Page 1

Любі жінки!

Костянтин Бондарєв

6

№ березень•2012

Вітаю вас зі святом 8 Бе% резня — святом весни, жіно% чої краси та кохання. Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже все найдорожче, що є у нашому житті — надія, кохання, віра, щастя обов'язково пов'язане з жінкою. Шановні жінки, ми вдячні вам за те, що ви є! Ми вдячні вам за те, що ви поруч, за те, що у вашому серці любов! І нехай вам завжди вистачає сил і натхнення дарувати

свою красу, любов і мудрість. Сьогодні в країні, життя не найкраще. Кожна посмішка, кожен добрий і теплий погляд, кожне слово, сказане від серця, кожна дія, зроблена з любов'ю та від душі має велике значення. Мені важко назвати хоча б одну сферу діяльності, де б не працювали жінки. Жодна професія не в змозі обійтися без жіночої посмішки, турбо% ти, уваги, небайдужості та відданості своїй справі.

В усі часи ви, наші дорогі жінки, були і залишаєтесь символом щастя, миру й зла% годи у сім'ї та суспільстві. Любові вам, мудрості, здо% ров'я, радості, сповнення всіх мрій, щастя, дорогі жінки. Зі святом вас! З повагою, Голова Київської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина», Народний депутат Костянтин Бондарєв

Батьківщина Достовірність – передусім!

Аналітичний тижневик

«БРЕХНЯ ЗА ВАШІ ГРОШІ» Локшина від Сапожка та Партії Регіонів на вуха броварчан. Чи потрібна вона нам? Коли читаєш місцеву кому% нальну пресу — газети «Нове життя» та «Броварська панора% ма» або переглядаєш новини по броварському телебаченню, то відчуваєш такий собі стан дежавю — вже баченого. Ти на% че повертаєшся на машині часу років на 30%40 назад, в минуле, у часи СРСР, коли «жити ста% вало все краще, веселіше» та існувала лише одна думка, як і одна партія. І тільки вона мала право називатися правильною. Складається таке враження, що наші Бровари зупинились у часі та просторі. З наближенням виборів значно активізувалась жур% налістська діяльність предс% тавників провладних ЗМІ. Га% зети «Нове життя» та «Бро% варська панорама» фінансу% ються з місцевого бюджету. В

них подається тільки позитив% на інформація про владу та Партію регіонів і… брехня про всіх інших. На шпальтах розміщується велика кількість портретів очільників міста від партії вла% ди, які ототожнюють складний процес керівництва з баналь% ною показухою. Газета міської ради «Бро% варська панорама» взагалі пе% ретворилася на друкований ор% ган Партії Регіонів. Редакто% ром там працює Василь Глуш% ко, до речі, колишній замполіт Військово%Морського Флоту Радянського Союзу. Під час навчання у військовому учи% лищі його улюбленою книгою мабуть була робота В.І.Леніна «Партійна організація та партійна література». Багатий досвід політпрацівника до%

поміг йому зробити з «БРА% МИ» по%справжньому гнилий листок правлячої Партії Регіонів, — до бойового не до% тягує. У кожному номері газети розповідається про бурхливу діяльність радника прем'єр міністра України, депутата% регіонала Сергія Федоренка — численні інтерв'ю про те, що вже зробив він для рідного міста, а що думає покращити. Ну просто батько рідний! Він тільки те й робить, що весь час працює. Ха%ха! Мабуть 24 го% дини на добу, як і наш Прези% дент в Межигір'ї. Під впливом такої потужної пропаганди у багатьох бровар% чан може скластися враження, що влада дійсно багато робить для міста. Спілкуватися з опо% зиційними ЗМІ пан Федорен%

ко категорично відмовляється. Вде не один раз автор цієї статті намагався з ним зустрітися. Відповідь одна — «нам нічого вам сказати». Цікаво, що коли у 2008 році депутати міської ради зняли з займаної посади колишнього мера Віктора Антоненка, йому закидали «культ особи» та за% хоплення самопіаром. Мовляв, нічого не робив, лише демон% стративно на камеру збирав сміття на вулицях та розміщу% вав власні портрети у газетах та гламурних глянцевих видан% нях, а потім їхав відпочивати. Як же тоді назвати нинішню ситуацію, що склалася у кому% нальних засобах масової інформації? Газета Броварської міської та районної ради, районної Продовження на стор. 2

Колонка редактора Подарунок Юлії Тимошенко до Дня весняного жіночого свята 8го березня Шановна Юлія Володимирівна! Поздоровляю Вас з Днем весня ного жіночого свята — Восьмим березня! Бажаю Вам міцного здоров'я, щастя. Дякую Леонід Харченко Вам за те, шо Ви у нас є, що разом з Вами нас не покидає надія на перемогу в Україні демократії, солідаризму, справедливості і родинно го добробуту. Ми були певними, що Ваша са мовідданість у боротьбі за братерство, рівність, щастя українського народу буде оцінена, в першу чергу, нашим на родом. Сьогодні про це з впевненістю говорять у соціологічні інституції на шої країни. І цього не приховаєш! «БАТЬКІВЩИНА» — НАЙПО ПУЛЯРНІША ПОЛІТИЧНА СИЛА УКРАЇНИ Партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» — безумовний лідер майбутніх парламентських виборів в Україні. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, прове% деного у лютому 2012 року соціологічною групою «Рейтинг», оприлюднені в понеділок низкою агенцій. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у лютому 2012 року, то п'ятивідсотковий бар'єр подолало б 5політичних сил: «Батьківщина», Партія регіонів, «Фронт змін», КПУ та УДАР. Такі дані 5 березня наводить Соціологічна група «Рейтинг». Відтак, 19,6% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголо% сували б за «Батьківщину», 18,2% — за Партію регіонів, 11,2% — за «Фронт змін», 7% — за Комуністичну партію, 6,5% — за партію УДАР Віталія Кличка. 4,3% виборців підтримали б ВО «Свобода», ще 2,1% — «Громадянську позицію», 1,6% — Народну партію. Решту партій підтримують менше 1% виборців, та% ких загалом — близько 5%. Згідно з результатами досліджен% ня, проведеного соціологічною гру% пою «Рейтинг», якби вибори до Вер% ховної Ради України відбувалися в лютому 2012 року, то 42% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 33% скоріше взяли б участь. Порівняно з попередніми місяця% ми, рівень мобілізації виборців дещо зріс. Як і в грудні минулого року, найбільш мобілізованими є виборці партії «Батьківщина», «Свобода» та КПУ. Також найвищий рівень мобілізації на Заході, Півночі і Сході, найнижчий — у Центрі та на Півдні. Не підтримали б жодну з партій («проти всіх») — 7,9%, не визначи% лись з вибором — 13,9%. У зв'язку зі змінами законодавства про вибори, категорії «проти всіх» бу% ло задано додаткове питання: «Відповідно до нового Закону, на парламентських виборах 2012 року виборці не матимуть можливості го% Продовження на стор. 2


2

Батьківщина № 6, березень 2012

цює під пильним наглядом до нецьких іміджмейкерів та політтехнологів, різних грицаїв та їм подібних. Але, якто ка жуть, перемогли німецьких, пе реможемо й донецьких! Пропа гандистів, пройдисвітів… 4 березня в Броварах на май дані Свободи відбулась акція гро мадського невдоволення під наз вою «Брехня за ваші гроші», ор ганізована ГО «Громадський за хист Київщини» («ГРОЗА») Не дивля чись на заборо ну місцевої вла ди на проведен ня акції та складні погодні умови (йшов густий мокрий сніг) на площі біля міської ра ди зібралося більше сотні не байдужих бро варчан. Ор ганізатори роз повіли при сутнім про те, як комунальна преса Броварів, що утримується за кошти громади, перетворила ся в партійну і обслуговує лише інтереси влади. Активісти ГРОЗИ повідоми ли про наміри міських можнов ладців витратити цього року 1,575 млн. гривень на свої газети та телеканал. «Чи згодна броварська гро мада утримувати ЕКТУ, БРАМУ та «Нове життя»? Ці газети пи шуть лише про «покращення життя в Броварах вже сьогодні» та іншу неправду. Влада гово рить про найнижчі комунальні тарифи і в той же час піднімає плату за водопостачання та во довідведення, телебачення, роз повідає про оперативну ліквідацію наслідків аварії на Торгмаші, хоча ремонтні роботи там тривають і досі. Дороги пе ребувають у жахливому стані, на вулицях міста під час ожеледиці літні люди падають та отриму ють важкі травми. Чи готові Ви бути спонсорами брехні? Комунальні газети за наші гроші рекламують лише одну політичну силу — Партію регіонів, а незалежних жур налістів не пускають на відкриті сесії міської ради. Чи готовий ти бути спонсо ром виборчої кампанії Партії влади? Громада міста має сама вирішувати, на що краще спря мувати понад 1,5 млн. гривень:

на ремонт шкіл та дитячих садків, міждворових проїздів, під'їздів та будинків; освітлення дворів та пішохідних зон; допо могу інвалідам та пенсіонерам; пільговий транспорт. Перед присутніми виступили представники політичних сил, громадських об'єднань, а також жителі міста. У своєму виступі голова Броварської міської партійної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Криво нос зазначив: «За наші гроші ко мунальна преса нахабно обливає брудом депутата міської ради, на якого було скоєно напад і який відстоює інтереси броварчан. Ми всі маємо до цієї газети відношення, тому що вона не є партійною агіткою, а утримуєть ся за кошти громади. Коли свого часу БЮТ мав більшість у міській раді, в «Бро варській панорамі» не було піару партії «Батьківщина». Ми не нав'язували своєї думки, тому що розуміли — у Броварах про живають люди, які дотримують ся різних політичних поглядів. Нинішня газета міської ради «Броварська панорама» фактич но перетворилася на партійний агітаційний листок правлячої Партії Регіонів. Дозволу у нас ніхто не питав.

свою політичну силу та проми вають нам мізки? Ми повинні сказати владі своє категоричне «Ні!» — ми проти такої агітації за наші гроші!» Інші незалежні журналісти наголосили на тому, що місцева влада навряд чи дослухається го лосу громади та змінить свою політику в сфері комунальних ЗМІ і закликали броварчан не вірити провладним засобам ма сової інформації, сприймаючи їх повідомлення як анекдот. Мешканці Броварів, що взя ли участь в акції громадського невдоволення, висловили свою підтримку депутатам міської ра ди Роману Сімутіну та Павлу Різаненку, які сміливо відстою ють інтереси громади та підтримку лише одній неза лежній газеті, що зараз видаєть ся на броварщині «Київщині — малій батьківщині». Більше сотні людей на май дані Свободи гучно скандували «Ганьба!» на адресу депутата С. Федоренка, міського голови І. Сапожка та борзописців пров ладних ЗМІ, що також були при сутні на мітингу. Організатори акції вручили представникам комунальних ЗМІ символічну посудину з «газетною локши ною», яку вони чіпляють на вуха

Це говорить про те, що міська влада нехтує інтересами громади та ігнорує думку броварчан. У кожному номері та на кожній сторінці «БРАМИ» розміщено портрети регіоналів Сапожка та Федоренка. Чому Партія Регіонів, яка контролює усі фінансові потоки та вихваляється великою кількістю своїх членів, не може зробити собі власного партійно го листка та видавати його влас ним коштом? Невже вони такі бідні? Чому регіонали за кошти громади нахабно рекламують

броварчан. Активіст ГО «Громадський захист Київщини» Сергій Тафій зачитав звернення до міської влади, яке було одностайно підтримано учасниками акції : Ми вимагаємо від броварської влади навести лад у сфері кому нальних ЗМІ та забезпечити пра во громадян на повне та правдиве висвітлення суспільнополітично го життя міста Бровари у кому нальних засобах масової інфор мації. Ми вважаємо, що кошти які надходять від броварчан у вигляді

зборів, податків та виділяються з міського бюджету на потреби міських комунальних ЗМІ, вико ристовуються не за призначенням, тобто не на забезпечення інфор маційних потреб мешканців міста, а зовсім в інших цілях. На нашу думку всі наявні ко мунальні ЗМІ, в тому числі, те лестудія КП «Наше місто», газети «Броварська панорама» та «Нове життя» працюють в інтересах однієї політичної партії — Партії Регіонів. Мова йде про відкриту та приховану рекламу цієї політичної сили на сторінках га зет та ефіру телеканалу ЕКТА. Політика броварських ЗМІ є упередженою та необ'єктивною. Ці засоби масової інформації не дотримуються журналістських стандартів та етичних засад в ро боті преси, принципів плюралізму думок, замовчуючи суспільно важливі події, які відбуваються в Броварах. Виділені в 2012 році 1,575 млн. гривень на роботу неп рофесійних та політичнозаанга жованих комунальних ЗМІ ми сприймаємо як нецільове вико ристання коштів. Ми вважаємо нераціональним фінансування студії «Наше місто» та газети «Броварська панорама» в тих обсягах, в яких воно відбу вається. У той же час на соціальні програми міська влада виділяє значно менші кошти. Ми вимагаємо звільнення з займаних посад головного редак тора газети «Броварська панора ма» Василя Глушка та директора КП телестудія «Наше місто» Іри ни Куліш. Займаючи дані посади вказані особи компрометують та дискредитують професію жур наліста, навмисно, свідомо та системно порушуючи жур налістські стандарти, базові прин ципи журналістської етики та мо ралі. Довідка : Комунальні друковані ЗМІ ма ють ряд неконкурентних переваг: економічних (орендна плата за 1 гривню, пряма і додаткова фінансова підтримка тощо), інформаційних (надання інфор мації про діяльність влади, публікація нормативноправових актів), соціальних (журналісти цих ЗМІ отримують надбавки та користуються пільгами, передба ченими для державних служ бовців). «Державні ЗМІ повинні зник нути як явище, як це сталося в країнах Східної Європи та Балтії. Україна, як одна з найбідніших країн Європи, просто, не може собі дозволити оплачувати з бюд жетних коштів рекламу місцевих чиновників і бюрократів із замаш ками середньовічних князьків» — зазначив Андрій Савчук, предс тавник Інституту масової інфор мації.

наступним чином: 16% «проти всіх» проголосують за конкретні партії (відносно більше за УДАР, «Фронт змін» та «Батьківщину»), 48% — не визначилися, 36% — не братимуть участі у виборах. Таким чином, відповіді «проти всіх» були перерозподілені, уточ нено в бік зменшення ймовірну явку виборців та виведені оста

точні партійні рейтинги. Відповідно «Батьківщину» підтримують 20,3%, Партію регіонів — 18,8%, «Фронт змін» — 11,7%, КПУ — 7,2%, УДАР — 6,9%, «Свободу» — 4,5%, «Силь ну Україну» — 3,1%, «Грома дянську позицію» — 2,2%, На родну партію — 1,6%. Решту партій — понад 5%. Не визначи

лись з вибором 18,2% виборців. Таким чином, істотно зросла ли ше кількість невизначених (з 14% до 18%), а показники партій та їх місце у рейтингу практично не змінилися. Дослідження проводилося 10 24 лютого 2012 року. Методом особистого формалізованого інтерв'ю було опитано 4 тис. рес

пондентів віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% по хибка становить не більше 1,5%, для значень близьких до 30% — не більше 1,3%, для значень близь ких до 10% — не більше 0,9%. Джерело: ZAXID.NET

«БРЕХНЯ ЗА ВАШІ ГРОШІ» Локшина від Сапожка та Партії Регіонів на вуха броварчан. Чи потрібна вона нам? Початок на стор.1

адміністрації «Нове життя» не відстає від згаданої вище «Бро варської панорами», розповіда ючи у кожному номері про робо ту заступника Київської облас ної організації Партії Регіонів і за сумісництвом «губернатора» Київщини А. Присяжнюка та його підлеглого — заступника голови Броварської районної організації Партії Регіонів Петра

Іваненка, який всупереч Закону «Про державну службу», агітую чи зі свого робочого місця за Партію регіонів за «сумісницт вом» працює ще й головою Бро варської райдержадміністрації. Так у номері від 4.11.2011 ро ку на першій сторінці розміщено фото «великої трійці» — впливо вих чиновників від Партії Регіонів : депутата С. Федорен ка, П. Іваненка та А. Присяжню ка, які з пихатим виглядом пе рерізають стрічку та відкривають відділення патології новонарод жених Броварської дитячої лікарні, яке вони не будували. «…А. Присяжнюк оглянув онов лене приміщення, яке завдяки тандему РДА та влади міста от римали жителі броварщини» — повідомила газета «Нове життя» на стор. 2. І жодного слова про те, що гроші на капітальний ремонт виділили підприємці Броварсь кого району. Броварське телебачення КП «Студія «Наше місто» подає ли ше позитив про мерію та кожно го дня розповідає про роботу то го ж таки депутатарегіонала С. Федоренка та міського голови І Сапожка. Відсутня будьяка аль тернативна точка зору, окрім владної. Ніякої критики дій вла ди міста. Як у старі, «добрі» (будь вони не ладні) радянські часи. Готуючись до майбутніх ви борів до Верховної Ради, бро варська регіональна еліта пра

Подарунок Юлії Тимошенко до Дня весняного жіночого свята 8го березня Початок на стор.1

лосувати «проти всіх». Як Ви тоді проголосуєте?». Згідно з резуль татами, відповіді розподілилися


Батьківщина

3 № 6, березень 2012

ТАРИФИ У БРОВАРАХ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НАДАНИМ ПОСЛУГАМ Тарифи на «комуналку» в Броварах — найвищі в області. І хоча розраховуються вони скрізь однаково — в залежності від вар тості енергоносіїв, оплати праці працівників, паливномастиль них матеріалів — броварчани платять за блага цивілізації знач но більше, ніж сусіди. Але зовсім протилежну інформацію інфор мацію розмістила на своїй Інтернетсторінці Київська об ласна державна адміністрація. Як наголошується в повідом ленні, «Єдина відмінність в цьо му питанні з іншими містами Київщини — це впровадження сучасних методів енергозбере ження». Згідно з озвученими да ними, лише тільки на природно му газі броварчани після впро вадження сучасних технологій економлять до 15%. Чималу ко ристь начебто дає поступова заміна «підйомних» насосів (тих, які збільшують тиск води для закачування в квартири ви сотних будинків) на нові, що споживають менше електрое нергії. Як казав один мій знайомий — брєд сівай кабили. Броварчани, ви згодні, що та рифи в Броварах — найнижчі на Київщині, а вартість квартплати не підвищується з 2006 року, як підкреслюється в повідомленні. Не думаю, що знайдеться хо ча би один пересічний броварча

ни, який з цим погодиться. НА ПОЧАТКУ МИНУЛОГО РОКУ У БРОВАРАХ ВІДБУЛО СЯ ПІДВИЩЕННЯ КОМУ НАЛЬНИХ ТАРИФІВ. За воду, опалення ми почали платити більше. Згідно постанови 1.2. ст. 20 Закону «Про житловокому нальні послуги», мали б донести ґрунтовний розрахунок тарифів до відома споживачів шляхом проведення громадських слу хань у кожному будинку. На папері вони були прове дені. А от згоду на підвищення та рифів мешканці Броварів не да вали. Суперечить закону й тариф на обслуговування прибудинкової

території, бо не виконано при будинкове землевідведення. Люди платять за чужі території, якими не користуються. А ко ристуються цими територіями пани федоренкиіваненкитро щенкисапожки. Ще один фінансовогоспо дарський виверт сапожків: гро мадяни платять за послуги, які не надаються. Або надаються не в повному обсязі, частково. Із 30 послуг, які значаться в переліку (більшість жителів про них не знає). Фактично надаєть ся набагато менше. Чи скрізь проводиться що денне вологе прибирання сходо вих маршів і майданчиків, вес тибюлів та їх регулярне миття, підмітання горищ, підвалів?

Де у Броварах тримати авто Разом зі зростанням кількості автомобілів у місті, з усією очевидністю загострюється і проблема їх паркування. Звичайно, що авто не обов'язково зберігати в гаражі, платній стоянці чи паркінгу, це можна робити на вулиці чи у дворі будинку. Але рано чи пізно питання окремого гаража постає

перед кожним власником автотранспорту. П'ятнадцять років тому ця проблема була дуже актуальною, а сьогодні вона аж кричить, щоб її нарешті почали вирішувати. Відсутність у броварської влади стандарту зі встановлення збірнорозбірних чи будівництва капітальних гаражів призвела до того, що автомобільні гаражі потихеньку захаращують всю територію міста. У Броварах майже у кожному

дворі розташовані приватні гаражі. Всі спроби мера міста спрямовані не на вирішення болючої проблеми з упорядкування парковок, а на скандальне вставляння «палок» у колеса броварчанам, власникам авто. Звісно, імітація бурної діяльності Ігоря Сапожка закінчується нічим. Вкотре він проявляє свою бездарність в управлінні нашим містом. Г а р а ж і демонтують, але вони через деякий час з'являються в іншому місці. Людямто паркувати авто десь треба! Невже у владі зібралися одні лише телепні? Якщо і так, то все одно ж і їм треба десь цивілізовано розміщувати свої машини. Чи вони не у цьому місті живуть? Не цим повітрям дихають? Нагальною проблемою є естетичний і санітарний стан території, на яких уже встановлені автомобільні гаражі. Хто бував у тих місцях, той міг переконатися на власні очі, що там немає господаря. Для прикладу можна взяти «гаражне поселення», розташоване на вулиці Кирпоноса. Там

скупчилося біля ста різноманітних конструкцій. Масляні фільтри, розлитий мазут, автомобільні покришки. Різне залізяччя уже вросло в землю, а бур'янові хащі стали звичним явищем навколишнього ландшафту. Таке враження, що з того часу, як вони там з'явились, ця територія стала «нічийною» і з року в рік за нею ніхто не доглядає. Якщо це приватні гаражі, то їх господарі мають дбати про санітарний стан і навколишній вигляд території, де зберігають свою власність. Не краще становище склалося в інших місцях їх розташування. Так самовільно встановлені конструкції вже давно розташовані на території навчальновиробничого комплексу. Вони тут стоять так давно, що про них ніби всі забули. У цій ситуації варто було подумати про створення на території міста додаткових гаражних кооперативів, товариств тощо. Які змогли б утримувати «свою» територію у належному стані. Чекати, що ця проблема з часом вирішиться сама собою — даремна надія, тому що у Броварах з кожним роком спостерігається суттєве збільшення автотранспорту, який потребує все нових і нових місць їх зберігання. Ігор ЛИЧ

Якщо територія біля будинків обслуговуються, то чому вони так незадовільно прибираються. Ось приклад. На подвір'ї дев'ятиповерхівки за адресою по вулиці Незалежності, 10 влітку було проведено заміну труб. Справа потрібна, але майстри не поспішали заривати траншею. Підійшли дощі і дуже скоро ця територія стала схожою на боло то, всі думали, що навіть жаби з'являться. Так тривало майже місяць, поки все було приведено до належного вигляду. Сніг прибирається поблизу центральних магістралей, а зай ди трохи далі, то або ногу можна зламати, або їх по коліна промо чити. Чому у під'їздах нема світла і дуже рідко проводиться ремонт? Мешканці сплачують послуги столярів і теслярів, але вікна в під'їздах не зачиняються навіть узимку. Добре, якщо мешканці за свій рахунок замінили двері в під'їздах та вікна в квартирах. Водопровідні труби на 50% зношені і потребують заміни, тому то тут, то там виникають аварії водогону і мешканці бу динків вимушені сидіти без во ди. Сміття, особливо після вихідних і свят, вивозиться пога но і т.д. Лічильники, як того вимагає закон і логіка, мав би встановлю

вати, брати на баланс і обслуго вувати, як це впроваджено в електромережі, надавач послуг. Фактично навіть будинкові лічильники купує і обслуговує споживач. 60 гривень за пе ревірку лічильника, а в деяких квартирах їх аж 5, чи не забагато? Відверту несправедливість впроваджено при обліку тепла, яке вимірюють у квадратних метрах. Для більшості громадян, з яких 66% на межі бідності (згідно зі статистикою), а 26% — за межею, платити неможливо. Пенсії і зарплати фактично не змінилися, безробіття зросло, ціни, насамперед, на харчі, под воїлися, інфляція галопує. Зарп лати і пенсії на коефіцієнт інфляції індексувати не поспішають. Замість наведення порядку в житловокомунальному госпо дарстві піднімають тарифи, ви користовуючи при цьому моно польне становище надавачів послуг і неадекватність реакції не обізнаних у законах грома дян. За ті кошти, що ми сплачуємо, потрібні кращі послуги ніж ті, що ми отримуємо. Потрібно контролювати і вартість, і якість послуг, щоб не бути обдуреними. Об'єднуйтеся, шановні земляки, для цього. Чекаємо на вас у ре дакції зі своїми пропозиціями. Ігор ЛИЧ

Чому ми зігріваємо повітря?

Вже котрий місяць за вікнами морози, але ще й зараз на почат ку весни можна побачити, гуля ючи Броварами, так звані «оази тепла». То тут, то там зіяють не замерзлі ділянки грунту, деякі із них навіть парують. Що це за джерела гарячої во ди, гейзери? Це нагадування безгосподар ності міського мера та його ко мунальних служб. Це його нез датність господарювати. По затратам наше господар ство і так мабуть найдорожче в світі. Цьому сприяють цілий ряд причин. Так, тільки на шляху від фільтрувальних станцій до спо живачів у минулому році було втрачено 269 млн. куб. метрів во ди, в той час як безпосередньо населенням області використано 184 млн. куб. метрів. Це й не дивно, адже 30% довжини магістральних водоводів і кожен другий кілометр водопровідних мереж перебувають в аварійному стані. Важко назвати кращим стан каналізаційних мереж, аварії на яких небезпечні ще й еко логічними наслідками. Однак для оновлення ко

мунікацій та обладнання, а та кож для своєчасної оплати кому нальними підприємствами па лива, електроенергії, інших ре сурсів хронічно не вистачає коштів. Основна причина — не борги споживачів, а розбазарювання броварського міського та київсь кого обласного бюджетів. Але це тільки один бік медалі. Ми споживаємо газу більше ніж всі наші сусіди. Ціна на це пали во, ми знаємо, одна із найвищих в Європі, а наші втрати просто жахають. Так, лише при виробництві теплової енергії у нас втрачаєть ся 22% ресурсу. Ще 24% «йде в повітря» при транспортуванні. І ще 26% утрачається при кінцево му споживанні. Це наші діряві дахи, не утеп лені стіни, вікна, двері і т.д. І не вирішуючи проблеми цієї галузі, не виділяючи на трансформацію галузі відповідні бюджети, ми сьогодні фактично ставимо під загрозу питання енергетичного суверенітету України. Бо ті вели чезні дірки ЖКГ, які сьогодні прикривають за рахунок еко номічних ресурсів нашої країни, лише розростаються. І народне господарство в майбутньому просто не в силі буде їх латати, що потягне нас на дно. Так що, поки ще не пізно, потрібно щось змінювати, а то й міняти не буде чого. Ігор ЛИЧ


Батьківщина

4 № 6, березень 2012

КОСТЯНТИНА БОНДАРЄВА ПЕРЕОБРАЛИ ГОЛОВОЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАТЬКІВЩИНА» 25 лютого делегати XVII звітно%виборної конференції од% ностайним рішенням підтрима% ли кандидатуру нині діючого го% лови Київської обласної партійної організації, народного депутата Костянтина Бондарєва та переобрали його на наступ% ний термін. Серед основних завдань Київської обласної організації на найближчий час є недопу% щення подальшого зниження життєвого рівня людей, бороть% ба з бідністю, відновлення всіх соціальних пільг і гарантій, що існували за прем'єрства Юлії Ти% мошенко, недопущення фаль% сифікацій на майбутніх парла% ментських виборах та якнайш% видше визволення Юлії Тимо% шенко з%за ґрат. «Якби сьогодні партія «Батьківщина» була при владі, то нам би не довелося говорити про тисячні мітинги афганців і чорнобильців, скорочення пільг, фактичне знищення малого і се%

реднього бізнесу. Коли Юлія Ти% мошенко працювала прем'єр — міністром України — жодних пільг не було скорочено. За її прем'єрства розпочато процес повернення вкладів Ощадбанку СРСР. Діти війни, чорнобильці, афганці, інваліди та інші соціально незахищені верстви населення отримували компен% сацію в повному обсязі, так, як це і передбачено законом», —

зазначив Костянтин Бондарєв під час виступу на звітно%ви% борній конференції. «Київська обласна партійна організація «Батьківщина» не може стояти осторонь і спос% терігати, як нинішня влада зну% щається над людьми, як змушує громадян поневірятися по чи% новницьких кабінетах, як про% дажні суди приймають рішення на користь олігархів, а чиновни%

ки дбають лише про власні ки% шені», — наголосив Костянтин Бондарєв. «Режим Януковича тримає лідера опозиції Юлію Тимошен% ко за ґратами, бо знає, що лише Юлія Володимирівна зможе припинити свавілля цієї влади, лише їй під силу об'єднати нав% коло себе народ і опозицію в бо% ротьбі з окупаційним режимом цієї влади», — зауважив Костян% тин Бондарєв. Новобраний голова також звернув увагу на згортання де% мократичних здобутків, утиски свободи слова та порушення прав людини нинішнім режи% мом Януковича. Під час конференції було об% говорено нову програму партії «Батьківщина», яка буде ухвале% на на Всеукраїнському з'їзді партії в березні. Так, зокрема, програма передбачає: повноп% равне членство України в Євро% пейському Союзі, створення по тужного середнього класу, дос

тупну медицину, боротьбу з ко рупцією, судову реформу, яка зро бить суди незалежними від влади і політики. Учасники конференції зат% вердили делегатів від Київської обласної організації на ХI Все% український з'їзд партії «Батьківщина». Окрім Костян% тина Бондарєва, обласну ор% ганізацію представлятимуть на% родний депутат Олег Тищенко та два заступника голови Київської обласної організації Юлія Со% ловйова та Ганна Старикова. Делегати конференції також затвердили новий склад Бюро обласної організації та написали лист до Юлії Тимошенко, в яко% му задекларували свою підтрим% ку. «Ми будемо продовжувати боротьбу, не дивлячись на той шалений тиск і переслідування, які вчиняються владою по відношенню до рядових членів партії ВО «Батьківщина», — йдеться у листі до Юлії Тимо% шенко.

Новий храм на Торгмаші Купуючи житло, сто разів подумай

9 лютого цього року в Південному мікрорайоні було нарешті відкрито тимчасовий храм Дмитра Солунського (УПЦ МП). Вже не перший рік тут про% водилися будівельні роботи, не вистачало коштів. Досить довгий час відгороджена тери% торія, виділена під будівницт% во, взагалі сяяла пусткою. І ось останнім часом робота за% кипіла. Це вже шостий храм, який належить до парафії УПЦ МП. Вікарій Київської Митро% полії єпископ Броварський Феодосій звершив першу Бо%

жественну літургію. Його Преосвящен% ству співслужило численне духовен% ство Броварського благочинного окру% гу. Перед початком Літургії єпископ Феодосій окропив пристосоване під тимчасовий храм приміщення святою водою. Після закінчення богос% лужіння владика привітав прихожан з першою Божест% венною літургією на місці будівництва майбутнього ти% пового храму. Єпископ Феодосій вручив благодійникам приходу Бла% гословенні грамоти і ордени Української Православної Церкви. Тепер православні віруючі матимуть змогу відвідувати церковні служби в своєму мікрорайоні. Раніше їм доводилося їхати для цього в інші кінці Броварів. Ігор ЛИЧ

Замість приватного котеджу чи будинку — багатоквартирний будинок. За такою схемою стали зароб% ляти недобросовісні забудовни% ки.

які придбали квартири в подібних новобудовах, виявля% ються практично безправними. Документи на свою власність во% ни отримати не можуть, а спита% ти за холодні батареї або

У Броварах така практика розпочалася більш ніж п'ять років тому. Першими такі ново% будови з'явилися по вулиці Шо% лом%Алейхема. Хтось купував один, або кілька будинків із зе% мельними ділянками й розпочи% нав будівництво. Потім сусіди з подивом помічали, що будівля скоріше нагадує багатопо% верхівку, але було уже пізно. Бу% динки зводилися, квартири про% давалися, бо ціни тут були трохи нижчими за середні по місту, тай місцини були тихі й спокійні. Відсутність дитячих майдан% чиків, прибудинкової території та інше мало кого хвилювало. Досить скоро розпочали зво% дити такі будівлі в нових мікро% районах, зокрема на території колишнього саду, напроти ТРЦ «Термінал». Тут стан справ став ще гіршим, бо немає ні нормаль% ної каналізації, ні води. Люди,

відсутність водопостачання їм немає з кого. Хоча те, що в будинку явні проблеми з каналізацією, опа% ленням та електропостачанням зрозуміло було відразу. Втім, поскаржитися на комунальників люди не можуть. Де%юре їх квар% тир просто не існує. Адже всі

дозволи забудовника оформлені на будівництво індивідуального котеджу. Та й право власності, оскільки всі норми порушені, оформити не реально. Що ж казати, коли у самого забудовника право на власність відсутнє. Все, що зараз є у меш% канців — попередні договори купівлі%продажу. І нескінченні обіцянки забудовника привести документи до ладу. Котеджі, які перетворюються в багатоквартирні будинки, ос% таннім часом стали рости, як гриби після дощу. А що ж з цього? Вигідно! Бо можна досить непогано «зароби% ти». А як же бути тим, хто споку% сившись прийнятними цінами, вклав свої гроші? Забудовників це мало обхо% дить. Ось така ситуація склалася із житлом і вихід із неї знайти, здається, просто неможливо. Дехто багатіє разом з владою, що дала дозволи на забудову, а більшість — страждає. Ігор ЛИЧ


Батьківщина № 6, березень 2012

Черговий «сюрприз» від влади

або чи будемо ми платити за брехню, якою нас безсоромно годують? До Дня народження та до Дня пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня виповнюється 198 років з Дня народження Т. Г. Шевченка. — Вот и пересеклись наши до роги, сэр. Но, признаться, я не очень то рад этому. — Шли бы вы, бабуся… через улицу в другом месте! Художественный фильм «Человек с бульвара капуцинов».

Новий, 2012 рік приніс нові каверзні несподіванки мешкан% цям Броварів. Коли користувачі послуг ка% бельних операторів прийшли сплачувати за послуги цього ро% ку, то виявилося що платити потрібно значно більше. Раніше за базовий пакет опе% ратора «ЕКТА» потрібно було сплачувати 38 гривень, а з ново% го року — вже 45. Сума нібито й не дуже знач% на, але в час економічної кризи, коли багато городян або взагалі не мають постійних заробітків, або вони дуже малі, це вдарить по кишеням броварчан. Як виявилося, Броварська міська рада вирішила трохи по% повнити бюджет своїх кишень, збільшивши орендну плату за користування шахтовими прольотами в під'їздах багатопо% верхових будинків. Звичайно, хтось і якимось чином же повинен сплачувати демонстрацію PR%сюжетів про мера та депутатську більшість на каналі «ЕКТА»! Найлегше стягнути необхідну суму з громади — з миру по нитці… …Голому пєтля,— як інколи говорить мій один знайомий ПОЛКОВНИК. Значить, слід очікувати й по% дорожчання від постачальників Інтернет%послуг в місті, адже вони теж шахтами користують%

ся. Але тут, можливо, хоч спра% цює принцип конкуренції. Адже в більшості будинків Інтернет% провайдерів декілька і подорож% чання послуг одного із них при% веде до перетікання клієнтів до іншого. З «кабельниками» такого не буде, адже між ними розподіле% но територію Броварів і вони майже не конфліктують один з одним. Тому мерія буде почува% тися безпечно — грошики від населення транзитом через «ка% бельників» отримає гарантова% но. От тільки громада цих гро% шей не побачить. Як вихід для нас з вами — це встановлення супутникового телебачення або придбання Smart TV, який дозволяє корис% туватися всіма перевагами су% часних технологій. Але це для тих з нас, у кого на це є гроші. У мене їх не вистачить. Так само, мабуть, як і у більшості бровар% чан. То що ж робить? Невже за порадою до Шев% ченка Тараса Григоровича знову звертатися? Що ж він радив у такому ви% падку? Написане колись...а здається, що зараз... Я не нездужаю,нівроку А щось такеє бачить око, І серце жде чогось, Болить, Болить і плаче, і не спить, Мов негодована дитина Лихої, тяжкої години, Мабудь ти ждеш? Добра не жди, Не жди сподіванної волі % Вона заснула: Цар ... Микола ... Її приспав. А щоб збудить Хиренну волю,треба миром,

Громадою обух сталить, Та добре вигойстрить сокиру, Тай заходиться вже будить. А то проспить собі небога До суду божого страшного! А панство буде колихать, Храми, палати муровать, Любить царя свого п`яного, Та візантійство прославлять, Та й більше,бачиться, нічого. (Т.Г.Шевченко) Зрозуміло, що підвищення ще не остаточні: розцінки бу% дуть збільшуватися і далі. Так що, ось такого «сюрпри% зика» дочекалися від влади, Са% пожка, федоренків%іваненків! Жартівники у мерії та й годі! Дожартуєтесь! Цікаво, а куди дивиться ук% раїнський антимонопольний комітет? Це ж протизаконно, коли оператори самовільно встанов% люють ціни на власні послуги, особливо коли користувачам немає з кого вибирати? Чи ні? Монополісти від влади цим свавільно й далі будуть користу% ватися? Ігор ЛИЧ

Громада села проти підприємства або вдалі пошуки компромісів Гриби для всієї країни або здоров'я п'ятитисячного населе% ного пункту під Києвом. Громада села Красилівки у Броварському районі вже майже три роки веде суперечку з підприємством із виробництва компосту та інших складових для вирощування грибів. Це виробництво має попутні складові на основі аміаку. Люди кажуть: через це почали частіше хворіти, а керівництво підприємства запевняє — вони нікого не труять. Загальна статистика захворю% ваності теж вражає — за останні роки на фарингіт хворіло втричі більше мешканців. Підприємство «Квіти%сервіс» тут працює вже 10 років. За останні два, після того, як воно збільши%

ло обсяги виробництва, і загост% рився конфлікт з мешканцями. Влада району вже підшукала інше місце і керівництво «Квіти% сервісу» погодилося переїхати. Але не поспішає. Це відбудеться на початку літа 2012 року, а поки що доведеться зачекати. На підприємстві перекону% ють, що вони — майже еко% логічно чисті. Це підтверджують і документально. Мовляв, якщо б порушували законодавство, їх би вже давно закрили. Самі ж працівники про безпечність своєї праці говорити із жур% налістами не хочуть. Підприємство «Квіти%сервіс» розташоване на сотню метрів ближче до населеного пункту, ніж передбачено нормою. Такий головний аргумент громади се%

ла. Грибний копмпост виробля% ють із курячого посліду та соло% ми. В наслідок розкладу посліду утворюється аміак. Його й вди% хають тутешні мешканці. У дітей — хронічні хвороби органів ди% хання. За останній період зафіксовано 15 випадків захво% рювання на рак легенів. Але ж і робочі місця кра% силівцям «Квіти%сервіс» дає. У чому золота середина? Минулого року, доведені до відчаю бездіяльністю контролю% ючих органів, красилівці перекри% вали трасу Київ%Прилуки. Після чого справа зрушилася із «мерт% вої» точки. Мешканці населеного пункту сподіваються, що в цьому році їх проблема буде вирішена. Олександр ВАКУЛЕНКО

5

Ґвалт!

Після обрання Сапожка мером Броварів пільгові маршрутки з його рекламою «З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО», як корова язиком злизала Інваліди війни мають право на безкоштовний проїзд гро% мадським транспортом без об% межень. Увага, афера влади! Відомо, що кожен ветеран — пенсіонер. Але не кожен пенсіонер є інвалідом Великої Вітчизняної війни. У Броварах міська влада та місцеві перевізники зрівняли усіх пенсіонерів у сфері надання транспортних пільг, фактично позбавивши інвалідів війни права на безкоштовний проїзд. Інваліди війни — особлива ка% тегорія пільговиків, які Згідно Закону України « Про статус ве% теранів війни, гарантії їх соціаль% ного захисту» мають право на «безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транс% порту (окрім таксі), автомобіль% ним транспортом загального ко% ристування в сільській місце% вості, а також залізничним і вод% ним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських марш% рутів, у тому числі, внутрішньо% районних, внутрішньо— та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I гру% пи». В автобусі маршруту №403 розміщено цікаве оголошення, яке повідомляє про те, що пра% вом пільгового (безкоштовного) проїзду за наявності відповідно% го посвідчення користуються наступні категорії громадян : 1) Ветерани війни (інваліди війни та учасники бойових дій, учасники війни та особи прирівняні до них); 2) учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, інваліди%чорнобильці; 3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, пенсіонери ; 4) інваліди I та II групи; 5) особи, які супроводжують інваліда першої групи (одна осо% ба); 6) діти дошкільного віку. На перший погляд усе правиль% но та відповідає законодавству. Але під оголошенням стоїть ма% ленький припис: «Три особи по м. Бровари та одна особа до Києва». Цікаво, хто придумав цю хит% ру схему перевезення пільго% виків під кодовою назвою «Три плюс один»? Ми звернулися за роз'яснен% ням до броварського правоза% хисника і адвоката Михайла Фомченкова, який повідомив наступне: «Така схема є незакон5 ною. У громадському транспорті інвалід війни має право на пільго5

вий проїзд до Києва або містом Бровари без обмежень, незалежно від наявності так званого пільго5 вого місця та загальної кількості пільговиків у автобусі. Ті пе5 ревізники, які відмовляються без5 коштовно перевозити інвалідів війни, грубо порушують Закон та здійснюють злочин проти держа5 ви та ветеранів, завдають інвалідам матеріальної та мо5 ральної шкоди». На жаль, у броварських маршрутках та автобусах трапля% ються непоодинокі випадки хамського поводження з інвалідами війни, яких публічно принижують, в грубій формі примушуючи сплачувати за проїзд і навіть виганяють з транспорту, якщо людина відмовляється платити. Буває й таке, що водій автобуса, поба% чивши на зупинці літню людину, не зупиняється (щоб не брати пільговика), або ж робить зу% пинку в іншому місці. В жодному разі ми не стверд% жуємо, що усі водії та кондукто% ри громадського транспорту — хами та грубіяни. Більшість з них — нормальні люди, які з по% вагою ставляться до ветеранів війни. У Броварській раді ветеранів повідомили, що вони неоднора% зово ставили питання щодо пільгового перевезення інвалідів війни, але представники влади відповідають, що не можуть змінити сумнозвісну схему «Три плюс один», тому що це приват% на справа перевізників. Не сек% рет, що серед транспортних бізнесменів є особи, наближені до міськвиконкому… Хто вони? Про них у наступ% них числах газети. Нині у Броварах проживає 85 учасників бойових дій та 114 інвалідів війни. Серед цієї кате% горії ветеранів лише половина таких, хто може самостійно хо% дити. Невже громадськість не змусить міську владу у відповідності з Законом забезпе% чити безкоштовний проїзд на% ших ветеранів%фронтовиків, які звільняли Україну від нацистсь% ких загарбників і врятували людство від фашизму та яких з кожним роком стає все менше і менше? Чому в Криму та інших регіонах України інваліди Вели% кої Вітчизняної війни користу% ються громадським транспортом на пільгових засадах без приниз% ливих обмежень, а у нашому місті — ні ? Соромно за вас, панове бро% варські можновладці! Артур Кухарський


Батьківщина

6 № 6, березень 2012

Фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина»

ТРЕБУХІВ, ПЕРЕМОГУ ЗДОБУЛИ СИЛЬНІШІ Святкуючи 80у річницю від дня утворення Київської області Броварське районне ФСТ «Ко лос» і його голова Іван Міхієв провели в будинку культури села Требухів турнір з боксу, на який було запрошено кращих спор тсменів з різних куточків Київщини. Бокс — контактний вид спор ту, єдиноборство, в якому спор тсмени наносять один одному удари кулаками в спеціальних рукавичках. Бокс ділиться на професійний і аматорський. Один раунд триває протягом 3 хвилин. Серед аматорів бій три ває три раунди, а серед про фесіоналів — не більше дванад цяти. Бокс дуже популярний вид спорту. Їм займаються сотні ти сяч спортсменів у всьому світі, мільйони прихильників не відходять від блакитних екранів, коли показують бої відомих бок серів. Дуже популярний він і на броварщині, яка має славні тра диції. Зокрема, тут розпочинали свій шлях у великому спорті чемпіони світу серед про фесіоналів Сергій Дзінзірук, Во лодимир Кличко, Юрій Нуж

ненко. Майже кожного місяця проводяться боксерські змаган ня і турніри. Більш ніж сто бійців 1996 — 1997 та 1998 — 1999 років народ ження було заявлено на змаган ня. Вони склали більш ніж шістдесят пар. Головним суддею змагань бу ло призначено Івана Міхєєва. Іван Леонідович знаний фахівець цього виду спорту, в минулому Майстер спорту. Йо му допомагали не менш досвідчені спеціалісти, серед яких ЗТУ Леонід Коварський (тренер ексчемпіона світу з

професійного боксу Сергія Дзінзірука), Сергій Катаєв. Найбільш масово було предс тавлено відділення боксу ДЮСШ відділу з питань фізич ної культури і спорту Броварсь кої РДА. Із Великої Димерки, Шевченкового, Дударкова, ну, звичайно ж, як же без госпо дарів, юних майстрів із Требухо ва. Їм протистояли суперники із Броварів, Борисполя, Києва, Щасливого, Ржищева, Бородян ки та інших куточків області. В перший день турніру було проведено попередні двобої, які повинні були визначити май

бутніх фіналістів. Хоч рівень підготовки був і різним, хтось більше займаєть ся, а хтось менше, але всі боксе ри прагнули довести, що вони вже досягли певного рівня майс терності. Рефері на рингу дово дилось часто втручатись, щоб якось угамувати пристрасті. Бу ли і дострокові перемоги, але більшість двобоїв тривало всі три раунди. Були й розбиті носи й синці на обличчях, але хлопча ки сміливо йшли вперед, мало думаючи про захист і все більш — про атаку. Свято боксу вдалось на славу. Залишилися задоволеними і глядачі і спортсмени. Особливо захоплюючим був завершальний день змагань, коли визначалися переможці. З вітальним словом виступив сільський голова Во лодимир Васильєв, який сам займався спортивною роботою великий період свого життя. Він побажав всім вдалих боїв і пере мог. Почесним гостем було зап рошено ексчемпіона світу серед професіоналів Юрія Нужненка, в якого є чому повчитися май бутнім чемпіонам. Потім виступили кращі ар

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СБОРНУЮ АНГЛИИ За четыре месяца до старта Евро2012 больше всего лихора дит сборную Англии. Англичане во время чемпионата решили поселиться в Польше, в то вре мя, как играть в групповом тур нире им предстоит в Украине. Ну, с этим еще можно както согласиться, хотя понять нам, честно говоря — сложно. Но по менять тренера сборной, это уж слишком рискованный шаг, тем более для консервативных анг личан. Видимо, сказалось то, что тренером сборной Великобрита нии был итальянец Фабио Ка пелло, который сам решил по кинуть пост коуча сборной. На такой поступок знамени того итальянского тренера пов лияло недовольство действиями

Футбольной ассоциации Анг лии, которая решила лишить ка питанской повязки Джона Тер ри за участие в скандале на поч ве расизма. «ФА оскорбила меня своим решением, которое к тому же подрывало мой авторитет. Меня возмутили их действия, особен но если учитывать хваленую анг лосакскую справедливость: они

сами не устают повторять, что человек не виновен до тех пор, пока его вина не доказана. В си туации с Терри они не только серьезно оскорбили меня, но и создали проблемы в команде. Такого я никогда не терпел, поэ тому решение уйти далось мне легко», — цитирует Капелло «Itapress». Отставка Капелло положила конец более чем трехлетней ра боте итальянского специалиста с англичанами. Уйти он соби рался чуть позднее — сразу пос ле чемпионата Европы. «Хороший человек и отлич ный тренер. Сменить его должен англичанин. Мой выбор Харри Рэднапп», — высказался по это му поводу Уэйн Руни. Свою лепту внес и премьер министр Дэвид Кэмерон: «Анг лии нужен новый тренер и капи тан. Надеюсь, с этой задачей справимся. Жаль, что Фабио уходит. Считаю его превосход ным тренером и человеком. Не думаю, что он поступил пра вильно в деле Джона Терри. Нельзя быть капитаном в ситуа ции, когда не сняты все вопро сы. Олег Блохин, тренер сборной Украины — соперницы сборной Англии на групповом этапе выс казался в свойственной ему ма нере: «Здесь нечего комменти ровать. Пусть сами разбираются. Это не наши проблемы. У нас своих хватает». Вопрос, кто будет руководить действиями игроков сборной Англии на Евро, остается отк

рытым. Английские журналисты прочат на роль главного тренера сборной Харри Реднаппа, трене ра «Тоттенхема». Но «шпоры» в этом сезоне не прочь побороться за медали английского чемпио ната и вряд ли хозяева клуба за хотят упустить такой шанс, дав разрешение тренеру совмещать посты. В ближайшем матче сборной Англии с командой Голландии исполнять обязанности тренера сборной будет наставник «моло дежки» Стюарт Пирс. А вот кто выведет англичан на этот поеди нок с капитанской повязкой на рукаве, неизвестно. Что же касается Джона Терри, то он уже не единожды попадал в пикантные ситуации, чего только стоит его адюльтер с же ной товарища по сборной. Уже только за это он сам должен был снять с себя капитанскую повяз ку. А теперь ко всему добавился скандал с защитником «КПР»

Антоном Фердинандом на почве расизма. Знаменитая спортив ная фирма «Umbro» сразу же приняла решение отказаться от контракта с Джоном на сумму в 4 млн. фунтов. Едва удалось избежать суда и кандидату на пост тренера сбор ной Харри Реднаппу. Напом ним, что работая в «Портсмуте», он при содействии президента клуба Милана Мандарича сумел прикарманить триста тысяч дол ларов от продажи в «Астон Вил лу» Питера Крауча. Суд, однако, оправдал тренера. Совсем другие проблемы пе реживает еще один ветеран сборной — Фрэнк Лэмпард. На предзакатном этапе выда ющейся карьеры этот, без преу величения сказано, выдающий ся игрок вдруг понял, что перес тал попадать в основной состав клуба «Челси» и сборной. В са мый разгар Евро2012 хавбеку стукнет 34 года, однако не факт,

тисти села, які своїми виступами намагалися налаштувати фіналістів на гарний бокс. Після чого розпочалося головне дійство — боротьба за перші місця. Того дня ніхто не зали шився без нагород. Всі були відмічені. Як завжди, були на висоті броварські бійці, які виг рали більшість поєдинків, в яких брали участь. Вихованці відділення боксу, яким керує Ле онід Коварський, здобули найбільше перших місць. Вдало боксували і районні спортсмени. Перемоги здобули юнаки із Ве ликої Димерки, Требухова і Шевченкового. Це свято боксу відбулося зав дяки допомозі людей й ор ганізацій не байдужих до спорту й активного способу життя, се ред них Требухівська сільська рада, Фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина», Бро варська районна федерація бок су, цілий ряд місцевих підприємців і депутатів Бро варської райради тощо. Попере ду в юних боксерів нові турніри і нові бої. Ігор ЛИЧ

что день рождения ему придется отмечать в Украине или Польше. Все будет зависеть от самого Фрэнка и будущего наставника сборной. Поживемувидим. В отборе на Евро2012 отли чился и Уэйн Руни, которого УЕФА дисквалифицировала на три игры. Взрывной нападаю щий лишил себя возможности участвовать в групповом турни ре. Однако апелляция и после дующее за ним сокращение сро ка дисквалификации позволят Уэйну сыграть, в аккурат, в мат че со сборной Украины. Предсказать состав сборной Англии на предстоящем чемпи онате Европы так же сложно, как и назвать нового наставника команды. В отборочном турнире основную тяжесть на своих пле чах вынесли такие футболисты: голкипер Джо Харт; защитники Эшли Коул, Джон Терри, Глен Джонсон, Гэри Кэхил, Филипп Ягелка; полузащитники Гарет Барри, Эшли Янг, Джеймс Мил нер, Адам Джонсон, Стюарт Да унинг, Скотт Паркер, Фрэнк Лэмпард; нападающие Уэйн Ру ни, Тео Уолкотт, Дарен Бент. Думаю, что застолбили за со бой место в сборной такие игро ки как: Джек Уилшир, Джер мейн Дефо. Остальным же надо хорошо потрудиться, чтобы по пасть на Евро не в качестве ту ристов. В отличие от тренера сборной Украины, будущему наставнику «Трех львов» предс тоит поломать голову над окон чательным составом сборной, уж слишком много кандидатов на поездку в нашу страну и Польшу. Нам бы проблемы этих англи чан!


Батьківщина

7 № 6, березень 2012

СВЯТО ХОКЕЮ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

Для дітвори і дорослого насе лення селища Велика Димерка було організовано справжнє свято хокею. До них, на відкри тий хокейний майданчик в са мому центрі населеного пункту, завітали вихованці відділення хокею ДЮСШ Броварського району. Разом зі своїми батька ми, а також тренером Костянти ном Буценком і головою Київського обласного осередку ФХУ Віталієм Федяніним, вони прибули сюди, щоб продемон струвати всі принади цієї супер популярної гри. Погода сприяла проведенню цього заходу — бу

ло і достатньо морозно, і соняч но. Хлопчаки, не зважаючи на прохолоду, із задоволенням га няли на ковзанах, показуючи непогану техніку катання і во лодіння шайбою. Вони дуже рідко грають і тренуються на свіжому повітрі, бо на превели кий жаль в Броварах влада не спромоглася навіть такої мороз ної зими залити хоча ьи одну ковзанку, тоді як лише в Ди мерці їх два! Юнаки із ХК «ДЮСШ Білий Барс» вже другий рік поспіль до сить успішно беруть участь в

чемпіонаті України серед своєї вікової групи, а крім того захи щають честь броварського краю на різноманітних рес публіканських і міжнародних турнірах. Ця гра народилася в Канаді, а перший матч був проведений у Монреалі в 1879 році. У 1893 році генерал — губернатор Ка нади лорд Стенлі заснував кубок для кращої канадської команди. До 1910 року цей приз — він став називатися Кубком Стенлі — розігрували як любителі, так і професіонали, які виступали, так би мовити, у змішаних ко мандах. У 1917 році була утворе на Національна хокейна ліга (НХЛ). До Європи, а разом з нею й в Україну, хокей прийшов уже на початку XX століття. Цей вид спорту колись був ду же розповсюдженим серед підлітків, але останнім часом, ко ли все стало дуже комерціалізова но, ним стали цікавитися значно менше. Дійсно, не кожному під силу заплатити за досить дорогу екіпіровку, оренду льоду і т.д. А заливати майданчики взимку щось майже зовсім перестали. Для залучення хлопчаків для ак тивного заняття спортом і приїхали сюди «барсики».

Зрозуміло, що все було не по справжньому, все ж таки це по казовий матч, але юні хокеїсти часом забували про це і сміливо йшли в атаку. Ворота захищали молоді, але вже досвідчені Андрій Любімов і Денис Ла дошкін. Того разу більш вправ ним був молодший, Денис, який зумів краще пристосуватися до не досить звичних умов. Одна частина гравців була вдягнена в чорну клубну форму, інша — в жовту. Останні, з неве ликою перевагою, і виграли цей показовий матч. Після фінального свистка відбулося декілька конкурсів — на закидання штрафних кидків

на влучність, воротарську майс терність і швидкість пересуван ня. За результатами і були виз начені кращі. Так Денис Ладошкін — виг рав конкурс серед воротарів. Максим Разумов краще всіх влу чав у ворота. «Жовті» стали найшвидшими, а спеціальну відзнаку отримав наймолодший гравець — Сашко Федун. Їх нагороджували селищний голова Анатолій Бочкарьов та Віталій Федянін. На цьому знайомство димерців із хокеєм не закінчилося, бо «ДЮСШ «Білий Барс» обіцяли завітати знову. Ігор ЛИЧ

Відкрито школу шахів Вдалий дебют броварських гирьовиків

Шахи — мабуть, одна з найк ращих інтелектуальних ігор у світі, що розвиває комбінаторне і логічне мислення та ви нахідливість. Саме ця гра вчить дітей і дорослих аналізувати свої кроки, бути більш уважними і врівноваженими. Граючи в ша хи, ви не тільки тренуєте мозок та підвищуєте розумові здібності. При цьому розви вається пам'ять, образне мис лення, дисциплінованість і швидкість реакції. На Броварщині завжди ціка вилися цією стародавньою і за хоплюючою грою. Вже більш ніж сорок років в місті діє шахо вий клуб, Який спочатку знахо дився на вулиці Гагаріна в підвальному приміщенні, а потім переїхав до бульвару Не залежності, 2. І осЬ нова подія — на базі ТРЦ «Термінал» створено шко лу шахів. Ініціатором виступиВ відомий фахівець з цього виду спорту, Заслужений тренер Ук раїни Леонід Ніколаєв, який мешкає в нашому місті. Разом зі

своєю донькою Світланою Бабій вони вестимуть заняття в створеному закладі. Безкоштовні заняття прохо дитимуть по понеділкам, сере дам та неділям. Вік необмеже ний. Можливо, що згодом буде введена оплата за навчання, як компенсація за оренду приміщення. На перше заняття прийшли десятки дітей, які разом з бать ками вирішили навчитися цій грі. Леонід Вікторович провів сеанс одночасної гри з усіма ба жаючими. Потрібно було бачити, з якою цікавістю спостерігали за ним хлопчики та дівчатка, як у них горіли очі, як їм було цікаво поспілкуватися із такою відо мою людиною. Думається, що з часом учнів буде більше, бо ця гра мільйонів і вона не потребує спеціального дорогого обладнання. Радує, що не перевелися ще небайдужі лю ди, які ладні все зробити для то го, щоб привчити підростаюче покоління до спорту.

Сучасний гирьовий спорт — це різновид єдиноборств, сутність якого полягає у підніманні гирь певної ваги граничну кількість разів. Це тільки на перший погляд здається, що все просто, що бе реш гирі і підіймаєш макси мальну кількість. Насправді для того щоб стати справжнім майстром потрібно багато і цілеспрямовано трену ватися. Гирьовик повинен бути не тільки сильним, а й мати гарну силову витривалість. Для цього замало одних занять із гирями, а потрібно додавати біг по пе ресічній місцевості (кроси) та ігрові види спорту. До останніх років цей вид був не дуже популярним в нашій місцині, хоч любителів побавитися із пудовим і двопу довим снарядом завжди було вдосталь. Аж ось, кандидат з гирьового спорту, учасник ліквідації аварії на Чорно бильській АЕС Петро Яремен ко вирішив вивести його на но вий рівень. Було засновано клуб «Січ», де юнаки й дівчата почали при ручати ці кулі. Вони основну свою увагу зосередили на ком позиційному жонглюванні, не забуваючи при цьому і про кла сичні вправи — ривок і пош товх. Вони об'їздили із показо вими виступами різні куточки броварщини і київщини. І от

настала пора спробувати себе і в інших змаганнях. Нещодавно в місті Бориспіль було проведено Чемпіонат Київської області з гирьового спорту серед чоловіків ( довгий цикл) — це коли робиться пош товх, але гирі при цьому не опускаються на плечі. Вони значно складніше від інших. В складі збірної Броварів крім Петра Яременка, який до речі був найстаршим учасни ком, в турнірі брали участь Во

лодимир Яковченко, Анатолій Яковченко, Анатолій Дима та Юрій Голота. Важкувато їм до велося, бо тут зібралися всі найсильніші майстри із різних куточків Київської області, майстри і кандидати в майстри спорту, спортсмени масових розрядів. Вони навмисно готу валися до цих відповідальних

стартів, які повинні були стати відбором для формування збірної для участі в рес публіканських змаганнях. Але наші хлопці показали досить хороші результати. Більшість із них стали призера ми в своїх категоріях: Володи мир Яковченко — перше, Ана толій Яковченко — друге, Ана толій Дима — третє, Юрій Голо та — третє. Керівник команди, Петро Яременко виступав в категорії до 80 кілог рамів. Серед його супер ників були такі визнані майстри спор ту, як Максим Д е д у с ь , Є в г е н і й Шетілов та Роман Ада мов. Петро за воював почес не шосте місце. В підсумку загальноко мандні місця розподілилися так — 1) місто Ірпінь, 2) збірна Пе реяславХмельницького МСОК «Колос» у командному заліку посіла друге місце, 3)команда міста Бориспіль. Цей турнір став гарною перевіркою сил і готовності броварських атлетів до відповідальних стартів. Ігор ЛИЧ


8

Батьківщина № 6, березень 2012

Броварщина у творах Тараса Шевченка

На реальних подіях грунтуєть% ся поема «Сотник»: у Гоголеві сотникував у 1725 році Матвій Соболівський, який мав сина Петра. Старі люди пам'ятали і сотника, і його сина та навіть по% казували місце, де стояла хата сотника — на розі Київського шляху і дороги Требухів — Гоголів — Димерка. Краєзнавці припус% кають, що Шевченко спілкувався з онуком Петра, Павлом Со% болівським, який і розповів йому цю історію, а у поемі «Сотник» Кобзар поєднав схожі перекази двох броварських родів — Со% болівських і Бориспольців. На броварщині відбувся арешт Шевченка, коли він по% вертався до Києва з весілля істо% рика Костомарова на Черні% гівщині. Перебуваючи на зас% ланні у далеких краях, Тарас Шевченко часто згадував Брова% ри, село Оглав (Гоголів) та свого друга гоголівчанина Платона Бориспольця, Козелець, Пере% яслав, річку Трубіж. І вже в далекім засланні Згадав він Оглав білохатий, Рядок на вигоні тополь, За тином — сотникову хату.

9 березня 1814 року День народження Т.Г.Шевченка У 40%х роках ХIХ ст. наш край декілька разів відвідав відомий поет, художник і громадський діяч — Тарас Шевченко. Бро% варські подорожі знайшли відображення у його творах: «Прогулка с удовольствием и не без морали», «Близнецы»,»Вар% нак», «Сотник», «Катерина». Газета «Черниговские епархи% альные известия» в цей час зга% дувала Бровари: «В давнее время Бровары, окру женные глухим лесом, известны были за гнездо воров, старая зак васка еще и ныне есть в жителях, не пользующихся славой скромных людей». Знайомство Шевченка з бро% варщиною розпочалося у 1829 році, коли майбутньому поету було 15 років, — тоді він разом з іншими кріпаками йшов услід за паном Енгельгардом давнім поштовим шляхом через Брова% ри (Броварі), Димерку, Бог% данівну, Рудню, Семиполки, Ка%

литу на Вільно. Як повідомляє у своїй книзі «Броварські шляхи Кобзаря» відомий краєзнавець Дмитро Гамалій, зберігся запис про ті часи: «…От Києва до Бро варов, до устройства шоссе, до рога пролегала по болотистым и песчаным местам, так что в су хое время от глубоких и сыпучих песков, а в сырое от топких бо лот переезд был сопряжен всегда с большими затруднениями, а иног да и с опасностью».

У повісті «Прогулка с удо% вольствием и не без морали», нині, на жаль, дещо призабутій, Шевченко описує повінь на Дніпрі : «Рязанова трактир, как голова утопленника показывает% ся из воды, а гигант%мост, как морское чудовище растянулся поперек Днепра и показывает изумленному человеку свой тем% ный хребет из блестящей пучи% ны. Прекрасная., величествен% ная картина. … Левый берег реки со стороны местечка Бровары представляет обширную равнину, перерезанную бо лотами и озерцами, поросшую кус тарником и мелким лесом. Подходя к Днепру, эта равнина оказывается возвышенностью, называемой Лы сой Горою (нині район ст. метро «Лівобережна»), которая составля ла берег реки, а теперь отделена от него низменными поймеными лугами в три версты шириной» Дослідник життя та творчості поета Дмитро Гамалій стверджує,

що «Шевченко зупинявся у Реза% нова, коли їхав до Києва, і чекаю% чи переправи, робив замальовки, зокрема є малюнок «Лавра з боку Дніпра» та «Київ з%за Дніпра». Знав він і власника трактиру. На цій переправі під вечір 5 квітня 1847 року був заарештованій Шевченко, який повертався до Києва з Чернігівщини». У повісті «Близнецы» Шевчен ко пише: «Товарищи хотели было проводить Савватия, по крайней мере до Рязанова, но вероятно, проспали, потому что он переп равился через Днепр до восхода солнца, а в Бровары приехал к то му самому часу, как туркеня смотрительша раздувала в сенях на очаге огонь для кофейника. Ви пивши за умеренную цену стакан кофе и взявши тоже за умерен ную цену бутылочку ликеру, он ввечеру уже весело рассказывал о своем екзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора».

Масниця в «Княжому дворі» Свій початок свято Масниці бере з найдавніших часів. У східних слов'ян це свято одер жало назву масляна (масниця). Обряди масляної, що зберегли ся в народній традиції й до цього часу, безпосередньо пов'язані з культами наших прадавніх предків. Церква включила масляну у святковий календар і відзначає її як «сирну седмицю». Вона пере% дує великому посту. Сьогодні традиція святкуван% ня Масляної далека від релігії й має скоріше розважальний ха% рактер. Однак православне відношення до цього періоду кардинально інше: радість, пов'язана з ним, має глибокий релігійний зміст, що криється в перемозі добра над злом, очіку% ванні Царства Божого. На Масляну влаштовують гу% лянки, печуть млинці. Це перш за все багато ситної їжі — час по%

ласувати, скуштувати різно% манітних страв і не відмовляти собі ні в чому. Головною стравою на Масляну, звичайно, є млинці. Свято перемоги Літа над Зи% мою з часом встигло здобути чи% мало назв: Масниця, Сиропуст, Колодка, Колодія, Загальниця, «Київщина – мала батьківщина»

Сиропусний тиждень, Масляна неділя. На броварщині святкування відбулося в Броварах, а також селищі Велика Димерка і селі Княжичі, де зібралися представ% ники зі всього району. В Княжичах місцем прове% дення було обрано стадіон заміського розважального зак% ладу «Княжий двір». Тут було шумно й гамірно. Можна було початувати смачну уху, м'ясну кашу, з'їсти млинця а то й випи% ти чарчину «медовухи», бо без цього було важко зігрітися. Ко% жен бажаючий міг взяти участь в змаганні чи конкурсі чи спробу% вати власні сили та спритність в лазані по стовпі. Для цих сміливців було приготовано чо% тири призи. Той, хто досяг кінцевої точки, на власний роз% суд, знімав один із пакунків, де було вказано що він виграв. Го% ловна нагорода — живе порося. Знайшлися бажаючі спробу% вати сили в богатирській за%

Редактор: Леонід Харченко.

Тел.: (096) 235-16-94

Аналітичний тижневик № 5 лютий 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію КВ №10381 від 12.09.2005 р.

email: interpretacii@mail.ru

Артредактор: Валентин Дмитренко. Журналісти: Ігор Лич, Артур Віктор Ожогін, Маріанна Харді.

баві — піднятті гирі. Тут було по% казано непогані результати. Так, один із учасників із села Кня% жичі Олександр Крусь двома ру% ками зумів 90 разів підняти 24% кілогамовий снаряд. Юнак, за% воювавший друге місце, відстав від нього на двадцять разів. Великий ажіотаж визвав і конкурс на колоді, коли учасни% ки повинні були збити один од% ного подушками. Тут спробува% ли власні сили й дорослі і малі. Деякі із них з такою силою гам% селили один одного, що здава% лося повилітають і мізки, якщо вони там звісно є. На сцені виступали кращі во% кальні і хореографічні колекти% ви, які звеселяли присутніх, зігріваючи їх в не дуже сприят% ливу погоду. Взагалі тут кожен міг знайти собі заняття до душі. Навіть для тих, кому все це було не дуже цікаво, було встановлено безліч куренів, де кожен міг випити чо% гось «гарячого», закусивши яко%

Віддруковано ТОВ «Поліпринт» Кухарський,

юсь здобою. Так що, скрізь па% нувала «тепла» й дружня атмос% фера. А на закінчення святку% вання, за старовинним ук% раїнським звичаєм, було спале% но Солом'яну ляльку, «Масля% ну», а попіл від опудала розсіяли навкруг по полю, щоб додати сили посіву, майбутньому вро% жаю та, як неминучість закінчення зими й приходу вес% ни, яка вже не за горами. Мешканці Броварів зібралися для того, щоб провести зиму на майдані Свободи. У програмі святкування: обрядова вистава «Щедра Масляниця» у вико% нанні творчого колективу працівників міського культур% ного центру «Прометей», виступ з обрядовою програмою фольк% лорних колективів «Доля», «Світлиця». Всіх броварчан, присутніх на святі «Масляниця», частували млинцями, окрім цього, працю% вала польова кухня, яка приго% щала всіх смачною кашею та га% рячим чаєм. У програмі дійства «Ігровий стовп» найспритніші вибороли святкові подарунки. Кульмінацією свята проводів зими було спалення опудала «баби Зими». Після цього на% родні гуляння продовжилися. Ігор ЛИЧ

В наш нелегкий, прагматичний час ми дуже часто забуваємо про почуття, піклуючись в основному, про здобуття хліба насущного. Як говорив один із героїв по% пулярного фільму «Іронія долі або з легким паром», що чоловіки забули про романтичні почуття, перестаючи залазити до своїх ко% ханих жінок у відкриті кватирки. З тих пір минуло більше ніж тридцять років, час став ще більш практичним, але іноді трапляєть% ся і приємні виключення. Проходячи повз один із бу% динків, морозним, сонячним ран% ком, можна було побачити цікаву картину, коли перехожі зупиня% лись біля саморобного плакату з написом, на якому було зображе% но вітання дівчини з поверненням до міста і Днем народження. Погода тоді стояла морозна і цей прояв почуттів ніби зігрівав серця тих, хто мандрував повз нього. Потрібно частіше думати про своїх рідних і близьких, тоді й життя стане кращим і веселішим. Ігор ЛИЧ

Всі права захищені. Передрук матеріалів газети можливий за умов посилання на газету «Київщина – мала Батьківщина».

Замовлення № 2012/5 Наклад 1 000

Мороз коханню не завада

Розповсюджується безкоштовно.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів статей. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, яка розміщується в журналістських матеріалах, несе автор, а в рекламі — рекламодавець.

Київщина - мала Батьківщина  
Київщина - мала Батьківщина  

Київщина мала батьківщина - шостий номер незалежної регіональної газети (Brovary, Brovari, Бровары, Бровари)

Advertisement