Page 1

EVERGREEN TECNO PLANTS

προηγμένα τεχνολογικά συστήματα για την επεξεργασία του αέρα και του νερού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :


Εvergreen Tecno plants

Η μελετάει, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα, δίκτυα και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα για την επεξεργασία του αέρα και του νερού. Η αποστολή μας είναι η προώθηση εναλλακτικών λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον ώστε να είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών. Όλα τα μηχανήματα που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα πολύχρονων ερευνών, σχεδιασμού και επαλήθευσης. Οι προτεινόμενες λύσεις μειώνουν τον μικροβιολογικό κίνδυνο, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα με ιδιαίτερη προσοχή και πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον. Η χρήση του όζοντος στον αέρα είναι ένα φυσικό σύστημα, αποτελεσματικό και σίγουρο για την βελτίωση της μικροβιολογικής ασφάλειας των χώρων και των επιφανειών. Είναι ιδανικό για την εξάλειψη των βακτηρίων, μυκήτων (μούχλας), ιών, ζυμών, σπόρων και την απόσμηση του εσωτερικού αέρα. Στον αέρα μεταφέρονται δια μέσου των σωματιδίων της σκόνης, άπειρα βακτήρια και ιοί που είναι η πηγή της κακοσμίας και των διαφόρων αλλεργιών του αναπνευστικού μας συστήματος.

Με τα συστήματά μας μπορούμε να τα αδρανοποιήσουμε και να πετύχουμε την αίσθηση της φρεσκάδας και της ευεξίας στους εσωτερικούς χώρους.


Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που προέρχεται από το τρισθενές οξυγόνο. Στην ατμόσφαιρα δημιουργείται κατά την διάρκεια των καταιγίδων, από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που παράγουν οι κεραυνοί και επίσης, με ακτινοβολία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Στα βουνά υπάρχει σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, με συνέπεια να έχουμε την αίσθηση της ευεξίας και του καθαρού αέρα. Το όζον είναι άχρωμο αέριο με μοριακό βάρος 48 g/mol, σε πίεση 1 atm, σημείο τήξης – 192,5 °C και σημείο βρασμού 111,9 °C. Λόγω της ασταθούς μοριακής δομής του, το όζον έχει την τάση να διασπάται εύκολα σε οξυγόνο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή οξειδωτική δράση του (2,07 V, δεύτερο μετά το φθόριο), καθιστά το όζον εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσον απολύμανσης του αέρα και του νερού.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Οδηγία 2003/40/CE σχετικά με οζονισμένο νερό: Χρήση του όζοντος στην εμφιάλωση νερού πηγής. • Νόμος 81/2008: Υποχρεώσεις εργοδοτών για την εξασφάλιση συνθηκών επαρκούς υγιεινής στους χώρους εργασίας. • Μόνιμη Συνδιάσκεψη μελών Περιφερειών, 5 Οκτώβρη του 2006: Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό τεχνικών πρωτοκόλλων προληπτικής συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας αέρα.

• Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές UN110339: Προδιαγραφές των συστημάτων αέρα ώστε να εξασφαλίζουν άνεση • Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές UN110637: Προδιαγραφές για νερό πισίνας και απολύμανσης εγκαταστάσεων • HACCP, EMAS, lSO14000: Οι εφαρμογές όζοντος δίνουν το πλεονέκτημα απόκτησης πιστοποιήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΡΩΝ Κατοικίες -Χώροι γραφείων Pet shops Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Σχολεία – Εκπαιδευτήρια Γυμναστήρια Χώροι συγκέντρωσης Ξενοδοχεία

Απολύμανση αέρα, επιφανειών (τοίχων, επίπλων, μοκετών, ρούχων), αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού και δυσπρόσιτων σημείων όπως ψευδοροφές. Μετά την απολυμαντική δράση του, το όζον καταλύεται σε οξυγόνο αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας στο χώρο. Ιδιαίτερα σε χώρους συγκέντρωσης, η ανάγκη απολύμανσης καθίσταται σήμερα απαραίτητη, καθώς η περιεκτικότητα του αέρα σε μικρόβια αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας διαβίωσης. Η απολύμανση των δωματίων ξενοδοχείων με όζον εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη κατόπιν αυξανόμενης ζήτησης των πελατών.

Ιατρεία Νοσοκομεία - Κλινικές Εργαστήρια Συσκευές απολύμανσης εργαλείων Χώροι χειρουργείων, οδοντιατρείων, ιατρικών εργαστηρίων και γενικώς χώροι οι οποίοι έχουν ειδικές απαιτήσεις υγιεινής, μπορούν εύκολα και γρήγορα να απολυμανθούν χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Επίσης με τη χρήση ειδικών θαλάμων κορεσμένου αέρα μπορούν να απολυμανθούν εργαλεία ή άλλα αντικείμενα χρήσης.

Χώροι παραγωγής τροφίμων και καλλυντικών. Χώροι αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων και ποτών Η απολύμανση του αέρα σε χώρους παραγωγής προϊόντων διατροφής εξασφαλίζει: • Την απολύμανση τροφίμων χωρίς τη χρήση νερού (π.χ. αβγά, φρούτα). • Τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών υγιεινής που προβλέπεται για τους χώρους αυτούς • Τη μείωση του χρόνου και του κόστους απολύμανσης • Τη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών και των χημικών υπολειμμάτων • Την εξάλειψη των οσμών • Την αύξηση του χρόνου συντήρησης των προϊόντων (προστασία από σήψη, μούχλα, αλλοιώσεις)


Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Εναλλάκτες αέρα – αέρα Αεραγωγοί

Τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού (φίλτρα, εναλλάκτες μονάδων, αεραγωγοί, στόμια και διαφράγματα) αποτελούν πάντοτε εστίες συγκέντρωσης μικροβίων τα οποία μέσω του αέρα μεταφέρονται στους χώρους που κλιματίζονται ή εξαερίζονται. Πολλές φορές πρόκειται για πολύπλοκα δίκτυα (μεγάλα συστήματα) των οποίων η απολύμανση καθίσταται χρονοβόρα, δαπανηρή και σε κάποιες περιπτώσεις ανέφικτη. Έρευνες που έγιναν σε σημαντικό δείγμα κτηρίων απέδειξαν ότι:

*το 65 % των αεραγωγών είναι μολυσμένο *το 65 % των εγκαταστάσεων δεν παρέχει επαρκή ανανέωση του αέρα *στο 35 % των κτηρίων εντοπίστηκαν προβλήματα αλλεργίας στους χρήστες *στο 10 % των κτηρίων εντοπίστηκαν παθογόνα βακτήρια *στο 8 % των κτηρίων ανιχνεύθηκαν στον αέρα σωματίδια ινών υάλου *στο 4 % των δειγμάτων αέρα κτηρίων ανιχνεύθηκε μονοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από την εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η επεξεργασία του αέρα με όζον προσφέρει: • Καθαρισμό και απολύμανση των εξαρτημάτων των Κεντρικών Μονάδων Κλιματισμού (φίλτρα, υγραντές, εναλλάκτες) χωρίς την αποσυναρμολόγηση τους και τη χρήση χημικών. • Καθαρισμό και απολύμανση αεραγωγών (ακόμη και εάν αυτοί διαθέτουν εσωτερική μόνωση) χωρίς τη φθορά αυτών λόγω του ότι δεν γίνεται καθαρισμός με μηχανικά μέσα, παρά μόνο με την κυκλοφορία του αέρα. • Ταχύτητα καθαρισμού καθώς δεν απαιτείται μετακίνηση ψευδοροφών, αποσυναρμολόγηση αεραγωγών ή στομίων, χωρίς να παρεμποδίζεται η καθημερινή δραστηριότητα των ανθρώπων που ζουν ή δουλεύουν στο κτήριο. • Αποφυγή χημικής ρύπανσης του κτιρίου από κατάλοιπα χημικού καθαρισμού. • Ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου καθαρισμού των συστημάτων. • Ελαχιστοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς λόγω ακάθαρτων αεραγωγών.

Ο3


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ Hygene Air Move

Η σειρά Hygene Air Move περιλαμβάνει μικρές φορητές συσκευές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση του αέρα και των επιφανειών χώρων έως και 200 m3. Αποτελούν ιδανική λύση για την εξολόθρευση βακτηρίων, μούχλας, σπόρων και ιών (πχ. Νόσος των Λεγεωνάριων). Είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η παραγωγή όζοντος και η κατάλυση του σε οξυγόνο, γίνεται μέσω χρονομέτρου που διαθέτει η συσκευή. HYGENE AIR 200

HYGENE AIR MOVE

HYGENE AIR MOVE DOUBLE

*Οι συκευές Double διαθέτουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα παραγωγής όζοντος για χρήση σε νερό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ Hygene Box

Πρόκειται για συσκευές μεταφερόμενες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση του αέρα και των επιφανειών χώρων έως και 1.800 m3. Τομείς Εφαρμογής: Νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώροι εργασίας, χώροι παραγωγής και συντήρησης τροφίμων. Είναι εξοπλισμένες με ψηφιακό χρονόμετρο και διαθέτουν ηλεκτρονικό προγραμματισμό για τον έλεγχο των κύκλων παραγωγής – κατάλυσης του όζοντος, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Hygene AHU

Πρόκειται για συσκευές οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση του αέρα και των επιφανειών χώρων αλλά και των συσκευών και αεραγωγών κλιματισμού. Είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η παραγωγή του όζοντος γίνεται μέσω γεννήτριας η οποία παράγει όζον με ηλεκτρική εκκένωση σε κατάλληλο χώρο στο εσωτερικό της ΚΚΜ. Οι γεννήτριες όζοντος είναι σχεδιασμένες ώστε να μην χρειάζονται συντήρηση ακόμη και για 10.000 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Οι γεννήτριες της σειράς Hygen είναι συσκευές με μεγάλη πιστότητα και μεγάλη δυνατότητα απολύμανσης. Σε σχέση με την παραγωγή όζοντος με UV, πρόκειται για μία τεχνολογία πολύ πιο αποτελεσματική που μας επιτρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος.

Περιγραφή λειτουργίας: Τα στόμια προσαγωγής και επιστροφής του αέρα είναι εφοδιασμένα με σερβομοτέρ (κινητήρες) ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτόματος κύκλος απολύμανσης (παραγωγή / κατάλυση του όζοντος). ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Διαθέτει: • Αισθητήριο HMOS για τη μέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε όζον με πεδίο μέτρησης 0,01 έως 10 ppm. • Ψηφιακή οθόνη. • Έξοδο 0 – 2 V για την καταγραφή δεδομένων . • Προγραμματιζόμενη ρύθμιση κατώτατου ορίου με προειδοποίηση (alarm). • Ενδεικτικές λυχνίες. • Δυνατότητα αποστολής των σημάτων εξόδου σε σύστημα supervision (προαιρετικό).


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Κατοικίες Χώροι γραφείων Εστιατόρια Εκπαιδευτήρια Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Όπως το χλώριο, έτσι και το όζον αποτελεί ένα από τα πιο διαδομένα απολυμαντικά μέσα. Έχει πολύ ισχυρότερη και ταχύτερη απολυμαντική δράση από το χλώριο (300-3000 φορές), επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικότερη καταστροφή των ιών. Στην περίπτωση της απολύμανσης με χλώριο, ο οξειδωτικός φορέας είναι το υποχλωριώδες οξύ, το οποίο διαπερνώντας την κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, καταστέφει το κυτταρικό τους υλικό. Αντίστοιχα η υπεριώδης ακτινοβολία, ουσιαστικά δρα ως «στειρωτικό» των μικροοργανισμών, εμποδίζοντας τον πολλαπλασιασμό τους. Αντίθετα το όζον καταστρέφει την ίδια την κυτταρική μεμβράνη των μικροοργανισμών, ενώ δεν επηρεάζει ουσιαστικά το pH του νερού, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται χημικά πρόσθετα για τη ρύθμιση του. Η μικροβιοκτόνος δράση του όζοντος (καταστροφή των κυτταρικών δομών) ακόμη και στην περίπτωση των ιών, απαιτεί ελάχιστη συγκέντρωση (από 0,2 έως 0,5 mg/l) και χρόνο επαφής 6 min. Η απολύμανση πόσιμου νερού με χρήση όζοντος εφαρμόζεται εδώ και 80 χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική. Εφαρμογές: • Καθαρισμός επιφανειών με οζονισμένο νερό (έπιπλα, τοίχοι, πατώματα) • Πλύσιμο σκευών χωρίς χημικά (κουζίνες) • Καθαρισμός δεξαμενών αποθήκευσης νερού χρήσης • Καθαρισμός δικτύου σωληνώσεων και εξαρτημάτων του δικτύου ύδρευσης (φίλτρα νερού) • Καθαρισμός νερού από πηγές και γεωτρήσεις • Απολύμανση πόσιμου νερού

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών Εμφιάλωση πόσιμου νερού • Τα νωπά τρόφιμα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά) εκτίθενται σε μικρόβια κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση τους. Η απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα τους. • Η απολύμανση νερού με όζον εφαρμόζεται στην επεξεργασία νερού εμφιάλωσης αλλά και στην χρήση σε κρασιά, μπύρες και αεριούχα ποτά.


Ενυδρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Οστρακο-καλλιέργειες - Θερμοκήπια •Η απολύμανση νερού σε ενυδρεία, εκτροφεία ιχθύων και οστράκων χωρίς χημικά μέσα, μειώνει την έκθεση τους σε επικίνδυνους μικροοργανισμούς χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του νερού. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται και ο έλεγχος ανάπτυξης των φυκιών στο νερό. •Με τον ψεκασμό των φρούτων κα των λαχανικών σε θερμοκήπια, με οζονισμένο νερό, αποφεύγουμε τη χρήση χημικών ουσιών και φυτοφαρμάκων. Ταυτόχρονα απολυμαίνουμε το έδαφος χωρίς τη χρήση βρωμιούχου μεθύλιου (ουσία που καταστρέφει το ατμοσφαιρικό όζον), προστατεύντας παράλληλα τις ρίζες των φυτών από μικροοργανισμούς.

Απολύμανση οχημάτων μεταφοράς υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψυγεία, οχήματα μεταφοράς νοσοκομειακών ειδών) Οχήματα μεταφοράς νωπών τροφίμων (ιχθύων, κρεάτων, λαχανικών) αλλά και οχήματα μεταφοράς μικροβιολογικώς βεβαρυμμένων υλικών (νοσοκομειακά απορρίμματα ή κλινοσκεπάσματα) πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά και η χρήση οζονισμένου νερού αποτελεί ιδανική εφαρμογή χαμηλού κόστους και υψηλού βαθμού καθαρότητας από οικολογική άποψη.

Επεξεργασία τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων Απολύμανση: Η επεξεργασία νερού και λυμάτων με αέριο όζον, κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία 20 χρόνια ειδικότερα στις βιομηχανικές εφαρμογές, αντικαθιστώντας σταδιακά και σταθερά το χλώριο. Το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό μέσο και ασφαλέστερο στην χρήση συγκρινόμενο με άλλα οξειδωτικά μέσα. Το δυναμικό οξείδωσης του όζοντος είναι 2,07 V. Αυτό επιτρέπει να διασπά τις οργανικές ενώσεις τις οποίες άλλα οξειδωτικά αδυνατούν να οξειδώσουν. Απόσμηση: Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν θείο και άζωτο είναι κύριες αιτίες των οσμών. Μικρές ποσότητες όζοντος της τάξης των 1-2 mg/l, προστιθέμενες στο νερό είναι ικανές να οξειδώσουν αυτές τις ενώσεις. Παράλληλο όφελος της ικανότητας απόσμησης του όζοντος είναι ότι εμποδίζει την επανεμφάνιση των οσμών. Αποχρωματισμός: Τα χρωμοφόρα είναι γενικά οργανικές πολυκυκλικές ενώσεις με εναλλασσόμενους απλούς και διπλούς δεσμούς που μπορούν να χρωματίσουν τα λύματα. Η επεξεργασία με όζον διασπά με οξείδωση τους διπλούς δεσμούς με αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του νερού.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Hygene Water Οι συσκευές HYGENE WATER δημιουργήθηκαν για το πλύσιμο δεξαμενών, δοχείων, τοίχων και δαπέδων, απολύμανση αποβλήτων, αγωγών, μεταφορικών ταινιών, βρεχόμενων επιφανειών και εξαρτημάτων. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες παράγουν οζονισμένο νερό για απολύμανση. Εύκολες στη χρήση μέσω πλήκτρου ON/ OFF που βρίσκεται πάνω στη συσκευή. Η συσκευή αντικαθιστά πλήρως τις αντίστοιχες χημικού καθαρισμού με το μοναδικό πλεονέκτημα ότι μετά την απολύμανση δεν υπάρχουν κατάλοιπα χημικών ουσιών στις επιφάνειες και τα προϊόντα. Το οζονισμένο νερό εξολοθρεύει βακτήρια, σπόρους, μύκητες, μούχλα και ιούς από τις επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Οι συσκευές συνδέονται με απλή παροχή κρύου νερού σε κανονική πίεση. Σε ελάχιστο χρόνο (3 λεπτά επαφής), νερό εμπλουτισμένο με όζον εκτοξεύεται από ακροφύσιο για την έκπλυση των επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Μείωση των ρυπογόνων ουσιών στους χώρους και ταυτόχρονη απόσμηση (ISO 1400, EMAS) • Πλήρης αντικατάσταση χημικών απολυμάνσεων • Μείωση του κόστους απολύμανσης (κόστος χημικών, εργατοώρες απολύμανσης, κατανάλωση νερού, κόστος θέρμανσης, νερού απολύμανσης) • Μείωση του κινδύνου έκθεσης προσωπικού σε επιβλαβείς χημικές ουσίες • Δυνατότητα απολύμανσης δυσπρόσιτων (από άλλα συστήματα απολύμανσης) περιοχών. • Μείωση κόστους διάθεσης λυμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ TUNNEL ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ Hygene CIP Water Οι συσκευές HYGENE CIP WATER δημιουργήθηκαν για τις βιομηχανικές εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται απολυμασμένο νερό (τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.) σε συνεχή ροή. • Οι γεννήτριες όζοντος παρέχουν μεγαλύτερη απολύμανση καθώς πετυχαίνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα αντίστοιχα φίλτρα UV τα οποία αντικαθιστούν πλήρως. Επιπροσθέτως το όζον εξολοθρεύει και τους ιούς, ενώ η ακτινοβολία UV όχι. • Οι γεννήτριες όζοντος, συγκρινόμενες με τις συσκευές UV, έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας αφού δεν χρησιμοποιούν λαμπτήρες των οποίων η αντικατάσταση είναι δαπανηρή. Καταναλώνουν λιγότερο από 10 Watt ενώ ένα σύστημα UV μπορεί να φτάσει και την κατανάλωση των 200 Watt. • Η παροχή όζοντος στο νερό γίνεται από ακροφύσιο Venturi, διασφαλίζοντας τη συνεχή έγχυση του όζοντος στο εσωτερικό των σωληνώσεων. • Οι γεννήτριες όζοντος μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τις μονάδες όσμωσης. • Τα συστήματα διαθέτουν πλήρη έλεγχο για την εξασφάλιση της ποιότητας απολύμανσης του νερού

Παροχή οζονισμένου νερού: 1.000 Lt/h

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως μελλοντική εφαρμογή αναμένεται η παραγωγή παρόμοιων μονάδων για οικιακή χρήση (πόσιμο νερό).

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Hygene Cabinet Η σειρά HYGENE CABINET περιλαμβάνει θαλάμους απολύμανσης εργαλείων ή μικρών αντικειμένων.Η απολύμανση γίνεται από κορεσμένο αέρα εμπλουτισμένου με όζον. Διαστάσεις Θαλάμων: 1) 600 x 800 mm 2) 600 x 1200 mm 3) 600 x 2000 mm


Via della Meccanica 1/T, 36100 Vicenza (VI) Tel. +39 0444 965094 - Fax. +39 0444 965228 www.evergreentecnoplants.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :

Ελ. Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη - Τ.Κ: 163 45 Τηλ: 210 89 90 646 - Fax: 210 89 90 536 - www.klimenergy.gr email: info@klimenergy.gr

Klimenergy - Evergreen  

Technologically advanced systems

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you