Page 1

Intern information - Bildningsfรถrvaltningen

Telefonkatalog 2010/2011


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läsårsdata 2010/2011 …………………………. 3 Bildningsnämnd……………………………….. 3 Bildningsförvaltningens kontor………………… 4 Verksamhetschef – sektor…......……………….. 5 Bergvallaskolan ……………………………….. 6 Bråstorpsskolan ………………………………… 6 Carlsunds Utbildningscentrum……………….… 7 Charlottenborgsskolan…………………………. 10 Dansäterskolan ………………………………… 11 Elevvård / Familjehus.………………..………... 12 Fornåsa skola ………………………………….. 14 Fågelsta skola………………………………….. 15 Godegård skola……………………………….. 15 Hällaskolan ……………………………………. 16 Karlslunds skola……………………………….. 17 Klockrike skola ………………………………... 18 Mariebergsskolan ……………………………… 19 Musikskolan …………………………………… 20 Norra skolan……………………………………. 20 Nykyrka skola …………………………………. 22 Platengymnasiet………………………………... 22 Resursskola…………………………………….. 25 Råssnässkolan …………………………………. 25 Skolgårda skola ………………………………… 27 Smedsby skola…………………………………. 30 Särskolan ………………………………………. 31 Södra skolan……………………………………. 34 Tjällmo skola…………………………………… 36 VIA Ekenäs ………..…………….…….………. 36 Vuxenutbildning……………………………….. 38 Vätternskolan ………………………………….. 40 Zederslundsskolan …………………………….. 41 Österstad skola…………………………………. 43 Förskolor……………………………………….. 44 Dagbarnvårdare / Förskoleteam ...…………….. 50 Fackförbund……………………………………. 51 Extern verksamhet……………………………… 51 Fritidsgårdar …………………………………… 54

För de som har email adress gäller förnamn.efternamn@motala.se där inget annat ange


LÄSÅRSDATA 2010/2011 Grundskolan, förskoleklass, särskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskola Terminstider Höstterminen 2010: Fredag 2010-08-13 – Onsdag 2010-12-22 Vårterminen 2011: Fredagen 2011-01-07 – Onsdag 2011-06-15 Lovdagar Höstterminen 2010: Måndag 2010-11-01 -- Fredag 2010-11-05 Vårterminen 2011: Måndag 2011-02-21 -- Fredag 2011-02-25 Tisdag 2011-04-18 -- Torsdag 2011-04-21 Fredag 2011-06-03

5 dagar (höstlov) 5 dagar (sportlov) 4 dagar (påsklov) 1 dag (Kristi himmelsfärd)

Studiedag Fredag 2011-01-07 Övriga dagar fastställer respektive skola

BILDNINGSNÄMND Ledamöter:

Ersättare:

Byman Magnus (M) ordf. Emanuelsson Rune (C) 1:e vice ordf. Abrahamsson Hans (M) Lorentzson Inger (FP) Johannesson Mats (mp) Peterson Anders (S) 2:e vice ordf. Liljedahl Annelie (S) Karlsson Ingegärd (S) Norelius Hans (V)

Meyer Gardelin Petra (M) Karlsson Krister (C) Johansson Per (Fp) Sunnerberg Lars-Johan (KD) Hammar Bengt (SPI) Georges Elias (S) Boström Mats (S) Petersson Kjell (S) Petrov Sladjana (S)

Sekreterare:

Eva Jansson

Nuvarande styre gäller t o m 31 december 2010

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS KONTOR

Fax 589 25 3


Besöksadress. Långbackagatan 1 E-mail = förnamn.efternamn@motala.se där inte annat anges Bildningschef Administrativchef

Hjalmarsson Patrik

22 50 99 070-688 50 99 22 52 10

Informatör / Förvaltningsadministratör

Areflykt Camilla

22 50 73

Tillgren Anne-Charlotte

22 50 36

Larsson Cecilia cecilia.i.larsson@motala.se

Handläggare barnomsorg / Förskoleklass

ac.tillgren@motala.se

Placeringsassistent

Jensen Therése

22 55 29

Ekonom

Schollin Anna

22 53 05

Ekonom

Aronsson Anders

22 51 30

Controller

Molin Tobias

22 54 72

Ekonomiassistent

Lindstrand Yvonne

22 52 51

Löneadministratör

Fischer Käthe

22 34 35

Edoff Larsson Carola

22 52 27

Löneadministratör

carola.edofflarsson@motala.se

Personalkonsult

Källstrand Anna

22 50 38

Personalkonsult

Lindqvist Peggy

22 52 75

Strateg / Fritid

Westling Tony

22 50 68

Utredare

Kullberg Annika

22 59 39

Nämndsekreterare

Jansson Eva

22 50 66

Utvecklingsledare IT

Widegren Pia

22 51 73

Utvecklingsledare

Korpela Mauno

22 52 37

It-samordnare

Lidegran Ole

22 34 21

It

Tolkki Aarno

070-389 06 60

Projektledare Skola - Näringsliv

Tilly Anette

22 55 27

Arbetsledare/Samordnare Bemanningscentrum

Brage Anna

22 51 98

Bemanningsassistent

Törmänen Anne

22 24 80

Bemanningsassistent

Westlund Ewa

22 24 79

Sektor Brinken

Verksamhetschef Björnståhl Göran

Skolor:

goran.bjornstahl@motala.se

22 56 19 070-542 70 78 4


Bråstorp F- 5, Charlottenborg F-6, Fågelsta F-6, Karlslund F-5, Skolgårda F-9, Södra F-9. Förskolor: Bergsätter, Björkelund, Bråstorp, Fågelsta G:a Folkparken, Götgatan, Karlsund, Kärrbacken, Lustigkulle, Myran, Skogsgläntan, Slottsgränd, Syréngatan, Strömmen, Varv. Dagbarnvårdare

Sektoradministratör Jesäter Angelica

Sektor Borensberg

Verksamhetschef Gemfors Lotta

Skolor: Bergvalla F-6, Hälla 7-9, Dansäter F-6, Fornåsa F-6, Klockrike F-6, Tjällmo F-6, Österstad F-3 Förskolor: Dansäter, Eken, Fornåsa, Klockrike, Näktergalen, Rödluvan, Skogslyckan, Österstad

lotta.gemfors@motala.se

Sektor Varamon

Verksamhetschef Gustafsson Pedro

22 56 00 070-673 51 55

22 58 57 070-622 75 70

Sektoradministratör Eriksson Annika

22 58 54 070-624 58 54 22 56 31 070-268 75 70

pedro.gustafsson@motala.se Skolor: Godegård F-6, Marieberg 7-9, Norra F-6, Nykyrka F6, Råssnäs F-6, Smedsby F-6, Zederslund 7-9, Sektoradministratör Vätternskolan F-6. Sjöberg Helen Förskolor: Agneshög, Ekparken, Gustavsvik, Godegård, Nykyrka., Rödbäcken, Sagomossen, Smedsby, Solsätter, Trollsländan, Vättern.

Sektor Gymnasie o Vuxenutbildning Carlsunds Utbildningscenter, Platengymnasiet, Vuxenutbildning

Sektor Kultur Allmän kultur, Biblioteket, Musikskolan

Sektor Resurs Elevvården – Familjehus, Särskolan, Resursskolor, VIA Ekenäs

Sektor Fritid Anläggningar , Fritidgårdar

Verksamhetschef Thorén Johnny

22 56 64 070-672 94 62

johnny.thoren@motala.se

Kulturchef Lars Skoghäll lars.skoghall@motala.se

22 52 33 070-236 07 92

Kulturassistent / Kulgris Henriksen Anna

22 50 59

Upplevelse musei- och kulturverksamhet Törnqvist Helena

22 50 29

Resurschef Stråkander Rockler Suzanne strakander.rockler@motala.se

Fritidschef Szigeti Jimmy jimmy.szigeti@motala.se

BERGVALLASKOLAN Skolg. 5, 590 31 Borensberg

22 57 84 070-385 02 50

22 52 55 070-251 05 80 22 52 69 070-559 67 17

Fax 401 14

bergvallaskolan@motala.se 5


Rektor

Berry Kristina

Skolassistent

Brandt Susanne

Bibliotekarie Skolmåltider Skolsköterska Vaktmästare

Hagelin Johanna Sassola Marita Adolfsson Kerstin Karlsson Ingvar

22 58 70 070-656 01 04 22 58 62 073-084 58 62 22 58 68 22 58 65 Hä 22 58 71 22 58 69

Lilltrollet (6-7 år) Stortrollet (8-12 år)

22 58 68 22 58 82 22 58 73 22 58 26

kristina.berry@motala.se

Personalrum Personalarbetsrum Fritidshem

Borén Jonsson Liz Gunnarsson Irene Johansson Kerstin Molinder Ingrid Strömberg Karin 1 2 2 3 5 6 4 4/6 3/5

Pettersson Catharina Quist Pernilla Mowitz Josefine Ström Felldin Bibbi Aldin Åsa Nilsson Sara Jeppsson Camilla Blomqvist Birgitta Hulth Zandra

Övriga lärare Spec Sltm Id Slt

Francén Annika Gustavson Per-Martin Johansson Annlica Pettersson Gunilla

Elevassistenter

22 58 67 22 58 82

Abrahamsson Pia Lööf Anna Maria

BRÅSTORPSSKOLAN Kalkstensvägen, 591 53 Motala

Fax 588 75

brastorpskolan@motala.se

Rektor

Lindén Ann-Sofie ann-sofie.linden@motala.se

Skolassistent Bibliotekarie Skolsköterska

Kersten Kristina Ekström Anna-Karin Hilmersson Åsa

Specialpedagog tal/språk Vaktmästare

Perlaky Therese Puskar Muris

Fritidshem

Grön paviljong

22 57 67 070-300 73 90 22 54 69 22 55 26 22 57 04 070-315 08 30 070-510 01 81 070-351 35 66 22 54 68 6


070-579 45 07 Andersson Ann-Britt Andersson Katharina Andersson Maria Kjellberg Lena Fritidshem

Blå paviljong

22 55 28 070-579 45 06

Andersson Kristin Askling Eva Berglöw Anneli Lindblom Karin Ring Magnus F Blå 1A 2A 3A 4A 2B 3B 4B 5

Andersson Kristin Berglöw Annelie Wilén Svensson Malin Jivegård Ulrika Hellqvist Inger Lund Lars Karlsson Saranpää Lena Olsson Eva Lindgren Kristina Kjellqvist Eva-Lena

Övriga lärare Spec Sltm Slt

Hjelmar Christina Sjöberg Ulf Sinanovic Senja

Elevassistenter

Carlsson Agneta Ring Magnus

CARLSUND UTBILDNINGSCENTRUM Medevivägen 57, Box 956, 591 29 Motala carlsund@motala.se

Rektor IP, BP, FP, TC

Ohlsson Bo-Stefan bo-stefan.ohlsson@motala.se

Rektor TE, EC, HR

Magnusson Christian christian.magnusson@motala.se

Rektor HP, IV, Lärling

Åberg Lena lena.aberg@motala.se

Skolassistent

Persson Anneli

Fax 529 83 Expeditionen 22 56 65 22 50 26 070-338 90 49 22 55 97 070-629 61 34 22 59 85 070-601 55 09 22 56 70

anneli.persson@motala.se

Assistent – Ekonomi

Aarnio Tuula

22 56 69

tuula.aarnio@motala.se

Reception

Wånggren Ulrika

22 56 65

ulika.Wanggren@motala.se

Studievägledare

Källström Roger

Bibliotekarie

Wågman Ann

roger.kallstrom@motala.se

22 56 75 070-564 02 27 22 57 65

ann.wagman@motala.se 7


Biblioteksassistent

Sandström Agnetha

22 57 64

agnetha.sandstrom@motala.se

Restaurangchef

Fransson Annette

22 57 47

annette.fransson@motala.se

Kokerska Kock Restaurangbiträden

Systemansvarig

Karlsson Ulla Andersson Emmelie Norman Marlene Larsdotter Carina Davidsson Jeanette Myrén Stefan

22 58 83

stefan.n.myren@motala.se

Datatekniker

Anttila Tuula

22 58 77

tuula.anttila@.motala.se

Vaktmästare

Almqvist Pär

22 58 91

par.almqvist@motala.se

Johansson Shune

22 58 91

shune.johansson@motala.se

Städ

Skolsköterska

Gustavsson Ingbritt Nyström Karin Åkesson Doris Stålebring Roland

22 59 87

roland.stalebring@motala.se

Specialpedagog/kurator

Hässler Kerstin

22 56 74

kerstin.hassler@motala.se

Kurator IV

Gustavsson Linda

22 59 78

linda.gustavsson@motala.se

BP EC

Byggprogrammet Elprogrammet

FP HP HR IV

Fordonsprogrammet Handelsprogrammet Hotell- & Restaurang programmet Individuella programmet

IP TC TE

Industriprogrammet Teknik College Teknikprogrammet

22 56 86, 22 55 86 22 56 97, 22 54 53, 22 56 98 22 56 85, 22 34 72 22 58 92 22 57 30 22 57 45, 22 52 93, 22 58 93 22 56 94, 22 56 96 22 58 89 22 59 92

Sv, En HR karaktär IV-prog Sh, Hi HP karaktär Data BP karaktär TC Idrott Ma, Tl IV-prog IV-prog Ma, Re

Almberg Linda Andersson Elin Andersson Marcus Andrén Oscar Anneflod Kim Bergman Tina Bring Peter Carlsson Jan Cederberg Göran Eke-Göransson Ingrid Elf Melin Agneta Engdahl Carina Ferm Erik

22 56 85 22 57 30 22 58 93 22 56 16 22 58 92 22 59 92 22 55 86 22 56 82 22 24 45 22 59 89 22 57 45 22 52 93 22 59 89 8


Sh, Re Bild Sv, Eng EL karaktär IV-prog IP karaktär HR karaktär BP karaktär IV-prog EL karaktär Ps, Sh Läs-& skriv Ma, Fy Sh, Mu Läs-& skriv FP karaktär HR karaktär FP karaktär Ma, Nk HR karaktär EL karaktär IP karaktär EL karaktär Ung resurs Sv, Re IV-prog EL karaktär IV- prog IV- prog IP karaktär HP karaktär Ma, Fy Sv, Eng, Ty Data BP karaktär IP karaktär Nk, Ke IV- prog Ma, Nk Sv, Eng HR karaktär Data Elevassistent BP karaktär IV-program Idrott IP karaktär Bild Sv, En Sv, En Idrott IV - prog Sv, Eng FP karaktär

Filipovic Melisa Forslind Eva-Lena Forss Marie Frid Ingvar Fäldt Andreas Gottwald Peter Granberg Andreas Gustavsson Kjell-Inge Hallin Elisabeth Hallin Sten Hammarstrand Jan Hede Anette Hedlund Arne Hermansson Fredrik Hintze-Nilsson Ulla Hjelmar Martin Hultman Joakim Johansson Christian Johansson Mats Johansson Jan Johansson Sören Jonsson Leif Kalaykova Daniela Kalmelid Lena Karlsson Christina Kindgren Gabriella Kullander Louise Larsson Ann-Christine Larsson Ingrid Larsson Per Larsson Sören Lidehorn Nils-Erik Lindberg Catharina Linderyd Karin Lindqvist Sören Löw Leif Maldegem Gertrud van Moberg Erika Nilsson Marianne Pettersson Helene Present Helena Printzell Elin Rekic Snjezana Rousu Mikael Rydén Ann-Sofie Samuelsson Jöns Schelin Peder Schendel Petra Strömberg Barbro Svensk Thomas Tapper Anneli Thorén Lovisa Thyrstedt Per-Åke Turpeinen Ralf

22 56 16 22 59 92 22 58 92 22 56 97 22 57 45 22 56 94 22 57 30 22 55 86 22 57 45 22 56 98 22 56 16 22 58 87 22 59 92 22 56 16 22 59 44 22 34 72 22 57 30 22 34 72 22 34 72 22 57 30 22 56 97 22 56 96 22 56 97 22 57 45, 22 59 82 22 59 92 22 57 45 22 56 97 22 57 45 22 58 87 22 56 94, 22 58 89 22 58 92 22 56 97 22 59 91 22 59 92 22 56 86 22 56 94 22 59 88 22 57 45 22 59 89 22 58 89 22 57 30 22 58 92 22 59 44 22 56 86 22 58 87 22 24 45 22 56 94 22 54 19 22 59 91 22 56 97 22 24 44 22 59 44 22 58 89 22 56 85 9


Ma, Nk Sv, En Ma HR karaktär Re, Hi, Sh Stödundervisning HP karaktär EL karaktär

Wall Anna Wallberg Madeleine Willemsen Thomas Wisbyse Peter Wiström-Ginér Catharina Vuorijärvi Aava Anita Zetterberg Katarina Öhrn Staffan

CHARLOTTENBORGSSKOLAN Lustigkullevägen 46, 591 45 Motala

22 56 94 22 59 91 22 59 92 22 57 30 22 56 16 22 57 45 22 58 92 22 54 53

Fax 21 20 19

charlottenborgsskolan@motala.se

Rektor

Gustafsson Kajsa kajsa.gustafsson@motala.se

Skolassistent Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Jonsson Ingrid Fries Jacob Rydmyr Carina Carlsson Stefan

Skolsköterska

Hilmerson Åsa

Kurator

Tidlund Malin

Personalrum

Fritidshem

Gula huvudbyggnaden Rosa huset Aprikosa huset Gula huset Blå huset

F Aprikos 1 Aprikos 2 Aprikos

Asp Madelene Uhrfeldt Susanne Sedig Salomonsson Annette

F Gul 1 Gul 2 Gul

Femic Draginja Haak Danielsson Ann-Catrin Lund Anna

3 4 5 6

Ekström Christine Martens Björn Slotting Andersson Carina Claesson Eva

Övriga lärare Modersmål arabiska Id Spec Sv 2 Introduktionsklass

Taha Donia Alfheim Daniel Aspgård Thörnberg Anita Bjurgert Åsa Cederin Lisbeth

22 56 37 070-640 67 47 22 57 41 22 56 41 22 56 39 070-635 74 29 22 56 38 070-315 08 30 070-391 41 81 22 56 40 22 50 58 22 51 82 22 57 52 22 24 34

10


Introduktionsklass Spec. år F - 3 Modersmål somaliska Spec. år 4 - 6 Slt Sltm Sv 2

Didriksson Sandra Holmberg Susanne Ali Ahmed Magi Ali Jenryd Kerstin Karlsson Linda Lundgren Larry Thor Margareta

DANSÄTERSKOLAN Falkgatan 3, 590 31 Borensberg

Fax 415 73

dansaterskolan@.motala.se

Rektor

Wallqvist Wiveca

Skolassistent

Möckelström Rose-Marie

wiveca.wallqvist@motala.se

22 58 45 070-250 05 10 22 58 46

rose-marie.mockelstrom@motala.se

Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare Skolsköterska Personalrum Fritidshem F F 1

Staren Tranan Falken

1 2 3 4

Vråken Koltrasten Svalan Lövsångaren

5 6

Duvhöken Kattugglan

Övriga lärare Id Bibliotekspedagog Spec Spec Slt, Bild Sltm, teknik

Hagelin Johanna Hadarzon Susanne Karlsson Mats Ottosson Britt-Marie Duvan, F – år1 Örnen, år 2 – 6

22 58 06 22 58 51 22 58 47 22 58 06 22 58 50 22 58 44

Isaksson Eva Svensson Birgitta Nikku Eva Helin Rose-Marie Quist Hassel Jessica Hagberg Åsa Ståhl Blick Agneta Sjunnestad Jenny Sköld Roger Kroik Björk Helén Arvidsson Anita Eriksson Gerd Mellegård Kristina Oljons Ingvor Petersson Ingalill Pettersson Gunilla Sköld Roger

22 58 67 22 25 25 22 58 06

ELEVVÅRD / FAMILJEHUS Bispmotalagatan 11, 591 30 Motala Familjehuschef / Rektor

Davidsson Otto otto.davidsson@motala.se

Administrativ assistent Skolläkare

Winström Lena Forslund Louise

22 56 18 070-312 09 91 22 34 57 070-385 76 77 11


MASS

Isberg Lohm Carina

Ungdomshälsan

Borg Elin

22 56 52 070-875 79 95 070-384 07 40

Familjehus Varamon Agneshögsgatan 28 B, 59172 Motala

22 54 21

Skolor; Godegård F-6, Marieberg 7-9, Norra F-6 Nykyrka F-6, Råssnäs F-6, Smedsby F-6, Zederslund 7-9, Vätternskolan F-6. Förskolor Agneshög, Ekparken, Galaxen, Gustavsvik, Godegård, Nykyrka., Rödbäcken, Sagomossen, Smedsby, Solsätter, Trollsländan, Vättern. Barn o Ungdomsstödjare Barn o Ungdomsstödjare

Berglund Agneta Wikström Jan-Erik

Förskollärare

Jacobsson Eva

Förskollärare Kurator

Sevic Merima Petersson Maria ”Mia”

Ze

Kurator

Karlsson Marie-Louise

Ma

Kurator

Sköld Klaening Carina

Resurspedagog

Gustafsson Thomas

Ma

Resurspedagog Skolpsykolog

Strand Mathias Arkehed Ingrid

Ze Rå

Skolpsykolog

Soldan Kjell

No

Skolsköterska

Lohm Isberg Carina

Ma

Skolsköterska

Palm Karin

Skolsköterska Skolsköterska

Karlsson Maria Örneståhl Cristina

No Ze Vä

Specialpedagog

Mohall Peter

Specialpedagog tal/språk

Jansson Annelie

Specialpedagog tal/språk

Salomonsson Christina

Familjehus Brinken Lustigkullevägen 46, 591 45 Motala

Ze Ma

070-395 05 50 22 57 85 070-537 15 62 22 55 49 070-349 55 44 22 55 49 22 55 59 070-360 07 60 22 56 54 070-530 06 60 22 54 97 070-265 08 50 22 57 85 070-614 06 90 070-374 05 40 22 54 10 070-270 25 88 22 51 90 070-536 36 51 22 56 52 070-875 79 95 22 56 61 070-540 06 30 22 55 75 22 55 68 22 33 69 070-576 02 60 22 55 50 070-247 66 01 22 56 58 070-262 02 20 070-510 02 63 22 54 42

Skolor: Bråstorp F-5, Charlottenborg F-6, Fågelsta F-6, Karlslund F-5, Skolgårda F-9, Särskolan, Södra F-9. Förskolor: Bergsätter, Björkelund, Bråstorp, Fågelsta, G:a Folkparken, Götgatan, Karlslund, Kärrbacken, Lustigkulle, Myran, Skogsgläntan, Slottsgränd, Syréngatan, Strömmen,Varv, Dagbarnvårdare. 12


Barn o Ungdomsstödjare Barn o Ungdomsstödjare

Timm Weine Olsson Angela

Sk Sk

Elevsamordnare

Tsilofitis Konstantin

Förskollärare Förskollärare Kurator

Nilsson Anneli Storm Inger Fröjd Linda

Kurator

Möller Bodil

Sk

Kurator Skolpsykolog

Tidlund Malin Henningsson Lars-Erik

Ch Sk

Skolpsykolog

Jansson Yvonne

Skolsköterska

Hilmersson Åsa

Ch

Skolsköterska Skolsköterska

Muhr Camilla Sandström Eva

Sk Sö

Specialpedagog Specialpedagog Specialpedagog tal/språk

Werkander Christina Karlfeldt Ekberg Jenny Perlaky Therese

Sk Sk

Specialpedagog tal/språk

Wisell Louise

Ch

Familjehus Borensberg Skolgatan 20, 590 31 Borensberg

070-053 69 00 22 55 95 070-200 53 99 22 54 32 073-346 64 84 22 24 42 070-698 83 66 22 56 28 070-391 22 61 22 56 02 070-520 40 01 070-391 41 81 22 55 42 070-318 36 93 22 56 23 070-318 36 94 22 56 38 070-315 08 30 22 56 03 22 56 29 070-560 01 90 070-247 66 03 070-666 16 44 22 56 12 070-510 01 81 070-510 02 78 22 33 35

Skolor; Bergvalla F-6, Hälla 7-9, Dansäter F-6, Fornåsa F-6, Klockrike F-6, Tjällmo F-6, Österstad F-3. Förskolor: Klockrike, Dansäter, Eken, Fornåsa, Näktergalen, Rödluvan, Skogslyckan, Österstad. Barn o Ungdomsstödjare Förskollärare Kurator

Lorentzon Tina Stråhlin Marie Ljunggren Stefan

070-387 03 70

070-314 95 44 22 58 55 070-320 58 55

Barn o Ungdomsstödjare Skolsköterska

Wiik Anna-Karin Adolfsson Kerstin

Hä Hä

Specialpedagog

Lindkvist Marianne

070-390 09 33

Specialpedagog tal/språk Hurtig Anneli Familjehus Gymnasie- och Vuxenutbildning: Carlsunds utbildningscenter, Platengymnasiet

22 58 71 072-212 58 71 22 58 30 070-574 25 35 070-245 32 85

Kurator Kurator Kurator Specialpedagog / kurator Skolsköterska

Pl Pl Cu Cu Pl

22 34 15 22 57 28 22 59 78 22 56 74 22 56 76

Pettersson Eva Stenström Korsgren Ros-Marie Gustavsson Linda Hässler Kerstin Ottosson Britt-Marie

13


Skolsköterska Skolsköterska

Karlsson Anette Stålebring Roland

FORNÅSA SKOLA 590 33 Borensberg

Pl Cu

22 34 14 22 59 87

Fax 705 51

fornasaskola@motala.se

Rektor

Stigberg Eva

22 25 11

eva.stigberg@motala.se

Skolassistent Platsansvarig Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare Skolsköterska Personalrum Personalarbetsrum Fritidshem

Brandt Susanne Löfqvist Margareta Hedfeldt Göran Wiborg Catri Sköld Tomas Rosén Monica

1 2 3–4 5–6 3/6

Storfritids Lillfritids Rangsjö Eva-Britt Paulsson Ewa Dahlström Katarina Bohman Birgitta Ingberg Gunvor Karlsson Monica Löfqvist Margareta

Övriga lärare Sltr Sltx Spec

Gustavsson Per-Martin Elgh Linda Holmstedt Marie

F

Elevassistenter / Fritidspersonal

Sköld Monica Knutsson Maria Pettersson Irma Persson Lidholm Pia

FÅGELSTA SKOLA Västra Stenbyvägen 5, 591 93 Motala

22 25 10 22 25 09 22 25 12 22 25 16 22 25 14 22 25 17 070-325 02 70 22 25 09 22 25 08 22 25 15 22 25 13 22 25 13 22 25 13

22 25 15 22 25 15 22 25 13

Fax 23 03 20

fagelstaskola@motala.se

Rektor .

Hjalmarson Jangunnar

Skolassistent - personal Skolassistent - ekonomi

Jonsson Ingrid Härold Ulf

jangunnar.hjalmarsson@motala.se

22 25 31 070-552 44 15 22 25 30 14


Vaktmästare

Rydell Tomas

Bibliotekarie Skolmåltider

Ekström Anna-Karin Sjöstrand Anneli Woss Marianne Arvidsson Lina Sandström Eva

Lokalvårdare Skolsköterska Personalrum Fritidshem

F – 2 Näktergalen

Hönsgården öppet: 06.00-08.00, 14.00-17.45 Davidsson Susanne Grandin Edoff Marie Lenson Göran Mahrs Ingela

3 – 4 Svanboet 3 – 4 Uggleboet 5 – 6 Storkboet

Rahm Marie Slotting Petra Andersson Åsa Jonasson Jaana Löfgren Kerstin Levander Malin Swanberg Ulf

Sltx Speciallärare Sltm

Levander Malin Skyrman Ragnhild Sjöberg Ulf

Elevassistenter

Lind Ulla Lenson Göran Lönnqvist Eva

F – 2 Svalan

GODEGÅRDS SKOLA 591 98 Motala

22 25 30 070-530 32 89 22 25 30 22 25 30 22 25 30 22 56 29 22 25 30 22 25 32

Fax 800 16

godegardsskola@motala.se

Rektor

Oscarsson Britt-Inger britt-inger.oscarsson@motala.se

Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare Skolsköterska

Igelström Peter Köket, Godegård Levin Jan-Ove Lohm Isberg Carina

Förskolan Förskoleklass/Fritids Personalrum F 1–2 3–4

22 25 50 070-553 91 00 070-767 65 08 22 25 72 070-262 06 33 22 56 52 070-875 79 95 22 25 57 22 25 58 22 25 60

Karlsson Anette Sörberg Marie Wikner Veronica Ahola Boel 15


5–6

Persson Linda Karlsson Marita

Övriga lärare Resurslärare Sltm Sltx Spec. Mu

Johansson Gunilla Karlsson Magnus Sinanovic Senja Emanuelsson Elisabeth Henricsson Ulrika

HÄLLASKOLAN Fågelsjövägen 2, 590 31 Borensberg

Fax 401 02

hallaskolan@motala.se

Rektor

Rehnstrand Mikael mikael.rehnstrand@motala.se

Sektoradministratör / Expedition Bibliotekarie

Skolkurator Skolpsykolog Skolsköterska Specialpedagog Specialpedagog tal/språk Barn o Ungdomsstödjare Barn o Ungdomsstödjare Studievägledare Skolmåltider Vaktmästare

Eriksson Annika

Hedfeldt Göran 076-767 65 04 Må 8.00 – 16.30 Ti 8.00 – 12.00 On 8.00 – 16.30 (alt Klockrike- /Tjällmo skola) Fr 8.00 – 12.00 Ljunggren Stefan 22 58 55 Palmeberg Karin 070-930 44 39 Adolfsson Kerstin 22 58 71 Lindkvist Marianne 22 58 30 070-574 25 35 Hurtig Anneli 070-245 32 85 Lorentzon Tina 070-387 03 70 Wik Anna-Karin 070-390 09 33 Olsson Jan-Olov 22 58 58 Sassola Marita 22 58 65 Fager Eddie 22 58 60

Arbetslag 7 Arbetslag 8 Arbetslag 9 Hemkunskapslokal / träslöjd Idrottsexp Arbetsenhetsledare 7 A 8 B Sp Sv Eng 7 B So Sltx 7 C Hk Spec 7 D Ma No Spec Spec

22 58 53 070-662 01 10 22 58 54

22 58 63 22 58 61 22 58 59 22 58 66 22 58 67 År 7 Andersson Marianne År 8 Bernström Marianne År 9 Wallén Marianne Hermansson Viktor Danielsson Anette Lindblad Fredrik Modig Elisabet Andersson Marianne Karlsson Bert Johansson Susanne Ogård Göran Johansson Maria

22 58 56 22 58 56 22 58 56

16


8 A Sv, Spec, Fr Ma No 8 B Sltm So 8 C Id Eng Ty 8 D Sv Eng Ma No

Oskarsson Karin Löfvendahl Pettersson Gunilla Flyckt Conny Rothman Anne-Kristin Johansson Annlica Johansson Bo Bernström Marianne Olsson Helena

9 A Mu Bild 9 B Ma No Sv 9 C Id Ma No 9 D So Ty Eng

Ander Slootman Sonja Johansson Ronny Sundberg Iréne Lindahl Maria Eriksson Gerd Wallén Marianne Mohall Maria Lundberg Marianne

Övriga lärare Ma Sltm Hk

Stefanovic Dragan Wältare Susanne

Elevassistenter

Axelsson Lena

KARLSLUNDS SKOLA Borensvägen 135, 591 62 Motala

22 58 61 22 58 66 22 58 67

22 58 67

Fax 573 45

karlslundsskola@motala.se

Rektor

Petersson Eva-Lott evalott.petersson@motala.se

Expedition Sektoradministratör Bibliotekarie Skolmåltider Skolsköterska Vaktmästare Personalrum Fritidshem Förskoleklass F – 1 Lillgården F – 1 Lilltorpet 2 - 3 Mellangården 2 - 3 Mellantorpet 4 - 5 Storgården 4 - 5 Stortorpet

Jesäter Anki Bergman Carina Lindberg Angelica Hilmersson Åsa Ons fm Kopakkala Joha Rosa huset, Lillgården

22 59 35 070-210 51 35 22 59 59 070-673 51 55 22 25 97 070-315 08 30 070-200 66 55 22 59 34 22 59 34 22 34 36

Carlsson Maggan Edoff Mikaela Gren Stina Träff Britt-Marie Svensson Ann-Christine Sköld Pia Arvidsson Ulrika Sundqvist Jessica Brinkby Jennie Johansson Martina 17


Övriga lärare Slt Sltm Spec Fritidshem

Elevassistenter

Sinanovic Senija Sjöberg Ulf Flodin Eva Kling Åsa

22 54 69 22 54 69 22 59 34 22 59 34

Andersson Caroline Båge Jenny Jesmin Karin Martinsson Anna Hellgren Monica Larsson Susanne Westerdahl Eva

KLOCKRIKE SKOLA 590 32 Borensberg

Fax 013-39 13 07

klockrikeskola@motala.se

Rektor

Stigberg Eva

22 25 11

eva.stigberg@motala.se

Skolassistent Bibliotekarie Skolsköterska

Pettersson Anne-Marie Hedfeldt Göran Rosén Monica

Personalrum Fritidshem

Gamla skolan

F 1 Blåklockan 2 Prästkragen 3-4 Humlan 5-6 Getingen Övrig personal Sltm Sltx Spec Elevassistent/ Fritidspersonal

Håckelström Marie Kobli Maria Sjögren Carina Gosö Lena Nilsson Monica Cervin Anna Gustavson Per-Martin Elgh Linda Håckerström Marie Karlsson Kerstin Ström Pernilla Wallentin Dahlberg Anneli

MARIEBERGSSKOLAN Mariebergsgatan 1, 591 72 Motala

013-39 13 82 / 23 01 070-325 02 70 013-39 11 69 / 23 00 013-39 13 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02

013-39 11 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02 013-39 11 90 / 23 02 Fax 21 50 60

mariebergsskolan@motala.se

Rektor

Elffors Britt

Skolassistent

Nyberg Cariann

Skolsköterska Kurator

Lohm Isberg Carina Karlsson Marie-Louise

britt.elffors@motala.se

22 56 44 070-234 42 36 22 56 42 22 56 52 22 56 54 18


Resurspedagog Elevsamordnare

Gustafsson Thomas Wikström Jan-Erik

Studievägledare Bibliotekarie Cafeterian Vaktmästare Lokalvårdare

Beckman Helena Igelström Peter

Arbetslag X Arbetslag Y Arbetslag Z

070-614 06 70 070-614 01 40 070-614 01 20

7A 7B 7K 7L

X X Z Z

Eriksson Camilla Rehn Eva-Lena Svensson Christina Hermansson Ewa

8E

Y

8F 8G 8H 8K 8L 8M 8N

Y Y Y Z Z Z Z

Andersson Anders Waldner Benny Johansson Roland Sandqvist Annika Magnusson Glaad Alexander Kellander Karin Ekwall Pia Cederborg Mattias Löfstedt Helena

9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H

X X X X Y Y Y Y

Regnstrand Petra Flodin Per-Erik Landoff Kent Gustafson Anders Johansson Susanne Svensson Tommy Fungbrandt Marie Davidsson Ann-Sofie

Övriga lärare Elevassistenter Undervisningsgrupp

Hansson Jan Bengtsson Susanne

Gustavsson Per Wästlund Per-Olof Jashari Sami Nyman Ari Vilgott Ahlsvik Elisabeth Junestav Johanna Lidén Brittmari Peterson Mari Sandqvist Katarina Schön Susanne Stark Per Wissting Hans

070-530 06 60 073-772 59 00 22 57 85 070-611 53 00 22 56 56 22 56 46 22 52 81 22 56 47 070-270 39 60 22 56 50 22 56 48 22 56 43

072-730 33 40 070-361 06 60 22 56 55

19


MUSIKSKOLAN Sjögatan 7, 591 30 Motala Enhetschef

Fax 547 46 Rosén Anders anders.rosen@motala.se

Producent

Rauber Hans-Peter hans-peter@motala.se

Skolassistent

Samzelius Marianne

22 51 71 070-585 02 49 22 34 93 070-562 09 20 22 50 70

marianne.samzelius@motala.se

Vaktmästare

Thernelius Percy

Lärarrum 1 Lärarrum 2

22 54 83 070-289 43 99 22 34 90 22 34 91

NORRA SKOLAN Lasarettsgatan 17, 591 35 Motala

Fax 508 54

percy.thernelius@motala.se

norraskolan@motala.se

Rektor

Höckert Pär par.hockert@motala.se

Rektor

Henrikson Marianne marianne.henrikson@motala.se

Skolassistent Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Lundgren Inga Hansén Solveig Karlsson Monica Hjalmarsson Lars

Skolsköterska Kurator

Karlsson Maria Sköld Klaening Carina

Lokalvårdare

Nyström Ann

Arbetsrum Personalrum Hemkunskapslokal Slöjdlokal (slt)

22 34 80 076-822 34 80 22 51 61 070-652 51 61 22 51 59 22 55 35 22 55 76 22 55 71 070-680 04 18 22 55 75 22 55 75 070-384 07 40 070-270 72 90 22 55 72 22 57 25 22 55 80 22 55 78

Fritidshem

Röd F – 2 Cronhamn Annette Malmborg Elisabeth

22 59 58

Fritidshem

Gul F – 2 Andersson Gun Saranpää Mikael Strömqvist Veronica

22 57 26

Storfritids

22 55 77 Broberg Niklas Saranpää Mikael

F Gul

Carlberg Monica Lindvall Lotta

1A

Sääf Anne

22 57 26

20


2A 3A 5A 6A

Hammarberg Helen Öhlin Elisabeth Nordqvist Petra Wirebro Margareta

4

Lönnqvist Rose-Marie

1B 2B 3B 5B 6B

Andersson Inga-Lisa Lokka Ilona Falck Wivianne Hammer Meta Willhemsen Pernilla

1C

Caan Seidi

Förberedelseklass

Andersson Ann Iremark Eva

Övriga lärare Id Sltm Spec Sp Spec SVA Slt Ty Fr Modersmål Id Elevassistenter

Bååt Joakim Karlsson Bengt Kimborn Björnestedt Agneta Kristiansen Susanne Lindqvist Jane Mowitz Gunilla Pernbratt Eva Sevic Sanja Sääf Anne Söderqvist Börje Thor Margareta Thorin Kjell Beament David Lind Anne-Marie Sjöholm Monica

NYKYRKA SKOLA 591 97 Motala

22 59 58 22 57 26

Fax 22 05 17

nykyrkaskola@motala.se

Rektor

Oscarsson Britt-Inger britt-inger.oscarsson@motala.se

Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare Skolsköterska

Igelström Peter Hellqvist Elisabeth Holta Fredrik Palm Karin

Personalrum

F–2 3–6

22 25 50 070-553 91 00 070-767 65 08 22 25 56 22 25 55 070-540 06 30 22 25 51 22 25 52 21


Fritidshem

22 25 53

Förskoleklass 1 2 3 4–6 4-6

Fagerstam Anette Kada Maria Öhrman Victoria Lorin Malin Alestig Karin Eriksson Cecilia

Övriga lärare Resurspedagog Mu Spec Sltx Sltm

Eriksson Carina Henricsson Ulrika Larsson Andersson Birgit Sinanovic Senija Sjöberg Ulf

PLATENGYMNASIET Smålandsgatan 2, Box 955, 591 35 Motala

Platengymnasiet

platengymnasiet@motala.se

Verksamhetschef

Thorén Johnny johnny.thoren@motala.se

Rektor Samhällsvetenskap/ Naturvetenskap / Idrottsgymnasium/ Administation Rektor Barn och Fritid / Omvårdnad / Estetiska / Samhällsvetenskap/ Stödgruppen

Linder Per per.linder@motala .se

Billemar Christina christina.billemar@motala.se

22 34 00 Fax 21 96 24 22 56 64 070-672 94 62 22 34 11 072-742 34 11

22 34 01 070-845 34 01

Sektorshandläggare

Laurent-Appelqvist Eva

22 55 44

Ekonomi / Skolassistent Skolassistent Personal / Skolassistent

Almqvist Helen Karlsson Christina Westling Susanne

22 56 71 22 56 72 22 56 73

Mediateket Bibliotekarier

Öppet läsdagar må - fr 08.00 - 16.00 Bergman Carina Molander Marie Biblioteksassistenter Nystedt Johansson Anna-Karin Studievägledare Carlsson Lennart Samordnare vuxenutbildning Jansson Anita Skolmåltider Ringman Robert Vaktmästare Persson Tomas Lindén Mats Lokalvård Karlsson Marita

22 56 77 22 34 12 22 57 83 22 34 18 22 34 07 22 51 58 070-602 39 90 070-297 00 34 070-333 78 43 22


Dataansvarig Datatekniker Cafeteria Skolsköterska

Ottosson Britt-Marie Karlsson Annette Pettersson Eva Stenström Korsgren Rose-Marie

22 56 81 22 58 77 22 34 17 22 56 76 22 34 14 22 34 15 22 57 28

Personalrum

Platengymnasiet

22 56 90

OP karaktär Segling Ma, En Ma, Spec, Sv Musik BF karaktär Fi, Sh, Re, Hi Fek, Rättskunskap Sv, En Information, Layout Sv, Re BF karaktär OP karaktär Ma, Fy Ty, Ge Nk, Ke, Biotekn. Idrott En, Fr En Op karaktär Idrott Handboll Hi, Re, Filmkunskap Idrott En, Sv, Hi Ke, Nk, Bi Ma, Fy Musik Ma, Nk Ma Ty, La Fek, Rättskunskap, Sp BF karaktär, Re OP karaktär Sv, Hi, Sh Ma, Stöd Innebandy Teckenkommunikation Op karaktär Sv, En, Drama, Samlevnad Hi, Sh, Ge Sh, Re, Drama, Samlevnad Ps, Re Bild

Alfredsson Peter Almqvist Karin Andersson Frank Andersson Lars Andersson Lisa Angenfeldt Hansson Birgitta Ankersen Benny Babazadeh Sadegh Backman Birgitta Bengtsson Kerstin Beskow Gunilla Blohm Birgitta Bramstorp Hovnert Gudrun Catic Rajka Colldin Sandra Davidsson Rune Dillner Jan Drotth Marie Ekinge Eva Ekström Andersson Susanne Elfving Anders Engesten Per Eriksson Per Eriksson Carl-Johan Fransson Lina Frid Monika Gottfridsson Daniel Gullman Jonas Gustafsson Jan Hedenskog Gudrun Heine Lisa Herrán Rocio Herrnell Gunnel Hjalmarsson Inger Holmberg Jens Horgby Ingela Hornbrinck Elin Hovlund Pia Häggström Karin Höög Marie-Louise Igelström Per-Gunnar Ilmarsson Lena Jansson Mikael Jiglund Margareta

22 34 26 22 56 68 22 34 20 22 56 93 22 57 03 22 34 24 22 55 21 22 56 92 22 56 89 22 56 92 22 57 50 22 34 32 22 34 26 22 56 93 22 57 02 22 56 99 22 56 80 22 57 02 22 56 83 22 34 32 22 56 80 22 56 66 22 56 88 22 56 80 22 57 02 22 56 93 22 56 93 22 57 03 22 56 67 22 55 34 22 56 88 22 56 92 22 34 24 22 34 26 22 34 08 22 56 99 22 56 66 22 34 24 22 34 32 22 56 89 22 55 21 22 56 88 22 55 21 22 57 89

Kurator

Carenborn Fredrik Anttila Tuula

23


Fy, Ma Fotboll Bi, Ke, Nk Musik OP karaktär OP karaktär Sv, Re Ishockey Sp OP karaktär OP karaktär Ge, Sh Sv, Hi Ridsport Idrott, Fr Sv En, Sv Fi, Gre Fek, Marknadsf, Sh Sh, Hi, Samlevnad, En Nk Data, Ma En It, En Sv, Spec En Segling Ry, Fi, KuHi Musik Bild, Media OP karaktär Ridsport Sv BF karaktär Idrott, Triathlon Programmering Fy, Ma Sh, Ps OP-karaktär Nk, Bi, Ke Sv, Spec Sh, Re, Drama Idrott, Triathlon, Segling Ke, Nk, Bi OP karaktär

Jishammar René Johansson Bo Jonsson Linda Karlsson Michael Karpe Ann-Marie Korall Lena Kylhammar Birgitta Landén Nils-Erik Laporte Haydee Larsson Anette Larsson Sören Levinsson Odd Lexén Ann-Charlotte Lilja Siv Lilja Marie-Louise Lindaräng Ingegerd Lindén Marcus Linder Per Lindman Elisabeth Lohm Martin Lundbladh Jonas Lundin Håkan Löfving-Ighe Karin Lövgren Jeanette Malmberg Sylvia Mccabe Paul Nordqvist Don Outchaneva Öster Ludmila Post Kristina Roos Liselotte Rundström Anita Stark Ingrid Sundqvist Anette Svedmert Kerstin Thorén Michael Tillgren Victor Törnquist Per Ulfbecker Örjan Wahrén Monika Wallstedt Lennart Westerberg Gabriella Wik Anna Willén Joachim Yderfors Susanne Öberg Annelie

Elevassistenter

Avdagic Azra Edlund Peter Kindell Mats

22 56 93 22 56 66 22 55 34 22 57 03 22 34 26 22 34 32 22 56 88 22 56 66 22 57 02 22 34 32 22 34 06 22 56 83 22 55 34 22 56 80 22 56 92 22 56 88 22 56 88 22 56 92 22 55 21 22 56 99 22 56 67 22 57 50 22 57 02 070-394 16 55 22 56 89 070-246 56 50, 22 56 68 22 57 50 22 57 03 22 56 83 22 34 32 22 56 83 22 34 24 070-559 72 21, 22 56 68 22 56 93 22 55 21 22 34 32 22 56 99 070-300 70 73 22 57 50 070-334 57 43, 22 56 68 22 55 34 22 34 32 22 34 04 22 34 04 22 34 04

RESURSSKOLA

24


Rektor

Stråkander Rockler Suzanne

22 52 55

strakander.rockler@motala.se

Resursskolan Ekenäs

Klassrum

22 34 85

resurs-ekenas@motala.se

Braatz Gabriella Franzén Johnny Hansson Stefan Knutsson Pia Källqvist Andersson Lena Bellner Åsa Sjögren Carina Resursskolan Verkstán

Klassrum

22 57 49

resurs-verkstan@motala.se

Hellberg Peter Jacobsson Bo Johansson Anders Lundkvist Kicki Malmgren Anna Streng Henrik Walldenheid Janne Wallin Veronica RÅSSNÄSSKOLAN Box 5003 (Råssnäsvägen 16) , 591 05 Motala

Fax 554 57

rassnasskolan@motala.se

Rektor

Larsson Birgitta birgitta.larsson@motala.se

Rektor Skolassistent

Rask Daniel

22 57 43 070-688 76 63

daniel.rask@motala.se

22 55 88 070-254 77 50

Hellqvist Susanne

22 56 63

susanne.hellqvist@motala.se

Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Ekström Anna-Karin Odhe Helene Wirebro Stefan

Kurator Skolpsykolog Skolsköterska Specialpedagog Specialpedagog tal/språk

Sköld Klaening Carina Arkehed Ingrid Palm Karin Jansson Annelie Salomonsson Christina

Personalrum Fritidshem

Findus Laban Nisse / morgon och kvällsjour

22 59 23 22 56 62 22 56 59 070-209 53 37 22 54 97 22 54 10 22 56 61 22 56 58 070-510 02 63 22 56 60 22 52 48 22 54 12 22 52 76 076-810 38 51 25


Spår A Förskoleklass A 1A 2A 3A 5A 6A

22 56 57 Kullander Annelie Svensson Madde Anker Hansen Gunilla Lantz Renée Hammarlund Margareta Sigvardsson Anette Wirebro Malin

Bläckfisken

22 55 43 Eriksson Mattias Fridström Jonas Gustafsson May Hultqvist Ulla Karlsson Marie Lindstén Desirée Sällin Joakim Wikner Veronica

Spår B Förskoleklass B 1B 2B 4B 5B 6B Spår C 1C 2C 3C 4C 5C 6C Övriga lärare Musik 3-6 Slöjd tx Slöjd tm Speciallärare Sv 2 Sv 2 Speciallärare Elevassistenter Spår B

22 59 23 Adolfsson Yvonne Lundgren Mia Jansson Malin Kullander Yvonne Emilson Jan-Erik Nelgér Johanna Rashidzadeh Malihe 22 59 23 Sjöberg Linda Bragnell Caroline Hagberg Margareta Streng Helene Fransson Eva Liljebladh Birgitta

Hedgärd Lars Hedström Maria Holstein-Ahlgren Lena Karlsson Magnus Lindberg Mona Ljunggren Håkan Persson Birgitta Streng Birgitta Swenson Sofia Orrenius Ronell Madelaine Antonsson Lotta Can Gustafsson Maria Jashari Sami 26


Spår C

Ehnstedt Lena Larsson Mona Tsilofitis Andreas

Fritidshem

Findus Adolfsson Yvonne Brodén Åsa Kullander Annelie Lindqvist Anders Palomäki Johanna

22 52 48

Fritidshem

Laban Gistrand Susanne Lundgren Mia Mårtensson Toljusic Tanja Svensson Madde

22 54 12

Fritidshem

Nisse Hellström Hans Karlsson Håkan

22 52 76

SKOLGÅRDA SKOLA Skolgårdagatan 24, 591 60 Motala

Fax 573 80

skolgarda@motala.se

Rektor

Sandell Pernilla pernilla.sandell@motala.se

Rektor

Wernström Johan johan.wernstrom@motala.se

Skolassistent

Elebring Cecilia

22 55 98 070-652 24 42 22 55 96 070-290 02 70 22 55 94

cecilia.elebring@motala.se

Skolassistent

Härold Ulf

22 55 94

ulf.harold@motala.se

Studievägledare

Rosén Christina

Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Harju Arvid Axelsson Margareta Niklasson Jan Puskar Muris

Elevsamordnare

Olsson Angela

Resurspedagog

Timm Weine

Skolsköterska Kurator Kurator Skolpsykolog

Muhr Camilla Möller Bodil Tidlund Malin Henningsson Lars-Erik

Sk 22 56 00 Sö 22 56 26 076-767 65 06 22 56 07 22 56 01 070-604 56 01 070-351 35 66 21 72 23 070-200 53 99 22 33 46 070-510 02 78 22 56 03 070-520 40 01 070-391 41 81 22 55 42 27


Specialpedagog Specialpedagog tal/språk

Karlfeldt Ekberg Jenny Vakant

Personalrum

år F – 5

Personalrum Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C Arbetslag D Praktisk estet Idrotten No

år 6 – 9 076-106 36 11 076-106 36 12 076-106 36 13 076-106 36 14

Fritidshem Ankaret Diana Juno Paviljongen Willhem Tham F–1A F–1B F–1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 6C 6D 7A 7B

072-241 32 50 072-241 33 50 072-241 34 50 073-822 34 23

070-318 36 93 22 56 11 22 56 12 22 56 06 Fax 21 99 02 22 56 05 22 33 50 22 33 51 22 33 52 22 33 53 22 56 08 22 56 09 22 33 54 22 56 10 22 59 14 22 57 14 22 56 04 22 52 84

Hammarlund Annika Gustavsson Barbro Lindeborg Catarina Wirebro Magdalena Olsson Ann-Christin Noppa Heidi Karlsson Yvonne Jansson Per Henriksson Eva Ekman Maria Berglund Christine Leinar Håkan

22 56 04

Turesson Christina Rydh Annette Larsson Cecilia Disland Sanna

22 56 04 22 56 04 22 56 04 22 56 04

22 56 10 22 56 14 22 59 14 22 59 14 22 59 14 22 59 14 22 56 04 22 56 04

Gustavsson Ewa Johansson Peter Nederström Anders Ottosson Annelie Svensson Fredrik Linnér Annelie Carlson Birgitta Lindell Grundström Lillianne Ohlson Chatrin Goldkuhl Lars Andersson Wallin Anna Egefjärd Ellinor 28


7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D

Fors Patrik Heckor Emma Estgren Carina Landqvist Lena Alfheim Daniel Örnvall Tony Berglund Hans Wahlström Charlotte Lindahl Anna Lundblad Gunnel Chorell Brita Persson Bo Henriksson Leif Lundstedt Bengtsson Michael Müller Andreas Johansson Bo Lundwall Kim Svensson Joakim Antonsson Katharina ”Ina”

Övriga lärare Spec Spec Bild Spec Spec

Christensson Karin Estgren Carina Johansson Ronny Kemmer Eva-Britt Lindell Grundström Lilliane

Spec Lärare 4-9 Adjunkt

Müller Andreas Riojas Dias Sandra Åkerström Lars

Elevassistenter

Dannered Jan Gitsin Lena Myrberg Anne Bosson Anna Bunn Eva-Marie Fahlén Angelica Mühlanger Veronica Palm Peggy Stadig Sanna Svartling Annelie Wågbrant Eva-Lena

Fritidspedagoger

SMEDSBY SKOLA Illersjövägen 591 52 Motala

22 59 14 22 33 53 22 33 52 22 52 84 22 33 53 070-310 86 22 22 33 51 22 33 50 22 55 94 22 33 51 22 52 84 22 59 14

Fax 21 71 20

smedsbyskola@motala.se

Rektor

Rask Daniel daniel.rask@motala.se

Skolassistent

Hellqvist Susanne

22 55 88 070-254 77 50 22 56 63, 22 57 66

susanne.hellqvist@motala.se

29


Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Hansen Solveig

Skolsköterska

Örneståhl Cristina

Personalrum Förskoleklass

Dahlgren Gunnar

Illern

Fritidshem

Jacobsson Christine Pasic Kemal Adell Lena

F 1-2 3-4 5-6

Nilsson Sara Strid Sofia Liljeberg Malin Johansson Carl-Magnus

Övriga lärare Spec. Sltm Slt

Karlsson Ingrid Sjöberg Ulf Pernbratt Eva

Elevassistent

Nilsson Kampitsch Margaretha

SÄRSKOLAN Skolexpedition Södra skolan Strandvägen 18, 591 36 Motala

22 55 90 22 55 91 072-744 55 91 22 55 89 22 55 89 22 55 32 073-808 49 58

Fax 21 24 71

sarskolan@motala.se

Rektor Gymnasiesärskolan BOR/FOT, Särvux Rektor Gymnasiesärskolan SIV/SIVA, Träning, Träning Au

Gustavsson Lars-Erik lars-erik.gustavsson@motala.se

Nygren Britt britt.nygren@motala.se

Rektor Grundsärskolan

christina.tallberg@motala.se

Tällberg Christina

Skolassistent Skolsköterska

Bengtsson Lotta Sandström Eva

22 50 28 070-597 50 28 22 59 83 070-209 52 45

22 59 46 070-397 35 03 22 59 47 22 56 29 30


Vaktmästare Studievägledare

Eldh Anders Persson Jan

Data

Sjöholm Leif

LSS fritidsverksamhet Grundsärskolan Klassrum 2–3C 3–6D Klassrum 7–9:1 7–9:2 7–9:3 7–9:4 Övriga lärare Spec. Mu

22 57 48 Jakobsson Heléne Frank Anders Johansson Marita 22 59 67 Borén Thomas Pettersson Anna Nilsson Pernilla Rörby Gunilla Aberger Ingegerd Adamovic Inga-Carin Isacsson Hans Nilsson Sanna

Sltm Spec. Spec, Idrott Hk Sltx

Nykvist Lars Gunnar Persson Jan Rohlén Håkan Wernheden Boberg Ingela Åsberg Inger

Pedagogassistent

Green Jan

Elevassistenter

Andersson Maria Bergström Annika Hellsten Katrin Källbom Maria Nilsson Ehnstedt Jessica Pettersson Malin Örling Gerecht Monica

Gymnasiesärskola BOR / FOT Lärare

Pedagogassistent Lärare

22 56 24 22 59 45 073-624 45 96 22 59 45 070-380 06 05 22 59 45 Fax 23 47 25

22 57 48 070-862 18 71 22 59 57 070-256 62 43 070-368 15 60 22 59 45 22 59 45 22 56 34 070-580 57 21 22 59 45 070-632 21 79

22 59 67 22 57 48 22 57 48 22 59 67, 22 59 45 22 59 67 22 59 67 22 59 67, 22 59 45 22 34 20

Conradsson Britt Marie Karlsson Marie Kullander Anne Marie Lennartsson Gunnel Stark Ulrika Lundkvist Marie Andersson Frank Corander Annelie Fors Peter

22 34 19 22 34 19

31


Socialpedagog Elevassistenter

Lärare

Lööf Cecilia Elofsson Henrik Andersson Eva Elfström Helena Hoflund Christofer Levin Mårten Månsson Linda Fredäng Per Sundberg Erik

Elevassistent SIV Lärare

Elevassistenter

SIVA Lärare

Socialpedagog Pedagogassistent Elevassistent

Svensson Gertrud Andersson Jimmy

070-549 51 11

22 34 25 070-343 97 94 22 34 25 073-036 55 81 22 34 25 22 34 25 076-819 60 05 22 34 70

Berglund Birgitta Cederborg Linda Danielsson Mia Hjelm Ann-Marie Lundborg Lill Andersson Vivecka Atterflod Linda Hovlund Pia Persson Linda Rosén Therese Stein Louise 22 34 71 Hanning Annethe Johannesson Ewa Kåtorp Solveig Leijonmarck Helena Thorsson Gunilla Sundqvist Sofi Flodin Fredrik Ingesson Dorith Larsson Magnus Andersson Mona Thörnqvist Ingrid

22 34 10

Särvux VIA Ekenäs Torpavägen 5, 591 46 Motala Lärare

Flink Holmqvist Kristina

Träningsskolan Personalrum Hemkunskapen Lärare

22 58 90 Fax 22 59 43 22 59 42 22 33 91

Andersson Helena Carlsson Ann-Marie Hjelm Ann-Marie 32


Spec. Elevassistenter

Hyllerud Lidbrandt Sara Petré Egnell Eva Sandberg Annika Thapper Berith Carlsson Marianne Axelsson Annelie Eidborn Elisabeth Eriksson Liselott Hallberg Anette Qvarfordth Eva Ydnäs Malin Yxne Johan

Träningsskolan AU Klassrum Arbetsrum Mobiltelefon Lärareassistent Spec Förskollärare

Pedagogassistent Elevassistenter

22 59 38

Fax 21 37 69 22 54 03 22 59 93 073-070 71 07 Fransson Kerstin von Bergman Marie Fahlgren Anette Strand Lena Sölvestam Ulla Yngve Pia Lindgren Linn Gustavsson Marie Korhonen Catja Ljunglöw Sara Nyström Camilla Teräs Raili Widelius Emma

SÖDRA SKOLAN Strandvägen 18, 591 36 Motala

Exp Fax 21 24 71 F-6 Fax 539 47

sodra@motala.se

Rektor

Wessman Birgitta birgitta.wessman@motala.se

Rektor

Söderström Hans hans.soderstrom@motalal.se

Skolassistent

Larsson Agneta

22 56 22 070-279 63 20 22 56 21 070-380 07 18 22 56 25

agneta.larsson@motala.se

Vaktmästare

Eldh Anders

Bibliotekarie Cafeterian

Nilsson, Sven-Erik Fries Jakob Grenverket

Elevsamordnare

Tsilofitis Konstantin

22 56 24 070-600 38 39 22 56 24 22 57 42 22 52 88 22 54 32 33


Elevsamordnare Skolmåltider Kurator Skolpsykolog Skolsköterska

Timm Weine Strand Anna Fröjdh Linda Jansson Yvonne Sandström Ewa

Specialpedagog Specialpedagog tal/språk Studie och yrkesvägledare

Werkander Christina Wisell Louise Rosén Christina

Telefonhytt F – 6 Personalrum 7 – 9 Hemkunskapslokal Idrott, lärarrum Idrott, lärarrum Kemisal Fritidshem / F – 3 A

22 56 32 22 56 33 22 56 34 22 57 51 22 56 35 22 59 60 22 57 54 076-809 19 47 22 54 34 076-809 19 37

Fritidshem / F – 3 B Förskoleklass A

Stegeryd Camilla Swärm Madelaine

1A 2A 3A

Segerberg Ragnhild Josefsson Ulla Persson Carin

Förskoleklass B

Andersson Jenny Stegeryd Camilla

1B 2B 3B

Karlsson Margareta Christiansen Helena Sundström Lenita

Fritidshem

Andersson Benny Fransson Anders Kanth Terése Lindholm Louise Svensson Johanna Särnehed Tommy Wästlund Irene

Elevassistenter

Bergman Linda Jacobsson Christine Karlsson Camilla Samuelsson Karin

4A

Tersander Kåredal Agneta Fornstedt Marianne Clarmyr Barbro Pihl Hilda

4B 5A

073-346 64 84 070-468 91 25 22 56 36 22 56 28 22 56 23 22 56 29 070-560 01 90 070-247 66 03 070-510 02 78 22 56 26

22 56 25 22 56 25 22 56 25 22 56 25 34


5B 6A 6B

Sandqvist Johan Sjögren Eva Mellberg Helena

22 56 25 22 56 25 22 56 25

Arbetslag 1

Andersson Erika Björk Gabriella Grandin Åsa Gyberg Ragnar Karpe Ulf Salwén Ebba Svensson Linda Östlund Agneta

22 59 64 22 56 34 22 56 25 22 56 25 22 56 20 22 59 64 22 57 51 22 57 51

Arbetslag 2

Andersson Ove Lundgren Larry Lundgren Olle Wendt Susanne Persson Kristina Hallberg Ulf Prütz Camilla

22 56 35 22 56 25 22 59 64 22 59 64 22 56 25 22 56 20

Andersson Linda Carlsson Kenneth Haraldsson Oscar Petersson Marica Räng Eva Svensk Thomas Björkman Margareta Wärn Annica

22 56 25 22 59 64 22 56 25 22 59 64 22 56 25 22 56 25 22 56 25 22 56 25

Al-alaf Mohammad Schön Åsa Graff Karolina Wahlberg Susanne

22 56 25 22 54 34, 22 57 54 22 56 25 22 54 34, 22 57 54

Arbetslag 3

Övrig personal Modersmålslärare Spec Sltx

TJÄLLMO SKOLA 590 34 Tjällmo

Fax 602 60

tjallmoskola@motala.se

Rektor

Berry Kristina kristina.berry@motala.se

Skolassistent Personalrum Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare Skolsköterska Fritidshem

Brandt Susanne Hedfeldt Göran Eriksson Lisbeth Wallman Putte Adolfsson Kerstin Adolfsson Eva Gerdin Anette

22 25 40, 22 58 70 070-656 01 04 22 25 40, 22 58 62 073-084 58 62 22 25 41 22 25 44 22 25 43 22 58 71 22 25 45 35


Törngren Helen F 1–2 3–6 3–4 5–6 4–6

Adolfsson Eva Hillerström Elisabeht Hesslid Anna-Karin Allberg Carina Edén Annelie Karlsson Margareta

Övriga lärare Spec Sltr Sltx Elevassistent

Andersson Marita Gustavsson Per Martin Elgh Linda Jansson Ingela

VIA EKENÄS Administration Torpavägen 5, 591 46 Motala

Fax Ekenäs Lärcenter Reception Café Ekenäs

21 19 81 22 55 45 22 52 94

Pergelius Linda linda.pergelius@motala.se Mandir Branka Hansson-Palo Carina Nyman Ingela Tergeland Ann-Christin Törnvall Anna Johansson Ann-Catrin

22 54 49

vuxenutbildning@motala.se

Enhetschef Ekonom Receptionist/assistent Assistent Assistent Assistent Löneassistent

Samordnare Arbetsmarknad Andersson Nils-Erik Samordnare Vägledning

Gustafsson Mariette

Samordnare Integration Samordnare UngBo

Hjalmarsson Christina Nordén Annica

Arbetsledare Team Resurs Lokalvård Naturprojektet Skogen Transport/ service/ vaktmästeri Cafe Ekenäs Bygg / klotter Skogen Café Ekenäs Naturprojektet Bygg Bild och form

Egberth Jörgen Filipovic Edina Hallen Elaine Jacobsson Erik Karlsson Leif A

22 52 96 22 55 45 22 25 90 22 52 53 22 58 07 22 54 46 22 57 39 070-518 21 45 22 57 16 070-633 50 27 22 54 51 22 58 08 070-899 11 80 073-070 77 46 070-519 02 10 070-330 82 21 070-339 65 17 070-209 53 10

leif.karlsson@motala.se

Karlsson Lisa Kastbom Per Kjellin Rolf Lindell Johan Lundblad Jonas Lönnqvist Stefan Modahl Katarina

22 52 94 070-603 69 49 070-376 30 17 22 57 29 070-239 22 55 070-330 82 21 22 57 11 22 52 99 36


Bygg Bygg / klotter

Wahlgren Ingemar Åkesson Mikael

Arbetsmarknadshandläggare Arbetsmarknad Malmström Prütz Siréne sirene.malmström@motala.se Zeitelberg Helene Wennerbo Christine Integration Kennberg Inga-Lill von Baron Hornok Imre

070-372 06 10 070-460 01 30 22 24 72 22 58 15 22 34 79 22 58 16 22 52 19

imre.hornok@motala.se

Praktikhandläggare Ung Resurs

Dataskolan Datahandledare

Mulahusic Sead Gunic Amila Badran Mona Hellstrand My Kalmelid Lena Liljedahl Anne-Lie Södling Marie Flodmark Pöls Susanne

22 57 97 22 58 05 070-318 03 80 22 59 99 22 59 82 22 58 20 22 58 10 22 53 46

susanne.flodmark.pols@motala.se

Datahandledare Datahandledare

Radpour Mahshid Wenman Susanne

Handledare Yrkessvenska / Enoks Nina Eriksson Anna-Karin Samhällsinformation Lövgren Roger

Modersmålslärare Arabiska

22 53 46 22 53 96 070-352 42 19 072-209 80 01 22 57 40

Al-Alaf Mohammad mohammad.alalaf@motala.se

Arabiska

Hamad Husiar husiar.rafiq.hamad@motala.se

Arabiska Arabiska

Markus Omid Muhammed Hosain Ahlam ahlam.mohammed.hosain@motala.se

Arabiska

Nema Hamza Salema salema.nama.hamza@motala.se

Bosniska Kirundi Persiska/dari

Sinanovic Senija Gabopwska Therése Jamshedi Abdul Ahad bdul-ahad.a.jamshedi@motala.se

Ryska Svenska Svenska Syrianska

Vujnic Mariana Kramer Kerstin Thor Margareta Caan Ephraim

Studievägledare Vägledningscentrum

Beganovic Ibrahim

Vägledningscentrum

Palmgren Lisa

070-260 01 90 22 25 91 37


Vägledningscentrum

Pihlström Carl

Vägledningscentrum

Turesson Anneli

Carlsunds utbildningscentrum Hälla Platengymnasiet Platengymnasiet Skolgårda / Södra

Källström Roger

Marieberg / Zederslund

Beckman Helena

Olsson Jan-Olov Carlsson Lennart Nilsson Mattias Rosén Christina

070-607 42 56 22 50 27 070-306 02 40 22 58 14 070-351 05 20 22 56 75 070-564 02 27 22 58 12 22 34 18 22 34 03 22 56 26 22 56 00 22 56 56 22 55 61

VUXENUTBILDNING I MOTALA Carlsund Utbildningscentrum Medevivägen 57, Box 956, 591 29 Motala Rektor

Bodelius Annika

22 59 94

annika.bodelius@motala.se

Vuxenutbildningsstrateg Skolassistent

Johansson Nicklas Holmström Kerstin

22 59 61 22 50 25

Gymnasial vuxenutbildning Carlsund Utbildningscentrum Medevivägen 57, Box 956, 591 29 Motala

Fax 529 83

Eng Data Ps, Re, Sh Ma Utbildningsstödjare Sv, Sas Fek Fy, Ma Sv, En Nk Hi Ke Bi Ma

22 55 81 22 59 91 22 55 81 22 55 81 072-732 59 20 22 55 81 22 58 92 22 59 89 22 55 81 22 59 89 22 58 89 22 59 88 22 56 94

Bremer Marianne Bengtsson Kerstin Gomér Magnus Göransson Bo Jansson Therese Karlfeldt William Larsson Sören Lidehorn, Nils-Erik Majava Anita Nilsson Marianne Thyrstedt Per Van Maldegem Gertrud Wall Anna Willemsen Thomas

Högskola Carlsund Utbildningscentrum Medevivägen 57, Box 956, 591 29 Motala Utbildningsledare Tekniker - adm Utbildningsstödjare

Holmqvist Torbjörn Hagsten Maritha Jansson Therese

22 50 42 22 56 84 072-732 59 20

Omvårdnad VUX Platengymnasiet Smålandsgatan 2, Box 955, 591 35 Motala 38


Utbildningsledare

Jansson Anita Ekström Susanne Korall Lena Larsson Anette Rudström Anita Wahrén Monica Öberg Anneli

22 34 07 22 34 23 22 34 06 22 34 06 22 34 32 22 34 06 22 34 23

Sfi / Gruv VIA Ekenäs, Torpavägen 5, 591 86 Motala

Fax

21 19 81

Sfi/gruv Sfi Gruv Sfi / gruv Sfi / gruv Sfi Sfi Sfi / Familjehus Sfi Sfi /gruv Sfi Sfi/gruv Utbildningsstödjare Sfi/gruv Lärarassistent sfi/ gruv Sfi Sfi

Ahlm Eva Algstrand Therese Berglund Kerstin Bäckman Sofie Gustafsson Kristina Hagdahl Katarina Hagårdh Weiss Catharina Lervik Suzanna Lidholm Ingela Lindström Ann-Marie Ohlsson Marie Palm Ann-Sofie Pasic Edin Samuelsson Annakari Spels Rebecka Staf Eva-Britt

22 58 13 22 58 13 22 59 97 22 58 09 22 59 81, 22 58 87 22 54 54 22 58 13 070-358 33 56 22 54 64 22 59 97 22 54 63 22 59 86 22 34 13 22 54 63 22 59 81 22 54 54

Sfi / Familjehus Gruv Lärarassistent Sfi

Svensk Caroline Wikström Ann-Kristin Laurell Anne-Charlotte

070-358 33 56 22 54 54 22 34 13 072-232 59 30

Yrkeshögskola MC-mek VIA Ekenäs, Torpavägen 5, 591 86 Motala Ohlson Björn VÄTTERNSKOLAN Ulaxgatan 57, 591 34 Motala

22 58 85 Fax 21 69 90

vattenskolan@motala.se

Rektor

Engström Catarina

Rektor

Engarås Jan

catarina.engstrom@motala.se jan.engaras@motala.se

Skolassistent

Höckert Barbro

Konstnärlig ledare Vaktmästare Bibliotekarie Skolmåltidspersonal

Ulvan Linda Svensson Janne Wissting Marie Bengtsson Margareta

22 33 61 070-663 23 13 22 33 62 070-610 55 84 22 33 60 22 33 64 22 33 70 22 55 93 39


Kurator Psykolog Specialpedagog tal/språk Specialpedagog Skolsköterska

Bengtsson Åsalotte Kjellberg Marie Petersson Maria Soldan Kjell Jansson Annelie Mohall Peter Örneståhl Cristina

Lärararbetsrum F – 3 Lärararbetsrum 4 – 6

Spår Blå / Röd Esteterna

Spår Blå Förskoleklass 1 2 3 4 5 6 Spår Röd Förskoleklass 1 2 3 4 5 Övriga lärare Dans Spec Mu Bild Slt Sltm Id Spår Röd Spår Blå Gitarren

22 33 69 070-536 36 51 070-262 02 20 22 55 50 22 33 69 22 33 63 22 33 64

Adwall Gunilla Pilhemmer Anna Bäckman Derelöv Maria Johansson Lena Hahne Elisabeth ”Bettan” Björne Karin Gillman Elisabeth Stråhlin Ann-Charlotte ”Lotta” Sjövåg Elisabeth Ulfbecker Maria Oswaldson Ann Lindblom Eva-Lena Thor Catharina Birlev Anetthe Sjövåg Elisabeth Hellberg Linda Folkö Linda Gustafson Birgitta Salmonsson Karolina Joelsson Erika Blom Sissel Karlsson Bengt Lönnqvist Lars 22 33 65 22 33 66 22 33 67 070-662 01 41

Fritidspersonal F – 3

Adwall Gunilla Eklund Jimmy Fahlén Helena Heinebäck Lena-Maria Jacobsson Henric Larsdotter Catrin Persson Susanne Rangsjö Stefan Ulfbecker Maria

Fritidspersonal 4 – 6

Ekelin Catrine Görhed Kenth Höög Monica 40


ZEDERSLUNDSKOLAN Prinsgatan 3-7, 591 26 Motala

Fax 513 95

zederslundsskolan@motala.se

Rektor

Svensson Eva eva.svensson@motala.se

Skolassistent

Hultman Eva

Studievägledare Resurspedagog Elevsamordnare Bibliotekarie Skolmåltider Vaktmästare

Beckman Helena Strand Mathias Berglund Agneta Hansén Solveig Karlsson Monika Jaglén Roger

Kurator

Petersson Maria

Skolpsykolog Skolsköterska Specialpedagog

Soldan Kjell Örneståhl Cristina Mohall Peter

Specialpedagog tal/språk Hemkunskapslokal

Jansson Annelie Gålhammar Birgitta Gladh Katarina Wärn Jan Allansson Tomas

Sltm / Tekniklokal Idrottsexp Personalrum Café 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D 9E

22 55 55 070-654 61 83 22 55 56 22 55 61 070-374 05 40 070-395 05 50 22 55 76 22 55 62 070-622 55 72 22 55 59 070-360 07 60 22 51 90 22 55 68 22 55 50 070-247 66 01 070-262 02 20 22 55 80 22 55 63 22 55 64 22 55 66 22 51 57 22 55 67

Söderqvist Börje Thörngren Lena Kristiansen Susanne Kvick Britt-Mari Gustafsson Annelie Karlsén Odd Axelsson Eva Lena Lorentzon Inger Axén Schelin Johanna Grym Anna-Karin Ström Thomas Andersson-Liljebladh Hillevi Björling Åsa Sundén Åkerström Eva Dahlin Annika Larsson Christel Bratt Olle Eklund Lena Wärn Jan Johansson Heléne Sevic Sanja 41


Övriga lärare

Allansson Tomas Gladh Katarina Gålhammar Birgitta Hamad R Hushiar Kramer Ida Noppa Harry

Elevassistenter

Carlsson Bertil

42


ÖSTERSTAD SKOLA Kastbergavägen 1, 591 95 Motala

Fax 712 51

osterstadskola@motala.se

Rektor

Wallqvist Wiveca wiveca.wallqvist@motala.se

Skolassistent

Möckelström Rose-Marie

22 58 45 070-250 05 10 22 58 46

rose-marie.mockelstrom@motala.se

Bibliotekarie Skolmåltid Vaktmästare Skolsköterska

Hagelin Johanna Persson Särkimukka Marie Novakovic Miroslav Rosén Monica

Personalrum Fritidshem

Björken

22 25 25 22 25 23

Rahm Hallberg Linda Svensson Annica Karlsson Carin Lundin Lena Gransö Anders Augustsson Ann-Sofie

22 25 25 22 25 23 22 25 23 22 25 25 22 25 25 22 25 23

Mellgård Kicki Gager Åsa-Lill

22 25 25 22 25 23

F – 2 Asken F – 2 Eken 3 – 4 Lönnen Övriga lärare Spec, Bibliotekspedagog

22 25 25 22 25 24 22 25 25

43


FÖRSKOLOR AGNESHÖG Öppettider 06.00-18.30 Agneshögs gård, 591 71 Motala

Fax 532 65

agneshog@.motala.se

Rektor

Ekholm Carina

Administativ assistent Avdelning

Nyberg Cariann Stubben, Trollflöjten Sagan, Kullerbyttan, Kök Slingan, Villa Villekulla

BERGSÄTTER Öppettider 06.00-18.00 Bergsättersv. 20, 591 61 Motala

22 54 20 076-823 84 92 22 54 20, 22 56 42 22 54 08 22 54 09 22 54 06 22 54 07 Fax 21 35 61

bergsatter@motala.se

Rektor Expedition Avdelning

Berger Svensson Carina Kersten Kristina Grön Röd Blå, Gul Kök

BJÖRKELUND Öppettider 06.30-17.00 Björkelundsv.4, 591 60 Motala

22 57 61 22 54 28 22 54 29 22 54 30 22 54 31 070-563 39 55 22 54 28 Fax 586 77

bjorkelund@.motala.se

Rektor Avdelning

Berger Svensson Carina Slussen Dockan

BRÅSTORP Öppettider 06.00-18.00 Gnejsvägen 12, 591 53 Motala

22 57 61 22 54 96 22 54 98 070-579 45 08 Fax 21 68 92

brastorp.fsk@motala.se

Rektor Avdelning

Lindén Ann-Sofie Bamse Kök Lille Skutt

DANSÄTER Öppettider 06.00 – 18.00 Falkgatan 3, 590 31 Borensberg

22 57 67 22 50 63 22 50 63 22 59 63 Fax 415 73

dansater.fsk@.motala.se

Rektor

Wallqvist Wiveca wiveca.wallqvist@motala.se

Avdelning

Fasanen Kråkan

22 58 45 070-250 05 10 22 58 42 22 58 49

44


EKEN Öppettider 06.00-18.00 Skolgatan 9, 590 31 Borensberg

Fax 419 03

fsk.eken@motala.se

Rektor

Mauritzen Gustafsson Anna-Lena mauritzen-gustafsson@motala.se

Exp Avdelning

Kojan Kotten Kök

22 58 32 070-330 12 73 22 58 23 22 58 21 22 58 22 22 58 24

EKPARKEN Öppettider 06.00-18.00 Kråkrisvägen 1, 591 54 Motala ekparken@.motala.se

Rektor Avdelning

Engarås Jan Storken Bofinken Staren

FÅGELSTA Öppettider 06.00-17.45 Västra Stenbyv. 5, 591 93 Motala Rektor Hjalmarson Jangunnar Avdelning

Blåmesen Staren

FORNÅSA Öppettider 06.00-18.00 Hycklingev. 3, 590 33 Borensberg

22 33 62 22 57 13 22 57 13 22 57 13 Fax 23 03 20 22 25 31 070-552 44 15 22 25 33 22 25 34 Fax 704 41

fornasa.fsk@.motala.se

Rektor Avdelning

Stigberg Eva Lillgården Gullmossen, Lyckan Nybygget Kök

GAMLA FOLKPARKEN Öppettider 06.30-17.30 Duvedalsg. 17, 591 61 Motala

22 25 11 22 25 19 22 25 18 22 25 17 22 25 20 Fax 509 82

gamlafolkparken@motala.se

Rektor Avdelning

Berger Svensson Carina Paviljongen Karusellen

GODEGÅRD 591 98 Motala

Öppettider 06.00-17.00

22 57 61 22 51 66 21 37 49 Fax 22 05 17

godegard.fsk@motala.se

Rektor

Oscarsson Britt-Inger

Avdelning

GUSTAVSVIK

22 25 50 070-55 39 100 22 25 57

Öppettider 06.00-18.00 45


Mariebergsg. 2, 591 72 Motala gustavsik@motala.se

Rektor

Ekholm Carina

Administativ assistent Avdelning

Nyberg Cariann Smultron Lingon - kök Blåbär - Nypon

22 54 20 076-823 84 92 22 54 20 22 54 13 22 54 14 22 54 15

GÖTGATAN Öppettider 06.30-17.30 Götgatan 28, 591 37 Motala gotgatan@motala.se

Rektor Avdelning

Ljungblad Lena

KARLSLUND Öppettider 06.30-17.00 (jour) Borenshultsg. 64, 591 62 Motala

22 57 12 22 52 91 Fax 573 45

karlslund.fsk@motala.se

Rektor

Petersson Eva-Lott evalott.petersson@motala.se

Avdelning

Lunden Skogen Ängen

KLOCKRIKE ”Luffaren” Öppettider 06.00-18.00 Klockrike skola, 590 32 Borensberg

22 59 35 070-210 51 35 22 59 36 22 34 37 22 59 36 Fax 013-39 13 07

klockrike.fsk@motala.se

Rektor

Stigberg Eva Avdelning

KÄRRBACKEN Öppettider 06.00-18.00 Häggatan 4, 591 36 Motala

22 25 11 013-39 13 20 / 22 23 03 Fax 542 79

karrbacken@motala.se

Rektor Expedition Avdelning

Ljungblad Lena Malmqvist Ingrid Kullen Tornet

22 57 12 22 57 36 22 52 98 22 57 27

LUSTIGKULLE Öppettider 06.30-18.30 Lustigkullev. 23, 591 46 Motala lustigkulle@motala.se

Rektor Avdelning

Ljungblad Lena Granen Björken Tallen - Eken Kök

MYRAN

Öppettider 06.00-18.00

22 57 12 22 54 39 22 54 41 22 54 40 22 54 47

46


Lustigkullev. 46, 591 46 Motala myran@motala.se

Rektor

Gustafsson Kajsa kajsa.gustafsson@motala.se

Avdelning

Snigeln Ugglan Biet Igelkotten / Kök

NALLE PUH NYKYRKA Öppettider 06.00-17.30 591 97 Motala

22 56 37 070-640 67 47 22 54 35 22 54 36 22 54 37 22 54 38 Fax 22 05 17

nallepuh@motala.se

Rektor

Oscarsson Britt-Inger

Avdelning

22 25 50 070-553 91 00 22 25 54

NÄKTERGALEN Öppettider 06.00 – 18.00 Näktergalsvägen 16, 590 31 Borensberg

Fax 415 73

naktergalen@motala.se

Rektor

Mauritzen Gustafsson Anna-Lena mauritzen-gustafsson@motala.se

Avdelning

Blåbär Lingon Kök

22 58 32 070-330 12 73 22 24 02 22 24 03 22 24 00

RÖDBÄCKEN Öppettider 06.30-17:30 Nunnestigen 2, 591 52 Motala rodbacken@motala.se

Rektor

Engarås Jan

Avdelning

22 33 62 070-610 55 84 22 52 35

RÖDLUVAN Öppettider 06.00-18:00 Hjortstigen 5, 590 31 Borensberg

Fax 404 52

rodluvan@motala.se

Rektor

Mauritzen Gustafsson Anna-Lena mauritzen-gustafsson@motala.se

Avdelning

Björnen Ekorren Grodan Vargen Kök

22 58 32 070-330 12 73 22 58 36 22 58 35 22 58 37 22 58 52 22 58 33

SAGOMOSSEN Öppettider 06.30-18.30 Prinsgatan 32, 591 32 Motala 47


sagomossen@motala.se

Rektor Rektor Avdelning

Henrikson Marianne Höckert Pär Gunghästen Speldosan Trasdockan

22 51 61 22 34 80 22 51 72 22 51 62 22 51 64

Avdelning

Kök Glaskulan, Sandslottet Trollskogen, Trädkojan

22 55 82 22 55 83 22 55 84

SKOGSGLÄNTAN Öppettider 06.30-18.30 Granitvägen 61, 591 50 Motala

070-579 45 09

skogsglantan@motala.se

Rektor Avdelning

Lindén Ann-Sofie Blåsippan Vitsippan

22 57 67 22 57 19 22 50 64

SLOTTSGRÄND Öppettider 06.30-17.30 Slottsgränd 7, 591 37 Motala slottsgrand@motala.se

Rektor Avdelning

Ljungblad Lena

22 57 12 22 57 53

SMEDSBY Smedsby skola, Illersjövägen, 591 52 Motala smedsby.fsk@motala.se

Rektor Exp Avdelning

Rask Daniel Hellqvist Susanne Solrosen

SOLSÄTTER Öppettider 06.00-18.00 Svalgången 49, 591 50 Motala

22 55 88 22 56 63, 22 57 66 22 55 87 Fax 21 16 63

solsatter@motala.se

Rektor

Engarås Jan

Avdelning

Pluto, Solen Stjärnan, Månen

22 33 62 070-610 55 84 22 54 27 22 54 26

STRÖMMEN Öppettider 06.30 – 18.00 Strandvägen 18, 591 36 Motala strommen@motala.se

Rektor Avdelning

Hjalmarsson Jangunnar

22 25 31 070-552 44 15 22 34 34

48


SYRÉNGATAN Öppettider 06.00-18.00 Syréngatan 9, 591 62 Motala

Fax 573 75

syrengatan@motala.se

Rektor

Petersson Eva-Lott evalott.petersson@motala.se

Avdelning

Bojen Ankaret - kök

TJÄLLMO SKOGSLYCKAN Öppettider 06.00-18.00 Yxhultsvägen 9, 590 34 Tjällmo

22 59 35 070-210 51 35 22 57 80 22 57 60 Fax 605 97

skogslyckan@motala.se

Rektor Avdelning

Berry Kristina Stor / Liten

22 58 70 22 25 47

TROLLSLÄNDAN Öppettider 06.00-18.00 Rådmansg. 17, 591 31 Motala trollslandan@motala.se

Rektor Rektor Avdelning

Höckert Pär Henrikson Marianne Katthult, Saltkråkan Bullerbyn, Villekulla

VARV 591 94 Motala Rektor

Öppettider 06.00-17.30 Hjalmarson Jangunnar

Avdelning

22 34 80 22 51 61 22 54 23 22 54 22 Fax 23 20 70 22 25 31 070-552 44 15 22 25 37

VÄTTERN Öppettider 06.30-18.30 Ulaxgatan 57, 591 54 Motala vattern.fsk@.motala.se

Rektor Avdelning

Engarås Jan Båten Fyren Bryggan

ÖSTERSTAD Öppettider 06.00-18.00 Kastbergav. 1, 591 95 Motala

22 33 62 22 33 68 22 33 68 22 33 68 Fax 710 50

osterstad.fsk@.motala.se

Rektor

Wallqvist Wiveca wivecka.wallqvist@motala.se

Avdelning

Svalan 3-5 år Lärkan 1-3 år Kök

22 58 45 070-250 05 10 22 25 26 22 25 27 22 25 24

49


DAGBARNVÅRDARE Grupplokalen Kamrersbostaden Föreningsgatan 3, 591 46 Motala

22 52 13

kamrersbostaden@motala.se

Sektor Brinken Rektor

Ljungblad Lena

22 57 12 070-225 57 12

Sektor Varamon Rektor

Berger Svensson Carina

22 57 61 070-308 01 10

Wallqvist Viveca

22 58 45 070-250 05 10

FÖRSKOLETEAM 1-5 år Sektor Borensberg Rektor

wiveca.wallqvist@motala.se

Carlqvist Anita Fransson Marie-Anne Sektor Brinken Rektor

Petersson Eva-Lott evalott.petersson@motala.se

22 59 35 070-210 51 35

Haglund Ann-Sofie Lönn Hanna Storm Cristina Thörnqvist Linda Åhs Kicki Sektor Varamon Rektor

Ekholm Carina carina.ekholm@motala.se

22 54 20 076-823 84 92

Dahlgren Karin Nannis Lena Rektor

Henrikson Marianne marianne.henrikson@motala.se

22 51 61 070-652 51 61

Jensen Minna Meszaros Maria

50


FACKFÖRBUND Kommunal Expedition: Måndag, Tisdag, Torsdag

Fax 21 74 82 22 52 00

08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Lärarförbundet:

Expedition:

lararforbundet@motala.se

Onsdag Fredag

08.00 – 12.00 08.00 – 16.30 Lärarnas Riksförbund

Fax 22 33 49 22 33 48 070-271 02 95

SKTF

Fax 21 74 82 22 52 01, 22 57 31

Expedition:

Expedition: Måndag, Tisdag, Torsdag

22 57 33, 22 57 20 070-257 02 96

07.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

EXTERN VERKSAMHET Förskolor KLOCKARBACKEN

Nykyrka, 591 97 Motala

KRUBBAN

Sjögatan 9, 591 30 Motala

LILLA EMILIA

Mariebergsg.2, 591 72 Motala

076-114 33 14 23 35 16

BARNENS VERKSTAD Montessori

Trollbergsg.1, 591 61 Motala

21 21 79 Fax 21 21 78

STJÄRNAN

Husbyvägen 27, 590 31 Borensberg

22 04 10 Fax 22 04 11 21 78 80

20 93 07 51


Fax 408 79 ÄNGELN

Strandvägen 80, 591 45 Motala

PÄRLAN

Råssnästorget, 591 70 Motala

Fritidshem RÅSSNÄSKYRKAN

Råssnästorget, 591 70 Motala

21 91 49 Fax 21 16 57 582 83 582 83 Fax 21 83 52

52


KARIN BOYE SKOLAN År F – 5 , Folkparksgatan 15, 591 60 Motala År 6 – 9 , Långbackagatan 2, 591 35 Motala Rektor

Broström Britt britt.brostrom@karinboyeskolan.com

Kurator Skolsköterska Studievägledare Skolmåltider Vaktmästare F – 5 Vaktmästare 6 – 9

Petersson Maria To 08.00 – 12.00 Hilmersson Åsa To 08.00 - 12.00 Hadenius Helena Jonsson Isa Välimäki Raimo Bengtsson Bengt-Åke

Arbetsrum Kök Fritids Arbetsrum Kök

F–5 F–5

Förskoleklass 3–4 5 6A

Lönnqvist Anneli Hansson Maria Olsson Berit Heurlén Barbro McKeogh Karin Elf Jonas Pereira Elisa Johansson Erika Hilding Magnus Estberg Sandra Stanic Kristin Lindholm Christian Sundström Kamilla Johansson Karl Johansson Päivi Heurlén Barbro Johansson Anders Alilovic Adela Bengtsson Ritha

6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Övriga pedagoger Spec Elevassistent Fritidsledare Fritidsledare

6–9 6–9

Fax 20 85 84 20 85 81 070-226 12 74 20 85 82 20 85 82 20 85 82 20 85 83 076-848 96 05 20 85 82 21 04 40 21 04 49 21 04 42 20 85 80 / 20 85 82 20 85 83

Söderberg Rikard Hagström Erik Hovbrandt Sammy Lindskog Johan

53


FRIA INTERMILIA SKOLAN Mariebergsg.2, 591 72 Motala E-post: info@intermilia.se www.intermilia.se Hemsida: Rektor

Paananen Riitta riitta.paananen@intermilia.se

Expedition

Seppänen Anne

Skolmåltider Vaktmästare/Dataansvarig Webbmaster

Lindberg Britt-Marie Sulinko Seppo Paananen Juha

Fritidshem / Lilla Emilia

Karlsson Ulrika

F 1–2

Nissblad Wahlgren Pia Sulinko Alli Wallman Camilla Pekkarinen Heidi Wettergren Camilla Kreek Ene Pynnönen Satu Budnjo Veiz Holmgren Peder Larsson Kristoffer

3–4 5–6 7 8 9 Övriga lärare Ma Moderna språk/hemspråk/ Eng 4-9 Sv / So Stlm Hk Musik Bild, Pedagogiska Eng F-3, Hälsa

Fax 21 52 86

21 24 83 070-659 65 93 23 35 16

076-114 33 14

Budnjo Veiz Ghazi Aziz Yahya Larsson Kristoffer Nybacka Antero Oikarinen Hannele Paananen Riitta Pekkarinen Heidi Pynnönen Satu

Id Sltx Internationellt ansvarig

Ronkainen Tanja Wallman Camilla Wettergren Camilla

Elevassistenter

Cardemyr Leo Johansson Åsa Nybacka Antero Ronkainen Tanja Pohla Anne 54


55


FRITIDSGÅRDAR Huvudansvarig fritidgårdar

Gustavsson Johnny

22 52 50 070-302 52 85

Älvestads Föreningsgård Älvestads Hembygdsförening c/o Magnus Nilsson Hälleberga 17 590 32 BORENSBERG tfn 070-682 19 96

Borensbergs Fritidsgård Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA tfn 0141- 22 58 11

Fornåsa Föreningsgård Fornåsa Fritidsgårdsförening c/o Charlotte Strid Försjö Östergården 80 590 33 MOTALA tfn 073-836 25 61

Karlsby Föreningsgård Karlsby Bygdeförening c/o Malin Törnqvist Gröndalsvägen 12 591 96 MOTALA tfn 0141- 430 56

Oasens Fritidsgård Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA tfn 0141- 22 52 82

Råssnäs Fritidsgård Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA tfn 22 54 11 070-564 92 58

Salems Föreningsgård Borensbergs Baptistförs. Husbyvägen 20 590 31 BORENSBERG tfn 401 18

Skolgårda Fritidsgård Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA tfn 22 24 20 070-363 07 40

Tjällmo Fritidsgård Tjällmo Fritidsgårdsförening c/o Nina Flodin Jakobslund 590 34 TJÄLLMO tfn 070-273 64 22

Österstads Föreningsgård Österstads IF c/o Daniel Bergfors Lundbogränd 6 591 95 MOTALA tfn 070-995 63 28

Ungdom - Hallen Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA 0141-22 24 81

56


57


Kontakt För uppdateringar av uppgifter vänligen kontakta: Carola Edoff Larsson, Telefon 22 52 27 alt. e-post: carola.edofflarsson@motala.se

Motala kommun Bildningsförvaltningen 591 86 MOTALA Besöksadress: Långbackagatan 1 Telefon: 0141-22 50 00 Fax: 0141- 589 25

58

Bildningsförvaltningen - telefonkatalog 2010/2011  
Bildningsförvaltningen - telefonkatalog 2010/2011  

Bildningsförvaltningen - telefonkatalog 2010/2011 Intern information

Advertisement