Page 1

DUX INSPIR ATIO N

TM

THE JOURNEY T H E J O U R N E Y – D UX I N S PI R AT I O N T M

VI TAR SÖ MN PÅ ALLVAR SÅ D U K AN TA DEN FÖR G IVEN


”EN DUXVÄRLDENS BÄS VIL A OCH ÅTE

2


SÄNG ÄR TA PL ATS FÖR RHÄMTNING.”

EFR AIM L J UN G G RU N DA R E AV D UX 1926

3


Charlotte har ordet

EN RE SA Tiden springer förbi samtidigt som vi försöker ta hand om oss själva och varandra. Men för att fånga dagen krävs det att man är utvilad. Att kunna påverka och ­anpassa sitt sängliv natt efter natt, år efter år, är inte bara en ynnest, utan en nödvändighet. Vi är medvetna om naturens goda material och den kvalitet och livslängd de ger. För oss är h ­ ållbarhet ­nummer ett. Vi kräver insyn och insikt hela v­ ägen – och är med under hela kedjan. Hela vår fi ­ losofi ­samlas i ett b ­ egrepp som vi känner till bättre än ­någon annan – komfort. Oslagbar komfort! Vi är inte bara premium, i ordets riktiga bemärkelse, vi är mer än p ­ remium. Det finns ingen annan som har vår ­erfarenhet och k­ unskap när det gäller att göra sängar. Det är vårt arv, vårt nu och vår morgondag. Från farfars fars resa till Chicago som blev start­ skottet för DUX varelse till att pulsens och upplevel­ sernas stad nummer ett, New York, valt att möblera sina allra bästa hotell med DUX sängar*. I dag har vår resa gjort att DUX legendariska komfort finns i mer än 30 länder världen över. Nu vill vi inspirera dig! Till resan och rörelsen, som i mer än 90 år skänkt oss kreativitet och näring. Vi vill bjuda på känsla, komfort som lever upp till ordet och de vackra uttryck som vår resa hittills gett oss. Vi hoppas innerligt att du följer med! C H A R LOT T E L J U N G VD DUX INDUSTRIER 4:e generationen familjen Ljung

*Condé Nast Traveller

4


08 16 20 30 38 54 56 62 66 70

8

IT’S A FA M I LY A FFA I R D EN PER FEK TA S Ö M N EN A G O O D N I G HT’S S LEEP B A KO M KU LI S S ER N A TH E J OY O F TR AV EL D E TA L J ER ACCE S S OA R ER S Ä N G KL Ä D ER S M A RTA TI LLB EH Ö R VÅ R KO LLEK TI O N

26

12

30

innehåll

5


DUX Spiralsystem

VÅR RYG GR AD O CH ALLT B Ö R JAD E MED… Unik är ett adjektiv som ibland används lite slarvigt. Det betyder ”ensam i sitt slag” och det s­ äger sig självt att det krävs en hel del för att leva upp till det. På DUX talar vi ofta om våra sängars unika spiralsystem, men vad är det egentligen som är unikt? Låt oss förklara. Nästan alla resårsängar har spiralsystem av typerna bonellresår och / eller pocketresår. ­Bonellresår är ett ganska enkelt system som ofta används i exempelvis bäddsoffor. Pocketresår är ett exklusivare system, där varje spiral har sytts in i en separat textilpåse. Många sängar är uppbyggda av en kombination av dessa två system. Anledningen att det är just bonell- och pocketresår som dominerar marknaden är helt enkelt att det finns v­ äldigt få ­alternativ. Enklare, serietillverkade sängar och handgjorda exklusiva modeller är således ­uppbyggda av resår från samma fabriker, varför de stora pris­skillnaderna dem emellan beror på sådant som materialval, hantverk, omsorg i tillverkningsprocessen och andra förvisso viktiga p ­ arametrar. Men resårerna är identiska. En DUX-säng innehåller varken bonell- eller pocketresår. Vi producerar våra spiralsystem i egen fabrik sedan 1926 och maskinerna som tillverkar systemen utvecklar vi själva kontinuerligt. Varför denna envishet, när nu uppenbarligen standardutbudet av resår duger alldeles utmärkt åt våra kolleger? Svaret på frågan ligger i DUX grundfilosofi. Vi vill driva innovation och för att kunna göra det måste vi själva kontrollera hela tillverkningsprocessen. Det är nämligen bara då vi kan testa, kontrollera, påverka och förbättra u ­ tifrån våra egna erfarenheter. Det är denna kontinuerliga utvecklingsprocess som har gjort DUX ­spiralsystem till något alldeles unikt i sängvärlden. u

6


7


Nya generationen Ljung

8


IT’S A FAMILY AFFAIR EN NY G ENER ATI O N TAR ÖVER. VI SAML AD E D E F YR A SYSKO NEN — HENRIK, CHARLOT TE, AND ERS O CH OSC AR — RUNT E T T SAMTAL O M FAMIL JEBAND, ENTREPREN Ö RSK AP O CH FR AMTID EN.

9


Charlotte Ljung

Nya generationen Ljung

H

anden på hjärtat, hur är det egent­ ligen att jobba med sina syskon? HL: Jag tror jag talar för oss

alla när jag säger att det är bara ­positivt. Vi är duktiga på olika s­ aker och d ­ ärför är det ingen risk att vi ­trampar varandra på tårna. Det är en styrka att kunna arbeta på bred front, ­speciellt då vi i dag finns i 30 länder. Det blir så mycket enklare när man ­känner varandra utan och innan.

Efraim Ljung grundade företaget för 90 år sedan, vem av syskonen har ärvt mest av hans entreprenörskap och äventyrslystnad? AL: Det måste vara Oscar. Han är både den som haft längst

i­ndividuell karriär utanför familjeföretaget och aldrig tvekat inför att flytta runt i världen och bo på de mest udda och exotiska ställen. Vad är det som i era ögon gör DUX så unikt? HL: Då säger jag spiralsystemet som gör det möjligt att utveckla

­individuella sovlösningar… CL: …som ger en oslagbar komfort. Det kvalitetstänket har ingen annan. AL: Plus att vi i princip kontrollerar hela värdekedjan själva, samt att vi inte har externa intressenter som siktar på kortsiktig avkastning. På så vis är det en stor fördel att driva ett familjeföretag. Vilken tycker ni är den enskilt viktigaste händelsen i DUX historia? CL: Bortsett från Efraims impulsiva knivsnitt i madrassen för 90

år sedan… så måste det vara DUXIANA-kedjan som när vi lanserade den 1987 verkligen var ett genombrott. Den är grunden till hela vår ­nationella men också internationella etablering i detaljhandeln. HL: Den idén har vi vår far Claes att tacka för. Till en början ­siktade vi på Skandinavien men butikskonceptet tog oss ut i hela ­världen. I dag finns det cirka 80 Duxiana-butiker i ett trettiotal länder. Men mitt i framgångssagan så har det också hackat några gånger. 2012 hamnade hela bolaget i en rejäl kris. Vad var det som gjorde att ni lyckades ta er ur den? CL: Som familjeföretag har man fördel av att man kan agera

v­ äldigt snabbt. Vi var orädda, hade en tydlig plan och vågade vända på ­varenda sten. Till slut var vi ute på andra sidan.

Hur kommer DUX att se ut om 10 år? HL: Vi kommer ha uppfunnit ett nytt material eller en ny teknik

som, om möjligt, gör våra sängar ännu skönare och Hotel DUXIANA kommer finnas på alla kontinenter över hela världen. CL: Och så tror jag vi kommer vara ännu starkare inom offentlig miljö. Hur sover ni själva? OL: Som en stock, givetvis på en DUX-säng. CL: Gott på en DUX 212. Men det måste vara riktigt mörkt. HL: Jag och min fru sover på en unik prototyp som vi tog fram

för många år sedan som heter DUX E.S.Q. Det var ursprungligen en sängarnas »Schweizerkniv« ur vilken man kunde fälla fram bord, teve, dator och en utbytbar gavel. Delarna har blivit omoderna men själva sängen står sig fint efter tio år. u

10

Anders Ljung


Oscar Ljung

C H A R LOT T E L J U N G V D, D U X I N D U S T R I E R

Henrik Ljung

– Jag var bara 18 år när jag drog till New York och utbildade mig till inrednings­ arkitekt, då hade jag inga som helst planer på att jobba med DUX. I New York kom jag att arbeta på en byrå med formuppdrag för detaljhandeln. Efter flytten tillbaka till Sverige satte jag upp en egen verksamhet innan familjeföretaget lockade. DUX har ju nästan kommit med modersmjölken. OSCAR LJUNG V D, D U X I A N A , K I N A

– Innan jag började på DUX studerade jag hotellmanagement i Schweiz och gjorde bland annat praktik i köket på George V i Paris. Efter studierna flyttade jag till Abu Dhabi och arbetade inom hotell och ­restaurang fram till och med 2013 då jag ­återvände hem till Malmö och DUX. Men det blev bara ett år i Sverige. Sedan 2014 bor jag i Shanghai och jobbar med hotell DUXIANA och DUX verksamhet i Kina. HENRIK LJUNG V D, D U X I A N A I N T E R N AT I O N A L

– Efter lumpen flyttade jag till Bryssel och tog min BA-examen i International ­Affairs and Economic. Jag hade egentligen siktet inställt på att bli diplomat men när vår far meddelade att det behövdes förstärkning till vårt New York-kontor såg jag det som ett ypperligt tillfälle att få lära mig mer om företaget. Det blev nästan fem år i USA innan jag fick möjlighet att ta över DUXIANA globalt. ANDERS LJUNG C F O, D U X G R O U P

– Innan jag började på DUX arbetade jag med ekonomisk kartläggning och ­marknadsanalys för lobbygruppen GSMA ­Europe i Bryssel, som representerar alla GSM-operatörer i Europa. Det var ett fantastiskt utmanande arbete, men när ­familjeföretaget kallade var det svårt att tacka nej.

11


Ditt liv – din resa

12


DUX 1001

LEGENDARISK KOMFORT BA SER AD PÅ D EN FÖRS TA D UX-SÄN G EN SO M TILLVERK AD E S 1926. VÅRT S TO LTA ARV M ÖTER DAG ENS FR ÄMS TA SÄN G KO MFO RT.

13


Ditt liv – din resa

DETTA ÄR SÄNGMODELLEN SOM L ­ IGGER TILL GRUND FÖR DEN ­LEGEN­DARISKA DUX-KOMFORTEN.

B

aserad på den allra första DUX-sängen, som ­tillverkades redan 1926, konstruerade vi DUX 1001. Ett i­nnovativt möte mellan vårt stolta arv och ny tekno­logi. Genom åren har tekniken och d ­ esignen vidare­utvecklats och förfinats, men det är den här m ­ odellen som ligger till grund för den ­legen­dariska DUX-komforten som sedan 1926 har hjälpt människor över hela världen att sova bättre. DUX 1001 är en ramsäng i slitstarka naturmaterial med dubbla ­lager av DUX unika och sammanlänkade spiralsystem. Sängen finns i medium eller fast utförande. Har du ännu inte sovit i en DUX-säng är detta den perfekta introduktionen till vår värld, lite snyggare, mycket bekvämare. u

14


DUX 1001. S채nggavel Astoria.

15


Sömnmanual

SOV GOTT! TI CK TACK, TI CK TACK. SVÅRT AT T SOVA? VI HAR D EN ULTIMATA MANUALEN FÖ R D IN BÄ S TA NAT TSÖ MN.

16


4 TIPS FÖR E T T ­ PERFEK T SOVRUM D UX D E S I G N C H E F A N N A B AC K JA N S S O N T I P S A R O M H U R D U S K A I N R E DA FÖ R AT T FÅ B ­ Ä S TA ­N AT T S Ö M N E N.

1

Bädda med satin eller percale – de är underbart härliga för både ­huden och ögat. För den trendmedvetne är påslakan i linne ett givet val.

3

Välj mörkläggningsgardiner för att skapa en vackert inramande effekt i rummet, men också för att stänga ute ljuset på bästa sätt.

2

Välj neutrala kulörer för att skapa lugn och harmoni. Trendfärgerna nude eller greige är bra färgval som passar in i de flesta sovrum.

4

Låt sängen vara stjärnan i sovrummet och investera i en kvalitetssäng som håller livet ut. Addera kuddar i olika storlekar och ett stort täcke klätt i krispiga lakan.

Konsten att sova

• Har du svårt att sova? Skapa fasta sovrutiner. Lägg dig och gå upp vid samma tider varje dag – även på helgen. Efter ett tag kommer kroppen själv att veta när det är dags att vakna.

5

5 MINUTER EFTER ATT DU HAR VAKNAT ÄR 50% AV DIN DRÖM BORTGLÖMD. EFTER YTTERLIGARE 5 HAR HELA 90% FÖRSVUNNIT UR DITT MINNE. VAR SNABB MED BLOCK OCH PENNA OM DU VILL MINNAS!

• I ett av fyra äktenskap sover ­makarna i skilda sängar.

• På 1600-talet var det vanligt att man delade upp sömnen i två segment med 1,5 till 2 timmars vakentid mitt i natten då man läste, bad eller socialiserade. • Parasomnia är en term som ­syftar till onaturliga r­ örelser under sömnen. Det finns människor som har begått brott, kört bil eller till och med mördat i sömnen som följd av det. • Svensk forskning har visat att fullmånen kan göra att det tar oss fem minuter längre att somna in, samt att vi sover 20 minuter kortare. Även sömnens kvalitet påverkas – så det kanske inte är en myt, trots allt.

• Välj en säng som är ­ANPASSAD EFTER DIN KROPP och din sovställning.

• En powernap kan vara en prestationshöjare! En tupplur är ett effek­tivt sätt att ta igen sömn, men bör inte vara längre än 5-20 ­minuter. Sover du mer än så hamnar du i djupsömn, vilket ­resulterar i att du blir ­tröttare och har svårare att somna på kvällen.

• KUDDEN ÄR LIKA VIKTIG

• Brukar du vakna mitt i natten utan att kunna somna om? Efter 1520 minuters sömnlöshet: Gå till ett a­ nnat rum för att ägna dig åt en avslappnande akti­ vitet som att läsa e­ ller lyssna på musik. Kryp ner i sängen igen när du känner dig d ­ åsig. ­Undvik att titta på klockan.

• MOTIONERA ­REGELBUNDET! Men helst tidigt på d ­ agen och inte senare än fyra ­timmar innan du ska sova.

BLINDA MÄNNISKOR KAN ÄNDÅ SE BILDER I SINA DRÖMMAR, MEN UPPLEVER DEM GENOM KÄNSLOR, LJUD, DOFT OCH ­BERÖRING I STÄLLET FÖR SYN.

Visste du att…

CHECKLIS TA FÖR ­B ÄT TR E S ÖM N:

FÖR SÖMNEN SOM SÄNGEN.

Prova ut en som är i rätt höjd för att musklerna i din nacke ska kunna slappna av. • Gyllene regeln: SVALT RUM, VARM KROPP. 15-18 grader i rummet är kanske kyligt, men perfekt. Dessutom sägs det att låg temperatur ­bränner fler kalorier!

• Exponera dig för så mycket SOLLJUS som möjligt dagtid så att kroppen kommer i rätt dygnsrytm. • Maten kan påverka din sömn. Undvik starka kryddor, socker, vitt mjöl, alkohol och koffein, och ÄT INTE FÖR SENT PÅ KVÄLLEN eftersom det kan skapa problem med ­matsmältningen. • TA EN VARM DUSCH eller ett bad innan du ska gå och lägga dig. • SKIPPA SURFANDE och teve-­ tittande innan du ska sova. Varning för det blå ljuset!

• Människan är det enda ­däggdjuret som medvetet skjuter upp sömnen. • Vi tillbringar ungefär en tredje­del av våra liv i sängen. 16-18 timmar om dagen som spädbarn, 10 timmar som skolbarn, 9 i tonåren, 7 till 8 som vuxna och 6 som pensionärer. • Uttrar håller varandra i handen när de sover så att de inte ska flyta iväg från varandra – kanske något att ta efter? • Samsovande eller co-sleeping, när barnen sover i föräldrarnas säng, har enligt inter­ nationella studier visat sig vara ett unikt svenskt fenomen som inte f­ örekommer i många andra länder.

• Varva ner med en BRA BOK ­eller en podcast i öronen. En sövande röst kan bli en riktig sömn-hit. • SLÄCK NER LJUSET GRADVIS under kvällen för att hjälpa kroppen med den naturliga dygnsrytmen. • SOV HELST INTE MED ELEKTRONIK I RUMMET och absolut inte med telefonen i sängen. Surr, blink och pling stör din sömn. • Se till att det är MÖRKT OCH TYST i och utanför sovrummet. Annars – ögonmask och öronproppar. • SKIPPA SNOOZANDET – det gör dig bara tröttare.

17


Ditt liv – din resa

D UX 2002

OSL AGBAR UNIKITE T NÄR INN OVATI O N M ÖTER SMART O CH ANVÄNDARVÄNLI G D E SI G N UPPS TÅR L J UV SOVMAG I.

DUX 2002. Sänggavel Faruk.

18


GENOMTÄNKTA DETALJER BYGGER DEN LJUVLIGA KOMFORT SOM DET INNEBÄR ATT SOVA I EN DUX.

M

odellen som leder oss rakt in i framtiden h ­ eter DUX 2002. Det är den första produkten av en rad nya innovationer från DUX som vi har fyllt med de senaste lösningarna och smarta, genomtänkta detaljer som bygger den ljuvliga komfort som det innebär att äga och sova i en DUX. DUX 2002 är en dubbelfjädrande ramsäng med spiraler som är nio respektive tolv centimeter höga och garanterar den bästa sömnen. Bland finesserna märks en väldigt praktisk och avtagbar topp som är stoppad med en mjuk och häftad naturlatex för oslagbar komfort. När behov uppstår så tas den utbytbara toppen av på ett kick med en enkel dragkedja, varför krångla till det! Den omvårdnaden om kvalitet och hantverksmässiga detaljer har alltid varit DUX ledstjärna och fortsätter att driva oss framåt. För vi vet att ju mer vi anstränger oss – desto bättre sover du. u

19


Sömnkvalitet genom teknik

EN GOD NATTS SÖMN

MED D E T UNIK A PA SC AL-SYS TEME T S TÄLLER D U S JÄLV IN VILKEN

20


FA S THE T D U VILL HA PÅ SÄN G EN. D IN RYG G KO MMER TACK A D I G.

21


Sömnkvalitet genom teknik

DUX PA SC AL-SYSTEM L ÅT SÄN G EN FÖ R ÄND R A S MED D I G Vårt mest avancerade spiralsystem DUX Pascal är kanske den viktigaste DUX-innovationen i modern tid – ett unikt topplager av flyttbara spiraler som ger dig möjlighet att justera sängens fasthet i efterhand. Vikten av att välja en säng med rätt fasthet ska inte underskattas. Under många decennier kommer du att tillbringa en stor del av din tid i den. Men att fullt påklädd i butiksmiljö ligga i en provsäng i fem minuter ger dig k­ nappast det empiriska underlag som krävs för att fatta ett välavvägt beslut. Pascal är framtaget för att hantera den paradoxen, men också för att garantera att din säng kan erbjuda den komfort du behöver genom livets alla faser. DUX Pascal har fått sitt namn efter den framstående matematikern och ­fysikern Blaise P ­ ascal (1623–1662). Hans måttenhet (Pa) står för tryck, i vårt fall trycket mellan den vilande kroppen och sängens spiraler.

22


M Å N GA KO M B IN ATI O N ER

Pascal-systemets spiraler är uppdelade efter kroppens tre komfort­zoner: Axlar, höfter och ben. Sängen kan ställas in i lägena mjuk, medium, fast och extra fast.

IN D IVID U ELL A N PA S S N IN G

Tack vare Pascal-systemet kan din enkelsäng eller båda sidorna av din ­dubbelsäng anpassas efter individuella förutsättningar som graviditet, ­viktförändring, ryggont och liknande.

S M ID I G J US TER IN G

Kassetterna är mycket enkla att flytta och du kan göra det när som helst, hur många gånger som helst. Prova dig fram till den kombination som ­passar dig bäst.

S KO NSA MT FÖ R SÄ N G EN

Pascalspiralerna skonar sängens inbyggda spiralsystem vilket ytterligare ­f­örlänger dess livslängd. Skulle Pascalspiralerna mot förmodan bli utslitna eller utmattade går de enkelt att byta mot nya.

23


Ditt liv – din resa

D UX 3003

INDIVIDUELL ELEGANS MED E T T RE VO LUTI O NER AND E SPIR AL SYS TEM ANPA S SAR SI G D UX 3003 EF TER D I G O CH D INA B EH OV.

24

DUX 3003. Sänggavel Quadro.


PASCAL-SYSTEMET MED SINA FLYTTBARA SPIRALER GÖR ATT SÄNGEN ENKELT KAN ANPASSAS EFTER ­INDIVIDUELLA BEHOV.

V

år allra främsta ramsäng heter DUX 3003. Den höga komforten bygger på samspelet ­mellan två sinnrika DUX-innovationer som vi är ­väldigt stolta över: Spiralsystemet med tusentals ­sammanlänkade spiraler och det unika Pascal-­ systemet med sina flyttbara spiraler som gör att sängen enkelt kan anpassas efter individuella ­förutsättningar. Kan det bli bättre! Alla har vi olika vikt, förutsättningar men också sovvanor. Du ­kanske vrider och vänder på sig medan din partner ligger mycket mer stilla. Då vill man så klart ha en säng som anpassar sig – DUX 3003 gör precis detta. Pascalsystemet innehåller – beroende på storlek – upp till sex ­kassetter, uppdelade efter kroppens tre komfortzoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ställas in i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. Denna unika konstruktion gör att sängen kan anpassas efter ­indivi­duella behov. u

25


Ditt liv – din resa

26


D UX 6006

MODERN­ ZONTER API MED NÅG R A ENKL A HAND G REPP S TÄLLER D U IN SÄN G EN EF TER PRECIS D INA B EH OV.

27


Ditt liv – din resa

SÄNGEN KAN INDIVID­ ANPASSAS PRECIS EFTER DIN KROPP OCH VILKA BEHOV DU HAR.

D

UX 6006 är en kontinentalsäng och innehåller två av våra mest u ­ ppskattade och omtalade inno­ vationer som tillsammans s­ kapar optimal komfort. Helt enkelt, dubbelt så bra! Först och främst måste vi nämna det dubbla ­lagret av DUX spiralsystem – som b ­ estår av ­tusentals sammanlänkade spiraler i d ­ ynamiskt samspel – något som ger en helt exceptionell djupfjädring. Upp­ levelsen är unik och har du en gång prövat vågar vi nästan lova att du ­aldrig vill något annat. Men inte nog med det – DUX 6006 är även utrustad med de ­innovativa Pascal-kassetterna, som delats upp efter kroppens tre ­komfortzoner: Axlar, höfter och ben. Detta innebär att sängen kan ­individanpassas efter behov och kroppskonstitution. Varje komfortzon kan ställas in i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. Kort och gott, en drömsäng som med några få handgrepp u ­ ppfyller alla dina behov. u

28

DUX 6006. Sänggavel Dante.


29


Hantverk och passion

30


BAKOM KULISSERNA

D UX Ä R VÄ R LDS LEDA N D E FÖ R KO M B I N ATI O N EN AV I N N OVATI O N ER O CH ­ A NT V ER KS S KI CKLI G H E T. FÖ L J M ED B A KO M KU LI S S ER N A O CH S E H U R D E T GÅ R H TI LL I VÅ R EG EN FA B R I K I P O RTG UA L , DÄ R V I TI LLV ER K AT S Ä N GA R I M ER Ä N 30 Å R.

31


Hantverk och passion

SA M M A N L Ä N KN IN G

Den viktigaste tekniska principen som ligger till grund för vårt spiral­system ryms i meningen »tillsammans är vi starka«. Spiralerna i en DUX-säng är sammanlänkade för att arbeta tillsammans i stället för individuellt.

S KO NSA MT FÖ R KRO PPEN

Tack vare sammanlänkningen avlastar spiralerna varandra och tryck­fördelningen blir jämn och därigenom skonsam för kroppen. Spiral­systemet rättar sig efter din vikt och följer din kroppsform. Axlar och höfter sjunker ned medan ländryggen får stöd. Viktiga tryck­punkter balanseras och blodcirkulationen underlättas eftersom musklerna tillåts slappna av.

FÖ L JSA M H E T

Sammanlänkningen och spiralernas lyhörda samarbete gör det lätt att vända och resa sig i sängen – spiralerna följer din rörelse i stället för att hejda den.

S KO NSA MT FÖ R SÄ N G EN

En annan positiv konsekvens av länkningen är att slitaget på spiralerna blir jämnare, vilket ökar sängens livslängd dramatiskt. En DUX-säng blir inte nedsutten och gropig som andra sängar tenderar att bli efter några år.

FLER A S PIR A LL AG ER

Spiralerna är arrangerade i två eller tre lager. Den undre spiralkärnan ger djupfjädring och tar upp kroppstyngden. Den övre avlastar och följer kroppens konturer.

32

SPIRALERNA I EN ­DUX-SÄNG ÄR SAMMAN­ LÄNKADE FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS.


33


Ditt liv – din resa

DUX 8008. Sänggavel Royal.

34


D UX 8008

E XCEP TIONELL FLE XIBILITE T SMARTA D E TAL JER O CH EN SINNRIK MEK ANIK GAR ANTER AR NAT TSÖ MNEN O CH TAR HAND O M D IN KRO PP NÄR D EN SO M BÄ S T B EH ÖVER D E T.

35


Ditt liv – din resa

VÅR MEST AVANCERADE MODELL ÄR LADDAD MED EN RAD SMARTA ­DETALJER SOM GRUNDAR SIG I EN SMART MEKANIK.

K

ontinentalsängen DUX 8008 är vår mest a­ vancerade modell, laddad med en rad smarta detaljer som ­grundar sig i en sinnrik mekanik. Bara en sådan sak som att den har dubbelt så många spiraler som en ­vanlig säng – och fler anpassningsmöjligheter än ­någon annan. De dubbla lagren av DUX spiral­system – med tusentals sammanlänkande spiraler – ger ­dessutom en exceptionell djupfjädring. Beroende på storlek går sängen att få med upp till sex Pascal-­kassetter, uppdelade efter kroppens tre komfortzoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ställas in i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. DUX 8008 är också utrustad med ett justerbart svansstödsskydd för respektive sida av sängen. Ett praktiskt vred gör att det enkelt går att ställa in och avläsa nivån, från medium till fast. En säng som tar hand om din kropp när den som bäst behöver det. u

36


37


38


THE JOY OF TRAVEL

R E S A N H A R A LLTI D F U N N IT S I D UX D N A . FR Å N EFR A I M L J U N G S R E S A TI LL ­C H I C AG O V I A H OTELLEN TI LL D EN S EN A S TE S Ä N G KO LLEK TI O N EN S O M ­I N S PI R ER AT S AV VÄ S KO R. ­C H A R LOT TE L J U N G TR IVS B Ä S T PÅ R E S A N D E FOT – N ÅG OT S O M AVS PEG L A R S I G I D EN S ­ EN A S TE S Ä N G KO LLEK TI O N EN.

39


DUX i världen

STO CKH O LM

Grand Hôtel, Stockholm.

C

harlotte Ljung har precis dimpt ner från h ­ imlen när hon kliver in på Hotel Duxiana i centrala Malmö. Julhelgen och nyårsfirandet har hon klarat av i Florida och New York, och hon har nätt och jämnt hunnit lämna väskorna hemma och få några timmars sömn. Ändå ser den 35-åriga vd:n för DUX i N ­ orden, tillika koncernens creative director, pigg ut när hon hälsar glatt på ­personalen i receptionen. De spelar viktiga roller i hotellkedjan H ­ otel Duxiana som i dag finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Shanghai. Kedjan är ett av årets stora projekt för DUX, som i dag drivs av de fyra syskonen Ljung, i 4:e generationen. Charlotte Ljung beskriver den ömt som ”en bebis, en ödmjuk liten hotellkedja i sin linda”. I hotellobbyn visas såväl DUX-madrasser som valda delar av ­möbelproduktionen, däribland Bruno Mathssons berömda fåtöljer Jetson och Karin, Sam Larssons stilrena stol Sam och populära f­ åtöljen Spider Chair, som alla tillverkas i en liten fabrik i Sösdala några mil bort. Hotellen fungerar också som provrum för sängar. Den som ­funderar på en DUX-säng kan prova en natt på hotell, och blir det ett köp dras natten av från sängpriset. DUX-sängarnas kärleksfullt fjädrande känsla uppskattas av g­ äster på många av de bästa hotellen i världen. Ungefär trehundra hotell har valt de skånska sängarna för att ge sina gäster bästa tänkbara ­nattsömn, däribland det överdådiga lyxhotellet Burj Al Arab i D ­ ubai. ­Välrenommerade resetidningen Condé Nast Traveller utser årligen New Yorks bästa hotell, och resultaten talar sitt tydliga språk. Två år i rad har vinnaren plus två andra hotell bland de fem främsta haft en gemensam nämnare: DUX-sängar på rummen. – Det är helt fantastiskt egentligen. En liten sängtillverkare från Sverige! Här är vi lite mer förknippade med folkhemmet, men ­utomlands uppfattas vi som ett premiummärke. Det är roligt att ta det med sig hem. Familjen Ljung är stolt över världsrenommén som företaget b ­ ygger, men Charlotte Ljung vill inte gå ut med vilka kändisar och världs­ ledare som väljer DUX, såvida de inte själva väljer att göra det. I förtrolig ton berättar hon i alla fall att en av dignitärerna vid ett FN-möte nyligen blev så besviken på att anrika lyxhotellet Waldorf Astoria inte hade DUX-sängar att de blev tvungna att lyfta in en i hens svit. DUX nya sängkollektion är influerad av resande, med eleganta ­läderdetaljer som för tankarna till resväskor. Resan har också varit

40


Oslagbar DUX-komfort på The Surrey i New York.

The Surrey Hotel

NE W YO RK

Nobis Hotel, Stockholm.

Burj Al Arab i Dubai är världens enda 7-stjärniga hotell, och naturligtvis sover gästerna på DUX.

Magisk miljö på Belvedere på Mykonos – och DUX på rummen.

D UBAI

41


Hotel Duxiana, Malmö.

På lyxiga Hotel D’Angleterre i Köpenhamn sover man naturligtvis på DUX.

KÖ PENHAMN

Hotel Duxiana breder ut sig i världen.

MIAMI

Mer än 150 av världens ledande hotell har satat ­ på DUX-sängar – däribland Nobis Hotel i Stockholm.

42

Courtyard Collanade är ett av många Marriott-hotell där man sover gott på DUX.


DUX-SÄNGARNAS KÄRLEKSFULLT FJÄDRANDE KÄNSLA ­UPPSKATTAS AV GÄSTER PÅ MÅNGA AV DE ­BÄSTA HOTELLEN I VÄRLDEN. en ­vital del av DUX DNA ända sedan 1924, då syskonens farfars far, choklad­fabrikör Efraim Ljung, bodde över på Fairfax Hotel i Chicago och upplevde sin skönaste nattsömn någonsin. På morgonen gjorde den ­nyfikne entreprenören ett försiktigt snitt i madrassen med fickkniven, och upptäckte en förunderlig konstruktion med fjädrande stålspiraler. Tillbaka i Sverige startade han DUX, och systemet av snillrikt sammanlänkande stålspiraler har förfinats genom åren. Verkstadens innandöme är en väl bevarad företagshemlighet. – Det finns ingen annan i världen som kan göra det vi gör. Vi tillverkar inte bara allt i madrasserna själva, vi tillverkar även maskinerna som gör madrassen, förklarar Charlotte Ljung. Själv gav hon sig av på en omvälvande resa direkt efter gymnasiet. – Det låter kanske fånigt men jag tyckte att jag gjorde ett jättestort avsteg när jag flyttade till USA för att plugga till inredningsarkitekt. Jag tyckte verkligen att jag gjorde något väldigt annorlunda! Hon jobbade därefter på Manhattan och inredde butiker för ­exklusiva märken som Burberry och Tiffanys, men efter några år vände hon hem till familjeföretaget. När jag frågar henne om företagets formgivare skapat den nya ­kollektionen eller om de tagit hjälp utifrån ler Charlotte Ljung stort och räcker upp handen som ett stolt skolbarn. Jovisst, hon har själv designat den nya kollektionen med input från den övriga familjen. Och än är hon inte färdig. Under året kommer de läderkantade madrasserna att kompletteras med kringprodukter med samma formspråk. Hon nämner lakan, passfodral, reskuddar, kanske till och med resväskor. Vad betyder resande för dig, personligen?

– Det har alltid varit en jättestor del av mitt liv, det är en del av min varelse. Inte minst i designarbetet får jag jättemycket inspiration ­därifrån. Genom att sitta för mig själv i en flygplansstol där ingen kan nå mig. Genom att traska omkring själv på gatorna i en stad och titta i skyltfönster. Genom att möta nya människor och kulturer. Vad söker du när du nöjesreser?

– Jag är lite för rastlös för att bara ligga på en strand. Jag gillar storstäder, kultur, arkitektur, design, konst. Det låter kanske konstigt, men jag letar ofta efter bra hotellupplevelser. Jag är lite miljöskadad förstås, men jag inbillar mig att alla resenärer vill ha det. Det behöver inte vara lyx, men själva grundfilosofin för ett kvalitetshotell är att erbjuda en bra natts sömn. Just det är vårt trumfkort. u Dux nya sängkollektion lanseras under Stockholm Design Week 2016.

43


Ditt liv – din resa

44


D UX XCLUSIVE

VACKERT I VÄRLDSKL A SS 90 ÅR AV HANT VERKS SKI CKLI G HE T SAML AD I EN O CH SAMMA M O D ELL.

45


Ditt liv – din resa

MED DUX XCLUSIVE HAR VI ARBETAT MED DET FINASTE LÄDRET OCH SMARTASTE LÖSNINGARNA.

DUX Xclusive.

46


S

om namnet antyder så är DUX Xclusive vår allra mest exklusiva modell. En säng som ända ned i minsta detalj står för allt det som gjort DUX världsledande, ett magiskt hantverk i kombination med svensk möbelkonst när den är som bäst – plus ett formspråk som rymmer hela vår historia, där vi rakt igenom har arbetat med det finaste lädret och de allra smartaste och mest genomtänkta lösningarna. DUX är ett företag som föddes på en resa i och med med vår grundare Efraim Ljungs besök i Chicago när han av en tillfällighet hamnade i en hotellsäng som var den skönaste han någonsin upplevt. Med DUX Xclusive fortsätter drömmen, detta är 90 år av hantverksskicklighet samlad i en och samma modell. DUX Xclusive har dubbelt så många spiraler som en vanlig säng och fler anpassningsmöjligheter än någon annan. Dubbla lager av DUX spiralsystem med tusentals sammanlänkande spiraler ger en helt unik djupfjädring. Precis som med DUX 8008 går det, b ­ eroende på storlek, också att få upp till sex Pascal-kassetter uppdelade e­ fter ­kroppens tre komfortzoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ­ställas in i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. För att göra det extra bekvämt för ryggen finns också ett justerbart svankstödssystem för respektive sida av sängen. Med ett vred går det enkelt att ställa in och avläsa nivån, från medium till fast. Resan och arvet från Efraim fortsätter. u

47


Sovkonst

SLEEPING BE AUT Y KO NS TNÄREN PAUL MARIA SCHNEG G ENBURG ERS B ILD ER PÅ SOVAND E PAR FA SCINER AR. TÄNK AT T SÖ MN K AN VAR A SÅ VACKERT.

48


itta noggrant på bilden. Vad ser du egentligen? En ­svepande dans? Ett ­dröm­liknande tillstånd? Den österrikiska foto­ grafen Paul Maria S ­ chneggenburger har ­tagit sin fascination för sömn ett steg längre – och installerat en säng och kamera i sin fotostudio i Wien. Genom en enda lång ­exponering från midnatt fram till sex på morgonen lyckas han i konstprojektet The Sleep of the Beloved fånga den vackra dyna­ miken som bara ett sovande par kan skapa. Vilken skepnad antar du och din käraste när ni sover? Konstprojektet är pågående och mer info om Pauls konst hittar du på www.schneggenburger.at. u

49


Ditt liv – din resa

D UX A XI O N

VISION: POSITION H Ö GT ELLER L ÅGT? MED E T T L ÄT T TRYCK PÅ HAND KO NTRO LLEN S TÄLLER D U IN Ö NSK AT L ÄG E.

50


D

UX Axion har alla de egenskaper som u ­ tmärker en klassisk DUX-säng – och dessutom är den höjoch sänkbar. DUX dynamiska spiral­system med tusentals sammanlänkade spiraler i flera l­ager ger en utmärkt kombi­nation av stabilitet och stöd. Med en lätt knapptryckning på handkontrollen ändrar du lätt position. u

51


Ditt liv – din resa

D UX DYNAMI C

DYNAMISK SKÖNHE T TA D IN SÖ MN TILL EN HELT NY NIVÅ.

52


D

UX Dynamic kombinerar det bästa som en traditionell DUX-säng kan ­erbjuda med alla fördelar som det innebär att med ett enkelt handgrepp kunna höja eller sänka sängen. ­Konstruktionen gör även att madrassen följer h ­ öjoch sänkfunktionen. Tryck på handkontrollen och du väljer själv position. DUX Dynamic drivs av en driftssäker lågvoltsmotor. Tre lager med spiraler garanterar nattsömnen. Det översta lagret bygger på vårt unika Pascal-system som anpassas och formas efter dina tre kroppszoner: Axlar, rygg och ben. u

53


Total transparens

ALLT HANDL AR

AV TAG B A R TO PP M E D D R AG K E DJA Toppen kan öppnas upp med dragkedjan för utbyte av delar eller justering av Pascal-­kassetterna. Vid behov kan även toppen bytas ut. B O L S T ER Vi använder vävd bolster som, jämfört med stickat, är mer slitstarkt och formfast.

ÖV R E S PI R A L K Ä R N A Den övre spiralkärnan avlastar och följer kroppens konturer. H Ö R N K LO S S A R I alla fyra hörn sitter förstärkning av högelastiskt skum som skyddar och stärker upp sängen.

Q U I LT Det elegant quiltade tyget är DUX signum, men det går också att få våra sängar utan quilt. U N D R E S PI R A L K Ä R N A Den undre spiralkärnan ger djupfjädring och tar upp kroppstyngden.

F I LT M AT TA Filtmattan av fibervadd motverkar m ­ issljud, är ventilerande och skyddar mot damm.

B E N I N FÄ S T N I N G DUX beninfästning med integrerad M8-gängning.

N AT U R L AT E X Ett naturmaterial som naturlatex kan torka ihop och bli stumt och därför tillför vi syntetlatex till blandningen. Vi har forskat fram att mixen 70% naturlatex och 30 % syntetlatex ger det optimala förhållandet mellan komfort och hållbarhet.

54

S TÅ L Våra spiraler är tillverkade av kvalitetsstål e­ fter eget recept, utvunnet ur järnmalm från G ­ arphyttan i ­Sverige. Det går åt motsvarande tre kilometer ståltråd för att skapa spiralfjädringen i en DUX-säng.


OM DE TAL JER

N AT U R L AT E X Naturlatex använder vi för dess följsamhet och bra sättnings­egenskaper, vilka ger en lång ­livslängd. D UX PA S C A L-S YS T E M Med Pascal-systemet kan du själv justera din sängs fasthet utifrån dina egna behov, när du vill och hur ofta du vill.

S I D O FÖ R S TÄ R K N I N G A R De yttersta spiralerna, längs med sängens l­ång­sidor, har en spiral med en något tjockare tråd för att ­motverka känslan att man »trillar ur« sängen.

M E L L A N VA D D Vår mellanvadd motverkar missljud och b ­ estår av 70% bomull och med 30% polyester tillsatt för h ­ ållbarhetens skull. DUBBLA SÖMMAR Alla sängens sidor är förstärkta med dubbla s­ ömmar.

FÄ S T E N Spiralsystemen är fästa i träramen längs med ­ kort- och långsidan med extra många fästpunkter för att eliminera missljud.

TR ÄR AM Träramen har färdiga hål för gavelinfästning och är byggd av tätfibrig svensk furu som tål hög ­belastning. B OT T E N R I B B O R Bottenribborna av tätfibrig svensk furu är fästa i ramen med lim och snedställda klamrar.

BOMULL Vårt bolstertyg av bomull är både mjukt och starkt. Den täta väven och de långa bomulls­fibrerna bidrar till slitstyrkan och den höga k­ valitetskänslan.

F U RU Träramarna tillverkas av sorterad furu från norra Sverige. De kalla vintrarna gör att träden växer långsamt, vilket ger ett tätfibrigt virke som är starkt och tåligt.

Alla våra material är noggrant utvalda efter DUX Code of Conduct, och samtliga underleverantörer har skyldighet att leva upp till nationella såväl som internationella lagstadgade miljömärkningar och certifikat.

55


Accessoarer

SKÖ NARE SÄN GLIV D U S OV E R C I R K A 3  0 0 0 T I M M A R O M Å R E T O C H ­ I L L B R I N G A R M YC K E T A N N A N T I D I S Ä N G E N, K A N S K E T MED EN BOK ELLER L ­ Ä S PL AT TA . M E D D UX S Ä N G ­A R FÅ R D U E N S KÖ N A R E S Ö M N O C H D UX S Ä N G T I L L B E H Ö R G E R EN S ­ T I L R E N D E S I G N PÅ A L LT F R Å N G AV L A R T I L L ÖV E R K A S T – A L L A S K A PA D E FÖ R AT T PA S S A O C H M ATC H A D I N S Ä N G.

56


I N S PI R AT I O N ™ XU PP O RT Djuphäftad bäddmadrass på cirka 6 centimeter med kärna av n ­ aturlatex. Ytterlager av blandvadd för extra ­ventilation och mjukhet.

I N S PI R AT I O N ™ XU PP O RT W I T H B U T TO N S Bäddmadrass på cirka 6 centimeter med kärna av naturlatex. ­Ytter­lager av blandvadd för extra ventilation och mjukhet. ­Läderklädda knappar och läderkeder. Finns endast till vår modell DUX 8008.

I N S PI R AT I O N ™ XU PP O RT PLU S Djuphäftad bäddmadrass på cirka 7,5 centimeter med kärna av n ­ aturlatex. Ytterlager av blandvadd för extra ­ventilation och mjukhet.

PA S C A L D E LUX E Unik bäddmadrass som har DUX patenterade ­Pascal-system inbyggt. Varje zon kan ställas i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. Det gör att bäddmadrassen kan ­anpassas efter individuella förutsättningar såsom graviditet, ryggont och liknande.

I N S PI R AT I O N ™ CO N T I N E N TA L Enkelfjädrande madrass i två olika höjder, 15 eller 18 ­centimeter, med DUX unika spiralsystem. Den 15 centi­ meter höga madrassen är stoppad med naturlatex på ena ­sidan medan den 18 centimeter höga är stoppad på båda ­sidorna, och därmed är vändbar. Lämplig som extramadrass.

X L EEP-KU D D E DUX Xleep är ännu en DUX-innovation. Inner­kudden innehåller ett system av aktivt följsamma mikro­ spiraler som gör att nacke och huvud hamnar i rät linje med ryggraden. Spiralsystemet gör att kudden ­behåller sin ursprungliga form och elasticitet år efter år och känns extra sval och skön. Systemet är omslutet i ett dunfyllt avtagbart överdrag som kan tvättas och vid behov bytas ut. DUX Xleep är en upplevelse som likt DUX-sängen ger en unik komfort och följsamhet.

57


Accessoarer

D UX XCLUSIVE

DUX Xclusive är vårt mest exklusiva sängpaket någonsin. Ett handgjort mästerverk som visar upp vårt hantverkskunnande inom både säng- och möbelteknik. Den djuphäftade gaveln är s­ pecialdesignad, helt klädd i vårt exklusiva läder Dakota, antingen i cognac eller svart med integrerad belysning och handflätade detaljer.

FA RU K S Ä N G G AV E L Bekväm sänggavel med klaffar som kan ställas i fyra olika lägen. ­ Överdraget är avtagbart och går att få i valfritt tyg. Höjd 74–93 centimeter beroende på sängmodell.

58

F L E X S Ä N G G AV E L Sänggavel som justeras med en enkel tryckknapp och är ställbar i flera olika lägen. Överdraget är avtagbart och går att få i läder eller i valfritt tyg. Höjd klaff 54 centimeter.


ROYA L S Ä N G G AV E L DUX Royal är en serie med kompletterande sängtillbehör, såsom sängkappa och dekorationskuddar. Designen är s­ kapad i samarbete med det legen­dariska Hotel D’Angleterre i Köpenhamn. En sängavel med skön och ­stödjande stoppning. Den rena designen vilar på traditionell djuphäftning som kan fås med eller utan knappar. Höjd 130 centimeter.

Q UA D RO/Q UA D RO C L A S S I C S Ä N G G AV E L DUX Quadro, sänggavel med avvikande stickningar. DUX Quadro Classic, sänggavel med matchande stickningar. Höjd 100 centimeter.

V I S TA S Ä N G G AV E L Sänggavel i tyg med avtagbart överdrag samt extra nackkudde. Höjd 84–100 centimeter beroende på sängmodell.

DA N T E S Ä N G G AV E L Textil sänggavel med avtagbar klädsel. Genomhäftad, med eller utan ­knappar. Höjd 110 centimeter.

I H R E B O R N S Ä N G G AV E L Nyskapande design framtagen i samarbete med den svenske formgivaren Dan Ihreborn. Modern textilteknik med avtagbar klädsel på DUX klassiska gavelstomme gör att man enkelt kan byta överdrag och utseende. Finns i tre sobra färger, i storlekarna 90 och 180 centimeter. Höjd 110 centimeter.

A S TO R I A S Ä N G G AV E L Sänggavel i tyg med avtagbar klädsel. Finns i samtliga standardbredder. Nackkudde finns som tillval. Höjd 100 centimeter.

59


Accessoarer

ÖVERK A S T CECILIA

DUX erbjuder två olika överkast. Cecilia (bilden) med kantband och Charlotte utan kantband. Du väljer själv tyg ur DUX tyg­ kollektion eller insänt tyg som vi syr efter dina önskemål.

60


S Ä N G K A PPA ROYA L Sängkappa som matchar gavel och övriga sängtillbehör i Royal-­ kollektionen. Slitsad i mitten och markerade hörn med knapp. Valfri kapphöjd. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

S Ä N G K A PPA M AT H I L DA Sängkappa i rak modell, finns i 2-, 3- eller 4-sidigt utförande. Toppfoder i off-white. Valfri kapphöjd. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

M A D R A S S K L Ä D S E L ZI P Madrassklädsel med blixtlåsknäppning för enklare montering. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

S Ä N G K A PPA M A RG O Kappa med sprund. Finns i 2- eller 3-sidigt utförande. Toppfoder i ­off-white. Finns med invikt kant eller med kantband. Valfri kapphöjd. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

ÖV E R K A S T C EC I L I A Klassisk design med kantband. Undertyg i off-white. 100% bomull. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

ÖV E R K A S T C H A R LOT T E Klassisk design utan kantband. Undertyg i off-white. 100% bomull. Du kan välja ur DUX tygkollektion eller insänt tyg.

61


Sängkläder

DUX BED LINEN ­C O LLECTI O N D E T F I N N S FÅ PRO D U K T E R DÄ R S K I L L N A D E N I K ­ VA L I T E T Ä R L I K A M Ä R K B A R S O M N Ä R D E T G Ä L L E R S Ä N G ­K L Ä D E R . K Ä N S L A N AV E N S VA L KU D D E O C H F R Ä S C H A L A K A N AV H Ö G K VA L I T E T Ä R S VÅ R S L AG E N. V I P ­ RESENTER AR H Ä R EN H ELT EG EN KO L L EK T I O N S Ä N G K L Ä D ER ­U N D ER ­N A M N E T D UX B E D L I N E N. A L L A PRO D U K T E R Ä R ­S JÄ LV K L A RT T I L LV E R K A D E I 10 0% K A M M A D B O M U L L .

S U PE R I O R S AT I N D OT W H I T E 62


D UX SUPERI O R B ED LINEN D UX S U PE R I O R B E D L I N E N Ä R E N KO L L E K T I O N PÅ S L A K A N O C H Ö R N G OT T AV M YC K E T H Ö G K VA L I T E T. V I A N VÄ N D E R U T E S LU TA N D E 10 0 % K A M M A D M E RC E R I S E R A D B O M U L L S AT I N. D E T TA G E R E N, FÖ R S AT I N ­V ÄV, K L A S S I S K LYS T E R O C H E T T VAC K E RT FA L L PÅ D E S S A M J U K A O C H FÖ L J S A M M A L A K A N S O M H Å L L E R FÖ R AT T T VÄT TA S Å R U T O C H Å R I N. VÄ L J M E L L A N T R E D I S K R E TA M Ö N S T E R I S O B E RT V I T T.

S U PE R I O R S AT I N S Q UA R E W H I T E

S U PER I O R S AT I N PA I S LE Y W H I T E

S U PE R I O R S AT I N D OT W H I T E

63


Sängkläder

SATINVÄV U TÖV E R VÅ R A S U PE R I O R S AT I N L A K A N E R B J U D E R V I E N K L A S S I S K S AT I N VÄV S O M G E R E N B R A B A S I A L L A S OV RU M S M I L J Ö E R . A L L A PRO D U K T E R Ä R T I L LV E R K A D E I 10 0% K A M M A D M E RC E R I S E R A D ­B O M U L L S AT I N. S E R I E N O M FAT TA R PÅ S L A K A N, Ö R N G OT T, L A K A N O C H FO R M S Y D DA L A K A N. F I N N S I E N FÄ RG AT E L L E R M E D S U BT I L A R Ä N D E R I FÄ RG E R N A V I T, B E I G E E L L E R G R Å .

64

S AT I N PL A I N W H I T E

S AT I N S T R I PE W H I T E

S AT I N PL A I N B EI G E

S AT I N S T R I PE B E I G E

S AT I N PL A I N G R E Y

S AT I N S T R I PE G R E Y


PERC ALE E X K LU S I VA L A K A N I E X T R A T U N N O C H F I N PE RC A L E K VA L I T E T, T I L LV E R K A D E I 10 0% K A M M A D B O M U L L .M J U K O C H O E M OT S TÅ N D L I G T B E H AG L I G O C H S VA L M OT H U D E N. F I N N S I E N K L A S S I S K R A N D, RO S A E L L E R B L Å , EL L ER I EN FÄ RG AT RO S A EL L ER B L ÅT T. I KO L L EK T I O N EN F I N N S PÅ S L A K A N O C H Ö R N G OT T M E D L I K A PR A K T I S K A S O M D E KO R AT I VA M J U K A K N A PPA R .

PE RC A L E B LU E

PE RC A L E S T R I PE B LU E

PERC A LE S T R I PE PI N K

PE RC A L E PI N K

65


Sängtillbehör

FINA DE TAL JER LYF TER SOVRUMME T V I H A R E T T S TO RT O C H B R E T T U RVA L AV T I L L B E H Ö R S O M G Ö R S Ä N G L I V E T L I T E E N K L A R E O C H ­S KÖ N A R E. M A D R A S S K I L E N ­T RO L L A R T I L L E X E M PE L B O RT ­M E L L A N RU M M E T M ­ E L L A N S Ä N G A R N A O C H KO PPL I N G SB E S L AG E T H I N D R A R D E M F R Å N AT T G L I DA I S Ä R . D UX S Ä N G B E N F I N N S I E N M Ä N G D ­O L I K A ­ U T FÖ R A N D E N, M AT E R I A L O C H FÄ RG E R .

D UX 2002

DUX 2002 är en dubbelfjädrande ­ramsäng som garanterar den bästa ­sömnen. Här med koniska ben.

66


KO N I S K A B E N Koniska ben i massiv oljad ek eller bok med natur-, mahogny-, körsbär-, valnöt-, läder- e­ ller svartbetsad yta.  12 eller 20 centimeter.

KU B I S K A B E N Kubiska ben i massiv oljad ek eller massiv bok med natur-, mahogny-, körsbär-, svart- eller vitbetsad yta. 12 x 12 centimeter.

RU N DA B E N Runda ben i massiv oljad ek eller massiv bok med natur-, mahogny-, svart-, l­äder- eller v­ itbetsad yta. Ø 5,5 centimeter: 12, 16, 20, 23 eller 30 centimeter. Finns även i valnöt. Ø 10 centimeter: 12 eller 16 centimeter.

A LU M I N I U M B E N Aluminiumben med eller utan hjul. 8, 16 eller 23 centimeter.

67


Sängtillbehör

68

PA S C A L-K A S S E T T E R Kassetter till Pascal de Luxe-bäddmadrass och till DUX 3003, DUX 6006 och DUX 8008. Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast med kardborre till bäddmadrasser eller utan kardborre till sängar.

PA S C A L- ÖV E R D R AG Quiltat överdrag, fyllt med bomullsvadd. Endast överdraget kan kemtvättas. Latex/kassetter ingår ej.

B E S L AG FÖ R I N D R AG E T B E N Beslag för indraget ben för ett renare utseende vid sammankoppling av två madrasser. Ben beställs separat i samma längd som övriga ben.

KO PPL I N G S B E S L AG För sammankoppling av två madrasser. Beslaget monteras ovanpå benet när det skruvas fast i madrassen.

B Ä D D F ROT T É Bäddskydd i 100% bomull. Off-white. Försedd med resårband. Vattentvätt 40˚C.

MADR ASSKIL Fyll skarven mellan två sammansatta enkelsängar med vår madrasskil för att uppnå känslan av en hel säng.


69


Våra modeller

SÄN G KO LLEK TI O N INSPIR ATI O N ™ H Ä R Ä R A L L A V I K T I G A FA K TA D U B E H ÖV E R V E TA O M VÅ R N YA KO L L E K T I O N. S J U S Ä N G A R M E D E N VÄ R L D S L E DA N D E T E K N O LO G I S O M FÖ R A L LT I D KO M M E R FÖ R Ä N D R A D I N A S OV VA N O R .

D UX 10 01 DUX 1001 med dubbla lager spiraler är den perfekta introduktionen till den legendariska DUX-komforten. Designen är baserad på den första DUXsängen som tillverkades 1926 och har sedan dess vidareutvecklats g­ enom åren. Ett skönt möte mellan vårt stolta ursprung och våra dagars h ­ ögsta sängkomfort. DUX 1001 är en ramsäng i slitstarka naturmaterial med dubbla lager av DUX unika sammanlänkade spiralsystem med en höjd på 23 centimeter. Sängen finns i medium eller fast utförande.

D UX 20 02 DUX 2002 är med sin unika, avtagbara topp den första produkten i l­edet av nya innovationer från DUX. Bestående av dubbla lager DUX-spiraler är DUX 2002 en ramsäng med enkel dragkedja och unik topp på 26 centimeter stoppad med en mjuk och häftad naturlatex som ger DUX 2002 en oslagbar komfort. Sängen kommer i medium eller fast utförande.

KONTINENTALSÄNGEN DUX 8008 ÄR VÅR MEST AVANCERADE OCH ­EXKLUSIVA SÄNG. DEN HAR DUBBELT SÅ MÅNGA SPIRALER SOM EN VANLIG SÄNG – OCH FLER ANPASSNINGSMÖJLIGHETER ÄN NÅGON ANNAN.

D UX 30 03 DUX 3003 är vår allra främsta ramsäng. Den höga komforten bygger på samspelet mellan två DUX-innovationer: Spiralsystemet med tusentals sammanlänkade spiraler och det unika Pascal-systemet med sina flyttbara spiraler, med en höjd på 29 centimeter, som gör att sängen enkelt kan anpassas efter individuella förut­sättningar. Pascal-systemet innehåller – beroende på storlek – upp till sex kassetter, uppdelade efter kroppens tre komfort­ zoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ställas i lägena mjuk, medium, fast och extra fast och d ­ ärigenom anpassas sängen efter individuella behov.

70

D UX 60 06 Kontinentalsängen DUX 6006 innehåller två DUX-innovationer som ­tillsammans skapar o­ ptimal komfort. Sängen har exceptionell djupfjädring tack vare dubbla l­ager av DUX spiralsystem, med tusentals s­ ammanlänkade spiraler i dynamiskt samspel. Dessutom innehåller den – beroende på ­storlek – upp till sex Pascal-kassetter, uppdelade efter kroppens tre komfort­ zoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ställas i lägena mjuk, medium, fast och extra fast och därigenom anpassas sängen efter individuella behov.


D UX 8 0 0 8 Kontinentalsängen DUX 8008 är vår mest avancerade och exklusiva säng. Den har dubbelt så många spiraler som en vanlig säng – och fler anpassningsmöjligheter än någon annan. Dubbla lager av DUX spiralsystem, med tusentals sammanlänkade spiraler, ger en exceptionell djupfjädring. Beroende på storlek går sängen att få med upp till sex Pascal-kassetter, ­uppdelade efter kroppens tre komfortzoner: Axlar, höfter och ben. Varje zon kan ställas i lägena mjuk, medium, fast och extra fast. DUX 8008 är också utrustad med ett justerbart svankstödssystem för respektive sida av sängen. Med ett vred går det att ställa in och avläsa nivån, från medium till fast.

D UX A X I O N DUX Axion har alla de egenskaper som utmärker en klassisk DUX-säng – och dessutom är den höj- och sänkbar. DUX dubbelfjädrande spiralsystem med tusentals sammanlänkade spiraler i flera lager ger en u ­ tmärkt ­kombination av stabilitet och stöd. Med en lätt knapptryckning på ­handkontrollen ändrar du lätt position. Smart teknologi för en enklare och s­ könare vardag.

D UX DY N A M I C DUX Dynamic kombinerar det bästa som en traditionell DUX-säng ­erbjuder med alla fördelar som det innebär att kunna höja eller sänka sängen. Tryck på handkontrollen och du väljer själv position. DUX ­Dynamic drivs av en driftssäker lågvoltsmotor. Tre lager med spiraler ­garanterar nattsömnen. Översta lagret bygger på vårt Pascal-system som formas efter dina tre kroppszoner: Axlar, rygg och ben.

71


Dux Inspiration  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you