Page 13

Foto: Knud Nielsen /Scanstockphoto.com

Foreningens formand, Jeanet Vandling (Indkøbs- og udbudschef i Fællesindkøb Fyn), gav status over resultaterne i årets løb, og det er blevet til rigtig mange arrangementer og tiltag. Også på de interne linjer er der blevet arbejdet målrettet – bl.a. med en ny strategi for foreningen. Endelig fik deltagerne et indblik i, hvad det betyder at sidde i bestyrelsen. Jeanet Vandling fremlagde samtidig foreningens fremtidige strategi og helt nye vision: ”IKA vil være knudepunktet for offentligt indkøb”. Det betyder, at IKA fremadrettet vil arbejde med tre fokusområder: Kompetenceudvikling, En klar stemme og Fremsynethed/Innovation. Generalforsamlingen bød også på en række vedtægtsændringer, der bl.a. betyder, at leverandørerne går fra at være medlemmer af foreningen, uden stemmeret på generalforsamlingen, til at være med i IKA leverandørnetværk.

Aarhus – her med det (næsten) nye vartegn figuren ”Boy” på Aros – vandt årets dialogpris fra IKA.

- Ændringen sker, fordi vi ønsker at styrke gennemsigtigheden omkring leverandørernes rolle i IKA. Når vi inviteres til at sidde med i udvalg eller til at afgive høringssvar, er det som repræsentanter for ord-

regiversiden. Derfor bør vores medlemsstruktur også afspejle denne virkelighed. De tilbud og betingelser, der fulgte med det tidligere medlemskab følger uændret med til IKA-netværk for leverandører. Der er

i praksis derfor alene tale om et navneskift. IKA vil fortsat arbejde aktivt for, at dialogen mellem ordregivere og tilbudsgivere styrkes, fortæller Jeanet Vandlig. n

YOU

DU HAR BRUG FOR AT FORBEDRE SERVICEN FOR BORGERNE.

WE

VI HAR UDVIKLET EN UNIK BRUGERVENLIG SELVBETJENINGSLØSNING.

Forbedret borgerservice. Det er udgangspunktet for Konica Minoltas unikke scanningsløsning, der er en selvbetjeningsløsning for borgeren i borgerservice. Vores produktprogram er i tråd med kommunernes digitaliseringsstrategi med fokus på lav TCO. Kontakt os for et overblik over dine muligheder på konicaminolta.dk/borger eller på 72212121.

DIGITAL WORKPLACE

maj 2016 / STATSINDKØB / 13

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 2-2016  

Statsindkøb 2-2016  

Advertisement