__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Beslutningen om at bruge donor Uddrag af kapitel 2 Når der ikke er egnede kønsceller (æg- eller sædceller), kan I som par vælge at bruge en donor for at få barn. I skal hver enkelt og som par gennem nogle eksistentielle overvejelser og træffe nogle store valg og det kan være ganske udfordrende. Skabelsen af liv, er noget, der rør de fleste af os dybt. Skabelse af liv er meget større end en snak om reservedele. Vi er helt inde at røre ved eksistensen. Og med det, det etiske. Og hvad er etisk rigtigt for dig?

Eksistentielle overvejelser – at træffe svære valg Teknologien giver dig mange flere muligheder end tidligere tiders ufrivilligt barnløse havde. Muligheden for at vælge til og vælge fra sætter større spørgsmål i gang hos hver enkelt af os. Når I som par skal træffe de valg, I nu står overfor, kan I nok se både for og imod og noget, der ligger derimellem. I står i et etisk dilemma eller trilemma eller….., hvor jeres personlige livsværdier og normer kommer op til diskussion. De fleste par, der er nødt til at bruge en donor for at få sit ønskebarn, bliver stillet over for flere eksistentielle spørgsmål, der rører ved ens livs- og menneskesyn. © Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 1


Det handler nemlig om meget mere end en manglende reservedel. Umiddelbart synes du måske ikke, at I har noget valg overhovedet. Det har I. Selv det ikke at vælge er et valg. Når brug af donor kommer på banen, er der flere ting, du kan overveje og tage stilling til. Spørgsmål til dig

Vil I overhovedet bruge donor? Hvordan skal donor se ud? Hvad med donors egenskaber? Hvordan forholder I jer til anonym eller ikke-anonym donor? Hvilke kriterier vil I vælge ud fra? Du kan læse mere i de næste kapitler.

At vælge at bruge donor eller ej Det er ganske almindeligt at kunne se både for og i mod at bruge donor. Hver enkelt af jer skal komme til enighed med jer selv og det kan være en proces i sig selv. Mere udfordrende er det, hvis I er uenige om, hvorvidt I vil bruge donor eller ej. Hvis den ene af jer gerne vil bruge donor, og den anden (helst) ikke vil. Måske er jeres holdninger uforenelige?

© Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 2


Hvad betyder det genetiske forældreskab? Grundlaget er lagt til en ubalance i parforholdet, når kun den ene ikke kan levere den livgivende kønscelle. Måske er det sådan, at den, der ikke kan levere, går med til at bruge donor mest for den andens skyld. Og ikke så meget for ens egen skyld? At samleveren går med til det, fordi det er på den måde, han eller hun kan skænke sin elskede det længe ønskede barn. Ikke at have sit hjerte helt med i beslutningen om at bruge donor kan senere få negative konsekvenser for både én selv, for sit parforhold og for sit kommende barn. Det kan du læse mere om her. Spørgsmål til dig

Hvad betyder det genetiske forældreskab for jer hver i sær? Hvilke tanker har I hver især, om den tredje part, der er med til at gøre det muligt at skabe jeres barn? Hvordan sikrer I jer, at en kommende graviditet fortsat er et fælles projekt, så I begge helhjertet bliver forældre til jeres ønskebarn?

Når dine livsværdier bliver rystet Det er ikke ualmindeligt, at vi kommer ud i en indre værdikonflikt i forbindelse med vores ufrivillige barnløshed og fertilitetsbehandlingen. Vi har alle værdier, som giver livet værdi. Vi opdager nogle gange først vores værdier, når de netop ikke bliver opfyldt i vores liv. Det

© Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 3


kan vise sig ved, at vi bliver frustrerede og forvirrede, og det handler om, at vi ikke lever i overensstemmelse med vores livsværdier. Jeres beslutninger afspejler jeres værdier. Værdier handler om, hvad der er vigtigt i livet og hvad, der føles rigtigt for os hver i sær. Vi har ofte stærke følelser knyttet til vores værdier. Livsværdierne knytter sig til vores livsområder som f.eks. vores arbejdsliv og parforhold. Når I er ufrivilligt barnløse og skal vælge, om I vil bruge donor eller ej samt vælge, hvilken donor I vil bruge mm, og har tryghed som en livsværdi kommer den værdi tit i spil fordi det er utrygt farvand I befinder jer i. Er lighed og ligeværdighed vigtigt, bliver værdien konfronteret, når kun den ene af jer er årsag til infertiliteten. Og når kun den ene bliver genetisk forælder til et barn, som bliver undfanget ved hjælp af en donor. Er personlig integritet altafgørende for dig, kan du komme i en værdikonflikt, hvis du synes du ikke er dig selv tro ved dine valg med hensyn til fertilitetsbehandling, herunder beslutning om brug af donor. •

Er loyalitet yderst vigtig for dig, havner du sikkert i en krydsild, hvis

© Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 4


• • •

din samlever ikke vil fortælle om jeres fertilitetsbehandling og hvis du selv gerne vil være åben om det. Det samme gør sig gældende, hvis sandhed er en kerneværdi for dig.

Spørgsmål til dig Hvad er dine værdier?

For at finde ind til dine værdier kan du spørge dig selv: Hvad brænder du for? Hvad er virkelig vigtigt for dig? Hvad vil du ikke være foruden? Når I er uenige, er det så på grund af jeres forskellige værdier?

Når grænserne flytter sig i processen Du kender måske selv til, at dine personlige grænser for, hvad du vil være med til, bliver rykket? Det gør jeg i hvert fald selv. Du opdager det måske slet ikke, fordi det sker helt umærkeligt. Lidt efter lidt. Det er godt at være bevægelig i sit sind og i sine handlinger, så længe vi stadig kan se os selv i øjnene. Stop op en gang i mellem og mærk efter om du kan stå inde for det, du gør.

© Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 5


For knapt 20 år siden lagde min kæreste og jeg præventionen på hylden fordi vi gerne ville være forældre. Efter et års forsøg gik vi i gang med at blive udredt. I begyndelsen var vi begge helt afklarede med, at vi ikke etisk kunne forsvare reagensglasbehandling (ivf). Men da ivf viste sig at være vores eneste mulighed for at få et barn sammen, kom tvivlen sammen med alle nuancerne. Og vi blev mindre og mindre (skrå)sikre. Vi læste bøger og artikler. Vi orienterede os. Kunne vi etisk forsvare at lade andre afhjælpe vores manglende forplantningsevne? Lade andre hjælpe os med at skabe liv? Som er noget af dyrebareste, som kræver ydmyghed. Ved at involvere professionelle, blev det præget af professionel distance i stedet for intimitet. Det private blev tilgængeligt for utallige. Hvilket menneskesyn var det, der lå til grund? Og hvilke livsværdier var det, der kom i spil? Vi var også kort omkring spørgsmålet om et liv uden børn. Jeg ville det ikke - jeg havde i næsten hele mit voksenliv altid forestillet mig et liv med børn. Som barn var det helt naturligt at skulle blive mor en gang. Når blot tiden var inde til det. Det var selvfølgeligt. Min kæreste kunne bedre forestille sig et liv uden børn, hvilket ikke betød, at han ønskede det. Min kæreste var også fra begyndelsen indstillet på adoption frem for først at gennemgå fertilitetsbehandling. Jeg husker tankerne om, hvor let det var at tage stilling og have rene hænder, da jeg ikke selv stod i situationen. © Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 6


Og vi rykkede os. Vores grænser rykkede sig, men vi holdt grundlæggende fast i os selv. Vi gennemførte to ivf-behandlinger og to fryse-cykler på 15 måneder. Så valgte vi at stoppe. Det var et bevidst valg. Men vi havde ikke fået barn.

Hvem skal bestemme for jer? Spørgsmål til dig

Hvem synes du, skal bestemme for jer om I skal bruge donor eller ej. Og hvis I skal; hvem skal så bestemme under hvilke omstændigheder? - Skæbnen? - Fertilitetslægen? - Svigermor? - Din samlever? Hvordan tager I bedst selv ansvaret for jeres valg? Du kan nu i interviewet med Carla læse om de mange refleksioner, hun og hendes kæreste fik, da de skulle beslutte sig for om og hvordan de ville brug ægdonor.

© Kirsten List Larsen Disclaimer: Citater tilladt med kildeangivelse. Må ikke lægges på internettet eller distribueres til andre.

Side 7

Profile for Kirsten List Larsen

Beslutningen om at bruge donor eller ej  

Når sæddonor eller ægdonor kommer på tale under ferilitetsbehandling er der her hjælp at hente for at blive afklaret. Køb bogen og læs vider...

Beslutningen om at bruge donor eller ej  

Når sæddonor eller ægdonor kommer på tale under ferilitetsbehandling er der her hjælp at hente for at blive afklaret. Køb bogen og læs vider...

Advertisement