Page 1

Magasinet

STATSINDKØB Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner

NUMMER 2 / MAJ 2016 / ÅRGANG 34

CSR ER KOMMET

FOR AT

BLIVE

LAV OLIEPRIS GIVER MINUS PÅ 5 MILLIARDER

OG SKADER OFFENTLIGE

INDKØB JACOB SCHARFF, DE:

INNOVATION OG GEVINSTER

FOR 50 MIA. PÅ SPIL - FOR VÆKSTEN I OPS ER

FØRST LIGE BEGYNDT


56747

Vi er altid åbne for idéer, vi ikke selv har tænkt Når vi taler om fremtidens energiformer, er de offentlige indkøbere blandt Danmarks mest innovative. Derfor bliver vi hver eneste dag klogere på det, vi ved – og det, vi ikke ved endnu, så du får den helt rigtige løsning. Vi er der, hvor vores kunder er Hos OK samarbejder vi tæt med vores kunder, så det grønne fokus også bliver økonomisk bæredygtigt. I dag kan vi byde på både brint-, metanol- og biogastankstationer, svanemærkede vaskehaller, certificeret vindmølleenergi, klimavenlige varmepumper og meget andet, som sikrer, at du får lige præcis dén energi, du har brug for. Det forpligter at være kundeejet Vi er et 100 % danskejet energiselskab. Og vi ved af erfaring, at det kræver erfarne specialister og dygtige udbuds-

www.ok.dk/offentlig

konsulenter at levere løsninger, der passer præcist til dine energikrav og ønsker for fremtiden. For uanset hvor kloge vi hver især er, tænker flere hjerner bedre end én.

Charlotte Holze Udbudskonsulent 30 70 59 76 chl@ok.dk

Ring og få en god dialog Har du en god idé, eller vil du høre mere om dine muligheder på markedet, er du meget velkommen til at ringe til os. Louise Seehausen Udbudskonsulent 21 39 51 29 lss@ok.dk


LEDER

Magasinet

STATSINDKØB

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: John Mäenchen Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk John Mäenchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: annonce@ann-eksp.dk. . . . . . . 20 93 20 01 Ekspedition og sekretariat: Gl. Jernbanevej 48 2500 Valby Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk E-mail: annonce@ann-eksp.dk Design og tryk: KLS PurePrint A/S, Hvidovre Oplag: 5.500 33. årgang

Medlem af:

Samarbejdspartnere

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Statsindkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes lndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark) Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

CSR er kommet for at blive – nu mangler midlerne

E

t af de mest berømte og udødelige citater fra komikeren Groucho Marx er hans udtalelse om sex: ”Jeg tror at sex er kommet for at blive” sagde han. Der er nok ikke så meget komik i CSR, også kendt som Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility, men havde Groucho Marx kunnet se noget som helst morsomt i CSR i dag, havde han nok erkendt, at CSR også var kommet for at blive. Erkendelsen er i hvert fald langsomt (desværre) men sikkert ved at arbejde sig ind i hele det offentlige indkøbssystem. Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) erkender dog blankt i dette nummer af Statsindkøb, at det ikke ser godt ud, når Frederiksberg Kommune er eneste kommunale medlem ud af blot seks offentlige medlemmer. Til gengæld er der optimisme på andre områder. Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) har udarbejdet deres egne og ret vidtgående retningslinjer. Også på Udbudsportalen er man trods fodslæben langt fremme med krav og retningslinjer på CSR-området for offentlige indkøbere. Dér er blandt andet projektet ”Den ansvarlige indkøber,” som er et resultat af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, SKI og Cabi. Projektet er en udløber af, at i 2012 besluttede regeringen i ”Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 – Ansvarlig Vækst”, at der skulle udarbejdes offentlige retningslinjer for ansvarlige indkøb. Med andre ord: Viljen er der. Nu mangler midlerne. CSR kan ikke gennemføres i Danmark uden at tale om økonomi. En af årsagerne til frafaldet overfor CSR i offentlige indkøb er, at lavest mulige pris har fået højprioritet i kølvandet på sparekrav i kommuner, regioner og i Staten på 2 procent årligt. En kommunal budgethaj kan måske leve med, at produktionen så sker i lande, hvor håndhævelsen af internationale retningslinjer er usikker, og respekten for menneskerettigheder er lav eller ikke eksisterende. Problemet er, at den ikke holder på langt sigt. Møgsager klæber ikke blot til embedsmænd, men også til de politiske ansvarlige. Og møgsager vil opstå, vis retningslinjerne ikke håndhæves. Vil det så stadig være en god forretning? Ja, på langt sigt er det en god forretning at købe fornuftigt ind – også med hensyn til CSR. Offentlige myndigheder agerer på skatteborgernes vegne, og tiltagende bevidsthed om globalt ansvar betyder, at skatteborgerne ikke vil være med til svineri for deres egne penge. Her gælder det sammenhængskraften i vores samfund, den politiske stabilitet, troværdighed og fortællingen om, hvem vi vil være, hvis vi skal være lidt højstemte. Når også mange virksomheder tager CSR alvorligt skyldes det også omsorg for deres omdømme. Det er skidt forretning at sælge noget bras produceret under tvivlsomme vilkår. Ved at stille CSR-krav sikrer det offentlige en høj standard hos deres leverandører, som også er en forudsætning for eksportsucces. DIEH har i flere omgange inviterer til debat om etiske offentlige indkøb og har nye debatmøder i efteråret. Det viser også, at debatten langt fra er slut og at vi langt fra er i mål. Men skal vi videre i et hastigere tempo - end det nuværende fodslæbende, så skal der både mere vilje og flere midler bag. Sagt enkelt handler det om en nødvendig erkendelse af, at CSR koster på den korte bane, men kan svare sig på den lange bane.

maj 2016 / STATSINDKØB / 3


LÆS I DETTE NUMMER

CSR er kommet for at blive Det offentliges indkøb for 300 milliarder skal være med til at fremme CSR – dvs. ansvarlig produktion, respekt for menneskerettigheder, miljø og sociale ansvar, mener Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), men de har stadig kun få offentlige medlemmer. Kun Frederiksberg er eksempelvis DIEH-medlem blandt kommunerne. Der er lang vej igen, men CSR får større og større betydning viser Udbudsportalens og SKI´s retningslinjer.

6 Væksten i OPS først lige begyndt Interview. Innovation og gevinster for 50 mia. på spil - for væksten i OPS er først lige begyndt Der er nærmest stilstand i antallet af offentlig opgaver, der sendes i udbud, og mange virksomheder undrer sig over den offentlige sektors lunkne tilgang til samarbejde, mener markedschef i Dansk Erhverv, Jacob Scharff. Det handler især nu om at få skabt en mental ændring i forhold til OPS, som regeringen netop nu barsler med et udspil om. Der står både innovation og gevinster på spil for væksten i OPS er først lige begyndt.

10

14

Lav oliepris giver minus på 5 milliarder og skader offentlige indkøb Det er behageligt – sådan privat set - når benzin og diesel er billigere, men samfundsøkonomisk og for de offentlige indkøbs muligheder er det en skidt sag. Finansministeriet valgt at nedjustere sine langsigtede forventninger til olieprisen. Nedjusteringen reducerer isoleret set det finanspolitiske råderum med 5 mia. kr. i 2020 i forhold til den seneste fremskrivning af dansk økonomi fra september 2015. - De lave oliepriser er godt nyt for forbrugernes pengepung og privatforbruget. Men som en olie- og gasproducerende nation koster det penge for statskassen. Der må vi nu se i øjnene, at det fremadrettede råderum bliver presset af de lavere oliepriser, ” udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen.

maj 2016 / STATSINDKØB / 5


Er dårlig samvittighed over for eksempel Amnesty Internationals rapporter nu et anliggende for offentlige indkøbere? Ja, for læser man CSR-retningslinjerne fra Udbudsportalen og FN må overtrædelse af menneskerettigheder ikke have indflydelse på de indkøbte produkter.

CSR i offentlige indkøb mere end en fis i en hornlygte – det er kommet for at blive Det offentliges indkøb for 300 milliarder skal være med til at fremme CSR – dvs. ansvarlig produktion, respekt for menneskerettigheder, miljø og sociale ansvar, mener Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), men de har stadig kun få offentlige medlemmer. Kun Frederiksberg er eksempelvis DIEH-medlem blandt kommunerne. Der er lang vej igen, men CSR får større og større betydning viser Udbudsportalens og SKI´s retningslinjer. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

M

ange leverandører og offentlige indkøbere kan med god grund i dag afvise CSR som en 6 / STATSINDKØB / maj 2016

fis i hornlygte uden indflydelse på udbudsprocessen, men det kommer de til at lave om på. CSR , også kendt som Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility, er ofte over-

sat til virksomheders sociale ansvar. Det er et af de mest hypede begreber, men ser man på gennemslagskraften i offentlige indkøb, så er der lang vej igen. En indikator er medlemsskaren hos Dansk Initiativ for Etisk

Handel (DIEH), som trods flot tilgang af virksomheder, organisationer fagbevægelse kun har seks (6!) offentlige medlemmer, heraf Frederiksberg Kommune som eneste kommunale medlem.


om eksempelvis kommuner, mener Mette Boye. - Hvis en kommune bruger måske en granitleverandør med kritisable produktionsforhold, eller modtager fødevarer skabt under tvivlsomme produktionsforhold, så går det også ud over kommunens omdømme, påpeger Mette Boye.

- Det ser ikke godt ud. Man kan med god ret spørge, hvor de større kommuner som København, Aarhus og Odense bliver af, påpeger DIEH´s direktør, Mette Boye, overfor Statsindkøb. Til gengæld er Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) med, og de har udarbejdet deres egne retningslinjer, som vi vender tilbage til. Hertil er også CBS, Erhvervsstyrelsen, Eksport Kredit Fonden og IFU blandt de offentlige medlemmer hos DIEH.

Lavest mulige pris En af årsagerne til frafaldet over CSR i offentlige indkøb er, at lavest mulige pris er en vigtig indikator. Hertil betyder sparekrav i kommuner, regioner og i Staten (på 2 procent årligt), at CSR nedprioriteres. Det giver risiko for, at produktionen sker i lande, hvor håndhævelsen af internationale retningslinjer er usikker, og respekten for menneskerettigheder er lav eller ikke eksisterende.

- Selv om man skal spare er man ikke fritaget for ansvar. Det er ingen undskyldning, fastslår Mette Boye. DIEH har i flere omgange inviterer til debat om etiske offentlige indkøb og har nye debatmøder i efteråret. Grundtanken er, at indkøb på 300 milliarder årligt i den offentlige sektor skal være med til at fremme ansvarlig produktion, som også omfatter respekt for menneskerettighederne. Nøgleord til sikre det er ”samarbejde og dialog” med leverandører - ikke mindst i lyset af internationale retningslinjer på området. Herunder FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Vigtigt for omdømme Når en række virksomheder tager CSR alvorligt skyldes det også omsorg for deres omdømme, men det samme kan man sige

Udbudsportalen langt fremme På Udbudsportalen er man trods fodslæben langt fremme med krav og retningslinjer for CSR for offentlige indkøbere. Der er blandt andet projektet ”Den ansvarlige indkøber,” som er et resultat af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, SKI og Cabi. Projektet er en udløber af, at i 2012 besluttede regeringen i ”Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 – Ansvarlig Vækst”, at der skulle udarbejdes offentlige retningslinjer for ansvarlige indkøb. Retningslinjerne er et tilbud til offentlige indkøbere, der ønsker at stille krav om samfundsansvar. Til det formål indeholder ”Den ansvarlige indkøber” vejledning, værktøjer og forslag til at tænke samfundsansvar ved indkøb. Der er også en række eksempler på kontraktvilkår mv. – ligesom man kan hente materiale og oplysninger på www.csr-indkob.dk Her gennemgår Statsindkøb nogle enkelte af Udbudsportalens råd og vejledninger: Miljøkrav Offentlige grønne indkøb skal selvfølgelig gavne miljøet. Et eksempel kunne være Region H, som vil bruge klimavenlige indkøb som et strategisk redskab på sundheds- eller klimaområdet. Det kan handle om at købe energieffektive produkter for at nå en målsætning om at mindske den pågældende myndigheds klimapåvirkning.

Men ud over de mål er der også forpligtelser, som offentlige myndigheder skal overholde. Stat, regioner, kommuner har bl.a. forpligtet sig til energieffektive indkøb i henhold til Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner og politiske aftaler mellem hhv. Danske Regioner og klima- og energiministeren og KL og transport- og energiministeren. Selv om bundlinjen strammer er der derfor en række områder, hvor man som offentlig indkøber ikke kan smyge sig udenom.

Etik og ansvarlige indkøb Ifølge Udbudsportalen går ansvarlighed og vækst går hånd i hånd, og det offentlige kan understøtte det ved at efterspørge varer og tjenester, som er produceret og leveret under ansvarlige forhold. Samtidigt udtrykkes der flere og flere steder i det offentlige – også fra politisk side – ønske om at arbejde strategisk med samfundsansvar. De etiske krav kan udbyderen stille til leverandøren for at undgå negativ indflydelse på arbejdstager- og menneskerettigheder, overtrædelse af miljølovgivning og -konventioner samt for at undgå korruption. Etiske krav stilles også for at sikre, at leverandøren udviser nødvendig omhu. Nødvendig omhu (due diligence) ses ofte i forhold til de internationale CSR-principper fra FN´s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder. Det kan være en god idé at samle de etiske krav i et selvstændigt kontraktbilag. En statslig institution kan endda henvise til regeringens handlingsplan for samfundsansvar, og hertil FN’s Global Compact-principper og OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. FN’s Global Compact 10-principper handler netop om menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og miljø, anti-korruption. Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler er en af de mest omdiskuterede krav i ofmaj 2016 / STATSINDKØB / 7


Sociale klausuler kan være med til at mindske risikoen for, at leverandørens medarbejdere bliver nedslidt, og de kan bidrage til, at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet.

Lær ordet ”CSR”. Det er kommet for at blive.

fentlige indkøb. Ifølge Udbuds­ portalen skal de sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så man imødegår social dumping i det offentlige. Arbejdsklausuler har en signalværdi for en offentlig myndighed. Arbejdsklausuler i udbud stiller krav til, at ansatte hos den valgte leverandør og dennes underleverandører skal sikre, at løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid, herunder overarbejdsbetaling, ferie og sygdom, ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art på det danske område.

FØR

Også her er der forpligtelser. Staten SKAL bruge arbejdsklausuler i alle kontrakter om byggeog anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset kontraktens størrelse. Derimod er regioner og kommuner ikke forpligtet til at bruge arbejdsklausuler. Både kommuner og regioner opfordres dog af Udbudsportalen til at bruge det i alle udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde og andre udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Man skal heller ikke bruge arbejdsklausuler, når man køber varer.

Sociale klausuler En social klausul indebærer en social forpligtelse for den leverandør, der får opgaven. Formålet med en social klausul er, at hjælpe grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Man kan stille forskellige typer krav, f.eks. om antal elever/praktikpladser o. lign. Eller der skal ansættes et vist antal personer på særlige vilkår. Der er også mulighed for såkaldte opfordringsklausuler. Her skal leverandøren blot tilstræbe at overholde det sociale krav.

Trænger din belægning til en grundig rensning eller blot en opfriskning? Vi renser belægningen med en specialfremstillet og miljøvenlig EPDM sæbe. Behandlingen giver ikke a lene en flot og ren overflade. Den sikrer også en længere levetid på din belægning.

EFTER

8 / STATSINDKØB / maj 2016

Mobil: 8230 4066

Web: www.dalea.dk

E-mail: info@dalea.dk

SKI foran SKI er den (halv) offentlige partner, som er foran med CSR i de offentlige indkøb. SKI stiller CSR-krav til produkterne, serviceydelserne og leverandørerne på aftalerne. Det gør det lettere for offentlige organisationer at købe samfundsansvarligt og bæredygtigt ind. - Det er vigtigt for os, skriver SKI, at indkøb gennem vores aftaler ikke medfører unødvendig belastning af miljøet eller urimelige forhold for de mennesker, der producerer varerne eller udfører ydelserne leveret på vores aftaler. Derfor stiller vi CSR-krav til produkterne, serviceydelserne og leverandørerne på vores aftaler. Udgangspunktet for SKI´s arbejde med CSR er også FN’s Global Compact og miljøkravene på SKI-aftaler er mindstekrav. Der kan eksempelvis være krav om, at rengøringsmidler skal være fri for farve og parfume. Derudover kan der være krav om miljømærkerne Blomsten eller Svanen. I SKI-sammenhæng er der også konsekvenser ved manglende opfyldning af krav. Som udgangspunkt vil SKI starte med at gå i dialog med leverandøren, men der er også mulighed for sanktioner. Grund til optimisme I DIEH mener direktør Mette Boye, at der er grund til optimisme for CSR i offentlige indkøb. - Alle grupper tager CSR mere og mere alvorligt. Det er ingen døgnflue for det er kommet for at blive. Når CSR jævnligt kommer i søgelyset er det heller ikke længere blot et spørgsmål for indkøbschefer, men også for det politiske niveau, siger Mette Boye. n


Sig JA til det lille ekstra I HUSET åbner vi en verden af inspiration for dig og dine gæster. Her kan du bryde hverdagen med udfordrende events, anderledes faciliteter og bæredygtig gastronomi. Hos os kan du f.eks. holde møder i en træhytte, workshoppe i et orangeri eller sætte gang i endorfinerne med en åndeløst smuk vandretur over toppen af Den Gamle Lillebæltsbro.

Vi hjælper dig med at give dine gæster lidt ekstra med hjem – og noget at tale om bagefter. Vores konferenceteam, 20 inspirerende mødelokaler, 70 moderne hotelværelser, en hyggelig restaurant og 30 glade medarbejdere står klar til at tage godt imod dig og dine gæster.

Tota leveran ldør på de stat slige af taler

KONFERE CER, MØDERN& OPHOLD

HUSET – stedet hvor ALT og ALLE bare klapper

Følg os på Facebook og få nyt om tilbud, arrangementer, udstillinger, konkurrencer

Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart 70 12 36 00

huset-middelfart.dk


- Vi er i Dansk Erhverv meget forundrede over, at især mange kommuner hænger fast i det mindset, at de vil stå for alting selv, siger markedschef i Dansk Erhverv, Jacob Scharff. Han mener, at et realiserbart mål inden for en 4-årig periode er konkurrence om opgaver for yderligere 50 milliarder i kroner.

Innovation og gevinster for 50 mia. på spil - for væksten i OPS er først lige begyndt Der er nærmest stilstand i antallet af offentlig opgaver, der sendes i udbud, og mange virksomheder undrer sig over den offentlige sektors lunkne tilgang til samarbejde, mener markedschef i Dansk Erhverv, Jacob Scharff. Det handler især nu om at få skabt en mental ændring i forhold til OPS, som regeringen netop nu barsler med et udspil om. Der står både innovation og gevinster på spil for væksten i OPS er først lige begyndt. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

10 / STATSINDKØB / maj 2016


INTERVIEW

V

elfærd, sundhed og beskæftigelse.” Ordene kommer som skudt ud af en kanon, når man beder Dansk Erhvervs markedschef, Jacob Scharff, sigte på tre områder med de største potentialer inden for offentligt-privat samarbejde, OPS. Dansk Erhverv vil ikke overraskende gerne have mere OPS, men lige nu har de ekstra travlt. Uret tikker mod et snarligt udspil fra regeringen om bl.a. OPS som led i økonomiforhandlingen mellem regioner og kommuner. Lobbyismen får derfor et ekstra tryk på gaspedalen sammen med avisindlæg m.m. Statsindkøb tog derfor chancen under dette stormløb for OPS for at få uddybet, hvad Dansk Erhverv (i OPS-sammenhæng med Jacob Scharff ved roret) egentlig går og tænker om netop OPS, for denne gang håber de på et udspil med saft og kraft fra regeringen.

50 mia. venter Du mener, at et realiserbart mål inden for en 4-årig periode er konkurrence om opgaver for yderligere 50 milliarder i kroner. Sådan et mål vil sende et klart budskab til virksomhederne om at samarbejde, synes I, så kan du uddybe de tre områder, der bør prioriteres fremover i OPS? - Velfærden gælder især på ældreområdet, hvor meget kan ske i samarbejde med private. På sundhedsområdet har vi brug for nye måder at få designet vores ydelser på. Tag sådan noget som lægeklinikker, der ikke er konkurrenceudsatte. I yderområder er det ikke til at få læger til at rejse ud, men hvorfor skal det også være afhængigt af kommunegrænser? Mange andre arbejder jo også på tværs af kommuner, så det kan vi også gøre her

med konkurrenceudsættelse. Endelig kan vi på beskæftigelsesområdet nå videre ved bl.a. at overveje, om vi gør det på den rigtige måde med vores jobcentre. Her er det heller ikke naturgivent, at indsatserne skal være begrænset af kommunegrænser, og private aktører vil have en anden tilgang. Se eksempelvis på vores håndtering af flygtningekrisen. Her kommer mennesker, som gerne vil arbejde fra dag ét. Private jobcentre vil også her have en anden tilgang, og der vil være et økonomisk incitament for dem ved at få flere i arbejde. Private aktører er nemlig gode til at tænke arbejde og integration sammen.

Kommuner behøver ikke gøre det hele Landets kommunalpolitikere har i en undersøgelse fra Dansk Erhvervs svaret, at 6 ud 10 mener, at der fortsat kan effektiviseres i egen kommune. Mener de udelukkende ved OPS - eller indgår flere ting? - Vi kunne også notere os, at 9 ud 10 mente der var mere at komme efter. De 6 ud af 10 mente så ligefrem, at det gjaldt større ting. Det giver os baggrund for at sige, at indtrykket ikke holder, når det udlægges som om, at ”nu kan kommunerne ikke mere”. Der er betydeligt mere at komme efter i effektivisering. Vores holdning er, at de skal se mere på konkurrenceudsættelse fordi det giver dobbelt gevinst både for kvalitet og pris og så får det offentlige opgaver ud i virksomhederne, hvor det bliver virksomhedernes ansvar at skabe innovation. Selvfølgelig vil effektivisering også handle om eksempelvis digitalisering, men blandt fordelene ved OPS er, at så bliver det virksomhedernes ansvar hele tiden at forbedre sig. Der vil altid være

nogen, som gerne vil overtage arbejdet, hvis det ikke sker. Tænk på, at der findes ikke andre organisationer, der favner så bredt som kommuner. De skal kunne løse alt fra rottebekæmpelse til ældrepleje, og her er OPS også en mulighed for at skabe overblik og effektivitet. Kommuner behøver ikke gøre det hele. Jacob Scarff nævner også eksempler på det, som når virksomheden A2B gentænker danskuddannelse for indvandrere i Rebild, og giver en økonomisk gevinst til kommunen ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Eller når Falck optimerer sagsbehandlingen af sygedagpenge i Horsens, og kommunen årligt sparer udgifter til sygedagpenge på 33 millioner kroner årligt.

Mental ændring søges I et interview i 2013 sagde du, at der ville komme meget mere OPS. Jeg kan ikke lade være med at spørge: Er du skuffet over den faktiske udvikling frem til i dag her tre år efter? - Vi er i Dansk Erhverv meget forundrede over, at især mange kommuner hænger fast i det mindset, at de vil stå for alting selv. Så ja, vi er skuffede, men især forundrede over, at der ikke er større vilje til at se på, hvordan vi organiserer vores velfærdssamfund med centrale store udfordringer. Herunder at ældrebefolkningen vokser, vi har flygtningekrise og der er driftsunderskud mange steder. Det er ejendommeligt, at man ikke inviterer flere virksomheder ind og beder om nye måder at organisere vores velfærd på, siger Jacob Scharff. Han henviser også til, at Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde har dokumenteret en generel økonomisk gevinst på 14 procent ved OPS. KL’s

udbudsportal viser gevinster i samme størrelsesorden. Alligevel er der offentlige opgaver for 288 milliarder kroner, som ikke er udsat for en simpel markedstest. På den baggrund finder Jacob Scharff det svært at forstå kommunernes og regionernes klagesange i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med regeringen. - Den offentlige sektor skal have et kæmpe skud privat DNA. Ikke for afvikle, men for at udvikle den offentlige sektor. Vi kan starte med at sætte et ambitiøst politisk mål for, hvor mange opgaver skal i konkurrence. Det er ikke et mål for, hvor mange opgaver, de private skal udføre, men et mål for konkurrence, mener Jacob Scharff. - Resultatet vil være et tættere samarbejde, som vil være godt for vores velfærdsstat. Det offentlige har mange steder brug for den private sektors innovationskraft, vildskab og lyst til hele tiden at gøre det bedre. Hvad er den største bremse på det? - Psykologi og kultur. Det er simpelthen en mental udfordring mere end noget andet at få ændret vores mindset. Hvis vi ikke inviterer virksomheder mere ind for at byde på opgaver er konsekvensen, at så lægger de heller ikke kræfter i at udvikle deres service, og så bliver det offentlige ikke et vækstmarked mere, advarer Jacob Scharff. n

maj 2016 / STATSINDKØB / 11


IKA: Sammen skaber vi bedre offentlige indkøb

 Aarhus Kommune vandt årets dialogpris, da IKA holdt årskonference under overskriften ”Sammen skaber vi bedre offentlige indkøb”.

A

lle deltagerrekorder blev slået, da IKA - foreningen af offentlige indkøbere afholdt sin årskonference i februar. 600 var samlet under overskriften ”Sammen skaber vi bedre offentlige indkøb”. Inspiration var der en masse af, og indlæggene bød på alt fra seneste retspraksis til nudging, når indkøbsaftaler skal implementeres. Konferencen bød bl.a. indenfor i indkøbsafdelingerne, og der blev talt om fremtidens offentlige indkøb. Konferencens første dag sluttede af med et inspirerende indlæg af Søren Schriver, Adm.

direktør i Hummel, om opskriften på succes via fælles drømme, samarbejde og tillid til sine leverandører. Under hele konferencen var der rig lejlighed til, at leverandører og offentlige indkøbere kunne mødes i de opstillede stande, hvor der blev talt om stort og småt inden for indkøb i en uformel atmosfære. Her var ingen kontrakter der skulle lukkes, men plads til inspiration og erfaringsudveksling. Som et ekstra scoop havde IKA i år fået besøg af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der

HÅG SoFi – Fremtidens kontorstol Tiltrækkende, flot, inspirerende. HÅG SoFi er, som navnet angiver, designet efter princippet Stand out & Fit in, så den passer til dine behov. Den fås i udtryk fra let, raffineret og sammenhængende til ekspressiv og dristig. Der er et bredt udvalg af modeller, materialer og farver at vælge imellem.

www.hag.dk • tlf 99 50 55 00

12 / STATSINDKØB / maj 2016

mødte med et hold af eksperter i den nye udbudslov. Der var god mulighed for en dialog om de nye regler og blandt andet blev det nye ESPD-dokument og pointmodeller livligt diskuteret.

Dialogprisen Et af konferencens faste indslag er uddelingen af årets Dialogpris. Prisen gives til en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. Årets vinder blev Aarhus kommune, der var nomineret med

følgende begrundelse ”Aarhus Kommune har ændret strategi for, hvordan man fremtidigt vil anvende sine ressourcer i Indkøb & Udbud. Kort sagt handler det for Aarhus Kommune om, at man har ændret sit fokus og sit tidsforbrug fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling”.

Generalforsamling Dagen før Årskonferencen afholdt foreningen generalforsamling. Dette betød genvalg til den siddende bestyrelse, der dermed fik mandat til at fortsætte sit arbejde.


Foto: Knud Nielsen /Scanstockphoto.com

Foreningens formand, Jeanet Vandling (Indkøbs- og udbudschef i Fællesindkøb Fyn), gav status over resultaterne i årets løb, og det er blevet til rigtig mange arrangementer og tiltag. Også på de interne linjer er der blevet arbejdet målrettet – bl.a. med en ny strategi for foreningen. Endelig fik deltagerne et indblik i, hvad det betyder at sidde i bestyrelsen. Jeanet Vandling fremlagde samtidig foreningens fremtidige strategi og helt nye vision: ”IKA vil være knudepunktet for offentligt indkøb”. Det betyder, at IKA fremadrettet vil arbejde med tre fokusområder: Kompetenceudvikling, En klar stemme og Fremsynethed/Innovation. Generalforsamlingen bød også på en række vedtægtsændringer, der bl.a. betyder, at leverandørerne går fra at være medlemmer af foreningen, uden stemmeret på generalforsamlingen, til at være med i IKA leverandørnetværk.

Aarhus – her med det (næsten) nye vartegn figuren ”Boy” på Aros – vandt årets dialogpris fra IKA.

- Ændringen sker, fordi vi ønsker at styrke gennemsigtigheden omkring leverandørernes rolle i IKA. Når vi inviteres til at sidde med i udvalg eller til at afgive høringssvar, er det som repræsentanter for ord-

regiversiden. Derfor bør vores medlemsstruktur også afspejle denne virkelighed. De tilbud og betingelser, der fulgte med det tidligere medlemskab følger uændret med til IKA-netværk for leverandører. Der er

i praksis derfor alene tale om et navneskift. IKA vil fortsat arbejde aktivt for, at dialogen mellem ordregivere og tilbudsgivere styrkes, fortæller Jeanet Vandlig. n

YOU

DU HAR BRUG FOR AT FORBEDRE SERVICEN FOR BORGERNE.

WE

VI HAR UDVIKLET EN UNIK BRUGERVENLIG SELVBETJENINGSLØSNING.

Forbedret borgerservice. Det er udgangspunktet for Konica Minoltas unikke scanningsløsning, der er en selvbetjeningsløsning for borgeren i borgerservice. Vores produktprogram er i tråd med kommunernes digitaliseringsstrategi med fokus på lav TCO. Kontakt os for et overblik over dine muligheder på konicaminolta.dk/borger eller på 72212121.

DIGITAL WORKPLACE

maj 2016 / STATSINDKØB / 13


Foto: Knud Nielsen /Scanstockphoto.com

Olieriggen her ved Esbjerg kommer til at bidrage mindre til samfundsøkonomien. Nu har Finansministeriet lavet et overslag over skaderne, som i høj grad også kommer til at påvirke offentlige indkøb.

Lav oliepris giver minus på 5 milliarder og skader offentlige indkøb Det er behageligt – sådan privat set - når benzin og diesel er billigere, men samfundsøkonomisk og for de offentlige indkøbs muligheder er det en skidt sag.

E

fter markante fald i olie-­ prisen de seneste ni måneder har Finansministeriet valgt at nedjustere sine langsigtede forventninger til olieprisen. Nedjusteringen reducerer isoleret set det finanspolitiske råderum med 5 mia. kr. i 2020 i forhold til den seneste fremskrivning af dansk økonomi fra september 2015. - De lave oliepriser er godt nyt for forbrugernes pengepung og privatforbruget. Men som en olie- og gasproducerende nation koster det penge for statskassen. Der må vi nu se i øjnene, at det fremadrettede råderum bliver presset af de lavere oliepriser, 14 / STATSINDKØB / maj 2016

udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen. Siden regeringen tiltrådte i juni, er olieprisen faldet markant fra cirka 60 dollar per tønde til omkring 35-40 dollar per tønde i den forløbne del af marts.

Billige olietønder I Finansministeriets seneste fremskrivning fra september 2015 var forventning til olieprisen i 2020 cirka 100 dollar per tønde. Forventningen til olieprisen i 2020 er på det nuværende grundlag reduceret til cirka 70 dollar per tønde. Det er en betydelig ændring,

som isoleret set vil indebære en nedjustering af de strukturelle indtægter fra Nordsøen med cirka 5 milliarder kroner i 2020. En sådan svækkelse kræver i sig selv en tilsvarende reduktion af det finanspolitiske råderum, hvis man skal overholde det mellemfristede mål for dansk økonomi om, at der som minimum skal være balance på den strukturelle saldo i 2020. I fremskrivningen fra september var der et råderum i finanspolitikken på omkring 15 milliarder kroner. Nedjusteringen af skønnet for olieprisen betyder isoleret set, at råderummet reduceres fra cirka 15 milliarder

kroner til cirka 10 milliarder kroner. Det finanspolitiske råderum angiver det beløb, der er til nye finanspolitiske prioriteringer fra 2016 til 2020. Det skal imidler­ tid bemærkes, at ovenstående vurdering af råderummet er en isoleret betragtning, som ikke tager højde for andre forhold. Ved offentliggørelsen af Danmarks Konvergensprogram 2016 vil de nye forudsætninger om olieprisen udgøre et vigtigt element i opdateringen af vurderingen af de offentlige finanser og det finanspolitiske råderum. n


Rengøring til PROFFER

SLIP FOR AT SE PÅ ALT DET, DU IKKE KAN FÅ!

Danmarks bedste program i professionelle rengøringsmaskiner

På Konference.dk kan du med ét klik springe direkte ind til samtlige de hoteller og møde­ steder, som har statsaftaler. Herfra udvælger du efter alle de sjove og spændende kriterier, som for eksempel spa, teambuilding, utraditionelle mødesteder og så videre, præcis ligesom alle andre mødeplanlæggere.

SC500 gulvvasker - stor brugervenlighed og god økonomi SC500 KOMPLET BATTERIDREVET GULVVASKER

Tilbud

* v Le

1. /36 masing 32 dr 3, . -

39.999,Vejledende pris

69.999,-

Af Karin Feit Almberg

D

et kan være svært nok endda. Nu bliver det betydeligt nemmere at være indkøber af hoteller og kursussteder med statsaftaler. Med ét klik er du forbi alle de hoteller og mødesteder, er ikke er relevante for dig. Herfra vælger du efter dine egne kriterier, ligesom enhver anden mødeplanlægger. På det nye Konference.dk får du præsenteret samtlige hoteller og kursussteder på samme overskuelige måde som private indkøbere af mødesteder. Eneste forskel er at du med ét klik kan sortere de steder væk, som ikke har statsaftaler og derfor ikke er relevante for dig. Derefter kan du styre din sortering efter geografi, faciliteter, omgivelser, hotelstjerner, miljø og så videre. Ligesom alle andre brugere af Konference.dk. Der findes godt 100 steder i Danmark, som opfylder kriterierne hos statslige indkøbere. Alle disse steder er at finde på Konference.dk. Hvert hotel eller mødested præsenteres med en kort beskrivelse, foto og link til at gå videre og se flere detaljer.

Herregård eller konferencecenter? Du kan raffinere din søgning ned til mindste detalje. For eksempel kan du vælge, om stedet skal være handicapvenligt, om der

skal være spa-afdeling, om du vil have mulighed for fælles madlavning, om der skal være sandstrand i nærheden osv.. Du har næsten 100 kriterier at vælge efter. Skal dit hotel eller mødested for eksempel være utraditionelt? Ønsker du et slot eller en herregård? Måske et gigantisk kongrescenter til 2000 deltagere? Hver gang, du sætter er kryds, kredser du dig ind på de mødesteder, der opfylder alle dine ønsker. Det nye udvælgelsessystem har kun været i æteren i knap et halvt års tid. Det er designet alene med det formål at gøre booking af mødesteder nemmere og mere tilgængeligt for mødeplanlæggere. Og naturligvis for at give mødestederne mulighed for at vise, hvad de kan.

Priser og særaftaler På Konference.dk kan du se, hvilke konferencepriser, der er aftalt med samtlige de møde- og konferencesteder, der har indgået aftale med Staten. Som aftaleberettiget, kan du logge dig ind med din virksomheds CVR-nummer. Når aftalen er indgået for en given periode, beregner systemet selv prisen fremover. Med mindre du ønsker at lave særskilte aftaler fra gang til gang. n

SC500 forbedrer produktiviteten, og reducerer dine omkostninger med lavest mulige forbrug af vand og rengøringsmidler.

53 cm

45/45 liter

Vaskebredde Rent-/snavsevandstank

2650 m2/t

Produktivitet

SW750 fejemaskine - lydsvag og effektiv SW750 - KOMPLET FEJEMASKINE MED KØREMOTOR OG LADER

* v/ Lea

47 36 msding 2, r. -

Tilbud

13.499,Vejledende pris

21.999,SW750 er en alsidig, batteridrevet fejemaskine med køremotor til lette rengøringsopgaver.

72 cm

Arbejdsbredde

60

2880

Fejebeholder

Produktivitet

liter

m2/t

Nilfisk Danmark A/S Industrivej 1, 9560 Hadsund Tlf.: +45 43 23 40 50 kundeservice.dk@nilfisk.com www.nilfisk.dk De anførte priser er vejledende og alle anførte beløb er ex. moms og WEEE elskrot bidrag, og er gældende til 31.7.2016. De anførte køretider afhænger af underlaget. Der tages forbehold for ændringer af tekniske data, priser/trykfejl samt udsolgte/udgåede varer. Maskiner kan være vist med ekstra tilbehør.

DK 90x270 - Statsindkøb - Season - marts 2016.indd 1

21-03-2016/ 15 14:01:16 maj 2016 / STATSINDKØB


KORT NYT

Kommuner og regioner kan vinde ­europæisk pris for at være mest grønne Nu kan danske kommuner og regioner også vinde en europæisk pris for at være grønne. I 2016 uddeles for første gang en europæisk pris for grønne indkøb. Det sker i regi af EU’s Green ProcA projekt. Vinderne vil blive valgt i tre kategorier inddelt efter kommunestørrelse. Juryen vil i udvælgelsen af de nominerede lægge særlig vægt på de CO2-besparelser, de grønne indkøb har medført, samt graden af innovation og muligheden for, at andre kan lære

SMP Magasinpost ID-46709

af og gentage processen. Social ansvarlighed og kommunens engagement i energieffektiviseringer indregnes ligeledes. Derefter er det op til alle interesserede afgøre vinderne blandt de nominerede via en online-afstemning på Green ProcA’s hjemmeside. Vinderne vil blive kåret ved en prisuddeling i sommeren 2016. Deltagelse i konkurrencen er mulig for alle kommuner og offentlige institutioner i Europa, der er bundet til udbudsdirektivet. Ansøgning skal falde inden 30. april.

SKI: Standardsoftware er klar til brug Den forpligtende aftale 50.49 Standardsoftware er klar til brug. Atea A/S er leverandør. Skal din kommune gentegne Microsoft vedligeholdelsesaftaler inden den 1. april 2016, er der en række vigtige deadlines i den nærmeste fremtid. SKI har været i tæt dialog med Atea A/S for at sikre, at alle de tilsluttede kommuner har

nået at få bestilt det ønskede antal Microsoft licenser. Ski har lavet en trin-for-trin guide, der beskriver, hvordan kommunerne skal bestille licenser på den nye aftale. Denne guide sendes direkte til den kontaktperson, der er indmeldt ved tilslutning til aftalen.

Grøn indkøbsuge 2016 Igen i år afholder Forum for Bæredygtige Indkøb Grøn Indkøbsuge i uge 45. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd dig til de spændende seminarer og workshops, der afholdes rundt om i landet. Er din organisation interesseret i at afholde et arrangement i løbet af ugen, kan du allerede nu kontakte os via mail til Sekretariat for Grønne Indkøb på adressen rfb@planmiljoe.dk eller på telefon 27 28 15 50.

e-post: info@statsindkoeb.dk

ring på baggrund af udbredelsen af bredbånd, integration af digital teknologi i virksomheder, borgernes digitale kompetencer, samt brugen af internettet og digitalisering i det offentlige. Danmark klarer sig generelt godt på alle hovedområder i sammenligning med de øvrige europæiske lande. - Vi skal formå at bruge vores førerposition til at gribe de nye digitale muligheder. Og det er afgørende, at vi som regering får skabt gode vækstvilkår, så vi understøtter den digitale udvikling – og får et ’Danmark i vækst’, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Ved adresseændring kontakt venligst Magasinet Statsindkøb

Danmark er igen Europas mest digitale land. Det viser Europa-Kommissionens nyeste indeks for virksomheder og det offentliges digitalisering i medlemslandene, som netop er offentliggjort. Danmark placerer sig helt i toppen af indekset foran de andre nordiske lande. Danmarks førerposition skyldes bl.a., at danske virksomheder generelt er gode til at integrere ny digital teknologi sammenlignet med resten af Europa, og at vi har en digital offentlig sektor. Det såkaldte Digital Economy and Society Index (DESI) måler bl.a. landenes digitalise-

Afsender: Magasinet Statsindkøb, Gl. Jernbanevej 48, 2500 Valby

Danmark fortsat i den digitale elite

Profile for KLS Grafisk Hus

Statsindkøb 2-2016  

Statsindkøb 2-2016  

Advertisement