Page 1

Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Historien Torvet 11

 Irma Petersen valgte efterfølgende at leje stedet ud, og har derfor siden lejet Kloster caféen ud,

Torvet 11 – Kloster Caféen, regnes som

til forskellige lejere, der hovedsageligt har dre-

Tønders ældste hus. Dette prægtigt sengotiske

vet stedet som cafe.

gavlhus, der kendes fra middelalderen, menes opført i 1520 som Gildehus for Tønders Kalende Broder-

Kloster caféen i dag

skab. Huset er i

Nuværende lejere Ria og Carl Jørgensen, har

dag Danmarks

været lejere af Kloster caféen siden 2005.

eneste bevarede

Ria og Carl byder året rundt sine gæster på en

kalendehus -

oplevelse i den gamle café, hvor der er plads til

Kalendehuse blev

30 siddende gæster inden døre og ca. 100 gæster

brugt til indtagelse

ude på byens smukke torv.

af mad og drikke efter gudstjenester. Hvornår

I 2007 overtog Ria og Carl også nabobygningen,

kalendegildet ophørte i Tønder vides ikke, men

hvortil man kan gå, via Kloster Cafeen. Nabobyg-

gilderne blev fra 1618 forbudt i Danmark.

ningen byder i vinterhalvåret på ca. 45 hyggelige

 Hovedhuset var igennem 1600– og 1700-tallet

siddepladser. Derudover drives der i nabobyg-

i forskellige Tønder-partricierslægteres eje.  I 1778 overtog hvedebrødbager og oldermand

ningen om sommeren Is-Café og fra midten af november julecafé.

for bagerlauget Momme Detlef Jensen huset.  I 1783 skiftede huset atter ejer – familien Petersen overtog huset. Familien Petersen drev et bageri i kælderen fra 1910, efter åringer blev kælderrummet dog for lavt, hvorefter de flyttede bageriet ind i nabohuset.  Nuværende familien Petersen (Irma og Carl Petersen) overtog bageriet i 1930, og valgte i

Kloster caféen er i dag en af byens førende

1947, at lave stedet om til gæstgiveri og

frokoststeder, der byder på alt fra Torveplatter til

bageri, hvilket de drev frem til 1986.

pariserbøf, stjerneskud og meget mere.


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Historien Lindetræet

De første år markeredes fødselsdagen med store

Siden 1700-tallet, har linden vokset ude foran

voldsomt for bagermesterparret, Irma og Carl

Kloster Caféen – og er døbt Torve-linden. Linde-

Petersen, der ikke i længden kunne klare stadig

træet er et udtryk for ”Tønders sjæl”, aktive og

flere deltagere.

energiske borgere, der gør en ekstraordinær indsats for byen og egnen.

arrangementer, men det blev efterhånden for

I nyere tid mødes en gruppe Tønder-borgere hvert år, og drøfter byens og egnens hverdag og

Lindetræet har altid været elsket og en attrakti-

udvikling - imens nyder de café-kaffen dengang

on i Tønder - men I 1950 var Lindetræet falde-

hos Irma Petersen, og sidenhen på Kloster Ca-

færdig, og blev erklæret farligt at lade stå. Kom-

feen og bylivet på torvet.

munen valgte, for at undgå for meget optøjer, at

I lindekomiteen udvikles tanken om, at hædre

fælde lindetræet natten til den 26. juli 1950.

enkeltpersoner/grupper/organisationer og virk-

Kommunen lovede også at plante et nyt linde-

somheder, der gør en særlig indsats, til gavn for

træ på samme sted – men dette skete ikke.

by og egn.

Året efter, den 26. juli 1951, samlede en gruppe

Derfor uddeles der hvert år diplomer, efter ind-

borgere med bl.a. fotograf Arne Gabs sig - og

stilling fra lindekomiteen.

plantede et nyt lindetræ. Dette blev udført med et særligt ritual – lindens fod blev døbt med okseblod.


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Hot drinks Coffee

Coffee

Without alcohol

With alcohol

A cup of coffee (small cup)

18 kr. / 2,50 €

A mug of coffee (big cup)

22 kr. / 3,00 €

A pot of coffee

27 kr. / 3,70 €

An Espresso Made from freshly grounded coffee beans 17 kr. / 2,30 € A Cappuccino Espresso with skimmed milk 28 kr. / 3,85 € A Café Latte Espresso with hot milk

A Mexican coffee Coffee with tequila, kahlúa and whipped cream 48 kr. / 6,60 € An Irish coffee Coffee with whisky, sugar candy and whipped cream 48 kr. / 6,60 € A Bailey's Cup of Coffee Coffee with Bailey and whipped cream 48 kr. / 6,60 €

28 kr. / 3, 85 €

A Café Latte – syrup Café Latte with caramel, Irish cream or Vanilla golden syrup 32 kr. / 4,40 € A Milch Café Hot milk with coffee

A Pharisäer Coffee with rum and whipped cream 48 kr. / 6,60 €

28 kr. / 3,85 €

Hot drinks With alcohol A Mint chocolate Hot chocolate with mint liqueur and whipped cream 48 kr. / 6,60 € A Russian cocoa Hot chocolate with vodka and whipped cream 48 kr. / 6,60 €

Hot drinks Without alcohol Tea various flavours

18 kr. / 2,50 €

A Hot chocolate With or without whipped cream 28 kr. / 3,85 €

An Eisbrecher Hot red wine with rum

48 kr. / 6,60 €

A Rum Grog Boiled water with rum

36 kr. / 4,80 €


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Cold drinks Soft drinks

Juice, water and Nestea

Coca Cola Coca Zero Fanta Sprite

Apple Juice 33 cl.

25 kr. / 3, 40 €

Orange Juice 33 cl.

25 kr. / 3, 40 €

Nestea Peach 50 cl.

30 kr. / 4, 10 €

Still mineral water 50 cl.

20 kr. / 2, 75 €

Schweppes Lemon Sparkling water

Organic juices from Ribe

Apfelschorle Spetzi Small

23 kr./ 3,15 €

Medium

35 kr./ 4,80 €

Big

48 kr./ 6,60 €

Elderflower Raspberry Lime Apple

Carlsberg - Kildevæld Carlsberg kurvand (Sparkling mineral water with a touch of lemon) One bottle 25 cl. 23 kr./ 3,15 € Gently sparkling water One bottle 50 cl.

30 kr. / 4, 10 €

Still mineral water One bottle 50 cl.

25 kr. / 3, 40 €

Cranberry One bottle 27 cl.

25 kr. / 3, 40 €


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Beers and ciders Draught beer

Beers from Jacobsen

Carlsberg lager

Saaz Blonde

Carls Special (a dark beer)

Brown Ale

Small

29 kr. / 4, 00 €

Medium

48 kr. / 6, 60 €

Big

62 kr. / 8, 50 €

One bottle 33 cl.

41 kr. / 5, 60 €

Beers from Leffe Blonde Brown (Brune)

Beers from Fur

One bottle 33 cl.

Lunch Ale

41 kr. / 5, 60 €

Other beers

Bock

Hoegaarden Witbier 33 cl.

Lager

41 kr. / 5, 60 €

Tuborg non-alcoholic beer 33 cl. 28 kr. / 3, 85 €

Porter Wheat Renaissance

Somersby Alco-

One bottle 50 cl.

59 kr. / 8, 10 €

holic Cider

Barley Wine 2009 50 cl.

69 kr. / 9, 45 €

Apple Cider Apple Dry Cider Blackberry Elderflower One bottle 33 cl. 4 bottles of 33 cl.

41 kr. / 5, 60 € 130 kr. / 17, 80 €


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Wine and spirits The white wine of the house

The red wine of the house

Suitable for every occasion.

Suitable for every occasion.

One glass

34 kr. / 4, 65 €

One glass

34 kr. / 4, 65 €

Half a bottle 35 cl.

66 kr. / 9, 05 €

Half a bottle 35 cl.

66 kr. / 9, 05 €

One bottle 75 cl.

125 kr. / 17, 10 €

Sparkling wine Louis Perdrier Brut Patriarche One bottle 20 cl.

48 kr. / 6, 60 €

One bottle 75 cl.

125 kr. / 17, 10 €

One glas Vinschorle 34 kr./ 4,65 € White wine mixed with sparkling water

Spirits Baileys 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Cointreau 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Red Aalborg

Kahlua 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Aalborg Export Aquavit

Gammel Dansk 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Aalborg Anniversary Aquavit

Fernet Branca 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

1 Enkelt 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Dr. Nielsens 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Cognac 4 cl.

40 kr./ 5,50 €

Whisky 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Vodka 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Rum 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Gin 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Tequila 2 cl.

25 kr./ 3,40 €

Snaps

Brøndums Snaps Oak snaps from Schackenborg 2 cl.

25 kr. / 3, 40 €

Line 2 cl.

30 kr. / 4, 10 €


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Historien Tønder

En overgang beskæftigede byens mange kni-

Tønder er blandt Danmarks ældste

med hjemmearbejde. Handelen med kniplinger

byer med officiel stadsret. Byen

blev et højt anset erhverv med mange penge i, og

nævnes første gang i ca. 1130 som en

de mange rige kniplingshandlere, hvoraf flere

havneby, og i byens våben er der da

havde høj position og anseelse i byen, byggede

også et skib.

de smukke patricierhuse, som med deres flotte

I 1243 fik Tønder officiel købstadsret, men den har tidligere fungeret som købstad, idet franciskanermunkene, der kun slog sig ned i etablerede bysamfund, allerede byggede deres kloster

plingshandlere ca. 12.000 kniplepiger i omegnen

portaler pryder byens gader idag, takket være kostbare restaureringer. Der bliver i dag holdt kniplingefestival i Tønder hvert 3. år.

i Tønder i 1238.

Overalt i og udenfor Tønder finder man grønne

Mellem middelalder og renæssancen havde

områder, og også digerne langs Vidåen indbyder

Tønder stor betydning som havneby og udskib-

til en travetur.

ningssted for stude og heste.

Tønder er idag en moderne skole- og erhvervsby,

I årene 1553 - 56, blev der bygget diger, for at

- og byens aktive handelsliv kombineret med

holde Vesterhavet på afstand. Disse blev dog

smuk, gammel arkitektur

gennembrudt i 1615 og under den store storm-

og idylliske gader gør byen

flod i 1825, hvor vandet stod højt i gaderne.

til et spændende sted at

Da Tønder i midten af 1500-tallet på grund af inddigning mistede sin betydning som havneby, måtte byens mange dygtige købmænd gå nye veje, og det blev kniplingerne, der gjorde Tønder kendt over store dele af verden.

besøge. Tønder har sin egen festival: Fra at være et rent lokalt arrangement ved den spæde start i 1975 har Tønder Festivalen udviklet sig til en international begivenhed,

I 1700-tallet udbyggedes kniplin-

der afholdes den sidste weekend i

geindustrien til at blive den

august hvert år.

væsentligste økonomiske faktor i byen.


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Lunch dishes Hot and mild dishes

Omelette with ham and cheese Served with dark rye bread, butter and mixed salad

Stjerneskud One fillet of fish steamed in white wine, one fried fillet of fish, prawns and lettuce, - all served on toasted bread.

99 kr./ 13,55 €

79 kr. / 10, 80 €

Omelette neutral Served with dark rye bread, butter and mixed salad

79 kr. / 10, 80 € Pariserbøf Fried minced-beef steak served on toasted bread with raw onions, horse radish, beetroots, capers and pasteurized egg yolk

94 kr./ 12,85 € Plankebøf

Baked potatoes With chicken,

Fried minced-beef steak served with deep-fried halved potatoes, sauce béarnaise and salad

99 kr./ 13,55 €

Salad and homemade dressing

79 kr. / 10, 80 € With Prawns, Salad and homemade dressing

79 kr. / 10, 80 € With salmon,

Toscana Schnitzel A seasoned schnitzel served with halved deep-fried potatoes, sauce béarnaise and lettuce

99 kr./ 13,55 €

Salad and homemade dressing

79 kr. / 10, 80 € With ham, Salad and homemade dressing

79 kr. / 10, 80 €

Fillet of fish Two fried fillets of fish served with pommes frites and lettuce. 84 kr. / 11, 50 €

Chicken steak Chicken steaks served with pommes frites and coleslaw. 84 kr. / 11, 50 €

Delicious food is worth waiting for


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Lunch dishes Lunch plates

Salad

The Market plate

Mixed salad

With herring, Danish rullepølse,

Lettuce, cucumber, tomato, sweet bell peppers, onion

smoked salmon, and cheese. All

rings, olives, radishes, feta and asparagus - all served

served with dark rye bread, white

with homemade dressing, and bread.

bread, biscuits, butter, lard and

69 kr./ 9,45 €

89 kr./ 12,20 €

salad.

With chicken and bacon Lettuce, cucumber, tomato, sweet bell peppers, onion

The Herring plate Three different kinds of herring served with dark rye bread, butter, lard and salad. 79 kr./ 10,80 €

rings, olives, radishes, feta, asparagus, chicken and bacon - all served with homemade dressing, and bread.

79 kr./ 10,80 €

With shrimps Lettuce, cucumber, tomato, sweet bell peppers, onion

The South Jutish cold-meat plate

rings, olives, radishes, feta, asparagus, caviar and

Two different kinds of salami, on-

shrimps – all served with homemade dressing, and

ion sausage and pâté served with

bread.

79 kr./ 10,80 €

dark rye bread, butter and salad.

79 kr./ 10,80 €

With salmon Lettuce, cucumber, tomato, sweet bell peppers, onion rings, olives, radishes, feta, asparagus, caviar and

The Luxury plate Shrimps served on top of a halved egg,

smoked

salmon

with

dill

dressing and smoked trout fillet with scrambled eggs - all served with dark rye bread, white bread, butter and salad.

109 kr./ 14,95 €

Delicious food is worth waiting for

salmon – all served with homemade dressing, and bread.

79 kr./ 10,80 €

With ham and cheese Lettuce, cucumber, tomato, sweet bell peppers, onion rings, olives, radishes, feta, asparagus, ham and cheese - all served with homemade dressing, and bread.

79 kr./ 10,80 €


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Frokostretter Sandwiches

White bread

With chicken and bacon Seasoned sandwich bread with lettuce, tomato, cucumber, chicken and bacon.

79 kr. / 10, 80 €

With shrimps Seasoned sandwich bread with lettuce, asparagus, caviar and shrimps.

79 kr. / 10, 80 €

With salmon

With shrimps

69 kr. / 9, 45 €

With salmon

69 kr. / 9, 45 €

With cheese

29 kr. / 4, 00 €

With Danish rullepølse

39 kr. / 5, 35 €

Pommes frites 250 gm.

25 kr. / 3, 45 €

Pommes frites 400 gm.

35 kr. / 4, 80 €

Seasoned sandwich bread with lettuce, asparagus, caviar and smoked salmon.

79 kr. / 10, 80 €

With ham and cheese Seasoned sandwich bread with lettuce, tomato, cucumber, onion, peppers, ham and cheese. 79 kr. / 10, 80 €

Children’s menu Filet of fish One fried filet of fish with pommes frites and lettuce

64 kr./ 8,80 € Chicken steak

One chicken steak with pommes frites and coleslaw

64 kr./ 8,80 €

Delicious food is worth waiting for


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

Desserts and cakes Dessert

Iskaffe Kold kaffe med vanille is og flødeskum

30 kr./ 4,10 €

A deep-fried Camembert

With toasted bread and jam made from blackcurrant

48 kr./ 6,60 € Pancakes Two pancakes served with ice-cream, strawberry jam and candied nuts.

28 kr./ 3,80 €

Iskakao Kold kakao med vanille is og flødeskum

30 kr./ 4,10 € Is Fanta Fanta med vanille is

30 kr./ 4,10 €

A Belgian waffle A big Belgian waffle served with ice and strawberry jam.

28 kr./ 3,80 €

Cakes See the selections of the day in the refrigerator, inside the café 25 kr./ 3,45 €

An ice-cream dessert Three scoops of ice-cream served with whipped cream and decoration.

28 kr./ 3,80 €

28 kr./ 3,80 € 32 kr./ 4,40 €

A bawl of Danish rødgrød (a Danish red fruit pudding) Stewed red fruits (forest berries, redcurrant, cherry, blackcurrant, raspberry and strawberry) served with cream 28 kr./ 3,80 €

A bawl of Danish grøngrød (a Danish green fruit pudding) Stewed green fruits (apple, gooseberry, kiwi and rhubarb) served with cream

28 kr./ 3,80 €

Delicious food is worth waiting for


Kloster Caféen V. Ria og Carl Jørgensen, Torvet 11, 6270 Tønder Tlf.: 21 47 33 39 eller 73 72 41 04 www.klostercafeen-toender.dk, kontakt@klostercafeen-toender.dk

The sorter Sort The

Frugt The

Earl Grey

Forest Fruits tea

Yellow Label tea

Blue Fruits tea

Rooibos Spice

Blackcurrant

English Breakfast

Lemon Mango

Grøn The Geen tea Jasmine Tchae Orient Thae Citrus


FUR øl er brygget af vand fra Fur, som er forældet gennem tusinder af år. Langsomt er vandet sivet ned gennem moler, aflejret på havbunden for mere end 55 millioner år siden. Filtreret gennem 200 lag af vulkanaske fra Nordatlantens åbning. Furvandet giver FUR øl den helt særlige, bløde karakter og er en af hemmelighederne ved den fyldige, vedholdende skumkrone, der kendetegner bryggeriets øl.

Frokost

er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset. Fine humlenuancer med duft af karamelmalt, hyldeblomst og frisk citrusfrugt.Kraftig humleoplenvelse, der fortsætter over i en fyldig krop af let sødlig karamelmalt og runder af i en bitterfrisk og fin sødlig og velafbalanceret øloplevelse. Alc. 2,6% vol.— Forsidebilledet er et fossil fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 50 mio. år.

Ale

er en overgæret øl af typen Bitter & English Pale Ale. Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder med lang holdbarhed. Duft af velafbalancerede humlenuancer med bund af ristet malt. Aromatisk og frugtagtig smag med en fyldig bitterfrisk afrundet afslutning af humle. Engelsk inspireret Ale brygget på tre forskellige malttyper samt tre humletyper, der tilsættes ad tre gange. Alc. 5,3% vol.— Forsidebilledet er et fossil af en guldsmed, fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 50 mio. år.

Bock

er en undergæret Lager af typen Bock. Klar og dyb ravgylden øl med fyldig cremefarvet skum med lang holdbarhed og fine blonder på glasset. Dyb maltet duft med fine oplevelser af humle. Kraftig, rund maltet smag med en fyldig harmonisk afslutning af humle. Tysk inspireret Bock brygget på tre forskellige malttyper - bl.a. karamelmalt - samt klassisk bitterhumle og aromahumle. Alc. 7,6% vol.— Forsidebilledet er et fossil af et stankelben, fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 55 mio. år.

Porter

er en overgæret øl af typen Imperial Stout. Mørk, mahognifarvet med tæt nøddebrunt skum, der har en lang holdbarhed og giver fine blonder på glasset. Dejlig duft af røgmalt og engelsk lakrids. Fyldig maltet smag med en ekstra tone af røgmalt og engelsk lakrids, der afrundes i en for øltypen frisk afslutning. Engelsk inpireret porter brygget på fem forskellige malttyper - bl.a. røgmalt, karamelmalt og chokolademalt - samt to humletyper, hvoraf den ene er med til at give øllen et friskt pift. Humlen tilsættes ad to gange. Alc. 6,5% vol.— Forsidebilledet er et fossil af en skøjteløber, fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 55 mio. år.

Hvede

er en overgæret øl af typen Hvede. Perlende og ufiltreret øl med farve som rødgyldent rav. Med tæt cremefarvet skum, der har lang holdbarhed og giver fine blonder på glasset. Kraftig, men velafbalanceret duft af frugt og banan. Frisk aromatisk og frugtagtig smag med let syrlig afrunding. Tysk inspireret Hvede brygget på fire forskellige malttyper samt to humletyper, der tilsættes ad tre gange. Alc. 5,6% vol.— Forsidebilledet er et fossil af en zygopt, fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 55 mio. år.

Lager

er en undergæret øl af typen Lager. Rolig og klar øl med farve som dyb rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum med lang holdbarhed, der giver fine blonder på glasset. Frugtagtig duft med frisk tone af blomster. Frisk, rund og med en karakterfuld velafbalanceret maltet smag. Mellemeuropæisk inspireret Lager brygget på tre forskellige malttyper - bl.a. chokolademalt - samt bitterhumle og aromahumle, som tilsættes ad fire gange. Alc. 5,4 % vol.— Forsidebilledet er et fossil af en edderkoppehveps, fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 50 mio. år.

Renæssance en overgæret øl af typen Brown Ale. Mørk og rødgylden øl med et tæt cremefarvet skum, der har lang holdbarhed og giver fine blonder på glasset. Duft af ristede malte og humleblomster. Rund og harmonisk smag af blandt andet røgmalt, der fortsætter i en afrunding af kraftige humlenuancer. Dansk inspireret Brown Ale brygget på fem forskellige malttyper - bl.a. røgmalt - samt fem humletyper - både bitterhumler og aromahumler - som tilsættes ad tre gange. Alc. 6,2% vol.— Forsidebilledet er fossiler af mere end 55 mio. år gamle vingesnegle fundet i moleret på Fur.

Barley Wine

er ofte betegnelsen på den af bryggeriets øl, der har den højeste alkoholprocent. Dette er også tilfældet for Barley Wine fra FUR Bryghus. Vi har valgt at illustrere denne sjældne øltype med billedet af et af de mest sjældne fund på Fur: Et 30 cm langt kranie af en kæmpeskildpadde, fundet i 1957 af Fur Museums første leder Magne Breiner og opkaldt efter ham: Eoasphargis Breneri. Der er tappet 3468 af denne Barley Wine. Kraftig humleoplevelse med vinøs varme og smag af mørk malt, karamel og anis. Alc. 9,5% vol.— Barley Wine serveres og drikkes som en dessertøl eller som en aperitif.


Den 1. juni 2005 åbnede bryggeriet Jacobsen i de bygninger, hvor J.C. Jacobsen bryggeri Gamle Carlsberg oprindeligt lå. Jacobsen bygger ikke kun videre på det fysiske fundament. Deres brygmestre jagter stadig den perfekte bryg med den brændende lidenskab og det engagement, som J.C. Jacobsen lagde for dagen. Husbryggeriet Jacobsen brygger videre på filosofien bag serien af specialøl, der bære navnet Semper Ardens, der betyder ”altid brændende”

Saaz Blonde er brygget efter belgisk tradition. Den lyse overgærede øl er mellemfyldig og har en forfinet karamelsødme afbalanceret af en blød bitterhed. Duften er frugtig med tørre anelser af kvan, nelliker og koriander – afrundet af en duft af fyrrenåle. Farven er lys gylden med et flot blondt skum. Alc. 7,1%

Brown Ale

har hentet sin inspiration fra den engelske brown ale-stil, og øllen har en frugtig karakter. Smagen er kompleks og med spændende ristede noter. Den dybe brune farve minder om mahogni. Skal man beskrive duften, må vi til vinens verden, hvor den minder om Sauvignon Blanc-druen. Alc. 6,0%

Hoegaarden Witbier

Hoegaarden Wit har en uklar hvidgul farve med en tyk cremet skumkrone. Kulsyreudviklingen er moderat. Hoegaarden Wit dufter friskt og krydret, med en tør syrlig tone af appelsin. Hoegaarden Wit smager syrligt med blød fylde og aroma af citrus og koriander. Det oprindelige Hoegaarden øl blev brygget tilbage i 1400tallet. I starten af 1900-tallet blev Lager-øllen utroligt populær i Belgien og de små hvedeøl-bryggerier lukkede på stribe. Det sidste der lukkede var Tomsin bryggeriet i Hoegaarden i 1955 efter at have brygget øl i 97 år.I 1965 genoptog den lokale mælkemand Pieter Celis brygningen af Witbier I Hoegaarden. Han havde boet lige i nærheden af bryggeriet og havde fra tid til anden haft jobs på bryggeriet og derved set brygprocessen fra tætteste hold.Han købte en stor tønde og savede den midt over. Den ene del blev brugt til brygning af øllen og den anden til gæring. Det hele gik strygende indtil 1985, hvor bryggeriet brændte ned til grunden. Pengene som Celis fik af forsikringen var ikke nok til at genopbygge bryggeriet og han blev tvunget til at indgå en samarbejdsaftale med Stella Artois, som siden er kommet til at hedde Interbrew.

Leffe bliver brygget i Belgien. Det gamle kloster (Abdij/Abbaye) er fra 1152 og i 1240 startede de den første større øl produktion. Klostret fungerede og bryggede øl frem til den Franske revolution (1789). Revolutionen lukkede mange klostre, de munke der ikke flygtede blev i mange tilfælde dræbt, da kirken var en fjende for den nye samfundsorden. Leffe overlevede men på nedsat kraft, og brygningen af øl tog først for alvor fat igen efter 2. verdenskrig. I 50'erne indgik de en licens aftale med brygger Lootvoet og i 1952 genopstod Leffe Brune. Klostret fremstiller i dag kun lokale urteafkog.

Blonde

fremstår klart med en lys strågul farve og en kraftig kridhvid, let perlende og vedholdende skumkrone. Skummets slør hænger ved i glasset. Kulsyreudviklingen er sporadisk. Leffe Blonde dufter let vinøst, suppleret med en frugtighed, der giver indtryk af kryddernelliker. Leffe Blonde giver umiddelbart et fyldigt og livligt indtryk. Straks følger en markant bitterhed, som dog hurtigt toner af og følges af en tør sødme. Alc. 6,6%

Brown/Brune

udvikler en meget kraftig skumkrone med store perler og et skær af øllets brune farve. Farven er umiddelbar mørkebrun, men holdes øllet op mod lyset fremtræder en dyb rød nuance, der minder om rødvin. Leffe Brune dufter vinøst med en udpræget tone af mørkristet malt og en svag antydning af æbler, kryddernelliker og brun farin. Leffe Brune byder på en markant blød sødme fra den karamelliserede malt, der giver en fyldig følelse efterfulgt af en tør og let bitter eftersmag. Alc. 6,5%


Carlsberg Danmarks 2.000 medarbejdere producerer og leverer Carlsberg, Tuborg og Coca-Cola produkter til mere end 24.000 kunder. Virksomheden er en del af Carlsberg Group, en af verdens store, internationale bryggerigrupper med over 43.000 medarbejdere og salg på 150 markeder.

Pilsner er egentlig blevet en del af den danske kulturarv og den danske tørst. Du oplever en harmonisk balance mellem bitterhed og sødmefulde æbler, mens du nyder den lyse gyldne farve med det flotte skum og duften af fyrretræ, strå, hasselnød og skovsyre. Ja, det er næsten som en forårsdag i Danmark. Og sådan klæder Carlsberg også det danske køkken hele vejen rundt. Alc. 4,6%

Carls Special

er en ravfarvet lagerøl, der specielt blev udvalgt som Carlsbergs 150års jubilæumsøl. Det er en øl med lidt sødlig karakter og tydelig karamelsmag, men stadig med en god balance med det bitre. Eftersmagen er præget af æble og solbær, og duften har noget ristet og karamelagtigt over sig. Alc. 4,4%

Somersby Apple Cider

I England har man brygget æblecider i umindelige tider. Og den stolte tradition er udgangspunktet for udviklingen af Somersby Apple Cider. Dog er Somersby tilpasset den danske smag. I aromaen oplever du en duft af dejlige solmodne sommeræbler, og smagen afsluttes med en behagelig syre. Farven er gylden og med perlende bobler. Alc. 4,7%

Somersby Elderflower

er en forfriskende og naturlig cider med mild duft og smag af hyldeblomst. Somersby Elderflower har et totalt juiceindhold på 25%. Smagsmæssigt adskiller Elderflower sig fra andre hyldeblomst cidere ved at have tilsat citrongræs, der giver et syrligt twist. Farven er lys og med perlende bobler. Alc. 4,7%

Somersby Dry Apple er en tør variant af den kendte apple cider, med en frisk og letdrikkelig smag. Somersby Dry Apple har en mere tør og mindre sød smag end de andre Somersby varianter. Der gør den frisk i smagen. Alc. 4,7%

Somersby Blackberry er frugtig og Tuborg super light

er næsten som en Grøn Tuborg, blot uden alkohol. Pilsnersmagen kommer af, at den er brygget som en rigtig pilsner, og så er alkoholen efterfølgende fjernet skånsomt. Det er samtidig en kalorielet pilsner. Smagen er let og frisk med en fin syrlighed. I glasset står den gylden til strågul og dufter af kornblomst. Alc. 0,1%

forfriskende cider, med en mild smag af brombær Alc. 4,7%

Menukort ENGELSK  
Menukort ENGELSK  
Advertisement