Page 33

FAN COILS FOR ISVANN

EBH

• Trykksterk vifte • Kan leveres med: - termostat, fjernkontroll og modbus - 2/3 veis ventil (on/off modulerende) - integrert sirkulasjonspumpe - dobbel coil (varme/kjøling) - plenumskammer

EBH 130 - 440 FAN COIL I INDUSTRIELL UTFØRELSE EBH

130

140

230

240

330

340

430

440

Kjølekapasitet (1)

kW

6,01

6,91

8,81

10,61

11,15

14,06

17,86

23,31

Varmekapasitet (2)

kW

7,89

8,90

12,34

14,62

15,2

18,84

24,38

30,36

Totalt effektbehov

W

186

186

419

419

569

569

984

984

Vannmengde (1)

l/h

1035

1194

1522

1850

1916

2432

3057

4046

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1”

1”

Trykkfall (1)

kPa

36,2

20,8

71,5

44,9

45,1

40,0

23,5

22,3

Lydnivå (3)

dB(A)

49

49

56

56

59

59

65

65

Bredde

mm

990

990

990

990

1240

1240

1630

1630

Høyde

mm

290

290

290

290

309

309

398

398

Dybde

mm

800

800

800

800

900

900

900

900

kg

47

48

49

50

64

65

85

86

130

140

230

240

330

340

430

440

Rørdimensjon

Dimensjon og vekt

Vekt

PRISER uten plenumskammer

(1) Ved omgivende temperatur 27°C db/19°C wb. Vanntemperatur 7/12°C (2) Ved omgivende temperatur 20°C. Vanntemperatur 50/45°C (3)Målt 1 meter fra unit i lydrom EE-avgift kommer i tillegg etter statens satser.

Oslo - Hamar - Haugesund - Stavanger

02149

post@klimax.no

33

Klimax AS Produkter  
Klimax AS Produkter  

Produktkatalog for Klimax AS 2015- 2016