod en mur. Hvem siger, at det er muren som holder? Bornholm er eksempelvis lukket land for statsansattes møder, overnatninger og konferencer fordi øen ikke lever op til krav om helårsåbent, hvad den lokale Horesta-afdeling selvfølgelig synes er både urimeligt og ufleksibelt. Det virker helt oplagt, at Folkemødets succes må inspirere til en lempelse og større realitetssans på det område. Og så er der for længst gået nye jerntæpper ned over grænserne i Øresund og mod Tyskland – trods mulige besparelser, da hotel- og restaurationsmomsen over grænserne kun er på henholdsvis 12 og 7 procent foruden ofte billigere grundpriser uden skatter. Skal Staten midt i Det indre Marked lave protektionisme, når skatteborgerne kan slippe billigere i grænseområderne, hvor transporttiden ikke vil betyde så meget? Her kunne vi sagtens lukke op for bedre integration, som også er dagsordenen, når de officielle skåltaler holdes i netop grænseområderne. Den 21. august lukkede det for leverandørtilbud til Statens konferenceaftale. Men som omtalt her i magasinet er forud gået stor spørgelyst med undren og kritik fra Horesta-medlemmerne af en rigid aftale, hvor fleksibilitet efterlyses. Det vil smitte af på Statens hotelaftale til næste sommer i 2018, som utvivlsomt vil få samme tur. Spørgsmål om muligheder for tilbud på søsterhoteller fra samme kæde, svære skemaer når det gælder én eller to til overnatning, undren over meget faste grænser for, hvad et plenumrum er - og krav til færdiggjorte renoveringer ved årsskiftet viser, at skemalægningen og de firkantede rammer er gået for vidt. Man skal tage med, at selv om man er på en statsaftale, så har man ingen garanti for kunder. Det er på tide, at man kommer leverandørerne mere i møde og nøjes med anbefalinger fremfor så faste rammer. Et prisloft er tilstrækkeligt sammen med en kategorisering af, hvem der udfylder en række minimumskrav – samt en angivelse af en favørpris til Staten. Den pris vil der konkurreres på under alle omstændigheder, og i kommunerne og regionerne går det fint med at lade de ansatte bestemme mere. Vil det sætte branchen i stå? Afgjort ikke. Se blot hvor hårdt der kæmpes også om at yde bedste service ved årets Møde & Event Awards, der uddeles i hele otte kategorier efter indstilling fra landets møde- og eventplanlæggere.


DIN ULTIMATIVE AFTALEPARTNER Vælg mellem 4 landsdækkende offentlige indkøbsaftaler med SKI 03.13 samt Moderniseringsstyrelsen. Gå på opdagelse i markedets bredeste udvalg med 82 spændende leverandører. Hent det 130 siders store inspirationskatalog til offentlige aftaler på holmris.dk

Tel.: (+45) 56 21 67 07 · info@holmris.dk

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 3


”Jeg kan slet ikke forestille mig at gå tilbage til fysiske tankkort.”

57856

Nickolai Knudsen, projektleder, Aalborg Varme

Med OK’s nye digitale styringsværktøj kan du nemt tildele dine kollegaer mobil-tankkort og deaktivere dem lige så hurtigt. Og det er altafgørende, når du vil spare tid – tid til administration og tid på vejene. Ring til os på 89 32 23 99 og hør, hvordan du kommer godt i gang med OK’s app og få mobil-tankkort.

ok.dk/offentlig


LÆS I DETTE NUMMER

Fleksibilitet efterlyses til Statens Indkøbs nye hotel- og konferenceaftaler

6

Der er efterlysninger af fleksibilitet til Statens Indkøbs nye hotel- og konference­ aftaler. Det viser mange spørgsmål og undren før der netop i august blev lukket for leverandørtilbud til Statens konferenceaftale. Stor spørgelyst emmer af undren og kritik fra Horesta-medlemmerne af en rigid aftale, at det vil smitte af på Statens hotelaftale til næste sommer i 2018. Bl.a. VIL Bornholm med næste gang – for øen ønsker knap så faste krav til helårsåbent på øens hoteller. Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen varsler i svar til Magasinet Stat og Kommune Indkøb endnu ikke ændringer. Læs side 6

OPP-projekt i Roskilde til første nye højskole siden 1969 Årets Roskilde Festival gav godt 17 mio. kr. til udlodning, hvilket siden 1970'erne betyder, at Roskilde Festival har genereret over 320 millioner kroner. Overskuddet er afgørende for bygning af Danmarks første nye højskole siden 1969. Sammen med fonde fra bl.a. RealDania og A.P. Møller har Roskilde Kommune selv givet 53,5 mio. kr. i et OPP-projekt omkring Roskilde Festival Højskole, som nu er kommet i fuld gang.

12

Læs side 12

Ny strøm på kommuners og regioners indkøb af elbiler Der er nyt håb om gennembrud for de offentlige elbilindkøb. I sær efter en nedsættelse af elbilafgiften, som gav ny strøm til indkøb af elbiler. Også opfyldelsen af Københavns plan om at hæve andelen til 85 % miljøbiler, nye SKI-udbud fra september og nye samarbejder over grænserne peger i retning af flere offentlige elbiler. De fleste kommuner i Region Hovedstaden er nu positive over for elbiler, siger Kåre Albrechtsen, som er sekretariatschef for Copenhagen Electric.

23

Læs side 23

Rekordmange udstillere melder sig under fanerne på Have & Landskab 17 275 virksomheder og organisationer har nu købt en stand på den grønne branches største fagudstilling. Dermed er udstillerrekorden fra 2015 allerede slået, og udstillingsleder Dina Overgaard er godt tilfreds

32

Læs side 32

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 5


Efterlysning af fleksibilitet til Statens Indkøbs nye hotel- og konferenceaftaler For kort tid siden lukkede det for leverandørtilbud til Statens konferenceaftale. Men forud er gået stor spørgelyst, som emmer undren og kritik fra Horestamedlemmerne af en rigid aftale, hvor fleksibilitet efterlyses. Det vil smitte af på Statens hotelaftale til næste sommer i 2018. Bl.a. VIL Bornholm med næste gang – for øen ønsker knap så faste krav til helårsåbent på øens hoteller. Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen varsler i svar til Magasinet Stat og Kommune Indkøb endnu ikke ændringer.

Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

Løbet er kørt for konferenceaftalen, som har fået de sidste tilbud, mens hotelaftalerne – der ofte er afhængige af netop konferencerne – står tilbage. Og der efterlyses større fleksibilitet.

6 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017


H

otel Balka Strand tæt på Nexø på Bornholm ligger i et roligt, fredet område ved skov og strand. Alt er i ét plan og fint til bl.a. møder og konferencer, men er man som offentlig indkøber underlagt Statens Indkøbs konference- og hotelaftaler er det lukket land at booke til møder og konferencer på øen - til stor fortrydelse for Bornholms Horesta-afdeling. Herunder fra formanden, Benny Schou, som også er den ene del af værtsparret på Balka Strand. Benny Schou ønsker nogle langt mindre rigide, statslige indkøbsaftaler, der ikke udelukker hele Bornholm fra statsaftalerne - som tilfældet er nu. Ønsket om mindre rigide aftaler har han til fælles med mange andre hotel- og konferencedirektører blandt Horesta-leverandørerne. Det viser spørgelysten på første trin af totrinsraketten, nemlig udbud af konferenceaftaler. Spørgelysten viser, at Statens Indkøb må regne med en yderligere massiv strøm af spørgsmål – også når det gælder andet trin af raketten med hotelaftalen næste år i 2018.

Det hele strammer til nu – i to trin For begge aftaler, hotel- og konferenceaftalen, gælder, at det begynder det at stramme til eftersom de er ved at udløbe. I konferenceaftalen samler staten oplysninger om faciliteter og priser fra de konferencecentre og hoteller, der vil være værter for Statens mødeog konferenceopgaver. Fristen til leverandørerne for at indgive tilbud til den aftale er netop rindet ud den 21. august 2017 kl. 12.00. Trin 2 kommer med den nye standard hotelaftale: I forvejen har Staten på den gamle aftale

tildelt 101 kontrakter på indkøbsaftaler for hotelophold i Danmark. Og den er forpligtende for Statens ansatte. Aftalen trådte i kraft i 2015 og er forlænget helt frem 31. december 2018. Dvs. leverandørerne skal igennem samme tilbudsmølle næste år i 2018 med hotelaftalen som de skulle her i år med konferenceaftalen. Der ingen planer om at lægge udbuddene samtidig, meddeler Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen. – Selv om det ville spare leverandørernes tid for som regel handler det om de samme udbydere,

Statens Indkøb: Ingen store ændringer Magasinet Stat og Kommune Indkøb har stillet en række spørgsmål til Statens Indkøb om bl.a. mulige ændringer i aftalerne. Silas Bøcher Knudsen, fuldmægtig hos Statens Indkøb, har svaret – og ændringerne er til at overse: Sidste frist for modtagelse af tilbud på den nye Konferenceaftalen var 21. august 2017. Er der undervejs sket ændringer i krav til konferencefaciliteter på den nye aftale? - Kravene i den nye Konferenceaftale er fastsat specifikt i forbindelse med det igangværende udbud og er udarbejdet på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vurdering af kundernes behov under inddragelse af input fra den statslige ekspertgruppe tilknyttet udbuddet. Udbuddet på hotelovernatning skal laves senest efter sommer 2018. Der kommer ikke udbud af nye konferencefaciliteter oveni til den tid? Eller forventer I nye parametre i det kommende hoteludbud i forhold til tidligere udbud – herunder nye krav – eller ændring i geografisk spredning?

Stor spørgelyst efter fleksibilitet Hvor meget debat de to aftaler kaster af sig blandt leverandørerne viser det hidtidige udbudsmateriale, der har listet 41 detaljerede spørgsmål op til den nye konferenceaftale.

Spørgsmål efterlyser fleksibilitet – 6 eksempler Flere spørgsmål efterlyser direkte mere fleksibilitet. Her seks eksempler på spørgsmål, som forskellige Horesta-medlemmer har stillet: • Jeg vil høre om det er muligt at afgive tilbud på søsterhoteller fra vor kæde som dog ikke er blevet kontaktet direkte med udbudsmaterialet? (Uddrag svar: En tilbudsgiver, som afgiver flere tilbud, må ikke afgive kombinationstilbud). • Vedrørende priser for overnatning, skriver i at vi skal udfylde prisen for overnatning pr. deltager pr. nat i celle EF66 - spørgsmålet er så om I ønsker en pris for en deltager i enkeltværelse eller en pris pr. deltager i dobbeltværelse, altså underforstået hvis der bor 2-personer i dobbeltværelset? (Uddrag svar: Der skelnes ikke imellem enkelt- og dobbeltværelser - dvs. at et enkelt- og et dobbeltværelse tæller lige meget). • Hvis man har et plenumlokale til 200 personer, skal man så anføre det, hvis man ikke vil sælge det til én person? (Uddrag svar: I celle C36 er intervallet ”101-250 personer ved stoleopstilling” anført. Et plenumlokale med plads til 200 personer vil blive anført i dette interval, såfremt tilbudsgiver vælger at tilbyde lokalet på rammeaftalen. Plenumlokalet vil således kunne bookes til mellem 101 og 200 personer.) • Kan ét rum både være et grupperum og et plenumrum? (Uddrag svar: Det er kun tilladt at tælle det samme areal én gang.) • Må en kunde vælge et grupperum som plenumrum? (Uddrag svar: Delbare rum kan kun angives som enten i opdelt eller sammenlagt form og enten som plenumlokale eller grupperum.) • Kan man afgive tilbud, hvis renoveringen af ens konferencested først slutter til april 2018? (Uddrag svar: Det følger af Rammeaftalens punkt 14.1, at ”Denne rammeaftale træder i kraft den 1. januar 2018” Fra denne dato skal leverandørerne kunne leve op til alle Krav i rammeaftalen.) Spørgsmålene viser, at selv om konferenceaftalen nu ikke står til at rokke, så er der lagt i ovnen til mere debat om hotelaftalen næste år.

› august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 7


- Standard-hotelaftalen løber frem til den 31. december 2018. Der er endnu ikke taget stilling til, om aftalen genudbydes som en del af Statens Indkøbsprogram. Konferenceaftalen løber frem til 31. december 2017 og genudbydes på nuværende tidspunkt som led i 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Den nye Konferenceaftalen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018 og er gældende frem til den 31. december 2019, medmindre Moderniseringsstyrelsen vælger at gøre brug af en eller flere indlagte optioner om forlængelse, hvorved aftalen i alt kan forlænges med virkning til den 31. december 2021, lyder svaret fra Silas Bøcher Knudsen.

Bornholm, Bornholm, Bornholm med trist smag Som nævnt er Bornholm udelukket fra de to aftaler lige nu. Det har Statens Indkøb også en officiel forklaring på mht. hotellisten: - Der blev udbudt en delaftale for Bornholm (delaftale 5). Den blev imidlertid aflyst, da Moderniseringsstyrelsen kun modtog 2 tilbud på delaftalen, og der blev efterspurgt 7 hoteller på Bornholm. Der er således ikke opnået den ønskede kapacitet og den ønskede konkurrence om at blive leverandør på rammekontrakten, fastslår Moderniseringsstyrelsen/Statens Indkøb. På Bornholm giver det en trist smag i munden hos Benny

Har I regnet på, hvad det betyder af tab, at Bornholm ikke er med på statsaftalerne? - Nej, vi har ikke sat tal på. Men mange hoteller er med i fælles indkøbsforeninger, så det burde være nemt at fylde op.

Schou og Bornholms Horestaafdeling. - Selvfølgelig synes jeg vi skal med i aftalerne. Men en del trak næsen tilbage, da vi var udfordret af krav om, at der skulle være helårsåbent på hotellerne. Det er kun tilfældet på et par hoteller i Rønne her på Bornholm, siger Benny Schou til Magasinet Stat og Kommune Indkøb. I anså altså kravene for rigide til at gå med i aftalen? - Ja, der skal altså ikke mange bookinger til før vi åbner for møder eller konferencer på hvilket som helst tidspunkt af året. Men hvis der er tomt, så er der ingen grund til at holde åbent. Vi vil meget gerne være med og have fleksible aftaler.

Ra

mm

Betyder Folkemødets succes noget for om I fremover kan komme med på statsaftalerne? - Det håber jeg. Der er rigtigt meget off spin. Folkemødet er blevet til en god historie for os på Bornholm. Det betyder, at folk vil være mere villige til at komme herover på øen både privat og med statslige konferencer og møder, mener Benny Schou.

ea

fta

le

fo

rS

tat e

n&

Kb

hs

Ko m

mu

Konferencer i unikke omgivelser Bliv inspireret af dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse 4 smukke auditorier • 45 unikke mødelokaler • 222 værelser • 300.000 kvm skov, park og strand til outdoor møder • Ubegrænset gratis parkering • Danmarks største private kunstsamling • Populær og overdådig frokostbuffet... Konventum har det hele Konventum • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk • booking@konventum.dk

8 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

ne


LY T B E D R E - T Æ N K ST Ø R R E

JA OG de måske 2 vigtigste ord lige nu

INSPIRATIONS SEMINAR 1. DECEMBER 2016 08.30-13.00 BY M O S E H E G N I NVITE R E R DI G T IL E T U NI KT O G S P Æ NDE NDE S E M IN A R Hvordan yder man

exceptionel service og gør teams stærkere.

Hvad siger tendenserne

om nye læringsmetoder og hvordan kan du implementere dem.

Hvorfor har Bymose

Hegn lært af deres nye service koncept JA OG.

På dagen vil der være masser af inspiration og ny viden. Du får mulighed for at

Synlig Service

vi Siger JA Og ... har fokus på din sikkerhed ... har gratis parkering ... har masser af udenomsplads

prøve JA OG af og samtidigt få nogle nemme, enkle øvelser med hjem.

PROGRAM 08.30 - 09.00 Morgenkaffe, registrering og mulighed for networking. 09.00 - 09.15 Velkomst v/direktør Hanne Funch Gründler fra Bymose Hegn. 09.15 - 10.00 Bliv inspireret og få ny viden omkring tendenser indenfor teams, læring og møder. 10.00 - 10.15 Pause og networking. 10.15 - 12.00 Workshop ved Jens Carlsbæk & Majbritt Sandberg. 12.00 - 13.00 Tapas & rundvisning på Bymose Hegn.

... er en del af rammeaftalerne ... serverer den lækreste mad ... vi ses!

Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Tel +45 48 79 84 00 bymose@bymosehegn.dk • bymosehegn.dk


www.fsb-cologne.com

NY UDBUDSMODEL:

Photo of Beijing Stadium: © Arup, Chris Dite

Hvad skal ind – sol eller vind?

Regeringen har skrevet energipolitisk Danmarkshistorie og vil afprøve en helt ny udbudsmodel, hvor sol og vind i 2018 og 2019 konkurrerer om at levere mest grøn strøm for sammenlagt ca. 1,3 mia. kr. svarende til ca. 200 MW. Regeringen vil her efter sommerferien indbyde til politiske forhandlinger.

FRIRUM. SPORT. BAD.

KØLN, 07.-10.11.2017 INTERNATIONAL FAGMESSE FOR FRIRUM OG SPORTS- OG BADEANLÆG

SPAR TID, SPAR PENGE! køb adgangskort online nu:

www.fsb-cologne.com/tickets

Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tel. +45 45 505655 Fax +45 45 505027 messe@intermess.dk

10 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

FSB_2017_Anzeige_Stat_Kommune_Indkob_90x270mm_DK.indd 1

D

anmark er blandt verdens bedste til at levere grøn energi. Men som Energikommissionen anbefalede for nylig, er der brug for et skifte væk fra håndholdte støtteordninger og over til en mere markedsbaseret udbygning med vedvarende energi, der tager sit udgangspunkt i teknologineutralitet. Derfor vil regeringen nu skrive energipolitisk Danmarkshistorie og afprøve en helt ny udbudsmodel, hvor sol og vind i 2018 og 2019 konkurrerer om at levere mest grøn strøm til den laveste pris for sammenlagt ca. 1,3 mia. kr. svarende til ca. 200 MW. - Vi skriver energipolitisk Danmarkshistorie med denne udbudsmodel. For første gang nogensinde lader vi sol og vind konkurrere mod hinanden

01.08.17 15:30

om at levere mest muligt grøn strøm til danskerne for sammenlagt ca. 1,3 mia. kr. ved et udbud i 2018 og i 2019. Hidtil har det været sådan, at vi fra politisk side har bestemt, hvor meget vedvarende energi vi vil have fra en bestemt teknologi. Og så har vi betalt for det. Nu vender vi bøtten om og spørger markedet, hvor meget vedvarende energi det kan levere for en bestemt pose penge. Jeg forventer en skarp konkurrence mellem sol og vind, og jeg er meget spændt på at se, hvad der bliver budt ind med, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Overgangsordning Foruden regeringens forslag om teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 og i 2019 forventes det, at flere landvindmølleprojekter når


- Jeg forventer en skarp konkurrence mellem sol og vind, og jeg er meget spændt på at se, hvad der bliver budt ind med, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Foto: www.jeppebnielsen.com

Photo: Per Gunnarsson

at nettilslutte inden udløbet af den nuværende støtteordning til vind, ”25-øren”, den 21. februar 2018. Derudover indgår der i regeringens forslag en overgangsordning for de land-

vindmølleprojekter på ca. 43 MW, der risikerer at komme i klemme i klagesystemet, hvilket betyder, at disse også potentielt vil kunne nettilslutte efter støtteordningens udløb.

I dag er udbygningen af vedvarende energi i Danmark understøttet af mange forskellige støttesatser og særordninger, hvor den enkelte teknologi har sine egne særlige vilkår. Faktisk opereres der i dag med over 30 forskellige støttesatser til elproduktion fra vedvarende energi. Det er meget lidt gennemskueligt, det giver uventede budgetoverskridelser, og det sikrer ikke mest vedvarende grøn energi for pengene. På baggrund af Energikommissionens anbefalinger om at lave en mere markedsbaseret, teknologineutral og konkurrencepræget udbygning med vedvarende energi ønsker regeringen et mere simpelt og harmoniseret system, hvor målet først og fremmest er at sikre mest mulig grøn omstilling for pengene ved at lade markedskræfterne slå igennem. - Den nye udbudsmodel skal gerne være en god generalprøve på, hvordan vi kan lade

teknogierne konkurrere mod hinanden og sikre mest mulig grøn omstilling for pengene, inden vi skal implementere en ny energiaftale. Her bliver målet at dække mindst halvdelen af danskernes energibehov med vedvarende energi i 2030, hvilket vil kræve en massiv udbygning med ny vedvarende energi. Derfor skal vi høste erfaringer nu og sikre os, at vi får mest muligt grøn omstilling for pengene, siger Lars Chr. Lilleholt. Regeringen vil her efter sommerferien indbyde til politiske forhandlinger med Folketingets partier med henblik på at finde politisk opbakning til et nyt støttesystem til vind og sol.

HÅG SoFi mesh Det ideelle valg HÅG SoFi mesh med netryg bygger på markedsførende teknologi og flot æstetik og er en siddeløsning med et godt design, suveræn komfort og uendelig fleksibilitet. HÅG SoFi mesh er designet med henblik på at skabe energi hos brugeren og hjælpe med at øge fokus og det generelle velvære. HÅG SoFi mesh viderefører HÅG-traditionen med at skabe bevægelse for brugerne og gøre livet mindre ordinært. Det er sådan, vi hylder bevægelse. www.hag.dk • tlf 99 50 55 00

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 11


OPP-projekt til første nye højskole siden 1969

Årets Roskilde Festival gav godt 17 mio. kr. til udlodning, hvilket siden 1970'erne betyder, at Roskilde Festival har genereret over 320 millioner kroner. Overskuddet er afgørende for bygning af Danmarks første nye højskole siden 1969. Sammen med fonde fra bl.a. RealDania og A.P. Møller har Roskilde Kommune selv givet 53,5 mio. kr. i et OPP-projekt omkring Roskilde Festival Højskole, som nu er kommet i fuld gang.

R

oskilde Kommune har investeret i OPP-projektet Roskilde Festival Højskole, som denne sommer for alvor er kommet i gang i det offentlige private samarbejde der betyder, at Danmarks første nye højskole siden 1969 er færdigbygget og kan åbne i januar 2019. Højskolen opføres i et område i Roskilde, som kaldes Musicon – med bl.a. den navnkundige gade Rabalderstræde - og

hvor bl.a. Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur og hovedsædet for Roskilde Festival – ligger. Tidligere var det et industriområde med bl.a. en betonfabrik, der kunne ses fra Holbækmotorvejen, men Roskilde Kommune har længe villet bygge videre på den årlige kulturbegivenhed. Alene i år kom 100.000 betalende gæster i festivalugen, som for Roskilde Kommune er blevet et varemærke uden lige. - Uanset regn i flere dage!

Møde i centrum til særlige statspriser Dagsmøde med fuld forplejning kun 525 kr. pr. pers. Overnatning i enkeltværelse kun 840 kr. pr. pers.

På konferencecenter Højstrupgård kombineres sjæl, varme og historie med de nyeste tekniske faciliteter og et spændende kreativt køkken. Konferencecenter Højstrupgård er et ideelt valg til mange varierende arrangementer. • KONFERENCE • GOLF • STRATEGIMØDE • KOKKESKOLE • VINSMAGNING • BRYLLUP Ejler Jensens Vej 1 · 3000 Helsingør Tlf. +49 76 66 66 · www.hojstrupgaard.dk info@hojstrupgaard.dk

12 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

Lige ved Københavns Hovedbanegård Reserveres på info@hebron.dk · www.hebron.dk


GAVER DER GLÆDER KØB GAVEKORT ON LINE

Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI. Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav. KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale) 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr. 1.745,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagmøde fra kr. 575,SELSKABER 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra 935,- per kuvert JULEBAL med musik og dans alle fredage og lørdage fra 17. November til 9. December 2016 18:00 Velkomstdrink Kl. 18:30 DET STORE JULEBORD Musik og Dans Bandet ”Witness” Spiller op til dans+ DJ i pauserne Kr. 475,- per person Overnatning forbindelse med Julebal: Per person i dobbeltværelse Kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet tillæg for enkeltværelse kr. 250,Det store JULEBORD i eget lokale fra 30 til 400 personer fra 15. november til Nytår kr. 455 pr person AKTIVITETER Saltvandspool & sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart. Parken, haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk


Konferencer Møder Hotel Propellen i Billund Lige midt i Jyllands hjerte

- Små 3 kilometer fra Billund Airport, 20 min. fra motorvej E45, E20, og Midtjyske Motorvej samt en halv times kørsel i bus fra Vejle Togstation.

Vi rummer dig og dine...

- 94 værelser, firestjernet konference- og hotelfaciliteter der er i en klasse for sig med bl.a. nyrenoverede, stilrene og rummelige værelser, 14 mødelokaler, konferencesekretariat, indendørs swimmingpool, boblebade, sauna, fitness rum, restaurant, bar... og et udsøgt køkken. Ved store konferencer kan I få eget konferenceafsnit med egen indgang, konferencesekretariat med PC og printer, AV-udstyr, grupperum, m.m. Konferencekapacitet op til 150-200 deltagere.

Små events

- Vi byder på forskellige events og aktiviteter til teambuilding, når hovedet skal luftes eller deltagere rystes sammen. Et break med LEGO® leg, en tur på travbanen eller en fakkeltur med velkomstdrink i skoven er nogle af de populære aktiviteter som er på programmet.

Tryghed

- Det giver tryghed for resultatet, når den, der skal planlægge en stor konference, har den samme medarbejder med hele vejen, hvilket også omfatter selve arrangementet, hvor I har direkte kontakt til konferenceafdelingen. Nordmarksvej 3 7190 Billund 75 33 81 33 mail@propellen.dk www.propellen.dk

14 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

I år gjaldt det blandt 180 ›koncerter store navne som Arcade Fire og Foo Fighters og yngre kunstnere som The XX, Lorde, Solange og The Weeknd, men det er hæren af 30.000 frivillige, som Roskilde Kommune med højskolen vil bygge videre på – godt hjulpet af overskuddet ved årets Roskilde Festival, som forventer at kunne donere over 17 millioner kroner til kulturelle og velgørende formål, og siden begyndelsen i 1970'erne har Roskilde Festival genereret over 320 millioner kroner til udlodning.

OPP med flere deltagere Der er gået flere års arbejde forud med at rejse den nødvendige finansiering til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. A.P. Møller Fonden og RealDania gav de sidste nødvendige midler til højskolens opførelse, hvis samlede budget er 160 mio. kr. Heraf har Roskilde Festival forpligtet sig på at bidrage med 34,5 mio. kr. De øvrige bidragsydere er netop Roskilde Kommune (53,5 mio.), RealDania (50 mio.) og A.P. Møller Fonden (20 mio.). Hertil kommer bevillinger fra Knud Højgaards Fond (1 mio.) samt øremærkede midler til inventar fra Tuborgfondet (1 mio.). Højskolen etableres som en kostskole under Højskoleloven, og den får plads til over 100 elever fordelt på forårshold og efterårshold af henholdsvis fem og fire måneders varighed. Det verdenskendte hollandske arkitektfirma, MVRDV, har sammen med københavnske COBE arkitekter tegnet højskolen i og omkring en eksisterende fabrikshal, hvor der fremover vil være læring i udvikling af kulturelle og sociale begivenheder med fag inden for kommunikation, ledelse, arkitektur, design og musik. Højskolens nye bygning bliver bygget op omkring skellettet af den gamle industrihal. Vægge og tag fjernes, så det kun er søjler og de store spændbetonspær, der står tilbage.

- Vi tror på, at en højskole kan medvirke til at udklække fremtidens aktive unge medborgere og sende dem ud i samfundet med lyst og evne til at skabe værdi for andre end sig selv, hvilket også er nogle af de værdier, som vi har for festivalen, påpeger Steen Jørgensen, bestyrelsesformand for Foreningen Roskilde Festival. Også Jesper Nygård, adm. direktør i RealDania, er begejstret: - Højskolelivet, en fantastisk læring fra Roskilde Festivals erfaringer med frivillige og ildsjælene og det fællesskab, der kommer til at fylde Roskilde Festival Højskole, bliver vigtige elementer i udvikling af den nye Musicon-bydel. Højskolen er derfor en oplagt nabo til festivalen og rockmuseet. Det er vi i RealDania meget glade for at kunne støtte op omkring. Desuden vil projektet i den grad kunne være inspiration for andre som et eksempel på, hvordan tomme industribygninger og anlæg får nyt liv som del af en helhedsorienteret byudvikling. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde (S), håber, at unge fra hele Skandinavien vil mødes på højskolen og uddanne sig i frivillighed og medborgerskab. - Højskole handler grundlæggende om forståelse og respekt for demokratiet og om i fællesskab at skabe nye løsninger. Roskilde Festival er kendt for nytænkning, bæredygtighed og stort socialt engagement. Jeg glæder mig utrolig meget til at opleve en moderne byhøjskole i samme ånd, og jeg er sikker på, at skolen vil blive banebrydende i sin måde at arbejde på, mener Joy Mogensen.


Så er vi igen offentligt tilgængelige

Hos DGI-byen er vi glade for være tilbage på statsaftalen. Vi er så glade, at vi har oprustet og budt velkommen til en erfaren kapacitet, som er blevet fast kontaktperson på de offentlige kunder. Mød Michael Sørensen …

Hvorfor har du valgt DGI-byen? Der er flere grunde, heldigvis – og måske er det netop den bedste grund: Hele pakken. Og så er jeg også tiltrukket af det faktum, at vi er lidt anderledes – DGI-byen leverer oplevelser tilbage til samfundet gennem udstillinger, events, sportsaktiviteter m.m. Her skiller vi os ud fra andre, og det er samtidig meningsfyldt.

Hvordan adskiller offentlige kunder sig fra private? I bund og grund handler det om at levere det rette produkt til den rette pris. Og så kan der være features, som er særligt vigtige for en

kunde, uanset om det er privat eller offentligt. Hos os kan det være, at vi giver noget tilbage til samfundet, men det kan naturligvis også være mere lavpraktisk – at vi har erfaringen, er fleksible mht. størrelse eller vores gode beliggenhed mellem storbyen og Kødbyen. Vel at mærke med gode transport- og parkeringsforhold. Uanset hvilken arrangementstype, er det vigtigt for mig, at lytte til kundernes behov, så vi sammen kan skabe et værdifuldt arrangement for arrangøren og ikke mindst gæsterne. Michael Sørensen kommer fra hotel- og rejsebranchen og er uddannet HD fra CBS. Du kan kontakte Michael på T/ 2835 9309 eller på E/ mso@dgi-byen.dk.


DI: Al offentlig it skal i udbud til private Regeringen bør konkurrenceudsætte alle offentlige it-opgaver. Det gælder også Statens it. Sådan lyder det i nyt udspil fra Dansk Industris branchefællesskab DI Digital. Regeringen forventes at lancere en ny it-strategi for staten netop her efter sommerferien. DI vil beskytte itvirksomhederne mod ”offentligt opgavetyveri”: - I stedet for at løse opgaverne selv i styrelsen ”Statens it” foreslår vi, at man giver virksomhederne mulighed for at byde ind. Det er ikke en offentlig kerneopgave at drive datacentre og vedligeholde itsystemer, siger branchedirektør Adam Lebech, DI Digital.

Et godt sted at blive klogere. punktum.

V

i gør alt hvad vi kan, for at skabe de bedste rammer om dit kursus. Men vi kan jo ikke gøre for, at vi ligger med en af landets bedste udsigter. At vi serverer et koldt glas hvidvin og god mad, mens solen går ned over Lillebælt. Og at du nok føler dig så godt tilpas, at du ind imellem tænker, at du er på ferie. Så nogle gange må du selv tage ansvar. Og sige til dig selv, at du skal tage dig sammen. Ikke bare falde hen og nyde stedet og atmosfæren. For når alt kommer til alt, er du her jo for at blive klogere.

SEVERIN Skovsvinget 25 5500 Middelfart Telefon 63419100 severinkursuscenter.dk

• 76 lyse værelser • 14 undervisningslokaler • 15 grupperum • Statsaftale 2017

16 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

DøgnMØDE

1.421,i enkeltværelse inkl. moms

DAGMØDE

450,inkl. moms

D

I mener, at der er penge at spare på driften af de offentlige it-systemer. Her er regeringen i gang med at samle hovedparten af statens it-drift og vedligeholdelse af systemer i styrelsen ”Statens it” frem mod 2021. - I stedet for at løse opgaverne selv i styrelsen ”Statens it” foreslår vi, at man giver virksomhederne mulighed for at byde ind. Det er ikke en offentlig kerneopgave at drive datacentre og vedligeholde it-systemer. Her er det sund fornuft, at man ser, om markedet kan tilbyde bedre og billigere løsninger, end hvis man skal opbygge det i staten, siger branchedirektør Adam Lebech, DI Digital. DI ønsker at få sat en stopper for ulige konkurrence fra skattefinansierede offentlige virksomheder og for en stadig mere udbredt tendens til opgavetyveri. - Vi foreslår, at regeringen gør op med, at det offentlige konkurrerer på ulige vilkår med private virksomheder i udvikling, drift og vedligehold af itsystemer. Talrige undersøgelser viser, at man får bedre kvalitet og billigere priser ved at konkurrenceudsætte løsningerne, siger Adam Lebech. DI skønner, på baggrund af tal fra bl.a. KL, at der alene i kommunerne er opgaver til en værdi af godt en mia. kr. indenfor it og tele, som ikke bliver konkurrenceudsat, viser opgørelser fra bl.a. KL. Tælles stat og regioner med i regnestykket vil potentialet stige yderligere, da kommunerne er den aktør, der

er længst fremme med konkurrenceudsættelse.

Ny strategi kommer Regeringen forventes at lancere en ny it-strategi for staten netop her efter sommerferien. Adam Lebech hilser velkommen, at regeringen sætter fokus på, hvordan staten bliver bedre til styring af det offentlige itområde. Der er dog behov for, at regeringen også lægger op til at konkurrenceudsætte større dele af it-området i staten. - Regeringen bør i sin kommende strategi indføre et princip om, at it-udvikling og drift i det offentlige skal konkurrenceudsættes, og det gælder også den del, der er samlet i styrelsen ”Statens it”, siger Adam Lebech. - Hvis regeringen i endnu højere grad end i dag giver virksomheder mulighed for at byde ind med løsninger på udviklingsopgaver, kan vi både få større innovation i den offentlige it-udvikling og spare skattekroner, siger Adam Lebech. DI Digital sender nu sit udspil om konkurrenceudsættelse af offentlig it til minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Hensigten er, at forslagene i udspillet kan indgå i det videre arbejde med statens it-strategi. - I branchen ser vi frem til at bidrage til at føre den nye itstrategi for staten ud i livet. Det er samtidig en oplagt anledning til at konkurrenceudsætte større dele af statens it-udvikling og -drift til private it-leverandører, siger Adam Lebech.


Vi

l e d n er e

t a t S af

n e l a t saf

Med udsigt til fordybelse, nærvær og kreativitet

13 moderne konference- og mødelokaler med AV-udstyr i topklasse

58 værelser - heraf 22 Seaside værelser med egen altan eller terrasse

Kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

• •

Gratis parkering

Masser af hyggekroge og lounge områder

Hjemmelavet mad med fokus på økologi og lokale råvarer

Fitnessrum med professionelt udstyr

Kun 1-times kørsel fra København

Slyngelstue med bar og billard

Optimale rammer for udfordrende teambuilding øvelser

S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


Når udbuddene der startes i sommerferien har afleveringsfrister, der ligger inden sommerferien er slut eller i den første uge efter sommerferien tvinges de private virksomheder til at hoppe i arbejdstøjet, mens det offentlige holder fri, siger Malene Jæpelt, der er politisk konsulent hos Dansk Erhverv. Foto: Lizette Kabré

Det offentlige skal blive bedre til at planlægge ­udbud uden om ferien Udbud midt i sommerferien har været et tilbagevendende problem, der giver dårlig konkurrence. Dansk Erhverv glæder sig over, at det offentlige i år er blevet bedre til at planlægge udbud, men der er fortsat plads til forbedringer.

F

eriestemningen er overstået i det offentlige. Men ikke alle kunne slappe af og nyde ferien. Private virksomheder var tvunget ud af solen og om bag skærmene. Inden store dele af det offentlige stemplede ud og gik på ferie, blev der igangsat 170 udbud. Det er et fald fra sidste år, hvor det offentlige nåede at igangsætte 195 udbud inden ferien. ”Der er som udgangspunkt ikke noget galt i at offentliggøre ud-

bud i sommerferien, så længe fristen tager hensyn til, at de fleste, både i det private og i det offentlige, holder ferie i skolernes sommerferie,” siger Malene Jæpelt, der er politisk konsulent hos Dansk Erhverv.

Gavner borgerne Det offentlige er blevet bedre til at tage hensyn til sommerferien i år. En ny undersøgelse fortaget af Dansk Erhverv viser nemlig, at af de 170 udbud, som det of-

18 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

fentlige nåede at sætte i gang, inden de gik på sommerferie, havde 61% en hensigtsmæssig frist. Dermed er vi tilbage til de gode takter fra 2015, hvor det var 60% af udbuddene, der havde uhensigtsmæssige frister. Dansk Erhverv anser en acceptabel frist for virksomhederne, som en frist der ligger minimum en uge efter, sommerferien er slut. ”Vi er rigtig glade for at konstatere, at det offentlige har planlagt udbuddene bedre denne som-

mer. Det er både sund fornuft og professionelt. I sidste ende handler det om at få de bedste tilbud og derigennem sikre, at vi får mest muligt for skattekronerne. Det sikrer god planlægning og passende frister, som gavner alle parter, også borgerne i sidste i ende,” siger Malene Jæpelt.

Kortere frister – dårligere tilbud Når udbuddene der startes i sommerferien har afleverings-


frister, der ligger inden sommerferien er slut eller i den første uge efter sommerferien tvinges de private virksomheder til at hoppe i arbejdstøjet, mens det offentlige holder fri. ”For virksomhederne betyder korte frister, at de kan få vanskeligt ved at få eksempelvis nøglemedarbejdere med ind over udarbejdelsen af tilbuddet, fordi de oftest holder ferie i skolernes sommerferieperiode. Og det resulterer altså i sidste ende desværre i dårligere tilbud til det offentlige,” siger Malene Jæpelt. ”Uforudsete hastesager, som man ikke planlægge kan selvfølgelig opstå. Hastesager kan forekomme. Men jeg har svært ved at forestille mig, at næsten 40 procent af alle udbud er hastesager. Der er plads til forbedringer. Man ved jo godt, hvornår supportaftaler for ens it systemer udløber og derfor skal fornyes. Man behøver heller ikke

Udbud annonceret i de 2. første uger af skolernes sommerferie (uge 26-27, 2017) Antal udbud i alt:

170

Ikke acceptabelfrist i skolernes sommerferie eller ugen efter:

66

Acceptabel frist en uge efter skolernes sommerferie:

104

Fakta om data

(39%)

(61%)

Kilde: udbud.dk, samt Dansk Erhvervs egne beregninger

være synsk for at vide, at der nok bliver behov for snerydning til vinter,” forsætter Malene Jæpelt. Opgørelsen er lavet med afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal, udbud. dk, og omfatter udbud, der er annonceret i de to første uger af skolernes sommerferie (dvs. uge 26-27), og som har frist for tilbud i sommerferien eller ugen efter sommerferien slutter. Til

sammenligning var alene 35-39 pct. af samtlige udbud annonceret i 1. uge og 2. uge af sommerferien indenfor den ”acceptable” frist (en uge efter sommerferien) i 2012-2014. I 2015 var det hele 60% af udbuddene, der havde acceptable frister i 2015, men desværre holdt den positive udvikling ikke i 2016, hvor kun 48% af udbud havde en acceptabel frist.

Opgørelsen bygger på dataudtræk for uge 25 og 26 af annoncer af udbud fra www.udbud.dk, som er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal. Pr. 1. april 2012 har alle ordregivere været forpligtet til at benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, ligeledes offentliggøres alle danske EU-udbud på hjemmesiden. Pligten følger af bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af offentlige vare-og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform.

KO N FER EN CE V E D H AV E T

GIV PLADS TIL NYE TANKER *NB* TISVILDELEJE STRANDHOTEL HAR STATSAFTALE

www.strand-hotel.dk, Tisvildeleje Strandhotel, Hovedgaden 75, 3220 Tisvildeleje, tlf. + 45 48 70 71 19, kontakt@strand-hotel.dk

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 19


EU´s grønne blomst er fyldt 25 år – og kriterierne til indkøb er fulgt med Det ser måske ikke ud af meget, det mælkebøttelignende grønne og blå logo. Men i 25 år har EU’s miljømærke Blomsten drevet det globale marked i en mere bæredygtig retning og samtidig gjort det lettere at være miljøvenlig forbruger - og offentlig indkøber. Princippet er enkelt: Det handler om at gøre det nemt for den offentlige indkøber og forbrugeren at vælge grønt, når toiletpapir, elektronik og rengøringsmidler købes ind. Produkter, der er blandt de mest bæredygtige i klassen, kan gøre sig fortjent til EU-Blomsten, og alt fra vaskeklude til vandrehjem er blandt de 40.000 varer og tjenester i EU, der

har fået en Blomsten-certificering. Danmark har været med i alle 25 år og har gødet jorden for, at Blomsten er blevet en bred, frivillig og troværdig mærkningsordning, som forbrugere kan stole på. Og forbrugerne har nu for alvor taget mærket til sig. I 2010 kendte 29 % af danskerne Blomsten, mens tallet i 2016 var steget til 44 %. Bæredygtighed i bred forstand Det er altafgørende, at indkøbere og forbrugere kan stole på, at mærket betyder maksimal miljøvenlighed. Derfor vurderes miljøpåvirkningen på hele det Blomst-mærkede produkts rejse, fra råmateriale til det kasseres af slutbrugeren. Det sikrer, at mil-

MØDE I FØRSTE RÆKKE

de miljømærkede produkter, og dem, der skal anvende dem. Selvom mærket er fyldt et kvart århundrede, er kriterierne fulgt med markedets udvikling. Kravene revideres løbende, så de hele tiden er på forkant med, hvad producenterne kan levere. Når der sælges flere varer med Blomsten, bliver det billigere og nemmere for producenterne at I 25 år har EU’s miljømærke producere bæredygtigt, og så kan Blomsten drevet det globale kravene skærpes yderligere og marked i en mere bæredygtig være med til at bane vejen for retning og samtidig gjort det mere bæredygtighed på det konlettere at være miljøvenlig forventionelle marked. bruger - og offentlig indkøber. EU-Blomsten er med sine 25 år altså stadig en vigtig spiljøbelastningen ikke skubbes fra ler i arbejdet for et bedre miljø en fase til en anden, eksempelvis og klima og for en europæisk fra produktion til forbrug, for at omstilling til større miljømæssig skjule den reelle miljøbelastning, bæredygtighed. Ved at lægge EUforklarer Lisbeth Engel Hansen Blomsten i indkøbskurven skåner fra Miljømærkning Danmark: man natur og miljø, passer på - Produkter med EU-Blomsten egen og andres sundhed, sparer lever op til skrappe miljøkrav i på jordens ressourcer og viser alle relevante faser af produkomtanke for fremtidens klima. tets livscyklus. Herved mindskes Og det helt uden, at man behøver det samlede aftryk på miljø og at sætte sig ind i komplicerede klima. Der er derfor krav til f.eks. miljøproblematikker og lange varekæders fodaftryk. energiforbruget ved produktion EU-Blomsten er sammen med af papirprodukter, eller til hvor Svanemærket Danmarks offimeget el det kræver at bruge sine cielle miljømærker. I Danmark elektriske og elektroniske produkter. Derudover derKommune skrappe er det Miljømærkning Staterog januar 2017 Danmark, krav til kemikalier til gavn for der har ansvaret for EU-Blombåde miljøet, dem, der fremstiller sten og Svanemærket.

Totalleverandør til den offentlige sektor

Dagsmøde med alt inklusive Fra 495,Dagmøde og Sjællands bedste udsigt pr. person Vi er på statens konferenceaftale

O N N FF EE R E N C E C E N T E R KK O

A / S

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

+45 5819 4515 | mail@kobaek-strand.dk | kobaek-strand.dk | Kobækvej 85 | DK 4230 Skælskør

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

20 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017


Tank op med ny energi og bliv klar til mødet - på Danmarks aktive konferencecenter

• 4-stjernede faciliteter - midt i Trekantområdet

4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

• Komplette løsninger på alle størrelser og typer af arrangementer • Stor erfaring med planlægning og afvikling - én kontaktperson • TIMEOUT - aktivt pausekoncept

• Restaurant med kulinariske oplevelser af lokale råvarer

BOOK JERES NÆSTE MØDE, KURSUS ELLER KONFERENCE HOS OS PÅ 7586 5533

• Gratis el-opladning af biler

Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten · vingsted.dk

• Egen eventafdeling med uanede muligheder • 187 værelser med WIFI og over 500 gratis p-pladser

VI ER STOLTE AF AT VÆRE KOMMET PÅ PODIET... Med en placering som nr. 2 i Region Syddanmark er vi med på rammeaftalen vedr. indkøb af konferencefaciliteter.


Debatindlæg Det offentlige skal blive bedre til at købe kreative rådgivningsopgaver Af politisk konsulent i Dansk Erhverv og sekretariatschef i Public Relations Branchen Daniel Møller Jensen

N

år sommerferien er ved at være et overstået kapitel, skal mange kreative rådgivningsvirksomheder igen til skrivebordet for at udforme tilbud på offentlige udbudte opgaver inden for bl.a. PR og kommunikation. Men det er ikke helt uden problemer. For udbuddene, som de fungerer i dag, giver virksomhederne så store udfordringer, at det ofte ender i dårligere løsninger. Derfor skal det offentlige blive bedre til at udforme udbud af kreative rådgivningsopgaver. Det er med god grund, at offentlige myndigheder bruger mange penge på at købe rådgivning inden for PR- og kommu-

nikation. For når det offentlige samarbejder med private rådgivningsvirksomheder højner det kreativitet og innovation – og skaber ganske enkelt bedre løsninger til gavn for os alle. Sagen er bare den, at der er store udfordringer for kreative rådgivningsvirksomheder, når der skal udformes et tilbud på en offentlig opgave. Sågar fungerer de offentlige udbud af PRog kommunikationsopgaver på et niveau, der skræmmer flere virksomheder fra overhovedet at udforme et tilbud. De kreative rådgivningsvirksomheder bruger væsentligt flere ressourcer på at udarbejde et tilbud til offentlige myndig-

22 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

heder, end servicesektoren som helhed gør. Det er egentlig ikke så overraskende. For når en offentlig myndighed sender fx en adfærdskampagne i udbud, så er der tale om en relativ omfattende opgave, der kræver et stort forarbejde, mens det kan være lettere at byde ind på fx leverance af mad til en offentlig myndighed. Samtidig mødes de kreative rådgivningsvirksomheder af et komplekst udbudsmateriale med specifikke og detaljerede proceskrav. Det koster ressourcer for virksomhederne og fremmer ikke ligefrem kreativitet og innovation. Jeg påstår ikke, at der er

nogen lette løsninger. Men et godt sted at starte er dialogen. Dansk Erhverv opfordrer offentlige myndigheder til at gå i dialog med de kreative rådgivningsvirksomheder. Det vil give bedre indblik i markedet, som kan kvalificere udbuddet og tilbuddene. Ligeledes opfordres der til at undlade detaljerede proceskrav, for i stedet at lade det være op til rådgivningsvirksomhederne at anvende de metoder, de finder hensigtsmæssige. Det sikrer, at innovation og kreativitet får lov at blomstre. Og det vil komme både virksomhederne og det offentlige til gode.


Kåre Albrechtsen, som er sekretariatschef for Copenhagen Electric, melder om stigende interesse for offentlige elbiler.

NY STRØM

på kommuners og regioners indkøb af elbiler Der er nyt håb om gennembrud for de offentlige elbilindkøb. I sær efter en nedsættelse af elbilafgiften, som gav ny strøm til indkøb af elbiler. Også opfyldelsen af Københavns plan om at hæve andelen til 85 % miljøbiler, nye SKI-udbud fra september og nye samarbejder over grænserne peger i retning af flere offentlige elbiler. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 23


O

ffentlige indkøb af elbiler har hidtil været præget af ønsketænkning, men 2017 ser nu ud til at blive året, hvor man kan tale om gennembrud for de indkøb, som skaber næsten lydløse, offentlige biler på vejene. - De fleste kommuner i Region Hovedstaden er nu positive over for elbiler. Selvfølgelig vil nogle altid se tiden an, men de kommuner, som har en dagsorden om flere elbiler, vil køre på med indkøbene efter regeringen kom med en afgiftssænkning lige før sommerferien, siger Kåre Albrechtsen, som er sekretariatschef for Copenhagen Electric. - Selv om det ikke er sikkert, at alle de indmeldte biler bliver købt i 2017, ser det dog ud til en stigende interesse, også fra kommuner uden for hovedstaden, påpeger Kåre Albrechtsen overfor Magasinet Stat & Kommune Indkøb Region Hovedstadens specielle center for elbiler, Copenhagen Electric, blev skabt i 2013 netop for at gøre Region Hovedstaden til ​en førende elbilregion i Europa. Nu kommer der om ikke mere kul på – så mere strøm på: Efter en afgiftsnedsættelse før sommer styrkede Copenhagen Electric eksempelvis samarbejdet med Region Skåne. På en konference 8. Juni i DGIByen i København med begge regioner foreslog Copenhagen Electric blandt andet, at man skal kunne bruge samme kreditkort til opladning af elbiler til begge sider af Øresund, hvis man eksempelvis er kunde hos energiselskabet E-ON. Dermed kan ebilsamarbejdet også blive mere grænseoverskridende. Det

sker i GREAT-projektet, hvor også Tyskland og Norge er med. Fra Hamborg til København og Skåne og videre til Stockholm og Oslo bygger man et sammenhængende netværk af 70 ladestationer til el og 3 nye tankstationer til naturgas til lastbiler. Det skal sikre transportkorridorer gennem landene – og dermed imødegå en anke mod elbiler om, at man ikke kan køre til udlandet i elbil. GREAT-samarbejdet omfatter også E-ON, Nissan-Renault og Danmarks Tekniske Universitet.

Dansk Elbil Alliance optimistisk Nyt elbilsalg er aktuelt efter Danmark i foråret vedtog at sætte afgiften på elbiler ned fra 40 til 20 % for 5.000 elbiler. Lærke Flader, branchechef for Dansk Elbil Alliance, er derfor blevet mere optimistisk. - Afgiftsnedsættelsen er god – også for offentlige indkøb af elbiler. I praksis betyder nedsættelsen, at små og mellemstore elbiler stort set er fritaget for afgifter. Det vil gælde for op til 5.000 elbiler – eller til årsskiftet ved 2019. Jeg tror bestemt det vil sætte gang i salget til det offentlige. Især fordi priserne på de mellemstore biler nu vil være sammenlignelige med fossile biler, når man ser på totalomkostningerne, hvor man også regner drift og vedligeholdelse med, siger Lærke Flader . Men hun har også et par forbehold. - Vi skal huske på, at den endelige vedtagelse om afgiftsnedsættelse først kom i juni. Og vi har et kommunalvalg i november. Vi ved ikke endnu, hvad det betyder for indkøb af elbiler,

24 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

påpeger Lærke Flader overfor Magasinet Stat og Kommune Indkøb. - Politisk fokus, nye modeller, længere rækkevidde etc. spiller også ind i beslutningerne, melder Kåre Albrechtsen fra Copenhagen Electric.

Stadig få solgte Selv om det nu ligner et gennembrud for offentlige indkøb af elbiler, så vokser træerne ikke ind himlen for de totale tal: Den samlede bestand af elbiler faldt fra 9.266 ved årsskiftet til 9.111 ved en opgørelse 22. marts. Modsat lande, vi sammenligner os med, har Danmark fået tilbagegang siden 2015. Dengang blev der solgt knap 5.000 el- og hybridbiler på ét år. I 2016 cirka 1.400, og på de første fem måneder af 2017 er der blot indregistreret 82 elbiler i Danmark. I Norge gjaldt det over 21.000 elbiler – cirka 140 om dagen – i samme periode. Norge har også afgiftsfritagelse for elbiler frem til 2020. I Danmark betales der som nævnt nu en nedsat, 20 procent afgift af den normale registreringsafgift. Derefter stiger satsen til 40 procent i 2019, 65 i 2020, 90 i 2021, og fra 2022 skal den fulde registreringsafgift betales, selv om man køber en elbil. Benzin til skrot Alligevel peger udviklingen mod, at benzinbilen er på vej mod skrotpladsen. Volvo har eksempelvis sagt, at de fra 2019 ikke længere vil producere biler, der udelukkende kører på diesel eller benzin.

Ifølge De Danske Bilimportører bør man derfor nu lave registreringsafgiften om, så den ikke længere fastsættes ud fra bilens pris, men derimod miljøpåvirkningen. Det vil ifølge importørerne øge incitamentet til køb af el- og hybridbiler. Da den daværende Venstreregering med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i 2015 besluttede at genindføre registreringsafgiften på elbiler, så handlede det kun om penge. Afgiftsfritagelsen havde kostet statskassen 650 mio. kroner, og de kunne ikke findes på Finansloven fremadrettet, mente partierne. Men ifølge importørerne er der altså mulighed for at omlægge afgifterne.

Ny grøde i salg – og nyt SKI-udbud Turbulensen betyder, at vi skal godt ind i 2017 før en grøde i salget af elbiler igen for alvor viser sig: En række kommuners indkøb har ligget stille over sommeren – og tilsvarende vil SKI´s kommende biludbud først få effekt fra december. - Men her kommer udbuddet også til at omfatte elbiler, lover Maria Brøchner Tødt, som er udbudsansvarlig hos SKI for udbud nummer 50.86 om biler. Det sker på en forpligtende aftale, hvor et elektronisk system foreskriver de leverandører, der kan købes ind hos. En fordel er, at der løbende kan komme nye leverandører til – herunder til elbiler. SKI regner med, at det dynamiske indkøbssy-


CLEVER ANNONCE KOMMER ”Vi valgte CLEVER som leverandør af vores 45 ladestandere netop fordi, de gjorde den komplekse opgave lettere og kunne levere en totalløsning” Pernille Bramstrup, Miljøkoordinator i Gladsaxe Kommune.

Få sikker opladning fra CLEVER til jeres kommune Hos CLEVER gør vi det let for jer at vælge at tilbyde opladning til jeres borgere med elbil. Og har I ikke allerede udskiftet flåden til elbiler i for eksempel teknik- og miljøforvaltningen eller hjemmeplejen, kan I nemt komme i gang nu.

CLEVER er Danmarks mest erfarne elbiloperatør CLEVER gør det let at køre elbil og leverer ladeløsninger, der passer til alle behov, uanset om elbilen skal

Mest værdi for pengene

lades op derhjemme, på arbejds-

Med CLEVER får I en komplet løsning, der er tilpasset jeres behov. Det eneste I skal gøre er at tilbyde parkeringsplads og vælge placering – vi tager hånd om alt andet.

pladsen eller på farten. CLEVERs

Ring og hør mere på 82 30 30 30

ladenetværk består af mere end 1000 ladepunkter, der lader elbilen hurtigt op – i både Danmark, Sverige og Nordtyskland. CLEVER er bilmærkernes foretrukne samarbejdspartner og er Danmarks mest erfarne elbiloperatør med mere end 5000 installationer bag sig. CLEVER har også stor erfaring med ladeløsninger til kommuner og virksomheder.

Læs mere på clever.dk


stem er klar i december 2017. Kommunernes interesse for de SKI-indkøb ses ud af den landsdækkende projektgruppe, der udformer udbuddet. Her er repræsentanter fra Frederikssund, Hillerød (Indkøbsfællesskab Nordsjælland), Hvidovre og Rødovre (Vestegnens Fællesindkøb), Kerteminde og Langeland (Fællesindkøb Fyn), Køge og Odsherred (FUS: Fællesudbud Sjælland), Billund og Varde (Sydjysk Kommuneindkøb), Rudersdal (Spar5), Favrskov (Jysk Fællesindkøb), Svendborg (KomUdbud), Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord) Ringkøbing-Skjern samt ikke mindst frontløberen på elbilområdet, Københavns Kommune. Offentliggørelse af udbuddet ventes i september 2017 - og giver altså håb om flere solgte elbiler. Hvor mange elbiler, der er solgt på den gamle bilaftale, ved SKI dog ikke: - Vi må desværre erkende, at de data, vi har på den gamle aftale, ikke har en kvalitet, hvor vi kan sige noget om, hvor mange el-biler der er blevet solgt, meddeler SKI’s kommunikationschef, Kirsten Hejlskov Jensen.

København foran med nu 85 % København er foran med nu 85 % af kommunens vognpark, som kører på el og/eller og brint. Det er led i den plan, der skal gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad. København er også i front i Copenhagen Electric under Region Hovedstaden, hvor 36 offentlige organisationer fordelt på 28 kommuner, 3 regioner og 5 statslige styrelser er sammen om indkøb af elbiler. Ud over afgiftsnedsættelsen betyder også storindkøb lavere priser på elbiler.

26 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

Alene i 2016 købte København 60 elbiler. Samlet set har kommunen 308 personbiler, hvoraf 242 kører på el. Resten er på brint, benzin, diesel og en enkelt på gas. Der har også været GPS-målinger for at gøre elbilindkøbet effektivt: Ved data-hjælp har København udpeget fossile biler, der kunne udskiftes, ligesom man har planlagt effektiv opladning. Blandt Københavns nye elbiler ses Renault Zoe, VW e-UP! og Nissan e-NV200/Evalia samt Nissan Leaf. Der er i dag 482 elbilpladser og 249 ladestandere i København. Flere elbiler hilses også velkomment i Klimarådet, der i hovedrapporten for 2017 vil opfylde EU’s 2030-klimamål med elbiler som et vigtigt omdrejningspunkt. Elbiler har i følge Klimarådet potentiale til en reduktion på 2,2 mio. ton CO2. Der er dog lang vej igen, hvis Danmark skal op på siden af resten af EU, men de offentlige indkøb af elbiler kan hjælpe godt på vej. For hele EU er salget af elbiler steget med 30 % i 2017. Alene i Sverige er elbil salget steget 80 %.

Fakta i følge Bloomberg: Elbiler vil være lige så billige som benzindrevne om 8 år Ofte er mindre elbiler billigere i drift allerede nu - set på totalomkostninger for kommunerne. Men på sigt tilhører fremtiden elbiler fordi det ansete, internationale nyhedsbureau, Bloomberg, nu har vurderet, at eldrevne biler vil koste det samme som benzindrevne allerede indenfor 8 år i 2025. Og på to årtier vil prisen på batterier falde så drastisk, at det vender op og ned på den globale bilindustri. Bloombergs prognose peger på, at elbiler vil overhale det totale salg af benzin- og dieselbiler i 2038. To år senere vil antallet af elbiler udgøre en tredjedel af alle verdens biler.


MØDER OG KONFERENCER

Tota leveran ldør på de stat slige af taler

KONFERE CER, MØDERN& OPHOLD

Lige præcis her får du altid ”det lille ekstra” I HUSET Middelfart – midt i naturen – midt

Udover konferencecentret rummer vi også Dan-

i Danmark. Ønsker du uformel stemning,

marks største byggeudstilling, som kan medvirke

god kvalitet og nærværende service,

til det sjove indslag i dit arrangement. Udover at

så har du brug for os.

du kan samle boliginspiration, kan gruppearbejdet eller en ”walk the talk” foregå her – der er

Vi har funktionelle konferencefaciliteter, hyggelig restaurant og café samt en god seng at sove i – og med køkkenets kærlighed til lokale råvarer og økologi, har vi alt hvad der skal til, for at dit næste arrangement bliver en succes.

28.000 m2 at boltre sig på. Vi står klar med sparring og gode idéer, så vi sammen sikrer at dit udbytte bliver optimalt. Book nu og lad os komme i gang.

Møder o konferen g cer midt i Danmark

HUSET middelfart Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart 70 12 36 00 Nyheder·tilbud·arrangementer

huset-middelfart.dk


Skal vi mødes igen … Langt de fleste af vores kunder vender tilbage. Igen og igen. Måske fordi vi ligger centralt i landet i naturskønne omgivelser – tæt på skov og strand. Og fordi vi har enestående, moderne konferencefaciliteter og mødemuligheder.

82 % VENDER Hele Da nmar mødeste ks d – eller for allerførste gang? DET FÅR DU HOS OS

TILBAGE

BOOK I DAG Dagmøde 2017

607,-

• Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård

kr.

• Fantastisk beliggenhed nær skov og strand

Konferencedøgn i stort enkeltværelse 2017

• 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200 • 426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser • Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag • 150 dedikerede medarbejdere

kr. 1.908,-

Priser er inkl. moms.

Nyborg Strand er aktiv partner i Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Østerøvej 2 5800 Nyborg 65 31 31 31 nyborgstrand.dk


Kommende IKA kurser

SUNDE MEDARBEJDERE er et værdifuldt aktiv!

Sideeffekterne ved at sørge for, at der på arbejdspladsen er adgang til frisk koldt vand er mange og talrige. Vi nævner de mest åbenlyse her: - Mindre hovedpine - Mindre fravær - Mere effektivitet - Færre fejl - Bedre arbejdsklima - Flere succesoplevelser - Bedre bundlinie Waterlogic DK iHOUSE Lene Haus Vej 15 7430 Ikast Uten navn 3 1

Hovednr. + 45 7023 8055 www.waterlogic.dk www.wlshop.dk 08.10.2014 10:46:13

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 29


KORT NYT

Ny afgørelse fra klagenævn øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan

Vejledning til grønne tekstil­indkøb i sunhedssektoren Nordisk Ministerråd har udgivet en vejledning til, hvordan indkøbere i sundhedsvæsenet kan stille miljøkrav i deres tekstiludbud og således sikre mere bæredygtige tekstiler. Vejledningen bibringer viden om de miljømæssige effekter fra tekstilproduktionen såvel som fra den efterfølgende behandling af tekstiler. En viden som skal ruste indkøberne til at formulere hensigtsmæssige miljøkrav i deres udbudsmateriale.

udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: ”Vi indbragte klagen for få skabt juridisk klarhed om udbudslovens regler for offentlig-

gørelse af evalueringsmetoder. Den klarhed har vi nu fået, og vi tager nævnets kendelse til efterretning. Vi vil nu revidere vores vejledninger i overensstemmelse hermed.” ”Ordregivere skal fortsat på forhånd offentliggøre, hvor-

dan de vil evaluere de tilbud, de modtager, men kendelsen betyder, at de ikke behøver offentligøre hældningsgraden i pointmodeller. Vi vurderer stadig, at det giver konkurrencen bedre vilkår med mest mulig åbenhed om evalueringen, og vil derfor anbefale offentliggørelse, selv om det ikke er et lovkrav.” Klagenævnet for Udbud har afgjort, at Region Midtjylland overholdt udbudsloven, selv om regionen ikke offentliggjorde hele evalueringsmetoden i materialet til sit udbud af anæstesiapparater og -monitorer. Kendelsen betyder konkret, at hældningsgraden i pointmodeller ikke behøver at blive offentliggjort. Dermed fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke medhold i sin klage.

Telenor og TDC får ny SKI-aftale på telefoni og data SKI har afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye frivillige aftale på tele- og datakommunikation. Telenor A/S og TDC A/S tildeles aftalen. Telenor har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftale 1 og delaftale 2 og bliver derfor primær leverandør på begge delaftaler. TDC tildeles pladsen som anden leverandør på begge delaftaler. Den kommende aftale er attraktiv for både små og store offentlige kunder med priser på markedsniveau og et opdateret sortiment, der afspejler den teknologiske udvikling i markedet. Aftalen er trådt i kraft den 12. juli. Den frivillige aftale tager udgangspunkt i den eksisterende

30 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

aftale fra 2014 og er forbedret på en række områder. Kunderne foretager som udgangspunkt en direkte tildeling til den primære leverandør Telenor. Hvis en kunde har skifteaktiviteter i forbindelse med implementeringen gennemføres et miniudbud, hvor skifteaktiviteterne indgår

som en del af evalueringen. Både Telenor og TDC afgiver tilbud ved miniudbud. Sortimentet på aftalen omfatter fastnet- og mobiltelefoni, mobilt bredbånd, telemetriløsninger, mobiltelefoner samt -tilbehør og teknisk bistand.


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

275 udstillere på Have & Landskab 2017 og det er ny rekord

33 entreprenører har budt ind på Vejdirektoratets udbud

Find rundt på Have & Landskab 2017 – se oversigtskort på side 37 › 2 ÅRS

REKLAMATIONSRET

Sommer

ZD326

Maskiner til den professionelle bruger

Kastrup Tlf.: 32 50 29 02 Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11 Find nærmeste forhandler på

Ring nu for demo på 32 50 29 02


Have & Landskab 2017 ser ud til at slå flere rekorder og som besøgende vil der med omkring 275 udstillere være mere at se end ved tidligere udstillinger.

Rekordmange udstillere melder sig under fanerne på Have & Landskab 17 Der er ingen chance for, at Have & Landskab går ned med flaget i år. 275 virksomheder og organisationer har nu købt en stand på den grønne branches største fagudstilling. Dermed er udstillerrekorden fra 2015 allerede slået, og udstillingsleder Dina Overgaard er godt tilfreds og der er flere tegn på, at årets Have & Landskab bliver større end nogensinde før.

S

åledes har udstillingens leverandør af flagstænger – Fredslund Flag & Stænger – meldt om en stigning på mindst 25 % i antallet af bestilte flagstænger til årets Have & Landskab i Slagelse. ”Vi har leveret til Have & Landskab siden 2009, og her har vi altid ligget på omkring 220-230 flagstænger. Men i år er der allerede blevet bestilt 279 stænger, og jeg har været nødt til ekstraordinært at bestille flere hjem. Desuden kommer der altid et par bestillinger til sidst, så mon ikke vi kommer til at ligge lige under 300 flagstænger, når udstillingen slår portene op?” spørger indehaver Hans Lund retorisk og fortsætter: ”Det er en markant udvikling specifikt for Have & Landskab, for det er ikke en tendens, som vi ser generelt. Men det stemmer også

overens med det, som jeg selv ser i branchen. De grønne har noget at rive i, og det giver sig nok også udslag her.”

Man er nødt til at vise flaget Hos udstillingsleder Dina Overgaard er den markante stigning i antallet af bestilte flagstænger et tydeligt tegn på, at udstillerne mener det alvorligt i år. ”Det lader til, at alle har fundet ud af, at man er nødt til at vise flaget på Have & Landskab, hvis man vil være med i den rivende udvikling som den grønne branche oplever i disse år. Vi ligger lige nu på præcist lige så mange udstillere som i rekordåret 2015, men der plejer jo at dumpe en udstiller eller to mere ind i løbet af den sidste måned, så jeg er sikker på, at gæsterne kan

32 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

se frem til den største og mest imponerende Have & Landskab nogensinde,” lyder det fra Dina Overgaard. Udstillingslederen kan ikke udpege den præcise grund til, at interessen for udstillingen tilsyneladende er større end nogensinde før, men mener, at det skyldes flere faktorer. ”Der er jo opgangstider i branchen generelt, og jeg synes, at der er stor begejstring og entusiasme at spore blandt både eksisterende og potentielle udstillere. Ellers tror jeg også, at de mange nye aktiviteter på Have & Landskab ’17 har spillet en rolle og har fået de sidste til at melde sig under fanerne. Vi har jo fordoblet Fagligt Forum med de faglige minikurser og har udvidet selve udstillingsarealet. Vi har en storstilet publikumskonkurrence, hvor de besøgende skal kåre Årets Bænk, og et

ekspertudvalg vil rangere Maskinleverandørernes maskinnyheder. Desuden er vi ved at etableret en storstilet forsøgsplantning i samarbejde med Københavns Universitet og Selandia, som både vil blive brugt til forskning og undervisning. Alt i alt synes jeg vitterligt, at vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at gøre HL17 til en fantastisk udstilling for alle, og når branchen så bakker op og melder sig under fanerne i rekordantal, er der da grund til at kippe med flaget,” fortæller Dina Overgaard med et glimt i øjet. I 2015 havde Have & Landskab 267 udstillere og 10. 829 besøgende, begge dele rekorder for udstillingen. Rekorder som tilsyneladende står for fald i år.


Klip professionelt med STIGA Park Pro til de helt store arbejdsopgaver STIGAs Pro ridere er perfekte til den professionelle bruger - og med et stort tilbehørssortiment er det muligt at løse alle typer arbejdsopgaver.

Mød o s på Have & Land ska 30. aug . - 1. se b på sta nd A 28 pt. 5 og se vore s store sortim ent

STIGA Park Pro til den professionelle bruger: • 2-cylindret Honda/B&S-motor • 4-hjulstræk • Hydrostatisk transmission • Hydraulisk servostyring • Nyt kontrolpanel med LED-skærm * • Nyt fuldt affjedret sæde med armlæn * * Gælder ikke Park Pro 340 IX

Autoclip 530 SG til større plæner Med Autoclip 530 SG har det aldrig været lettere at holde selv den store plæne pæn. Og med vores STIGA Remote App kan du altid følge med i, hvordan din robotplæneklipper arbejder. Oplev en ny form for intelligens: • Klarer arealer på op til 3200 m2 • Mulighed for indstilling af 4 arbejdsområder • Mulighed for fjernstyring via app • Følg med i klipningen på app • Kortlægger selv plænen • Mulighed for fravalg af klipning i bestemte områder • Display med touch-screen Se mere på www.stiga.dk og følg os på Facebook Kom til gr af Auto atis demo c på Hav lip 53 0 SG hver d e & Landska ag b og 15.0 kl. 11.0 0, 13 .0 0 sam t kl. 17.0 0 om tor 0 s da g e n. Tilme ld d w w w.s ig en demo : tiga .dk /demo


Om kort tid offentliggøres hvem der skal passe vores statsveje.

33 entreprenører vil varetage driften af Danmarks store veje Tilbud for Vejdirektoratets samlede driftsudbud er for nyligt modtaget. 33 entreprenører har meldt sig ind i kampen om at være dem, der skal holde de 3.800 kilometer statsveje herhjemme i god stand til de skarpeste priser på markedet. ”Der er hundredetusindvis af trafikanter, der dagligt kører på de store veje herhjemme. Derfor er det helt afgørende, at vores veje også fremover bliver holdt i god stand – og til de skarpeste priser på markedet,” siger områdechef Michael Ebbesen fra Vejdirektoratet. Udbuddet omfatter 43 entrepriser og har en samlet værdi på omkring 350 millioner kroner årligt. Ved udbuddet afgøres det, hvilke virksomheder der er billigst og dermed skal stå for den løbende drift af statsvejene fra 2018 og fire år frem. Herunder renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte samt drift af mekaniske og elektriske installationer og anlæg. "33 entreprenører har afgivet deres bud på de mange

entrepriser. Virksomhederne har givet tilbud med indbyggede rabatter, som gælder, hvis de får tildelt flere entrepriser. Og det er den billigste tilbudskombination samlet set, som vi skal finde. Så nu skal vi i gang med den store lommeregner og kontrol af den indsendte dokumentation for at finde dem, som skal passe på vejene de næste fire år," siger Michael Ebbesen. Vinderne af kontrakterne offentliggøres i starten af september.

34 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

Fakta om det store driftsudbud: Driftsarbejderne blev sendt i udbud medio marts 2017 med kontraktstart 1. januar 2018. Udbuddet inkluderer følgende driftsopgaver:

• Vejmandstilsyn • Renhold af arealer og udstyr • Drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer bl.a. rabatter, grøfter og brønde

• Drift af sideanlæg og toiletbygninger mv. • Drift af beplantning • Reparation af asfaltbelægninger • Genmarkering af kørebaneafmærkninger • Reparation af autoværn og skilte • Drift af pumper • Drift af fartvisere • Mindre reparationer på bygværker • Drift af klapbroer • Drift af signalanlæg mv. • Drift af tunnelbygværker og -installationer. Senere udbydes vedligeholdelsesarbejder omfattende asfaltbelægninger og bygværker samt vintertjeneste.


Ny radiostyret skræntklipper på Have & Landskab Havdrup Maskinforretning har fået import af sværvægteren inden for radiostyrede skræntklippere. MDB Green Climber kan køre på op til 60 graders skråninger og leveres med hele 27 forskellig redskaber. Firmaet viser tre forskellige modeller lige fra den mindste model F300 med 23 hk til den store LV500 med 49,5 hk leveret af en 4-cylindret Yanmar dieselmotor. De tre maskiner på udstillingen er forsynet med henholdsvis slagleklipper, stubfræser og 130 centimeter fræser. Den kraftige slagleklipper har en sideforskydning på hele 40 centimeter til hver side og kan klare buske op til syv-otte centimeters grentykkelse.

LV300 Pro MDB Green Climber på 30,2 hk vejer kun 680 kg og kan køre med op til ni km/t. Den er ligesom storebror LV500 udstyret med et elektronisk retningskorrektionssystem, der styrer maskinens naturlige tilbøjelighed til at køre ned ad skrænten. Green Climber leveres med opladningsenhed til fjernbetjeningen og reservebatteri på maskinen, så den altid er køreklar. MDB produceres i Italien og har været i produktion i fem

En MDB Green Climber på arbejde på en stejl skråning

HL’17

VI SES!

HELE DANMARKS GRØNNE FAGUDSTILLING

SKAL VI MØDES? Vi bringer grønne fagfolk sammen. Viden og faglighed er vores styrke. Skal du være klar til nye projekter? På Have&Landskab’17 finder du morgendagens leverandører og samarbejdspartnere. Flere end 250 udstillere står klar til at møde dig.

SLAGELSE - 30. 31. AUGUST OG 1. SEPTEMBER WWW.HAVEOGLANDSKAB.DK august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 35


Rejsehold skal hjælpe kommuner med at håndtere vildere vejr

M

iljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et rejsehold ud i landet, som skal vejlede kommunerne i deres arbejde med at ruste sig i forhold til oversvømmelser og nedbrydning af kysterne. Vejle har

gentagne gange været ramt af oversvømmelser, men da stormfloden efter Urd ramte byen i januar, blev oversvømmelser afværget med nyt slusesystem. Det pumper vand væk fra åen og lukker samtidig af for fjordvand. Den slags løsninger ser miljø- og

Quality made in Germany

4.396,-

HAAGA FEJEMASKINER

5.495,-

VI SES PÅ HI-MESSEN STAND A6267 Scan qr-kode n og se demovide o

Haaga 477

Kontakt Flex Trading for nærmeste forhandler: Hvidemøllevej 9-11 | 8920 Randers NV | Tlf. 89 14 14 89 | salg@flextrading.dk | www.flextrading.dk

36 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017

fødevareminister Esben Lunde Larsen gerne flere af, og derfor sender han nu et nyt rejsehold ud til kommunerne, der skal vejlede dem i rammer og muligheder for at etablere de såkaldte helhedsløsninger i forbindelse med havstigninger, skybrud,

øgede vandmængder i vandløbene og stigende grundvandsspejl. Rejseholdet kan kontaktes via følgende e-mail: rejsehold. kystogklima@mfvm.dk.


HL’17

17

HELE DANMARKS GRØNNEHave FAGUDSTILLING Oversigtskort & Landskab 2017

ØNNE FAGUDSTILLING MASKINMARKEN (A)

ØNNE FAGUDSTILLING A4 8

A1 17

B

VEST

D17 D19

EJ EDALSV

ELM

D73

A4 3

A1 00

A3 A3 2 0

A3 4

A1 1 A1 0 08 A A1 107 A1 06 A1 05 04

Paick Tools ApS

A70

Park Trac A/S

A. Flensborg

A88

Husqvarna Danmark

A176

F A/S Parkland Maskinfabrik

Agrofyn

A48

Hustler ZTR ApS

A465

Petrochem

AL-KO Ginge A/S

A493

Ifor Williams Trailers

A414

Peugeot Slagelse / Brian

AL-LIFT ApS

A292

Isuzu Danmark A/S

A456

Madsen A/S

AS-MOTOR

A96

IVECO - Jan Marcher

A43

Plan-Sand ApS

Asger Andersen A/S

A90

JLM Ditch Witch

A106

PN Maskiner A/S F7

ASP produktudvikling A/S

A330

JOB-MAN A/S

A494

Polaris

Astrak Europe A/S

A427

John Deere

A154

Pon Equipment A/S

Bay Christensen A/S

A13

Jørlunde Maskinforretning

A462

Bohnenkamp A/S

A418

A/S

Præstbro Maskiner A/S 4 Reesink Turfcare F

Boschung Scandinavia A/S

A443

KABI A/S

A110

Ruskjær

Brdr.Holst Sørensen

A78

KIBA Parkmaskiner

A464

Saltnex

Bredal A/S

A167

Kongeå Trailercenter

A452

Scan-Motor ApS

Brøns Maskinforretning

A260

KSM Trading ApS

A111

Scantruck

6

4

A6 S1 S5 A112 S2 S4 A279

A2 7 A2 0

A1 3 A9

A9 A8 A6 0

A1

4 A7

A9

D75 D74

A6 A1

C25

E54

C26

BULLDOG AGRI APS

A372

Kwern

A289

Sivertsen A/S F7

F1

CMN maskintec A/S

A488

Kyndestoft Maskinfabrik ApS

A387

Dalby ApS

A291

Kärcher A/S

Dansk Højtryk

A459

DH Muld

A104

E54

2

F4

A86

6 A413

1 F60 F A27

F100

D16

Agrometer E53A/S

D17 AndersenE51 & Nielsen as D19 E41 A/S Bendo E34 Biologisk Kakao-Flis

A483

Bondeskovgaard

A419

Brdr. A&O Johansen A/S

S1 S5 S2 A424 S4

D81

E53

C15

E51

E41

B134

C28

8

E21

E48

D63

D76

D77

D79

NORD

D81

D100

E1 E2 E5

E23

E25 E31

E34

E10 E11 E13

E27

D2

SVE J

ÅR

HU

SVE J

ØST

D1 B200

E5

ØST PARKEN BioNutria Danmark ApS

C16

B56

Birkholm Planteskole A/S

C30

B85

Danplanex

C15

B134

Danske Planteskoler

C40

B28

C26, C33, C39, C40, C44

B36

Hennecke Stauder

C13

B87

Hjorthede Planteskole A/S

C50

Milford P/S

B98

Holdens Planteskole A/S

C3

Minuba

B95

Joel Klerk Planteskole

C8

MS-Teknik

B15

Johansens Planteskole

C10

E10 Møllerløkkegaard A/S E11

B124

Majland Stauder ApS

C47

B99

nođic

C900

E13 Nordic Lawn ApS

B57

Nygaards Planteskole

C28

Nordisk Kunstgræs

B30

P. Kortegaard

C5

Nykilde ApS

B19

Pemo - Bamus

C45

E11

E5

E18

LEMMINKÄINEN UDLÆGGER ASFALT. DET ER VI FAKTISK SPECIALISTER I. - MEN VI KAN OGSÅ ALT DET ANDET. TORVET

B74

E13

B93

HU

D100

D67

E16 B91 &

ÅR

NORD

BUSSER

D5 D6Inst. for Geovidenskab og D47 D40 D41 Naturforvaltning D35 E18 38 B120 D29 D36 JP.D Havedesign D23 27 D37 D51 D 31 D59 D24 B101 D E10Kosan 66 Gas A/S D 55 25 D D E21 D61 B5

ØST

D47 D40 D41 D35 D36 D38 D37 D51 D59 D31 D66 5 D5 D61

E18

C16

Leca63Danmark A/S D 0 D10 B35 Licitationen E23 E25 D81 D79 D75 D77 B10 D73 Linds/semenco D76 E27 E31 D74 B21 E1 Malmos A/S E2 E14 B88 Microbizz (Ventu A/S)

Bayer AS E48

F3 8

3F

C2

D63

D1

D5

D67

A8 A7 0

S5 S2 S4

C5

E1 E2

D8

A1

A6 A7 0

A7 4

A2 55

A1 36

A1 40

A2 60 A3 10

A3 58

A8

A7 8

A A1 146 A1 45 42

A2 67 A3 14

A2 63

A2 03

A2 07

A1 47

A1 51

A2 70 A3 65

A4 46

A4 43

B221S1 F4

D81

3Rod

E14

Alumi Lightdesign

D38

Ariens Scandinavia A/S

E54

ATKI A/S

D27

De Wild B.V

E48

BG Byggros A/S

D67

Egedal Maskin Center ApS

E53

Cado Box

D100

FSI power-tech

E31

DUTRA ApS

D77

Grantek ApS

E11

FALCO A/S

D2

Grøn Vækst A/S

E25

Fokdal Springvand A/S

D75

Lantmännen Aspen AB

E18

Frede West A/S

D31

Linddana A/S

E34

Furniban

D63

Naturbyg

E21

G9 . Landskab.park & byrum

D47

NHS MaskinFabrik

E1

Nordisk Greenteeth ApS

E51

Vi tilbyder et bredt spekter af professionelle og fleksible løsninger til vedligeholdelse og forbedring af de danske veje. Nedenstående er kun et lille udpluk af vores tilbud. Kontakt os og hør meget mere.

A460

Champost E53 ApS

B4

A105

CITYLAWN E51 - HJ Huse A/S

B64

A487

A45

B6 Clasen & Co Baumschulen E23 E48 E25 B89 Damscleaner E41 B12 DANREGN vandingsanlæg E31 A/S E27 E34

Sorring Maskinhandel

A377

Dansk Formands Forening

B2

Plantefokus

B29

Pondteam

C25

A358

Special Maskiner A/S

A142

Danske Anlægsgartnere

B38

Poda Hegn

B43

Prima Færdig Hæk(R)

C43

Lavmands A/S

A32

Stemas

A140

Det faglige Uddannelses-

B128

ProGræs ApS

B13

Prima Plant Skjoldelev A/S

C49

A180

Leopold’s Rullegræs

A34

Stenderup A/S

A91

udvalg

Saga Trailer

B49

Roeds Planteskole

C42

Ejner Hessel A/S

A448

Lesanco ApS

A146

STIGA - GGP Denmark

A285

DLF

B503

Sandmaster

B45

Strøjer A/S

C34

Elkær Maskiner

A288

Lindholdt Maskiner

A276

Svenningsens

A270

DM&E

B25

ScanPipe A/S

B11

Thymes

C36

KLINKER OUTDOOR &

Engcon Denmark A/S

A1

Lindholm Maskiner

A380

Sylvester A/S

A20

DSV Frø A/S

B20

Semitech A/S

B34

Vejenbrød Planteskole

C2

URBAN ELEMENTS

Epoke A/S

A151

Loxam

A30

Sønderup Maskinhandel

A365

E.Marker A/S

B32

SITAS

B18

Erik Jacobsen A/S

A107

Makita

A490

TEXAS A/S

A225

ECOstyle A/S

B59

Sneholt & Nilsen A/S

B22

F.M.JMaskiner A/S LSVE

A326

Maskincenter Roskilde

A115

Tima A/S

A338

Ejner Hessel A/S

B9

Soft Design - Synchroniser

B42

FCA Denmark A/S

A9

Maskinhuset

A203

Timan A/S

A169

Elefant Riste

B65

Solum Roskilde

B55

Flex Trading A/S

A489

Maskinleverandørerne

A108

V. Løwener

A368

Enregis Denmark

B126

Staring Maskinfabrik A/S

B51

F50 F40

TRESS sport og leg

STEFFEN STEN

D17

Virklund Sport

We-Tech ApS Inst.

Heatweed Technologies AB Helms TMT- Centret

A413

Andersen Nielsen as A29 NST -& Stenknuser

Norcar DK A/S

A492

B5 A290

Leca Danmark A/S

A467

Licitationen

A446

OSS A/S Bayer AS A267

OP-System Danmark A/S

Bendo A/S

B101

B35

A479

B10

Kosan Gas A/S

Linds/semenco

PARKEN

B300

TORVET Alge Expressen ApS

Birkholm Planteskole A/S

C30

Alumi Lightdesign

B85 Ibsen´s Gasteknik

Danplanex B1

C15

ATKI A/S

Ikontrol

Danske Planteskoler

C40

BG Byggros A/S

BUSSER B56

Højvang Planteskole

B134

B23 BioNutria Danmark ApS

B17

C16

Hermann Meyer KG

B96 B8

B27

Infra Group Danmark ApS

B28

F18

- hurtig udrykning til mindre opgaver

D76

A263

A15

F100

Cado

Skandinavisk Byggeplast ApS

New Holland - CNH

Nilfisk Egholm

F35

BY BANG A/S

D24

F42

A207

A100

Bredsten Trampolincenter

D5

Midtgaard A/S

TinyMobileRobots

WeCare4u

Agrometer A/S

D37

Mastellone Projekt

D55

B86

H.G. ENEMARK B74A/S

LandHave.dk

 Asfalthåndværkeren

Scooterracks123 ApS

Gartneri-, Land- og Skov-

A74

D51

F44

Wacker Neuson ApS

JP. Havedesign

E27

- belægning på broer, sportspladser, SPORT & LEG P-dæk og gulvbelægning med Confalt ®

The Backyard Company A/S

A480

A454 B120Øbakke A/S

Vognmand Kold A/S

D41

MTD products Denmark ApS

Nicolaisen & Larsen

E41

D19

 Specialafdelingen

Sandstone ApS

A147

A98 3F

Vermeer Danmark

F7

Green Tec

B550

D16 &

PE-Redskaber A/S

VI-CA ApS

Grønteknik

E5

joca a/s

D59

B44

Wirtgen Denmark A/S

THAT.WOOD.DO

Rubæk & Co A/S

Florum

A117

D29

F60

Danmark

Nicodan

E2

Jessing A/S

Park & Landskab

A466

A157

STOPdigging

D66

Green Robots

B97

D25

PWS Danmark A/S

Veg Tech A/S

GrowTek Entreprise ApS

E23

Inventarrum A/S

B221

B140

A375

STIHL

F46

Erhvervsakademi Aarhus

NaturforvaltningA172

D1

Elverdal A/S

A429

Western Vogne

E10

IBF Betonvarer

D23

Volkswagen Erhvervsbiler

Danmark STRØGET

Skovkonsulenterne ApS

OUTSIDE Design ApS

A388

A136

D8

B24

MST-Trading - Etesia

A112

E16

HITSA

Terrazza MC ved CityRenhold

VALBYVEJ

SPECIALISTER I ASFALT

SkovByKon

Dansk Skovkontor A/S

A162

H.C. Petersen

D61

D79

GMR Maskiner A/S

brugets Arbejdsgivere A145 B200 for Geovidenskab og

E13

Haubjerg Madsen A/S

Optimus

A8

A6

René Larsen - Hestekørsel.dk

B90

Vinderup Maskiner

Gøma

D6

copla

A550

A383

Gammelrand Beton A/S

D73

MI

Slagelse og Ringsted

A/S

OKNygaard A/S

B47

Cado Box

C26, C33, C39, C40, C44

VALBYVEJ

F3

BUSSER

A314

A86 Peugeot Slagelse / Havdrup Brian Maskinforretning

PN Maskiner A/S

SYD

NCC

Gersvang A/S

Hammer-Lifte Parkland Maskinfabrik A/S A/SA279 LSVEJHans Møller Vej- og A104 Petrochem ELMEDA Parkmaskiner A/S

Plan-Sand ApS

8

A310

SYD

E21

Erenfred Pedersen A/S

HAKO Danmark A/S

Madsen A/S

2

Park Trac A/S

F4

Paick Tools ApS

E54

B3

SKOVEN

Alge Expressen ApS

Care Construction ApS

 Fræsning  Rabatvedligeholdelse  VejmarkeringSKOVEN 3Rod SKOVHUSET trafikregulering  Afspærring Ariensog Scandinavia A/S De Wild B.V af fartdæmpere  Etablering Egedal Maskin Center ApS FSI power-tech af ensilagepladser  Asfaltering D81 as Stonewalk

D36

Polaris Paick Tools ApS

scoop-reklame.dk

A6A483

A419 1 Pon EquipmentHL-oversigtskort_A3.indd A/S A112

Præstbro Maskiner A/S

A424

Bondeskovgaard

B88

Brdr. A&O Johansen A/S

B91 &

STRØGET

Microbizz (Ventu A/S)og Inst. for Geovidenskab Milford P/S Naturforvaltning

B93 Minuba ER. B120 JP.E Havedesign LØSNING ESB3FLEKSIBL MS-Teknik LÆS MERE OM VORB101 PÅ Kosan RERA/S CHUGas BRO AD NLO B4 DOW R Møllerløkkegaard A/S REKVIRÈR ELLE B5 Andersen & Nielsen as Leca Danmark A/S

Hjorthede Planteskole A/S

C50

FALCO A/S

B98

Holdens Planteskole A/S

C3

Fokdal Springvand A/S

B95

Joel Klerk Planteskole

C8

B87 B200

PARKEN

TORVET

Frede West A/S

Parkland Maskinfabrik A/S

A279

3F

B74

BioNutria Danmark ApS

C16

Alge Expressen ApS

Petrochem

A104

Agrometer A/S

B56

Birkholm Planteskole A/S

C30

Alumi Lightdesign

B85

Danplanex

C15

ATKI A/S

C40

BG Byggros A/S

Reesink Turfcare Ruskjær

Peugeot Slagelse / Brian Saltnex

Madsen A/S

Scan-Motor ApS

A282 A460

A86

A105 A487

Care Construction ApS Champost ApS

CITYLAWN - HJ Huse A/S

Bayer AS

INFO@LEMMINKAINEN.DK LEMMINKAINEN.DK

Clasen & Co Baumschulen

B64

NCC

B15 B124 B99

Johansens Planteskole Majland Stauder ApS nođic

B35

Licitationen

B134

Danske Planteskoler

B10 B89

B6

Nordic Lawn ApS

B57

Nygaards Planteskole

C10 C47 C900 C28

D74

Hasselholm AB

ZENZO GROUP

D 40

SusLight Scandinavia ApS

S1

Weedlover Products BV E53

S5

D67

D100

E31

E34

NHS MaskinFabrik Region Syd:De 7466 2444 Fræsning: D27 Wild B.V Nordisk Greenteeth ApS

E54

E1

7567 8355

E48

E51

Hovedkontor: Specialafd: 7640 1220Center D67 E538722 1500 Egedal Maskin ApS D6 E13 René Larsen - Hestekørsel.dk

E11 E10

C50 C25

FALCO A/S IBF Betonvarer

D2 D1

Grøn STIHLVækst A/S

E25 E23

C3 C43

Fokdal Springvand Inventarrum A/S A/S

D75 D25

Lantmännen STOPdigging Aspen AB

E18 E2

C49 C8

Jessing A/SA/S Frede West

D29 D31

THAT.WOOD.DO Linddana A/S

E5 E34

C42 C10

joca a/s Furniban

D16 & D63

Vermeer Danmark Naturbyg

E41 E21

C34 C47

G9 . Landskab.park & byrum

D47

Vognmand Kold A/S NHS MaskinFabrik

E27 E1

C900

KLINKER OUTDOOR & A/S

D51

Nordisk Greenteeth ApS

E51

7

Polaris Sorring Maskinhandel

A483 A377

Bondeskovgaard Dansk Formands Forening

B88 B2

Microbizz (Ventu A/S) Plantefokus

B87 B29

Hjorthede Planteskole A/S Pondteam

Pon Equipment A/S A/S Special Maskiner

A419 A142

B38 B91 &

Milford P/S Poda Hegn

B98 B43

Holdens Planteskole A/S Prima Færdig Hæk(R)

B128 Det faglige UddannelsesPrima Plant Skjoldelev A/S A140 B13af asfalt, B93 Joel Klerk Planteskole A424 B95 ProGræs ApS og udlægning Lemminkäinen A/S varetager alle opgaver inden forMinuba produktion vedligeudvalg Roeds Planteskole A91 B3 Stenderup A/S holdelse af A282 Saga Trailer Care Construction ApS med bla. Johansens Planteskole Reesink Turfcare MS-Teknik veje samt specialopgaver broer og industrigulve. Med 7B15B49 asfaltfabrikker og DLF Strøjer A/S A285 B45 STIGA - GGP Denmark Sandmaster B4B503 Champost Majland Stauder ApS A460 B124 Ruskjær Møllerløkkegaard A/S ca. 280 5 afdelingskontorer fordeltApS over hele Danmark, beskæftiger vi samlet medarbejdere. B25 DM&E Thymes A270 B11 Svenningsens ScanPipe A/S B64 CITYLAWN - HJ Huse A/S nođic A105 B99 Saltnex NCC Lemminkäinen A/S er en del af den finske Lemminkäinen Group, Helsinki, med ca. 4.800 ansatte. B20 DSV Frø A/S Vejenbrød Planteskole A20 B34 Sylvester A/S Semitech A/S

Linddana A/S

Ariens Scandinavia A/S

D47

E16

8

StemasMaskiner A/S Præstbro

D31

D38

D81 E14 3Rod Region 7567 8355 Vejmarkering: D63 Midt: E21 7567 8355 Naturbyg

SkovByKon

C13 C45

Danske Om LemminkäinenBrdr. A&O Anlægsgartnere Johansen A/S

E25

SKOVEN D75 Aspen AB 11/08/2017 10.51 Region Nord:Lantmännen 8727 5030 Region Øst: E18 5664 6800

Grantek ApS Skovkonsulenterne ApS

Hennecke Stauder Pemo - Bamus

C5

C36 C2

Cado Box Haubjerg Madsen A/S

E11

FSI power-tech

C26, C33, C39, C40, C44

B36 B19

P. Kortegaard

ApS

Grøn Vækst A/S

D2

URBAN ELEMENTS

D19

LEMMINKAINEN.DK

SPORT & LEG

E31

Scan-Motor ApS

A487

Clasen & Co Baumschulen

B6

Nordic Lawn ApS

B57

Nygaards Planteskole

C28

Gammelrand Beton A/S

D6

René Larsen - Hestekørsel.dk

Scantruck

A310

Damscleaner

B89

Nordisk Kunstgræs

B30

P. Kortegaard

C5

Haubjerg Madsen A/S

D61

SkovByKon

Sivertsen A/S

A45

DANREGN vandingsanlæg A/S B12

Nykilde ApS

B19

Pemo - Bamus

C45

HITSA

D8

Skovkonsulenterne ApS

Sorring Maskinhandel

A377

Dansk Formands Forening

B9

B2

Plantefokus

B29

Pondteam

C25

IBF Betonvarer

D1

STIHL

Special Maskiner A/S

A142

B38 B126

B43

Prima Færdig Hæk(R)

C43

Inventarrum A/S

F46

C49

8

Stenderup A/S Erhvervsbiler Volkswagen

A91A429

Saga VegTrailer Tech A/S

B49 B221

Roeds Planteskole

C42

Jessing A/S OUTSIDE Design ApS

F60

A140 A8

Dansk Skovkontor A/S

0

Prima Plant Skjoldelev A/S

D79

Stemas Vinderup Maskiner

Poda Hegn Staring Maskinfabrik A/S

copla

8

Danske Anlægsgartnere Enregis Denmark

B65

0

3

Sønderup Maskinhandel TEXAS A/S Tima A/S

Timan A/S

V. Løwener

A365 A225 A338 A169 A368

E.Marker A/S

ECOstyle A/S

Ejner Hessel A/S Elefant Riste

Det faglige Pedersen UddannelsesErenfred A/S udvalg Erhvervsakademi Aarhus

B32 B59

B128 B51 B140

SITAS

Sneholt & Nilsen A/S Soft Design - Synchroniser Solum Roskilde

B18 B22 B42 B55 B90

ProGræs B24 TerrazzaApS MC ved CityRenhold B13

LandHave.dk

Mastellone Projekt Midtgaard A/S OKNygaard A/S Optimus

joca PWSa/s Danmark A/S

S2

XL Byg - Håndværkerbutikken S4

D61

B28

Malmos NykildeA/S ApS

B30

E48

D77 D8

Linds/semenco

Biologisk Kakao-Flis B12 DANREGN vandingsanlæg A/SB21

Nordisk Kunstgræs

E54

D100

Bendo A/S Damscleaner

A27 A45

A310

Gammelrand Beton A/S

F36

Village Sensation

D27

G9 . Landskab.park & byrum A/S

F4

D35

D38

DUTRA HITSA ApS

A413

Scantruck

Furniban

E14

The PavePad System

De virksomheder, som er markeret med dette ikon, har en eller flere nyheder på deres stand. Det kan være en firmanyhed, en Danmarksnyhed eller en Verdensnyhed. Der er 11 Verdensnyheder, 9 Danmarksnyheder og 6 firmanyheder – kig forbi standeC13onsdag den D77 Stauder B21 A27 B36 DUTRA ApS Grantek Biologisk Kakao-Flis Malmos A/S ne og se nyhederne. Et ekspertudvalg udnævner den mest innovative af nyhederne, som vinder af Maskinleverandørernes Innovationspris 2017.Hennecke Prisen overrækkes af borgmester Stén Knuth 30. august kl. 12 ved Meyers Spisehal.

PNSivertsen MaskinerA/S A/S

0

C5

D29

E14

Plan-Sand ApS

6

D73

D23 7 D2 D24 5 D2

E16

D47 5 D4 D41 D3C45 D36 D38 D37 D51 C47 C3D59 D66 5 D5 D61

D79 C49 D77 D76C50

E16

STRØGET

SVE J

C3

A1 3 8 A7 A7

A1 3 A7 4

A7 8

B134

B4 B3 B2 B1

9

6

A1 5

A1 54

A8 6

A2 76

A9 0 A8 8

A9 1

A1 57

A2 9

A1 62

A9 6

A9 8

A1 67

A1 69

A2 25 A2 82

A2 79

A3 30 A4 13

A3 68

A4 48

A4 83 A4 80

A4 79

A1 5 0 36

A1 A1 5 4

A1

0

A1 4

D74

HU

C900

A282

ELMEDA

Park Trac A/S

A255

HP Entreprenørmaskiner A/S

D31

E14

F100

Henrik A. Fog A/S

D29

D67 D75

F60

JE

C42 D6 D5 C43 C440

D23 7 D2 D24 5 D2

ÅR

C15

C13

C10

SYD

JE

VEJ JERG RNB

C8

D2

F1 C30 F7 B2 B1 C900 B4 B3 C33 B8 B5 C34 BUSKEPROJEKT B12 B10B9 B6 C13 B11 C39 C36 C10 B19 B17 B15 B13 C40 B300 B18 B20 C8 1 B22 B43 B42 B24 B22B21 B550 B28 B25 B23 B44 C42 B47 B45 C5 B27 B35 B32 B30 B29 C43 C44 C25 B49 B65B64 C16 B38 B36 B34 B51 C45 B57 B56B55 0 B74 C15 B59 C47 B86 4 B12 C3 C26 B91 B88 B85 B126 B12 B87 B93 B89 B96 B95 B97 C28 B90 C2 B99 B98 B101 C30 C33 C900 C49 C34 BUSKEPROJEKT C13 C50 C39 C36 C10 D1 C40 C8 D2

P2

MASKINMARKEN VEST

C39 C36

D6

F60

B503

D8

VEJ JERG RNB

B503

B8 B6 B5 B12 B10B9 B11 F100 B300 B43 B42 B44 B45

B91

D16

J

NORD

B134

VALBYVEJ

B12

VE

C16

C26

D17 D19

6 F3

8

140

C25

C30 C33 C34

D8

2

B200 P2

EJ

UP

B4 B3 B2 B1

C49 C50

F4

0

B14

JS TR

C28

D16

4 F4 0 F4 0 F5 F35

8

B47 B65 B64

B49

PV

C2

6

B28 B27 B35 B32 B30 B29 B38 B36 B34 B51 B57 B56B55 B74 B120 B59 B86 4 B12 6 B88 B85 B12 B87 B93 B89 B96 B95 B97 B90 B99 B98 B101

B200

B12

B19 B17 B15 B13 B18

RU

C45

6

B20 B24 B22 B550 B25 B23 B21

EJ

B221

C47

GVEJ

PV

B91

C42 C43 C44

A1 3

FØRSTEHJÆLP

B20 B24 B22B21 B550 B23

BUSKEPROJEKT

BJER

JERN

B89 B90 B101

C40

VEST

WIFI

JST

B8 B6 B5 B12 B10B9 B11 B19 B17 B15 B13 B18 B300 B43 B42 B44 B47 B45 B49 B65B64

B51 B57 B56B55 B74 B86 B88 B85 B87 B93 B96 B95 B97 B99 B98

B59

B128

P2

TOILETTER

A3 26

A4 1 A4 9 18 A3 77 A3 75 A3 72 A4 14

A4 4 9 A4 88 56 87 A4 54 A4 52

PARKERING

RU

A4 5

A1 15

A1 12 A1 11

A1 76 A1 72

A1 80 A2 92 A A 291 A 290 A2 289 88 A3 38

A2 85

A3 88

A3 80

A4 29

A3 83

A4 A3 27 87

A4 24

A4 67

A900

B120

B126 B124

B140

B28 B25 B27

B35 B32 B30 B29 B38 B36 B34

B200

B503

F4

A4 67 A4 67 A A4 A 466 29 A4 A4 465 A4 A4 64 A 6 9 A3 A 465 6 A4 A4 4 29 A4 88 46 62 A4 93 9 4 A4 AA43 4 A3 A4 92 A4 2A7 9837 88 62 6 49 A4 A3 A4 0 A4 A4 A5 2 27 87 59 24 60 50 A4 A4 90 A5 A3 A45 24 A4 50 83 9 A4 A4 89 A3 A4 AA3 90 8 A4 88 56 3A A2 A4 48890 87 A4 18 A392 A3 A4 88 56 A4 0 A2 8 38 A1 87 A0 54 92 A4 A4 80 A3 A4 52 A 291 A4 19 38 A 54 83 A4 A 290 A4 A4 5 A 291 1 A 28 18 A4 83A3 2 A4 A 290 A4A2 9 288 9 80 7 8 A4 18 5 A2 289 A4 A 7 A3 A2 48 88 14 48 A 7 8 A A A4 03 17 5 7 A4 75 448 6 14 79 A A4 A1 A3 13 A4 A 44 76 75 793 A AA42 6 72 4 1832 A A1 A1 46 A4 A3 A272 37 17 43 A3 30 2 82 A1 A1 A4 A3 68 72 17 A1 43 A3 30 15 A2 68 A3 A1 79 26 15 A3 A2 A3 A1 65 A216 79 12 AA32 69 A1 A4 A1 A2 6756 12 8 11 A16 A2 25 A A 9A A2 76 48 11 45 25 1 A1 A2 A4 A1 67 70 5 1 A1 A3 A1 A1 0 A1 A27 67 58 1 08 A3 62 0 A1 0 A1 A 58 A 0 62 43 A1 107 A1 8 A 0 43 A 6 A1 07 A1 105 A2 A1 06 A1 04 67 A1 05 A527 A1 A3 04 A1 67 57 14 00 A3 A1 14 00 A2 A3 6 A9 3 10 A2 8 AA3 A3 63 A9 1150 4 8 A9 A3 4 A1 A2 6 4 5A43 A9 60 A2 A1 6 A3 2 A3 60 51 A2 0 A2 A1 A3 2 55 07 51 A2 0 A A2 20 55 9 7 A A2 29 A1 A4 A9 03 47 A 66 A2A A12 A9 A4 465 714 A4 03 A9 A2 6 1 7 A4 4 A4 94 7 0 A 62 A9 A4 93 A8 A1 146 92 0 A4 A1 A1 8 6 45 A8 4 A4 0 42 A5 A1 A20A14 6 8 A8 59 50 A4 5 A 42 9 6 0 20 A8 A 6 A 48

DEMO OMRÅDE

4 F4 0 F4 0 F5 F35

2

A900

PUBLIKUMPRISEN

6

4

UDSTILLERKONTOR

F4

2

FAGLIGT FORUM

4 F4 0 F4 0 F5 F35

4

UDSTILLER -P

6

4

MEYERS SPISEHAL

F4

6

A900

UDSTILLER -P

SKOVHUSET (S)

J

6

SPORT & LEG (F)

VE

4

SKOVEN (E)

SE

5

JST

TORVET (D)

EN

6

UDSTILLER -P

PARKEN (C)

OD

5

STRØGET (B)

D37 D5

D24

E13

Bredsten Trampolincenter

F35

BY BANG A/S

F100

Cado

F18

E16

E10

E23

august / Stat & KommuneE2INDKØB / 37 D25 2017 STOPdigging D73

D29

D23

D16 D66&

THAT.WOOD.DO Elverdal A/S

Vermeer Danmark Park & Landskab

E5

F7

E41 F44


Have & Landskab vil forløse buskens enorme potentiale Et permanent demonstrationsanlæg med 16 forskellige buskbeplantninger med et væld af arter, varierende plantetæthed, størrelser og med og uden bunddække er blevet etableret på Have & Landskabs arealer ved Slagelse. Målet er at give fagfolk inspiration og tung, faglig viden, når de arbejder med buskplantninger. De er overalt i landet - de lange, grågrønne pølser af lavt krat. Derfor kan mange menneskers respekt for buske ligge

på et meget lille sted. Og det er ikke bare synd og skam, ifølge bestyrelsesformand for fagudstillingen Have & Landskab,

slotsgartner og adjungeret professor Palle Kristoffersen. Det er også decideret forkert. ”Buskene har jo et enormt

potentiale. Desværre er den faglige stolthed i at planlægge og vedligeholde en pragtfuld buskbeplantning efterhånden

Har du problemer med skimmelgrønne belægninger eller borebiller i dit træværk? BORACOL BORACOL -

effektivt som grundingsmiddel også på vådt træ.

godkendt middel mod råd, svampe og insektskader i trækonstruktioner.

Ring og få professionel rådgivning om dit problem. 7582 5033 Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart T. 7582 5033 | lavtox@lavtox.dk

gået i glemmebogen i forenklingens og besparelsens hellige navn. Det håber jeg på, at vi for alvor kan få vendt rundt på med den storstilede demonstrationsbeplantning og det forskningsprojekt, som har sat det hele i gang,” fortæller Palle Kristoffersen, som ser frem til med årerne at følge de 16 buskplantningers udvikling fra den ene Have & Landskab til den næste.

Helt nye plantemetoder Landskabsarkitekt og PhDstuderende Marie Schnell står 38 / Stat & Kommune INDKØB / august 2017


bag den nye demonstrationsplantning. Hun skal bruge resultaterne til sin PhD, og hun glæder sig til at vise de vidt forskellige plantninger frem for Have & Landskabs gæster, selvom der går flere år, før hun kan bruge resultaterne i sin forskning. ”Det er jo alt for tidligt at komme med faglige konklusioner, men allerede nu er der skam stor inspiration at hente alene ved at komme og se, hvor forskellige udtrykkene er fra starten. Desuden er der virkelig knald på farverne i forhold til de fleste buskplantninger, og jeg tror at folk vil blive overraskede over at se forskellen på bedene uden bunddække og dem med,” fortæller Marie Schnell. Tit bliver bunddække ellers fravalgt, når eksempelvis et boligselskab skal lave

en buskplantning, for det er dyrere i indkøb både at købe buske og bunddække. ”Men det er sandsynligt, at driften bliver billigere på sigt, og ikke mindst er udtrykket virkeligt markant fra starten fremfor det mere nøgne og lidt fattige udtryk i en helt ny buskplantning, hvor man har sparet på bunddække, størrelse eller plantetæthed. Det er nogle af de ting, som vi med tiden vil kunne sige meget mere om. Vi er jo interesserede i at finde ud af, hvad der påvirker plantninger og hvordan vi laver dem, så de fungerer rigtigt godt og udvikler sig som planlæggeren havde intentioner om,” fortæller hun og pointerer, at der eksempelvis også vil blive forsket i, hvordan buskplantningerne ændrer udtryk over tid, alt efter om de breder sig med rodudløbere eller ej.

& HELE HERLIGHEDEN

TRO HÅB

enen Oplev dette på sc ev Stift.

dersl Christiansen fra Ha b, • Biskop Marianne d oplæg omkring då me åd dsr he nig Me af en ing ren sfo nd • La n. kegårdene i fremtide ny arbejdsmiljø og kir med inspiration og e rn ne sce på g læ • Flere end 17 op e. Gratis viden fra udstillern

29.-30. september 2017 MESSE C, Fredericia

Fredag dystes der i DM i Grandækning fra kl. 9.30 – kom og overvær konkurrencen og få inspiration til nye kreative ideer.

MESSE C, Fredericia

Vestre Ringvej 101

en skjult tilværelse i en del år. Der er behov for at vise dem frem og give dem et nyt image og få fortalt, at hvis man laver beplantningsdesign, har man flere elementer til rådighed end blot højstammede træer og græsplæner,” siger Marie Schnell. De mange tanker og metoder bag demonstrationsplantning kan man lære meget mere om på Fagligt Forum på Have & Landskab, hvor Marie Schnell på alle udstillingens tre sensommerdage er klar med oplægget ”Brug buske bedre”. Have & Landskab ´17 varer fra onsdag den 30. august til fredag den 1. september

Kom og oplev flere end 100 spændende udstillere på messen, der præsenterer det nyeste til renoveringer, giver råd og vejledning i arbejdsmiljø, samt inspirerer til events, investeringer og meget mere.

Hele Danmarks fagmesse for kirken

DM Grandækning

Nyt område på Have & Landskab For at få plads til demonstrationsplantningen er der blevet ryddet og anlagt stier på stykket lige syd for jernbjerggårdsvej og bag planteskoleområdet. Her vil gæsterne kunne se fire forskellige artstemaer (artstemaerne natur, strand, klima og sol) hver især plantet på fire forskellige måder (standardafstand med 1 pr. m2, i etager med en afstand svarende til planternes udvoksede størrelser, i etager med store planter og op til 3 pr. m2 eller i etager som flader med overstandere) Marie Schnell har store forhåbninger til, at projektet vil give inspiration med fra starten og ikke mindst bringe ny faglig viden på banen på sigt. ”Desuden har vi også en ambition om at sætte fokus på buskene, som jo har levet

adgang Åbent fra kl. 9-16

ÅretsNyhed

En udflugt værd

Workshop med blomsterdekorationer – kom og prøv selv og få inspiration til udsmykninger af kirkerummet. Book en workshop på hjemmesiden og få en times ny viden og tips.

www.kirkensforum.dk •

7000 Fredericia

Tel. 7592 2566

Gør messebesøget til en udflugt for alle de ansatte i kirken - Vi har rammerne og programmet klar til jer. Besøg de mange stande på messen, oplev spændende oplæg fra scenerne og nyd en dejlig frokost i messens restaurant.

www.messec.dk

messec@messec.dk

august 2017 / Stat & Kommune INDKØB / 39


MØD OS PÅ HAVE & LANDSKAB

SMP Magasinpost ID-46709

Besøg os på stand A358

NYHED

Markant forbedret betjening af arbejdshydraulik, specielt ved behov for langsom virkende hydraulik, da den nye ventil er proportional.

Klimaanlægget er forbedret på den nye version. Det handler blandt andet om de luftstrømme, der er omkring fødder og ben og ved dørene, så det samlet giver en klart bedre klimaoplevelse.

Igen i år er Kärcher at finde på Have & Landskab. På vores stand vil du kunne opleve de nyeste produkter og løsninger til alle rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. Vi viser alt fra vores serie af batteridrevne Have & Park værktøjer, over til mindre fejemaskiner, støvsugere, højtryksrensere og ikke mindst vores verdensnyhed Redskabsbæreren MIC 42. Vi glæder os til at se dig! www.karcher.dk

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

Der er monteret LED arbejdslygter i taget. Det giver forbedret belysning af arbejdet og hæver dermed både sikkerhed og komfort for føreren.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

BLACK EDITION

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 4-2017  

Statsindkøb 4-2017  

Advertisement