Page 47

Ditt personalsystem i fickan! ► Tidredovisning ► Projektrapportering ► Fakturaunderlag ► Frånvaroansökan ► Bemanningsplanering ► Reseräkning ► Körjournal ► HR-stöd ► Lönehantering

I Flex HRM har du allt! www.flexapplications.se

Personlighet har betydelse i arbetslivet Det lönar sig att använda personlighetstest som bygger på forskning och vetenskaplig grund när man rekryterar och vid ledarskapsutveckling. Testen ger en fördjupad bild av kandidatens personlighet genom att lyfta fram styrkor och utvecklingsområden. Hogrefes personlighetstest är webbaserade och finns på flera språk. Achievement Motivation Inventory (AMI) AMI belyser hur personens motivation bidrar till att främja eller hämma framgång i arbete och är ett värdefullt komplement i arbetspsykologisk testning.

www.hogrefe.se NEO-PI-3

NEO-PI-3 Detta är ett av världens mest använda personlighetstest och bygger på femfaktormodellen. Nu finns även två nya rapporter som ger fördjupat tolkningsstöd för NEO-användaren.

Profile for Klintberg Niléhn

HR People  

Ett magasin från Sveriges HR Förening

HR People  

Ett magasin från Sveriges HR Förening