Page 1


INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob , Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing

Bestyrelsen for Kollektivboligerne: Svend Engrob Torben Hvergel Henning Hansen Frida Skade Christian Nexgaard Robert Lauersen

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk


2. marts Karen Vejlg. Kristensen 80 år - Lindely 8. marts Elna Ebbesen 86 år - Søglimt 9.marts Karen Toft 97år - Gårdhaven 12. marts Anna Vestergaard 82 år - Søglimt 25. marts Meta Smidt 98 år - Åglimt I boligerne: 13. marts Robert Laursen

Årsmøde og generalforsamling Alle beboere og pårørende indbydes til Årsmøde for Beboer- og pårørenderådet d. 20. marts 2014 kl. 19.00. på Klokkebjerg Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil samtidigt være orientering om regnskabet for 2013 og budget 2014 for boligforeningen. Kærlig hilsen Jytte og Ove Nielsen Vedtægter kan fås ved henvendelse på kontoret mellem kl. 9.00 og 14.00.


Bussen kører til Cafe Hjerterum i IM huset d. 5. marts kl. 9.15

Annelise Søndergaard (født Kirkegaard Jensen) flyttede ind på Gårdhaven på Klokkebjerg 10. februar. Annelise blev født i Lyne på gården Lyne Kirkegaard 24.05.28. De var 7 søskende og 3 ældre halvbrødre. Efter 7. klasse tjente hun bl.a. hos Mejeribestyreren i Lyne. Gymnastik og i særdelehed musik har været Annelises passion gennem hele livet og hun har glædet mange mennesker med sit klarverspil og sin smukke sangstemme. Hun har været elev på både Snoghøj Gymnastikhøjskole og Askov Højskole og var pige i huset for forstanderne på både Vestbirk Højskole og Vallekilde højskole, som begge har musik i højsædet, hvorfor hun ved siden af sit arbejde fik lov til at følge musiklivet på højskolerne. Senere tjente hun både i København og i Lillehammer i Norge og hjemvendt herfra mødte hun igennem gymnastikken sin mand Bendt Søndergaard, som hun blev gift med i 1956. De bliver gårdbestyrerpar på Tyrestationen Ny Hanning Hedegaard v. Hanning, hvor de begge i deres fritid leder gymnastik. De får 4 børn, - Inger, Niels, Grethe og Elsebeth, - som alle arver glæden for både gymnastik og musik. I 1970 skal Tyrestationen nedlægges og Annelise og Bendt springer fra landmandslivet og bliver, kva deres store erfaring med idræts- og foreninglivet, ansat som halbestyrerpar i Spjaldhallen, hvor Annelise driver den tilhørende gildesal til


hallen med alt fra planlægning til madlavning. Den sparsomme fritid bruger Annelise til bl.a korsang og til at spille til Folkedans og i flere forskellige amatørorkestre og tager gerne ud og underholder på både plejehjem og højskoler. I 1993 flytter Annelise og Bendt til Grønningen i Skjern hvor Bendt bliver pedelmedhjælper på DHE og Annelise følger efterskolelivet på sidelinjen som bl.a. skolens blomsterpasser og som akkompanatør til fællessang. De får et kolonihavehus hvor de dyrker deres talent for køkkenhaveri og de passer med glæde altid gerne de 5 børnebørn. Grundet Bendts blodprop i 97 flytter de ind i en mindre bolig på Østre Alle. Annelise får et afbræk i hverdagene med et par højskoleophold om året og ved fortsat at tage ud og synge og spille, hvor der er bud efter hende. Bendt går bort i 2010 og Annelise får, - efter et par år med uvurdelig hjælp fra Skjern hjemmepleje, - her i 2013 tilbudt en plads på Klokkebjerg, hvor hun allerede nu, er glad for at være. To af Annelises søstre Mette Kirkegaard Jensen og Esther Christiansen - bor ligeledes på Klokkebjerg - og det er vist første gang Klokkebjerg huser 3 søstre på samme tid. datter Grethe Søndergaard


Der tilbydes undervisning i EDB i Aktivitetsstuen hver onsdag formiddag Kl. 10.30 – 11.30. Så har du lyst til at prøve, er du meget velkommen.

Mandag d.3. kl. 14.30 Onsdag d. 5. kl. 10.30 Torsdag d. 6. kl. 14.30 Tirsdag d. 11. kl. 14.00 Onsdag d. 12. kl. 14.30 Onsdag d. 19. kl. 10.30 Tirsdag d. 25. kl. 14.00 Onsdag d. 26. kl. 14.30 Torsdag d. 27. kl. 14.00

FASTELAVNSFEST. Vi slår katten af tønden, underholdning, sang, leg. I må meget gerne komme udklædte. Sang, musik og bevægelse Åglimt og Søglimt. Bager vi fastelavnsboller, som vi nyder til en kop kaffe. Laver vi forårsdekorationer. Sang, musik og bevægelse. Lindely og Gårdhaven. Sang, musik og bevægelse Åglimt og Søglimt. Mulighed for at komme på besøg i genbrugs forretningen LUMI. Sang, musik og bevægelse. Lindely og Gårdhaven. Bustur ud i det skønne forårsvejr.

Købmandskiosken har åben Mandag-Fredag kl. 10.00-16.30

Hver TORSDAG kl. 10.15 har du mulighed for at deltage i gymnastik i dagligstuen. Alle er hjertelig velkommen.


Vinder af Kryds og tværs i jan. blev: Arne Hansen - Søglimt

NAVN: __________________________________ Løsningen afleveres på Oves kontor senest d. 15. feb.


Besøgshund på Klokkely. På Klokkely har vi erfaret at besøg af hunde er til stor glæde for vores beboere. Det giver anledning til at snakke om gamle dage og giver glæde, smil og liv i øjnene. Derfor har vi søgt Trygfonden om at få en besøgshund til Klokkely. Der er nogle formaliteter, der skal være i orden, inden besøgsordningen kan træde i kraft. Klokkebjerg er nu godkendt, og vi har fået vores egen profil under besøgshunde.dk . Dette indebærer at hvis andre afdelinger også er interesseret kan der søges om at få flere hunde. På Klokkely har vi lavet en aftale med Karsten Mikkelsen fra Tarm, som kommer med sin gule Golden Retriever Rasmus. Det glæder vi os meget til og ønsker dem hjertelig velkommen på Klokkebjerg. De vil komme på besøg ca. 1 gang om ugen i ca. en time, og vi aftaler fra gang til gang. En besøgshund fra Trygfonden bærer altid et orange tørklæde om halsen, når den er på besøg. Tag godt imod vore nye venner. Det er et frivilligt og ulønnet engagement. Her i opstartsfasen er det er Brita Hermansen på Klokkely, der er kontaktperson for ordningen, og har kontakten til Trygfonden. Ønsker man mere information om ordningen er man velkommen til at rette henvendelse. Mvh Brita Hermansen


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Lø. Sø. Ma Ti. On. To. Fr. Lø. Sø. Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø. Ma Ti. On. To. Fr. Lø. Sø. Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø. Ma.

Andagt kl. 19.00 v. Mogens Mogensen Kvindekreds i LM huset kl. 14.30

Andagt kl. 19.00 v. Per Madsen Gudstjeneste kl. 15.30 v. Cl. Th. Nielsen Seniormøde på Klokkebjerg kl. 14.30

Andagt kl. 19.00 v. Sv. Erik Tarp Generalforsamling i beboer-pårørenderåd

Andagt kl. 19.00 v. Leif Sig Jensen Gudstjeneste kl. 15.30 v. Jens Kr. Holmgaaed


ÅRG. 30

Klokkeblomst marts 2014  
Klokkeblomst marts 2014  
Advertisement