Page 14

Foto: Knud Nielsen /Scanstockphoto.com

Olieriggen her ved Esbjerg kommer til at bidrage mindre til samfundsøkonomien. Nu har Finansministeriet lavet et overslag over skaderne, som i høj grad også kommer til at påvirke offentlige indkøb.

Lav oliepris giver minus på 5 milliarder og skader offentlige indkøb Det er behageligt – sådan privat set - når benzin og diesel er billigere, men samfundsøkonomisk og for de offentlige indkøbs muligheder er det en skidt sag.

E

fter markante fald i olie-­ prisen de seneste ni måneder har Finansministeriet valgt at nedjustere sine langsigtede forventninger til olieprisen. Nedjusteringen reducerer isoleret set det finanspolitiske råderum med 5 mia. kr. i 2020 i forhold til den seneste fremskrivning af dansk økonomi fra september 2015. - De lave oliepriser er godt nyt for forbrugernes pengepung og privatforbruget. Men som en olie- og gasproducerende nation koster det penge for statskassen. Der må vi nu se i øjnene, at det fremadrettede råderum bliver presset af de lavere oliepriser, 14 / STATSINDKØB / maj 2016

udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen. Siden regeringen tiltrådte i juni, er olieprisen faldet markant fra cirka 60 dollar per tønde til omkring 35-40 dollar per tønde i den forløbne del af marts.

Billige olietønder I Finansministeriets seneste fremskrivning fra september 2015 var forventning til olieprisen i 2020 cirka 100 dollar per tønde. Forventningen til olieprisen i 2020 er på det nuværende grundlag reduceret til cirka 70 dollar per tønde. Det er en betydelig ændring,

som isoleret set vil indebære en nedjustering af de strukturelle indtægter fra Nordsøen med cirka 5 milliarder kroner i 2020. En sådan svækkelse kræver i sig selv en tilsvarende reduktion af det finanspolitiske råderum, hvis man skal overholde det mellemfristede mål for dansk økonomi om, at der som minimum skal være balance på den strukturelle saldo i 2020. I fremskrivningen fra september var der et råderum i finanspolitikken på omkring 15 milliarder kroner. Nedjusteringen af skønnet for olieprisen betyder isoleret set, at råderummet reduceres fra cirka 15 milliarder

kroner til cirka 10 milliarder kroner. Det finanspolitiske råderum angiver det beløb, der er til nye finanspolitiske prioriteringer fra 2016 til 2020. Det skal imidler­ tid bemærkes, at ovenstående vurdering af råderummet er en isoleret betragtning, som ikke tager højde for andre forhold. Ved offentliggørelsen af Danmarks Konvergensprogram 2016 vil de nye forudsætninger om olieprisen udgøre et vigtigt element i opdateringen af vurderingen af de offentlige finanser og det finanspolitiske råderum. n

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 2-2016  

Statsindkøb 2-2016  

Advertisement