Page 1

KUNNSKAPSNOTAT NO 1 • APRIL 2009

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering AV PER OTTO LARSEN, ROBERT SVENDSEN OG SVEIN TVEITDAL

KLIMANØYTRALITETSIDE 3 KLIMAFOTAVTRYKKSIDE 4 KLIMAKVOTERSIDE 5 MILJØSERTIFISERINGSIDE 7 ARENDAL KOMMUNESIDE 8 PRESSEMELDING SIDE 10 FN-BY KLIMAPARTNERSIDE 11 ORD OG BEGREPERSIDE 12

Om Klimafotavtrykk,klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering  

Kunnskapsnotat med begrepsavklaringer ift klimadebatten

Om Klimafotavtrykk,klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering  

Kunnskapsnotat med begrepsavklaringer ift klimadebatten

Advertisement