Page 1

Magasinet

STATSINDKØB Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner

NUMMER 4 / AUGUST 2016 / ÅRGANG 34

KLAGERNE

UDEBLIVER OVER HOTELAFTALERNE

STORKUNDEN COK SPARER TID OG PENGE VIA STATENS STANDARD HOTELAFTALE STATSADVOKAT HÆNGER BL.A. INDKØBERE TIL TØRRE SIGTET FOR BESTIKKELSE


Hele Da nmar k mødeste s d

OVER 80%

AF VORES KUNDER SER VI IGEN Måske fordi de ikke har ret langt hjem*

* Tæt på motorvejen over Fyn og nær Nyborg Banegård.

BOOK I DAG

Dagmøde

597,-

DET FÅR DU HOS OS

kr.

• Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård

Konferencedøgn i stort enkeltværelse

• Fantastisk beliggenhed nær skov og strand • 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200

kr. 1.880,-

• 426 værelser & 650 overvågede, gratis P-pladser • Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

Priser er inkl. moms.

Nyborg Strand er aktiv partner i Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

Østerøvej 2 5800 Nyborg 65 31 31 31 nyborgstrand.dk


LEDER

Magasinet

STATSINDKØB

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: Dan Morrison Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: info@statsindkoeb.dk . . . . . . . . . 43 43 31 21 Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk

Design og tryk: KLS PurePrint A/S, Hvidovre Oplag: 5.500 34. årgang Medlem af:

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Statsindkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes lndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark). Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Sæt hotel- og konferenceaftalerne fri

D

er er basis og mulighed nu for en tænkepause i Staten, når det handler om hotel- og konferenceaftalerne, som binder statsansatte på hænder og fødder, når de skal vælge, mens kommuner, regioner og selvejende institutioner er anderledes frit stillet til at lave den gode deal. Sagen er, at både hotel- og konferenceaftalerne har mulighed for forlængelse og opfordringen herfra lyder, at man bruger ventetiden til at ryste posen: • Hotelaftalen gælder til 31. december 2016 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2018. • Konferenceaftalen er allerede forlænget frem til 31. december 2016, men også her har Moderniseringsstyrelsen mulighed for at forlænge aftalen yderligere – dog kun til 31. december 2017. Moderniseringsstyrelsen (herunder Statens Indkøb) har endnu ikke besluttet, om aftalerne forlænges, men det bliver sandsynligvis offentliggjort i slutningen af september. Det er med andre ord nu chancen for en tænkepause er der. Langt de fleste statsinstitutioner benytter aftalerne, men statsansatte, som Statsindkøb har talt med, kan sagtens huske, da de stadig kunne bruge langt billigere tilbud i både Danmark og Sverige, da den svenske krone var helt i bund på kurs 69. Det er slut nu. Officielt er vi jo i modsætning til Storbritannien tilhængere af det fri, indre marked i EU. Men åbenbart ikke, når det kommer til realiteterne i statsaftalerne. Dermed ikke sagt, at de aftaler ikke også kan have fordele. Som COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) beretter i dette nummer af Statsindkøb, så har aftalerne de indlysende fordele, at de er på plads på forhånd. Aftalerne er puljede, pressede i pris på grund af den statslige volumen og man skal derfor ikke bruge tid på at forhandle dem. Men hvad ville der ske, hvis man blot holdt sig til allerede fastsatte beløbsgrænser – og lod også de statsansatte vælge frit? Til syvende og sidst er det ikke de statsansatte, vi skal tænke på, men de skatteborgere, som skal betale regningen. Frie aftaler vil med dygtige, satslige indkøberes mellemkomst også betyde, at skatteborgerne får mest for pengene. Selvfølgelig skal der være grænser, viste det sig også i juni, da Rigsrevisionen (af alle) blev afsløret i at blæse på rabataftalerne og boede på dyrere hoteller end tilladt. Man skal huske på, at også det omvendte kunne være tilfældet – nemlig at statsansatte kommer til at bo på billigere hoteller, hvis man giver dem chancen. Man må tage med, at Staten eksempelvis kun har 101 kontrakter på indkøbsaftaler for hotelophold i Danmark (Standard-hotelaftalen), men uden vi kender tallet præcist er der flere hundrede andre muligheder, som måske kan passe bedre både i pris og geografi og give et retvisende billede af mulighederne for mest kvalitet for pengene. Eksempelvis blev der i den eksisterende hotelaftale udbudt en delaftale for Bornholm, men Moderniseringsstyrelsen modtog kun 2 tilbud, og der blev efterspurgt 7 hoteller på Bornholm. Der var således ikke konkurrence nok om at blive leverandør, og det hele faldt til jorden. Man kan kun gisne om, hvordan det ser ud i resten af landet. Formentlig er der mange andre muligheder uden for aftalen, men muligheder som statsansatte udelukkes fra. Det er betegnende, at Horesta ikke får mange klager fra deres medlemmer over aftalerne – måske også fordi dem, som ikke kommer med, ikke helt ved, hvad de går glip af. Der kan altså sagtens være billigere muligheder derude for både staten og skatteyderne. Sæt derfor hotel- og konferenceaftalerne fri i de nye udbud – om de så kommer fra nytår i år, næste års nytår eller næste år igen. Der er rigelig tid til tænkepause. august 2016 / STATSINDKØB / 3


Sig JA til det lille ekstra I HUSET åbner vi en verden af inspiration for dig og dine gæster. Her kan du bryde hverdagen med udfordrende events, anderledes faciliteter og bæredygtig gastronomi. Hos os kan du f.eks. holde møder i en træhytte, workshoppe i et orangeri eller sætte gang i endorfinerne med en åndeløst smuk vandretur over toppen af Den Gamle Lillebæltsbro.

Vi hjælper dig med at give dine gæster lidt ekstra med hjem – og noget at tale om bagefter. Vores konferenceteam, 20 inspirerende mødelokaler, 70 moderne hotelværelser, en hyggelig restaurant og 30 glade medarbejdere står klar til at tage godt imod dig og dine gæster.

Tota leveran ldør på de stat slige af taler

KONFERE CER, MØDERN& OPHOLD

HUSET – stedet hvor ALT og ALLE bare klapper

Følg os på Facebook og få nyt om tilbud, arrangementer, udstillinger, konkurrencer

Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart 70 12 36 00

huset-middelfart.dk


LÆS I DETTE NUMMER

Storkunde sparer tid og penge via Statens standard hotelaftale

6

Den KL-ejede virksomhed COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) bruger hotel- og konferencesteder i hele landet både med og uden statsaftalerne for indkøb på området. Aftalerne sparer tid og penge, hvilket også kommer kursisterne til gode i den sidste ende, fortæller Chanette Løkke, COK’s koordinator og facility manager. Derimod prioriterer COK anderleders, når det kommer til konferencer, hvor statsaftalerne ikke er attraktive.

Klagerne udebliver over hotelaftalerne

10

Både hotel- og konferenceaftalerne har mulighed for forlængelse frem til og med 2017 og 2018, og imens må Moderniseringsstyrelsen konstatere, at klagerne udebliver over ordningerne, som binder statsansatte til kun at bruge de tilbud som er på aftalen, mens kommuner, regioner og selvejende institutioner har frit spil. Dermed undgår de dog ikke helt kritik. Der er få klager over kvaliteten, men eksempelvis COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) går helt uden om konferenceaftalerne og Horesta noterer, at ikke alle i branchen kender aftalerne. Hertil har Rigsrevisionen (af alle) overskredet beføjelserne i aftalen.

Statsadvokat hænger bl.a. indkøbere til tørre sigtet for bestikkelse

20

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har sigtet 27 offentligt ansatte personer, som er mistænkte for at have modtaget bestikkelse fra en privat IT-virksomhed. De kommer bl.a. fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, og Københavns Kommune. De sigtede er især fra offentlige IT-afdelinger, bl.a. indkøbere fordi gaverne eksempelvis er modtaget i forbindelse med handler med virksomheden.

august 2016 / STATSINDKØB / 5


STORKUNDE

sparer tid og penge via Statens standard hotelaftale Den KL-ejede virksomhed COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) bruger hotel- og konferencesteder i hele landet både med og uden statsaftalerne for indkøb på området. Aftalerne sparer tid og penge, hvilket også kommer kursisterne til gode i den sidste ende, fortæller Chanette Løkke, COK’s koordinator og facility manager. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

S

- Vi gør alt for, at tingene skal fungere. Hvis et kursussted ikke er i orden kommer det til at hænge sammen med oplevelsen også af det faglige indhold, påpeger koordinator og facility manager Chanette Løkke fra COK.

6 / STATSINDKØB / august 2016

tatsaftaler for hoteller og konferencer er sat i verden for at spare penge på de offentlige indkøberes budgetter, men formålet er ikke altid entydigt opfyldt og man skal se sig godt for. Der er også både habile og inhabile at spørge, når det gælder statsaftaler om hoteller og konferencer. COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) hører til de udvalgte, der helt kan bestemme selv, hvor og hvordan de vil købe ind af de ydelser. Derfor kan de se systemet lidt oven- og udefra. Derimod - uanset hvad offentlige indkøbere måtte synes om aftalerne - så er statslige institutioner forpligtet til at anvende Hotelaftalen og aftalen om Konferencefaciliteter, mens selvejende institutioner

frivilligt kan vælge at tilslutte sig aftalerne eller shoppe rundt mellem andre tilbud i de 12 områder, hvor der er statsaftaler med eller uden overnatning. Konferenceaftalen skal benyttes, når der er tale om møder med 11 eller flere deltagere. Dertil har Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen i alt 101 kontrakter på indkøbsaftalen for almindelige hotelophold i Danmark (Standardhotelaftalen), og aftalerne gås efter i sømmene netop især hos COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som bruger mange hotel- og konferencesteder. Det sker både inden- og udenfor statsaftalerne. COK kan nemlig som KL-ejet virksomhed bruge de aftaler, der passer dem bedst.


Mange kommende COK-konferencer - med og uden statsaftaler Begejstring for hotelaftaler Koordinator og facility manager Chanette Løkke, kan sagtens finde på at prioritere anderledes især ved konferenceaftalerne, som hun sjældent bruger fordi hun ofte selv kan indhente bedre tilbud. Derimod er hun begejstret for hotelaftalerne. - COK har store fordele ud af statsaftalerne for hoteller fordi alle priser er forhandlet i forvejen. Det betyder, at vi hurtigt kan lægge et budget for seminarer og konferencer fremfor, at vi skal forhandle om pris og kvalitet hver eneste gang, fortæller Chanette Løkke. COK er storkunde Chanette Løkkes iagttagelser er vigtige for statsaftalerne fordi COK´s omfattende virksomhed gør dem til storkunde på statsaftalerne. Det sker gennem kurser, uddannelser, konferencer og temadage fordi COK er sat i verden for i samarbejde med kommunerne at tilbyde lokale kompetencetilbud i forlængelse af kommunernes strategier og behov. Dermed understøtter COK kommunernes drift, når ledere og medarbejdere får ny viden, færdigheder og kompetencer i de enkelte kommuner og på tværs af kommunegrænser. COK har seks kontorer fordelt rundt i landet i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev, og COK understøtter bl.a. de aktuelle velfærdsreformer på social-, skole og beskæftigelsesområdet. Meget dansk... Med fødderne solidt plantet i den danske muld med noget så dansk som netop dansk kommuneudvikling, er der heller ikke ønsker hos COK om geografisk forandring i statsaftalerne – også selv om det kunne

give god mening økonomisk: Hvis der var grænseoverskridende statsaftaler til ofte langt billigere hoteller og konferencesteder i nærområderne Tyskland og Sverige, så kunne der overfladfisk set være fordele ved tyske og svenske momssatser på fødevarer, restaurationsydelser og hoteller på henholdsvis 7 og 12 procent, og hertil et generelt lavere prisniveau. Men netop geografien er så stor en joker, at det ikke er attraktivt for COK. - Det spiller ind, at rejsetid er penge. Hvis vi holder halvanden dags kursus nytter det ikke med rejsetid på fem-seks timer hver vej, konstaterer Chanette Løkke.

Konferenceydelser kan bedre handles ned Selv om Moderniseringsstyrelsen og dermed Statens Indkøb har valgt at forlænge aftalen om konferencefaciliteter til årets udgang, så lokker de 78 leverandører på lige præcis den stats­aftale ikke nødvendigvis Chanette Løkke, som udnytter, at hun har muligheden for at tænke i andre baner end statsaftaler. - Jeg har nu været hos COK i tre år som central booker, men har også siddet på den anden side af bordet som konferenceudbyder. Det giver mig en indsigt i konferenceydelser, hvor der er langt flere ting at handle med end blot overnatningen. Jeg ved med andre ord, hvilke knapper jeg skal trykke på for at få den rigtige pris, siger Chanette Løkke. Enkelte dårlige hotelleverandører Generelt er niveauet ifølge Chanette Løkke højt og i orden på statsaftalerne. Kun enkelte gange har det været nødvendigt at fyre en leverandør. - Vi er ude og se stederne inden vi booker, og vi gør meget

Et par af de kommende konferencer og møder via COK med og uden statsaftaler er eksempelvis: • 15.09.2016 i Vejen: Frivillighed 2016 - Velfærdssamarbejde under forandring. Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK holder national frivillighedskonference. • 21.09.2016 i Vejen: KL-konference: Børn og unge med handicap.. På KL og COK’s konference kan man høre bud fra forskningen, VISO, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og faglige eksperter. • 04.10.2016 i København: Neurodagen 2016 - Hjernen i socialt perspektiv. • 13.10.2016 i Nyborg: Data og resultatstyring i skolen. • 25.10.2016 i København: Konference om sundhedsanalyser. KL og COK holder konferencen sammen. • 8. - 9.11.2016 på Radisson Blu Scandinavia i København: Økonomidirektørforeningens årsmøde 2016. • 01.12.2016 i Svendborg: Borgmesterkonferencen 2016. Hvert år afholder COK borgmesterkonference med borgmestrene fra hele landet til en dag med oplæg og diskussioner omkring udviklingen i det kommunale landskab. Borgmesterkonferencen fungerer som et af de få frirum, hvor deltagerne kan samles til de vigtige samtaler om, hvordan man som borgmester tackler de daglige udfordringer i kommunen. • Endelig har COK også kommunomuddannelsernerne på akademiniveau samt sundhedskommunomuddannelserne, hvor COK har ca. 2500 studerende fordelt på 6 lokationer. Uddannelserne evalueres på landsplan som vigtige input i en løbende udvikling af modulernes indhold, materialer og eksamensform. Kommunomuddannelsernerne giver kvalifikationer til at analysere og vurdere kommunale og regionale administrative problemstillinger – og til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling. Uddannelserne er specialdesignet til ansatte i kommuner og regioner.

ud af, at alt skal fungere. Hvis et sted ikke er i orden kommer det til at hænge sammen med oplevelsen - også af det faglige indhold på vores kurser, konferencer og seminarer. Derfor har jeg også afsluttet samarbejdet med enkelte af leverandørerne på

statsaftalen, hvis det enten ikke er blevet rettet op – eller prisen er blevet skruet for højt op, fortæller Chanette Løkke. Årligt er hun via COK med til at sende over 10.000 kursister og konferencedeltagere af sted. n august 2016 / STATSINDKØB / 7


45 kommuner får tilskud til at købe sig til nedrivninger En målretning af pulje til landsbyfornyelse – dvs. nedrivning af gamle bygninger - betyder, at 45 kommuner til og med 2020 får ca. 55 mio. kr. om året i tilskud til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige bygninger i mindre byer og det åbne land.

D

fundet ud fra en objektiv fordelingsnøgle, som bl.a. afspejler den enkelte kommunes belastning af dårlige huse, befolkningsudvikling og geografiske placering.

Det perfekte gulvvalg til kantiner og storkøkkener Pendulum test

PTV

Altro Stronghold™≥36 30 / K30 sikkerhedsgulv Fuldstændigt forseglet og vandtæt - med fokus på din Pendulum test

sikkerhed og hygiejne.

PTV

≥40 Den højeste skridsikkerhed - reducerer din risiko for at falde til en ud af en million i hele produktets levetid. Pendulum test

Skånsom mod knæ, ryg og led – så du kan holde til at stå op hele dagen.

PTV ≥45

Ingen lydgener, når vognene kører over gulvet. Let at rengøre.

Pendulum test

PTV ≥50

Specialistløsningen til effektivt indrettede køkkener. leve t

20

Pendulum test

id

si

d

Tidligere ramme udløber Den tidligere ramme på 200 mio. kr. udløber i år. Et bredt politisk flertal besluttede dog med vækstpakken i 2014 at fastholde puljen med ca. 55 mio. kr. Da ordningen er mindre end tidligere er antallet af ansøgningsberettigede kommuner derfor reduceret fra 70 til 45. - Regeringen har valgt at fokusere på de kommuner, hvor behovet er størst. Med den nye ordning understøtter vi en mere effektiv udmøntning, hvor kommunerne kan lave en langsigtet indsats for at skabe mere attraktive landsbyer fremover, siger Troels Lund Poulsen. Tiltaget er en del af regeringens vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark. Blandt de kommuner, der får tilskud er Guldborgsund med 3,6 mio. kr., Lolland med 3,1 mio. kr. og Vordingborg med 2,7 mio. kr. n

p å s k ri

et koster at ødelægge og rive gamle bygninger ned, men de fleste kender synet, når man kører gennem en landsby og den ene ruin efter den anden fratager alt lyst til at bosætte sig og skabe vækst. Det vil erhvervsog vækstminister Troels Lund Poulsen nu lave om på, så kommunerne kan købe sig til nedrivninger. - Med en pulje til landsbyfornyelse ønsker vi at give de sværest stillede kommuner bedre mulighed for at skabe attraktive landsbyer, og nedrive de bygninger og ejendomme, som skæmmer i landsbybilledet og som hæmmer tilflytning og borgeres lyst til at bosætte sig i de mindre landsbysamfund. Med ordningen kan kommunerne forhåbentligt fortsætte udviklingen af deres lokalsamfund, så det bliver attraktivt at bosætte sig over alt i hele Danmark, siger Troels Lund Poulsen: Kommuner kan fremover opnå tilskud til nedrivning og istandsættelse af bygninger beliggende i landsbyer med under 3.000 indbyggere eller i det åbne land. De 45 kommuner er

års

kke

www.altro.dk

rhede

n

PTV ≥55

R12

info@altro.dk

36 78 90 33

8 / STATSINDKØB / august 2016 0739_STATSINDKOB.indd 1

28/06/2016 11:19


KLAGERNE UDEBLIVER over hotelaftalerne Både hotel- og konferenceaftalerne har fra nytår mulighed for forlængelser, og Horesta forventer nu forlængelserne kommer. Imens må Moderniseringsstyrelsen konstatere, at klagerne udebliver over ordningerne, som binder statsansatte til aftalerne, mens kommuner, regioner og selvejende institutioner har frit spil, mens Rigsrevisionen (af alle) heller ikke føler sig bundet af aftalerne og kan bo på dyrere hoteller. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

O

veralt i hotel- og konferencebranchen bliver det nu fulgt nøje, hvorvidt hotel- og konferenceaftalerne bliver forlænget. Klagerne udebliver over hotelaftalerne, og det taler for netop en forlængelse. En mulig forlængelse bliver først offentliggjort fra slutningen af september, men ikke mindst i 10 / STATSINDKØB / august 2016

brancheorganisationen Horesta peger pilen nu på, at forlængelser af aftalerne kommer, kan Magasinet Statsindkøb afsløre. Også selv om Moderniseringsstyrelsen (og Statens Indkøb) holder kortene tæt ind til kroppen. Hotelaftalen trådte i kraft i 2015 og gælder til 31. december 2016 med mulighed for forlængelser frem til og med 2018.

Staten har nu 101 kontrakter på hotelophold (Standard-hotelaftalen). Aftalen er forpligtende for staten. Konferenceaftalen trådte allerede i kraft i 2014. Moderniseringsstyrelsen har forlænget den aftalen til og med 2016. Moderniseringsstyrelsen kan også forlænge den aftale yderligere ét år frem til 31. december 2017. Her er der

rammekontrakter med 78 leverandører. - Vores forventning er klart, at begge aftaler forlænges yderligere. Det har været praksis hidtil. Hvis det - mod forventning - ikke sker, vil 3 måneder til at gennemføre udbuddet formentlig kunne lade sig gøre, vurderer Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef hos Horesta.


- Horesta plejer at blive inviteret til dialog om hotelaftalerne. Statens Indkøb er rimeligt interesserede i vores input, forsikrer Kaare Friis Petersen. Statsindkøb har stillet en række spørgsmål om status for de ofte omdiskuterede aftaler. Efter kontakt med flere medarbejdere og sagsgang med godkendelser fra overordnede har vi fået en svar fra ”Moderniseringsstyrelsen.” Statsindkøb har anført over for styrelsens kommunikationsafdeling, at det er upersonligt at citere ”en styrelse”, da det kan virke for Statsindkøbs læsere som et stort, gråt monster, der ikke ved, hvem det selv er. Meget lidt menneskeligt, nærmest fremmedgjort, når der ikke er en talsperson, som kan forklare sig yderligere hos leverandører og indkøbere i fald der er tvivl. Men det kan der ikke laves om på, lyder beskeden nu fra styrelsen. Så her er, hvad ”Moder-

niseringstyrelsen” mener om aftalerne:

Interview: Tilfredshed med aftaler Er der tilfredshed hos Staten med hotel- og konferenceaftalerne? - En gang om året laves der en undersøgelse af tilfredsheden med statens indkøbsaftaler blandt koncernindkøberne. Moderniseringsstyrelsen mener, at der er en rimelig stor tilfredshed med de to aftaler baseret på tilfredshedsmålingerne og den daglige dialog med de øvrige brugere af aftalerne, fastslår Moderniseringsstyrelsen. Hvilke tilbagemeldinger får I typisk? - Brugerne er især tilfredse med de gode priser på aftalerne. Hvad sker der, når eller hvis aftalerne ikke bliver fulgt? Har I eksempler på det – og hvad er i givet fald sanktionerne?

- Det er de enkelte ministeriers ansvar at efterleve Cirkulære om indkøb i staten. Moderniseringsstyrelsen kan over for institutionerne indskærpe forpligtelsen til at anvende aftalerne og efterleve cirkulæret. Moderniseringsstyrelsen har ikke sendt indskærpelser til statslige institutioner om overholdelse af forpligtelsen til at anvende den nuværende hotel- eller konferenceaftale.

Kun få eksempler på droppede aftaler I Horesta kender man også kun et par eksempler på, at aftalerne ikke er fulgt: - Typisk hører vi kun om det i Horesta, hvis medlemmer er blevet forbigåede. Et eksempel var ved en ordre, hvor der blev krævet noget specielt af et hotel. Vi får ikke mange klager over aftalerne – måske også fordi de hoteller, som ikke kommer med, ikke helt ved, hvad de går glip af.

Jeg tror ikke mange køber uden om aftalerne, siger Kaare Friis Petersen. Flere leverandører vil dog gerne med på aftalerne. Det giver anledning til flere spørgsmål til Moderniseringsstyrelsen: Hvordan kommer flere leverandører med på aftalerne ved næste fornyelse? - I lighed med forrige udbud vil der i forbindelse med genudbud blive lavet analyser af statens historiske forbrug og markedet for hotel- og konferenceydelser. På den baggrund vil det blive vurderet, hvor stort statens fremadrettede behov er, og hvor mange leverandører der er behov for. Endvidere vil der ved et nyt udbud i sagens natur være en fornyet konkurrence om at blive leverandør på aftalerne, hvormed nye leverandører vil have mulighed for at komme på aftalerne.

VITALISING SPACE AND RELATIONS

RBM Noor

Designet til kærlighed ved første blik RBM Noor er en livlig kollektion af behagelige stole, der skaber en god stemning. En moderne stol, hvis kendetegn er atmosfære, funktionalitet og høj anvendelighed, der skaber positive møder og glade øjeblikke. En kollektion med en skandinavisk identitet og præget af en miljøorienteret tankegang. RBM Noor markerer en ny begyndelse indenfor vitalisering af rum og relationer.

www.rbmfurniture.dk • tlf 99 50 55 00

august 2016 / STATSINDKØB / 11


Gør I fremover noget for at få flere leverandører med på aftalerne? - Det er ikke et mål for Moderniseringsstyrelsen at få flest mulige leverandører med. De bedste priser og den bedste kvalitet opnås ofte i en skarp konkurrence, hvor nogle tilbudsgivere sorteres fra. Der vil dog altid blive taget hensyn til, at aftalerne ikke medfører en negativ påvirkning af markedet.

Tyskland og Sverige ude Hvad med Tyskland/Sverige, hvor der er billigere overnatninger i grænseområderne – kommer Sverige og Tyskland med i billedet på et tidspunkt? - Det er der endnu ikke taget stilling til. I udbudsprocessen vil det blive vurderet, om der er behov for at lave udbud på hotelog konferenceområdet udenfor Danmarks grænser, påpeger Moderniseringsstyrelsen. I Horesta henviser Kaare Friis

Petersen til, at kommuner og regioner i modsætning til Staten ofte laver egne udbud. Med andre ord kan kommuner og regioner godt vælge hotel- og konferenceaftaler i nabolandene. - Kommuner og regioners egne udbud giver flere muligheder for at være med, siger han til Statsindkøb.

afgav et tilbud, beretter Moderniseringsstyrelsen. Dermed ligner det situationen på Bornholm, hvor delaftale 5 blev aflyst: Årsagen var, at Moderniseringsstyrelsen kun fik to tilbud, og der blev efterspurgt 7 hoteller på Bornholm. Der var således ikke nok til at konkurrere i et udbud.

Plusaftale og Bornholm aflyst Moderniseringsstyrelsen kender også til aflysninger. Både af Plusaftalen – og på Bornholm.

Frås Mens hotel- og konferenceaftaler skal undgå frås, kom der dog i sommer en pinlig sag: Hoteldirektører undrede sig over, at Rigsrevisionen (af alle) blæste på rabataftalerne og boede på dyrere hoteller, fremgik det af artikler i Ekstra Bladet. De var i kontakt med flere hoteldirektører, der bekræftede historien, ligesom en aktindsigt viste, at fra slut maj 2015 til april 2016 kun var to overnatninger på Hotel Aalborg, som er med i aftalen. Her var prisen pr. overnatning 600 kroner. Men i samme pe-

Plus aftalen er helt aflyst. Hvorfor er det sket? - Moderniseringsstyrelsen udbød som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram en rammekontrakt om indkøb af hotelophold i Danmark, hvor særlige hensyn til repræsentation og sikkerhed gælder (Plus-hotelaftalen). Det var nødvendigt at annullere udbuddet fordi kun få hoteller

riode valgte Rigsrevision at bo flere gange på Aalborg-hoteller for langt højere beløb. Eksempelvis er vagthundenes nordjyske favorithotel Radisson Aalborg til 995 kroner pr. nat. - Det er ikke rimeligt, at staten ikke overholder deres del af aftalen, sagde hotelchef Bo Kikkenborg fra Hotel Aalborg til avisen. Et andet eksempel var fra Horsens. Afdelingschef i Rigsrevisionen, Bo Brabrand, forklarede, at Rigsrevisionen teknisk set ikke er staten. Det betyder, at Rigsrevisionen ikke automatisk er omfattet af statens indkøbsaftale. Man kan stille sig selv spørgsmålet, om resten af den ”rigtige” stat også kunne tænke sig lignende frihedsgrader. I givet fald ville klagetallet nok komme helt ned på nul. n

Konv e State ntum er e n n de so Kom mun g Køben l af ha es for u nikke rammea vn ftal ko facil nferenc e eitete r.

Hold møder og konferencer blandt dansk design, kunst

og arkitektur i verdensklasse

...kun 45 min fra København

Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk • booking@konventum.dk

12 / STATSINDKØB / august 2016


#konference #altspiller #mangesmil #lækkermad #roskildekongrescenter Som Sjællands største kongrescenter uden for København har vi de perfekte rammer til konferencer med op til 2500 gæster - uanset om du har brug for et eller flere lokaler. Vores tekniske udstyr er førsteklasses, og vi har erfarent personale som sikrer, at dit arrangement kommer til at spille. Kongrescentret ligger tæt på motorvejen og Roskilde Station og har 750 gratis P-pladser. Ring til os og hør mere om mulighederne. Du er også altid velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde 46 35 40 72 info@rkic.dk www.rkic.dk


IKA i tættere dialog ­ med leverandørerne

Siden IKA´s årsmøde og generalforsamling har IKA været guidet af den nye strategi, som blandt andet betyder, at IKA fortsat arbejder aktivt for, at dialogen mellem ordregivere hos de offentlige indkøbere og tilbudsgivere blandt leverandørerne styrkes. IKA’s formand, Jeanet Vandling, giver her en status for arbejdet med strategien og samarbejdet med leverandørerne. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

IKA

– foreningen af offentlige indkøbere, har været ude på en lang rejse, der begyndte for 30 år siden, og som nu i nogle måneder har skullet implementere en ny strategi og de beslutninger og vedtægtsændringer på generalforsamlingen, der bl.a. betyder,

at leverandørerne går fra at være medlemmer af foreningen, uden stemmeret på generalforsamlingen, til at være med i IKA leverandørnetværk. Det hele er et led i en fortsat styrket og aktiv dialog mellem ordregivere hos de offentlige indkøbere og tilbudsgivere blandt leverandørerne samt den

TæT på cenTrum. LangT fra forsTyrreLser. Book dit næste møde til særlige statspriser • Dagsmøde incl. AV-udstyr og fuld forplejning kun 525 kr. pr. person. • Overnatning i enkeltværelse kun 825 kr. pr. person.

Hebron

Københavns Hovedbanegård

Tivoli

Kun 3 minutter fra Hovedbanegården

BEST WESTERN

+45 33 31 69 06 · www.hebron.dk · Book allerede i dag 14 / STATSINDKØB / august 2016

professionalisering, som foreningen også har været igennem. Den professionalisering er kommet siden en håndfuld ildsjæle mødtes medbringende deres egen madpakke og op til i dag, hvor IKA har en lang række arrangementer og kurser. IKA inviteres i øvrigt nu også løbende til at deltage i den offentlige debat som en vigtig stemme, når eksempelvis den nye udbudslov skal ud og virke. Foreningens formand, Jeanet Vandling, som også er indkøbsog udbudschef i Fællesindkøb Fyn for Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfynsog Nyborg kommuner, er med til på de interne linjer i IKA at arbejde målrettet med den ny strategi for foreningen. Den nye vision, at ”IKA vil være knudepunktet for offentligt indkøb” er ved at få regulært indhold. Det betyder, at IKA arbejder med tre fokusområder: ”Kompetenceudvikling”, ”En klar stemme” og ”Fremsynethed/ Innovation.”

IKA vil være knudepunkt Kan du fortælle Jeanet Vandling, hvorfor det er nødvendigt med nyt fokus? - Det har været et helt naturligt skridt at tage fat i vores strategi og vision. Ikke for at skifte retning, men for at fortsætte det gode arbejde, og for at vi stiller endnu skarpere på, hvilken retning vi vil frem i. Det blev tydeligt for os at vores hidtidige

vision om ”at være viden netværket for offentlig indkøb” var indfriet - og det er jo super positivt. Det næste spørgsmål, der så meldte sig, var hvor skal vi hen? Bestyrelsen har siden sidste efterår arbejdet med at se ind i krystalkuglen. Vi er nået frem til den vision, at ”vi vil være knudepunktet for offentligt indkøb”. At være knudepunktet for offentlig indkøb indebærer ud over at være netværk også at blive set og hørt. Vi mener, at vi skal og kan samle indkøbstrådene, og vi kan og vil være med til at sætte kursen for offentligt indkøb.

Større og stærkere sekretariat Har IKA - som er ulønnet arbejde for bestyrelsen - ressourcer til at opgradere IKA i den nye strategi? - Det er en ambitiøs strategi, som vi har lavet. Der ligger et stort arbejde foran os. For at den kan blive opfyldt er det derfor også vigtigt, at sekretariatet bliver den primære drivkraft. Derfor kom sekretariatet også op på tre medarbejdere i januar i år. Bestyrelsens rolle skal i højere grad være at sætte retning, og være med til at igangsætte projekterne. Det er værd at huske på, at vi er en forening, med over 450 medlemmer fra offentlige ordregivere og et leverandørnetværk med over 150 virksomheder, så der findes mange kræfter i foreningen, der kan være med til at arbejde mod vores mål. En lang række initiativer foregår al-


e r e Vi

a l e nd

ts a t fS

n e l a aft

Med udsigt til fordybelse, nærvær og kreativitet

13 moderne konference- og mødelokaler med AV-udstyr i topklasse

Sea-side værelser med altan eller terrasse

Kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

Kun 1-times kørsel fra København

Masser af hyggekroge og lounge områder

• • •

Hjemmelavet mad med fokus på økologi og lokale råvarer

• •

Optimale rammer for udfordrende teambuilding øvelser

Dagslys i alle lokaler

• •

Moderne træningsfaciliteter og sauna

58 værelser

Gratis parkering Gratis HR-værktøjskasse med spændende øvelser

Slyngelstue med bar og billard

S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


lerede i dag i vores tænketanke, som kører helt selvstændigt.

IKA’s formand, Jeanet Vandling, vil udnytte medlemmernes enorme viden om offentlig indkøb: Vi vil gerne være knudepunktet der faciliterer, at den viden samles, deles og udvikles, fastslår Jeanet Vandling

Vil du have opskriften? Du skal bruge: • En varm og personlig service • Imødekommende og afslappende atmosfære • Lyse, fleksible lokaler til både små og store grupper på op til 200 deltagere • Uformelle møderum og mindre loungeområder • En flot park og hyggelige gårdhaver • En fantastisk restaurant • Indendørs swimmingpool og sauna • Central beliggenhed i Fredericia - lige midt i DK Bland alle ingredienserne og smag til med en exceptionel god pris. Så har du Fuglsangcentret - de bedste rammer for en vellykket konference.

Kontakt os på tlf. 76202100 eller fuglsang@blind.dk

FUGLSANGCENTRET Hotel, kursus- og konferencecenter

16 / STATSINDKØB / august 2016

Hvad mener I helt præcist med “knudepunktet for offentligt indkøb” – er det I konkurrence med indkøbsfællesskaberne - eller er det udelukkende et spørgsmål om kompetenceløft til medlemmerne? - Blandt vores medlemmer findes en enorm viden om offentlig indkøb og der udvikles konstant nye interessante metoder til at løse opgaver og udfordringer på. Her vil vi gerne være knudepunktet der faciliterer, at den viden samles, deles, udvikles, deles igen, sendes videre til eksterne input, deles, ombygges, deles osv. Det er i fællesskab, at vi udvikler offentlige indkøb. At være knudepunktet betyder også, at vi er medlemmernes stemme i forhold til udviklingen inden for de offentlig indkøb. Eksempelvis sad IKA med i udbudslovsudvalget, og i øjeblikket er IKA ved at indsamle erfaringer fra vores medlemmer om den nye udbudslov, for at kunne gå i dialog ved en revision af loven. Herudover sidder IKA i år med i et standardiseringsudvalg hos Dansk Standard, der handler om at udvikle standarder for Eudbud og E-indkøb på EU plan. Formålet er at forenkle elektroniske udbud og elektroniske indkøb for både virksomheder og det offentlige. Sidste eksempel på, at vi vil være medlemmernes stemme er, at IKA også sidder med i et effektiviseringsprojekt hos KL, der handler om effektive indkøb via e-handel. Kompetenceudvikling og tilbud om aktuelle kurser og uddannelser er en af hjørnestenene i IKA. Det er et højt prioriteret område og en del af visionen; at være det foretrukne sted for kompetenceudvikling. - Dog er IKA er ikke en konkurrent til indkøbsfællesskaberne, vores rolle er tværtimod at understøtte indkøbsfællesskaber og indkøbsafdelingerne i deres arbejde, fastslår Jeanet Vandling.

IKA mere gennemsigtig En række vedtægtsændringer

betyder bl.a., at leverandørerne gik fra at være medlemmer af foreningen, uden stemmeret på generalforsamlingen, til at være med i IKA leverandørnetværk. Hvorfor er det nødvendigt med tættere samarbejde med leverandørerne? - Ændringen betyder umiddelbart ikke en ændring samarbejdet, men at det for udefrakommende bliver mere tydeligt hvad IKA er og hvem vi repræsenterer, fastslår Jeanet Vandling. Dialogen styrkes dog mellem indkøbere og leverandører. Det fremgår også fra en udsendelse efter generalforsamlingen i år, hvor IKA også ønsker at styrke gennemsigtigheden omkring leverandørernes rolle i IKA: ”Når vi inviteres til at sidde med i udvalg eller til at afgive høringssvar er det som repræsentanter for ordregiversiden. Derfor bør vores medlemsstruktur også afspejle den virkelighed. De tilbud og betingelser, der fulgte med det tidligere medlemskab følger uændret med til IKA-netværk for leverandører. Der er i praksis derfor alene tale om et navneskift. IKA vil fortsat arbejde aktivt for, at dialogen mellem ordregivere og tilbudsgivere styrkes,” hed det. Leverandørerne har historisk aldrig haft stemmeret til generalforsamlingerne, og får det næppe. Der er en årsag til, at det hedder IKA – foreningen af offentlige indkøbere, og foreningen ser i øvrigt ud til at være i fremgang. Ved seneste årsmøde i februar blev alle deltagerrekorder slået, da 600 var samlet under overskriften ”Sammen skaber vi bedre offentlige indkøb”. Fyrtårnet i form af årets vinder af IKA´s dialogpris blev Aarhus kommune, der meget apropos også var nomineret på grund af en ændret strategi for, hvordan man fremtidigt vil anvende sine ressourcer i Indkøb & Udbud. Kort sagt handler det for Aarhus Kommune om, at man har ændret sit fokus og sit tidsforbrug fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling. n


KONFERENCE DØGN FRA

2.245,-

MED FLY T/R CPH/RNN (BESTILLES SEPARAT)

35 MINUTTER FRA KØBENHAVN 1 TIME OG 10 MINUTTER FRA JYLLAND I Green Solution House kan du afholde dine møder og konferencer lige midt i en verdensnyhed. Green Solution House er et banebrydende bæredygtigt byggeri, som viser fremtidens byggeri – i dag. Du har mulighed for at holde et lille eksklusivt møde for 2 eller en konference for 350 deltagere. Uanset hvad, så bliver du og dine gæster forkælet – med mad fra vores gourmet restaurant, som er baseret på lokale og økologiske råvarer, med skov og strand lige uden for døren eller med en tur i vores nyanlagte park. Varmt vand og energi producerer vi selv, og vores gæster kan se og høre om bæredygtighed – eller bare nyde, at vi har tænkt over sunde materialer og smarte løsninger.

Green Solution House Strandvejen 79, DK-3700 Rønne +45 5695 1913 info@greensolutionhouse.dk www.greensolutionhouse.dk

august 2016 / STATSINDKØB / 17


Udbud af solceller konkurrerer om laveste offentlige støtte

Tyskland, afholdes af Energistyrelsen, mens det tyske udbud, som også er åbent for anlæg i Danmark, afholdes af det tyske Bundesnetzagentur. Fra 2017 har regeringen foreslået at løse Europa-Kommissionens kritik af den danske PSO-opkrævning ved at overføre finansieringen af udbygningen med vedvarende Danmark udveksler i ny samarbejdsaftale støtteordninger med energi fra PSO-ordningen til finansloven. Tyskland, som bl.a. åbner for åbner for støtte til 50 MW solceller - Der er klare fordele ved at i Danmark. Dermed kan offentlige udbud af solcelle anlæg flytte PSO-ordningen til finansloven særligt i forhold til konkurimødekomme Europa-Kommissionens kritik. renceudsatte virksomheder, men Den midlertidige PSO-løsning for af udbygningen med vedvarende PSO-problemet for 2015 og 2016. også i forhold til den elektrifice2015 og 2016 betyder, at Tyskland energi. Vi vil opnå værdifulde erfaringer ring, vi ellers er i gang med i det nu åbner for støtte til, at 50 MW med udbudsmodellen, og samti- danske samfund, siger Lars Chr. Udbud i begge lande solceller kan placeres i Danmark, dig vil udbuddene vise, hvor lidt Lilleholt. mens Danmark åbner for støtte Løsningen består i, at begge lande støtte danske solcelleanlæg reelt Både det danske og det tyske til, at 2,4 MW solceller kan place- afholder udbud af støtte til solcel- kan klare sig med. Den markedudbud afholdes i efteråret 2016, res i Tyskland. leanlæg, hvor alle eller en del af stest bliver det interessant at følge, og hvert land fastsætter selv beDer er netop underskrevet en solcelleanlæggene også kan plasiger energi-, forsynings- og klitingelserne i sit eget udbud. Udsamarbejdsaftale mellem Danceres i det andet land. Samtidig maminister Lars Chr. Lilleholt. buddene vindes af de projekter, mark og Tyskland, som gør det vil energien fra anlæggene kunne Inden udgangen af 2016 vil som tilbyder at etablere solcellemuligt for begge lande at opfylde tælles med i andelen af vedvarende Danmark og Tyskland afholde anlæggene til den laveste støtte. deres aftaler med Europa-Komenergi i det land, der betaler støthvert sit udbud af støtte til solcelI begge udbud vil danske anlæg missionen om en midlertidig løs- ten. ler, som er åbent for anlæg i det være i direkte konkurrence med ning på Europa-Kommissionens - Aftalen med Tyskland er et andet land. Det danske udbud, anlæg i Tyskland. kritik af de to landes finansiering vigtigt skridt på vejen til at løse som også er åbent for anlæg i n

KO NF E RE N C E V E D HAV E T

HVAD KAN AFSLAPPET LUKSUS GØRE VED JERES NÆSTE MØDE...? * NB * TISVILDELEJE STRANDHOTEL HAR STATSAFTALE

www.strand-hotel.dk, Tisvildeleje Strandhotel, Hovedgaden 75, 3220 Tisvildeleje, tlf. + 45 48 70 71 19, kontakt@strand-hotel.dk

18 / STATSINDKØB / august 2016


Nemt, trygt og sikkert

Lige et par ord om dine nye fordele, nu hvor OK er valgt som SKI-leverandør

SKI-leverandør på tankkort Der er mindst 700 grunde til, at du skal vælge tankkort fra OK: Vi er nemlig Danmarks største benzinkæde. Med flest tankstationer at vælge imellem får du kortere køreture og undgår ekstra kilometer, som er spild af tid – og penge. Alle OK’s tankstationer har en god beliggenhed lige der, hvor du er. Udover tankkortet tilbyder vi en app, hvor du kan foretage kilometerindtastning direkte ved standeren, uanset hvor du tanker.

Leveret direkte til din tank Hos OK kan du få brændstof og fyringsolie til dine tankanlæg. Vi har vores egne OK-chauffører, som leverer fra dag til dag, uanset om du vælger benzin 95, diesel, marinegasolie eller fyringsolie.

Leverandør på rammeaftale 50.85 Delaftale 1 tankkort: Benzin 92 Benzin 95 Diesel

Vil du vide mere? Vil du vide mere om SKI-aftalen og dine fordele hos OK, så ring til OK’s SKI-ansvarlig Charlotte Holze på 30 70 59 76. Du kan også se mere på ok.dk/offentlig

Leverandør på rammeaftale 50.85 brændstof og fyringsolie Delaftale 2 tankanlæg: Benzin 95 Diesel Alkylatbenzin Marinegasolie Fyringsolie

56806

OK er SKI-leverandør og kan tilbyde brændstof og fyringsolie til egne tankanlæg. Vi er også valgt som SKI-leverandør på tankkort.


STATSADVOKAT

hænger 27 offentligt ansatte bl.a. indkøbere til tørre sigtet for bestikkelse Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har sigtet 27 offentligt ansatte personer, som er mistænkte for at have modtaget bestikkelse fra en privat IT-virksomhed. De kommer bl.a. fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, og Københavns Kommune. De sigtede er især fra offentlige ITafdelinger, bl.a. indkøbere fordi gaverne eksempelvis er modtaget i forbindelse med handler med virksomheden.

S

tatsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har sidst i juni anholdt 26 tidligere og nuværende offentligt ansatte, der i samme sagskompleks er under mistanke for at have modtaget bestikkelse i form af gaver, eksempelvis mobiltelefoner, tablets og andet elektronisk udstyr. Yderligere en person er blevet sigtet og afhørt i løbet af dagen. Samtidig med anholdelserne har SØIK i samarbejde med politikredse i hele landet gennemført ransagninger af de anholdtes boliger med henblik på at sikre bevismateriale i sagen. Sideløbende har Forsvarets Auditørkorps foretaget en lignende aktion mod en række ansatte i Forsvaret. Chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, siger om anholdelsesaktionen: 20 / STATSINDKØB / august 2016

- Aktionen i dag er et led i en længerevarende og omfattende efterforskning. Det er helt afgørende, at mistanke om bestikkelse af offentligt ansatte bliver taget meget alvorligt, og det er denne sag et eksempel på. For at sikre at hver en sten bliver vendt, har vi under efterforskningen haft en bred tilgang. Derfor har det i dag været nødvendigt at sigte et større antal ansatte hos offentlige myndigheder og virksomheder, men det er vigtigt at understrege, at der i det videre forløb kan komme oplysninger frem bl.a. fra de mistænkte, der betyder, at sigtelserne ikke kan opretholdes.

Især fra IT-afdelinger Personerne, der typisk er ansat i offentlige IT-afdelinger, er under mistanke for at have fået det elektroniske udstyr af IT-virksomheden i strid med

reglerne for gaver til offentligt ansatte. Værdien af udstyret har varieret i størrelse, men har ifølge statsadvokaten typisk været på mellem ca. 4.000 kroner og ca. 50.000 kroner. Gaverne er eksempelvis modtaget i forbindelse med handler med virksomheden. - Det er meget begrænset, hvornår en offentligt ansat i Danmark er berettiget til at modtage gaver eller andre værdier som led i sit arbejde. Vi vil nu fortsætte efterforskningen og i den kommende tid vurdere, om der er grundlag for at rejse en tiltale mod de mistænkte. Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig er domstolene, som har det endelige ord om, hvorvidt der er begået noget strafbart, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen. De 27 mistænkte er eller har været ansat i en række offentlige

I en helt usædvanlig og stor sag er 27 offentligt ansatte hængt til tørre på deres arbejdspladser sigtet for ikke helt at have forstået grænserne for gaver.

myndigheder og virksomheder. De mistænkte har alle haft en position, hvor de har haft indflydelse på indkøb af IT-udstyr. Det drejer sig om personer med tilknytning til følgende offentlige myndigheder: • Rigspolitiet. Af de 27 it-folk, der tirsdag fik ransaget deres hjem og blev sigtet for bestikkelse, er de syv ansat i Rigspolitiet. • Udenrigsministeriet. – sigtelserne gælder fem ansatte. • Københavns Kommune – sigtelserne gælder seks ansatte. • DSB – sigtelserne gælder fem ansatte. • Direktoratet for Kriminalforsorgen. • Rigsadvokaten (anklagemyndigheden) • Forsvarets Efterretningstjeneste. Hertil kommer et antal ansatte i Forsvaret, hvor det er Auditør-


Blomstrende nytænkning kan spare 60% - til fordel for økonomi og miljø

Innovative varmepumpe tørretumblere med store fordele • Reducer energiforbruget med op til 60%* med varmepumpe-teknologi • Skånsom tørring i patenteret SoftCare-tromle • Optimalt tørreresultat med patenteret PerfectDry restfugtighedsmåling • Kort tilbagebetalingstid på investering Ved udskiftning af en ældre tørretumbler til en ny med varmepumpeteknologi kan energibesparelsen være mere end 60%. Mieles tørretumblere med varmepumpe-teknologi fås i 3 størrelser og kræver ingen aftræksinstallation. Yderligere info 43271500 www.miele-professional.dk *Sammenlignet med en tilsvarende ny el-opvarmet Miele tumbler.


korpset, der som den militære anklagemyndighed fortsætter sagen mod de pågældende. Eneste undtagelse er mistænkte fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor sagen vil blive behandlet af SØIK, idet de sigtede er civilt ansat. Ifølge statsadvokat Morten Niels Jakobsen er det på nuværende stadium i sagen ikke planlagt at afholde grundlovsforhør i sagskomplekset, da der ikke er planer om at begære nogen af de mistænkte varetægtsfængslet. - Vi har med aktionen indsamlet nogle værdifulde oplysninger, og vi har på nuværende tidspunkt ikke behov for at varetægtsfængsle nogen efter reglerne i retsplejeloven, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der af hensyn til sagens videre efterforskning ikke kan fortælle mere detaljeret om personkredsen. Sagen fik sidst i juli endnu et efterspil, da en chef i Rigspolitiet

FAKTA om bestikkelsessagen: Bestikkelsessagen udspringer af en politianmeldelse fra Region Sjælland fra maj 2015, der i juni 2015 førte til en større anholdelses- og ransagningsaktion mod en række personer, som er mistænkt for bestikkelse. Efterforskningen i denne del af sagskomplekset er f­ortsat verserende. Aktionerne retter sig mod en række andre personer, som er mistænkt for at have modtaget bestikkelse. Reglerne om bestikkelse findes i straffeloven: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes efter straffelovens § 122 med bøde eller fængsel indtil 6 år.

blev afskediget efter at være sigtet for bestikkelse i den såkaldte Atea-sag. Politichefen har ifølge Bagmandspolitiet deltaget i ugelang tur til Dubai med flybilletter, hotelophold, restaurantbesøg og anden forplejning for cirka 40.000 kroner betalt af It-firmaet Atea i 2012. n

Efter straffelovens § 144 straffes på samme måde den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel.

Alle veje fører til Nordsjælland Gør vejen til en del af oplevelsen! HOLD JERES NÆSTE MØDE I NORDSJÆLLAND Et af de argumenter vi oftest bliver mødt med, når vi fortæller om Unikke Mødesteder i Kongernes Nordsjælland er, at vi er for langt væk, og det er lettere bare at blive tættere på. Tættere på hvad? Hos os kan du besøge to lande indenfor 20 minutter, du kan rejse tilbage i tiden på historiske mødesteder, og vi er blot 45 minutter fra Rådhuspladsen. Men vi lytter, og vi har derfor valgt at se transporten som en del af oplevelsen, og arrangerer derfor gerne noget helt specielt for dig og dine gæster. Kommer I fra Københavnsområdet, så husk også på, at I kører mod myldretrafikken, og mange at mødedeltagerne sikkert bor uden for selve København, så for dem er det faktisk hurtigere at køre nordpå. Hellere holde møde i Nordsjælland end holde i kø. www.unikkemoedesteder.dk – ét klik, mange mødesteder

22 / STATSINDKØB / august 2016


Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære 102 VÆRELSER & RESTAURANT 102 dobbeltværelser alle med bad, tv og gratis WIFI. Hovedbygningen rummer den hyggelige restaurant som består af flere rum. Herfra er der en flot udsigt over sø og voldgrav. KONFERENCER (Vi har statens konferenceaftale) 16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer. Priser fra kr. 1.745,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse. Dagmøde fra kr. 575,SELSKABER 8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale. Helaftensarrangement fra 875,- per kuvert JULEBAL med musik og dans alle fredage og lørdage fra 18. November til 10. December 2016 18:00 Velkomstdrink Kl. 18:30 DET STORE JULEBORD Musik og dans til ”SPUNK PARTYBAND” + DJ i pauserne Kr. 475,- per person Overnatning I forbindelse med Julearrangement per person i dobbeltværelse Kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet (tillæg for enkeltværelse kr. 250,-) Det store JULEBORD i eget lokale fra 30 til 400 personer fra 15. november til Nytår kr. 455 pr person AKTIVITETER Saltvandspool & sauna. Billard, air hockey, bordfodbold og dart. Parken, haverne, og de 700 tdr. land giver gode muligheder for gå og løbeture.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk


Roskilde Festival er ikke kun en fest for 130.000 mennesker, men også for byens bundlinje og socialøkonomiske arbejde, der netop har indbragt en pris. Fotograf: Joeri Swerts / headshot.be

Festival giver Roskilde indtægter på udbud og branding - og socialøkonomisk pris På flere planer er en uge med 130.000 gæster en fordel for Roskilde Kommune. De får indtægter på en stribe udbud og udlejninger – og kommunen har netop fået socialøkonomisk pris.

R

oskildes borgmester Joy Mogensen (S) elsker selv Roskilde Festival, men ikke kun for den musikkultur, som byen siden 1971 er blevet berømt for. Byen selv har adskillige offentlige udbud og indkøb i forbindelse med festivalen om alt fra bygninger til udlejninger af kommunens faciliteter og stadepladser. Hertil har de handlende i byen stor gavn af festivalen, der en uge om året vokser med cirka 130.000 midlertidige indbyggere. I år var ingen und24 / STATSINDKØB / august 2016

tagelse, og her modtog kommunen og Joy Mogensen endda en socialøkonomisk pris for det kommunale arbejde med festivalen og resultater med socialøkonomiske virksomheder. Prisen blev uddelt på Folkemødet på Bornholm og den blev uddelt af fire af Danmarks førende socialøkonomiske virksomheder – Grennessminde, All Ears, Specialisterne og Glad Fonden, der har fokus på det rummelige arbejdsmarked og socialøkonomiske virksomhe-

ders rolle. Roskilde Kommune arbejder strategisk og resultatorienteret med at sikre de bedst mulige vilkår for socialøkonomiske virksomheder til glæde for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. - Jeg er meget glad for den her pris. Mange kommuner gør en stor indsats på området, så det er et kæmpe skulderklap til både medarbejdere, virksomheder og samarbejdspartnere, der hver dag gør en social forskel for vores sårbare borgere, sagde

en glad borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

Roskilde Festival motor for kommunens socialøkonomi Roskilde var nomineret sammen med Silkeborg og Jammerbugt Kommune, men valget faldt altså på Roskilde – bl.a. på grund af kommunens visionære tilgang og samarbejder på tværs, fx med RUC, Skt. Hans Have og ikke mindst INSP! Og Roskilde Festival har som den absolut største


ifølge priskomiteen været en motor i arbejdet. - Roskilde Kommune er lykkedes med at arbejdet på tværs i kommunen for derigennem at sikre gode vilkår for socialøkonomiske virksomheder. Kommunen har været begavet af at have Roskilde Festival, der har været et socialøkonomisk projekt længe inden ordet blev opfundet. Måske er det derfor, det er lykkedes Roskilde at skabe så gode rammer for socialøkonomiske virksomheder, udtaler Hanne Danielsen, adm. direktør, Grennessminde og medlem af priskomitéen. Kommunen har lige nu syv socialøkonomiske virksomheder og yderligere fem på vej. Den suverænt største er Roskilde Festival med mere end 65 fuldtidsfastansatte og 30.000 frivillige. De øvrige virksomheder har to-seks medarbejdere, men er i god

udvikling. Det billede ligner resten af landet. Roskilde Kommune har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder gennem mange år – også inden der egentlig var noget der hed socialøkonomi - men i dag er indsatsen på det socialøkonomiske område mere systematisk og strategisk: - Vi har et langt stærkere set-up i forhold til at støtte og udvikle sociale iværksættere end tidligere. Byrådet har vedtaget en strategi på området, ligesom vi har en medarbejder, der er dedikeret til at fremme socioøkonomiske initiativer, forklarer borgmester Joy Mogensen. Prisen er indstiftet i 2015 af fire af landets førende socialøkonomiske virksomheder: Grennessminde, Telehandelshuset, Specialisterne og Glad Fonden. Prisen uddeles til en kommune, der har gjort sig særligt bemærket i arbejdet

med socialøkonomi. Målet er at få fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og initiativer, der fremmer socialøkonomi.

Stadepladser giver rammer for socialøkonomi - og indtægter Blandt mange af de initiativer, der både giver indtægter til kommunen og omsætning til den, er udlejning af stadepladser ved Roskilde Festival på især Algade/Hestetorvet. Stadepladserne er på ca. 3x3 meter og prisen for hele perioden under festivalen var 2.240,- kr. + elforbrug. Roskilde ser også på, hvordan festivalen brander byen og dermed giver flere indtægter på sigt. Her er Musicon godt på vej til at blive en spændende bydel med et levende bymiljø - et samlingssted for det musiske og kreative i Roskilde.

Musicon bydelen skal både gøre Roskilde til et sjovere sted at bo, og skabe værdier for hele byen og kommunen – bl.a. i form af kulturelle attraktioner, inspirerende parkområder og kreative virksomheder. I centrum står Ragnarock (Danmarks Rockmuseum), Roskilde Festival Højskole og Roskilde Festivals nye hovedkvarter på Musicon, ligesom Roskilde Tekniske Skole i har indviet nyt byggeri. Bydelen udvikles af Musicon-sekretariatet i et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og kultur- og erhvervsaktører, investorer m.fl. Planlægningen sætter åbne rammer for udviklingen af den fysiske by, og giver plads til, at det er aktørerne, der skaber byen – også via spændende arrangementer og midlertidige aktiviteter. n

KORT NYT

Regioner går sammen om at købe tolkeydelser for at spare penge For første gang sendes tolkeydelser i de fem danske regioner i fælles udbud. Målet er både besparelser og forbedringer af kvaliteten. I dag bruger regionerne samlet set 140 mio. kr. årligt på tolkebistand. Overalt i sundhedsvæsenet er der brug for tolke, så fremmedsprogede her i landet får samme muligheder som andre. Derfor går regionerne nu sammen om at indkøbe tolkebistand, så der også kan spares penge på det område. - Vi venter at kunne spare en del ved dette store fælles udbud, og det er vigtigt, for vi skal selvfølgelig have mest muligt for pengene, siger formanden for Danske Regioners udvalg for Sund-

26 / STATSINDKØB / august 2016

hedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Stephanie Lose.

Videotolkning kan øge kvalitet og mindske pris Tolkningen kan foregå på flere måder: Ved fremmøde, via video eller telefon, og den skal ligesom i dag fungere i både almen praksis, hos speciallæger, i psykiatrien og på somatiske sygehuse. Især videotolkning spås en større fremtid. Metoden ventes at blive langt mere udbredt end i dag, fordi der kan spares både tid og penge ved at satse digitalt. Erfaringer fra Region Syddanmark har vist, at udbredelsen af videotolkning dér har sparet regionen for ca. 5 mio. kr. årligt, blandt andet

fordi der spares transporttid ved videotolkning, frem for at tolkene skal møde op på et sygehus eller en klinik. Desuden øges tilgængeligheden til de rette tolke, hvilket kan give større kvalitet ved tolkningen. - Vi vil gerne udvikle det her område, så vi sikrer en ordentlig dialog og forståelse mellem behandlere og patienter. For i sidste ende kan den slags få stor betydning for patienternes livskvalitet, siger Stephanie Lose. 1. oktober ventes de første tre af de fem regioner at begynde overdragelse af opgaven til dem, der vinder ordren.

Miljøstyrelsens rejsehold klar til anden runde Miljøstyrelsens Rejsehold, der skal gøre kommuner og andre offentlige institutioner bedre til at købe grønt ind, kommer snart til Sjælland og Bornholm. I alt køber det offentlige årligt ind for 310 mia. kr., så der er noget at tage fat på. Snart begynder anden runde af Miljøstyrelsens rejsehold, der hjælper kommuner, regioner og andre offentlige institutioner med grønne indkøb. Hjælpen er gratis, og alle offentlige institutioner på Sjælland og Bornholm kan søge om at være med. - Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet. Jo flere der er med på den grønne indkøbsbølge, jo større er efterspørgslen efter grønne produkter og tjenesteydelser. Det gavner ikke kun miljøet og pengepungen men også danske virksomheder, der er gode til at udvikle grønne produkter og løsninger, siger Mikkel Stenbæk Hansen, funktionsleder i Miljøstyrelsen, der koordinerer rejseholdets indsats.


Annonce Annonce

INNOVATION INNOVATIONI IKAFFEKOPPEN KAFFEKOPPEN

Flydende Flydende kaffe kaffe udfordrer udfordrer konservative konservative kaffevaner kaffevaner ogog den den klassiske klassiske filterkaffe filterkaffe på på offentlige offentlige arbejdspladser. arbejdspladser.

Kan Kanman mansom somoffentlig offentligindkøber indkøberspare sparepenge pengepåpåkaffebudgettet kaffebudgettetuden udenatatfåfåkollegaerne kollegaernepåpånakken? nakken? Erfaringer Erfaringer frafra landets landets kommuner kommuner ogog regioner regioner tyder tyder påpå det. det. Flydende Flydende kaffe kaffe frafra JDE JDE Professional Professional erer hastigt hastigt ved ved atat udfordre udfordre gammeldags gammeldags filterkaffe filterkaffe i den i den offentlige offentlige sektor sektor i Danmark. i Danmark. Arbejdslivet Arbejdslivet er er forfor kort kort til dårlig til dårlig kaffe kaffe ogog sure sure kollegaer. kollegaer. Af Af samme samme grund grund er er ændringer ændringer i organisationens i organisationens kaffeindkøb kaffeindkøb sjældent sjældent et et lystbetonet lystbetonet projekt projekt forfor indkøbsfolk indkøbsfolk ogog kankantineledere. tineledere. Alligevel Alligevel harhar detdet flydende flydende kaffekaffekoncept koncept Cafitesse Cafitesse Quantum Quantum påpå kort kort tidtid skabt skabt opbrud opbrud i konservative i konservative kaffevaner. kaffevaner. Senest Senest harhar 11 11 udud af af 1414 jyske jyske ogog fynske fynske kommuner kommuner i eti et KomUdbud KomUdbud åbnet åbnet opop for,for, at at kaffen kaffen kan kan leveleveresres flydende. flydende.

leveret leveret den den livsnødvendige livsnødvendige kaffe kaffe i flydende i flydende form. form. JDE JDE Professional, Professional, derder førfør hed hed Merrild Merrild Professional, Professional, oplever oplever nunu flere flere steder steder i det i det of-offentlige, fentlige, at at den den flydende flydende kaffe kaffe overgår overgår – el– ellerler udfordrer udfordrer salget salget af af deres deres ristede ristede kaffe. kaffe.

– ”Bæredygtighed – ”Bæredygtighed ogog kaffens kaffens gode gode smag smag er er enen deldel af af forklaringen, forklaringen, men men især især også også økoøkonomi. nomi. Når Når allealle omkostninger omkostninger tælles tælles med, med, kokoster ster enen kop kop Cafitesse Cafitesse cirka cirka detdet halve halve af af klasklassisk sisk filterkaffe. filterkaffe. Besparelserne Besparelserne hentes hentes især især påpå drift, vedligehold, vedligehold, rengøring rengøring af af maskinerne maskinerne – ”I–Odense ”I Odense Kommune Kommune harhar vi valgt vi valgt at at tilbyde tilbyde drift, samt mindre mindre ventetid ventetid forfor medarbejderne. medarbejderne. TilTil certificerede certificerede cafitesse-produkter, cafitesse-produkter, forfor derved derved samt gengæld gengæld sparer sparer vi bestemt vi bestemt ikke ikke påpå kaffekvakaffekvaat at sikre, sikre, at at kaffen kaffen dyrkes dyrkes under under ordentlige ordentlige liteten, bæredygtighed bæredygtighed ogog bøndernes bøndernes vilkår,” vilkår,” forhold,” forhold,” siger siger Sune Sune Bjørn Bjørn Nancke, Nancke, Contract Contract liteten, siger siger Kim Kim Ørnbo, Ørnbo, ansvarlig ansvarlig forfor JDE JDE ProfesProfesmanager manager i Odense i Odense Kommune. Kommune. sionals sionals offentlige offentlige kunder. kunder. DeDe 11 11 kommuner kommuner er er dog dog langt langt frafra dede første. første. Det er er svært svært at at gennemføre gennemføre revolutioner revolutioner Flere Flere regioner regioner ogog hospitaler, hospitaler, skoler, skoler, univeruniver- Det uden uden folkelig folkelig opbakning. opbakning. Heldigvis Heldigvis er er medmedsiteter siteter ogog andre andre harhar allerede allerede i nogle i nogle år år fået fået

arbejderne arbejderne lige lige så så glade glade forfor konceptet konceptet som som sparelystne sparelystne indkøbere. indkøbere. – ”Medarbejderne – ”Medarbejderne harhar taget taget rigtig rigtig godt godt imod imod kaffen. kaffen. Der Der er er god god økonomi økonomi i det i det ogog folk folk kan kan godt godt lide lide smagen. smagen. Det Det er er samtidig samtidig meget meget lettere lettere forfor kantinepigerne. kantinepigerne. Ikke Ikke et et eneste eneste driftsproblem, driftsproblem, ogog så så er er derder kun kun fem fem minutminutters ters rengøring rengøring omom dagen,” dagen,” fortæller fortæller Jesper Jesper Deurell, Deurell, kantinechef kantinechef hos hos VIAVIA University University ColCollege lege i Horsens. i Horsens. Det Det flydende flydende kaffekoncept kaffekoncept gørgør ikke ikke blot blot rengøring rengøring nemmere, nemmere, men men forbedrer forbedrer også også hygiejnen. hygiejnen. SåSå måske måske betyder betyder den den igangvæigangværende rende kafferevolution kafferevolution også også færre færre sygedage sygedage forfor sarte sarte maver maver blandt blandt kontoransatte, kontoransatte, læger, læger, sygeplejersker, sygeplejersker, lærere lærere ogog dede mange mange andre andre offentlige offentlige ansatte. ansatte.

FLYDENDE FLYDENDEFAKTA: FAKTA: –– GOD GOD SMAG SMAG

- GOD - GOD SAMVITTIGHED SAMVITTIGHED

Cafitesse Cafitesse frafra JDE JDE Professional Professional er er 100 100 procent procent renren kaffe. kaffe. DeDe friske friske kaffebønner kaffebønner ristes ristes ogog kværnes kværnes straks. straks. Det Det giver giver maksimalt maksimalt udbytte udbytte af af kaffens kaffens aromastoffer. aromastoffer. UmiddelUmiddelbart bart herefter herefter brygges brygges enen meget meget stærk stærk kaffe kaffe – ti–gange ti gange stærkere stærkere end end espresso espresso – som – som pakkes pakkes i lufttæt i lufttæt emballage emballage ogog fryses fryses ned. ned. Når Når kafkaffenfen vælges vælges i automaten, i automaten, tilsættes tilsættes den den nødvendige nødvendige mængde mængde vand. vand. Resultatet Resultatet er er enen kande kande kaffe kaffe påpå blot blot 1414 sek. sek. ogog ifølge ifølge fagfolk fagfolk enen finfin ogog velsmagende velsmagende kaffeoplevelse. kaffeoplevelse.

Kaffen Kaffen produceres produceres forsvarligt forsvarligt ogog ananstændigt stændigt såvel såvel socialt socialt som som sundhedssundhedsogog miljømæssigt. miljømæssigt. EnEn stor stor deldel af af Cafitesse-varianterne Cafitesse-varianterne er er produceret produceret efter efter UTZ-modellen, UTZ-modellen, hvor hvor farmerne farmerne uddannes uddannes til at til at skabe skabe enen økonomisk økonomisk holdbar holdbar ogog bæredygtig bæredygtig produktion. produktion. Produktionen Produktionen opfylder opfylder den den interinternationale nationale standard standard forfor miljøledelse; miljøledelse; ISO14001. ISO14001. Halvdelen Halvdelen af af kaffevariankaffevarianterne terne er er økologiske økologiske eller eller bæredygtige. bæredygtige. Hele Hele processen processen er er styret styret af af enen miljømiljøtankegang tankegang lige lige frafra transport, transport, embalemballage lage – både – både plast plast ogog pap pap – og – og gengenbrug brug af af kaffegrums. kaffegrums.

Kaffens Kaffens aromastoffer aromastoffer beskyttes beskyttes i processen i processen fra fra friske friske kaffebønner kaffebønner til flydende til flydende ogog færdig færdig kaffe. kaffe.

Hovedparten Hovedparten af Cafitesse-varianterne af Cafitesse-varianterne er produceret er produceret efter efter UTZUTZmodellen, modellen, som som sikrer sikrer kaffebønderne kaffebønderne en en bæredygtig bæredygtig produktion. produktion.


T E N R 4-STERJEENCECENTER KONF NE N Ø K S R I NATUGIVELSER

SMP Magasinpost ID-46709

TIL MØDET

OM

HUSK SKIFTESKO! TIL DANMARKS AKTIVE HOTEL OG KONFERENCECENTER

Med en placering som nr. 2 i Region Syddanmark er vi med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter.

VINGSTED hotel & konferencecenter · Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten · vingsted.dk

e-post: info@statsindkoeb.dk

Vælg en aktiv pause og skab ny energi og dynamik hos mødedeltagerne!

VI ER STOLTE AF AT VÆRE KOMMET PÅ PODIET...

Ved adresseændring kontakt venligst Magasinet Statsindkøb

BOOK JERES NÆSTE MØDE, KURSUS ELLER KONFERENCE HOS OS!

TIL PAUSEN

Afsender: Magasinet Statsindkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

RING PÅ 7586 5533 ELLER LÆS MERE PÅ VINGSTED.DK

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 4-2016  

Statsindkøb 4-2016  

Advertisement