Page 1

Magasinet

STATSINDKØB Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

NUMMER 2 / APRIL 2014 / ÅRGANG 32

Store klima­krav ved hotel- og konference­ ophold

Offentlige klimabyggerier boomer

Indkøbsskandaler

PÅ STRIBE I FORSVARET


KonVentuM Konferencecenter Et særligt sted - 50 mødelokaler, 222 værelser, 4 auditorier, egen golfbane, kunst, arkitektur og dansk design. Fri parkering - 35 min. fra København.

Vi er nu repræsenteret på rammekontrakten vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Vi inviterer nu til forrygende gratis frokost eller middag den 12. maj eller 21. maj. Scan denne QR-kode og læse meget mere om kom og oplev arrangementet. Tilmelding kan også ske via telefonisk kontakt til Lene Holmlund på 49 28 09 00. Gl. Hellebækvej 70 · 3000 Helsingør · +45 49 28 09 00 · www.konventum.dk


Magasinet

STATSINDKØB

LEDER

Til indkøbere i staten, regionerne og kommunerne

Ansvarshavende: John Mäenchen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 21 20 00 Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk John Mäenchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: Chefkonsulent Steffen Petersen. . . . . . . 27 84 31 20 Konsulent Rikke Andersen. . . . . . . . . . . . 27 84 31 21 Ekspedition og sekretariat: Gl. Jernbanevej 48 2500 Valby Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 20 01 Telefax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 21 42 42 E-mail: info@statsindkoeb.dk E-mail: annonce@ann-eksp.dk Design og tryk: KLS Grafisk Hus, Hvidovre Oplag: 7.500 32. årgang Medlem af:

Samarbejdspartner

ISNN 0901-6090 Distribution og modtagere: Magasinet ”Statsindkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler i Statens og Kommunernes lndkøbsService. Medlemmer af IKA. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: For modtagere udover målgruppen, kr. 210.-/år (incl. moms og porto i Danmark) Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Offentlige klima­ byggerier bør trække i førertrøjen Der er et problem for den danske byggesektor: Over halvdelen af den samlede byggeaktivitet har i dag en offentlig sponsor. I sig selv ikke sundt, at et af Danmarks største erhverv og eksportforretninger er så afhængige af offentlige indkøb. Private bygherrer har både mistet pusten og førertrøjen. Det betyder også, at det offentlige for første gang har mulighed for at tage førertrøjen på i kampen om at sætte dagsordnen for fremtidigt klimabyggeri. Det skal udnyttes, så vi kan sætte nye standarder, og skabe mere innovation, som i sidste ende kan eksporteres. Spørgsmålet er, om offentlige indkøbere af byggeopgaver også er klar til at iføre sig førertrøjen. Det betyder jo selvsagt, at man skal gå foran ikke mindst med klimabyggerier. Det betyder jo investeringer, og nogle gange risikable investeringer. Den gode nyhed er, at der er grøde i visionerne. Offentlige klimabyggerier boomer som aldrig før i nye samarbejdsformer, viser gennemgange, som Statsindkøb har foretaget i dette nummer. Den dårlige nyhed er, at der er lang vej igen i forhold til risikovillighed og statslige incitamenter. Klimaministeriet, hvorunder byggeriet sorterer, konstaterer selv, at byggeriet står for op mod 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug i form af opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Offentlige bygninger skal derfor selvsagt tage førertrøjen på og gå foran med de gode eksempler. Statsindkøb har i dette nummer samlet nogle af de gode eksempler. Men man må også konstatere, at det er ikke nok med de målsætninger, som regeringen og især de større kommuner har sat. Der bliver ikke valfartet til offentlige byggerier (med enkelte undtagelser som Københavns Universitets Green Lighthouse). Det er ikke her man ser det sidste nye, og det mest energieffektive. Det er i stedet hos private som eksempelvis hotellet i det sorte tårn i Ørestad med genindvindingsvarme og grundvandspumper. Og så er der gode undtagelser som det halvoffentlige Lynettefællesskabet, hvor Gaia Solar har leveret Nordens største solcelleanlæg. Er det da umuligt for det offentlige at lægge sig i førerfeltet? På ingen måde. Alle forudsætningerne er der i modeller for samarbejde med private som OPP - Offentlig Privat Partnerskab – samt ESCO, hvor investeringerne betales af de forventede og garanterede energibesparelser. Men Staten har en forpligtelse til at sætte visionære rammer med overliggeren højt hævet over, hvad man ser i resten af Danmark. Derfor er eksempelvis statslige, bureaukratiske benspænd for kommunale solceller også helt uforståelige. Reglerne for opsætning af kommunale solceller på deres bygninger er så kringlede, og nogle steder ufordelagtige, at flere kommuner må opgive, og det var næppe meningen. Vi skriver om det her i Stats­ indkøb fordi det faktisk er en skandale. Kommunerne går ganske enkelt glip af en stor del af de elbesparelser, der ellers skulle komme ved at have solceller på taget af eksempelvis rådhuset eller børnehaverne. Tænk hvilket signal det vil sende, når offentlige bygninger, som borgerne næsten ser hver dag, er klimavenlige og har solpaneler. En del af alt dette klimabyggeri er netop psykologi, som skal til for at ændre vores indstilling. Også derfor skal Staten, kommunerne og regionerne tage førertrøjen på, når det gælder klimavenligt byggeri.

april 2014 / STATSINDKØB / 3


NEMT. GRØNT. 2.995 KR.

Alt inklusiv:  Spritny Nissan LEAF Acenta-elbil  Ingen førstegangsydelse  Skades- og tyveriforsikringer  Integreret navigation  Sommerdæk  Ingen binding eller krav til antal biler  Ingen administration v. skader, syn osv.  Ingen risiko ved endt leasing/ejerskab  Ingen bekymring om bilens restværdi Pris pr. måned kun 2.995 kr. ekskl. moms.

Bestil ved at skrive til elbil@avis.dk eller læs mere på avis.dk/elbil

avis.dk/elbil


LÆS I DETTE NUMMER

Store klimakrav ved hotel- HOTEL og konferenceophold AUSTRALIA Der er nu så mange offentlige klimakrav ved udbud af hotelDæmningen 6 7100 Vejle og konferenceophold, at udbyderne må navigere mellem dem. Telefon: +45 7640 6000 Klima, komfort og pris spiller en større rolle end nogensinde. Fax: +45 7640 6001 post@hotelaustralia.dk Det offentlige står for en vigtig del af en samlet omsætning op www.hotelaustralia.dk mod 13 milliarder kroner. Det sker gennem en stadigt tættere jungle af forskellige aftaler, hvor grønne krav betyder mere og CVR: 33083211 mere i den samlede pakke. IBAN: DK 427244000 1625158 SWIFT/BIC: JYBADKKK Reg: 7422 Account: 1625158

6

Offentlige klimabyggerier boomer i nye samarbejder Over halvdelen af den samlede byggeaktivitet har i dag en offentlig sponsor, og tendensen stormer frem i form af klimabyggerier i helt nye samarbejder, viser gennemgange af en række byggesager, som Statsindkøb har foretaget. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug bruges til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Offentlige bygninger kan derfor også levere de gode eksempler, der går foran.

10 Indkøbsskandaler på stribe i Forsvaret

25

Der er indkøbsskandaler på stribe i Forsvaret i vores nye rubrik ”Indkøbsskandaler, svindel & humbug nr. 2”: Mens Forsvaret disse dage vrider sig i tyngden under kommende besparelser på 2,7 mia. kr., så ser Forsvarets track record på indkøbsskandaler ikke godt ud. Måske der kunne hentes nogle penge her ved at undgå dem fremover? Her i Statsindkøb er en stribe gyserhistorie fra det virkelige liv med uheldige indkøb for flere hundrede millioner.

Vejle – unikt valg for møder, konferencer og overnatning Hotel Australia kan tilbyde et væld af muligheder for store og små arrangementer med fantastisk udsigt fra 11. etage. Placeret lige i centrum af Vejle med kun 2. min til tog og bus.

w w w. h o t e l a u s t r a l i a . d k

Hotel Australia er en del af statens indkøbsaftale for konferenceophold og overnatning 2014

HOTEL AUSTRALIA Dæmningen 6,Dæmningen 7100 Vejle 6 71006001 Vejle Tlf. 7640 6000, Fax 7640 Telefon: +45 7640 6000 post@hotelaustralia.dk Fax: +45 7640 6001 post@hotelaustralia.dk www.hotelaustralia.dk

CVR: 33083211 april 2014 / STATSINDKØB IBAN: DK 427244000 1625158 SWIFT/BIC: JYBADKKK

/5


Offentlige indkøb af klimabyggerier stormer frem.

Offentlige klimabyggerier boomer i nye samarbejder Offentlige klimabyggerier boomer som aldrig før i nye samarbejdsformer. Forkortelser som OPP og ESCO er navne, som man lige så godt kan lære, hvad enten man vil opføre en kommunal svømmehal eller en arena i København. Men klimabyggeriet gør også knuder – blandt andet, når det gælder indkøb af kommunale solceller. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

O

ver halvdelen af den samlede byggeaktivitet har i dag en offentlig sponsor, vurderer Dansk Byggeri. Og tendensen stormer frem i form af klimabyggerier i helt nye samarbejder, viser gennemgange af en række byggesager, som Statsindkøb har foretaget. Der er derfor god grund til at byggeriet er langt ind under 6 / STATSINDKØB / april 2014

Klimaministeriet for op mod 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug bruges til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Offentlige bygninger kan derfor også levere de gode eksempler, der går foran, når det drejer sig om at vise, at der er god økonomi i energirenoveringer af bygninger. - På den måde er der en tæt

sammenhæng mellem klima-, energi- og byggehensynene i ministeriets arbejde, konstaterer Klimaministeriet selv. Klimahensynene viser sig bl.a. hos Københavns nye arena, der kører lige efter OPP-bogen (om Offentligt Privat Samarbejde). Tendensen omfatter også to svømmehaller i Randers og Frederiksberg, hvor offentlige

indkøb af byggeprojekter ledsages af en privat investering. Endelig opererer mange offentlige klimabyggerier indenfor den såkaldte ESCO-model. Via et ESCO-samarbejde kan kommuner, regioner og Staten få styr på energiforbruget i deres bygningsmasse, og samtidig få garanti for reduktion i energiforbruget eller en


DERBIGUM MILJØVENLIGE TAGPAP-LØSNINGER Vi leverer innovative og bæredygtige tagpap-løsninger, for at spare energi og omkostninger, producere vedvarende energi, øge bæredygtigheden samt reducere bygningers udslip af CO2. Ønsker du at blive klogere på traditionelle tagpaptage, reflekterende hvide tage eller grønne bevoksningstage, så er det os, du skal have fat i.

Kontakt os på tlf. 70 15 15 17 eller send en mail til info@derbigum.dk for at høre mere

Danmarks stærkeste kæde af tagdækkere


energipris. ESCO står for › fastlåst ”Energy Service Company,” og i et ESCO-samarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som gennemfører energirenoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som på den måde ”betaler” for energirenoveringen. Altså en gratis omgang for det offentlige. Ved samarbejdets start fastlægges en bundlinje for kommunernes energiforbrug, og ESCO’en garanterer en bestemt energibesparelse. Hvis den garanterede besparelse ikke opnås, dækker ESCO’en det økonomiske tab. Ganske fikst for kommuner, som er følsomme overfor uventede udgifter.

Fifty-fifty i arenaens grønne elevatorer Offentlig Privat Partnerskab (OPP) adskiller sig fra normale, samlede udbud ved at lade den private part stå for finansieringen af projektet, og endda være ejer af byggeaktivet sammen med det offentlige. Der er dermed risikodeling mellem kommunen og OPPselskabet. Et godt eksempel på offentligt privat samarbejde er Københavns nye arena, som i Ørestad står færdig i 2015: Københavns Borgerrepræsentation og Realdania slår halv skade om byggesummen på 650 millioner kroner. Men hele driften skal varetages af en ekstern, privat operatør, hvor Live Nation er blevet valgt efter udbud. Den grønne elevator Her bliver der også tale om et klimabyggeri. Ligefrem med en grøn elevator leveret af Otis, som bruger de mest avancerede teknologier til at reducere energiforbruget. Elevatorerne er udstyret med en speciel bremse, der sender 50 % af energien tilbage til bygningen. I arenaen installeres 12 af de elevatorer, som er blevet mærket med det højeste energieffektive niveau. 8 / STATSINDKØB / april 2014

Det bliver rig brug for, når bl.a. VM i Herrehåndbold 2019 skal afholdes i Danmark og Tyskland. Det betyder, at arenaen som minimum skal lægge gulv til flere af de indledende kampe, flere placeringskampe og formentlig også finalen.

Grønne svømmehaller Den måde som private griber ind i offentlige klimabyggerier på ses også i Randers nye svømmeland ved Randers Stadion. Svømmehallen blev planlagt som Danmarks første og største offentlig-private partnerskab, OPP, inden for kultur- og fritids­ området.6.700 kvm. svømme­ land med 50 meter bassin, et separat område med vand­ rutsje­baner, varmtvandsbassin, wellnessområde og udendørs gårdhave med spabade, sauna, og direkte adgang fra svømmebadet. Her investerer Arbejdernes Landsbank og LR-kredit sammen de 214 millioner, som svømmebadet koster at opføre. Og banken stiller desuden en bankgaranti under byggeperioden. Det færdige svømmeland vil stå klar til brug i august 2014, og andre danske kommuner er allerede meget interesserede i det randrusianske OPP-projekt. Formen er noget ganske nyt for danske kommuner, og Randers er derfor nærmest en forgangskommune. Blandt de kommuner, som også nu ser på OPP-modellen til svømmehaller,er Fredensborg, Horsens, København, Frederiksberg og Dragør. Fordelen er, at mens kommunen blot vil stille en svømmehal til rådighed for borgerne, så kan andre stå for den kommercielle udnyttelse samtidig med, at kommunerne kan stille krav – herunder om klimavenlighed. Ny energirenovering på hospitaler Også hospitalerne har nu opdaget fordele ved energirenovering i et OPP. Schneider Electric Danmark har således netop vundet udbud om energirenovering af Regionshospitalet Randers, der er et

af landets største akuthospitaler. Projektet betyder, at 90.000 hospitals-kvadratmeter skal gennemanalyseres for at udpege moderniseringstiltag og muligheder for energirenovering. Hospitalet ventes at spare omkring 5-6 mio. kr. om året. Netop dette projekt er udformet som et såkaldt ESCOprojektet, hvor investeringerne betales af de forventede og garanterede energibesparelser. Hospitalet har valgt at arbejde med en tilbagebetalingstid på det samlede projekt på 17 år, hvilket gør mere gennemgribende energirenoveringer mulige. I projektet tænkes også andre løsninger, som forbedrer sygehusets drift, ligesom der også kigges på øget patientsikkerhed. I alt fire hospitaler i Region Midtjylland gør nu brug af den samarbejdsform, som blander det offentlige og private. Schneider Electric er i forvejen igang med et tilsvarende energirenoveringsprojekt på et andet af regionens hospitaler, nemlig Regionshospital Viborg.

Solcellerne gør knuder På et område i de nye, offentlige klimabyggerier føler kommunerne sig til gengæld voldsomt diskriminerede i forhold til Staten og regionerne: Reglerne for opsætning af kommunale solceller på deres bygninger er så kringlede, og nogle steder ufordelagtige, at flere kommuner må opgive. Det var næppe intentionen. For nylig underskrev klimaministeren en bekendtgørelse, som gav kommunerne mulighed for at søge om dispensation for den såkaldte ”selskabsgørelse” ved opsætning af solceller. – Altså at kommunerne skulle gå en bureaukratisk omvej, og stifte et selskab for at undgå modregninger i elproduktionen. Kommunerne kunne ansøge fra den 31. marts 2014 og puljen er på 20 MW. Alt derover må nu omvejen med selskaber. På rekordtid blev dispensationerne opbrugt. På forhånd havde KL opfor-

dret kommunerne til at sidde klar og sende ansøgninger frem så hurtigt som muligt. På nuværende tidspunkt har kommunerne sendt mindst 494 ansøgninger om solcelleanlæg til Energinet.dk ved redaktionens slutning på Statsindkøb. Flere er altså kommet bag i køen. Samtidig stillede KL sig uforstående overfor, at kommunerne som følge af modregningsreglerne skal stilles markant ringere end alle andre, der sætter solceller op, herunder staten og regionerne, der IKKE er omfattet af modregningsregler. Kommunerne går ganske enkelt glip af en stor del af de elbesparelser, der ellers skulle komme ved at have solceller på taget af eksempelvis rådhuset eller børnehaverne fordi besparelser ellers modregnes i bloktilskuddene. Det gælder op mod 40 til 60 procent, og det fjerner en stor motivation for mange kommuner, som ellers er med på bølgen af nye samarbejder om klimabyggerier – herunder ESCObyggerierne. I kommunerne har netop solcellerne og indtjeningen derfra i form af besparelser været vigtig for at finansiere andre tiltag i klimabyggerier. Ifølge eksempelvis formanden for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge (V), vil bekendtgørelsen fra Klimaministeriet gøre det dyrere og mere besværligt for kommunerne at opsætte solceller. - Den nye forordning er alt for bureaukratisk, fordi mange kommuner vil være nødt til at registrere og udskille deres solcelleanlæg som et energiselskab. Alene bureaukratiet omkring den registrering vil bremse opsætningen af nye solcelleanlæg i kommunerne, siger Preben Friis-Hauge. Trods denne bremse tyder intet dog på, at den samlede tendens til flere offentlige klimabyggerier i nye klimasamarbejder med private stopper af den grund. ■


Velkommen hjem! – afhold jeres næste konference hos Montra Hotels

En venlig modtagelse, hyggelige omgivelser og styr på tingene. Et godt førstehåndsindtryk er altid vigtigt – også til en konference, et kursus eller et foredrag. Når deltagerne føler sig velkomne og i gode hænder, slapper de af og kan få det optimale ud af arrangementet.

E39

Hanstholm

E4

5

Aalborg

26 Vi bo rg

Sabro

ve

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Hirtshals

5

Vi planlægger dit arrangement professionelt ned til den mindste detalje, og kan skræddersy hvert eneste arrangement efter netop dine behov, så du får en inspirerende oplevelse med unikke fordele til den bedste pris – altid serveret med varme, venlighed og gæstfrihed, for hos os er moments of happiness ikke bare noget, vi siger – det er en vane...

der os Du fien her! lig

E4

Hos Montra Hotels byder vi alle dine gæster hjerteligt velkomne, som var de gæster i vores eget hjem!

j

E4

5

Aarhus Odder

montra.dk/konference M o n t r a h o t e l s a b r o k r o · M o n t r a o d d e r pa r k h o t e l · M o n t r a s k a g a h o t e l · M o n t r a h o t e l h a n s t h o l M


Store klimakrav ved udbud af hotel- og konferenceophold til det offentlige Der er nu så mange offentlige klimakrav ved udbud af hotel- og konferenceophold, at udbyderne må navigere mellem dem. Klima, komfort og pris spiller en større rolle end nogensinde. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

D

er er knap 1.000 hoteller, konference- og feriecentre i Danmark med en samlet omsætning op mod 13 milliarder kroner, hvoraf de offentlige indkøbere står for en vigtig del, når de skal købe møde- og konferencefaciliteter. Det sker gennem en stadigt tættere jungle af forskellige aftaler, hvor grønne krav betyder mere og mere i den samlede pakke, som selvfølgelig også handler om komfort og pris. I HORESTA-rapporten ”Grøn Turisme - Forudsætninger & Analyse” slås den vigtige rolle for de offentlige indkøbere fast for at skabe branchens milliardomsætning:

”Det offentlige er en storforbruger – også på overnatningsog konferencesiden,” hedder det i rapporten, som også analyserer hvorfor klimakravene er blevet så vigtige: Det handler både om ønsker og pres fra EU, regeringen og organisationer, så de offentlige indkøbere er tvunget til i højere grad at prioritere grønne indkøb og ansvarlighed. Det betyder, at ved større, offentlige udbud for hotel og konferencer, så trækker det bedømmelsen op, hvis stederne lever op til en række miljøkrav – for eksempel at de har et miljømærke. ”Det er dog fortsat prisen som tæller tungest i udbudsrun-

derne,” konstaterer rapporten, men konkurrencen er så indædt, at marginalerne – herunder miljø – kan afgøre slaget. HORESTA har derfor nu et Green Key sekretariatet, som kan rådgive ved hotel- og konferenceudbud, så miljøet i fremtiden vægtes højere: Rapporten efterlader ingen tvivl om, at miljø på møde- og konferencestederne skal brandes endnu mere over for de offentlige indkøbere: ”Turistbranchen kan blive endnu bedre til at markedsføre den grønne vinkel overfor erhvervslivet og det offentlige i forbindelse med overnatning, møder, kurser og konferencer,” hedder det i rapporten, som Statsindkøb har gennemgået.

Folketingets handlings­ plan for miljø på overnatningssteder En del af presset for at få miljøkravene igennem kommer fra Folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Planen skabt i 2011 vil netop brande Danmark som en grøn nation – også når offentlige indkøbere skal købe overnatning og møder – for grøn ”turisme” er en af de vigtigste markedsføringsparametre, viser planen. Siden er mange af branchens virksomheder blevet certificeret med Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen eller Blomsten, som direkte kan bruges som argumenter overfor offentlige indkøbere. Offentlige indkøbere tvunget til grønne overnatninger og møder Der kendes ingen undersøgelser, der viser det offentliges indkøb af grønne hotel og konferencesteder i dag. Men HORESTAS rapport viser, at de grønne krav til de offentlige indkøbere er

Offentlige indkøbere står for en stor del af en omsætning på 13 mia. kr. hos bl.a. hoteller og konferencecentre. Derfor handler de voksende grønne krav heller ikke om småpenge længere, når snakken går i de grønne cirkler om, hvor man skal tage hen.

10 / STATSINDKØB / april 2014


presset igennem flere steder fra: Offentlige indkøb i EU udgør 16 % af landenes BNP, og EU Kommissionen har derfor i 2008 vedtaget et mål om, at 50 % af de offentlige indkøb skal være grønne. Det betyder rundt regnet 1.000 milliarder euro hvert år vil være målrettet produkter med miljøkvaliteter. I statens udbudsmateriale vægtes miljøet højt. Miljø spiller en central rolle i de offentlige virksomheders indkøbspolitik. Regeringen vil sikre, at fællesstatslige indkøbsaftaler fremover systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar, som det er formuleret i FN’s Global Compact.

Udbudsrunder styrer det grønne De grønne indkøb hos hotelog konferencesteder er styret af udbudsrunderne, og er det over tærskelværdierne gælder det EU-udbud. Hos Staten står Økonomistyrelsen for udbuds-

runderne. 60 % af afvejningen gælder pris, og 40 % af vurderingen er kvalitetsvurdering – herunder miljø som energi- og vandbesparelser samt mærkning med miljømærker som Svanen, Blomsten og Green Key. Det hele indgår i Statsaftalen om hotelophold i Danmark. Rammekontrakten omfatter overnatninger på hoteller – dog kun i Danmark selv om tyske og svenske tilbud kan være billigere på grund af lavere skatter m.m. Mange af miljøkravene er netop inspireret fra miljømærkningsordningerne. Det samme gælder i kommuner og regioner. Bl.a. har Region Hovedstaden i forbindelse med et udbud af 7.000 konferencedøgn om året for et lederuddannelsesprojekt givet ekstra point til hotel- og konferencesteder, der er miljømærket. I kommunerne er der friere rammer ved udbud. Kommunerne kan frivilligt vælge, om de vil med på statslige indkøbsaftaler. De fleste kommuner har

t e n e r ecenter j t s 4 - ferenc ne n ø kon k rs elser u t a i n giv

dog i forvejen indarbejdet det grønne element i deres indkøbspolitik. Også i det relativt nye indkøbssamarbejde mellem Århus, Odense og Københavns kommuner. Her er de tre største kommuner gået sammen for at få storkundefordele ved fælles udbud af kursus- og konferencefaciliteter. Og miljøkravene er helt i top.

Green Key Hos Horesta har man taget konsekvensen af de grønne krav og har dannet et Green Key sekretariat. Green Key - tidligere kaldt Den Grønne Nøgle – som er et miljømærke, der viser Hoteller, restauranter m.m. kan leve op til konkrete miljøkrav. Miljømærket garanterer, at virksomheden blandt andet arbejder aktivt for at mindske forbruget af vand, varme og elektricitet, at sortere og genbruge affaldet, at benytte miljøvenlige rengøringsmidler og at tilbyde og henvise til grønne aktiviteter foruden de inddrager medarbejdere og leve-

randører i miljøledelsesarbejdet Bag Green Key står HORESTA, Friluftsrådet, DANHOSTEL Vandrehjem, Campingrådet, Halinspektørforeningen, VisitDenmark og Miljøstyrelsen. Green Key blev grundlagt i 1994 i Danmark. I 2002 blev ordningen international, da Green Key kom med i et internationalt netværk af organisationer, som hedder FEE – Foundation for Environmental Education. Det giver Green Key samarbejdspartnere i mere end 60 lande verden over. I øjeblikket findes Green Key i over 25 lande og med flere på vej. På den måde har danske miljøkrav til møde-, overnatningsog konferencefaciliteter sat internationale standarder, som også gælder i en ny indkøbsaftale for konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen), som er forpligtende for staten. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2014 og gælder foreløbig til december 2015. n

Vi er stolte af at være kommet på podiet...

om

viNgstED.Dk

NYHED! zipline

Med en placering som nr. 2 i Region Syddanmark er VinGSTeD hotel & konferencecenter med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Vi er udvalgt af Moderniseringsstyrelsen/Statens indkøb og glæder os over det nye samarbejde. Vores faciliteter er bl.a. vurderet på kvalitet, atmosfærefyldte lokaler og omgivelser: Komplette løsninger · fleksibel kapacitet · 25 mødelokaler · auditorium · 2 haller · 191 værelser · udsigtsrestaurant · event­ afdeling · fri parkering/internet · 20 min. til Billund lufthavn.

Foto: Scenic Caves nature Adventure

Book en rundvisning hos Brian Runge på telefon 7586 5533.

april 2014 / STATSINDKØB / 11


Rum til inspiration, dialog og læring

NYT NAVN 46 års erfaring

5. udbud i nie Statens indkø M  oderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2014 fem indkøbsområder.

Rum til inspiration, dialog og læring I HUSET har vi rum til alle møder, kurser, konferencer, events eller selskaber i smukke omgivelser – lige midt i Danmark. Lige præcis her i HUSET er der rum til nytænkning og til den hyggelige og uhøjtidelige stemning, der gør, at du føler dig hjemme. Som bruger af Statens Rammeaftale sparer du mere end 25% hos os.

Selv om papir i ark til print synes en anelse gammeldags i dag, så er det Ring til mig i dag og hør, hvad vi kan gøre for dig. Tlf. 70 200 835

Vibeke Diemer, kundechef vd@huset-middelfart.dk

– en del Byggecentrum

Hindsgavl Allé 2 • 5500 Middelfart • T: 70 12 36 00 post@huset-kursuscenter.dk • huset-kursuscenter.dk

12 / STATSINDKØB / april 2014

M

oderniseringsstyrelsen, som er paraply for Statens Indkøb, ryster posen her i 2014 og sender følgende fem områder i udbud: ◆ Papir i ark (EU-udbud) ◆ Forbrugsstoffer og datatilbehør (EU-udbud) ◆ Trykkeri-, kopi- og printydelser (EU-udbud) ◆ Sikkerhedsprogrammel til mobile enheder (EU-udbud) ◆ Hotelophold i Danmark

Rammekontrakterne udbydes for at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtede til at bruge rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattede af aftalerne. Det sker inden for disse tidsrammer: ◆ Udbudsbekendtgørelser forventes offentliggjort i perioden maj - juni 2014. ◆ Udbudsforretningerne forventes gennemført


nde fase af bsprogram

BYT TIL

NYT

rammekontrakter i udbud inden for

præmie

G Nilfisk GD 930

æmie BYT TIL NYT pr s

KAMPAGNEPRI

Rammekontrakternes kontraktperiode forventes at være fire år inklusive eventuelle optioner på forlængelse. I forbindelse med Moderniseringsstyrelsens indledende analyse af mulige udbudsområder i niende fase er det endvidere besluttet at undersøge mulighederne ved et udbud af tablets. Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet endelig beslut-

Office 365 ProPlus til studerende på skoler der har licenseret Microsoft Office til deres ansatte.

l. moms

- for effektiv professionel rengøring

ning om gennemførelse af udbud for tablets. n

Gratis.

kr. 2.498,75 ink

Nilfisk GD 930 G

ikke desto mindre med i Statens nye indkøbsprogram.

med henblik på kontraktstart 1. januar 2015.

3.799,,kr. 1.800 ,kr. 1.999

kr.

Få kr. 1.800,- for din gamle støvsuger ved køb af en Nilfisk GD 930 til professionel effektiv rengøring. Nilfisk GD 930 G • Robust og solid • HEPA filtrering • Lydsvag

• 15 liters stor støvpose • 15 meter lang ledning

Den anførte pris er vejledende og alle anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift. Tilbud om køb af gammel støvsuger gælder ved samtidigt køb af GD 930 G indtil 30.4.2014. Max. 1 brugt pr. købt GD 930 G. Forbehold for ændring i tilbehørs udformning.

Tjek Student Advantage tilbud til skolerne hos din licens forhandler.

Nilfisk-Advance Danmark A/s sognevej 25 2605 Brøndby www.nilfisk.dk

Microsoft.dk/pr

DK 90x270 - STATSINDKØB byt til nyt 2014.indd 1

april 2014 / STATSINDKØB 24-03-2014/ 13 09:06:21


Foyer i den nye psykiatriske afdeling i Vejle. Rendering: Arkitema

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP Offentligt privat partnerskab (OPP) vinder frem – nu også i ny psykiatrisk afdeling i Vejle. Afdelingen bliver det første offentligt-private sygehusbyggeri i Danmark.

I

2016 skal en ny psykiatrisk afdeling i Vejle stå færdig. Den opføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP), og Region Syddanmark har netop offentliggjort, at ejendomsforvaltningsselskabet DEAS og entreprenøren MT Højgaard i samarbejde med PKA, PensionDanmark og Sampension har vundet udbuddet. Parterne skal projektere og opføre afdelingen, stå for drift og vedligeholdelse samt finansiere den i de første 25 år, efter den er taget i brug. - Vi vil levere en ny psykiatrisk afdeling i Vejle, der skaber de bedste rammer for et godt patientforløb, og som lever op til Region Syddanmarks ønske om et robust projekt i høj kvalitet, siger Lars Olaf Larsen, afdelings14 / STATSINDKØB / april 2014

direktør i DEAS med ansvar for selskabets OPP-projekter.

I gang til sommer Afdelingen bliver det første offentligt-private sygehusbyggeri i Danmark og et af de største enkeltstående OPP-projekter i Danmark. DEAS er ansvarlig for udførelsen af drift og vedligeholdelse af afdelingen for cirka 550 mio. kroner over de næste 25 år. Afdelingen bliver selskabets sjette OPP-projekt siden 2006. - Ud over drift og vedligehold er vi også ansvarlige for udførelsen af en række servicefunktioner, herunder fx madproduktion og patient- og medicintransport, som ellers plejer at blive udført af hospitalspersonalet. Så det bliver et nyt og spændende arbejdsfelt

for os, siger Lars Olaf Larsen. DEAS, MT Højgaard, PKA, PensionDanmark og Sampension indgik i 2012 aftale om at samarbejde omkring OPP-projekter for op til fem mia. kr. Vejles nye psykiatriske afdeling bliver parternes første projekt sammen. Byggeriet er cirka 17.000 m2 og går i gang til sommer, efter at grunden i Vejle Ådal, ved siden af Vejle Sygehus, er blevet klargjort.

Stort udbud af OPPprojekter Antallet af OPP-projekter er boomet i 2013 og 2014. Hos DEAS forventer man, at det store udbud vil fortsætte i fremtiden, da erfaringerne med danske OPP-projekter er gode. De viser, at sammentænkningen af anlæg, drift og vedligeholdelse

helt fra projektstart giver innovative løsninger og optimal totaløkonomi. - Jeg er overbevist om, at den offentlige bestiller får den bedste løsning ved at opføre sit projekt som OPP. Vi er med fra arkitektens indledende tanker, helt frem til bygningen står færdig og skal vedligeholdes. Det giver mulighed for at vælge attraktive totaløkonomiske løsninger set over en 20 til 30-årig periode. Denne tankegang er netop et af kerneområderne i OPP. Bedre anlægsløsninger kan på visse områder betyde lavere driftsudgifter. Således bliver den samlede udgift, set over OPPkontraktens løbetid, lavere til glæde for den offentlige bestiller, siger Lars Olaf Larsen. n


GODE RÅD ER IKKE ALTID DYRE.

Hvem har sagt, at it-indkøb skal være kompliceret? Hos Dustin kan du, som repræsentant for en offentlig myndighed, en kommune eller en skole, enkelt drage fordel af en lang række offentlige rammeaftaler. I vores onlineshop finder du 200.000 produkter med tilhørende services, og har du brug for hjælp eller rådgivning, er vi kun ét opkald væk. Vi er Nordens største forhandler af it og har 1.000 engagerede medarbejdere i Norden, der gerne hjælper dig med at finde den rette it-løsning til din virksomhed. At foretage indkøb blev pludseligt meget enkelt.

LÆS MERE PÅ DUSTIN.DK/PUBLIC ELLER RING PÅ 7013 7040, SÅ HJÆLPER VI DIG MED AT FINDE EN LØSNING, DER FÅR DIN VIRKSOMHED TIL AT FUNGERE BEDRE.


FN skoser manglende ­ udbytte af offentlige

grønne indkøb Der kan opnås større gevinster ved offentlige, grønne indkøb, mener FN.

D

et fulde udbytte ved bæredygtige og grønne indkøb ikke realiseres fuldt ud pga. manglende ressourcer og analyser, fastslår FN i en ny rapport. Det er FNs miljøprogram, United Nations Environmental Programme (UNEP), som for nylig har offentliggjort en international rapport om bæredygtighed i forbindelse med offentlige udbud. Rapporten

fra UNEP skal være med til at støtte op om og øge kendskabet til bæredygtige og grønne indkøb i det offentlige. Rapporten skal også fungere som et værktøj til samarbejde og implementering. Derudover skal rapporten også fremme grøn økonomi og bæredygtig udvikling. Rapporten er baseret på en verdensomspændende undersøgelse, hvor myndigheder og

statsaftale

på konferencefaciliteter 2014 og 2015

Severin- dit kursuscenter og mødested midt i landet. I Middelfart, kun 100 meter fra motorvejen, finder du Severin, beliggende på en bakketop med panoramaudsigt over Lillebælt og broerne.

Så er selv FN begyndt at interessere Book pågrønne, ofsig for 63419100 eller fentlige indkøb. severin@severinkursuscenter.dk Se mere

på severinkursuscenter.dk/ statsaftale

Book dit næste møde idag • 77 lyse værelser • 14 undervisningslokaler • 15 grupperum

Lad os hjælpe dig med at gøre dit næste arrangement til en succes, her hos os. Velkommen

dagsmøde døgnmøde Skovsvinget 25 5500 Middelfart Telefon 63419100 severinkursuscenter.dk

356,- 1108,-

ex. moms

16 / STATSINDKØB / april 2014

ex. moms

interessenter er blevet interviewet omkring deres politik, praksis, barrierer og muligheder inden for bæredygtige og grønne indkøb i det offentlige. Undersøgelsen giver et overblik over fremskridtet inden for de sidste fem år, det nuværende arbejde, udfordringer samt forventninger. I rapporten bliver der også sat fokus på nogle af de kritiske områder, hvor bæredygtige og grønne indkøb netop ikke realiseres fuldt ud pga. manglende ressourcer og analyser. Det inkluderer udvikling af

måling og tilsyn samt vidensdeling om grøn og bæredygtig praksis. n

Gratis. Office 365 ProPlus til studerende på skoler der har licenseret Microsoft Office til deres ansatte. Tjek Student Advantage tilbud til skolerne hos din licens forhandler. Microsoft.dk/pr


Analyse af offentligtprivat samarbejde

genudbydes Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde. Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at indhente data og aftale interviews med relevante aktører i kommunerne. Der sigtes nu efter at færdiggøre analysen til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsmateriale. Derfor genudbyder Finansministeriet nu opgaven, så alle konsulentvirksomheder på Finansministeriets rammekontrakt får mulighed for at byde på opgaven inden for rammerne af den justerede tidsplan. Finansminister Bjarne Corydon udtaler i denne forbindelse: - Vi ønsker fortsat at blive klogere på offentligt-privat

samarbejde i kommunerne, så vi bedre kan vurdere både fordele og ulemper på forskellige områder. Det er afgørende, at vi får en god og grundig analyse. Finansministeriet har måttet konstatere, at den oprindelige tidsplan var for stram og afsætter nu væsentlig mere tid til analysen. Vi har fundet det rigtigst at genudbyde opgaven, således at alle konsulentvirksomheder får mulighed for at byde ind - inden for rammerne af den justerede tidsplan. Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave. Genudbuddet vil blive iværksat i løbet af uge 9.

Ny bestyrelse i Danske Regioner Danske Regioner har fået ny bestyrelse præget af mangfoldighed. Flere partier, mange nye ansigter og en overvægt af kvinder sætter rammerne om den bestyrelse, der de næste fire år skal lede arbejdet i Danske Regioner. På baggrund af stemmeafgivelsen ved regionsrådsvalget den 19. november 2013 har de enkelte partier efter gruppemøder på Danske Regioners generalforsamling i Aalborg indstillet repræsentanter til bestyrelsen. Danske Regioners bestyrelse pr. 27. marts 2014: Bent Hansen (S), Regionsrådsformand Region Midtjylland, Carl

Holst (V), Regionsrådsformand, Region Syddanmark, Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, Jens Stenbæk (V), Regionsrådsformand, Region Sjælland, Ulla Astman (S), Regionsrådsformand, Region Nordjylland. Her til Leila Lindén (S), Poul Erik Svendsen (S), Susanne Lundvald (S), Charlotte Fischer (RV), Per Larsen (K), Lise Müller (SF), Henrik Thorup (DF), Susanne Eilersen (DF), Anne V. Kristensen (V), Jess V. Laursen (V), Martin Geertsen (V), Susanne Langer (Enh).

Find lækre mødelokaler og hjerterum i centrum af København • Dagsmøde til statspris kr. 525,- pr. person • Fuld forplejning og standard AV-udstyr • Venligt og imødekommende personale

Hebron

Københavns Hovedbanegård

Tivoli

Kun 3 minutter fra Hovedbanegården

BEST WESTERN

+45 33 31 69 06 · www.hebron.dk · Book allerede i dag april 2014 / STATSINDKØB / 17


Brasilien vandt kampen om World Water Forum – København tabte Selv om Danmark netop er gået glip af værts­ skabet for World Water Forum til Danmark, så har vi ikke tabt, mener Miljøminister Kirsten Brosbøl: Vi har derimod manifisteret Danmark som en absolut svær­vægter i den globale vandliga.

K

øbenhavn tabte: Brasilien har netop fået værtskabet for verdens største vandkonference World Water Forum i 2018. Danmark havde også lagt billet ind på konferencen for at sætte fokus på den globale vandmangel og fremme eksport af grønne løsninger. Det er netop afgjort, at Brasilien får værtskabet for World Water Forum i 2018.Den danske regering havde i samarbejde med en række virksomheder, videns institutioner, regioner og Københavns Kommune også ansøgt om værtsskabet til konferencen, der er verdens største på vandområdet. World Water Forum har været et led i regeringens strategi for at fremme en mere vandeffektiv dagsorden bl.a. gennem brug af danske kompetencer og dansk eksport på området. Et arbejde, der fortsætter med en række initiativer. Vandsektorloven er lige nu sat under lup for at få afdækket, om ændringer i loven kan forbedre mulighederne for eksport. Der er også bevilget 5,5 millioner kroner til et nyt vandtestcenter, som skal understøtte eksporten af dansk vandteknologi.Samtidigt er der sat gang i en omfattende indsats for at markedsføre danske vandkompetencer over for det udenlandske marked. World Water Forum bliver afholdt hvert tredje år, og har senest 18 / STATSINDKØB / april 2014

været afholdt i Marseille. I 2015 har Sydkorea værtsskabet. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen siger: - Med den stigende ressourceknaphed i verden bliver det stadig mere attraktivt at udvikle og anvende grønne løsninger. Danske virksomheder står allerede nu stærkt på det grønne område og fra dansk side vil der fortsat arbejdes på at virksomhederne får del i det voksende globale marked, således at vi kan styrke vores konkurrenceevne og skabe arbejdsplader. Udviklings- og handelsminister Mogens Jensen ser nu fremad: - Fra dansk side vil vi ufortrødent fortsætte vores vigtige internationale engagement på vandområdet. Det gælder i forhold til arbejdet i FN-regi med at udvikle nye globale bæredygtighedsmål og i forhold til vores øvrige samarbejde med udviklingslandene om at finde løsninger på den stigende knaphed på vand og øvrige naturressourcer. Danmark kan yde et vigtigt bidrag med sine stærke kompetencer og teknologi på vandområdet. Miljøminister Kirsten Brosbøl er også fortrøstningsfuld: - Vi vandt desværre ikke slaget om at få World Water Forum til Danmark, men vi har heller ikke tabt. Vi har derimod manifisteret

Danmark som en absolut sværvægter i den globale vandliga. Flere ministerier, virksomheder, kommuner og organisationer har sammen profileret Danmark som et løsningers land, når det handler om verdens globale vandudfordringer. Jeg er sikker på, at det har været til gavn for Danmarks grønne profil og danske virksom-

Mens store dele af jorden er ved at smelte er Danmark gået glip af et vigtigt værtsskab for World Water Forum. Men tre ministre mener kampen fortsætter for at profilere Danmark på vandbehandling, hvor Danmark har vigtige kompetencer, der også indgår i de offentlige indkøb.

heders eksportmuligheder. Det momentum kan og skal vi i den grad bygge videre på nu. n


mUnKebjerggrUppen.dK

Arkitektur, gastronomi, natur & moderne konferenceoplevelser... – det er nogle af de rammer Munkebjerg Gruppen kan tilbyde Derudover kan vi også tilbyde • Tre møde- og konferencecentre og et hotel i København. • Konferenceværter der med deres erfaring tager hånd om selv den mindste detalje i jeres arrangement. • Kapacitet op til 700 deltagere. • Udsøgt forplejning udført af vores dygtige specialister i køkken, bageri, konditori, røgeri og charcuteri. • Statsaftale på konferencer og overnatninger. Kontakt os på info@munkebjerggruppen.dk.

Munkebjerg Hotel | Hotel Opus Horsens | Vejle Center Hotel Avenue Hotel | Casino Munkebjerg | Restaurant Børkop Vandmølle Munkebjergvej 125 | 7100 Vejle | T: 76 42 85 00 | munkebjerggruppen.dk

Blåstempling

af it-sikkerhed i Staten Statens It, som driver it for otte ministerier, er netop blevet certificeret efter den internationale standard for it-sikkerhed ISO 27001. Statens It den første statslige styrelse, der opnår dette certifikat. - For Statens It er det både nødvendigt og naturligt at fokusere skarpt på it-sikkerhedsdagsordenen, fordi vi leverer it til en væsentlig del af den danske stat. Vi har arbejdet intenst med datasikkerhed i de seneste år, og nu udmønter det sig blandt andet i denne certificering, siger Statens It’s direktør Michael Ørnø. Certificeringen er et led i arbejdet med at imødekomme den kritik, som Rigsrevisionen de seneste år har rejst af it-sikkerheden hos Statens It. - Papiret i sig selv betyder ikke det helt store. Det afgø-

rende for os er det arbejde, vi har lagt i at få bedre styr på processerne. Vi har rykket os meget i denne proces - blandt andet med hensyn til risikovurdering, ledelsesansvar og dokumentation. En af grundtankerne i standarden er et ledelsessystem, der tager hånd om informationssikkerheden. Det betyder, at ISO 27001 ikke primært beskriver tekniske sikkerhedsløsninger, men derimod forankrer processer i virksomheden og fokuserer på ledelsens ansvar for, at der løbende bliver udviklet og vedligeholdt de retningslinjer, der skal til. Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at alle statslige institutioner skal følge ISO 27001. I dag er mindre end tyve danske organisationer certificeret efter standarden.

Specielle lejepriser til stat, kommuner og regioner

Tlf. 70 11 33 55 Lej kort eller lang tid personbiler, vare- og lastvogne, mandskabsvogne og busser.

Statsindkøb_SKI_2014_kvartside_3indrykninger.indd 1

april 2014 / STATSINDKØB / 19

21/11/13 10.00


Staten sparer 300 millioner … og Statens Indkøbsprogram har samlet set effektiviseret det statslige indkøb med godt

20 / STATSINDKØB / april 2014


ved at købe klogt ind 1,3 mia. kr. årligt fra 2014

O

mkring 300 millioner kroner over de næste fire år og omkring 70 – 80 mio. kr. årligt. Så meget sparer staten på indkøb som følge af de seneste indkøbsaftaler for statens institutioner. Effektiviseringen kommer fra den ottende fase af Statens Indkøbsprogram. Dermed har Statens Indkøbsprogram samlet set effektiviseret det statslige indkøb med godt 1,3 mia. kr. årligt fra 2014 i de første otte faser af programmet. Hertil kommer effektiviseringer i de selvejende institutioner. Aftalerne i den seneste fase omfatter printere, multifunktionsmaskiner, telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, AV-materiel, konferencefaciliteter, sikkerhedssoftware samt rejsebureauydelser. Derudover er der gennemført miniudbud af standardsoftware på vegne af de statslige institutioner. Finansminister Bjarne Corydon er meget tilfreds med indkøbsaftalerne: - Det glæder mig, at det endnu en gang er lykkedes at effektivisere det statslige indkøb, så der frigøres endnu flere penge til kerneopgaverne. Statens Indkøbsprogram viser, at det er muligt at spare penge på indkøb, sikre lave totalomkostninger og samtidig stille krav til kvalitet og miljø. Det er penge, der kan bruges andre steder i vores samfund til bedre velfærd, siger finansminister Bjarne Corydon.

Det glæder mig, at det endnu en gang er lykkedes at effektivisere det statslige indkøb, så der frigøres endnu flere penge til kerneopgaverne, siger finansminister Bjarne Corydon.

Forbedringer Aftalerne indebærer en række mærkbare forbedringer. Eksempelvis stiller telefoniaftalen øgede krav til dækning og krav om fakturering, der giver bedre muligheder for at følge telefoniforbruget i de enkelte institutioner. IT-aftalerne sikrer generelt en løbende opdatering af sortimentet i takt med den teknologiske udvikling. Endelig er der i aftalerne for printere og multifunktionsmaskiner lagt vægt på at sikre de lavest mulige totalomkostninger i aftalernes levetid i form af et lavt energiforbrug og billige serviceaftaler inklusive forbrugsstoffer. De fællesstatslige aftaler er udbudt i henhold til EU’s udbudsregler og under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv. Miljø- og energikravene er udarbejdet i et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Aftalerne er indgået af Moderniseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet. Statens Indkøbsprogram i Moderniseringsstyrelsen skal frigøre ressourcer ved at standardisere, koordinere og forpligte det statslige indkøb. n

april 2014 / STATSINDKØB / 21


70 mio. kroner til renere vand og mere genanvendelse Miljøminister Kirsten Brosbøl er klar med 70 mio. kroner til ny grøn teknologi, der både gavner miljøet og den danske eksport.

D

er er brug for nye teknologiske løsninger, der kan spare på vandforbruget og sikre os rent drikkevand. Og der er brug for ny teknologi, der kan give os renere luft og materialer med færre problematiske kemikalier. Derfor er miljøminister Kirsten Brosbøl gennem det Miljøteknologiske Udviklingsog Demonstrationsprogram (MUDP) klar med 70 mio. kr. til nye løsninger, der kan hjælpe danske virksomheder helt i front inden for grøn teknologi.

Samtidig er eksempelvis ekstremt vejr og luftforurening globale udfordringer, og målet er derfor også, at danske virksomheder kan udvikle løsninger, der kan eksporteres, så vi kan skabe flere grønne produktionsjobs i Danmark. - Med tilskuddene til miljøteknologi kan vi sætte skub i flere grønne jobs, samtidig med at vi tilgodeser miljøet. Grønne produkter er blevet et af de områder, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i dansk industri med en årlig

Nye virksomheder, universiteter og offentlige myndigheder samarbejde om udvikling af fremtidens miljøløsninger, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. Det skal nye 70 mio. kr. hjælpe med til.

Skimmelangreb efter vandskader. Hvad gør man så? Prøv vores

Special

Læs mere om dette effektive produkt på vores hjemmeside: www.lavtox.dk

22 / STATSINDKØB / april 2014

eksport på mere end 80 mia. kr. Flere end 100.000 danskere er beskæftiget med grøn produktion, og den udvikling skal vi ikke bare fastholde, men udbygge. Derfor skal virksomheder, universiteter og myndigheder samarbejde om udvikling af fremtidens miljøløsninger, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Nye ideer skal blive til virkelighed Med opbakning fra alle Folketingets partier har Kirsten Brosbøl fastlagt rammerne for prioriteringen af regeringens miljøteknologiske indsats i 2014. Pengene uddeles til virksomheder, og projekterne bliver ofte til i et tæt samarbejde med universiteter, teknologiske institutter og konsulenter. Fokus er i 2014 på vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af res-

sourcer i affaldet, renere luft og mindre støj, en modernisering af industriens miljøindsats og færre problematiske kemikalier. - De produkter og materialer, som vi bruger i Danmark, er tit produceret på den anden side af jorden og indeholder ofte problematiske kemikalier. Derfor er der behov for løsninger, der reducerer brugen af kemikalierne helt fra bomuldsmarken og fabrikken til butikken til gavn for forbrugere, arbejdstagere og miljø. Her kan MUDP-midlerne hjælpe nytænkende ideer til at blive til virkelighed, siger Kirsten Brosbøl. n


Velfærdsteknologi

giver store muligheder i el-branchen

El-branchen spiller en større rolle i fremtidens plejesektor med intelligente el-installationer. De kan være med til at åbne døren til et nyt, stort marked for de danske installatører, vurderer Schneider Electric.

V

elfærdsteknologi er mere end vasketoiletter, robotstøvsugere og økonomiske effektiviseringer. Kernen i velfærdsteknologi er frihed, værdighed og øget livskvalitet, og her kan intelligente el-installationer spille en stor rolle. Også for den enkelte installatør. Det mener Schneider Electric, som blandt andet står bag Lauritz Knudsens koncept IHC® Plejebolig, hvor det velkendte IHC-system er blevet målrettet plejesektoren. - Velfærdsteknologi handler helt basalt om at bruge teknologi til at øge velfærden for de mennesker, som har mest brug for det. Og her har de danske installatører og elektrikere noget at byde ind med. Vores erfaringer viser, at enkle intelligente installationer kan sikre, at en person pludselig ikke behøver så meget hjælp i hverdagen. Det kan faktisk ændre et liv på ingen tid, og hvorfor skal det ikke være den lokale installatør, som ændrer det liv på plejehjemmet eller handikapskolen, spørger Jesper Plass, der er produktchef for IHC® Control. Velfærdsteknologi er løbende et varmt emne på den politiske scene, og der blev i 2008 afsat 3 mia. kroner til udvikling af projekter inden for velfærdsteknologi i den offentlige sektor frem mod 2015. Meget tyder på, at velfærdsteknologien skal redde den danske plejesektor, hvor det handler

En iPad-løsning åbnede døren til en ny verden for en ung pige på en handikappet skole. Pludselig kan hun selv styre vindue, døre og gardiner eller skifte kanel på sit tv. En enkel IHC-installation ændrede hendes liv.

om mere service, bedre pleje og mere værdighed for syge, gamle og handicappede, alt sammen for færre penge. Her har el-branchen ifølge Jesper Plass en oplagt mulighed for at gøre en forskel, der også gavner på bundlinjen. - Mange elektrikere og installatører har allerede deres gang på skoler, institutioner og plejehjem, hvor der kunne være brug for en teknisk løsning, der kan gøre livet lettere for både personale og beboer. Men det kræver, at el-branchen selv tager initiativ og gør opmærksom på, at el-installationen kan spille en stor rolle. Kunderne kommer jo ikke løbende af sig selv, bare fordi sæsonens politiske buzzword er velfærds-teknologi, så vi skal som branche gøre beslut-

ningstagerne opmærksom på mulighederne. Der ligger et potentielt stort marked og venter på de danske installatører, vurderer han.

De små ting tæller Nogle gange er det de helt små ting, der gør den helt store forskel. Måske er det lyset, der tænder og slukker automatisk på toilettet - eller en afbryder til loftslyset, som er monteret på sengekanten. Det er enkle ting i en intelligent installation, men det er faktisk med til at ændre et menneskes liv. Det har Jesper Plass selv oplevet i flere af de pilotprojekter, hvor IHC Plejebolig er installeret. - Vi havde eksempelvis en handikappet pige, som fik IHC installeret på sit værelse og blev koblet op på en iPad,

som blev monteret på hendes kørestol. Det ændrede hendes liv. Pludselig kunne hun lukke døren selv, tænde for fjernsynet og trække gardinet fra. Alt sammen simple funktioner, men hun blev jublende lykkelig. Det er her, vi som el-branche kan gøre en forskel, siger Jesper Plass. Schneider Electric har gang i flere projekter på plejehjem og handikapskoler arbejdet tæt sammen med installatører og fabrikanter af elektrisk specialudstyr så som sengemotorer og vinduesstyring, der er koblet sammen i en IHC-installation, som eksempelvis kan styres fra en iPad. n


HOLD NÆSTE KURSUS, KONFERENCE ELLER FEST på charmerende herregård med afslappet atmosfære i skønne omgivelser midt på Sjælland.

SØRUP HERREGAARD HAR STATENS AFTALE PÅ KONFERENCEFACILITETER SAMT HOTELOVERNATNINGER Herregården består af hovedbygning og 5 længer. Hovedbygningen er omgivet af en voldgrav og har udsigt over søen.

RESTAURANT Restauranten som ligger i hovedbygningen er opdelt i flere lokaler og har plads til i alt 220 personer. Udenfor findes den store terrasse hvorfra der er en pragtfuld udsigt over voldgrav og sø.

102 VÆRELSER De 102 dobbeltværelser er placerede i hotellets længer og de har alle bad tv, minibar og gratis WIFI.

KONFERENCER 16 konferencelokaler det største har plads til op til 400 personer. Alle lokaler har dagslys og fastmonterede projektorer i plenum

SELSKABER Hotellet rummer 6 selskabslokaler med plads til op til 350 i et lokale. Helaftensarrangement med vine og bar fra 855,-

AKTIVITETER Stor saltvands swimmingpool. Aktivitets rum med billard, air hockey, Bordfodbold samt dart. Udendørs 12 hullers minigolfbane og 2 petanque-baner. Parken haverne og de 700 tdr. land giver mange muligheder for flere forskellige former for teambuilding samt gå- og løbeture.

GRATIS WIFI PÅ HELE SØRUP HERREGAARD Sørupvej 26 · 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk


Indkøbsskandaler, svindel & humbug nr. 2: Statsindkøb giver i en ny rubrik her i 2014 historiske tilbageblik om svindel- og skandalesager blandt offentlige indkøb. Skandaler, svindel & humbug kan være ganske underholdende – set på historisk afstand. De to gode spørgsmål er - hvad lærte man (om noget)? Og kan det ske igen? Statsindkøb søger nogle bud, som peger fremad. Her i nr. 2 ser vi på (gys!) – Forsvarets indkøbsskandaler.

Forsvars-skandaler:

Indkøbsskandaler på stribe i Forsvaret Mens Forsvaret disse dage vrider sig i tyngden under kommende besparelser på 2,7 mia. kr., så ser Forsvarets track record på indkøbsskandaler ikke godt ud. Måske der kunne hentes nogle penge her ved at undgå dem fremover? Her er en stribe gyserhistorie fra det virkelige liv med uheldige indkøb for flere hundrede millioner. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

A

ntallet af forsvarsministre, som svedende har måttet forklare sig om betragtelige, betænkelige offentlige indkøb på deres område, er ganske imponerende. Blodtørstige oppositionspolitikere har haft den rene blodrus, når materiale­ indkøb m.m. nærmede sig sovjetisk planøkonomi eller en pendant til Ebberød Bank. Skandalerne var en del af baggrunden for, at tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup lancerede, at Forsvarskommandoen og dermed Forsvarsledelsen skulle lægges ind under Forsvarsministeriet: Embedsmændene ville have mere tråd i forsvarsledelsen. Men bliver det bedre på den konto, når det gælder indkøb? I hvert fald skal der spares, men det giver ikke nødvendigvis bedre indkøb. Lige nu gør forsvaret sig store anstrengelser for at levere den version af sandheden, at når man skal spare 2,7 milliarder kroner – og skal fyre et endnu ikke

klarlagt antal af officerer og konstabler – så går det ikke ud over kvaliteten. Vi lader den stå et øjeblik. Kritikken ikke mindst fra borgerlig side har lydt, at omlægningen af forsvarsledelsen betyder mere politisering af Forsvaret på bekostning af fagekspertisen. Også netop afgåede oberst i Forsvaret, Lars R. Møller, har i sin bog ”Tak for turen” advaret mod sammenlægningen. Og mod at tro det ikke går ud over effektiviteten at spare 2,7 mia. kr. - Vi mangler stadig fokus: Hvad er det vi vil? Vi mangler politikere, som tør tænke 10 år frem, og forklare hvad de vil! Skal vi bruge ressourcer på kampfly eller Hæren? Hvis vi ved, at vi skal bombe som i Libyen igen, så skal vi ikke bygge Hæren op. Hvis man vil sende skibe til Afrika, så skal vi satse på Flåden. Men hvis du vil satse på FN, hvad de også siger, så skal vi satse på Hæren. De siger bare alle tre ting på én gang! Lille Lars

kan ikke undgå at blive forvirret. Hvis man tror på, at man kan skære 15 % uden det går ud over operative kapaciteter, så tror man også jorden er flad, siger han i et interview med denne skribent. Der er altså lagt op til stormvejr. Og dermed vildt stormvejr i Forsvarets indkøbspolitik. Og formentlig endnu vildere end under de indkøbsskandaler, som vi har set allerede:

Største skandalehits Netavisen Pio har en stribe af de 13 største skandaler – bl.a. inden for indkøb - som understeger behovet for forandring. Her blot syv stykker af dem i udvalg: 1. Vildsvinejagt betalt af våbenindustrien Daværende forsvarschef, general Jesper Helsø, deltog i 2006 i en vildsvinejagt, betalt af den svenske våbenindustri. Med på jagten var salgsdirektørerne fra den svenske våbenfabrikant Saab og

Hägglunds, som det danske forsvar måneden forinden havde købt infanterikøretøjer for 1,6 milliarder af. Helsø påstår selv, at det blot var en privat jagttur i Estland og at han ikke vidste, at der var våbensælgere inviteret eller at de betalte for herlighederne. Ups! 2. Tårnfalken, der ikke kunne flyve Det var en rigtig dårlig forretning, da Forsvaret investerede 436 millioner kroner i det ubemandede spionfly Tårnfalken. Flyet kom aldrig på vingerne og blev efter nogle år solgt til Canada for en brøkdel af den pris, man oprindeligt havde betalt for det. Den efterfølgende undersøgelse viste ikke overraskende, at man ikke kunne placere ansvaret og skandalen. Derfor fik skandalesagen ingen konsekvenser for forsvarsledelsen. 3. Pompøs afskedsparade Da Christian Hvidt skulle gå af april 2014 / STATSINDKØB / 25


som forsvarschef i 2002, plan­ lagde han en afskedsparade med pomp og pragt. På forhånd havde han taget en afskedsturne til fjerne lande i et af forsvarets dyre overvågningsfly. Men til afskedsparaden skulle både heli­ koptere og jagerfly markere en værdig afslutning på Hvidts militære karriere. Men paraden blev fornuftigt stoppet af forsvarsministeren, da det kom frem, at paraden langt fra kostede de 300.000, som Hvidt selv påstod, men derimod flere millioner kroner. Derefter reagerede Hvidt smækfornærmet, anklagede forsvarsministeren for at have stukket en kniv i ryggen på ham, og meldte afbud til ministerens officielle afskedsmiddag. 4. Elendige helikoptere Forsvarets indkøb af fjorten EH-101-helikoptere har været en både dyr og dårlig forretning. Ikke blot kan Forsvaret stadig ikke kan varetage alle de opgaver, som var målet med anskaffelsen af helikopterne, som opholder sig på jorden det meste af tiden. Men samtidig har Forsvarets beregninger af omkostninger været helt ude i skoven: Driftsomkostninger er tre gange højere end Forsvaret oprindeligt

oplyste og levetidsomkostningerne er nu opjusteret med én milliard. 5. Halv milliard brændt af på ubrugeligt it-system It-systemet DACCIS skulle have revolutioneret kommunikationen mellem de danske soldater på slagmarken. Men i stedet for moderne teknologi står Forsvaret nu med et ubrugeligt it-system, som de har betalt en halv milliard for. Hele 456 millioner har Forsvaret siden 1996 smidt i systemet, der var så ustabilt, at man ikke turde bruge det til øvelser. Dog har man ved rettens hjælp fået hentet en tredjedel af pengene hjem igen. 6. Naboen malede for 2,5 millioner Chefen for Forsvarets Boligforvaltning hyrede sin kvindelige nabo fra Charlottenlund til at renovere de 85 små opgange i forsvarets fredede bygninger på Nyboder. Naboens malerfirma var blot 18 dage gammelt, da kontrakten på 2,5 millioner kom i hus. Siden da har Forsvaret brokket sig over elendigt udført malerarbejde.

7. Misinformationer om dyrt og dårligt radarsystem Forsvaret har brugt op mod 100 millioner på radarsystemet Ocean Eye, som ikke kan opfylde de behov og problemer, som det var købt til at løse.Oprindelig var det nye system tænkt som en besparelse for flyvevåbnet, når de foretager havovervågning på udkig efter eksempelvis olieudslip. Men som med både Tårnfalken og it-systemet Daccis har Forsvaret valgt at kaste sig ud i et usikkert udviklingsprojekt i stedet for at købe velafprøvede produkter. Senere har Forsvarskommandoen indrømmet, at man undervejs i den årelange proces har misinformeret Forsvarsministeriet ved for længe at give for positive udmeldinger om kapaciteten i Ocean Eye.

Kritik nedefra i systemet De åbenlyse problemer i Forsvaret, som altså også bliver til indkøbsskandaler, kritiseres også nedefra i systemet – og det giver problemer. Det kan man overbevises om bl.a. ved at læse fagbladet ”Danske Officerer”, hvor eksempelvis Brian Lundberg Kristensen, som i øjeblikket er elev

på Hærens Officersskole. Han tager bladet fra munden og har skrevet flere gange i Danske Officerer om bl.a. manglen på personel, uddannelse og materiel, og en af gangene fangede dagspressen budskaberne, hvilket resulterede i, at hans enhed pludselig blev tildelt den mængde materiel og uddannelseskapaciteter, de havde brug for. Ved en anden lejlighed protesterede han mod en oberst, som ikke mente, at sådan en som ham skulle have lov til at kritisere systemet. Det bekymrer ham, at en række af Forsvarets øverste officerer forsøger at ”tale vand til at løbe op ad...“ Og måske har han fat i den lange ende. En usund debatkultur, hvor man med et Schlütercitat af princip ”ikke fejer tingene ind under gulvtæppet” (selv om alle ved det sker) samt et uigennemsigtigt system præget af en stærkt hierarkisk beslutningsproces. Det hele lagt sammen betyder, at det ikke er befordrende for at undgå fremtidige indkøbshistorier fra Ebberød Bank omsat til forsvarspolitik. n

Oberst Lars R. Møller har flere gange kritiseret Hærens indkøbspolitik og brug af ressourcer. I sin nye bog skriver han bl.a. om udsendelse af kampvogne til Afghanistan i 2007: ”Forsvarskommandoen havde af uransagelige årsager ikke villet udsende kampvognene, og jeg havde ikke kunnet holde min kæft. Her var der noget, der kunne gøre en afgørende forskel for vores unge mennesker”. Var det en skandale, at de kom for sent? I hvert fald var sagen et symptom på, at Forsvarets ressourcer er under stadig diskussion – og at vi næppe har set den sidste indkøbsskandale. 26 / STATSINDKØB / februar 2014


MED E D Ø M IGT S D U V HA

KONFERENCE CRUISE Konference og teambuilding til søs er vores svar på en total konferenceoplevelse. Hvad enten agendaen byder på business eller pleasure, skræddersyr vi dit arrangement, så det passer til jeres ønsker og behov. Sejl på konference med to overnatninger fra 1.746,- p.p.

KØBENHAVN-OSLO DFDS.DK/KONFERENCE


SMP Magasinpost ID-46709

Den nye skolereform betyder mere tid på skolebænken for børnene – og nye overvejelser om møbler til bl.a. lærerne, hvor man er forpligtet på SKI´s aftaler.

Køb møbler til din folkeskole på SKI’s forpligtende aftale

Vil du vide mere om arbejdsmiljø på skolerne? KL har udarbejdet notatet ’Arbejdsmiljø i folkeskolen’, som beskriver overvejelser omkring arbejdspladsernes indretning i forhold til de arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner, der skal udføres. Det omfatter også en beskrivelse af kravene til kontorarbejdspladser. n

e-post: info@statsindkoeb.dk

På de forpligtende møbelaftaler finder du møbler til en standard administrativ arbejdsplads. Det omfatter arbejdsborde, kontorstole, systemreoler til opbevaring, skærmvægge og bordskærme, bordlamper, mødeborde og mødestole for mindre møder til 2-4 personer m.m. Du kan læse mere om 50.31 Kontormøbler Øst her og 50.32 Kontormøbler Vest her.

Ved adresseændring kontakt venligst Magasinet Statsindkøb

D

en nye folkeskolereform træder i kraft ved skolestart 2014. Både lærere og elever skal tilbringe mere tid på skolerne efter sommerferien, og det stiller blandt andet krav til lærernes fysiske arbejdsmiljø. En række kommuner vil derfor have behov for at købe nye kontormøbler til lærernes arbejdsstationer og til lærerværelser på folkeskolerne. Kommuner, der er tilsluttet den forpligtende aftale 50.31 Kontormøbler Øst eller den forpligtende aftale 50.32 Kontormøbler Vest, er forpligtede til at anvende rammeaftalen, når deres konkrete behov falder inden for rammeaftalens sortiment. Det har ikke betydning for forpligtelsen på aftalen, hvor kontormøblerne skal bruges, eller hvilken faggruppe der skal bruge møblerne. Det, der afgør forpligtelsen, er, hvorvidt de møbler, kommunen har behov for, er omfattet af rammeaftalen.

Afsender: Magasinet Statsindkøb, Gl. Jernbanegade 48, 2500 Valby

Når den nye folkeskolereform træder i kraft i sensommeren 2014, v­il din kommunes lærere have brug for nye arbejds­ stationer til forberedelse. Findes møbelbehovet på SKI’s forpligtende møbelaftale, er du som tilsluttet kommune forpligtet til at dække dit behov på aftalen.

Statsindkøb 2/2014  
Advertisement